Byla 2-669-949/2015

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Rima Gudienė, sekretoriaujant Ramonai Subačienei, dalyvaujant ieškovės daugiabučio namo savininkų bendrijos ( - ) atstovams G. L., I. B. ir advokatui J. N., atsakovės uždarosios akcinės bendrovės ,,Veiklūnė“ atstovėms J. K., B. D., advokatei E. P., trečiojo asmens „Swedbank“, AB atstovui A. P., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės daugiabučio namo savininkų bendrijos ( - )(toliau – DNSB ( - )) ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei ,,Veiklūnė“ (toliau – UAB „Veiklūnė“) dėl skolos ir palūkanų priteisimo ir pagal atsakovės UAB „Veiklūnė“ priešieškinį ieškovei DNSB ( - ) dėl pripažinimo negaliojančiu daugiabučio namo ( - ) savininkų bendrijos narių susirinkimo, įvykusio 2010 m. liepos 14 d. nutarimą pirmuoju darbotvarkės klausimu: „daugiabučio namo ( - ) renovavimui išlaidų lentelę sudarytą 2010-05-26 patvirtinti“ ir įpareigojimo ieškovei paskaičiuoti UAB „Veiklūnė“ tenkančią renovacijos darbų ir mokėti tenkančio kredito dalį, atsižvelgiant į UAB „Veiklūnė“ priklausančių šildomų patalpų plotą 307,15 kv. m bei įvertinant UAB „Veiklūnė“ sumokėtas kaupimo lėšas, tretieji asmenys byloje „Swedbank“, AB, UAB „Būsto paskolų draudimas“, G. B., A. N., A. O., T. K., D. A., R. Z., D. Z., A. Ž., A. M., M. V., K. V., V. M., V. Z., J. G., K. R., J. V., V. V., Z. L., A. Š., T. Z., Z. A., T. B., D. N., J. J., A. M., E. Š., I. G. – Š. ir L. K.,

Nustatė

2Ieškovė DNSB ( - )kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė priteisti iš atsakovės UAB „Veiklūnė“ 10444,36 Eur (36062,28 Lt) nesumokėtos kredito dalies, 3917,58 Eur (13526,61 Eur) palūkanų, iš viso 14361,94 Eur (49588,89 Lt) skolą, 2023,51 Eur (6986,76 Lt) palūkanas (6 procentų) už laikotarpį nuo 2010 m. gegužės mėnesio iki 2014 metų spalio mėnesio, 6 procentų metines palūkanas už priteistą 16385,44 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme ik teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas (1 t., 1-8 b. l.). Ieškinyje nurodoma, kad 2006-06-21 buvo įsteigta daugiabučio namo savininkų bendrija ( - ). 2007-05-29 DNSB ( - ) savininkų visuotinis susirikimas nutarė dalyvauti modernizacijos programoje. 2007-12-06 DNSB ( - ) susirinkimas nutarė patvirtinti investicinį projektą namo modernizavimo darbams atlikti. 2009-04-01 ieškovė su „Swedbank“, AB sudarė kredito sutartį Nr. 09-015479-IN, pagal kurią bendrijai buvo suteiktas 156018 Eur kreditas daugiabučio namo modernizavimui pagal investicinį projektą. Bendrija įsipareigojo paimtą kreditą grąžinti dalimis kredito grąžinimo grafike nustatytais terminais. Namo modernizavimo darbai buvo atlikti, 2010-03-15 rekonstruotas daugiabutis gyvenamasis namas buvo pripažintas tinkamu naudoti. Atsakovei UAB „Veiklūnė“ nuosavybės teise priklauso šiame name esančios negyvenamosios paskirties patalpos. Atsakovė 2009-12-23 pervedė į DNSB ( - ) einamąją banko sąskaitą 40000,00 Lt, jokių kitų mokėjimų už namo modernizavimo darbus nėra atlikusi. Nuo 2010 m. gegužės mėnesio iki 2014 m. spalio 31 d. yra susidaręs pagal paskaičiavimą atsakovei tenkančios nesumokėtos 10444,36 Eur kredito dalies įsiskolinimas, priskaičiuotos palūkanos. Ieškovė prašo priteisti nesumokėtas sumas iš atsakovės UAB „Veiklūnė“. Nurodė, kad pagal 2007-12-06 DNSB ( - ) susirinkimo nutarimą namo butų ir kitų patalpų savininkų nesumokėta banko kredito dalis ir priskaičiuotos palūkanos dengiamos bendrijos iš kaupiamųjų lėšų.

3Teismo posėdžio metu ieškovės atstovai G. L., I. B. ir advokatas J. N. ieškinį palaikė, prašė jį tenkinti visiškai, papildomai paaiškino, kad bendrija yra tinkamas ieškovas byloje, nes bendrija yra kredito gavėjas pagal sutartį ir privalo laiku mokėti įmokas bankui, turi teisę reikalauti iš savininkų mokėti jiems tenkančią kredito dalį ir palūkanas. Pažymėjo, kad UAB „Veiklūnė“ savo veiklai naudoja visas jai priklausančias patalpas, patalpų plotas, nuo kurio skaičiuojama mokėti tenkanti kredito dalis, buvo apskaičiuotas laikantis teisės aktų reikalavimų pagal duomenis, gautus iš VĮ Registrų centro. Nėra pagrindo iš UAB „Veiklūnė“ priklausančių patalpų ploto atimti rūsio dalies plotą. UAB „Veiklūnė“ buvo siunčiami kredito dalies paskaičiavimai, sąskaitos – faktūros, atsakovė buvo supažindinta su namo investiciniu projektu ir kitais dokumentais. Kreditą bendrija dengia iš „Swedank“, AB bendrijai kaip kredito gavėjai atidarytos banko sąskaitos. Jokie kiti mokėjimai iš šios sąskaitos neatliekami. Kitoms su bendrijos veikla susijusioms išlaidoms apmokėti bendrija turi atskirą sąskaitą AB „Šiaulių bankas“. Namo bendrasavininkų sukauptos lėšos, sumokėti namo eksploatavimo ir kaupimo mokesčiai namo renovacijai nebuvo panaudotos. Tvarka, pagal kurią yra grąžinamas kreditas bankui, buvo patvirtinta bendrijos narių susirinkime 2007-12-06, šio susirinkimo metu priimtame nutarime galėjo būti netiksliai įvardinta, kad bendrija kreditą dengia iš jos kaupiamųjų lėšų. Iš kaupiamųjų lėšų kreditas faktiškai nebuvo dengiamas. Kiti mokami mokesčiai dėl namo renovacijos nedidėjo, kaupimo mokestis iš namo patalpų savininkų renovacijos metu nebuvo renkamas.

4Atsakovė UAB „Veiklūnė“ atsiliepime su ieškiniu sutiko iš dalies. Nurodė, kad UAB „Veiklūnė“ name, esančiame ( - ) nuosavybės teise priklauso komercinės paskirties patalpos, kurių 307,15 kv. m naudingo ploto yra pirmame namo aukšte, bei 107,02 kv. m rūsio patalpos, kurios komercinei veiklai nepanaudotos. UAB „Veiklūnė“ nėra DNSB ( - ) narė, nepritarė namo renovacijai. Renovacijos metu be UAB „Veiklūnė“ sutikimo šildymo sistemos vamzdynai buvo įrengti UAB „Veiklūnė“ priklausančiose rūsio patalpose, dėl ko atsakovė šių patalpų nebegali panaudoti komercinei veiklai, tačiau už šias patalpas moka turto mokestį, eksploatavimo išlaidas bendrijai. Dėl to atsakovė reiškė pretenzijas bendrijai, dėl neteisingo paskaičiavimo grąžindavo atsiųstas sąskaitas. Atsakovė už atliktus renovavimo darbus avansu 2009-12-23 sumokėjo bendrijai 40000,00 Lt. UAB „Veiklūnė“ kaip namo bendrasavininkė, neatsisakė prisidėti prie bendrų išlaidų gyvenamajam namui išsaugoti ir išlaikyti, mokėjo eksploatacines išlaidas ir kaupimo mokesčius. Kaupimo mokestis namo renovacijos metu buvo padidintas, UAB „Veiklūnė“ nuo 2009-01-01 iki 2014-12-01 yra sumokėjusi bendrijai 30368,09 Lt įmokų. UAB „Veiklūnė“ nėra kredito sutarties šalis, kredito paskirstymo tarp patalpų savininkų būdas atsakovei nežinomas, apie rengiamą susirinkimą, kuriame buvo sprendžiamas kredito paskirstymo klausimas, atsakovei nebuvo pranešta, įmonės atstovas jame nedalyvavo, pažeista 2007-12-06 susirinkimo nuostata kreditą kiekvienam savininkui paskirstyti pagal atliktų darbų vertę. Bendrija atlieka namo modernizavimui skirtų lėšų administravimo funkciją, yra atsakinga už lėšų naudojimą ir apskaitą, tačiau netampa iš savininkų namo modernizavimui surinktų ir pagal kredito sutartį suteiktų lėšų savininke. Atsakovei atsiųstose sąskaitose už atliktus renovavimo darbus, neteisingai apskaičiuotos įmokos, skaičiuojant ir rūsio plotą, kuris nenaudojamas komercinei veiklai. Ieškinyje nenurodyta kas įvykdė prievolę mokėti kreditą ir palūkanas už UAB „Veiklūnė“, nepateikta įrodymų, ar prievolė bankui liko neįvykdyta, ar bendrija yra skolinga bankui, ar bendrija įvykdė prievolę už atsakovę. Skaičiuojant atsakovei tenkančią kredito dalį pagal atsakovei priklausantį 307,15 kv. m naudingų šildomų patalpų plotą (išskyrus rūsio plotą), atsakovei tenkanti kredito dalis sudarytų 89287,11 Lt, iš šios sumos atėmus avansu sumokėtus 40000,00 Lt ir 3173,72 Lt kaupimo lėšų, atsakovė turėtų sumokėti 46113,39 Lt (1 t. 92-100 b. l.).

5Teismo posėdžio metu atsakovės atstovės J. K. ir advokatė E. P. su ieškiniu nesutiko visiškai, prašė jį atmesti, nurodydamos, kad bylos nagrinėjimo metu paaiškėjo, jog kreditą ieškovė dengė ne iš bendrijos kaupiamųjų lėšų, kaip buvo nurodyta ieškinyje, o iš namo patalpų savininkų sumokėtų kredito ir palūkanų mokėjimui skirtų įmokų, todėl tik patalpų savininkai turi teisę reikšti ieškinį atsakovei, bendrija yra netinkamas ieškovas byloje.

6Atsakovė UAB „Veiklūnė“ pateikė byloje priešieškinį. Teismas 2015 m. kovo 10 d. nutartimi (2 t., b. l. 61-64) nutarė dalį priešieškinio reikalavimų išskirti į atskirą bylą, o atsakovės UAB „Veiklūnė“ reikalavimus pripažinti negaliojančiu daugiabučio namo ( - ) savininkų bendrijos narių susirinkimo, įvykusio 2010 m. liepos 14 d. nutarimą pirmuoju darbotvarkės klausimu: „daugiabučio namo ( - )renovavimui išlaidų lentelę sudarytą 2010-05-26 patvirtinti“ ir įpareigoti ieškovą paskaičiuoti UAB „Veiklūnė“ tenkančią renovacijos darbų ir mokėti tenkančio kredito dalį, atsižvelgiant į UAB „Veiklūnė“ priklausančių šildomų patalpų plotą 307,15 kv. m bei įvertinant UAB „Veiklūnė“ sumokėtas kaupimo lėšas ir nagrinėti juos kartu su pradiniu ieškiniu. Priešieškinyje atsakovė nurodė, kad atsakovei nebuvo pranešta, jog yra organizuojamas visuotinis patalpų savininkų susirinkimas dėl renovacijos išlaidų paskirstymo. Ieškovas pateikė teismui Daugiabučio namo ( - ) savininkų bendrijos narių susirinkimo, įvykusio 2010-07-14 protokolą Nr. BN-1, iš kurio matyti, kad visuotinis susirinkimas svarstė ( - ) renovavimui išlaidų paskaičiavimo išdėstymą ir lentelės, sudarytos 2010-05-26, patvirtinimą, lentelė buvo patvirtinta. Prašo šį susirinkimo nutarimą pripažinti negaliojančiu, nes susirinkimas buvo sušauktas apie jį viešai nepaskelbus, UAB „Veiklūnė“ nežinant ir atstovui nedalyvaujant. Apie priimtą nutarimą atsakovė nežinojo, su juo nebuvo supažindinta. Atsakovė apie priimtą nutarimą sužinojo tik bylos nagrinėjimo metu, todėl nėra praleidusi senaties termino ginčyti šį nutarimą. Taip pat nurodė, kad 2010-05-26 lentelė „DNSB ( - ) namo renovavimui išlaidų paskaičiavimas“ yra neteisinga, todėl susirinkimas nepagrįstai ją patvirtino, nes sumos už renovavimo darbus ir kreditas turėjo būti priskaičiuojamas nuo šildomų patalpų ploto. Iš patvirtintos lentelės matyti, kad į bendrą šildomą plotą yra įskaičiuotas visas UAB „Veiklūnė“ priklausantis patalpų plotas (414,17 kv. m), nors iš jų 107,02 kv. m yra rūsio patalpos, nešildomos ir nenaudojamos komercinei veiklai. Gyventojams priklausantys sandėliukai – rūsio patalpos, į šį plotą nėra įskaičiuoti. Patalpų plotas buvo skaičiuojamas nesilaikant teisės aktų reikalavimų, todėl daugiabučio namo savininkų bendrijos narių susirinkimas 2010-07-14 nepagrįstai patvirtino gyvenamojo namo naudingą plotą, nuo kurio turėjo būti skaičiuojamos išlaidos už renovaciją, bendras namo šildomas plotas sudarė ne 1313,87 kv. m, o 1208,41 kv. m, iš kurio atsakovės patalpų plotas sudarė ne 414,17 kv. m, o 307,15 kv. m, nuo šio ploto ir turėjo būti skaičiuojamos UAB „Veiklūnė“ tenkančios renovacijos išlaidos. Bendra išlaidų už renovaciją atsakovei tenkanti suma turėjo sudaryti ne 116586,30 Lt, o 89287,11 Lt. 2007-12-06 daugiabučio namo ( - ) savininkų bendrijos patalpų savininkų susirinkimo metu nebuvo pateiktas plotas, nuo kurio bus skaičiuojamas kreditas kiekvienam patalpų savininkui. Visuotinio susirinkimo nutarimais buvo nutarta imti paskolą banke ir panaudoti ją modernizavimo priemonėms, tačiau nebuvo nustatyta, kokia bus taikoma paskolos dydžio ir grąžinimo tvarkos nustatymo procedūra kiekvienam bendrijos nariui. Ieškovė nepateikė Visuotinio namo savininkų susirinkimo, kuriame buvo nuspręsta patvirtinti kiekvienam patalpų savininkui tenkančio kredito skaičiavimo tvarką bei pagrindimą, protokolo ir nutarimo. Ieškovės organizuotuose butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimuose nebuvo sprendžiama, kuriems savininkams ir kokio dydžio kreditas reikalingas, kokia tvarka ir kokio dydžio kreditą privalo padengti kiekvienas patalpų savininkas. UAB „Veiklūnė“ 2009-06-09 raštu bendrijai pranešė, kad atsisako banko kredito, jai tenkančią mokėti dalį už atliktus renovacijos darbus sumokės iš karto. Bendrijos valdymo organas – pirmininkė ir buhalterė vienasmeniškai nusprendė kokią kredito ir palūkanų dalį turi grąžinti UAB „Veiklūnė“. Tokį sprendimą turėjo priimti visuotinis gyvenamojo namo patalpų savininkų susirinkimas, tokio nutarimo nesant, reikalavimas dengti bendrijos buhalterės vienasmeniškai paskaičiuotą kreditą yra nepagrįstas. Atsakovė nebuvo supažindinta su kredito sutartimi, jos sąlygomis, ieškovė teigia, kad tai yra konfidenciali informacija. Atsakovė nurodo, kad pažeista 2007-12-06 visuotiniame Bendrijos narių susirinkime balsų dauguma priimto nutarimo nuostata kreditą kiekvienam savininkui paskirstyti pagal jų patalpų užimamą plotą. Atsakovei nėra žinoma kaip buvo panaudotos 2009-12-23 ieškovei pervestos 40000,00 Lt lėšos, kokia dalis šių lėšų teko kredito grąžinimui. 5 procentų pradinis įnašas atsakovei buvo neteisingas paskaičiuotas nuo viso turimo ploto. Vienas iš Daugiabučių namų modernizavimo programos įgyvendinimo finansavimo šaltinių yra daugiabučių namų savininkų nuosavos lėšos, tokios yra kaupimo lėšos, kurios gali būti panaudotos namo modernizavimui finansuoti. Tik jų ir valstybės paramos neužtenkant, imamas banko kreditas. Nuo 2006-07-01 atsakovė pagal sutartį su bendrija mokėjo po 0,50 Lt, tame tarpe 0,28 Lt kaupimo lėšų už 1 kv. m, nuo 2008-10-01 mokėjo po 0,90 Lt, tame tarpe 0,28 Lt kaupimo lėšų. Nuo 2008-01-01 iki 2014-12-31 atsakovė sumokėjo 7125,13 Lt kaupimo lėšų. Ieškovė pateikė duomenis, patvirtinančius, kad kaupimo lėšos buvo naudojamos ne pagal paskirtį ir nebuvo dengiamas iš šių lėšų banko kreditas už UAB „Veiklūnė“. Atsakovė turi teisę į teisingą jai privalomų mokėti mokesčių paskaičiavimą, teigia, kad ieškovė šią atsakovės teisę pažeidė, todėl prašo įpareigoti ieškovę paskaičiuoti atsakovei tenkančią renovacijos darbų ir mokėti tenkančio kredito dalį, atsižvelgiant į UAB „Veiklūnė“ priklausančių šildomų patalpų plotą – 307,15 kv. m bei įvertinant atsakovės sumokėtas kaupimo lėšas (2 t., 25-37 b. l.).

7Ieškovė atsiliepimu į priešieškinį prašė jį atmesti, taikyti ieškinio senaties terminą, priteisti iš atsakovės ieškovės patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad priešieškinis yra nepagrįstas, atsakovė yra praleidusi įstatyme numatytą trijų mėnesių terminą apskųsti ginčijamą bendrijos nutarimą. DNSB ( - ) 2007-05-29 savininkų visuotiniame susirinkime nutarė dalyvauti modernizacijos programoje, priėmė nutarimus susijusius su namo modernizacija 2007-12-06, šie nutarimai nėra nuginčyti, yra galiojantys. Pažymėjo, kad bendraturčių priimti sprendimai galioja visiems atitinkamo daugiabučio gyvenamojo butų ir kitų patalpų savininkams. Bendraturtis privalo prisidėti prie visų išlaidų, skirtų namui bei bendrosios dalinės nuosavybės objektams išlaikyti, išsaugoti, atnaujinti, jų būtiniems pagerinimams atlikti. Šiai taisyklei taikyti yra teisiškai nereikšminga atitinkamų bendrosios dalinės nuosavybės objektų, dėl kurių daromos nurodytos išlaidos, funkcinė paskirtis, taip pat bendraturčio, kuriam ji taikytina, naudojimosi ar nesinaudojimo tais objektais aplinkybė. Prisidėjimo prie bendro turto išlaikymo apimtis priklauso tik nuo bendraturčio dalies bendrosios dalinės nuosavybės teisėje. Atitinkamos kredito, paimto daugiabučiam namui modernizuoti, palūkanų dalies apmokėjimas priskirtinas investicijų projekto įgyvendinimo išlaidoms, todėl atitinkamą jų dalį, proporcingą turtui bendrojoje nuosavybėje, turi atlyginti kiekvienas daugiabučio namo patalpų savininkas. Atsakovė savo veiklai naudoja visas jai priklausančias patalpas, todėl nėra pagrindo iš jų minusuoti rūsio dalies patalpas ir privalo mokėti mokesčius proporcingai visam atsakovei priklausančių patalpų plotui. Ieškovė privalo reikalauti iš atsakovės, kaip iš patalpų savininkės, mokėti įmokas nustatytais terminais, tinkamai administruoti savininkų perduodamas lėšas, laiku jomis atsiskaityti su banku (2 t., 159-163).

8Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB „Būsto paskolų draudimas“ pateikė atsiliepimą į ieškinį ir priešieškinį, kuriuo prašė ieškinį ir priešieškinį atmesti, nurodė, kad ieškovė su „Swedbank“, AB 2009-04-01 sudarė kredito sutartį Nr. 09-0145479-IN, pagal kurią bankas suteikė ieškovei 156018,00 Eur kreditą. Kredito grąžinimą bankui ieškovė 2009-09-25 apdraudė UAB „Būsto paskolų draudimas“. Duomenų apie draudžiamąjį įvykį ir paraiškos draudimo išmokai gauti trečiasis asmuo nėra gavęs, draudimo išmoka bankui nėra mokama. Nurodo, kad vadovaujantis CK 4.76 straipsniu, ieškinį šioje byloje atsakovei turi teisę reikšti bendraturčiai, Civilinio kodekso nuostatos, reguliuojančios bendrosios nuosavybės teisę, nenumato teisės ieškinį reikšti daugiabučio namo savininkų bendrijai, kaip asmenį turintį teisę reikšti ieškinį dėl nuostolių atlyginimo įvardija tik bendraturtį. Ginčuose tarp savininkų bendrija neturi teisės reikšti reikalavimus. Bendrijai negalint būti ieškovu byloje, atsakovė negali reikšti netinkamam ieškovui ir priešpriešinių reikalavimų (2 t., 164-167 b. l.).

9Trečiojo asmens UAB „Būsto paskolų draudimas“ atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, gautas prašymas nagrinėti bylą trečiojo asmens atstovui nedalyvaujant. Byla nagrinėtina šio trečiojo asmens atstovui nedalyvaujant.

10Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, „Swedbank“, AB pateikė atsiliepimus į ieškinį ir priešieškinį. Dėl ieškinio prašė spręsti teismo nuožiūra. Atsiliepime į priešieškinį nurodė, kad su priešieškiniu nesutinka, prašė jį atmesti, nes reikalavimas pripažinti negaliojančiu Bendrijos 2010-07-04 nutarimą pareikštas praleidus įstatyme nustatytą 3 mėnesių ieškinio senaties terminą. Gyvenamojo namo modernizavimo darbai atlikti, daugiabutis namas, esantis ( - ), pripažintas tinkamu naudoti, todėl atsakovė kaip bendraturtė privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas, susijusias su investicijų projekto įgyvendinimu. Kredito ir palūkanų mokėjimas priskirtinas išlaidoms, susijusioms su daugiabučio namo ir bendrojo turto atnaujinimu, pagerinimu (1 t. 89 b. l., 2 t. 175-176 b. l.).

11Teismo posėdžio metu trečiojo asmens „Swedbank“, AB atstovas A. P. prašė ieškinį tenkinti, priešieškinį atmesti. Paaiškino, kad UAB „Veiklūnė“ atstovai dalyvavo susirinkimuose, kuriuose buvo sprendžiami klausimai, susiję su namo modernizacija ir kredito ėmimu, todėl nepagrįstai teigia, kad apie priimtus sprendimus atsakovei nebuvo žinoma. Patvirtino, kad kreditą bankui bendrija sumoka laiku pagal grafiką, patvirtintą prie kredito sutarties, įsiskolinimo bankui nėra.

12Tretieji asmenys G. B., A. N., A. O., T. K., D. A., R. Z., D. Z., A. Ž., A. M., M. V., K. V., V. M., V. Z., J. G., K. R., J. V., V. V., Z. L., A. Š., T. Z., Z. A., T. B., D. N., J. J., A. M., E. Š., I. G. – Š. ir L. K. atsiliepimų į ieškinį nepateikė, procesiniai dokumentai jiems įteikti tinkamai, apie teismo posėdį informuoti CPK 120 straipsnyje nustatyta tvarka teismo šaukimus įteikiant jų įgaliotai atstovei G. L. ir viešo paskelbimo būdu CPK 130 straipsnyje nustatyta tvarka. Minėti tretieji asmenys į teismo posėdį neatvyko, prašymai atidėti bylos nagrinėjimą negauti, byla nagrinėtina jiems nedalyvaujant.

13Ieškovės DNSB ( - )ieškinys dėl skolos priteisimo tenkintinas iš dalies, atsakovės UAB „Veiklūnė“ priešieškinis atmestinas.

14Iš bylos medžiagos nustatyta, kad UAB „Veiklūnė” yra daugiabučio namo, esančio ( - ), bendraturtė su kitais to namo butų ir kitų negyvenamosios paskirties patalpų savininkais; nuosavybės teise valdomos bendrovei priklausančios negyvenamosios paskirties patalpos – parduotuvė, yra pirmame aukšte ir rūsio patalpose, turi atskirus įėjimus (1 t. 170, 172), jų bendras plotas yra 414,17 kv. m., pagrindinis plotas 248,42 kv. m. Tokio dydžio patalpos įregistruotos VĮ Registrų centre (1 t., 197-198 b. l.). Pagal VĮ Registrų centro Šiaulių filialo duomenis pastato, esančio ( - ), butų patalpų savininkams priklauso 24 butai (iš kurių 20 butų priskirtos skirtingo ploto rūsio patalpos) ir viena prekybos paskirties patalpa Nr. 25, parduotuvė, kurios plotas nurodytas 414,17 kv. m (2 t., 5-7, 16-19 b. l.). Daugiabučio namo, esančio ( - ), butų savininkai yra įsteigę savininkų bendriją (1 t., 10 b. l., 2 t. 70-77 b. l.); UAB „Veiklūnė“ nėra bendrijos narė. DNSB ( - )visuotiniame butų savininkų susirinkime, įvykusiame 2007-05-29, kuriame dalyvavo ir UAB „Veiklūnė“ atstovė D. V., buvo nutarta dalyvauti namo modernizacijos programoje (1 t., 11, 12 b. l.). DNSB ( - ) savininkų bendrijos patalpų savininkų susirinkime, įvykusiame 2007-12-06, kuriame dalyvavo ir UAB „Veiklūnė“ atstovė D. V., buvo nutarta patvirtinti ginčo namo modernizavimo planą (investicinį projektą), numatyti rekonstrukcijos darbai pagal techninį projektą, nutarta apmokėti už projektų paruošimą, rangos darbų organizavimą ir darbų techninės priežiūros vykdymą, darbus atlikti gavus ne didesnį kaip 1197115 Lt kreditą iš banko. Svarstyta projekto finansavimo tvarka, nutarta 5 procentų investicijos pradinį įnašą (59856 Lt) surinkti iš patalpų savininkų, darbams apmokėti imti kreditą iš banko iki 538702 Lt, jį grąžinti per 10 metų, mokėti banko nustatytas palūkanas, banko kreditą paskirstyti kiekvienam savininkui pagal jų patalpų užimamą plotą bei atliktų darbų vertę, banko kreditą, palūkanas ir delspinigius iš savininkų rinkti mokesčių už komunalinius patarnavimus surinkimo tvarka. Savininkui laiku nesumokėjus nustatytos banko kredito dalies ir priskaičiuotų palūkanų nutarta, kad šio savininko skolą iš kaupiamųjų lėšų dengs bendrija, savininko skola bus išieškoma įstatymų nustatyta tvarka, priskaičiuojant už kiekvieną pavėluotą dieną banko nustatytus delspinigius (1 t., 13-17 b. l.). 2009-03-19 daugiabučio namo ( - ) bendrijos butų ir kitų patalpų savininkų susirinkime nutarta namo renovavimo išlaidoms iki 50 procentų padengti imti banko paskolą 15 metų laikotarpiui (2 t., 10-12 b. l.). 2009-04-01 „Swedbank“, AB pagal kredito sutartį Nr. 09-015479-N suteikė Daugiabučio namo ( - ) savininkų bendrijai 156018 Eur kreditą daugiabučio namo, esančio ( - ), modernizavimo pagal 2007-11-18 parengtą investicinį projektą Nr. IP53 finansavimui. Kredito gavėjas pagal šią sutartį įsipareigojo grąžinti kreditą iki 2024-04-01, kas mėnesį mokėti 928,50 Eur dydžio kredito įmokas ir sutartyje nustatyto dydžio palūkanas, bankui mokėtiną sumą bankas be atskiro įspėjimo nurašo iš kredito gavėjo sąskaitų banke (1 t., 20-30 b. l.). 2010-07-14 daugiabučio namo ( - ) savininkų bendrijos narių susirinkimo metu nutarta daugiabučio namo ( - ) renovavimui išlaidų paskirstymo lentelę, sudarytą 2010-05-26 patvirtinti (2 t., 13-15 b. l.). Daugiabučio gyvenamojo namo ( - ) butų ir kitų patalpų savininkų visuotiniame susirinkime, įvykusiame 2014-10-07, nutarta dėl UAB „Veiklūnės“ skolos bendrijai už namo renovacijos metu atliktus darbus kreiptis į teismą dėl skolos priteisimo (1 t., 40-42 b. l.).

15Byloje kilo ginčas, ar daugiabučių namų savininkų bendrija yra tinkamas ieškovas reiškiant reikalavimą priteisti iš bendraturčio jam tenkančią mokėti kredito, suteikto daugiabučio namo renovacijai, ir palūkanų dalį. Taip pat ginčijamas ir skolos dydis, sprendimo, kuriuo tarp bendraturčių paskirstytos išlaidos už renovaciją, teisėtumas ir pagrįstumas.

16Atsižvelgiant į tai, kad ginčas yra kilęs iš kreditavimo sutarties, pagal kurią suteiktas kreditas daugiabučio gyvenamojo namo modernizavimui, be Civilinio kodekso normų, reglamentuojančių santykius, atsirandančius iš bendrosios dalinės nuosavybės teisės, taikytinos ir daugiabučių namų modernizavimą reglamentuojančios teisės normos. Iš bylos medžiagos matyti, kad kredito sutartis buvo sudaryta 2009-04-01. Nuo 2009-03-29 įsigaliojo Daugiabučių namų modernizacijos programos pakeitimai, pasikeitė valstybės paramos teikimo daugiabučių namų modernizacijai tvarka. Daugiabučio namo, esančio ( - ), investicinis projektas buvo patvirtintas 2007-12-06, ir buvo finansuojamas pagal šio projekto patvirtinimo metu galiojusią tvarką. Taigi nagrinėjamoje byloje aktualus teisinis reglamentavimas, galiojęs namo investicinio projekto patvirtinimo metu. Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 patvirtintoje Daugiabučių namų modernizavimo programoje nustatyta, kad, įgyvendinant šią programą, be kitų, dalyvauja daugiabučių namų savininkų bendrijos ar šių savininkų jungtinės veiklos sutartimi įgalioti asmenys; daugiabučio namo modernizavimo lėšas sudaro daugiabučio namo savininkų nuosavos lėšos, komercinių bankų ilgalaikiai kreditai, savivaldybių lėšos, valstybės tikslinė parama ir kitos lėšos (12, 13 punktai). Programos 14 punktas nustato, kad šios Programos pagrindinių dalyvių funkcijos ir atsakomybė, valstybės paramos daugiabučiams namams modernizuoti dydžiai ir jos teikimo tvarka nustatomi Valstybės paramos daugiabučiams namams modernizuoti teikimo ir investicijų projektų energinio efektyvumo nustatymo taisyklėse. Tokios taisyklės buvo patvirtintos finansų ministro ir aplinkos ministro 2005 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr.1K-237/D1-394. Pagal Taisyklių 2 punktą investicijų projekto administratorius (toliau – ir Projekto administratorius) – Bendrijos valdymo organas (Bendrijos valdyba ar Bendrijos pirmininkas) arba jungtinės veiklos sutartimi įgaliotas fizinis asmuo ar sutarties pagrindu jų įgaliotas kitas atestuotas pastatų valdymo ir priežiūros paslaugas teikiantis juridinis asmuo. Pažymėtina, kad šiuo metu galiojančioje Taisyklių redakcijoje projekto administratoriumi įvardyta Bendrija, o ne jos valdymo organas. Investicijų projektus įgyvendina daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai, įsteigę ir įstatymų nustatyta tvarka įregistravę Bendriją ar sudarę Jungtinės veiklos sutartį bei Bendrijos įstatų ar Jungtinės veiklos sutartyje nustatyta tvarka priėmę sprendimą dėl jo įgyvendinimo (8 punktas). Programos įgyvendinimas finansuojamas daugiabučių namų savininkų nuosavomis lėšomis, bankų, savivaldybių, valstybės biudžeto ir kitomis lėšomis (13 punktas). Bankai teikia kreditus investicijų projektų įgyvendinimui (15 punktas). Bendrijos nariai susirinkime ar balsuodami raštu kartu su investicijų projekto tvirtinimu priima sprendimą dėl lėšų skolinimosi ir grąžinimo bei kredito draudimo ar garantijų suteikimo sąlygų, kuris pateikiamas bankui kartu su prašymu suteikti kreditą (22, 30, 31.2 punktai). Projekto administratorius, gavęs programos įgyvendinimą vykdančios institucijos pritarimą dėl konkurso būdu pasirinktos rangos darbų organizacijos, kreipiasi į banką dėl kreditavimo sutarties pasirašymo (25 punktas).

17CK 4.83 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad butų ir kitų patalpų savininkai (naudotojai) bendrojo naudojimo objektus privalo valdyti, tinkamai prižiūrėti, remontuoti ar kitaip tvarkyti. Pagal CK 4.82 straipsnio 3 dalį butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus, kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti. Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektams valdyti butų ir kitų patalpų savininkai steigia butų ir kitų patalpų savininkų bendriją arba sudaro jungtinės veiklos sutartį (CK 4.83 straipsnio 3 dalis ). Pagal DNSBĮ (2001 m. spalio 9 d. įstatymo Nr. IX-532 redakcija) 3 straipsnio 1 dalį daugiabučio namo savininkų bendrija yra ne pelno organizacija, įgyvendinanti šio namo patalpų savininkų bendrąsias teises, pareigas ir interesus, susijusius su namo bendrojo naudojimo objektų ir įstatymų nustatyta tvarka namui priskirto žemės sklypo valdymu, naudojimu, priežiūra ir tvarkymu. Taigi daugiabučio namo savininkų bendrija yra viena iš bendrosios dalinės nuosavybės objektų valdymo formų. Kasacinio teismo praktikoje pasisakyta, kad nors pagal DNSBĮ 3 straipsnio 1 dalį Bendrija yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, tačiau ji, kaip civilinės atsakomybės subjektas, turi ypatumų, kuriuos lemia tai, kad namo bendrojo naudojimo objektų savininkas yra ne Bendrija, o butų savininkai, turintys disponavimo šiais objektais teisę. Šie asmenys, o ne Bendrija, proporcingai jų daliai bendrojoje dalinėje nuosavybėje turi teisę į bendrojo naudojimo objektų duodamas pajamas (CK 4.83 straipsnio 6 dalis), privalo apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus, kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti (CK 4.82 straipsnio 3 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2007 m. lapkričio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje L. B. ir kt. v. daugiabučio namo savininkų bendrija „Medvėgalis“ ir kt., bylos Nr. 3K-7-345/2007). Nurodytoje nutartyje taip pat pažymėta, kad, įgyvendinant šias teises ir vykdant pareigas, tarp butų savininkų, kaip bendraturčių, susiklosto vidiniai bendrosios dalinės nuosavybės teisiniai santykiai, o tarp Bendrijos, kuri įgyvendina šių bendraturčių bendrąsias teises, pareigas ir interesus, susijusius su namo bendrojo naudojimo objektų valdymu ir naudojimu, ir trečiųjų asmenų – išoriniai bendrosios dalinės nuosavybės teisiniai santykiai.

18Atsakovė nurodo, kad DNSB ( - ) nėra tinkamas ieškovas byloje, nes kredito sutartis sudaryta ne su Bendrija, o su namo savininkais, ieškovė neturėjo pareigos įvykdyti prievolę už atsakovę ir jos neįvykdė, dėl to neturi reikalavimo teisės atsakovei. Reikalavimo teisę atsakovei turi tik namo bendrasavininkai. Trečiasis asmuo be savarankiškų reikalavimų UAB „Būsto paskolų draudimas“ atsiliepime taip pat nurodė, kad ieškinį reiškia ieškovas neturintis reikalavimo teisės nagrinėjamoje byloje.

19Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, spręsdamas klausimą, ar daugiabučio namo savininkų bendrija yra tinkamas atsakovas byloje dėl negrąžinto kredito, suteikto daugiabučio namo renovacijai, civilinėje byloje Nr. 3K-3-220/2013 yra pasisakęs, kad bendrija netampa nei iš savininkų namo modernizavimui surinktų, nei pagal kreditavimo sutartį suteiktų lėšų savininke, ji tik yra atsakinga už jų naudojimą ir apskaitą. Bendrija, būdama projekto administratorė, turi bendradarbiavimo pareigą bankui, privalo reikalauti iš savininkų įmokų mokėjimo nustatytais terminais, tinkamai administruoti savininkų perduodamas lėšas, laiku jomis atsiskaityti su banku, grąžinant kredito dalį ir mokant palūkanas, teikti bankui informaciją apie atskirų savininkų kredito (ne) grąžinimą.

20Pažymėtina tai, kad minėtoje byloje teismas sprendė klausimą, ar bendrija turi pareigą grąžinti kreditą, suteiktą daugiabučio namo renovacijai ir klausimas dėl to, ar bendrija turi teisę reikalauti, kad daugiabučio namo bendrasavininkai mokėtų jiems tenkančią kredito ir palūkanų dalį, nebuvo sprendžiamas. Taigi minėtoje nutartyje kasacinis teismas iš esmės nepasisakė dėl daugiabučio namo savininkų bendrijos teisės reikalauti teisme iš namo bendrasavininkų mokėti įmokas, reikalingas tinkamam kredito grąžinimui, tačiau tokios bendrijos teisės ir nepaneigė. Teismo nuomone, tai, kad bendrija neturi pareigos grąžinti kreditą už daugiabučio namo renovaciją bankui, nepaneigia bendrijos teisės reikalauti iš daugiabučio namo savininkų sumokėti įmokas siekiant tinkamo atsiskaitymo su banku.

21Atsiliepime į ieškinį ir priešieškinį trečiasis asmuo UAB „Būsto paskolų draudimas“, teigdamas, kad DNSB ( - ) nėra tinkamas ieškovas byloje remiasi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartimis civilinėse bylose Nr. 3K-7-345/2007 ir 3K-3-566/2007. Nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-566/2007, kasacinis teismas išaiškino, kad bendrija, įgyvendindama savo funkcijas kaip jai patikėto turto valdytoja ir naudotoja, turi tiek teisių ir pareigų, kiek reikalinga šioms teisėms ir pareigoms įgyvendinti, veikiant bendrijos narių naudai. Bendrija, būdama juridinis asmuo, turi teisę kreiptis į teismą tais klausimais, kiek jai reikalinga šioms teisėms ir pareigoms įgyvendinti. Visa apimtimi ginti namo savininkų pažeistų teisių ji negali, bet ta apimtimi, kiek padarytas pažeidimas varžo, riboja ar kitaip trukdo bendrijai vykdyti pareigas valdant ir naudojant daugiabučio namo savininkams nuosavybės teise priklausantį turtą, ji turi teisę pareikšti reikalavimus (CK 2.33 straipsnio 1 dalis). Ši nuostata negali būti suprantama ar įgyvendinama tokiu būdu, kad veiktų prieš visus arba nors vieną patalpų ar bendrosios dalinės nuosavybės savininką, kuriam priklauso nuosavybės dalis daugiabučiame name, valdomame bendrijos. Pažymėtina tai, kad šioje byloje buvo sprendžiamas ginčas dėl nuosavybės teisės gynimo ir byloje nagrinėjamos faktinės aplinkybės iš esmės skiriasi nuo nagrinėjamos bylos aplinkybių. Teismo nuomone, šis kasacinio teismo išaiškinimas negali būti suprantamas kaip besąlyginis draudimas bendrijai reikšti reikalavimus teisme daugiabučio namo bendrasavininkams. Šioje nutartyje Lietuvos Aukščiausiasis Teismas pažymėjo, kad bendrijos teisė kreiptis į teismą gali būti pripažinta tik dėl daugiabučio gyvenamojo namo savininkų bendrųjų teisių apgynimo valdymo ir naudojimo. Trečiasis asmuo UAB „Būsto paskolų draudimas“ savo atsiliepime nepagrįstai nurodo, kad byloje yra kilęs ginčas tarp bendraturčių ir dėl to bendrija neturi teisės reikšti reikalavimo ginčuose tarp savininkų. Nagrinėjamu atveju matyti, kad reikalavimą priteisti nesumokėtą kredito dalį ir palūkanas ieškovė reiškia atsakovei remdamasi kredito sutartimi, sudaryta su banku, kuris nėra daugiabučio gyvenamojo namo bendraturtis. Byloje yra sprendžiamas ne atsakovės pareigos atlyginti nuostolius kitiems bendraturčiams, o atsakovės, kaip bendraturtės, pareigos vykdyti prievolę bankui klausimas. Ieškinys nagrinėjamu atveju reiškiamas atstovaujant visų namo bendraturčių interesus, siekiant, kad būtų tinkamai įvykdyta visų bendraturčių pareiga grąžinti kreditą trečiajam asmeniui „Swedbank“, A. I., būdama investicinio projekto administratorė, atstovauja savininkams santykiuose su kitais subjektais, dalyvaujančiais butų modernizavimo projektuose (bankais, rangovais ir kt.), t. y. išoriniuose santykiuose. Ši Bendrijos veikla atitinka Daugiabučių namų bendrijų įstatymo 26 straipsnio 1 dalies 4 punkte įtvirtintą Bendrijos pareigą saugoti ir ginti bendrijos bei jos narių teises ir ekonominius bei kitus teisėtus interesus, susijusius su namo bendrojo naudojimo objektų valdymu, priežiūra ir kitokiu tvarkymu. Viena Bendrijos, kaip projekto administratorės, funkcijų yra namo modernizavimui skirtų lėšų administravimas (kaupimas, apskaita, atsiskaitymai su rangovais, bankais ir kt.). Kaip minėta, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas civilinėje byloje Nr. 3K-7-345/2007 yra išaiškinęs, kad tarp Bendrijos, kuri įgyvendina bendraturčių bendrąsias teises, pareigas ir interesus, susijusius su namo bendrojo naudojimo objektų valdymu ir naudojimu, ir trečiųjų asmenų susiklosto išoriniai bendrosios dalinės nuosavybės teisiniai santykiai. Už bendraturčius išoriniuose teisiniuose santykiuose turi teisę veikti bendrija. Kaip minėta, nagrinėjamu atveju yra kilęs ginčas, susijęs ne tik su vidiniais, bet ir su išoriniais bendrosios dalinės nuosavybės teisiniais santykiais. Aplinkybė, kad ieškinio reikalavimus bendrija, atstovaudama visus bendrasavininkus, nagrinėjamoje byloje reiškia ne trečiajam asmeniui, o bendraturčiui, teismo nuomone, nepaneigia bendrijos reikalavimo teisės nagrinėjamu atveju.

22Remiantis Lietuvos Respublikos daugiabučių namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 3 straipsnio 4 dalimi, bendrijos veiklai mutatis mutandis taikomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ketvirtosios knygos XIV skyriaus normos, reglamentuojančios paprastąjį turto administravimą. Pagal CK 4.242 straipsnio 4 dalį administratorius turi teisę pareikšti su turto administravimu susijusius ieškinius. Esant aptartam teisiniam reglamentavimui, atsižvelgiant į aptartą teismų praktiką ir įvertinus byloje nustatytas faktines aplinkybes, teismas sprendžia, kad ieškovė, kaip daugiabučio namo investicinio projekto administratorė, siekdama tinkamai administruoti savininkų perduodamas lėšas, laiku jomis atsiskaityti su banku ir vykdyti kitas administratorės pareigas, privalo reikalauti iš savininkų įmokų mokėjimo nustatytais terminais. Savininkams laiku ir tinkamai nevykdant šios pareigos, turi teisę reikalauti įmokų mokėjimo, pareikšdama šios pareigos nevykdantiems savininkams ieškinius teisme. Nustačius, kad DNSB ( - ) yra tinkamas ieškovas byloje, spręstinas klausimas, ar pagrįstas ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovės ieškinyje nurodytas sumas.

23Pagal įstatymą daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkai disponavimo bendruoju turtu teisę gali įgyvendinti tik bendru sutarimu (CK 4.75 str. 1 d.), o valdymo ir naudojimo teises – balsų dauguma, jeigu butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos įstatuose ar jungtinės veiklos sutartyje nenumatyta kitaip (CK 4.85 str. 1 d.). Toks teisinis reglamentavimas grindžiamas bendraturčių lygiateisiškumo, solidarumo ir demokratijos principais, preziumuojant, kad daugumos valia reiškia normaliai atidžių, protingų ir tikrąją reikalų padėtį žinančių savininkų interesą. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad daugiabučių namų savininkų bendrijos nustatyta tvarka buvo priimti nutarimai dėl namo renovacijos (modernizacijos). Atsakovė visuotinių Kredito gavėjo narių bei daugiabučio namo, esančio ( - ), butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimų, įvykusių 2007-12-06 ir 2009-03-16, nutarimų, pagal kuriuos buvo suteiktas kreditas daugiabučio namo renovacijai (1 t., 20 b. l.), neskundė ir neginčijo, todėl šie nutarimai turi būti vykdomi, nes bendraturčių priimti sprendimai galioja visiems atitinkamo daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkams (CK 4.85 str. 4 d.). Pažymėtina, kad ieškovės nutarimai dėl namo renovacijos buvo priimti remiantis DNSBĮ ir bendrijos įstatais, taigi, jie neprivalėjo būti vienbalsiais, pakako balsų daugumos. Pagal bendrąją taisyklę bendraturtis privalo proporcingai prisidėti prie visų išlaidų, skirtų namui bei bendrosios dalinės nuosavybės objektams išlaikyti, išsaugoti, atnaujinti, jų būtiniems pagerinimams atlikti. Teismo nuomone, atitinkamos kredito, paimto daugiabučiam namui modernizuoti, ir palūkanų dalies apmokėjimas priskirtinas investicijų projekto įgyvendinimo išlaidoms, t. y. išlaidoms, susijusioms su daugiabučio namo ir bendrojo turto (bendrojo naudojimo objektų) atnaujinimu, pagerinimu, todėl atitinkamą šių išlaidų dalį, proporcingą turtui bendrojoje nuosavybėje, turi atlyginti kiekvienas daugiabučio namo patalpų savininkas – bendraturtis. Prisidėjimo prie bendro turto išlaikymo apimtis priklauso tik nuo bendraturčio dalies bendrosios dalinės nuosavybės teisėje. Nors ieškovė ieškinyje nurodė, kad atsakovės dalis skolų už kreditą ir palūkanas padengta iš ieškovės lėšų, tačiau teismo posėdžio metu ieškovės atstovai paaiškino, kad kreditas ir palūkanos buvo mokami iš banko sąskaitos, kurioje kaupiamos namo bendrasavininkų sumokėtos įmokos už namo renovaciją ir kreditas bendrijos lėšomis faktiškai nebuvo dengiamas. Iš pateiktos kredito sutarties Nr. 09-015479-IN matyti, kad pagal šios sutarties 7.1 punktą Bankas be atskiro įspėjimo nurašo Kredito gavėjo Bankui mokėtiną sumą iš Kredito gavėjo sąskaitų, esančių Banke (1 t., 22 b. l.). Trečiojo asmens „Swedbank“, AB atstovas teismo posėdžio metu patvirtino, kad kredito sutartis yra vykdoma tinkamai, įmokos pagal patvirtintą grafiką mokamos laiku. Šią aplinkybę patvirtina ir trečiojo asmens UAB „Būsto paskolų draudimas“ atsiliepime pateikta informacija, kad iš banko nėra gauta informacija apie draudžiamąjį įvykį ir paraiškos draudimo išmokai gauti bendrovėje nėra gauta, draudimo išmoka bankui nėra mokama. Iš ieškinio turinio taip pat matyti, kad atsakovės prievolę mokėti kredito dalį ir palūkanas ieškovė pagrįstai kildina iš teisės normų, reglamentuojančių bendrosios dalinės nuosavybės įgyvendinimą ir tinkamą prievolių vykdymą. Nors ieškinyje buvo nurodyta, kad atsakovės skolos dalis buvo padengta iš ieškovės lėšų, tačiau tokios faktinės aplinkybės bylos nagrinėjimo metu nebuvo nustatytos. Atsakovės nurodyti argumentai, kad ieškovė neturėjo teisės prisiimi skolinių įsipareigojimų už atsakovę ir jokių skolinių įsipareigojimų už UAB „Veiklūnė“ neįvykdė, pagal byloje nustatytas faktines aplinkybes yra teisiškai nereikšmingi. Kaip minėta, iš bylos medžiagos nustatyta, kad kreditas yra dengiamas iš bendrasavininkų sumokėtų įmokų, o ne iš bendrijos lėšų. Būtent namo bendrasavininkai tiek pagal teisinį reglamentavimą, tiek pagal kredito sutartį yra kredito gavėjai, o ne bendrija. Tai pažymima ir ieškinyje. Sumokėdami jiems paskaičiuotas įmokas už namo renovaciją į Bendrijos vardu atidarytą sąskaitą banke, savininkai Bendrijai patiki teisę disponuoti minėtomis lėšomis ir kartu tinkamai įvykdo savo pareigą grąžinti kreditą bankui. Pažymėtina ir tai, kad visi bendrasavininkai turi pareigą sumokėti kas mėnesį įmokas bankui, sumokama konkretaus dydžio įmoka ir apskaičiuotos palūkanos pagal grafiką, esantį sudėtine kredito sutarties dalimi. Atskiras savininkų sprendimas, leidžiantis Bendrijai disponuoti banko sąskaitoje esančiomis pinginėmis lėšomis, nereikalingas. Kaip minėta, ieškovė iš savo lėšų kredito bankui negrąžino, todėl neturi pareigos įrodyti, kad sumokėjo už atsakovę bankui prašomą priteisti sumą. Kaip minėta, iš bylos medžiagos nustatyta, kad kreditas bankui yra grąžinamas, todėl spręsti klausimą dėl kredito sutarties modifikavimo nagrinėjamu atveju taip pat nėra pagrindo. Įvertinus išdėstytas aplinkybes, teismas išsamiau nepasisako dėl kitų atsakovės nurodytų argumentų, susijusių su prievolės už atsakovę įvykdymu, nes jie prieštarauja byloje nustatytoms faktinėms aplinkybėms. Dėl ieškovės teisės reikalauti įmokų mokėjimo iš atsakovės buvo pasisakyta sprendžiant klausimą dėl ieškovės tinkamumo, todėl dėl atsakovės argumentų, kad ieškovė nepagrįstai savo reikalavimo teisę kildina iš kredito sutarties ir kreipdamasi į teismą viršija jai suteiktus įgaliojimus, teismas pakartotinai nepasisako.

24Teismas nesutinka su atsakovės argumentu, kad ieškovė ieškinį nepagrįstai grindžia teisės normomis, reglamentuojančiomis prievolių vykdymą, nes ieškinyje nurodytos teisės normos reguliuoja atsakomybę už prievoles, atsiradusias iš sutarčių, o sutartinių skolinių įsipareigojimų atsakovė ieškovei neturi. Toks atsakovės argumentas yra teisiškai nepagrįstas, nes Civilinio kodekso 6 knygos I dalies nuostatos reglamentuoja tiek sutartinių prievolių, tiek prievolių, kylančių iš įstatymo, vykdymą. Atsakovės UAB „Veiklūnė“ prievolė grąžinti kreditą už namo renovaciją kildinama iš kreditavimo sutarties ir teisės normų, reglamentuojančių bendrosios dalinės nuosavybės administravimą.

25Pagal įstatymą prievolės turi būti vykdomos tinkamai ir nustatytais terminais (CK 6.38 str., 6.63 str.). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 str.). Kaip minėta, grąžinti namo atnaujinimui ir modernizavimui gautą kreditą yra butų ir kitų patalpų savininkų prievolė. Remiantis Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 21 straipsnio 3 dalies 2,3 punktais, butų ir kitų patalpų savininkai privalo teisės aktų ir bendrijos organų nustatyta tvarka apmokėti bendrojo naudojimo objektų išlaikymo ir naudojimosi jais išlaidas, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas į kaupiamuosius bendrijos fondus, vykdyti bendrijos organų, butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimų sprendimus dėl bendrojo naudojimo objektų valdymo, naudojimo, priežiūros ir atnaujinimo. Atsakovė pateikė duomenis, patvirtinančius, kad yra sumokėjusi 40000,00 Lt įmoką už namo renovaciją, duomenų, kad yra sumokėjusi visą ieškovės reikalaujamą sumą byloje nėra.

26Atsižvelgiant į tai, kad visi bendraturčiai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas, susijusias su investicijų projekto įgyvendinimu, atitinkamos kredito, paimto daugiabučiam namui modernizuoti, dalies ir palūkanų dalies apmokėjimas priskirtinas investicijų projekto įgyvendinimo išlaidoms, t. y. išlaidoms, susijusioms su daugiabučio namo ir bendrojo turto (bendrojo naudojimo objektų) atnaujinimu, pagerinimu, todėl atitinkamą jų dalį, proporcingą turtui bendrojoje nuosavybėje, turi atlyginti kiekvienas daugiabučio namo patalpų savininkas – bendraturtis.

27Atsakovė nesutinka su ieškovės prašoma priteisti suma, nes mano, kad atsakovei tenkanti mokėti kredito dalis buvo apskaičiuota netinkamai, nepagrįstai atsakovei priklausančias rūsio patalpas įskaičiuojant kaip naudingą plotą, nuo kurio skaičiuojamos įmokos, ginčija bendrijos nutarimą, kuriuo buvo paskirstytos renovavimo išlaidos tarp bendrasavininkų.

28Byloje kilo ginčas dėl daugiabučio namo ( - ), savininkų bendrijos narių susirinkimo, įvykusio 2010 m. liepos 14 d. nutarimo pirmuoju darbotvarkės klausimu „daugiabučio namo ( - )renovavimui išlaidų lentelę sudarytą 2010-05-26 patvirtinti“, atsakovė prašo pripažinti šį nutarimą negaliojančiu ir įpareigoti ieškovę paskaičiuoti UAB „Veiklūnė“ tenkančią renovacijos darbų ir mokėti tenkančio kredito dalį, atsižvelgiant į UAB „Veiklūnė“ priklausančių šildomų patalpų plotą 307,15 kv. m bei įvertinant UAB „Veiklūnė“ sumokėtas kaupimo lėšas.

29Kaip jau buvo minėta, UAB „Veiklūnė” yra daugiabučio namo, kuriame įsteigta bendrija, negyvenamosios paskirties patalpų savininkė ir turi bendrąją dalinę nuosavybę į pastato bendrus objektus bei iš to išplaukiančias teises ir pareigas. 2010-07-14 Daugiabučio namo ( - ) savininkų bendrijos narių susirinkimo tikslas – supažindinti bendraturčius su išlaidų renovavimui paskaičiavimu ir lentelės, patvirtinti sudarytą 2010-05-26 išlaidų lentelę. Daugiabučiame name ( - ) susirinkimo dieną buvo 24 butai ir 1 negyvenamoji patalpa, bendrijoje buvo 22 bendrijos nariai, susirinkime dalyvavo 14 bendrijos narių (2 t., 13 b. l.). DNSB ( - ) savininkų bendrijos įstatų 27 punkte nurodoma, kad bendrijos narių susirinkimo teises, jo šaukimo tvarką nustato Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymas (2 t., 73 b. l.). Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 11 straipsnio 6 dalis numato, kad bendrijos narių susirinkimo sprendimai yra teisėti, kai už juos balsuoja daugiau kaip pusė susirinkime dalyvaujančių bendrijos narių. Nagrinėjamu atveju už 2010-07-14 priimtą ir byloje ginčijamą nutarimą balsavo 10 iš 14 susirinkime dalyvavusių bendrijos narių. Taigi už nutarimą balsavo daugiau kaip pusė susirinkime dalyvavusių bendrijos narių ir tai reiškia, kad sprendimas priimtas bendrijos susirinkime, kuriame dalyvavo ir savo nuomonę išreiškė pakankamas kiekis bendrijos narių, todėl šis bendrijos sprendimas laikytinas teisėtu kvorumo aspektu.

30Nagrinėjamu atveju svarbu yra tai, ar bendrijos susirinkimo nutarimas yra privalomas kitų butų ir negyvenamosios paskirties patalpų savininkams, ne bendrijos nariams. Byloje nustatyta, kad ginčijamas nutarimas yra sprendimas dėl išlaidų bendro naudojimo objektų atnaujinimui, tačiau tai yra ne namo patalpų savininkų, o tik bendrijos narių nutarimas. Ginčijamas nutarimas negali būti pripažintas neteisėtu tuo pagrindu, kad priimant jį, nebalsavo patalpų, kurie nėra bendrijos nariai, savininkai. Jei pastate steigiama savininkų bendrija, savininkai jai perduoda pareigų valdyti, tvarkyti, prižiūrėti bendrus objektus vykdymą. Bendrijos nariai, priimdami ginčijamą nutarimą, kompetencijos neviršijo ir išsprendė įstatymuose būtent bendrijai priskirtą klausimą – bendrijos vardu išsprendė bendrų objektų atnaujinimo išlaidų paskirstymo savininkams klausimą. Bendrasavininkiai turi teisę reikalauti, kad bendrija šauktų visų patalpų savininkų susirinkimą patalpų savininkų teisės, susijusios su pastato valdymu, naudojimu, įgyvendinimui (CK 4.85 str.), tačiau tik bendrijos nariai taip pat turėjo teisę priimti nutarimą, susijusį su išlaidų už namo renovaciją paskirstymu, nes to nedraudžia nei Civilinio kodekso normos, nei Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymas. Taigi bendrijos sprendimas galioja ne tik bendrijos nariams, bet ir tiems butų ir kitų patalpų savininkams, kurie nėra bendrijos nariai (CK 4.85 str. 4 d.). Posėdžio metu bendrijos atstovai pripažino, kad susirinkimo nutarimas negyvenamosios paskirties patalpų savininkams siunčiamas nebuvo ir paaiškino, kad prieš priimant sprendimą, lentelė su išlaidų paskaičiavimu buvo išsiųsta UAB „Veiklunė“ 2010-06-18 raštu. Būtent tokia lentelė, kuri buvo išsiųsta UAB „Veiklūnė“ ir buvo patvirtinta ginčijamu nutarimu. Byloje ieškovės pateiktas 2010-06-18 raštas patvirtina, kad prie šio rašto buvo pridėtas išlaidų namo renovavimui paskaičiavimas (1 t., 60 b. l.). Iš atsakovės UAB „Veiklūnė“ pateikto valdybos posėdžio, vykusio 2010-06-24, protokolo matyti, kad buvo svarstomas klausimas dėl bendrijos pateiktos sąskaitos – faktūros, pateiktos su raštu, apmokėjimo, 2010-06-29 UAB „Veiklūnė“ 2010-06-18 sąskaitą grąžino, pretenzijų, kad negavo kokių nors rašte nurodytų dokumentų nereiškė (1 t., 132, 133 b. l.). Taigi nėra pagrindo manyti, kad atsakovė negavo išlaidų namo modernizavimui paskaičiavimo. Nors atsakovė nurodo, kad apie priimtą nutarimą nebuvo informuota, bylos medžiaga patvirtina, kad atsakovei buvo žinoma apie išlaidų už namo renovavimą paskirstymą. Atsakovė teigia, kad apie susirinkimą nebuvo viešai paskelbta, tačiau byloje nėra tai patvirtinančių duomenų, o tai, kad atsakovė tinkamai nevykdo pareigos sekti viešai name skelbiamos informacijos, neatleidžia jos nuo pareigos vykdyti bendrijos susirinkimuose priimtus nutarimus. Susirinkimo protokole nurodyta, kad apie susirinkimo darbotvarkę, vietą ir laiką informuota tinkamai, susirinkimas įvyko, todėl nėra pagrindo manyti, kad susirinkimas buvo sušauktas nesilaikant bendrijos įstatuose numatytos susirinkimo organizavimo tvarkos ir ginčijamas nutarimas atsakovei nebuvo žinomas. Tai, kad atsakovės atstovas susirinkime nedalyvavo, taip pat nepatvirtina nutarimo neteisėtumo. Iš byloje pateikto 2007-12-06 vykusio susirinkimo protokolo matyti, kad sprendimas dėl kredito ėmimo ir jo paskirstymo būdo buvo priimtas visuotiniame daugiabučio namo savininkų bendrijos patalpų savininkų susirinkime, kuriame dalyvavo ir UAB „Veiklūnė“ atstovė (1 t., 13-16 b. l.). Pati atsakovė tuo metu, kai buvo sprendžiamas kredito ėmimo klausimas, turėjo galimybę sumokėti didesnį nei 5 procentų pradinį įnašą namo renovacijai, tačiau tokia galimybė pagal bylos duomenis nepasinaudojo, sprendimo imti kreditą neginčijo. Sprendimai dėl daugiabučio namo atnaujinimo, lėšų šiam tikslui skolinimosi ir kredito sutarties sąlygų buvo priimti laikantis Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 12 straipsnio reikalavimų. Daugiabučio namo savininkams buvo žinoma imamo kredito suma, kredito paskirstymo savininkams būdas ir kredito grąžinimo terminas, todėl atsakovė nepagrįstai teigia, kad kreditą, reikalingą kiekvienam savininkui turėjo patvirtinti visuotinis savininkų susirinkimas. Atsakovės argumentas, kad bendrijos buhalterė vienasmeniškai paskaičiavo mokėtinas sumas taip pat nepagrįstas, nes atsakovei tenkanti mokėti įmokų dalis buvo patvirtinta bendrijos narių susirinkime 2010-07-14 priimant nutarimą.

31Atsakovė taip pat nurodo, kad 2010-07-14 visuotinis bendrijos narių susirinkimas nepagrįstai patvirtino gyvenamojo namo naudingą plotą, nuo kurio turėjo būti skaičiuojamos išlaidos renovacijai. Pažymėtina, kad gyvenamojo namo naudingas plotas apskaičiuojamas vadovaujantis teisės aktų reikalavimais ir daugiabučio namo bendraturčiams nesuteikta teisė patiems priimti sprendimą dėl namo ploto. Dėl to atsakovės argumentai dėl neteisingo namo naudingo ploto patvirtinimo teisiškai nepagrįsti.

32Iš teismui pateiktų procesinių dokumentų matyti, kad tiek ieškovė, tiek atsakovė nurodydami atsakovei priklausantį patalpų plotą, remiasi tais pačiais teisės aktais, tačiau skirtingai juos interpretuoja. Ieškovė teigia, kad į atsakovei priklausančių patalpų plotą, nuo kurio skaičiuojamos išlaidos renovacijai, turi būti įskaičiuojamas visas atsakovei priklausančių patalpų plotas, tuo tarpu atsakovė tvirtina, kad rūsio patalpos į šį plotą neturi būti įskaičiuojamos, teigdama, kad tai yra nešildomos patalpos, faktiškai nenaudojamos komercinei veiklai. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 310 „Dėl reglamento STR 1.14.01:1999 „Pastatų plotų ir tūrių skaičiavimo tvarkos“ patvirtinto reglamento, galiojusio daugiabučio namo investicinio projekto patvirtinimo metu, 7 punkte gyvenamojo pastato negyvenamosios patalpos apibrėžiamos kaip dviejų ir daugiau butų namuose kitai paskirčiai (parduotuvėms, paslaugų įmonėms, kontoroms ir pan.) naudojamos patalpos, kurios nekilnojamojo turto registre registruojamos atskiru turto vienetu. Pastatų patalpų ploto skaičiavimą reglamentuoja Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklės, patirtintos Žemės ūkio ministro 2002 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 522, su vėlesniais pakeitimais. Byloje yra kilęs ginčas dėl daugiabučio gyvenamojo namo, t.y. gyvenamosios paskirties pastato ploto skaičiavimo. Kokios patalpos sudaro gyvenamosios paskirties pastato bendrąjį plotą nurodyta minėtų taisyklių 147 punkte, kuriame yra pastaba, kad gyvenamosios paskirties pastato negyvenamųjų patalpų (atskirų nekilnojamojo turto objektų) plotas yra visų gyvenamosioms patalpoms nepriklausančių negyvenamųjų patalpų (parduotuvių, kontorų, paslaugų įmonių ir kt.) plotų suma. Šio ploto sudedamosios dalys skaičiuojamos pagal negyvenamosios paskirties patalpų plotų skaičiavimo tvarką. Pagal Taisyklių 148 punktą negyvenamosios paskirties pastato patalpų plotai skaičiuojami kaip pagrindinių ir pagalbinių patalpų plotų suma. Iš bylos medžiagos matyti, kad UAB „Veiklūnė“ priklauso 414,17 kv. m bendro ploto negyvenamoji patalpa, suformuota kaip atskiras nekilnojamojo turto objektas (1 t., 197 b. l.). Rūsio patalpos pagal VĮ Registrų centro duomenis iš UAB „Veiklūnė“ priklausančių patalpų ploto neišskirtos. Tuo tarpu butams priklausančios rūsio patalpos yra išskirtos, įregistruotos kaip rūsio patalpos pagal tiesioginę jų paskirtį (2 t., 17-19 b. l.). Dėl to pagrįstai neįskaičiuojamos į namo naudingąjį plotą. Be to, pagal minėtų taisyklių 145.2 papunktį verslo patalpos, priešingai nei naudojami tiesioginiai paskirčiai rūsiai, nepatenka į pagalbinį gyvenamųjų patalpų plotą. Pagal taisyklių 145.6 papunktį, verslo patalpos (verslo plotas) priskiriamas prie gyvenamosios patalpos naudingo ploto. Esant tokiam teisiniam reglamentavimui, atsakovė nepagrįstai įrodinėja, kad atsakovei priklausančios rūsio patalpos yra nešildomos pagalbinės patalpos ir dėl to negali būti įskaičiuojamos į namo naudingo ploto sumą. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, teismas konstatuoja, kad atsakovės argumentai, jog UAB „Veiklūnė“ už namo renovaciją mokėti tenkanti dalis neteisingai skaičiuojama nuo viso jai priklausančių patalpų ploto nepagrįsti. Įstatymuose, reglamentuojančiuose daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų pareigas bendrosios dalinės nuosavybės teisėje, yra įtvirtinta bendroji taisyklė, jog bendraturtis privalo proporcingai prisidėti prie visų išlaidų, skirtų namui bei bendrosios dalinės nuosavybės objektams išlaikyti, išsaugoti, atnaujinti, jų būtiniems pagerinimams atlikti. Šiai taisyklei taikyti yra teisiškai nereikšminga atitinkamų bendrosios dalinės nuosavybės objektų, dėl kurių daromos nurodytos išlaidos, funkcinė paskirtis, taip pat bendraturčio, kuriam ji taikytina, naudojimosi ar nesinaudojimo tais objektais aplinkybės. Investicinio projekto patvirtinimo ir kredito suteikimo metu galiojusioje Civilinio kodekso 4.82 straipsnio 5 dalies redakcijoje įtvirtinta, kad buto ir kitų patalpų savininkui priklausanti bendrosios dalinės nuosavybės dalis yra lygi jam nuosavybės teise priklausančių patalpų naudingojo ploto ir gyvenamojo namo naudingojo ploto santykiui. Ieškovės pateikti duomenys patvirtina, kad atsakovei tenkanti kredito už daugiabučio namo modernizaciją dalis buvo apskaičiuota laikantis taisės aktų reikalavimų, atitinka proporcingumo ir teisingumo reikalavimus. Aplinkybė, kad atsakovė nesinaudoja jai priklausančiomis patalpomis komercinei veiklai, neatleidžia atsakovės nuo pareigos, susijusios su nuosavybės teisės į bendrąją dalinę nuosavybę įgyvendinimu, vykdymo.

33Atsakovė taip pat nurodė, kad už UAB „Veiklūnė“ sumokėtos kaupimo lėšos turėjo būti panaudotos kredito dengimui. Su tokiu atsakovės argumentu nėra pagrindo sutikti, nes iš byloje pateiktos medžiagos matyti, jog ginčo namo modernizacija buvo vykdoma ją finansuojant bendrasavininkų nuosavomis lėšomis (5 procentų pradiniais įnašais), valstybės paramos lėšomis ir imant kreditą iš banko. Tokius modernizavimo finansavimo būdus patvirtino visuotiniai patalpų savininkų susirikinimai. Sprendimai dėl kaupimo lėšų panaudojimo namo renovacijai nebuvo priimti ir kaupimo lėšos faktiškai nebuvo naudojamos. Atsakovės nurodyti argumentai, kad kaupimo lėšos galimai buvo naudojamos netinkamai nagrinėjamu atveju neturi teisinės reikšmės.

34Dėl ieškinio senaties termino taikymo. Atsakovė DNSB ( - )ir trečiasis asmuo „Swedbank“, AB procesiniuose dokumentuose ir posėdžio metu prašė taikyti sutrumpintą trijų mėnesių ieškinio senaties terminą ir UAB „Veiklūnė“ reikalavimą dėl 2010-07-14 DNSB ( - )butų savininkų susirinkimo nutarimo dalies panaikinimo atmesti.

35CK 1.125 str. 4 d. numato sutrumpintą trijų mėnesių ieškinio senaties terminą reikalavimams pripažinti juridinio asmens organų sprendimus negaliojančiais. Ši įstatymo norma nenumato, kad šis terminas taikomas tik CK 2.82 str. 4 d. nurodytiems subjektams, todėl, įvertinęs sutrumpinto ieškinio senaties termino nustatymo tikslus, teismas sprendžia, kad šis terminas taikomas ir kitiems suinteresuotiems subjektams, ginčijantiems juridinio asmens organų sprendimus, o šiuo atveju UAB „Veiklūnė“.

36UAB „Veiklūnė“ nurodo, kad ieškinio senaties terminas prasidėjo 2015 metais, kai po 2015-02-14 parengiamojo teismo posėdžio ieškovė pateikė susirinkimo protokolą ir lentelę, todėl ieškinio senaties terminas nepraleistas.

37Bylos duomenys patvirtina, kad nuo 2009 metų UAB „Veiklūnė“ buvo išrašomos PVM sąskaitos - faktūros dėl renovavimo išlaidų apmokėjimo, dar iki ginčijamo nutarimo priėmimo ir po to vyko intensyvus susirašinėjimas tarp ieškovės ir atsakovės, buvo sprendžiamas klausimas dėl išlaidų paskaičiavimo pagrįstumo. Aukščiau taip pat buvo aptartos aplinkybės, leidžiančios pagrįstai manyti, kad atsakovei buvo žinoma apie ginčijamą nutarimą, išlaidų už namo renovavimą paskaičiavimą, todėl teismas sprendžia, kad ieškinio senaties termino eiga šiuo atveju prasideda ne vėliau kaip 2010 m. liepos mėnesį, nes nuo tada UAB „Veiklūnė“ apie bendrijos nutarimą buvo žinoma arba UAB „Veiklūnė“ turėjo ir galėjo apie nutarimą sužinoti ir įvertinti, ar šiuo nutarimu nėra pažeidžiamos UAB „Veiklūnė” teisės.

38Kasacinio teismo praktikoje laikomasi nuostatos, kad, ginčo šaliai reikalaujant taikyti ieškinio senatį, teismas ex officio patikrina, ar taikytinas ieškinio senaties terminas nepraleistas ir ar nėra priežasčių šį terminą atnaujinti. Įstatymo nenustatyta, kad ieškovas privalo pateikti prašymą dėl praleisto termino atnaujinimo ( LAT 2010 m. balandžio 13 d. nutartis Nr. 3K-3-170/2010).

39Ieškinio senaties termino atnaujinimo klausimas negali būti sprendžiamas atsižvelgiant išimtinai į atsakovės UAB „Veiklūnė“ interesus. Įrodinėjimo pareiga dėl svarbių ieškinio senaties termino parleidimo priežasčių buvimo visuomet tenka ieškovui (šiuo atveju atsakovei, pareiškusiai priešinius reikalavimus byloje) (CPK 12 str., 178 str. ), bet atsakovė UAB „Veiklūnė“ tokių aplinkybių visiškai neįrodinėjo. Atsakovė UAB „Veiklūnė“ nuo 2010 m. liepos mėnesio galėjo pareikšti reikalavimą ir bendrijos nutarimą ginčyti teisme, tačiau su tokiu reikalavimu į teismą kreipėsi praėjus daugiau kaip keturiems metams laiko, kai pačios UAB „Veiklūnė“ aiškinimu, buvo pareikštas bendrijos ieškinys dėl skolos priteisimo.

40Teismo nuomone, ta aplinkybė, kad reikalavimas pareikštas tik gavus ieškinį dėl skolos priteisimo, leidžia tokį atsakovės elgesį vertinti kaip nerūpestingą ir aplaidų savo teisių gynimą, kuris negali būti pagrindas atnaujinti praleistą ieškinio senaties terminą. Remdamasis išdėstytu teismas sprendžia, kad atsakovė UAB „Veiklūnė“ CK 1.125 str. 4 d. nustatytą trijų mėnesių senaties terminą praleido ne dėl svarbių priežasčių, todėl praleistas senaties terminas negali būti atnaujintas (CK 1.131 str. 2 d.).

41Nagrinėjamoje byloje nenustačius aplinkybių, patvirtinančių, kad ginčijamas nutarimas prieštarauja imperatyvioms įstatymų normoms, bendrijos steigimo dokumentams arba protingumo ar sąžiningumo principams, teismas sprendžia, kad priešieškinis dėl bendrijos nutarimo dalies panaikinimo atmestinas kaip nepagrįstas ir neįrodytas (LR CPK 178 str.). CK 1.131 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad ieškinio senaties termino pabaiga iki ieškinio pareiškimo yra pagrindas ieškinį atmesti, todėl atsakovės UAB „Veiklūnė“ reikalavimas dėl daugiabučio namo ( - ), savininkų bendrijos narių susirinkimo, įvykusio 2010 m. liepos 14 d. nutarimo pirmuoju darbotvarkės klausimu „daugiabučio namo ( - )renovavimui išlaidų lentelę sudarytą 2010-05-26 patvirtinti“, pripažinimo negaliojančiu ir įpareigojimo ieškovę paskaičiuoti UAB „Veiklūnė“ tenkančią renovacijos darbų ir mokėti tenkančio kredito dalį, atsižvelgiant į UAB „Veiklūnė“ priklausančių šildomų patalpų plotą 307,15 kv. m bei įvertinant UAB „Veiklūnė“ sumokėtas kaupimo lėšas, atmestinas ir dėl ieškinio senaties termino praleidimo.

42Nenustačius aplinkybių, kad UAB „Veiklūnė“ tenkanti išlaidų už namo renovaciją dalis buvo apskaičiuota netinkamai, atsižvelgiant į tai, kad atsakovė yra sumokėjusi 40000,00 Lt sumą, pagal pateiktą ieškovės skaičiavimą (1 t., 43-44 b. l.) likusios 36062,28 Lt (10444,36 Eur) atsakovei paskaičiuotos kredito dalies ir 13526,61 Lt (3917,58 Eur) palūkanų už laikotarpį nuo 2010 m. gegužės iki 2013 m. spalio mėnesio nėra sumokėjusi, ieškinys šioje dalyje tenkintinas, nes prievolės turi būti vykdomos sąžiningai ir nustatytais terminais, draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę (CK 6.38 str. 1 d., 6.59 str.). Kadangi atsakovė prievolę vykdė netinkamai, t.y. nemokėjo įmokų ir palūkanų už namo renovaciją, ji laikoma pažeidusia prievolę. Remdamasis bylos medžiaga teismas sprendžia, kad UAB „Veiklūnė“ prievolė mokėti už bendro naudojimo objektų atnaujinimą pagrįsta įstatymu, skolos apskaičiavimo tvarka atitinka teisės aktais nustatytus atitinkamų reikalavimus, o skolos dydžio paskaičiavimo atsakovė nepaneigė, todėl iš atsakovės UAB „Veiklūnė“ priteistina ieškovės naudai skola ir nesumokėtos palūkanos.

43Ieškovė taip pat prašo priteisti buhalterinį 6 procentų palūkanų paskaičiavimą nuo 2010 m. gegužės mėnesio iki 2014 m. spalio mėnesio, t.y. 60986,76 Lt (2023,51 Eur), bei 6 procentų procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Pagal CK 6.37 str. 2 d., 6.261 str. skolininkas privalo mokėti įstatymo nustatyto dydžio palūkanas, o praleidęs piniginės prievolės įvykdymo terminą privalo mokėti už termino praleidimą sutarčių ar įstatymų nustatytas palūkanas, kurios yra laikomos minimaliais nuostoliais. Atsižvelgiant į tai, kad pagal kredito sutartį numatyta, jog kredito gavėjas už termino praleidimą moka 0,08 procentų dydžio delspinigius (kredito sutarties 7.2 papunktis), tačiau byloje nėra duomenų, kad ieškovė būtų mokėjusi delspinigius bankui, tokių netesybų nereikalauja ir iš atsakovės, teismas sprendžia, kad procesinių palūkanų priteisimas remiantis CK 6.37 str. 2 d. 6.210 str. 2 d. iki visiško prievolės įvykdymo užtikrina kompensacinę funkciją nagrinėjamoje byloje.

44Dėl bylinėjimosi išlaidų. Patenkinus ieškovės ieškinį dėl skolos priteisimo, iš UAB „Veiklūnė“ ieškovei DNSB ( - ) priteistina 868,86 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti. Pažymėtina, kad byla yra pakankamai didelės apimties ir sudėtinga, todėl tokios išlaidos advokato pagalbai pripažintinos pagrįstomis ir nemažinamos, nes atmestas tik išvestinis ieškinio reikalavimas dėl palūkanų priteisimo (CPK 79, 93 str. 1 d., 4 d.). Atmetus priešieškinį, atsakovei bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos.

45Remiantis DNSBĮ 23 str. 3 d., ieškovė yra atleista nuo žyminio mokesčio mokėjimo (CPK 83 str. 1 d. 14 p.), todėl žyminis mokestis, nuo kurio mokėjimo ieškovė atleista, atsižvelgiant į patenkintus ieškinio reikalavimus (431,00 Eur) priteisiamas iš atsakovės UAB „Veiklūnė“ valstybės naudai.

46Vadovaujantis LR CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92 str. ir 96 str., į valstybės pajamas iš atsakovės priteistina 10,97 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

47Ieškinį iš dalies patenkinus, 2014 m. gruodžio 2 d. nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės paliktinos galioti iki teismo sprendimo įvykdymo (CPK 150 str. 3 d.).

48Vadovaudamasis LR CPK 259 str., 260 str., 270 str., 279 str. teismas

Nutarė

49Ieškovės daugiabučio namo savininkų bendrijos ( - ), įmonės kodas ( - ), ieškinį tenkinti iš dalies.

50Priteisti ieškovei daugiabučio namo savininkų bendrijai ( - ), įmonės kodas ( - ), iš atsakovės UAB „Veiklūnė“, įmonės kodas ( - ), 10444,36 Eur (dešimties tūkstančių keturių šimtų keturiasdešimt keturių Eur 36 centų) skolą, 3917,58 Eur (trijų tūkstančių devynių šimtų septyniolikos Eur 58 centų) palūkanas, 6 procentų metines palūkanas nuo priteistos 14361,94 Eur (keturiolikos tūkstančių trijų šimtų šešiasdešimt vieno Eur 94 centų) sumos nuo bylos iškėlimo teisme, 2014-12-02, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 868,86 Eur (aštuonių šimtų šašiasdešimt aštuonių Eur 86 centų) išlaidas advokato pagalbai apmokėti.

51Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

52Atsakovės UAB „Veiklūnė“, įmonės kodas ( - ), priešieškinį atmesti.

53Priteisti iš atsakovės UAB „Veiklūnė“, įmonės kodas ( - ), 431,00 Eur (keturių šimtų trisdešimt vieno euro) žyminį mokestį ir 10,97 Eur (dešimt Eur 97 centų) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu valstybei.

542014 m. gruodžio 2 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones palikti galioti iki teismo sprendimo įvykdymo.

55Sprendimas per 30 dienų apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui, skundą paduodant Šiaulių miesto apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo teisėja Rima Gudienė, sekretoriaujant Ramonai... 2. Ieškovė DNSB ( - )kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė priteisti iš... 3. Teismo posėdžio metu ieškovės atstovai G. L., I. B. ir advokatas J. N.... 4. Atsakovė UAB „Veiklūnė“ atsiliepime su ieškiniu sutiko iš dalies.... 5. Teismo posėdžio metu atsakovės atstovės J. K. ir advokatė E. P. su... 6. Atsakovė UAB „Veiklūnė“ pateikė byloje priešieškinį. Teismas 2015 m.... 7. Ieškovė atsiliepimu į priešieškinį prašė jį atmesti, taikyti ieškinio... 8. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB „Būsto... 9. Trečiojo asmens UAB „Būsto paskolų draudimas“ atstovas teismo posėdyje... 10. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, „Swedbank“,... 11. Teismo posėdžio metu trečiojo asmens „Swedbank“, AB atstovas A. P.... 12. Tretieji asmenys G. B., A. N., A. O., T. K., D. A., R. Z., D. Z., A. Ž., A.... 13. Ieškovės DNSB ( - )ieškinys dėl skolos priteisimo tenkintinas iš dalies,... 14. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad UAB „Veiklūnė” yra daugiabučio namo,... 15. Byloje kilo ginčas, ar daugiabučių namų savininkų bendrija yra tinkamas... 16. Atsižvelgiant į tai, kad ginčas yra kilęs iš kreditavimo sutarties, pagal... 17. CK 4.83 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad butų ir kitų patalpų savininkai... 18. Atsakovė nurodo, kad DNSB ( - ) nėra tinkamas ieškovas byloje, nes kredito... 19. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, spręsdamas klausimą, ar daugiabučio namo... 20. Pažymėtina tai, kad minėtoje byloje teismas sprendė klausimą, ar bendrija... 21. Atsiliepime į ieškinį ir priešieškinį trečiasis asmuo UAB „Būsto... 22. Remiantis Lietuvos Respublikos daugiabučių namų ir kitos paskirties pastatų... 23. Pagal įstatymą daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų... 24. Teismas nesutinka su atsakovės argumentu, kad ieškovė ieškinį nepagrįstai... 25. Pagal įstatymą prievolės turi būti vykdomos tinkamai ir nustatytais... 26. Atsižvelgiant į tai, kad visi bendraturčiai privalo proporcingai savo daliai... 27. Atsakovė nesutinka su ieškovės prašoma priteisti suma, nes mano, kad... 28. Byloje kilo ginčas dėl daugiabučio namo ( - ), savininkų bendrijos narių... 29. Kaip jau buvo minėta, UAB „Veiklūnė” yra daugiabučio namo, kuriame... 30. Nagrinėjamu atveju svarbu yra tai, ar bendrijos susirinkimo nutarimas yra... 31. Atsakovė taip pat nurodo, kad 2010-07-14 visuotinis bendrijos narių... 32. Iš teismui pateiktų procesinių dokumentų matyti, kad tiek ieškovė, tiek... 33. Atsakovė taip pat nurodė, kad už UAB „Veiklūnė“ sumokėtos kaupimo... 34. Dėl ieškinio senaties termino taikymo. Atsakovė DNSB ( - )ir trečiasis... 35. CK 1.125 str. 4 d. numato sutrumpintą trijų mėnesių ieškinio senaties... 36. UAB „Veiklūnė“ nurodo, kad ieškinio senaties terminas prasidėjo 2015... 37. Bylos duomenys patvirtina, kad nuo 2009 metų UAB „Veiklūnė“ buvo... 38. Kasacinio teismo praktikoje laikomasi nuostatos, kad, ginčo šaliai... 39. Ieškinio senaties termino atnaujinimo klausimas negali būti sprendžiamas... 40. Teismo nuomone, ta aplinkybė, kad reikalavimas pareikštas tik gavus ieškinį... 41. Nagrinėjamoje byloje nenustačius aplinkybių, patvirtinančių, kad... 42. Nenustačius aplinkybių, kad UAB „Veiklūnė“ tenkanti išlaidų už namo... 43. Ieškovė taip pat prašo priteisti buhalterinį 6 procentų palūkanų... 44. Dėl bylinėjimosi išlaidų. Patenkinus ieškovės ieškinį dėl skolos... 45. Remiantis DNSBĮ 23 str. 3 d., ieškovė yra atleista nuo žyminio mokesčio... 46. Vadovaujantis LR CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92 str. ir 96 str., į valstybės... 47. Ieškinį iš dalies patenkinus, 2014 m. gruodžio 2 d. nutartimi taikytos... 48. Vadovaudamasis LR CPK 259 str., 260 str., 270 str., 279 str. teismas... 49. Ieškovės daugiabučio namo savininkų bendrijos ( - ), įmonės kodas ( - ),... 50. Priteisti ieškovei daugiabučio namo savininkų bendrijai ( - ), įmonės... 51. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 52. Atsakovės UAB „Veiklūnė“, įmonės kodas ( - ), priešieškinį atmesti.... 53. Priteisti iš atsakovės UAB „Veiklūnė“, įmonės kodas ( - ), 431,00 Eur... 54. 2014 m. gruodžio 2 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones... 55. Sprendimas per 30 dienų apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Šiaulių...