Byla 2K-90/2010

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus trijų teisėjų kolegija, susidedanti iš pirmininko Alvydo Pikelio, Dalios Bajerčiūtės ir pranešėjo Albino Sirvydžio,

2teismo posėdyje kasacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo A. J. kasacinį skundą dėl Raseinių rajono apylinkės teismo 2009 m. birželio 19 d. nuosprendžio, kuriuo A. J. pripažintas kaltu ir nuteistas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 201 straipsnio 3 dalį laisvės apribojimu šešiems mėnesiams, įpareigojant nuteistąjį bausmės metu be teismo ar bausmę vykdančios institucijos nekeisti gyvenamosios vietos ir uždraudžiant turėti, naudoti, įgyti, saugoti pačiam ar perduoti saugoti kitiems asmenims naminę degtinę. Vadovaujantis BK 72 straipsniu konfiskuotas automobilis „VW Passat“ ( - ).

3Skundžiama ir Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. rugsėjo 16 d. nutartis, kuria nuteistojo A. J. apeliacinis skundas atmestas.

4Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo pranešimą,

Nustatė

5A. J. nuteistas už tai, kad 2009 m. balandžio 7 d., apie 8.30 val., ( - ), neteisėtai, neturėdamas tikslo realizuoti, netoli miškų urėdijos esančioje aikštelėje iš nenustatyto asmens už 700 Lt įgijęs keturis apie 30 l talpos plastikinius indus su 136,95 l namine degtine, kurios tūrinė etilo alkoholio koncentracija 51,3-51,9 proc., juos laikė bei gabeno automobilio „VW Passat“ ( - ) bagažinėje, kol buvo sulaikytas pareigūnų.

6Kasaciniu skundu A. J., neginčydamas kaltės ir padarytos nusikalstamos veikos kvalifikacijos, prašo sušvelninti jam pagal BK 201 straipsnio 3 dalį paskirtą bausmę: sutrumpinti laisvės apribojimo bausmę iki trijų mėnesių arba laisvės apribojimo bausmę pakeisti į minimalią baudą. Kasatorius laiko, kad jam paskirta bausmė yra per griežta. Jis išlaiko nepilnametį vaiką, o paskirta bausmė trukdo kasatoriui išvykti į užsienį sezoniniam darbui. Be to, kasatorius augina daržoves, kurias parduoda turguose, o tam reikalingas automobilis, kuris šioje byloje yra nepagrįstai konfiskuotas. Kasatoriaus nuomone, automobilio konfiskavimas BK 72 straipsnio prasme nėra teismui privalomas, be to, automobilis yra transporto, o ne nusikaltimo priemonė. Kasatorius taip pat laiko, kad apeliacinės instancijos teismas, neišsamiai išnagrinėjęs jo apeliacinį skundą, dėl minėtų klausimų padarė neteisingas išvadas.

7Atsiliepimu į kasacinį skundą prokuroras D. Stankevičius prašo nuteistojo A. J. kasacinį skundą atmesti. Prokuroro nuomone, kasacinio skundo argumentai yra nepagrįsti, nes teismas, atsižvelgęs į visas bausmės skyrimui reikšmingas aplinkybes, paskyrė A. J. bausmę, atitinkančią BK 41 ir 54 straipsnio reikalavimus. Prokuroras taip pat nurodo, kad A. J. automobilis pagrįstai konfiskuotas remiantis BK 72 straipsnio 2 dalimi, nes automobilis buvo panaudotas darant nusikalstamą veiką.

8Kasacinis skundas atmestinas.

9A. J. neginčija, kad padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 201 straipsnio 3 dalyje. BK 201 straipsnio 3 dalies sankcijoje už šią nusikalstamą veiką numatyti viešieji darbai arba bauda, arba laisvės apribojimas.

10A. J. už nusikalstamą veiką, numatytą BK 201 straipsnio 3 dalyje, teismas paskyrė bausmę laikydamasis BK 54 straipsnio nuostatų. Apkaltinamajame nuosprendyje išdėstydamas bausmės skyrimo motyvus teismas atsižvelgė į A. J. asmenybę, padarytos nusikalstamos veikos aplinkybes bei kitas bausmės skyrimui reikšmingas aplinkybes ir bendrųjų bausmės skyrimo pagrindų nepažeidė. Teismų sprendimuose nurodyti pagrįsti motyvai, kodėl A. J. neskiriami viešieji darbai ar bauda. Kolegija su šiais motyvais sutinka ir jų nekartoja. Iš kasacinio skundo matyti, kad kasatorius ginčija jam paskirtos laisvės apribojimo bausmės dydį. Iš teismų sprendimų matyti, kad, nenustačius A. J. atsakomybę sunkinančių aplinkybių ir nustačius vieną jo atsakomybę lengvinančią aplinkybę, jam buvo paskirta artima minimaliam dydžiui laisvės apribojimo bausmė. Laikyti tokią bausmę neteisinga ar prieštaraujančia BK 61 straipsnio nuostatoms nėra pagrindo. Skiriant šią bausmę buvo įvertintos ir bylos aplinkybės, susijusios su kasatoriaus veikla bei jo šeimine ir turtine padėtimi.

11A. J. teiginiai dėl nepagrįsto jo automobilio konfiskavimo atmestini. Turto konfiskavimas yra baudžiamojo poveikio priemonė, kurią galima skirti kartu su bausme. Pagal BK 72 straipsnio 2 dalį teismas privalo konfiskuoti, be kita ko, darant nusikalstamą veiką panaudotus materialią vertę turinčius daiktus. A. J. panaudojo savo automobilį BK 201 straipsnio 3 dalyje numatytai nusikalstamai veikai daryti, nes be automobilio nebūtų nuvažiavęs į nusikalstamos veikos vietą ir nebūtų galėjęs gabenti keturių apie 30 l talpos plastikinių indų su 136,95 l namine degtine. Dėl to laikyti, kad A. J. automobilis buvo konfiskuotas nepagrįstai, nėra pagrindo.

12Bausmė yra valstybės prievartos priemonė, skiriama teismo nuosprendžiu nusikalstamą veiką padariusiam asmeniui. Baudžiamojo poveikio priemonės turi padėti įgyvendinti bausmės paskirtį. BK 41 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad bausmės paskirtis yra:

  1. sulaikyti asmenis nuo nusikalstamų veikų darymo;
  2. nubausti nusikalstamą veiką padariusį asmenį;
  3. atimti ar apriboti nuteistam asmeniui galimybę daryti naujas nusikalstamas veikas;
  4. paveikti bausmę atlikusius asmenis, kad laikytųsi įstatymų ir vėl nenusikalstų;
  5. užtikrinti teisingumo principo įgyvendinimą.

13Kolegija konstatuoja, kad A. J. už padarytą nusikalstamą veiką, numatytą 201 straipsnio 3 dalyje, paskirta bausmė – laisvės apribojimas šešiems mėnesiams – atitinka BK 41 straipsnio 2 dalies nuostatas. Bausmė yra valstybės prievartos priemonė, apribojanti nuteistojo teises ir laisves. Todėl nuteistojo teiginiai, kad paskirta bausmė ar baudžiamojo poveikio priemonė jam yra neteisinga, nes sukelia tam tikrus nepatogumus ir apribojimus, atmestini.

14Apeliacinės instancijos teismas išnagrinėjo šią bylą laikydamasis bylų apeliacinio nagrinėjimo bendrųjų nuostatų ir priėmė nutartį, kurioje išdėstė išsamius motyvus, paaiškinančius, kodėl A. J. apeliacinis skundas atmetamas. Apeliacinis skundas laikomas neišnagrinėtu nesant motyvuotų apeliacinės instancijos teismo išvadų bent dėl dalies esminių apeliacinio skundo argumentų, tačiau to nereikia suprasti kaip reikalavimo pateikti detalų atsakymą į kiekvieną argumentą. Apeliacinės instancijos teismas, atsakęs į esminius A. J. apeliacinio skundo argumentus, jo apeliacinį skundą išnagrinėjo tinkamai.

15Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 382 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

16Nuteistojo A. J. kasacinį skundą atmesti.

Ryšiai