Byla 1A-5-593/2020
Dėl Kėdainių rajono apylinkės teismo 2017 m. liepos 19 d. nuosprendžio, kuriuo

1Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš Daivos Jankauskienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Jurgio Kiškio ir Danguolės Šiugždinytės,

2sekretoriaujant Rimantei Litvinavičiūtei, Rolandai Bučmienei,

3dalyvaujant prokurorams Virgilijui Lazauskui ir Ovidijui Vasiliauskui,

4nuteistajam R. Č., jo gynėjui advokatui Ramūnui Putinui, nuteistiesiems A. M., R. D. ir jų gynėjui advokatui Arnoldui Blaževičiui, nuteistajam R. Č. ir jo gynėjui advokatui Ramūnui Putinui,

5viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistųjų R. Č., A. M., R. D. apeliacinius skundus dėl Kėdainių rajono apylinkės teismo 2017 m. liepos 19 d. nuosprendžio, kuriuo

6R. Č. pripažintas kaltu ir nuteistas:

7pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 207 straipsnio 1 dalį – laisvės atėmimu 2 metams 6 mėnesiams;

8pagal BK 300 straipsnio 3 dalį – laisvės atėmimu 4 metams.

9Vadovaujantis BK 63 straipsnio 5 dalies 1 punktu, paskirtos bausmės subendrintos jas apimant ir paskirta subendrinta bausmė – laisvės atėmimas 4 metams.

10Vadovaujantis BK 72 straipsnio 2, 5 dalimis konfiskuotas R. Č. iš nusikalstamos veikos gautas turtas – 1 201 040,16 Eur.

11A. M. pripažintas kaltu ir nuteistas:

12pagal BK 24 straipsnio 6 dalį, 207 straipsnio 1 dalį – laisvės atėmimu 2 metams.

13Pagal BK 223 straipsnio 1 dalį – laisvės atėmimu 1 metams.

14Vadovaujantis BK 63 straipsnio 5 dalies 1 punktu, paskirtos bausmės subendrintos jas apimant ir paskirta subendrinta bausmė – laisvės atėmimas 2 metams.

15R. D. pripažintas kaltu padarius ir nuteistas:

16pagal BK 24 straipsnio 6 dalį, 207 straipsnio 1 dalį – laisvės atėmimu 2 metams.

17pagal BK 223 straipsnio 1 dalį – laisvės atėmimu 1 metams.

18Vadovaujantis BK 63 straipsnio 5 dalies 1 punktu, paskirtos bausmės subendrintos jas apimant ir paskirta subendrinta bausmė – laisvės atėmimas 2 metams.

19Priteista iš R. Č. valstybės naudai 656,24 Eur valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidų.

20Iš kaltinamųjų R. Č., A. M., R. D. priteista po 43,77 Eur proceso (pašto) išlaidų valstybės naudai.

21Teisėjų kolegija

Nustatė

221.

23R. Č. Kėdainių rajono apylinkės teismo 2017 m. liepos 19 d. nuosprendžiu nuteistas už tai, kad, veikdamas bendrininkų grupėje kartu su E. Č., V. K., R. D., D. J., A. M., J. B., kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas nutrauktas jam mirus, turėdamas tikslą apgaule įgyti didelės – 1 959 308,66 Eur (pagal tuo metu galiojusią valiutą 6 765 100,93 Lt) vertės subsidiją – Europos Sąjungos ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšas, Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau - Agentūra) skiriamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „A.A.I.“ programų „K.T.“, ,,E.Ū.“ ir „R.V.T.B.G.“ įgyvendinimo taisykles (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007-04-06 įsakymas 3D-152, 2009-04-07 redakcija Nr. 3D-230) iš anksto žinodamas, kad pagal taisyklių 9.9.5. punktą, kuriame nurodyta, kad ,,maksimali metinė išmokos suma valdai dalyvaujant E.Ū. programoje - 115848,01 Eur (pagal tuo metu galiojusią valiutą 400 000 Lt). Ūkis negali būti skaidomas siekiant išvengti paramos apribojimų“, siekdamas išvengti maksimalios metinės išmokos vienai valdai apribojimo, realizuodamas vieninga tyčia apimantį nusikalstamą sumanymą apgaule įgyti didelės – 1 201 040,16 Eur (pagal tuo metu galiojusią valiutą 4 146 951,48 Lt) vertės svetimą turtą - Europos Sąjungos ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšas, skiriamas pagal minėtą veiklos sritį:

241.1.

25pasitelkęs E. Č., kuris, neturėdamas jokių materialinių ir fizinių resursų žemės ūkio veiklai vystyti, už ikiteisminio tyrimo metu nenustatytą atlygį sutiko savo vardu įkurti ūkininko ūkį - valdą, žinodamas, kad pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones „A.A.I.“ programų „K.T.“, „E.Ū.“ ir ,,R.V.T.B.G.“ įgyvendinimo taisykles (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007-04-06 įsakymas 3D-152, 2009-04-07 redakcija Nr. 3D-230) III dalį „Pareiškėjų tinkamumo kriterijai“ kompensacinės išmokos mokamos pareiškėjams, kurie „7.1. yra įregistravę valdų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre“ reikalinga įregistruoti ūkininko ūkį, ( - ) rajono savivaldybės administracijos žemės ūkio ir melioracijos skyriui 2008-04-23 pateikė E. Č. vardu prašymą dėl ūkininko ūkio įregistravimo, nurodant, kad dirbama žemė 9,22 ha (unikalus Nr. ( - )) esanti ( - )), 2008-04-22 panaudos sutartimi išnuomota E. Č. paties R. Č., po ko neatskleidęs, kad tikrasis pareiškėjas yra pats R. Č. bei tikrųjų duomenų apie ūkininko E. Č. ūkio veiklą, žinodamas, kad pretenduojant į Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą, Agentūrai būtina pateikti ne tik paraišką, bet ir dokumentus, patvirtinančius ūkio veiklą, žinodamas, kad pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones ,,A.A.I.“ programų ,,K.T.“, „E.Ū.“ ir ,,R.V.T.B.G.“ įgyvendinimo taisykles (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007-04-06 įsakymas 3D-152, 2009-04-07 redakcija Nr. 3D-230) 31. punktą, kuriame nurodyta, kad „Ekologinio žemės ūkio taisyklių laikymąsi kontroliuoja ir sertifikavimą atlieka ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų sertifikavimo įstaiga“ reikalinga E. Č. vardu įsteigtą ūkį sertifikuoti, pateikė VšĮ „E“ - įstaigos, kuri atlieka ekologinės gamybos ir išskirtinės kokybės žemės ūkio ir maisto produktų sertifikavimą bei kontrolę, panaudos sutartis, kuriose įrašė žinomai melagingus duomenis apie neva panaudos sutartimis išnuomojamus žemės sklypus E. Č.: Panaudos sutartis 2009-05-10 dėl žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), Panaudos sutartis 2009-05-10 dėl žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), Panaudos sutartis 2009-05-10 dėl žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), Panaudos sutartis 2009-05-10 dėl žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), Panaudos sutartis 2009-05-10 dėl žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), Panaudos sutartis 2009-05-10 dėl žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), Panaudos sutartis 2009- 05-10 dėl žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), Panaudos sutartis 2009-05-10 dėl žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), Panaudos sutartis 2009-05-10 dėl žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), Panaudos sutartis 2009-05-10 dėl žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), Panaudos sutartis 2009-05-10 dėl žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), Panaudos sutartis 2009-05-12 dėl žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), po ko šiuos jam žinomai melagingus duomenis patvirtino savo parašu kaip panaudos davėjas, bei pasirašė už E. Č., kaip panaudos gavėją, po ko juos pateikė VšĮ „E“, kuri, vykdydama savo funkcijas bei remdamasi R. Č. pateikta informacija apie E. Č. ūkio vietą, auginamą produkciją, dalyvaujant R. Č., E. Č. vardu, VšĮ „E“ atliko ūkio valdos patikras, po ko buvo surašyti 2009-09-01 VšĮ „E“ tikrinimo protokolas Nr. ( - ); 2009-04-23 sutartis Nr. ( - ), kuriuose R. Č. įrašė rankraštinius įrašus „E. Č.“ ir E. Č. vardu pasirašęs, tai yra suklastojęs dokumentus, juos pateikė VšĮ „E“, po ko VšĮ „E“, vykdydama savo funkcijas bei remdamasi pateikta R. Č. informacija apie ūkio veiklą ir vietą, E. Č. nedalyvaujant, atlikus ūkio valdos patikras, išdavė R. Č. reikiamus sertifikatus ūkio veiklai tęsti, po ko R. Č., žinodamas, kad pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007- 2013 metų programos priemones ,,A.A.I.“ programų „K.T.“, „E.Ū.“ ir ,,R.V.T.B.G.“ įgyvendinimo taisykles (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007-04-06 įsakymas 3D-152, 2009-04-07 redakcija Nr. 3D-230) 9.9.2 punktą reikalinga „kasmet deklaruoti pasėlius“, 9.9.3. punktą reikalinga „dalį produkcijos parduoti...“ reikalinga Agentūrai pateikti vedamo Ekologinės gamybos ūkio žurnalo duomenis apie realizuotą produkciją bei dokumentus, pagrindžiančius žurnale atvaizduotus duomenis, VšĮ „E“ išduotus sertifikatus, E. Č. vardu vedė ūkio produkcijos apskaitą bei reikiamus dokumentus pateikė Agentūros darbuotojams, nežinantiems R. Č. ir E. Č. sumanymo, po ko laikotarpiu nuo 2008-04-23 iki 2012-05-22 į E. Č. sąskaitą ( - ), esančią AB ( - ) banke pravedus 232 391,20 Eur (pagal tuo metu galiojusią valiutą 802 400,36 Lt), E. Č. sutikus, piniginėmis lėšomis disponavo R. Č., vykdydamas E. Č. vardu ūkininko veiklą, tokiu būdu R. Č. apgaule įgijo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie žemės ūkio ministerijos teikiamą subsidiją - viso 232 391,20 Eur (pagal tuo metu galiojusią valiutą 802 400, 36 Lt).

261.2.

27Toliau realizuodamas vieninga tyčia apimantį nusikalstamą sumanymą, R. Č. pasitelkęs D. J., kuris neturėdamas jokių fizinių ir materialinių resursų žemės ūkio veiklai vystyti, už ikiteisminio tyrimo metu nenustatytą atlygį sutiko savo vardu įsteigti ūkininko ūkį - valdą, žinodamas, kad pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones „A.A.I.“ programų „K.T.“, ,,E.Ū.“ ir „R.V.T.B.G.“ įgyvendinimo taisykles (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007-04-06 įsakymas 3D-152, 2009-04-07 redakcija Nr. 3D-230) III dalį ,,Pareiškėjų tinkamumo kriterijai“ kompensacinės išmokos mokamos pareiškėjams, kurie „7.1. yra įregistravę valdų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre“ reikalinga įregistruoti ūkininko ūkį, ( - ) rajono savivaldybės administracijos žemės ūkio ir melioracijos skyriui 2010-03-31 pateikė D. J. vardu prašymą dėl ūkininko ūkio įregistravimo, nurodant, kad dirbama žemė yra 17,90 ha ( - ) bei ( - ), kurią 2010-03-26, sudarant fiktyvią pirkimo pardavimo sutartį Nr. ( - ) dėl 10,3000 ha žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), dėl 8,1800ha žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), R. Č. ir apie šį nusikalstamą sumanymą nežinanti jo sutuoktinė I. Č. pardavė D. J., žinodamas, kad D. J. nevykdys ūkininko veiklos, tačiau jo vardu bus steigiamas ūkininko ūkis, po ko neatskleidęs, kad tikrasis pareiškėjas R. Č. bei tikrųjų duomenų apie ūkininko D. J. ūkio veiklą, žinodamas, kad pretenduojant į Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą, Agentūrai būtina pateikti ne tik paraišką, bet ir dokumentus, patvirtinančius ūkio veiklą, žinodamas, kad pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones „A.A.I.“ programų „K.T.“, „E.Ū.“ ir „R.V.T.B.G.“ įgyvendinimo taisykles (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007-04-06 įsakymas 3D-152, 2009-04-07 redakcija Nr. 3D-230) 31. punktą, kuriame nurodyta, kad ,,Ekologinio žemės ūkio taisyklių laikymąsi kontroliuoja ir sertifikavimą atlieka ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų sertifikavimo įstaiga“ reikalinga D. J. vardu įsteigtą ūkį sertifikuoti ir žinodamas, kad tokiems ūkiams naudojamos trąšos, įsigytos įmonių, kurios Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Agrochemijos skyriaus, išduotus išduotus/patvirtintus leidimus įmonėms, gali prekiauti tokiems ūkiams naudoti tinkamomis trąšomis, augalų apsaugos priemonėmis, ir įmonė UAB „K.“ prekiauja tokiems ūkiams reikiamomis augalų apsaugos priemonėmis bei trąšomis, D. J. vardu 2010-05-31 sudarė sutartį Nr. ( - ) su įmone UAB „K.“, 2010-09-03 priedą prie sutarties Nr. ( - ), kuriuose rankraštinius įrašus „D. J.“ įrašė bei 2010-05-31 sutartyje D. J. vardu pasirašė R. Č., tokiu būdu įgijęs trąšas, reikalingas ekologinio ūkio veiklai vykdyti, laikotarpiu nuo 2010-03-31 iki 2011-12-31 dalyvavo VšĮ „E“ - įstaigos, kuri atlieka ekologinės gamybos ir išskirtinės kokybės žemės ūkio ir maisto produktų sertifikavimą bei kontrolę, atliekamuose patikrinimuose, D. J. vardu pildė ir teikė reikiamus dokumentus, po ko, VšĮ „E“, vykdydama savo funkcijas bei remdamasi R. Č. pateikta informacija apie D. J. ūkio veiklą ir vietą, D. J. nedalyvaujant, atlikus ūkio valdos patikras, išdavė R. Č. reikiamus sertifikatus ūkio veiklai tęsti, po ko R. Č., žinodamas, kad pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones „A.A.I.“ programų ,,K.T.“, „E.Ū.“ ir ,,R.V.T.B.G.“ Įgyvendinimo taisykles (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007-04-06 įsakymas 3D-152, 2009-04-07 redakcija Nr. 3D-230) 9.9.2 punktą reikalinga „kasmet deklaruoti pasėlius“, 9.9.3. punktą reikalinga „dalį produkcijos parduoti...“ reikalinga Agentūrai pateikti vedamo Ekologinės gamybos ūkio žurnalo duomenis apie realizuotą produkciją bei dokumentus, pagrindžiančius žurnale atvaizduotus duomenis, D. J. vardu vedė ūkio produkcijos apskaitą, kurią pateikė Agentūros darbuotojams, nežinantiems R. Č. ir D. J. sumanymo, po ko laikotarpiu nuo 2007-03-31 iki 2012-06-13 į D. J. sąskaitą ( - ), esančią AB ( - ) banke pravedus 196 988,78 Eur (pagal tuo metu galiojusią valiutą 680 162,89 Lt), D. J. sutikus, piniginėmis lėšomis disponavo R. Č., vykdydamas D. J. vardu ūkininko veiklą, tokiu būdu R. Č. apgaule įgijo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie žemės ūkio ministerijos teikiamą subsidiją - viso 196 988,78 Eur (pagal tuo metu galiojusią valiutą 680 162,89 Lt).

281.3.

29Toliau realizuodamas vieninga tyčia apimantį nusikalstamą sumanymą, R. Č. pasitelkęs R. D., kuris neturėdamas jokių fizinių ir materialinių resursų žemės ūkio veiklai vystyti, už ikiteisminio tyrimo metu nenustatytą atlygį sutiko savo vardu įsteigti ūkininko ūkį - valdą, žinodamas, kad pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones „A.A.I.“ programų „K.T.“, „E.Ū.“ ir ,,R.V.T.B.G.“ įgyvendinimo taisykles (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007-04-06 įsakymas 3D-152, 2009-04-07 redakcija Nr. 3D-230) III dalį „Pareiškėjų tinkamumo kriterijai“ kompensacinės išmokos mokamos pareiškėjams, kurie „7.1. yra įregistravę valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre“ reikalinga įregistruoti ūkininko ūkį, ( - ) rajono savivaldybės administracijos žemės ūkio ir melioracijos skyriui 2007-10-23 pateikė R. D. vardu prašymą dėl ūkininko ūkio - valdos įregistravimo, melagingai nurodant, kad dirbama žemė 6,48 ha yra ( - ) (unikalus Nr. ( - )), kurią 2007-03-22 panaudos sutartimi išsinuomojo iš nieko apie tai nežinančio J. G. po ko neatskleidęs, kad tikrasis pareiškėjas R. Č. bei tikrųjų duomenų apie ūkininko R. D. ūkio veiklą, žinodamas, kad pretenduojant į Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą, Agentūrai būtina pateikti ne tik paraišką, bet ir dokumentus, patvirtinančius ūkio veiklą, R. D. vardu įsigijo iš įmonės UAB „D.A.“ plūgus: 2 vienetus KUHN Multi - master I 12 4E NSH-4, 2009-09-30 sudarydamas pirkimo pardavimo sutartis Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) bei priedus Nr. 1 prie sudarytų sutarčių, kuriose R. D. vardu pasirašė, patvirtindamas žinomai melagingus duomenis apie neva R. D. perkamus plūgus, taip pat R. Č., tęsdamas savo nusikalstamą veiką, R. D. vardu įsigijo iš įmonės UAB „N.“ žemės ūkiui skirtą dyzelinį kurą ir 2011-03-30 sąskaitoje faktūroje NAD serija Nr. ( - ) ir 2011-03-30 krovinio važtaraštyje NAD serija Nr. ( - ) pasirašė R. D. vardu, tokiu būdu patvirtindamas žinomai melagingus duomenis apie neva R. D. perkamą dyzelinį kurą, po ko R. Č., žinodamas, kad pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones ,,A.A.I.“ programų „K.T.“, ,,E.Ū.“ ir „R.V.T.B.G.“ įgyvendinimo taisykles (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007-04-06 įsakymas 3D-I52, 2009-04-07 redakcija Nr. 3D-230) 31. punktą, kuriame nurodyta, kad „Ekologinio žemės ūkio taisyklių laikymąsi kontroliuoja ir sertifikavimą atlieka ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų sertifikavimo įstaiga“ reikalinga R. D. vardu įsteigtą ūkį sertifikuoti, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku ir vietoje parašė bei pasirašė R. D. vardu pasižadėjimą, dėl dokumentų pristatymo VšĮ „E“ - įstaigai, kuri atlieka ekologinės gamybos ir išskirtinės kokybės žemės ūkio ir maisto produktų sertifikavimą bei kontrolę, tokiu būdu pagaminęs netikrą dokumentą, jį 2007-03-30 pateikė VšĮ „E“ direktoriui, po ko tęsdamas vieningą tyčią apimantį nusikalstamą sumanymą laikotarpiu 2007 m. iki 2011 m. sudarė sutartis su VšĮ „E“, dalyvavo atliekamuose VšĮ „E“ patikrose R. D. nedalyvaujant, teikė reikiamus dokumentus, kuriuose pasirašė R. D. vardu po ko, VŠ] „E", vykdydama savo funkcijas bei remdamasi R. Č. pateikta informacija apie R. D. ūkį, išdavė R. Č. reikiamus sertifikatus ūkio veiklai tęsti, po ko R. Č., žinodamas, kad pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones „ A.A.I." programų „K.T.", „E.Ū." ir ,,R.V.T.B.G." įgyvendinimo taisykles (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007-04-06 įsakymas 3D-152, 2009-04-07 redakcija Nr. 3D-230) 9.9.2 punktą reikalinga „kasmet deklaruoti pasėlius“, 9.9.3. punktą reikalinga „dalį produkcijos parduoti...“ reikalinga Agentūrai pateikti vedamo Ekologinės gamybos ūkio žurnalo duomenis apie realizuotą produkciją bei dokumentus, pagrindžiančius žurnale atvaizduotus duomenis, R. D. vardu vedė ūkio produkcijos apskaitą, teikė prašymus, paraiškas, kuriuos pateikė Agentūros darbuotojams, nežinantiems R. Č. ir R. D. sumanymo, po ko laikotarpiu nuo 2007-10-23 iki 2012-05-30 į R. D. sąskaitą ( - ), esančią AB ( - ) banke pravedus 186 615,80 Eur (pagal tuo metu galiojusią valiutą 644 347,04 Lt), R. D. sutikus, piniginėmis lėšomis disponavo R. Č., vykdydamas R. D. vardu ūkininko veiklą, tokiu būdu R. Č. apgaule įgijo Nacionalines mokėjimo agentūros prie žemės ūkio ministerijos teikiamą subsidiją - viso 186 615,80 Eur (pagal tuo metu galiojusią valiutą 644 347,04 Lt).

301.4.

31Toliau realizuodamas vieningą tyčią apimantį nusikalstamą sumanymą, R. Č. pasitelkęs J. B., kuris neturėdamas jokių fizinių ir materialinių resursų žemės ūkio veiklai vystyti, už ikiteisminio tyrimo metu nenustatytą atlygį sutiko savo vardu įsteigti ūkininko ūkį - valdą, žinodamas, kad pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones ,,A.A.I.“ programų „K.T.“, „E.Ū.“ ir „R.V.T.B.G.“ įgyvendinimo taisykles ( Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007-04-06 įsakymas 3D-152, 2009-04-07 redakcija Nr. 3D-230) III dalį „Pareiškėjų tinkamumo kriterijai“ kompensacinės išmokos mokamos pareiškėjams, kurie „7.1. yra įregistravę valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre“ reikalinga įregistruoti ūkininko ūkį, ( - ) rajono savivaldybės administracijos žemės ūkio ir melioracijos skyriui 2010-04-09 pateikė J. B. vardu prašymą dėl ūkininko ūkio įregistravimo, nurodant, kad dirbama žemė yra 13,66 ha (unikalus Nr. ( - ), kurią 2010-04-06, sudarant fiktyvią pirkimo pardavimo sutartį, R. Č. ir apie šį nusikalstamą sumanymą nežinanti jo sutuoktinė I. Č. pardavė J. B., po ko jis gi, žinodamas, kad J. B. ūkininko veiklos nevykdys, tačiau jo vardu bus steigiamas ūkininko ūkis, neatskleidęs, kad tikrasis pareiškėjas R. Č. bei tikrųjų duomenų apie ūkininko J. B. ūkio veiklą, žinodamas, kad pretenduojant į Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą, Agentūrai būtina pateikti ne tik paraišką, bet ir dokumentus, patvirtinančius ūkio veiklą, žinodamas, kad pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones „A.A.I.“ programų ,,K.T.“, „E.Ū.“ ir „R.V.T.B.G.“ įgyvendinimo taisykles (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007-04-06 įsakymas Nr. 3D-152, 2009-04-07 redakcija Nr. 3D-230) 31. punktą, kuriame nurodyta, kad „Ekologinio žemės ūkio taisyklių laikymąsi kontroliuoja ir sertifikavimą atlieka ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų sertifikavimo įstaiga“ reikalinga J. B. vardu įsteigtą ūkį sertifikuoti ir žinodamas, kad tokiems ūkiams naudojamos trąšos, įsigytos įmonių, kurios Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Agrochemijos skyriaus, išduotus išduotus/patvirtintus leidimus įmonėms, gali prekiauti tokiems ūkiams naudoti tinkamomis trąšomis, augalų apsaugos priemonėmis, ir įmonė UAB „K.“ prekiauja tokiems ūkiams reikiamomis augalų apsaugos priemonėmis bei trąšomis, susitaręs su J. B., 2010-05-31 sudarė sutartį Nr. ( - ) su įmone UAB „K.“, 2010-09-03 priedą prie sutarties Nr. ( - ) J. B. vardu ir tokiu būdu įgijęs trąšas, reikalingas ekologinio ūkio veiklai vykdyti, laikotarpiu 2010-04-09 iki 2011-01-29 dalyvavo VšĮ „E“ - įstaigos, kuri atlieka ekologinės gamybos ir išskirtinės kokybės žemės ūkio ir maisto produktų sertifikavimą bei kontrolę, atliekamuose patikrinimuose, J. B. vardu, pildė ir teikė reikiamus dokumentus, po ko VšĮ „E“, vykdydama savo funkcijas bei remdamasi R. Č. pateikta informacija apie J. B. ūkio veiklą ir vietą, J. B. nedalyvaujant, atlikus ūkio valdos patikras, išdavė R. Č. reikiamus sertifikatus ūkio veiklai tęsti, po ko R. Č., žinodamas, kad pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones „A.A.I.“ programų ,,K.T.“, „E.Ū.“ ir „R.V.T.B.G.“ įgyvendinimo taisykles (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007-04-06 įsakymas Nr. 3D-152, 2009-04-07 redakcija Nr. 3D-230) 9.9.2 punktą reikalinga „kasmet deklaruoti pasėlius“, 9.9.3. punktą reikalinga „dalį produkcijos parduoti...“ reikalinga Agentūrai pateikti vedamo Ekologinės gamybos ūkio žurnalo duomenis apie realizuotą produkciją bei dokumentus, pagrindžiančius žurnale atvaizduotus duomenis, J. B. vardu, vedė ūkio produkcijos apskaitą, kurią pateikė Agentūros darbuotojams, nežinantiems R. Č. ir J. B. sumanymo, po ko laikotarpiu nuo 2010-04-09 iki 2010-10-15 į J. B. sąskaitą ( - ), esančią kredito unijoje „J.Ž.“ pravedus 42 110,62 Eur (pagal tuo metu galiojusią valiutą 145 399,55 Lt), J. B. sutikus, piniginėmis lėšomis disponavo R. Č., vykdydamas J. B. vardu ūkininko veiklą, tokiu būdu R. Č. apgaule įgijo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie žemės ūkio ministerijos teikiamą subsidiją - viso 42 110,62 Eur (pagal tuo metu galiojusią valiutą 145 399,55 Lt).

321.5.

33Be to, R. Č., tęsdamas savo nusikalstamą veiką, 2011-01-29 mirus J. B., 13,66 ha žemės sklypą (unikalus Nr. ( - )) ( - ), paveldėjus J. B. motinai N. B., kuri neturėdama jokių fizinių ir materialinių resursų žemės ūkio veiklai vystyti, už ikiteisminio tyrimo metu nenustatytą atlygį susitarusi su R. Č., kuris, žinodamas, kad pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones ,,A.A.I.“ programų „K.T.“, „E.Ū.“ ir „R.V.T.B.G.“ įgyvendinimo taisykles (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007-04-06 įsakymas Nr. 3D-152, 2009-04-07 redakcija Nr. 3D-230) 44 punktą „Paramos gavėjui perdavus Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre įregistruotas valdas, parama teikiama valdos perėmėjui“, sutiko ūkininko ūkį - valdą perleisti V. K., kuris už ikiteisminio tyrimo metu nenustatytą atlygį, susitaręs su R. Č., sutiko perimti savo vardu ūkininko valdą ir padėti tęsti R. Č. jo nusikalstamą sumanymą, o būtent N. B. vardu 2011-04-15 pateikus prašymą VšĮ „E“ dėl valdos perleidimo V. K., pastarajam 2011-04-15 pateikus prašymą VšĮ „E“ valdos perėmimo; 2011-06-06 pateikus prašymą Agentūrai dėl valdos perleidimo V. K., pastarajam 2011-06-07 pateikus prašymą NMA dėl išmokų pervedimo jo vardu, R. Č. su N. B. sudarė fiktyvų sandorį, kuriuo 2011-05-17 pirkimo pardavimo sutartimi, kartu su nieko apie šį nusikalstamą sumanymą nežinančia sutuoktine I. Č., įsigijo 13,66 ha žemės sklypą (unikalus Nr. ( - )) ( - ), kuris buvo 2010-04-06 sutartimi parduotas J. B., po ko, žinodamas, kad į J. B. kredito unijos „J.Ž.“ sąskaitą ( - ) yra 2011-01-25 pervesta Nacionalinės mokėjimo agentūros prie žemės ūkio ministerijos teikiama subsidija – 17 325,09 Eur (pagal tuo metu galiojusią valiutą 59 820,06 Lt), N. B. juos paveldėjus ir pastarajai sutikus, R. Č. jie buvo grąžinti, tokiu būdu R. Č. apgaule įgijo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie žemės ūkio ministerijos teikiamą subsidiją - viso 17325,09 Eur (pagal tuo metu galiojusią valiutą 59 820,06Lt).

341.6.

35Toliau realizuodamas vieninga tyčia apimantį nusikalstamą sumanymą, R. Č. pasitelkęs V. K., kuris 2005-03-18 pateikęs prašymą įregistruoti ūkininko ūkį nurodė, kad dirbama žemė yra 2l,60 ha ( - ). (unikalus Nr. ( - )), panaudos sutartimi nuomojama iš R. Č., tokiu būdu įregistravęs savo vardu ūkininko ūkį, adresu ( - ), už ikiteisminio tyrimo metu nenustatytą atlygį, laikotarpiu nuo 2007-01-01 iki 2011-12-31, sutiko perduoti savo ūkio valdymą ir disponavimą R. Č., pastarajam vykdyti bei dalyvauti Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonėse „A.A.I.“ programų ,,K.T.“, ,,E.Ū.“ ir ,,R.V.T.B.G.“ bei gauti išmokas, pažeidžiant Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonėse „A.A.I.“ programų „K.T.“, „E.Ū.“ ir „R.V.T.B.G.“ įgyvendinimo taisykles (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007-04-06 įsakymas Nr. 3D-J52, 2009-04-07 redakcija Nr. 3D-230) 9.9.5. punktą, kuriame nurodyta, kad „maksimali metinė išmokos suma valdai dalyvaujant Ekologinio ūkininkavimo programoje – 115 848,01 Eur (pagal tuo metu galiojusių valiutą 400 000 Lt). Ūkis negali būti skaidomas siekiant išvengti paramos apribojimų (400 000 Lt valdai), po ko R. Č., žinodamas, kad pretenduojant į Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą, Agentūrai būtina pateikti ne tik paraišką, bet ir dokumentus, patvirtinančius ūkio veiklą, žinodamas, kad pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones „A.A.I.“ programų „K.T.“, „E.Ū.“ ir „R.V.T.B.G.“ įgyvendinimo taisykles (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007-04-06 įsakymas Nr. 3D-152, 2009-04-07 redakcija Nr. 3D-230) 31. punktą, kuriame nurodyta, kad „Ekologinio žemės ūkio taisyklių laikymąsi kontroliuoja ir sertifikavimą atlieka ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų sertifikavimo įstaiga“ reikalinga V. K. vardu valdomą ūkį - valdą sertifikuoti, pateikė VšĮ „E“ - įstaigos, kuri atlieka ekologinės gamybos ir išskirtinės kokybės žemės ūkio ir maisto produktų sertifikavimą bei kontrolę, V. K. vardu reikiamus dokumentus, po ko VšĮ „E“, vykdydama savo funkcijas bei remdamasi R. Č. pateikta informacija apie V. K. ūkio veiklą ir vietą, V. K. nedalyvaujant ir laikotarpiu nuo 2007-06-05 iki 2010-08-24 atliekant bausmę ( - ), atlikus ūkio valdos patikras, išdavė R. Č. reikiamus sertifikatus ūkio veiklai tęsti, po ko R. Č., žinodamas, kad pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones ,,A.A.I.“ programų ,,K.T.“, „E.Ū.“ ir „R.V.T.B.G.“ įgyvendinimo taisykles (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007-04-06 įsakymas Nr. 3D-152, 2009-04-07 redakcija Nr. 3D-230) 9.9.2 punktą reikalinga „kasmet deklaruoti pasėlius“, 9.9.3. punktą reikalinga „dalį produkcijos parduoti...“ reikalinga Agentūrai pateikti vedamo Ekologinės gamybos ūkio žurnalo duomenis apie realizuotą produkciją bei dokumentus, pagrindžiančius žurnale atvaizduotus duomenis, V. K. vardu vedė ūkio produkcijos apskaitą, kurią pateikė Agentūros darbuotojams, nežinantiems R. Č. ir V. K. sumanymo, po ko laikotarpiu nuo 2007-01-01 iki 2012-06-13 į V. K. sąskaitą ( - ), esančią AB ( - ) banke, sąskaitą ( - ), esančią AB „S.“ banke pravedus 146 587,54 Eur (pagal tuo metu galiojusią valiutą 506 137,49 Lt), V. K. sutikus, piniginėmis lėšomis disponavo R. Č., vykdydamas V. K. vardu ūkininko veiklą, tokiu būdu R. Č. apgaule įgijo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie žemės ūkio ministerijos teikiamą subsidiją - viso 146 587,54 Eur (pagal tuo metu galiojusią valiutą 506 137,49 Lt).

361.7.

37Toliau realizuodamas vieninga tyčia apimantį nusikalstamą sumanymą, R. Č. pasitelkęs A. M., kuris 2005-03-16 įregistravęs savo vardu ūkininko ūkį, adresu ( - ), už ikiteisminio tyrimo metu nenustatytą atlygį laikotarpiu nuo 2007-01-01 iki 2011-02-11, sutiko perduoti savo ūkio valdymą ir disponavimą R. Č., pastarajam vykdyti bei dalyvauti Kaimo plėtros 2004-2006 metų ir Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonėse, pastarasis žinodamas, kad pretenduojant į Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą, Agentūrai būtina pateikti ne tik paraišką, bet ir dokumentus, patvirtinančius ūkio veiklą, A. M. vardu valdė jo ūkį, vedė ūkio produkcijos apskaitą, kurią pateikė Agentūros darbuotojams, nežinantiems R. Č. ir A. M. sumanymo, po ko laikotarpiu nuo 2007-01-01 iki 2011-01-25 į A. M. sąskaitą ( - ), esančią AB ( - ) banke pravedus 379 021,11 Eur (pagal tuo metu galiojusią valiutą 1 308 684,09 Lt), A. M. sutikus, piniginėmis lėšomis disponavo R. Č., vykdydamas A. M. vardu ūkininko veiklą, tokiu būdu R. Č. apgaule įgijo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie žemės ūkio ministerijos teikiamą subsidiją - viso 379 021,11 Eur (pagal tuo metu galiojusią valiutą 1 308 684,09Lt).

381.8.

39Nuosprendžiu konstatuota, kad tokiu būdu R. Č. kartu su E. Č., D. J., R. D., J. B., A. M., V. K., apgaule įgijo Nacionalinės mokėjimo prie žemės ūkio ministerijos teikiamų subsidijų – viso 1 201 040,16 Eur (pagal tuo metu galiojusią valiutą 4 146 951,48 Lt). Veika kvalifikuota pagal BK 207 straipsnio 1 dalį.

402.

41Be to, R. Č. Kėdainių rajono apylinkės teismo 2017 m. liepos 19 d. nuosprendžiu nuteistas už tai, kad pagamino netikrus ir suklastojo tikrus dokumentus ir šiuos žinomai netikrus ir suklastotus dokumentus panaudojo, dėl ko buvo padaryta didelės žalos, o būtent:

422.1.

43laikotarpiu nuo 2007-01-01 iki 2011-12-31, iš anksto žinodamas, kad siekiant gauti Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansinę paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007 - 2013 metų programos priemonę „A.A.I.“ programą „E.Ū.“, pareiškėjas gali pateikti tik vieną paraišką pagal minėtą priemonę, siekdamas išvengti maksimalios metinės išmokos valdai 115 848,01 Eur (pagal tuo metu galiojusią valiutą 400 000 Lt) apribojimo bei žinodamas, kad ūkis negali būti skaidomas, realizuodamas vieninga tyčia apimantį nusikalstamą sumanymą apgaule įgyti didelės vertės svetimą turtą - Europos Sąjungos ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšas, skiriamas pagal minėtą veiklos sritį, pasitelkęs E. Č., kuris už ikiteisminio tyrimo metu nenustatytą atlygį sutiko savo vardu imituoti ūkininko veiklą, žinodamas, kad reikalinga E. Č. vardu pagrįsti turėtas veiklos išlaidas ir pačios veiklos realumą, 2009-09-01 VšĮ „E“ tikrinimo protokole Nr. ( - ); 2009-04-23 sutartyje Nr. ( - ) įrašė rankraštinius įrašus „E. Č.“ ir E. Č. vardu pasirašęs, tai yra suklastojęs dokumentus, juos pateikė VšĮ „E“; sudarė Panaudos sutartis, kuriose įrašė žinomai melagingus duomenis apie neva panaudos sutartimis išnuomojamus žemės sklypus E. Č.: Panaudos sutartis 2009-05-10 dėl žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), Panaudos sutartis 2009-05-10 dėl žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), Panaudos sutartis 2009-05-10 dėl žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), Panaudos sutartis 2009-05-10 dėl žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), Panaudos sutartis 2009- 05-10 dėl žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), Panaudos sutartis 2009-05-10 dėl žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), Panaudos sutartis 2009-05-10 dėl žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), Panaudos sutartis 2009-05-10 dėl žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), Panaudos sutartis 2009-05-10 dėl žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), Panaudos sutartis 2009-05-10 dėl žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), Panaudos sutartis 2009-05-10 dėl žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), Panaudos sutartis 2009-05-12 dėl žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), po ko šiuos jam žinomai melagingus duomenis patvirtino savo parašu, kaip panaudos davėjas, bei pasirašė už E. Č., kaip panaudos gavėją, po juos pateikė VšĮ „E“.

442.2.

45Be to, tęsdamas savo nusikalstamą veiką, R. Č., pasitelkęs D. J., kuris už ikiteisminio tyrimo metu nenustatytą atlygį sutiko savo vardu imituoti ūkininko veiklą, įsigijo D. J. vardu augalines trąšas iš bendrovės UAB „K.“, 2010-05-31 sudarydamas sutartį Nr. ( - ) su UAB „K.“, kurioje pasirašė D. J. vardu, taip patvirtindamas jam žinomai melagingus duomenis, kuriuos pateikė UAB „K.“, po ko, tęsdamas savo nusikalstamą veiką, 2010-07-28 įmonei UAB „K.“ pateikė informaciją dėl įgalioto asmens, kurioje pasirašė D. J. vardu bei šiuos žinomai melagingus duomenis D. J. vardu pateikė nieko apie tai nežinančiai įmonei UAB „K.“.

462.3.

47Be to, tęsdamas savo nusikalstamą veiką, R. Č., pasitelkęs R. D., kuris už ikiteisminio tyrimo metu nenustatytą atlygį sutiko savo vardu imituoti ūkininko veiklą, žinodamas, kad tokiai veiklai vykdyti yra reikalingas ekologinio gamybos ūkio sertifikavimas bei patvirtinamasis dokumentas, išduodamas VšĮ „E“, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku ir vietoje parašė bei pasirašė R. D. vardu pasižadėjimą dėl dokumentų pristatymo, tokiu būdu pagaminęs suklastotą dokumentą, jį 2007-03-30 pateikė VšĮ „E“ direktoriui, po ko tęsdamas savo nusikalstamą sumanymą, 2007-04-20 sudarė sutartį Nr. ( - ) su VšĮ „E“ R. D. vardu, po ko 2007-05-28 užpildė prašymą dėl R. D. ekologinės gamybos sertifikavimo bei pasirašė R. D. vardu, po ko 2007-05-28 ekologinės gamybos ūkio pirminio vertinimo anketoje, 2007-05-28 ūkio laukų duomenyse, 2007-06-19 ekologinės gamybos ūkio tikrinimo protokole Nr. ( - ), 2007-09-28 prašyme dėl neekologiškų augalų daiginimo medžiagos naudojimo, 2007-12-27 produkcijos (derliaus) ūkyje apskaitos dokumentuose R. Č. pasirašė R. D. vardu ir šiuos žinomai suklastotus dokumentus pateikė VšĮ „E“, po ko tęsdamas savo nusikalstamą veiką 2010-04-28 R. D. vardu sudarė sutartį Nr. ( - ) su VšĮ „E“, kurioje pasirašė R. D. vardu, po ko 2011-07-13 ekologinės gamybos ūkio protokole Nr. ( - ) R. Č. pasirašė R. D. vardu, po ko 2011-07-13 suklastojo tikrą dokumentą pasirašydamas įsipareigojimą R. D. vardu, kuriame įsipareigojo 2012 metais apsėti visus laukus ankštinėmis kultūromis, kurį R. Č. patvirtino pasirašydamas už R. D. ir šį žinomai suklastotą dokumentą pateikė VšĮ „E“.

482.4.

49Be to, R. Č. R. D. vardu įsigijo iš įmonės UAB „D.A.“ plūgus: 2 vienetus KUHN Multi-master 112 4E NSH-4, 2009-09-30 sudarydamas pirkimo pardavimo sutartis Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) bei priedus Nr. 1 prie sudarytų sutarčių, kuriose R. D. vardu pasirašė, patvirtindamas šiuos žinomai melagingus duomenis apie neva R. D. perkamus plūgus, juos pateikė nieko apie tai nežinančiai UAB „D.A.“, R. D. vardu įsigijo iš įmonės UAB „N.“ žemės ūkiui skirtą dyzelinį kurą ir 2011-03-30 sąskaitoje faktūroje NAD serija Nr. ( - ) ir 2011-03-30 krovinio važtaraštyje NAD serija Nr. ( - ) pasirašė R. D. vardu, tokiu būdu patvirtindamas šiuos žinomai melagingus duomenis apie neva R. D. perkamą dyzelinį kurą, juos pateikė nieko apie tai nežinančiai UAB „N.“.

502.5.

51Nuosprendžiu konstatuota, kad tokiu būdu R. Č. veikdamas kartu su E. Č., D. J., R. D. suklastojo didelį kiekį žinomai tikrų dokumentų, dėl ko įgijo teisę gauti didelės vertės Nacionalinės mokėjimo prie žemės ūkio ministerijos teikiamą subsidiją. Veika kvalifikuota pagal BK 300 straipsnio 3 dalį.

523.

53A. M. Kėdainių rajono apylinkės teismo 2017 m. liepos 19 d. nuosprendžiu nuteistas už tai, kad:

543.1.

55jis, veikdamas bendrininkų grupėje kartu su R. Č., padėjo R. Č. apgaule įgyti didelės – 379 021,11 Eur (pagal tuo metu galiojusią valiutą 1 308 684,09Lt) vertės subsidiją – Europos Sąjungos ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšas, Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos, o būtent laikotarpiu nuo 2007-01-01 iki 2011-01-25, A. M., 2005-03-16 įregistravęs savo vardu ūkininko ūkį adresu ( - ), už ikiteisminio tyrimo metu nenustatytą atlygį laikotarpiu nuo 2007-01-01 iki 2011-01-25, sutiko perduoti savo ūkio valdymą ir disponavimą R. Č., pastarajam vykdyti bei dalyvauti Kaimo plėtros 2004-2006 metų ir Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonėse, pastarasis žinodamas, kad pretenduojant į Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą, Agentūrai būtina pateikti ne tik paraišką, bet ir dokumentus, patvirtinančius ūkio veiklą, A. M. vardu valdė jo ūkį, vedė ūkio produkcijos apskaitą, kurią pateikė Agentūros darbuotojams, nežinantiems R. Č. ir A. M. sumanymo, po ko laikotarpiu nuo 2007-01-01 iki 2011-01-25 į A. M. sąskaitą ( - ), esančią AB ( - ) banke pravedė 379 021,11 Eur (pagal tuo metu galiojusią valiutą 1 308 684,09Lt), po ko, A. M. sutikus, šiomis piniginėmis lėšomis disponavo R. Č.. Tokiu būdu A. M., savo vardu įregistruotą ūkininko ūkį perdavęs valdyti R. Č., imitavusiam laukų apdirbimą, produkcijos realizavimą, sandėliavimą, buhalterinės apskaitos dokumentų vedimą, laikotarpiu nuo 2007-01-01 iki 2011-01-25 suteikė R. Č. priemones nusikalstamai veikai daryti ir padėjo apgaule įgyti didelės vertės Nacionalinės mokėjimo agentūros prie žemės ūkio ministerijos teikiamą subsidiją - viso 379 021,11 Eur (pagal tuo metu galiojusią valiutą 1 308 684,09Lt). Veika kvalifikuota pagal BK 24 straipsnio 6 dalį, 207 straipsnio 1 dalį.

563.2.

57jis aplaidžiai tvarkė teisės aktų reikalaujamą buhalterinę apskaitą, o būtent: 2005-03-16 įregistravęs ūkininko ūkį ir vykdydamas individualią žemės ūkio veiklą laikotarpiu nuo 2007-01-01 iki 2011-01-25, vadovaujantis 2001-11-06 Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 1 straipsnio „Įstatymo paskirtis ir taikymas“ 2 dalies „Ūkininkų ūkių, gyventojų, kurie verčiasi individualia veikla, pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos tvarką nustato Vyriausybė ar jos įgaliota institucija tiek, kiek šis Įstatymas nenustato kitaip“, 2005-05-11 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-266 „Dėl ūkininkų ūkio veiklos buhalterinės apskaitos tvarkymo supaprastintąja apskaitos sistema rekomendacijų patvirtinimo“ nuostatomis, privalėdamas tvarkyti buhalterinę apskaitą ir pažeisdamas 2001-11-06 Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 19 straipsnio „Apskaitos dokumentų, apskaitos registrų saugojimo tvarka“ 2 dalį „Patvirtinus finansines ataskaitas, apskaitos dokumentai ir apskaitos registrai saugomi ūkio subjekto vadovo nustatyta tvarka“, pažeisdamas Archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų dokumentų saugojimo terminų nuostatas, kur nurodyta, kad ūkinę operaciją ar ūkinį įvykį patvirtinančių apskaitos dokumentų: sąskaitų faktūrų, mokėjimo pavedimų, kasos pajamų ir išlaidų orderių saugojimo terminas 10 metų, neišsaugojo ir prie ikiteisminio tyrimo nepateikė buhalterinės apskaitos dokumentų, dėl ko laikotarpiu nuo 2007-01-01 iki 2011-01-25 negalima iš dalies nustatyti A. M., vykdžiusio individualią žemės ūkio veiklą, veiklos ir turto. Veika kvalifikuota pagal BK 223 straipsnio 1 dalį.

584.

59R. D. Kėdainių rajono apylinkės teismo 2017 m. liepos 19 d. nuosprendžiu nuteistas už tai, kad:

604.1.

61jis, veikdamas bendrininkų grupėje kartu su R. Č., padėjo R. Č. apgaule įgyti didelės – 186 615,80 Eur (pagal tuo metu galiojusią valiutą 644 347,04 Lt) - vertės subsidiją - Europos Sąjungos ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšas, Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau - Agentūra) skiriamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007 - 2013 metų programos priemonę „A.A.I.“ programų „K.T.“, „E.Ū.“ ir „R.V.T.B.G.“ įgyvendinimo taisykles, o būtent: laikotarpiu nuo 2007-10-23 iki 2011-07-01 vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007-04-06 įsakymu Nr. 3D-I52 (2009-04-07 redakcija Nr. 3D-230) pagal taisyklių 9.9.5. punktą, kuriame nurodyta, kad „maksimali metinė išmokos suma valdai dalyvaujant Ekologinio ūkininkavimo programoje – 115 848,01 Eur (pagal tuo metu galiojusią valiutą 400 000 Lt). Ūkis negali būti skaidomas siekiant išvengti paramos apribojimų“ R. Č. siekiant išvengti maksimalios metinės išmokos vienai valdai apribojimo, R. D., neturėdamas jokių fizinių ir materialinių resursų žemės ūkio veiklai vystyti, už ikiteisminio tyrimo metu nenustatytą atlygį sutiko savo vardu įsteigti ūkininko ūkį ir pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones „A.A.I.“ programų „K.T.“, „E.Ū.“ ir „R.V.T.B.G.“ įgyvendinimo taisykles (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007-04-06 įsakymas Nr. 3D-152, 2009-04-07 redakcija Nr.3D-230) III dalį ,,Pareiškėjų tinkamumo kriterijai“ kompensacinės išmokos mokamos pareiškėjams, kurie „7.1. yra įregistravę valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre“, 2007-10-23 pateikęs prašymą ( - ) rajono savivaldybės administracijos žemės ūkio ir melioracijos skyriui dėl ūkininko ūkio - valdos įregistravimo, įregistravo savo vardu ūkininko ūkį, R. Č. iniciatyva melagingai nurodant, kad jo dirbama žemė 6,48 ha yra ( - ). (unikalus Nr. ( - )), kurią R. Č. 2007-03-22 panaudos sutartimi išsinuomojo iš nieko apie šį nusikalstamą sumanymą nežinančio J. G., po ko įsteigęs ūkininko ūkį, jo valdymą perdavė R. Č., po ko R. Č., žinančiam, kad pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones „A.A.I.“ programų „K.T.“, „E.Ū.“ ir ,,R.V.T.B.G.“ įgyvendinimo taisykles (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007-04-06 įsakymas Nr. 3D-152, 2009-04-07 redakcija Nr. 3D-230) 31. punktą, kuriame nurodyta, kad „Ekologinio žemės ūkio taisyklių laikymąsi kontroliuoja ir sertifikavimą atlieka ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų sertifikavimo įstaiga“ reikalinga R. D. ūkį sertifikuoti, laikotarpiu 2007 m. - 2011 m. sudarius sutartis su VšĮ „E“, dalyvaujant atliekamuose VšĮ „E“ patikrose R. D. nedalyvaujant, pateikus visus reikiamus dokumentus R. D. vardu ir VšĮ „E“ išdavus reikiamus sertifikatus tokio ūkio veiklai tęsti, R. Č., žinančiam, kad pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007- 2013 metų programos priemones „A.A.I.“ programų „K.T.“, ,,E.Ū.“ ir .,R.V.T.B.G.“ įgyvendinimo taisykles (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007-04-06 įsakymas Nr. 3D-152, 2009-04-07 redakcija Nr. 3D-230) 9.9.2.punktą reikalinga ,,kasmet deklaruoti pasėlius“, 9.9.3. punktą reikalinga „dalį produkcijos parduoti...“ reikalinga Agentūrai pateikti vedamo Ekologinės gamybos ūkio žurnalo duomenis apie realizuotą produkciją bei dokumentus, pagrindžiančius žurnale atvaizduotus duomenis, R. D. vardu pateikus visus reikiamus dokumentus nieko apie šį nusikalstamą sumanymą nežinančiai Agentūrai, laikotarpiu nuo 2007-10-23 iki 2012-05-30 Agentūra į R. D. sąskaitą ( - ), esančią AB ( - ) banke pravedė 186 615,80 Eur (pagal tuo metu galiojusią valiutą 644 347,04 Lt), po ko, R. D. sutikus, šiomis piniginėmis lėšomis disponavo R. Č.. Tokiu būdu R. D., savo vardu įregistruodamas ūkininko ūkį ir perdavęs jį valdyti R. Č., imitavusiam laukų apdirbimą, produkcijos realizavimą, sandėliavimą, buhalterinės apskaitos dokumentų vedimą, laikotarpiu nuo 2007-10-23 iki 2012-05-30 suteikė R. Č. priemones nusikalstamai veikai daryti ir padėjo apgaule įgyti didelės vertės Nacionalinės mokėjimo agentūros prie žemės ūkio ministerijos teikiamą subsidiją - viso 186 615,80 Eur (pagal tuo metu galiojusią valiutą 644 347,04 Lt). Veika kvalifikuota pagal BK 24 straipsnio 6 dalį, 207 straipsnio 1 dalį.

624.2.

63jis aplaidžiai tvarkė teisės aktų reikalaujamą buhalterinę apskaitą, o būtent: laikotarpiu nuo 2007-10-23 iki 2011-07-01, įregistravęs ūkininko ūkį ir vykdydamas individualią žemės ūkio veiklą, vadovaujantis 2001-11-06 Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr.IX-574 1 straipsnio „Įstatymo paskirtis ir taikymas“ 2 dalies „ Ūkininkų ūkių, gyventojų, kurie verčiasi individualia veikla, pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos tvarką nustato Vyriausybė ar jos įgaliota institucija tiek, kiek šis Įstatymas nenustato kitaip“, 2005-05-11 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu Nr.3D-266 „Dėl ūkininkų ūkio veiklos buhalterinės apskaitos tvarkymo supaprastintąja apskaitos sistema rekomendacijų patvirtinimo“ nuostatomis, privalėdamas tvarkyti buhalterinę apskaitą ir pažeisdamas 2001-11-06 Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr.IX-574 19 straipsnio ,,Apskaitos dokumentų, apskaitos registrų saugojimo tvarka“ 2 dalį ,,Patvirtinus finansines ataskaitas, apskaitos dokumentai ir apskaitos registrai saugomi ūkio subjekto vadovo nustatyta tvarka“, pažeisdamas Archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų dokumentų saugojimo terminų nuostatas, kur nurodyta, kad ūkinę operaciją ar ūkinį įvykį patvirtinančių apskaitos dokumentų: sąskaitų faktūrų, mokėjimo pavedimų, kasos pajamų ir išlaidų orderių saugojimo terminas 10 metų, neišsaugojo ir prie ikiteisminio tyrimo nepateikė buhalterinės apskaitos dokumentų, dėl ko laikotarpiu nuo 2007-10-23 iki 2011-07-01 negalima iš dalies nustatyti R. D., vykdžiusio individualią žemės ūkio veiklą, veiklos ir turto. Veika kvalifikuota pagal BK 223 straipsnio 1 dalį.

645.

65Apeliaciniame skunde nuteistasis R. Č. prašo panaikinti 2017 m. liepos 19 d. nuosprendį ir priimti išteisinamąjį nuosprendį.

665.1.

67Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas absoliučiai paneigė gynybos instituto baudžiamajame procese esmę bei paskirtį. Vadovaujantis nuosprendyje dėstoma teismo logika, duomenų, kuriuos pateikia gynyba, patikimumas ir įrodomoji vertė yra niekinė. Pirmosios instancijos teismo išvados, vertinant (atsisakant vertinti) liudytojų G. V., A. M., A. O., specialistės A. B. parodymus bei konsultacinę išvadą, nebuvo pagrįstos objektyvių visų bylos duomenų lyginimu, iškilusių neaiškumų šalinimu, nuosekliais argumentais. Teismas apskritai nepasisakė dėl liudytojo S. Č. arba liudytojo R. S. parodymų ir jų nuosprendyje visiškai nevertino.

685.2.

69Pasak apelianto, nuosprendis iš esmės buvo grindžiamas VMI specialistės išvadomis. Tiek VMI specialistės išvadose, tiek ir apklausos teisiamojo posėdžio metu I. V. ūkių skaidymą ir E. Č., V. K., A. M., R. D., D. J., J. B. ūkininkavimą grindė tik savo samprotavimais, kad, jos nuomone, minėti ūkininkai neūkininkavo, nes neturėjo technikos, žemės, sandėliavimo patalpų, kuro rezervuarų. VMI specialistės atliktas tyrimas mokestine prasme aiškinosi galimo mokesčių nesumokėjimo ir kitus klausimus, tačiau šios aplinkybės nėra niekaip susijusios su ūkių skaidymo sąvoka, kuri įtvirtinta kaltinamajame akte minimame Žemės ūkio ministro įsakyme 3D-152. Specialistė A. B. konsultacinėje išvadoje konstatuoja, kad ūkių valdos plotų skaidymas yra siejamas su kontroliniais žemės sklypų plotais, turinčiais unikalius atpažinimo kodus, vykdančiais programą skirtingose ūkių valdose tuo pačiu laikotarpiu. Ūkininkų R. Č., A. M., V. K., R. D., D. J., E. Č., J. B. ūkiai buvo suformuoti savarankiškai, t. y. kaip atskiras kiekvieno ūkio subjektas. Visi ūkininkų ūkiai turėjo savo valdas, kurios nesidubliavo tarpusavyje ir išliko nepakitusios visą dalyvaujamos programos laikotarpį, kitaip tariant, visi ūkininkai programas pradėjo ir baigė su tokiomis pačiomis ūkių valdomis. Ši specialistės A. B. pateikta informacija patvirtina, kad R. Č., A. M., V. K., R. D., D. J., E. Č., J. B. ūkiai nebuvo skaidomi. Be to, Nacionalinė mokėjimo agentūra yra pripažinusi, kad išmokos A. M., V. K., R. D., D. J., E. Č., J. B. ūkiams buvo išmokėtos teisėtai. Taigi valstybės įstaiga, kuri iš tikrųjų nepatyrė žalos, bando pareikšti civilinį ieškinį.

705.3.

71Be to, A. B. konsultacinėje išvadoje pažymėjo, kad ūkininkai veiklai vykdyti gali naudoti nuomos ar panaudos pagrindais valdomus žemės sklypus. Pati I. V. apklausos metu patvirtino, kad būna, jog ūkininkai savo technikos neturi ir ją nuomoja arba skolinasi vieni iš kitų. A. M., R. D., J. B., V. K., D. J., E. Č. turėjo žemės ūkio technikos ir padargų, tačiau ši technika buvo sena ir tiesiog neregistruota jų vardu, tačiau įstatymas to imperatyviai niekada ir nereikalavo. Apklaustas R. D. patvirtino, jog turėjo žemės ūkio technikos. Paradoksalu yra ir tai, jog pats R. Č., kuris nuteistas už tai, kad, esą vienintelis galėjo vykdyti ūkininko veiklą, neturėjo nei vieno samdomo darbuotojo. I. V. patvirtino, kad būna atvejų, kai ūkininkai kartu sandėliuoja savo derlių ir ūkio inventorių. Specialistė pamini, jog taip jau susiklostė, kad didelė dalis sandėlių yra bendri, likę dar nuo kolūkių laikų. R. D. apklausiamas patvirtino, kad per darbymetį techniką laikydavo laukuose ( - ) r., o ne per darbymetį laikydavo dalį namie, dalį pas R. Č., nes pas jį buvo įrengtos kameros, budėdavo sargai.

725.4.

73Nuteistasis dėl jo nuteisimo pagal BK 300 straipsnio 3 dalį teigia, kad E. Č. laisvieji rašysenos pavyzdžiai buvo labai seni. Tyrimui buvo pateiktas E. Č. laisvasis parašo pavyzdys asmens tapatybės kortelės kopijoje, t. y. tyrimui originalas nebuvo pateiktas. Šios aplinkybės suponuoja, kad specialisto išvada Nr. ( - ) yra atlikta netinkamai, t. y. tyrimui pateikti E. Č. rašysenos ir parašų pavyzdžiai nėra tinkami atlikti rašysenos ekspertizę, todėl specialisto išvada negali būti vertinama kaip patikimas įrodymas. Specialisto išvada Nr. ( - ) taip pat kelia abejonių dėl jos pagrįstumo ir objektyvumo. Taip pat teigiama, jog baudžiamasis įstatymas neužtraukia atsakomybės už kito žmogaus vardo ir pavardės įrašymą, kadangi toks įrašas nesukelia jokių teisinių padarinių. Be to, byloje realiai nesama įrodymų, kurie pagrįstų didelės žalos kilimą ir šios žalos bei dokumentų suklastojimo priežastingumą. Nagrinėjamu atveju R. Č. veiksmai galėjo būti nebent vertinami kaip BK 300 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas nusikaltimas, tačiau juos apima BK 207 straipsnyje įtvirtinto nusikaltimo sudėtis. Be to, pasak apelianto, R. D. ir A. M. patvirtino, kad jų parašai, kuriuos tariamai suklastojo R. Č., iš tikrųjų yra jų.

745.5.

75Skunde taip pat teigiama, kad pirmosios instancijos teismas pažeidė BPK nuostatas, apklausdamas J. B. motiną N. B.. N. B. nebuvo informuota apie galimybę neduoti parodymų arba neatsakyti į kai kuriuos pateiktus klausimus, kadangi ji duoda parodymus apie sūnaus galimai padarytą nusikalstamą veiką.

765.6.

77Atkreipiamas dėmesys, kad teismas nepagrįstai skundžiamame nuosprendyje pasisakė dėl asmenų, kuriems paskelbta paieška, kaltės, o tai prieštarauja ne tik BPK nuostatoms, tačiau ir asmens teisei žinoti, kuo yra kaltinamas, gintis nuo jam pareikštų kaltinimų.

785.7.

79Nuteistasis kelia klausimą ir dėl to, kokia esminė apgaulė pasireiškė R. Č. veiksmuose, kad jam galėtų būti inkriminuojama BK 207 straipsnyje numatyta nusikalstama veika. Byloje nebuvo įrodinėjama, kokie R. Č. veiksmai laikomi esmine apgaule, kuri suklaidino NMA, ir jos pagrindu buvo išmokėtos išmokos ūkininkams. Priešingai, NMA neturi pretenzijų R. Č., E. Č., D. J., R. D., A. M., J. B. ar V. K.. NMA nėra priėmusi tokio sprendimo ir nėra jų veiksmų pripažinusi neteisėtais ar prieštaraujančiais galiojantiems teisės aktams. Nors teismas nuosprendyje mini apgaulę, tačiau byloje nėra duomenų, kad nors vienas fizinis ar juridinis asmuo būtų buvęs apgautas.

805.8.

81Apeliantas taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad BK 207 straipsnio subjektas yra specialusis. Pagal BK 207 straipsnio sudėtį, specialusis subjektas nagrinėjamu atveju yra ūkininkas, už kurio ūkį, dalyvaujantį atitinkamoje programoje, yra išmokama išmoka. Taigi R. Č. paprasčiausiai negali būti pripažįstamas šio nusikaltimo subjektu. Nuosprendyje konstatuojama, kad R. Č. apgaule gavo NMA išmokas, tačiau toks teismo argumentas yra niekinis. R. Č. jokių išmokų, išskyrus išmokas NMA, jam mokėtas už jo deklaruotas žemės ūkio valdas, dalyvaujant įvairiose žemės ūkio programose, negavo.

825.9.

83Nuteistasis nesutinka su pirmosios instancijos teismo jam paskirta realia terminuoto laisvės atėmimo bausme, nors jis niekada iki tol nebuvo teistas. Teismų praktikoje nurodoma, kad asmeniui, kuris teisiamas pirmą kartą, laisvės atėmimo bausmės skyrimas turi būti pagrįstas ir motyvuotas. Nuosprendyje teismas nemotyvuoja realios laisvės atėmimo bausmės skyrimo, tik abstrakčiai nurodo, kad R. Č. kitaip nepasitaisys.

845.10.

85Be to, pasak nuteistojo, teismas iš R. Č. nuosprendžiu nepagrįstai priteisė ir 656,24 Eur valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidų, nors R. Č. turėjo pasirinktą gynėją, o advokatas R. Gargasas buvo paskirtas pirmosios instancijos teismo iniciatyva.

865.11.

87Apeliaciniame skunde keliamas ir turto konfiskavimo instituto taikymo klausimas. Pažymima, kad teismas R. Č. BK 72 straipsnio 2 ir 5 dalių pagrindais paskyrė 1 201 040,16 Eur turto konfiskavimą. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje konstatuota, kad turto konfiskavimo klausimas negali būti vienodai sprendžiamas tose situacijose, kai pinigai gaunami iš veiklos, kuri jokiais atvejais negali būti laikoma teisėta (pavyzdžiui, narkotinių ar psichotropinių medžiagų platinimas, prekyba žmonėmis, kyšininkavimas ir pan.), kai visos iš tokios veiklos gautos lėšos be jokių išimčių turi būti konfiskuojamos, ir tose situacijose, kai pajamos gaunamos vykdant buhalteriniuose dokumentuose fiksuojamą veiklą, kuria teisės aktų nustatyta tvarka gali būti verčiamasi teisėtai, nors konkrečiu atveju padaryti nustatytos tvarkos pažeidimai suponuoja tokios veiklos nusikalstamumą. Nagrinėjamu atveju išmokos buvo išmokėtos ūkininkams, kurie dalyvavo tam tikrose programose, ūkiai realiai veikė ir egzistavo, buvo vykdoma teisėta veikla, užaugintas ir parduotas derlius.

886.

89Apeliaciniame skunde A. M. prašo panaikinti Kėdainių rajono apylinkės teismo 2017 m. liepos 19 d. nuosprendžio dalį, kuria jis nuteistas pagal BK 24 straipsnio 6 dalį ir 207 straipsnio 1 dalį, ir dėl šios veikos jį išteisinti.

906.1.

91Apeliantas nurodo, jog baigiamosiose kalbose valstybinis kaltintojas nurodė, kad išanalizavus bylos duomenis konstatuotina, jog A. M. Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonėse ,,A.A.I.“ programų „K.T.“, ,,E.Ū.“ ir „R.V.T.B.G.“ nedalyvavo ir negavo išmokų pagal šią programą, todėl dėl kaltinimų pagal BK 24 straipsnio 6 dalį ir 207 straipsnio 1 dalį išteisintinas. Ikiteisminis tyrimas buvo atliekamas dėl ūkininkų dalyvavimo 2007-2013 metų programose, tyrimas dėl ūkininkų dalyvavimo 2004-2006 metų programose nebuvo atliekamas, taigi akivaizdu, kad teismas A. M. atžvilgiu priėmė neteisėtą sprendimą.

926.2.

93Teismas skundžiamame nuosprendyje nurodė, jog liudytojų G. V., A. M., A. O. parodymus vertina kritiškai, kadangi jie buvo apklausiami kaltinamųjų gynėjų prašymu, t. y. šių asmenų parodymų nepripažino įrodymais, jais nesirėmė ir jų nevertino sprendžiant dėl nuteistojo kaltės. Baudžiamojoje byloje procesas turi vykti nepažeidžiant baudžiamojo proceso principų, inter alia (be kita ko), rungtyniškumo, teisės į gynybą. Teismas, kritiškai vertindamas minėtų liudytojų parodymus, vien dėl tos priežasties, kad jie buvo kviesti gynybos iniciatyva, pažeidė rugtyniškumo, teisės į gynybą principus. Nesuprantama, kodėl kaltinimo pusės liudytojų parodymai turi didesnį pranašumą ir/ar įrodomąją galią nei gynybos liudytojų parodymai. Apklausti liudytojai K. L., G. V., A. O. paaiškino, kad A. M. ir R. D. pažįsta bei žino, kad pastarieji ūkininkavo ir turėjo traktorius bei kombainus. Šie liudytojų parodymai visiškai paneigia nuosprendyje padarytas teismo išvadas, kad esą R. D. neturėjo jokių materialinių ir fizinių resursų žemės ūkio veiklai vystyti.

946.3.

95Iš nuosprendžio akivaizdu, jog teismo nuomone R. Č. ūkis buvo skaidomas. Tačiau tokia nuosprendyje nurodyta fakto aplinkybė prieštarauja byloje esantiems įrodymams, t. y. specialistų išvadoms, specialistų parodymams, apklaustų liudytojais Nacionalinės mokėjimo agentūros darbuotojų parodymams. Šioje vietoje pažymėtina ir tai, kad nors pirmos instancijos teismas ir nurodė visų apklaustų liudytojų parodymus, tačiau dalies jų nevertino. Pirmos instancijos teismas vertino selektyviai liudytojų parodymus, t. y. naudingus apkaltinamajam nuosprendžiui priimti, tačiau visiškai nepaisė parodymų dalies, kuri pagrindžia nuteistųjų nekaltumą. Specialistė I. V. parodė, kad R. Č. ūkis nebuvo skaidomas, tačiau, jo iniciatyva, buvo registruojami nauji ūkiai. Gynybos liudytojai patvirtino, kad tiek R. D., tiek ir A. M. turėjo žemės ūkio technikos, todėl turėjo galimybę ūkininkauti.

966.4.

97Be to, apklausti VšĮ „E“ darbuotojai Remigijus S. G., M. Š. ir kiti parodė, kad atliko ūkių tikrinimus ir surašė reikiamus protokolus. Patvirtino, kad tikrinimo metu visi jų tikrinami ūkininkai pateikė reikalingus dokumentus bei patys dalyvavo tikrinimuose. Baudžiamojoje byloje yra daug dokumentų, t. y. tų pačių ekologinės gamybos ūkio tikrinimo protokolų, anketų bei kitų dokumentų, kurie yra pasirašyti A. M. ir R. D. vardu, tačiau minėti dokumentai nebuvo tiriami.

986.5.

99A. M., skirtingai nei R. D., inkriminuojamose fakto aplinkybėse nenurodyta, kad pastarasis neturėjo jokių fizinių ir materialinių resursų žemės ūkio veiklai vystyti, taigi tokią veiklą jis galėjo vystyti, nors nuosprendyje teigiama priešingai. Akivaizdu, kad nuosprendis nelogiškas, visiškai nesuprantama, kokiomis aplinkybėmis remiantis yra teigiama, kad A. M. perdavė ūkio valdymą R. Č..

1006.6.

101Taip pat nuosprendyje teigiama, kad A. M. ūkį perdavė valdyti R. Č., imitavusiam laukų apdirbimą, produkcijos realizavimą, sandėliavimą, buhalterinės apskaitos dokumentų vedimą, suteikė R. Č. priemones nusikalstamai veikai daryti ir padėjo apgaule įgyti Nacionalinės mokėjimo agentūros prie žemės ūkio ministerijos teikiamą subsidiją. Vertinant nuosperndyje minimą žodžio „imitacija“ reikšmę, suprantama, kad nuosprendyje teigiama, kad A. M. laukai nebuvo apdirbami, produkcija nebuvo realizuojama, ji nebuvo sandėliuojama, buhalterinė apskaita nebuvo vedama. Tačiau tokios aplinkybės visiškai prieštarauja byloje esantiems duomenims. Be to, atsižvelgiant į nuosprendyje nurodytas fakto aplinkybes dėl aplaidaus apskaitos tvarkymo, akivaizdu, kad ir pats teismas netiki, kad minėti ūkininkai nevedė buhalterinės apskaitos ir/arba buhalterinės apskaitos vedimą tik imitavo R. Č..

1026.7.

103Pažymėtina ir tai, kad baudžiamojoje byloje yra labai daug dokumentų, pasirašytų ir surašytų A. M., tokie kaip prašymai Nacionalinei mokėjimo agentūrai, PVM sąskaitos faktūros, įvairios anketos, VšĮ „E“ protokolai, kurie nelaikomi nei suklastotais, nei pasirašytais R. Č., tačiau šie dokumentai nevertinami, nors būtent šių dokumentų pagrindu A. M. kreipėsi dėl išmokų gavimo ir jų pagrindu gavo išmokas iš Nacionalinės mokėjimų agentūros. Vertinant BK 207 straipsnio sudėtį, kuri pasireiškia tikrovės neatitinkančių duomenų pateikimu, yra neaišku, kokius tikrovės neatitinkančius duomenis pateikė A. M., jeigu turėjo įregistruotus ūkius; jeigu turėjo ir dirbo žemę; jeigu turėjo resursų žemės ūkio veiklai vykdyti; jeigu pats teikė prašymus ir pan. Be to, byloje nėra duomenų, kad NMA dokumentus už A. M. būtų teikęs R. Č.. Apklausti NMA specialistai parodė, kad nagrinėjamu atveju ūkininkams išmokama išmoka nėra tikslinė ir gavęs išmoką ūkininkas gali ja disponuoti savo nuožiūra, t. y. leisti pinigus bet kokiems poreikiams ir/ar tikslams tenkinti. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, nuosprendyje nurodytos aplinkybės yra visiškai nepagrįstos, o gautos išmokos naudojimas vienu ar kitu tikslu yra visiškai nepagrįstai kriminalizuotas, kadangi, kaip minėta, gavę išmokas ūkininkai, jas gali naudoti savo nuožiūra. A. M. vykdė veiklą, ūkininkavo, dirbo žemę bei tam turėjo resursų ir tai darė savarankiškai, todėl aplinkybės apie padėjimą R. Č., esą apgaule gauti subsidijas, imituojant ūkių veiklą, yra visiškai nepagrįstos.

1046.8.

105Liudytoja R. P. parodė, kad Nacionalinė mokėjimų agentūra nėra priėmusi jokio sprendimo ir nėra nuteistųjų veiksmų pripažinusi neteisėtais ir/ar prieštaraujančiais galiojantiems teisėms aktams. Įsipareigojimai įvykdyti, parama išmokėta. Agentūra nėra priėmusi sprendimo ir nėra konstatavusi, kad netinkami veiksmai buvo padaryti. Taigi, vertinant šios liudytojos apklausą akivaizdu, kad pati agentūra, kuri yra įgali ir pagal jai suteiktus įgaliojimus turinti vertinti išmokėtų subsidijų pagrįstumą ir teisėtumą; kuri gali priimti atitinkamus sprendimus dėl išmokėtų subsidijų grąžinimo, teigia, kad išmokos buvo išmokėtos pagrįstai, todėl, atsižvelgiant ir į šias išdėstytas aplinkybes, nuosprendis yra nepagrįstas.

1066.9.

107Apeliantas nesutinka su paskirta realia laisvės atėmimo bausme ir nurodo, jog yra teisiamas pirmą kartą. Teigia, jog iš nuosprendžio turinio dėl realios laisvės atėmimo bausmės paskyrimo matyti, kad pirmosios instancijos teismas iš esmės nemotyvavo, kodėl turi būti skiriama tik reali laisvės atėmimo bausmė, todėl ir šioje dalyje teismo nuosprendis yra nepagrįstas ir neteisingas.

1087.

109Apeliaciniame skunde R. D. prašo panaikinti Kėdainių rajono apylinkės teismo 2017 m. liepos 19 d. nuosprendžio dalį, kuria jis nuteistas pagal BK 24 straipsnio 6 dalį ir 207 straipsnio 1 dalį bei šioje dalyje R. D. išteisinti.

1107.1.

111Pasak apelianto, pirmosios instancijos teismo sprendimas grindžiamas prielaidomis, kurių nepatvirtina baudžiamojoje byloje esantys įrodymai. Teismas visiškai nepagrįstai dalies byloje esančių duomenų nepripažinimo įrodymais; esančius byloje įrodymus vertino selektyviai, neatliko išsamios įrodymų analizės, nepaisė byloje esančių prieštaravimų ir neatitikimų, todėl padarytos pirmos instancijos teismo išvados dėl R. D. kaltumo yra visiškai nepagrįstos ir neteisingos.

1127.2.

113Teismas skundžiamame nuosprendyje nurodė, jog liudytojų G. V., A. M., A. O. parodymus vertina kritiškai, kadangi jie buvo apklausiami gynybos prašymu, t. y. šių asmenų parodymų nepripažino įrodymais, jais nesirėmė ir jų nevertino sprendžiant dėl nuteistųjų kaltės. Teismas, kritiškai vertindamas minėtų liudytojų parodymus vien dėl tos priežasties, kad jie buvo kviesti gynybos iniciatyva, pažeidė rungtyniškumo principą. Pažymėtina ir tai, kad tokia pati situacija yra ir su konsultacine išvada, kurią teikė gynyba. Teismas dėl šios išvados pasisakė, kad, atsižvelgiant į tai, kad išvada teikta gynybos ji iš dalies vertintina kritiškai. Su tokiu išvados vertinimu apeliantas nesutinka.

1147.3.

115Iš nuosprendžio akivaizdu, jog, teismo nuomone, R. Č. ūkis buvo skaidomas. Tačiau tokia nuosprendyje nurodyta fakto aplinkybė apie R. Č. ūkio skaidymą prieštarauja byloje esantiems įrodymams, t. y. specialistų išvadoms, specialistų parodymams, apklaustų kaip liudytojų Nacionalinės mokėjimo agentūros darbuotojų parodymams. Apklausta specialistė I. V. parodė, kad pagal gautas įplaukas matyti, kad visi ūkininkai vykdė veiklą ir gavo pajamų, paaiškino, kad R. Č. ūkis nebuvo skaidomas, tačiau jo iniciatyva buvo įregistruojami nauji ūkiai. Nurodė, kad jos išvadose eina kalba ne apie ūkio skaidymus, o apie periodišką ūkių įregistravimą ir tai visiškai skirtingi dalykai. Prie baudžiamosios bylos yra prijunta specialistės A. B. konsultacinė išvada, iš kurios matyti, jog specialistė, atlikusi tyrimą, nustatė, kad nei ūkininko R. Č., nei kitų ūkininkų ūkiai, tame tarpe ir R. D., nebuvo skaidomi. Taigi akivaizdu, kad teismo padarytos išvados, kad esą R. Č. ūkis buvo skaidomas, yra visiškai nepagrįstos. Vertinant Nacionalinės mokėjimo agentūros darbuotojų, kurie tiesiogiai administravo išmokos gavimą bei sprendė dėl išmokos išmokėjimo teisingumo, parodymus akivaizdu, kad išmokos R. D. buvo išmokėtos pagrįstai, kadangi nebuvo nustatytos aplinkybės, sietinos su ūkio ir/ar ūkių skaidymu, todėl, atsižvelgiant į šių liudytojų parodymus, nuosprendyje nurodytos neteisingos faktinės aplinkybės apie R. Č. ūkio skaidymą.

1167.4.

117Nuosprendyje teigiama, kad R. D., neturėdamas jokiu fizinių ir materialinių resursų žemės ūkio veiklai vystyti, už ikiteisminio tyrimo metu nenustatytą atlygį sutiko savo vardu įsteigti ūkininko ūkį bei R. Č. iniciatyva melagingai nurodant, kad jo dirbama žemė 6,48 ha yra ( - ). (unikalus Nr. ( - )), kurią R. Č. 2007 m. kovo 22 d. panaudos sutartimi išsinuomojo iš nieko apie šį nusikalstamą sumanymą nežinančio J. G., po ko įsteigęs ūkininko ūkį, jo valdymą perdavė R. Č.. Šios nuosprendyje nurodytos fakto aplinkybės yra visiškai nepagrįstos, kadang pats R. D. apklaustas teisme teigė, kad savo iniciatyva įregistravo ūkį; kad yra baigęs specialius mokslus, susijusius su žemdirbyste; kad R. Č. jam padėjo tvarkyti ir užpildyti reikiamus dokumentus ūkio įregistravimui; kad baigė ūkininko kursus, reikiamus ūkininkauti; kad išsinuomojo žemę; kad pats rašėsi žemės nuomos/panaudos sutartis; kad turėjo žemės ūkio techniką; kad pinigus, reikalingus žemės ūkio veiklai vykdyti, skolinosi iš R. Č.. Apklausta specialistė I. V. teigė, kad tik daro prielaidą, jog ūkininkų ūkiai, tame tarpe ir R. D., yra įregistruoti R. Č. iniciatyva. Apklausti liudytojai K. L., G. V., A. O. paaiškino, kad A. M. ir R. D. pažįsta bei žino, kad pastarieji ūkininkavo ir turėjo traktorius bei kombainus. Taigi, atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, akivaizdu, kad nuosprendyje nurodyta fakto aplinkybė, jog R. D. įregistravo ūkį R. Č. iniciatyva, kad neturėjo resursų žemės ūkio veikslai vykdyti, yra nepagrįsta, kadangi baudžiamojoje byloje esantys įrodymai, o būtent liudytojų parodymai, patvirtina visiškai priešingas aplinkybes.

1187.5.

119Taip pat, pasak apelianto, niekuo nepagrįsta nuosprendyje nurodyta fakto aplinkybė, kad ūkio valdymą R. D. buvo perdavęs R. Č.. Vėlgi, kaip suprantama iš specialistės I. V. apklausos, atsižvelgiant į tai, kad ūkininkai neturėjo resursų savarankiškai ūkininkauti, ji padarė prielaidą, kad ūkiuose veiklą vykdė R. Č., todėl, būtent remiantis šiomis I. V. išvadoje padarytomis prielaidomis, teismas nuosprendyje nurodė, kad R. D. ūkio valdymą perdavė R. Č.. Išdėstytos aplinkybės dėl R. D. galimybės savarankiškai vykdyti žemės ūkio veiklą, patvirtina, kad nurodyta aplinkybė dėl ūkių valdymo perdavimo R. Č. yra visiškai nepagrįsta.

1207.6.

121Dėl VšĮ „E“ sertifikavimo teigiama, kad patikrose R. D. nedalyvavo, jose dalyvavo R. Č., kad pastarasis teikė VšĮ „E“ ir reikiamus dokumentus R. D. vardu. Šios nuosprendyje nurodytos aplinkybės prieštarauja byloje esantiems duomenims. Apklausti VšĮ „E“ darbuotojai Remigijus S. G., M. Š. ir kiti, parodė, kad atliko ūkių tikrinimus ir surašė reikiamus protokolus. Patvirtino, kad tikrinimo metu visi jų tikrinami ūkininkai pateikė reikalingus dokumentus bei patys dalyvavo tikrinimuose. Liudytojai paaiškino, kad tais atvejais kai ūkininkas pats nedalyvaudavo, tai būdavo pateikiamas įgaliojimas dėl atstovavimo ir tai būdavo atžymima patikrinimo protokole. Jeigu buvo surašytas protokolas, tai ūkininkas visus dokumentus pateikė ir patikrinimo rezultatai buvo teigiami. Pasak nuteistojo, atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, t. y. VšĮ „E“ darbuotojų parodymus, kad ūkininkai patys dalyvavo apžiūrose, R. D. pats pasirašė dokumentus ir dalyvavo apžiūrose bei pateikė reikiamus dokumentus, yra visiškai nepagrįsta nuosprendžio dalis, kad pastarasis patikrose nedalyvavo, dokumentų neteikė, o tai darė R. Č.. Minėtų liudytojų parodymai taip pat teismo liko neįvertinti.

1227.7.

123Baudžiamojoje byloje yra daug dokumentų, t. y. tų pačių ekologinės gamybos ūkio tikrinimo protokolų, anketų bei kitų dokumentų, kurie yra pasirašyti R. D. vardu, tačiau minėti dokumentai nei buvo tiriami, nei buvo nustatinėjama, ar šiuos dokumentus pasirašė R. D.. VšĮ „E“ dokumentuose, ekologinės gamybos ūkio tikrinimo protokoluose, anketose yra tokie patys R. D. parašai, kurie specialisto išvadose, tik esantys kituose protokoluose ir anketose, nurodyti kaip suklastoti, tačiau tokie patys parašai, tik kituose dokumentuose, jau nevertinami kaip suklastoti. Pavyzdžiui, 2009 m. balandžio 14 d. R. D. Ekologinės gamybos ūkio anketa. Taigi, atsižvelgiant į tai, darytina pagrįsta išvada, kad ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje atliktas nevisapusiškai, tendencingai ir neobjektyviai. Be to, tai duoda rimtą pagrindą abejoti ir specialisto išvadomis apie neva suklastotus R. D. parašus. Taigi, vertinant BK 207 straipsnio sudėtį, kuri pasireiškia tikrovės neatitinkančių duomenų pateikimu, yra neaišku, kokius tikrovės neatitinkančius duomenis pateikė R. D., jeigu turėjo įregistruotus ūkius; jeigu turėjo ir dirbo žemę; jeigu turėjo resursų žemės ūkio veiklai vykdyti; jeigu pats teikė prašymus ir pan.

1247.8.

125Toliau nuosprendyje teigiama, kad R. Č. visus reikiamus dokumentus R. D. vardu pateikė Nacionalinei mokėjimo agentūrai ir pastarajai pervedus išmokas bei ūkininkui sutikus, šiomis lėšomis disponavo. Šios nuosprendyje nurodytos aplinkybės yra neteisingos, kadangi baudžiamojoje byloje nėra duomenų, kad NMA dokumentus būtų teikęs R. Č. už R. D.. R. D. nurodė, kad R. Č. jiems padėdavo užpildyti dokumentus, ko neneigė ir pats R. Č., tačiau tai nereiškia, kad pastarasis už juos teikė reikiamus dokumentus. Visiškai nesuprantama, kuo yra grindžiamos aplinkybės, kad esą pervestomis lėšomis disponavo R. Č. ir kad esą su tuo sutiko R. D., jeigu apklaustas R. D. teigė, kad pinigus gavo ir kad jis minėtais pinigais disponavo. Nustatytos aplinkybės, kad dalį pinigų, gautų iš NMA, R. D. pervedė R. Č., tik pagrindžia, kad tarp minėtų asmenų buvo paskoliniai santykiai, kas ir buvo nurodyta bankiniuose pavedimuose. Be to, ši aplinkybė pagrindžia ir tai, kad finansinių resursų vykdyti žemės ūkio veiklą R. D. turėjo, kadangi pinigus, reikalingus ūkininkavimui, skolinosi iš R. Č.. Apklausti Nacionalinės mokėjimo agentūros specialistai parodė, kad nagrinėjamu atveju ūkininkams išmokama išmoka nėra tikslinė ir gavęs išmoką ūkininkas gali ja disponuoti savo nuožiūra, t. y. leisti pinigus bet kokiems poreikiams ir/ar tikslams tenkinti. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, nuosprendyje nurodytos aplinkybės yra visiškai nepagrįstos, o gautos išmokos naudojimas vienu ar kitu tikslu yra visiškai nepagrįstai kriminalizuotas, kadangi gavę išmokas ūkininkai, jas gali naudoti savo nuožiūra.

1267.9.

127Galiausiai nuosprendyje teigiama, kad R. D. ūkyje buvo tik imituojamas laukų apdirbimas, produkcijos realizavimas, sandėliavimas, buhalterinės apskaitos vedimas ir tai imitavo R. Č.. Imitacija – tai netikras, dirbtinis reiškinys. Taigi nuosprendyje teigiama, kad R. D. laukai nebuvo apdirbami, produkcija nebuvo realizuojama, ji nebuvo sandėliuojama, buhalterinė apskaita nebuvo vedama. Tačiau tokios aplinkybės visiškai prieštarauja byloje esantiems duomenims. Apklausta specialistė I. V. teigė, kad visi ūkininkai vykdė veiklą ir gavo pajamų. Apklausti VšĮ „E“ darbuotojai teigė, kad patikrinimai buvo atlikti vietoje, t. y apžiūrint laukus, konstatuotos aplinkybės ir nurodytos protokoluose yra tikros, t. y. žemės buvo dirbamos ir juose augo nurodytos kultūros; kad ūkininkai pateikė reikiamus dokumentus, o tai reiškia, kad apskaita buvo vedama, tik šių dokumentų R. D. neišsaugojo. Apklaustas liudytojas K. L. paaiškino, kad D. turėjo ekologinį ūkį, iš jo yra pirkęs garstyčias. Apklausti R. D., A. M., R. Č. paaiškino, kad pastarasis buvo leidęs sandėliuoti produkciją pas save sandėliuose. Baudžiamojoje byloje esančios PVM sąskaitos faktūros įrodo, kad A. D. pirko degalus ir kitas reikiamas prekes ūkininkavimui. Baudžiamojoje byloje esančios sutartys patvirtina, kad R. D. nuomojosi žemes, kurias dirbo. Baudžiamojoje apklausti liudytojai patvirtino, kad R. D. ūkininkavo, turėjo žemės ūkio technikos, kai kurie iš liudytojų nurodė padėję žemės darbuose, nurodė, kur pastarieji turėjo žemę. Taigi, išdėstytos aplinkybės paneigia nuosprendyje teigiamas aplinkybes apie žemės ūkio veiklos vykdymo imitavimą ir patvirtina, kad R. D. vykdė veiklą, ūkininkavo, dirbo žemę bei tam turėjo resursų ir tai darė savarankiškai, todėl teigiamos aplinkybės apie padėjimą R. Č., esą apgaule gauti subsidijas, imituojant ūkių veiklą, yra visiškai nepagrįstas.

1287.10.

129Taip pat, sprendžiant dėl nuosprendžio pagrįstumo ir neva subsidijos iš Nacionalinės mokėjimo agentūros gavimo apgaule, svarbi ir aktuali yra ir pačios agentūros pozicija dėl išmokėtų išmokų. Liudytoja R. P. Nacionalinės mokėjimo agentūros Teisės departamento teisininkė, parodė, kad NMA nėra priėmusi jokio sprendimo ir nėra kaltinamųjų veiksmų pripažinusi neteisėtais ir/ar prieštaraujančiais galiojantiems teisėms aktams. Įsipareigojimai įvykdyti, parama išmokėta. Agentūra nėra priėmusi sprendimo ir nėra konstatavusi, kad netinkami veiksmai buvo padaryti. Taigi, vertinant šios liudytojos apklausą, akivaizdu, kad pati agentūra, kuri yra įgali ir pagal jai suteiktus įgaliojimus turinti vertinti išmokėtų subsidijų pagrįstumą; kuri gali priimti atitinkamus sprendimus dėl išmokėtų subsidijų grąžinimo, teigia, kad išmokos buvo mokėtos pagrįstai, todėl, pasak apelianto, nuosprendis yra nepagrįstas. Pažymima ir tai, kad šios liudytojos parodymų pirmos instancijos teismas taip pat nevertino ir dėl jų nepasisakė.

1307.11.

131Pirmos instancijos teismas R. D. paskyrė realią laisvės atėmimo bausmę, nepaisant to, kad pastarasis teisiamas pirmą kartą. BK 54 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas skiria bausmę pagal BK specialiosios dalies straipsnio, numatančio atsakomybę už padarytą nusikalstamą veiką, sankciją, laikydamasis BK bendrosios dalies nuostatų. Pagal BK 55 straipsnį asmeniui, pirmą kartą teisiamam už nesunkų ar apysunkį tyčinį nusikaltimą, teismas paprastai skiria su laisvės atėmimu nesusijusias bausmes. Tai reiškia, kad su laisvės atėmimu nesusijusi bausmė yra tipinė bausmė asmeniui, kuris yra pirmą kartą teisiamas už nesunkaus ar apysunkio nusikaltimo padarymą, leidžianti įgyvendinti BK 41 straipsnyje įtvirtintą bausmės paskirtį. Tuo tarpu laisvės atėmimo bausmė tokiam asmeniui skiriama tik motyvuojant sprendimą. Teismo motyvacija turi būti pagrįsta aplinkybėmis, susijusiomis su padaryto nusikaltimo pavojingumu ir kaltininko asmenybe (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-138/2011). Iš nuosprendžio turinio dėl realios laisvės atėmimo bausmės paskyrimo matyti, kad pirmos instancijos teismas iš esmės nemotyvavo, kodėl turi būti skiriama tik reali laisvės atėmimo bausmė, todėl ir šioje dalyje teismo nuosprendis yra nepagrįstas ir neteisingas.

1328.

133Atsiliepimų į nuteistųjų apeliacinius skundus negauta.

1349.

135Nagrinėjant bylą apeliacine tvarka teismo posėdyje nuteistasis R. Č. prašė jį išteisinti, o jo gynėjas advokatas Ramūnas Putinas nurodė du alternatyvius reikalavimus – išteisinti jo ginamąjį, o, jei tai padaryta nebūtų, paskirti jam su realiu laisvės atėmimu nesusijusią bausmę, nuteistieji A. M. ir R. D. prašė juos išteisinti, o jų gynėjas advokatas Arnoldas Blaževičius nurodė palaikantis jo ginamųjų apeliacinius skundus ir nurodė manantis, kad jie turi būti išteisinti. Prokuroras teigė, jog nuteistųjų apeliacinių skundų argumentai dėl nepagrįsto ir neteisėto jų pripažinimo kaltais yra visiškai nepagrįsti, tačiau pažymėjo sutinkantis su minėtų skundų argumentais dėl to, jog nuteistiesiems turėtų būti taikomos BK 75 straipsnio nuostatos ir atidėtas jiems paskirtų bausmių vykdymas, bei teigė, kad vadovaujantis BK 72 straipsnio 2 dalies 3 punkto nuostatomis iš nusikalstamos veikos gauti pinigai (1 201 040,16 eurų) turi būti konfiskuojami tik iš R. Č., kadangi iš aptariamų nusikalstamų veikų tik jis vienas gavo turtinės naudos.

13610.

137Apeliacinės instancijos teismo posėdžio metu, siekiant objektyviai ir išsamiai ištirti bylai reikšmingas aplinkybes, buvo nutarta apklausti specialistę N. J..

13810.1.

139Specialistė N. J. apeliacinės instancijos teismo posėdžio metu paaiškino, kad ji tvirtina visas šešias jos šioje baudžiamojoje byloje pateiktas specialisto išvadas ir atsakydama į klausimus, susijusius su specialisto išvada Nr. ( - ) pažymėjo, jog atlikdama rašysenos ekspertizę ji naudojo tik tokią medžiagą, kokią turėjo, t. y. A. M. sąlygiškai laisvuosius rašysenos pavyzdžius, kurie buvo užfiksuoti Kauno apylinkės miesto nutartyje, kratos protokole, teisės turėti gynėją išaiškinimo protokole, pranešime apie įtarimą, įtariamojo apklausos protokole, įtariamojo papildomos apklausos protokole, nutarime skirti kardomąją priemonę rašytinį pasižadėjimą neišvykti ir nutarime dėl sulaikyto asmens paleidimo. Taip pat nurodė, kad buvo pateikti R. Č. sąlygiškai laisvieji rašysenos ir parašų pavyzdžiai, užfiksuoti prašyme dėl papildomų dokumentų priėmimo R. D. vardu, prašymo dėl papildomų dokumentų priėmimo E. Č. vardu, pavyzdžių lyginamajam tyrimui protokole ir eksperimentiniuose rašysenos pavyzdžiuose (16 lapų). Be to, atliekant aptariamus tyrimus, paprašius buvo gauta ir papildoma lyginamoji medžiaga, t. y. A. M. laisvieji rašysenos parašų pavyzdžiai, užfiksuoti prašyme pakeisti pasą (pateiktame 1996 m. sausio 25 d.) ir sąlygiškai laisvieji rašysenos pavyzdžiai, esantys 2014 m. rugsėjo 30 d. nutarime paimti pavyzdžius lyginamajam tyrimui ir 2014 m. spalio 13 d. pavyzdžių lyginamajam tyrimui paėmimo protokole. Papildoma R. Č. lyginamoji medžiaga buvo užfiksuota pirkimo - pradavimo sutartyje, prašyme išduoti pasą, 2007 m. lapkričio 6 d. prašymuose išduoti asmens tapatybės kortelę ir pasą. Be to, specialistė N. J. nurodė, jog aptariamo tyrimo metu pirmiausia yra ištiriami lyginamieji pavyzdžiai, patikrinama ar jie atitinka ir „sueina į vieną visumą“, o jeigu koks nors pavyzdys kelia abejonių arba yra matoma, kad jis yra dar pilnai nesusiformavusios rašysenos pavyzdys (pvz. kai asmeniui pirmą kartą išduodamas pasas) tai tokiu pavyzdžiu tyrimo metu yra nesivadovaujama ir apie tai yra pažymima akte. Taip pat minėta specialistė nurodė, kad konstatuojant, jog parašas yra tam tikro asmens, yra nurodomi šiam parašui būdingi požymiai, kurie yra skirstomi į dvi grupes – bendrieji ir specialieji. Pažymėjo, kad tais atvejais, kuomet nustatoma, kad tyrimui pateiktuose lyginamuosiuose rašto pavyzdžiuose skiriasi bendrieji požymiai, tai yra pagrįstas pagrindas išvadai, jog šie pavyzdžiai buvo parašyti skirtingų asmenų, nes asmuo gali parašyti žemesniu išlavinimu, bet tik ne aukštesniu išlavinimu. Pažeminti žmogus išlavinimą yra įmanoma, tačiau paaukštinti – jokiais būdais neįmanoma ir nustačius tokią aplinkybę, kad asmuo, kurio rašysenos išlavinimas yra žemesnis, tam tikrame dokumente pasirašė aukštesniu išlavinimu, yra tai yra laikytina dideliu rašysenos pavyzdžių skirtumu. Taigi, būtent bendrųjų ir specialiųjų požymių skirtumai suteikia pagrindą išvadą, kad tam tikras rašto pavyzdys yra ne tiriamojo asmens. Nurodė, kad ir šiuo atveju, aptariamoje išvadoje buvo konstatuota, kad pasirašė ne A. M., todėl, kad buvo nustatyti tam tikri skirtumai su jo rašysenos pavyzdžiais, bei buvo nustatyti tam tikri sutapimai su R. Č. parašais, tačiau kadangi aptariami parašai yra gana trumpi, buvo suformuota tik tikėtina išvada. Tokiai išvadai didelės įtakos turėjo ir tai, kad R. Č. rašė ir rankraštinius įrašus, nes atliekant rašysenos ekspertizę, kartais daromas tyrimas, kurio metu lyginami rankraštiniai įrašai ir parašai esantys viename dokumente ir jeigu jie tarpusavyje sutampa, ji yra rašomi ir nagrinėjami per vieną epizodą, o tai laikytina dar vienu pagrindu teigiamai išvadai. Taip pat specialistė paaiškino, kad A. M. parašas susideda iš vienos raidės „M“ ir užraito, ir nors parašas trumpas, bet yra įmanoma nustatyti ar jis yra rašytas būtent jo (t. y. A. M.). Tačiau lyginant šį parašą su R. Č. parašu, dėl šio parašo paprastumo ir trumpumo buvo pateiktos tik tikėtinos išvados. Taipogi nurodė, kad R. D. parašas yra „D“ raidė ir užraitas. R. D. ne tiek daug rašo ir ne tiek daug pasirašo, todėl jo parašai yra labai specifiški. Tačiau tirti jo parašą buvo labai paprasta, nes skiriasi daug požymių, nepaisant to, kad parašas sudarytas tik iš vienos raidės. Specialistė dar kartą pažymėjo, jog dėl kai kurių parašų ji davė tikėtinas išvadas, todėl, kad paprastai prie rankraštinių įrašų kur buvo, ir kitas dalykas D raidė ir ne raitiniai elementai ir užraitas, kurių R. Č. nepakeitė, o parašė savo rašysena. Be to, atsakydama į teismo posėdžio metu jai pateiktus klausimus specialistė nurodė, kad jai buvo aiškus dokumentų pasirašymo laikas, tačiau ji nežino kokiomis sąlygomis jie buvo parašyti ir ji gali tik numatyti, kad jie buvo pasirašyti įprastinėmis sąlygomis, t. y. sėdint prie stalo. Atsakydama į klausimą ar aplinkybė, kad nuteistieji pasirašinėjo vykdydami lauko darbus, ant netinkamo pagrindo, t. y. traktoriaus sparno, galėjo turėti įtakos pačiam parašui, specialistė nurodė, kad jeigu R. D. būtų pasirašęs ant traktoriaus sparno ar dar kažkur tai būtų dar didesni judesių koordinacijos sutrikimai, nes R. D. rašysenos išlavinimas yra šiek tiek mažesnis ir visa pasirašymo struktūra yra kita, netgi bendrieji požymiai yra kiti, todėl žmogus, kuris pasirašo žemesniu išlavinimu, negali pasirašyti tokiu išlavinimu, kad būtų aukštesniame lygyje ir žiūrint į tą parašą ir lyginant jį su šalia parašytais įrašais tikrai neatrodytų, kad tas parašas pasirašytas ant kapoto ar dar kažkur kažkokioje nepatogioje vietoje. Taip pat apklausiama specialistė atkreipė dėmesį į tai, jog jokių sulėtinimų ir sustojimų tikrai nebuvo, o atsakydama į klausimus dėl specialisto išvados Nr. ( - ), pateiktos ištyrus E. Č. rašysenos pavyzdžius nurodė, kad jai buvo pateikti šie E. Č. laisvosios rašysenos pavyzdžiai: 2004 m. rugpjūčio 31 d. prašymas išduoti asmens tapatybės kortelę, 2013 m, rugpjūčio 14 d. prašymas išduoti pasą, asmens tapatybės kortelės kopija, banko sąskaitos sutartis, banko indėlio sutartis, bet juo buvo nesinaudota nes buvo suabejota šiuo parašu. Taip pat pažymėjo, kad E. Č. parašą sudaro vienas elementas „ČER“, jo išlavinimas nėra labai aukštas. Be to, teigė, kad bėgant laikui asmens parašas kažkiek keičiasi – jeigu turima daug rašymo praktikos rašysena kinta šiek tiek, dažniausiai tampa aukštesnio lygio arba pradedama naudoti daugiau supaprastintų raidžių, tačiau visiems atvejams nėra vienodos taisyklės, tai priklauso nuo žmogaus gyvenimo būdo ir nuo jo rašymo praktikos. Atsakydama į advokato Arnoldo Blaževičiaus klausimus specialistė be kita ko nurodė, kad egzistuoja penkių išvadų skalės: kategoriškai teigiama, tikėtinai teigiama, negalima nustatyti, tikėtinai neigiama, kategoriškai neigiama. Aptariama išvada patenka į tikėtinų skalę ir yra laikoma labai artima kategoriškai.

14010.2.

141Nuteistieji A. M. ir R. D., susipažinę su prokuroro prašymais pakeisti kaltinime nurodytas faktines aplinkybes iš esmės skirtingomis, apeliacinės instancijos teismo posėdžio metu nurodė pasiliekantys prie savo parodymų, duotų ankstesnių apklausų metu, ir nieko papildyti neturintys.

14210.3.

143Nuteistasis R. Č. apeliacinės instancijos teismo posėdžio metu, susipažinęs su prokuroro prašymais pakeisti kaltinime A. M. ir R. D. nurodytas faktines aplinkybes iš esmės skirtingomis, paaiškino, kad paskirti ūkiai buvo jo, todėl jis galėjo savo ūkį plėsti. Kadangi jo ūkis buvo įformintas nuo 2005 m., jam negaliojo 2007–2008 m. įstatymai. Kaime vienas kitam padėdavo.

14411.

145Nuteistųjų skundai tenkinami iš dalies.

14612.

147BPK 320 straipsnio 3 dalis numato, jog teismas patikrina bylą tiek, kiek to prašoma apeliaciniuose skunduose ir tik dėl tų asmenų, kurie padavė apeliacinius skundus ar dėl kurių tokie skundai buvo paduoti. Apeliacinės instancijos teismo paskirtis – išaiškinti, o nustačius – šalinti žemesnės instancijos teismo padarytas klaidas, todėl, siekdami užtikrinti, kad neįsiteisėtų neteisėti ir nepagrįsti pirmosios instancijos teismų nuosprendžiai ir nutartys, o teisėti ir pagrįsti nuosprendžiai (nutartys) nebūtų naikinami ar keičiami, apeliacinės instancijos teismas kruopščiai patikrina apskųsto nuosprendžio teisėtumą ir pagrįstumą, laikydamasis apeliacinį procesą reglamentuojančių normų reikalavimų. Nagrinėjamu atveju nuteistųjų apeliaciniuose skunduose dėstomi iš esmės analogiški nesutikimo su skundžiamu pirmosios instancijos teismo nuosprendžiu argumentai t. y. ginčijama nuteistųjų kaltė dėl jiems inkriminuotų nusikaltimų padarymo, nesutinkama su apylinkės teismo atliktu įrodymų vertinimu ir nuteistiesiems paskirtų bausmių individualizavimu. Vadovaudamasis BPK 320 straipsnio 3 dalimi, apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas apeliacinių skundų ribų, patikrina baudžiamąją bylą tiek, kiek to prašoma apeliaciniuose skunduose.

14813.

149Nuteistojo A. M. apeliaciniame skunde teigiama, kad jam, skirtingai nei R. D., pateiktame kaltinime nenurodyta, jog jis (t. y. A. M.) neturėjo jokių fizinių ir materialinių resursų žemės ūkio veiklai vystyti, todėl yra akivaizdu, jog skundžiamas nuosprendis yra visiškai nelogiškas, kadangi iš jo turinio lieka neaišku, kokiomis aplinkybėmis remiantis yra daroma išvada, kad jis (t. y. A. M.) perdavė ūkio valdymą R. Č.. Šiuo atveju svarbu pažymėti, jog aptariamos baudžiamosios bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme metu abejones dėl skundžiamame nuosprendyje išdėstytų A. M. ir R. D. įvykdytų nusikalstamų veikų aplinkybių teisingumo išreiškė ir prokuroras, kuris apygardos teismui pateikė du prašymus dėl R. D. ir A. M. pateiktuose kaltinimuose nurodytų veikų faktinių aplinkybių pakeitimo iš esmės skirtingomis.

15013.1.

151Viename iš minėtų prašymų prokuroras nurodė, jog šioje baudžiamojoje byloje R. D. skundžiamu nuosprendžiu buvo pripažintas kaltu padarius nusikalstamas veikas, numatytas BK 24 straipsnio 6 dalyje, 207 straipsnio 1 dalyje ir 223 straipsnio 1 dalyje. Taip pat pažymėjo, jog Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2018 m. rugsėjo 27 d. nutartyje konstatavo, jog nors kaltinimuose, suformuluotose A. M. ir R. D. nurodyta, kad R. Č. gavo kompensacines išmokas (subsidijas) už ekologinį ūkininkavimą faktiškai tokios veiklos nevykdydamas, o ją tik imituodamas, tačiau R. Č. dėl šios veikos nėra kaltinimas – jis kaltinamas tik tuo, kad kitų asmenų vardu vykdė ūkininko veiklą, o tai reiškia, kad aprašant nuteistiesiems pateiktus kaltinimus atskiriems bendrininkams inkriminuotos skirtingos tos pačios bendrai padarytos veiklos faktinės aplinkybės. Atsižvelgiant į šią aplinkybę, prokuroras mano, jog iškilo būtinybė patikslinti R. D. pateiktą kaltinimą, tam, kad jis atitiktų šiam jam inkriminuojamas nusikalstamas veikas, ir vadovaudamasis BPK 256 straipsnio 1-3 dalimis, prašė patikslinti R. D. kaltinamajame akte išdėstytas aplinkybes, jas išdėstant taip:

15213.2.

153R. D., veikdamas bendrininkų grupėje kartu su R. Č., padėjo R. Č. apgaule įgyti didelės – 186 615,80 Eur (pagal tuo metu galiojusią valiutą 644 347,04 Lt) vertės subsidiją – Europos Sąjungos ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšas, Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos skiriamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę „A.A.I.“ programų „K.T.“, „E.Ū.“ ir „R.V.T.B.G.“ įgyvendinimo taisykles, o būtent laikotarpiu nuo 2007 m. kovo 31 d. iki 2012 m. gegužės 30 d. vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 6 d. įsakymu 3D-152 (2009-04-07 redakcija Nr. 3D-230) pagal taisyklių 9.9.5. punktą, kuriame nurodyta, kad ,,maksimali metinė išmokos suma valdai dalyvaujant Ekologinio ūkininkavimo programoje - 115848,01 Eur (pagal tuo metu galiojusią valiutą - 400 000Lt). Ūkis negali būti skaidomas siekiant išvengti paramos apribojimų“ R. Č. siekiant išvengti maksimalios metinės išmokos vienai valdai apribojimo, R. D., neturėdamas jokių fizinių ir materialinių resursų žemės ūkio veiklai vystyti, neturėdamas tikslo ūkininkauti savarankiškai, už ikiteisminio tyrimo metu nenustatytą atlygį sutiko savo vardu įsteigti ūkininko ūkį ir pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones „A.A.I.“ programų „K.T.“, „E.Ū. “ ir „ R.V.T.B.G. “ įgyvendinimo taisykles ( Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007-04-06 įsakymas 3D-152, 2009-04-07 redakcija Nr. 3D- 230) III dalį „Pareiškėjų tinkamumo kriterijai“ kompensacinės išmokos mokamos pareiškėjams, kurie „7.1. yra įregistravę valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre“, 2007-10-23 pateikęs prašymą ( - ) rajono savivaldybės administracijos žemės ūkio ir melioracijos skyriui dėl ūkininko ūkio - valdos įregistravimo, įregistravo savo vardu ūkininko ūkį, R. Č. iniciatyva melagingai nurodant, kad jo dirbama žemė 6,48ha yra ( - ) (unikalus Nr. ( - )), kurią R. Č. 2007 m. kovo 22 d. panaudos sutartimi išsinuomojo iš nieko apie šį nusikalstamą sumanymą nežinančio J. G., po ko įsteigęs ūkininko ūkį, jo valdymą perdavė R. Č., po ko R. Č., žinančiam, kad pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones „A.A.I.“ programų „K.T.“, „E.Ū.“ ir „R.V.T.B.G.“ įgyvendinimo taisykles (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007-04-06 įsakymas 3D-152, 2009-04-07 redakcija Nr. 3D-230) 31. punktą, kuriame nurodyta, kad „Ekologinio žemės ūkio taisyklių laikymąsi kontroliuoja ir sertifikavimą atlieka ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų sertifikavimo įstaiga“ reikalinga R. D. ūkį sertifikuoti, laikotarpiu 2007 m. - iki 2011 m. sudarius sutartis su VšĮ „E“, dalyvaujant atliekamuose VšĮ „E“ patikrose R. D. nedalyvaujant, pateikus visus reikiamus dokumentus R. D. vardu ir VšĮ „E“ išdavus reikiamus sertifikatus tokio ūkio veiklai tęsti, R. Č., žinančiam, kad pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones „A.A.I.“ programų „K.T.“, „E.Ū.“ ir „R.V.T.B.G.“ įgyvendinimo taisykles ( Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007-04-06 įsakymas 3D-152, 2009-04-07 redakcija Nr. 3D-230) 9.9.2 .punktą reikalinga „kasmet deklaruoti pasėlius“, 9.9.3. punktą reikalinga „dalį produkcijos parduoti...“ reikalinga Agentūrai pateikti vedamo Ekologinės gamybos ūkio žurnalo duomenis apie realizuotą produkciją bei dokumentus, pagrindžiančius žurnale atvaizduotus duomenis, R. D. vardu pateikus visus reikiamus dokumentus nieko apie šį nusikalstamą sumanymą nežinančiai Agentūrai, laikotarpiu nuo 2007 m. kovo 31 d. iki 2012 m. gegužės 30 d. Agentūra į R. D. sąskaitą ( - ), esančią AB ( - ) banke pravedė 186 615,80 Eur (pagal tuo metu galiojusią valiutą 644 347.04 Lt) , po ko R. D. sutikus šiomis piniginėmis lėšomis disponavo R. Č.. Tokiu būdu R. D., savo vardu įregistruodamas ūkininko ūkį ir perdavęs jį valdyti R. Č., laikotarpiu nuo 2007 m. kovo 31 d. iki 2012 m. gegužės 30 d. suteikė R. Č. priemones nusikalstamai veikai daryti ir padėjo apgaule įgyti didelės vertės Nacionalinės mokėjimo agentūros prie žemės ūkio ministerijos teikiamą subsidiją - viso 186 615.80 Eur (pagal tuo metu galiojusią valiutą 644 347.04 Lt).

15413.3.

155Be to, prokuroro prašyme pakeisti kaltinimą nurodoma, jog R. D. aplaidžiai tvarkė teisės aktų reikalaujamą buhalterinę apskaitą, o būtent: laikotarpiu nuo 2007 m. spalio 23 d. iki 2011 m. liepos 1 d. įregistravęs ūkininko ūkį ir vykdydamas individualią žemės ūkio veiklą, vadovaujantis 2001 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr.lX-574 1 straipsnio „Įstatymo paskirtis ir taikymas" 2 dalies „Ūkininkų ūkių, gyventojų, kurie verčiasi individualia veikla, pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos tvarką nustato Vyriausybė ar jos įgaliota institucija tiek, kiek šis Įstatymas nenustato kitaip 2005-05-11 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu Nr.3D-266 „Dėl ūkininkų ūkio veiklos buhalterinės apskaitos tvarkymo supaprastintąja apskaitos sistema rekomendacijų patvirtinimo" nuostatomis, privalėdamas tvarkyti buhalterinę apskaitą ir pažeisdamas 2001-11-06 Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr.lX-574 19 straipsnio „Apskaitos dokumentų, apskaitos registrų saugojimo tvarka" 2 dalį „Patvirtinus finansines ataskaitas, apskaitos dokumentai ir apskaitos registrai saugomi ūkio subjekto vadovo nustatyta tvarka pažeisdamas Archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų dokumentų saugojimo terminų nuostatas, kur nurodyta, kad ūkinę operaciją ar ūkinį įvykį patvirtinančių apskaitos dokumentų: sąskaitų faktūrų, mokėjimo pavedimų, kasos pajamų ir išlaidų orderių saugojimo terminas 10 metų, neišsaugojo ir prie ikiteisminio tyrimo nepateikė buhalterinės apskaitos dokumentų, dėl ko laikotarpiu nuo 2007 m. spalio 23 d. iki 2011 m. liepos 1 d. negalima iš dalies nustatyti R. D., vykdžiusio individualią žemės ūkio veiklą, veiklos ir turto, t. y. R. D. kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą BK 223 straipsnio 1 dalyje.

15613.4.

157Kitame iš minėtų prašymų prokuroras nurodė analogiškas aplinkybes dėl A. M. suformuoto kaltinimo pakeitimo ir, vadovaudamasis BPK 256 straipsnio 1-3 dalimis, prašė patikslinti A. M. kaltinamajame akte išdėstytas aplinkybes, jas išdėstant taip:

15813.5.

159A. M., jis veikdamas bendrininkų grupėje kartu su R. Č., padėjo R. Č. apgaule įgyti Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) teikiamą didelės – 379 021,11 Eur (pagal tuo metu galiojusią valiutą – 1 308 684,09 Lt) – vertės subsidiją, o būtent: A. M. 2005 m. kovo 16 d. įregistravęs savo vardu ūkininko ūkį adresu ( - ), neturėdamas tikslo ūkininkauti savarankiškai, už ikiteisminio tyrimo metu nenustatytą atlygį, laikotarpiu nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 2011 m. vasario 11 d. perdavė savo ūkio valdymą ir disponavimą R. Č., pastarajam vykdyti bei dalyvauti Kaimo plėtros 2004-2006 metų ir Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonėse, pastarasis žinodamas, kad pretenduojant į Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą, Agentūrai būtina pateikti ne tik paraišką, bet ir dokumentus, patvirtinančius ūkio veiklą, reikalinga Agentūrai pateikti vedamo Ekologinės gamybos ūkio žurnalo duomenis apie realizuotą produkciją bei dokumentus, pagrindžiančius žurnale atvaizduotus duomenis, A. M. vardu, vedė ūkio produkcijos apskaitą, kurią pateikė Agentūros darbuotojams, nežinantiems R. Č. o ir A. M. sumanymo, po ko laikotarpiu nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 2011 m. sausio 25 d. į A. M. sąskaitą ( - ), esančią AB ( - ) banke, pervedus 379 021,11 Eur (pagal tuo metu galiojusią valiutą 1 308 684,09 Lt) A. M. sutikus, piniginėmis lėšomis disponavo R. Č., vykdydamas A. M. vardu ūkininko veiklą. Tokiu būdu A. M. savo vardu įregistruotą ūkininko ūkį perdavęs valdyti R. Č., laikotarpiu nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 2011 m. sausio 25 d. suteikė R. Č. priemones nusikalstamai veikai daryti ir padėjo apgaule įgyti didelės vertės Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos teikiamą subsidiją – viso 379 021,11 Eur (pagal tuo metu galiojusią valiutą – 1 308 684,09 LT).

16013.6.

161Be to, prokuroro pateiktame prašyme dėl kaltinimo keitimo nurodyta, kad A. M. aplaidžiai tvarkė teisės aktų reikalaujamą buhalterinę apskaitą, o būtent: 2005 m. kovo 16 d. įregistravęs ūkininko ūkį ir vykdydamas individualią žemės ūkio veiklą laikotarpiu nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 2011 m. sausio 25 d. vadovaujantis 2001 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 straipsnio „Įstatymo paskirtis ir taikymas“ 2 dalies „Ūkininkų ūkių, gyventojų, kurie verčiasi individualia veikla, pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos tvarkų nustato Vyriausybė ar jos įgaliota institucija tiek, kiek šis Įstatymas nenustato kitaip“, 2005 m. gegužės 11 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-266 „Dėl ūkininkų ūkio veiklos buhalterinės apskaitos tvarkymo supaprastintąją apskaitos sistema rekomendacijų patvirtinimo“ nuostatomis, privalėdamas tvarkyti buhalterinę apskaitą ir pažeisdamas 2001 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 19 straipsnio „Apskaitos dokumentų, apskaitos registrų saugojimo tvarka“ 2 dalį „Patvirtinus finansines ataskaitas, apskaitos dokumentai ir apskaitos registrai saugomi ūkio subjekto vadovo nustatyta tvarka“, pažeisdamas Archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybė nustatytų dokumentų saugojimo terminų nuostatas, kur nurodyta, kad ūkinę operacijų ar ūkinį įvykį patvirtinančių apskaitos dokumentų: sąskaitų faktūrų, mokėjimo pavedimų, kasos pajamų ir išlaidų orderių saugojimo terminas yra 10 metų, neišsaugojo ir prie ikiteisminio tyrimo nepateikė buhalterinės apskaitos dokumentų, dėl ko laikotarpiu nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 2011 m. sausio 25 d. negalima iš dalies nustatyti A. M., vykdžiusio individualią žemės ūkio veiklą, veiklos ir turto.

16214.

163Remiantis BPK 256 straipsnyje įtvirtintu reglamentavimu, prokuroras ir nukentėjusysis turi teisę iki įrodymų tyrimo teisme pabaigos pateikti rašytinį prašymą kaltinime nurodytos veikos faktines aplinkybes pakeisti iš esmės skirtingomis (BPK 256 straipsnio 1 dalis), taip pat rašytinį prašymą pakeisti kaltinime nurodytos veikos kvalifikavimą (BPK 256 straipsnio 2 dalis). Apie prokuroro pateiktą prašymą ir galimybę nuteistiesiems A. M. ir R. D. pateiktuose kaltinimuose nurodytas aplinkybes pakeisti iš esmės skirtingomis, minėtiems nuteistiesiems buvo pranešta apeliacinės instancijos teismo posėdžio metu, atliekant įrodymų tyrimą, su aptariamais prokuroro prašymais nuteistieji ir jų gynėjai susipažino (jiems buvo įteiktos šių prašymų kopijos, bylos nagrinėjime paskelbta pertrauka tam, kad proceso dalyviai turėtų pakankamai laiko tinkamai susipažinti su prokuroro prašymais), o apklausiami teismo posėdžio metu visi nuteistieji nurodė negalintys nurodyti jokių naujų aplinkybių, susijusių su A. M. ir R. D. prašomais pakeisti kaltinimais bei pažymėjo patvirtinantys parodymus, duotus bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu.

16415.

165Esant šioms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs prokuroro prašymus pakeisti A. M. ir R. D. pareikštuose kaltinimuose nurodytas aplinkybes iš esmės skirtingomis, taip pat patikrinęs pirmosios instancijos teismo nuosprendžio teisėtumą ir pagrįstumą tiek byloje nustatytų faktinių aplinkybių, tiek teisės taikymo kontekste,15.1.

166R. Č., veikdamas kartu su asmeniu Nr. 1, asmeniu Nr. 2, asmeniu Nr. 3, kuriems byla išskirta (toliau – asmuo Nr. 1, asmuo Nr. 2, asmuo Nr. 3), R. D., A. M., bei asmeniu, kurio atžvilgiu baudžiamoji byla nutraukta jam mirus (toliau – asmuo, kuriam byla nutraukta), turėdamas tikslą apgaule įgyti didelės – 1 959 308,66 Eur (pagal tuo metu galiojusią valiutą 6 765 100,93 Lt) vertės subsidiją – Europos Sąjungos ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšas, Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos skiriamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „A.A.I.“ programų „K.T.“, ,,E.Ū.“ ir „R.V.T.B.G.“ įgyvendinimo taisykles (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007-04-06 įsakymas 3D-152, 2009-04-07 redakcija Nr. 3D-230) iš anksto žinodamas, kad pagal taisyklių 9.9.5 punktą, kuriame nurodyta, kad ,,maksimali metinė išmokos suma valdai dalyvaujant Ekologinio ūkininkavimo programoje – 115 848,01 Eur (pagal tuo metu galiojusią valiutą 400 000 Lt). Ūkis negali būti skaidomas siekiant išvengti paramos apribojimų“, siekdamas išvengti maksimalios metinės išmokos vienai valdai apribojimo, realizuodamas vieninga tyčia apimantį nusikalstamą sumanymą apgaule įgyti didelės – 1 201 040,16 Eur (pagal tuo metu galiojusią valiutą 4 146 951,48 Lt) vertės svetimą turtą – Europos Sąjungos ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšas, skiriamas pagal minėtą veiklos sritį:

16715.2.

168pasitelkęs asmenį Nr. 1, kuris, neturėdamas jokių materialinių ir fizinių resursų žemės ūkio veiklai vystyti, už ikiteisminio tyrimo metu nenustatytą atlygį sutiko savo vardu įkurti ūkininko ūkį – valdą, žinodamas, kad pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones „A.A.I.“ programų „K.T.“, „E.Ū.“ ir ,,R.V.T.B.G.“ įgyvendinimo taisykles (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007-04-06 įsakymas 3D-152, 2009-04-07 redakcija Nr. 3D-230) III dalį „Pareiškėjų tinkamumo kriterijai“ kompensacinės išmokos mokamos pareiškėjams, kurie „7.1. yra įregistravę valdų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre“ reikalinga įregistruoti ūkininko ūkį, Kėdainių rajono savivaldybės administracijos žemės ūkio ir melioracijos skyriui 2008-04-23 pateikė asmens Nr. 1 vardu prašymą dėl ūkininko ūkio įregistravimo, nurodant, kad dirbama žemė 9,22 ha (unikalus Nr. ( - )) esanti ( - ), 2008-04-22 panaudos sutartimi išnuomota asmeniui Nr. 1 paties R. Č., po ko neatskleidęs, kad tikrasis pareiškėjas yra pats R. Č. bei tikrųjų duomenų apie ūkininko – asmens Nr. 1 ūkio veiklą, žinodamas, kad pretenduojant į Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą, Agentūrai būtina pateikti ne tik paraišką, bet ir dokumentus, patvirtinančius ūkio veiklą, žinodamas, kad pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones ,,A.A.I.“ programų ,,K.T.“, „E.Ū.“ ir ,,R.V.T.B.G.“ įgyvendinimo taisykles (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007-04-06 įsakymas 3D-152, 2009-04-07 redakcija Nr. 3D-230) 31. punktą, kuriame nurodyta, kad „Ekologinio žemės ūkio taisyklių laikymąsi kontroliuoja ir sertifikavimą atlieka ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų sertifikavimo įstaiga“ reikalinga asmens Nr. 1 vardu įsteigtą ūkį sertifikuoti, pateikė VšĮ „E“ – įstaigos, kuri atlieka ekologinės gamybos ir išskirtinės kokybės žemės ūkio ir maisto produktų sertifikavimą bei kontrolę, panaudos sutartis, kuriose įrašė žinomai melagingus duomenis apie neva panaudos sutartimis išnuomojamus žemės sklypus asmeniui Nr. 1: Panaudos sutartis 2009-05-10 dėl žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), Panaudos sutartis 2009-05-10 dėl žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), Panaudos sutartis 2009-05-10 dėl žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), Panaudos sutartis 2009-05-10 dėl žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), Panaudos sutartis 2009-05-10 dėl žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), Panaudos sutartis 2009-05-10 dėl žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), Panaudos sutartis 2009- 05-10 dėl žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), Panaudos sutartis 2009-05-10 dėl žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), Panaudos sutartis 2009-05-10 dėl žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), Panaudos sutartis 2009-05-10 dėl žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), Panaudos sutartis 2009-05-10 dėl žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), Panaudos sutartis 2009-05-12 dėl žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), po ko šiuos jam žinomai melagingus duomenis patvirtino savo parašu kaip panaudos davėjas, bei pasirašė už asmenį Nr. 1, kaip panaudos gavėją, po ko juos pateikė VšĮ „E“, kuri, vykdydama savo funkcijas bei remdamasi R. Č. pateikta informacija apie asmens Nr. 1 ūkio vietą, auginamą produkciją, dalyvaujant R. Č., asmens Nr. 1 vardu, VšĮ „E“ atliko ūkio valdos patikras, po ko buvo surašyti 2009-09-01 VšĮ „E“ tikrinimo protokolas Nr. ( - ); 2009-04-23 sutartis Nr. ( - ), kuriuose R. Č. įrašė rankraštinius įrašus „asmuo Nr. 1“ ir asmens Nr. 1 vardu pasirašęs, tai yra suklastojęs dokumentus, juos pateikė VšĮ „E“, po ko VšĮ „E“, vykdydama savo funkcijas bei remdamasi pateikta R. Č. informacija apie ūkio veiklą ir vietą, asmeniui Nr. 1 nedalyvaujant, atlikus ūkio valdos patikras, išdavė R. Č. reikiamus sertifikatus ūkio veiklai tęsti, po ko R. Č., žinodamas, kad pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007- 2013 metų programos priemones ,,A.A.I.“ programų „K.T.“, „E.Ū.“ ir ,,R.V.T.B.G.“ įgyvendinimo taisykles (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007-04-06 įsakymas 3D-152, 2009-04-07 redakcija Nr. 3D-230) 9.9.2 punktą reikalinga „kasmet deklaruoti pasėlius“, 9.9.3. punktą reikalinga „dalį produkcijos parduoti...“ reikalinga Agentūrai pateikti vedamo Ekologinės gamybos ūkio žurnalo duomenis apie realizuotą produkciją bei dokumentus, pagrindžiančius žurnale atvaizduotus duomenis, VšĮ „E“ išduotus sertifikatus, asmens Nr. 1 vardu vedė ūkio produkcijos apskaitą bei reikiamus dokumentus pateikė Agentūros darbuotojams, nežinantiems R. Č. ir asmens Nr. 1 sumanymo, po ko laikotarpiu nuo 2008-04-23 iki 2012-05-22 į asmens Nr. 1 sąskaitą ( - ), esančią AB ( - ) banke pravedus 232 391,20 Eur (pagal tuo metu galiojusią valiutą 802 400,36 Lt), asmeniui Nr. 1 sutikus, piniginėmis lėšomis disponavo R. Č., vykdydamas asmens Nr. 1 vardu ūkininko veiklą, tokiu būdu R. Č. apgaule įgijo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie žemės ūkio ministerijos teikiamą subsidiją - viso 232 391,20 Eur (pagal tuo metu galiojusią valiutą 802 400, 36 Lt).

16915.3.

170Toliau realizuodamas vieninga tyčia apimantį nusikalstamą sumanymą, R. Č., pasitelkęs asmenį Nr. 2, kuris neturėdamas jokių fizinių ir materialinių resursų žemės ūkio veiklai vystyti, už ikiteisminio tyrimo metu nenustatytą atlygį sutiko savo vardu įsteigti ūkininko ūkį - valdą, žinodamas, kad pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones „A.A.I.“ programų „K.T.“, ,,E.Ū.“ ir „R.V.T.B.G.“ įgyvendinimo taisykles (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007-04-06 įsakymas 3D-152, 2009-04-07 redakcija Nr. 3D-230) III dalį ,,Pareiškėjų tinkamumo kriterijai“ kompensacinės išmokos mokamos pareiškėjams, kurie „7.1. yra įregistravę valdų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre“ reikalinga įregistruoti ūkininko ūkį, ( - ) rajono savivaldybės administracijos žemės ūkio ir melioracijos skyriui 2010-03-31 pateikė asmens Nr. 2 vardu prašymą dėl ūkininko ūkio įregistravimo, nurodant, kad dirbama žemė yra 17,90 ha ( - ), kurią 2010-03-26, sudarant fiktyvią pirkimo pardavimo sutartį Nr. 1415 dėl 10,3000 ha žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), dėl 8,1800ha žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), R. Č. ir apie šį nusikalstamą sumanymą nežinanti jo sutuoktinė I. Č. pardavė asmeniui Nr. 2, žinodamas, kad asmuo Nr. 2 nevykdys ūkininko veiklos, tačiau jo vardu bus steigiamas ūkininko ūkis, po ko neatskleidęs, kad tikrasis pareiškėjas R. Č. bei tikrųjų duomenų apie ūkininko asmens Nr. 2 ūkio veiklą, žinodamas, kad pretenduojant į Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą, Agentūrai būtina pateikti ne tik paraišką, bet ir dokumentus, patvirtinančius ūkio veiklą, žinodamas, kad pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones „A.A.I.“ programų „K.T.“, „E.Ū.“ ir „R.V.T.B.G.“ įgyvendinimo taisykles (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007-04-06 įsakymas 3D-152, 2009-04-07 redakcija Nr. 3D-230) 31. punktą, kuriame nurodyta, kad ,,Ekologinio žemės ūkio taisyklių laikymąsi kontroliuoja ir sertifikavimą atlieka ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų sertifikavimo įstaiga“ reikalinga asmens Nr. 2 vardu įsteigtą ūkį sertifikuoti ir žinodamas, kad tokiems ūkiams naudojamos trąšos, įsigytos įmonių, kurios Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Agrochemijos skyriaus, išduotus išduotus/patvirtintus leidimus įmonėms, gali prekiauti tokiems ūkiams naudoti tinkamomis trąšomis, augalų apsaugos priemonėmis, ir įmonė UAB „K.“ prekiauja tokiems ūkiams reikiamomis augalų apsaugos priemonėmis bei trąšomis, asmens Nr. 2 vardu 2010-05-31 sudarė sutartį Nr. ( - ) su įmone UAB „K.“, 2010-09-03 priedą prie sutarties Nr. ( - ), kuriuose rankraštinius įrašus „asmuo Nr. 2“ įrašė bei 2010-05-31 sutartyje asmens Nr. 2 vardu pasirašė R. Č., tokiu būdu įgijęs trąšas, reikalingas ekologinio ūkio veiklai vykdyti, laikotarpiu nuo 2010-03-31 iki 2011-12-31 dalyvavo VšĮ „E“ - įstaigos, kuri atlieka ekologinės gamybos ir išskirtinės kokybės žemės ūkio ir maisto produktų sertifikavimą bei kontrolę, atliekamuose patikrinimuose, asmens Nr. 2 vardu pildė ir teikė reikiamus dokumentus, po ko, VšĮ „E“, vykdydama savo funkcijas bei remdamasi R. Č. pateikta informacija apie asmens Nr. 2 ūkio veiklą ir vietą, asmeniui Nr. 2 nedalyvaujant, atlikus ūkio valdos patikras, išdavė R. Č. reikiamus sertifikatus ūkio veiklai tęsti, po ko R. Č., žinodamas, kad pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones „A.A.I.“ programų ,,K.T.“, „E.Ū.“ ir ,,R.V.T.B.G.“ Įgyvendinimo taisykles (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007-04-06 įsakymas 3D-152, 2009-04-07 redakcija Nr. 3D-230) 9.9.2 punktą reikalinga „kasmet deklaruoti pasėlius“, 9.9.3. punktą reikalinga „dalį produkcijos parduoti...“ reikalinga Agentūrai pateikti vedamo Ekologinės gamybos ūkio žurnalo duomenis apie realizuotą produkciją bei dokumentus, pagrindžiančius žurnale atvaizduotus duomenis, asmens Nr. 2 vardu vedė ūkio produkcijos apskaitą, kurią pateikė Agentūros darbuotojams, nežinantiems R. Č. ir asmens Nr. 2 sumanymo, po ko laikotarpiu nuo 2007-03-31 iki 2012-06-13 į asmens Nr. 2 sąskaitą ( - ), esančią AB DNB banke pravedus 196 988,78 Eur (pagal tuo metu galiojusią valiutą 680 162,89 Lt), asmeniui Nr. 2 sutikus, piniginėmis lėšomis disponavo R. Č., vykdydamas asmens Nr. 2 vardu ūkininko veiklą, tokiu būdu R. Č. apgaule įgijo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie žemės ūkio ministerijos teikiamą subsidiją - viso 196 988,78 Eur (pagal tuo metu galiojusią valiutą 680 162,89 Lt).

17115.4.

172Toliau realizuodamas vieninga tyčia apimantį nusikalstamą sumanymą, R. Č. pasitelkęs R. D., kuris neturėdamas jokių fizinių ir materialinių resursų žemės ūkio veiklai vystyti, už ikiteisminio tyrimo metu nenustatytą atlygį sutiko savo vardu įsteigti ūkininko ūkį - valdą, žinodamas, kad pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones „A.A.I.“ programų „K.T.“, „E.Ū.“ ir ,,R.V.T.B.G.“ įgyvendinimo taisykles (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007-04-06 įsakymas 3D-152, 2009-04-07 redakcija Nr. 3D-230) III dalį „Pareiškėjų tinkamumo kriterijai“ kompensacinės išmokos mokamos pareiškėjams, kurie „7.1. yra įregistravę valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre“ reikalinga įregistruoti ūkininko ūkį, ( - ) rajono savivaldybės administracijos žemės ūkio ir melioracijos skyriui 2007-10-23 pateikė R. D. vardu prašymą dėl ūkininko ūkio - valdos įregistravimo, melagingai nurodant, kad dirbama žemė 6,48 ha yra ( - ) (unikalus Nr. ( - )), kurią 2007-03-22 panaudos sutartimi išsinuomojo iš nieko apie tai nežinančio J. G. po ko neatskleidęs, kad tikrasis pareiškėjas R. Č. bei tikrųjų duomenų apie ūkininko R. D. ūkio veiklą, žinodamas, kad pretenduojant į Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą, Agentūrai būtina pateikti ne tik paraišką, bet ir dokumentus, patvirtinančius ūkio veiklą, R. D. vardu įsigijo iš įmonės UAB „D.A.“ plūgus: 2 vienetus KUHN Multi - master I 12 4E NSH-4, 2009-09-30 sudarydamas pirkimo pardavimo sutartis Nr. DV 102/2009 ir Nr. DV 103/2009 bei priedus Nr. 1 prie sudarytų sutarčių, kuriose R. D. vardu pasirašė, patvirtindamas žinomai melagingus duomenis apie neva R. D. perkamus plūgus, taip pat R. Č., tęsdamas savo nusikalstamą veiką, R. D. vardu įsigijo iš įmonės UAB „N.“ žemės ūkiui skirtą dyzelinį kurą ir 2011-03-30 sąskaitoje faktūroje NAD serija Nr. ( - ) ir 2011-03-30 krovinio važtaraštyje NAD serija Nr. ( - ) pasirašė R. D. vardu, tokiu būdu patvirtindamas žinomai melagingus duomenis apie neva R. D. perkamą dyzelinį kurą, po ko R. Č., žinodamas, kad pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones ,,A.A.I.“ programų „K.T.“, ,,E.Ū.“ ir „R.V.T.B.G.“ įgyvendinimo taisykles (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007-04-06 įsakymas 3D-I52, 2009-04-07 redakcija Nr. 3D-230) 31. punktą, kuriame nurodyta, kad „Ekologinio žemės ūkio taisyklių laikymąsi kontroliuoja ir sertifikavimą atlieka ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų sertifikavimo įstaiga“ reikalinga R. D. vardu įsteigtą ūkį sertifikuoti, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku ir vietoje parašė bei pasirašė R. D. vardu pasižadėjimą, dėl dokumentų pristatymo VšĮ „E“ - įstaigai, kuri atlieka ekologinės gamybos ir išskirtinės kokybės žemės ūkio ir maisto produktų sertifikavimą bei kontrolę, tokiu būdu pagaminęs netikrą dokumentą, jį 2007-03-30 pateikė VšĮ „E“ direktoriui, po ko tęsdamas vieningą tyčią apimantį nusikalstamą sumanymą laikotarpiu 2007 m. iki 2011 m. sudarė sutartis su VšĮ „E“, dalyvavo atliekamuose VšĮ „E“ patikrose R. D. nedalyvaujant, teikė reikiamus dokumentus, kuriuose pasirašė R. D. vardu po ko, VŠ] „E", vykdydama savo funkcijas bei remdamasi R. Č. pateikta informacija apie R. D. ūkį, išdavė R. Č. reikiamus sertifikatus ūkio veiklai tęsti, po ko R. Č., žinodamas, kad pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones „ A.A.I." programų „K.T.", „E.Ū." ir ,,R.V.T.B.G." įgyvendinimo taisykles (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007-04-06 įsakymas 3D-152, 2009-04-07 redakcija Nr. 3D-230) 9.9.2 punktą reikalinga „kasmet deklaruoti pasėlius“, 9.9.3. punktą reikalinga „dalį produkcijos parduoti...“ reikalinga Agentūrai pateikti vedamo Ekologinės gamybos ūkio žurnalo duomenis apie realizuotą produkciją bei dokumentus, pagrindžiančius žurnale atvaizduotus duomenis, R. D. vardu vedė ūkio produkcijos apskaitą, teikė prašymus, paraiškas, kuriuos pateikė Agentūros darbuotojams, nežinantiems R. Č. ir R. D. sumanymo, po ko laikotarpiu nuo 2007-10-23 iki 2012-05-30 į R. D. sąskaitą ( - ), esančią AB ( - ) banke pravedus 186 615,80 Eur (pagal tuo metu galiojusią valiutą 644 347,04 Lt), R. D. sutikus, piniginėmis lėšomis disponavo R. Č., vykdydamas R. D. vardu ūkininko veiklą, tokiu būdu R. Č. apgaule įgijo Nacionalines mokėjimo agentūros prie žemės ūkio ministerijos teikiamą subsidiją - viso 186 615,80 Eur (pagal tuo metu galiojusią valiutą 644 347,04 Lt).

17315.5.

174Toliau realizuodamas vieningą tyčią apimantį nusikalstamą sumanymą, R. Č. pasitelkęs asmenį, kuriam byla nutraukta, kuris neturėdamas jokių fizinių ir materialinių resursų žemės ūkio veiklai vystyti, už ikiteisminio tyrimo metu nenustatytą atlygį sutiko savo vardu įsteigti ūkininko ūkį - valdą, žinodamas, kad pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones ,,A.A.I.“ programų „K.T.“, „E.Ū.“ ir „R.V.T.B.G.“ įgyvendinimo taisykles ( Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007-04-06 įsakymas 3D-152, 2009-04-07 redakcija Nr. 3D-230) III dalį „Pareiškėjų tinkamumo kriterijai“ kompensacinės išmokos mokamos pareiškėjams, kurie „7.1. yra įregistravę valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre“ reikalinga įregistruoti ūkininko ūkį, ( - ) rajono savivaldybės administracijos žemės ūkio ir melioracijos skyriui 2010-04-09 pateikė asmens, kuriam byla nutraukta, vardu prašymą dėl ūkininko ūkio įregistravimo, nurodant, kad dirbama žemė yra 13,66 ha (unikalus Nr. ( - )) ( - ), kurią 2010-04-06, sudarant fiktyvią pirkimo pardavimo sutartį, R. Č. ir apie šį nusikalstamą sumanymą nežinanti jo sutuoktinė I. Č. pardavė asmeniui, kuriam byla nutraukta, po ko jis, žinodamas, kad asmuo, kuriam byla nutraukta, ūkininko veiklos nevykdys, tačiau jo vardu bus steigiamas ūkininko ūkis, neatskleidęs, kad tikrasis pareiškėjas R. Č. bei tikrųjų duomenų apie ūkininko asmens, kuriam byla nutraukta, ūkio veiklą, žinodamas, kad pretenduojant į Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą, Agentūrai būtina pateikti ne tik paraišką, bet ir dokumentus, patvirtinančius ūkio veiklą, žinodamas, kad pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones „A.A.I.“ programų ,,K.T.“, „E.Ū.“ ir „R.V.T.B.G.“ įgyvendinimo taisykles (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007-04-06 įsakymas Nr. 3D-152, 2009-04-07 redakcija Nr. 3D-230) 31. punktą, kuriame nurodyta, kad „Ekologinio žemės ūkio taisyklių laikymąsi kontroliuoja ir sertifikavimą atlieka ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų sertifikavimo įstaiga“ reikalinga asmens, kuriam byla nutraukta, vardu įsteigtą ūkį sertifikuoti ir žinodamas, kad tokiems ūkiams naudojamos trąšos, įsigytos įmonių, kurios Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Agrochemijos skyriaus, išduotus išduotus/patvirtintus leidimus įmonėms, gali prekiauti tokiems ūkiams naudoti tinkamomis trąšomis, augalų apsaugos priemonėmis, ir įmonė UAB „K.“ prekiauja tokiems ūkiams reikiamomis augalų apsaugos priemonėmis bei trąšomis, susitaręs su asmeniu, kuriam byla nutraukta, 2010-05-31 sudarė sutartį Nr. ( - ) su įmone UAB „K.“, 2010-09-03 priedą prie sutarties Nr. ( - ) asmens, kuriam byla nutraukta, vardu ir tokiu būdu įgijęs trąšas, reikalingas ekologinio ūkio veiklai vykdyti, laikotarpiu 2010-04-09 iki 2011-01-29 dalyvavo VšĮ „E“ - įstaigos, kuri atlieka ekologinės gamybos ir išskirtinės kokybės žemės ūkio ir maisto produktų sertifikavimą bei kontrolę, atliekamuose patikrinimuose, asmens, kuriam byla nutraukta, vardu, pildė ir teikė reikiamus dokumentus, po ko VšĮ „E“, vykdydama savo funkcijas bei remdamasi R. Č. pateikta informacija apie asmens, kuriam byla nutraukta, ūkio veiklą ir vietą, asmeniui, kuriam byla nutraukta, nedalyvaujant, atlikus ūkio valdos patikras, išdavė R. Č. reikiamus sertifikatus ūkio veiklai tęsti, po ko R. Č., žinodamas, kad pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones „A.A.I.“ programų ,,K.T.“, „E.Ū.“ ir „R.V.T.B.G.“ įgyvendinimo taisykles (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007-04-06 įsakymas Nr. 3D-152, 2009-04-07 redakcija Nr. 3D-230) 9.9.2 punktą reikalinga „kasmet deklaruoti pasėlius“, 9.9.3. punktą reikalinga „dalį produkcijos parduoti...“ reikalinga Agentūrai pateikti vedamo Ekologinės gamybos ūkio žurnalo duomenis apie realizuotą produkciją bei dokumentus, pagrindžiančius žurnale atvaizduotus duomenis, asmens, kuriam byla nutraukta, vardu, vedė ūkio produkcijos apskaitą, kurią pateikė Agentūros darbuotojams, nežinantiems R. Č. ir asmens, kuriam byla nutraukta, sumanymo, po ko laikotarpiu nuo 2010-04-09 iki 2010-10-15 į asmens, kuriam byla nutraukta, sąskaitą ( - ), esančią kredito unijoje „J.Ž.“ pravedus 42 110,62 Eur (pagal tuo metu galiojusią valiutą 145 399,55 Lt), asmeniui, kuriam byla nutraukta, sutikus, piniginėmis lėšomis disponavo R. Č., vykdydamas asmens, kuriam byla nutraukta, vardu ūkininko veiklą, tokiu būdu R. Č. apgaule įgijo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie žemės ūkio ministerijos teikiamą subsidiją - viso 42 110,62 Eur (pagal tuo metu galiojusią valiutą 145 399,55 Lt).

17515.6.

176Be to, R. Č., tęsdamas savo nusikalstamą veiką, 2011-01-29 mirus asmeniui, kuriam byla nutraukta, 13,66 ha žemės sklypą (unikalus Nr. ( - )) ( - ), paveldėjus asmens, kuriam byla nutraukta, motinai N. B., kuri neturėdama jokių fizinių ir materialinių resursų žemės ūkio veiklai vystyti, už ikiteisminio tyrimo metu nenustatytą atlygį susitarusi su R. Č., kuris, žinodamas, kad pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones ,,A.A.I.“ programų „K.T.“, „E.Ū.“ ir „R.V.T.B.G.“ įgyvendinimo taisykles (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007-04-06 įsakymas Nr. 3D-152, 2009-04-07 redakcija Nr. 3D-230) 44 punktą „Paramos gavėjui perdavus Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre įregistruotas valdas, parama teikiama valdos perėmėjui“, sutiko ūkininko ūkį - valdą perleisti asmeniui Nr. 3, kuris už ikiteisminio tyrimo metu nenustatytą atlygį, susitaręs su R. Č., sutiko perimti savo vardu ūkininko valdą ir padėti tęsti R. Č. jo nusikalstamą sumanymą, o būtent N. B. vardu 2011-04-15 pateikus prašymą VšĮ „E“ dėl valdos perleidimo asmeniui Nr. 3, pastarajam 2011-04-15 pateikus prašymą VšĮ „E“ valdos perėmimo; 2011-06-06 pateikus prašymą Agentūrai dėl valdos perleidimo asmeniui Nr. 3, pastarajam 2011-06-07 pateikus prašymą NMA dėl išmokų pervedimo jo vardu, R. Č. su N. B. sudarė fiktyvų sandorį, kuriuo 2011-05-17 pirkimo pardavimo sutartimi, kartu su nieko apie šį nusikalstamą sumanymą nežinančia sutuoktine I. Č., įsigijo 13,66 ha žemės sklypą (unikalus Nr. ( - )) ( - ), kuris buvo 2010-04-06 sutartimi parduotas J. B., po ko, žinodamas, kad į asmens Nr. 3 kredito unijos „J.Ž.“ sąskaitą ( - ) yra 2011-01-25 pervesta Nacionalinės mokėjimo agentūros prie žemės ūkio ministerijos teikiama subsidija – 17 325,09 Eur (pagal tuo metu galiojusią valiutą 59 820,06 Lt), N. B. juos paveldėjus ir pastarajai sutikus, R. Č. jie buvo grąžinti, tokiu būdu R. Č. apgaule įgijo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie žemės ūkio ministerijos teikiamą subsidiją - viso 17325,09 Eur (pagal tuo metu galiojusią valiutą 59 820,06Lt).

17715.7.

178Toliau realizuodamas vieninga tyčia apimantį nusikalstamą sumanymą, R. Č. pasitelkęs asmenį Nr. 3, kuris 2005-03-18 pateikęs prašymą įregistruoti ūkininko ūkį nurodė, kad dirbama žemė yra 2l,60 ha ( - ) (unikalus Nr. ( - )), panaudos sutartimi nuomojama iš R. Č., tokiu būdu įregistravęs savo vardu ūkininko ūkį, adresu ( - ), už ikiteisminio tyrimo metu nenustatytą atlygį, laikotarpiu nuo 2007-01-01 iki 2011-12-31, sutiko perduoti savo ūkio valdymą ir disponavimą R. Č., pastarajam vykdyti bei dalyvauti Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonėse „A.A.I.“ programų ,,K.T.“, ,,E.Ū.“ ir ,,R.V.T.B.G.“ bei gauti išmokas, pažeidžiant Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonėse „A.A.I.“ programų „K.T.“, „E.Ū.“ ir „R.V.T.B.G.“ įgyvendinimo taisykles (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007-04-06 įsakymas Nr. 3D-J52, 2009-04-07 redakcija Nr. 3D-230) 9.9.5. punktą, kuriame nurodyta, kad „maksimali metinė išmokos suma valdai dalyvaujant Ekologinio ūkininkavimo programoje – 115 848,01 Eur (pagal tuo metu galiojusių valiutą 400 000 Lt). Ūkis negali būti skaidomas siekiant išvengti paramos apribojimų (400 000 Lt valdai), po ko R. Č., žinodamas, kad pretenduojant į Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą, Agentūrai būtina pateikti ne tik paraišką, bet ir dokumentus, patvirtinančius ūkio veiklą, žinodamas, kad pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones „A.A.I.“ programų „K.T.“, „E.Ū.“ ir „R.V.T.B.G.“ įgyvendinimo taisykles (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007-04-06 įsakymas Nr. ( - ), 2009-04-07 redakcija Nr. 3D-230) 31. punktą, kuriame nurodyta, kad „Ekologinio žemės ūkio taisyklių laikymąsi kontroliuoja ir sertifikavimą atlieka ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų sertifikavimo įstaiga“ reikalinga asmens Nr. 3 vardu valdomą ūkį – valdą sertifikuoti, pateikė VšĮ „E“ – įstaigos, kuri atlieka ekologinės gamybos ir išskirtinės kokybės žemės ūkio ir maisto produktų sertifikavimą bei kontrolę, asmens Nr. 3 vardu reikiamus dokumentus, po ko VšĮ „E“, vykdydama savo funkcijas bei remdamasi R. Č. pateikta informacija apie asmens Nr. 3 ūkio veiklą ir vietą, asmeniui Nr. 3 nedalyvaujant ir laikotarpiu nuo 2007-06-05 iki 2010-08-24 atliekant bausmę ( - ), atlikus ūkio valdos patikras, išdavė R. Č. reikiamus sertifikatus ūkio veiklai tęsti, po ko R. Č., žinodamas, kad pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones ,,A.A.I.“ programų ,,K.T.“, „E.Ū.“ ir „R.V.T.B.G.“ įgyvendinimo taisykles (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007-04-06 įsakymas Nr. 3D-152, 2009-04-07 redakcija Nr. 3D-230) 9.9.2 punktą reikalinga „kasmet deklaruoti pasėlius“, 9.9.3. punktą reikalinga „dalį produkcijos parduoti...“ reikalinga Agentūrai pateikti vedamo Ekologinės gamybos ūkio žurnalo duomenis apie realizuotą produkciją bei dokumentus, pagrindžiančius žurnale atvaizduotus duomenis, asmens Nr. 3 vardu vedė ūkio produkcijos apskaitą, kurią pateikė Agentūros darbuotojams, nežinantiems R. Č. ir asmens Nr. 3 sumanymo, po ko laikotarpiu nuo 2007-01-01 iki 2012-06-13 į asmens Nr. 3 sąskaitą ( - ), esančią AB ( - ) banke, sąskaitą ( - ), esančią AB „S.“ banke pravedus 146 587,54 Eur (pagal tuo metu galiojusią valiutą 506 137,49 Lt), asmeniui Nr. 3 sutikus, piniginėmis lėšomis disponavo R. Č., vykdydamas asmens Nr. 3 vardu ūkininko veiklą, tokiu būdu R. Č. apgaule įgijo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie žemės ūkio ministerijos teikiamą subsidiją – viso 146 587,54 Eur (pagal tuo metu galiojusią valiutą 506 137,49 Lt).

17915.8.

180Toliau realizuodamas vieninga tyčia apimantį nusikalstamą sumanymą, R. Č. pasitelkęs A. M., kuris 2005-03-16 įregistravęs savo vardu ūkininko ūkį, adresu ( - ), už ikiteisminio tyrimo metu nenustatytą atlygį laikotarpiu nuo 2007-01-01 iki 2011-02-11, sutiko perduoti savo ūkio valdymą ir disponavimą R. Č., pastarajam vykdyti bei dalyvauti Kaimo plėtros 2004-2006 metų ir Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonėse, pastarasis žinodamas, kad pretenduojant į Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą, Agentūrai būtina pateikti ne tik paraišką, bet ir dokumentus, patvirtinančius ūkio veiklą, A. M. vardu valdė jo ūkį, vedė ūkio produkcijos apskaitą, kurią pateikė Agentūros darbuotojams, nežinantiems R. Č. ir A. M. sumanymo, po ko laikotarpiu nuo 2007-01-01 iki 2011-01-25 į A. M. sąskaitą ( - ), esančią AB ( - ) banke pravedus 379 021,11 Eur (pagal tuo metu galiojusią valiutą 1 308 684,09 Lt), A. M. sutikus, piniginėmis lėšomis disponavo R. Č., vykdydamas A. M. vardu ūkininko veiklą, tokiu būdu R. Č. apgaule įgijo Nacionalinės mokėjimo agentūros prie žemės ūkio ministerijos teikiamą subsidiją - viso 379 021,11 Eur (pagal tuo metu galiojusią valiutą 1 308 684,09Lt).

18115.9.

182Tokiu būdu R. Č., veikdamas kartu su asmeniu Nr. 1, asmeniu Nr. 2, R. D., asmeniu, kuriam byla nutraukta, A. M., asmeniu Nr. 3, apgaule įgijo Nacionalinės mokėjimo prie žemės ūkio ministerijos teikiamų subsidijų – viso 1 201 040,16 Eur (pagal tuo metu galiojusią valiutą 4 146 951,48 Lt), tai yra padarė nusikaltimą, numatytą BK 207 straipsnio 1 dalyje.

18315.10.

184Be to, R. Č. suklastojo tikrus dokumentus ir šiuos žinomai suklastotus dokumentus panaudojo, dėl ko buvo padaryta didelės žalos, o būtent:

18515.11.

186laikotarpiu nuo 2007-01-01 iki 2011-12-31, iš anksto žinodamas, kad siekiant gauti Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansinę paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007 - 2013 metų programos priemonę „A.A.I.“ programą „E.Ū.“, pareiškėjas gali pateikti tik vieną paraišką pagal minėtą priemonę, siekdamas išvengti maksimalios metinės išmokos valdai 115 848,01 Eur (pagal tuo metu galiojusią valiutą 400 000 Lt) apribojimo bei žinodamas, kad ūkis negali būti skaidomas, realizuodamas vieninga tyčia apimantį nusikalstamą sumanymą apgaule įgyti didelės vertės svetimą turtą - Europos Sąjungos ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšas, skiriamas pagal minėtą veiklos sritį, pasitelkęs asmenį Nr. 1, kuris už ikiteisminio tyrimo metu nenustatytą atlygį sutiko savo vardu imituoti ūkininko veiklą, žinodamas, kad reikalinga asmens Nr. 1 vardu pagrįsti turėtas veiklos išlaidas ir pačios veiklos realumą, 2009-09-01 VšĮ „E“ tikrinimo protokole Nr. ( - ); 2009-04-23 sutartyje Nr. ( - ) įrašė rankraštinius įrašus „asmuo Nr. 1“ ir asmens Nr. 1 vardu pasirašęs, tai yra suklastojęs dokumentus, juos pateikė VšĮ „E“; sudarė Panaudos sutartis, kuriose įrašė žinomai melagingus duomenis apie neva panaudos sutartimis išnuomojamus žemės sklypus asmeniui Nr. 1: Panaudos sutartis 2009-05-10 dėl žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), Panaudos sutartis 2009-05-10 dėl žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), Panaudos sutartis 2009-05-10 dėl žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), Panaudos sutartis 2009-05-10 dėl žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), Panaudos sutartis 2009- 05-10 dėl žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), Panaudos sutartis 2009-05-10 dėl žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), Panaudos sutartis 2009-05-10 dėl žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), Panaudos sutartis 2009-05-10 dėl žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), Panaudos sutartis 2009-05-10 dėl žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), Panaudos sutartis 2009-05-10 dėl žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), Panaudos sutartis 2009-05-10 dėl žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), Panaudos sutartis 2009-05-12 dėl žemės sklypo, kurio unikalus Nr. ( - ), po ko šiuos jam žinomai melagingus duomenis patvirtino savo parašu, kaip panaudos davėjas, bei pasirašė už asmenį Nr. 1, kaip panaudos gavėją, po juos pateikė VšĮ „E“.

18715.12.

188Be to, tęsdamas savo nusikalstamą veiką, R. Č., pasitelkęs asmenį Nr. 2, kuris už ikiteisminio tyrimo metu nenustatytą atlygį sutiko savo vardu imituoti ūkininko veiklą, įsigijo D. J. vardu augalines trąšas iš bendrovės UAB „K.“, 2010-05-31 sudarydamas sutartį Nr. ( - ) su UAB „K.“, kurioje pasirašė asmens Nr. 2 vardu, taip patvirtindamas jam žinomai melagingus duomenis, kuriuos pateikė UAB „K.“, po ko, tęsdamas savo nusikalstamą veiką, 2010-07-28 įmonei UAB „K.“ pateikė informaciją dėl įgalioto asmens, kurioje pasirašė D. J. vardu bei šiuos žinomai melagingus duomenis asmens Nr. 2 vardu pateikė nieko apie tai nežinančiai įmonei UAB „K.“.

18915.13.

190Be to, tęsdamas savo nusikalstamą veiką, R. Č., pasitelkęs R. D., kuris už ikiteisminio tyrimo metu nenustatytą atlygį sutiko savo vardu imituoti ūkininko veiklą, žinodamas, kad tokiai veiklai vykdyti yra reikalingas ekologinio gamybos ūkio sertifikavimas bei patvirtinamasis dokumentas, išduodamas VšĮ „E“, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku ir vietoje parašė bei pasirašė R. D. vardu pasižadėjimą dėl dokumentų pristatymo, tokiu būdu pagaminęs suklastotą dokumentą, jį 2007-03-30 pateikė VšĮ „E“ direktoriui, po ko tęsdamas savo nusikalstamą sumanymą, 2007-04-20 sudarė sutartį Nr. ( - ) su VšĮ „E“ R. D. vardu, po ko 2007-05-28 užpildė prašymą dėl R. D. ekologinės gamybos sertifikavimo bei pasirašė R. D. vardu, po ko 2007-05-28 ekologinės gamybos ūkio pirminio vertinimo anketoje, 2007-05-28 ūkio laukų duomenyse, 2007-06-19 ekologinės gamybos ūkio tikrinimo protokole Nr. ( - ), 2007-09-28 prašyme dėl neekologiškų augalų daiginimo medžiagos naudojimo, 2007-12-27 produkcijos (derliaus) ūkyje apskaitos dokumentuose R. Č. pasirašė R. D. vardu ir šiuos žinomai suklastotus dokumentus pateikė VšĮ „E“, po ko tęsdamas savo nusikalstamą veiką 2010-04-28 R. D. vardu sudarė sutartį Nr. ( - ) su VšĮ „E“, kurioje pasirašė R. D. vardu, po ko 2011-07-13 ekologinės gamybos ūkio protokole Nr. ( - ) R. Č. pasirašė R. D. vardu, po ko 2011-07-13 suklastojo tikrą dokumentą pasirašydamas įsipareigojimą R. D. vardu, kuriame įsipareigojo 2012 metais apsėti visus laukus ankštinėmis kultūromis, kurį R. Č. patvirtino pasirašydamas už R. D. ir šį žinomai suklastotą dokumentą pateikė VšĮ „E“.

19115.14.

192Be to, R. Č. R. D. vardu įsigijo iš įmonės UAB „D.A.“ plūgus: 2 vienetus KUHN Multi-master 112 4E NSH-4, 2009-09-30 sudarydamas pirkimo pardavimo sutartis Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) bei priedus Nr. 1 prie sudarytų sutarčių, kuriose R. D. vardu pasirašė, patvirtindamas šiuos žinomai melagingus duomenis apie neva R. D. perkamus plūgus, juos pateikė nieko apie tai nežinančiai UAB „D.A.“, R. D. vardu įsigijo iš įmonės UAB „N.“ žemės ūkiui skirtą dyzelinį kurą ir 2011-03-30 sąskaitoje faktūroje NAD serija Nr. ( - ) ir 2011-03-30 krovinio važtaraštyje NAD serija Nr. ( - ) pasirašė R. D. vardu, tokiu būdu patvirtindamas šiuos žinomai melagingus duomenis apie neva R. D. perkamą dyzelinį kurą, juos pateikė nieko apie tai nežinančiai UAB „N.“.

19315.15.

194Tokiu būdu R. Č. suklastojo tikrus dokumentus ir šiuos žinomai suklastotus dokumentus panaudojo, dėl ko, įgijus teisę gauti didelės vertės Nacionalinės mokėjimo prie Žemės ūkio ministerijos teikiamą subsidiją, buvo padaryta didelės žalos, padarė tai yra padarė nusikaltimą, numatytą BK 300 straipsnio 3 dalyje.

19515.16.

196R. D. padėjo R. Č. apgaule įgyti didelės – 186 615,80 Eur (pagal tuo metu galiojusią valiutą - 644 347,04 Lt) vertės subsidiją – Europos Sąjungos ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšas, Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) skiriamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę „A.A.I.“ programų „K.T.“, „E.Ū.“ ir „R.V.T.B.G.“ įgyvendinimo taisykles, o būtent laikotarpiu nuo 2007 m. kovo 31 d. iki 2012 m. gegužės 30 d. vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 6 d. įsakymu 3D-152 (2009-04-07 redakcija Nr. 3D-230) pagal taisyklių 9.9.5. punktą, kuriame nurodyta, kad ,,maksimali metinė išmokos suma valdai dalyvaujant Ekologinio ūkininkavimo programoje – 115 848,01 Eur (pagal tuo metu galiojusią valiutą 400 000 Lt). Ūkis negali būti skaidomas siekiant išvengti paramos apribojimų“ R. Č. siekiant išvengti maksimalios metinės išmokos vienai valdai apribojimo, R. D., neturėdamas jokių fizinių ir materialinių resursų žemės ūkio veiklai vystyti, neturėdamas tikslo ūkininkauti savarankiškai, už ikiteisminio tyrimo metu nenustatytą atlygį sutiko savo vardu įsteigti ūkininko ūkį ir pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones „A.A.I.“ programų „K.T.“, „E.Ū.“ ir „R.V.T.B.G. “ įgyvendinimo taisykles ( Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007-04-06 įsakymas 3D-152, 2009-04-07 redakcija Nr. 3D- 230) III dalį „Pareiškėjų tinkamumo kriterijai“ kompensacinės išmokos mokamos pareiškėjams, kurie „7.1. yra įregistravę valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre“, 2007-10-23 pateikęs prašymą ( - ) rajono savivaldybės administracijos žemės ūkio ir melioracijos skyriui dėl ūkininko ūkio - valdos įregistravimo, įregistravo savo vardu ūkininko ūkį, R. Č. iniciatyva melagingai nurodant, kad jo dirbama žemė 6,48ha yra ( - ) (unikalus Nr. ( - )), kurią R. Č. 2007 m. kovo 22 d. panaudos sutartimi išsinuomojo iš nieko apie šį nusikalstamą sumanymą nežinančio J. G., po ko įsteigęs ūkininko ūkį, jo valdymą perdavė R. Č., po ko R. Č., žinančiam, kad pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones „A.A.I.“ programų „K.T.“, „E.Ū.“ ir „R.V.T.B.G.“ įgyvendinimo taisykles (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007-04-06 įsakymas 3D-152, 2009-04-07 redakcija Nr. 3D-230) 31. punktą, kuriame nurodyta, kad „Ekologinio žemės ūkio taisyklių laikymąsi kontroliuoja ir sertifikavimą atlieka ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų sertifikavimo įstaiga“ reikalinga R. D. ūkį sertifikuoti, laikotarpiu 2007 m. - iki 2011 m. sudarius sutartis su VšĮ „E“, dalyvaujant atliekamuose VšĮ „E“ patikrose R. D. nedalyvaujant, pateikus visus reikiamus dokumentus R. D. vardu ir VšĮ „E“ išdavus reikiamus sertifikatus tokio ūkio veiklai tęsti, R. Č., žinančiam, kad pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones „A.A.I.“ programų „K.T.“, „E.Ū.“ ir „R.V.T.B.G.“ įgyvendinimo taisykles ( Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007-04-06 įsakymas 3D-152, 2009-04-07 redakcija Nr. 3D-230) 9.9.2 .punktą reikalinga „kasmet deklaruoti pasėlius“, 9.9.3. punktą reikalinga „dalį produkcijos parduoti...“ reikalinga Agentūrai pateikti vedamo Ekologinės gamybos ūkio žurnalo duomenis apie realizuotą produkciją bei dokumentus, pagrindžiančius žurnale atvaizduotus duomenis, R. D. vardu pateikus visus reikiamus dokumentus nieko apie šį nusikalstamą sumanymą nežinančiai Agentūrai, laikotarpiu nuo 2007 m. kovo 31 d. iki 2012 m. gegužės 30 d. Agentūra į R. D. sąskaitą ( - ), esančią AB ( - ) banke pravedė 186 615,80 Eur (pagal tuo metu galiojusią valiutą 644 347.04 Lt) , po ko R. D. sutikus šiomis piniginėmis lėšomis disponavo R. Č.. Tokiu būdu R. D., savo vardu įregistruodamas ūkininko ūkį ir perdavęs jį valdyti R. Č., laikotarpiu nuo 2007 m. kovo 31 d. iki 2012 m. gegužės 30 d. suteikė R. Č. priemones nusikalstamai veikai daryti ir padėjo apgaule įgyti didelės vertės Nacionalinės mokėjimo agentūros prie žemės ūkio ministerijos teikiamą subsidiją - viso 186 615.80 Eur (pagal tuo metu galiojusią valiutą 644 347.04 Lt) t. y. R. D. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 24 straipsnio 6 dalyje ir 207 straipsnio 1 dalyje.

19715.17.

198R. D. pagal BK 223 straipsnio 1 dalį buvo kaltinamas tuo, kad aplaidžiai tvarkė teisės aktų reikalaujamą buhalterinę apskaitą, o būtent: laikotarpiu nuo 2007 m. spalio 23 d. iki 2011 m. liepos 1 d. įregistravęs ūkininko ūkį ir vykdydamas individualią žemės ūkio veiklą, vadovaujantis 2001 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr.lX-574 1 straipsnio „Įstatymo paskirtis ir taikymas" 2 dalies „Ūkininkų ūkių, gyventojų, kurie verčiasi individualia veikla, pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos tvarką nustato Vyriausybė ar jos įgaliota institucija tiek, kiek šis Įstatymas nenustato kitaip 2005-05-11 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu Nr.3D-266 „Dėl ūkininkų ūkio veiklos buhalterinės apskaitos tvarkymo supaprastintąja apskaitos sistema rekomendacijų patvirtinimo" nuostatomis, privalėdamas tvarkyti buhalterinę apskaitą ir pažeisdamas 2001-11-06 Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr.lX-574 19 straipsnio „Apskaitos dokumentų, apskaitos registrų saugojimo tvarka" 2 dalį „Patvirtinus finansines ataskaitas, apskaitos dokumentai ir apskaitos registrai saugomi ūkio subjekto vadovo nustatyta tvarka pažeisdamas Archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų dokumentų saugojimo terminų nuostatas, kur nurodyta, kad ūkinę operaciją ar ūkinį įvykį patvirtinančių apskaitos dokumentų: sąskaitų faktūrų, mokėjimo pavedimų, kasos pajamų ir išlaidų orderių saugojimo terminas 10 metų, neišsaugojo ir prie ikiteisminio tyrimo nepateikė buhalterinės apskaitos dokumentų, dėl ko laikotarpiu nuo 2007 m. spalio 23 d. iki 2011 m. liepos 1 d. negalima iš dalies nustatyti R. D., vykdžiusio individualią žemės ūkio veiklą, veiklos ir turto.

19915.18.

200A. M. padėjo R. Č. apgaule įgyti Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) teikiamą didelės – 379 021,11 Eur (pagal tuo metu galiojusią valiutą – 1 308 684,09 Lt) – vertės subsidiją, o būtent: A. M. 2005 m. kovo 16 d. įregistravęs savo vardu ūkininko ūkį adresu ( - ), neturėdamas tikslo ūkininkauti savarankiškai, už ikiteisminio tyrimo metu nenustatytą atlygį, laikotarpiu nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 2011 m. vasario 11 d. perdavė savo ūkio valdymą ir disponavimą R. Č., pastarajam vykdyti bei dalyvauti Kaimo plėtros 2004-2006 metų ir Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonėse, pastarasis žinodamas, kad pretenduojant į Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą, Agentūrai būtina pateikti ne tik paraišką, bet ir dokumentus, patvirtinančius ūkio veiklą, reikalinga Agentūrai pateikti vedamo Ekologinės gamybos ūkio žurnalo duomenis apie realizuotą produkciją bei dokumentus, pagrindžiančius žurnale atvaizduotus duomenis, A. M. vardu, vedė ūkio produkcijos apskaitą, kurią pateikė Agentūros darbuotojams, nežinantiems R. Č. o ir A. M. sumanymo, po ko laikotarpiu nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 2011 m. sausio 25 d. į A. M. sąskaitą ( - ), esančią AB ( - ) banke, pervedus 379 021,11 Eur (pagal tuo metu galiojusią valiutą 1 308 684,09 Lt) A. M. sutikus, piniginėmis lėšomis disponavo R. Č., vykdydamas A. M. vardu ūkininko veiklą. Tokiu būdu A. M. savo vardu įregistruotą ūkininko ūkį perdavęs valdyti R. Č., laikotarpiu nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 2011 m. sausio 25 d. suteikė R. Č. priemones nusikalstamai veikai daryti ir padėjo apgaule įgyti didelės vertės Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos teikiamą subsidiją – viso 379 021,11 Eur (pagal tuo metu galiojusią valiutą – 1 308 684,09 Lt), tai yra A. M. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 24 straipsnio 6 dalyje ir 207 straipsnio 1 dalyje.

20115.19.

202Be to, A. M. pagal BK 223 straipsnio 1 dalį buvo kaltinamas tuo, kad jis aplaidžiai tvarkė teisės aktų reikalaujamą buhalterinę apskaitą, o būtent: 2005 m. kovo 16 d. įregistravęs ūkininko ūkį ir vykdydamas individualią žemės ūkio veiklą laikotarpiu nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 2011 m. sausio 25 d. vadovaujantis 2001 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 straipsnio „Įstatymo paskirtis ir taikymas“ 2 dalies „Ūkininkų ūkių, gyventojų, kurie verčiasi individualia veikla, pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos tvarkų nustato Vyriausybė ar jos įgaliota institucija tiek, kiek šis Įstatymas nenustato kitaip“, 2005 m. gegužės 11 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-266 „Dėl ūkininkų ūkio veiklos buhalterinės apskaitos tvarkymo supaprastintąją apskaitos sistema rekomendacijų patvirtinimo“ nuostatomis, privalėdamas tvarkyti buhalterinę apskaitą ir pažeisdamas 2001 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 19 straipsnio „Apskaitos dokumentų, apskaitos registrų saugojimo tvarka“ 2 dalį „Patvirtinus finansines ataskaitas, apskaitos dokumentai ir apskaitos registrai saugomi ūkio subjekto vadovo nustatyta tvarka“, pažeisdamas Archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybė nustatytų dokumentų saugojimo terminų nuostatas, kur nurodyta, kad ūkinę operacijų ar ūkinį įvykį patvirtinančių apskaitos dokumentų: sąskaitų faktūrų, mokėjimo pavedimų, kasos pajamų ir išlaidų orderių saugojimo terminas yra 10 metų, neišsaugojo ir prie ikiteisminio tyrimo nepateikė buhalterinės apskaitos dokumentų, dėl ko laikotarpiu nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 2011 m. sausio 25 d. negalima iš dalies nustatyti A. M., vykdžiusio individualią žemės ūkio veiklą, veiklos ir turto.

20316.

204Tenkinus minėtus prokuroro prašymus ir pakeitus A. M. ir R. D. pareikštuose kaltinimuose nurodytas jiems inkriminuotų nusikalstamų veikų padarymo aplinkybes, teisėjų kolegija plačiau nepasisako dėl nuteistųjų A. M. ir R. D. apeliacinių skundų argumentų, kuriais ginčijamas pirmosios instancijos teismo nustatytų faktinių bylos aplinkybių teisingumas dėl to, kad šiems nuteistiesiems pateiktuose kaltinimuose, priešingai nei pateiktame R. Č., buvo nurodyta, jog pastarasis imitavo laukų apdirbimą, produkcijos realizavimą, sandėliavimą ir buhalterinės apskaitos vedimą.

205Dėl pirmosios instancijos teismo atlikto įrodymų vertinimo

20617.

207Kaip jau minėta anksčiau, visi nuteistieji apeliacinės instancijos teismui pateiktuose skunduose ginčija savo kaltę dėl jiems inkriminuotų nusikaltimų padarymo, t. y. R. Č. nepripažįsta įvykdęs nusikalstamas veikas, numatytas BK 207 straipsnio 1 dalyje ir 300 straipsnio 3 dalyje, o nuteistieji A. M. ir R. D. savo kaltę pripažįsta tik dėl jiems inkriminuoto BK 223 straipsnio 1 dalyje numatyto nusikaltimo įvykdymo ir teigia, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos nuteisė pagal BK 24 straipsnio 6 dalį ir 207 straipsnio 1 dalį. Tokių pačių pozicijų dėl savo kaltės apeliantai laikėsi ir teisminio bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme metu, o susipažinę su prokuroro prašymų dėl kaltinime nurodytų veikų faktinių aplinkybių pakeitimo iš esmės skirtingomis turiniu, nuteistieji R. D. ir A. M. pažymėjo neturintys nieko papildyti pagal naują kaltinimą ir pasiliekantys prie parodymų, duotų pirmosios instancijos teisme.

208Dėl BK 207 numatytos nusikalstamos veikos

20918.

210Kaip jau minėta anksčiau, nors R. Č., A. M. ir R. D. savo kaltės dėl jiems inkriminuotų nusikaltimų įvykdymo, tai yra R. Č., padedant A. M. ir R. D., apgaule įgijus subsidiją nepripažino, teisėjų kolegijos vertinimu, nuteistųjų kaltė dėl šių nusikalstamų veikų įvykdymo yra įrodyta baudžiamojoje byloje surinktais ir pirmosios instancijos teismo aptartais įrodymais. Ir nors nuteistųjų apeliaciniuose skunduose yra nesutinkama su apylinkės teismo atliktu įrodymų vertinimu, tačiau teisėjų kolegija, išnagrinėjusi nuteistųjų apeliacinių skundų argumentus, skundžiamą teismo nuosprendį ir baudžiamosios bylos medžiagą, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas įrodymus įvertino laikydamasis BPK 20 straipsnyje įtvirtintų įrodymų vertinimo taisyklių, išsamiai ir nešališkai ištyrė baudžiamojoje byloje surinktų duomenų visumą, tinkamai įvertino byloje nustatytas aplinkybes ir surinktus faktinius duomenis, padarė bylos aplinkybes atitinkančias išvadas ir priėmė teisingą, motyvuotą ir bylos duomenimis pagrįstą procesinį sprendimą, kuriuo R. Č. pripažino kaltu pagal BK 207 straipsnio 1 dalį, o A. M. ir R. D. pripažino kaltais padarius nusikalstamą veiką numatytą BK 24 straipsnio 6 dalyje ir 207 straipsnio 1 dalyje. Apeliacinės instancijos teismas šioje nuosprendžio dalyje nenustatė jokių esminių baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimų, turėjusių esminę reikšmę tiriant įrodymus ir paveikusių nuosprendžio teisėtumą bei pagrįstumą.

21119.

212Nesutiktina su apeliacinių skundų argumentu, jog pirmosios instancijos teismas vertino ne byloje surinktų įrodymų visumą, o pavienius įrodymus, ignoruodamas nuteistuosius teisinančius duomenis, ir vadovavosi subjektyviomis prielaidomis. Kaip matyti iš skundžiamo nuosprendžio turinio, pirmosios instancijos teismas vertino visus baudžiamosios bylos įrodymus t. y. tiek byloje esančius rašytinius įrodymus, nuteistųjų parodymus, tiek ir abiejų specialisčių A. B. bei I. V. paaiškinimus, liudytojų parodymus. Pirmosios instancijos teismas motyvuotai ir išsamiai pasisakė, dėl kokių priežasčių priimdamas skundžiamą nuosprendį nesivadovavo nuteistųjų bei liudytojų G. V., A. M. ir A. O. parodymais. Ir, nors įvertinus minėtas aplinkybes, teisėjų kolegijai, kaip jau minėta anksčiau, jokių pagrįstų abejonių dėl pirmosios instancijos teismo atlikto įrodymų tyrimo nekyla, tačiau, atsižvelgus į tai, jog nuteistųjų apeliaciniuose skunduose yra ginčijamas daugumos įrodymų, kuriais apylinkės teismas rėmėsi, priimdamas skundžiamą nuosprendį, pagrįstumas ir teigiama, kad visiškai nepagrįstai buvo nesivadovaujama apeliantus teisinančiais įrodymais, apeliacinės instancijos teismas plačiau pasisako dėl šių apeliacinių skundų argumentų.

21320.

214Nagrinėjamoje byloje R. Č. pirmosios instancijos teismo nuosprendžiu pripažintas kaltu padaręs BK 207 straipsnio 1 dalyje (redakcija, galiojusi iki 2019 m. liepos 27 d.) numatytą nusikaltimą dėl to, kad jis apgaule įgijo didelės vertės Europos Sąjungos ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšas, skiriamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemonę „A.A.I.“, dalyvaujant programose: „K.T.“, „E.Ū.“ ir „R.V.T.B.G.“. Tuo tarpu R. D., A. M. pripažinti padėjusiais jam šį tikslą pasiekti.

21521.

216BK 207 straipsnyje numatytos nusikalstamos veikos objektas yra ekonomika ir verslo tvarka. Šiai veikai būdinga, o kartu tai yra požymis, ją skiriantis nuo BK 182 straipsnyje numatytos sukčiavimo veikos, tai, kad kaltininkas apgaule gauna tikslinę išmoką – kreditą, paskolą, subsidiją, laidavimo ar banko garantijos raštus arba kitus kreditinius įsipareigojimus, o gaunamas pinigines lėšas siekia panaudoti ūkinėje, komercinėje ar kitoje (priklausomai nuo sandorio turinio) veikloje. Taigi pagal šio straipsnio dispoziciją asmens veiksmai kvalifikuojami tuomet, kai jis siekia apgaule gautus pinigus investuoti į ekonominę veiklą, iš to gaunant pelną, tačiau tuo pačiu pažymėtina, kad BK 207 straipsnio sudėtis yra formali – baudžiamąją atsakomybę užtraukia pats neteisėtas paskolos gavimo faktas, nepriklausomai nuo jos panaudojimo. Kaip pagrįstai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, nagrinėjamu atveju R. Č., o ir jam padėję nusikalstamą veiką įvykdyti asmenys, pripažinti kaltais dėl subsidijos įgijimo apgaule. Apgaulė pagal BK 207 straipsnio 1 dalį dažniausiai pasireiškia tikrovės neatitinkančių duomenų pateikimu. Tačiau tikrovės neatitinkantys duomenys pripažintini apgaule tik tuo atveju, kai jie turi lemiamą reikšmę suklaidinant kreditorių ar kreditoriaus sprendimui suteikti kreditą, paskolą ir pan. BK 207 straipsnyje aprašytos nusikalstamos veikos objektyvieji požymiai pasireiškia tuo, kad kaltininkas, apgaule suklaidinęs nukentėjusįjį, gauna kreditą, paskolą ir kt. Šio nusikaltimo subjektyvieji požymiai gali pasireikšti tik tiesiogine tyčia: kaltininkas suvokia, kad apgaule gauna kreditą, paskolą ir pan., ir to siekia (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-339/2013, 2K-6-677/2016, 2K-375-693/2016, 2K-73-689/2019).

21721.1.

218Pagal Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo 2 straipsnio 4 dalį Europos Sąjungos parama žemės ūkiui, maisto ūkiui ir kaimo plėtrai – tai parama, teikiama iš Europos Sąjungos fondų, Europos Sąjungos bendrosios žemės ūkio politikos ir kaimo plėtros priemonėms įgyvendinti. Parama apima visas galimas finansavimo formas (subsidiją, dotaciją ir kitas). Pagal reglamentą parama žemės ūkiui ir kaimo plėtrai – taip pat ir investicijos į žemės ūkio valdas, lengvatos ūkiams. Kaip pagrįstai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones ,,A.A.I.“ programų ,,K.T.“, „E.Ū.“ ir „R.V.T.B.G.“ programas gautinos lėšos yra nusikaltimo, numatyto BK 207 straipsnio 1 dalyje, dalykas.

21921.2.

220Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. 3D-152 su vėlesniais pakeitimais ir papildymais patvirtintų taisyklių 9.9.5. punktu „maksimali metinė išmokos suma valdai dalyvaujant Ekologinio ūkininkavimo programoje – 400 000 Lt. Ūkis negali būti skaidomas, siekiant išvengti paramos apribojimų (400 000 Lt valdai).

22122.

222Šiame kontekste kaip visiškai nepagrįstas atmetamas nuteistojo R. Č. apeliacinio skundo argumentas, jog atsižvelgiant į tai, kad BK 207 straipsnio 1 dalyje numatyto nusikaltimo sudėties subjektas yra specialusis (šiuo atveju ūkininkas, už kurio ūkį, dalyvaujantį atitinkamoje programoje yra išmokama išmoka), jis neatitinka tokiam subjektui keliamų reikalavimų, kadangi negavo jokių išmokų. Visų pirma pažymėtina, kad būtent dėl paramos lėšų – Europos Sąjungos paramos žemės ūkiui, maisto ūkiui ir kaimo plėtrai išmokų gavimo, panaudojant apgaulę R. Č. ir buvo pripažintas kaltu dėl BK 207 straipsnio 1 dalyje numatyto nusikaltimo įvykdymo. Jis šį savo sumanymą įgyvendino pasitelkdamas kitus asmenis, kaip padėjėjus, kurie formaliai buvo pripažinti kaip atitinkantys kriterijus paramai gauti, tačiau, nepaisant to, būtent R. Č. buvo galutinis išmokų, tai yra naudos gavėjas. Dėl šios priežasties jis laikytinas tinkamu BK 207 straipsnio 1 dalies subjektu nagrinėjamoje byloje.

22323.

224Byloje esančiais įrodymais, paties nuteistojo R. Č. parodymais nustatyta, kad jis ūkininkavimo veiklą pradėjo nuo 1998 m., o ekologinį ūkį pradėjo plėtoti dalyvaudamas 2004–2006 programoje, vėliau pateko ir į 2007–2013 m. programą. Ūkininkauti nuteistasis teigė pradėjęs su 600 ha, dirbo šią žemę 5 metus, kaip to reikalauja taisyklės, nebuvo jokio skaidymo, tačiau 2009 m. ūkį sumažino iki 360 ha dėl didelių nuomos kainų. Iš pradžių jis vertėsi rugiais, tuomet kviečiais, rapsais ir, galiausiai, juodosiomis garstyčiomis, nes už jas buvo mokamos didžiausios išmokos. Pasak nuteistojo, jis pastarųjų sėklų įsigijo iš Ukmergės ūkininko, o paskui skolindamas ar parduodamas jas perleisdavo.

22524.

226Tuo tarpu tiek R. D., tiek A. M. teigė, jog jie taip pat vykdė ūkio veiklą. Byloje ginčo, jog tiek šių nuteistųjų, tiek kitų asmenų, kuriems ikiteisminis tyrimas atskirtas jiems pasislėpus ar nutrauktas mirus, ūkiai vykdė veiklą ir gavo pajamų, nėra. Tai, kad R. D. bei A. M. ir kitų minėtų asmenų ūkių apskaita buvo vedama, neabejotinai patvirtina aplinkybė, kad jų apskaitos dokumentai buvo teikiami VšĮ „E“ ir NMA. Tačiau visi nuteistieji kategoriškai tvirtino, jog aptariamų ūkių veiklą asmenys, kurių vardu jie buvo registruoti, vykdė patys savarankiškai ir jų valdymo bei naudojimo neperleido R. Č..

22725.

228Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatymo 4 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad ūkininkas žemės ūkio veiklai turi naudoti nuosavybės teise turimą ir (arba) nuomos, panaudos ar kitais pagrindais valdomą žemės ūkio paskirties ir (arba) miško žemę bei (arba) vandens telkinius. To paties straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad ūkininkas arba jo partneris (partneriai) turi turėti Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatytą profesinį pasirengimą ūkininkauti. Nustatyta, kad:

22925.1.

230E. Č. 2008 m. balandžio 22 d. panaudos sutartimi išnuomota 9,22 ha žemės iš R. Č., ūkis registruotas iš karto po to – 2008 m. balandžio 23 d.;

23125.2.

2322010 m. kovo 26 d. pirkimo pardavimo sutartimi D. J. buvo įformintas 17,90 ha ir 10,30 ha žemės įsigijimas iš R. Č., o ūkininko ūkis įregistruotas 2010 m. kovo 31 d., tačiau jau 2010 m. lapkričio 30 d. pagal sutartį Nr. LP-2644 šis minėtą žemę pardavė D. Č. (R. Č. sūnui). Panevėžio AVMI 2012 m. gegužės 4 d. pateiktame atsakyme nurodyta, kad D. J. ( - ) negyvena, jokio turto, ūkio ar žemių ūkio šiuo adresu neturi ir jokios ūkininko ar kitokios veiklos ( - ) apskrityje nevykdo, o 2012 m. rugsėjo 13 d. telefonu susisiekus su jo tėvu R. J., jis paaiškino, kad šiuo metu sūnaus D. J. Lietuvoje nėra, jis išvykęs į užsienį uždarbiauti.

23325.3.

234R. D. vardu 2007 m. kovo 22 d. panaudos sutartimi buvo išnuomota 6,48 ha žemės iš J. G., kuris, apklaustas kaip liudytojas, paaiškino dėl nuomos bendravęs išimtinai tik su R. Č., o R. D. nežinantis;

23525.4.

236J. B. 2010 m. balandžio 6 d. pirkimo pardavimo sutartimi buvo įformintas 13,66 ha žemės įsigijimas iš R. Č., o ūkininko ūkis buvo įregistruotas vos po trijų dienų – 2010 m. balandžio 9 d. Šią žemę, J. B. 2011 m. sausio 29 d. mirus, 2011 m. gegužės 17 d. pirkimo pardavimo sutartimi R. Č. su sutuoktine I. Č. vėl įsigijo iš J. B. palikimo perėmėjos jo motinos N. B., nuo palikimo perėmimo praėjus vos 13 dienų (2011 m. gegužės 4 d.). VMI pateiktame paaiškinime N. B. nurodė, kad jokių pinigų, nurodytų pirkimo pardavimo sutartyje, už parduodamą žemės sklypą ji negavo, kas buvo parašyta paveldėjimo teisės liudijime, nežino ir neskaitė, dokumentus pasiėmė R. Č.. V. K., būdamas suimtas ir atlikęs terminuoto laisvės atėmimo bausmę pataisos namuose nuo 2007 m. birželio 5 d. iki 2010 m. rugpjūčio 24 d., jau 2011 m. balandžio 15 d. VšĮ „E“ pateikė prašymą dėl minėtos valdos iš N. B. jam perleidimo bei 2011 m. birželio 6 d. prašymą NMA dėl išmokų pervedimo jo vardu;

23725.5.

238Be to, V. K., 2005 m. kovo 18 d. pateikęs prašymą įregistruoti ūkininko ūkį, taip pat nurodė, kad 2005 m. kovo 14 d. (vos prieš keturias dienas) 21,60 ha žemės panaudos sutartimi išsinuomojo iš R. Č., o 1,53 ha žemės ūkio paskirties žemės, kurią nusipirko, pagal 2010 m. lapkričio 30 d. dovanojimo sutartį perrašė R. Č..

23925.6.

2409,04 ha žemės sklypą, esantį ( - ), bei 5,19 ha žemės sklypą, esantį ( - ), A. M. pagal panaudos sutartį išsinuomojo iš R. Č. uošvio S. M. 2005 m. kovo 8 d. ir tą pačią dieną įregistravo ūkininko ūkį (vos 10 dienų anksčiau nei registruotas V. K., kuris žemę taip pat išsinuomojo iš R. Č., ūkis).

24126.

242Iš aptartų duomenų matyti, kad bent 72,68 ha žemės ne mažiau kaip keturiems iš aptartų šešių asmenų buvo perduota įvairiais sandoriais būtent iš R. Č. ir (ar) jo sutuoktinės I. Č., 14,23 ha žemės buvo perduota panaudos pagrindais iš R. Č. sutuoktinės tėvo S. M., kuris teisiamojo posėdžio metu paaiškino, kad sutarties su nuomininku A. M. sudaręs nebuvo (galimai ją pernuomojo R. Č.), o 6,48 ha žemės perduota J. G., kuris kategoriškai paaiškino dėl nuomos kontaktavęs išimtinai tik su R. Č.. R. Č. bei kiti išvardinti asmenys, kurių vardu buvo įregistruoti ūkiai, tikrinamuoju laikotarpiu vykdė tą pačią veiklą – grūdinių, ankštinių ir aliejingų sėklų auginimą (e. v. kodas 01 I 100), t. y. augino tas pačias kultūras: rugius, kviečius, rapsą, pupas, juodąsias garstyčias ir kt. Be to, kaip matyti iš VMI patikrinimų metu surinktų duomenų, užauginta produkcija buvo parduodama tiems patiems pirkėjams: UAB „E.“ (R. Č., R. D.), UAB „A.“ (R. Č., R. D.), S. R. komercinei firmai „AS.“ (R. Č., E. Č., V. K.), UAB „A.N.G.“ (R. Č., V. K., J. B.), UAB „AG.“ (R. Č., J. B., D. J.) ir pan., o kontaktinis asmuo būdavo R. Č..

24327.

244Svarbu pažymėti ir tai, kad jau VMI patikrinimų metu 2012 m. E. Č., D. J., V. K. buvo nerandami (ar išvykę į užsienį). Kaip matyti iš specialistės I. V. parodymų pirmosios instancijos teisme, vykdomų mokestinių patikrinimų metu kai kurie atvykę asmenys nenurodė, kurioje vietoje buvo jų žemė, iš ko nuomojama, nepateikė jokių apskaitos dokumentų, o, kiek teko susipažinti su VšĮ „E“ dokumentais, deklaracijomis, visi jie užpildyti „viena ranka“. R. D., E. Č., V. K., J. B. vardu pateiktuose prašymuose įregistruoti ūkininko ūkį nurodytas R. Č. tel. Nr. ( - ). Teismo posėdžio metu apklausiamas R. D. teigė neprisimenantis, kokioje programoje subsidijoms gauti dalyvavo penkerius metus. Teikdamas 2012 m. rugpjūčio 28 d. paaiškinimą VMI patikrinimo procedūrų metu, jis nurodė, kad augino rugius, rapsą, žirnius, garstyčias, tuo tarpu apklausiamas teisme teigė auginęs garstyčias ir avižas. Tuo tarpu nuteistasis A. M., duodamas parodymus pirmosios instancijos teisme, netgi negalėjo paaiškinti, kokia buvo ekologinio ūkio sertifikavimo tvarka ir nurodė, kad sertifikatą jam išdavė ne VšĮ „E“, o Nacionalinė mokėjimo agentūra.

24528.

246Pagal specialistės surinktą informaciją, nuo pat šių ūkininkų ūkių įregistravimo, kai buvo rašomi prašymai, visur figūruoja R. Č. telefono numeris ir šis ryšys tęsiasi per visą veiklos vykdymo laikotarpį. Kaip matyti iš 2014 m. sausio 22 d. Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos patikrinimo akto Nr. ( - ), išanalizavus gautą priešpriešinę informaciją iš Panevėžio AVMI, Klaipėdos AVMI nustatyta, kad UAB „AL.“ pateiktuose D. J. vardu pirkto kuro krovinio važtaraščiuose krovinio iškrovimo vieta – R. Č. adresas. UAB „N.“, UAB „G.“ pateiktuose V. K. vardu pirkto kuro krovinio važtaraščiuose krovinio iškrovimo vieta nurodyta ( - ), nors V. K. tuo metu buvo įkalinimo įstaigoje, 2010 m. balandžio 21 d. krovinio važtaraštyje MAZ Nr. ( - ) krovinio gavėjas nurodytas V. K., o krovinio iškrovimo vieta – R. Č., ( - ). D. J., R. D. vardu pirkto kuro krovinio važtaraščiuose krovinio iškrovimo vieta nurodyta ( - ), t. y. R. Č. gamybinės patalpos. Kaip paaiškino specialistė, tiek kuro pirkimo iš „N“, „G“, „AL.“, tiek ir chemikalų pirkimo iš „K.“ sandoriuose figūruoja R. Č. telefono numeris, o kontaktinis asmuo, nepavykus susisiekti su pačiu R. Č., nurodomas jo brolis S. Č.. Be to, kaip matyti iš specialistės paaiškinimų, iš VšĮ „E“ gautose anketose dėl ūkių įregistravimo visur taip pat nurodomas R. Č. telefono numeris, jo koordinatės, o 18 lentelės duomenys apie pardavimus, kurie pateikiami NMA siekiant gauti išmokas, patvirtina, kad prekybos sandoriai vyko tarp šių asmenų grupės. Analogiški duomenys pateikiami ir 2013 m. gegužės 29 d. patikrinimo akte Nr. ( - ).

24729.

248Nors R. D. ir A. M. teismo posėdžio metu teigė ūkininkavimo, dokumentų rengimo ir pateikimo klausimais konsultavęsi su R. Č., dėl to juose nurodyti pastarojo kontaktiniai duomenys, tačiau teikdamas paaiškinimus 2012 m. VMI, R. D. nurodė, kad paraiškas NMA pildė pats, padėdavo seniūnijos darbuotojai, o apie R. Č. jam teiktą pagalbą nenurodė. Specialistė I. V. paaiškino, jog nei viena bendrovė, iš kurių pats R. Č. įsigydavo atsargines dalis, trąšas, sėklas ar paslaugas, nepatvirtino, kad kiti nagrinėjamoje byloje aptariami asmenys būtų iš jų įsigiję minėtą produkciją ar paslaugas. Nei vienas aptariamas asmuo neįsiregistravo PVM mokėtojais, nebuvo įregistravę kuro talpų, įregistravę/išregistravę krovinių automobilių, traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų, jų vardu VMI nebuvo pateikti fizinio asmens pranešimai apie ilgalaikio turto ar jo dalies priskyrimą vykdomai individualiai ir/arba kitai ekonominei veiklai, taip pat nei vienas neturėjo sandėliavimo patalpų, o produkcija buvo laikoma R. Č. sandėlyje, ką patvirtino ir patys nuteistieji teisiamojo posėdžio metu pirmosios instancijos teisme. Šiame kontekste pažymėtina, kad teikdamas paaiškinimus VMI, R. D. nurodė, kad produkciją sandėliavo priekabose ( - ) kaime, neužsimindamas apie produkcijos laikymą R. Č. sandėliuose. Tiek A. M., paaiškinęs, kad turėjo apie 130 ha dirbamos žemės, tiek R. D., turėjęs apie 120 ha žemės, teigė, jog jokių asmenų ūkininkavimo darbams nesamdė, nors kaip nurodoma 2014 m. sausio 22 d. Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos patikrinimo akte Nr. ( - ), Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos prezidento J. K. teigimu, Lietuvos žemės ūkio bendrovės vidutinis žemės plotas užima apie 900 ha, o vidutiniškai viename tokiame ūkyje dirba apie 30 darbuotojų. Specialistė nurodė, kad buvo ne kartą nuvykusi nurodytų ūkininkų ūkių registracijos adresais, tačiau R. D., A. M., D. J. nerado. E. Č. taip pat nerado, o jo mama pasakė, kad jis išvykęs, V. K. registracijos vietoje kaimynė pasakė, kad tokio nežino, jo seniai nėra. J. B. yra miręs, bet jo motina N. B. nurodė, kad kai sūnui reikėdavo pinigų, jis eidavo padirbėti pas R. Č.. Pasak teisme apklaustos specialistės I. V., N. B. jai paaiškino nežinojusi, kad sūnus buvo įgijęs žemės, gavo išmokas iš NMA, o mirus sūnui ji šių pinigų negavo. Į VMI N. B. atvykdavo visuomet su R. Č., o pastarojo paprašius išeiti iš kabineto, jis pasakė, kad N. B. kalbės tik su advokatu.

24930.

250Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, aptartų duomenų visuma patvirtina patikrinimo akte Nr. ( - ) konstatuotą išvadą, kad aptariamus asmenis siejo tiek įvairiuose dokumentuose nurodomas R. Č. telefono numeris, tiek nuosavybės ar nuomos (panaudos) pagrindais valdomi dideli žemės plotai, deklaruoti ekologiški pasėliai, iš ko galima spręsti, jog būtent R. Č. buvo atsakingas ir faktiškai kontroliavo tiek R. D., tiek A. M. bei kitų asmenų, kurių baudžiamoji byla buvo išskirta jiems pasislėpus ar, J. B. atveju, nutraukta jam mirus, registruotus ūkius.

25131.

252Nors visi nuteistieji, siekdami pagrįsti piniginių perlaidų tarp jų sąskaitų buvimą, tvirtino, kad R. Č. skolino R. D. ir A. M. piniginių lėšų ūkio veiklai vykdyti, tokia jų versija nepagrindžiama jokiais objektyviais duomenimis. Kaip matyti iš VMI specialistės I. V. paaiškinimų, R. Č. kitiems nuteistiesiems bei asmenims, kurių atžvilgiu byla nutraukta ar išskirta į atskirą, pinigus į sąskaitas pervesdavo kaip sąskaitos papildymą, o pats R. D. 2012 m. rugpjūčio 28 d. Kauno apskrities Valstybinei mokesčių inspekcijai pateiktame paaiškinime nurodė visiškai priešingą aplinkybę, kad pinigus paimdavo iš R. Č. namų. Specialistė A. B., paklausta apie tai, ar R. Č. turėjo finansinių galimybių skolinti dideles sumas, paaiškino, kad pinigų judėjimas tarp sąskaitų nerodo, kad tai buvo skolinimas, o galimai mainai. Pats R. Č. nurodė, kad apytiksliai 50 000 Lt paskolos sumas įformindavo skolos rašteliais, pasitikėjimo pagrindais, nepatvirtindamas jų notariškai, apie paskolas nepranešęs nei sutuoktinei, nei vaikams, bet galimai nurodydavo žmonos sąskaitą skolai grąžinti. Pats dirbdamas ( - ) rajono savivaldybės priešgaisrinėje tarnyboje, uždirbo 380 Eur į mėnesį ir kitą dalį pajamų sudarė lėšos iš ūkininkavimo, tačiau 2007–2011 m. skolinosi lėšų iš banko, kredito unijos žemei įsigyti. Nepaisant to, jis nurodė, kad tuo pačiu neatlygintinai, nežiūrėdamas naudos, pagal panaudos sutartis perleisdavo žemę kitiems asmenims naudotis, taip pat pagal paskolos raštelius, skolino pinigus iki 50 000 Lt į metus. Vienu atveju nuteistasis teigė, jog visi ūkininkai jo paskolintas lėšas grąžino ir paskolos raštelius tuomet suplėšė, kitu atveju teigė, kad rašteliai sudegė 2009 m. gaisro metu, kas prieštarauja tiek paties R. Č., tiek ir kitų nuteistųjų paaiškinimams apie tai, jog paskolos buvo teikiamos laikotarpiu nuo 2007 m. iki 2011 m., taigi, be kita ko, ir po galimo R. Č. nurodyto gaisro, taigi jo nurodyta paskolos raštelių sunaikinimo galimybė nepagrindžiama.

25332.

254A. M. teigė, kad ūkininkavo pats nuo 2005 m., žemę nuomai jis surado pagal skelbimus laikraščiuose, o R. Č. tik jį konsultavo ir skolindavo pinigus. Tokia nuteistojo versija, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, taip pat nepagrįsta. Visų pirma, skyrėsi R. Č. ir A. M. nurodomos paskolos sumos (A. M. teigė, kad per metus pasiskolindavo 30–50 000 Lt, o R. Č., kad jam skolino 50–60 000 Lt). A. M., nurodęs, kad šiuo metu jo gaunamas darbo užmokestis minimalus, turi namą ir 1997 m. laidos automobilį Audi, tuo pačiu negalėjo nurodyti, ar per penkerius metus (2007–2011 m.) galėjo pasiskolinti ir grąžinti R. ir I. Č. 405 790 Lt (kas sudaro 81158 Lt per metus ir 6763,17 Lt per mėnesį). Teigė skolinęsis sėklos pirkimui, vaikų išlaikymui, namo remontui. Be to, papildomai paaiškino pirkęs keturratį, automobilius, turėjęs ne vieną moterį, kurioms reikėjo pinigų. Jokių objektyvių tai pagrindžiančių duomenų nuteistasis nepateikė.

25533.

256R. D. taip pat teigė ūkininkavęs pats, tuo tikslu panaudos-nuomos pagrindu išsinuomojęs 120 ha žemės, iš jos apie 6 ha nuomojosi iš J. G., o R. Č. jam tik padėdavo ūkininkauti, konsultavo. Apklausiamas teisme R. D. teigė, kad su J. G. dėl žemės nuomos jis tarėsi pats, nuomos mokestį jam taip pat mokėjo pats. Šią R. D. versiją paneigia liudytojo J. G. parodymai, kad R. D. nepažįsta, o žemę išnuomojo R. Č. iš ( - ) miestelio.

25734.

258Kaip ir A. M. atveju, šiuo atveju R. D. nurodoma suma, kurią jis skolinosi iš R. Č., itin reikšmingai skyrėsi nuo pastarojo nurodytos sumos. R. Č. teigė skolinęs R. D. penkis sezonus po maždaug 40–50 000 Lt, kai tuo tarpu pats R. D. apklausiamas teisme nurodė skirtingas sumas (vienu atveju apie 10–20 000 Lt kurui, sėkloms ir padargams, kitu atveju – 50–70 000 Lt, nes pirko seną techniką, kuri gesdavo ir kasmet jai išleisdavo 40 000 Lt, tuo pačiu nurodydamas, kad plūgai už 10 000 Lt jam buvo per brangūs). Kaip matyti iš VMI 2013 m. gegužės 29 d. patikrinimo akto Nr. AU-21, dar 2012 m. rugpjūčio 28 d. pastarasis teigė nepamenantis, kiek pinigų skolinosi iš R. Č..

25935.

260Baudžiamajai bylai aktualiu laikotarpiu R. Č. bei I. Č. iš fizinių asmenų sąskaitų kaip skolos grąžinimas, skola bei lėšų perkėlimas pervesta 3 229 404 Lt jiems Nacionalinės mokėjimo agentūros pervestų lėšų. Be to, R. Č., turėdamas E. Č. ir V. K. įgaliojimus pilnai disponuoti jų sąskaitomis ( - ) banke, 2007 metais iš V. K. sąskaitos grynaisiais išėmė 64 000 Lt, 2008 metais – 204 000 Lt, 2009 metais – 247 400 Lt, 2010 metais – 117 000 Lt, o 2011 metais – 220 000 Lt, iš viso 852 400 Lt indėlių, o iš E. Č. sąskaitos 2011 metais grynais išėmė 190 000 Lt. Taigi iš viso 4 271 804 Lt. Aptariamos aplinkybės, nuteistųjų parodymų apie jiems neva suteiktas paskolas, jų dydžius, išmokėjimo būdą nenuoseklumas bei prieštaringumas tiek tarpusavyje, tiek ir kitiems byloje objektyviai užfiksuotiems įrodymams, patikimai nepagrindžia paskolų jiems suteikimo fakto ir būtent šiuo pagrindu atliktų piniginių lėšų perlaidų R. Č. bei su juo susijusiems asmenims:

26135.1.

262Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos laikotarpiu nuo 2007-01-01 iki 2011-12-31 į R. D. vardu atidarytą atsiskaitomąją sąskaitą pervedė 672 923,47 Lt susietų papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų, tiesioginių išmokų už pasėlius, išmokų už ekologinį ūkininkavimą. Iš gautų lėšų 9 000,00 Lt grąžinti kaip skola I. Č., 332 Lt sumokėta draudimo įmoka už R. Č. ir 1 772 Lt – draudimo įmoka už I. Č., 194 000 Lt grąžinta kaip skola R. Č., mokėta UAB „G.“ už V. K., E. Č., A. M. vardu pirktą kurą;

26335.2.

2642008–2011 metų laikotarpiu iš sąskaitos grynaisiais pats E. Č. išėmė 276 100 Lt, o R. Č. išėmė grynaisiais 190 000 Lt, R. Č. grąžinta skola – 249 500 Lt, I. Č. papildyta sąskaita 5 000 Lt, 171 20,05 Lt sumokėta UAB „G.“ už R. D. vardu pirktą kurą, 41 810 Lt – UAB „N. už E. M. (R. Č. žmonos motina) pirktą kurą, 2 472 Lt sumokėta PSD už N. M. (R. Č. žmonos brolis), 6 080 Lt pravesta AB „L.D.“ už R. Č..

26535.3.

266laikotarpiu nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 2011 m. gruodžio 31 d. iš A. M. sąskaitos R. Č., I. Č. buvo grąžinta 405 790 Lt kaip skola, 4 936,02 Lt sumokėtas žemės mokestis už V. K., 20 000 litų sumokėta UAB „AL.“ už J. B. pirktą kurą;

26735.4.

268V. K. išmokėta 2 822 875 Lt įvairių išmokų, iš kurių 2 245 100 Lt R. Č. išsiėmė turėdamas įgaliojimą, R. Č. grąžinta 218 660 Lt skola, 16 000 Lt I. Č. papildyta sąskaita, Z. D. pervesta į sąskaitą 20 000 Lt pagal 2011 m. kovo 30 d. notaro surašytą sutartį, kuri patvirtinta, kad R. Č. sūnus D. Č. nupirko butą už 103 000 Lt), taip pat 59 169 Lt sumokėta UAB „G.“ už R. Č. pirktą kurą;

26935.5.

2702010–2011 metais į J. B. atsiskaitomąją sąskaitą NMA pravedė 205 219,55 Lt tiesioginių išmokų už pasėlius ir ekologinį ūkininkavimą, 358 702 Lt už realizuotą žemės ūkio produkciją, o į R. Č. atsiskaitomąją sąskaitą kaip skola pravesta 516 874 Lt. Į sąskaitą įplaukus išmokoms iš NMA ar gavus pajamas už realizuotą produkciją, tą pačią dieną pinigai buvo pravedami į R. Č. atsiskaitomąją sąskaitą kaip skola.

27136.

272Nei A. M., nei R. D. nepateikė savo, kaip ūkininkų, ūkių buhalterinės apskaitos dokumentų. Nors R. D. teisiamojo posėdžio metu pirmosios instancijos teisme teigė, kad buhalterinės apskaitos dokumentų jis neišsaugojo, kadangi baigė ūkininkauti 2013 m. ir galvojo, kad baigus ūkininkavimą jų neprireiks, tačiau dar 2012 m. lapkričio 26 d. paaiškinime VMI nurodė buhalterinės apskaitos dokumentų neturintis, nors ir aiškino baigęs specialiuosius ūkininkavimo kursus, kas sudaro pagrindą manyti, jog bent minimalūs buhalterinės apskaitos vedimo reikalavimai jam turėjo būti šiuo pagrindu žinomi. Tuo pačiu A. M., teigęs, kad visus buhalterinės apskaitos dokumentus vienu atveju sudegino vaikai, o kitu atveju – suplėšė vaikai, negalėjo nurodyti, nei kiek pajamų jis gavo iš ūkininkavimo, nei kokios išlaidos per metus buvo skiriamos ūkiui išlaikyti. A. M. teigė, kad turėjo savo žemės ūkio padargus – du traktorius ir kombainą, o R. Č. teigė jam skolinęs ne tik pinigų, bet ir padargų. Aptarti duomenys patvirtina, kad tiek iš R. D., tiek A. M. sąskaitos bylai aktualiu laikotarpiu buvo atliekami bankiniai pavedimai. Nepaisant to, A. M., teigdamas, jog pats valdė savo ūkį, teisiamojo posėdžio metu nurodė mokantis kompiuterį išjungti, įjungti, o jį įsigijęs tik apie 2012–2013 metus ir su vaikais prie jo būna, pažaidžia. Paaiškino, kad jam neteko kompiuteriu nei atlikti pavedimų, nei teikti paraiškų. Be to, A. M., nurodęs, kad už kitus asmenis jis nėra mokėjęs ir niekam nedavė savo el. bankininkystės prisijungimų, o kurą pirkdavo pagal skelbimus laikraščiuose, vis tik negalėjo paaiškinti aplinkybės, kaip iš jo sąskaitos buvo atlikti pavedimai už kurą UAB „G.“ už V. K., nors pats tų pavedimų nedarė.

27337.

274Aptarti įrodymai patvirtina pirmosios instancijos teismo išvadą, kad R. Č., siekdamas finansinės naudos gauti maksimalias išmokas už ekologinį ūkininkavimą iš Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, gerai žinodamas reikalavimus ūkininko ūkiui įregistruoti, ekologinio ūkininkavimo reikalavimus, sukūrė schemą įregistruoti kitų asmenų vardu vis naujus ūkininkų ūkius ir jų vardu gauti išmokas. R. Č. iniciatyva kitų fizinių asmenų, t. y. V. K., R. D., A. M., E. Č., J. B. bei D. J., vardu buvo įregistruoti ūkininkų ūkiai. R. Č. specialiai suskaidė paties valdomas žemes į mažesnius sklypus – pirkimo-pardavimo ar panaudos sutartimis išnuomojo savo ir kitų asmenų žemes kitiems ūkininkams, kurių vardu ir buvo sukurti minėtų asmenų ūkiai.

27538.

276Nuteistojo R. Č., R. D. ir A. M. apeliaciniuose skunduose teigiama, jog pirmosios instancijos teismas visiškai nepagrįstai nesivadovavo liudytojų G. V., A. M., A. O., S. Č. ir R. S. parodymais bei specialistės A. B. konsultacine išvada ir teisminio bylos nagrinėjimo metu jos duotais paaiškinimais. Apeliantų nuomone, pirmosios instancijos teismas, konstatuodamas, jog minėti įrodymai turi būti vertinami kritiškai, be kita ko, todėl, kad jie yra gauti nuteistųjų gynėjų iniciatyva, absoliučiai paneigė gynybos instituto baudžiamajame procese esmę bei paskirtį. Tačiau teisėjų kolegija šiuos apeliacinio skundo argumentus atmeta kaip nepagrįstus.

27738.1.

278Kaip matyti iš byloje esančių G. V., A. M. ir A. O. parodymų, duotų pirmosios instancijos teisme, jie paaiškino visus nuteistuosius pažinoję kaip ( - ) miestelio gyventojus, kaimynus, kurie ūkininkavo. G. V. detaliai paaiškino, kokią žemės ūkio techniką neva turėjo A. M., tačiau, nepaisant to, jis negalėjo nurodyti, nei kur buvo nuteistųjų dirbama žemė, nei ar pas juos dirbo kokie nors žmonės. Liudytojas A. M. paaiškino, jog su A. M. vienas kitam padėdavo darže, atsiveždavo malkas, tačiau taip pat negalėjo nurodyti, kur buvo pastarojo žemės sklypas. Be to, jis teigė, jog A. M. turėjo traktorių MTZ 80, kombainą Niva, kai tuo tarpu liudytojas A. O. paaiškino, kad A. M. turėjo traktorių Belarus T-150K. Pažymėtina, kad vien tai, jog A. M. ir R. D. galimai atliko tam tikrus ūkio darbus, atveždavo remontuoti techniką A. O., nepatvirtina jų ūkininkavimo fakto, kadangi, kaip matyti iš nuteistųjų parodymų, jie teigė disponavę skolinta žemės ūkio technika, o R. D. paaiškino, kad jis pats eidavo padirbti pas ūkininkus. Liudytojas A. O. teigė, jog su kitais asmenimis – J. B., D. J. reikalų neturėjo, E. Č. nėra matęs, o V. K. matęs tik „prabėgom“, tuo tarpu būtent su nuteistaisiais R. D. ir A. M. jis neva palaikydavo kaimyniškus santykius, tvarkydavo jų žemės ūkio techniką. Ir vis tik, aplinkybę, jog šie asmenys ūkininkauja, jis sužinojo tik iš R. D. ir A. M. kalbų. Šių liudytojų parodymai nenuoseklūs, jie nepaneigia kaltinime nurodytų aplinkybių, kurias patvirtina objektyvūs aptarti įrodymai, jog faktiškai A. M. ir R. D. vardu registruotus ūkius valdė ir jais naudojosi R. Č., todėl, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, jog apylinkės teismas pagrįstai juos įvertino kritiškai ir, priimdamas skundžiamą nuosprendį, jais, kaip neabejotinai nuteistųjų kaltę paneigiančiais įrodymais, nesivadovavo.

27938.2.

280Be to, teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismo skundžiamame nuosprendyje buvo visiškai pagrįstai nesivadovauta ir liudytojų S. Č. bei R. S. parodymais. Pastarasis, apklausiamas teisiamojo posėdžio metu, nenurodė jokių reikšmingų ir objektyvių duomenų, kurie sudarytų prielaidas spręsti, jog nuteistieji nepagrįstai buvo pripažinti kaltais pagal BK 207 straipsnio 1 dalį (BK 24 straipsnio 6 dalį bei 207 straipsnio 1 dalį). Vien jo nurodyta aplinkybe, jog galimai prieš trejus metus jis matė A. M. važinėjantį traktoriumi ar kombainu, nesudaro pagrindo manyti, jog jis kaltinime inkriminuotu laikotarpiu vykdė ūkininkavimo veiklą jo vardu registruotame ūkyje. Tuo tarpu liudytojo S. Č., kuris yra R. Č. brolis, parodymai apie tai, kad jis priėmė iš UAB „K.“ prekes už J. B. neišsamūs ir prieštaringi. UAB „K.“ sutartyje su J. B. nurodytas kontaktinis telefono numeris ( - ), kuriuo naudojosi R. Č.. Sutarties priede asmuo, kuris įgaliotas priimti prekes, nurodyta, jog J. B. nesant, prekes ir dokumentus pasirašys R. Č.. Liudytojas S. Č. nei teisme, nei ikiteisminio tyrimo metu negalėjo tinkamai paaiškinti, kokiu pagrindu jis, būdamas J. B. namuose, pasirašė krovinių važtaraščiuose, jog priima prekes tiek už J. B., tiek ir už D. J., kurio nurodė netgi nepažįstantis.

28139.

282Kaip minėta, apeliaciniuose skunduose pirmosios instancijos teismo nuosprendžio pagrįstumas kvestionuojamas ir dėl to, jog jame nebuvo pakankamai remiamasi specialistės – auditorės A. B. konsultacinės išvados duomenimis. Be to, teigiama, jog priimdamas skundžiamą nuosprendį pirmosios instancijos teismas nepagrįstai vadovavosi Valstybinės mokesčių inspekcijos specialistės pateiktomis išvadomis, kadangi ši specialistė nėra kompetentinga spręsti, ar aptariamu atveju R. Č. ūkis iš tiesų buvo skaidomas, o jos atliktu tyrimu buvo siekiama išsiaiškinti tik galimą mokesčių nesumokėjimo atvejį. Su tokiu vertinimu apeliacinės instancijos teismas nesutinka. Pirmosios instancijos teismas, nepažeisdamas procese dalyvaujančių asmenų lygybės, rungimosi principų, gynybos iniciatyva pateiktą konsultacinę išvadą parengusią specialistę – auditorę A. B. apklausė teisiamojo posėdžio metu. Nors iš pirmosios instancijos teismo nuosprendžio turinio galima manyti, jog auditorės A. B. parengta specialisto išvada nebuvo pakankamai analizuota surinktų įrodymų kontekste, tačiau, nepaisant to, pagrindo spręsti, jog joje pateikti duomenys, o taip pat ir specialistės teisiamojo posėdžio metu pateikti paaiškinimai sudaro pagrindą priimti nuteistųjų atžvilgiu išteisinamąjį nuosprendį, nėra.

28340.

284Pagal teismų praktiką, tyrimas, kurį įtariamojo, kaltinamojo, gynėjo ar kito proceso dalyvio prašymu atliko privatus ekspertas ar kitas asmuo, turintis specialių žinių, nėra objektų tyrimas BPK 205 straipsnio prasme, todėl šių asmenų surašytas dokumentas nėra nei ekspertizės aktas (BPK 88 straipsnis), nei specialisto išvada (BPK 90 straipsnis). Nepaisant to, konsultacinė išvada teisme tiriama kaip ir kiti dokumentai (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-165/2013). Taigi nagrinėjamu atveju būtina įvertinti tiek mokesčių administratoriaus specialistės I. V. parengtų patikrinimo aktų, tiek specialistės A. B. pateiktos specialisto išvados reikšmingumą byloje nagrinėjamų nusikalstamų veikų įrodytumui.

28541.

286Kaip matyti iš specialistės I. V. paaiškinimų teisiamojo posėdžio metu, ji, atlikdama mokestinį patikrinimą bei pakartotinį patikrinimą, savo išvadas patikrinimo aktuose konstatavo remdamasi patikrinimo metu surinktų faktų visuma (R. Č. bei kitų fizinių asmenų E. Č., R. D., V. K., A. M., J. B., D. J., susijusių su R. Č. vykdyta žemės ūkio veikla, vykdytus sandorius, piniginių lėšų judėjimą turimose banko sąskaitose, turimą žemės ūkio techniką, jos panaudojimą ir laikymą, atsargų bei nuimto derliaus sandėliavimą ūkininkui R. Č. nuosavybės teise priklausančiuose sandėliuose) ir šiuos duomenis apibendrino mokėtinų mažesnio dydžio pridėtinės vertės mokesčio bei gyventojų pajamų mokesčio kontekste. Nepaisant to, kad patikrinimo aktas yra mokestinį patikrinimą užbaigiantis dokumentas ir, jį patvirtinus, padariniai kyla būtent į biudžetą asmenų mokėtinų mokesčių srityje, nėra jokio pagrindo manyti, jog atliekamo patikrinimo metu, specialistė, surinkusi duomenis, kurie, jos manymu, galimai atitinka nusikalstamos veikos požymius, apie juos nurodydama patikrinimo akte, tokiu būdu pažeidžia tikrinamo asmens ar kitų su juo galimai susijusių asmenų teises ar teisėtus interesus. Tarpinstitucinio bendradarbiavimo praktika, kuri imperatyviai reglamentuojama institucijų priimtuose ir nusikalstamų veikų padarymo metu galiojusiuose teisės aktuose, be kita ko, ir tarp Valstybinės mokesčių inspekcijos bei Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos, atlikusios ikiteisminį tyrimą nagrinėjamoje byloje, susitarimuose (2006 m. sausio 25 d. įsakymas Nr. 7-V/V-28 dėl Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus ir Valstybinės mokesčių inspekcijos bendradarbiavimo taisyklių patvirtinimo) sudaro pagrindą Valstybinei mokesčių inspekcijai, atliekančiai mokestinio patikrinimo veiksmus, nustačius galimai nusikalstamų veikų finansų sistemai ar ekonomikai ir verslo tvarkai požymių, informuoti Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą. Nagrinėjamu atveju specialistė patikrinimo akte padarė tikėtiną išvadą, kad galimai byloje aptariami žemės sklypai sudaro vieną ūkį, kuris buvo išskaidytas, įregistruojant anksčiau minėtų asmenų ūkius, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymų reikalavimais, būtų gaunamos paramos lėšos, tai yra ūkiai buvo registruojami, kad gauti kuo daugiau išmokų iš Nacionalinės mokėjimo agentūros, ir, įžvelgusi galimai nusikalstamos veikos požymių, informavo ikiteisminį tyrimą byloje atlikusią instituciją. Atsižvelgiant į tai, kad tiek objektyviuosius, tiek subjektyviuosius nusikalstamų veikų požymius pagal byloje surinktus įrodymus vertina ir konstatuoja teismas, vien aptarti patikrinimo akto teiginiai nepaneigia pirmosios instancijos teismo nustatytų nusikalstamų veikų aplinkybių.

28742.

288Specialistė A. B. konsultacinėje išvadoje analizavo skundžiamame nuosprendyje nurodytų ūkio valdų atitiktį kriterijams, kurie aktualūs subsidijoms gauti, preziumuojant, kad būtent A. M., R. D. bei kiti asmenys, kurių atžvilgiu ikiteisminis tyrimas išskirtas ar nutrauktas, buvo faktiniai jų valdytojai, tačiau iš šio dokumento negalima spręsti, jog buvo vertinamas ir kitų objektyvių aplinkybių, kurios aptariamos specialistės I. V. patikrinimo akte, turinys. Atsižvelgiant į aptartus įrodymus, kurie patvirtina R. Č. siekį ir aktyvius veiksmus disponuoti minėtų asmenų vardu registruotais ūkiais, nagrinėjamoje byloje pagrįstai buvo sprendžiamas klausimas dėl realiai R. Č. naudotos žemės ūkio valdos skaidymo, turint tikslą žemės plotus kaip ūkius registravus skirtingiems asmenims išvengti maksimalios subsidijos vieno asmens valdomam ūkiui ribojimų.

28943.

290Specialistė A. B., apklausiama pirmosios instancijos teisme, teigė, jog ūkio skaidymu pripažįstami tik tokie ūkininko veiksmai, kai jis, dalyvaudamas kelis metus trunkančioje programoje, pirmaisiais metais registravęs atitinkamo dydžio žemės ūkio valdos plotą, kitais metais pagal tą pačią programą ją išskiria į dvi. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nėra jokio objektyvaus pagrindo sutikti su tokiais specialistės teiginiais nagrinėjamos bylos kontekste. Logiškai bei lingvistiškai analizuojant sąvokos „skaidymas“ reikšmę draudimo skaidyti ūkio valdas, siekiant subsidijos gavimo, kontekste, pažymėtina, kad šiuo atveju itin svarbus subsidijos gavėjo subjekto kriterijus. Akivaizdu, jog ūkio skaidymu gali būti pripažįstami ir tokie veiksmai, kuriais sukuriama situacija, kai žemės ūkio valdos įsigyjamos (ar jomis disponuojama panaudos, nuomos bei kitais pagrindais) iš to paties asmens (ar su juo susijusių asmenų) ir tokiu būdu potencialių subsidijos žemės ūkio veiklai gavėjų padaugėja, nesant pastarųjų realių ketinimų faktiškai vykdyti ūkio veiklą, o žemės valda bei tuo pačiu paramos lėšomis disponuojant pirminiam žemės savininkui (R. Č.) ar su juo susijusiems asmenims. Būtent tokia situacija visiškai pagrįstai nustatyta skundžiamame nuosprendyje aptariant nuteistiesiems inkriminuotų veikų aplinkybes.

29144.

292Tokio manymo nepaneigia ir nuteistojo A. M. apeliaciniame skunde dėstomi teiginiai, jog baudžiamosios bylos medžiagoje yra daugybė dokumentų (ekologinės gamybos ūkio tikrinimo protokolų, anketų bei kitų dokumentų), kurie yra pasirašyti A. M. ir R. D., kas sudaro pagrindą spręsti, jog jie dalyvavo jų vardu registruotų ūkių valdyme, tačiau jie visiškai nepagrįstai nebuvo tiriami. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, atsižvelgiant į A. M. ir R. D. inkriminuotų nusikalstamų veikų vaidmenį, padėjus R. Č. apgaule įgyti subsidijas žemės ūkio veiklai vykdyti, vien tai, kad tam tikrus dokumentus pasirašė jie patys, nepaneigia galutinio tikslo žemės ūkio valdas registruoti skirtingiems subjektams, siekiant išvengti apribojimo subsidijoms, kurios gali būti skiriamos vienam ūkiui.

29345.

294R. Č., už tyrimo metu nenustatytą atlygį sutaręs su kaltinime nurodytais asmenimis, kuriems byla išskirta į atskirą ar nutraukta, bei su R. D. ir A. M., sudarė formalius žemės sklypų nuomos (panaudos) ir pirkimo pardavimo sandorius su minėtais asmenimis. Be to, jis, veikdamas kartu su R. D. ir A. M., šiems padedant įgyvendinti jo sumanymą įgyti kuo daugiau Europos Sąjungos paramos lėšų, suplanavo veiksmų, reikalingų šiam tikslui pasiekti, seką. Pateikdamas minėtų asmenų parengtus dokumentus, be kita ko, dalį jų ir pats suklastodamas, kaip neva pasirašytus jų vardu, VšĮ „E“ ir NMA, tokiu būdu už juos atliko veiksmus, be kurių nebūtų įgyvendinti formalieji reikalavimai paramai gauti. NMA, būdama suklaidinta dėl tikrosios ūkininkų ūkius įregistravusių asmenų valios realiai nevykdyti ūkininkavimo veiklos, o gautas subsidijų lėšas perleisti R. Č., šiuo pagrindu išmokėjo Europos Sąjungos paramos lėšas.

29546.

296Teismų praktikoje, aprašant apgaulės mechanizmą, įtvirtinta teisinės simuliacijos sąvoka, kuri apibūdina situaciją, kuomet asmuo, turėdamas tikslą paslėpti savo tikruosius ketinimus, dėl to paties dalyko sudaro du susitarimus: vienas yra matomas, išorinis, tačiau melagingas, neatitinkantis tikrųjų šalių ketinimų, o kitas – įtvirtinantis tikrąją šalių valią, bet slaptas. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nagrinėjamoje byloje aprašytais veiksmais susidarė būtent tokia situacija, kuomet R. Č., padedamas kitų asmenų, kurie, sudarius papildomas sąlygas, turėjo galimybę gauti Europos Sąjungos paramos lėšas ūkininkavimo veiklai vykdyti, atliko tam tikrus veiksmus, regimus trečiųjų asmenų, šiuo atveju NMA ir VšĮ „E“, kurie, nežinodami tikrojo paraiškų bei kitų dokumentų jiems pateikimo tikslo, tai yra, kad parama realiai naudojama ne skirtingų subsidijos gavėjų, o vieno asmens, išmokėjo paramos (subsidijos) lėšas atskiriems paramos gavėjams, kurie fiktyvių paskolinių sutarčių pagrindu jas perleido R. Č.. Tokia situacija iš esmės buvo siekiama apeiti įstatymo, ribojančio paramos dydį vienam ūkio subjektus, nuostatas ir šie veiksmai neabejotinai patenka į apgaulės BK 207 straipsnio 1 dalies prasme sąvoką. Tokios išvados niekaip nepaneigia ir nuteistojo R. Č. apeliaciniame skunde akcentuojamos aplinkybės, kad NMA nėra priėmusi jokio sprendimo, kuriuo aptariamas išmokas gavusių asmenų veiksmai būtų pripažinti neteisėtais ar prieštaraujančiais galiojantiems teisės aktams, o baudžiamosios bylos medžiagoje nėra jokių duomenų, objektyviai patvirtinančių, kad šiuo atveju buvo apgautas nors vienas fizinis ar juridinis asmuo. Nors NMA nėra priėmusi nei vieno administracinio akto, patvirtinančio faktą, kad išmokos buvo išmokėtos neteisėtai, tačiau NMA, kaip institucija, išmokėdama paramos lėšas, atsižvelgė tik į formalius kriterijus paramai gauti ir nevertino aplinkybės, kad už formaliai prisistačiusius ūkininkais asmenis realiai veikė kitas asmuo – R. Č..

29747.

298Nuteistojo R. Č. apeliaciniame skunde taip pat teigiama ir tai, kad pirmosios instancijos teisme liudytoja apklausiant J. B. motiną N. B. buvo pažeistos BPK nuostatos, kadangi, būdama pastarojo motina, prieš apklausą ji nebuvo informuota apie teisę neduoti parodymų prieš savo šeimos narį. Atmetant tokius nuteistojo argumentus, visų pirma pažymėtina, kad J. B. nagrinėjamoje byloje nebuvo traukiamas baudžiamojon atsakomybėn. Šis ikiteisminis tyrimas pradėtas 2013 m. Mirties liudijimo kopija patvirtina, jog J. B. mirė 2011 m. sausio 29 d., baudžiamoji byla jo atžvilgiu buvo nutraukta dar ikiteisminio tyrimo stadijoje, jam mirus.

29947.1.

300Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos 31 straipsnį, draudžiama versti duoti parodymus prieš savo šeimos narius ar artimus giminaičius. BPK 82 straipsnyje ši nuostata atsispindi 2 dalyje, kurioje numatyta, kad asmenys gali neduoti parodymų arba neatsakyti į kai kuriuos pateiktus klausimus tik tuo atveju, kad jie yra įtariamojo ar kaltinamojo šeimos nariai ar artimieji giminaičiai. Taigi nei aptarta konstitucinė nuostata, nei baudžiamojo proceso įstatymas nedraudžia asmenis apklausti kaip liudytojus baudžiamojoje byloje, kurioje jų šeimos narių ar artimųjų giminaičių baudžiamosios atsakomybės klausimas nėra ir dėl objektyvių priežasčių negali būti sprendžiamas. Įvertinus tai, daroma išvada, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai N. B. apklausė kaip liudytoją teisiamojo posėdžio metu, išaiškinęs jai BPK 163 ir 235 straipsnių turinį.

30148.

302Apeliacinės instancijos teismas pritaria nuteistojo R. Č. apeliacinio skundo argumentui, jog pirmosios instancijos teismas skundžiamame nuosprendyje visiškai nepagrįstai pasisakė dėl mirusio J. B. ir asmenų, kuriems paskelbta paieška (t. y. dėl D. J., E. Č. bei V. K.) veiksmų. Kaip pagrįstai pažymima skunde, teismas, nagrinėdamas baudžiamąją bylą, neturi teisės vertinti asmenų, kuriems yra paskelbta paieška ar kurie jau yra mirę, veiksmų ir dėl jų pasisakyti kitų asmenų atžvilgiu priimame nuosprendyje.

30348.1.

304Iš byloje esančių duomenų matyti, jog ikiteisminio tyrimo metu prokuroro nutarimais baudžiamoji byla D. J., E. Č. bei V. K. atžvilgiu buvo išskirta į atskirą baudžiamąją bylą ir paskelbta jų paieška. Be to, J. B. mirus, jo atžvilgiu ikiteisminis tyrimas prokuroro nutarimu buvo nutrauktas. Tačiau skundžiamo nuosprendžio aprašomojoje dalyje, aprašant nuteistųjų padarytų nusikalstamų veikų aplinkybes, nurodyta, jog jie šią nusikalstamą veiką padarė kartu su D. J., E. Č., V. K. ir J. B.. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad, kai nusikalstamą veiką padarė keli asmenys, jų veika aprašomojoje nuosprendžio dalyje aprašoma bendrai, nurodant, kaip kiekvienas iš jų dalyvavo darant nusikalstamą veiką. Tačiau nuosprendyje negali būti formuluočių, liudijančių apie dar nenuteistų, nuo baudžiamosios atsakomybės neatleistų ir toje byloje neteisiamų asmenų kaltę padarius nusikalstamą veiką. Jeigu nusikalstamą veiką kaltininkas padarė su tokiais asmenimis, aprašomojoje nuosprendžio dalyje, aprašant nusikalstamą veiką, jų pavardės neminimos. Kai tokie asmenys teismui yra žinomi, jie nurodomi kaip asmenys, kurių byla yra išskirta, ir pan. Nagrinėjamu atveju skundžiamame nuosprendyje aprašant nuteistųjų veikas, nurodžius, jog jie veikė kartu su D. J., E. Č., V. K. ir J. B., tačiau neatliekant pastarųjų veiksmų vertinimo ir nesprendžiant jų kaltės klausimo, gali būti sudaromos prielaidos apie asmenų, kurie nuosprendžiu nepripažįstami kaltais, kaltę, tokiu būdu pažeidžiant BPK 44 straipsnyje įtvirtintą nekaltumo prezumpcijos principą. Todėl šioje dalyje nuosprendis keistinas, nurodant, kad R. Č., R. D. ir A. M. veikė su asmenimis, kurių byla išskirta, ir asmeniu, kuriam ikiteisminis tyrimas nutrauktas, jam mirus.

30549.

306Nors nuteistųjų skunduose nėra keliamas klausimas dėl R. Č., R. D. ir A. M. inkriminuoto bendrininkų grupės požymio, tačiau apeliacinės instancijos teismas, pastebėjęs esminę teisės taikymo klaidą skundžiamame pirmosios instancijos teismo nuosprendyje, privalo ją ištaisyti. BK 25 straipsnyje numatytos bendrininkavimo formos. Šio straipsnio 2 dalyje numatyta, kad bendrininkų grupė yra tada, kai bet kurioje nusikalstamos veikos stadijoje du ar daugiau asmenų susitaria nusikalstamą veiką daryti, tęsti arba užbaigti, jei bent du iš jų yra vykdytojai. BK 24 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad asmuo yra pripažįstamas vykdytoju tuomet, kai jis, be kita ko, nusikalstamą veiką padaro pats. Būtent vykdytojo vaidmuo nagrinėjamu atveju inkriminuotas R. Č., tačiau R. D. ir A. M. veiksmų intensyvumas bei jų pobūdis nesuponuoja pagrindo manyti, jog jie galėtų būti pripažinti BK 207 straipsnio 1 dalyje numatyto nusikaltimo vykdytojais, juolab, kad ir pirmosios instancijos teismo skundžiamu nuosprendžiu jie pripažinti padėję R. Č. padaryti nusikalstamą veiką ir tokie jų veiksmai pagrįstai kvalifikuoti kaip padėjėjų, su nuoroda į BK 24 straipsnio 6 dalį. Padėjėjo ir vykdytojo bendrininkų rūšys nėra tapačios. Jos išskiriamos tiek pagal pavojingumo laipsnį, tiek vertinant išankstinio nusikalstamo sumanymo bendrumo požymius. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes ir teisinį reglamentavimą, konstatuojama, kad R. Č., veikiant kaip nusikaltimo vykdytojui, ir R. D. bei A. M. veikiant kaip padėjėjams, bendrininkų grupės inkriminavimas yra teisiškai ydingas, todėl negalimas. Dėl to ši aplinkybė iš skundžiamo nuosprendžio šalintina, taip pat pašalinant ir pirmosios instancijos teismo nurodytą visų nuteistųjų atsakomybę sunkinančią aplinkybę, jog nusikalstamą veiką padarė bendrininkų grupė. Dėl BK 300 straipsnio 3 dalyje numatytos nusikalstamos veikos

30750.

308Skundžiamu nuosprendžiu R. Č. buvo pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos, numatytos BK 300 straipsnio 3 dalyje padarymo. Pirmosios instancijos teismas, pripažindamas R. Č. kaltu, rėmėsi Lietuvos teismo ekspertizės centro specialistų išvadomis. Tačiau nuteistojo R. Č. apeliaciniame skunde yra ginčijamas specialisto išvados Nr. 11-1986(14) pagrįstumas, teigiant, kad ši išvada buvo gauta netinkamai atlikus E. Č. rašysenos ekspertizę, t. y. pateikus jos atlikimui netinkamus E. Č. rašysenos pavyzdžius, bei teigiama, jog specialisto išvada Nr. 11-1985 taip pat kelia abejonių dėl jos pagrįstumo ir objektyvumo.

30951.

310Siekiant išsamiai ir objektyviai įvertinti aptariamų išvadų pagrįstumą, apeliacinės instancijos teisme buvo atliktas įrodymų tyrimas, kurio metu buvo apklausta rašysenos tyrimus atlikusi ir specialisto išvadas pateikusi specialistė N. J.. Teisėjų kolegija, susipažinusi su minėtų išvadų turiniu ir atlikusi dalinį įrodymų tyrimą, konstatuoja, jog neegzistuoja pagrįstas pagrindas abejoti nuteistojo R. Č. apeliaciniame skunde nurodytų specialistų išvadų teisėtumu ir pagrįstumu.

31152.

312Kaip matyti iš apeliacinės instancijos teismo posėdžio metu apklaustos specialistės N. J. paaiškinimų, atliekant rašysenos tyrimą, pirmiausia yra ištiriami gauti lyginamieji pavyzdžiai, patikrinama, ar jie atitinka ir „sueina į vieną visumą“, o jeigu koks nors pavyzdys kelia abejonių arba yra matoma, kad jis yra dar pilnai nesusiformavusios rašysenos pavyzdys (pvz. kai asmeniui pirmą kartą išduodamas pasas), tai tokiu pavyzdžiu tyrimo metu yra nesivadovaujama ir apie tai yra pažymima akte. Šiuos specialistės teiginius patvirtina specialisto išvados, kurioje buvo vertinamas E. Č. parašų originalumas, turinys, iš kurio matyti, jog suabejojus banko indėlio sutartyje esančiu parašu, šis dokumentas tyrimo metu nebuvo vertinamas. Specialistė nuosekliai ir detaliai paaiškino, kokie lyginamieji R. Č., R. D., A. M. ir E. Č. laisvieji ir sąlyginai laisvieji rašysenos pavyzdžiai jai buvo pateikti. Matyti, kad pateiktų dokumentų su lyginamaisiais pavyzdžiais sudarymas plačiai išsidėstęs laiko atžvilgiu, taigi neabejotinai specialistė turėjo ir galėjo įvertinti parašo kitimo galimybę, apie ką ji pažymėjo ir apklausiama teismo posėdžio metu. Specialistė paaiškino, kad vien aplinkybė, jog A. M. ir R. D. pasirašydavo itin trumpu parašu (juos sudaro viena raidė), jai nesutrukdė įvertinti pateiktuose dokumentuose esančių parašų originalumo, be kita ko, ir juos lyginant su rankraštiniais įrašais. Ir iš esmės tik dėl šios aplinkybės jos specialisto išvada pateikta kaip tikėtina, tačiau labai artima kategoriškai. Nurodė, kad aptariamoje išvadoje buvo konstatuota, kad pasirašė ne A. M., todėl, kad buvo nustatyti tam tikri skirtumai su jo rašysenos pavyzdžiais, bei buvo nustatyti tam tikri sutapimai su R. Č. parašais. Tokiai išvadai didelės įtakos turėjo ir tai, kad R. Č. atliko ir rankraštinius įrašus, nes atliekant rašysenos ekspertizę, kartais daromas tyrimas, kurio metu lyginami rankraštiniai įrašai ir parašai, esantys viename dokumente, ir, jeigu jie tarpusavyje sutampa, jie yra nagrinėjami per vieną epizodą, o tai laikytina dar vienu pagrindu teigiamai išvadai. Specialistė patvirtino, kad R. D. parašas yra „D“ raidė ir užraitas. R. D. ne tiek daug rašo ir ne tiek daug pasirašo, todėl jo parašai yra labai specifiški ir tirti jo parašą buvo labai paprasta, nes skiriasi daug požymių, nepaisant to, kad parašas sudarytas tik iš vienos raidės. Jo parašą taip pat sudaro užraitas ir neraitiniai elementai, kurių R. Č. nepakeitė, o parašė savo rašysena. Taip pat pažymėjo, kad E. Č. parašą sudaro vienas elementas „ČER“, o jo išlavinimas taip pat nėra labai aukštas. Specialistė taip pat pažymėjo, kad netgi nepaisant to, kokioje padėtyje (ar sėdėdamas, ar būdamas prie traktoriaus kapoto ir pan.) būtų pasirašęs R. D., jo rašysenos išlavinimas yra šiek tiek mažesnis ir visa pasirašymo struktūra yra kita, netgi bendrieji požymiai yra kiti, todėl žmogus, kuris pasirašo žemesniu išlavinimu, negali pasirašyti tokiu išlavinimu, kad būtų aukštesniame lygyje.

31353.

314Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs specialistės N. J. parodymus, duotus teismo posėdžio metu, neturi pagrindo abejoti šio kompetentingo specialių žinių turinčio asmens paaiškinimais, o R. Č. apeliacinio skundo teiginiai nėra pakankami priešingai išvadai. Ir nors nuteistojo R. Č. apeliaciniame skunde akcentuojama aplinkybė, jog teisminio bylos nagrinėjimo metu tiek A. M., tiek R. D. patvirtino, kad tariamai R. Č. suklastoti parašai iš tikrųjų yra rašyti jų, tačiau, teisėjų kolegijos vertinimu, šie nuteistųjų parodymai turi būti vertinami kritiškai ir traktuojami kaip jokiu būdu nepaneigiantys specialistės išvadų teisėtumo ir pagrįstumo, o pateikti siekiant padėti R. Č. išvengti baudžiamosios atsakomybės. Pagrįsto pagrindo abejoti specialisto išvadų patikimumu šiuo atveju nesuteikia ir nuteistojo R. D. apeliaciniame skunde nurodyta aplinkybė, jog baudžiamosios bylos medžiagoje yra VšĮ „E“ dokumentų (pvz. 2009 m. balandžio 14 d. R. D. Ekologinės gamybos ūkio anketa), kuriuose užfiksuoti tokie patys R. D. parašai, kaip ir dokumentuose, kurie, anot specialisto išvadų, yra suklastoti, tačiau dėl nesuprantamų priežasčių šie parašai nebuvo vertinami kaip suklastoti. Tai, kad kituose dokumentuose, esančiuose baudžiamosios bylos medžiagoje, parašai vizualiai atitinka išvadose nurodytų kaip suklastotų parašų vaizdą, nepatvirtina, kad jie taip pat buvo suklastoti ir tokie teiginiai vertinami kaip prielaidos. Baudžiamoji byla nagrinėjama teismui perduoto kaltinimo ribose, todėl pagrindo spręsti apie kaltinime nenurodytų kaip suklastotų dokumentų tikrumą ir originalumą, nagrinėjamu atveju nėra, juolab kad baudžiamoji byla apeliacine tvarka nagrinėjama pagal nuteistųjų skundus ir apeliacinės instancijos teismas neturi galimybės jiems inkriminuotų nusikalstamų veikų aplinkybes vertinti griežčiau nei jos buvo įvertintos skundžiamame nuosprendyje. Be to, kaip jau minėta anksčiau, tai, kad dalį iš dokumentų parengė ir pasirašė ne R. Č., o patys asmenys, kurių rekvizitai nurodyti juose, nepaneigia šio nuteistojo kaltės suklastojus jam pateiktame kaltinime nurodytus dokumentus ir juos panaudojus.

31554.

316Aptartų duomenų kontekste teisėjų kolegija sprendžia, kad baudžiamojoje byloje surinktais įrodymais R. Č. kaltė dėl kaltinime nurodytų dokumentų suklastojimo yra visiškai įrodyta ir šie nuteistojo veiksmai pirmosios instancijos teismo buvo pagrįstai kvalifikuoti pagal BK 300 straipsnio 3 dalį.

31754.1.

318Pagal BK 300 straipsnį atsako tas, kas pagamino netikrą dokumentą, suklastojo tikrą dokumentą arba žinomai netikrą ar žinomai suklastotą tikrą dokumentą laikė, gabeno, siuntė, panaudojo ar realizavo. Pagrindinė dokumento funkcija – liudyti juridinę reikšmę turinčius faktus. Svarbiausias dokumento formai keliamas reikalavimas yra jo tinkamumas paliudyti (įrodyti, patvirtinti) juridinį faktą. Suklastotais ar netikrais dokumentais atitinkamai turėtų būti laikomi tokios formos raštai, kurie yra tinkami paliudyti melagingą faktą. BK 300 straipsnis numato atsakomybę ne tik už dokumento suklastojimą ir netikro dokumento pagaminimą, bet net ir už tokių dokumentų laikymą, gabenimą, siuntimą. Šios veikos pavojingos tuo, kad toks dokumentas gali įtvirtinti teisinėje apyvartoje tikrovės neatitinkančią informaciją, lemti neteisingų sprendimų priėmimą, suinteresuotų asmenų teisių pažeidimą ir pan. Tikras dokumentas gali būti suklastotas materialiai, t. y. kai kaltininkas savo veiksmais pakeičia dokumente užfiksuotą informaciją, ir intelektualiai (pavyzdžiui – į dokumentą įrašant melagingą informaciją). Netikro dokumento pagaminimas – tai tokie veiksmai, kai bet kokiu būdu sukuriamas dokumentas, kuris yra netikras ir pagal formą, ir pagal turinį. Į tokį dokumentą įrašoma tikrovės neatitinkanti melaginga informacija. Melaginti duomenys – tai duomenys, neatitinkantys tikrovės (pvz., kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-7-19-942/2017).

31954.2.

320BK 300 straipsnio 3 dalyje, be kita ko, numatyta baudžiamoji atsakomybė už tikro dokumento suklastojimą ar disponavimą suklastotu dokumentu, jeigu dėl to padaryta didelė žala. Šiuo atveju yra būtina nustatyti ne tik pavojingą veiką – dokumento suklastojimą ar disponavimą suklastotu dokumentu, tačiau ir pavojingus padarinius bei priežastinį ryšį tarp veikos ir didelės žalos padarymo. Kvalifikuojant veiką pagal BK 300 straipsnio 3 dalį, būtina nustatyti ir kaltininko tyčią, t. y. kad jis suvokia pavojingą nusikalstamos veikos pobūdį, supranta, kad neturėdamas teisės dokumente įtvirtina tikrovės neatitinkančius duomenis, kurie gali sukelti teisinių pasekmių, ir tai atlieka sąmoningai, nori taip veikti, be to, supranta, kad dėl jo veikimo atsiras didelė žala, ir tokių padarinių nori arba sąmoningai leidžia jiems atsirasti. Tai, kad didelė žala yra būtinasis BK 300 straipsnio 3 dalyje numatyto nusikaltimo požymis, kelia atitinkamus reikalavimus ir įrodinėjimo procesui. Dokumento suklastojimui pagrįsti nepakanka nustatyti neteisingų duomenų įrašymo į dokumentą fakto – būtina atskleisti kaltės turinį, nustatant kaltininko psichinį santykį tiek su pavojinga veika, tiek su pavojingais padariniais, nustatyti, kokie buvo kaltininko tikslai ir motyvai (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-390/2010, 2K-7-251/2013, 2K-7-47-895/2016).

32154.3.

322Aptariamu atveju pirmosios instancijos teismas skundžiamame nuosprendyje konstatavo, jog R. Č. pagamino netikrus ir suklastojo tikrus kaltinime nurodytus dokumentus (patikrų protokolus, sutartis, važtaraščius ir paraiškas) ir panaudojo juos tam, kad būtų patenkinti prašymai subsidijoms gauti, taip iš Nacionalinės mokėjimo agentūros prie žemės ūkio ministerijos apgaule J. B., E. Č., V. K., D. J., R. D., A. M. vardu buvo gautos 1 201 040,16 Eur (4 146 951,48 litų) dydžio subsidijos, kurias įgijo ir kuriomis disponavo R. Č., tuo padarydamas didelę žalą valstybei, visuomenei, teisiniam gėriui ir Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie žemės ūkio ministerijos.

32354.4.

324Šiuo atveju svarbu atkreipti dėmesį į tai, jog R. Č. kaltinimas pagal BK 300 straipsnio 3 dalį pareikštas dėl to, kad jis suklastojo: 1) 2009 m. rugsėjo 1 d. VšĮ „E“ tikrinimo protokolą Nr. PAG-K-09-02525; 2) 2009 m. balandžio 23 d. sutartį Nr. SUT – K-09-00085; 3) panaudos sutartis, kuriomis E. Č. buvo išnuomoti žemės sklypai; 4) 2010 m. gegužės 31 d. sutartį su UAB „K.“ 5) R. D. vardu pasirašytą pasižadėjimą dėl dokumentų pristatymo; 6) 2007 m. balandžio 20 d. sutartį Nr. ( - ) su VšĮ „E“ 7) 2007 m. gegužės 28 d. prašymą dėl R. D. ekologinės gamybos sertifikavimo; 8) 2007 m. gegužės 28 d. ekologinės gamybos ūkio pirminio vertinimo anketoje; 9) 2007 m. gegužės 28 d. ūkio laukų duomenis; 10) 2007 m. birželio 19 d. ekologinės gamybos ūkio tikrinimo protokolą Nr. ( - ); 11) 2007 m. rugsėjo 28 d. prašymą dėl neekologiškų augalų daiginimo medžiagos naudojimo; 12) 2007 m. rugsėjo 28 prašymą dėl neekologiškų augalų daiginimo medžiagos naudojimo; 13) 2010 m. balandžio 28 d. sutartį Nr. ( - ) su VšĮ „E“; 14) 2011 m. liepos 13 d. ekologinės gamybos ūkio protokolą Nr. ( - ) ; 15) 2011 m. liepos13 d. R. D. įsipareigojimą dėl laukų apsėjimo; 16) 2009 m. rugsėjo 30 d. pirkimo pardavimo sutartis Nr. ( - ) ir ( - ) su UAB „D.A.“; 17) 2011 m. kovo 30 d. sąskaitą faktūrą NAD serija Nr. ( - ); 18) 2011 m. kovo 30 d. važtaraštį NAD serija Nr. ( - ).

32554.5.

326Pirmosios instancijos teismo nuosprendyje konstatuota, kad dėl aptariamų dokumentų suklastojimo ir jų panaudojimo tam, kad būtų patenkinti prašymai subsidijoms gauti, taip iš Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos apgaule J. B., E. Č., V. K., D. J., R. D., A. M. vardu buvo gautos 1 201 040,16 Eur (4 146 951,48 litų) dydžio subsidijos. Iš baudžiamosios bylos medžiagos yra akivaizdu, kad siekiant gauti aptariamas subsidijas, kompetentingoms institucijoms nepateikus kaltinime R. Č. nurodytų suklastotų dokumentų, o taip pat ir kitų dokumentų, kurie buvo būtini tam, kad ūkiai atitiktų formaliuosius reikalavimus subsidijoms gauti, šių dokumentų visumos nebuvimas būtų nulėmęs tai, kad sprendimas dėl 1 201 040,16 Eur (4 146 951,48 litų) dydžio subsidijų išmokėjimo R. D., A. M. ir asmenims dėl kurių tyrimas nutrauktas ar atskirtas, būtų neigiamas. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas visiškai pagrįstai konstatavo, kad suklastojęs nurodytus dokumentus ir juos panaudojęs, R. Č. padarė BK 300 straipsnio 3 dalyje numatytą nusikalstamą veiką, kadangi šiuo atveju jo veiksmais realizuotas BK 300 straipsnio veiką kvalifikuojantis sudėties požymis, t. y. didelė žala, yra visiškai įrodytas ir pagrįstas, o tarp R. Č. veiksmų bei kilusių padarinių (didelės žalos) yra tiesioginis priežastinis ryšys.

32755.

328Ir, vis tik, nors pirmosios instancijos teismas, pripažindamas R. Č. kaltu padarius BK 300 straipsnio 3 dalyje numatytą nusikaltimą, iš esmės teisingai ir pagrįstai pritaikė aptariamo straipsnio nuostatas, tačiau, konstatuodamas įrodytomis pripažintus objektyviuosius šio nusikaltimo požymius, neatsižvelgė į alternatyvių BK 300 straipsnį apibūdinančių veikų esmę, todėl tame pačiame kaltinime aprašydamas jo įvykdytą nusikalstamą veiką, konstatavo, jog, vienu atveju, R. Č. 1) pagamino netikrus ir 2) suklastojo tikrus dokumentus ir 3) šiuos žinomai netikrus ir suklastotus dokumentus panaudojo, dėl ko buvo padaryta didelės žalos, o kitu atveju, – jog R. Č., veikdamas kartu su E. Č., D. J., R. D., suklastojo didelį kiekį žinomai tikrų dokumentų, dėl ko įgijo teisę gauti didelės vertės Nacionalinės mokėjimo prie žemės ūkio ministerijos teikiamą subsidiją. Be to, kaltinime apibendrinant R. Č. padarytą BK 300 straipsnio 3 dalyje numatytą veiką, nurodyta, kad jis pasirašė R. D. vardu pasižadėjimą dėl dokumentų pristatymo, tokiu būdu pagaminęs suklastotą dokumentą.

32956.

330Atsižvelgiant į tai, kad iš R. Č. inkriminuotos veikos, numatytos BK 300 straipsnio 3 dalyje, aplinkybių matyti, jog jis buvo kaltinamas ir skundžiamu nuosprendžiu nuteistas tik už tikrų dokumentų suklastojimą, o ne netikrų dokumentų pagaminimą, taip pat, į tai, kad alternatyviojo požymio – suklastoto dokumento pagaminimo BK 300 straipsnis nenumato (dispozicijoje nurodomos alternatyvios veikos: tikro dokumento suklastojimas arba netikro dokumento pagaminimas), be to, iš aprašytų veikos aplinkybių, jų kvalifikacijos akivaizdu, jog kaltinimai dėl dokumentų suklastojimo pareikšti tik R. Č., ir aplinkybė, kad jis veikė kartu su E. Č., D. J. bei R. D., nurodoma tik konstatuojant veikos objektyviuosius požymius kaltinimo pagal BK 300 straipsnio 3 dalį pabaigoje, o nagrinėjamoje byloje kitam nuteistajam R. D., kuris R. Č. suformuotame kaltinime nurodytas kaip neva veikęs kartu suklastojant dokumentus, pagal BK 300 straipsnio 3 dalį kaltinimai nepareikšti, todėl ši pirmosios instancijos teismo nuosprendžio dalis patikslintina:

33156.1.

332pašalinant aplinkybes, kad R. Č. BK 300 straipsnio 3 dalyje numatytą nusikaltimą padarė, pagamindamas netikrus dokumentus ir juos panaudodamas, paliekant pirmosios instancijos teismo įrodytomis pripažintas aplinkybes, kad jis suklastojo kaltinime nurodytus dokumentus ir šiuos žinomai suklastotus dokumentus panaudojo;

33356.2.

334pašalinant aplinkybes, kad R. Č. BK 300 straipsnio 3 dalyje numatytą veiką padarė veikdamas kartu su E. Č., D. J., R. D.;

33557.

336Be to, atsižvelgiant į tai, kad BK 300 straipsnyje kaip alternatyvioji veika nurodoma tik didelio kiekio: 1) asmens tapatybės kortelių, pasų, vairuotojo pažymėjimų ar valstybinio socialinio draudimo pažymėjimų suklastojimas ar pagaminimas arba 2) minėtų žinomai netikrų ar suklastotų tikrų dokumentų laikymas, gabenimas, siuntimas, panaudojimas ar realizavimas, o šiuo atveju R. Č. nėra nuteistas dėl minėtų rūšių dokumentų suklastojimo, todėl didelio kiekio požymis iš skundžiamo nuosprendžio taip pat šalintinas.

337Dėl BK 223 straipsnio 1 dalies

33858.

339Apeliaciniuose skunduose nėra keliamas klausimas dėl BK 223 straipsnio 1 dalyje numatytos nusikalstamos veikos kvalifikavimo bei A, M. ir R. D. kaltės dėl jiems inkriminuotų šiame straipsnyje numatytų veikų įrodytumo. Tačiau, nepaisant to, atsižvelgiant į apeliacinės instancijos teismo užduotį visapusiškai ir objektyviai patikrinti baudžiamąją bylą, kad neįsiteisėtų akivaizdžiai neteisėti ir nepagrįsti žemesnės instancijos teismų nuosprendžiai, patikrina skundžiamo pirmosios instancijos teismo nuosprendžio teisėtumą ir pagrįstumą dar ir šiuo aspektu.

34059.

341Nagrinėjamoje byloje A. M. ir R. D. buvo nuteisti dėl to, kad jie, vadovaujantis 2001 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 1 straipsnio 2 dalimi, 2005 m. gegužės 11 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-266 privalėdami tvarkyti buhalterinę apskaitą, pažeisdami 2001 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 19 straipsnio 2 dalį, taip pat Archyvų departamento nustatytų dokumentų saugojimo terminų nuostatas, neišsaugojo ir prie ikiteisminio tyrimo nepateikė buhalterinės apskaitos dokumentų, dėl ko kaltinime kiekvienam iš jų nurodytu laikotarpiu negalima iš dalies nustatyti A. M., vykdžiusio individualią žemės ūkio veiklą, veiklos ir turto.

34260.

343Taigi tiek A. M., tiek R. D. nuteisti dėl to, kad jie neišsaugojo jų vardu registruotų ūkių buhalterinės apskaitos dokumentų. Pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 10 straipsnio 7 dalį, ūkininko ūkio apskaitą, be vyriausiojo buhalterio (buhalterio) ir buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančios įmonės (apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančio asmens), gali tvarkyti pats ūkininkas arba ūkininko partneriai. Taigi formaliai A. M. ir R. D. atitinka specialiojo BK 223 subjekto sąvoką.

34461.

345Nuteistieji A. M. ir R. D., teigdami, kad ūkininkavimo veiklą jie vykdė patys, savo kaltę dėl BK 223 straipsnyje numatyto nusikaltimo padarymo pripažino ir tvirtino, kad jie neišsaugojo ir todėl nepateikė savo, kaip ūkininkų, ūkių buhalterinės apskaitos dokumentų. Jų parodymai pirmosios instancijos teisme šiame kontekste vertinami kaip nenuoseklūs. R. D. teisiamojo posėdžio metu pirmosios instancijos teigė, kad buhalterinės apskaitos dokumentų jis neišsaugojo, kadangi baigė ūkininkauti 2013 m. ir galvojo, kad baigus ūkininkavimą jų neprireiks, tačiau dar 2012 m. lapkričio 26 d. paaiškinime jis VMI nurodė jau tuo metu buhalterinės apskaitos dokumentų neturintis. Tuo tarpu A. M. nurodė, kad visus buhalterinės apskaitos dokumentus vienu atveju sudegino vaikai, o kitu atveju – suplėšė vaikai. Be to, A. M., teigdamas, jog pats valdė savo ūkį (2007–2011 m. laikotarpiu), teisiamojo posėdžio metu nurodė mokantis kompiuterį išjungti, įjungti, o jį įsigijęs tik apie 2012–2013 metus, bei tuo pačiu paaiškino, kad jam neteko kompiuteriu nei atlikti pavedimų, nei teikti paraiškų.

34662.

347Tuo tarpu iš jau aptartų duomenų analizuojant R. Č., A. M. ir R. D. inkriminuotų veikų, numatytų, atitinkamai BK 207 straipsnyje 1 dalyje bei 24 straipsnio 6 dalyje ir 207 straipsnio 1 dalyje, įrodytumą, aptartos aplinkybės patvirtina, kad A. M. ir R. D. kaltinime nurodytais laikotarpiais ūkininkavimo veiklos patys nevykdė, jų vardu registruotų ūkių valdymą perdavė R. Č., kuris pripažintas BK 207 straipsnio 1 dalyje numatyto nusikaltimo vykdytoju. Ūkių registravimo A. M. ir R. D. vardu fiktyvumą rodo tiek įrodytomis pripažintos aplinkybės, jog R. Č., klastodamas tikrus dokumentus ir juos pateikdamas institucijoms bei įstaigoms, juos panaudojo subsidijoms gauti, tiek ir kitų jau aptartų įrodymų, lemiančių pagrįstą manymą apie pastarojo panaudotą apgaulę, įrodymų visuma. Iš bylos duomenų matyti, jog R. Č., žinodamas, kad pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones „A.A.I." programų „K.T.", „E.Ū.“ ir ,,R.V.T.B.G.“ įgyvendinimo taisyklių (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007-04-06 įsakymas 3D-152, 2009-04-07 redakcija Nr. 3D-230) 9.9.2 punktą reikalinga „kasmet deklaruoti pasėlius“, 9.9.3. punktą reikalinga „dalį produkcijos parduoti...“, reikalinga NMA pateikti vedamo ekologinės gamybos ūkio žurnalo duomenis apie realizuotą produkciją bei dokumentus, pagrindžiančius žurnale atvaizduotus duomenis, R. D. vardu, vedė ūkio produkcijos apskaitą, teikė prašymus, paraiškas, be kita ko, NMA darbuotojams, taip pat disponavo A. M. ir R. D. atsiskaitomosiose banko sąskaitose buvusiomis piniginėmis lėšomis, vykdydamas R. D. ir A. M. vardu ūkininko veiklą.

34863.

349Iš aptartų duomenų akivaizdu, jog R. D. ir A. M. nebuvo įsitraukę į ūkininkavimo veiklą aptariamuose jų vardu registruotuose ūkiuose (A. M. netgi nurodė kaltinime nurodytu laikotarpiu neturėjęs kompiuterio ir neatlikęs bankinių pavedimų, kurie, kaip matyti iš bylos duomenų, buvo daromi naudojantis jo banko sąskaita), neturėjo reikiamų resursų ir kompetencijos įvertinti situaciją (abu minėti nuteistieji nurodė, jog nežinojo buhalterinės apskaitos dokumentų saugojimo termino, negalėjo tiksliai nurodyti, nei kokia buvo jų ūkių apyvarta, nei kokie reikalavimai subsidijoms gauti – A. M. klaidingai teigė, jog dokumentai ūkio sertifikavimui teikiami NMA). Iš šių bei kitų teisėjų kolegijos BK 207 straipsnio kontekste jau aptartų duomenų darytina išvada, jog A. M. ir R. D. negalėjo turėti pakankamų įgūdžių valdyti jų vardu registruotus ūkius bei to ir nedarė. BK XXXII skyrius, kuriuo saugomos vertybės – finansų sistema bei buhalterinės apskaitos tvarkymas, ir į kurį patenka BK 223 straipsnyje numatyta veika, be kita ko, buhalterinės apskaitos dokumentų nesaugojimas, užtikrina realiai ūkinę, komercinę veiklą vykdančio asmens buhalterinės apskaitos tvarkymą, kuris atitiktų įstatymų, be kita ko, ir BAĮ bei Archyvų departamento nustatytų dokumentų saugojimo terminų laikymąsi, kad buhalterinė apskaita būtų tinkama, objektyvi ir palyginama. Vertinant šio baudžiamojo įstatymo paskirtį, darytina išvada, jog esant formalaus vadovo (šiuo atveju ūkininko, kurio vardu ūkis registruotas dėl ūkio skaidymo, fiktyviais sandoriais perleidžiant jo dalį skirtingiems subjektams) vaidmeniui ir realiai šiam asmeniui veiklos nevykdant, jo veiksmai (ar neveikimas) buhalterinės apskaitos tvarkymo kontekste nesukuria jam pareigų, kurios tektų tuo atveju, jei ūkinė, komercinė veikla būtų vykdoma realiai. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, įvertinus tai, kad faktinis A. M. ir R. D. vardu registruotų ūkių valdytojas buvo R. Č., kuris, be kita ko, ir tvarkė ūkių apskaitą (vedė ūkio produkcijos apskaitą, teikė prašymus, paraiškas ir kt.), konstatuojama, jog R. D. ir A. M. dėl BK 223 straipsnyje numatytos alternatyvios veikos – buhalterinės apskaitos dokumentų nesaugojimo, kaltais pripažinti nepagrįstai. Priešingas byloje nustatytų aplinkybių vertinimas suponuotų dviprasmišką situaciją, kuomet, vertinant įrodytomis pripažintas aplinkybes, jog aptariamų asmenų ūkių faktinis valdytojas buvo R. Č., o pastarieji realiai ūkininkavimo veikloje nedalyvavo, nepaisant to, jiems be jokio objektyvaus pagrindo būtų deleguota pareiga dėl, be kita ko, BAĮ 19 straipsnio, kuris iš esmės taikomas bendrovės vadovui (šiuo atveju ūkininkavimo veiklą realiai vykdančiam ūkininkui) 2 dalies bei Archyvų departamento nustatytų dokumentų saugojimo terminų nuostatų laikymosi.

35064.

351Įvertinus aptartas aplinkybes, A. M. bei R. D. dėl jiems inkriminuotų nusikalstamų veikų, numatytų BK 223 straipsnio 1 dalyje, išteisintini, jiems nepadarius veikos, turinčios šiame straipsnyje numatyto nusikaltimo požymių (BPK 303 straipsnio 5 dalies 1 punktas).

352Dėl nuteistiesiems paskirtų bausmių individualizavimo

35365.

354Pažymėtina, kad visų nuteistųjų apeliaciniuose skunduose teigiama, kad pirmosios instancijos teismas spręsdamas jiems paskirtų bausmių individualizavimo klausimą, visiškai nepagrįstai nesivadovavo BK 75 straipsnio nuostatomis (nors šiuo atveju egzistuoja visos sąlygos būtinos šių nuostatų taikymui) ir be jokio pagrįsto pagrindo neatidėjo jiems paskirtų terminuoto laisvės atėmimo bausmių vykdymo. Teisėjų kolegija šiam apeliacinių skundų argumentui visiškai pritaria.

35566.

356BK 75 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad asmeniui, nuteistam laisvės atėmimu ne daugiau kaip šešeriems metams už dėl neatsargumo padarytus nusikaltimus arba ne daugiau kaip ketveriems metams už vieną ar kelis nesunkius ar apysunkius tyčinius nusikaltimus, teismas gali atidėti paskirtos bausmės vykdymą nuo vienerių iki trejų metų. Be kita ko, teisėjų kolegija pažymi, jog pagal BK 75 straipsnį, bausmės vykdymas gali būti atidėtas, jeigu teismas nusprendžia, kad yra pakankamas pagrindas manyti, jog bausmės tikslai bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo. Taikyti bausmės vykdymo atidėjimą ar ne, yra teismo teisė, o ne pareiga. Sprendžiant klausimą dėl bausmės vykdymo atidėjimo, turi būti įvertinta, ar atidėjus bausmės vykdymą asmuo bus sulaikytas nuo nusikalstamų veiksmų darymo, pakankamai nubaustas, ar jam bus apribota galimybė daryti naujas nusikalstamas veikas, ar nuteistas asmuo laikysis įstatymų ir nebenusikals, ar bus užtikrintas teisingumo principo įgyvendinimas.

35767.

358Iš baudžiamojoje byloje esančių duomenų nustatyta, kad R. Č. praeityje neteistas, padarė vieną nesunkų ir vieną apysunkį tyčinius baigtus nusikaltimus ekonomikai ir verslo tvarkai bei valdymo tvarkai, susijusiai su dokumentų klastojimu. Nors jis baustas administracine tvarka, tačiau yra dirbantis toje pačioje bendrovėje nuo 1994 m., o jo nusikalstami veiksmai, nepaisant to, kad jais buvo neteisėtai įsisavintos itin didelės vertės subsidijų lėšos, nepriskiriami smurtinio pobūdžio nusikaltimams kitų asmenų sveikatai ar gyvybei. Be to, pirmosios instancijos teismo nuosprendyje pripažinta jo baudžiamąją atsakomybę sunkinanti aplinkybė, jog nusikalstamą veiką padarė bendrininkų grupė dėl anksčiau teisėjų kolegijos aptartų motyvų šalintina.

35968.

360A. M. ir R. D. praeityje taip pat neteisti, nors bausti administracine tvarka, tačiau, padarę vieną nesunkų tyčinį baigtą nusikaltimą ekonomikai ir verslo tvarkai, yra dirbantys, o jų indėlis nusikalstamų veikų padaryme nebuvo aktyvus, jiems inkriminuotas padėjėjų vaidmuo. Pirmosios instancijos teismo nuosprendyje pripažinta jų baudžiamąją atsakomybę sunkinanti aplinkybė, jog nusikalstamą veiką padarė bendrininkų grupė dėl anksčiau teisėjų kolegijos aptartų motyvų šalintina.

36169.

362Atsižvelgiant į tai, kad nusikalstamos veikos, dėl kurių padarymo R. Č., A. M. ir R. D. pripažinti kaltais skundžiamu nuosprendžiu, buvo padarytos prieš daugiau kaip 7 metus, būtent tiek truko ir ikiteisminis tyrimas bei šios baudžiamosios bylos nagrinėjimas abejų instancijų teismuose, pastarojo trukmei koreliuojant su baudžiamojo proceso įstatyme įtvirtintu proceso greitumo principu, tokios trukmės baudžiamasis procesas pripažintinas savaime turinčiu atsakomybėn traukiamam asmeniui baudžiamąjį poveikį. Duomenų apie naujus nuteistųjų atžvilgiu pradėtus ikiteisminius tyrimus nėra, kas suponuoja pagrindą spręsti, jog jų veiksmai, nors ir trukę pakankamai ilgą laiko tarpą, tačiau, priešingai nei teigiama skundžiamame nuosprendyje, buvo labiau atsitiktinio pobūdžio, nei jiems įprastas veikimo būdas.

36370.

364Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, nuteistiesiems pirmosios instancijos teismo nuosprendžiu paskirtų terminuoto laisvės atėmimo bausmių vykdymas atidėtinas maksimaliam BK 75 straipsnyje numatytam terminui – 3 metams, paskiriant jiems šiame straipsnyje numatytas pareigas. Dėl kitų nuteistųjų apeliacinių skundų argumentų

36571.

366Nuteistojo R. Č. apeliaciniame skunde, be kita ko, teigiama ir tai, jog pirmosios instancijos teismas iš jo skundžiamu nuosprendžiu visiškai nepagrįstai priteisė 656,24 eurus valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidų, nes jis turėjo savo paties pasirinktą gynėją, o advokatas R. Gargasas jam buvo paskirtas pirmosios instancijos teismo iniciatyva.

36771.1.

368Iš baudžiamosios bylos medžiagos matyti, kad bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme buvo gauta patikslinta Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Kauno skyriaus 2017 m. birželio 14 d. pažyma Nr. NTP-7-7300, kurioje nurodyta, jog nagrinėjamoje byloje antrinės teisinės pagalbos, teikiamos R. Č., išlaidas sudaro 656,24 Eur advokato užmokestis (35 t., b. l. 71). BPK 106 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad pripažinęs kaltinamąjį kaltu teismas, priimdamas nuosprendį, turi teisę nuspręsti iš kaltinamojo išieškoti valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidas, susidariusias dėl būtinojo gynėjo dalyvavimo, išskyrus BPK 51 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose numatytus atvejus. Teismas, atsižvelgdamas į nuteistųjų turtinę padėtį, gali šių išlaidų ir nepriteisti ar jų dydį sumažinti. Pateiktoje Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos pažymoje nurodyta, kad antrinės teisinės pagalbos išlaidos priteistinos iš R. Č. valstybės naudai, tačiau tokios pažymos traktuojamos kaip informacinio pobūdžio ir neįpareigojančios teismą šias išlaidas priteisti iš kaltinamojo. Be to, 2016 m. spalio 19 d. nutartimi kaltinamojo gynėjo dalyvavimas buvo pripažintas būtinu BPK 51 straipsnio 1 dalies 4 punkto pagrindu. Esant tokiam teisiniam reguliavimui, užtikrinančiam kaltinamojo (nuteistojo) teisę į gynybą, kuri jokiais būdais negali būti ribojama, o valstybė turi pareigą užtikrinti galimybę šia teise pasinaudoti kiekvienam baudžiamojon atsakomybėn traukiamam asmeniui, nepaisant jo turtinės padėties, išlaidų antrinės teisinės pagalbos teikimui priteisimas iš kaltinamojo gali būti laikomas ribojančiu jų galimybes pasinaudoti jiems tiek tarptautinės teisės, tiek Lietuvos Respublikos Konstitucijos, tiek baudžiamojo proceso įstatymo garantuojama teise gintis nuo pareikšto kaltinimo. Tokios pozicijos dėl valstybės garantuojamos teisinės pagalbos, kuomet gynėjo dalyvavimas yra būtinas, nepriklausomai nuo kaltinamojo valios, laikosi ir kasacinės instancijos teismas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-06-17 nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-322/2014). Dėl šių priežasčių pirmosios instancijos teismo nuosprendžio dalis dėl antrinės teisinės pagalbos išlaidų priteisimo iš R. Č. keistinas, nurodant, kad antrinės teisinės pagalbos išlaidos iš jo nepriteistinos.

36972.

370Nuteistojo R. Č. manymu, pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis BK 72 straipsnio 2 ir 5 dalimis, visiškai nepagrįstai paskyrė jam baudžiamojo poveikio priemonę – 1 201 040,16 eurų dydžio turto konfiskavimą, kadangi baudžiamojoje byloje nesant NMA pateikto civilinio ieškinio, tačiau egzistuojant galimybei, kad jis gali būti pateiktas ateityje, išlieka galimybė, kad minėtą civilinį ieškinį pareiškus, R. Č. privalės du kartus atlyginti tą pačia žalą.

37172.1.

372BK 72 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad turto konfiskavimas yra priverstinis neatlygintinas konfiskuotino bet kokio pavidalo turto, esančio pas kaltininką ar kitus asmenis, paėmimas valstybės nuosavybėn. To paties straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad konfiskuotinu turtu laikomas šio kodekso uždraustos veikos įrankis, priemonė ar rezultatas. Nusikalstamos veikos rezultatu pripažįstamas tiesiogiai ar netiesiogiai iš jos gautas bet kokio pavidalo turtas. Iš nusikalstamos veikos gautas turtas suprantamas kaip turtinė nauda, kurią kaltininkas gauna padaręs nusikalstamą veiką, jo pasipelnymas iš nusikalstamos veikos. Pagal BK 72 straipsnio 5 dalį, kai konfiskuotinas turtas yra paslėptas, suvartotas, priklauso tretiesiems asmenims ar jo negalima paimti dėl kitų priežasčių, teismas iš kaltininko ar kitų asmenų išieško konfiskuotino turto vertę atitinkančią pinigų sumą.

37372.2.

374Pagal teismų praktiką, iš nusikalstamos veikos gautas turtas konfiskuojamas, jeigu kaltininkas iš nusikalstamos veikos neteisėtai praturtėjo, o byloje nereiškiamas civilinis ieškinys ar nėra duomenų, jog neteisėtai užvaldytas turtas buvo grąžintas nukentėjusiajam (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-7-84/2012, 2K-138/2014, 2K-497-511/2015, 2K-243-942/2016, 2K-269-648/2017).

37572.3.

376Šiuo atveju nustatyta, kad R. Č., padedant R. D., A. M. bei kitiems asmenims, kuriems byla išskirta į atskirą ar nutraukta, kaltinime nurodytomis aplinkybėmis apgaule įgijo 1 201 040,16 Eur subsidijų lėšas. Perdavus baudžiamąją bylą su kaltinamuoju aktu teismui, buvo gautas 2016 m. gegužės 12 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos civilinis ieškinys dėl 2 822 648,24 Eur turtinės žalos atlyginimo (30 t., b. l. 86–178), tačiau Kėdainių rajono apylinkės teismo 2016 m. rugsėjo 6 d. nutartimi jį buvo atsisakyta priimti, motyvuojant tuo, kad civiliniame ieškinyje nurodyti asmenys, iš kurių prašoma atlyginti žalą, ne visi traukiami baudžiamojon atsakomybėn šioje byloje, be to, nėra aiški konkreti suma, kurią prašoma priteisti iš kiekvieno nurodyto asmens, ir teismui nepateikta tiek civilinio ieškinio bei jo priedų kopijų, kad po vieną iš jų tektų visiems proceso dalyviams (30 t., b. l. 193–194). Aptartoje nutartyje Nacionalinei mokėjimo agentūrai išaiškinta teisė pareikšti ieškinį dėl žalos atlyginimo civilinio proceso tvarka. Pakartotinai Nacionalinė mokėjimo agentūra civilinio ieškinio baudžiamojoje byloje nepareiškė. Taigi nagrinėjamoje situacijoje, nesant pareikštam civiliniam ieškiniui baudžiamojoje byloje, vien tik prielaidos, kad toks turtinio pobūdžio reikalavimas galimai bus reiškiamas neapibrėžtu laiku civilinio proceso tvarka, nesudaro pagrindo nepriimti sprendimo dėl turto konfiskavimo. Teisėjų kolegija, remdamasi išdėstytais argumentais, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai pripažino, kad 1 201 040,16 eurų subsidijų lėšų, kurios į jų gavėjų atsiskaitomąsias banko sąskaitas buvo pervestos dėl esminės R. Č. apgaulės, yra laikytinos jo įvykdytų BK 207 straipsnio 1 dalyje ir 300 straipsnio 3 dalyje numatytų nusikalstamų veikų rezultatu.

37772.4.

378Tačiau, nepaisant to, pirmosios instancijos teismas, teisingai ir pagrįstai nagrinėjamoje byloje spręsdamas turto konfiskavimo klausimą ir nurodęs, jog vadovaujasi BK 72 straipsnio 5 dalimi, reglamentuojančia konfiskuotino turto vertę atitinkančios pinigų sumos išieškojimą, nepagrįstai nurodė, kad konfiskuojamas iš nusikalstamos veikos gautas turtas, o ne jo vertę atitinkanti pinigų suma. Todėl ši nuosprendžio dalis patikslintina, nurodant, kad iš R. Č. priteisiama konfiskuotino turto vertę atitinkanti pinigų suma – 1 201 040,16 Eur.

37972.5.

380Kartu pažymėtina, kad nuosprendžio dėl turto konfiskavimo priėmimas ir vykdymas iš esmės tik apriboja nusikaltimą padariusių asmenų galimybę pasinaudoti iš nusikaltimo gauta nauda, tačiau nekompensuoja nukentėjusio asmens dėl nusikalstamų veiksmų patirtos žalos. Turto konfiskavimo instituto taikymas savaime nėra pagrindas civilinei žalos atlyginimo prievolei pasibaigti ar atleisti skolininką nuo prievolės įvykdymo. Tačiau, nepaisant to, sprendimo dėl žalos atlyginimo priėmimas po nuosprendžio išieškoti konfiskuotino turto vertę atitinkančią pinigų sumą priėmimo nelemia dvigubo nubaudimo, nes konfiskuotino turto vertės išieškojimo ir teismo sprendimu priteistos žalos atlyginimo tarpusavio santykis išsprendžiamas vykdymo procese. Tiek teismo nuosprendis dėl konfiskuotino turto vertės išieškojimo, tiek sprendimai dėl nusikalstama veika patirtos žalos atlyginimo vykdomi pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso normas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-222-969/2019). Konfiskuotino turto vertės išieškojimo, kaip ir galimybės tenkinti nusikalstamus veiksmus padariusio asmens kreditorių reikalavimus klausimai reglamentuojami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 755 straipsnyje, kurio 2 dalyje nustatyta, kad, vykdant teismo nuosprendį, nutartį ar nutarimą dėl turto konfiskavimo, jeigu antstoliui vykdyti pateiktas vykdomasis raštas, kuriame nurodyta išieškoti konfiskuotino turto vertę atitinkančią pinigų sumą, šią sumą antstolis išieško atsižvelgdamas į šio Kodekso 754 straipsnyje nustatytą reikalavimų patenkinimo eilę.

381Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 2 dalies 2 punktu, 3 ir 4 dalimis, 328 straipsnio 1, 2 ir 4 punktais, 329 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

382A. M., R. D. ir R. Č. apeliacinius skundus tenkinti iš dalies.

383Panaikinti Kėdainių rajono apylinkės teismo 2017 m. liepos 19 d. nuosprendžio dalį, kuria A. M. ir R. D. pripažinti kaltais pagal BK 223 straipsnio 1 dalį ir dėl šios nuosprendžio dalies priimti naują nuosprendį – A. M. ir R. D. pagal BK 223 straipsnio 1 dalį išteisinti, nes nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių (BPK 303 straipsnio 5 dalies 1 punktas).

384Panaikinti nuosprendžio dalį, kuria, vadovaujantis BK 63 straipsnio 5 dalies 1 punktu, A. M. pagal BK 24 straipsnio 6 dalį ir 207 straipsnio 1 dalį bei pagal BK 223 straipsnio 1 dalį paskirtos bausmės subendrintos jas apimant ir paskirta subendrinta bausmė – laisvės atėmimas 2 (dvejiems) metams.

385Panaikinti nuosprendžio dalį, kuria, vadovaujantis BK 63 straipsnio 5 dalies 1 punktu, R. D. pagal BK 24 straipsnio 6 dalį ir 207 straipsnio 1 dalį bei pagal BK 223 straipsnio 1 dalį paskirtos bausmės subendrintos jas apimant ir paskirta subendrinta bausmė – laisvės atėmimas 2 (dvejiems) metams.

386Vadovaujantis BK 75 straipsnio 1 dalimi, 2 dalies 5 ir 8 punktais, A. M. pagal BK 24 straipsnio 6 dalį ir 207 straipsnio 1 dalį paskirtos laisvės atėmimo 2 (dvejiems) metams bausmės vykdymą atidėti 3 (trejiems) metams, paskiriant pareigas per visą bausmės vykdymo atidėjimo laiką tęsti darbą arba būti registruotam užimtumo tarnyboje ir neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo.

387Vadovaujantis BK 75 straipsnio 1 dalimi, 2 dalies 5 ir 8 punktais, R. D. pagal BK 24 straipsnio 6 dalį ir 207 straipsnio 1 dalį paskirtos laisvės atėmimo 2 (dvejiems) metams bausmės vykdymą atidėti 3 (trejiems) metams, paskiriant pareigas per visą bausmės vykdymo atidėjimo laiką tęsti darbą arba būti registruotam užimtumo tarnyboje ir neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo.

388Vadovaujantis BK 75 straipsnio 1 dalimi, 2 dalies 5 ir 8 punktais, R. Č. pagal BK 207 straipsnio 1 dalį ir 300 straipsnio 3 dalį paskirtos subendrintos laisvės atėmimo 4 (ketveriems) metams bausmės vykdymą atidėti 3 (trejiems) metams, paskiriant pareigas per visą bausmės vykdymo atidėjimo laiką tęsti darbą arba būti registruotam užimtumo tarnyboje ir neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo.

389Panaikinti Kėdainių rajono apylinkės teismo 2017 m. liepos 19 d. nuosprendžio dalį, kuria iš R. Č. priteistos antrinės teisinės pagalbos išlaidos.

390Pašalinti iš nuosprendžio aprašomosios dalies R. Č., R. D. ir A. M. nustatytas jų atsakomybę sunkinančias aplinkybes, jog nusikalstamą veiką, numatytą BK 207 straipsnio 1 dalyje (BK 24 straipsnio 6 dalyje ir 207 straipsnio 1 dalyje) jie padarė veikdami bendrininkų grupėje.

391Pašalinti iš nuosprendžio aprašomosios dalies aplinkybes, kad R. Č. BK 300 straipsnio 3 dalyje numatytą nusikaltimą padarė pagamindamas netikrus dokumentus, kad suklastojo didelį kiekį dokumentų ir, kad šią veiką padarė veikdamas kartu su E. Č., D. J., R. D..

392Patikslinti Kėdainių rajono apylinkės teismo 2017 m. liepos 19 d. nuosprendžio rezoliucinę dalį dėl turto konfiskavimo iš R. Č., nurodant, kad, vadovaujantis BK 72 straipsnio 2, 3 ir 5 dalimis, iš R. Č. išieškotina konfiskuotino turto vertę atitinkanti pinigų suma – 1 201 040,16 Eur (vienas milijonas du šimtai vienas tūkstantis keturiasdešimt eurų, 16 euro centų).

393Kitą Kėdainių rajono apylinkės teismo 2017 m. liepos 19 d. nuosprendžio dalį palikti nepakeistą.

394Šis Kauno apygardos teismo nuosprendis įsiteisėja nuo jo paskelbimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. sekretoriaujant Rimantei Litvinavičiūtei, Rolandai Bučmienei,... 3. dalyvaujant prokurorams Virgilijui Lazauskui ir Ovidijui Vasiliauskui,... 4. nuteistajam R. Č., jo gynėjui advokatui Ramūnui Putinui, nuteistiesiems A.... 5. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą... 6. R. Č. pripažintas kaltu ir nuteistas:... 7. pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 207 straipsnio... 8. pagal BK 300 straipsnio 3 dalį – laisvės atėmimu 4 metams.... 9. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 5 dalies 1 punktu, paskirtos bausmės... 10. Vadovaujantis BK 72 straipsnio 2, 5 dalimis konfiskuotas R. Č. iš... 11. A. M. pripažintas kaltu ir nuteistas:... 12. pagal BK 24 straipsnio 6 dalį, 207 straipsnio 1 dalį – laisvės atėmimu 2... 13. Pagal BK 223 straipsnio 1 dalį – laisvės atėmimu 1 metams.... 14. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 5 dalies 1 punktu, paskirtos bausmės... 15. R. D. pripažintas kaltu padarius ir nuteistas:... 16. pagal BK 24 straipsnio 6 dalį, 207 straipsnio 1 dalį – laisvės atėmimu 2... 17. pagal BK 223 straipsnio 1 dalį – laisvės atėmimu 1 metams.... 18. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 5 dalies 1 punktu, paskirtos bausmės... 19. Priteista iš R. Č. valstybės naudai 656,24 Eur valstybės garantuojamos... 20. Iš kaltinamųjų R. Č., A. M., R. D. priteista po 43,77 Eur proceso (pašto)... 21. Teisėjų kolegija... 22. 1.... 23. R. Č. Kėdainių rajono apylinkės teismo 2017 m. liepos 19 d. nuosprendžiu... 24. 1.1.... 25. pasitelkęs E. Č., kuris, neturėdamas jokių materialinių ir fizinių... 26. 1.2.... 27. Toliau realizuodamas vieninga tyčia apimantį nusikalstamą sumanymą, R. Č.... 28. 1.3.... 29. Toliau realizuodamas vieninga tyčia apimantį nusikalstamą sumanymą, R. Č.... 30. 1.4.... 31. Toliau realizuodamas vieningą tyčią apimantį nusikalstamą sumanymą, R.... 32. 1.5.... 33. Be to, R. Č., tęsdamas savo nusikalstamą veiką, 2011-01-29 mirus J. B.,... 34. 1.6.... 35. Toliau realizuodamas vieninga tyčia apimantį nusikalstamą sumanymą, R. Č.... 36. 1.7.... 37. Toliau realizuodamas vieninga tyčia apimantį nusikalstamą sumanymą, R. Č.... 38. 1.8.... 39. Nuosprendžiu konstatuota, kad tokiu būdu R. Č. kartu su E. Č., D. J., R.... 40. 2.... 41. Be to, R. Č. Kėdainių rajono apylinkės teismo 2017 m. liepos 19 d.... 42. 2.1.... 43. laikotarpiu nuo 2007-01-01 iki 2011-12-31, iš anksto žinodamas, kad siekiant... 44. 2.2.... 45. Be to, tęsdamas savo nusikalstamą veiką, R. Č., pasitelkęs D. J., kuris... 46. 2.3.... 47. Be to, tęsdamas savo nusikalstamą veiką, R. Č., pasitelkęs R. D., kuris... 48. 2.4.... 49. Be to, R. Č. R. D. vardu įsigijo iš įmonės UAB „D.A.“ plūgus: 2... 50. 2.5.... 51. Nuosprendžiu konstatuota, kad tokiu būdu R. Č. veikdamas kartu su E. Č., D.... 52. 3.... 53. A. M. Kėdainių rajono apylinkės teismo 2017 m. liepos 19 d. nuosprendžiu... 54. 3.1.... 55. jis, veikdamas bendrininkų grupėje kartu su R. Č., padėjo R. Č. apgaule... 56. 3.2.... 57. jis aplaidžiai tvarkė teisės aktų reikalaujamą buhalterinę apskaitą, o... 58. 4.... 59. R. D. Kėdainių rajono apylinkės teismo 2017 m. liepos 19 d. nuosprendžiu... 60. 4.1.... 61. jis, veikdamas bendrininkų grupėje kartu su R. Č., padėjo R. Č. apgaule... 62. 4.2.... 63. jis aplaidžiai tvarkė teisės aktų reikalaujamą buhalterinę apskaitą, o... 64. 5.... 65. Apeliaciniame skunde nuteistasis R. Č. prašo panaikinti 2017 m. liepos 19 d.... 66. 5.1.... 67. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas absoliučiai paneigė gynybos... 68. 5.2.... 69. Pasak apelianto, nuosprendis iš esmės buvo grindžiamas VMI specialistės... 70. 5.3.... 71. Be to, A. B. konsultacinėje išvadoje pažymėjo, kad ūkininkai veiklai... 72. 5.4.... 73. Nuteistasis dėl jo nuteisimo pagal BK 300 straipsnio 3 dalį teigia, kad E.... 74. 5.5.... 75. Skunde taip pat teigiama, kad pirmosios instancijos teismas pažeidė BPK... 76. 5.6.... 77. Atkreipiamas dėmesys, kad teismas nepagrįstai skundžiamame nuosprendyje... 78. 5.7.... 79. Nuteistasis kelia klausimą ir dėl to, kokia esminė apgaulė pasireiškė R.... 80. 5.8.... 81. Apeliantas taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad BK 207 straipsnio subjektas... 82. 5.9.... 83. Nuteistasis nesutinka su pirmosios instancijos teismo jam paskirta realia... 84. 5.10.... 85. Be to, pasak nuteistojo, teismas iš R. Č. nuosprendžiu nepagrįstai... 86. 5.11.... 87. Apeliaciniame skunde keliamas ir turto konfiskavimo instituto taikymo... 88. 6.... 89. Apeliaciniame skunde A. M. prašo panaikinti Kėdainių rajono apylinkės... 90. 6.1.... 91. Apeliantas nurodo, jog baigiamosiose kalbose valstybinis kaltintojas nurodė,... 92. 6.2.... 93. Teismas skundžiamame nuosprendyje nurodė, jog liudytojų G. V., A. M., A. O.... 94. 6.3.... 95. Iš nuosprendžio akivaizdu, jog teismo nuomone R. Č. ūkis buvo skaidomas.... 96. 6.4.... 97. Be to, apklausti VšĮ „E“ darbuotojai Remigijus S. G., M. Š. ir kiti... 98. 6.5.... 99. A. M., skirtingai nei R. D., inkriminuojamose fakto aplinkybėse nenurodyta,... 100. 6.6.... 101. Taip pat nuosprendyje teigiama, kad A. M. ūkį perdavė valdyti R. Č.,... 102. 6.7.... 103. Pažymėtina ir tai, kad baudžiamojoje byloje yra labai daug dokumentų,... 104. 6.8.... 105. Liudytoja R. P. parodė, kad Nacionalinė mokėjimų agentūra nėra priėmusi... 106. 6.9.... 107. Apeliantas nesutinka su paskirta realia laisvės atėmimo bausme ir nurodo, jog... 108. 7.... 109. Apeliaciniame skunde R. D. prašo panaikinti Kėdainių rajono apylinkės... 110. 7.1.... 111. Pasak apelianto, pirmosios instancijos teismo sprendimas grindžiamas... 112. 7.2.... 113. Teismas skundžiamame nuosprendyje nurodė, jog liudytojų G. V., A. M., A. O.... 114. 7.3.... 115. Iš nuosprendžio akivaizdu, jog, teismo nuomone, R. Č. ūkis buvo skaidomas.... 116. 7.4.... 117. Nuosprendyje teigiama, kad R. D., neturėdamas jokiu fizinių ir materialinių... 118. 7.5.... 119. Taip pat, pasak apelianto, niekuo nepagrįsta nuosprendyje nurodyta fakto... 120. 7.6.... 121. Dėl VšĮ „E“ sertifikavimo teigiama, kad patikrose R. D. nedalyvavo, jose... 122. 7.7.... 123. Baudžiamojoje byloje yra daug dokumentų, t. y. tų pačių ekologinės... 124. 7.8.... 125. Toliau nuosprendyje teigiama, kad R. Č. visus reikiamus dokumentus R. D. vardu... 126. 7.9.... 127. Galiausiai nuosprendyje teigiama, kad R. D. ūkyje buvo tik imituojamas laukų... 128. 7.10.... 129. Taip pat, sprendžiant dėl nuosprendžio pagrįstumo ir neva subsidijos iš... 130. 7.11.... 131. Pirmos instancijos teismas R. D. paskyrė realią laisvės atėmimo bausmę,... 132. 8.... 133. Atsiliepimų į nuteistųjų apeliacinius skundus negauta.... 134. 9.... 135. Nagrinėjant bylą apeliacine tvarka teismo posėdyje nuteistasis R. Č.... 136. 10.... 137. Apeliacinės instancijos teismo posėdžio metu, siekiant objektyviai ir... 138. 10.1.... 139. Specialistė N. J. apeliacinės instancijos teismo posėdžio metu paaiškino,... 140. 10.2.... 141. Nuteistieji A. M. ir R. D., susipažinę su prokuroro prašymais pakeisti... 142. 10.3.... 143. Nuteistasis R. Č. apeliacinės instancijos teismo posėdžio metu,... 144. 11.... 145. Nuteistųjų skundai tenkinami iš dalies.... 146. 12.... 147. BPK 320 straipsnio 3 dalis numato, jog teismas patikrina bylą tiek, kiek to... 148. 13.... 149. Nuteistojo A. M. apeliaciniame skunde teigiama, kad jam, skirtingai nei R. D.,... 150. 13.1.... 151. Viename iš minėtų prašymų prokuroras nurodė, jog šioje baudžiamojoje... 152. 13.2.... 153. R. D., veikdamas bendrininkų grupėje kartu su R. Č., padėjo R. Č. apgaule... 154. 13.3.... 155. Be to, prokuroro prašyme pakeisti kaltinimą nurodoma, jog R. D. aplaidžiai... 156. 13.4.... 157. Kitame iš minėtų prašymų prokuroras nurodė analogiškas aplinkybes dėl... 158. 13.5.... 159. A. M., jis veikdamas bendrininkų grupėje kartu su R. Č., padėjo R. Č.... 160. 13.6.... 161. Be to, prokuroro pateiktame prašyme dėl kaltinimo keitimo nurodyta, kad A. M.... 162. 14.... 163. Remiantis BPK 256 straipsnyje įtvirtintu reglamentavimu, prokuroras ir... 164. 15.... 165. Esant šioms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs... 166. R. Č., veikdamas kartu su asmeniu Nr. 1, asmeniu Nr. 2, asmeniu Nr. 3, kuriems... 167. 15.2.... 168. pasitelkęs asmenį Nr. 1, kuris, neturėdamas jokių materialinių ir fizinių... 169. 15.3.... 170. Toliau realizuodamas vieninga tyčia apimantį nusikalstamą sumanymą, R. Č.,... 171. 15.4.... 172. Toliau realizuodamas vieninga tyčia apimantį nusikalstamą sumanymą, R. Č.... 173. 15.5.... 174. Toliau realizuodamas vieningą tyčią apimantį nusikalstamą sumanymą, R.... 175. 15.6.... 176. Be to, R. Č., tęsdamas savo nusikalstamą veiką, 2011-01-29 mirus asmeniui,... 177. 15.7.... 178. Toliau realizuodamas vieninga tyčia apimantį nusikalstamą sumanymą, R. Č.... 179. 15.8.... 180. Toliau realizuodamas vieninga tyčia apimantį nusikalstamą sumanymą, R. Č.... 181. 15.9.... 182. Tokiu būdu R. Č., veikdamas kartu su asmeniu Nr. 1, asmeniu Nr. 2, R. D.,... 183. 15.10.... 184. Be to, R. Č. suklastojo tikrus dokumentus ir šiuos žinomai suklastotus... 185. 15.11.... 186. laikotarpiu nuo 2007-01-01 iki 2011-12-31, iš anksto žinodamas, kad siekiant... 187. 15.12.... 188. Be to, tęsdamas savo nusikalstamą veiką, R. Č., pasitelkęs asmenį Nr. 2,... 189. 15.13.... 190. Be to, tęsdamas savo nusikalstamą veiką, R. Č., pasitelkęs R. D., kuris... 191. 15.14.... 192. Be to, R. Č. R. D. vardu įsigijo iš įmonės UAB „D.A.“ plūgus: 2... 193. 15.15.... 194. Tokiu būdu R. Č. suklastojo tikrus dokumentus ir šiuos žinomai suklastotus... 195. 15.16.... 196. R. D. padėjo R. Č. apgaule įgyti didelės – 186 615,80 Eur (pagal tuo metu... 197. 15.17.... 198. R. D. pagal BK 223 straipsnio 1 dalį buvo kaltinamas tuo, kad aplaidžiai... 199. 15.18.... 200. A. M. padėjo R. Č. apgaule įgyti Nacionalinės mokėjimo agentūros prie... 201. 15.19.... 202. Be to, A. M. pagal BK 223 straipsnio 1 dalį buvo kaltinamas tuo, kad jis... 203. 16.... 204. Tenkinus minėtus prokuroro prašymus ir pakeitus A. M. ir R. D. pareikštuose... 205. Dėl pirmosios instancijos teismo atlikto įrodymų vertinimo... 206. 17.... 207. Kaip jau minėta anksčiau, visi nuteistieji apeliacinės instancijos teismui... 208. Dėl BK 207 numatytos nusikalstamos veikos... 209. 18.... 210. Kaip jau minėta anksčiau, nors R. Č., A. M. ir R. D. savo kaltės dėl jiems... 211. 19.... 212. Nesutiktina su apeliacinių skundų argumentu, jog pirmosios instancijos... 213. 20.... 214. Nagrinėjamoje byloje R. Č. pirmosios instancijos teismo nuosprendžiu... 215. 21.... 216. BK 207 straipsnyje numatytos nusikalstamos veikos objektas yra ekonomika ir... 217. 21.1.... 218. Pagal Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo 2 straipsnio 4... 219. 21.2.... 220. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 6... 221. 22.... 222. Šiame kontekste kaip visiškai nepagrįstas atmetamas nuteistojo R. Č.... 223. 23.... 224. Byloje esančiais įrodymais, paties nuteistojo R. Č. parodymais nustatyta,... 225. 24.... 226. Tuo tarpu tiek R. D., tiek A. M. teigė, jog jie taip pat vykdė ūkio veiklą.... 227. 25.... 228. Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatymo 4 straipsnio 2 dalyje nurodyta,... 229. 25.1.... 230. E. Č. 2008 m. balandžio 22 d. panaudos sutartimi išnuomota 9,22 ha žemės... 231. 25.2.... 232. 2010 m. kovo 26 d. pirkimo pardavimo sutartimi D. J. buvo įformintas 17,90 ha... 233. 25.3.... 234. R. D. vardu 2007 m. kovo 22 d. panaudos sutartimi buvo išnuomota 6,48 ha... 235. 25.4.... 236. J. B. 2010 m. balandžio 6 d. pirkimo pardavimo sutartimi buvo įformintas... 237. 25.5.... 238. Be to, V. K., 2005 m. kovo 18 d. pateikęs prašymą įregistruoti ūkininko... 239. 25.6.... 240. 9,04 ha žemės sklypą, esantį ( - ), bei 5,19 ha žemės sklypą, esantį (... 241. 26.... 242. Iš aptartų duomenų matyti, kad bent 72,68 ha žemės ne mažiau kaip... 243. 27.... 244. Svarbu pažymėti ir tai, kad jau VMI patikrinimų metu 2012 m. E. Č., D. J.,... 245. 28.... 246. Pagal specialistės surinktą informaciją, nuo pat šių ūkininkų ūkių... 247. 29.... 248. Nors R. D. ir A. M. teismo posėdžio metu teigė ūkininkavimo, dokumentų... 249. 30.... 250. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, aptartų duomenų visuma patvirtina... 251. 31.... 252. Nors visi nuteistieji, siekdami pagrįsti piniginių perlaidų tarp jų... 253. 32.... 254. A. M. teigė, kad ūkininkavo pats nuo 2005 m., žemę nuomai jis surado pagal... 255. 33.... 256. R. D. taip pat teigė ūkininkavęs pats, tuo tikslu panaudos-nuomos pagrindu... 257. 34.... 258. Kaip ir A. M. atveju, šiuo atveju R. D. nurodoma suma, kurią jis skolinosi... 259. 35.... 260. Baudžiamajai bylai aktualiu laikotarpiu R. Č. bei I. Č. iš fizinių asmenų... 261. 35.1.... 262. Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio... 263. 35.2.... 264. 2008–2011 metų laikotarpiu iš sąskaitos grynaisiais pats E. Č. išėmė... 265. 35.3.... 266. laikotarpiu nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 2011 m. gruodžio 31 d. iš A. M.... 267. 35.4.... 268. V. K. išmokėta 2 822 875 Lt įvairių išmokų, iš kurių 2 245 100 Lt R.... 269. 35.5.... 270. 2010–2011 metais į J. B. atsiskaitomąją sąskaitą NMA pravedė 205 219,55... 271. 36.... 272. Nei A. M., nei R. D. nepateikė savo, kaip ūkininkų, ūkių buhalterinės... 273. 37.... 274. Aptarti įrodymai patvirtina pirmosios instancijos teismo išvadą, kad R. Č.,... 275. 38.... 276. Nuteistojo R. Č., R. D. ir A. M. apeliaciniuose skunduose teigiama, jog... 277. 38.1.... 278. Kaip matyti iš byloje esančių G. V., A. M. ir A. O. parodymų, duotų... 279. 38.2.... 280. Be to, teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismo... 281. 39.... 282. Kaip minėta, apeliaciniuose skunduose pirmosios instancijos teismo... 283. 40.... 284. Pagal teismų praktiką, tyrimas, kurį įtariamojo, kaltinamojo, gynėjo ar... 285. 41.... 286. Kaip matyti iš specialistės I. V. paaiškinimų teisiamojo posėdžio metu,... 287. 42.... 288. Specialistė A. B. konsultacinėje išvadoje analizavo skundžiamame... 289. 43.... 290. Specialistė A. B., apklausiama pirmosios instancijos teisme, teigė, jog ūkio... 291. 44.... 292. Tokio manymo nepaneigia ir nuteistojo A. M. apeliaciniame skunde dėstomi... 293. 45.... 294. R. Č., už tyrimo metu nenustatytą atlygį sutaręs su kaltinime nurodytais... 295. 46.... 296. Teismų praktikoje, aprašant apgaulės mechanizmą, įtvirtinta teisinės... 297. 47.... 298. Nuteistojo R. Č. apeliaciniame skunde taip pat teigiama ir tai, kad pirmosios... 299. 47.1.... 300. Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos 31 straipsnį, draudžiama versti... 301. 48.... 302. Apeliacinės instancijos teismas pritaria nuteistojo R. Č. apeliacinio skundo... 303. 48.1.... 304. Iš byloje esančių duomenų matyti, jog ikiteisminio tyrimo metu prokuroro... 305. 49.... 306. Nors nuteistųjų skunduose nėra keliamas klausimas dėl R. Č., R. D. ir A.... 307. 50.... 308. Skundžiamu nuosprendžiu R. Č. buvo pripažintas kaltu dėl nusikalstamos... 309. 51.... 310. Siekiant išsamiai ir objektyviai įvertinti aptariamų išvadų pagrįstumą,... 311. 52.... 312. Kaip matyti iš apeliacinės instancijos teismo posėdžio metu apklaustos... 313. 53.... 314. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs specialistės N. J. parodymus,... 315. 54.... 316. Aptartų duomenų kontekste teisėjų kolegija sprendžia, kad baudžiamojoje... 317. 54.1.... 318. Pagal BK 300 straipsnį atsako tas, kas pagamino netikrą dokumentą,... 319. 54.2.... 320. BK 300 straipsnio 3 dalyje, be kita ko, numatyta baudžiamoji atsakomybė už... 321. 54.3.... 322. Aptariamu atveju pirmosios instancijos teismas skundžiamame nuosprendyje... 323. 54.4.... 324. Šiuo atveju svarbu atkreipti dėmesį į tai, jog R. Č. kaltinimas pagal BK... 325. 54.5.... 326. Pirmosios instancijos teismo nuosprendyje konstatuota, kad dėl aptariamų... 327. 55.... 328. Ir, vis tik, nors pirmosios instancijos teismas, pripažindamas R. Č. kaltu... 329. 56.... 330. Atsižvelgiant į tai, kad iš R. Č. inkriminuotos veikos, numatytos BK 300... 331. 56.1.... 332. pašalinant aplinkybes, kad R. Č. BK 300 straipsnio 3 dalyje numatytą... 333. 56.2.... 334. pašalinant aplinkybes, kad R. Č. BK 300 straipsnio 3 dalyje numatytą veiką... 335. 57.... 336. Be to, atsižvelgiant į tai, kad BK 300 straipsnyje kaip alternatyvioji veika... 337. Dėl BK 223 straipsnio 1 dalies ... 338. 58.... 339. Apeliaciniuose skunduose nėra keliamas klausimas dėl BK 223 straipsnio 1... 340. 59.... 341. Nagrinėjamoje byloje A. M. ir R. D. buvo nuteisti dėl to, kad jie,... 342. 60.... 343. Taigi tiek A. M., tiek R. D. nuteisti dėl to, kad jie neišsaugojo jų vardu... 344. 61.... 345. Nuteistieji A. M. ir R. D., teigdami, kad ūkininkavimo veiklą jie vykdė... 346. 62.... 347. Tuo tarpu iš jau aptartų duomenų analizuojant R. Č., A. M. ir R. D.... 348. 63.... 349. Iš aptartų duomenų akivaizdu, jog R. D. ir A. M. nebuvo įsitraukę į... 350. 64.... 351. Įvertinus aptartas aplinkybes, A. M. bei R. D. dėl jiems inkriminuotų... 352. Dėl nuteistiesiems paskirtų bausmių individualizavimo... 353. 65.... 354. Pažymėtina, kad visų nuteistųjų apeliaciniuose skunduose teigiama, kad... 355. 66.... 356. BK 75 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad asmeniui, nuteistam laisvės atėmimu... 357. 67.... 358. Iš baudžiamojoje byloje esančių duomenų nustatyta, kad R. Č. praeityje... 359. 68.... 360. A. M. ir R. D. praeityje taip pat neteisti, nors bausti administracine tvarka,... 361. 69.... 362. Atsižvelgiant į tai, kad nusikalstamos veikos, dėl kurių padarymo R. Č.,... 363. 70.... 364. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, nuteistiesiems pirmosios instancijos... 365. 71.... 366. Nuteistojo R. Č. apeliaciniame skunde, be kita ko, teigiama ir tai, jog... 367. 71.1.... 368. Iš baudžiamosios bylos medžiagos matyti, kad bylą nagrinėjant pirmosios... 369. 72.... 370. Nuteistojo R. Č. manymu, pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis BK 72... 371. 72.1.... 372. BK 72 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad turto konfiskavimas yra priverstinis... 373. 72.2.... 374. Pagal teismų praktiką, iš nusikalstamos veikos gautas turtas konfiskuojamas,... 375. 72.3.... 376. Šiuo atveju nustatyta, kad R. Č., padedant R. D., A. M. bei kitiems asmenims,... 377. 72.4.... 378. Tačiau, nepaisant to, pirmosios instancijos teismas, teisingai ir pagrįstai... 379. 72.5.... 380. Kartu pažymėtina, kad nuosprendžio dėl turto konfiskavimo priėmimas ir... 381. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso... 382. A. M., R. D. ir R. Č. apeliacinius skundus tenkinti iš dalies.... 383. Panaikinti Kėdainių rajono apylinkės teismo 2017 m. liepos 19 d.... 384. Panaikinti nuosprendžio dalį, kuria, vadovaujantis BK 63 straipsnio 5 dalies... 385. Panaikinti nuosprendžio dalį, kuria, vadovaujantis BK 63 straipsnio 5 dalies... 386. Vadovaujantis BK 75 straipsnio 1 dalimi, 2 dalies 5 ir 8 punktais, A. M. pagal... 387. Vadovaujantis BK 75 straipsnio 1 dalimi, 2 dalies 5 ir 8 punktais, R. D. pagal... 388. Vadovaujantis BK 75 straipsnio 1 dalimi, 2 dalies 5 ir 8 punktais, R. Č. pagal... 389. Panaikinti Kėdainių rajono apylinkės teismo 2017 m. liepos 19 d.... 390. Pašalinti iš nuosprendžio aprašomosios dalies R. Č., R. D. ir A. M.... 391. Pašalinti iš nuosprendžio aprašomosios dalies aplinkybes, kad R. Č. BK 300... 392. Patikslinti Kėdainių rajono apylinkės teismo 2017 m. liepos 19 d.... 393. Kitą Kėdainių rajono apylinkės teismo 2017 m. liepos 19 d. nuosprendžio... 394. Šis Kauno apygardos teismo nuosprendis įsiteisėja nuo jo paskelbimo dienos....