Byla 1A-346-282-2010

1Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš pirmininkės Virginijos Žindulienės, teisėjų Raimundo Jurgaičio, Vidmanto Mylės, sekretoriaujant Renatai Guruškinienei, dalyvaujant prokurorui Zenonui Griciui, nuteistojo gynėjui advokatui Algiui Staškūnui, nuteistajam V. D., teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal Telšių rajono apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro A. G. apeliacinį skundą dėl Telšių rajono apylinkės teismo 2010 m. birželio 23 d. nuosprendžio, kuriuo V. D. pripažintas kaltu pagal Lietuvos Respublikos BK 201 str. 3 d. ir jam paskirta 20 MGL dydžio (2600 Lt) bauda.

2Vadovaujantis LR BK 66 str., 65 str. 1 d., 2 p., ,,a“ p.p., į paskirtą bausmę įskaitytos dvi laikinojo sulaikymo paros nuo 2010-06-10 iki 2010-06-12, vieną sulaikymo parą prilyginant 2 MGL dydžio baudai, ir paskirta galutinė bausmė 16 MGL (2080 Lt) dydžio bauda.

3Nuspręsta, kad automobilis ,,Audi A6“, v/n ( - ), registruotas V. D. vardu, saugomas UAB ( - ), bei automobilio registracijos liudijimas ir techninės apžiūros talonas, nuosprendžiui įsiteisėjus, grąžintinas V. D..

4Kolegija,

Nustatė

5V. D. nuteistas už tai, kad 2010 m. birželio 10 d., apie 12 val. 30 min. – 12 val. 47 min., jam priklausančiu automobiliu ,,AUDI A6“, v/n ( - ), jo bagažo skyriuje, iš ( - ), Telšių r. į Telšių miestą, ( - ), neturėdamas tikslo realizuoti, neteisėtai gabeno 103,020 litrų, 48,4-49,8 % stiprumo naminės degtinės, kurią 2010-06-10 apie 12 val. 30 min., ( - ), Telšių r. įsigijo iš ikiteisminio tyrimo metu nenustatyto asmens, kol jo vairuojamą automobilį 12 val. 40 min., Telšių r., ( - ) g., tarp gyvenamųjų namų, pažymėtų Nr. ( - ) ir Nr. ( - ), sustabdė policijos pareigūnai.

6Apeliaciniu skundu Telšių rajono apylinkės prokuratūros vyriausiasis prokuroras prašo pakeisti Telšių rajono apylinkės teismo 2010 m. birželio 23d. nuosprendį dėl netinkamai pritaikyto baudžiamojo įstatymo: 1) pripažinti V. D. kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 201 str. 2d., ir paskirti 40 MGL dydžio (5200 Lt) baudą; 2) vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 72 str. 2 d. 2 p., konfiskuoti V. D. vardu registruotą automobilį „Audi A6", valst. Nr. ( - ).

7Apeliaciniame skunde nurodoma, kad realizavimas, kaip veikimo procesas, turi būti tapatinamas ne tik su pardavimu, bet ir su bet kokiu perleidimu tiek už pinigus ar kitokias materialias vertybes, atsilyginimu už darbus, paslaugas, siekiant gauti naudą ar jos gavimu. Apeliantas nurodo, kad nuteistasis V. D. teigė, jog atsiskaitys darbininkams už atliktus žemės ūkio darbus namine degtine, tuo siekė gauti naudos, o be to įsigijo ir gabeno didelį kiekį naminės degtinės (103,020 litrų), kurio reikalingumo savo reikmėms teisminio nagrinėjimo metu nepagrindė.

8Savo skunde apeliantas nurodo, kad nusikaltimo padarymo priemone laikomas bet koks daiktas, kuris pats nenaudojamas darant nusikalstamą veiką, tačiau ją palengvina arba sudaro materialias sąlygas nusikalstamiems veiksmams atlikti. Tokiu būdu apeliantas teigia, kad automobilis ,,AUDI A6“, kuriuo nuteistasis V. D. gabeno naminę degtinę, sudarė būtinas sąlygas gabenti nusikalstamos veikos dalyką – naminę degtinę, ir buvo LR BK 201 str. 2 d. numatytos nusikalstamos veikos padarymo priemonė, nes tokio didelio kiekio, supilstyto į 10 litrų plastmasines talpas, be šio automobilio nuteistasis nebūtų galėjęs nugabenti iš ( - ), Telšių r. į ( - ) namą Telšių mieste (tokia teismų praktika atsispindi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartyse baudžiamosiose bylose Nr. 2K-50/2007, Nr. 2K-90/2010, Nr. 2K-5/2007).

9Atsikirtimu į apeliacinį skundą nuteistasis V. D. prašo palikti nepakeistą 2010 m. birželio 23 d. Telšių rajono apylinkės teismo nuosprendį, o Telšių rajono apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro apeliacinį skundą atmesti.

10Atsikirtime nuteistasis teigia, kad jo aiškinimas apie tai, jog įsigyta namine degtine ketino pavaišinti darbininkus ir pats išgerti, nereiškia, jog būtų atsilyginama namine degtine – tai tik žemės ūkio darbus ar remontą atliekantiems asmenims pageidaujant parodomas dėmesys, o darbo užmokestis mokamas savo ruožtu.

11Nuteistasis nurodo, kad nepagrįsti apelianto teiginiai apie būtinybę konfiskuoti jam priklausantį automobilį ,,AUDI A6“, valst. Nr. ( - ), nes šis automobilis buvo įsigytas šeimos poreikiams tenkinti – duktė A. D. gim. 2003 metais, yra vaikas su negalia ir specialiais poreikiais, ją nuolat reikia vežioti pas gydytojus, taip pat reikia prižiūrėti ir padėti savo seniems tėvams, kurie gyvena Plungės rajono ( - ) kaime, kur jis vyksta vos ne kasdien. Taip pat V. D. nurodo, kad automobilis nebuvo perdirbtas specialiai gabenti naminei degtinei, jame jokių slėptuvių nėra įrengta, todėl jis nebuvo nusikaltimo įrankis, priemonė ar nusikalstamos veikos rezultatas, ir teismas pagrįstai jo nekonfiskavo.

12Apeliacinės instancijos teisme nuteistasis V. D. ir jo gynėjas prašė atmesti apeliacinį skundą, o prokuroras prašė apeliacinį skundą tenkinti.

13Apeliacinis skundas tenkinamas iš dalies.

14Pirmosios instancijos teismas, atlikęs įrodymų tyrimą ir vertinimą, suformulavo klaidingas išvadas ir nepagrįstai V. D. nusikalstamą veiką perkvalifikavo pagal BK 201 str. 3 d., iš kaltinimo pašalindamas aplinkybę, kad nuteistasis naminę degtinę įgijo ir gabeno, turėdamas tikslą ją realizuoti.

15Iš pareiškimo dėl bylos nagrinėjimo pagreitinto proceso tvarka (b. l. 54-55) matyti, kad V. D. buvo kaltinamas įvykdęs tyčinį apysunkį nusikaltimą (BK 201 str. 2 d.), o būtent tuo, jog 2010 m. birželio 10 d., apie 12 val. 30 min. – 12 val. 47 min., jam priklausančiu automobiliu ,,AUDI A6“, v/n ( - ), jo bagažo skyriuje, iš ( - ), Telšių r. į Telšių miestą, ( - ), turėdamas tikslą realizuoti, neteisėtai gabeno 103,020 litrų, 48,4-49,8 % stiprumo naminės degtinės, kurią 2010-06-10 apie 12 val. 30 min., ( - ), Telšių r. įsigijo iš ikiteisminio tyrimo metu nenustatyto asmens, kol jo vairuojamą automobilį 12 val. 40 min., Telšių r., ( - ) g., tarp gyvenamųjų namų pažymėtų Nr. ( - ) ir Nr. ( - ), sustabdė policijos pareigūnai.

16Teisiamojo posėdžio metu V. D. paaiškinus kaltinimo esmę, pastarasis pareiškė, jog supranta, kuo yra kaltinamas ir deklaravo visišką savo kaltės pripažinimą. Visgi, pirmosios instancijos teismas, spręsdamas nuteistojo kaltės klausimą, nustatydamas objektyviuosius ir subjektyviuosius veikos požymius, nusikalstamo sumanymo turinį, įrodymų visumą turėjo vertinti atsižvelgdamas į konkrečios bylos specifiką, remdamasis objektyviu vidiniu įsitikinimu ir įstatymu. Apylinkės teismas, perkvalifikuodamas V. D. nusikalstamą veiką pagal lengvesnį baudžiamąjį įstatymą, savo sprendimą argumentavo tuo, kad byloje nėra duomenų, pagrindžiančių nuteistojo ketinimą realizuoti naminę degtinę. Iš tikrųjų, byloje nėra duomenų, iš kurių būtų galima nustatyti, kada, kam ir kaip V. D. būtų realizavęs naminę degtinę, tačiau konkrečiu atveju pažymėtina, jog dažnai byloje išvis nebūna tiesioginių įrodymų, betarpiškai patvirtinančių nusikalstamos veikos aplinkybes, tačiau tai negali būti pagrindas teismui nevertinti kitų byloje surinktų įrodymų ir priimti objektyvų sprendimą.

17Apylinkės teismas skundžiamame nuosprendyje išdėstė byloje surinktus ir teisiamajame posėdyje ištirtus įrodymus. Naujų aplinkybių, kurios būtų neištirtos priimant nuosprendį, apeliantas nenurodė. Kolegija sutinka, kad viso baudžiamojo proceso metu, taip pat pateiktame atsikirtime į apeliacinį skundą, V. D. tvirtino naminę degtinę gabenęs savo reikmėms, o ne platinimo tikslu. Tokius nuteistojo pareiškimus teisiamajame posėdyje patvirtino liudytojais apklausti policijos pareigūnai G. N. ir V. P., nurodydami, kad aptikus automobilio bagažinėje 10 plastikinių talpų su namine degtine, V. D. jiems nurodė, kad visą šį kiekį jis įsigijo savo reikmėms (b. l. 66-67). Pirmosios instancijos teismas būtent vienodus V. D. aiškinimus apie neketinimą realizuoti laikė prioritetiniais kitų objektyvių įrodymų atžvilgiu.

18Byloje nustatyta, kad V. D. įsigijo ir gabeno 10 vnt. plastikinių talpų su 103,020 litrų naminės degtinės, kurioje etilo alkoholio koncentracija 48,4-49,8 % (b. l. 3-9; 16-17). Akivaizdu, kad toks didelis stipraus namų gamybos alkoholinių gėrimų kiekis, kuris atitinka daugiau nei 200 vnt. standartinių 0,5 litrų talpos degtinės butelių – aiškiai per didelis asmeniniam vartojimui. Beje ir pats nuteistasis teisiamajame posėdyje pripažino, kad naminės degtinės būtų davęs tėvams, namine degtine būtų atsiskaitinėjęs su darbininkais, kurie, paprastai, už atliktus darbus prašo pavaišinti degtine (b. l. 66), kas pagal savo esmę taip pat atitinka realizacijos tikslo turinį.

19Pažymėtina, kad V. D. ankščiau jau buvo nuteistas už neteisėtą 30 litrų (60 vnt. standartinių 0,5 litro talpos degtinės butelių) naminės degtinės įgijimą ir laikymą pagal BK 201 str. 3 d. (b. l. 52-53). Tą sykį nuteistasis aiškino, kad naminę degtinę įsigijo savo reikmėms ir, vėlgi, laikė savo automobilyje, kol prie parduotuvės ( - ), Telšiuose naminę degtinę surado policijos pareigūnai. Paminėtos aplinkybės byloja apie tam tikrą V. D. versliškumą, susijusį su neteisėtu namų gamybos stiprių alkoholinių gėrimų – naminės degtinės apyvarta.

20Kolegija įsitikinusi, kad visos išdėstytos ir aptartos aplinkybės yra pagrindas konstatuoti, jog V. D. 103,020 litrus naminės degtinės įsigijo ir gabeno turėdamas tikslą realizuoti, ir tenkinti prokuroro apeliacinį skundą, pripažįstant, kad 2010 m. birželio 10 d., apie 12 val. 30 min. – 12 val. 47 min., V. D., jam priklausančiu automobiliu ,,AUDI A6“, v/n ( - ), jo bagažo skyriuje, iš ( - ) Telšių r. į Telšių miestą, ( - ) g., turėdamas tikslą realizuoti, neteisėtai gabeno 103,020 litrų, naminės degtinės, kurios tūrinė etilo alkoholio koncentracija 48,4-49,8 %, kurią 2010-06-10 apie 12 val. 30 min., ( - ) Telšių r. įgijo iš ikiteisminio tyrimo metu nenustatyto asmens, kol jo vairuojamą automobilį 12 val. 40 min., Telšių r., ( - ) g., tarp gyvenamųjų namų pažymėtų Nr. ( - ) ir Nr. ( - ), sustabdė policijos pareigūnai.

21Tokiu būdu skundžiamas nuosprendis keičiamas, nes pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė baudžiamąjį įstatymą (BPK 328 str. 1 p.).

22Skiriant bausmę nuteistajam, kolegija atsižvelgia į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, motyvus ir tikslus, pirmosios instancijos teismo nustatytą vieną atsakomybę lengvinančią aplinkybę, kad prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir nuoširdžiai gailisi (BK 59 str. 1 d. 2 p.) bei apelianto asmenybę. V. D. už neteisėtą disponavimą namų gamybos stipriais alkoholiniais gėrimais teisiamas jau ne pirmą kartą, konkrečiu atveju padarė jau apysunkį tyčinį nusikaltimą, tačiau yra laikomas neteistu, nes baudžiamasis nusižengimas (BK 201 str. 3 d.) neužtraukia teistumo (BK 97 str. 3 d.). Kolegija įvertina kitus V. D. asmenį apibūdinančius duomenis – registruotas darbo biržoje (b. l. 60), yra vedęs, šeimoje auga du mažamečiai vaikai (b. l. 57-59), galiojančių administracinių nuobaudų neturi (b. l. 42-45), tačiau 2004 m. spalio 22 d. Telšių rajono apylinkės prokuroro nutarimu, patvirtintu Telšių rajono apylinkės teismo 2004 m. spalio 22 d. nutartimi (b. l. 37; 38), jam buvo taikytas atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės institutas BK 38 str. numatytu pagrindu – susitaikius su nukentėjusiuoju.

23Tokiu būdu teisėjų kolegija, atsižvelgusi į visumą bausmės skyrimui reikšmingų aplinkybių, į V. D. padaryto nusikaltimo kėsinimo objektą (ekonomika, verslo tvarka), daro išvadą, kad V. D. tikslinga paskirti švelniausią BK 201 str. 2 d. sankcijoje numatytą ekonominio pobūdžio bausmę – baudą.

24Baudžiamojo įstatymo specialiosios dalies straipsnių sankcijose baudos dydis nėra numatytas, tačiau baudos dydis yra imperatyviai apibrėžtas BK 47 str., kur numatyta, kad už įvykdytą apysunkį nusikaltimą gali būti skiriama bauda iki 200 MGL. Taigi, baudos vidurkis yra 100,5 MGL. Kolegija, atsižvelgusi į apelianto atsakomybę lengvinančią aplinkybę ir kitas teigiamus nuteistojo socialinius ryšius atspindinčias aplinkybes, mano, kad V. D. skirtina bauda turėtų būti mažesnė, nei skundu prašo prokuroras.

25Pagal BK 67 str. nuostatas turto konfiskavimas yra baudžiamojo poveikio priemonė, tam tikrais atvejais privalomai skiriama kaltininkui kartu su bausme. Teismas privalo skirti šią baudžiamojo poveikio priemonę visais BK 72 str. numatytais atvejais, išskyrus BK 72 str. 4 d. numatytą atvejį. BK 72 str. numato, kad konfiskuojamas, t. y. priverstinai neatlygintinai paimamas valstybės nuosavybėn tik tas turtas, kuris buvo nusikaltimo įrankis, priemonė ar nusikalstamos veikos rezultatas.

26Pirmosios instancijos teismas pripažino, kad V. D. savo automobiliu gabeno naminę degtinę, tačiau nepagrįstai šios transporto priemonės nelaikė nusikaltimo padarymo priemone ir jos nekonfiskavo.

27Apeliaciniame skunde teisingai nurodyta, kas laikytina nusikaltimo, numatyto BK 201 str. padarymo priemone – tai ir tiesiogiai nusikaltimui daryti panaudota transporto priemonė, jei be jos gabenimas būtų negalimas. Šioje byloje nustatyta, kad V. D. 10 plastikinių talpų su daugiau nei 100 litrų naminės degtinės iš ( - ) kaimo Telšių rajone tikslingai – tikslu realizuoti, savo automobiliu gabeno į Telšių miestą. Akivaizdu, kad vienu kartu nugabenti tokį kiekį skysčių, supilstytų į 10 talpų iš ( - ) kaimo (Telšių rajonas) į Telšius (apie 17 km), nuteistajam be transporto priemonės nebūtų pavykę (www.maps.lt). Konkrečiu atveju, sprendžiant V. D. automobilio konfiskavimo klausimą, neturi reikšmės, ar jis neteisėtą savo veikimą galėjo įgyvendinti su kitomis transporto priemonėmis, kadangi klausimas dėl turto konfiskavimo sprendžiamas konkretaus turto, o ne galėjusio būti panaudoto, atžvilgiu.

28Taigi, kolegija daro išvadą, kad V. D. tiesiogiai neteisėtam naminės degtinės gabenimui panaudojo savo automobilį ,,Audi A6”, valstybiniai numeriai ( - ) (b. l. 10-13), ir be transporto priemonės gabenimas nebūtų galimas. Tai, kad transporto priemonėje nebuvo įrengta slėptuvių ar kitų pritaikymų naminei degtinei gabenti, nėra pagrindas nelaikyti nusikaltimo padaryme panaudoto automobilio nusikaltimo priemone. Kolegija pripažįsta, kad V. D. automobilis galimai buvo naudojamas kitiems jo asmeniniams ir jo šeimos poreikiams tenkinti, ir, visgi, negalima nekreipti dėmesio, kad nuteistasis, aiškiai suvokdamas savo nusikalstamo veikimo esmę, pats pasirinko elgesio variantą, kuris užtraukia atitinkamas baudžiamojo poveikio priemones.

29Kolegija, įvertinusi išdėstytas aplinkybes, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė BK 72 str. nuostatas, todėl ir šiuo atveju skundžiamas nuosprendis keičiamas (BPK 328 str. 1 p.).

30Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 326 str. 2 d. 2 p.,

Nutarė

31pakeisti Telšių rajono apylinkės teismo 2010 m. birželio 23 d. nuosprendį – perkvalifikuoti V. D. nusikalstamą veiką iš Lietuvos Respublikos BK 201 str. 3 d. į BK 201 str. 2 d. ir nuteisti jį 35 MGL (4550 Lt) dydžio bauda.

32Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 65 str. 1 d. 2 p. a) pp., 66 str., į paskirtą bausmę įskaityti laikinajame sulaikyme nuo 2010-06-10 iki 2010-06-12 išbūtą laiką, prilyginant 2 sulaikyme išbūtas paras 4 MGL baudai.

33Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 72 str. 2 d. 2 p., konfiskuoti V. D. vardu registruotą automobilį „Audi A6", valstybiniai Nr. ( - ), saugomą UAB ( - ), o minėto automobilio registracijos liudijimą Nr. ( - ) ir techninės apžiūros taloną Nr. ( - ), saugomus baudžiamojoje byloje, perduoti automobilio konfiskavimą vykdančiai institucijai.

34Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą.

Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Vadovaujantis LR BK 66 str., 65 str. 1 d., 2 p., ,,a“ p.p., į paskirtą... 3. Nuspręsta, kad automobilis ,,Audi A6“, v/n ( - ), registruotas V. D. vardu,... 4. Kolegija,... 5. V. D. nuteistas už tai, kad 2010 m. birželio 10 d., apie 12 val. 30 min. –... 6. Apeliaciniu skundu Telšių rajono apylinkės prokuratūros vyriausiasis... 7. Apeliaciniame skunde nurodoma, kad realizavimas, kaip veikimo procesas, turi... 8. Savo skunde apeliantas nurodo, kad nusikaltimo padarymo priemone laikomas bet... 9. Atsikirtimu į apeliacinį skundą nuteistasis V. D. prašo palikti nepakeistą... 10. Atsikirtime nuteistasis teigia, kad jo aiškinimas apie tai, jog įsigyta... 11. Nuteistasis nurodo, kad nepagrįsti apelianto teiginiai apie būtinybę... 12. Apeliacinės instancijos teisme nuteistasis V. D. ir jo gynėjas prašė... 13. Apeliacinis skundas tenkinamas iš dalies.... 14. Pirmosios instancijos teismas, atlikęs įrodymų tyrimą ir vertinimą,... 15. Iš pareiškimo dėl bylos nagrinėjimo pagreitinto proceso tvarka (b. l.... 16. Teisiamojo posėdžio metu V. D. paaiškinus kaltinimo esmę, pastarasis... 17. Apylinkės teismas skundžiamame nuosprendyje išdėstė byloje surinktus ir... 18. Byloje nustatyta, kad V. D. įsigijo ir gabeno 10 vnt. plastikinių talpų su... 19. Pažymėtina, kad V. D. ankščiau jau buvo nuteistas už neteisėtą 30 litrų... 20. Kolegija įsitikinusi, kad visos išdėstytos ir aptartos aplinkybės yra... 21. Tokiu būdu skundžiamas nuosprendis keičiamas, nes pirmosios instancijos... 22. Skiriant bausmę nuteistajam, kolegija atsižvelgia į padarytos nusikalstamos... 23. Tokiu būdu teisėjų kolegija, atsižvelgusi į visumą bausmės skyrimui... 24. Baudžiamojo įstatymo specialiosios dalies straipsnių sankcijose baudos dydis... 25. Pagal BK 67 str. nuostatas turto konfiskavimas yra baudžiamojo poveikio... 26. Pirmosios instancijos teismas pripažino, kad V. D. savo automobiliu gabeno... 27. Apeliaciniame skunde teisingai nurodyta, kas laikytina nusikaltimo, numatyto BK... 28. Taigi, kolegija daro išvadą, kad V. D. tiesiogiai neteisėtam naminės... 29. Kolegija, įvertinusi išdėstytas aplinkybes, daro išvadą, kad pirmosios... 30. Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 326 str. 2 d. 2 p.,... 31. pakeisti Telšių rajono apylinkės teismo 2010 m. birželio 23 d. nuosprendį... 32. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 65 str. 1 d. 2 p. a) pp., 66 str., į... 33. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 72 str. 2 d. 2 p., konfiskuoti V. D.... 34. Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą....