Byla 2-47-949/2016
Dėl nuostolių atlyginimo

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Rima Gudienė, sekretoriaujant Ramonai Subačienei, Jolantai Juozapavičiūtei, dalyvaujant UAB „Veiklūnė“ atstovei direktorei J. K., atstovei advokatei Eugenijai Povilaitienei,

2atsakovei A. Ž.,

3atsakovei T. B.,

4atsakovų E. Š., I. G. – Š., A. O., J. V., V. V., M. V., K. V., L. K., T. Z., G. B., Z. L., T. K., J. G., Z. A., A. Ž., R. Z., D. Z., D. N., A. M., A. N., D. A., K. R., J. J., V. M. (V. M.), T. B. atstovui advokatui Jonui Nekrašiui,

5atsakovės V. Z. atstovei advokatei Zojai Kastėnienei,

6trečiojo asmens daugiabučio namo ( - ) savininkų bendrijos atstovei bendrijos pirmininkei G. L.,

7trečiajam asmeniui E. B.,

8trečiajam asmeniui J. Č.,

9viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Veiklūnė“ ieškinį atsakovams G. B., A. N., A. O., T. K., D. A., R. Z., D. Z., A. Ž., A. M., M. V., K. V., V. M. (V. M.), V. Z., J. G., K. R., J. V., V. V., Z. L., A. Š., T. Z., Z. A., T. B., D. N., J. J., A. M., E. Š. ir I. G. – Š., L. K., tretiesiems asmenims, nereiškiantiems savarankiškų reikalavimų, atsakovų pusėje Daugiabučio namo savininkų bendrijai ( - ), BUAB „Nordlita“, UAB „Dairūnas ir kompanija“, UAB „Aulaukis“, UAB „Projektų rengimo centras“, E. B., J. Č., institucija, teikianti išvadą byloje, Valstybės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Šiaulių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius, dėl nuostolių atlyginimo,

Nustatė

10Šiaulių apylinkės teisme buvo nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-669-949/2015 pagal ieškovo Daugiabučio namo savininkų bendrijos ( - ) (toliau – Bendrija) ieškinį atsakovui UAB „Veiklūnė“ dėl 36062,28 Lt skolos, 13526,61 Lt palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Atsakovė UAB „Veiklūnė“ pasirengimo bylos nagrinėjimui metu pateikė priešieškinį ir pareiškimą dėl priešieškinio dalyko pakeitimo. Teismas 2015-03-10 nutartimi UAB „Veiklūnė“ priešieškinio reikalavimus priteisti iš atsakovų UAB „Veiklūnė“, G. N., A. N., A. O., T. K., D. A., R. Z., D. Z., A. Ž., A. M., V. D., V. M., V. Z., J. G., K. R., J. V., V. V., Z. L., A. Š., T. Z., Z. A., T. B., D. N., J. J., A. M., N. Š. ir L. K. solidariai 8336,46 Eur namo rekonstrukcijos metu padarytos žalos UAB „Veiklūnė“ turtui ir 21878 Eur dėl patalpų ploto sumažėjimo padarytos žalos bei su šiais reikalavimais susijusią bylos medžiagą išskyrė į civilinę bylą Nr. 2-47-949/2016 (1 t., 1-4 b. l.).

11Ieškovas UAB „Veiklūnė“ pateikė ieškinį, prašydama priteisti solidariai iš atsakovų G. B., A. N., A. O., T. K., D. A., R. Z., D. Z., A. Ž., A. M., M. V., K. V., V. M. (V. M.), V. Z., J. G., K. R., J. V., V. V., Z. L., A. Š., T. Z., Z. A., T. B., D. N., J. J., A. M., E. Š., I. G. – Š., L. K. 8336,46 Eur nuostolių UAB „Veiklūnė“ turtui atlyginimą, 21878,00 Eur žalos dėl patalpų ploto sumažėjimo, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

12Nurodė, kad ieškovui nuosavybės teise priklauso komercinės paskirties 301,15 kv. m. naudingo ploto esančios pirmame namo aukšte ir 107,02 kv. m. esančios rūsyje patalpos, adresu ( - ), Šiauliuose. 2006 m. gyvenamojo namo, esančio ( - ) Šiaulių m., butų savininkai sukūrė Bendriją. 2007-05-29 Bendrijos ir patalpų savininkų visuotinis susirinkimas nutarė dalyvauti namo modernizacijos programoje. Ieškovas nepritarė namo rekonstrukcijai, jam nebuvo pateiktas susipažinti Investicijų projektas bei kita projektinė medžiaga, su kai kuriais dokumentais jis susipažino tik teisme nagrinėjant civilinę bylą Nr. 2-669-949/2015. Civilinėje byloje Nr. 2-669-949/2015 pateiktas 2007-11-18/2008-12-09 koreguotas Investicijų projektas, kuriame neteisingai nurodytas UAB „Veiklūnė“ šildomas plotas, t.y., nurodytas 414,17 kv. m., nors šildomos patalpos sudaro 307,15 kv. m., o 107,02 kv. m. patalpų ploto yra rūsio patalpos, nešildomos ir nenaudojamos komercinei veiklai. 2008-11-07 buvo išduotas Leidimas statyti Nr.08-SL-413. Baigus namo rekonstrukciją, Komisija, paskirta Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos, Šiaulių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus vedėjos 2010 m. kovo 1 d. potvarkiu Nr. P3-689-( 19.1), 2010 m. kovo 15 d. surašė Rekonstruoto daugiabučio gyvenamojo namo, ( - ), Šiauliai pripažinimo tinkamu naudoti Aktą Nr. SUA-1824-(l9.34)2011-09-20, kuriuo pripažino, kad „Rekonstruotas daugiabutis gyvenamasis namas, ( - ), Šiauliai tenkina nustatytus reikalavimus ir tinka naudoti“. Ieškovo teigimu, namo rekonstrukcija vykdyta pažeidžiant įstatymų reikalavimus, rangovai darbus atliko nekokybiškai, nukrypdami nuo projekto, o DNSB ( - ) nesikreipė dėl žalos, padarytos nekokybiškais darbais, atlyginimo, nesielgė kaip sąžiningas ir rūpestingas gyvenamojo namo patalpų savininkų atstovas, ir ieškovui buvo padaryta žala. Ieškovas nurodo, kad atsakomybė už jam padarytą žalą, vadovaujantis Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2007-11-26 nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-7-345/2007, kyla visiems ( - ), Šiauliai namo gyventojams ir rangovui UAB „Apšiltinimas“, kuris šiuo metu yra bankrutavęs. Kadangi tarp ieškovo ir Bendrijos kyla ginčas dėl pagal Bendrijos ir trečiojo asmens rangos sutartį atliktų darbų apimties ir jų būtinumo, bendraturtis gali gintis daiktinės teisės normomis, įskaitant ir CK 4.83 bei 4.85 straipsnius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. lapkričio 25 d. nutartis Civilinėje byloje Nr. 3K-3-473/2011). CK 4.83 str. 1 d. numatyta, kad buto ar kitų patalpų savininkas (naudotojas) turi teisę naudotis gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektais pagal jų funkcinę paskirtį, nepažeisdamas kitų patalpų savininkų (naudotojų) teisių ir teisėtų interesų. Atsakovai naudojasi šildymo, vandentiekio ir kanalizacijos vamzdynais, išvedžiotais per UAB „Veiklūnė“ patalpas, pažeisdami ieškovo, teisėto patalpų savininko interesus, taigi žala UAB „Veiklūnė“ turtui padaryta atsakovų bendrais, vienas kitą sąlygojusiais veiksmais, jų atriboti nėra galimybės, ir visi atsakovai turi atsakyti solidariai pagal CK 6.279 str. 1 d. Žalą sudaro 2057,16 Eur fasado tinko remontas, 1460,89 Eur rampų remontas, 97,41 Eur rūsio angos užtaisymas, 4721,00 Eur rūsio patalpų remontas ir dėl rūsio patalpų sumažėjimo 28,42 kv. m. padaryta 21 878,00 Eur žala. Nurodė, kad po rekonstrukcijos skilo 1 aukšto namo fasadas ir, ieškovo teigimu, skilimas įvyko dėl to, kad įrengti balkonai antrame aukšte, kurių iki namo rekonstrukcijos nebuvo. Balkonų įrengimui pritarė 2009 m. kovo 13 d. DNSB ( - ) susirinkimas, tačiau rekonstrukcija atlikta pagal Investicinį projektą ir Techninį projektą bei 2008-11-07 leidimą statyti Nr. 08-SL-413, t.y., naujas leidimas statyti po 2009 m. kovo 13 d. susirinkimo išduotas nebuvo. Paaiškino, kad 1 aukšto namo fasadas ieškovui yra svarbus, kadangi jis užsiima komercinių patalpų nuoma ir patalpos su skilusiu fasadu nėra paklausios, todėl po rekonstrukcijos ieškovas turės remontuoti fasadą, kurio remontas, pagal sudarytą Lokalinę sąmatą kainuos 2057,16 Eur. Be to, ieškovas 2009-05-27 raštu prašė nešiltinti pirmojo aukšto fasadinės namo ( - ), Šiauliai, pusės, kadangi 90 procentų pirmojo aukšto sienos užima langai, kuriuos savo lėšomis sudėjo ieškovas, tačiau neatsisakė cokolio šiltinimo ir prašė suremontuoti dvi rampas. Šiam ieškovo prašymui pritarta, nes 2010-05-26 lentelėje „DNSB ( - ) namo renovavimui išlaidų paskaičiavimas“ į renovavimo darbų išlaidas buvo įtraukta 1274,63 Lt rampų tinkavimui, bet jos nebuvo suremontuotos. Rampų remontas ieškovui kainuotų 1460,89 Eur. Ieškovas taip pat nurodė, kad rekonstrukcijos metu, pažeidžiant projekto sprendinius, rūsyje vamzdžiai buvo išvedžioti ne iki rekonstrukcijos jų buvusiose vietose, prie ieškovui priklausančių rūsio patalpų lubų, sienoje buvo išmušta anga, kuri po rekonstrukcijos liko neužtaisyta. Pro nurodytą angą ėjo šaltis. Dėl to ieškovas kreipėsi į UAB „Reforsas“, kuris atliko angą užsandarino, o už atliktus darbus ieškovas sumokėjo 97,41 Eur. Be kita ko, atlikus rekonstrukciją, ieškovui priklausančios rūsio patalpos buvo sugadintos ir pasidarė nebetinkamos naudoti komercinei veiklai, o būtent: iki rekonstrukcijos ieškovui priklausančiose rūsio patalpose nebuvo įrengti vamzdžiai, tik vienos sienos viduje buvo skarda paslėptas šildymo sistemos vamzdis. Atlikus rekonstrukciją, ieškovui priklausančiose rūsio patalpose, nesant ieškovo sutikimo, lubų dalyje ir sienų paviršiuje buvo išvedžioti vamzdžiai. Šildymo sistemos pakeitimo darbai atlikti ne pagal projektinę dokumentaciją ir leidimą statyti, rekonstruoto daugiabučio gyvenamojo namo, ( - ), Šiauliai pripažinimo tinkamu naudoti Aktas Nr. SUA-1824-(19.34)2011-09-20 neatitinka patvirtintos Šildymo sistemos rekonstrukcijos projekto, nes pagal Šildymo dalies techninį projektą šildymo vamzdžiai turėjo būti sumontuoti 1,4 m nuo rūsio grindų, o natūroje buvo sumontuoti 1,8-1,9 m aukštyje nuo rūsio grindų. Pagal projektą senasis šildymo vamzdis turėjo būti demontuotas, tačiau jis yra paliktas senojoje vietoje, o naujas šildymo vamzdynas yra prie rūsio patalpų lubų. UAB „Veiklūnė“ priklausančių rūsio patalpų vidinėje pusėje arti lubų taip pat yra išvedžioti kanalizacijos ir vandentiekio vamzdžiai, kurie iki rekonstrukcijos buvo po rūsio patalpų grindimis, nors Vandentiekio ir kanalizacijos šalinimo projekte nėra numatyta, kad vandentiekio ir kanalizacijos vamzdžių buvusi iki rekonstrukcijos padėtis bus pakeista. Tokiu būdu, pažeidžiant projektą, ieškovui priklausančios rūsio patalpos tapo bendro naudojimosi patalpomis, skirtomis visų Bendrijos narių poreikiams tenkinti. Be to, po rekonstrukcijos patalpose netolygiai pasiskirsto šiluma, nes pasirinkta apšiltinti ne rūsio lubas, o cokolį, tačiau jis taip ir nebuvo apšiltintas, vietoje to buvo apšiltintas stogelis virš pirmo aukšto langų. Todėl sumažinus šilumos padavimo koeficientą pirmo aukšto patalpos yra blogiau šildomos, nei kitų namo savininkų patalpos kituose namo aukštuose. Taipogi iki rekonstrukcijos ieškovo rūsio patalpose buvo sanitarinis mazgas, prie kurio buvo prijungti kanalizacijos vamzdžiai. Rekonstrukcijos metu šie vamzdžiai buvo atjungti ir nepajungti į bendrą stovą, sanitarinis mazgas rekonstrukcijos projekte nepažymėtas, todėl ieškovas neturi galimybių naudotis sanitariniu mazgu. Įvertinęs šiuos trūkumus ir atliktinus darbus (gipskartonio pertvarų montavimas, tinkavimas, perdažymas, revizinių durelių ir laiptų įrengimas siekiant paslėpti rūsio patalpose vamzdžius, rūsio patalpų apšiltinimas, sanitarinio mazgo pajungimas, šiukšlių išvalymas), rūsio patalpų remontui ieškovas turės išleisti 4721,00 Eur. Kadangi bus montuojamos gispkartonio pertvaros rūsio patalpose, todėl rūsio patalpų plotas sumažės 28,42 kv. m. Kadangi 1 kv. m. rūsio patalpų plotas įvertinamas 769,81 Eur/kv.m., todėl dėl patalpų ploto sumažėjimo ieškovui padaryta 21 878,00 Eur žala (28,42 kv. m. x 769,81 Eur/kv. m.= 21 878,00 Eur). Be to, pagal projektą į UAB „Veiklūnė“ pirmo aukšto patalpas turėjo būti įvestas karštas vanduo, tačiau jis nebuvo įvestas (1 t., 76-85, 166-176 b. l.). Taip pat pateikė paaiškinimus į atsakovų atsiliepimą į ieškinį (2 t., 129-133 b. l.), kuriuose be ieškinyje nurodytų argumentų teigė, jog 2007-05-29 Bendrijos visuotiniame susirinkime ieškovo atstovė nedalyvavo, todėl atsakovams pateikus išrašą, kuriame nurodyta, jog ieškovo atstovė dalyvavo nurodytame susirinkime, patvirtina, kad teismui pateikti 2 skirtingi visuotinio susirinkimo protokolai. UAB „Veiklūnė“ buvo pakviesta ir dalyvavo dvejuose susirinkimuose: 2007-12-06 ir 2008-10-28. 2008-10-28 susirinkime ieškovo atstovei buvo pateikta neteisinga informacija, nes ieškovo atstovė klausė, ar yra numatyta įrengti naujus balkonus, o jai buvo atsakyti, ne, bus tik remontuojami seni balkonai. O apie 2009-03-19 susirinkimą ieškovas nieko nežinojo. Be to, nurodė, kad 2008-10-28 susirinkime šeštu darbotvarkės klausimu buvo nutarta nuo 2008-10-01 iki rekonstrukcijos pabaigos kiekvieną mėnesį rinkti 0,90 Lt administravimo mokestį už 1 kv.m. ir 0,10 Lt šilumos sistemos aptarnavimo mokestį už 1 kv. m. Rekonstrukcija yra pasibaigusi, tačiau nurodyti mokesčiai ieškovui vis dar skaičiuojami. Anot ieškovo Bendrijos pirmininkė nesuteikė galimybės susipažinti su 2009-08-18 ir 2009-09-11 raštuose nurodytais dokumentais, ieškovui 2008 m. pabaigoje M. Č. nepateikė techninio projekto, su juo nėra susipažinta pasirašytinai, 2012-05-08 UAB „Projektų rengimo centro“ direktoriaus rašto Nr. 12-292 kopijoje nurodyta neteisinga informacija. Ieškovas 2009 m. lapkričio mėnesį kreipėsi į Šiaulių miesto savivaldybės Architektūros skyrių. Vyriausiojo architekto pavaduotoja R. B. įpareigojo Bendrijos pirmininkę G. L. supažindinti ir duoti UAB „Veiklūnė“ atsišviesti paruoštą Techninį projektą. Bendrijos pirmininkės įgaliota ( - ) namo gyventoja atnešė ieškovui atšviestus atskirus projekto lapus, kuriuos ieškovas atsišvietė, tačiau trūko pagrindinių brėžinių ir aprašymų ir tik 2015 m. teismui leidus ieškovas susipažino su pilnu Investicijų projektu, jo pakeitimais, Techniniu projektu ir jo pakeitimais. Nesutiko su atsakovų teiginiu, kad sienos skilimai yra seni, teigė, kad sienos skilimą pastebėjo tik 2012 m. kuomet fasadinės sienos skilimo faktas užfiksuotas faktinių aplinkybių konstatavimo protokole. Ieškovas taip pat teigė, kad nors Techniniame projekte numatytas durų keitimas, rūsio durų keitimas, tačiau bendrovei priklausančių durų niekas nekeitė, durys buvo pakeistos bendrovės lėšomis. Paaiškino, kad norint neišmontuotą šildymo sistemos vamzdį ir naujus šildymo sistemos, vandentiekio bei kanalizacijos vamzdžius paslėpti pertvara, pažeminamas patalpų aukštis. Analogiškai patalpų plotas sumažinamas, norint paslėpti sienose išvedžiotus vamzdynus.

13Teismo posėdyje ieškovo atstovės direktorė J. K. ir advokatė Eugenija Povilaitienė ieškinį palaikė ir prašė jį tenkinti visiškai. Be ieškinyje nurodytų argumentų J. K. papildomai paaiškino, kad UAB „Veiklūnė“ rūsio patalpas būtų nuomojusi ir iš to būtų gavusi pajamų, kadangi UAB „Alkagra“ planavo rūsyje atidaryti mėsos perdirbimo cechą. Po rekonstrukcijos rūsio patalpos tapo netinkamos naudoti komercinei veiklai, nes visur išvedžioti vamzdžiai, kurių iki rekonstrukcijos nebuvo, todėl teko UAB „Alkagra“ išnuomoti tik pirmame aukšte esančias parduotuvės patalpas. Iki rekonstrukcijos planuose rūsio patalpose buvo nurodytas sanitarinis mazgas. Rūsio patalpoje 29-9 buvo taip išvedžioti vamzdžiai, kad jos neįmanoma iš viso panaudoti jokiai veiklai. Nežino, kada pastatas buvo pripažintas tinkamu naudoti, rūsio patalpų niekas su ieškovo atstovu neapžiūrėjo. Nežinojo Techninio projekto sprendinių dėl rūsyje planuotų išvedžioti vamzdžių. Dėl vamzdžių rūsyje buvo susitikę tik vieną kartą, kuomet rangovams reikėjo įeiti į rūsio patalpas. Tuomet ieškovo atstovui buvo paaiškinta, kad senasis šildymo sistemos vamzdis bus pakeistas nauju, o dėl kitų vamzdžių niekas nieko neminėjo. Patvirtino, kad iki rekonstrukcijos UAB „Veiklūnė“ patalpose karštą vandenį gamino elektriniai šildytuvai, šioms patalpoms nebuvo centralizuotai tiekiamas karštas vanduo. Ieškovo nuomone, sienos suskilinėjo dėl to, kad įrengiant naujus balkonus buvo gręžiamos sienos. Nemano, kad sienų skilimo priežasčiai nustatyti reikalingos specialios žinios, ekspertizė šioje byloje nereikalinga, nes sienos skilo rekonstrukcijos metu, t.y., dėl atliekamų darbų. UAB „Veiklūnė“ patalpos iki rekonstrukcijos buvo remontuojamos iš vidaus, apšiltintos, išorinė siena nutinkuota. Patalpų vidaus remontas negalėjo įtakoti sienų skilimo. Sienos skilimą pastebėjo 2012 m. Statybinio inžinerinio išsilavinimo ieškovo atstovė neturi. Dabartinė šildymo sistema neatitinka Techninio projekto, nes jame nurodyta, kad seni vamzdžiai bus demontuoti ir sumontuoti nauji. Šiuo metu seni vamzdžiai liko vietoje, įvesti nauji vamzdžiai. Apie mėnesį laiko vyko rūsio remontas, jo metu ieškovo atstovė rūsyje nesilankė, remonto darbų nestebėjo. Rūsio ploto sumažėjimą paskaičiavo specialistas, kurio pavardės ieškovo atstovė pageidavo neviešinti. Rūsio ploto sumažėjimas buvo paskaičiuotas taip – nustatytas atstumas iki vamzdžių, paskaičiuotas pertvaros storis ir taip apskaičiuotas patalpos plotas. Patalpų vertė buvo nustatyta 2011 m., kitas patalpų vertinimas bus atliktas 2016 m. Rekonstrukcijai ieškovas nekliudė, pretenzijų rangovui nuo 2012 m. iki ieškinio pareiškimo teismui dėl rekonstrukcijos metu išaiškėjusių darbų trūkumų nereiškė, laukė, kol viskas bus sutvarkyta, pastabas pateikdavo Bendrijai, reikalavimų dėl žalos atlyginimo anksčiau nereiškė. Rūsio patalpas po rekonstrukcijos siūlė pirkti Bendrijai ir tokiu būdu sumažėtų mokėjimas už rekonstrukciją. Neigė, kad projektuotojas buvo atėjęs supažindinti ieškovo atstovės su techniniu projektu. Ieškovo atstovė nebuvo susipažinusi su rekonstrukcijos techniniais dokumentais, gaudavo sąskaitas – faktūras, tačiau atliktų darbų aktų nėra gavę. Rampos nėra UAB „Veiklūnė“ nuosavybės teise priklausantis, atskirai suformuotas nekilnojamojo turto objektas, todėl mano, kad priklauso visam namui.

14Atsakovai E. Š., I. G. – Š., A. O., J. V., V. V., M. V., K. V., L. K., T. Z., G. B., Z. L., T. K., J. G., Z. A., A. Ž., R. Z., D. Z., D. N., A. M., A. N., D. A., K. R., J. J., V. M. (V. M.), T. B., atstovaujami advokato Jono Nekrašiaus, pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo nesutiko su ieškiniu ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą, priteisti iš ieškovo visas bylinėjimosi išlaidas, pakeisti pradinių atsakovų procesinę padėtį iš atsakovo į trečiojo asmens atsakovo pusėje. Nurodė, kad ieškinys pareikštas netinkamiems atsakovams, nes žala kyla iš rangos sutarties teisinių santykių dėl galimai rangovo nekokybiškai, nukrypstant nuo projekto atliktų darbų. Pagal rangos sutartį rangovas buvo UAB „Apšiltinimas“, kai kuriuos darbus atliko subrangovai UAB „Nordlita“, UAB „Dairūnas ir Ko“, UAB „Aulaukis“, kurie (ar jų teisių perėmėjai) turėtų būti šioje byloje atsakovais. Nesutiko su ieškovo teiginiu, kad rekonstrukcijos darbai atlikti nekokybiškai ir nukrypstant nuo projekto. Be to, ieškovas nepagrindė žalos dydžio, kadangi paskaičiavimai dėl tariamų nuostolių nėra detalūs, jie prieštaringi, nepagrįsti nepriklausomų ekspertų išvadomis ir paskaičiavimais, todėl subjektyvūs ir vertintini kritiškai. Nurodė, kad 2007-05-29 DNSB ( - ) butų savininkų visuotiniame susirinkime butų savininkai nutarė dalyvauti modernizacijos programoje. Šiame susirinkime dalyvavo ir UAB „Veiklūnė“ atstovė D. V. 2007-12-06 DNSB ( - ) visuotiniame susirinkime patvirtintas Investicijų projektas, o daugiabučio namo modernizavimo darbai buvo vykdomi 2009-2010 metais. Nurodytame susirinkime dalyvavo ir ieškovo atstovė D. V., todėl ieškovas buvo susipažinęs su Investicijų projektu. UAB „Projektų rengimo centras“ paruošė daugiabučio namo ( - ) rekonstrukcijos Techninį projektą, kurį 2008-11-07 patvirtino Šiaulių miesto savivaldybės administracijos architektūros ir urbanistikos skyriaus nuolatinė statybos komisija. UAB „Projektų rengimo centro“ direktorius M. Č. 2012-05-08 raštu Nr. 12-292 „Dėl techninio projekto derinimo“ nurodė, kad daugiabučio gyvenamojo namo, esančio adresu ( - ) techninis projektas buvo parengtas laikantis visų statybos techninių reglamentų bei kitų teisės aktų. 2008 m. pabaigoje parengtą Techninį projektą M. Č. asmeniškai pateikė UAB „Veiklūnė“ direktorei, kuri argumentuodama, kad negali viena priimti sprendimo dėl projekto tinkamumo prašė projektą palikti, kad galėtų apsvarstyti valdyboje. Po to jokių pastabų dėl Techninio projekto sprendinių nebuvo gauta. 2009-10-29 UAB „Veiklūnei“ buvo pateiktas visas daugiabučio namo ( - ) Techninis projektas ir UAB „Veiklūnė“ atstovė pasidarė šio Techninio projekto kopiją. Darant šią kopiją, dalyvavo Bendrijos valdybos narė V. G. Ieškovas ne kartą buvo informuotas apie Investicijų projektą ir jo įgyvendinimo eigą. Nepagrįstai ieškovas nurodo, kad tvirtinant rekonstrukcijos Investicijų projektą, balkonų įrengimas II aukšte nebuvo numatytas. Anot atsakovų, DNSB ( - ) 2009 m. kovo 13 d. susirinkime nutarė pritarti Daugiabučio namo ( - ), Šiauliai, 2, 3, 14 ir 15 butų balkono įrengimo projekto pakeitimui. UAB „Veiklūnė“ 2009-05-27 raštiškai atsisakė remontuoti daugiabučio namo ( - ) fasadinę sieną. Ieškovas niekada neprašė leidimo Nr. 08-SL-413. Stogelis, esantis virš pirmo aukšto langų nėra apšiltintas. Sienų skilinėjimo priežastį galima nustatyti pagal plyšių amžių - sienos suskilusios jau seniai, todėl Bendrija ir siūlė ieškovui šiltinti sieną, tačiau ji nesutiko. Rampos ieškovo reikalavimu buvo sutvarkytos. Nepagrįstas ieškovės nekonkretizuotas teiginys, kad atliekant gyvenamojo namo šildymo sistemos rekonstrukciją, buvo nukrypta nuo projekto. Šis ieškovės teiginys prieštarauja AB „Šiaulių energija“ 2009-08-12 pažymai Nr. SD-10-1699(4.5) kurioje nurodyta, kad šilumos sistemos gyvenamajame name ( - ), Šiauliuose, rekonstruotos pagal technines sąlygas ir projektą. Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos 2009-09-10 Šilumos įrenginių techninės būklės patikrinimo akte-pažymoje Nr. 15-621-08 nurodyta, kad pastato Vilniaus 202 šildymo sistema sumontuota, išbandyta ir atitinka projekto reikalavimui ir leidžiama eksploatuoti. Nesutinka su ieškovės teiginiais, kad šildymo sistemos vamzdžiai, anksčiau buvę sumontuoti rūsio patalpų vietoje, dabar yra iškelti į UAB „Veiklūnė“ priklausančių rūsio patalpų palubę. Pagal techninį projektą inžinierinė įranga atnaujinta: seni šilumos tiekimo vamzdžiai pakeisti naujais ir sumontuoti prie bendro naudojimo konstrukcijų. Dėl to rūsio patalpų būklė nepablogėjo ir galima vykdyti komercinę veiklą. Be to, nesant šildymo sistemos vamzdžių rūsyje nebūtų šildomos UAB „Veiklūnė“ patalpos. Ieškovas nenurodė, kokią konkrečiai komercinę veiklą ieškovė planavo vykdyti rūsio patalpose ir kas iš esmės užkirto kelią panaudoti rūsio patalpas numatytai komercinei veiklai vykdyti. Todėl ieškovo teiginys, kad rūsio patalpose įrengtos šildymo sistemos, vandentiekio ir kanalizacijos vamzdynai ženkliai pablogino šių patalpų būklę yra visiškai nepagrįstas ir deklaratyvus. Apie Bendrijos visuotinius susirinkimus, tiek Bendrijos nariai, tiek bendraturčiai buvo vienodai informuojami, apie visuotinio susirinkimo laiką ir vietą ir darbotvarkę viešai paskelbiant, daugiabučio namo, ( - ) skelbimų lentoje, kuri yra matomoje vietoje ir prieinama visiems Bendrijos nariams ir bendraturčiams. Ieškovė, būdama bendrasavininke, privalo būti rūpestinga, domėtis rekonstrukcijos eiga, tačiau ji nerodė pakankamo noro ir pageidavimo dalyvauti Bendrijos visuotiniuose susirinkimuose ir gauti visų, su rekonstrukcija susijusių dokumentų. Be to, iš 2007-2014 metais vykusių susirašinėjimų matyti, kad ieškovė ir Bendrija keitėsi informacija, ieškovei nuo 2007 m. buvo pateikiamos sąskaitos faktūros, įvairūs dokumentai, skaičiavimai ir kt. Be to, kaip matyti iš UAB „Veiklūnė“ 2010-11-15 rašto, ieškovas 2009-12-23 apmokėjo už renovavimo darbus Bendrijai 40 000,00 Lt (2 t., 23-38, 88-95, 113-120, 166-172 b. l.).

15Atsakovės T. B., A. Ž. ir atsakovų atstovas advokatas J. N. prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą atsiliepimuose nurodytais motyvais. Nurodo, kad atsakyti turi rangovas ir subrangovai. Ieškovas buvo nepakankamai rūpestingas ir netinkamai atliko savo kaip patalpų savininko pareigas, kadangi jis turėjo galimybę gauti visus reikalingus dokumentus ir juos gavo, neskundė nei projektinių dokumentų, nei valstybės institucijų priimtų sprendimų. Kol nėra nuginčyti Techninis projektas, Investicijų projektas, taip pat valstybės institucijų sprendimai, negalima teigti, kad darbai atlikti ne pagal techninę dokumentaciją. Mano, kad lokalinė sąmata yra netinkamas įrodymas, patvirtinantis ploto sumažėjimą. Ieškovas neįrodė, kad iki namo rekonstrukcijos rūsio patalpose naudojo patalpas komercinei veiklai ir jas planavo naudoti komercinei veiklai po namo rekonstrukcijos. Apšiltinus ieškovui priklausančios rūsio patalpos lubas, ieškovas nepagrįstai parturtėtų atsakovų sąskaita. Taip pat pažymėjo, kad po renovacijos sumažėjo išlaidos namo šildymui, todėl renovacijos nauda tenka ir ieškovui. Po renovacijos nebėra problemų dėl kanalizacijos kimšimosi, tuo tarpu iki renovacijos nuolat reikėdavo lėšų kanalizacijos remonto darbams. Advokatas patvirtino, kad atsakovas J. G. pretenzijų dėl angos neužtaisymo jo rūsio patalpoje pretenzijų neturi.

16Atsakovė V. Z. pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo prašė atmesti ieškinį kaip nepagrįstą ir visiškai pritarė kitų atsakovų atsiliepime į ieškinį nurodytiems argumentams (2 t., 159-164 b. l.). Nurodė, kad Bendrijos narių susirinkimuose apie rekonstrukcijos darbus buvo kalbama abstrakčiai. Klausimas dėl balkonų įrengimo butų Nr. 2, 3, 14, 15 savininkams buvo suderintas 2002-08-25, o 2005-10-12 išvardintų butų savininkams buvo išduotas leidimas tokiems darbams atlikti. Balkonų įrengimo darbai prasidėjo tik atliekant rekonstrukciją. Nežino, kas mokėjo už ginčo balkonų įrengimą ir jų stiklinimą. Anot atsakovės, rangos darbai buvo atlikti su trūkumais, nes ji nepatenkinta nesandariu jos buto durų įdėjimu, sienų tinkas yra suskilęs, jis krenta, tačiau ieškinio reikalavimai dėl nuostolių prieisimo nepagrįsti.

17Atsakovės V. Z. atstovė advokatė Zoja Kastėnienė su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Papildomai nurodė, kad balkonai buvo įrengti teisėtai, neatmetė galimybės, kad buvo statybininkų darbo broko.

18Atsakovai A. Š. ir V. M. atsiliepimų į ieškinį nepateikė, jiems procesiniai dokumentai įteikti viešo paskelbimo būdu (2 t., 125-126 b. l.). Nurodyti atsakovai nagrinėjant bylą teismo posėdžiuose nedalyvavo, jiems apie teismo posėdžius pranešta viešo paskelbimo būdu (3 t., 1-3, 96-98, 194-195 b. l.; 4 t., 34-35, 150-151 b. l.; 5 t., 16-17 b. l.), neatvykimo priežastys nežinomos. Atsakovai nepateikė prašymo atidėti bylos nagrinėjimą, todėl byla išnagrinėta iš esmės pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles šiems atsakovams nedalyvaujant (CPK 246 str. 2 d.).

19Trečiasis asmuo J. Č., atlikęs namo renovacijos techninę priežiūrą, teismo posėdyje prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą, nes daugiabučio namo ( - ), Šiauliai rekonstrukcijos darbai atlikti laikantis įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų reikalavimų. Techninis projektas buvo koreguojamas dėl cokolio šiltinimo ir dėl santechnikos darbų atlikimo. Jis atliko bendrastatybinių ir santechnikos darbų priežiūrą. Rangovas atsakingas už tai, kad darbai būtų atlikti pagal Techninį projektą. Projektuotojas atsako pagal tuos teisės aktus, atsižvelgiant į tai, kas buvo projektuota. Darbų vadovai prieš atlikdami darbus bendravo su UAB „Veiklūnė“ atstovais. S. G. sakė, kad Techninį projektą derino su UAB „Veiklūnė“ valdybos nariu S. G.. Dalis šildymo sistemos vamzdžių buvo demontuota, pakeista naujais vamzdžiais. Šildymo sistema buvo įrengta pagal Techninį projektą. Šildymo sistemos veiklai neturi įtakos vamzdžių sumontavimo aukštis. Įrengiant vamzdžius jų aukštis gali skirtis nuo Techniniame projekte numatyto vamzdžių aukščio. Rūsio patalpose buvo daug išmušta angų, kurias statybininkai turėjo užtaisyti. Vykstant darbams galėjo nepastebėti, kad kokia anga liko neužtaisyta, o perduodant pastatą naudoti, aktą pasirašė detaliai neapžiūrėjęs visų rūsio patalpų. Techniniame projekte nebuvo numatytas sanitarinio mazgo prijungimas prie kanalizacijos stovo ir patalpų perplanavimas. Nurodė, kad rampos iki rekonstrukcijos buvo plytinės ir pagal Techninį projektą jos buvo nutinkuotos, todėl ieškovas nepagrįstai teigia, kad rampos buvo neremontuotos.

20Trečiasis asmuo E. B. teismo posėdyje nurodė, kad ji rengė Investicijų projektą ir atliko Šilumos auditą. Prieš parengdama Investicijų projektą ir Šilumos auditą ji apžiūri namą, susirenka duomenis apie šilumos sąnaudas iš šilumos tinklų, apžiūri namo konstrukcijas. Šilumos perdavimo koeficientus nustatė pagal tuo metu galiojusį STR „Pastatų atitvarų šiluminė technika“. Pagal tai rengdavo investicijų planą ir pasiūlymą, kuriame matydavosi kainos butų savininkams ir kitoms patalpoms pagal turimą plotą, finansavimas. Ji neplanavo naujų balkonų įrengimo. Investicijų projektas rengiamas lėšoms, kurias dotuoja valstybė, todėl naujų balkonų įrengimas į tai neįeina. Cokolio šiltinimas įeina į sienų šiltinimą. Atsisakius cokolio šiltinimo padidėja pastato šilumos nuostoliai, tačiau cokolio šiltinimo darbų buvo galima atsisakyti. Energetinio naudingumo sertifikatas pabaigus rekonstrukciją nebuvo išduotas, tuo metu nebuvo reikalavimo jį išduoti.

21Trečiasis asmuo atsakovo pusėje Daugiabučio namo savininkų bendrija ( - ) (toliau – Bendrija) pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime išdėstyti argumentai yra analogiški atsakovų atsiliepimuose į ieškinį išdėstytiems argumentams (2 t., 100-106 b. l.).

22Teismo posėdyje trečiojo asmens atsakovo pusėje Bendrijos atstovė pirmininkė G. L. prašė atmesti ieškinį kaip nepagrįstą ir papildomai nurodė, kad visi rekonstrukcijos darbai buvo atliekami pagal Techninį projektą, kurį priėmė savivaldybės statybos komisija. Teigė, kad rangovas buvo gavęs visus reikiamus dokumentus iš savivaldybės naujiems balkonams įrengti. Nurodė, kad nežino, ar UAB „Veiklūnė“ patalpose esantis tualetas įrengtas teisėtai ar savavališkai, tačiau dėl šio tualeto nuolat užsikimšdavo kanalizacija. Be to, fasado sienos tinkas (ne pati siena) buvo įskilęs prieš rekonstrukciją ir Bendrija norėjo šias sienas remontuoti rekonstrukcijos metu, tačiau UAB „Veiklūnė“ neleido to daryti. Dėl šildymo sistemos priėmimo nurodė, kad pabaigus darbus komisija į rūsį įėjo iš kiemo pusės, matė, kaip buvo renovuota šildymo sistema. Vamzdynas įrengtas pagal Techninį projektą. Nuo 2014 m. šildymo sistemą prižiūri kitas asmuo, ne AB „Šiaulių energija“. Ieškovas nedavė raktų darbininkams užtaisyti skylę rūsyje, dėl kurios reiškia reikalavimus. Paaiškino, kad vamzdis, kuris eina per UAB „Veiklūnė“ rūsio patalpą, kurioje yra išmušta skylė, po to įeina į atsakovui J. G. priklausančią rūsio patalpą, kurioje angą darbininkai užtaisė. Teigė, kad savivaldybė neleido šiltinti namo cokolio iš gatvės pusės, nes buvo atlikta gatvės rekonstrukcija, komisija nekasė ir nežiūrėjo, ar apšiltintas cokolis, o Techniniame projekte nebuvo numatyta šiltinti UAB „Veiklūnė“ patalpų, nes su tuo nesutiko pats ieškovas. Pripažino, kad 2011 m. „Foto 202“ savininkas A. V. skundėsi, kad patalpose, kurias jis nuomojasi iš UAB „Veiklūnė“, yra šalta, tačiau šilumą sulaiko prie radiatoriaus stovinti didelė spinta, be to, vaikšto žmonės, lauko durys yra sugedusios, nesandarios. Pagal Techninį projektą durys turėjo būti pakeistos, tačiau su tuo nesutiko UAB „Veiklūnė“, todėl jos nebuvo pakeistos ir už jas nebuvo faktiškai paskaičiuota. Karštas vanduo ieškovui į patalpas nebuvo atvestas, nes to nepageidavo pats ieškovas, tačiau yra įrengti stovai ir UAB „Veiklūnė“ bet kada gali prisijungti prie karšto vandens sistemos. Patvirtino, kad statybininkai sutvarkė ir nutinkavo rampas, tačiau jų būklė per penkerius metus pasikeitė.

23Trečiasis asmuo UAB „Aulaukis“ pateikė teismui atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad trečiasis asmuo pagal 2009-03-25 subrangos sutartį Nr. 09/03/25, sudarytą su UAB „Apšiltinimas“ atliko daugiabučio namo ( - ), Šiauliuose 20 balkonų įstiklinimo rėminėmis konstrukcijomis darbus. Už atliktus darbus buvo atsiskaityta, UAB „Apšiltinimas“ pretenzijų dėl darbų kokybės nereiškė. Trečiojo asmens atlikti darbai negalėjo įtakoti ieškinyje nurodytų trūkumų atsiradimo. Todėl prašė ieškinį atmesti (1 t., 135-136 b. l.). Nagrinėjant bylą iš esmės trečiojo asmens atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, neatvykimo priežastys nežinomos, gautas prašymas bylą nagrinėti trečiojo asmens atstovui nedalyvaujant (4 t., 1, 2, 140 b. l.). Trečiasis asmuo nepateikė prašymo atidėti bylos nagrinėjimą, todėl byla išnagrinėta iš esmės pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles trečiojo asmens atstovui nedalyvaujant (CPK 246 str. 2 d.).

24Trečiasis asmuo UAB „Dairūnas“ atsiliepimo į ieškinį nepateikė, jo atstovas advokatas Ramūnas Dobrovolskis dalyvavo tik parengiamajame teismo posėdyje, kuriame nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Nagrinėjant bylą iš esmės trečiojo asmens atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, neatvykimo priežastys nežinomos. Trečiasis asmuo nepateikė prašymo atidėti bylos nagrinėjimą, todėl byla išnagrinėta iš esmės pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles trečiojo asmens atstovui nedalyvaujant (CPK 246 str. 2 d.).

25Trečiasis asmuo BUAB „Nordlita“ atsiliepimo į ieškinį nepateikė, trečiojo asmens atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, neatvykimo priežastys nežinomos. Trečiasis asmuo nepateikė prašymo atidėti bylos nagrinėjimą, todėl byla išnagrinėta iš esmės pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles trečiojo asmens atstovui nedalyvaujant (CPK 246 str. 2 d.). Byloje esantis išrašas iš Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro patvirtina, kad nuo 2015-02-13 įmonė yra bankrutavusi, tačiau neišregistruota (1 t., 201-204 b. l.).

26Trečiasis asmuo UAB „Projektų rengimo centras“ pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą, priteisti iš ieškovo visas bylinėjimosi išlaidas ir nagrinėti civilinę bylą trečiojo asmens atstovui nedalyvaujant. Nurodė, kad 2008 m. rugpjūčio 5 d. Bendrija (Užsakovas) ir UAB „Projektų rengimo centras“ (Projektuotojas) sudarė Projektavimo darbų sutartį Nr. 83TP075, pagal kurią Projektuotojas įsipareigojo parengti daugiabučio namo, esančio ( - ), Šiauliuose, rekonstrukcijos techninį projektą, jį pasirašyti, pataisyti projektą pagal Užsakovo pastabas, jeigu jos neprieštarauja normatyviniams statybos techniniams dokumentams ir normatyviniams, statinio saugos ir paskirties dokumentams bei privalomiesiems projekto rengimo dokumentams, pataisyti parengtą projektą pagal projekto ekspertizės akto privalomas pastabas bei Nuolatinės komisijos protokolą, o Bendrija - sumokėti Sutartyje numatytą kainą. 2008 m. lapkričio 7 d. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos architektūros ir urbanistikos skyriaus nuolatinė statybos komisija patvirtino Techninį projektą ir išdavė leidimą statyti Nr. 08-SL-413. 2008 m. rugpjūčio 12 d. AB „Šiaulių energija“ išdavė pažymą Nr. SD-10-1699(4.5), kurioje nurodyta, jog šilumos sistemos gyvenamajame name ( - ), Šiauliuose, rekonstruotas pagal technines sąlygas ir Techninį projektą. 2009 m. rugsėjo 10 d. Valstybinė energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos šilumos įrenginių techninės būklės patikrinimo aktu Nr. 15-621-08 konstatuota, jog šildymo sistema sumontuota, išbandyta ir atitinka Techninio projekto reikalavimus. 2011 m. rugsėjo 20 d., komisija, sudaryta Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos, Šiaulių teritorijų planavimo statybos valstybinės priežiūros skyriaus vedėjos 2010 m. kovo 1 d. potvarkiu Nr. P3-689-(19.1), išdavė Rekonstruoto daugiabučio gyvenamojo namo, ( - ), Šiauliai pripažinimo tinkamu naudoti aktą Nr. SUA-1824-(19.34), kuriuo patvirtinta, jog rekonstruotas daugiabutis gyvenamasis namas, ( - ), Šiauliai, tenkina nustatytus reikalavimus ir yra tinkamas naudoti. 2012

27m. gegužės 8 d. raštu Nr. 12-292 Projektuotojas nurodė, jog daugiabučio gyvenamojo namo, esančios ( - ), Šiauliuose, Techninis projektas buvo parengtas laikantis visų statybos techninių reglamentų bei kitų teisės aktų reikalavimų. Patvirtino, kad Techninis projektas buvo parengtas laikantis visų įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimų, jis vėliau nebuvo keistas. Nesutiko su ieškovo teiginiu, kad fasado siena skilo dėl namo antro aukšto balkonų įrengimo ir rekonstrukcijos. Techniniame projekte ir atskirų dalių aiškinamuosiuose raštuose yra numatytas naujų balkonų įrengimas ir senų – rekonstravimas. Balkonų įrengimo darbai buvo atlikti vadovaujantis darbo projektu, kuriame detalizuoti Techninio projekto sprendiniai. Be to, ieškovas nepagrindžia fasado sienos skilimo atsiradimo laiko ir priežasčių. Patvirtino, kad Techniniame projekte buvo numatyta ieškovui priklausančių rampų rekonstrukcija, tačiau trečiajam asmeniui nežinomos priežastys, dėl kurių rampos nebuvo renovuotos. O šildymo sistemos, vandentiekio ir kanalizacijos vamzdynai įrengti pagal patvirtintą Techninį projektą. Vienvamzdė šildymo sistema buvo keičiama į dvivamzdę, todėl technologiškai nebuvo įmanoma išlaikyti senųjų vamzdžių vietas, tačiau nei iš kompetentingų valstybės institucijų, nei iš ieškovo pretenzijų dėl to negavo. Nurodė, kad ieškovas nepagrįstai teigia, kad nebuvo apšiltintas cokolis. Paaiškino, kad tik pradėjus vykdyti kasimo darbus įmanoma tiksliai įvertinti, kokiame gylyje yra cokoliai ir atitinkamai vykdyti jų apšiltinimo darbus. Taipogi nesutiko, kad rekonstrukcijos projekte rūsio patalpoje sanitarinio mazgo nepažymėjimas pažeidžia patalpų savininko teises ar pakeičia patalpos paskirtį, tačiau negalėjo paaiškinti, kodėl sanitarinio mazgo kanalizacijos vamzdžiai buvo atjungti nuo bendro kanalizacijos sistemos stovo ir vėliau neprijungti. Pastebėjo, kad ieškovas nepateikė jokių rašytinių įrodymų apie tai, kad jo rūsio patalpos sumažėjo 28,42 kv. m. Nurodė, kad nagrinėjamoje byloje trečiasis asmuo negalėtų būti atsakovu, nes jis neprižiūrėjo techninio projekto įgyvendinimo, nerengė darbo projekto, neprižiūrėjo rekonstrukcijos darbų. Statinio techninė priežiūra buvo pavesta UAB „Statyba ir priežiūra“ direktoriui J. Č. (4 t., 4-10 b. l.). Teismo posėdyje trečiojo asmens atstovas nedalyvavo, neatvykimo priežastys nežinomos, gautas prašymas bylą nagrinėti trečiojo asmens atstovui nedalyvaujant (4 t., 187-139 b. l.). Trečiasis asmuo nepateikė prašymo atidėti bylos nagrinėjimą, todėl byla išnagrinėta iš esmės pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles trečiojo asmens atstovui nedalyvaujant (CPK 246 str. 2 d.).

28Institucija, teikianti išvadą byloje, Valstybės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Šiaulių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius 2015-04-29 rašte Nr. 2D-6040-(19.24) (1 t., 125-126 b. l.) ir 2015-10-06 rašte Nr. 2D-14963-(19.24) (3 t., 176-177 b. l.) nurodė, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 3 straipsnio 5 dalimi bei 8 straipsnio 2 dalimi, Inspekcija, atlikdama teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros funkcijas, atlieka teritorijų planavimo proceso procedūrų atitikties teritorijų planavimą reglamentuojantiems teisės aktams tikrinimą, teritorijų planavimo dokumentų sprendinių atitikties teritorijų planavimą reglamentuojantiems teisės aktams tikrinimą, statomų statinių patikrinimus, vykdo savavališkos statybos prevenciją ir padarinių šalinimo procedūras, tikrina išduotų statybą leidžiančių dokumentų teisėtumą, atlieka statybos užbaigimo procedūras, tačiau žalos nustatymas nėra Inspekcijos kompetencija. Be to, Inspekcijos Šiaulių skyrius 2011-09-20 išdavė rekonstruoto daugiabučio gyvenamojo namo, ( - ), Šiauliuose, pripažinimo tinkamu naudoti aktą Nr. SUA-1824-(19.34), kuris patvirtina, kad gyvenamas namas, ( - ), Šiauliuose, yra rekonstruotas pagal projektą, kurį 2008 m. rugpjūčio mėn. parengė UAB „Projektų rengimo centras“ ir statybos leidimą išduotą 2008-11-07 Nr. 08-SL-413. Statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“ (Žin., 2010, Nr. 116-5947) (toliau - Reglamentas) 43 punkte nurodyta, kad statybos užbaigimo data laikoma akto pasirašymo data. Atsižvelgiant į šią nuostatą matyti, kad gyvenamas namas, ( - ), Šiauliuose, baigtas rekonstruoti 2011 m. rugsėjo 20 d. Reglamento 45 punkte yra nurodyta, kad statinio garantiniu laiku išryškėję statybos defektai šalinami vadovaujantis Civilinio kodekso [6.1] šeštosios knygos XXIII skyriaus ir Statybos įstatymo [6.2] 36 straipsnio nuostatomis. Taip pat prašoma bylą nagrinėti institucijos atstovui nedalyvaujant.

29Ieškinys atmestinas.

30Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovui UAB „Veiklūnė“ nuosavybės teise priklauso negyvenamoji patalpa – parduotuvė, patalpa Nr. 25, esanti ( - ), Šiauliuose, kurios unikalus Nr. ( - ), bendras plotas 414.17 kv. m., pagrindinis plotas 248.42 kv. m. (3 t., 101-102 b. l.), o A. M. (unikalus Nr. ( - )), G. B. (unikalus Nr. ( - )), A. N. (unikalus Nr. ( - )), A. O. (unikalus Nr. ( - )), T. K. (unikalus Nr. ( - )), D. A. (unikalus Nr. ( - )), R. Z. ir D. Z. (unikalus Nr. ( - )), A. Ž. (unikalus Nr. ( - )), A. M. (unikalus Nr. ( - )), M. V. ir K. V. (unikalus Nr. ( - )), V. M. (unikalus Nr. ( - )), V. Z. (unikalus Nr. ( - )), J. G. (unikalus Nr. ( - )), K. R. (unikalus Nr. ( - )), J. V. ir Vitaliui varnui (unikalus Nr. ( - )), Z. L. (unikalus Nr. ( - )), A. Š. (unikalus Nr. ( - )), T. Z. (unikalus Nr. ( - )), Z. A. (unikalus Nr. ( - )), T. B. (unikalus Nr. ( - )), D. N. (unikalus Nr. ( - )), J. J. (unikalus Nr. ( - )), E. Š. ir I. G. – Š. (unikalus Nr. ( - )), L. K. (unikalus Nr. ( - )) nuosavybės teise priklauso tame pačiame pastate esantys butai (1 t., 54-57, 67-69 b. l., 3 t., 103-148 b. l.). 2007-05-29 daugiabučio namo ( - ) patalpų savininkų visuotinio susirinkimo protokole Nr. 5 užfiksuota, kad buvo svarstyta ir nutarta dalyvauti namo modernizacijos programoje, kai už pasisakė – 15 butų savininkų, o susilaikė UAB „Veiklūnė“ atstovė D. V. (2 t., 39 b. l.). 2007-08-20 Bendrijos susirinkime buvo vienbalsiai nutarta dalyvauti daugiabučių namų modernizavimo programoje ir išspręsti kiti paruošiamieji dalyvavimo nurodytoje programoje klausimai (2 t., 40, 41 b. l.). 2007-09-04 Bendrija su E. B. pasirašė sutartį Nr. EA/IP 49, kuria E. B. įsipareigojo parengti daugiabučio namo ( - ), Šiauliuose, Energinį auditą ir Investicijų projektą (4 t., 123-124 b. l.). 2007-11-18 parengtas investicijų projektas Nr. IP 53 (toliau – Investicijų projektas) (2 t., 154-158 b. l.). 2007-12-06 Bendrijos ir patalpų savininkų susirinkimo protokole Nr. 8 nurodyta, kad susirinkime dalyvavo ir UAB „Veiklūnė“ atstovė D. V., kuri atsisakė pasirašyti dalyvavusių asmenų sąraše, šio susirinkimo metu buvo pristatytas ir patvirtintas Investicijų projektas (2 t., 42-45, 46, 47 b. l.). 2008-08-05 Bendrija ir UAB „Projektų rengimo centras“ projektavimo darbų sutartimi Nr. 83TP075 susitarė, kad UAB „Projektų rengimo centras“ parengs daugiabučio gyvenamojo namo, esančio ( - ), Šiauliuose rekonstrukcijos techninį projektą (toliau – Techninis projektas), o Bendrija sumokės už parengtą projektą (4 t., 120-122 b. l.). 2008-10-28 daugiabučio namo ( - ) savininkų bendrijos patalpų savininkų susirinkimo protokole Nr. BS-2 nurodyta, kad susirinkime dalyvaujant UAB „Veiklūnė” atstovei J. K., dalyvaujantys asmenys buvo supažindinti su Techniniu projektu, be to, UAB „Veiklūnė“ buvo informuota, kad Techniniame projekte nėra numatytas naujų balkonų įrengimas, o numatytas tik esamų balkonų remontas, taip pat buvo pateikta informacija dėl šildymo sistemos rekonstravimo ir kitų inžinerinių tinklų rekonstravimo darbų (2 t., 53-55 b. l.). 2008-11-07 Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus Nuolatinėje statybos komisijoje nuspręsta išduoti statybos leidimą Nr. 08-SL-413 rekonstruoti ( - ), Šiauliai esantį pastatą. Gyvenamojo namo projektą parengė UAB „Projektų rengimo centras“, projekto vadovė A. M., techninis prižiūrėtojas T. J. (1 t., 58, 59 b. l.). Iš 2009-03-19 daugiabučio namo ( - ) bendrijos butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo protokolo Nr. BS-3 (1 t., 60-62 b. l., 2 t., 58-60 b. l.) matyti, kad jame dalyvavo 13 Bendrijos narių ir 1 patalpų savininkas. Šio susirinkimo metu buvo svarstyta ir nuspręsta pritarti daugiabučio namo ( - ), Šiauliai, 2, 3, 14, 15 butų balkonų įrengimo projekto pakeitimams. Leidimas įrengti balkonus buvo išduotas 2005 m. Iš 2009-02-28 atliktų darbų perdavimo – priėmimo akto Nr. 09/1 ir atliktų darbų aktų už 2009 m. vasario mėnesį, 2009-03-26 atliktų darbų perdavimo – priėmimo akto Nr. 09/2 ir atliktų darbų aktų už 2009 m. kovo mėnesį, 2009-04-30 atliktų darbų perdavimo – priėmimo akto Nr. 09/3 ir atliktų darbų aktų už 2009 m. balandžio mėnesį, 2009-05-27 atliktų darbų perdavimo – priėmimo akto Nr. 09/4 ir atliktų darbų aktų už 2009 m. gegužės mėnesį, 2009-06-30 atliktų darbų perdavimo – priėmimo akto Nr. 09/5 ir atliktų darbų aktų už 2009 m. birželio mėnesį, 2009-07-29 atliktų darbų perdavimo – priėmimo akto Nr. 09/6 ir atliktų darbų aktų už 2009 m. liepos mėnesį, 2009-08-28 atliktų darbų perdavimo – priėmimo akto Nr. 09/7 ir atliktų darbų aktų už 2009 m. rugpjūčio mėnesį, 2009-11-23 atliktų darbų perdavimo – priėmimo akto Nr. 09/8 ir atliktų darbų aktų už 2009 m. lapkričio mėnesį bei lokalinių sąmatų matyti, kad atliktas cokolio šiltinimas, karšto ir šalto vandens sistemos rekonstrukcija, nuotekinės sistemos remontas, visi darbai priimti rangovo atstovo – V. B., užsakovo atstovo – G. L., techninio prižiūrėtojo – J. Č. (4 t., 56-62, 63-69, 70-72, 73-77, 78-85, 86-91, 92-99, 100-102 b.l.). Karšto ir šalto vandens sistemos rekonstrukcija bei nuotekinės sistemos remontas atliktas UAB „Dairūnas ir Ko“ pagal 2009-03-30 subrangos sutartį Nr. 09/03/30 ir atliktų darbų aktus (4 t., 154-167 b. l.). Be to, 2010-02-26 UAB „Apšiltinimas“ išrašė Bendrijai PVM sąskaitą faktūrą serija APL Nr. 2005029 už atliktus papildomus darbus, kurių kaina 4364,77 Lt (4 t., 53 b. l.) bei pateikė darbų atlikimą patvirtinantį 2010-02 atliktų darbų aktą, kuriame nurodyta, kad be kitų darbų atliktas rampų tinkavimas (4 t., 54 b. l.). 2009-08-12 AB „Šiaulių energija“ pažyma Nr. SD-10-1699(4.5) patvirtina, kad gyvenamojo namo ( - ), Šiauliuose, šilumos sistemos rekonstruotos pagal technines sąlygas ir projektą (2 t., 65 b. l.). 2009-09-10 Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos Šilumos įrenginių techninės būklės patikrinimo akte – pažymoje Nr. 15-621-08 leista eksploatuoti pastato ( - ) šildymo sistemą, kuri atitinka projekto reikalavimus (2 t., 71 b. l.). 2010-03-15 rekonstruoto daugiabučio gyvenamojo namo, ( - ), Šiauliai pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. SUA-1824-(19.34) 2011-09-20 patvirtina, kad daugiabutis gyvenamasis namas, ( - ), Šiauliai, po rekonstrukcijos pripažintas tinkamu naudoti ir kad statyba vyko pagal 2008-08 UAB „Projektų rengimo centro“ parengtą ir Bendrijos patvirtintą projektą. Darbus atliko rangovas – UAB „Apšiltinimas“ (fasadų šiltinimas ir apdaila, nuogrindos įrengimas), subrangovai UAB „Nordlita“ (vidaus šildymo sistemos rekonstrukcija), UAB „Dairūnas ir Ko“ (vidaus nuotekų sistemos ir vandentiekio sistemos rekonstrukcija) (4 t., 154-158 b. l.), UAB „Aulaukis“ (balkonų stiklinimas). Statybos darbai pradėti 2009-02-09 (1 t., 127-129 b. l., 2 t., 73-75 b. l.). Statinio statybos priežiūrą atliko UAB „Statyba ir priežiūra“ (4 t., 104-105 b. l.).

31Byloje kilo ginčas dėl žalos, kuri galimai atsirado dėl namo rekonstrukcijos metu ir/ar po jos atsiradusių darbų trūkumų, atlyginimo.

32Dėl dalyvaujančių byloje šalių tinkamumo.

33Ieškovas teigia, kad atsakovai (Bendrijos nariai) ir rangovas yra atsakingi už rekonstrukcijos darbų trūkumus ir žalą, kilusią namo rekonstrukcijos metu. Atsakovų atsakomybę dėl paaiškėjusių rangos darbų trūkumų ieškovas kildina iš bendrųjų Bendrijos – rangos sutarties (užsakovo) – pareigų: kontroliuoti rangovo atliekamų darbų kokybę, reikšti pretenzijas dėl darbų kokybės, kreiptis dėl žalos atlyginimo, supažindinti su rekonstrukcijos dokumentais kitus bendrasavininkius, elgtis kaip sąžiningas ir rūpestingas gyvenamojo namo patalpų savininkų atstovas. Rangovas (UAB „Apšiltinimas“) atsakingas už paaiškėjusius darbų trūkumus, kadangi namo rekonstrukcijos darbai buvo atlikti nukrypstant nuo Techninio projekto. Tačiau, atsižvelgdamas į tai, kad UAB „Apšiltinimas“ yra bankrutavęs, ieškinį ieškovas reiškė tik atsakovams – ginčo namo butų savininkams, kaip daugiabučio namo savininkų bendrijos nariams.

34Atsakovai teisme prašė pakeisti jų procesinę padėtį iš atsakovų į trečiuosius asmenis, nurodydami, kad žala galimai atsirado dėl rangovo atliktų darbų trūkumų, todėl tik rangovas ar jo teisių perėmėjai turi būti atsakovais šioje byloje. Teismas taip pat siūlė ieškovams pakeisti atsakovus byloje, tačiau ieškovas tai daryti nesutiko.

35Asmuo savo pažeistas teises gali ginti įgyvendindamas konstitucinę teisę kreiptis į teismą (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 str. 1 d.). Tačiau šios teisės įgyvendinimas įmanomas tik tada, jeigu į teismą bus kreipiamasi įstatymo nustatyta tvarka. Kreipimosi į teismą formalizavimas reikšmingas ne tik dėl to, kad įgalina aiškiai ir tiksliai apibrėžti teisme nagrinėtino ginčo ribas bei sukuria prielaidas teisingam ir operatyviam bylos išnagrinėjimui, bet ir dėl to, kad taip užtikrinamos atsakovo teisės. Viena iš tinkamo kreipimosi į teismą būtinųjų sąlygų yra reikalavimas ieškinyje nurodyti ieškinio dalyką – ieškovo reikalavimą, kuris per teismą yra adresuojamas atsakovui (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 135 str. 1 d. 4 p.).

36Šalių dalyvavimo procese tikslas – pasiekti, kad teismo sprendimas turėtų tiesioginę įtaką jų materialiosioms teisėms ir pareigoms, t. y. išspręsti tarp šalių kilusį ginčą. Dėl to visais atvejais svarbu išsiaiškinti šalies tinkamumo civiliniame procese klausimą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad netinkama šalimi civiliniame procese laikytinas asmuo, kuris nėra ginčijamo materialinio teisinio santykio dalyvis ir kuriam atitinkamai nepriklauso reikalavimo teisė (netinkamas ieškovas), arba kuris neturi pareigos atsakyti pagal jam pareikštą ieškinį (netinkamas atsakovas) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2009 m. gegužės 5 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje V. G. v. VšĮ „Vilniaus butai“ ir kt., bylos Nr. 3K-7-161/2009).

37Pagal CPK 45 straipsnio 1 dalį teismas, bylos nagrinėjimo metu nustatęs, kad ieškinys pareikštas ne to asmens, kuriam priklauso reikalavimo teisė, arba ne tam asmeniui, kuris turi pagal ieškinį atsakyti, gali vienos iš šalių motyvuotu prašymu, nenutraukdamas bylos, pakeisti pradinį ieškovą arba atsakovą tinkamu ieškovu arba atsakovu. Jeigu ieškovas nesutinka, kad atsakovas būtų pakeistas kitu asmeniu, teismas nagrinėja bylą iš esmės (CPK 45 str. 3 d.). Aiškindamas ir taikydamas šias teisės normas, kasacinis teismas yra nurodęs, kad pagal šios teisės normos prasmę prašyti pakeisti netinkamą šalį (tiek ieškovą, tiek atsakovą) gali bet kuri šalis, taip pat šis pakeitimas gali įvykti ir teismo iniciatyva; tačiau bet kuriuo atveju netinkamos šalies pakeitimas gali įvykti tik sutinkant ieškovui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. rugsėjo 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje N. N. v. UAB „Lietuva Statoil“, bylos Nr. 3K-3-465/2006; 2011 m. balandžio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje G. L. v. antstolis S. Degimas, bylos Nr. 3K-3-186/2011; 2014 m. sausio 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius v. R. L., bylos Nr. 3K-3-137/2014; 2014 m. gegužės 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB „Lietuvos dujos“ v. AB SEB bankas, bylos Nr. 3K-3-305/2014).

38Teismas pažymi, kad civilinė atsakomybė yra dviejų rūšių – sutartinė ir deliktinė (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 6.245 str. 2 d.). Pagal CK 6.245 straipsnio 3 dalį, sutartinė civilinė atsakomybė yra turtinė prievolė, kuri atsiranda dėl to, kad neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma sutartis, kurios viena šalis turi teisę reikalauti nuostolių atlyginimo ar netesybų (sumokėti baudą, delspinigius), o kita šalis privalo atlyginti dėl sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo padarytus nuostolius arba sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Šalis jau iki civilinės teisės pažeidimo sieja civiliniai teisiniai santykiai. CK 6.245 straipsnio 4 dalis nustato, kad deliktinė atsakomybė yra turtinė prievolė, atsirandanti dėl žalos, kuri nesusijusi su sutartiniais santykiais.

39Civilinei atsakomybei taikyti būtina nustatyti visas jos taikymo sąlygas: neteisėtus veiksmus, žalą (nuostolius), priežastinį ryšį ir kaltę (CK 6.246–6.249 str.). Bylose dėl žalos atlyginimo iš pirmiau nurodytų civilinės atsakomybės sąlygų ieškovas privalo įrodyti neteisėtus skolininko veiksmus, padarytos žalos (nuostolių) faktą ir neteisėtų veiksmų bei žalos priežastinį ryšį (CPK 178 str.).

40Bylos duomenimis nustatyta, kad trečiasis asmuo Bendrija sudarė statybos rangos sutartį su UAB „Apšiltinimas“ dėl daugiabučio namo, esančio ( - ), Šiauliuose, rekonstrukcijos. Statybos rangos sutartimi rangovas įsipareigoja per sutartyje nustatytą terminą pastatyti pagal užsakovo užduotį statinį arba atlikti kitus statybos darbus, o užsakovas įsipareigoja sudaryti rangovui būtinas statybos darbams atlikti sąlygas, priimti darbų rezultatą ir sumokėti sutartyje nustatytą kainą (CK 6.681 str. 1 d.). Rangovas privalo vykdyti statybos darbus pagal normatyvinių statybos dokumentų nustatytus reikalavimus ir sutartį (sutarties dokumentus), kurioje nustatyta darbų kaina bei statinio (darbų) kokybės reikalavimai (CK 6.684 str. 1 d.). Rangovas atsako užsakovui už nukrypimus nuo normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų, taip pat už tai, kad nepasiekė šiuose dokumentuose ar sutartyje numatytų statybos darbų rodiklių (įmonės gamybinių pajėgumų, atsparumo ir kt.), o kai statiniai ir įrenginiai rekonstruojami, rangovas atsako už statinio ar įrenginio patikimumo, patvarumo ar atsparumo sumažėjimą ar netekimą (CK 6.695 str. 1, 2 d.). Rangovas, projektuotojas ir statybos techninis prižiūrėtojas atsako už defektus, nustatytus per garantinį terminą, jeigu neįrodo, kad jie atsirado dėl objekto ar jo dalių normalaus susidėvėjimo, jo netinkamo naudojimo ar užsakovo arba jo pasamdytų asmenų netinkamai atlikto remonto arba dėl užsakovo ar jo pasamdytų asmenų kitokių kaltų veiksmų (CK 6.697 str. 3 d.). CK 6.698 str. 1 d., 1-2 p. nustatyti garantiniai terminai, kurių metu atsiradusius statybos darbų trūkumus, privalo pašalinti rangovas, projektuotojas ar statybos techninis prižiūrėtojas. Iš nurodyto, darytina išvada, kad ieškovui keliant klausimą dėl statybos darbų trūkumų ir/ar atitikimo normatyviniams statybos dokumentams, atsakovu turėtų būti rangovas, jei darbai buvo atlikti nekokybiškai, atsakomybė taip pat galėtų kilti ir projektuotojui ir statybos techniniui prižiūrėtojui, priklausomai nuo to, dėl kurio iš šių asmenų, neteisėtų veiksmų galėtų būti padaryta žala. Iš viešai prieinamos Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informacijos matyti, kad UAB „Apšiltinimas“ 2012-12-19 Šiaulių apygardos teismo nutartimi buvo iškelta bankroto byla, o 2014-02-12 priimta nutartis dėl įmonės veiklos pabaigos, dėl ko 2014-03-19 įmonė išregistruota. Ieškinys išregistruotam juridiniam asmeniui negali būti pareikštas, todėl reikalauti žalos atlyginimo iš likviduoto rangovo UAB „Apšiltinimas“ nėra teisinės galimybės.

41Ieškovas ieškinyje taip pat pažymi, kad ieškovo ir UAB „Apšiltinimas“ nesiejo jokie sutartiniai teisiniai santykiai. Todėl ieškovo nuomone, atsakovai atsako už rangovo veiksmais/neveikimu padarytą žalą pagal teisės normas, reglamentuojančias daiktines teises, bendraturtis gali gintis daiktinės teisės normomis, įskaitant ir CK 4.83 bei 4.85 straipsnius. Atsakovų tinkamumą ieškovas grindė Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2007 m. lapkričio 26 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-7-345/2007, suformuluota taisykle, kad atsakomybės subjektu pagal daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų, kaip bendraturčių, tarpusavio prievoles atlyginti žalą, atsiradusią, jiems įgyvendinant namo bendrojo naudojimo objektų disponavimo teisę, gali būti tik bendraturčiai, bet ne Bendrija. Tačiau iš ieškinio matyti, kad byloje kilo ginčas ne dėl žalos, padarytos bendrojo naudojimo objektams, o ieškovo teigimu, tik jam nuosavybės teise priklausantiems objektams. Todėl reikalaudamas žalos atlygino, remdamasis daiktinėmis teisėmis, ieškovas pasirinko netinkamą teisinį pagrindą. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad žala galėjo būti padaryta ieškovui, kaip patalpų savininkui, vykdant daugiabučio namo rekonstrukcijos darbus pagal rangos sutartį. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovas nebuvo rangos sutarties šalimi, paaiškėjus, kad vykdant rangos sutartį, atliekant statybinius darbus, ieškovui galėjo būti padaryta žala, reikalavimo dėl žalos atlyginimo pagrįstumas vertintinas taikant CK 6 knygos 3 dalies XXII skyriaus trečiajame skirsnyje deliktinę atsakomybę reglamentuojančias teisės normas.

42Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad Bendrija sudarė ne tik sutartį dėl namo renovacijos, bet ir sutartį su techniniu prižiūrėtoju, kuriam ir tenka pareiga prižiūrėti, kad renovacijos darbai būtų atliekami kokybiškai, laikantis teisės aktų reikalavimų, atitiktų techninį projektą. Tokiu būdu Daugiabučio namo savininkų bendrija elgėsi kaip apdairus ir rūpestingas daugiabučio namo administratorius. Teismas sutinka, kad atsakovų ir trečiojo asmens Bendrijos argumentu, kad nei atsakovai, kaip butų savininkai nei Bendrijos pirmininkė, įgaliota atstovauti Bendriją, neturi specialių žinių, kad galėtų tinkamai įvertinti, ar renovacijos metu atliekami darbai atitinka techninio projekto sprendinius. Atitinkamai ir atsakomybė už pareigas, kurias projektuodami ir atlikdami renovacijos darbus, turėjo įvykdyti projektuotojas, rangovas ir techninis prižiūrėtojas negali būti taikoma nei Bendrijai, nei butų savininkams. Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad daugiabučio namo, esančio ( - ), Šiauliuose, butų savininkai nėra tinkami atsakovai šioje byloje, nes atsakomybė už netinkamą rekonstrukcijos darbų projektavimą, statybos darbų atlikimą, daikto trūkumus po renovacijos, atsako rangovas, įstatymo numatytais atvejais gali atsakyti ir projektuotojas bei techninis prižiūrėtojas. Nagrinėjamu atveju nei rangovas, nei projektuotojas, nei techninis prižiūrėtojas nėra patraukti byloje atsakovais. Nors ieškovai ieškinyje ir nurodė, kad šiuo atveju rangovas yra bankrutavęs, dėl to reikalavimų rangovui nereiškia, tačiau pasibaigus juridiniam asmeniui, kuris buvo ginčo namo rekonstrukcijos darbų rangovu, šiam asmeniui tenkanti atsakomybė automatiškai negali būti perkeliama kokiam nors kitam asmeniui. Nagrinėjamu atveju duomenų apie tai, kad yra galimas rangovo UAB „Apšiltinimas“ teisių ir pareigų perėmimas nėra, todėl nėra ir asmens, kuriam kaip rangovui galėtų būti reiškiami reikalavimai nagrinėjamoje byloje (CPK 48 straipsnio 1 dalis). Teismas konstatuoja, kad rangovo, kaip juridinio asmens pabaiga, nėra teisinis pagrindas perkelti civilinę atsakomybę kokiam nors kitam asmeniui, šiuo atveju Bendrijai (jos nariams). Todėl darytina išvada, kad ieškinys pareikštas netinkamiems atsakovams.

43Jeigu ieškovas nesutinka, kad atsakovas būtų pakeistas kitu asmeniu, teismas nagrinėja bylą iš esmės ir atmeta ieškinį (CPK 45 str. 3 d.). Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad daugiabučio namo, esančio ( - ), Šiauliuose, butų savininkai nėra tinkami atsakovai byloje, todėl ieškinys atmestinas šiuo pagrindu.

44Dėl ieškovo galimo nušalinimo nuo dalyvavimo priimant sprendimus dėl bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančių objektų.

45Ieškovas teigia, kad nebuvo laiku ir tinkamai supažindintas su namo rekonstrukcijos projektiniais dokumentais, kad jo reikalavimu nebuvo jam pateikiami dokumentai ar jų kopijos, jis nebuvo kviečiamas į namo patalpų savininkų susirinkimus ir taip buvo nušalintas nuo dalyvavimo priimant sprendimus dėl bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančių objektų valdymo ir naudojimo, o būtent renovavimo.

46Pagal CK 4.82 straipsnio 1 dalį daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso namo bendrojo naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė – techninė ir kitokia įranga. Šiuos bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančius objektus detaliau reglamentuoja Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo (toliau – DNSBĮ) 2 straipsnio 3 dalis. Daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų teisės į bendrąja daline nuosavybe esantį turtą grindžiamos proporcingumo principu (CK 4.82 straipsnio 3 dalis). CK 4.83 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad butų ir kitų patalpų savininkai (naudotojai) bendrojo naudojimo objektus privalo valdyti, tinkamai prižiūrėti, remontuoti ar kitaip tvarkyti. Pagal CK 4.82 straipsnio 3 dalį butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui (statiniui) išlaikyti ir išsaugoti, įstatymuose nustatyta tvarka mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas. Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektams valdyti butų ir kitų patalpų savininkai steigia butų ir kitų patalpų savininkų bendriją arba sudaro jungtinės veiklos sutartį (CK 4.83 straipsnio 3 dalis ). Pagal CK 4.85 straipsnį sprendimai dėl bendrojo naudojimo objektų valdymo ir naudojimo priimami butų ir kitų patalpų savininkų balsų dauguma (jei kitaip nenumatyta butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos įstatuose ar jungtinės veiklos sutartyje), balsuojant savininkų susirinkime (CK 4.85 straipsnio 2 dalis) ar raštu (CK 4.85 straipsnio 5 dalis), priimti sprendimai galioja visiems butų ir kitų patalpų savininkams. Taigi, butų ir kitų patalpų savininkai, nesantys gyvenamojo namo bendrijos nariai, negali būti nušalinami sprendžiant dėl jiems taip pat bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančių bendrojo naudojimo objektų valdymo ir naudojimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. spalio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-376/2009).

47Byloje esantys dokumentai patvirtina, kad UAB „Veiklūnė“ valdyba susipažino su Investicijų projektu (2 t., 48-49, 143-144 b. l.) ir nurodė pastabas. 2009-03-12 UAB „Veiklūnė“ rašte Bendrijai nurodė, kad gavo 2009-03-03 bendrijos raštą, kuriuo buvo informuoti apie šildymo sistemos, kanalizacijos, vandens vamzdynų keitimą, todėl prašė pateikti išsamesnį darbų aprašymą (3 t., 24 b. l.). 2009-03-16 raštu Bendrija detaliai informavo UAB „Veiklūnė“ apie renovavimui skirtas išlaidas ir jų dalį, paskaičiuotą ieškovui, nurodė, kokie renovavimo darbai bus atliekami, taip pat nurodė, kad bus apšiltinamas cokolis (2 t., 61-62 b. l.). 2009-05-27 raštu UAB „Veiklūnė“ informavo Bendriją, kad kaip ir teigė 2009-05-07 susitikime su rangovais, įmonė atsisako pirmojo aukšto sienos šiltinimo ir dengimo fasadine danga, tačiau siena galėtų būti nudažyta. Dėl to sutaupius lėšų, prašo dalį lėšų skirti dviejų rampų iš kiemo pusės paremontavimui (2 t., 63 b. l., 4 t., 52 b. l.). 2009-10-30 Bendrijos rašte UAB „Veiklūnė“ nurodyta, kad siunčiamos rekonstravimo darbų sąmatos, rangos darbų sutartis ir jos papildomos sąlygos bei 2007-11-05 ( - ) namo apžiūros aktas Nr. 1 (2 t., 72 b. l., 4 t., 106-119 b. l.). 2009-11-13 rašte Bendrijai UAB „Veiklūnė“ nurodė, kad gavo iš Bendrijos 2009-11-02 rašte nurodytus dokumentus bei pripažino, kad rekonstrukcijos dokumentus leista atsišviesti 2009-10-29 (3 t., 33-34 b. l.), tačiau iš 2012-05-08 UAB „Projektų rengimo centro“ rašto Nr. 12-292 „Dėl techninio projekto derinimo“ matyti, jog įmonės direktorius M. Č. 2008 m. pabaigoje pateikė techninį projektą UAB „Veiklūnė“ direktorei, kuri prašė projektą palikti, kad galėtų jį apsvarstyti valdyboje. Po to negavo jokių pastabų dėl techninio projekto (2 t., 76 b. l.). UAB „Veiklūnė“ atstovai dalyvavo 2007-05-29 namo patalpų savininkų susirinkime, kuriame nutarta dalyvauti namo modernizacijos programoje (2 t., 39 b. l.), 2007-12-06 namo patalpų savininkų susirinkime, kuriame buvo pristatytas Investicijų projektas (2 t., 42-45, 46, 47 b. l.), 2008-10-28 namo patalpų savininkų susirinkime, kurio metu buvo pristatytas Techninis projektas (2 t., 53-55 b. l.), 2009-03-19 namo patalpų savininkų susirinkime (1 t., 60-62, 2 t., 58-60 b. l.), kurio metu spręsta dėl naujų balkonų įrengimo, 2009-05-07 susitikime su Bendrijos nariais ir rangovais, kurio metu nurodė atsisakantys fasadinės sienos šiltinimo (2 t., 63 b. l., 4 t., 52 b. l.), 2009 m. liepos mėnesį susitikime su Bendrijos atstovais ir rangovais, kurio metu buvo paduoti rūsio raktai. Be to, Bendrijos atstovai dalyvavo UAB „Veiklūnė“ valdybos narių susirinkimuose (3 t., 27-28, 40-41, 49-50 b. l.), tarp Bendrijos ir ieškovo vyko intensyvus susirašinėjimas ir keitimasis informacija dėl namo rekonstrukcijos, įmokų mokėjimo ir kt. (2 t., 50-52, 61-62, 64, 66-68, 69-70, 141, 142, 145, 146, 147, 149, 150-151, 152-153 b. l., 3 t., 21, 22-23, 24, 29, 30, 35, 38, 39, 42, 43, 44, 46, 47-48, 51-59, 60, 63, 66-67, b. l., 4 t., 51 b. l.). Šie rašytiniai įrodymai vertinti kartu su teismo posėdyje atsakovų ir jų atstovų, taip pat trečiojo asmens Bendrijos atstovės paaiškinimais, kad Bendrija kvietė dalyvauti UAB „Veiklūnė“ susirinkimuose, kuriuose buvo svarstomi namo rekonstrukcijos klausimai, ieškovui buvo pateikti visi prašomi dokumentai ar jų kopijos, ieškovas turėjo galimybę ir ja pasinaudojo pakeisti Techninio projekto sprendinius ir taip įtakojo rekonstrukcijos procesą, ieškovo atstovai ne kartą buvo susitikę su Bendrijos atstovais dėl namo rekonstrukcijos. Be to, abejodamas Techninio projekto ar Investicijų projekto aktualumu, ieškovas galėjo Techninio plano kopiją gauti Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos, pareikšti pastabas ar pretenzijas dėl namo rekonstrukcijos, tačiau jų nereiškė. Tai patvirtino liudytojas Z. J. J., dirbantis šioje institucijoje. Atsižvelgiant į tai, ieškovo argumentai, kad jis buvo nušalintas nuo dalyvavimo priimant sprendimus dėl bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančių objektų valdymo ir naudojimo, taip pat liudytojo S. G. parodymai, kad UAB „Veiklūnė“ nebuvo supažindinta su projektiniais rekonstrukcijos dokumentais ir buvo ignoruojama, atmestini kaip nepagrįsti. Įvertinus byloje esančius dokumentus, konstatuotina, kad atsakovai tinkamai įvykdė savo pareigą ieškovui suteikti visą informaciją, susijusią su susirinkimų organizavimu ir vedimu bei Investicijų plano rengimu ir tvirtinimu, Techninio projekto rengimu ir tvirtinimu, nes ėmėsi visų įmanomų priemonių susisiekti su ieškovu, jam persiųsti visą su tuo susijusią informaciją, tartis dėl jo dalyvavimo susirinkimuose ir specialiai dėl jo rengiamuose papildomuose susitikimuose, o ieškovas nevykdė įstatyme nustatytos pareigos bendradarbiauti su užsakovu, plano rengėjais ir rangovu. Bendradarbiauti – tai reiškia padėti vienas kitam įgyvendinti savo teises ir vykdyti pareigas; pagal įstatymą pareigą bendradarbiauti turi abi šalys; šalims bendradarbiaujant galima užtikrinti, kad prievolė bus įvykdyta tinkamai. Teismas konstatuoja, kad ieškovas, vykdydamas pareigą bendradarbiauti, turėjo galimybę ir, būdamas atidus ir rūpestingas patalpų savininkas, turėjo laiku pasidomėti rengiamu Techniniu projektu, jame nurodytais duomenimis, ir pateikti savo pastabas dėl Techniniame projekte, jo manymu, esančių netikslumų, įvardyti sprendinius, galinčius pažeisti ieškovo teises. Vadinasi, ieškovas, būdamas vienos iš daugiabučio namo, esančio ( - ), Šiauliuose, patalpos savininkas, žinodamas, kad yra svarstomi klausimai dėl minėto daugiabučio namo rekonstrukcijos, dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių varianto pasirinkimo ir investicijų plano tvirtinimo, veikdamas protingai, atidžiai ir rūpestingai, privalėjo kiek įmanoma sumažinti neigiamų sau pasekmių atsiradimo riziką, tačiau taip nesielgė. Pažymėtina ir tai, kad net ir nustačius, jog tam tikri sprendimai ne visiškai atitinka UAB „Veiklūnė“ interesus, būtina vertinti, ar priimti sprendimai užtikrina daugumos namo patalpų savininkų interesus ir tik nustačius, kad priimti sprendimai ir jų įgyvendinimas pažeistų daugumos daugiabučio namo patalpų savininkų interesus, būtų pagrindas pripažinti, kad tokie sprendimai negali būti įgyvendinami.

48Dėl civilinės atsakomybės sąlygų.

49Byloje dėl žalos atlyginimo turi būti įrodytos tokios teisinės aplinkybės: žala (nuostoliai), neteisėti veiksmai, priežastinis ryšys tarp žalos ir neteisėtų veiksmų bei kaltė, jeigu žala atlyginama kaltės pagrindu. Šios teisinės aplinkybės ištiriamos teikiant įrodymus apie konkrečias faktines bylos aplinkybes. Teismas, paskirstydamas šalims įrodinėjimo pareigą, turi išaiškinti, kurias teisines aplinkybes kuri šalis turi įrodyti (CPK 227 str. 3 d., 159 str. 1 d.).

50Iš byloje esančių dokumentų matyti, kad Daugiabučio namo, esančio ( - ), Šiauliuose, rekonstrukcija buvo vykdoma pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 patvirtintą Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą (Žin., 2004, Nr. 143-5232; 2005, Nr. 78-2839; 2008, Nr. 36-1282) ir pagal E. B. 2007-11-18 parengtą ir patikslintą Investicijų projektą Nr. IP 53 (2 t., 158 b. l.), kuris nustatyta tvarka buvo suderintas ir patvirtintas daugiabučio namo ( - ), Šiauliuose patalpų savininkų susirinkime. Įgyvendinant Investicijų projektą, buvo parengtas ir Bendrijos susirinkime patvirtintas Techninis projektas, pagal kurio techninius duomenis buvo atliekami statybos (rekonstrukcijos) darbai. Byloje esančios darbų sąmatos, priėmimo – perdavimo aktai patvirtina, kad daugiabučio namo ( - ), Šiauliuose rekonstrukcijos darbai buvo atlikti ir priimti, o 2010-03-15 rekonstruoto daugiabučio gyvenamojo namo, ( - ), Šiauliai pripažinimo tinkamu naudoti aktas Nr. SUA-1824-(19.34) 2011-09-20 patvirtina, kad darbai buvo atlikti laikantis statybos normatyviniuose dokumentuose nustatytų sprendinių. Teismas nesutinka su atsakovų nurodytu argumentu, kad nenuginčijus statybos darbų priėmimo akto, nėra pagrindo teigti, kad ieškovams galėjo būti padaryta žala, nes, kaip minėta, Civilinio kodekso normos, reglamentuojančios deliktinę atsakomybę, suteikia teisę asmeniui, manančiam, kad jam padaryta žala, reikalauti nuostolių atlyginimo iš žalą padariusių asmenų ir įrodinėti, kad egzistuoja visos civilinės atsakomybės sąlygos.

51Ieškovas prašo priteisti iš atsakovų 97,41 Eur išlaidų, patirtų užsandarinant rūsyje po rekonstrukcijos atsiradusią angą, 8239,05 Eur būsimų daikto trūkumų pašalinimo išlaidų ir 21 878,00 Eur dėl patalpų sumažėjimo padarytos žalos. Nurodė, jog po rekonstrukcijos išaiškėjo tokie atliktų statybos darbų trūkumai: skilo fasadinė namo siena, liko nesuremontuotos rampos, neužtaisyta rūsio anga, rūsio patalpose buvo išvedžioti vamzdžiai, kurių anksčiau nebuvo, kai kurie vamzdžiai liko nepakeisti, vamzdžiai išvedžioti ne Techniniame projekte nustatytame aukštyje (buvo numatytas 1,4 m, o sumontuoti 1,8-1,9 m aukštyje nuo grindų), nebuvo apšiltintos rūsio lubos arba cokolis, sanitarinis mazgas liko nepajungtas į bendrą kanalizacijos sistemos stovą, į ieškovui priklausančias patalpas nebuvo atvestas karštas vanduo, netinkamai išvedžiotus rūsyje vamzdžius ieškovas turės paslėpti papildomomis pertvaromis, dėl ko sumažės patalpų plotas. Byloje darbų trūkumus įrodinėja 2014-09-29 antstolio Ričardo Kudrausko faktinių aplinkybių konstatavimo protokolu Nr. 98-127, kuriuo antstolis konstatavo, kad ( - ) namo siena pirmame aukšte yra sutrūkinėjusi (foto Nr. 1-2, 5-10, 13-25), ant stogelio virš pirmo aukšto langų yra įrengti balkonai, o stogelio plokštė yra sudrėkusi ir šlapiuoja (foto Nr. 3, 4, 11, 12, 33-35), namo kiemo pusėje esanti rampa ir durys neremontuotos (foto Nr. 26-32), rūsio patalpose Nr. 29-4, 29-5, 29-6, 29-7, 29-8, 29-9 išvedžiotas vamzdynas (foto Nr. 36-49, 56-59), sanitarinis mazgas neveikiantis, nes nepajungtas į bendrą stovą, ką patvirtino ir Bendrijos pirmininkė G. L. (foto Nr. 50-51), namo rūsyje lubos neapšiltintos (foto Nr. 53-55) (2 t., 174-205 b. l.). Ieškovas žalos dydį grindė mokėjimo UAB „Reforsas“ nurodymo, kuriuo sumokėta 97,41 Eur už rūsio patalpose buvusios angos užtaisymo darbus, kopija (1 t., 19 b. l.), ir šį mokėjimą patvirtinančios lokalinės sąmatos kopija (3 t., 18 b. l.), rūsio patalpų sumažėjimo paskaičiavimu (1 t., 21 b. l.) ir lokalinėmis sąmatomis, kuriose paskaičiuotos išlaidos būsimiems remonto darbams (3 t., 16, 17, 19, 20 b. l.).

52Atsakovų teigimu, fasadinė siena buvo skilusi iki rekonstrukcijos, todėl ir buvo siūloma ieškovui sieną šiltinti, be to, sienos skilimo negalėjo įtakoti naujų balkonų įrengimas.

53Paminėtina, kad byloje nėra rašytinių įrodymų, iš kurių būtų galima nustatyti sienos skilimo laiką ir priežastis, byloje nepateikė jokių įrodymų, iš kurių būtų galima nustatyti kokia buvo namo sienos būklė iki namo renovacijos. Be to, ir pati ieškovo atstovė teismo posėdyje pripažino, kad UAB „Veiklūnė“ ne kartą tvarkė namo pirmojo aukšto sienoje atsiradusius tinko skilimus dėl to, kad šios namo sienos gera būklė didina ieškovui priklausančių komercinei veiklai nuomojamų patalpų patrauklumą. Esant prieštaringiems ieškovo ir atsakovų teiginiams, atkreiptinas dėmesys į tai, kad šiuo atveju antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas nepatvirtina priežastinio ryšio tarp neteisėtų veiksmų ar neveikimo ir atsiradusios žalos. Lietuvos Respublikos Antstolių įstatymo 23 straipsnis ir CPK 635 str. 1 d. nustato, kad faktinių aplinkybių konstatavimas - tai smulkus aplinkybių, daiktų ar turto, jų būklės aprašymas faktinių aplinkybių konstatavimo protokole. Kaip ne kartą yra išaiškinęs Lietuvos Aukščiausiasis teismas, antstolis faktinių aplinkybių konstatavimo protokole apžiūros, stebėjimo, patikrinimu ar kitu būdu, kuris nesusijęs su specialių žinių panaudojimu, užfiksuoja tam tikrą faktinę padėtį, esančią fiksavimo metu. Antstolio faktinių aplinkybių fiksavimo metu surinkti faktiniai duomenys paprastai pagrindžia (patvirtina ar paneigia) faktus apie daiktus, asmenis, pėdsakus, defektus, jų lokalizaciją, apimtį ir kitas susijusias aplinkybes. Ši informacija ne visada gali patvirtinti ar paneigti visas aplinkybes, kurias gali būti reikalinga nustatyti byloje. Atliekant statybos darbus (statant, remontuojant, restauruojant, rekonstruojant, renovuojant) yra naudojamos statybinės medžiagos, turi būti laikomasi statybinių, konstrukcinių ir technologinių reikalavimų. Jų nesilaikymas gali būti defektų priežastis. Teismas, tirdamas ir vertindamas įrodymus, kurie tokiais atvejais užfiksuoti antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo protokole, turi įvertinti, ar jame antstolis fiksavo tokias faktines aplinkybes kaip statybos darbų ar defektų susiformavimo mechanizmą ir priežastis (defektų kilmė, prigimtis, jų atsiradimo sąlygos ir kt.). Jeigu aplinkybei ištirti ir išvadoms daryti, nors jos ir faktinio pobūdžio, reikia specialių žinių, turi būti skiriama ekspertizė. Tokiu atveju teismas pasiūlo šaliai, kuriai tenka įrodinėjimo pareiga, pateikti papildomus įrodymus – teismo ekspertizės aktą. Jeigu papildomi įrodymai nepateikiami, teismas, įvertinęs antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo duomenis kartu su kitais bylos įrodymais, gali konstatuoti, kad asmuo, kuriam nustatyta tam tikrų aplinkybių įrodinėjimo pareiga, neįrodė to, ką privalėjo įrodyti, t. y. aplinkybių, kuriomis grindė savo reikalavimus bei atsikirtimus (CPK 178 str.). Teismas pažymi, kad nagrinėjamos bylos atveju svarbūs yra ne tik faktai, t. y., matomi daikto trūkumai, bet ir jų atsiradimo priežastys, nes turi būti nustatyta, ar defektų priežastys susijusios su statyba, naudotomis medžiagomis, montavimu, technologijos reikalavimų laikymusi ir kt. Ieškovo teismui pateiktas antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas nesuteikia informacijos apie sienos trūkumų susidarymą ir priežastis. Šioms aplinkybėms nustatyti reikalingos specialios žinios, o tokiu atveju, kaip minėta, turi būti atliekama ekspertizė. Teismas siūlė ieškovui prašyti atlikti ekspertizę, tačiau ieškovas tam prieštaravo, jis ir jo atstovas mano, kad byloje užtenka jo pateiktų įrodymų. Taigi, kaip aukščiau paminėta, ieškovo pateiktas antstolio faktinių aplinkybių protokolas nėra pakankamas įrodymas, iš kurio būtų galima spręsti, kad atliekant namo rekonstrukciją, skilo siena ir dėl to buvo padaryta žala. Pažymėtina ir tai, kad namo sienos pagal CK 4.82 straipsnio 1 dalį yra daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančios pagrindinės namo konstrukcijos, o ne ieškovo nuosavybė, todėl sprendimus dėl šios sienos remonto turėjo teisę priimti visi namo patalpų savininkai, o ne vien tik ieškovas. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad UAB „Veiklūnė“ prieštaravo dėl naujų balkonų įrengimo fasadinėje namo pusėje ir konfliktas dėl balkonų įrengimo su Bendrija prasidėjo dar 2002 m. (2 t., 48-49, 134, 135, 136, 137, 138, 143-144 b. l., 3 t., 22-23, 66-67 b. l.), tačiau Bendrijos teigimu UAB „Veiklūnė“ 2002-08-25 pritarė balkonų įrengimui, dėl ko 2005-10-12 balkonams įrengti buvo išduotas statybos leidimas Nr. 323 (2 t., 50-52 b. l.). Naujų balkonų įrengimas nebuvo numatytas Investicijų projekte, ką teismo posėdyje patvirtino ir šio projekto rengėja E. B., nes naujų balkonų įrengimas nėra finansuojamas valstybės. Paminėtina, kad balkonus nutarta įrengti 2009-03-19 daugiabučio namo patalpų savininkų susirinkime (1 t., 60-62, 2 t., 58-60 b. l.), t.y., po to, kai buvo parengtas Techninis projektas. Tačiau naujų balkonų įrengimas buvo įtrauktas į Techninio projekto architektūrinę – statybinę dalį Nr. PRC 08-33-TP-AS, II tomas, 14, 26 l., brėžinyje pažymėti BL2, ir 2009-08-11 Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir Urbanistikos skyriaus nuolatinės statybos komisijos protokolu Nr. 09-2A0 (Techninio projekto architektūrinėje – statybinėje dalis, 5 l.) nutarta išduoti statybos leidimą. Be to, kaip ir nurodė liudytoju apklaustas Z. J. J. (komisijos, pripažinusios pastatą tinkamu naudoti pirmininkas, tuo metu ėjęs Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos, Šiaulių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus Statybos valstybinės priežiūros poskyrio vyr. specialisto pareigas), komisija rekonstrukcijos darbų neatitikimo Techniniam projektui nenustatė, o ir prieštaravimų ar pretenzijų iš UAB „Veiklūnė“ negavo. Tai patvirtina, kad naujų balkonų įrengimas buvo prijungtas vykdant namo rekonstrukciją, balkonams įrengti buvo gautas statybos leidimas ir jis vyko atsižvelgiant į Techniniame projekte numatytus statybos sprendinius, dėl ko rekonstruotas daugiabutis namas, esantis ( - ), Šiauliuose buvo pripažintas tinkamu naudoti. Įvertinęs tai, kas išdėstyta teismas sprendžia, kad ieškovas neįrodė, jog namo, esančio ( - ), Šiauliuose, pirmojo aukšto fasadinė siena skilo dėl naujų balkonų įrengimo ar kitų namo rekonstrukcijos darbų.

54Atsakovai taipogi nesutiko su ieškovu dėl to, kad liko nesuremontuotos rampos, esančios namo kiemo pusėje. Pagal atsakovų, trečiojo asmens Bendrijos atstovės, trečiojo asmens J. Č. paaiškinimus rampų būklė per 5 metus pasikeitė (pablogėjo), tačiau rampų tinkavimo darbai buvo atlikti, jos iki rekonstrukcijos buvo plytinės. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad UAB „Veiklūnė“ atsisakydama fasadinės sienos šiltinimo ir dengimo fasadine danga, prašė suremontuoti namo kiemo pusėje esančias rampas (2 t., 63 b. l., 4 t., 52 b. l.). Byloje esanti 2010-02-26 UAB „Apšiltinimas“ PVM sąskaita - faktūra serija APL Nr. 2005029 (4 t., 53 b. l.) bei 2010-02 atliktų darbų aktas patvirtina, kad be kitų darbų atliktas rampų tinkavimas (4 t., 54 b. l.). Todėl ieškovo argumentai, kad rampos liko nesuremontuotos, atsižvelgiant į antstolio faktinio aplinkybių konstatavimo protokolo reikšmę šioje byloje, apie kurią buvo pasisakyta aukščiau, atmestini kaip nepagrįsti. Be to, ieškovas nepateikė į bylą duomenų, leidžiančių nustatyti kokia buvo rampų būklė iki renovacijos. Taigi ir išlaidos, reikalingos rampų remontui, negali būti vertinamos kaip nuostoliai, susiję su namo renovacija.

55Ieškovas teigia, kad UAB „Veiklūnė“ rūsio patalpoje, iškirtus sienoje angą, reikalingą vamzdžiui praeiti, ji liko neužtaisyta. Angą ieškovo užsakymu užtaisė UAB „Reforsas“, dėl ko ieškovas patyrė 97,41 Eur nuostolių. Trečiasis asmuo J. Č. teismo posėdyje pripažino, kad rūsio patalpose galėjo likti neužtaisyta anga. Tačiau iš teismo posėdyje trečiojo asmens Bendrijos atstovės G. L. duotų paaiškinimų matyti, kad buvo bandoma užtaisyti angą, ir ji liko neužtaisyta dėl paties ieškovo kaltės, nes ieškovo atstovai nedavė raktų statybininkams, vamzdis per nurodytą angą išeina į rūsį, priklausantį J. G.. Atsakovo J. G. atstovas advokatas J. N. teismo posėdžio metu patvirtino, kad pretenzijų dėl angos neužtaisymo jo rūsyje J. G. neturi. Aplinkybės, kad per neužtaisytą angą eina vamzdis, išeinantis būtent į J. G. patalpą, ieškovas nepaneigė. Pažymėtina, kad UAB „Veiklūnė“ reiškė bendras pretenzijas Bendrijai dėl rūsio patalpose išvedžiotų vamzdynų, dėl ko, anot ieškovo, žymiai pablogėjo rūsio patalpų būklė, tačiau byloje nėra rašytinių įrodymų, kurie patvirtintų, kad UAB „Veiklūnė“ būtų akcentavusi darbų trūkumą, t.y., kad liko neužtaisyta anga (2 t., 66-68, 146, 150-151, 152-153 b. l., 3 t., 27-28, 29, 33-34, 35, 40-41, 42 b. l.). Visgi atsižvelgiant į byloje esančių rašytinių įrodymų visumą ir trečiųjų asmenų paaiškinimus, spręstina, kad liko neužtaisyta UAB „Veiklūnė“ rūsio patalpose vamzdžiui pravesti skirta anga, kurios užtaisymą ieškovas apmokėjo savo lėšomis. Tačiau tikėtina, kad nurodytas darbų trūkumas, atsižvelgiant į įtemptus Bendrijos ir UAB „Veiklūnė“ santykius, galėjo likti nepašalintas rangovo dėl ieškovo kaltės. Paminėtina, kad CK 6.248 straipsnio 4 dalis numato, jog tuo atveju, jei dėl žalos atsiradimo kaltas ir kreditorius, tai atlygintini nuostoliai mažinami proporcingai kreditoriaus kaltei arba skolininkas gali būti atleistas nuo civilinės atsakomybės. Laikoma, kad asmuo kaltas, jeigu atsižvelgiant į prievolės esmę ir kitas aplinkybes jis nebuvo tiek rūpestingas ir apdairus, kiek atitinkamomis sąlygomis buvo būtina (CK 6.248 str. 3 d.). Ieškovas nepaneigė aplinkybių, kad nurodyta anga galėjo būti neužtaisyta dėl jo nerūpestingumo, atsisakymo bendradarbiauti su darbus atliekančiu rangovu, dėl ko būtų pagrindas rangovą atleisti nuo civilinės atsakomybės.

56Ieškovas taip pat nurodo, kad po namo rekonstrukcijos nebegali naudoti pagal paskirtį komercinei veiklai rūsio patalpų, kad jų paskirtis buvo pakeista, kadangi jose išvedžioti vamzdžiai, kurių anksčiau nebuvo, naujų vamzdžių įrengimui jis nepritarė, kai kurie vamzdžiai liko nepakeisti, vamzdžiai išvedžioti ne Techniniame projekte nustatytame aukštyje, rūsio palubėje, o su projektine dokumentacija ieškovas nebuvo supažindintas. Aplinkybių, kad UAB „Veiklūnė“ rūsio patalpose yra išvedžioti 1,8-1,9 m aukštyje šildymo sistemos vamzdžiai, nors Techniniame projekte numatyta išvedžioti 1,4 m aukštyje (Techninio projekto Šildymo dalis Nr. PRC 08-33-TP-IV-Š, IV tomas) bei kad rūsio palubėje yra išvedžioti vandens tiekimo sistemos ir nuotekų šalinimo sistemos vamzdžiai (Techninio projekto Vandentiekio – nuotekų šalinimo dalis Nr. PRC 08-33-TP-II-VN, III tomas) neginčijo atsakovai bei tretieji asmenys, tačiau teigė, kad šildymo sistemos ir vandens sistemos bei nuotekų sistemos vamzdžiai buvo sumontuoti laikantis techninių reikalavimų, šildymo sistemos vamzdžių aukščio pakeitimas yra nežymus, dėl ko nereikėjo iš naujo rengti projektinės dokumentacijos ar gauti naujo statybos leidimo, o vamzdžių sumontavimo aukštis neturi įtakos šildymo sistemos veiklai. Trečiasis asmens J. Č. paaiškino, kad seni šildymo sistemos vamzdžiai buvo demontuoti. Be to, technologiškai nebuvo įmanoma išlaikyti senųjų vamzdžių vietas, nes vienvamzdė šildymo sistema buvo keičiama į dvivamzdę. Tai patvirtino savo atsiliepime ir trečiasis asmuo UAB „Projektų rengimo centras“. Kaip nurodė teisme liudytojas G. P., kuris atliko šildymo sistemos dalies projekto vadovo pareigas, visi vamzdyno sprendiniai buvo suderinti su UAB „Veiklūnė“ atstovais direktore I. K. ir valdybos nariu S. G., su kuriais susitikimas vyko namo rūsyje. Šiems asmenims tuomet buvo paaiškinta, kad visa magistralinė sistema ir stovai liks senoje vietoje. Įgyvendinant Techninį projektą nuo jo žymiai nenukrypta, be to, statybos techninis reglamentas STR 2.01.09.2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“ nenumato, kad vamzdžiai turėtų būti palikti tose pačiose vietose. Liudytojas Z. J. J., teismo posėdyje nurodė, jog UAB „Veiklūnė“ pastabų ar pretenzijų dėl namo rekonstrukcijos nereiškė, pažymėjo, kad visi rekonstrukcijos darbai atlikti nepažeidžiant projektinės dokumentacijos, o pastatas yra pripažintas tinkamu naudoti. Paminėtina, kad byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, kad ieškovo atstovai buvo supažindinti su Techninio projekto sprendiniais 2009-10-29. Taip pat 2007 m. liepos mėnesį ieškovo atstovai dalyvavo susitikime su rangovais, kurio metu buvo paaiškinti Techninio projekto sprendiniai, ieškovo atstovai davė raktus rangovo atstovams, kad šie galėtų vykdyti statybos darbus, kas patvirtina ieškovo sutikimą atlikti Techniniame projekte numatytus darbus (2 t., 150-151 b. l., 3 t., 33-34 b. l.). Techninio projekto Šildymo dalyje Nr. PRC 08-33-TP-IV-Š, IV tomas, ir Vandentiekio – nuotekų šalinimo dalyje Nr. PRC 08-33-TP-II-VN, III tomas, detaliai nurodyta planuotų tiesti vamzdynų, jų sujungimų ir kt. dalių sprendiniai, o Techninio projekto architektūrinėje – statybinėje dalyje Nr. PRC 08-33-TP-AS, II tomas, nėra numatytas patalpų paskirties keitimas. Su šiais sprendiniais ieškovas buvo susipažinęs, darbų atlikimo nekontroliavo ir pretenzijų rangovui nereiškė, atliekamų darbų neprašė stabdyti. 2009-08-12 AB „Šiaulių energija“ pažyma Nr. SD-10-1699(4.5) patvirtina, kad gyvenamojo namo ( - ), Šiauliuose, šilumos sistemos rekonstruotos pagal technines sąlygas ir projektą (2 t., 65 b. l.), o Valstybinės energetikos inspekcija prie Ūkio ministerijos 2009-09-10 Šilumos įrenginių techninės būklės patikrinimo aktu – pažyma Nr. 15-621-08 leido eksploatuoti pastato ( - ) šildymo sistemą, kuri atitinka projekto reikalavimus (2 t., 71 b. l.). Todėl, atsižvelgiant į rašytinius įrodymus, taip pat bylos baigtimi nesuinteresuoto liudytojo G. P. parodymus, ieškovo ir jo atstovės bei liudytojo S. G. teiginiai dėl to, kad nebuvo žinoma apie vamzdyno sistemą ir jos įrengimą UAB „Veiklūnė“ rūsio patalpose, S. G. teiginiai, kad jis rūsio patalpose buvo tik antstoliui atliekant faktinių aplinkybių konstatavimą, vertintini kritiškai ir atmestini. Paminėtina, kad byloje nėra jokių rašytinių įrodymų, iš kurių būtų galima spręsti apie tai, kad ieškovas ketino rūsio patalpas išnuomoti ir naudoti pagal jų komercinę paskirtį, iki rekonstrukcijos atliko kokius nors darbus, siekiant pritaikyti patalpas mėsos perdirbimo cechui ar kitai ūkinei veiklai vykdyti, ieškinyje yra nurodęs, kad rūsio patalpa yra nešildoma ir komercinei veiklai nenaudojama. Pažymėtina tai, kad ieškovas, jau įsigydamas rūsio patalpas, žinojo, kad šiose patalpoje yra įrengta viso namo šildymo sistema, turėjo ir galėjo numatyti, kad eksploatuojant viso namo bendro naudojimo objektą – namo inžinerinę įrangą, gali būti reikalinga atlikti darbus, kurie gali turėti įtakos ir šių ieškovui nuosavybės teise priklausančių patalpų būklei. Įsigydamas tokią patalpą, ieškovas prisiėmė ir su minėtis veiksniais susijusią riziką. Pagal teisės aktų reikalavimus įrengti šildymo ir karšto vandens sistemą, šių sistemų vamzdynus taip, kad jų nesimatytų sienų išorėje, nėra būtina, todėl numatyti tokį reikalavimą techniniame projekte ir tokius darbus atlikti vykdant renovaciją, nebuvo būtina. Jeigu šie darbai yra būtini siekiant ieškovui vykdyti komercinę veiklą minėtose patalpose, ieškovas turėtų atlikti juos savo, o ne kitų asmenų sąskaita. Tai, kad ieškovas ketina nurodytus vamzdžius paslėpti pertvaromis ir/ar atlikti kitus lokalinėse sąmatose nurodytus rūsio remonto darbus nepatvirtina, kad šių darbų atlikimas gali būti vertinamas kaip renovacijos metu padaryta žala.

57Ieškovas taip pat nurodo, kad dėl įrengiamų pertvarų sumažės ieškovui priklausančių rūsio patalpų plotas. Visiškai sutiktina su atsakovų ir trečiųjų asmenų teiginiu, kad ieškovas neįrodė, kad dėl namo rekonstrukcijos sumažėjo ieškovui priklausančių patalpų plotas, dėl ko šis patyrė 21 878, 00 Eur žalą. Paminėtina, kad patalpų sumažėjimą ieškovas grindžia patalpų ploto sumažėjimo paskaičiavimu (1 t., 21 b. l.), tačiau nenurodo, kas patalpų ploto sumažėjimą paskaičiavo. Nurodytas paskaičiavimas pasirašytas ieškovo atstovės direktorės I. K. ir buhalterės B. D., tačiau I. K. teigimu, paskaičiavimas atliktas specialisto, kurio ieškovo atstovė teismo posėdyje neatskleidė. Neaiškus patalpų ploto sumažėjimo paskaičiavimo metodas, nėra žinoma, kiek tikslus nurodytas paskaičiavimas. Iš to teismas sprendžia, kad ieškovo pateiktas patalpų ploto sumažėjimo paskaičiavimas nėra tinkamas įrodymas, iš kurio galima nustatyti bylai reikšmingas objektyvias aplinkybes. Iš ieškovo atstovės paaiškinimo matyti, kad rūsio patalpų ploto sumažėjimas paskaičiuotas atsižvelgiant į numatomus rūsio patalpų remonto darbus, t.y., į tai, kad norint paslėpti vamzdžius reikės įrengti pertvaras, dėl ko rūsio patalpų plotas sumažės. Nurodyta patvirtina, kad ieškovui priklausančių rūsio patalpų plotas kol kas nėra sumažėjęs. Kaip minėta aukščiau, ieškovas neįrodė, jog rekonstrukcijos metu vamzdžiai turėjo būti sumontuoti ne ant sienų ir buvo būtina juos paslėpti. Pažymėtina, kad patalpų plotas yra nustatomas ir apskaičiuojamas Žemės ūkio ministro 2002 m. gruodžio 30d. įsakymu Nr. 522 patvirtintų „Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklėse“ nustatyta tvarka. Duomenų apie tai, kad atlikus namo renovaciją, buvo atlikti nauji kadastriniai matavimai ir juos atlikus paaiškėjo, kad sumažėjo ieškovui priklausančių patalpų plotas, nėra, todėl ieškovo argumentai dėl patalpų ploto sumažėjimo vertinami kaip teisiškai nepagrįsti. Aplinkybės, kad sumažėjo ieškovo rūsio patalpų vertė nepagrindžia ieškovo į bylą pateiktas 2011-10-20 nekilnojamojo turto vertinimas (1 t., 23-26 b. l.). Pažymėtina, kad turto vertinimas atliktas jau po namo rekonstrukcijos, todėl jame turėjo atsispindėti turto įvertinimas pagal faktinę tuo metu buvusią rūsio patalpų būklę. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, teismas sprendžia, kad ieškovas neįrodė, jog dėl šildymo sistemos vamzdžių pakeitimo, vandens ir nuotekų sistemos įrengimo ieškovui priklausančiose rūsio patalpose, ieškovui buvo padaryta žala dėl žymiai pablogėjusios rūsio patalpų būklės.

58Kaip nurodyta, ieškovas teigė, kad dėl rekonstrukcijos pasikeitė jam priklausančių rūsio patalpų tikslinė paskirtis. Tačiau ieškovas nenurodė, kokiu pagrindu ši paskirtis buvo pakeista, kokie buvo priimti techniniai paskirties pakeitimo sprendiniai, į kokią paskirtį pakeista komercinė paskirtis. Statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2002, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 218, ketvirtajame skirsnyje yra numatyti reikalavimai daugiabučių namų patalpų rekonstrukcijai (kapitaliniam remontui) keičiant jų paskirtį. Vienas iš numatytų reikalavimų – viešai apsvarstyti patalpų paskirties pakeitimą daugiabučio namo patalpų savininkų susirinkime, ir patalpų paskirties pakeitimui turi pritarti daugiau nei 50 % namo patalpų savininkų. Nurodytas pritarimas turi būti pridedamas prie prašymo išduoti statybos leidimą. Statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2005 8 priedo II skyriuje “Techninio projekto dalių sudėtis“ nustatyta, kad Architektūros techninio projekto dalyje privalo būti numatyti statinio techniniai ir paskirties rodikliai (8.1.15. p.). Iš byloje esančių rašytinių įrodymų bei iš Techniniame projekte nustatytų reikalavimų matyti, kad patalpų paskirtis rekonstruojant pastatą nebuvo numatyta pakeisti. Todėl vien tai, kad rūsio patalpose buvo išvedžioti vamzdžiai ar sanitarinis mazgas nebuvo pajungtas į bendrą kanalizacijos stovą, nenumatant patalpos paskirties keitimo Techniniame projekte, taip pat neatlikus viešo apsvarstymo procedūros, nereiškia, kad buvo pakeista patalpų paskirtis.

59Ieškovo teigimu, jam padaryta žala taip pat dėl to, kad rūsio patalpose esantis sanitarinis mazgas neveikia, nes nepajungtas į bendrą kanalizacijos stovą, taip pakeičiant patalpos tiesioginę paskirtį. Atsakovai ir trečiasis asmuo J. Č. neprieštaravo ieškovo teiginio daliai dėl to, kad nepajungtas į bendrą kanalizacijos sistemos stovą, tačiau teigė, kad tai nenumatyta techniniame projekte. Techninio projekto Vandentiekio – nuotekų šalinimo dalyje Nr. PRC 08-33-TP-II-VN, III tome nėra numatytas sanitarinio mazgo prijungimas prie bendro kanalizacijos stovo, o Techninio projekto architektūrinėje – statybinėje dalyje Nr. PRC 08-33-TP-AS, II tomas, nėra numatytas patalpų paskirties keitimas. Paminėtina, kad, anot Bendrijos pirmininkės, dėl nurodyto sanitarinio mazgo iki rekonstrukcijos nuolat užsikimšdavo namo kanalizacija. Atsižvelgiant į tai, kad sanitarinio mazgo atjungimas nuo bendro kanalizacijos stovo nereiškia patalpos paskirties pakeitimo, o pajungimas projekte nenumatytas, patvirtina, kad ieškovas neįrodė, jog dėl sanitarinio mazgo atjungimo ieškovui renovacijos metu buvo padaryta žala.

60Dar vienas ieškovo argumentas – kad į ieškovo patalpas nebuvo atvestas karštas vanduo, nors tai numatyta Techniniame projekte. Trečiojo asmens Bendrijos atstovė teismo posėdyje nurodė, kad ieškovas iki namo rekonstrukcijos nesinaudojo karštu vandeniu, buvo atsijungęs nuo bendros karšto vandens tiekimo sistemos ir vandenį šildė elektros prietaisais, ką patvirtino ir ieškovo atstovė teisme. Be to, Bendrijos atstovė teigė, kad į ieškovui priklausančias patalpas yra atvesti karšto vandens įvadai, todėl jis bet kada gali prisijungti prie bendros karšto vandens tiekimo sistemos. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad ieškovas niekada nereiškė jokių pretenzijų ar reikalavimų dėl karšto vandens įvedimo ir šias pretenzijas pareiškė tik ieškinyje. Be kita ko, ieškovas nepateikė jokių paskaičiavimų, kiek kainuotų karšto vandens įvedimas, taip pat duomenų, kad yra poreikis naudotis karštu vandeniu, nes atsisakoma šildyti vandenį elektros prietaisais. Atsižvelgiant į tai, spręstina, kad ieškovas neįrodė, kad neįvedus karšto vandens vamzdžių į ieškovui priklausančias patalpas jam buvo padaryta žala.

61Be kita ko, ieškovas teigia, kad netinkamai ir ne pagal Techninį projektą buvo apšiltintas namo 1 aukštas. Ieškovo teigimu, turėjo būti apšiltintas namo cokolis arba rūsio lubos, tačiau tai nebuvo padaryta, vietoje to – apšiltintas stogelis, kuris po rekonstrukcijos šlampa. Dėl šios priežasties yra stebimi temperatūros skirtumai pirmame aukšte (15-16 laipsnių) ir kituose namo aukštuose. Ieškovas nenurodė jokių teisės aktų, kuriais remiantis turėjo būti priimtas vienas ar kitas namo šiltinimo techninis sprendimas, t.y., kad neapšiltinus cokolio, būtina šiltinti rūsio lubas. Kad pirmo aukšto nuomojamose patalpose yra žemesnė temperatūra nei kitose namo patalpose, patvirtina byloje esantys rašytiniai įrodymai (2 t., 148, 149 b. l., 3 t., 21, 44 b. l.) bei teismo posėdyje apklaustas liudytojas A. V. Pagal liudytojo J. M. parodymus pagal higienos normų reikalavimus patalpose turi būti mažiausiai 18 laipsnių šilumos, ir namo šildymo sistemos prižiūrėtojas reguliuoja temperatūrą patalpose. Atsakovai ir tretieji asmenys teigė, kad namas apšiltintas vadovaujantis Techniniu projektu ir yra pripažintas tinkamu naudoti, kad ieškovas atsisakė šiltinti namo pirmo aukšto fasadinę sieną, todėl liko neapšiltinta dalis cokolio, o namo stogelis nėra apšiltintas. Iš trečiojo asmens E. B. paaiškinimų matyti, kad cokolis yra sienos dalis, todėl atsisakius sienos šiltinimo, cokolis nėra šiltinamas. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad UAB „Veiklūnė“ 2009-05-27 raštu atsisakė sienų šiltinimo. Techninio projekto architektūrinėje – statybinėje dalyje Nr. PRC 08-33-TP-AS, II tomas, 13 lape numatyta, kad UAB „Veiklūnė“ kategoriškai atsisakė šiltinti jai priklausančių patalpų išorines atitvaras, todėl fasadas ašyse 1-6 pirmo aukšto lygyje nešiltinamas, paliekama esama apdaila. Be to, tose vietose, kur dėl konstrukcinių ypatumų apšiltinti neįmanoma, apšiltinimo darbai neatliekami. Techniniame projekte nenumatyta šiltinti rūsio lubų ir namo stogelio, o atsižvelgiant į paties ieškovo reikalavimą, neatliekami fasado, į kurį įeina ir cokolis, šiltinimo darbai, todėl ieškovo teiginiai, kad namo šiltinimas buvo atliktas ne pagal Techninį projektą atmestinas kaip nepagrįstas. Paminėtina, kad ieškovas, žinodamas, kad yra rengiamas Techninis projektas, taip pat ir jį parengus, turėjo galimybę pateikti užsakovui ir/ar projekto rengėjui šiltinimo alternatyvas (rūsio lubų šiltinimas), tačiau to nepadarė ir nesielgė kaip rūpestingas bei atidus patalpų savininkas. Atsižvelgiant tai, spręstina, kad ieškovas neįrodė, kad pastatas buvo netinkamai, ne pagal Techninį projektą apšiltintas ir dėl to jam buvo padaryta žala.

62Kaip minėta, civilinės atsakomybės sąlyga yra asmens neteisėti veiksmai, žala ir priežastinis ryšys tarp asmens neteisėtų veiksmų ir padarytos žalos. Ieškovas neįrodė nei vienos iš nurodytų būtinų civilinės atsakomybės sąlygų. Aukščiau aptarti įrodymai patvirtina, kad byloje nenustatyti atsakovų neteisėti veiksmai ir žalos padarymo faktas, todėl dėl priežastinio ryšio ir kaltės teismas detaliau nepasisako.

63Rungimosi civiliniame procese principas (CPK 12 str.) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjime tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 str.). Šioje byloje ieškovas nepateikė teismui tinkamų įrodymų, kurių pagrindu būtų galima padaryti išvadą, jog ieškinys dėl ieškovo patirtų nuostolių dydžio yra įrodytas, todėl ieškinys atmestinas kaip nepagrįstas.

64Dėl bylinėjimosi išlaidų.

65CPK 93 straipsnio 1 dalis nustato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Nagrinėjamu atveju ieškinys buvo atmestas, todėl yra pagrindas atsakovams bei tretiesiems asmenims priteisti bylinėjimosi išlaidas iš ieškovo (CPK 93 str. 1 d.).

66Atsakovus E. Š., I. G. – Š., A. O., J. V., V. V., M. V., K. V., L. K., T. Z., G. B., Z. L., T. K., J. G., Z. A., A. Ž., R. Z., D. Z., D. N., A. M., A. N., D. A., K. R., J. J., V. M., T. B. nagrinėjant bylą teisme atstovavo advokatas J. N.. Iš byloje esančių pinigų priėmimo kvitų ir mokėjimo nurodymo (3 t., 68-87 b. l.) matyti, kad kiekvienas iš atsakovų, išskyrus atsakovę J. J., advokatui sumokėjo po 100,00 Eur, kurie jiems priteistini iš ieškovo.

67Atsakovę V. Z. byloje atstovavo Valstybės garantuojamos teisinės tarnybos paskirta advokatė Zoja Kastėnienė, todėl pagal byloje esančią pažymą (5 t., 14 b. l.) iš ieškovo valstybės naudai priteistina 368,59 Eur išlaidų už suteiktą antrinę teisinę pagalbą.

68Trečiąjį asmenį UAB „Projektų rengimo centras“ byloje atstovavo advokatų profesinės bendrijos TAILORS paskirti advokatai, todėl trečiasis asmuo prašo priteisti iš ieškovo 367,91 Eur advokato išlaidoms apmokėti. Nurodyta suma pagrįsta byloje esančiais dokumentais 2015-11-02 PVM sąskaita - faktūra TL439, darbų ataskaita, 2016-02-08 mokėjimo nurodymu Nr. 686 (5 t., 1-6 b. l.), todėl priteistina iš ieškovo trečiajam asmeniui.

69Iš ieškovo valstybei taip pat priteistinos 58,99 Eur teismo turėtos išlaidos už procesinių dokumentų įteikimą (CPK 92 str., 93 str. 1 d.).

70Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 260 straipsniu, 263-267 straipsniais, 268-270 straipsniais, 307 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

71ieškinį atmesti.

72Priteisti iš ieškovo UAB „Veiklūnė“, į. k. 144866856, atsakovei T. B., a. k. ( - ) 100,00 Eur (vieną šimtą eurų) išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

73Priteisti iš ieškovo UAB „Veiklūnė“, į. k. 144866856, atsakovei A. M., a. k. ( - ) 100,00 Eur (vieną šimtą eurų) išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

74Priteisti iš ieškovo UAB „Veiklūnė“, į. k. 144866856, atsakovui D. A., a. k. ( - ) 100,00 Eur (vieną šimtą eurų) išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

75Priteisti iš ieškovo UAB „Veiklūnė“, į. k. 144866856, atsakovui V. M. (V. M.), gim. ( - ), 100,00 Eur (vieną šimtą eurų) išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

76Priteisti iš ieškovo UAB „Veiklūnė“, į. k. 144866856, atsakovei K. R., a. k. ( - ) 100,00 Eur (vieną šimtą eurų) išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

77Priteisti iš ieškovo UAB „Veiklūnė“, į. k. 144866856, atsakovei D. N., a. k. ( - ) 100,00 Eur (vieną šimtą eurų) išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

78Priteisti iš ieškovo UAB „Veiklūnė“, į. k. 144866856, atsakovei A. N., a. k. ( - ) 100,00 Eur (vieną šimtą eurų) išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

79Priteisti iš ieškovo UAB „Veiklūnė“, į. k. 144866856, atsakovei R. Z., a. k. ( - ) 100,00 Eur (vieną šimtą eurų) išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

80Priteisti iš ieškovo UAB „Veiklūnė“, į. k. 144866856, atsakovui E. Š., a. k. ( - ) 100,00 Eur (vieną šimtą eurų) išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

81Priteisti iš ieškovo UAB „Veiklūnė“, į. k. 144866856, atsakovei A. O., a. k. ( - ) 100,00 Eur (vieną šimtą eurų) išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

82Priteisti iš ieškovo UAB „Veiklūnė“, į. k. 144866856, atsakovui V. V., a. k. ( - ) 100,00 Eur (vieną šimtą eurų) išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

83Priteisti iš ieškovo UAB „Veiklūnė“, į. k. 144866856, atsakovui M. V., a. k. ( - ) 100,00 Eur (vieną šimtą eurų) išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

84Priteisti iš ieškovo UAB „Veiklūnė“, į. k. 144866856, atsakovei L. K., a. k. ( - ) 100,00 Eur (vieną šimtą eurų) išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

85Priteisti iš ieškovo UAB „Veiklūnė“, į. k. 144866856, atsakovei T. Z., a. k. ( - ) 100,00 Eur (vieną šimtą eurų) išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

86Priteisti iš ieškovo UAB „Veiklūnė“, į. k. 144866856, atsakovui G. B., a. k. ( - ) 100,00 Eur (vieną šimtą eurų) išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

87Priteisti iš ieškovo UAB „Veiklūnė“, į. k. 144866856, atsakovei Z. L., a. k. ( - ) 100,00 Eur (vieną šimtą eurų) išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

88Priteisti iš ieškovo UAB „Veiklūnė“, į. k. 144866856, atsakovei T. K., a. k. ( - ) 100,00 Eur (vieną šimtą eurų) išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

89Priteisti iš ieškovo UAB „Veiklūnė“, į. k. 144866856, atsakovui J. G., a. k. ( - ) 100,00 Eur (vieną šimtą eurų) išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

90Priteisti iš ieškovo UAB „Veiklūnė“, į. k. 144866856, atsakovei Z. A., a. k. ( - ) 100,00 Eur (vieną šimtą eurų) išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

91Priteisti iš ieškovo UAB „Veiklūnė“, į. k. 144866856, atsakovei A. Ž., a. k. ( - ) 100,00 Eur (vieną šimtą eurų) išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

92Priteisti iš ieškovo UAB „Veiklūnė“, į. k. 144866856, valstybei 368,59 Eur (tris šimtus šešiasdešimt aštuonis eurus, 59 centus) išlaidų už suteiktą antrinę teisinę pagalbą (įmokos kodas 5630).

93Priteisti iš ieškovo UAB „Veiklūnė“, į. k. 144866856, trečiajam asmeniui UAB „Projektų rengimo centras“, į. k. 300612420, 367,91 Eur (trijų šimtų šešiasdešimt septynių eurų, 91 cento) išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

94Priteisti iš ieškovo UAB „Veiklūnė“, į. k. 144866856, valstybei 58,99 Eur (penkiasdešimt aštuonis eurus, 99 centus) išlaidų už procesinių dokumentų siuntimą (įmokos kodas 5660).

95Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Šiaulių apygardos teismui, skundą paduodant Šiaulių apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo teisėja Rima Gudienė, sekretoriaujant Ramonai... 2. atsakovei A. Ž.,... 3. atsakovei T. B.,... 4. atsakovų E. Š., I. G. – Š., A. O., J. V., V. V., M. V., K. V., L. K., T.... 5. atsakovės V. Z. atstovei advokatei Zojai Kastėnienei,... 6. trečiojo asmens daugiabučio namo ( - ) savininkų bendrijos atstovei... 7. trečiajam asmeniui E. B.,... 8. trečiajam asmeniui J. Č.,... 9. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę... 10. Šiaulių apylinkės teisme buvo nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-669-949/2015... 11. Ieškovas UAB „Veiklūnė“ pateikė ieškinį, prašydama priteisti... 12. Nurodė, kad ieškovui nuosavybės teise priklauso komercinės paskirties... 13. Teismo posėdyje ieškovo atstovės direktorė J. K. ir advokatė Eugenija... 14. Atsakovai E. Š., I. G. – Š., A. O., J. V., V. V., M. V., K. V., L. K., T.... 15. Atsakovės T. B., A. Ž. ir atsakovų atstovas advokatas J. N. prašė... 16. Atsakovė V. Z. pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo prašė atmesti... 17. Atsakovės V. Z. atstovė advokatė Zoja Kastėnienė su ieškiniu nesutiko,... 18. Atsakovai A. Š. ir V. M. atsiliepimų į ieškinį nepateikė, jiems... 19. Trečiasis asmuo J. Č., atlikęs namo renovacijos techninę priežiūrą,... 20. Trečiasis asmuo E. B. teismo posėdyje nurodė, kad ji rengė Investicijų... 21. Trečiasis asmuo atsakovo pusėje Daugiabučio namo savininkų bendrija ( - )... 22. Teismo posėdyje trečiojo asmens atsakovo pusėje Bendrijos atstovė... 23. Trečiasis asmuo UAB „Aulaukis“ pateikė teismui atsiliepimą į ieškinį,... 24. Trečiasis asmuo UAB „Dairūnas“ atsiliepimo į ieškinį nepateikė, jo... 25. Trečiasis asmuo BUAB „Nordlita“ atsiliepimo į ieškinį nepateikė,... 26. Trečiasis asmuo UAB „Projektų rengimo centras“ pateikė atsiliepimą į... 27. m. gegužės 8 d. raštu Nr. 12-292 Projektuotojas nurodė, jog daugiabučio... 28. Institucija, teikianti išvadą byloje, Valstybės teritorijų planavimo ir... 29. Ieškinys atmestinas.... 30. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovui UAB... 31. Byloje kilo ginčas dėl žalos, kuri galimai atsirado dėl namo... 32. Dėl dalyvaujančių byloje šalių tinkamumo.... 33. Ieškovas teigia, kad atsakovai (Bendrijos nariai) ir rangovas yra atsakingi... 34. Atsakovai teisme prašė pakeisti jų procesinę padėtį iš atsakovų į... 35. Asmuo savo pažeistas teises gali ginti įgyvendindamas konstitucinę teisę... 36. Šalių dalyvavimo procese tikslas – pasiekti, kad teismo sprendimas turėtų... 37. Pagal CPK 45 straipsnio 1 dalį teismas, bylos nagrinėjimo metu nustatęs, kad... 38. Teismas pažymi, kad civilinė atsakomybė yra dviejų rūšių – sutartinė... 39. Civilinei atsakomybei taikyti būtina nustatyti visas jos taikymo sąlygas:... 40. Bylos duomenimis nustatyta, kad trečiasis asmuo Bendrija sudarė statybos... 41. Ieškovas ieškinyje taip pat pažymi, kad ieškovo ir UAB „Apšiltinimas“... 42. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad Bendrija sudarė ne tik sutartį dėl namo... 43. Jeigu ieškovas nesutinka, kad atsakovas būtų pakeistas kitu asmeniu, teismas... 44. Dėl ieškovo galimo nušalinimo nuo dalyvavimo priimant sprendimus dėl... 45. Ieškovas teigia, kad nebuvo laiku ir tinkamai supažindintas su namo... 46. Pagal CK 4.82 straipsnio 1 dalį daugiabučių namų butų ir kitų patalpų... 47. Byloje esantys dokumentai patvirtina, kad UAB „Veiklūnė“ valdyba... 48. Dėl civilinės atsakomybės sąlygų.... 49. Byloje dėl žalos atlyginimo turi būti įrodytos tokios teisinės... 50. Iš byloje esančių dokumentų matyti, kad Daugiabučio namo, esančio ( - ),... 51. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovų 97,41 Eur išlaidų, patirtų... 52. Atsakovų teigimu, fasadinė siena buvo skilusi iki rekonstrukcijos, todėl ir... 53. Paminėtina, kad byloje nėra rašytinių įrodymų, iš kurių būtų galima... 54. Atsakovai taipogi nesutiko su ieškovu dėl to, kad liko nesuremontuotos... 55. Ieškovas teigia, kad UAB „Veiklūnė“ rūsio patalpoje, iškirtus sienoje... 56. Ieškovas taip pat nurodo, kad po namo rekonstrukcijos nebegali naudoti pagal... 57. Ieškovas taip pat nurodo, kad dėl įrengiamų pertvarų sumažės ieškovui... 58. Kaip nurodyta, ieškovas teigė, kad dėl rekonstrukcijos pasikeitė jam... 59. Ieškovo teigimu, jam padaryta žala taip pat dėl to, kad rūsio patalpose... 60. Dar vienas ieškovo argumentas – kad į ieškovo patalpas nebuvo atvestas... 61. Be kita ko, ieškovas teigia, kad netinkamai ir ne pagal Techninį projektą... 62. Kaip minėta, civilinės atsakomybės sąlyga yra asmens neteisėti veiksmai,... 63. Rungimosi civiliniame procese principas (CPK 12 str.) lemia tai, kad... 64. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 65. CPK 93 straipsnio 1 dalis nustato, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 66. Atsakovus E. Š., I. G. – Š., A. O., J. V., V. V., M. V., K. V., L. K., T.... 67. Atsakovę V. Z. byloje atstovavo Valstybės garantuojamos teisinės tarnybos... 68. Trečiąjį asmenį UAB „Projektų rengimo centras“ byloje atstovavo... 69. Iš ieškovo valstybei taip pat priteistinos 58,99 Eur teismo turėtos... 70. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259... 71. ieškinį atmesti.... 72. Priteisti iš ieškovo UAB „Veiklūnė“, į. k. 144866856, atsakovei T. B.,... 73. Priteisti iš ieškovo UAB „Veiklūnė“, į. k. 144866856, atsakovei A. M.,... 74. Priteisti iš ieškovo UAB „Veiklūnė“, į. k. 144866856, atsakovui D. A.,... 75. Priteisti iš ieškovo UAB „Veiklūnė“, į. k. 144866856, atsakovui V. M.... 76. Priteisti iš ieškovo UAB „Veiklūnė“, į. k. 144866856, atsakovei K. R.,... 77. Priteisti iš ieškovo UAB „Veiklūnė“, į. k. 144866856, atsakovei D. N.,... 78. Priteisti iš ieškovo UAB „Veiklūnė“, į. k. 144866856, atsakovei A. N.,... 79. Priteisti iš ieškovo UAB „Veiklūnė“, į. k. 144866856, atsakovei R. Z.,... 80. Priteisti iš ieškovo UAB „Veiklūnė“, į. k. 144866856, atsakovui E.... 81. Priteisti iš ieškovo UAB „Veiklūnė“, į. k. 144866856, atsakovei A. O.,... 82. Priteisti iš ieškovo UAB „Veiklūnė“, į. k. 144866856, atsakovui V. V.,... 83. Priteisti iš ieškovo UAB „Veiklūnė“, į. k. 144866856, atsakovui M. V.,... 84. Priteisti iš ieškovo UAB „Veiklūnė“, į. k. 144866856, atsakovei L. K.,... 85. Priteisti iš ieškovo UAB „Veiklūnė“, į. k. 144866856, atsakovei T. Z.,... 86. Priteisti iš ieškovo UAB „Veiklūnė“, į. k. 144866856, atsakovui G. B.,... 87. Priteisti iš ieškovo UAB „Veiklūnė“, į. k. 144866856, atsakovei Z. L.,... 88. Priteisti iš ieškovo UAB „Veiklūnė“, į. k. 144866856, atsakovei T. K.,... 89. Priteisti iš ieškovo UAB „Veiklūnė“, į. k. 144866856, atsakovui J. G.,... 90. Priteisti iš ieškovo UAB „Veiklūnė“, į. k. 144866856, atsakovei Z. A.,... 91. Priteisti iš ieškovo UAB „Veiklūnė“, į. k. 144866856, atsakovei A.... 92. Priteisti iš ieškovo UAB „Veiklūnė“, į. k. 144866856, valstybei 368,59... 93. Priteisti iš ieškovo UAB „Veiklūnė“, į. k. 144866856, trečiajam... 94. Priteisti iš ieškovo UAB „Veiklūnė“, į. k. 144866856, valstybei 58,99... 95. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...