Byla e2-873-943/2017

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Egidija Tamošiūnienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Omega Capital“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. kovo 23 d. nutarties, kuria ieškovei nustatytas terminas ieškinio trūkumams pašalinti, priimtos civilinėje byloje Nr. e2-1135-163/2017 pagal nurodytos ieškovės ieškinį atsakovėms bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Neapolis“, uždarajai akcinei bendrovei „Statega“ ir uždarajai akcinei bendrovei „Nerstata“ dėl pirkimo–pardavimo sutarties dalių pripažinimo negaliojančiomis ir rangos sutarties pripažinimo negaliojančia, trečiasis asmuo Viktor Gleizer,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4

 1. Ieškovė UAB „Omega Capital“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė pripažinti negaliojančiomis nuo sudarymo momento 2017 m. vasario 10 d. nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutarties 1.1.7 punkto 29 ir 30 dalis bei 4.4 punktą kaip prieštaraujančius bankrutavusio juridinio asmens tikslams ir pažeidžiančius bankrutavusio juridinio asmens savininko teises ir teisėtus interesus; pripažinti negaliojančia nuo sudarymo momento 2017 m. vasario 10 d. rangos sutartį, kuria BUAB „Neapolis“ užsakė rangos darbus svetimo daikto suremontavimui kaip sudarytą neturint teisinio pagrindo ją sudaryti ir akivaizdžiai prieštaraujančią juridinio asmens tikslams ir pažeidžiančią bankrutavusio juridinio asmens savininko teises ir teisėtus interesus.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6

 1. Klaipėdos apygardos teismas 2017 m. kovo 23 d. nutartimi nustatė ieškovei UAB „Omega Capital“ terminą pašalinti ieškinio trūkumams, t. y. sumokėti žyminį mokestį ir pateikti teismui tai patvirtinančius įrodymus.
 2. Ieškovė ieškiniu reiškia vieną turtinio pobūdžio ir du neturtinio pobūdžio reikalavimus. Nagrinėjamu atveju ieškovė nepateikė prašymo atlesti nuo žyminio mokesčio ar atidėti jo sumokėjimą (Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 83–84 straipsniai), todėl ji privalo sumokėti žyminį mokestį pagal CPK 80 straipsnyje nustatytas taisykles. Atsižvelgdamas į tai, pirmosios instancijos teismas nustatė ieškovei terminą trūkumams pašalinti – sumokėti žyminį mokestį ir pateikti teismui tai patvirtinančius įrodymus.

7III. Atskirojo skundo argumentai.

8

 1. Atskiruoju skundu ieškovė UAB „Omega Capital“ prašo Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. kovo 23 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – priimti ieškinį bankroto byloje Nr. B2-30-163/2017.
 2. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Bylą nagrinėjęs teismas be jokių teisinių argumentų nusprendė ieškinį nagrinėti ne bankroto byloje kaip tai numato Įmonių bankroto įstatymas (toliau – ĮBĮ), bet atskiroje civilinėje byloje. Nagrinėjamu atveju ieškovė, kuri yra atsakovės BUAB „Neapolis“ akcininkė, yra BUAB „Neapolis“ bankroto proceso dalyvis, kuris siekia apginti savo teisėtus interesus. BUAB „Neapolis“ bankroto bylą nagrinėjanti teisėja elgiasi šališkai ir ne vienodai teisingai ieškovės UAB „Omega Capital“ atžvilgiu.
  2. Ieškinys buvo dirbtinai išskirtas į atskirą civilinę bylą ir ieškovė įpareigota sumokėti žyminį mokestį, tokiu būdu ribojant ieškovės teisę ginti savo teises, nes akivaizdu, jog nagrinėjamu atveju taikytinas CPK 83 straipsnio 1 dalies 9 punktas, kuris atleidžia ieškovę nuo žyminio mokesčio mokėjimo.

9Teismas

konstatuoja:

10IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

11

 1. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria ieškovei nustatytas terminas ieškinio trūkumams pašalinti, yra pagrįsta ir teisėta. Šis klausimas nagrinėjamas vadovaujantis ieškovės skundo faktiniu ir teisiniu pagrindu bei patikrinama, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 straipsniai). Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė, todėl civilinė byla nagrinėjama neperžengiant atskirojo skundo ribų.
 2. Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl bankrutuojančios įmonės, kurios akcininke yra ieškovė, sandorių (jų dalių) pripažinimo negaliojančiais nuo jų sudarymo momento. Ieškinys grindžiamas aplinkybėmis, kad bankrutuojanti įmonė, atstovaujama bankroto administratoriaus, su įmonės kreditoriais sudarė akcininkų teises ir teisėtus interesus pažeidžiančius sandorius, kuriais yra iššvaistomos akcininkams paskirstytinos lėšos, nes su kreditoriais buvo visiškai atsiskaityta. Pirmosios instancijos teismas ieškovės ieškinį, pareikštą BUAB „Neapolis“ bankroto byloje (Klaipėdos apygardos teismo civilinės bylos Nr. B2-30-163/2017) išskyrė į atskirą bylą, suteikdamas jai Nr. e2-1135-163/2017. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų nustatyta, kad Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. kovo 23 d. elektronine rezoliucija ieškinys priimtas. Tos pačios dienos skundžiama nutartimi teismas nustatė ieškovei terminą pašalinti ieškinio trūkumus – nustatytu terminu sumokėti žyminį mokestį.
 3. Byloje keliamas CPK 83 straipsnio 1 dalies 9 punkto taikymo klausimas, t. y. ar ieškovė šiuo įstatyme įtvirtintu pagrindu yra atleistina nuo žyminio mokesčio mokėjimo.
 4. Pasisakydamas dėl apeliantės nurodytų argumentų, apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad CPK 83 straipsnio 1 dalies 9 punkte numatyta, jog bylose, kurias nagrinėja teismai, nuo žyminio mokesčio mokėjimo atleidžiami ieškovai ir turtinius reikalavimus pareiškiantys asmenys – bankroto ar restruktūrizavimo bylose. Dėl šio atleidimo nuo žyminio mokesčio mokėjimo pagrindo aiškinimo ir taikymo ne kartą yra pasisakyta Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje. Pažymėtina, kad CPK 83 straipsnio 1 dalies 9 punkte nurodytas atleidimo nuo žyminio mokesčio pagrindas nustatytas atsižvelgiant į tai, kad bankrutuojanti ar restruktūrizuojama įmonė gali neturėti pakankamai lėšų ar turto, iš kurio ieškovui arba turtinius reikalavimus pareiškiančiam asmeniui būtų atlygintas jo sumokėtas žyminis mokestis, jeigu reikalavimai būtų patenkinti. Be to, ši norma taip pat realizuoja lygiateisiškumo principą, kadangi pagal CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punktą bankrutuojančios bei restruktūrizuojamos įmonės nuo žyminio mokesčio atleidžiamos (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. kovo 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-376-330/2015; 2012 m. sausio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-130/2012; 2011 m. lapkričio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2259/2011; 2011 m. kovo 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-694/2011). Esminis kriterijus, kuriuo remiantis sprendžiamas klausimas dėl asmens atleidimo nuo žyminio mokesčio sumokėjimo pagal CPK 83 straipsnio 1 dalies 9 punktą, yra tai, kas yra ginčo subjektas, į kurį nukreipti ieškinio reikalavimai (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. kovo 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-497-381/2016). Nagrinėjamu atveju reiškiami reikalavimai turės įtakos ne tik atsakovei BUAB „Neapolis“, bet ir atsakovėms UAB „Statega“, UAB „Nerstata“, tačiau, kaip matyti iš ieškinyje formuluojamo ieškinio faktinio pagrindo, ieškovė siekia apginti savo kaip BUAB „Neapolis“ akcininkės teisėtus interesus, kas patvirtina, jog byloje nagrinėjamas ginčas priskirtinas ginčams bankroto bylose CPK 83 straipsnio 1 dalies 9 punkto prasme.
 5. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad reikalavimai pripažinti pirkimo–pardavimo sutarties atitinkamas dalis negaliojančiomis nagrinėjamu atveju laikytini neturtinio pobūdžio reikalavimais. Nors įprastai tokie reikalavimai iš tikrųjų laikomi neturtinio pobūdžio reikalavimais ir jie apmokestinami žyminio mokesčio suma numatyta CPK 80 straipsnio 1 dalies 3 punkte, visgi, įvertinus ginčijamų dalių turinį, nustatyta, jog ieškovė siekia pripažinti negaliojančiomis sutarties dalis, kuriomis: 1) apibrėžtas parduodamas turtas, t. y. ieškiniu siekiama sumažinti parduoto turto apimtį; 2) atsakovė BUAB „Neapolis“ įsipareigojo pasitelkti rangovus ir pašalinti parduoto turto defektus. Turtinio reikalavimo nagrinėjimas bankroto byloje reiškia, kad bankrutuojanti įmonė ar jos kreditoriai, išnagrinėjus klausimą dėl reiškiamo turtinio reikalavimo, įgis teisių ar pareigų (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. lapkričio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2259/2011; 2008 m. liepos 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-546/2008). Išdėstytų aplinkybių pagrindu, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad byloje pareikšti turtinio pobūdžio reikalavimai ir apeliantė CPK 83 straipsnio 1 dalies 9 punkto pagrindu yra atleista nuo žyminio mokesčio mokėjimo.
 6. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su apeliantės pozicija, kad jos pareikštas ieškinys pagal ĮBĮ 15 straipsnio nuostatas turėjo būti nagrinėjamas bankroto byloje. Atsižvelgiant į tai, apeliantė pagrįstai teigia, kad aplinkybė, jos šis ieškinys buvo išskirtas iš bankroto bylos, nesudaro pagrindo įpareigoti ieškovę sumokėti žyminį mokestį už pareikštą ieškinį. Visgi, ši aplinkybė nesudaro pagrindo konstatuoti, jog bylą nagrinėjantis teismas yra šališkas apeliantės atžvilgiu, nes procesinių veiksmų atlikimas bei atitinkamų procesinių sprendimų priėmimas negali būti vertinamas kaip teisėjo (teisėjų) šališkumo bei teisėjo (teisėjų) nušalinimo pagrindas.
 7. Apibendrindamas išdėstytus argumentus, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino bylos aplinkybes, neteisingai aiškino teisės normas, reglamentuojančias atleidimą nuo žyminio mokesčio mokėjimo, todėl priėmė neteisėtą nutartį, kuri naikintina (CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Įprastai ieškinio trūkumų šalinimo institutas (CPK 138 straipsnis) yra taikomas civilinės bylos iškėlimo stadijoje, sprendžiant ieškinio priėmimo klausimą, tačiau nagrinėjamu atveju ieškinio priėmimo klausimas jau yra išspręstas, todėl šis klausimas nėra grąžintinas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, o civilinė byla pirmosios instancijos teismui perduotina nagrinėti toliau iš esmės.

12

13Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

14Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. kovo 23 d. nutartį panaikinti ir bylą perduoti toliau nagrinėti pirmosios instancijos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai