Byla 2A-1350/2014

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Konstantino Gurino ir Dalios Kačinskienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės draudimo kompanijos ,,PZU Lietuva“ apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. kovo 17 d. sprendimo, kuriuo ieškinys patenkintas, civilinėje byloje Nr. 2-640-123/2014 pagal ieškovų E. P. ir G. P. ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „If P&C Insurance AS“, uždarajai akcinei bendrovei draudimo kompanijai „PZU Lietuva“, tretieji asmenys Lloyd's Syndicate AFB 2623/623 (Beazley Furlonge Ltd.), notarė A. K., O. P., Y. P., akcinė bendrovė SEB bankui, AB „Swedbank“, dėl žalos atlyginimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovai E. P. ir G. P. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydami priteisti iš atsakovų UAB DK „PZU Lietuva“ ir UAB „If P&C Insurance AS“ 245 478,33 Lt draudimo išmoką, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Nurodė, kad notarė A. K., kuri yra sudariusi notarų profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo ir bendrosios profesinės civilinės atsakomybės draudimo sutartis su atsakovais, patvirtino 2007 m. liepos 30 d. sudarytą pirkimo–pardavimo sutartį, kuria tretieji asmenys O. P. ir Y. P. pardavė, o ieškovai bendrosios jungtinės nuosavybės teisėmis už 390 000 (iš kurių 45 000 Lt ieškovai sumokėjo nurodytiems tretiesiems asmenims iš anksto, o likusius – 345 000 Lt – įsipareigojo pervesti į pardavėjo O. P. sąskaitą) nusipirko butą, esantį (duomenys neskelbtini). Šis butas buvo įkeistas trečiojo asmens O. P. kreditoriui – trečiajam asmeniui AB SEB bankui, kuris trečiojo asmens O. P. prašymu 2007 m. liepos 30 d. išdavė pažymą Nr. 08.04.10-0701867, jog sutinka, kad nepanaikinant įkeitimo teisės O. P. parduotų bankui įkeistą butą bei kad šis butas būtų įkeistas pakartotinai, bet su sąlyga, kad už parduotą butą dalis gautų lėšų, tačiau ne mažiau kaip 245 478,33 Lt, bus nukreipta skoliniam įsipareigojimui pagal kredito sutartį visiškai padengti į banko nurodytą sąskaitą, taip pat nurodė, jog, padengus visus O. P. skolinius įsipareigojimus trečiajam asmeniui AB SEB bankui pagal kredito sutartį, šis atsisakys buto hipotekos kreditoriui ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo lėšų gavimo. Su šia AB SEB banko pažyma buvo supažindinta notarė A. K., tačiau buto pirkimo-pardavimo sutartyje notarė nurodė tik AB SEB banko išduoto sutikimo dalis, kuriose bankas sutiko, kad jam įkeistas turtas būtų parduotas, tačiau nenurodytos sąlygos, kuriomis bankas duoda šį sutikimą, t. y. kad dalis gautų lėšų, bet ne mažiau kaip 245 478,33 Lt, būtų pervesta į banko nurodytą sąskaitą O. P. skoliniam įsipareigojimui pagal kredito sutartį visiškai padengti. Notarė A. K., nesilaikydama AB SEB banko išduoto sutikimo parduoti butą sąlygų, trečiojo asmens O. P. prašymu įrašydama į pirkimo-pardavimo sutartį, kad pinigai už parduodamą butą turi būti pervesti į O. P. kitame banke esančią asmeninę sąskaitą, sudarė sąlygas, kad ieškovams atsirastų 245 478,33 Lt materialinės žalos, nes, ieškovams visiškai įvykdžius sutarties sąlygas ir pervedus į O. P. AB „Hansabankas“ esančią asmeninę sąskaitą 345 000 Lt, O. P. neatsiskaitė su AB SEB banku, dėl to šis pradėjo priverstinį O. P. skolos išieškojimą iš ieškovams nuosavybės teise priklausančio buto, įsigyto pirkimo-pardavimo sutartimi.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Klaipėdos apygardos teismas 2014 m. kovo 17 d. sprendimu ieškinį patenkino: priteisė ieškovams E. P. ir G. P. iš UAB „If P&C Insurance AS“ 145 478,33 Lt žalos atlyginimo, iš UAB „PZU Lietuva“ – 100 000 Lt ir po 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistų sumų nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; priteisė iš UAB „PZU Lietuva“ 1 025 Lt advokato atstovavimo išlaidų ieškovams ir 2 423 Lt žyminio mokesčio valstybei; priteisė iš atsakovo UAB „If P&C Insurance AS“ 1 475 Lt advokato atstovavimo išlaidų ieškovams ir 3 487 Lt žyminio mokesčio valstybei. Teismas nustatė, kad yra visos sąlygos notarės civilinei atsakomybei kilti. Teismo teigimu, notarė yra apsidraudusi privalomuoju draudimu (UAB DK „PZU Lietuva“ ir Lloyd's Syndicate AFB) ir savarankišku draudimu UAB „If P&C Insurance AS“. Visais draudžiamųjų įvykių atvejais atsakingi draudimo sutartimi prisiėmę žalos atsiradimo riziką draudikai įsipareigojo mokėti draudimo išmoką. Vyriausybės 2003 m. gegužės 8 d. nutarimu Nr. 580 patvirtintų Notarų profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių 3 punkte nustatyta, kad sudarius draudimo sutartį, šiose taisyklėse nustatytos draudimo sutarties sąlygos tampa draudimo sutarties sudėtine dalimi. Pagal Taisyklių 8 punktą draudžiamuoju įvykiu laikomi draudimo sutarties galiojimo metu atlikti neteisėti notaro veiksmai, dėl kurių atsirado žala, ir reikalavimo atlyginti šią žalą pateikimas apdraustajam, t. y. notarui, pagal Taisyklių 54 punktą, įvykus draudžiamajam įvykiui ir nustačius, kad dėl tos pačios rizikos notaro profesinė civilinė atsakomybė apdrausta daugiau nei vienoje draudimo įmonėje, kiekviena draudimo įmonė moka draudimo išmoką proporcingai draudimo sutartyse nurodytai draudimo sumai, neviršijant žalos dydžio. Teismas nurodė, kad UAB „PZU Lietuva“ notarė laikotarpiu nuo 2007-07-01 iki 2008-06-30 buvo apsidraudusi vienam draudiminiam įvykiui 100 000 Lt, todėl iš šios bendrovės ir priteisė 100 000 Lt žalos atlyginimo už apdraustosios A. K. padarytą žalą ieškovams. UAB „If P&C Insurance AS“ draudime notarė buvo apsidraudusi 300 000 Lt vienam draudiminiam įvykiui, retroaktyvaus laikotarpio data – 2003-07-01, todėl teismas sprendė, kad iš šio draudėjo yra priteistinas 145 478,33 Lt žalos atlyginimas (CK 6.246 str. 1 d., 6.248 str. 3 d., 6.249 str. 3 d., 6.988 str. 1 d.) (Notariato įstatymo 30 str.).

7III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

8Atsakovas UAB DK ,,PZU Lietuva“ apeliaciniu skundu prašo Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. kovo 17 d. sprendimą iš dalies panaikinti ir priimti naują sprendimą taikant proporcingumo taisyklę. Skunde nurodo, kad teismas netinkamai aiškino ir taikė teisės aktų nuostatas dėl draudikų prievolės atlyginti žalą pagal civilinės atsakomybės privalomojo ir savanoriškojo draudimo sutartis proporcingai draudimo sutartyse nurodytai draudimo sumai. Teismas nurodė, kad notarė savo veiklą yra apsidraudusi privalomuoju draudimu (UAB DK „PZU Lietuva“ ir Lloyd's Syndicate AFB) ir savarankišku draudimu UAB „If P&C Insurance AS“. Taip pat teismas nurodė, kad visais draudžiamųjų įvykių atvejais atsakingi draudimo sutartimi prisiėmę žalos atsiradimo riziką draudikai įsipareigojo mokėti draudimo išmoką, tačiau žalos atlyginimą priteisė ne iš visų draudikų, kurie buvo prisiėmę žalos atsiradimo riziką, o tik iš UAB DK ,,PZU Lietuva“ ir UAB „If P&C Insurance AS“, taip pažeisdamas žalos atlyginimo tvarką bei draudikų prievolės atlyginti žalą pagal sudarytas draudimo sutartis. Notarų profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis Nr. WP112850X sudaryta su draudimo kompanija Lloyd's Syndicate AFB 2623/623, kuria apdrausta notarės A. K. civilinė atsakomybė laikotarpiu nuo 2008-10-01 iki 2009-09-30 28 926 EUR sumai kiekvienam draudiminiam įvykiui su retrospektyvaus laikotarpio data nuo 2003-07-01. Tai reiškia, kad draudimo kompanija prisiėmė atsakomybę už įvykius įvykusius ir nuo 2003-07-01 kilus notaro civilinei atsakomybei.

9Ieškovai E. P. ir G. P. atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. kovo 17 d. sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti. Atsiliepime nurodo, kad apeliacinis skundas neatitinka CPK 306 straipsnio reikalavimų, nes atsakovas tinkamai nesuformulavo nei apeliacinio skundo pagrindo, nei apeliacinio skundo dalyko. Draudimo bendrovė Lloyd's Syndicate AFB 2623/623 (Beazley Furlonge Ltd.), kuri į bylą buvo įtraukta trečiuoju asmeniu, buvo apdraudusi notarės civilinę atsakomybę tik nuo 2008 m. spalio 1 d. Be to, šis draudimas nebuvo papildomas draudimas, kaip tai reglamentuoja CK 6.1000 straipsnis, todėl apeliaciniame skunde nurodytais pagrindais mažinti mokėtinos draudimo išmokos dydį nėra nei faktinio, nei teisinio pagrindo.

10Trečiasis asmuo Lloyd's Syndicate AFB 2623/623 (Beazley Furlonge Ltd.) atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. kovo 17 d. sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti. Atsiliepime nurodo, kad vadovaujantis CPK 13 straipsniu, tik suinteresuotas asmuo sprendžia, ar kreiptis į teismą dėl pažeistų civilinių teisių gynimo, ir tik jis turi teisę pasirinkti pažeistų teisių gynybos būdą, pasirinkti asmenį, kurio atžvilgiu prašo jį taikyti bei nustatyti bylos nagrinėjimo dalyką. Ieškovų reikalavimai nagrinėjamoje byloje pareikšti tik atsakovams UAB DK „PZU Lietuva“ ir UAB „If P&C Insurance AS“. Taigi ieškovai pasirinko visą draudimo išmoką reikalauti tik iš šių draudimo bendrovių. Priimdamas sprendimą, teismas pats negali peržengti ieškinio ribų, t. y. teismas negali pakeisti ieškinio reikalavimų. Taip pat teismas dėl trečiojo asmens negali priimti jo teises ir pareigas nustatančio sprendimo. Dėl to teismas pagrįstai ieškovams už notarės veiksmais padarytą žalą priteisė iš atsakovų, priteistų sumų paskirstymas atitinka draudimo sutartyse nustatytas sumas.

11IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Apeliacinis skundas netenkintinas.

13Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, taip pat visais atvejais ex officio patikrina, ar nėra Civilinio proceso kodekso 329 straipsnyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 320 str. 2 d.).

14Pagal apeliacinio skundo, kuriuo ginčijamas teismo sprendimo teisėtumas ir pagrįstumas, argumentus apeliacijos dalyką sudaro draudikų prievolės atlyginti žalą pagal civilinės atsakomybės privalomojo ir savanoriškojo draudimo sutartis proporcingumo taikymas.

15Apeliantas skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai žalos atlyginimą priteisė ne iš visų draudikų, kurie buvo apdraudę notarės profesinę civilinę atsakomybę ir prisiėmę žalos atsiradimo riziką, o tik iš UAB DK ,,PZU Lietuva“ ir UAB „If P&C Insurance AS“, taip pažeidė žalos atlyginimo tvarką bei draudikų prievolės atlyginti žalą pagal sudarytas draudimo sutartis.

16CPK 265 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta nuostata, kad teismo sprendime neleidžiama peržengti byloje pareikštų reikalavimų, išskyrus CPK numatytus atvejus. Kasacinio teismo praktikoje ne kartą nurodyta, kad bylos nagrinėjimo ribas apibrėžia į teismą besikreipiančio asmens dispozityvumo principu pasirinktas ir ieškinyje nurodytas pagrindas bei dalykas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. rugpjūčio 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Kirsnė“ v. UAB ,,Medicinos bankas“, bylos Nr. 3K-3-317/2008; 2009 m. balandžio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. B. V. v. T. M. ir kt., bylos Nr. 3K-3-137/2009; kt.). Suinteresuotas asmuo teisę kreiptis į teismą teisinės gynybos įgyvendina pareikšdamas ieškinį ir jame suformuluodamas materialiojo teisinio pobūdžio reikalavimą – ieškinio dalyką (CPK 135 str. 1 d. 4 p.), t. y. išdėstydamas aiškų ir konkretų prašymą, kaip turėtų būti apgintos besikreipiančio suinteresuoto asmens supratimu ir požiūriu jo pažeistos teisės. Materialiosios teisės požiūriu, pareikštu reikalavimu suinteresuotas asmuo pasirenka vieną ar kelis pažeistos teisės gynimo būdus, įtvirtintus CK 1.138 straipsnyje. Civilinių teisių gynimo būdai – tai materialiojo teisinio pobūdžio reikalavimai, reiškiami asmens, kurio teisės pažeistos arba kuriam gresia jų pažeidimo pavojus, ir skirti pažeistoms civilinėms teisėms apginti arba civilinių teisių pažeidimui išvengti. CK 1.137 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad asmenys savo nuožiūra laisvai naudojasi civilinėmis teisėmis, taip pat teise į teisminę gynybą, t. y. patys sprendžia visus su turimos teisės įgyvendinimu ir gynimu susijusius klausimus: įgyvendinimo būdus ir apimtį, teisės perdavimo kitiems asmenims, teisių gynimo būdus, teisės atsisakymą ir kt. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. rugpjūčio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje R. S. v. L. L. K., bylos Nr. 3K-3-443/2013). Taip pat, vadovaujantis dispozityvumo principu, ieškovas turi teisę pasirinkti atsakovą, t. y. asmenį, kuriam jis reiškia tam tikrus civilinius teisinius reikalavimus (CPK 13 str.). Teismas gali nagrinėti tik tokį ginčą, kokį savo pasirinktam atsakovui kelia ieškovas, ir pagal byloje surinktą medžiagą spręsti dėl ieškinio pagrįstumo ar nepagrįstumo.

17Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad trečiojo asmens notarės A. K. profesinė civilinė atsakomybė buvo apdrausta privalomuoju draudimu UAB DK „PZU Lietuva“ (atsakovas) ir Lloyd's Syndicate AFB 2623/623 (Beazley Furlonge Ltd.) (trečiasis asmuo) ir savanoriškuoju draudimu „If P&C Insurance AS“ (atsakovas). Ieškovai ieškinyje atsakovais nurodė UAB DK „PZU Lietuva“ ir UAB „If P&C Insurance AS“ ir draudimo išmoką prašė priteisti iš šių atsakovų, o Lloyd's Syndicate AFB 2623/623 (Beazley Furlonge Ltd.) ieškinyje nurodė trečiuoju asmeniu.

18Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijų nutartyse, kuriose aiškinamos procesinės teisės normos, reglamentuojančios dalyvaujančių byloje asmenų procesinę padėtį, yra išaiškinta, kad tik esant atsakovui, kaip materialiojo teisinio santykio subjektui, teismas gali priimti sprendimą, sukeliantį tam asmeniui teisines pasekmes. Kol asmuo nėra atsakovas, o tik trečiasis asmuo, dėl tokio asmens teismas negali priimti jo teises ir pareigas nustatančio sprendimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. kovo 15 d. nutartį civilinėje byloje Varėnos rajono savivaldybė v. Ž. S. ir kt., bylos Nr. 3K-3-100/2007; 2008 m. spalio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. S. įmonė „Megaskalė“ v. UAB „Karmo“, byla Nr. 3K-3-541/2008).

19Šioje byloje ieškovai ieškinyje Lloyd's Syndicate AFB 2623/623 (Beazley Furlonge Ltd.) nurodė trečiuoju asmeniu ir nereiškė reikalavimų jam, kaip papildomam civilinės atsakomybės subjektui, todėl apeliantas nepagrįstai teigia, kad pirmosios instancijos teismas turėjo žalos atlyginimą priteisti ir iš trečiojo asmens, kuris buvo apdraudęs notarės profesinę civilinę atsakomybę.

20Notariato įstatymo 62 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad notarų, jų atstovų ir biuro darbuotojų kaltais veiksmais padarytą žalą, vykdant notaro profesinę veiklą, atlygina draudikas, išmokėdamas draudimo išmoką, neviršijančią draudimo sumos. Pagal Vyriausybės 2003 m. gegužės 8 d. nutarimu Nr. 580 patvirtintų Notarų profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių 54 punktą, įvykus draudžiamajam įvykiui ir nustačius, kad dėl tos pačios rizikos notaro profesinė civilinė atsakomybė apdrausta daugiau nei vienoje draudimo įmonėje, kiekviena draudimo įmonė moka draudimo išmoką proporcingai draudimo sutartyje nurodytai draudimo sumai, tačiau draudiko ir kitų draudimo įmonių išmokamos draudimo išmokos negali viršyti žalos dydžio. CK 6.997 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad turtinių interesų draudimo suma ir suma, kurios dydžio draudimo išmoką (draudimo sumą) draudikas įsipareigoja išmokėti, nustatoma draudimo sutarties šalių susitarimu arba įstatymu.

21Byloje nustatyta, kad su atsakovu UAB „PZU Lietuva“ sudaryta sutartimi notarė buvo apsidraudusi vienam draudiminiam įvykiui 100 000 Lt (t. 1, b. l. 127). Atsakovo UAB „If P&C Insurance AS“ ir notarės sudaryta sutartimi notarės profesinė civilinė atsakomybė buvo apsidrausta 300 000 Lt vienam draudiminiam įvykiui (t. 1, b. l. 115). Ieškovai ieškiniu prašė priteisti iš atsakovų bendrą 245 478,33 Lt draudimo išmoką. Pirmosios instancijos teismas skundžiamu sprendimu iš atsakovo UAB „PZU Lietuva“ priteisė 100 000 Lt, o iš atsakovo UAB „If P&C Insurance AS“ - 145 478,33 Lt žalos atlyginimo už apdraustosios A. K. padarytą žalą ieškovams. Taigi iš atsakovų priteistų sumų paskirstymas atitrinka atsakovų su notare sudarytas draudimo sutartis, priteistos sumos neviršija maksimalių draudimo išmokų ribų. Dėl nurodytų aplinkybių nėra pagrindo išvadai, kad pirmosios instancijos teismo sprendimu buvo pažeista draudikų prievolės atlyginti žalą pagal sudarytas draudimo sutartis tvarka.

22Remdamasi išdėstytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, todėl naikinti ar keisti apeliaciniame skunde nurodytais argumentais skundžiamą sprendimą nėra pagrindo. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų taip pat nenustatyta (CPK 329 str. 2 d.).

23Remiantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Ieškovė pateikė įrodymus, kad už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą turėjo 1000 Lt advokato teisinės pagalbos išlaidų (t. 5, 34). Atsižvelgiant į tai, kad atsakovo apeliacinis skundas netenkintinas, iš atsakovo priteistinos ieškovei jos patirtos bylinėjimosi išlaidos.

24Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio pirmosios dalies 1 punktu,

Nutarė

25Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. kovo 17 d. sprendimą palikti nepakeistą.

26Priteisti ieškovei E. P. (a. k. ( - ) iš atsakovo UAB DK ,,PZU Lietuva“ (į. k. 110057869) 1000 Lt (tūkstantį litų) advokato teisinės pagalbos išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovai E. P. ir G. P. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydami... 5. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 6. Klaipėdos apygardos teismas 2014 m. kovo 17 d. sprendimu ieškinį patenkino:... 7. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 8. Atsakovas UAB DK ,,PZU Lietuva“ apeliaciniu skundu prašo Klaipėdos... 9. Ieškovai E. P. ir G. P. atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo Klaipėdos... 10. Trečiasis asmuo Lloyd's Syndicate AFB 2623/623 (Beazley Furlonge Ltd.)... 11. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 12. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 13. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame... 14. Pagal apeliacinio skundo, kuriuo ginčijamas teismo sprendimo teisėtumas ir... 15. Apeliantas skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai žalos... 16. CPK 265 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta nuostata, kad teismo sprendime... 17. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad trečiojo asmens notarės A. K. profesinė... 18. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijų... 19. Šioje byloje ieškovai ieškinyje Lloyd's Syndicate AFB 2623/623 (Beazley... 20. Notariato įstatymo 62 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad notarų, jų atstovų... 21. Byloje nustatyta, kad su atsakovu UAB „PZU Lietuva“ sudaryta sutartimi... 22. Remdamasi išdėstytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija sprendžia, kad... 23. Remiantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, šaliai, kurios naudai priimtas... 24. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio... 25. Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. kovo 17 d. sprendimą palikti nepakeistą.... 26. Priteisti ieškovei E. P. (a. k. ( - ) iš atsakovo UAB DK ,,PZU Lietuva“...