Byla 3K-3-541/2008

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Janinos Januškienės (kolegijos pirmininkė), Gintaro Kryževičiaus (pranešėjas) ir Virgilijaus Grabinsko, rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo A. S. įmonės „Megaskalė“ kasacinį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. birželio 3 d. nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovo A. S. įmonės „Megaskalė“ ieškinį atsakovui UAB „Karmo“ dėl skolos priteisimo, trečiasis asmuo K. J.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas A.S. įmonė „Megaskalė“ teismo prašė priteisti iš atsakovo UAB „Karmo“ 11 010 Lt skolą už pagamintus ir sumontuotus baldus, 445,40 Lt palūkanų, 5 proc. metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

5Ieškovas A. S. įmonė „Megaskalė“ ir K. J. individuali įmonė (2007 m. liepos 23 d. pertvarkyta į UAB „Karmo“) 2006 m. spalio 11 d. sudarė rangos sutartį, pagal kurią ieškovas įsipareigojo pagaminti du virtuvės baldų komplektus ir juos sumontuoti atsakovo nurodytose patalpose. 2007 m. vasarą buvo atlikti papildomi darbai. Už atliktus darbus atsakovas liko skolingas ieškovui 11 010 Lt. Praleidęs atsiskaitymo terminą, atsakovas privalo sumokėti ieškovui 445,40 Lt palūkanų.

6I. Pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų sprendimo ir nutarties esmė

7Raseinių rajono apylinkės teismas 2008 m. kovo 18 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies: priteisė iš atsakovo ieškovo naudai 10 780 Lt skolą, 5 proc. metinių palūkanų nuo šios sumos nuo 2008 m. kovo 3 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; ieškinio dalį dėl 445,40 Lt palūkanų priteisimo atmetė.

8Teismas sprendė, kad, vadovaujantis CK 2.104 straipsnio 2 dalimi, nepaisant pasirinktos naujos juridinio asmens teisinės formos, pertvarkomo juridinio asmens dalyviai trejus metus yra atsakingi pagal pertvarkomo juridinio asmens prievoles, atsiradusias iki naujos teisinės formos juridinio asmens įregistravimo, todėl konstatavo, kad UAB „Karmo“ yra tinkamas atsakovas šioje byloje.

9Nustatyta, kad 2006 m. spalio 11 d. užsakymo atlikimo sutartimi Nr. 20001011-1 ieškovas įsipareigojo pagaminti du virtuvės baldų komplektus ir juos sumontuoti atsakovo nurodytose patalpose, esančiose ( - ). Darbų kaina – 28 000 Lt. Pagal 2007 m. rugpjūčio 6 d. sąskaitą-faktūrą, ieškovas atliko atsakovo naudai papildomų darbų. Atsakovas pervedė į ieškovo banko sąskaitą: 2006 m. gruodžio 22 d. - 7000 Lt, 2006 m. gruodžio 29 d. - 7000 Lt, 2007 m. rugpjūčio mėn. - 4000 Lt; 2007 m. liepos 19 d. ir 2007 m. rugsėjo 5 d. atsakovas pateikė ieškovui rašytines pretenzijas dėl sutartinių prievolių nevykdymo su raginimu pašalinti atliktų darbų kokybės trūkumus. 2008 m. kovo 3 d. rangovo ir užsakovo pasirašytuose darbų priėmimo-perdavimo aktuose padaryti užsakovo prierašai apie atliktų darbų trūkumus. Antstolio D. B. 2007 m. lapkričio 26 d. faktinių aplinkybių konstatavimo protokole taip pat fiksuoti virtuvės baldų gamybos ir montavimo trūkumai. Pagal Rangos sutarties 3.6 punktą, gaminiai neatitinka kokybės reikalavimų, jeigu jie neturi tų savybių, kurios būtinos gaminiams, kad juos būtų galima naudoti pagal įprastinę ar specialią paskirtį. Nustatyta, kad užsakovas pats naudojasi virtuvės baldais bute, esančiame ( - ), o kitą butą ( - ), nuo 2007 m. liepos 14 d. kartu su ieškovo pagamintais ir sumontuotais baldais išnuomojo. Padaryta išvada, kad atsakovo nurodomi baldų trūkumai netrukdo jų naudoti pagal įprastinę paskirtį. Kadangi šalys atsisakė nuo ekspertizės skyrimo, tai darbų atlikimo trūkumai liko neįrodyti.

10Ieškovas taip pat atliko papildomų darbų, kurių kaina yra 780 Lt. Pagal rangos sutartį atsakovas yra skolingas ieškovui 10 000 Lt. Bendra skola – 10 780 Lt.

11Prašymas priteisti iš atsakovo 445,40 Lt palūkanų atmestas, nes nustatyta, kad prievolė visiškai su ieškovu atsiskaityti atsakovui atsirado tik pasirašius perdavimo-priėmimo aktą, t. y. 2008 m. kovo 3 d. Už laikotarpį nuo 2007 m. vasario 27 d. iki 2007 m. rugsėjo 19 d. palūkanos nepriteistinos.

12Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2008 m. birželio 3 d. nutartimi Raseinių rajono apylinkės teismo 2008 m. kovo 18 d. sprendimą panaikino ir bylą perdavė pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

13Apeliacinės instancijos teismas nesutiko su pirmosios instancijos teismo išvada, kad vadovaujantis CK 2.104 straipsnio 2 dalimi, UAB „Karmo“ yra tinkamas atsakovas byloje.

14Pagal Juridinių asmenų registro išrašo duomenis, K. J. individuali įmonė 2007 m. liepos 23 d. pertvarkyta į UAB „Karmo“. Juridinio asmens dalyvis yra asmuo, kuris turi nuosavybės teisę į juridinio asmens turtą, arba asmuo, kuris nors ir neišsaugo nuosavybės teisių į juridinio asmens turtą, bet įgyja prievolinių teisių ir (ar) pareigų, susijusių su juridiniu asmeniu (CK 2.45 straipsnis). Individualios įmonės dalyvis yra individualios įmonės savininkas, nes individualios įmonės turtas yra individualios įmonės nuosavybėn perduotas individualios įmonės savininkui asmeninės nuosavybės teise priklausęs turtas, taip pat turtas, įgytas individualios įmonės vardu (Individualių įmonių įstatymo 3 straipsnio 5 dalis, 8 straipsnio 2 dalis). K. J. individualios įmonės dalyvis buvo K. J., kuris pagal CK 2.104 straipsnio 2 dalį atsako pagal pertvarkyto juridinio asmens, būtent K. J. individualios įmonės, prievoles, atsiradusias iki naujos teisinės formos juridinio asmens, būtent UAB „Karmo“, įregistravimo juridinių asmenų registre.

15Kadangi ieškovas atsakovu nurodė UAB „Karmo“, o K. J. – trečiuoju asmeniu, tai teismas privalėjo vadovautis CPK 45 straipsniu, ir, ieškovui sutinkant, pakeisti netinkamą atsakovu tinkamu; ieškovui nesutikus, – nagrinėti bylą iš esmės ir ieškinį atmesti.

16III. Kasacinio skundo teisiniai argumentai

17Kasaciniu skundu ieškovas prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. birželio 3 d. nutartį ir palikti galioti Raseinių rajono apylinkės teismo 2008 m. kovo 18 d. sprendimą. Nurodomi šie argumentai:

181. CPK 327 straipsnyje nurodyti atvejai, kada apeliacinės instancijos teismas gali panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir bylą perduoti nagrinėti iš naujo. Apeliacinės instancijos teismas, konstatuodamas, kad pirmosios instancijos teismas pažeidė procesinės ir materialinės teisės normas, tačiau, jų nesiedamas nei su absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų konstatavimu, nei su bylos esmės neatskleidimo fakto nustatymu, bylą grąžino nagrinėti iš naujo įstatymo nenustatytu pagrindu.

192. Teismas netinkamai taikė CK 2.104 straipsnio normą, reglamentuojančią juridinio asmens pertvarkymo pasekmes, netinkamai aiškino subsidiariąją atsakomybę. Ieškovas, atsižvelgdamas į tai, kad pagal CK 2.104 straipsnio 1 dalį naujos teisinės formos juridinis asmuo perima visas pertvarkyto juridinio asmens teises ir pareigas, atsakovu byloje pagrįstai įtraukė UAB „Karmo“, o atsižvelgdamas į tai, kad pagal subsidiariąją atsakomybę subsidiarusis skolininkas atsako papildomai su kitu asmeniu, t. y. jam galima pareikšti reikalavimą, kai prievolės neįvykdo pagrindinis skolininkas (CK 6.245 straipsnio 5 dalis), pertvarkytos individualios įmonės savininką K. J. šioje byloje – trečiuoju asmeniu.

203. Bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų konstatavimas. Įstatyme neleidžiama apeliacine tvarka bylą nagrinėjančiam teismui šių ribų nepaisyti, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas, esant absoliutiems sprendimo negaliojimo pagrindams bei nurodytų kategorijų bylose (CPK 320 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas nepaisė šios imperatyviosios procesinės nuostatos ir savo iniciatyva nustatė, kad ieškinys patenkintas netinkamam atsakovui.

21Atsiliepimo į kasacinį skundą CPK 351 straipsnio nustatyta tvarka nepateikta.

22Teisėjų kolegija

konstatuoja:

23IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

24Juridinio asmens pertvarkymas – tai juridinio asmens formos pakeitimas, kai naujos teisinės formos juridinis asmuo perima visas pertvarkyto juridinio asmens teises ir pareigas (CK 2.104 straipsnio 1 dalis). Pertvarkymo atveju juridinis asmuo nesibaigia, o tik keičia teisinę formą (pvz., iš individualios įmonės į uždarąją akcinę bendrovę). Kadangi keičiant teisinę formą gali keistis ir juridinio asmens teisinis statusas, tai įstatymų leidėjas nustatė taisykles, kurios turi užtikrinti juridinio asmens kreditorių teises ir teisėtus interesus. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad ieškovo reikalavimo teisė yra kilusi iš Kęstučio Jaruševičiaus individualios įmonės, pertvarkytos į ribotos civilinės atsakomybės juridinį asmenį UAB „Karmo“, įsipareigojimų. Individualios įmonės pertvarkymo ypatumai nustatyti Individualių įmonių įstatyme (CK 2.104 straipsnio 5 dalis). Civilinio kodekso 2.104 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad tais atvejais, kai yra pertvarkomas juridinis asmuo, kurio dalyviai atsako pagal juridinio asmens prievoles, tai, nepaisant pasirinktos naujos juridinio asmens teisinės formos, pertvarkomo juridinio asmens dalyviai trejus metus yra subsidiariai atsakingi pagal pertvarkomo juridinio asmens prievoles, atsiradusias iki naujos teisinės formos juridinio asmens įregistravimo juridinių asmenų registre.

25Teisinis reguliavimas, kuriuo nustatyta pertvarkomo juridinio asmens dalyvių subsidiarioji trejų metų atsakomybė pagal pertvarkomo juridinio asmens prievoles, suponuoja, kad toks dalyvis yra papildomas civilinės atsakomybės subjektas ir tokio skolininko pareiga atsakyti atsiranda tik tada, kai prievolės neįvykdo pagrindinis skolininkas.

26Vertinant papildomo civilinės atsakomybės subjekto procesinę teisinę padėtį bylose, kai subsidiarioji atsakomybė kyla CK 2.104 straipsnio 2 dalies pagrindu, pažymėtina, kad teisme nagrinėjant ginčą dėl prievolių, atsiradusių iki naujos formos juridinio asmens įregistravimo juridinių asmenų registre, vykdymo, tik ieškovo valia, kylanti iš prievolinių civilinių santykių, kurių šalys yra ieškovas ir pagrindinis bei papildomas skolininkai, lemia, ar siekiama išspręsti ne tik pagrindinio, bet ir papildomo civilinės atsakomybės subjekto atsakomybės pagal subsidiariosios atsakomybės taikymo principus klausimą. Tokia valia išreiškiama procesiniais veiksmais (CPK 111 straipsnio 2 dalies 2 punktas, 135 straipsnio 1 dalis), kuriais papildomas civilinės atsakomybės subjektas būtų nurodytas kaip antrasis atsakovas, o reikalavimas formuluojamas pagal subsidiariosios atsakomybės taikymo principus, t. y. papildomo skolininko pareiga atsakyti atsiranda tik tada, kai prievolės neįvykdo pagrindinis skolininkas. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijų nutartyse, kuriose aiškinamos procesinės teisės normos, reglamentuojančios dalyvaujančių byloje asmenų procesinę padėtį, yra išaiškinta, kad tik esant atsakovui, kaip materialiojo teisinio santykio subjektui, teismas gali priimti sprendimą, sukeliantį tam asmeniui teisines pasekmes. Kol asmuo nėra atsakovas, o tik trečiasis asmuo, dėl tokio asmens teismas negali priimti jo teises ir pareigas nustatančio sprendimo (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. kovo 15 d. nutartį civilinėje byloje Varėnos rajono savivaldybė v. Ž. S. ir kt., bylos Nr. 3K-3-100/2007). Šioje byloje ieškovas papildomą civilinės atsakomybės subjektą ieškinyje nurodė trečiuoju asmeniu ir nereiškė reikalavimų jam, kaip papildomam civilinės atsakomybės subjektui, todėl apeliacinės instancijos teismas nepagrįstai, remdamasis CPK 45 straipsniu, konstatavo, jog pirmosios instancijos teismas privalėjo imtis procesinių priemonių trečiojo asmens procesinei padėčiai pakeisti. CPK 45 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas, bylos nagrinėjimo metu nustatęs, jog ieškinys pareikštas ne to asmens, kuriam priklauso reikalavimo teisė, arba ne tam asmeniui, kuris turi pagal ieškinį atsakyti, gali vienos iš šalių motyvuotu prašymu, nenutraukdamas bylos, pakeisti pradinį ieškovą arba atsakovą tinkamu ieškovu arba atsakovu. Šioje normoje įtvirtinta galimybė netinkamą šalį pakeisti tinkama šalimi. Netinkamos šalies pakeitimas tinkama šalimi taip pat reiškia, kad teismas ieškovo prašymu gali pakeisti toje byloje dalyvaujančio asmens procesinę padėtį. Pagal CPK 45 straipsnio 3 dalį tuo atveju, jeigu ieškovas nesutinka atsakovą pakeisti kitu asmeniu, o pagal pirmiau nurodytą šių normų aiškinimą ir pakeisti toje byloje dalyvaujančio asmens procesinę padėtį, teismas nagrinėja bylą iš esmės (žr. pirmiau nurodytą nutartį). Kadangi pirmosios instancijos teismas, įvertindamas ieškovo valią šioje byloje nuostolių atlyginimo reikalauti tik iš pagrindinio skolininko, neturėjo teisinio pagrindo imtis procesinių priemonių trečiojo asmens procesinei padėčiai CPK 45 straipsnyje nustatyta tvarka pakeisti, apeliacinės instancijos teismas padarė nepagrįstas išvadas dėl procesinės teisės normų pažeidimo. Tokią kasacinio teismo išvadą suponuoja ne tik atsakovo, kaip papildomo civilinės atsakomybės subjekto, prievolinių teisinių santykių specifiškumas, nulemtas subsidiariosios civilinės atsakomybės taikymo principų, bet ir civilinio proceso tikslai bei procesiniai dispozytivumo, ekonomiškumo ir koncentruotumo imperatyvai, kurių taikymas atitinka ieškovo, kaip kreditoriaus, interesus šioje byloje siekti prievolių įvykdymo tik iš pagrindinio skolininko.

27Nors kasatoriaus argumentai, kad apeliacinės instancijos teismas peržengė apeliacijos ribas, nes apeliantas argumentų dėl subsidiariojo skolininko prievolių nedėstė, pripažinus nepagrįstomis apeliacinės instancijos teismo išvadas, kad remiantis CPK 45 straipsniu turėjo būti tikslinama trečiojo asmens procesinė padėtis, neturi reikšmės kasacinio teismo procesiniam sprendimui šioje byloje, pažymėtina, jog Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijų nutartyse formuluojama taisyklė, kad tinkamas procesinių įstatymų taikymas yra viešasis interesas (žr., pvz.: Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. gegužės 10 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje L. T. v. A. T.; bylos Nr. 3K-3-322/2006, 2006 m. balandžio 5 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Mauda“ v. VĮ „Katedros vaistinė“, antstolė P. K., Lietuvos Respublikos valstybė; bylos Nr. 3K-3-250/2006). Procesinės teisės normų, kurių pagrindu užtikrinamos kreditoriaus teisių materialiniame teisiniame santykyje įgyvendinimo procesinės garantijos, taikymo nėra teisinių pagrindų vertinti priešingai, kaip nesusijusių su viešuoju interesu, nei kitų procesinių normų, aktualių konkrečiose bylose, taikytų nurodytose Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijų nutartyse.

28Atsižvelgdamas į tai, kad apeliacinės instancijos teismas nevertino apeliacinio skundo argumentų dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo iš esmės, t. y. nepasisakė dėl faktinio bei teisinio ginčo teisinių santykių kvalifikavimo ir atsakovui nustatytų pareigų, kasacinis teismas bylą grąžina apeliacinės instancijos teismui nagrinėti apeliacine tvarka (CPK 359 straipsnio 1 dalies 5 punktas).

29Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 359 straipsnio 1 dalies 5 punktu, 362 straipsnio 2 dalimi,

Nutarė

30Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. birželio 3 d. nutartį panaikinti ir bylą perduoti Šiaulių apygardos teismui nagrinėti iš naujo.

31Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas A.S. įmonė „Megaskalė“ teismo prašė priteisti iš atsakovo... 5. Ieškovas A. S. įmonė „Megaskalė“ ir K. J. individuali įmonė (2007 m.... 6. I. Pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų sprendimo ir nutarties esmė... 7. Raseinių rajono apylinkės teismas 2008 m. kovo 18 d. sprendimu ieškinį... 8. Teismas sprendė, kad, vadovaujantis CK 2.104 straipsnio 2 dalimi, nepaisant... 9. Nustatyta, kad 2006 m. spalio 11 d. užsakymo atlikimo sutartimi Nr. 20001011-1... 10. Ieškovas taip pat atliko papildomų darbų, kurių kaina yra 780 Lt. Pagal... 11. Prašymas priteisti iš atsakovo 445,40 Lt palūkanų atmestas, nes nustatyta,... 12. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2008 m.... 13. Apeliacinės instancijos teismas nesutiko su pirmosios instancijos teismo... 14. Pagal Juridinių asmenų registro išrašo duomenis, K. J. individuali įmonė... 15. Kadangi ieškovas atsakovu nurodė UAB „Karmo“, o K. J. – trečiuoju... 16. III. Kasacinio skundo teisiniai argumentai... 17. Kasaciniu skundu ieškovas prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo... 18. 1. CPK 327 straipsnyje nurodyti atvejai, kada apeliacinės instancijos teismas... 19. 2. Teismas netinkamai taikė CK 2.104 straipsnio normą, reglamentuojančią... 20. 3. Bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio... 21. Atsiliepimo į kasacinį skundą CPK 351 straipsnio nustatyta tvarka... 22. Teisėjų kolegija... 23. IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai... 24. Juridinio asmens pertvarkymas – tai juridinio asmens formos pakeitimas, kai... 25. Teisinis reguliavimas, kuriuo nustatyta pertvarkomo juridinio asmens dalyvių... 26. Vertinant papildomo civilinės atsakomybės subjekto procesinę teisinę... 27. Nors kasatoriaus argumentai, kad apeliacinės instancijos teismas peržengė... 28. Atsižvelgdamas į tai, kad apeliacinės instancijos teismas nevertino... 29. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 30. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008... 31. Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir...