Byla 2-6592-429/2013
Dėl skolos, delspinigių, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Vida Jegorovienė rašytinio proceso būdu, šalims nepranešus, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „4finance“, įmonės kodas 301881644, ieškinį atsakovui D. P., a. k. ( - ) dėl skolos, delspinigių, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas pareiškė ieškinį, kuriuo prašo priteisti iš atsakovo 750,00 Lt suteiktos paskolos atsakovui, 1 350,00 Lt delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei turėtas bylinėjimosi išlaidas, kurias pagal pateiktus dokumentus sudaro 72,00 Lt žyminio mokesčio.

3Atsakovui adresuoti ieškinio ir jo priedų nuorašai bei teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, įteikti 2013 03 26 CPK 130 str. nustatyta tvarka specialiame tinklapyje www.teismai.lt paskelbiant nustatyto turinio skelbimą (b. l. 24, 25). Atsakovas teismo nustatytu terminu atsiliepimo nepateikė, todėl ieškovui prašant priimti sprendimą už akių, jis priimtinas.

4Ieškinys tenkintas iš dalies.

5Išnagrinėjus bylą nustatyta, kad ieškovas ir atsakovas ( - ) sudarė paskolos sutartį, kurios pagrindu ieškovas atsakovui 30 dienų laikotarpiui paskolino 750,00 Lt. Vartojimo kredito sutarties Nr. ( - ) specialiosiose sąlygose nurodyta, kad vartojimo kredito kaina yra 0,00 Lt (b. l. 7). Atsakovas suteiktą paskolą privalėjo grąžinti 2011 03 14. Atsakovas laiku neįvykdė savo įsipareigojimų ieškovui, todėl ieškovas, remiantis bendrųjų paskolos sutarties sąlygų 7.2 punktu paskaičiavo atsakovui 1 350,00 Lt delspinigių, sutartyje nurodytas 1 procento už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną dydis. Ieškovas pateikė paaiškinimą dėl delspinigių skaičiavimo tvarkos ir dydžio, tačiau delspinigių skaičiuotės, iš kurios būtų galima tiksliai nustatyti skaičiuojamų delspinigių dydį ir uždelstų atsiskaityti dienų skaičių, į bylą nepateikė.

6Atlikus formalų ieškovo pateiktų įrodymų – vartojimo kredito sutarties Nr. ( - ) (b. l. 7, 8-10), išrašo iš Gyventojų registro tarnybos (b. l. 11), mokėjimo nurodymo (b. l. 12), delspinigių skaičiavimo paaiškinimo (b. l. 13), sąskaitos išrašo apie žyminio mokesčio sumokėjimą (b. l. 5-6) - vertinimą bei atsakovui nepateikus įrodymų, patvirtinančių skolos sumokėjimą, darytina išvada, jog, pasitvirtinus paminėtų ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti ieškovo prašomą sprendimą už akių. Ieškovas turi teisę reikalauti iš atsakovo sumokėti įsiskolinimą. Ieškinys dalyje dėl paskolos ir procesinių palūkanų priteisimo pagrįstas byloje esančiais įrodymais, todėl tenkintinas visiškai – ieškovui iš atsakovo priteistina 750,00 Lt paskolos, 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.2 str., 6.37 str., 6.38 str., 6.210 str., 6.886 str.).

7Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 1 350,00 Lt delspinigių, nurodo, kad už kiekvieną prievolės neįvykdymo dieną buvo skaičiuojami 1 procento dydžio nuo uždelstų mokėjimų delspinigiai, kaip tai numatyta sutarties 7.2 p. Ieškovas į bylą nepateikė tikslios delspinigių skaičiuotės, todėl nėra galimybės nustatyti tikslaus paskaičiuotų delspinigių dydžio ir laikotarpio, už kurį jie paskaičiuoti. Ieškovas paaiškinime dėl delspinigių skaičiavimo tvarkos nurodė, jog sutartyje nurodyta delspinigių norma yra nustatyta atsižvelgiant į smulkių skolų išieškojimo kaštus, nuotolinio skolinimo riziką ir realius bendrovės patiriamus nuostolius atsakovui negrąžinant skolos. Tiesioginius ieškovo nuostolius dėl pradelstų mokėjimų sudaro didelio kiekio išieškojimo procesams aptarnauti reikalingų darbo vietų išlaikymas, telefono skambučiai, raginimų siuntimai, skolininko paieškos, viešo procesinių dokumentų įteikimo kaštai, išlaidos žyminiam mokesčiui ir kitoms bylinėjimosi išlaidoms apmokėti, išlaidos duomenų tikrinimui mokamose duomenų bazėse ir taip toliau. Netiesioginius nuostolius - įmonė įšaldytų pinigų negali panaudoti verslui plėtoti - tai reiškia prarastas pajamas, poreikį skolintis papildomų apyvartinių lėšų, kurioms skiriamos išlaidos dėl nepalankios LR bankų finansavimo politikos yra labai didelės. Didžioji dauguma šių kaštų yra fiksuoti ir nepriklauso nuo išieškomos skolos dydžio, todėl išieškant smulkias skolas jie sudaro labai didelę pačios skolos dalį. Dažnu atveju šie kaštai viršija pačią skolos sumą. Teismo vertinimu, ieškovas, užsiimdamas komercine veikla pagal veiklos pobūdį įvertina rizikos mastą, o ieškovo detaliai išvardintos išlaidas sudarančios sąnaudos priskirtinos prie įmonės veiklos sąnaudų. Be to, ieškovas nedetalizavo, kokia apimti būtent šioje byloje patyrė jo paties išvardintų skolos išieškojimo sąnaudų.

8Nustačius, kad atsakovas sutartinių prievolių tinkamai nevykdė, jam, vadovaujantis CK 6.256 str. 1 d. ir 2 d. bei sudarytos sutarties sąlygomis, kyla pareiga sumokėti ieškovui netesybas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas vieningą teismų praktiką, yra pažymėjęs, kad šalims sutartyje susitarus dėl tam tikro dydžio netesybų, sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju skolininkas negali ginčyti sutartyje nustatyto netesybų dydžio, išskyrus atvejus, kai netesybos būtų neprotingos, akivaizdžiai per didelės, atsižvelgiant į konkrečios prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, skolininko elgesį, prievolės sumą ir panašias aplinkybes. Tokiems atvejams teismui suteikiama teisė mažinti netesybas CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d. pagrindu, taip kontroliuojant netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis Nr. 3K-7-409/2010 civilinėje byloje UAB „Miaras“ v. A.D.individuali įmonė „Aujama“).

9Sprendžiant ieškovo reikalavimą priteisti delspinigius, atsižvelgiama į tai, kad ieškovas prašomų priteisti delspinigių dydžio nepagrindė jokiomis aplinkybėmis ir įrodymais, kurie patvirtintų, kad dėl netinkamo sutarties vykdymo jis patyrė prašomų priteisti delspinigių sumos dydžio nuostolių, ieškovas savo reikalavimą grindžia tik sutartyje įtvirtinta sąlyga. Ieškovo prašomi priteisti delspinigiai sudaro 180 procentų prašomos priteisti skolos sumos. Atsakovas yra fizinis asmuo, ne verslo subjektas, bei sudarydamas sutartį buvo silpnesnioji sutarties pusė, sutartį sudarė prisijungdamas prie ieškovo paruoštų standartinių sutarties sąlygų ir turėjo ribotas galimybes dėl jų derėtis. Taip pat atsižvelgiama į tai, kad ieškovas į teismą kreipėsi praėjus beveik 2 metams nuo prievolės pažeidimo momento, į bendruosius teisingumo, protingumo, sąžiningumo principus. Įvertinus šias aplinkybes konstatuotina, kad ieškovo prašomi jo naudai priteisti delspinigiai yra aiškiai per didelės ir neprotingo dydžio netesybos, ženkliai didesnės, nei nurodyto įstatyminio dydžio minimalūs kreditoriaus patirti nuostoliai.

10Byloje nustatyta aplinkybė, kad atsakovas sutartinės prievolės tinkamai neįvykdė, nesuteikia pagrindo ieškovui nepagrįstai praturtėti dėl neprotingo dydžio delspinigių atsakovo sąskaita, todėl reikalavimas priteisti delspinigius tenkintinas iš dalies, netesybos mažintinos šešis kartus iki 225,00 Lt ir šis dydis, įvertinus paminėtus motyvus, laikytinas pagrįstu ir pakankamu atlyginti ieškovo turėtus nuostolius, likusi dalis ieškinio atmestina kaip nepagrįsta (CPK 3 str. 7 d., 178 str., CK 1.5 str. 2 d., 6.71 str., 6.73 str. 2 d., 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.). (Kauno apygardos teismo 2011 m. birželio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1444-605/2011; Kauno apygardos teismo 2010 m. balandžio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-622-390/2010; Kauno apygardos teismo 2010 m. spalio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1878-230/2011; Konstitucinio teismo 2007 m. spalio 24 d. nutarimas bylos Nr. 26/07).

11Patenkinus ieškovo reikalavimus iš dalies, iš atsakovo ieškovui priteistinas visas ieškovo sumokėtas žyminis mokestis, t.y. 72,00 Lt (b. l. 5-6), nes nuo tenkintų reikalavimų dalies turi būti sumokėtas minimalus įstatymo nustatytas žyminis mokestis (CPK 79 str., 80 str. 1d. 1p., 88 str. 1 d. 3 p., 93 str.). Iš atsakovo valstybei nepriteistina 5,64 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kadangi ši suma yra mažesnė nei 10,00 Lt (CPK 92 str., 96 str. 6 d., Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“).

12Vadovaujantis išdėstytu bei Lietuvos Respublikos CPK 142 str., 4d., 285, 286 str., teismas

Nutarė

13Ieškinį tenkinti iš dalies.

14Priteisti iš atsakovo D. P., a. k. ( - ) paskutinė žinoma gyvenamoji vieta ( - ), ieškovo UAB „4finance“, įmonės kodas 301881644, buveinės adresas Jonavos g. 254A, Kaunas, a. s. Nr. LT29 7300 0101 1206 5574 AB Swedbank, banko kodas 73000, naudai 750,00 Lt (septynis šimtus penkiasdešimt Lt 00 ct) skolos, 225,00 Lt (du šimtus dvidešimt penkis Lt 00 ct) delspinigių, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (975,00 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme (2013 03 04) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 72,00 Lt (septyniasdešimt du Lt 00 ct) žyminio mokesčio.

15Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

16Atsakovas, dėl kurio buvo priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine tvarka, nei kasacine tvarka, tačiau turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 d. nuo sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 str. 2d. ir 3d. reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

17Ieškinį pateikusi šalis turi teisę per 30 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai