Byla 2A-1068-781/2014
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jūratė Varanauskaitė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Namų priežiūros centras“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. liepos 29 d. sprendimo, ir pagal atsakovės I. L. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. rugpjūčio 9 d. nutarties, priimtų civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Namų priežiūros centras“ patikslintą ieškinį atsakovei I. L., trečiasis asmuo DNSB „Strazdelis“, dėl skolos priteisimo.

2Teisėja, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4ieškovas UAB „Namų priežiūros centras“ (toliau - Ieškovas) galutinai patikslinęs reikalavimus, prašė priteisti iš atsakovės I. L. (toliau - Atsakovė) 851, 32 Lt skolos už per laikotarpį nuo 2009 m. rugpjūčio 1 d. iki 2013 m. kovo 31 d. suteiktas bendrosios dalinės nuosavybės eksploatavimo ir komunalines paslaugas, būtent už bendro naudojimo objektų nuolatinę techninę priežiūrą, šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų priežiūrą ir už komunalinių atliekų tvarkymą, taip pat metines 5 procentų dydžio palūkanas už priteistą sumą, bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad Atsakovė yra negyvenamosios patalpos, esančios ( - ), unikalus Nr. ( - ), kurią įgijo 2012 m. vasario 2 d. dovanojimo sutarties pagrindu, savininkė. Atsakovė, būdama apdovanotąja, yra atsakinga už nuosavybės teise įgytos negyvenamosios patalpos buvusio savininko skolas, kurios neatsiejamai susijusios su dovana. Be to, butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti. Namo bendrojo naudojimo objektų priežiūra ir administravimas, kitos komunalinės paslaugos yra specifinės paslaugos ir jos nėra teikiamos vien tik konkrečiam patalpų savininkui asmeniškai.

5Atsakovė su Ieškovo reikalavimais nesutiko, prašė juos atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad skola susidarė dėl Ieškovo kaltės, nes jis nebendradarbiavo su Atsakove, neatsakinėjo į laiškus, paklausimus, atsisakydavo pateikti įrodymus. Nurodė, kad Ieškovas nuo 2012 m. kovo 23 d. savavališkai be sutarties ar kitokio teisinio pagrindo tęsia namo administravimą. Nurodė, kad Ieškovas ir trečiasis asmuo DNSB „Strazdelis“ sudarė teisių ir prievolių, susijusių su gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų priežiūra ir kitokiu tvarkymu, perdavimo aktą, kuriame nurodyti skolų likučiai. Kreditorius turi teisę be skolininko sutikimo perleisti visą reikalavimą ar jo dalį kitam asmeniui, jeigu tai neprieštarauja įstatymams ar sutarčiai arba reikalavimas nesusijęs su kreditoriaus asmeniu. Nuo akto pasirašymo momento Ieškovas nebelaikytinas turintis reikalavimo teisę į Atsakovę. Ieškovas už atliekų išvežimą reikalauja sumokėti 779, 57 Lt, t.y. 591,41 Lt daugiau negu numatyta mokėti pagal atliekų išvežimo sutartį su UAB „Ecoservice“. Atsakovė už atliekų išvežimą yra sumokėjusi 188,16 Lt, t.y. tiek, kiek numatyta sutartyje.

6Trečiasis asmuo DNSB „Strazdelis“ atsiliepimo į patikslintą ieškinį nepateikė.

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo (nutarties) esmė

8Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. liepos 29 d. sprendimu ieškinį atmetė. Teismas nustatė, kad Atsakovė nuo 2012 m. vasario 2 d. dovanojimo sutarties pagrindu asmeninės nuosavybės teise valdo 43, 89 kv. m. bendro ploto negyvenamąją patalpą – administracines patalpas, pažymėtas simboliais nuo 51-2 iki 51-4, esančias name ( - ). Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad dovanojimo sutarties, kurios pagrindu Atsakovė nuosavybėn įgijo nekilnojamąjį turtą ( - ), 6.2 punkte nurodyta, kad apdovanotasis atsako tik už tas dovanotojų skolas, kurios neatsiejamai susijusios su jam dovanojamais daiktais, t.y. dovanojimo sutarties šalys susitarė dėl dovanojimo sutarties sąlygos, įtvirtintos CK 6.474 straipsnyje. Teismas padarė išvadą, kad dovanojimo sutartimi patvirtindama iki sutarties sudarymo susidariusių mokesčių sumokėjimo faktą, Atsakovė tuo pačiu prisiėmė ir atsakomybę už dovanotojų nesumokėtus iki dovanojimo sutarties sudarymo mokesčius. Aplinkybę, kad dovanojimo sutartimi Atsakovė prisiėmė dovanotojų skolas už namo bendrosios nuosavybės administravimą, eksploatavimo priežiūrą ir kitas komunalines paslaugas, patvirtina tai, kad po bylos iškėlimo teisme Atsakovė sumokėjo Ieškovui 1 448, 70 Lt mokesčių, mokėjimo dokumente nurodydama mokėjimo laikotarpį, t.y. „nuo 2007 m. liepos mėn. iki dabar“, apmokėdama ne tik namo administravimo paslaugą, bet ir atliekų išvežimą, elektrą. Todėl teismas manė, kad nagrinėjamojoje byloje nekyla būtinybė išsamiai analizuoti darbų ir paslaugų, už kuriuos apmokėjimo reikalauja Ieškovas, prigimtį, jų ryšį su Atsakovei padovanotu daiktu. Teismas pasisakė tik dėl to, kad namo patalpų savininkams teikiamos komunalinės paslaugos yra susijusios su patalpomis, kuriose paslaugos yra teikiamos, bet ne visos patalpų savininkų gaunamos komunalinės paslaugos laikytinos neatsiejamai susijusiomis su patalpomis CK 6.474 straipsnio prasme, nes komunalinės paslaugos teikiamos jomis besinaudojantiems asmenims, o ne daiktui (pvz., vandens tiekimas, elektros tiekimas patalpų apšvietimui, atliekų išvežimas ir kt.). Namo išlaikymo ir išsaugojimo darbai ir paslaugos (pvz., namo bendro naudojimo objektų remontas, keitimas ir pan.) neabejotinai yra neatsiejamai susiję su daiktu – su pastatu ir su jame esančiomis patalpomis. Apylinkės teismas konstatavo, kad nagrinėjamojoje byloje Atsakovės elgesys dovanojimo sutarties sudarymo metu ir bylos nagrinėjimo metu, taip pat dovanojimo sutarties sąlygos, kurios aiškintinos sąžiningai, atsižvelgiant į sutarties šalių ketinimus ir sutarties esmę, remiantis ne vien pažodiniu teksto aiškinimu, sistemiškai, bet kurią sutarties sąlygą vertinant visos sutarties kontekste (dovanojimo sutarties 10.2 p.), rodo, kad dovanojimo sutartimi Atsakovė prisiėmė atsakomybę už patalpų dovanotojų iki sutarties sudarymo nesumokėtus mokesčius už komunalines paslaugas. Teismas taip pat nustatė, kad Ieškovas, kreipdamasis į teismą su ieškiniu dėl 2 751, 84 Lt skolos priteisimo, pateikė skolų valdymo ataskaitą už laikotarpį nuo 2007 m. balandžio 1 d. iki 2012 m. spalio 31 d., su nesumokėtu 2 751, 84 Lt likučiu. Patikslindamas ieškinio dalyką ir prašydamas priteisti iš Atsakovės 851, 32 Lt skolos už per laikotarpį nuo 2009 m. rugpjūčio 1 d. iki 2013 m. kovo 31 d. suteiktas paslaugas, Ieškovas pateikė skolų valdymo ataskaitą už laikotarpį nuo 2009 m. rugpjūčio 1 d. iki 2013 m. kovo 31 d. su ataskaitoje nurodytu nesumokėtu 851, 32 Lt likučiu. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad ataskaitų duomenys yra skirtingi. Padarė išvadą, kad dėl Atsakovės po bylos iškėlimo atliktų mokėjimų negalėjo keistis skolų valdymo ataskaitų duomenys apie priskaičiuotus mokesčius ir apie skolos likutį kiekvieno mėnesio pradžiai. Pažymėjo, kad Atsakovė, sumokėdama 2013 m. kovo 18 d. Ieškovui 1 448, 70 Lt, mokėjimo paskirtyje aiškiai nurodė, kurie mokesčiai yra sumokami. Tuo tarpu Ieškovo 2013 m. gegužės 30 d. pateikta skolų valdymo ataskaita nepaaiškina, kokiu būdu buvo įskaityti Atsakovės sumokėti 1 448, 70 Lt. Teismas pabrėžė, kad Ieškovas, reikalaudamas iš Atsakovės 851, 32 Lt skolos priteisimo, nenurodo tiksliai Atsakovės skolos už kiekvieną konkrečią neapmokėtą paslaugą dydžio ir skolos susidarymo laikotarpio. Pirmosios instancijos teismas taip pat pažymėjo, kad nėra suprantama, kuo grindžiamas Ieškovo reikalavimas atsakovei sumokėti skolą už paslaugas, suteiktas iki patalpų įsigijimo Atsakovės tėvais. Teismas, išnagrinėjęs bylą, padarė išvadą, kad Ieškovas, reikalaudamas priteisti iš Atsakovės 851, 32 Lt skolos už laikotarpį nuo 2009 m. rugpjūčio 1 d. iki 2013 m. kovo 31 d., privalėjo pateikti į bylą aiškius ir pakankamus įrodymus, patvirtinančius, kad būtent tokio dydžio yra Atsakovės skola už nurodytą laikotarpį už bendro naudojimo objektų nuolatinę techninę priežiūrą, už šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų priežiūrą, už komunalinių atliekų tvarkymą. To nepadarius, Ieškovo reikalavimai buvo atmesti kaip nepagrįsti.

92013 m. rugpjūčio 9 d. nutartimi Vilniaus miesto apylinkės teismas atmetė Atsakovės prašymą dėl papildomo sprendimo byloje priėmimo. Savo sprendimą pirmosios instancijos teismas motyvavo tuo, kad Atsakovė iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos raštu nepateikė prašymo su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu. Iš į bylą pateikto 2013 m. birželio 3 d. pinigų priėmimo kvito Serija LAT Nr.469981, 1 200, 00 Lt sumai negalima nustatyti, už kurias paslaugas ir/ar kokiu pagrindu Atsakovė advokatui J. L. sumokėjo 1 200, 00 Lt. Pažymėjo, kad Atsakovei iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos nepateikus prašymo CPK 98 straipsnio 1 dalies nustatyta tvarka, bylinėjimosi išlaidų atlygimo Atsakovei klausimas neturėjo būti sprendžiamas teismo sprendimu ir negali būti sprendžiamas papildomu sprendimu.

10III. Apeliacinio (atskirojo) skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

11 Ieškovas apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. liepos 29 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas yra nemotyvuotas ir dviprasmiškas. Priimdamas sprendimą, teismas neįvertino Ieškovo pateiktų rašytinių įrodymų, dėl to priimtas sprendimas negali būti laikomas teisėtu. Pažymėjo, kad pirmosios instancijos teismas nevertino kartu su 2013 m. balandžio 25 d. patikslintu ieškiniu pateiktų mokėjimo pranešimų ir kartu su 2013 m. gegužės 30 d. pateiktu pareiškimu dėl reikalavimo patikslinimo skolų valdymo ataskaitos. Iš skolų valdymo ataskaitos aišku, kiek Atsakovė turėjo mokėti kas mėnesį skolos ir kiek realiai buvo sumokėta. Paaiškino, kad 2009 m. rugpjūčio mėnesio likutis (770, 66 Lt) susidarė nuo 2007 m. liepos mėn., t.y. nuo to laiko, kai Atsakovės tėvas nuosavybės teise įgijo patalpas. Vėliau atlikti mokėjimai padengė nuo 2007 m. liepos mėn. iki 2009 m. rugpjūčio mėn. buvusį įsiskolinimą, todėl skolos laikotarpis pakito ir buvo skaičiuojama nuo 2009 m. rugpjūčio 1 d. iki 2013 m. kovo 31 d. Ieškovas atkreipė dėmesį, kad skolų valdymo suvestinės ir su Atsakove sudarytos sutartys yra nenuginčyti ir galiojantys. Teigia, kad pirmosios instancijos teismas priimdamas sprendimą, turėjo vadovautis paskutiniais pateiktais duomenimis, t. y. skolų valdymo ataskaita, pateikta 2013 m. gegužės 30 d., o ne visomis skolų valdymo ataskaitomis, esančiomis byloje. Ieškovo manymu, tai, kad vienoje iš teismui pateiktų skolos valdymo ataskaitų atsispindi seno patalpų savininko skola, savaime nereiškia, jog Ieškovas reikalauja priteisti įsiskolinimą, susidariusį iki patalpos įsigijimo momento. Pabrėžė, kad remiantis galiojančiais teisės aktais, Ieškovas neprivalo reikalauti priteisti skolą už kiekvieną suteiktą paslaugą atskirai. Ieškovo manymu, jis tinkamai įrodė Atsakovės ginčijamas aplinkybes ir pateikė visus jo reikalavimą pagrindžiančius dokumentus.

12Atsiliepimu į Ieškovo apeliacinį skundą Atsakovė ginčija apeliacinio skundo pagrįstumą ir prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. liepos 29 d. sprendimą palikti nepakeistą, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad Ieškovo skundas yra deklaratyvus, jame konkrečiai nenurodyti teismo sprendimo trūkumai.

13Atsakovė atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. rugpjūčio 9 d. nutartį ir priimti papildomą sprendimą priteisiant iš Ieškovo Atsakovės naudai jos patirtas bylinėjimosi išlaidas. Atkreipė dėmesį, kad pinigų priėmimo kvito metu klausimų, už kokias paslaugas ir kokios atstovavimo sutarties pagrindu šis švitas išrašytas, nebuvo. Kvitą, pagrindžiantį bylinėjimosi išlaidas, jis pateikė laiku, todėl šios išlaidos turėjo būti jam priteistos.

14IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Apeliacinis skundas atmetamas.

16Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas (CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalys, Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo 2006-09-21 nutarimas, VŽ, 2006, Nr. 102-3957).

17Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs apeliaciniame skunde nurodytas aplinkybes, kurios sudaro skundo faktinį ir teisinį pagrindą, atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentus, byloje surinktus įrodymus, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisėtai, įvertinęs byloje surinktus įrodymus, nustatęs teisiškai reikšmingas aplinkybes bylai išspręsti, tinkamai pritaikęs materialinės ir proceso teisės normas, Ieškovo ieškinį atmetė (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Teismas taip pat nenustatė absoliučių skundžiamo pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje.

18Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl patalpos savininkės pareigos apmokėti 851, 32 Lt skolą, susidariusią laikotarpiu nuo 2009 m. rugpjūčio 1 d. iki 2013 m. kovo 31 d. už bendro naudojimo objektų nuolatinę techninę priežiūrą, šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų priežiūrą ir už komunalinių atliekų tvarkymą. Atsakovė savo pareigos mokėti už nurodytas paslaugas neginčijo, tik nesutiko su Ieškovo įsiskolinimo skaičiavimu.

19Iš byloje esančios medžiagos nustatyta, kad Atsakovė nuo 2012 m. vasario 2 d. asmeninės nuosavybės teise valdo 43, 89 kv. m. bendro ploto negyvenamąją patalpą – administracines patalpas, pažymėtas simboliais nuo 51-2 iki 51-4, esančias name ( - ). Šias patalpas Atsakovė įgijo iš tėvų 2012 m. vasario 2 d. dovanojimo sutarties pagrindu (I t., b. l. 11-12).

20Ieškovas apeliaciniame skunde nesutinka su pirmosios instancijos teismo ginčo sprendimo argumentu, jog Ieškovas neįrodė 851, 32 Lt skolos egzistavimą laikotarpiu nuo 2009 m. rugpjūčio 1 d. iki 2013 m. kovo 31 d. už bendro naudojimo objektų nuolatinę techninę priežiūrą, šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų priežiūrą ir už komunalinių atliekų tvarkymą. Anot Ieškovo, teismas privalėjo remtis kartu su 2013 m. balandžio 25 d. patikslintu ieškiniu pateiktais mokėjimo pranešimais (sąskaitomis) ir 2013 m. gegužės 30 d. pareiškimu dėl reikalavimo patikslinimo ir papildomų įrodymų pateikimo pateikta valdymo ataskaita, kurioje skolos likutis 2013 m. kovo 31 d. sudarė 851, 32 Lt (I t., b. l. 107-166, II t., b. l. 3). Apeliacinės instancijos teismas, susipažinęs su ginčo sprendimo turiniu, pritaria pirmosios instancijos teismo išvadai, kad Ieškovas nėra tinkamai pagrindęs prašomo priteisti iš Atsakovės įsiskolinimo susiformavimo. Skolos valdymo ataskaita ir mokėjimo pranešimai, į kuriuos apeliuoja Ieškovas, negali būti besąlygišku patikslinto ieškinio reikalavimo pagrįstumo patvirtinimu. Visų pirma, dėl to, kad šie dokumentai buvo sudaryti paties Ieškovo. Antra, Ieškovas negalėjo tinkamai paaiškinti ir detalizuoti skolos už konkrečią neapmokėtą paslaugą dydžio ir skolos sudarymo laikotarpio; susumavus minėtoje ataskaitoje, apimančioje mokėjimo pranešimuose užfiksuotus duomenis, nurodytas skolos sumas matyti, kad ji nesutampa su Ieškovo prašomu priteisti įsiskolinimu. Nesutiktina su Ieškovu, kad pirmosios instancijos teismas neanalizavo ir nevertino valdymo ataskaitos su 2013 m. kovo 31 d. esančiu skolos likučiu. Apylinkės teismas 2013 m. liepos 29 d. sprendime nurodė, kad pagal ataskaitos duomenis laikotarpiu nuo 2009 m. rugpjūčio 1 d. iki 2013 m. kovo 31 d. visa mokesčių suma sudaro 1 056, 15 Lt, o ne 851, 32 Lt kaip nurodė Ieškovas. Ieškovui nepaaiškinus skolos skaičiavimo mechanizmo, teismas neturėjo objektyvios galimybės patikrinti įsiskolinimo sumų pagrįstumo, todėl priėjo teisingą išvadą, kad Ieškovas neįrodė patikslinto ieškinio reikalavimų.

21Pažymėtina, kad Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2011 m. kovo 24 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 2-300/2011 nurodė, kad tinkamas teisės kreiptis į teismą realizavimas įstatymo leidėjo siejamas su Ieškovo (apelianto) pareiga tiksliai suformuluoti savo reikalavimus. Teismas, kaip ginčus dėl teisės sprendžianti institucija, privalo būti nešališkas. Tai reiškia, kad teismas negali tapti ieškovo advokatu ir už jį suformuluoti procesinio dokumento reikalavimus (pvz. ieškinio) dalyką ir pagrindą. Taigi iš šio išaiškinimo matyti, jog Ieškovas, kreipdamasis į teismą, įpareigotinas preciziškai nurodyti teismui reiškiamus prašymus, ir gebėti juos paaiškinti bei pagrįsti, kas paneigia Ieškovo apeliacinio skundo motyvą, jog Ieškovas neprivalo reikalauti priteisti iš Atsakovės skolą už kiekvieną suteiktą paslaugą atskirai. Ieškovas nagrinėjamu atveju prašantis priteisti 851, 32 Lt skolą, susidariusią laikotarpiu nuo 2009 m. rugpjūčio 1 d. iki 2013 m. kovo 31 d. už bendro naudojimo objektų nuolatinę techninę priežiūrą, šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų priežiūrą ir už komunalinių atliekų tvarkymą, privalėjo detalizuoti, koks konkrečiai įsiskolinimas buvo susiformavęs už tam tikrą suteiktą paslaugą. Priešingu atveju Atsakovė neturėjo galimybės įvertinti ir suprasti, kokie konkretūs reikalavimai jai reiškiami, nustatyti, kaip teismo sprendimas gali paveikti jos teises ar teisėtus interesus. Ši informacija dalyvaujantiems byloje asmenims yra būtina, siekiant gintis nuo pareikštų reikalavimų ar naudotis kitomis procesinėmis teisėmis, apsaugančiomis nuo jų teisėtų interesų pažeidimo ateityje.

22Ieškovas, grįsdamas savo poziciją, teigia, kad pirmosios instancijos teismo skolų valdymo ataskaitose pastebėti neatitikimai atsirado Atsakovei atlikus mokėjimus, ir Ieškovui, vadovaujantis CK 6.55 straipsnio 2 dalimi, padengus dalį įsiskolinimo nuo 2007 m. liepos mėn. iki 2009 m. rugpjūčio mėn. Tačiau iš šiam teiginiui pagrįsti Ieškovas į bylą nėra pateikęs duomenų, galinčių paaiškinti, kokiu periodu ir kokius įsiskolinimus jis buvo padengęs Atsakovei sumokėjus dalį skolos. Be to, iš byloje esančio 2013 m. kovo 18 d. mokėjimo pavedimo matyti, kad Atsakovė buvo sumokėjusi 1 448, 70 Lt įsiskolinimo Ieškovui (I t., b. l. 54). Jei Ieškovo teigimu, jis šias lėšas panaudojo įsiskolinimui nuo 2007 m. liepos mėn. iki 2009 m. rugpjūčio mėn. padengti, neaišku, kaip 2009 m. rugpjūčio 1 d. buvo susidaręs 770, 66 Lt įsiskolinimas Ieškovui. Pagal skolų valdymo ataskaitą Atsakovės įsiskolinimas laikotarpiu nuo 2007 m. balandžio 1 d. iki 2009 m. rugpjūčio 1 d. sudarė 1 203, 08 Lt (Atsakovė 2013 m. kovo 18 d. sumokėjo daugiau, nei 2009 m. rugpjūčio 1 d. buvo susiformavusi skola) (I t., b. l. 14). Taigi neaišku, kaip Atsakovei 2013 m. kovo 18 d. sumokėjus 1 448, 70 Lt, anot Ieškovo, ji padengė tik dalį skolos nuo 2007 m. balandžio 1 d. iki 2009 m. rugpjūčio 1 d., ir dar liko skolinga Ieškovui 770, 66 Lt. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad šios aplinkybės Ieškovas niekaip nepaaiškino.

23Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 straipsnis) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 straipsnis). Teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle. Išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (CPK 185 straipsnio 1 dalis; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gegužės 10 d. nutartis civilinėje byloje daugiabučių namų savininkų bendrija ,,Eglutė“ v. E. R., bylos Nr. 3K-3-206/2010; 2010 m. balandžio 8 d. nutartis civilinėje byloje UAB ,,Interbolis“ v. VĮ Registrų centras, bylos Nr. 3K-3-155/2010; 2009 m. lapkričio 24 d. nutartis civilinėje byloje Panevėžio miesto savivaldybė v. UAB „Panevėžio miesto projektas“, bylos Nr. 3K-3-526/2009; 2009 m. spalio 6 d. nutartis civilinėje byloje D. Š. v. Kauno miesto savivaldybė, byla Nr. 3K-3-381/2009; 2009 m. vasario 2 d. nutartis civilinėje byloje E. C. v. Kauno miesto savivaldybė, bylos Nr. 3K-3-23/2009; 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje D. P. v. G. K., bylos Nr. 3K-3-428/2010; kt.). Dėl to teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje A. M. v. DUAB „Baltijos garantas“, bylos Nr. 3K-3-98/2008; 2009 m. liepos 31 d. nutartis civilinėje byloje BUAB „Vombatas“ v. A. Š., bylos Nr. 3K-3-335/2009; 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje D. P. v. G. K., bylos Nr. 3K-3-428/2010; kt.). Įrodymų pakankamumo taisyklė reiškia, kad teismui, įvertinusiam faktinių duomenų visumą, susiformavo įsitikinimas dėl fakto buvimo ar nebuvimo. Atsižvelgiant į kasacinio teismo jurisprudenciją pripažintina, kad Ieškovas nepagrįstai apeliaciniame skunde teigia, jog pirmosios instancijos teismas, priimdamas sprendimą, turėjo vadovautis tik kartu su 2013 m. balandžio 25 d. patikslintu ieškiniu pateiktais mokėjimo pranešimais ir 2013 m. gegužės 30 d. pateikta skolų valdymo ataskaita, o ne įrodymų visuma, esančia byloje.

24Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes konstatuotina, kad nagrinėjamos bylos atveju Ieškovui, kaip paslaugų tiekėjui, tenka pareiga įrodyti reikalaujamos skolos susidarymo aplinkybes, tačiau apeliacinės teismo vertinimu, Ieškovas leistinomis įrodinėjimo priemonėmis savo reikalavimų ir skolos dydžio nepagrindė (CPK 12 straipsnis, 178 straipsnis).

25Kiti apeliacinio skundo argumentai nesvarstytini, nes jie neturi įtakos teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui.

26Remdamasis išdėstytais argumentais apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai nustatė faktines bylos aplinkybes, teisingai aiškino ir taikė teisės normas, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kurį Ieškovo apeliacinio skundo motyvais keisti arba naikinti nėra pagrindo (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

27Dėl Atsakovės atskirojo skundo

28Atskirasis skundas atmetamas.

29Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 329 straipsnis) patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas atskirajame skunde numatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeisti asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 1-2 dalys, 338 straipsnis). Nagrinėjamu atveju absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 329 straipsnio 2 ir 3 dalys, 338 straipsnis) nėra nustatyta.

30Byloje nustatyta, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. rugpjūčio 9 d. nutartimi atmetė Atsakovės prašymą dėl papildomo sprendimo civilinėje byloje priėmimo (II t., b. l. 352-353). Tokiu būdu Atsakovės prašymas priteisti jos naudai 1 200 Lt teisinės pagalbos išlaidų, liko nepatenkintas. Atsakovė atskirajame skunde nesutinka su pirmosios instancijos teismo motyvais, kad Atsakovė iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos nepateikė teisinės pagalbos išlaidų apskaičiavimo ir pagrindimo, ir kad jos pateiktas pinigų priėmimo kvitas nesietinas su nagrinėjama byla.

31CPK 98 straipsnio 1 dalis numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. Dėl šių išlaidų priteisimo šalis teismui raštu pateikia prašymą su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu. Šios išlaidos negali būti priteisiamos, jeigu prašymas dėl jų priteisimo ir išlaidų dydį patvirtinantys įrodymai nepateikti iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos.

32Bylos duomenimis, Atsakovė atsiliepime į ieškinį pateikė prašymą priteisti jos naudai byloje patirtas teisinės pagalbos išlaidas (I t., b. l. 32). Kartu su šiuo atsiliepimu teismui buvo pateikta 2011 m. vasario 25 d. su advokatu J. L. sudaryta atstovavimo sutartis (I t., b. l. 33). 2013 m. birželio 3 d. Atsakovės atstovas pateikė teismui 2013 m. birželio 3 d. Pinigų priėmimo kvitą Serija LAT Nr. 469981, kuriame nurodyta, kad Atsakovė savo atstovui sumokėjo 1 200, 00 Lt (I t., b. l. 192). Daugiau bylinėjimosi išlaidas pagrindžiančių dokumentų teismui pateikta nebuvo. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su apylinkės teismo išvada, kad pateiktas pinigų priėmimo kvitas neįrodo, jog jame nurodyta suma buvo sumokėta už Atsakovės atstovavimą pirmojoje instancijoje. Minėtame kvite nėra nurodyta, kokios atstovavimo sutarties pagrindu, už kokias paslaugas, kokioje civilinėje byloje Atsakovė sumokėjo adv. J. L. 1 200, 00 Lt. Atsakovės atstovas prašyme dėl papildomo sprendimo priėmimo nurodė, kad advokato pagalbos turinį sudarė procesinių dokumentų parengimas ir atstovavimas teismo posėdžiuose (II t., b. l. 351). Teismas mano, kad toks abstraktus advokato veiksmų ir paslaugų išvardinimas negali būti laikomas tinkamu bylinėjimosi išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu, t. y. detalizavimu, CPK 98 straipsnio prasme. Atsakovės atstovas nenurodė, kiek konkrečiai kainavo procesinių dokumentų parengimas, kiek laiko advokatas užtruko teismo posėdžiuose atstovaudamas Atsakovės interesus ir pan.

33Vadovaujantis išdėstytais argumentais darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai nustatė faktines bylos aplinkybes, teisingai aiškino ir taikė teisės normas, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurią Atsakovės atskirojo skundo motyvais keisti arba naikinti nėra pagrindo (338 straipsnis).

34Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

35Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. liepos 29 d. sprendimą ir Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. rugpjūčio 9 d. nutartį palikti nepakeistus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jūratė... 2. Teisėja, išnagrinėjusi bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. ieškovas UAB „Namų priežiūros centras“ (toliau - Ieškovas) galutinai... 5. Atsakovė su Ieškovo reikalavimais nesutiko, prašė juos atmesti ir priteisti... 6. Trečiasis asmuo DNSB „Strazdelis“ atsiliepimo į patikslintą ieškinį... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo (nutarties) esmė... 8. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. liepos 29 d. sprendimu ieškinį... 9. 2013 m. rugpjūčio 9 d. nutartimi Vilniaus miesto apylinkės teismas atmetė... 10. III. Apeliacinio (atskirojo) skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 11. Ieškovas apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės... 12. Atsiliepimu į Ieškovo apeliacinį skundą Atsakovė ginčija apeliacinio... 13. Atsakovė atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės... 14. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 15. Apeliacinis skundas atmetamas.... 16. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 17. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs apeliaciniame skunde... 18. Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl patalpos savininkės... 19. Iš byloje esančios medžiagos nustatyta, kad Atsakovė nuo 2012 m. vasario 2... 20. Ieškovas apeliaciniame skunde nesutinka su pirmosios instancijos teismo ginčo... 21. Pažymėtina, kad Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus... 22. Ieškovas, grįsdamas savo poziciją, teigia, kad pirmosios instancijos teismo... 23. Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 straipsnis) lemia... 24. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes konstatuotina, kad nagrinėjamos bylos... 25. Kiti apeliacinio skundo argumentai nesvarstytini, nes jie neturi įtakos teismo... 26. Remdamasis išdėstytais argumentais apeliacinės instancijos teismas daro... 27. Dėl Atsakovės atskirojo skundo... 28. Atskirasis skundas atmetamas.... 29. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 30. Byloje nustatyta, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. rugpjūčio 9... 31. CPK 98 straipsnio 1 dalis numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 32. Bylos duomenimis, Atsakovė atsiliepime į ieškinį pateikė prašymą... 33. Vadovaujantis išdėstytais argumentais darytina išvada, kad pirmosios... 34. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 35. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. liepos 29 d. sprendimą ir Vilniaus...