Byla 2-2259/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Vyto Miliaus, Nijolės Piškinaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Donato Šerno, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo A. S. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. birželio 29 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-1016-210/2011 pagal ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės ,,Kino eksresas“ ieškinį atsakovui A. S. dėl skolos priteisimo bei A. S. priešieškinį uždarajai akcinei bendrovei ,,kino ekspresas“ dėl kasos išlaidų orderių pripažinimo niekiniais,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas BUAB ,,Kino ekspresas“ ieškiniu atsakovui A. S. prašo teismo iš atsakovo ieškovo naudai priteisti 461 431,96 Lt, 31 581,44 Lt procesines palūkanas iki ieškinio teismui pareiškimo dienos, penkių procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo ieškinio teismui pateikimo dienos iki pilno teismo sprendimo įvykdymo dienos, 168 883,99 Lt delpsinigių.

4Atsakovas A. S. priešieškiniu ieškovui BUAB ,,Kino ekspresas“ prašo teismo pripažinti ieškovo kasos išlaidų orderius 2008-06-18 Nr. 12, 2008-08-06 Nr. 21, 2008-08-26 Nr. 23, 2008-09-08 Nr. 24, 2008-09-30 Nr. 25, 2008-10-17 Nr. 26 bei 2008-11-12 Nr. 27 niekiniais ir negaliojančiais.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2011 m. birželio 29 d. nutartimi nustatė atsakovui A. S. terminą iki 2011 m. liepos 15 d. sumokėti 8 614,32 Lt žyminį mokestį ir pateikti mokėjimo kvito originalą teismui. Taip pat išaiškino atsakovui, kad jeigu dalyvaujantis byloje asmuo, pateikęs procesinį dokumentą, pagal teismo nurodymus ir nustatytu terminu pašalins trūkumą, procesinis dokumentas bus laikomas paduotu pradinio jo pateikimo teismui dieną, priešingu atveju procesinis dokumentas bus laikomas nepaduotu ir teisėjo nutartimi grąžintas jį padavusiam asmeniui. Teismas nurodė, kad CPK 80 straipsnio 1 dalis nustato, kad kiekvienas ieškinys apmokamas nustatyto dydžio žyminiu mokesčiu, kuris turi būti sumokamas prieš atliekant tam tikrus procesinius veiksmus (paduodant ieškinį, pareiškimą, ir kt.). Turtiniuose ginčuose žyminis mokestis mokamas nuo ieškinio sumos, kituose ginčuose – vieno šimto litų (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 2 p.). Teismas konstatavo, jog pareikšti priešieškinio reikalavimai dėl kasos išlaidų orderių pripažinimo negaliojančiais yra turtinio pobūdžio, kadangi atsakovas siekia išvengti prievolės sumokėti pagal pateiktą ieškinį pinigines sumas, kurios galimai buvo pagal kasos išlaidų orderius perduotos atsakovui. Žyminis mokestis už priešieškinio reikalavimus dėl kasos išlaidų pripažinimo negaliojančiais sudaro 8 614,32 Lt (CPK 80 str. 1 d. 1 p.), todėl teismas nustatė terminą sumokėti žyminį mokestį.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

8Atsakovas A. S. atskiruoju skundu prašo pirmosios instancijos teismo nutartį panaikinti. Atskirtajame skunde atsakovas paaiškino, jog skundžiama teismo nutartis prieštarauja civilinio proceso normoms, neatitinka teismų praktikos bei pažeidžia šalių lygiateisiškumo principą. Atsakovas, vadovaujantis CPK 83 straipsnio 1 dalies 9 punktu, yra atleistas nuo žyminio mokesčio, nes ieškovui yra iškelta bankroto byla. Minėtoje normoje nurodyta, jog nuo žyminio mokesčio mokėjimo atleidžiami ieškovai ir turtinius reikalavimus pareiškiantys asmenys - bankroto ar restruktūrizavimo bylose. Pagal suformuotą teismų praktiką, (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. vasario 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-559/2011), įstatymų leidėjas siekė, kad asmenys patirtu kuo mažiau papildomu išlaidu, susijusiu su reikalavimais dėl bankrutuojančių įmonių skolinių įsipareigojimų. Šiuo atsakovas yra atleistinas nuo žyminio mokesčio mokėjimo. Ta aplinkybė, jog priešieškinis pareikštas ne bankroto byloje nekeičia kitų faktų, lemiančių atleidimą nuo žyminio mokesčio mokėjimo, t. y. ir šiuo atveju reikalavimai reiškiami bankrutuojančiai įmonei, negalėsiančiai sumokėti atsakovui žyminio mokesčio, jeigu būtų tenkintinas atsakovo priešieškinis.

9Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas BUAB ,,Kino ekspresas“ prašo skundo netenkinti, skundžiamą teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad atsakovas atskirajame skunde remiasi neteisingu CPK 83 straipsnio 1 dalies 9 punkto aiškinimu. Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. kovo mėn. 17 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2-234/2011 pasisakyta, kad pagal CPK 83 straipsnio 1 dalies nuostatą bylose, kurias nagrinėja teismai, nuo žyminio mokesčio mokėjimo atleidžiami: įmonė (įstaiga), kuriai iškelta bankroto ar restruktūrizavimo byla arba kurioje vykdoma neteisminė bankroto procedūra, o kiti dalyvaujantys byloje asmenys - už šiose bylose paduotus apeliacinius ir kasacinius skundus (8 p.), ieškovai ir turtinius reikalavimus pareiškiantys asmenys - bankroto ar restruktūrizavimo bylose (9 p.). Taigi, ieškovas, reiškiantis turtinius reikalavimus bankrutuojančiai įmonei, nuo žyminio mokesčio už paduotą ieškinį nėra atleidžiamas, jis tokioje byloje CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punkto pagrindu atleidžiamas nuo žyminio mokesčio mokėjimo tik už paduotus apeliacinius ir kasacinius skundus. CPK 83 straipsnio 1 dalies 9 punktas taikytinas, kai ieškovas kreipiasi į teismą su ieškiniu dėl bankroto ar restruktūrizavimo bylos iškėlimo bendrovei.

10IV.

11Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

13Atkreiptinas dėmesys, kad priešieškinis gali būti pareiškiamas kaip atskiras ieškinys, t. y. kartu su ieškiniu. CPK imperatyviai reglamentuoja žyminio mokesčio dydį, atleidimo nuo viso ar dalies mokesčio sąlygas ir tvarką. Šioje byloje ginčas iš esmės kyla dėl to, ar atsakovas A. S. už priešieškiniu pareikštus reikalavimus turi mokėti žyminį mokestį.

14Kaip teisingai pažymi šalys, teismų suformuota praktika nevienareikšmė. Visgi, pagal paskutinę teismų praktiką, kai atsakovas (nagrinėjamu atveju atsakovas pagal priešieškinį) yra bankrutuojanti įmonė, ieškovas (nagrinėjamu atveju ieškovas pagal priešieškinį) yra atleistas nuo žyminio mokesčio sumokėjimo pagal pareikštą reikalavimą (CPK 83 str. 1 d. 9 p.) (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. birželio mėn. 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1844/2011, Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. kovo mėn. 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-694/2011). Atkreiptinas dėmesys, kad minėtoje teismų praktikoje išaiškinta, jog, kaip pagrįstai nurodo apeliantas, įstatymų leidėjas siekė, kad bankrutuojančioms įmonėms reikalavimus reiškiantys asmenys patirtų kuo mažiau papildomų išlaidų, susijusių su reikalavimais dėl bankrutuojančių įmonių skolinių įsipareigojimų. Nurodytas atleidimo nuo žyminio mokesčio pagrindas nustatytas atsižvelgiant į tai, kad bankrutuojanti ar restruktūrizuojama įmonė gali neturėti pakankamai lėšų ar turto, iš kurio ieškovui arba turtinius reikalavimus pareiškiančiam asmeniui būtų atlygintas jo sumokėtas žyminis mokestis. Be to, ši norma taip pat realizuoja lygiateisiškumo principą, kadangi pagal CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punktą bankrutuojančios bei restruktūrizuojamos įmonės nuo žyminio mokesčio atleidžiamos (žr. Lietuvos apeliacinio teismo 2006 m. balandžio 20 d. nutartį byloje Nr. 2-200/2006). Atkreiptinas dėmesys ir į CPK 87 straipsnio 1 dalies 6 punkto nuostatą, pagal kurią sumokėtas žyminis mokestis arba jo dalis suinteresuoto asmens pareiškimu grąžinami sustabdžius bylos nagrinėjimą, kai yra įsiteisėjusi nutartis iškelti atsakovui bankroto ar restruktūrizavimo bylą (žr. taip pat Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. vasario 10 d. nutartį byloje Nr. 2-559/2011).

15ĮBĮ 15 straipsnio nuostatos numato, kad visos civilinės bylos, kuriose įmonei pareikšti turtinio pobūdžio reikalavimai, tarp jų ir su darbo santykiais susiję reikalavimai, perduodamos bankroto bylą iškėlusiam teismui (2 dalis). Ieškovo pareikštas reikalavimas pripažinti ieškovo kasos išlaidų orderius 2008-06-18 Nr. 12, 2008-08-06 Nr. 21, 2008-08-26 Nr. 23, 2008-09-08 Nr. 24, 2008-09-30 Nr. 25, 2008-10-17 Nr. 26 bei 2008-11-12 Nr. 27 niekiniais ir negaliojančiais, pagal savo pobūdį laikytinas turtinio pobūdžio reikalavimu. Turtinio reikalavimo nagrinėjimas bankroto byloje reiškia, kad bankrutuojanti įmonė ar jos kreditoriai, išnagrinėjus klausimą dėl reiškiamo turtinio reikalavimo, įgis teisių ar pareigų (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. liepos 15 d. nutartis byloje Nr. 2-546/2008). Minėtas reikalavimas pareikštas bankrutuojančiai įmonei. Teisėjų kolegija sutinka, kad nagrinėjamu atveju pagal ieškovo pareikštą ieškinį susiklosčiusi faktinė situacija atitiko CPK 83 straipsnio 1 dalies 9 punkto normos turinį, o pirmosios instancijos teismas nepagrįstai pernelyg susiaurino jos taikymą. Teisėjų kolegija išdėstytų aplinkybių pagrindu sutinka su skundo teiginiais, kad teismas nepagrįstai įpareigojo ieškovą sumokėti žyminį mokestį, nes esą byla išskirta į atskirą ir nagrinėtina ieškininės teisenos tvarka. Ieškovas CPK 83 straipsnio 1 dalies 9 punkto pagrindu yra atleistinas nuo žyminio mokesčio už pareikštą ieškinį mokėjimo.

16Todėl teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino bylos aplinkybes, neteisingai aiškino teisės normas, reglamentuojančias atleidimą nuo žyminio mokesčio, todėl priėmė neteisėtą nutartį. Remiantis tuo, kas išdėstyta, pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria ieškovas įpareigotas sumokėti žyminį mokestį už pareikštą ieškinį, naikintina. Kadangi byloje nėra duomenų, jog pirmosios instancijos teismas būtų svarstęs priešieškinio priėmimo klausimą kitais aspektais, ieškinio priėmimo klausimas iš naujo svarstytinas pirmosios instancijos teisme.

17Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 3 punktu,

Nutarė

18Vilniaus apygardos teismo 2011 m. birželio 29 d. nutartį panaikinti ir priešieškinio priėmimo klausimą perduoti tam pačiam teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai