Byla e2-27518-595/2015
Dėl skolos, delspinigių, palūkanų priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Vita Valeckaitė, rašytinio proceso tvarka, atsakovei už akių išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo AB „Swedbank“ ieškinį atsakovei S. K. dėl skolos, delspinigių, palūkanų priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 616,36 eurų skolos, palūkanų, delspinigių, susidariusių pagal Kreditinės fiksuotų įmokų kortelės sutartį, 22 procentų dydžio sutartines palūkanas už negrąžintą 289,62 eurų dydžio kredito sumą, skaičiuojant nuo 2015-05-30 iki visiško kredito grąžinimo bankui dienos, 5 procentus metinių procesinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo civilinės bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, turėtas bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas prašo priimti sprendimą už akių, jeigu byloje nebus pateiktas atsiliepimas į ieškinį arba parengiamasis procesinis dokumentas.

3Atsakovei S. K. ieškinio su priedais kopijos bei pranešimas dėl atsiliepimo į ieškinį pateikimo yra įteikti CPK 130 str. nustatyta tvarka. Atsakovė įstatymo nustatyta tvarka atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Esant šioms aplinkybėms ir ieškovo prašymui, byloje priimamas sprendimas už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Vadovaudamasis CPK 285 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

6Iš ieškinyje nurodytų aplinkybių ir byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas AB „Swedbank“ ir atsakovė S. K. 2009-04-07 pasirašė Kreditinės fiksuotų įmokų kortelės sutartį Nr. 09-010228-EG (toliau – Sutartis), kurios pagrindu ieškovas atsakovei suteikė 289,62 eurų sumos kredito limitą. Šalys susitarė dėl 22 procentų dydžio metinės palūkanų normos bei 0,10 procento dydžio delspinigių. Atsakovė nevykdė paimto kredito dalinių grąžinimų sutartyje numatytomis dalimis ir terminais bei nevykdė kitų įsipareigojimų pagal sutartį. Atsakovė banko raštais buvo įspėtas apie sutarties nevykdymo pasekmes, tačiau sutarties pažeidimų nepašalino. Pagal pateiktus rašytinius įrodymus atsakovės skola ieškovui šiuo metu sudaro: 289,62 eurai negrąžinto kredito, 235,06 eurai nesumokėtų palūkanų, 55,80 eurų delspinigių už negrąžintą kreditą bei 35,88 eurai delspinigių už nesumokėtas palūkanas. Iš viso 616,36 eurai. Atsakovė atsiliepimo į ieškinį nepateikė, byloje nėra duomenų apie atsakovės prievolės įvykdymą ieškovui (CPK 12, 178 str. str.).

7Pagal CK 6.874 straipsnio 2 dalies nuostatas, jeigu paskolos sutartis numato paskolos sumos grąžinimą dalimis ir eilinė paskolos sumos dalis laiku negrąžinama, paskolos davėjas turi teisę reikalauti grąžinti prieš terminą visą likusią paskolos sumą kartu su priklausančiomis mokėti palūkanomis. Pagal CK 6.889 straipsnio nuostatas kredito davėjas turi teisę nutraukti sutartį, jeigu mokėjimas yra uždelstas daugiau kaip vieną mėnesį ir jo suma yra ne mažesnė kaip dešimt procentų bendros kredito sumos ir jei nebuvo sumokėta per dvi savaites nuo papildomo pranešimo įteikimo kredito gavėjui.

8Prievolės, kylančios iš sutarties arba įstatymo turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.38 str.). Asmuo neįvykdęs savo sutartinės prievolės, privalo atlyginti kitai šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (CK 6.256 str. 2 d.). Konstatuota, jog atsakovė netinkamai vykdė savo sutartines prievoles, laiku nemokėjo ieškovui kredito grąžinimo įmokų, todėl iš atsakovės ieškovui priteistina 289,62 eurai negrąžinto kredito, 235,06 eurai palūkanų (CK 6.4 str., 6.200 str., 6.205 str., 6.870 str., 6.873 str., 6.874 str., 6.881 str. 1 d.).

9Už nemokėjimą įmokų laiku pagal sutartį bei palūkanų nemokėjimą ieškovas atsakovei yra paskaičiavęs 91,68 eurų delspinigių (po 0,1 procento nuo visų laiku nesumokėtų sumų už kiekvieną pradelstą mokėti dieną). Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2007-10-12 nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 yra konstatuota, kad remdamasis CK 6.73 straipsnio 2 dalimi nuostatomis teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Kitose nutartyse Lietuvos Aukščiausiasis teismas yra pasisakęs, kad sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kuri teismas turi įgyvendinti ex officio, ir jau 0,2 procentų delspinigiai už kiekvieną pradelstą dieną, kas sudaro 73 procentus per metus, yra aiškiai per didelės netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005).

10Sutinkamai su CPK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d. jeigu netesybos yra neprotingai didelės, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau jos negali būti mažesnės už nuostolių, atsiradusių dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, sumą. Taigi, netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus (LAT nutartis Nr. 3K-3-107/2006). Pažymėtina, kad šiuo konkrečiu atveju ieškovas nepateikė įrodymų, kad jis būtų patyręs būtent tokio dydžio nuostolius (91,68 eurų) dėl skolininkės netinkamo prievolės vykdymo (CPK 12, 178 str. str.). Taigi, pagal Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojamą praktiką, šalių sulygti sutartimi 0,1 proc. delspinigiai už kiekvieną termino praleidimo dieną yra laikomi aiškiai per didelėmis netesybomis. Todėl remiantis išdėstytu, bei atsižvelgiant ir į tai, jog atsakovė yra vartotoja, kuri sutartį su ieškovu sudarė prisijungdama prie ieškovo parengtų standartinių sutarčių sąlygų, sutartinių delspinigių dydis mažintinas iki 0,05 procento nuo negrąžintos sumos per dieną. Tokiu būdu, iš atsakovės priteistina ieškovui 45,84 eurų delspinigių (CK 6.71 str., 6.72 str., 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.).

11Ieškovas, remdamasis tarp šalių sudarytos sutarties nuostatomis prašo iš atsakovo priteisti 22 procentų dydžio sutartines palūkanas už negrąžintą 289,62 eurų sumą, skaičiuojant nuo 2015-05-30 iki visiško kredito grąžinimo dienos bei 5 procentus metinių palūkanų už visą priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Taigi, ieškovas prašo priteisti iš atsakovo sutartyje numatytas sutartines palūkanas bei procesines palūkanas, numatytas CK 6.37 str. Pagal CK 6.37 str. 2 d. skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. To paties straipsnio 3 d. numato, kad kai palūkanų dydį nustato įstatymai, šalys gali raštu susitarti ir dėl didesnių palūkanų, jeigu toks susitarimas neprieštarauja įstatymams ir sąžiningumo bei protingumo principams. CK 6.210 str. 1 d. numato, jog terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Teismas, vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais (CK 1.5 str.), taip pat atsižvelgdamas į susiklosčiusią teismų praktiką bei į tai, kad šalys sudarė vartojimo sutartį pagal paskolos davėjo iš anksto paruoštas sąlygas, laiko, kad šiuo atveju prievolės įvykdymo užtikrinimui priėmus sprendimą dėl ginčo dalyko turi būti taikomas įstatymo nustatytas palūkanų dydis – 5 procentų dydžio (Lietuvos apeliacinio teismo 2011-01-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-85/2011; Vilniaus apygardos teismo 2012-06-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-814-464/2012). Todėl iš atsakovės ieškovo naudai priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už visą priteistą teismo sprendimu už akių 570,52 eurų sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2015-06-09 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.). Teismas laiko, kad priėmus teismo sprendimą dėl ginčo dalyko, įstatymas yra numatęs taikyti prievolės įvykdymui užtikrinti procesines palūkanas. Tuo atveju, jei būtų tenkintas ieškovo reikalavimas ir dėl 22 procentų sutartinių palūkanų už negrąžintą kredito sumą skaičiuojant nuo 2015-05-30 iki visiško kredito grąžinimo dienos priteisimo, atsakovės atžvilgiu būtu pritaikyta dviguba atsakomybės dėl prievolės nevykdymo forma.

12Iš atsakovės ieškovo naudai proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai (92,56 proc.) priteistina 13,88 eurų dydžio žyminis mokestis (CPK 93 str.).

13Vadovaudamasis CPK 142 str. 4 d., 285 str., 286 str., 287 str. 1d., 303 str. 1 d., teismas,

Nutarė

14Ieškinį tenkinti iš dalies.

15Priteisti iš atsakovės S. K., a.k. ( - ) ieškovui AB „Swedbank“, į.k. 112029651, 289,62 eurų skolos, 235,06 eurų palūkanų, 45,84 eurų delspinigių, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos 570,52 eurų sumos nuo bylos iškėlimo teisme – 2015-06-09 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 13,88 eurų žyminio mokesčio.

16Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

17Atsakovė neturi teisės skųsti sprendimo už akių nei apeliacine, nei kasacine tvarka.

18Atsakovė turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti Vilniaus miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

19Ieškovas turi teisę sprendimą skųsti apeliacine tvarka per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo, skundą paduodant Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai