Byla e2-2227-567/2015
Dėl prievolės pripažinimo tinkamai įvykdyta

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Neringa Švedienė, sekretoriaujant Rimutei Svirobovičienei, Jolitai Bovšis, dalyvaujant ieškovo atstovui advokato padėjėjui F. M., atsakovo atstovei A. K., trečiojo asmens atstovams advokato padėjėjui L. P. ir T. S., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Baltic cranes technologies“ ieškinį Lietuvos Respublikos valstybei, atstovaujamai Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, trečiasis asmuo AB „Vilniaus kranai“ dėl prievolės pripažinimo tinkamai įvykdyta.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Ieškovas UAB „Baltic cranes technologies" pateikė ieškinį, prašydamas:

41) pripažinti, kad ieškovas, sumokėdamas 2010-01-25 72 242,12 Lt metinių įmokų už žemės sklypą; 2010-01-25 32 111,04 Lt palūkanų už laikotarpį nuo 2009-08-13 iki 2010-01-15; 2013-11-14 1 083 631,72 Lt metinių įmokų už žemės sklypą už 2010, 2011, 2012, 2013 metus; 2013-11-14 190 719,27 Lt palūkanų už laikotarpį nuo 2010-01-15 iki 2013-01-15; 2014-01-07 31 902,12 Lt delspinigių už laikotarpį nuo 2013-04-15 iki 2013-10-15; 2014-01-14 288 968,46 Lt metinių įmokų už žemės sklypą; 2014- 01-14 52 014,32 Lt palūkanų už laikotarpį nuo 2013-01-15 iki 2014-01-15; yra tinkamai įvykdęs prievoles pagal 2009-08-25 pasižadėjimą Nr. 1115, t. y. tinkamai ir pilnai atsiskaitęs su Nacionaline žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos iki kreipimosi į teismą dienos;

52) priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad AB „Vilniaus kranai" 2008-06-18 su Lietuvos Respublikos valstybe, atstovaujama Vilniaus apskrities viršininko administracijos, sudarė Valstybinės žemės pirkimo - pardavimo sutartį Nr. P01/2008-160, kuria AB „Vilniaus kranai" įsigijo 31 876 kv. m. ploto žemės sklypą, esantį ( - ) unikalus Nr. yra ( - ). Sutartimi AB „Vilniaus kranai" įsipareigojo pagal sutartyje nurodytą grafiką sumokėti 5056948 Lt kainą už žemės sklypą, mokant ją pagal sutartyje numatytą mokėjimo grafiką. AB „Vilniaus kranai" už nesumokėtą kainos dalį įsipareigojo mokėti 2 % dydžio metines palūkanas, o vėluojant mokėti sutartyje nurodytus mokėjimus (kainos dalį ir/ar mokėtinas palūkanas) - už kiekvieną pradelstą dieną mokėti 0,05 % dydžio delspinigius nuo mokėtinos sumos. AB „Vilniaus kranai" susidūrus su finansiniais sunkumais ir susidarius įsiskolinimui pagal sutartį, kreipėsi į Vilniaus apskrities viršininko administraciją su prašymu leisti perleisti dalį žemės sklypo. Vilniaus miesto žemėtvarkos skyrius 2009-05-26 parengė pažymą, kuria nurodė neprieštaraujantis dėl žemės sklypo dalies perleidimo. Taip pat šioje pažymoje buvo nurodyta, kad žemės sklypo dalies perėmėjas per 15 dienų nuo sandorio pasirašymo dienos privalo pristatyti perleidimo sutarties egzempliorių ir perrašyti 2008-06-18 pasižadėjimą Nr. 1115 savo vardu. 2009-08-13 ieškovas pasirašė skolos padengimo sutartį su AB „Vilniaus kranais" ir pasirašė pasižadėjimą Nr. 1115, kuriuo įsipareigojo sumokėti likusią mokėtiną sumą už žemės sklypą (3756589,94 litus). Pasižadėjime numatyta, kad ieškovas kasmet iki 2023 metų mokės Vilniaus apskrities viršininko administracijai po 288968,45 litus bei nuo likusios nesumokėtos kainos dalies už žemės sklypą mokės 2 % palūkanas, bei 0,05 % delspinigių už kiekvieną pradelstą dieną nuo vėluojamos mokėti sumos. Ieškovas, sumažėjus darbų apimtims ir pajamoms, ekonomiką ištikus visuotinei krizei, ne kartą kreipėsi į Vilniaus apskrities viršininko administracijos viršininką su prašymais išdėstyti pasižadėjime nurodytas mokėtinas sumas į keturias dalis, t. y. mokant per metus ne vieną fiksuoto dydžio sumą, o ją išskaidant į keturias dalis kas tris mėnesius. Tačiau į ieškovo prašymus nebuvo atsižvelgta. Atsakovas 2013-10-15 raštu Nr. 49SJN-(14.49.105)-2018 nurodė, kad ieškovui nuo 2010-01-16 buvo pradėti skaičiuoti delspinigiai, kurie 2013-11-01 sudarė 499349,19 Lt. Ieškovas 2013-11-18 raštu kreipėsi į atsakovą ir informavo, kad, nepraleisdamas nurodyto termino, 2013-11-14 sumokėjo 1083631,72 Lt mokėtinų metinių įmokų bei 190719,27 Lt palūkanų. Taip pat ieškovas paprašė pateikti išsamų ir aiškų delspinigių apskaičiavimą, pagrindžiantį prašomą sumokėti 499349,19 Lt delspinigių sumą. Atsakovas, atsakydamas į 2013-11-18 raštą, elektroniniu laišku pateikė ieškovo įsiskolinimo, palūkanų ir delspinigių skaičiavimo lentelę 2013-11-01. Atsakovas dalį mokėjimų užskaitė, kaip delspinigius, su kuo kategoriškai ieškovas nesutinka. 2014-01-10 ieškovas, sumokėjęs pagal savo skaičiavimus delspinigių sumą už 6 mėnesius iki rašto pateikimo dienos, kreipėsi į atsakovą, nurodydamas, kad ieškovas yra pilnai atsiskaitęs su atsakovu, atsižvelgiant į nustatytą mokėjimų grafiką. Atsakovas 2014-01-23 raštu informavo, kad nepripažįsta ieškovo tinkamai įvykdžius prievoles pagal pasižadėjimą (LR CK 1.125 str., 1.127 str., 6.54 str.).

6Atsakovas Lietuvos Respublikos valstybė, atstovaujama Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, pateikė atsiliepimą, prašydamas jį atmesti, kaip nepagrįstą. Nurodė, kad pagal Vilniaus apskrities valdytojo administracijos 1996-05-07 įsakymą Nr. 505-01 valstybinės žemės nuomos ne žemės ūkio veiklai žemės sklypas, esantis ( - ), kadastro Nr. ( - ), buvo buvo išnuomotas AB „Vilniaus kranai". AB „Vilniaus kranai" prašymu priimtas Vilniaus apskrities viršininko 2008-04-29 įsakymas „Dėl valstybinės žemės sklypo Metalo g. 9, Vilniuje, žemės sklypo pardavimo AB „Vilniaus kranai"", pagal kurį su AB „Vilniaus kranai'' sudaryta valstybinės žemės 2008-06-18 pirkimo-pardavimo sutartis Nr. PO 1/2008-160. Sutarties 5 punkte nurodyta, kokiais terminais ir sąlygomis AB „Vilniaus kranai” išsimokės 4045558,40 Lt įsiskolinimo likutį bei 2 % dydžio metines palūkanas. Vilniaus apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Vilniaus miesto žemėtvarkos skyrius 2009-05-26 AB „Vilniaus kranai'" išdavė pažymą Nr. P-02-27-649, kurioje šalys susitarė, jog AB „Vilniaus kranai" nuosavybės teise priklausančio 31876 kv. m ploto žemės sklypo, esančio ( - ), dalį galės perleisti tik žemės sklypo dalies perėmėjui perėmus AB Vilniaus kranai" prievoles pagal valstybinės žemės pirkimo-pardavimo 2008-06-18 sutartį Nr. PO 1/2008-160. Pagal 2009-08-13 skolos padengimo sutartį Nr. AK-3189 UAB „Baltic cranes technologines" įgijo nuosavybės teises į 29376 kv. m iš 31876 kv. m žemės sklypo, esančio ( - ), kadastro Nr. ( - ). Su UAB „Baltic cranes technologines" sudarytas pasižadėjimas Nr. 1115, kuriame nustatyta, kokia tvarka ir terminais UAB „Baltic cranes technologines" įsipareigoja sumokėti 3756589,94 Lt įsiskolinimo likutį bei 2 % palūkanų. Ieškovas 2009-12-10 prašymu Nr. 2.1-2966-(3.40.) ir 2010-01-22 pakartotinu prašymu Nr. 2.1-138-(3.40.) Vilniaus apskrities viršininko administracijai pateikė pasiūlymą nustatyti kitokį įmokų mokėjimo grafiką. 2010-02-04 Vilniaus apskrities viršininko administracijos raštu Nr. (31-1.2-283-(3.31) informavo ieškovą, jog Vilniaus apskrities viršininkui teisės aktai nenumato galimybės atidėti įmokų mokėjimo terminų pagal valstybinės žemės pirkimo-pardavimo išsimokėtinai sutartis. 2010-01-25 ieškovas sumokėjo 104353,16 Lt, 2013-11-14 - 1274350,99 Lt, 2014-01-07 - 31902,12 Lt ir 2014-01-14 - 340982,78 Lt įmokas. Atsakovas nurodė, kad ieškovas pasižadėjime Nr. 1115 sutartu laiku neatsiskaitė už 2010 metus (sumokėta 147373,72 Lt iš 364100,26 Lt), už 2011 metus (visai nemokėta), už 2012 metus (visai nemokėta) bei už 2013 metus. Ieškovas nenurodė, dėl kokių priežasčių už uždelstą mokėti laikotarpį delspinigiai UAB „Baltic cranes technologines" neturėtų būti skaičiuojami. Taip pat ieškovas neturi reikalavimo teisės savo iniciatyva reikalauti pritaikyti ieškinio senaties terminą. Tai, kad Nacionalinė žemės tarnyba geranoriškai suteikė ieškovui galimybę pagal sudarytą sutartį atsiskaityti už žemės sklypą, kadastro Nr. ( - ), negali būti priežastis ieškovui nevykdyti prisiimtų prievolių ir neapmokėti susikaupusių delspinigių. Atsakovas kritiškai vertina ieškinio argumentus, jog šalys konkliudentiniais veiksmais pakeitė pasižadėjime Nr. 1115 nurodytą įmokų paskirstymo tvarką. Atlikdamas 2010-01-25 mokėjimą, pats ieškovas nurodė, kad moka už žemės sklypą bei palūkanas pagal pasižadėjimą Nr. 1115, todėl darytina išvada, kad ieškovui turėjo būti žinomas minėto pasižadėjimo turinys, o Nacionalinė žemės tarnyba pagrįstai sumokėtą sumą paskirstė šalių sutartu būdu, t. y. pirmiausia įskaitytos palūkanos, tada delspinigiai ir tik po to įmokos dalis už žemės sklypą, esantį Metalo g. 9, Vilniuje, kadastro Nr. ( - ). Atsakovas nurodė, kad informavo ieškovą apie paskaičiuotus delspinigius dar iki 2013-11-14 mokėjimo atlikimo Nacionalinės žemės tarnybos Vilniaus miesto skyriaus 2013-10-15 raštu Nr. 49SJN-(14.49.105.)-2018. Taip pat Nacionalinės žemės tarnybos Vilniaus miesto skyrius 2013-11-27 raštu Nr. 49SJN-(14.49.105.)-2500 informavo ieškovą, jog Nacionalinė žemės tarnyba laikosi valstybinės žemės pirkimo-pardavimo 2008-06-18 sutarties Nr. P01/2008-1605 punkte numatytos įmokų mokėjimo tvarkos, t. y. informavo ieškovą, jog nesutinka su ieškovo mokėjimo pavedimuose ieškovo nurodyta mokėjimų tvarka (LR CPK 6.73 str., 6.258 str.).

7Trečiasis asmuo AB “Vilniaus kranai” pateikė atsiliepimą į ieškinį, prašydmas jį tenkinti.

8Ieškovas pateikė dubliką, prašydamas ieškinį tenkinti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad atsakovas elgėsi nesąžiningai, daugiau nei 3 metus nereikšdamas jokių pretenzijų dėl laiku nesumokėtų įmokų pagal pasižadėjimą Nr. 1115, neskaičiavo ir nereikalavo sumokėti delspinigius. Ieškovas pagrįstai skaičiavo ir sumokėjo delspinigius už 6 mėnesių laikotarpį. Ieškovas nurodė, kad nesutinka su atsiliepime išdėstytais argumentais, kad ieškovui turėjo būti žinomas pasižadėjimo turinys, todėl tai paneigė išvadą, jog šalys konkliudentiniais veiksmai pakeitė pasižadėjime įtvirtintą įmokų paskirstymo tvarką. Ieškovui yra žinomas pasižadėjimo turinys. Ieškovas nurodė, kad šalys konkliudentiniais veiksmais pakeitė pasižadėjime įtvirtintą įmokų paskirstymo tvarką, kadangi ieškovas, atlikdamas mokėjimus pagal pasižadėjimą, mokėjimo paskirtyje nurodydavo mokantis mokestį už žemę, palūkanas (o ne delspinigius), o atsakovas šiuos mokėjimus priėmė, nereiškė pretenzijų, nenurodė įskaitantis šių mokėjimų kita nei nurodyta mokėjimo paskirtyje tvarka. Atsakovas nurodė, jog 2013-11-27 raštu informavo ieškovą, kad jis privalo laikytis 2008-06-18 sutartyje numatytos įmokų paskirstymo tvarkos. Ieškovas nesutiko, kad šiuo raštu atsakovas informavo apie nesutikimą pakeisti įmokų paskirstymo tvarką, nes ieškovo atliktus mokėjimus priėmė, todėl pripažintina, kad sutiko pakeisti įmokų paskirstymo tvarką.

9Atsakovas triplike prašė atmesti ieškinį, kaip nepagrįstą. Atsakovas nepraktikavo ir netoleravo kitokios nei susitarime Nr. 1115 nustatytos įmokų paskirstymo tvarkos, todėl dublike pateikiami argumentai dėl konkliudentiniais veiksmais pakeistos mokėjimo tvarkos atmestini. Ieškovas neturėjo teisės vienašališkai nuspręsti, kad pagal šalių pasirašytą pasižadėjimą Nr. 1115 numatyti delspinigiai turi būti skaičiuojami nuo ieškovo pasirinktos dienos, ieškovo pasirinktu būdu ir tik už 6 mėnesių laikotarpį. Atsakovas nesutinka, jog UAB „Baltic cranes technologies" prievolė pagal 2008-06-18 valstybinės žemės pirkimo - pardavimo sutartį Nr. PO 1/2008-160 turi būti pripažįstama įvykdyta, ieškovui sumokėjus 31902,12 Lt sumą, kaip delspinigius.

10Ieškinys atmestinas.

11Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką teismas, nustatydamas, ar yra pagal CK 6.73 ir 6.258 straipsnių nuostatas pagrindas pripažinti netesybas neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio jas mažinti, kiekvienu atveju turi vertinti konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais ir siekti nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. kovo 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Škotijos firma „Forthmill Limited“ v. UAB „Pakrijas“, bylos Nr. 3K-3-85/2007; 2007 m. spalio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. N. v. T. M., bylos Nr. 3K-7-304/2007; 2007 m. lapkričio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Schmitz Cargobull Baltic“ v. UAB „Vilniaus universaliųjų metalo konstrukcijų gamykla“, bylos Nr. 3K-3-503/2007;2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Kaduva“ v. UAB „Okadeta“, bylos Nr. 3K-3-401/2008).

12Netesybų dydis turi būti vertinamas, atsižvelgiant į kiekvienos individualios bylos aplinkybes. Priklausomai nuo faktinės situacijos tas pats netesybų dydis (procentine ar pinigine išraiška) vienu atveju gali būti pripažintas tinkamu, o kitu – aiškiai per dideliu. Pažymėtina, kad Lietuvos teismų praktikoje nėra nustatytas vienas konkretus dydis, kuris neabejotinai reikštų, kad netesybos neatitinka įstatymuose nustatytų kriterijų ir turi būti mažinamos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Kaduva“ v. UAB „Okadeta“, bylos Nr. 3K-3-401/2008). Atitinkamai negali būti ir vieno iš anksto nustatyto konkretaus dydžio, kuris reikštų protingas netesybas visiems galimiems atvejams ir iki kurio netesybos turi būti mažinamos.

13Civiliniame kodekse nustatyta netesybų mažinimo teisė (CK 6.73 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 3 dalis), todėl negalima leisti nukentėjusiai šaliai piktnaudžiauti savo teise bei nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita. Netesybų mažinimo atveju taikytinas netesybų santykio su nuostoliais kriterijus. Priklausomai nuo konkrečios bylos faktų ir ištirtų netesybų mažinimo aplinkybių, skirtinguose teisiniuose santykiuose įstatymams ir teisės principams neprieštaraujančiu netesybų dydžiu gali būti pripažinti įvairūs netesybų dydžiai. Už sutartinės prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kreditorius gali reikalauti taikyti skolininkui dviejų formų sutartinę civilinę atsakomybę: netesybų išieškojimą ir (ar) nuostolių atlyginimą (CK 6.256 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnis). Atsižvelgiant į tai, kad sutartinės netesybos yra civilinės atsakomybės forma, teismas, įgyvendindamas diskrecijos teisę mažinti neprotingai dideles netesybas, turi atsižvelgti į civilinės atsakomybės kompensacinę prigimtį ir tikslus (visiškai ir teisingai kompensuoti kreditoriaus nuostolius), be to, nesumažinti netesybų tiek, kad būtų paneigtas sutarties laisvės principas.

14LR CK 6.73 straipsnio 4 dalis nustato, kad netesybos nemažinamos, kai jos jau sumokėtos.

15Byloje nustatyta, kad 2008-06-18 tarp UAB „Vilniaus kranai“ ir Lietuvos Respublikos, atstovaujamos Vilniaus apskrities viršininko administracijos, buvo sudaryta valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutartis.

162009-05-12 AB „Vilniaus kranai“ pateikė prašymą dėl dalies žemės sklypo perleidimo, esant įmonės finansiniams sunkumams.

172009-05-26 Vilniaus apskrities viršininko administracija išdavė pažymą dėl žemės sklypo dalies, esančios ( - ), perleidimo, kurioje nurodė, kad leidžia perleisti dalį žemės sklypo su sąlyga, kad žemės sklypo perėmėjas turės perimti ir AB „Vilniaus kranai“ prievoles.

182009-08-13 buvo sudaryta skolos padengimo sutartis tarp AB „Vilniaus kranai“ ir UAB „Baltic cranes technologies".

192009-08-25 UAB „Baltic cranes technologies“ pasirašė pasižadėjimą Nr. 1115 dėl perimamų AB „Vilniaus kranai“ prievolių, kuriame nurodė, kad pasižada mokėti pagal nustatytą grafiką sumas, sudarančias bendrą 3756589,94 Lt sumą, 2 procentus palūkanų nuo likusios įsiskolinimo sumos, skaičiuojant už faktišką įsiskolinimo laiką, t.y. nuo valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo. Mokėtina suma turi būti sumokėta iki tų metų, už kuriuos mokama, sausio 15 d. Metinės palūkanos apskaičiuojamos taip: įsiskolinimo likutis padauginamas iš palūkanų normos (2 proc.), gauta metinė palūkanų suma padalinama iš tų metų dienų skaičiaus ir padauginama iš faktiško įsiskolinimo dienų skaičiaus. Nesumokėjus pasižadėjime nurodytos sumos ir palūkanų, bus skaičiuojama 0,05 proc. delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną bei visa nesumokėta suma bus išieškoma įstatymų nustatyta tvarka ir likusi nesumokėta žemės sklypo kainos dalis bus perskaičiuojam LR Vyriausybei priėmus sprendimą indeksuoti žemės vertę. Neatsižvelgiant į pirkėjo įrašytus duomenis mokėjimo dokumentuose, sumokėti pinigai, įskaitomi taip: einamųjų metų palūkanos, delspinigiai, mokesčiai už žemę.

202009-12-08, 2010-01-18, 2013-11-18 UAB „Baltic cranes technologies" kreipėsi į su prašymu pakeisti pasižadėjime Nr. 1115 išdėstytų mokėjimų grafikus.

212013-10-15, 2013-12-30 Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos pateikė pranešimus dėl valstybinės žemės pirkimo - pardavimo sutarties vykdymo, kuriuose nurodė, kad atsiskaitymai turi būti atliekami sutartyje numatytomis sąlygomis.

222014-01-10 UAB „Baltic cranes technologies" raštu kreipėsi į atsakovą dėl prievolių pagal valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutartį vykdymo, nurodydamas, kad atliko visus jam numatytus mokėjimus pagal sudarytą sutartį ir pasižadėjimą.

232014-01-23 rašte Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos nurodė visus atliktus ir užskaitytus UAB „Baltic cranes technologies" mokėjimus bei likusius įsiskolinimus.

24Nagrinėjamu atveju ieškovas laisva valia 2009-08-13 sudarė skolos padengimo sutartį su AB „Vilniaus kranai“ ir 2009-08-25 pasirašė pasižadėjimą Nr. 1115 dėl perimamų AB „Vilniaus kranai“ prievolių, kurie yra galiojantys, nepakeisti ir nepanaikinti įstatymų nustatyta tvarka.

25Pagal CK 6.189 straipsnio 1 dalį teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią. Netesybos yra prievolių užtikrinimo būdas, skatinantis skolininką įvykdyti prievolę (CK 6.70, 6.71 straipsniai), taip pat sutartinės civilinės atsakomybės forma (CK 6.256 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 1 dalis). Kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles, o jų neįvykdęs arba netinkamai įvykdęs, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (delspinigius) (CK 6.256 straipsnio 1, 2 dalys).

26Teismas pažymi, kad netesybų paskirtis – atlyginti kreditoriaus patirtus nuostolius dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. Šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, jog kreditoriui nereikia įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais. Sutartinės netesybos apibrėžia šalių atsakomybės ribas už prievolės neįvykdymą, o kai konstatuojamas prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo faktas, suteikia teisę jas gauti, neįrodinėjant patirtų nuostolių dydžio. Nagrinėjamu atveju ieškovas prisiėmė prievolę dėl 0,05 proc. delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną nuo nesumokėtos pasižadėjime nurodytos sumos ir palūkanų.

27LR CK 6.54 straipsnyje, reglamentuojančiame įmokų paskirstymą, nustatyta, kad, jeigu šalys nesusitarė kitaip, įmokos, kreditoriaus gautos vykdant prievolę, pirmiausiai skiriamos atlyginti kreditoriaus turėtoms išlaidoms, susijusioms su reikalavimo įvykdyti prievolę pareiškimu (1 dalis), antrąja eile įmokos skiriamos mokėti palūkanoms pagal jų mokėjimo terminų eiliškumą (2 dalis), trečiąja eile įmokos skiriamos netesyboms mokėti (3 dalis), ketvirtąja eile įmokos skiriamos pagrindinei prievolei įvykdyti (4 dalis).

28Nagrinėjamu atveju 2009-08-25 UAB „Baltic cranes technologies“ pasirašytame pasižadėjime Nr. 1115 dėl perimamų AB „Vilniaus kranai“ prievolių, nurodyta, kad neatsižvelgiant į UAB „Baltic cranes technologies“, kaip pirkėjo, įrašytus duomenis mokėjimo dokumentuose, sumokėti pinigai, įskaitomi taip: einamųjų metų palūkanos, delspinigiai, mokesčiai už žemę. Tai reiškia, kad UAB „Baltic cranes technologies“ mokėjimo dokumentuose nurodyta mokėjimo paskirtis negali pakeisti 2009-08-25 UAB „Baltic cranes technologies“ pasirašytame pasižadėjime Nr. 1115 ir LR CK 6.54 straipsnio 1 - 4 dalyse nustatyto įmokų paskirstymo eiliškumo. Nagrinėjamu atveju netaikytinos CK 6.54 straipsnio 5 ir 6 dalių nuostatos dėl kreditoriaus teisės atsisakyti priimti skolininko siūlomą įmoką, jeigu skolininkas nurodo kitokį įmokų paskirstymą, negu nustatyta šio straipsnio 1, 2, 3 ir 4 dalyse, arba pagrindinei prievolei įvykdyti mokamą sumą, jeigu tuo pat metu nesumokamos einamosios palūkanos, kurių mokėjimo terminas suėjęs, atsižvelgiant į tai, kad teisinių santykių, kuriems būdingas imperatyvus pobūdis, objektas yra žemė. Teismas kritiškai vertina ieškovo argumentus, kad šalys konkliudentiniais veiksmais pakeitė pasižadėjime Nr. 1115 nurodytą įmokų paskirstymo tvarką, nes atlikdamas 2010-01-25 mokėjimą, pats ieškovas nurodė, kad moka už žemės sklypą bei palūkanas pagal pasižadėjimą Nr. 1115.

29Nagrinėjamu atveju teismas nenustatė ieškovo teisėtų lūkesčių pažeidimo, nes ieškovas neįrodė teisinio pagrindo pripažinti, kad ieškovas, sumokėdamas 2010-01-25 72 242,12 Lt metinių įmokų už žemės sklypą; 2010-01-25 32 111,04 Lt palūkanų už laikotarpį nuo 2009-08-13 iki 2010-01-15; 2013-11-14 1 083 631,72 Lt metinių įmokų už žemės sklypą už 2010, 2011, 2012, 2013 metus; 2013-11-14 190 719,27 Lt palūkanų už laikotarpį nuo 2010-01-15 iki 2013-01-15; 2014-01-07 31 902,12 Lt delspinigių už laikotarpį nuo 2013-04-15 iki 2013-10-15; 2014-01-14 288 968,46 Lt metinių įmokų už žemės sklypą; 2014- 01-14 52 014,32 Lt palūkanų už laikotarpį nuo 2013-01-15 iki 2014-01-15, yra tinkamai įvykdęs prievoles pagal 2009-08-25 pasižadėjimą Nr. 1115, t. y. tinkamai ir pilnai atsiskaitęs su Nacionaline žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos iki kreipimosi į teismą dienos. Teismas pažymi, kad nagrinėjamu atveju netesybos negali būti mažinamos, nes jos jau yra sumokėtos (LR CK 6.73 str. 4 d.). Teismas nevertina kitų argumentų ir rašytinių įrodymų, kaip teisiškai nereikšmingų bylos nagrinėjimo dalykui (LR CK 1.5 str., 6.1 str. - 6.4 str., 6.71 str., 6.189 str., 6.193 str., 6.200 str., 6.205 str., 6.258 str., CPK 7 str., 8 str., 12 str., 177 str. - 179 str., 185 str.).

30Dėl bylinėjimosi išlaidų

31Ieškinį atmetus, ieškovui nėra atlyginamos jo patirtos bylinėjimosi išlaidos, nes bylą iš esmės laimėjo atsakovas (LR CPK 88 str., 92 str., 93 str., 96 str.). Atsižvelgiant į tai, kad ieškinys atmetamas, vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais, teismas konstatuoja, kad trečiajam asmeniui, veikusiam ieškovo pusėje, nėra atlyginamos jo patirtos bylinėjimosi išlaidos. Tai, kad ieškinys yra atmetamas, ieškovui savaime nesukuria pareigos atlyginti atsakovui jo patirtas bylinėjimosi išlaidas, nes byloje nėra pateikti įrodymai dėl atsakovo patirtų išlaidų dėl bylos vedimo (LR CPK 3 str. 1 d., 7 str., 93 str.).

32Dėl taikos sutarties sudarymo galimybių

33Teismas išaiškina, kad pagal CPK 87 str. 2 d, 140 str. 4 d. per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos šalys turi teisę sudaryti taikos sutartį dėl ginčo esmės ir pateikti ją teismui tvirtinti po sprendimo pirmosios instancijos teisme priėmimo, bet nepasibaigus jo apskundimo apeliacine tvarka terminui. Tokiu atveju pirmosios instancijos teismas, nutartimi patvirtinęs taikos sutartį, panaikina priimtą sprendimą ir bylą nutraukia, grąžinant 75 % žyminio mokesčio.

34Kol sprendžiamas taikos sutarties tvirtinimo klausimas, apeliacinio skundo padavimo termino eiga sustabdoma.

35Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259 str., 263 str., 268 str., 270 str.,

Nutarė

36Ieškinį atmesti.

37Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas apeliacine tvarka Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Neringa Švedienė, sekretoriaujant Rimutei... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. Ieškovas UAB „Baltic cranes technologies" pateikė ieškinį, prašydamas:... 4. 1) pripažinti, kad ieškovas, sumokėdamas 2010-01-25 72 242,12 Lt metinių... 5. 2) priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad AB „Vilniaus... 6. Atsakovas Lietuvos Respublikos valstybė, atstovaujama Nacionalinės žemės... 7. Trečiasis asmuo AB “Vilniaus kranai” pateikė atsiliepimą į ieškinį,... 8. Ieškovas pateikė dubliką, prašydamas ieškinį tenkinti ir priteisti... 9. Atsakovas triplike prašė atmesti ieškinį, kaip nepagrįstą. Atsakovas... 10. Ieškinys atmestinas.... 11. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką teismas,... 12. Netesybų dydis turi būti vertinamas, atsižvelgiant į kiekvienos... 13. Civiliniame kodekse nustatyta netesybų mažinimo teisė (CK 6.73 straipsnio 2... 14. LR CK 6.73 straipsnio 4 dalis nustato, kad netesybos nemažinamos, kai jos jau... 15. Byloje nustatyta, kad 2008-06-18 tarp UAB „Vilniaus kranai“ ir Lietuvos... 16. 2009-05-12 AB „Vilniaus kranai“ pateikė prašymą dėl dalies žemės... 17. 2009-05-26 Vilniaus apskrities viršininko administracija išdavė pažymą... 18. 2009-08-13 buvo sudaryta skolos padengimo sutartis tarp AB „Vilniaus... 19. 2009-08-25 UAB „Baltic cranes technologies“ pasirašė pasižadėjimą Nr.... 20. 2009-12-08, 2010-01-18, 2013-11-18 UAB „Baltic cranes technologies" kreipėsi... 21. 2013-10-15, 2013-12-30 Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio... 22. 2014-01-10 UAB „Baltic cranes technologies" raštu kreipėsi į atsakovą... 23. 2014-01-23 rašte Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos... 24. Nagrinėjamu atveju ieškovas laisva valia 2009-08-13 sudarė skolos padengimo... 25. Pagal CK 6.189 straipsnio 1 dalį teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos... 26. Teismas pažymi, kad netesybų paskirtis – atlyginti kreditoriaus patirtus... 27. LR CK 6.54 straipsnyje, reglamentuojančiame įmokų paskirstymą, nustatyta,... 28. Nagrinėjamu atveju 2009-08-25 UAB „Baltic cranes technologies“... 29. Nagrinėjamu atveju teismas nenustatė ieškovo teisėtų lūkesčių... 30. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 31. Ieškinį atmetus, ieškovui nėra atlyginamos jo patirtos bylinėjimosi... 32. Dėl taikos sutarties sudarymo galimybių... 33. Teismas išaiškina, kad pagal CPK 87 str. 2 d, 140 str. 4 d. per 30 dienų nuo... 34. Kol sprendžiamas taikos sutarties tvirtinimo klausimas, apeliacinio skundo... 35. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259 str., 263 str., 268 str., 270 str.,... 36. Ieškinį atmesti.... 37. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas...