Byla 2K-7-84/2012
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. lapkričio 10 d. nuosprendžio ir Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. birželio 3 d. nuosprendžio

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus išplėstinė teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Vytauto Masioko, Olego Fedosiuko, Tomo Šeškausko, Albino Sirvydžio, Vladislovo Ranonio, Aldonos Rakauskienės ir pranešėjo Armano Abramavičiaus,

2sekretoriaujant Daivai Kučinskienei,

3dalyvaujant prokurorui Regimantui Žukauskui,

4nuteistajam P. G.,

5nuteistojo gynėjui advokatui Alvidui Tamulioniui,

6nuteistojo juridinio asmens gynėjui advokatui Jonui Masiokui,

7teismo posėdyje kasacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo P. G. ir nuteistojo juridinio asmens AB „B. G. I.“ (ankstesnis pavadinimas AB „V.“) bei jo gynėjo advokato Jono Masioko kasacinius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. lapkričio 10 d. nuosprendžio ir Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. birželio 3 d. nuosprendžio.

8Vilniaus apygardos teismo 2010 m. lapkričio 10 d. nuosprendžiu P. G. nuteistas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 183 straipsnio 2 dalį, vadovaujantis BK 54 straipsnio 3 dalimi, 270 Lt dydžio bauda, pagal BK 300 straipsnio 2 dalį (2000 m. rugsėjo 26 d. įstatymo Nr. VIII-1968 redakcija, galiojusi nuo 2003 m. gegužės 1 d. iki 2006 m. vasario 10 d.) (dėl netikrų dokumentų – sąskaitų-faktūrų – pagaminimo, tikrų dokumentų suklastojimo ir jų panaudojimo), vadovaujantis BK 54 straipsnio 3 dalimi, – 100 MGL dydžio bauda, pagal BK 182 straipsnio 2 dalį (dėl AB „V.“ naudai turtinės teisės į valstybės biudžetui priklausančias lėšas įgijimo ir turtinės prievolės šiuos pinigus (PVM) sumokėti į valstybės biudžetą panaikinimo), vadovaujantis BK 54 straipsnio 3 dalį, – 200 MGL dydžio bauda, pagal BK 300 straipsnio 2 dalį (dėl PVM deklaracijų suklastojimo ir jų panaudojimo, pateikiant Valstybinei mokesčių inspekcijai), vadovaujantis BK 54 straipsnio 3 dalimi, – 100 MGL dydžio bauda, pagal BK 182 straipsnio 2 dalį (dėl AB „V.“ naudai turtinės teisės į valstybės biudžetui priklausančias lėšas įgijimo ir turtinės prievolės šiuos pinigus (pelno mokestį) sumokėti į valstybės biudžetą panaikinimo), vadovaujantis BK 54 straipsnio 3 dalimi, – 200 Lt dydžio bauda, pagal BK 300 straipsnio 2 dalį (dėl AB „V.“ pelno mokesčio deklaracijų suklastojimo ir panaudojimo, pateikiant Valstybinei mokesčių inspekcijai), vadovaujantis BK 54 straipsnio 3 dalimi, – 100 MGL dydžio bauda, pagal BK 222 straipsnio 1 dalį – 100 MGL dydžio bauda. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 5, 6 dalimis, paskirtos bausmės subendrintos apėmimo būdu ir, vadovaujantis BK 54 straipsnio 3 dalimi, galutinė subendrinta bausmė paskirta 270 MGL (35 100 Lt) dydžio bauda. Vadovaujantis BK 72 straipsnio 2 dalies 3 punktu, iš P. G. konfiskuoti nusikalstamu būdu gauti pinigai – 1 721 373,42 Lt.

9Juridinis asmuo akcinė bendrovė „V.“ (dabar AB „B. G. I.“) nuteistas pagal BK 20 straipsnio 2 dalį ir 182 straipsnio 2 dalį (dėl turtinės teisės į valstybės biudžetui priklausančias lėšas įgijimo ir turtinės prievolės šiuos pinigus (PVM) sumokėti į valstybės biudžetą panaikinimo) – 1000 MGL dydžio bauda, pagal BK 20 straipsnio 2 dalį ir 300 straipsnio 2 dalį (2000 m. rugsėjo 26 įstatymo Nr. VIII-1968 redakcija, galiojusi nuo 2003 m. gegužės 1 d. iki 2006 m. vasario 10 d.) (dėl PVM deklaracijų suklastojimo ir panaudojimo, Lietuvos Respublikos biudžetui padarant didelės materialinės žalos) – 100 MGL dydžio bauda, pagal BK 20 straipsnio 2 dalį ir 182 straipsnio 2 dalį (dėl turtinės teisės į valstybės biudžetui priklausančias lėšas įgijimo ir turtinės prievolės šiuos pinigus (pelno mokestį) sumokėti į valstybės biudžetą panaikinimo) – 1000 MGL dydžio bauda, pagal BK 20 straipsnio 2 dalį ir 300 straipsnio 2 dalį (2000 m. rugsėjo 26 d. įstatymo Nr. VIII-1968 redakcija, galiojusi nuo 2003 m. gegužės 1 d. iki 2006 m. vasario 10 d.) (dėl pelno mokesčių deklaracijų suklastojimo ir panaudojimo, Lietuvos Respublikos biudžetui padarant didelės materialinės žalos) – 100 MGL dydžio bauda, pagal BK 20 straipsnio 2 dalį ir 222 straipsnio 1 dalį – 200 MGL dydžio bauda. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 6, 7 dalimis, paskirtos bausmės subendrintos dalinio sudėjimo būdu ir galutinė subendrinta bausmė paskirta 1500 MGL (195 000 Lt) dydžio bauda.

10Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. birželio 3 d. nuosprendžiu pakeista Vilniaus apygardos teismo 2010 m. lapkričio 10 d. nuosprendžio dalis dėl turto konfiskavimo: vadovaujantis BK 72 straipsnio 2 dalies 3 punktu, 5 dalimi (2000 m. rugsėjo 26 d. įstatymo redakcija), P. G. paskirtas 1 721 373,42 Lt vertės turto konfiskavimas. Kita nuosprendžio dalis nepakeista.

11Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. sausio 10 d. nutartimi byla perduota nagrinėti Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus išplėstinei septynių teisėjų kolegijai.

12Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo A. Abramavičiaus pranešimą, nuteistojo P. G. ir jo gynėjo, prašiusių nuteistojo P. G. kasacinį skundą patenkinti, nuteistojo juridinio asmens gynėjo J. Masioko, prašiusio nuteistojo juridinio asmens ir jo kasacinį skundą patenkinti, prokuroro, prašiusio nuteistojo P. G. ir nuteistojo juridinio asmens bei jo gynėjo J. Masioko kasacinius skundus atmesti, ištaisant pirmosios instancijos teismo nuosprendyje padarytas technines klaidas dėl bausmių P. G. paskyrimo, paaiškinimų,

Nustatė

13P. G. pagal BK 183 straipsnio 2 dalį nuteistas už tai, kad, būdamas AB „V.“ ( - ) registruotos Vilniaus miesto savivaldybės administracijos teisės departamento registro tarnyboje, registracijos Nr. ( - ), įmonės kodas ( - ), adresas: ( - ) generalinis direktorius ir einamų pareigų pagrindu savo žinioje turėdamas AB „V.“ turtą, nuo 2002 m. gruodžio mėn. iki 2004 m. birželio mėn., tiksliau nenustatytu laiku, Vilniuje, tiksliau nenustatytoje vietoje, veikdamas bendrininkų grupe su S. K. suburto ir vadovaujamo nusikalstamo susivienijimo nariais – S. K., V. R., E. L. bei kitais nenustatytais to paties nusikalstamo susivienijimo nariais, pasikėsino pasisavinti didelės vertės AB „V.“ priklausantį turtą – 1 861 945,05 Lt, iš kurių pasisavino 1 721 373,42 Lt, būtent:

14P. G. iš S. K. suburto ir vadovaujamo nusikalstamo susivienijimo nario V. R. už ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatyto dydžio piniginį atlygį įsigijo šio nusikalstamo susivienijimo narių S. K., V. R., E. L. ir kitų nenustatytų to paties nusikalstamo susivienijimo narių suklastotus dokumentus: UAB “S.“ PVM sąskaitą-faktūrą LEA 3475681 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 2002.12.24, PVM sąskaitą-faktūrą LEA 3475683 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 2002.12.30, PVM sąskaitą-faktūrą LEA 3475689 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 2003-01-18, PVM sąskaitą-faktūrą LEA 3475697 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 2003-02-11, PVM sąskaitą-faktūrą LEA 3475700 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 2003-02-28, PVM sąskaitą-faktūrą LEA 3475709 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 04/01, PVM sąskaitą-faktūrą LEA 3475713, PVM sąskaitą-faktūrą LEA 3475729, PVM sąskaitą-faktūrą LEA 3475746 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 2003.07.28; UAB “E.“ PVM sąskaitą-faktūrą LBH 8101735 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 2002.12.30, PVM sąskaitą-faktūrą LBH 8101741 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 2002.12.31, PVM sąskaitą-faktūrą LBH 8101738 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 2002.12.31, PVM sąskaitą-faktūrą LBH 8101746 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 02/28; UAB „J.“ PVM sąskaitą-faktūrą LEA 6799004 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 2003-04-04, PVM sąskaitą-faktūrą LEA 6799052 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 2003.07.24; UAB „B.“ PVM sąskaitą-faktūrą LEB 1628359 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 03/28-1; UAB “O.“ PVM sąskaitą-faktūrą LEB 2901380 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 08/21.1, PVM sąskaitą-faktūrą LEB 2901397 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 08/21.1, PVM sąskaitą-faktūrą LEB 2901407 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 09/30-1, PVM sąskaitą-faktūrą LEB 2901403 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 10/09-1, PVM sąskaitą-faktūrą LEB 2901430 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 10/28-1, PVM sąskaitą-faktūrą LEB 2901473, PVM sąskaitą-faktūrą LEB 2901497 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 01-27-1, PVM sąskaitą-faktūrą LEB 2901499 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 02-27-1; UAB “J.“ PVM sąskaitą-faktūrą LEB 7258164 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 11/14, PVM sąskaitą-faktūrą LEB 7258169 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr.11/28, PVM sąskaitą-faktūrą LEB 7258179 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 12-12-1, PVM sąskaitą-faktūrą LEB 7258182 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 12-19-2, PVM sąskaitą-faktūrą LEB 7258183 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 12-22-3, PVM sąskaitą-faktūrą LEB 7258190 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 12-29-4, PVM sąskaitą-faktūrą LEC 1749797 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 2004.02.02, PVM sąskaitą-faktūrą LEC 1749804 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 03/09-1, PVM sąskaitą-faktūrą LEC 1749807 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 03/18-3, PVM sąskaitą-faktūrą LEC 1749810 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 03/30-1, PVM sąskaitą-faktūrą LEC 1749819 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 04/15-1, PVM sąskaitą-faktūrą LEC 1749823 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 04/20-1, PVM sąskaitą-faktūrą LEC 1749827 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 05/14-1, bei iš A. K. už ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatyto dydžio piniginį atlygį sutiko įsigyti A. K. suklastotus dokumentus – UAB „ T.“ PVM sąskaitą-faktūrą TSR 0000001, PVM sąskaitą-faktūrą TSR 0000002, PVM sąskaitą-faktūrą TSR 0000003, kuriuose buvo nurodyti žinomai melagingi duomenys, kad UAB „S.“, UAB “E.“, UAB “J.“, UAB „B.“, UAB „O.“, UAB “J.“, UAB „ T.“ neva pardavė, o AB „V.“ iš viso nupirko paslaugų ir prekių už 1 861 945,05 Lt, ir perdavė šiuos suklastotus dokumentus AB „V.“ finansininkams, išskyrus UAB „ T.“ PVM sąskaitą-faktūrą TSR 0000001, PVM sąskaitą-faktūrą TSR 0000002, PVM sąskaitą-faktūrą TSR 0000003, kurių negavo dėl nuo jo valios nepriklausančių aplinkybių, nes ikiteisminio tyrimo pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą ir šią veiką užkardino, nurodydamas juos įtraukti į AB „V.“ buhalterinę apskaitą bei pagal juos mokėjimo pavedimais atsiskaityti su UAB „S.“, UAB „E.“, UAB „J.“, UAB „B.“, UAB „O.“, UAB “J.“, UAB „ T.“.

15UAB „V.“ finansininkai, nežinodami, kad jiems pateikti dokumentai yra suklastoti ir kad realiai tarp UAB „S.“, UAB „E.“, UAB „J.“, UAB „B.“, UAB “O.“, UAB „J.“, UAB „ T.“ ir UAB „V.“ jokių sandorių nėra įvykę, UAB „V.“ patalpose, esančiose ( - ), nuo 2003-01-23 iki 2003-07-30, tiksliau nenustatytu laiku, kaip atsiskaitymą už neva UAB „S.“ suteiktas paslaugas iš AB „V.“ banko sąskaitos Nr. ( - ), esančios AB „Sampo bankas“, į UAB „S.“ banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB bankas „Snoras“, mokėjimo pavedimais Nr. 17, 49, 95, 118, 196, 205, 258 iš viso pervedė 378 780,08 Lt ir iš UAB „V.“ banko sąskaitos Nr. ( - ), esančios AB banke „NORD/LB Lietuva“, į UAB „S.“ banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB bankas „Snoras“, mokėjimo pavedimais Nr. 36 ir 39 iš viso pervedė 49 746,1 Lt; nuo 2003-02-12 iki 2003-06-19, tiksliau nenustatytu laiku, kaip atsiskaitymą už neva UAB „E.“ suteiktas paslaugas iš UAB „V.“ banko sąskaitos Nr. ( - ), esančios AB „Sampo bankas“, į UAB „E.“ banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB bankas „Snoras“, mokėjimo pavedimais Nr. 47, 181, 195 iš viso pervedė 147 995,17 Lt ir iš AB „V.“ banko sąskaitos Nr. ( - ), esančios AB banke „NORD/LB Lietuva“, į UAB „E.“ banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB bankas „Snoras“, mokėjimo pavedimu Nr. 38 pervedė 20 300 Lt; nuo 2003-04-07 iki 2003-07-30, tiksliau nenustatytu laiku, kaip atsiskaitymą už neva UAB „J.“ suteiktas paslaugas iš UAB „V.“ banko sąskaitos Nr. ( - ), esančios AB „Sampo bankas“, į UAB „J.“ banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB bankas „Snoras“, mokėjimo pavedimais Nr. 89 ir Nr. 256 iš viso pervedė 93 727,4 Lt; nuo 2003-08-22 iki 2004-03-04, tiksliau nenustatytu laiku, kaip atsiskaitymą už neva UAB “O.“ suteiktas paslaugas iš AB „V.“ banko sąskaitos Nr. ( - ), esančios AB „Sampo bankas“, į UAB „O.“ banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB bankas „Snoras“, mokėjimo pavedimais Nr. 290, 309, 343, 354, 389, 23, 39, 105 iš viso pervedė 394 986,09 Lt; nuo 2003-11-19 iki 2004-05-20, tiksliau nenustatytu laiku, kaip atsiskaitymą už neva UAB “J.“ suteiktas paslaugas iš UAB „V.“ banko sąskaitos Nr. ( - ), esančios AB „Sampo bankas“, į UAB „J.“ banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB bankas „Snoras“, mokėjimo pavedimais Nr. 430, 485, 511, 04, 63, 170, 194, 257 iš viso pervedė 616 085,51 Lt; nuo 2004-06-01 iki 2004-06-01, tiksliau nenustatytu laiku, kaip atsiskaitymą už neva UAB „ T.“ suteiktas paslaugas iš AB „V.“ banko sąskaitos Nr. ( - ), esančios AB „Sampo bankas“, į UAB „T.“ banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB bankas „Snoras“, mokėjimo pavedimu Nr. 283 iš viso pervedė 140 571,63 Lt, t. y. iš viso į UAB “S.“, UAB „E.“, UAB „J.“, UAB „B.“, UAB „O.“, UAB “J.“, UAB „ T.“ banko sąskaitas pervedė 1 861 945,05 Lt.

16Nenustatytam nusikalstamo susivienijimo nariui minėtas sumas iš UAB „S.“ banko sąskaitos pervedus į UAB „S.“ mikroprocesorinės kortelės sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB bankas „Snoras“, iš UAB „E.“ banko sąskaitos pervedus į UAB „E.“ banko sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB bankas „Snoras“, iš UAB „J.“ banko sąskaitos pervedus į UAB „J.“ mikroprocesorinės kortelės sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB bankas „Snoras“, iš UAB „B.“ banko sąskaitos pervedus į UAB „B.“ mikroprocesorinės kortelės sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB bankas „Snoras“, iš UAB „O.“ banko sąskaitos pervedus į UAB „O.“ mikroprocesorinės kortelės sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB bankas „Snoras“, iš UAB „J.“ banko sąskaitos pervedus į UAB „J.“ mikroprocesorinės kortelės sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB bankas „Snoras“, išskyrus 140 571,63 Lt, 2004-06-01 pervestus į UAB „ T.“ banko sąskaitą Nr. ( - ), S. K. suburto ir vadovaujamo nusikalstamo susivienijimo narys E. L., toliau tęsdamas savo nusikalstamą veiką, iš UAB „S.“, UAB “E.“, UAB “J.“, UAB „B.“, UAB „O.“, UAB „J.“ banko sąskaitų šiuos pervestus pinigus bankomatuose paėmė grynaisiais ir per kitą nusikalstamo susivienijimo narį V. R. Vilniuje perdavė šiuos pinigus P. G., be tiksliai nenustatyto dydžio pinigų dalies, kurią nusikalstamo susivienijimo nariai pasiliko už suklastotų dokumentų išrašymą, ir be 140 571,63 Lt, kurių nespėjo paimti dėl nuo jų valios nepriklausančių aplinkybių, nes ikiteisminio tyrimo pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą ir šią veiką užkardino. P. G., toliau tęsdamas nusikalstamą veiką, gautus UAB „V.“ priklausančius pinigus panaudojo tiksliai nenustatytiems poreikiams bei padedant S. K. suburto ir vadovaujamo nusikalstamo susivienijimo nariams S. K., V. R., E. L. bei kitiems ikiteisminio tyrimo metu nenustatytiems to paties nusikalstamo susivienijo nariams pasikėsino pasisavinti jo žinioje buvusį didelės vertės AB „V.“ priklausantį turtą – 1 861 945,05 Lt, iš kurių pasisavino 1 721 373,42 Lt.

17Taip pat P. G. pagal BK 300 straipsnio 2 dalį (2000 m. rugsėjo 26 d. įstatymo Nr. VIII-1968 redakcija, galiojusi nuo 2003-05-01 iki 2006-02-10) nuteistas už tai, kad nuo 2002 m. gruodžio mėn. iki 2004 m. balandžio mėn., tiksliau nenustatytu laiku, Vilniuje, tiksliau nenustatytoje vietoje, veikdamas bendrininkų grupe su S. K. suburto ir vadovaujamo nusikalstamo susivienijimo nariais – S. K., V. R., E. L. bei kitais nenustatytais to paties nusikalstamo susivienijimo nariais, vieninga tyčia suklastojo tikrus dokumentus ir juos panaudojo, dėl to buvo padaryta didelės žalos AB „V.“, būtent:

18Ikiteisminio tyrimo metu nustatytam asmeniui kompiuterine technika atspausdinus į UAB “S.“ PVM sąskaitą-faktūrą LEA 3475681 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 2002.12.24, PVM sąskaitą-faktūrą LEA 3475683 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 2002.12.30, PVM sąskaitą-faktūrą LEA 3475689 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 2003-01-18, PVM sąskaitą-faktūrą LEA 3475697 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 2003-02-11, PVM sąskaitą-faktūrą LEA 3475700 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 2003-02-28, PVM sąskaitą-faktūrą LEA 3475709 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 04/01, PVM sąskaitą-faktūrą LEA 3475713, PVM sąskaitą-faktūrą LEA 3475729, PVM sąskaitą-faktūrą LEA 3475746 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 2003.07.28; UAB “E.“ PVM sąskaitą-faktūrą LBH 8101735 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 2002.12.30, PVM sąskaitą-faktūrą LBH 8101741 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 2002.12.31, PVM sąskaitą-faktūrą LBH 8101738 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 2002.12.31, PVM sąskaitą-faktūrą LBH 8101746 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 02/28; UAB „J.“ PVM sąskaitą-faktūrą LEA 6799004 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 2003-04-04, PVM sąskaitą-faktūrą LEA 6799052 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 2003.07.24; UAB „B.“ PVM sąskaitą-faktūrą LEB 1628359 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 03/28-1; UAB „O.“ PVM sąskaitą-faktūrą LEB 2901380 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 08/21.1, PVM sąskaitą-faktūrą LEB 2901397 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 08/21.1, PVM sąskaitą-faktūrą LEB 2901407 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 09/30-1, PVM sąskaitą-faktūrą LEB 2901403 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 10/09-1, PVM sąskaitą-faktūrą LEB 2901430 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 10/28-1, PVM sąskaitą-faktūrą LEB 2901473, PVM sąskaitą-faktūrą LEB 2901497 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 01-27-1, PVM sąskaitą-faktūrą LEB 2901499 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 02-27-1; UAB „J.“ PVM sąskaitą-faktūrą LEB 7258164 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 11/14, PVM sąskaitą-faktūrą LEB 7258169 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 11/28, PVM sąskaitą-faktūrą LEB 7258179 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 12-12-1, PVM sąskaitą-faktūrą LEB 7258182 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 12-19-2, PVM sąskaitą-faktūrą LEB 7258183 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 12-22-3, PVM sąskaitą-faktūrą LEB 7258190 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 12-29-4, PVM sąskaitą-faktūrą LEC 1749797 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 2004.02.02, PVM sąskaitą-faktūrą LEC 1749804 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 03/09-1, PVM sąskaitą-faktūrą LEC 1749807 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 03/18-3, PVM sąskaitą-faktūrą LEC 1749810 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 03/30-1, PVM sąskaitą-faktūrą LEC 1749819 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 04/15-1, PVM sąskaitą-faktūrą LEC 1749823 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 04/20-1 žinomai melagingus duomenis, kad minėtos įmonės pardavė AB „V.“ paslaugų ir prekių iš viso už 1 641 906 Lt, iš jų 250 460,29 Lt PVM, o S. K. suburto nusikalstamo susivienijo nariui E. L., S. K. nurodymu minėtuose dokumentuose surašytus žinomai melagingus duomenis patvirtinus suklastojant UAB „S.“ direktorės I. M. ir vadybininko S. N., UAB „E.“ vadybininko A. A., UAB „J.“ direktoriaus R. Č. ir vadybininko J. T., UAB “B.“ direktorės A. S., UAB “O.“ direktoriaus A. M. ir vadybininko O. Č., UAB “J.“ direktoriaus N. M. parašus bei nusikalstamo susivienijimo nariui V. R. šiuos netikrus dokumentus perdavus UAB „V.“ generaliniam direktoriui P. G., šis, žinodamas, kad realiai minėtos įmonės AB „V.“ jokių paslaugų ar prekių nepardavė, kaip AB „V.“ generalinis direktorius pasirašė UAB „S.“, UAB „E.“, UAB „J.“, UAB „B.“, UAB „O.“, UAB „J.“ atliktų darbų aktuose Nr. 2002.12.24, 2002.12.30, 2003-01-18, 2003-02-11, 2003-02-28, 04/01, 2002.12.30, 2002.12.31, 2002.12.31, 02/28, 10/28-1, 11/14, 1 2-12-1, 12-19-2, 12-22-3, 12-29-4 bei nurodė sau pavaldiems darbuotojams – vyr. finansininkei B. J. pasirašyti UAB „S.“, UAB “E.“, UAB „J.“, UAB “B.“, UAB „O.“, UAB „J.“ PVM sąskaitoje-faktūroje LEA 3475681, PVM sąskaitoje-faktūroje LEA 3475683, PVM sąskaitoje-faktūroje LEA 3475689, PVM sąskaitoje-faktūroje LEA 3475697, PVM sąskaitoje-faktūroje LEA 3475709, PVM sąskaitoje-faktūroje LEA 3475729, PVM sąskaitoje-faktūroje LEA 3475746, PVM sąskaitoje-faktūroje LBH 8101735, PVM sąskaitoje-faktūroje LBH 8101741, PVM sąskaitoje-faktūroje LBH 8101738, PVM sąskaitoje-faktūroje LBH 8101746, PVM sąskaitoje-faktūroje LEA 6799004, PVM sąskaitoje-faktūroje LEA 6799052, PVM sąskaitoje-faktūroje LEB 1628359, PVM sąskaitoje-faktūroje LEB 2901380, PVM sąskaitoje-faktūroje LEB 2901397, PVM sąskaitoje-faktūroje LEB 2901403, PVM sąskaitoje-faktūroje LEB 2901430, PVM sąskaitoje-faktūroje LEB 7258164, PVM sąskaitoje-faktūroje LEB 7258169, PVM sąskaitoje-faktūroje LEC 1749819, PVM sąskaitoje-faktūroje LEC 1749823, generalinio direktoriaus pavaduotojui E. Š. pasirašyti UAB “S.“, UAB „E.“, UAB “J.“, UAB „B.“, UAB „O.“, UAB “J.“ atliktų darbų aktuose Nr. 2003.07.28, 03/28-1, 08/21.1, 08/21.1, 09/30-1, 10/09-1, 02-27-1, 11/28, 2004.02.02, 03/09-1, 03/18-3, 03/30-1, 04/15-1, 04/20-1.

19B. J., nežinančiai, kad į UAB „S.“, UAB „E.“, UAB „J.“, UAB „B.“, UAB „O.“, UAB „J.“ PVM sąskaitas-faktūras LEA 3475681, LEA 3475683, LEA 3475689, LEA 3475697, LEA 3475709, LEA 3475729, LEA 3475746, LBH 8101735, LBH 8101741, LBH 8101738, LBH 8101746, LEA 6799004, LEA 6799052, LEB 1628359, LEB 2901380, LEB 2901397, LEB 2901403, LEB 2901430, LEB 7258164, LEB 7258169, LEC 1749819, LEC 1749823 įrašyti žinomai neteisingi duomenys, įtakotai apgaulės pasirašius šias PVM sąskaitas-faktūras, E. Š., nežinančiam, jog į UAB „S.“, UAB “E.“, UAB „J.“, UAB “B.“, UAB „O.“, UAB „J.“ atliktų darbų aktus Nr. 2003.07.28, 03/28-1, 08/21.1, 08/21.1, 09/30-1, 10/09-1, 02-27-1, 11/28, 2004.02.02, 03/09-1, 03/18-3, 03/30-1, 04/15-1, 04/20-1 įrašyti žinomai neteisingi duomenys, įtakotam apgaulės pasirašius šiuos atliktų darbų aktus, P. G. suklastojo tikrus ir pagamino netikrus dokumentus. Tęsdamas nusikalstamą veiką, P. G. šiuos tikrus bei pagamintus netikrus dokumentus nuo 2002 m. gruodžio mėn. iki 2004 m. balandžio mėn., tiksliau ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, pateikė AB „V.“, esančios ( - ), finansininkams bei nurodė juos įtraukti į AB „V.“ buhalterinę apskaitą ir taip panaudojo suklastotus tikrus ir pagamintus netikrus dokumentus. UAB „V.“ finansininkams minėtų netikrų ir suklastotų dokumentų pagrindu banko pavedimais pervedus iš UAB „V.“ sąskaitos į UAB „S.“, UAB “E.“, UAB “J.“, UAB „B.“, UAB „O.“, UAB „J.“ banko sąskaitas iš viso 1 641 906 Lt ir, P. G. nurodymu, pagal nepateiktas UAB „ T.“ PVM sąskaitas-faktūras Nr. TSR 0000001, 0000002, 0000003 pervedus iš AB „V.“ sąskaitos į UAB „ T.“ banko sąskaitą 140 571,63 Lt, AB „V.“ buvo padaryta didelė 1 721 373,42 Lt žala.

20Taip pat P. G. pagal BK 182 straipsnio 2 dalį nuteistas už tai, kad, veikdamas bendrininkų grupe su S. K. suburto ir vadovaujamo nusikalstamo susivienijimo nariais – S. K., V. R., E. L. bei kitais nenustatytais to paties nusikalstamo susivienijimo nariais, Vilniuje, nuo 2002 m. gruodžio mėn. iki 2004 m. gegužės mėn., tiksliau nenustatytu laiku, veikdamas vieninga tyčia, apgaule AB „V.“ naudai įgijo turtinę teisę į didelės vertės turtą – 262 582,4 Lt Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų ir panaikino didelės vertės turtinę prievolę šiuos pinigus (PVM) sumokėti į valstybė biudžetą, būtent:

21P. G., S. K. suburto nusikalstamo susivienijimo nariui V. R. pasiūlius už tiksliai nenustatyto dydžio piniginį atlygį pateikti AB „V.“ PVM sąskaitų-faktūrų su įrašytais melagingais duomenimis apie tariamai AB „V.“ parduotas prekes ir paslaugas bei taip sumažinti AB „V.“ Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui mokėtiną PVM, sutiko tokias žinomai suklastotas PVM sąskaitas-faktūras iš V. R. įsigyti ir įtraukti į AB „V.“ buhalterinę apskaitą bei pateikė V. R. AB „V.“ rekvizitus, nurodė, kokios prekės ir paslaugos turėtų būti nurodytos minėtose PVM sąskaitose-faktūrose kaip tariamai parduodamos AB „V.“. Tęsdamas nusikalstamą veiką, V. R. iš P. G. gautus duomenis pateikė S. K., kuris nusikalstamo susivienijo nariams nurodė į faktiškai S. K. nusikalstamo susivienijimo narių valdomų ir realiai jokios veiklos nevykdančių UAB „S.“, UAB „E.“, UAB „J.“, UAB „B.“, UAB “O.“, UAB „J.“ vardu įsigytų PVM sąskaitų-faktūrų blankus įrašyti P. G. pateiktus duomenis apie minėtų įmonių tariamai UAB „V.“ parduotas prekes ir paslaugas. Tiksliai nenustatytiems S. K. suburto ir vadovaujamo nusikalstamo susivienijimo nariams į UAB „S.“, UAB „E.“, UAB “J.“, UAB „B.“, UAB „O.“, UAB “J.“ PVM sąskaitą-faktūrą LEA 3475681 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 2002.12.24, PVM sąskaitą-faktūrą LEA 3475683 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 2002.12.30, PVM sąskaitą-faktūrą LEA 3475689 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 2003-01-18, PVM sąskaitą-faktūrą LEA 3475697 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 2003-02-11, PVM sąskaitą-faktūrą LEA 3475700 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 2003-02-28, PVM sąskaitą-faktūrą LEA 3475709 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 04/01, PVM sąskaitą-faktūrą LEA 3475713, PVM sąskaitą-faktūrą LEA 3475729, PVM sąskaitą-faktūrą LEA 3475746 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 2003.07.28, PVM sąskaitą-faktūrą LBH 8101735 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 2002.12.30, PVM sąskaitą-faktūrą LBH 8101741 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 2002.12.31, PVM sąskaitą-faktūrą LBH 8101738 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 2002.12.31, PVM sąskaitą-faktūrą LBH 8101746 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 02/28, PVM sąskaitą-faktūrą LEA 6799004 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 2003-04-04, PVM sąskaitą-faktūrą LEA 6799052 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 2003.07.24, PVM sąskaitą-faktūrą LEB 1628359 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 03/28-1, PVM sąskaitą-faktūrą LEB 2901380 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 08/21.1, PVM sąskaitą-faktūrą LEB 2901397 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 08/21.1, PVM sąskaitą-faktūrą LEB 2901407 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 09/30-1, PVM sąskaitą-faktūrą LEB 2901403 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 10/09-1, PVM sąskaitą-faktūrą LEB 2901430 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 10/28-1, PVM sąskaitą-faktūrą LEB 2901473, PVM sąskaitą-faktūrą LEB 2901497 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 01-27-1, PVM sąskaitą-faktūrą LEB 2901499 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 02-27-1, PVM sąskaitą-faktūrą LEB 7258164 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 11/14, PVM sąskaitą-faktūrą LEB 7258169 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 11/28, PVM sąskaitą-faktūrą LEB 7258179 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 12-12-1, PVM sąskaitą-faktūrą LEB 7258182 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 12-19-2, PVM sąskaitą-faktūrą LEB 7258183 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 12-22-3, PVM sąskaitą-faktūrą LEB 7258190 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 12-29-4, PVM sąskaitą-faktūrą LEC 1749797 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 2004.02.02, PVM sąskaitą-faktūrą LEC 1749804 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 03/09-1, PVM sąskaitą-faktūrą LEC 1749807 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 03/18-3, PVM sąskaitą-faktūrą LEC 1749810 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 03/30-1, PVM sąskaitą-faktūrą LEC 1749819 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 04/15-1, PVM sąskaitą-faktūrą LEC 1749823 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 04/20-1 įrašius žinomai melagingus duomenis apie tariamai parduotas prekes bei paslaugas, nusikalstamo susivienijimo narys E. L. S. K. nurodymu šiuose dokumentuose suklastojo UAB “S.“ direktorės I. M. ir vadybininko S. N., UAB „E.“ vadybininko A. A., UAB „J.“ direktoriaus R. Č. ir vadybininko J. T., UAB “B.“ direktorės A. S., UAB „O.“ direktoriaus A. M. ir vadybininko O. Č., UAB “J.“ direktoriaus N. M. parašus. Tęsdamas nusikalstamą veiką, S. K. šiuos suklastotus dokumentus perdavė nusikalstamo susivienijimo nariui V. R., o šis – P. G., kuris, tęsdamas nusikalstamą veiklą ir žinodamas, kad pagal V. R. jam pateiktus UAB „S.“, UAB „E.“, UAB „J.“, UAB “B.“, UAB „O.“, UAB „J.“ dokumentus realūs sandoriai ir atsiskaitymai pagal juos nėra įvykę, kaip UAB „V.“ generalinis direktorius pasirašė UAB “S.“, UAB “E.“, UAB “J.“, UAB „B.“, UAB „O.“, UAB „J.“ atliktų darbų aktuose Nr. 2002.12.24, 2002.12.30, 2003-01-18, 2003-02-11, 2003-02-28, 04/01, 2002.12.30, 2002.12.31, 2002.12.31, 02/28, 10/28-1, 11/14, 12-12-1, 12-19-2, 12-22-3, 12-29-4 bei nurodė sau pavaldiems darbuotojams – vyr. finansininkei B. J. pasirašyti UAB „S.“, UAB “E.“, UAB „J.“, UAB “B.“, UAB „O.“, UAB „J.“ PVM sąskaitoje-faktūroje LEA 3475681, PVM sąskaitoje-faktūroje LEA 3475683, PVM sąskaitoje-faktūroje LEA 3475689, PVM sąskaitoje-faktūroje LEA 3475697, PVM sąskaitoje-faktūroje LEA 3475709, PVM sąskaitoje-faktūroje LEA 3475729, PVM sąskaitoje-faktūroje LEA 3475746, PVM sąskaitoje-faktūroje LBH 8101735, PVM sąskaitoje-faktūroje LBH 8101741, PVM sąskaitoje-faktūroje LBH 8101738, PVM sąskaitoje-faktūroje LBH 8101746, PVM sąskaitoje-faktūroje LEA 6799004, PVM sąskaitoje-faktūroje LEA 6799052, PVM sąskaitoje-faktūroje LEB 1628359, PVM sąskaitoje-faktūroje LEB 2901380, PVM sąskaitoje-faktūroje LEB 2901397, PVM sąskaitoje-faktūroje LEB 2901403, PVM sąskaitoje-faktūroje LEB 2901430, PVM sąskaitoje-faktūroje LEB 7258164, PVM sąskaitoje-faktūroje LEB 7258169, PVM sąskaitoje-faktūroje LEC 1749819, PVM sąskaitoje-faktūroje LEC 1749823, generalinio direktoriaus pavaduotojui E. Š. pasirašyti UAB “S.“, UAB „E.“, UAB „J.“, UAB “B.“, UAB „O.“, UAB “J.“ atliktų darbų aktuose Nr. 2003.07.28, 03/28-1, 08/21.1, 08/21.1, 09/30-1, 10/09-1, 02-27-1, 11/28, 2004.02.02, 03/09-1, 03/18-3, 03/30-1, 04/15-1, 04/20-1, 05/14-1. B. J., nežinančiai, kad į UAB „S.“, UAB „E.“, UAB „J.“, UAB “B.“, UAB “O.“, UAB „J.“ PVM sąskaitas-faktūras LEA 3475681, LEA 3475683, LEA 3475689, LEA 3475697, LEA 3475709, LEA 3475729, LEA 3475746, LBH 8101735, LBH 8101741, LBH 8101738, LBH 8101746, LEA 6799004, LEA 6799052, LEB 1628359, LEB 2901380, LEB 2901397, LEB 2901403, LEB 2901430, LEB 7258164, LEB 7258169, LEC 1749819, LEC 1749823 įrašyti žinomai melagingi duomenys, įtakotai apgaulės pasirašius šias PVM sąskaitas-faktūras, E. Š., nežinančiam, jog į UAB „S.“, UAB “E.“, UAB “J.“, UAB „B.“, UAB „O.“, UAB „J.“ atliktų darbų aktus Nr. 2003.07.28, 03/28-1, 08/21.1, 08/21.1, 09/30-1, 10/09-1, 02-27-1, 11/28, 2004.02.02, 03/09-1, 03/18-3, 03/30-1, 04/15-1, 04/20-1, 05/14-1 įrašyti žinomai neteisingi duomenys, įtakotam apgaulės pasirašius šiuos atliktų darbų aktus, o UAB „S.“, UAB „O.“, UAB “J.“ išrašytose PVM sąskaitose – faktūrose LEA 3475700, LEA 3475713, LEB 2901407, LEB 7258169, LEB 7258179, LEB 7258182, LEB 7258183, LEB 7258190, LEB 2901473, LEB 2901497, LEC 1749797, LEB 2901499, LEC 1749804, LEC 1749807, LEC 1749810 UAB „V.“ atstovams nepasirašius, kuriuose buvo nurodyta bendra tariamai UAB „V.“ pirktų prekių ir paslaugų suma – 1 641 906 Lt, iš jų 250 460,29 Lt PVM, šiuos žinomai suklastotus dokumentus P. G. perdavė AB „V.“ finansininkams ir nurodė juos įtraukti į AB „V.“ buhalterinę apskaitą, o išskirtas PVM sąskaitose-faktūrose PVM sumas įtraukti į PVM deklaracijas kaip pirkimo PVM. AB „V.“ finansininkai, nežinodami, kad P. G. pateiktose PVM sąskaitose-faktūrose nurodytos prekės ir paslaugos realiai AB „V.“ parduotos nebuvo ir šios PVM sąskaitos-faktūros bei jas lydintys dokumentai yra suklastoti arba netikri, įtraukė juos į AB „V.“ buhalterinę apskaitą, o išskirtas PVM sąskaitose-faktūrose PVM sumas įtraukė į UAB „V.“ PVM deklaracijų už 2002 m. gruodžio, 2003 m. sausio, 2003 m. vasario, 2003 m. balandžio, 2003 m. gegužės, 2003 m. birželio, 2003 m. liepos, 2003 m. rugpjūčio, 2003 m. rugsėjo, 2003 m. spalio, 2003 m. lapkričio, 2003 m. gruodžio, 2004 m. sausio, 2004 m. vasario, 2004 m. balandžio mėnesių 14, 39, 40, 61 langelius, taip 250 460,29 Lt sumažindami AB „V.“ valstybės biudžetui mokėtiną PVM, bei šias deklaracijas 2003-01-24, 2003-02-25, 2003-03-24, 2003-05-23, 2003-07-25, 2003-08-22, 2003-09-25, 2003-10-22, 2003-11-24, 2003-12-19, 2004-01-23, 2004-02-25, 2004-03-24, 2004-04-23 ir 2004-05-25 pateikė Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Vilniaus skyriaus, esančio Vilniuje, Šermukšnių g. 4, darbuotojams. Taip P. G., veikdamas bendrininkų grupe su S. K. suburto ir vadovaujamo nusikalstamo susivienijimo nariais S. K., V. R., E. L. bei kitais nenustatytais nariais, apgaule AB „V.“ naudai įgijo didelės vertės turtinę teisę į 250 460,29 Lt valstybės biudžetui priklausančių lėšų ir panaikino didelės vertės turtinę prievolę šiuos pinigus sumokėti į valstybės biudžetą.

22Taip pat P. G. pagal BK 300 straipsnio 2 dalį (2000 m. rugsėjo 26 d. įstatymo Nr. VIII-1968 redakcija, galiojusi nuo 2003-05-01 iki 2006-02-10) nuteistas už tai, kad nuo 2003 m. sausio mėn. iki 2004 m. gegužės mėn., tiksliau nenustatytu laiku, Vilniuje, tiksliau nenustatytoje vietoje, suklastojo tikrus dokumentus ir juos panaudojo, būtent:

23Žinodamas, kad pagal UAB „S.“ PVM sąskaitą-faktūrą LEA 3475681 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 2002.12.24, PVM sąskaitą-faktūrą LEA 3475683 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 2002.12.30, PVM sąskaitą-faktūrą LEA 3475689 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 2003-01-18, PVM sąskaitą-faktūrą LEA 3475697 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 2003-02-11, PVM sąskaitą-faktūrą LEA 3475700 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 2003-02-28, PVM sąskaitą-faktūrą LEA 3475709 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 04/01, PVM sąskaitą-faktūrą LEA 3475713, PVM sąskaitą-faktūrą LEA 3475729, PVM sąskaitą-faktūrą LEA 3475746 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 2003.07.28, UAB „E.“ PVM sąskaitą-faktūrą LBH 8101735 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 2002.12.30, PVM sąskaitą-faktūrą LBH 8101741 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 2002.12.31, PVM sąskaitą-faktūrą LBH 8101738 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 2002.12.31, PVM sąskaitą-faktūrą LBH 8101746 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 02/28, UAB „J.“ PVM sąskaitą-faktūrą LEA 6799004 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 2003-04-04, PVM sąskaitą-faktūrą LEA 6799052 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 2003.07.24, UAB „B.“ PVM sąskaitą-faktūrą LEB 1628359 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 03/28-1, UAB „O.“ PVM sąskaitą-faktūrą LEB 2901380 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 08/21.1, PVM sąskaitą-faktūrą LEB 2901397 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 08/21.1, PVM sąskaitą-faktūrą LEB 2901407 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 09/30-1, PVM sąskaitą-faktūrą LEB 2901403 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 10/09-1, PVM sąskaitą-faktūrą LEB 2901430 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 10/28-1, PVM sąskaitą-faktūrą LEB 2901473, PVM sąskaitą-faktūrą LEB 2901497 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 01-27-1, PVM sąskaitą-faktūrą LEB 2901499 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 02-27-1, UAB „J.“ PVM sąskaitą-faktūrą LEB 7258164 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr.11/14, PVM sąskaitą-faktūrą LEB 7258169 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 11/28, PVM sąskaitą-faktūrą LEB 7258179 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 12-12-1, PVM sąskaitą-faktūrą LEB 7258182 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 12-19-2, PVM sąskaitą-faktūrą LEB 7258183 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 12-22-3, PVM sąskaitą-faktūrą LEB 7258190 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 12-29-4, PVM sąskaitą-faktūrą LEC 1749797 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 2004.02.02, PVM sąskaitą-faktūrą LEC 1749804 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 03/09-1, PVM sąskaitą-faktūrą LEC 1749807 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 03/18-3, PVM sąskaitą-faktūrą LEC 1749810 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 03/30-1, PVM sąskaitą-faktūrą LEC 1749819 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 04/15-1, PVM sąskaitą-faktūrą LEC 1749823 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 04/20-1 sandoriai tarp UAB „S.“, UAB „E.“, UAB “J.“, UAB „B.“, UAB „O.“, UAB “J.“ ir AB „V.“ nėra įvykę, apgaule įtikino AB „V.“ finansininkus šiuose žinomai suklastotuose dokumentuose išskirtas PVM sumas įtraukti į 2002 m. gruodžio, 2003 m. sausio, 2003 m. vasario, 2003 m. balandžio, 2003 m. gegužės, 2003 m. birželio, 2003 m. liepos, 2003 m. rugpjūčio, 2003 m. rugsėjo, 2003 m. spalio, 2003 m. lapkričio, 2003 m. gruodžio, 2004 m. sausio, 2004 m. vasario, 2004 m. balandžio mėnesių PVM deklaracijų pirkimo PVM ataskaitas. AB „V.“ finansininkams, įtakotiems apgaulės, klaidingai užpildžius AB „V.“ PVM deklaracijas, t. y. PVM deklaracijų 14, 39, 40, 61 langeliuose įrašius melagingus duomenis, kad 2002 m. gruodžio, 2003 m. sausio, 2003 m. vasario, 2003 m. balandžio, 2003 m. gegužės, 2003 m. birželio, 2003 m. liepos, 2003 m. rugpjūčio, 2003 m. rugsėjo, 2003 m. spalio, 2003 m. lapkričio, 2003 m. gruodžio, 2004 m. sausio, 2004 m. vasario, 2004 m. balandžio mėn. AB „V.“ 250 460,3 Lt daugiau sumokėjo pirkimo PVM ir į valstybės biudžetą turi mokėti 250 460,3 Lt mažiau PVM, P. G., kaip generalinis direktorius, patvirtino savo parašu 2002 m. gruodžio, 2003 m. sausio, 2003 m. vasario, 2003 m. balandžio, 2003 m. gegužės, 2003 m. birželio, 2003 m. liepos, 2003 m. rugpjūčio, 2003 m. rugsėjo, 2003 m. spalio, 2003 m. lapkričio, 2003 m. gruodžio, 2004 m. sausio, 2004 m. vasario, 2004 m. balandžio mėnesių AB „V.“ PVM deklaracijose įrašytus žinomai melagingus duomenis ir taip suklastojo tikrus dokumentus. Tęsdamas nusikalstamą veiką, jis suorganizavo, kad AB „V.“ finansininkai pateiktų Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Vilniaus skyriui 2002 m. gruodžio, 2003 m. sausio, 2003 m. vasario, 2003 m. balandžio, 2003 m. gegužės, 2003 m. birželio, 2003 m. liepos, 2003 m. rugpjūčio, 2003 m. rugsėjo, 2003 m. spalio, 2003 m. lapkričio, 2003 m. gruodžio, 2004 m. sausio, 2004 m. vasario, 2004 m. balandžio mėnesių AB „V.“ PVM deklaracijas su įrašytais žinomai melagingais duomenimis. AB „V.“ finansininkams, įtakotiems apgaulės, 2003-01-24, 2003-02-25, 2003-03-24, 2003-05-23, 2003-07-25, 2003-08-22, 2003-09-25, 2003-10-22, 2003-11-24, 2003-12-19, 2004-01-23, 2004-02-25, 2004-03-24, 2004-04-23 ir 2004-05-25 pateikus Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Vilniaus skyriui, esančiam Vilniuje, Šermukšnių g. 4, AB „V.“ 2002 m. gruodžio, 2003 m. sausio, 2003 m. vasario, 2003 m. balandžio, 2003 m. gegužės, 2003 m. birželio, 2003 m. liepos, 2003 m. rugpjūčio, 2003 m. rugsėjo, 2003 m. spalio, 2003 m. lapkričio, 2003 m. gruodžio, 2004 m. sausio, 2004 m. vasario, 2004 m. balandžio mėnesių PVM deklaracijas, P. G. panaudojo suklastotus dokumentus, dėl to valstybės biudžetas patyrė didelės 250 460,29 Lt žalos.

24Taip pat P. G. pagal BK 182 straipsnio 2 dalį nuteistas už tai, kad, veikdamas bendrininkų grupe su S. K. suburto ir vadovaujamo nusikalstamo susivienijimo nariais – S. K., V. R., E. L. bei kitais nenustatytais to paties nusikalstamo susivienijimo nariais, Vilniuje, nuo 2002 m. iki 2004 m., tiksliau nenustatytu laiku, veikdamas vieninga tyčia, apgaule AB „V.“ naudai įgijo turtinę teisę į didelės vertės turtą – 157 240,22 Lt Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų ir panaikino didelės vertės turtinę prievolę šiuos pinigus (pelno mokestį) sumokėti į valstybė biudžetą, būtent:

252002 m. gruodžio mėn., tiksliau nenustatytu laiku, S. K. suburto nusikalstamo susivienijimo nariui V. R. pasiūlius už tiksliai nenustatyto dydžio piniginį atlygį pateikti AB „V.“ PVM sąskaitų-faktūrų su įrašytais melagingais duomenimis apie tariamai AB „V.“ parduotas prekes ir paslaugas bei taip sumažinti UAB „V.“ Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui mokėtiną pelno mokestį, jis (P. G.) sutiko tokias žinomai suklastotas PVM sąskaitas-faktūras iš V. R. įsigyti ir įtraukti į AB „V.“ buhalterinę apskaitą bei pateikė V. R. AB „V.“ rekvizitus, nurodė kokios prekės ir paslaugos turėtų būti nurodytos PVM sąskaitose-faktūrose kaip tariamai parduodamos AB „V.“. Tęsdamas nusikalstamą veiką, V. R. iš P. G. gautus duomenis pateikė S. K., kuris nusikalstamo susivienijo nariams nurodė į faktiškai S. K. nusikalstamo susivienijimo narių valdomų ir realiai jokios veiklos nevykdančių UAB „S.“, UAB „E.“, UAB “J.“, UAB „B.“, UAB „O.“, UAB „J.“ vardu įsigytų PVM sąskaitų-faktūrų blankus įrašyti P. G. pateiktus duomenis apie šių įmonių tariamai UAB „V.“ parduotas prekes ir paslaugas. Tiksliai nenustatyti S. K. suburto ir vadovaujamo nusikalstamo susivienijimo nariai į realiai jokios veiklos nevykdančių UAB “S.“, UAB „E.“, UAB “J.“, UAB „B.“, UAB „O.“, UAB “J.“ blankus įrašė P. G. pateiktus duomenis apie šių įmonių tariamai AB „V.“ parduotas paslaugas ir prekes. Tęsdamas nusikalstamą veiką, E. L., S. K. nurodymu šiuose dokumentuose įrašytus žinomai melagingus duomenis patvirtino suklastodamas UAB “S.“ direktorės I. M. ir vadybininko S. N., UAB „E.“ vadybininko A. A., UAB „J.“ direktoriaus R. Č. ir vadybininko J. T., UAB “B.“ direktorės A. S., UAB “O.“ direktoriaus A. M. ir vadybininko O. Č., UAB „J.“ direktoriaus N. M. parašus. Toliau tęsdamas nusikalstamą veiką, S. K. minėtus suklastotus dokumentus perdavė nusikalstamo susivienijimo nariui V. R., o šis – P. G., kuris, tęsdamas nusikalstamą veiklą ir žinodamas, kad pagal V. R. jam pateiktus UAB „S.“, UAB „E.“, UAB „J.“, UAB „B.“, UAB „O.“, UAB „J.“ PVM sąskaitą-faktūrą LEA 3475681 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 2002.12.24, PVM sąskaitą-faktūrą LEA 3475683 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 2002.12.30, PVM sąskaitą-faktūrą LEA 3475689 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 2003-01-18, PVM sąskaitą-faktūrą LEA 3475697 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 2003-02-11, PVM sąskaitą-faktūrą LEA 3475700 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 2003-02-28, PVM sąskaitą-faktūrą LEA 3475709 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 04/01, PVM sąskaitą-faktūrą LEA 3475713, PVM sąskaitą-faktūrą LEA 3475729, PVM sąskaitą-faktūrą LEA 3475746 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 2003.07.28, PVM sąskaitą-faktūrą LBH 8101735 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 2002.12.30, PVM sąskaitą-faktūrą LBH 8101741 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 2002.12.31, PVM sąskaitą-faktūrą LBH 8101738 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 2002.12.31, PVM sąskaitą-faktūrą LBH 8101746 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 02/28, PVM sąskaitą-faktūrą LEA 6799004 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 2003-04-04, PVM sąskaitą-faktūrą LEA 6799052 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 2003.07.24, PVM sąskaitą-faktūrą LEB 1628359 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 03/28-1, PVM sąskaitą-faktūrą LEB 2901380 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 08/21.1, PVM sąskaitą-faktūrą LEB 2901397 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 08/21.1, PVM sąskaitą-faktūrą LEB 2901407 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 09/30-1, PVM sąskaitą-faktūrą LEB 2901403 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 10/09-1, PVM sąskaitą-faktūrą LEB 2901430 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 10/28-1, PVM sąskaitą-faktūrą LEB 2901473, PVM sąskaitą-faktūrą LEB 2901497 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 01-27-1, PVM sąskaitą-faktūrą LEB 2901499 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 02-27-1, PVM sąskaitą-faktūrą LEB 7258164 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 11/14, PVM sąskaitą-faktūrą LEB 7258169 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 11/28, PVM sąskaitą-faktūrą LEB 7258179 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 12-12-1, PVM sąskaitą-faktūrą LEB 7258182 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 12-19-2, PVM sąskaitą-faktūrą LEB 7258183 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 12-22-3, PVM sąskaitą-faktūrą LEB 7258190 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr.12-29-4 sandoriai tarp UAB „S.“, UAB „E.“, UAB „J.“, UAB „B.“, UAB „O.“, UAB „J.“ ir AB „V.“ nėra įvykę, suorganizavo šių suklastotų tikrų arba pagamintų netikrų dokumentų perdavimą UAB „V.“ finansininkams, jų įtraukimą į AB „V.“ buhalterinę apskaitą bei metines pelno mokesčio deklaracijas, jų duomenis įskaitant kaip sąnaudas mažinančias apmokestinamąjį pelną. AB „V.“ finansininkai, nežinodami, kad P. G. pateiktuose PVM sąskaitose-faktūrose ir prie jų pridedamuose dokumentuose nurodytos paslaugos bei prekės realiai AB „V.“ parduotos nebuvo ir šios PVM sąskaitos-faktūros bei prie jų pateikti dokumentai yra suklastoti arba netikri, įtraukė juos į AB „V.“ buhalterinę apskaitą kaip sąnaudas mažinančias apmokestinamąjį pelną ir AB „V.“ metines pelno mokesčio deklaracijas už 2002 m. ir 2003 m., kurių 89 langeliuose nurodė 1 048 267,86 Lt mažesnį apmokestinamąjį pelną bei 96 langeliuose nurodė 157 240,22 Lt mažesnį mokėtiną pelno mokestį, taip 157 240,22 Lt sumažindami valstybės biudžetui mokėtiną pelno mokestį, ir šias deklaracijas 2003-09-25, 2004-09-24 pateikė Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Vilniaus skyriui, esančiam Vilniuje, Šermukšnių g. 4. Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai darbuotojams, įtakotiems apgaulės, pagal UAB „V.“ pateiktas pelno mokesčio deklaracijas gavus iš AB „V.“ 157 240,22 Lt mažesnį pelno mokestį, P. G., veikdamas bendrininkų grupe su S. K. suburto ir vadovaujamo nusikalstamo susivienijimo nariais – S. K., V. R., E. L. ir kitais nenustatytais to paties nusikalstamo susivienijimo nariais, apgaule AB „V.“ naudai įgijo didelės vertės turtinę teisę į 157 240,22 Lt pelno mokesčio ir panaikino didelės vertės turtinę prievolę šiuos pinigus sumokėti į valstybės biudžetą.

26Taip pat P. G. pagal BK 300 straipsnio 2 dalį (2000 m. rugsėjo 26 d. įstatymo Nr. VIII-1968 redakcija, galiojusi nuo 2003-05-01 iki 2006-02-10) nuteistas už tai, kad nuo 2002 m. gruodžio mėn. iki 2005 m. rugsėjo mėn., tiksliau nenustatytu laiku, Vilniuje, tiksliau nenustatytoje vietoje, suklastojo tikrus dokumentus ir juos panaudojo, dėl to buvo padaryta didelės žalos, būtent:

27Žinodamas, kad pagal UAB „S.“, UAB „E.“, UAB „J.“, UAB „B.“, UAB „O.“, UAB „J.“ PVM sąskaitą-faktūrą LEA 3475681 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 2002.12.24, PVM sąskaitą-faktūrą LEA 3475683 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 2002.12.30, PVM sąskaitą-faktūrą LEA 3475689 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 2003-01-18, PVM sąskaitą-faktūrą LEA 3475697 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 2003-02-11, PVM sąskaitą-faktūrą LEA 3475700 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 2003-02-28, PVM sąskaitą-faktūrą LEA 3475709 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 04/01, PVM sąskaitą-faktūrą LEA 3475713, PVM sąskaitą-faktūrą LEA 3475729, PVM sąskaitą-faktūrą LEA 3475746 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 2003.07.28, PVM sąskaitą-faktūrą LBH 8101735 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 2002.12.30, PVM sąskaitą-faktūrą LBH 8101741 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 2002.12.31, PVM sąskaitą-faktūrą LBH 8101738 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 2002.12.31, PVM sąskaitą-faktūrą LBH 8101746 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 02/28, PVM sąskaitą-faktūrą LEA 6799004 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 2003-04-04, PVM sąskaitą-faktūrą LEA 6799052 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 2003.07.24, PVM sąskaitą-faktūrą LEB 1628359 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 03/28-1, PVM sąskaitą-faktūrą LEB 2901380 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 08/21.1, PVM sąskaitą-faktūrą LEB 2901397 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 08/21.1, PVM sąskaitą-faktūrą LEB 2901407 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 09/30-1, PVM sąskaitą-faktūrą LEB 2901403 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 10/09-1, PVM sąskaitą-faktūrą LEB 2901430 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 10/28-1, PVM sąskaitą-faktūrą LEB 2901473, PVM sąskaitą-faktūrą LEB 2901497 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 01-27-1, PVM sąskaitą-faktūrą LEB 2901499 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 02-27-1, PVM sąskaitą-faktūrą LEB 7258164 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 11/14, PVM sąskaitą-faktūrą LEB 7258169 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 11/28, PVM sąskaitą-faktūrą LEB 7258179 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 12-12-1, PVM sąskaitą-faktūrą LEB 7258182 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 12-19-2, PVM sąskaitą-faktūrą LEB 7258183 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 12-22-3, PVM sąskaitą-faktūrą LEB 7258190 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 12-29-4 sandoriai tarp UAB „S.“, UAB „E.“, UAB „J.“, UAB “B.“, UAB “O.“, UAB “J.“ ir AB „V.“ nėra įvykę, suorganizavo, kad AB „V.“ finansininkai šiuos žinomai suklastotus dokumentus įtrauktų į AB „V.“ buhalterinę apskaitą kaip sąnaudas, mažinančias apmokestinamąjį pelną, bei užpildytų AB „V.“ metines pelno mokesčio deklaracijas už 2002 ir 2003 metus. AB „V.“ finansininkams užpildžius šias AB „V.“ metines pelno mokesčio deklaracijas, 89 langeliuose nurodant 1 048 267,86 Lt mažesnį apmokestinamąjį pelną bei 96 langeliuose nurodant 157 240,22 Lt mažesnį mokėtiną pelno mokestį, P. G., žinodamas, kad metinėse pelno mokesčio deklaracijose yra įrašyti žinomai melagingi duomenys, kaip UAB „V.“ generalinis direktorius pasirašė AB „V.“ metines pelno mokesčio deklaracijas už 2002 m. bei 2003 m. ir taip suklastojo tikrus dokumentus. Tęsdamas nusikalstamą veiką, P. G. suorganizavo, kad AB „V.“ finansininkai pateiktų Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Vilniaus skyriui, esančiam Vilniuje, Šermukšnių g. 4, AB „V.“ šias metines pelno deklaracijas su įrašytais žinomai melagingais duomenimis. AB „V.“ finansininkams 2003-09-25, 2004-09-24 pateikus Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Vilniaus skyriui AB „V.“ metines pelno mokesčio deklaracijas už 2002 m. ir 2003 m., P. G. panaudojo suklastotus dokumentus, dėl to valstybės biudžetas patyrė didelės – 157 240,22 Lt žalos.

28Taip pat P. G. pagal BK 222 straipsnio 1 dalį nuteistas už tai, kad nuo 2002 m. iki 2004 m., tiksliau nenustatytu laiku, Vilniuje, tiksliau nenustatytoje vietoje, veikdamas bendrininkų grupe su S. K. suburto ir vadovaujamo nusikalstamo susivienijimo nariais – S. K., V. R., E. L. bei kitais nenustatytais to paties nusikalstamo susivienijimo nariais, vieninga tyčia, apgaulingai tvarkė AB „V.“ buhalterinę apskaitą, būtent:

29Veikdamas bendrininkų grupe su S. K. suburto ir vadovaujamo nusikalstamo susivienijimo nariais – S. K., V. R., E. L. ir kitais ikiteisminio tyrimo metu nenustatytais to paties nusikalstamo susivienijimo nariais, būdamas AB „V.“ ( - ) registruotos Vilniaus miesto savivaldybės administracijos teisės departamento registro tarnyboje, registracijos Nr. ( - ), įmonės kodas ( - ), adresas: ( - ) generalinis direktorius, pagal 2001-11-06 Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo (Nr. IX-574) 21 straipsnio 1 dalies nuostatą („Už apskaitos organizavimą pagal šio Įstatymo reikalavimus atsako ūkio subjekto vadovas“), būdamas atsakingas už įmonės buhalterinės apskaitos tvarkymą, apgaulingai tvarkė 2002–2004 metų laikotarpio AB „V.“ buhalterinę apskaitą, t. y. pažeisdamas Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo (Nr. IX-574) 6 straipsnio 2 dalies nuostatą, kad „į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu“ ir 12 straipsnio 1 dalies nuostatą, kad „visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais, apskaitos dokumentai surašomi ūkinės operacijos ir ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykius“, 2002–2004 m. laikotarpiu, žinodamas, kad tarp AB „V.“ ir UAB “S.“, UAB „E.“, UAB „J.“, UAB „B.“, UAB „O.“, UAB “J.“ realiai neįvyko jokių ūkinių operacijų ar ūkinių įvykių, į UAB „V.“ buhalterinę apskaitą įtraukė S. K. suburto ir vadovaujamo nusikalstamo susivienijimo narių S. K., V. R. ir E. L. suklastotus bei pateiktus dokumentus: UAB „S.“ PVM sąskaitą-faktūrą LEA 3475681 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 2002.12.24, PVM sąskaitą-faktūrą LEA 3475683 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 2002.12.30, PVM sąskaitą-faktūrą LEA 3475689 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 2003-01-18, PVM sąskaitą-faktūrą LEA 3475697 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 2003-02-11, PVM sąskaitą-faktūrą LEA 3475700 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 2003-02-28, PVM sąskaitą-faktūrą LEA 3475709 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 04/01, PVM sąskaitą-faktūrą LEA 3475713, PVM sąskaitą-faktūrą LEA 3475729, PVM sąskaitą-faktūrą LEA 3475746 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 2003.07.28, UAB „E.“ PVM sąskaitą-faktūrą LBH 8101735 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 2002.12.30, PVM sąskaitą-faktūrą LBH 8101741 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 2002.12.31, PVM sąskaitą-faktūrą LBH 8101738 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 2002.12.31, PVM sąskaitą-faktūrą LBH 8101746 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 02/28, UAB “J.“ PVM sąskaitą-faktūrą LEA 6799004 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 2003-04-04, PVM sąskaitą-faktūrą LEA 6799052 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 2003.07.24, UAB „B.“ PVM sąskaitą-faktūrą LEB 1628359 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 03/28-1, UAB „O.“ PVM sąskaitą-faktūrą LEB 2901380 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 08/21.1, PVM sąskaitą-faktūrą LEB 2901397 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 08/21.1, PVM sąskaitą-faktūrą LEB 2901407 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 09/30-1, PVM sąskaitą-faktūrą LEB 2901403 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 10/09-1, PVM sąskaitą-faktūrą LEB 2901430 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 10/28-1, PVM sąskaitą-faktūrą LEB 2901473, PVM sąskaitą-faktūrą LEB 2901497 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 01-27-1, PVM sąskaitą-faktūrą LEB 2901499 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 02-27-1, UAB „J.“ PVM sąskaitą-faktūrą LEB 7258164 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 11/14, PVM sąskaitą-faktūrą LEB 7258169 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 11/28, PVM sąskaitą-faktūrą LEB 7258179 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 12-12-1, PVM sąskaitą-faktūrą LEB 7258182 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 12-19-2, PVM sąskaitą-faktūrą LEB 7258183 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 12-22-3, PVM sąskaitą-faktūrą LEB 7258190 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 12-29-4, PVM sąskaitą-faktūrą LEC 1749797 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 2004.02.02, PVM sąskaitą-faktūrą LEC 1749804 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 03/09-1, PVM sąskaitą-faktūrą LEC 1749807 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 03/18-3, PVM sąskaitą-faktūrą LEC 1749810 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 03/30-1, PVM sąskaitą-faktūrą LEC 1749819 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 04/15-1, PVM sąskaitą-faktūrą LEC 1749823 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 04/20-1, kuriuose buvo nurodyti melagingi duomenys apie tariamai minėtų įmonių AB „V.“ parduotas prekes bei paslaugas; dėl to nebuvo galima iš dalies nustatyti AB „V.” 2002–2004 metų turto, įsipareigojimų dydžio bei struktūros.

30Juridinis asmuo AB „V.“ (dabar AB „B. G. I.“, įmonės kodas ( - ), ( - ) registruota Vilniaus miesto savivaldybės administracijos teisės departamento registro tarnyboje, rejestro Nr. ( - ), adresas: ( - ) pagal BK 20 straipsnio 2 dalį ir 182 straipsnio 2 dalį nuteistas už tai, kad, atstovaujamas generalinio direktoriaus P. G., kuris vadovaudamas UAB „V.“ turėjo teisę jai atstovauti, priimti sprendimus jos vardu bei kontroliuoti jos veiklą, veikdamas UAB „V.“ vardu, jos naudai ir interesais, bendrininkų grupe su S. K. suburto ir vadovaujamo nusikalstamo susivienijimo nariais – S. K., V. R., E. L. bei kitais nenustatytais to paties nusikalstamo susivienijimo nariais, Vilniuje, nuo 2002 m. gruodžio mėn. iki 2004 m. gegužės mėn., tiksliau nenustatytu laiku, veikdamas vieninga tyčia, apgaule AB „V.“ naudai įgijo turtinę teisę į didelės vertės turtą – 262 582,4 Lt Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų ir panaikino didelės vertės turtinę prievolę šiuos pinigus (PVM) sumokėti į valstybė biudžetą, būtent:

31P. G., S. K. suburto nusikalstamo susivienijimo nariui V. R. pasiūlius už ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatyto dydžio piniginį atlygį pateikti AB „V.“ PVM sąskaitų-faktūrų su įrašytais melagingais duomenimis apie tariamai UAB „V.“ parduotas prekes ir paslaugas bei taip sumažinti AB „V.“ Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui mokėtiną PVM, sutiko tokias žinomai suklastotas PVM sąskaitas-faktūras iš V. R. įsigyti ir įtraukti į AB „V.“ buhalterinę apskaitą bei pateikė V. R. AB „V.“ rekvizitus, nurodė, kokios prekės ir paslaugos turėtų būti nurodytos PVM sąskaitose-faktūrose kaip tariamai parduodamos AB „V.“. Tęsdamas nusikalstamą veiką, V. R. iš P. G. gautus duomenis pateikė S. K., kuris nusikalstamo susivienijo nariams nurodė į faktiškai S. K. nusikalstamo susivienijimo narių valdomų ir realiai jokios veiklos nevykdančių UAB „S.“, UAB „E.“, UAB „J.“, UAB “B.“, UAB „O.“, UAB „J.“ vardu įsigytų PVM sąskaitų-faktūrų blankus įrašyti P. G. pateiktus duomenis apie minėtų įmonių tariamai AB „V.“ parduotas prekes ir paslaugas. Tiksliai nenustatytiems S. K. suburto ir vadovaujamo nusikalstamo susivienijimo nariams į UAB „S.“, UAB „E.“, UAB “J.“, UAB „B.“, UAB „O.“, UAB “J.“ PVM sąskaitą-faktūrą LEA 3475681 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 2002.12.24, PVM sąskaitą-faktūrą LEA 3475683 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 2002.12.30, PVM sąskaitą-faktūrą LEA 3475689 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 2003-01-18, PVM sąskaitą-faktūrą LEA 3475697 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 2003-02-11, PVM sąskaitą-faktūrą LEA 3475700 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 2003-02-28, PVM sąskaitą-faktūrą LEA 3475709 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 04/01, PVM sąskaitą-faktūrą LEA 3475713, PVM sąskaitą-faktūrą LEA 3475729, PVM sąskaitą-faktūrą LEA 3475746 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 2003.07.28, PVM sąskaitą-faktūrą LBH 8101735 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 2002.12.30, PVM sąskaitą-faktūrą LBH 8101741 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 2002.12.31, PVM sąskaitą-faktūrą LBH 8101738 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 2002.12.31, PVM sąskaitą-faktūrą LBH 8101746 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 02/28, PVM sąskaitą-faktūrą LEA 6799004 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 2003-04-04, PVM sąskaitą-faktūrą LEA 6799052 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 2003.07.24, PVM sąskaitą-faktūrą LEB 1628359 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 03/28-1, PVM sąskaitą-faktūrą LEB 2901380 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 08/21.1, PVM sąskaitą-faktūrą LEB 2901397 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 08/21.1, PVM sąskaitą-faktūrą LEB 2901407 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 09/30-1, PVM sąskaitą-faktūrą LEB 2901403 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 10/09-1, PVM sąskaitą-faktūrą LEB 2901430 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 10/28-1, PVM sąskaitą-faktūrą LEB 2901473, PVM sąskaitą-faktūrą LEB 2901497 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 01-27-1, PVM sąskaitą-faktūrą LEB 2901499 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 02-27-1, PVM sąskaitą-faktūrą LEB 7258164 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 11/14, PVM sąskaitą-faktūrą LEB 7258169 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 11/28, PVM sąskaitą-faktūrą LEB 7258179 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 12-12-1, PVM sąskaitą-faktūrą LEB 7258182 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 12-19-2, PVM sąskaitą-faktūrą LEB 7258183 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 12-22-3, PVM sąskaitą-faktūrą LEB 7258190 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 12-29-4, PVM sąskaitą-faktūrą LEC 1749797 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 2004.02.02, PVM sąskaitą-faktūrą LEC 1749804 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 03/09-1, PVM sąskaitą-faktūrą LEC 1749807 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 03/18-3, PVM sąskaitą-faktūrą LEC 1749810 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 03/30-1, PVM sąskaitą-faktūrą LEC 1749819 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 04/15-1, PVM sąskaitą-faktūrą LEC 1749823 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 04/20-1 įrašius žinomai melagingus duomenis apie tariamai parduotas prekes ir paslaugas, nusikalstamo susivienijimo narys E. L. S. K. nurodymu minėtuose dokumentuose suklastojo UAB “S.“ direktorės I. M. ir vadybininko S. N., UAB „E.“ vadybininko A. A., UAB „J.“ direktoriaus R. Č. ir vadybininko J. T., UAB “B.“ direktorės A. S., UAB „O.“ direktoriaus A. M. ir vadybininko O. Č., UAB „J.“ direktoriaus N. M. parašus. Tęsdamas nusikalstamą veiką, S. K. šiuos suklastotus dokumentus perdavė nusikalstamo susivienijimo nariui V. R., o šis – P. G., kuris, tęsdamas nusikalstamą veiklą ir žinodamas, kad pagal V. R. jam pateiktus UAB „S.“, UAB „E.“, UAB “J.“, UAB “B.“, UAB „O.“, UAB „J.“ dokumentus realūs sandoriai bei atsiskaitymai pagal juos nėra įvykę, kaip UAB „V.“ generalinis direktorius, pasirašė UAB „S.“, UAB „E.“, UAB „J.“, UAB „B.“, UAB „O.“, UAB “J.“ atliktų darbų aktuose Nr. 2002.12.24, 2002.12.30, 2003-01-18, 2003-02-11, 2003-02-28, 04/01, 2002.12.30, 2002.12.31, 2002.12.31, 02/28, 10/28-1, 11/14, 12-12-1, 12-19-2, 12-22-3, 12-29-4 bei nurodė pavaldiems darbuotojams – vyr. finansininkei B. J. pasirašyti UAB „S.“, UAB “E.“, UAB „J.“, UAB „B.“, UAB „O.“, UAB „J.“ PVM sąskaitoje-faktūroje LEA 3475681, PVM sąskaitoje-faktūroje LEA 3475683, PVM sąskaitoje-faktūroje LEA 3475689, PVM sąskaitoje-faktūroje LEA 3475697, PVM sąskaitoje-faktūroje LEA 3475709, PVM sąskaitoje-faktūroje LEA 3475729, PVM sąskaitoje-faktūroje LEA 3475746, PVM sąskaitoje-faktūroje LBH 8101735, PVM sąskaitoje-faktūroje LBH 8101741, PVM sąskaitoje-faktūroje LBH 8101738, PVM sąskaitoje-faktūroje LBH 8101746, PVM sąskaitoje-faktūroje LEA 6799004, PVM sąskaitoje-faktūroje LEA 6799052, PVM sąskaitoje-faktūroje LEB 1628359, PVM sąskaitoje-faktūroje LEB 2901380, PVM sąskaitoje-faktūroje LEB 2901397, PVM sąskaitoje-faktūroje LEB 2901403, PVM sąskaitoje-faktūroje LEB 2901430, PVM sąskaitoje-faktūroje LEB 7258164, PVM sąskaitoje-faktūroje LEB 7258169, PVM sąskaitoje-faktūroje LEC 1749819, PVM sąskaitoje-faktūroje LEC 1749823, generalinio direktoriaus pavaduotojui E. Š. pasirašyti UAB “S.“, UAB „E.“, UAB „J.“, UAB “B.“, UAB „O.“, UAB “J.“ atliktų darbų aktuose Nr. 2003.07.28, 03/28-1, 08/21.1, 08/21.1, 09/30-1, 10/09-1, 02-27-1, 11/28, 2004.02.02, 03/09-1, 03/18-3, 03/30-1, 04/15-1, 04/20-1, 05/14-1. B. J., nežinančiai, kad į UAB „S.“, UAB „E.“, UAB „J.“, UAB “B.“, UAB “O.“, UAB “J.“ PVM sąskaitas-faktūras LEA 3475681, LEA 3475683, LEA 3475689, LEA 3475697, LEA 3475709, LEA 3475729, LEA 3475746, LBH 8101735, LBH 8101741, LBH 8101738, LBH 8101746, LEA 6799004, LEA 6799052, LEB 1628359, LEB 2901380, LEB 2901397, LEB 2901403, LEB 2901430, LEB 7258164, LEB 7258169, LEC 1749819, LEC 1749823 įrašyti žinomai melagingi duomenys, įtakotai apgaulės pasirašius šias PVM sąskaitas-faktūras, E. Š., nežinančiam, jog į UAB „S.“, UAB “E.“, UAB “J.“, UAB „B.“, UAB „O.“, UAB “J.“ atliktų darbų aktus Nr. 2003.07.28, 03/28-1, 08/21.1, 08/21.1, 09/30-1, 10/09-1, 02-27-1, 11/28, 2004.02.02, 03/09-1, 03/18-3, 03/30-1, 04/15-1, 04/20-1, 05/14-1 įrašyti žinomai neteisingi duomenys, įtakotam apgaulės pasirašius šiuos atliktų darbų aktus, o UAB “S.“, UAB „O.“, UAB “J.“ išrašytose PVM sąskaitose-faktūrose LEA 3475700, LEA 3475713, LEB 2901407, LEB 7258169, LEB 7258179, LEB 7258182, LEB 7258183, LEB 7258190, LEB 2901473, LEB 2901497, LEC 1749797, LEB 2901499, LEC 1749804, LEC 1749807, LEC 1749810 UAB „V.“ atstovams nepasirašius, kuriuose buvo nurodyta bendra tariamai AB „V.“ pirktų prekių ir paslaugų suma – 1 641 906 Lt, iš jų 250 460,29 Lt PVM, šiuos žinomai suklastotus dokumentus P. G. perdavė AB „V.“ finansininkams bei nurodė juos įtraukti į AB „V.“ buhalterinę apskaitą, o išskirtas PVM sąskaitose-faktūrose PVM sumas įtraukti į PVM deklaracijas kaip pirkimo PVM. AB „V.“ finansininkai, nežinodami, kad P. G. pateiktose PVM sąskaitose-faktūrose nurodytos prekės bei paslaugos realiai AB „V.“ parduotos nebuvo ir šios PVM sąskaitos-faktūros bei jas lydintys dokumentai yra suklastoti arba netikri, įtraukė juos į AB „V.“ buhalterinę apskaitą, o išskirtas PVM sąskaitose-faktūrose PVM sumas – į AB „V.“ PVM deklaracijų už 2002 m. gruodžio, 2003 m. sausio, 2003 m. vasario, 2003 m. balandžio, 2003 m. gegužės, 2003 m. birželio, 2003 m. liepos, 2003 m. rugpjūčio, 2003 m. rugsėjo, 2003 m. spalio, 2003 m. lapkričio, 2003 m. gruodžio, 2004 m. sausio, 2004 m. vasario, 2004 m. balandžio mėnesių 14, 39, 40, 61 langelius, taip 250 460,29 Lt sumažindami AB „V.“ valstybės biudžetui mokėtiną PVM, bei šias deklaracijas 2003-01-24, 2003-02-25, 2003-03-24, 2003-05-23, 2003-07-25, 2003-08-22, 2003-09-25, 2003-10-22, 2003-11-24, 2003-12-19, 2004-01-23, 2004-02-25, 2004-03-24, 2004-04-23, 2004-05-25 pateikė Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Vilniaus skyriaus, esančio Vilniuje, Šermukšnių g. 4, darbuotojams. Taip P. G., veikdamas bendrininkų grupe su S. K. suburto ir vadovaujamo nusikalstamo susivienijimo nariais S. K., V. R., E. L. bei kitais nenustatytais nariais, apgaule AB „V.“ naudai įgijo didelės vertės turtinę teisę į 250 460,29 Lt valstybės biudžetui priklausančių lėšų ir panaikino didelės vertės turtinę prievolę šiuos pinigus sumokėti į valstybės biudžetą.

32Taip pat juridinis asmuo AB „V.“ (dabar AB „B. G. I.“, įmonės kodas ( - ), ( - ) registruota Vilniaus miesto savivaldybės administracijos teisės departamento registro tarnyboje, rejestro Nr. ( - ), adresas: ( - ) pagal BK 20 straipsnio 2 dalį ir 300 straipsnio 2 dalį (2000 m. rugsėjo 26 d. įstatymo Nr. VIII-1968 redakcija, galiojusi nuo 2003-05-01 iki 2006-02-10) nuteistas už tai, kad, atstovaujamas generalinio direktoriaus P. G., kuris vadovaudamas AB „V.“ turėjo teisę jai atstovauti, priimti sprendimus jos vardu bei kontroliuoti jos veiklą ir kuris veikdamas AB „V.“ vardu, jos naudai ir interesais nuo 2003 m. sausio mėn. iki 2004 m. gegužės mėn., tiksliai nenustatytu laiku, Vilniuje, tiksliau nenustatytoje vietoje, suklastojo tikrus dokumentus ir juos panaudojo, būtent:

33P. G., žinodamas, kad pagal UAB „S.“ PVM sąskaitą-faktūrą LEA 3475681 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 2002.12.24, PVM sąskaitą-faktūrą LEA 3475683 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 2002.12.30, PVM sąskaitą-faktūrą LEA 3475689 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 2003-01-18, PVM sąskaitą-faktūrą LEA 3475697 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 2003-02-11, PVM sąskaitą-faktūrą LEA 3475700 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 2003-02-28, PVM sąskaitą-faktūrą LEA 3475709 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 04/01, PVM sąskaitą-faktūrą LEA 3475713, PVM sąskaitą-faktūrą LEA 3475729, PVM sąskaitą-faktūrą LEA 3475746 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 2003.07.28, UAB „E.“ PVM sąskaitą-faktūrą LBH 8101735 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 2002.12.30, PVM sąskaitą-faktūrą LBH 8101741 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 2002.12.31, PVM sąskaitą-faktūrą LBH 8101738 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 2002.12.31, PVM sąskaitą-faktūrą LBH 8101746 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 02/28, UAB „J.“ PVM sąskaitą-faktūrą LEA 6799004 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 2003-04-04, PVM sąskaitą-faktūrą LEA 6799052 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 2003.07.24, UAB „B.“ PVM sąskaitą-faktūrą LEB 1628359 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 03/28-1, UAB „O.“ PVM sąskaitą-faktūrą LEB 2901380 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 08/21.1, PVM sąskaitą-faktūrą LEB 2901397 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 08/21.1, PVM sąskaitą-faktūrą LEB 2901407 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 09/30-1, PVM sąskaitą-faktūrą LEB 2901403 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 10/09-1, PVM sąskaitą-faktūrą LEB 2901430 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 10/28-1, PVM sąskaitą-faktūrą LEB 2901473, PVM sąskaitą-faktūrą LEB 2901497 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 01-27-1, PVM sąskaitą-faktūrą LEB 2901499 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 02-27-1, UAB „J.“ PVM sąskaitą-faktūrą LEB 7258164 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 11/14, PVM sąskaitą-faktūrą LEB 7258169 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 11/28, PVM sąskaitą-faktūrą LEB 7258179 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 12-12-1, PVM sąskaitą-faktūrą LEB 7258182 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 12-19-2, PVM sąskaitą-faktūrą LEB 7258183 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 12-22-3, PVM sąskaitą-faktūrą LEB 7258190 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 12-29-4, PVM sąskaitą-faktūrą LEC 1749797 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 2004.02.02, PVM sąskaitą-faktūrą LEC 1749804 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 03/09-1, PVM sąskaitą-faktūrą LEC 1749807 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 03/18-3, PVM sąskaitą-faktūrą LEC 1749810 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 03/30-1, PVM sąskaitą-faktūrą LEC 1749819 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 04/15-1, PVM sąskaitą-faktūrą LEC 1749823 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 04/20-1 sandoriai tarp UAB „S.“, UAB „E.“, UAB “J.“, UAB „B.“, UAB „O.“, UAB “J.“ ir UAB „V.“ nėra įvykę, apgaule įtikino AB „V.“ finansininkus šiuose žinomai suklastotuose dokumentuose išskirtas PVM sumas įtraukti į 2002 m. gruodžio, 2003 m. sausio, 2003 m. vasario, 2003 m. balandžio, 2003 m. gegužės, 2003 m. birželio, 2003 m. liepos, 2003 m. rugpjūčio, 2003 m. rugsėjo, 2003 m. spalio, 2003 m. lapkričio, 2003 m. gruodžio, 2004 m. sausio, 2004 m. vasario, 2004 m. balandžio mėnesių PVM deklaracijų pirkimo PVM ataskaitas. UAB „V.“ finansininkams, įtakotiems apgaulės, klaidingai užpildžius AB „V.“ PVM deklaracijas, t. y. PVM deklaracijų 14, 39, 40, 61 langeliuose įrašius melagingus duomenis, kad 2002 m. gruodžio, 2003 m. sausio, 2003 m. vasario, 2003 m. balandžio, 2003 m. gegužės, 2003 m. birželio, 2003 m. liepos, 2003 m. rugpjūčio, 2003 m. rugsėjo, 2003 m. spalio, 2003 m. lapkričio, 2003 m. gruodžio, 2004 m. sausio, 2004 m. vasario, 2004 m. balandžio mėn. AB „V.“ 250 460,3 Lt daugiau sumokėjo pirkimo PVM ir į valstybės biudžetą turi mokėti 250 460,3 Lt mažiau PVM, P. G. kaip generalinis direktorius patvirtino savo parašu 2002 m. gruodžio, 2003 m. sausio, 2003 m. vasario, 2003 m. balandžio, 2003 m. gegužės, 2003 m. birželio, 2003 m. liepos, 2003 m. rugpjūčio, 2003 m. rugsėjo, 2003 m. spalio, 2003 m. lapkričio, 2003 m. gruodžio, 2004 m. sausio, 2004 m. vasario, 2004 m. balandžio mėnesių AB „V.“ PVM deklaracijose įrašytus žinomai melagingus duomenis ir taip suklastojo tikrus dokumentus. P. G., toliau tęsdamas nusikalstamą veiką, suorganizavo, kad AB „V.“ finansininkai pateiktų Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Vilniaus skyriui šias UAB „V.“ PVM deklaracijas su įrašytais žinomai melagingais duomenimis. AB „V.“ finansininkams, įtakotiems apgaulės, 2003-01-24, 2003-02-25, 2003-03-24, 2003-05-23, 2003-07-25, 2003-08-22, 2003-09-25, 2003-10-22, 2003-11-24, 2003-12-19, 2004-01-23, 2004-02-25, 2004-03-24, 2004-04-23, 2004-05-25 pateikus Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Vilniaus skyriui, esančiam Vilniuje, Šermukšnių g. 4, AB „V.“ 2002 m. gruodžio, 2003 m. sausio, 2003 m. vasario, 2003 m. balandžio, 2003 m. gegužės, 2003 m. birželio, 2003 m. liepos, 2003 m. rugpjūčio, 2003 m. rugsėjo, 2003 m. spalio, 2003 m. lapkričio, 2003 m. gruodžio, 2004 m. sausio, 2004 m. vasario, 2004 m. balandžio mėnesių PVM deklaracijas, P. G. panaudojo suklastotus dokumentus, dėl to valstybės biudžetas patyrė didelės 250 460,29 Lt žalos.

34Taip pat, juridinis asmuo AB „V.“ (dabar AB „B. G. I.“, įmonės kodas ( - ), ( - ) registruota Vilniaus miesto savivaldybės administracijos teisės departamento registro tarnyboje, rejestro Nr. ( - ), adresas: ( - ) pagal BK 20 straipsnio 2 dalį ir 182 straipsnio 2 dalį nuteistas už tai, kad, atstovaujamas generalinio direktoriaus P. G., kuris vadovaudamas UAB „V.“ turėjo teisę jai atstovauti, priimti sprendimus jos vardu bei kontroliuoti jos veiklą ir kuris veikdamas AB „V.“ vardu, jos naudai ir interesais, 2002–2004 m. laikotarpiu, tiksliau nenustatytu laiku, veikdamas vieninga tyčia, apgaule AB „V.“ naudai įgijo turtinę teisę į didelės vertės turtą – 157 240,22 Lt Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų ir panaikino didelės vertės turtinę prievolę šiuos pinigus (pelno mokestį) sumokėti į valstybė biudžetą, būtent:

35P. G., 2002 m. gruodžio mėn., tiksliau nenustatytu laiku, S. K. suburto nusikalstamo susivienijimo nariui V. R. pasiūlius už tiksliai nenustatyto dydžio piniginį atlygį pateikti AB „V.“ PVM sąskaitų-faktūrų su įrašytais melagingais duomenimis apie tariamai UAB „V.“ parduotas prekes bei paslaugas ir taip sumažinti AB „V.“ Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui mokėtiną pelno mokestį, jis sutiko tokias žinomai suklastotas PVM sąskaitas-faktūras iš V. R. įsigyti ir įtraukti į AB „V.“ buhalterinę apskaitą bei pateikė V. R. AB „V.“ rekvizitus, nurodė, kokios prekės ir paslaugos turėtų būti nurodytos PVM sąskaitose-faktūrose kaip tariamai parduodamos AB „V.“. Tęsdamas nusikalstamą veiką, V. R. iš P. G. gautus duomenis pateikė S. K., kuris nusikalstamo susivienijimo nariams nurodė į faktiškai S. K. nusikalstamo susivienijimo narių valdomų ir realiai jokios veiklos nevykdančių UAB „S.“, UAB „E.“, UAB „J.“, UAB „B.“, UAB „O.“, UAB „J.“ vardu įsigytų PVM sąskaitų-faktūrų blankus įrašyti P. G. pateiktus duomenis apie minėtų įmonių tariamai UAB „V.“ parduotas prekes ir paslaugas. Tiksliai nenustatyti S. K. suburto ir vadovaujamo nusikalstamo susivienijimo nariai į realiai jokios veiklos nevykdančių UAB “S.“, UAB „E.“, UAB “J.“, UAB „B.“, UAB „O.“, UAB “J.“ blankus įrašė P. G. pateiktus duomenis apie minėtų įmonių tariamai UAB „V.“ parduotas prekes ir paslaugas. Tęsdamas nusikalstamą veiką, E. L. S. K. nurodymu šiuose dokumentuose įrašytus žinomai melagingus duomenis patvirtino suklastodamas UAB „S.“ direktorės I. M. ir vadybininko S. N., UAB “E.“ vadybininko A. A., UAB „J.“ direktoriaus R. Č. ir vadybininko J. T., UAB „B.“ direktorės A. S., UAB “O.“ direktoriaus A. M. ir vadybininko O. Č., UAB „J.“ direktoriaus N. M. parašus. Tęsdamas nusikalstamą veiką, S. K. minėtus suklastotus dokumentus perdavė nusikalstamo susivienijimo nariui V. R., o šis – P. G., kuris, tęsdamas nusikalstamą veiklą ir žinodamas, kad pagal V. R. jam pateiktus UAB „S.“, UAB „E.“, UAB “J.“, UAB „B.“, UAB „O.“, UAB „J.“ PVM sąskaitą-faktūrą LEA 3475681 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 2002.12.24, PVM sąskaitą-faktūrą LEA 3475683 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 2002.12.30, PVM sąskaitą-faktūrą LEA 3475689 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 2003-01-18, PVM sąskaitą-faktūrą LEA 3475697 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 2003-02-11, PVM sąskaitą-faktūrą LEA 3475700 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 2003-02-28, PVM sąskaitą-faktūrą LEA 3475709 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 04/01, PVM sąskaitą-faktūrą LEA 3475713, PVM sąskaitą-faktūrą LEA 3475729, PVM sąskaitą-faktūrą LEA 3475746 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 2003.07.28, PVM sąskaitą-faktūrą LBH 8101735 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 2002.12.30, PVM sąskaitą-faktūrą LBH 8101741 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 2002.12.31, PVM sąskaitą-faktūrą LBH 8101738 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 2002.12.31, PVM sąskaitą-faktūrą LBH 8101746 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 02/28, PVM sąskaitą-faktūrą LEA 6799004 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 2003-04-04, PVM sąskaitą-faktūrą LEA 6799052 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 2003.07.24, PVM sąskaitą-faktūrą LEB 1628359 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 03/28-1, PVM sąskaitą-faktūrą LEB 2901380 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 08/21.1, PVM sąskaitą-faktūrą LEB 2901397 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 08/21.1, PVM sąskaitą-faktūrą LEB 2901407 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 09/30-1, PVM sąskaitą-faktūrą LEB 2901403 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 10/09-1, PVM sąskaitą-faktūrą LEB 2901430 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 10/28-1, PVM sąskaitą-faktūrą LEB 2901473, PVM sąskaitą-faktūrą LEB 2901497 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 01-27-1, PVM sąskaitą-faktūrą LEB 2901499 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 02-27-1, PVM sąskaitą-faktūrą LEB 7258164 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 11/14, PVM sąskaitą-faktūrą LEB 7258169 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 11/28, PVM sąskaitą-faktūrą LEB 7258179 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 12-12-1, PVM sąskaitą-faktūrą LEB 7258182 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 12-19-2, PVM sąskaitą-faktūrą LEB 7258183 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 12-22-3, PVM sąskaitą-faktūrą LEB 7258190 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 12-29-4 sandoriai tarp UAB „S.“, UAB „E.“, UAB „J.“, UAB „B.“, UAB „O.“, UAB “J.“ ir AB „V.“ nėra įvykę, suorganizavo šių suklastotų tikrų arba pagamintų netikrų dokumentų perdavimą AB „V.“ finansininkams ir jų įtraukimą į UAB „V.“ buhalterinę apskaitą bei metines pelno mokesčio deklaracijas, jų duomenis įskaitant kaip sąnaudas, mažinančias apmokestinamąjį pelną. AB „V.“ finansininkai, nežinodami, kad P. G. pateiktose PVM sąskaitose-faktūrose ir prie jų pridedamuose dokumentuose nurodytos paslaugos ir prekės realiai UAB „V.“ parduotos nebuvo ir šios PVM sąskaitos-faktūros bei prie jų pateikti dokumentai yra suklastoti arba netikri, įtraukė juos į AB „V.“ buhalterinę apskaitą kaip sąnaudas, mažinančias apmokestinamąjį pelną, ir UAB „V.“ metines pelno mokesčio deklaracijas už 2002 m. ir 2003 m., kurių 89 langeliuose nurodė 1 048 267,86 Lt mažesnį apmokestinamąjį pelną bei 96 langeliuose nurodė 157 240,22 Lt mažesnį mokėtiną pelno mokestį, taip 157 240,22 Lt sumažindami valstybės biudžetui mokėtiną pelno mokestį, bei šias deklaracijas 2003-09-25, 2004-09-24 pateikė Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Vilniaus skyriui, esančiam Vilniuje, Šermukšnių g. 4. Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos darbuotojams, įtakotiems apgaulės, pagal AB „V.“ pateiktas pelno mokesčio deklaracijas gavus iš AB „V.“ 157 240,22 Lt mažesnį pelno mokestį, P. G., veikdamas bendrininkų grupe su S. K. suburto ir vadovaujamo nusikalstamo susivienijimo nariais – S. K., V. R., E. L. bei kitais nenustatytais to paties nusikalstamo susivienijimo nariais, apgaule AB „V.“ naudai įgijo didelės vertės turtinę teisę į 157 240,22 Lt pelno mokesčio ir panaikino didelės vertės turtinę prievolę šiuos pinigus sumokėti į valstybės biudžetą.

36Taip pat juridinis asmuo AB „V.“ (dabar AB „B. G. I.“, įmonės kodas ( - ), ( - ) registruota Vilniaus miesto savivaldybės administracijos teisės departamento registro tarnyboje, rejestro Nr. ( - ), adresas: ( - ) pagal BK 20 straipsnio 2 dalį ir 300 straipsnio 2 dalį (2000 m. rugsėjo 26 d. įstatymo Nr. VIII-1968 redakcija, galiojusi nuo 2003-05-01 iki 2006-02-10) nuteistas už tai, kad atstovaujamas generalinio direktoriaus P. G., kuris vadovaudamas AB „V.“ turėjo teisę jai atstovauti, priimti sprendimus jos vardu bei kontroliuoti jos veiklą ir kuris, veikdamas AB „V.“ vardu, jos naudai ir interesais, nuo 2002 m. gruodžio mėn. iki 2005 m. rugsėjo mėn., tiksliau nenustatytu laiku, Vilniuje, tiksliau nenustatytoje vietoje, suklastojo tikrus dokumentus ir juos panaudojo, dėl to buvo padaryta didelės žalos, būtent:

37P. G., žinodamas, kad pagal UAB „S.“, UAB „E.“, UAB „J.“, UAB “B.“, UAB „O.“, UAB „J.“ PVM sąskaitą-faktūrą LEA 3475681 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 2002.12.24, PVM sąskaitą-faktūrą LEA 3475683 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 2002.12.30, PVM sąskaitą-faktūrą LEA 3475689 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 2003-01-18, PVM sąskaitą-faktūrą LEA 3475697 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 2003-02-11, PVM sąskaitą-faktūrą LEA 3475700 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 2003-02-28, PVM sąskaitą-faktūrą LEA 3475709 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 04/01, PVM sąskaitą-faktūrą LEA 3475713, PVM sąskaitą-faktūrą LEA 3475729, PVM sąskaitą-faktūrą LEA 3475746 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 2003.07.28, PVM sąskaitą-faktūrą LBH 8101735 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 2002.12.30, PVM sąskaitą-faktūrą LBH 8101741 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 2002.12.31, PVM sąskaitą-faktūrą LBH 8101738 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 2002.12.31, PVM sąskaitą-faktūrą LBH 8101746 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 02/28, PVM sąskaitą-faktūrą LEA 6799004 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 2003-04-04, PVM sąskaitą-faktūrą LEA 6799052 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 2003.07.24, PVM sąskaitą-faktūrą LEB 1628359 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 03/28-1, PVM sąskaitą-faktūrą LEB 2901380 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 08/21.1, PVM sąskaitą-faktūrą LEB 2901397 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 08/21.1, PVM sąskaitą-faktūrą LEB 2901407 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 09/30-1, PVM sąskaitą-faktūrą LEB 2901403 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 10/09-1, PVM sąskaitą-faktūrą LEB 2901430 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 10/28-1, PVM sąskaitą-faktūrą LEB 2901473, PVM sąskaitą-faktūrą LEB 2901497 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 01-27-1, PVM sąskaitą-faktūrą LEB 2901499 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 02-27-1, PVM sąskaitą-faktūrą LEB 7258164 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 11/14, PVM sąskaitą-faktūrą LEB 7258169 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 11/28, PVM sąskaitą-faktūrą LEB 7258179 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 12-12-1, PVM sąskaitą-faktūrą LEB 7258182 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 12-19-2, PVM sąskaitą-faktūrą LEB 7258183 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 12-22-3, PVM sąskaitą-faktūrą LEB 7258190 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 12-29-4 sandoriai tarp UAB „S.“, UAB „E.“, UAB “J.“, UAB „B.“, UAB „O.“, UAB “J.“ ir AB „V.“ nėra įvykę, suorganizavo, kad AB „V.“ finansininkai šiuos žinomai suklastotus dokumentus įtrauktų į AB “V.” buhalterinę apskaitą kaip sąnaudas, mažinančias apmokestinamąjį pelną, ir užpildytų AB „V.“ metines pelno mokesčio deklaracijas už 2002 m. ir 2003 m. AB „V.“ finansininkams užpildžius minėtas UAB „V.“ metines pelno mokesčio deklaracijas, 89 langeliuose nurodant 1 048 267,86 Lt mažesnį apmokestinamąjį pelną bei 96 langeliuose nurodant 157 240,22 Lt mažesnį mokėtiną pelno mokestį, P. G., žinodamas, kad metinėse pelno mokesčio deklaracijose yra įrašyti žinomai melagingi duomenys, kaip AB „V.“ generalinis direktorius pasirašė AB „V.“ metines pelno mokesčio deklaracijas už 2002 m. bei 2003 m. ir taip suklastojo tikrus dokumentus. Tęsdamas nusikalstamą veiką, P. G. suorganizavo, kad AB „V.“ finansininkai pateiktų Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Vilniaus skyriui, esančiame Vilniuje, Šermukšnių g. 4, AB „V.“ metines pelno deklaracijas už 2002 m. ir 2003 m. su įrašytais žinomai melagingais duomenimis. AB „V.“ finansininkams 2003-09-25, 2004-09-24 pateikus Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Vilniaus skyriui AB „V.“ metines pelno mokesčio deklaracijas už 2002 m. ir 2003 m., P. G. panaudojo suklastotus dokumentus, dėl to valstybės biudžetas patyrė didelės – 157 240,22 Lt žalos.

38Taip pat juridinis asmuo AB „V.“ (dabar AB „B. G. I.“, įmonės kodas ( - ), ( - ) registruota Vilniaus miesto savivaldybės administracijos teisės departamento registro tarnyboje, rejestro Nr. ( - ), adresas: ( - ) nuteistas pagal BK 20 straipsnio 2 dalį ir 222 straipsnio 1 dalį už tai, kad, atstovaujama generalinio direktoriaus P. G., kuris vadovaudamas AB „V.“ turėjo teisę jai atstovauti, priimti sprendimus jos vardu bei kontroliuoti jos veiklą ir kuris veikdamas AB „V.“ vardu, jos naudai ir interesais, nuo 2002 m. iki 2004 m., tiksliau nenustatytu laiku, Vilniuje, tiksliau nenustatytoje vietoje, veikdamas bendrininkų grupe su S. K. suburto bei vadovaujamo nusikalstamo susivienijimo nariais – S. K., V. R., E. L. bei kitais nenustatytais to paties nusikalstamo susivienijimo nariais, veikdamas vieninga tyčia, apgaulingai tvarkė AB „V.“ buhalterinę apskaitą, būtent:

39P. G., Vilniuje, veikdamas bendrininkų grupe su S. K. suburto ir vadovaujamo nusikalstamo susivienijimo nariais – S. K., V. R., E. L. ir kitais nenustatytais to paties nusikalstamo susivienijimo nariais, būdamas AB „V.“ ( - ) registruotos Vilniaus miesto savivaldybės administracijos teisės departamento registro tarnyboje, registracijos Nr. ( - ), įmonės kodas ( - ), adresas: ( - ) generaliniu direktoriumi, pagal 2001-11-06 Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo (Nr. IX-574) 21 straipsnio 1 dalies nuostatą („Už apskaitos organizavimą pagal šio Įstatymo reikalavimus atsako ūkio subjekto vadovas“) būdamas atsakingas už įmonės buhalterinės apskaitos tvarkymą, apgaulingai tvarkė 2002–2004 metų laikotarpio UAB „V.“ buhalterinę apskaitą, t. y. pažeisdamas Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo (Nr. IX-574) 6 straipsnio 2 dalies nuostatą, kad „į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu“ ir 12 straipsnio 1 dalies nuostatą, kad „visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais, apskaitos dokumentai surašomi ūkinės operacijos ir ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykius”, nuo 2002 iki 2004 m., žinodamas, kad tarp UAB „V.“ ir UAB “S.“, UAB „E.“, UAB “J.“, UAB „B.“, UAB „O.“, UAB “J.“ realiai neįvyko jokių ūkinių operacijų ar ūkinių įvykių, į UAB „V.“ buhalterinę apskaitą įtraukė S. K. suburto ir vadovaujamo nusikalstamo susivienijimo narių S. K., V. R. ir E. L. suklastotus bei pateiktus dokumentus: UAB „S.“ PVM sąskaitą-faktūrą LEA 3475681 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 2002.12.24, PVM sąskaitą-faktūrą LEA 3475683 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 2002.12.30, PVM sąskaitą-faktūrą LEA 3475689 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 2003-01-18, PVM sąskaitą-faktūrą LEA 3475697 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 2003-02-11, PVM sąskaitą-faktūrą LEA 3475700 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 2003-02-28, PVM sąskaitą-faktūrą LEA 3475709 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 04/01, PVM sąskaitą-faktūrą LEA 3475713, PVM sąskaitą-faktūrą LEA 3475729, PVM sąskaitą-faktūrą LEA 3475746 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 2003.07.28, UAB „E.“ PVM sąskaitą-faktūrą LBH 8101735 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 2002.12.30, PVM sąskaitą-faktūrą LBH 8101741 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 2002.12.31, PVM sąskaitą-faktūrą LBH 8101738 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 2002.12.31, PVM sąskaitą-faktūrą LBH 8101746 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 02/28, UAB „J.“ PVM sąskaitą-faktūrą LEA 6799004 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 2003-04-04, PVM sąskaitą-faktūrą LEA 6799052 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 2003.07.24, UAB „B.“ PVM sąskaitą-faktūrą LEB 1628359 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 03/28-1, UAB “O.“ PVM sąskaitą-faktūrą LEB 2901380 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 08/21.1, PVM sąskaitą-faktūrą LEB 2901397 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 08/21.1, PVM sąskaitą-faktūrą LEB 2901407 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 09/30-1, PVM sąskaitą-faktūrą LEB 2901403 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 10/09-1, PVM sąskaitą-faktūrą LEB 2901430 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 10/28-1, PVM sąskaitą-faktūrą LEB 2901473, PVM sąskaitą-faktūrą LEB 2901497 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 01-27-1, PVM sąskaitą-faktūrą LEB 2901499 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 02-27-1, UAB „J.“ PVM sąskaitą-faktūrą LEB 7258164 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 11/14, PVM sąskaitą-faktūrą LEB 7258169 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 11/28, PVM sąskaitą-faktūrą LEB 7258179 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 12-12-1, PVM sąskaitą-faktūrą LEB 7258182 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 12-19-2, PVM sąskaitą-faktūrą LEB 7258183 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 12-22-3, PVM sąskaitą-faktūrą LEB 7258190 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 12-29-4, PVM sąskaitą-faktūrą LEC 1749797 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 2004.02.02, PVM sąskaitą-faktūrą LEC 1749804 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 03/09-1, PVM sąskaitą-faktūrą LEC 1749807 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 03/18-3, PVM sąskaitą-faktūrą LEC 1749810 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 03/30-1, PVM sąskaitą-faktūrą LEC 1749819 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 04/15-1, PVM sąskaitą-faktūrą LEC 1749823 ir prie jos pridedamą atliktų darbų aktą Nr. 04/20-1, kuriuose buvo nurodyti melagingi duomenys apie tariamai minėtų įmonių AB „V.“ parduotas prekes ir paslaugas, dėl to nebuvo galima iš dalies nustatyti AB „V.“ 2002–2004 m. įsipareigojimų dydžio bei struktūros.

40Kasaciniu skundu nuteistasis P. G. prašo panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. birželio 3 d. nuosprendžio dalį dėl jo ir perduoti šią bylos dalį iš naujo nagrinėti apeliacine tvarka arba pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. lapkričio 10 d. nuosprendžio bei Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. birželio 3 d. nuosprendžio dalis dėl jo: nutraukti bylos dalį pagal BK 183 straipsnio 2 dalį, nepadarius veikos, turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių (BPK 3 straipsnio 1 dalies 1 punktas), panaikinti baudžiamojo poveikio priemonės taikymą BK 72 straipsnio pagrindu, veiksmus, kvalifikuotus pagal BK 222 straipsnio 1 dalį ir 300 straipsnio 2 dalį kaip sutaptį, perkvalifikuoti pagal BK 222 straipsnio 1 dalį ir paskirti teisingą galutinę subendrintą bausmę, arba panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. birželio 3 d. nuosprendžio dalį dėl jo ir palikti galioti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. lapkričio 10 d. nuosprendį su pakeitimais: veiką, kvalifikuotą pagal BK 222 straipsnio 1 dalį ir 300 straipsnio 2 dalį kaip sutaptį, perkvalifikuoti pagal BK 222 straipsnio 1 dalį, ištaisyti bausmių bendrinimo klaidą ir, vadovaujantis BK 63 straipsnio 2, 5 dalimis, paskirtas bausmes subendrinti apėmimo būdu bei galutinę subendrintą bausmę paskirti 200 MGL (26 000 Lt) dydžio baudą.

41Kasatorius skundžia teismų sprendimus dėl esminių BPK pažeidimų padarymo ir netinkamo baudžiamojo įstatymo taikymo.

42P. G. teigia, kad, vertindamas įrodymus, pirmosios instancijos teismas padarė esminį BPK 20 straipsnio 5 dalies pažeidimą, o apeliacinės instancijos teismas šio pažeidimo neištaisė, neišnagrinėjo esminių jo apeliacinio skundo argumentų.

43Kasatorius nurodo, kad ginčijo pirmosios instancijos teismo nuosprendį dėl įrodymų, kurių pagrindu buvo nuteistas pagal BK 183 straipsnio 2 dalį, vertinimo, nes, jo nuomone, teismas pažeidė BPK 20 straipsnio 5 dalies reikalavimus, t. y. vertino įrodymus neišsamiai ištyręs visas bylos aplinkybes, nepaneigęs kasatoriaus parodymų, priešingai, nurodęs, kad būtent jis turi pateikti įrodymus dėl bendrovės pinigų panaudojimo, be to, jis ginčijo BK 183 straipsnio 2 dalyje įtvirtinto nusikaltimo sudėties subjektyviuosius požymius – tiesioginę tyčią, tikslą ir motyvus.

44Kasatorius atkreipia dėmesį į tai, kad nuo pat ikiteisminio tyrimo pradžios nuosekliai aiškino, jog neturėjo tyčios pasisavinti bendrovės turto, pinigai neoficialiai buvo panaudoti bendrovės reikmėms (instrumentams, detalėms pirkti, bendrovės patalpoms remontuoti). Ikiteisminio tyrimo metu buvo labai lengva patikrinti šiuos faktus, atlikus AB „V.“ buhalterinę reviziją, kuri būtų patvirtinusi kasatoriaus parodymus. Be to, tai, kad bendrovės darbas nebuvo sutrikęs, įrenginiai buvo aprūpinti neoficialiai nupirktomis atsarginėmis detalėmis, teisme patvirtino liudytojas E. R. ir kt. Tačiau ikiteisminis tyrimas buvo atliktas neišsamiai, apsiribota tuo, kad nustatyti PVM sąskaitų-faktūrų ir atliktų darbų aktų klastojimo faktai, tačiau jie reikšmingi BK 222 ir 182 straipsniuose numatytų nusikaltimų, o ne BK 183 straipsnyje numatyto nusikaltimo sudėčiai. Kadangi ikiteisminis tyrimas buvo atliktas neišsamiai, tai ir teismai, esmingai pažeisdami BPK 20 straipsnio 5 dalies reikalavimus, neturėjo galimybės ištaisyti ikiteisminio tyrimo klaidų. Šias klaidas pripažino ir apeliacinis teismas, konstatavęs, kad nustatyti piniginių lėšų panaudojimo įmonės reikmėms faktą praėjus 7–9 metams po nusikalstamų veikų padarymo nėra jokių galimybių.

45Padaręs tokias išvadas, kuriomis iš esmės aiškiai pripažino, kad kasatoriaus aiškinimas dėl lėšų panaudojimo bendrovės reikmėms nepaneigtas ir to patikrinti per įmonės buhalterinę apskaitą šiuo metu nebegalima, apeliacinės instancijos teismas privalėjo ypač atidžiai patikrinti nuosprendžio pagrįstumą, be to, atsižvelgdamas į tai, jog buvo išnaudotos visos galimybės abejonėms pašalinti, privalėjo vadovautis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjų senato 2003 m. birželio 20 d. nutarimo Nr. 40 „Dėl teismų praktikos taikant Baudžiamojo proceso kodekso normas, reglamentuojančias nuosprendžio surašymą“ 3.1.8 punkte pateiktu išaiškinimu, kad apkaltinamasis nuosprendis negali būti grindžiamas prielaidomis, o abejonės aiškinamos kaltinamojo naudai. Tačiau visos abejonės nebuvo aiškinamos kasatoriaus naudai, priešingai, abiejų instancijų teismai, pažeisdami nekaltumo prezumpcijos principą (BPK 44 straipsnio 6 dalis), nurodė, kad jis turi pateikti įrodymus dėl bendrovės pinigų panaudojimo jos reikmėms, t. y. nepaneigę jo nuoseklių parodymų bei neatlikę buhalterinės revizijos, kuri būtų patvirtinusi, kad oficialiai atsarginės dalys, instrumentai nebuvo perkami, o remontai oficialiai neatlikti, nors faktiškai visa tai buvo daroma, perkėlė įrodinėjimo naštą jam. Be to, rašytinių duomenų dėl pinigų panaudojimo bendrovės reikmėms ir nebuvo galima pateikti, nes daiktai buvo įsigyjami pigiau, tačiau be dokumentų. Taip pat teismai nekreipė dėmesio į tai, kad bendrovės ūkinė veikla vyko normaliai, nes buvo aprūpinta reikalingomis detalėmis ir instrumentais, todėl teismai vadovavosi apkaltinamąja nuostata ir buvo šališki.

46Apeliacinės instancijos teismas taip pat padarė išvadą, kad nekyla abejonių, jog kasatoriaus teiginiai dėl 40 000 Lt vertės įrankių pirkimo be dokumentų Gariūnuose iš nepažįstamo asmens BPK 20 straipsnio prasme negali būti pripažinti įstatymo nustatyta tvarka gautais duomenimis, turinčiais įrodomąją vertę, tačiau, kasatoriaus nuomone, šis teiginys yra deklaratyvus, nes nepagrįstas teisiniais argumentais. Kasatorius pažymi, kad pagal BPK 20 straipsnio 3, 4 dalis kaltinamojo parodymai taip pat yra įrodymai, tačiau teismai nuoseklių jo parodymų, kad įrankiai buvo pirkti be dokumentų Gariūnuose, nepaneigė. Be to, teismas privalo duodamus parodymus paneigti, o ne įpareigoti kaltinamąjį pateikti duomenis, kurie patvirtintų jo parodymus, priešingu atveju pažeidžiamas nekaltumo prezumpcijos principas.

47Kasatorius taip pat nesutinka su apeliacinės instancijos teismo išvadomis, padarytomis dėl BK 72 straipsnio 2 dalies 3 punkto taikymo, būtent, kad byloje civilinis ieškinys nepareikštas, iš AB „V.“ atstovo paaiškinimų pirmosios instancijos teisme matyti, kad bendrovė dėl P. G. nusikalstamos veikos nuostolių nepatyrė ir šiam jokių pretenzijų neturi, todėl, esant tokioms aplinkybėms, apeliantų teiginiai apie galimą civilinio ieškinio pareiškimą ateityje, kartu ir apie dvigubą P. G. nubaudimą, šiuo atveju gali būti vertinami tik kaip noras padėti išvengti P. G. turto konfiskavimo taikymo. Kasatorius mano, kad šie teiginiai deklaratyvūs ir prieštarauja kasacinėje byloje Nr. 2K-489/2010 pateiktiems išaiškinimams, jog toje pačioje byloje baudžiamojon atsakomybėn traukiamas asmuo, turintis kaltinamojo teises, negali būti dar ir civiliniu ieškovu bei prašyti iš kito kaltinamojo atlyginti žalą. Remdamasis tokia praktika, kasatorius daro išvadą, kad juridinis asmuo kaltininkui dėl turto pasisavinimo gali pareikšti ieškinį tik civilinio proceso tvarka, todėl apeliacinio teismo išvados prieštarauja minėtam teismų praktikos suformuotam precedentui.

48Toliau kasatorius tvirtina, kad apeliacinės instancijos teismas padarė esminį BPK 320 straipsnio 4 dalies pažeidimą. Šis pažeidimas reiškėsi tuo, kad apeliacinės instancijos teismas pakeitė pirmosios instancijos teismo nuosprendžio dalį dėl netinkamo baudžiamojo įstatymo, t. y. BK 72 straipsnio 2 dalies 3 punkto, taikymo, ir papildomai vadovaudamasis BK 72 straipsnio 5 dalimi vietoje pirmosios instancijos teismo sprendimo konfiskuoti nusikalstamu būdu gautus pinigus – 1 721 373,42 Lt nusprendė konfiskuoti iš P. G. tokios pačios vertės turto. Kasatorius pažymi, kad pirmosios instancijos teismo nuosprendį apeliacine tvarka skundė tik jis ir juridinio asmens AB „V.“ atstovas, be kita ko, prašydami panaikinti baudžiamojo poveikio priemonę – 1 721 373,42 Lt konfiskavimą, tuo tarpu prokuroras šio nuosprendžio neskundė, taigi teismas pablogino kasatoriaus teisinę padėtį iš esmės pritaikydamas kitą baudžiamojo poveikio priemonę, numatytą BK 72 straipsnio 5 dalyje, kuri sukelia visiškai skirtingus teisinius padarinius, nei buvo nusprendęs pirmosios instancijos teismas. Kasatorius sutinka su apeliacinio teismo išvada, kad pirmosios instancijos teismas padarė baudžiamojo įstatymo taikymo klaidą (pas kasatorių pinigai nebuvo rasti, taigi realiai pinigų konfiskavimo nebūtų įmanoma įvykdyti), tačiau tvirtina, jog apeliacinės instancijos teismas šią klaidą galėjo ištaisyti tik tuo atveju, jeigu būtų buvęs paduotas prokuroro skundas. Be to, apeliacinio teismo nuosprendžio turinys yra prieštaringas, nes nurodyta, kad apeliantų skundai iš dalies tenkintini, nors iš tiesų jie buvo visiškai atmesti, netgi pabloginant kasatoriaus teisinę padėtį, tačiau rezoliucinėje nuosprendžio dalyje nenurodyta, jog skundai atmesti. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą teismų praktiką toks BPK 326 straipsnio 1 dalies pažeidimas taip pat vertinamas kaip esminis.

49Taip pat kasatorius teigia, kad buvo netinkamai pritaikytas baudžiamasis įstatymas – BK 183 straipsnio 2 dalis. Teismai nepaneigė nuoseklių kasatoriaus parodymų, kad pinigai buvo panaudoti bendrovės reikmėms, todėl jo veikoje nėra šio nusikaltimo sudėties subjektyviojo požymio – tiesioginės tyčios pasisavinti bendrovės turtą.

50Skunde nurodoma ir apie netinkamą BK 222 straipsnio ir 300 straipsnio 2 dalies taikymą. Pirmosios instancijos teismas apgaulingą buhalterinės apskaitos tvarkymą panaudojant suklastotas sąskaitas-faktūras ir atliktų darbų priėmimo aktus, t. y. buhalterinės apskaitos dokumentus, kvalifikavo kaip dviejų nusikaltimų – BK 222 straipsnio ir 300 straipsnio 2 dalies – sutaptį, tačiau tai neatitinka Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato 2005 m. gruodžio 29 d. nutarimo Nr. 55 „Dėl teismų praktikos nusikalstamų veikų finansų sistemai baudžiamosiose bylose (BK 214, 215, 219, 220, 221, 222, 223 straipsniai)“ 31 punkte pateikto išaiškinimo, kad tais atvejais, kai apgaulingai tvarkant buhalterinę apskaitą suklastojami buhalterinės apskaitos dokumentai arba apskaitos registrai, kaltininko veika kvalifikuojama tik pagal BK 222 straipsnį. Tokios praktikos laikytasi ir kasacinės bylose Nr. 2K-23/2006, 2K-246/11, kuriose priimti sprendimai turi precedento galią (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 28 d. ir 2007 m. spalio 24 d. nutarimai). Taigi kasatorius daro išvadą, kad jo veiksmų kvalifikavimas pagal BK 300 straipsnio 2 dalį yra perteklinis, todėl ši norma pritaikyta netinkamai, teismai nesilaikė Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotų precedentų analogiškose bylose.

51Dėl netinkamo BK 63 straipsnio 2 ir 5 dalių taikymo kasatorius nurodo, kad pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis BK 63 straipsnio 2 ir 5 dalimis, paskirtas bausmes subendrinęs apėmimo būdu, galutinę subendrintą bausmę paskyrė 270 MGL (35 100 Lt) dydžio baudą. Tačiau teismas padarė klaidą, nes už atskirus nusikaltimus griežčiausia bausmė buvo paskirta 200 MGL bauda (pagal BK 182 straipsnio 2 dalį), todėl teismas galutinę subendrintą bausmę turėjo paskirti ne 270 MGL (35 100 Lt) dydžio baudą, o 200 MGL (26 000 Lt) dydžio baudą. Kasatorius atkreipia dėmesį į tai, kad pagal BK 183 straipsnio 2 dalį, vadovaujantis BK 54 straipsnio 3 dalimi, buvo paskirta 270 Lt dydžio bauda, o pagal BK 182 straipsnio 2 dalį (dėl turtinės teisės į valstybės biudžetui priklausančias lėšas įgijimo ir turtinės prievolės šiuos pinigus (pelno mokestį) sumokėti į valstybės biudžetą panaikinimo AB „V.“ naudai), vadovaujantis BK 54 straipsnio 3 dalimi, – 200 Lt dydžio bauda, taigi teismas už šiuos nusikaltimus paskyrė konkrečias baudas, kurių negalima laikyti techninėmis klaidomis. Taip pat kasatorius pažymi, kad apeliacine tvarka ginčijo nuteisimą pagal BK 183 straipsnio 2 dalį, prašydamas išteisinti pagal šį straipsnį (patenkinus tokį prašymą teismas turėtų iš naujo subendrinti paskirtas bausmes), todėl atskirai neteisingo paskirtų bausmių subendrinimo neakcentavo.

52Kasaciniu skundu nuteistasis juridinis asmuo AB „B. G. I.“ (ankstesnis pavadinimas AB „V.“) ir jo gynėjas Jonas Masiokas prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. lapkričio 10 d. nuosprendį ir Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. birželio 3 d. nuosprendį bei atliesti nuo baudžiamosios atsakomybės juridinį asmenį AB „B. G. I.“ (ankstesnis pavadinimas AB „V.“), jam praradus pavojingumą (BK 36 straipsnis), taip pat panaikinti šių teismų sprendimų dalis dėl 1 721 373,42 Lt vertės turto konfiskavimo.

53Kasatoriai nurodo, kad teismai netinkamai taikė BK bendrosios dalies normas, reglamentuojančias nusikalstamą veiką padariusio juridinio asmens atleidimą nuo baudžiamosios atsakomybės dėl to, kad jis, pasikeitus esminėms faktinėms aplinkybėms, prarado pavojingumą, t. y. BK 20 ir 36 straipsnius.

54Pripažindami AB „V.“ kalta dėl nusikaltimų, kuriuos padarė jos naudai ir interesais buvęs vadovas P. G., teismai laikė, kad juridinis asmuo negali būti atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal BK 36 straipsnį dėl jo pertvarkymo ir teisinės formos pasikeitimo. Tačiau teismai visai nepagrįstai juridinio asmens savininko bei jo paskirtų valdymo organų pasikeitimą kvalifikavo kaip formalų juridinio asmens pertvarkymą, nesudarantį pagrindo atleisti pertvarkyto asmens nuo baudžiamosios atsakomybės.

55Kasatoriai teigia, kad nagrinėjamoje byloje negalima vadovautis kasacinėje byloje Nr. 2K-355/2010 pateiktais išaiškinimais, nes joje faktinė situacija iš esmės skiriasi nuo nagrinėjamos. Kasacinėje byloje Nr. 2K-355/2010 įvyko tik formalus faktinių aplinkybių pasikeitimas – pasikeitė įmonės juridinis statusas bei forma (neribotos atsakomybės individuali įmonė buvo pertvarkyta į ribotos atsakomybės juridinį asmenį – uždarąją akcinę bendrovę, kurios vienintele akcininke tapo individualios įmonės savininkė), tuo tarpu nagrinėjamu atveju įvyko esminis faktinių aplinkybių pasikeitimas, dėl kurio juridinis asmuo prarado savo pavojingumą, t. y. įvyko savininko, jo paskirtų valdymo organų, bendrovės veiklos pasikeitimas.

56Nusikalstamos veikos, už kurių padarymą nuteistas P. G. ir AB „V.“, padarytos 2002 m. gruodžio–2004 m. birželio mėn. laikotarpiu, kai AB „V.“ akcijos priklausė dviem savininkams – UAB „M.“ ir P. G. Bendrovei vadovavo šių akcininkų paskirta valdyba bei generalinis direktorius P. G. 2005 m. pradžioje Estijos investuotojas „B. G. A.“ sudarė dvi akcijų pirkimo-pardavimo sutartis, kuriomis nupirko AB „V.“ akcijas. Sutartyje, be kita ko, buvo numatyta, kad sandoris užbaigiamas, jei bendrovė teisėtai veikia pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, o jos turtas teisingai apskaitomas jos finansinėje atskaitomybėje ir pan. 2005 m. kovo 31 d. akcijų pirkimo-pardavimo sandoriai užbaigti, atlikto teisinio ir finansinio patikrinimo metu negavus informacijos, paneigiančios akcijų pardavėjų pareiškimus apie bendrovės veiklą, todėl „B. G. A“ sumokėjo sutartyje numatytą kainos dalį, taip pat šalys susitarė, kad kitos kainos dalys bus mokamos 2006 m. liepos 1 d. ir 2007 m. liepos 1 d. Naujasis savininkas, perėmęs akcijas, 2005 m. balandžio 13 d. atleido P. G. iš generalinio direktoriaus pareigų, suformavo naują valdybą, pakeitė bendrovės verslo kryptį – nuspręsta, kad bendrovė užsiims vien tik nekilnojamojo turto valdymu, ir nutraukė anksčiau vykdytą komercinę veiklą, susijusią su metalo konstrukcijų gamyba, be to, buvo pakeistas įmonės pavadinimą į AB „B. G. I.“.

572006 m. liepos 31 d. buvo gautas Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko sprendimas, kuriuo priskaičiuotas į valstybės biudžetą 2002 m. sausio 1 d.–2004 m. gruodžio 31 d. nesumokėtas 220 637 Lt pelno mokestis. AB „B. G. I.“ geranoriškai sumokėjo šį mokestį, baudą ir delspinigius. Minėtame sprendime nurodoma, kad bendrovė geranoriškai bendradarbiavo su mokesčių administratoriumi. Kadangi nesumokėtas pelno mokestis buvo už laikotarpį, kai bendrovė nepriklausė „B. G. A.“, todėl 2007 m. vasario 19 d. ir 2007 m. liepos 23 d. buvo sudaryti susitarimai dėl taikaus ginčo sureguliavimo su P. G. ir UAB „M.“, kurių pagrindu buvo sustabdytas dalies mokėjimas už akcijas, kuris buvo įskaitytas už patirtus nuostolius – nesumokėtą pelno mokestį, delspinigius ir baudą.

58Apie buvusio juridinio asmens vadovo nusikalstamą veiką, vykdytą 2002–2004 m., naujasis juridinio asmens savininkas ir jo paskirti vadovai sužinojo tik gavę Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (toliau – ir FNTT) 2008 m. spalio 1 d. raštą dėl juridinio asmens traukimo baudžiamojon atsakomybėn kartu su P. G. Naujasis juridinio asmens savininkas yra užsienio investuotojas Estijoje registruota įmonė „B. G. A.“, turinti gerą reputaciją ir valdanti daug įmonių. Naujasis savininkas nebuvo ir nėra susijęs jokiais asmeniniais ar verslo ryšiais su ankstesniais AB „V.“ savininkais bei vadovais, taip pat jam iki FNTT pranešimo apie juridinio asmens traukimą baudžiamojon atsakomybėn nebuvo ir negalėjo būti žinoma apie ankstesnio vadovo veikas. Po juridinio asmens perėmimo 2005 m. kovo 31 d. AB „B. G. I.“ sąžiningai vykdė mokestines prievoles valstybei, Valstybinė mokesčių inspekcija nėra nustačiusi jokių pažeidimų. Be to, 2005 m. akcijų pirkimo-pardavimo sandoris yra pasibaigęs, su buvusiais savininkais visiškai atsiskaityta ir nėra teisinių galimybių pagal sutarties sąlygas pareikalauti iš buvusių akcininkų nuostolių, susidariusių dėl juridinio asmens vadovo neteisėtos veikos, atlyginimo.

59Teismai, vertindami juridinio asmens savininko ir valdymo organų pasikeitimą kaip formalų juridinio statuso ir formos pasikeitimą, nesudarantį pagrindo atleisti juridinio asmens nuo baudžiamosios atsakomybės, kartu pripažino, kad juridinio asmens pavojingumas išlieka. Taigi juridinis asmuo buvo vertinamas atskirai nuo fizinių asmenų, per kuriuos juridinis asmuo veikė, tačiau tokia juridinio asmens samprata nesuderinama su Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2009 m. birželio 8 d. nutarimo išvadomis dėl BK 20 straipsnio taikymo, kuriame pažymėta, kad juridinio asmens, kaip savarankiško teisinių santykių subjekto, specifiškumą lemia ir tai, kad jis, turėdamas savarankišką struktūrą, teisnumą ir veiksnumą, tų santykių dalyvis yra per fizinius asmenis (vadovą, įgaliotą atstovą ir pan.), vadinasi, juridinio asmens veikla neatsiejama nuo atitinkamų fizinių asmenų, per kuriuos jis veikia, veiklos ir be jų veiklos apskritai būtų neįmanoma.

60Toliau skunde nurodoma, kad skirdamas bausmę teismas ignoravo byloje nustatytą faktą, jog po nusikalstamos veikos padarymo atsirado aplinkybių (pasikeitė savininkas, veiklos pobūdis ir pan.), kurioms esant kriminalinės bausmės skyrimas tapo nesuderinamas su BK 41 straipsnio nuostatomis dėl bausmės paskirties. Sprendžiant dėl juridinio asmens nubaudimo, būtina vadovautis BK 41 straipsniu, apibrėžiančiu bausmę ir jos paskirtį, taip pat būtina atsižvelgti į juridinio asmens specifiką, kurią sudaro juridinio asmens ryšys su konkrečiais fiziniais asmenimis, kurie veikia juridinio asmens vardu, jam vadovauja ar kontroliuoja. Iš esmės pasikeitus aplinkybėms, nebeliko pagrindo juridinį asmenį bausti kriminaline bausme, kartu nubaudžiant už ankstesniojo vadovo padarytus teisės pažeidimus dabartinį juridinio asmens savininką – užsienio investuotoją „B. G. I.“, praėjus daugiau kaip septyneriems metams po P. G. inkriminuotų veikų padarymo bei šešeriems metams po bendrovės perėmimo. Toks nubaudimas nepateisinamas nė vienu iš BK 41 straipsnio 2 dalyje nurodytų pagrindų.

61Bausdamas juridinį asmenį už jo ankstesnio vadovo padarytas veikas, teismas neatsižvelgė ir į tai, kad toks nubaudimas nesuderinamas ir su kitu fundamentaliu baudžiamosios teisės principu – non bis in idem. 2006 m. liepos 31 d. Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos viršininkas priėmė sprendimą Nr. (27.1 83)-256-306 dėl 2006 m. birželio 19 d. patikrinimo akto Nr. 07-06-42-52, kuriuo juridiniam asmeniui buvo apskaičiuotas pelno mokestis – 220 637 Lt, 32 618,55 Lt delspinigiai ir skirta 22 064 Lt bauda (ji atitinka 10 proc. nesumokėto pelno mokesčio), patvirtinimo. Juridinis asmuo geranoriškai įvykdė mokesčių administratoriaus sprendimą, todėl, vadovaujantis Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – Konvencija) 6 straipsnio 1 dalimi ir protokolo Nr. 7 4 straipsnio 1 dalimi, juridinio asmens patraukimas baudžiamojon atsakomybėn reikštų teisės principo non bis in idem, įtvirtinto Lietuvos Respublikos Konstitucijoje, Konvencijoje ir BK 2 straipsnio 6 dalyje, pažeidimą. Kasatoriai pažymi, kad pagal Europos Žmogaus Teisių Teismo (toliau – EŽTT) suformuotą jurisprudenciją bauda, skiriama mokesčių mokėtojui, pripažįstama kriminaline bausme Konvencijos prasme (bylos UAB Rikoma prieš Lietuvą (pareiškimo numeris 9668/06) §17, Ruotsalainen prieš Suomiją (pareiškimo numeris 13079/03) §43, Jussila prieš Suomiją (pareiškimo numeris 73053/01 (šioje byloje konstatuota, kad 10 proc. dydžio bauda nuo nesumokėtų mokesčių sumos laikytina kriminaline bausme).

62Taip pat skunde nurodoma, kad juridinio asmens nubaudimas, po to kai jis dėl įvykusių objektyvių pasikeitimų prarado pavojingumą, nesuderinamas ir su Konstitucijoje įtvirtintomis nuosavybės apsaugos garantijomis bei sąžiningo įgijėjo teisių gynimu. Vadovaujantis konstitucine doktrina, asmenys, įgyvendinami teisę įgyti nuosavybę, privalo vadovautis teisėtumo ir sąžiningumo principais; tik tokiu atveju jie turi teisę į Konstitucijos laiduojamą nuosavybės apsaugos garantiją (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2008 m. spalio 30 d. nutarimas). Nagrinėjamu atveju visas juridinio asmens akcijas įsigijo AB „B. G. A.“, kuri atliko juridinio asmens dokumentų teisinį ir finansinį auditą, tačiau pažeidimų nenustatė. Kasatoriai mano, kad, vertinant susidariusią situaciją, reikia atsižvelgti ir į nepateisinamai ilgą ikiteisminio tyrimo laiką, nieko apie tai nepranešant juridiniam asmeniui ar jo naujajam savininkui. Laiku gavusi informaciją apie atliekamą ikiteisminį tyrimą dėl juridinio asmens veiklos, AB „B. G. A.“ būtų sulaikiusi atsiskaitymus pagal akcijų pirkimo-pardavimo sandorius ir taip būtų išvengusi nuostolių. Taip pat kasatoriai atkreipia dėmesį į kasacinę bylą Nr. 3K-3-505/2008, kurioje buvo pažymėta, kad sąžiningo įgijėjo teisės turi būti ginamos vadovaujantis konstituciniais teisinės valstybės ir asmeniui padarytos žalos atlyginimo principais. Kasatoriai daro išvadą, kad, nenuginčijus jo sąžiningumo ir teisėtumo įgyjant akcijas bei traukiant jį baudžiamojon atsakomybėn, kyla valstybės pareigos garantuoti sąžiningo įgijėjo teisinių interesų apsaugą ir valstybės pareigos patraukti juridinį asmenį baudžiamojon atsakomybėn kolizija. Be to, skunde atkreipiamas dėmesys į tai, kad, patraukus juridinį asmenį baudžiamojon atsakomybėn, jis įgytų teistumą, kuris, vadovaujantis BK 97 straipsnio 3 dalies 3 punkto c papunkčiu, truktų aštuonerius metus, ir dėl šios priežasties juridinis asmuo, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 16 dalies 1 punktu, nebūtų laikomas nepriekaištingos reputacijos, todėl negalėtų dalyvauti viešajame konkurse, o tai varžytų juridinio asmens ūkinės veiklos laisvę ir „B. G. A.“ nuosavybės teisę, nes sumažėtų akcijų vertė. Kasatoriaus nuomone, akcijų įgijėjo sąžiningumas šiuo atveju gali būti traktuojamas kaip papildoma sąlyga, liudijanti juridinio asmens pavojingumo praradimą BK 36 straipsnio prasme.

63Pasak kasatoriaus, nepagrįstas juridinio asmens, praradusio savo pavojingumą dėl objektyviai įvykusių pasikeitimų, nubaudimas prieštarauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Estijos Respublikos Vyriausybės sutarties dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos 2 straipsnyje įtvirtintai investicijų visiško saugumo ir apsaugos garantijai (1. Kiekviena Susitariančioji Šalis savo teritorijoje skatina ir sudaro palankias sąlygas kitos Susitariančiosios Šalies investitorių investicijoms ir pagal savo įstatymus ir tvarką priima tokias investicijas; 2. Kiekvienos Susitariančiosios Šalies investitorių investicijos visada yra teisingai ir lygiaverčiai traktuojamos, taip pat joms yra užtikrinamas visiškas saugumas ir apsauga kitos susitariančiosios šalies teritorijoje). Vadovaujantis šios sutarties 1 straipsniu, Estijos bendrovė „B. G. A.“ yra pripažintina investitoriumi Lietuvoje, o turtas, investuotas į ūkio subjekto akcijas, – investicija, kuris negali būti be teisinio pagrindo nusavinamas.

64Atsižvelgdami į pirmiau išdėstytas aplinkybes, susijusias su juridinio asmens pavojingumo praradimu, kasatoriai teigia, kad vieninteliai panašumai likę tarp AB „V.“ ir AB „B. G. I.“ – tai juridinio asmens kodas ir registracijos adresas. Aplinkybių pasikeitimas įvyko jau po nusikalstamų veikų padarymo ir iki tada, kai buvo galima sužinoti, kad juridinis asmuo gali būti traukiamas baudžiamojon atsakomybėn. Dėl šių priežasčių, atsižvelgiant į juridinio asmens kaip baudžiamosios teisės subjekto specifiką ir aplinkybių pasikeitimą, juridinis asmuo prarado pavojingumą, o toks aplinkybių pasikeitimas atitinka BK 36 straipsnyje įtvirtintas atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės sąlygas.

65Toliau kasaciniame skunde pasisakoma dėl neteisingo BK 72 straipsnio 2 dalies nuostatų taikymo ir aiškinimo. Kasatoriai teigia, kad BK 72 straipsnyje įtvirtintos baudžiamojo poveikio priemonės – turto konfiskavimo teisinio reguliavimo aiškinimas ir taikymas negali riboti asmens teisės reikalauti atlyginti žalą, padarytą neteisėtais veiksmais. Būtinumas atlyginti asmeniui padarytą materialinę žalą yra konstitucinis principas, užtikrinantis asmens teisę ginti pažeistus turtinius interesus, inter alia, pareikšti ieškinį dėl žalos atlyginimo. Vadovaujantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuota teismų praktika, baudžiamojo poveikio priemonės taikymas yra negalimas, kai yra patenkinamas nukentėjusiojo asmens civilinis ieškinys arba kai kaltinamasis nukentėjusiajam atlygina padarytą žalą, priešingu atveju, baudžiamojo poveikio priemonė – turto konfiskavimas – įgyja bausmės požymius. Taigi baudžiamojo poveikio priemonės taikymo klausimas yra sprendžiamas tik išsprendus klausimą dėl nusikalstama veika padarytos žalos atlyginimo.

66Kasatoriai tvirtina, kad teismas padarė nepagrįstas išvadas dėl žalos atlyginimo. Naujasis juridinio asmens savininkas buvo sąžiningas akcijų įgijėjas, kuris prieš akcijų pirkimo-pardavimo sandorį atliko juridinio asmens teisinį bei finansinį auditą, kurio išvadose nebuvo jokių užuominų apie juridiniam asmeniui padarytą žalą, todėl negalėjo žinoti ir nežinojo apie P. G. nusikalstamais veiksmais padarytą žalą juridiniam asmeniui, o teisė reikšti reikalavimą atlyginti nusikaltimu padarytus nuostolius, jo nuomone, atsirado tik atmetus P. G. apeliacinį skundą, kuriuo jis ginčijo turto pasisavinimo faktą, t. y. kai įsiteisėjo Vilniaus apygardos teismo 2010 m. lapkričio 10 d. nuosprendis.

67Be to, pagal kasacinėje byloje Nr. 2K-489/2010 pateiktus išaiškinimus toje pačioje byloje baudžiamojon atsakomybėn traukiamas asmuo, turintis kaltinamojo teises, negali būti dar ir civilinis ieškovas bei prašyti iš kito kaltinamojo atlyginti žalą. Kasatoriai mano, kad dėl šių priežasčių teismo išvada, jog juridinis asmuo nepatyrė nuostolių, yra nepagrįsta, nes P. G., padarydamas nusikalstamas veikas, užvaldė juridiniam asmeniui priklausančias pinigines lėšas, o civilinio ieškinio nepareiškimas baudžiamojoje byloje negali būti vertinamas kaip prielaida taikyti baudžiamojo poveikio priemonę – turto konfiskavimą, nes kaltinamas juridinis asmuo neturi teisės reikšti civilinio ieškinio kitam kaltinamajam baudžiamosios bylos nagrinėjimo metu.

68Kasatoriai atkreipia dėmesį į tai, kad dėl nusikalstamos veikos žalos patyręs asmuo gali laisvai apsispręsti, ar pareikšti ieškinį dėl žalos atlyginimo, ar ne. Jo nuomone, sprendžiant klausimą dėl nusikalstama veika padarytos žalos atlyginimo ir baudžiamojo poveikio priemonės – turto konfiskavimo taikymo teisinio reguliavimo kolizijos, esminis kriterijus nuspręsti, ar teisiškai pagrįsta taikyti turto konfiskavimą, – nustatyti, ar nusikalstama veika padarytą žalą patyręs asmuo turi teisę į nuostolių atlyginimą. Kasatoriai nurodo kasacinę bylą Nr. 2K-95/2004, kur padaryta išvada, jog BK 72 straipsnio nuostata turi būti taikoma tik kyšio, kontrabandos ir panašiems dalykams; plėšimo ir panašių nusikaltimų dalykams BK 72 straipsnio 2 dalies 3 punkto ir 5 dalies nuostatos negali būti taikomos, nes kaltininkas plėšimo būdu užvaldęs turtą tik neteisėtai jį valdo; iš kaltininko paimti pagrobti pinigai ir kiti materialią vertę turintys (bei jos neturintys) daiktai, remiantis BPK 94 straipsnio 1 dalies 5 punktu, teismo turi būti grąžinami teisėtam jų savininkui, o ne konfiskuojami; jeigu negalima minėtų daiktų konfiskuoti, tai ir nesant šių daiktų negalima iš kaltininko išieškoti konfiskuotino turto vertę atitinkančios pinigų sumos.

69Taip pat kasatoriai remiasi Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13 d. nutarime padarytomis išvadomis, kad pagal Konstituciją riboti žmogaus teises ir laisves, inter alia, teisę pareikšti ieškinį dėl žalos, padarytos nusikalstama veika, atlyginimo galima, jeigu yra laikomasi šių sąlygų: tai daroma įstatymu; ribojimai yra būtini demokratinėje visuomenėje siekiant apsaugoti kitų asmenų teises bei laisves ir Konstitucijoje įtvirtintas vertybes, taip pat konstituciškai svarbius tikslus; ribojimais nėra paneigiama teisių ir laisvių prigimtis bei jų esmė; laikomasi konstitucinio proporcingumo principo. CK 6.263 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad žalą, padarytą asmeniui, turtui, o įstatymų numatytais atvejais – ir neturtinę žalą, privalo visiškai atlyginti atsakingas asmuo. Vadovaujantis CK 1.125 straipsnio 1 dalimi, teisei pareikšti ieškinį dėl nusikalstama veika padarytos žalos atlyginimo yra taikomas dešimties metų ieškinio senaties terminas.

70Apibendrindami kasatoriai nurodo, kad iš nusikalstamos veikos gauto turto konfiskavimo paskirtis – panaikinti galimybę kaltininkui ar kitiems asmenims iš nusikalstamos veikos gauti turtinės naudos, tačiau šios priemonės taikymas ir aiškinimas negali pažeisti konstitucinio žalos atlyginimo principo ir turi atitikti Konstitucinio Teismo suformuotą žmogaus teisių ir laisvių ribojimo doktriną, tuo tarpu asmens materialinė teisė pareikšti ieškinį dėl nusikalstama veika padarytos žalos jokiu įstatymu nėra apribota teismui pritaikius baudžiamojo poveikio priemonę. Kasatoriai mano, kad, pritaikius turto konfiskavimą P. G., juridinio asmens ir jo savininko „B. G. A.“ teisės į nusikalstama veika padarytos žalos atlyginimą įgyvendinimas būtų nepagrįstai apribotas: neaišku, ar tokiu atveju asmuo turės pakankamai lėšų kompensuoti žalą. Be to, juridiniam asmeniui pareiškus ieškinį P. G. dėl nusikalstama veika padarytos žalos atlyginimo ir jį patenkinus, P. G. pritaikyta baudžiamojo poveikio priemonė įgis baudos požymių ir neatitiks baudžiamojo poveikio priemonės tikslų bei nepagrįstai suvaržys juridinio asmens teisę į žalos atlyginimą.

71Atsiliepimu į kasacinį skundą Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo departamento prokuroras prašo nuteistojo P. G. ir nuteistojo juridinio asmens AB „B. G. I.“ bei jo gynėjo advokato Jono Masioko kasacinius skundus atmesti, ištaisyti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. lapkričio 10 d. nuosprendyje padarytas technines klaidas, nuosprendžio rezoliucinėje dalyje nurodant, kad P. G. pagal BK 183 straipsnio 2 dalį ir 182 straipsnio 2 dalį skiriamos atitinkamai 270 MGL ir 200 MGL dydžio baudos.

72Prokuroras nesutinka su P. G. kasacinio skundo argumentais ir teigia, kad pirmosios instancijos teismas, nepažeisdamas nekaltumo prezumpcijos principo, pagrįstai ir motyvuotai konstatavo, jog nuteistasis P. G. jo žinioje buvusias UAB „V.“ lėšas (1 721 373,42 Lt) pavertė savo turtu ir veikdamas tiesiogine tyčia padarė nusikaltimą, numatytą BK 183 straipsnio 2 dalyje. Prokuroras atkreipia dėmesį į tai, jog kasatorius neginčija pirmosios instancijos teismo nustatytų faktinių aplinkybių, kad jis bendrovės pinigines lėšas užvaldė neteisėtai, kad jomis realiai disponavo ir naudojosi, kad dalį neteisėtai užvaldytų lėšų sumokėjo suklastotus dokumentus jam pateikusiems nusikaltimo bendrininkams. Pagal susiformavusią teismų praktiką kaltininkų veiksmai kvalifikuojami pagal BK 183 straipsnį, kai jie jiems patikėtą ar jų žinioje esantį turtą neteisėtai paverčia savo turtu. Pasisavinimas laikomas baigtu neteisėtai užvaldžius svetimą turtų ir turint realią galimybę juo disponuoti bei naudotis. Pasisavinus kaltininko svetimą turtą, tolesni kaltininko veiksmai su juo veikos kvalifikavimui reikšmės neturi. Atsižvelgdamas į tai, prokuroras teigia, kad nuleistojo tvirtinimas, jog svetimos piniginės lėšos buvo paimtos turint tikslą panaudoti jas bendrovės reikmėms – nesvarstant, ar toks teiginys yra teisingas, – šiuo atveju neturi reikšmės, sprendžiant klausimą, ar kasatoriaus veiksmuose yra nusikaltimo, numatyto BK 183 straipsnyje, sudėtis, nes nusikalstamos veikos tikslas ir motyvas nėra būtinasis turto pasisavinimo sudėties požymis. Būtent taip ir atsižvelgdamas į teismų precedentus kasacinėse bylose Nr. 2K-267/2003, 2K-330/2006, 2K-396/2006, 2K-208/2008, 2K-368/2008, P. G. nusikalstamus veiksmus įvertino pirmosios instancijos teismas. Be to, šis teismas, remdamasis kasacinėje byloje Nr. 2K-108/2008 pateiktais išaiškinimais, padarė pagrįstą išvadą, kad pareigą įrodyti asmens kaltę turi kaltinančioji institucija, tačiau ši pareiga galioja tiek, kiek tai reikalinga nusikalstamos veikos požymiams pagal pareikštą kaltinimą įrodyti (šiuo atveju – kad kaltininkas svetimą turtą užvaldė neteisėtai ir juo galėjo realiai disponuoti ir naudotis). Bendrovės vadovui P. G. neigiant piniginių lėšų pasisavinimą, jam atsiranda pareiga pateikti įrodymus ar nurodyti duomenis, patvirtinančius lėšų panaudojimo bendrovės reikmėms faktą. Tokių duomenų P. G. nepateikė, nors apie pareigą atsiskaityti už bendrovės lėšų panaudojimą, jis, kaip bendrovės vadovas, neabejotinai žinojo. Nuteistojo parodymai apie prekių ar paslaugų pirkimą be dokumentų iš nepažįstamų asmenų BPK 20 straipsnio prasme negali būti pripažinti įstatymo nustatyta tvarka gautais duomenimis, turinčiais įrodomąją vertę, nes jų teisingumo neįmanoma patikrinti atliekant BPK numatytus proceso veiksmus.

73Taip pat prokuroras nesutinka su juridinio asmens AB ,,B. G. I.“ ir jo gynėjo kasacinio skundo argumentais dėl BK 36 straipsnio taikymo. Atmesdamas apeliacinį skundą, Lietuvos apeliacinis teismas motyvuotai ir išsamiai pasisakė, kodėl visos kasatorių nurodytos pasikeitusios aplinkybės nesudaro pagrindo taikyti BK 36 straipsnio nuostatų. Prokuroras visiškai sutinka su teismo motyvais. Juridinis asmuo yra nuteistas už sunkaus nusikaltimo padarymą, kuris taip pat traktuojamas ir šiuo metu galiojančiame BK, taigi nusikalstama veika nėra praradusi savo pavojingumo. Nors šiuo metu yra pasikeitusios tam tikros aplinkybės, susijusios su nuteistojo juridinio asmens teisine forma, valdymu, veiklos pobūdžiu, strategija ir pan., tačiau pats juridinis asmuo nėra likviduotas, jis toliau veikia tik nauju teisiniu statusu. Dėl to teigti, kad po juridinio asmens teisinio statuso, dalinio veiklos pobūdžio ir kitų aplinkybių, susijusių su bendrovės valdymu, pasikeitimo asmuo tapo nebepavojingas, nėra pagrindo. Vadovaujantis kasatorių logika, visais atvejais, kai nusikalstamą veiką padariusį juridinį asmenį įsigyja ar pradeda valdyti kitas sąžiningas, nepriekaištingos reputacijos juridinis asmuo, nusikaltusio juridinio asmens pavojingumas savaime išnyksta. Taip traktuojant BK 36 straipsnio nuostatas, būtų pažeistas pagrindinis BPK principas, numatytas šio kodekso 1 straipsnio l dalyje, kad nusikalstamą veiką padaręs asmuo būtų teisingai nubaustas. Aplinkybė, kad juridinis asmuo atlygino valstybei padarytą žalą – sumokėjo mokesčius, taip pat nėra pagrindas teigti, jog jis prarado pavojingumą. Į šią aplinkybę buvo atsižvelgta juridiniam asmeniui skiriant bausmę.

74Taip pat, prokuroro nuomone, nepagrįsti kasacinio skundo teiginiai, kad, pripažinus juridinį asmenį kaltu ir paskyrus jam bausmę – baudą, buvo pažeistas BK 2 straipsnio 6 dalyje įtvirtintas dvigubo nubaudimo negalimumo principas. Prokuroras atkreipia dėmesį į tai, kad mokesčių administratoriaus (Valstybinės mokesčių inspekcijos) 2006 m. liepos 31 d. sprendimu juridiniam asmeniui buvo paskirta bauda (jos dydis atitinka 10 proc. nuo nesumokėto pelno mokesčio) tik už pelno mokesčio nesumokėjimą. Tuo tarpu Vilniaus apygardos teismo nuosprendžiu UAB „V.“ buvo pripažinta kalta pagal BK 20 straipsnio 2 dalį, 182 straipsnio 2 dalį dėl turtinės teisės į didelės vertės turtą įgijimo bei didelės vertės prievolės sumokėti į valstybės biudžetą PVM, pelno mokestį panaikinimo apgaule, BK 20 straipsnio 2 dalį ir 300 straipsnio 2 dalį, 222 straipsnio 1 dalį (dėl buhalterinių ir kitų dokumentų suklastojimo bei jų panaudojimo bendrovės buhalterinėje apskaitoje, apgaulingo bendrovės buhalterinės apskaitos tvarkymo). Taigi juridinis asmuo buvo nuteistas už nusikalstamas veikas, kurios jam nebuvo inkriminuotos mokesčių administratoriaus inicijuotoje byloje dėl mokesčių nesumokėjimo. Taip pat prokuroras mano, kad nepagrįstas kasacinio skundo argumentas, jog naujieji bendrovės savininkai, kaip sąžiningi įgijėjai, neturi atsakyti už ankstesnio juridinio asmens vadovo ir akcininko P. G. padarytas nusikalstamas veikas. Pagal CK 2.104 straipsnio 1 dalį pertvarkymas yra juridinio asmens teisinės formos pakeitimas, kai naujos formos juridinis asmuo perima visas pertvarkyto juridinio asmens teises ir pareigas. Nagrinėjamu atveju naujieji nuteistojo juridinio asmens savininkai perėmė ne tik pareigą atlyginti juridinio asmens valstybei nusikaltimu padarytą žalą, bet ir sumokėti už nusikaltimų padarymą teismo nuosprendžiu juridiniam asmeniui skirtą baudą.

75Prokuroras tvirtina, kad, skirtingai nei nurodoma skunduose, byloje BK 72 straipsnio nuostatos buvo pritaikytos tinkamai. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė, kad P. G. neteisėtai praturtėjo iš nusikalstamos veikos gavęs 1 721 373,42 Lt, ir nusprendė konfiskuoti nusikalstamu būdu gautus pinigus. Toks teismo sprendimas neprieštarauja susiformavusiai teismų praktikai. Atmesdamas apeliacinius skundus, kuriais buvo prašoma panaikinti BK 72 straipsnio taikymą, Lietuvos apeliacinis teismas visiškai pagrįstai rėmėsi kasacinėje byloje Nr. 2K-511/2010 pateiktais išaiškinimais, kurioje faktinės aplinkybės yra identiškos nagrinėjamai bylai. Nagrinėjamu atveju P. G. taip pat teigė, kad už pasisavintus pinigus pirko prekes ir paslaugas AB „V.“. Kadangi šių pinigų panaudojimas nebuvo įtrauktas į bendrovės buhalterinę apskaitą, byloje, išskyrus paties nuteistojo parodymus, nėra jokių duomenų apie tai, kokias konkrečiai prekes ar paslaugas nuteistasis pirko įmonei, taip pat ar jų vertė atitinka P. G. pasisavintą pinigų sumą. Byloje civilinis ieškinys nebuvo pareikštas. Iš AB „V.“ (AB „B. G. I.“) atstovo paaiškinimų pirmosios instancijos teisme matyti, kad bendrovė dėl P. G. nusikalstamos veikos nuostolių nepatyrė ir šiam jokių pretenzijų neturi. Esant tokioms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas kasatorių teiginius apie galimą civilinio ieškinio pareiškimą ateityje, o kartu ir apie dvigubą P. G. nubaudimą, pagrįstai vertino tik kaip norą padėti P. G. išvengti turto konfiskavimo taikymo. Tai patvirtina ir faktas, kad, net žinodamas, jog nepareiškus civilinio ieškinio, P. G. neteisėtai užvaldytas turtas gali būti konfiskuotas valstybės naudai BK 72 straipsnio tvarka, juridinis asmuo civilinio ieškinio nepateikė. Priešingai negu teigiama kasaciniuose skunduose, tai buvo galima padaryti kreipiantis į teismą civilinio proceso tvarka, taip aiškiai išreiškiant valią reikalauti atlyginti bendrovei padarytą žalą.

76Prokuroro nuomone, negalima sutikti ir su nuteistojo P. G. skundo teiginiais, kad Lietuvos apeliacinis teismas, nesant prokuroro skundo, pakeisdamas pirmosios instancijos teismo nuosprendį ir nustatydamas, jog P. G. turi būti papildomai taikoma BK 72 straipsnio 5 dalis, pablogino jo teisinę padėtį ir taip padarė BPK 320 straipsnio 4 dalies pažeidimą. Teismo sprendimas nei pablogino, nei palengvino nuteistojo teisinės padėties. Pirmosios instancijos teismo sprendimas konfiskuoti iš nuteistojo iš nusikalstamos veikos gautą turtą buvo pripažintas pagrįstu ir teisėtu. Siekdamas, kad pirmosios instancijos teismo nuosprendis būtų aiškus ir suprantamas, apeliacinės instancijos teismas nuosprendyje papildomai nurodė įstatymo normą, kuri patikslino turto konfiskavimo taikymą. Prokuroro manymu, teismas galėjo tai padaryti ir nesant prokuroro apeliacinio skundo.

77P. G. skundo argumentai dėl apeliacinės instancijos teismo padaryto BPK 326 straipsnio 1 dalies pažeidimo taip pat nepagrįsti. Priimdamas procesinį sprendimą dėl paduotų apeliacinių skundų, Lietuvos apeliacinis teismas pagrįstai vadovavosi ne BPK 326 straipsnio 1 dalimi, o šio straipsnio 2 dalies 2 punktu, nes pirmosios instancijos teismo nuosprendis buvo pakeistas BPK 328 straipsnio 1 dalies pagrindu.

78Dėl BK 300 straipsnio 2 dalies taikymo prokuroras nurodo, kad P. G. neteisėti veiksmai buvo teisingai kvalifikuoti pagal šį straipsnį. Byloje nustatyta, kad buhalterinių dokumentų klastojimas bei jų panaudojimas (įtraukimas į bendrovės buhalterinę apskaitą) buvo P. G. nusikalstamų veikų, numatytų BK 182 straipsnio 2 dalyje, padarymo būdas. Remiantis šiais suklastotais dokumentais, P. G. patvirtintomis ir Valstybinės mokesčių inspekcijos pateiktomis PVM ir pelno mokesčių deklaracijomis, AB „V.“ neteisėtai apgaule įgijo turtinę teisę į didelės vertės turtą bei panaikino didelės vertės prievolę (PVM, pelno mokestį) sumokėti į valstybės biudžetą. Vadovaujantis teismų praktika, šie P. G. nusikalstami veiksmai buvo teisingai kvalifikuoti kaip nusikaltimų, numatytų BK 182 straipsnio 2 dalyje ir 300 straipsnio 2 dalyje, sutaptis.

79Atsakydamas į nuteistojo P. G. kasacinio skundo argumentus dėl BK 63 straipsnio 2 ir 5 dalių taikymo, prokuroras nurodo, kad pirmosios instancijos teismo nuosprendyje padarė techninę klaidą (nuosprendyje klaidingai nurodyta, kad pagal BK 183 straipsnio 2 dalį, 182 straipsnio 2 dalį paskiriamos baudos litais, o ne MGL). Tai, kad buvo padaryta techninė klaida, akivaizdžiai matyti iš nuosprendžio aprašomosios dalies, kurioje nurodomi motyvai dėl P. G. skirtinų bausmių dydžio: įvertinęs bausmės skyrimui reikšmingų aplinkybių visumą, teismas konstatavo, kad P. G. pagal BK 183 straipsnio 2 dalį, 182 straipsnio 2 dalį, pritaikius BK 54 straipsnio 3 dalį, skirtinos baudos, viršijančios BK 47 straipsnyje už sunkius nusikaltimus numatytų baudų vidurkį (150 MGL).

80Nuteistojo P. G. kasacinis skundas atmestinas, o nuteistojo juridinio asmens AB „B. G. I.“ (ankstesnis pavadinimas AB „V.“) ir jo gynėjo advokato Jono Masioko kasacinis skundas tenkintinas iš dalies.

81Dėl BK 183 straipsnio 2 dalies taikymo ir įrodymų vertinimo

82Kasaciniame skunde nuteistasis P. G. nurodo, kad teismai neištyrė visų reikšmingų bylos aplinkybių, įrodančių jo ketinimą pasisavinti UAB „V.“ turtą, ir taip pažeidė BPK 20 straipsnio reikalavimus, o tai, pasak kasatoriaus, nulėmė netinkamą BK 183 straipsnio 2 dalies taikymą.

83Tiek kasatorius, teigdamas, kad netinkamai buvo pritaikytas baudžiamasis įstatymas, tiek teismai, pripažindami jį kaltu dėl turto pasisavinimo padarymo, tai grindžia ir esama Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika. Šiame kontekste pažymėtina, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos raidai būdinga tai, jog ši praktika aiškinant byloje taikytinas įstatymų nuostatas formuojama ne „visa iš karto“, bet „byla po bylos“, vienus tos praktikos aspektus, atskleistus ankstesnėse bylose, papildant kitais. Teismo praktikos formavimas yra ne vienkartinis aktas, bet laipsniškas ir nuoseklus procesas. Šis procesas nenutrūkstamas ir niekuomet nebūna visiškai baigtas, nes neišnyksta būtinybė formuoti tokią teismų praktiką, kuri sudarytų prielaidas teisingo sprendimo byloje priėmimui. Taigi, ir Lietuvos Aukščiausiajam Teismui nagrinėjant vis naujas bylas, ankstesniuose jo sprendimuose suformuluota praktika yra papildoma vis naujais fragmentais.

84Pagal BK 183 straipsnį atsako tas, kas pasisavino jam patikėtą ar jo žinioje buvusį svetinimą turtą ar turtinę teisę. Taigi objektyviai turto pasisavinimas reiškiasi neteisėtu, neatlygintinu, kaltininkui svetimo, jam patikėto ar jo žinioje buvusio turto (turtinės teisės) pavertimu savo turtu (turtine teise), pažeidžiant turto patikėjimo ar perdavimo jo žiniai sąlygas. Šiuo atveju kaltininkas jam patikėtą ar jo žinioje buvusį svetimą turtą neteisėtai ir neatlygintinai paverčia savo turtu, t. y. ima elgtis su juo kaip su nuosavu ir taip padaro žalą turto savininkui. Svetimo turto pasisavinimas laikomas baigta nusikalstama veika, kai kaltininkas įgyja galimybę turtą valdyti ir (ar) juo naudotis, ir (ar) disponuoti savo nuožiūra, o svetimos turtinės teisės pasisavinimo baigtumas sietinas su atitinkamo juridinio fakto įtvirtinimo momentu, kai kaltininkas juridiškai tampa turtinės teisės turėtoju, nepriklausomai nuo to, ar jis ją įgyvendino.

85Kvalifikuojant kaltininko veiką pagal BK 183 straipsnį, turi būti nustatyti ir subjektyvieji šios nusikalstamos veikos požymiai. Subjektyvieji turto pasisavinimo požymiai yra tai, kad ši nusikalstama veika padaroma esant tiesioginei tyčiai. Tiesioginė tyčia turto pasisavinimo atveju reiškia, kad kaltininkas, kuriam yra patikėtas (buvęs jo žinioje) svetimas turtas, neteisėtai disponuodamas juo, pavyzdžiui, paimdamas jį iš bendrovės kasos, nori paversti jį savo nuosavu turtu taip siekdamas naudos turto savininko sąskaita.

86Nagrinėjamos bylos kontekste pažymėtina, kad turto pasisavinimu gali būti pripažinti ir tokie juridinio asmens (įmonės) vadovo veiksmai, kai šis jo vadovaujamos įmonės pinigus, pervestus į kitų įmonių sąskaitas pagal fiktyvius sandorius, paima ir panaudoja ne jo vadovaujamos įmonės reikmėms, o kitiems tikslams. Kvalifikuojant šio fizinio asmens veiksmus pagal BPK 183 straipsnį kaip turto pasisavinimą, turi būti įvertintas ne tik tokių pinigų paėmimo ir panaudojimo neteisėtumas (pvz., tai, kad buvo paimti pinigai, pervesti pagal fiktyvius sandorius, kad jų paėmimas ir panaudojimas neparodytas įmonių apskaitos dokumentuose), bet ir tai, ar juos paimant bei panaudojant įmonei buvo padaryta žala. Taip pat sprendžiant, ar įmonės vadovas neteisėtai disponuodamas jos lėšomis padarė BK 183 straipsnyje numatytą nusikalstamą veiką, būtina nustatyti ir jo tyčios turinį (kryptingumą). Šiuo atveju esminę reikšmę turi tai, kokį sumanymą turėjo įmonės vadovas, paimdamas kitai įmonei (įmonėms) pagal fiktyvius sandorius pervestus jo vadovaujamos įmonės pinigus ir jais disponuodamas: ar juos panaudoti asmeniniams poreikiams tenkinti, ar įmonės reikmėms. Apie įmonės vadovo sumanymo turinį sprendžiama atsižvelgiant į tai, kaip šios lėšos buvo naudojamos, ar dėl to jo vadovaujamai įmonei buvo padaryta žala, taip pat kitas objektyvias veikos padarymo aplinkybes. Taigi darant išvadą dėl įmonės vadovo veiksmų atitikimo ar neatitikimo BK 183 straipsnyje įtvirtintos turto pasisavinimo sudėties požymiams, turi būti tiriamos ir vertinamos bylos aplinkybės, patvirtinančios ar paneigiančios tokių pinigų panaudojimo įmonės reikmėms faktą. Šiame kontekste pažymėtina, kad kaltininko parodymai, jog įmonės pinigai buvo paimti ir naudojami įmonės reikmėms, tai nepagrindžiant konkrečiomis aplinkybėmis ir nesant kitų jo parodymus patvirtinančių įrodymų, savaime nėra pakankamas pagrindas paneigti turto pasisavinimo sudėties požymių buvimą jo padarytoje veikoje. Pagal BPK 20 straipsnio 4 dalį įrodymais gali būti tik duomenys, kuriuos galima patikrinti BPK numatytais proceso veiksmais. Ši BPK nuostata suponuoja ir tai, kad reikalavimas, jog kaltininko tvirtinimai dėl pinigų panaudojimo įmonės reikmėms turi būti paremti konkrečiomis aplinkybėmis, o ne deklaratyvaus pobūdžio teiginiais, kurių neįmanoma patikrinti procesinėmis priemonėmis, negali būti traktuojamas kaip įrodinėjimo pareigos perkėlimas kaltininkui. Nenustačius kaltininko sumanymo disponuoti iš įmonės paimtomis lėšomis jos naudai (interesams), kvalifikuojant kaltininko veiką kaip turto pasisavinimą (BK 183 straipsnis), neturi reikšmės, kokiais kitais tikslais (pavyzdžiui, siekiant naudos sau, ar kitiems asmenims) tokios piniginės lėšos buvo naudojamos. Taigi tai, kad nėra nustatyta, kokiais kitais, nesusijusiais su įmonės poreikių tenkinimu, tikslais buvo naudojamos įmonės lėšos, savaime nepaneigia turto pasisavinimo sudėties buvimo kaltininko padarytoje veikoje.

87Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad P. G. 2002 m. gruodžio–2004 m. birželio mėn. laikotarpiu, būdamas AB „V.“ generalinis direktorius, veikdamas bendrininkų grupe, pasisavino jo žinioje buvusį didelės vertės šiai įmonei priklausantį turtą – 1 721 373,42 Lt (pastaba: nuosprendžiuose nurodyta, kad pasikėsino pasisavinti jo žinioje buvusį didelės vertės AB „V.“ priklausantį turtą – 1 861 945,05 Lt, iš jų pasisavino 1 721 373,42 Lt), kurie pagal fiktyvius sandorius buvo pervesti į atitinkamų bendrovių sąskaitas. Pats P. G. pripažįsta šių lėšų paėmimo faktą, tačiau teigia, kad šios lėšos buvo panaudotos AB „V.“ reikmėms tenkinti, perkant instrumentus, jų detales, apmokant už įmonės patalpų remontą ir pan.

88Iš bylos medžiagos matyti, kad toks kasatoriaus teiginys nėra patvirtintas jokiais kitais byloje surinktais įrodymais. Antai byloje nėra duomenų, kuriuose būtų užfiksuoti minėtų daiktų įsigijimo ar paslaugų suteikimo faktai; šio kasatoriaus teiginio nepatvirtina ir byloje esantys liudytojų parodymai. Be to, kasatorius, teigdamas, kad gautus pinigus – 1 721 373,42 Lt – panaudojo įmonei reikalingoms prekėms ir paslaugoms pirkti, savo pozicijos nepagrindžia jokiais duomenimis, kaip konkrečiai tokia didelė pinigų suma buvo panaudota atskiroms prekėms ir paslaugoms pirkti. Taigi P. G. teiginys dėl gautų lėšų panaudojimo AB „V.“ naudai yra deklaratyvaus pobūdžio ir savaime nelaikytinas pakankamu pagrindu paneigti tai, kad jis pasisavino jo žinioje buvusį AB „V.“ turtą – 1 721 373,42 Lt. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama, kad gynybos argumentai, jog lėšos buvo panaudotos bendrovės reikmėms, kai to nepatvirtina jokie patikimi įrodymai, kaltinimo dėl turto pasisavinimo nepaneigia (kasacinės nutartys Nr. 2K-208/2008, 2K-368/2008, 2K-163/2009, 2K-197/2012 ir kt.)

89Taigi teismai, nagrinėjamoje byloje ištyrę ir įvertinę įrodymus, padarė teisingą išvadą, kad nėra pagrindo teigti, jog P. G. jo žinioje buvusias AB „V.“ išgrynintas pinigines lėšas paėmė ir panaudojo šios įmonės reikmėms. Nors byloje ir nenustatyta, kokiais kitais, nesusijusiais su AB „V.“ poreikių tenkinimu, tikslais buvo panaudotos šios bendrovės pagal fiktyvius sandorius išgrynintos lėšos, tačiau vien tai neužkerta kelio P. G. veiksmus kvalifikuoti pagal BK 183 straipsnį. Minėta, kad nenustačius kaltininko sumanymo disponuoti iš įmonės paimtomis lėšomis jos naudai (interesams), kvalifikuojant kaltininko veiką kaip turto pasisavinimą (BK 183 straipsnis), neturi reikšmės, kokiais kitais tikslais tokios lėšos buvo naudojamos. Taip pat byloje nustatyta, kad kasatorius, iš V. R. ir E. L. paėmęs pagal fiktyvius sandorius kitoms bendrovėms pervestus AB “V.” pinigus (šio fakto neneigia ir pats kasatorius), įgijo realią galimybę jais naudotis bei disponuoti savo nuožiūra. Būtent nuo šio momento AB „V.“ neteko jai nuosavybės teise priklausančio turto, o P. G. jį neteisėtai ir neatlygintinai užvaldė taip padarydamas bendrovei turtinės žalos. Taigi AB „V.“ turto pasisavinimas buvo baigtas. P. G. pasisavino 1 721 373,42 Lt, o tai vadovaujantis BK 190 straipsnyje pateiktu turto vertės išaiškinimu laikytina didelės vertės turto pasisavinimu.

90Apeliacinės instancijos teismas nuosprendyje motyvuotai atsakė į visus esminius kasatoriaus argumentus dėl, pasak jo, netinkamo BK 183 straipsnio 2 dalies taikymo .

91Kasacinio teismo teisėjų kolegija konstatuoja, kad teismai, darydami išvadą dėl kasatoriaus kaltumo padarius kvalifikuotą turto pasisavinimą, paisė iš BPK 20 straipsnio kylančių reikalavimų, o apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas nuteistojo apeliacinį skundą dėl netinkamo BK 183 straipsnio 2 dalies taikymo, nepažeidė BPK 320 straipsnio 3 dalies nuostatų. Teismai pagal byloje nustatytas ir įvertintas aplinkybes teisingai konstatavo, kad kasatoriaus padaryta veika atitinka BK 183 straipsnio 2 dalyje įtvirtintos nusikaltimo sudėties požymius. Taigi keisti ar naikinti šias teismų nuosprendžių dalis nėra teisinio pagrindo.

92Dėl BK 36 straipsnio taikymo juridiniam asmeniui

93Kasaciniame skunde juridinis asmuo – AB „B. G. I.“ (buvusi AB „V.“) ir jos atstovas prašo juridiniam asmeniui taikyti BK 36 straipsnį ir jį už nusikalstamų veikų, numatytų BK 20 straipsnio 2 dalyje, 182 straipsnio 2 dalyje, 222 straipsnyje, 300 straipsnio 2 dalyje, padarymą atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės. Kasatoriai šį savo prašymą grindžia tuo, kad dėl tam tikrų aplinkybių pasikeitimo (AB „V.“ akcijų pardavimo kitai bendrovei, bendrovės pavadinimo, savininko ir vadovybės pasikeitimo, PVM ir pelno mokesčių sumokėjimo bei kitų aplinkybių) bendrovė tapo nepavojinga.

94BK 36 straipsnyje nustatyti du savarankiški atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės pagrindai: asmens veika dėl aplinkybių pasikeitimo tapo nepavojinga arba asmuo dėl aplinkybių pasikeitimo tapo nepavojingas. Šiais abiem atvejais tokie pasikeitimai turi taip paveikti asmens veiką ar nulemti kaltininko savybių pasikeitimus, kad šie leistų teismui įsitikinti, jog dėl aplinkybių pasikeitimo asmens veika prarado pavojingumą ar asmuo dėl jo padarytos nusikalstamos veikos tapo nepavojingu. Taikyti ar ne BK 36 straipsnį yra teismo teisė, todėl teismas, remdamasis konkrečios bylos aplinkybėmis, gali atleisti asmenį nuo baudžiamosios atsakomybės arba atsisakyti jam taikyti šio straipsnio nuostatas. Darydamas išvadą dėl to, ar yra BK 36 straipsnyje įtvirtinti asmens atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės pagrindai, teismas kiekvienu konkrečiu atveju įvertina bylos aplinkybes ir sprendžia dėl galimybės pripažinti, ar padaryta veika ir (ar) ją padaręs asmuo dėl aplinkybių pasikeitimo prarado pavojingumą (kasacinė nutartis Nr. 2K-92/2012).

95Pagal BK 36 straipsnį nuo baudžiamosios atsakomybės gali būti atleidžiamas ne tik fizinis, bet ir juridinis asmuo. Sprendžiant juridinio asmens atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės klausimą, reikia atsižvelgti į jo baudžiamosios atsakomybės ypatumus, kurie yra nulemti juridinio asmens teisinio statuso specifikos. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas (toliau – Konstitucinis Teismas) yra pažymėjęs, kad juridinio asmens, kaip savarankiško teisinių santykių subjekto, specifiškumą lemia ir tai, kad jis, turėdamas savarankišką struktūrą, teisnumą ir veiksnumą, t. y. būdamas savarankiškas teisinių santykių subjektas, tų santykių dalyvis yra per fizinius asmenis (vadovą, įgaliotą atstovą ir pan.); vadinasi, juridinio asmens veikla neatsiejama nuo atitinkamų fizinių asmenų, per kuriuos jis veikia, veiklos ir be jų veiklos apskritai būtų neįmanoma (Konstitucinio Teismo 2009 m. birželio 8 d. nutarimas). Būtent toks juridinio asmens specifiškumas suponuoja tai, kad juridinio asmens baudžiamoji atsakomybė yra išvestinė iš fizinio asmens atsakomybės. Pagal BK juridinio asmens atsakomybė atsiranda tik tada, kai nusikalstamą veiką jo naudai ar (ir) interesais padaro fizinis asmuo, turintis tam tikrų požymių, kurie jį sieja su juridiniu asmeniu. Taigi, atsižvelgiant į minėtą juridinio asmens specifiką, baudžiamosios atsakomybės juridiniam asmeniui kilimas yra neatsiejamas nuo fizinio asmens, susijusio atitinkamais ryšiais su juridiniu asmeniu, padarytos nusikalstamos veikos nustatymo. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama, kad sprendžiant juridinio asmens patraukimo baudžiamojon atsakomybėn klausimą turi būti atsižvelgta ir į kaltininko – fizinio asmens – bei jo padarytos nusikalstamos veikos ryšį su juridiniu asmeniu. Šiuo atveju svarbu, ar juridinio asmens savininkas (akcininkai) užtikrino veiksmingą fizinio asmens veiklos kontrolę, ar toleravo atitinkamą veiklą ir kita. Taigi, nustatant ryšį tarp fizinio asmens padarytos nusikalstamos veikos ir juridinio asmens, reikia įvertinti, ar fizinio asmens padaryta nusikalstama veika ir jos sukeliamais padariniais buvo suinteresuotas juridinio asmens savininkas (akcininkai). Tai, kad juridinio asmens savininkas (akcininkai) nežinojo, neskatino arba nesudarė sąlygų fizinio asmens neteisėtiems veiksmams, yra viena iš aplinkybių, pagal kurias sprendžiama apie juridinio asmens baudžiamąją atsakomybę (kasacinė nutartis Nr. 2K-P-95/2012).

96Nagrinėjamos bylos kontekste pažymėtina, kad į minėtas aplinkybes tam tikru aspektu turi būti atsižvelgta ir sprendžiant juridinio asmens atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės pagal BK 36 straipsnį klausimą, kai pasikeičia šio asmens savininkas (savininkai), jo vadovybė. Šiuo atveju reikia įvertinti ir tai, ar nauji juridinio asmens savininkai, įsigydami juridinį asmenį, žinojo ar bent turėjo ir galėjo žinoti apie fizinio asmens padarytas (daromas) juridinio asmens naudai (interesams) nusikalstamas veikas, juridiniam asmeniui gresiančią baudžiamąją atsakomybę, ar įsigiję juridinį asmenį toleravo juridinio asmens interesais padarytas (daromas) nusikalstamas veikas, pripažino šių veikų nusikalstamus rezultatus ir pan., ar priešingai – apie tai nesuvokė ir negalėjo suvokti, nebuvo suinteresuoti tokia nusikalstama veika ir jos rezultatais. Taip pat sprendžiant, ar dėl aplinkybių pasikeitimo juridinis asmuo prarado pavojingumą ir gali būti atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės, svarbu nustatyti, ar nauji savininkai, įsigiję juridinį asmenį ir perėmę jo valdymą, šio asmens veiklos politiką, organizacinę struktūrą pakeitė taip, kad nebūtų sudarytos prielaidos juridiniam asmeniui veikti nusikalstamai. Vien tai, kad pasikeitus juridinio asmens savininkui (savininkams) šis asmuo nebuvo likviduotas, o tik atitinkamu būdu pertvarkytas, savaime nepaneigia galimybės taikyti jam BK 36 straipsnio.

97Iš bylos medžiagos matyti, kad: 1) nusikalstamos veikos, už kurių padarymą buvo nuteista ir AB „V.“ (dabartinis pavadinimas AB „B. G. I.“) buvo padarytos 2003-2004 m., o nauji AB „V.“ savininkai „B. G. AS“ šią bendrovę pagal akcijų pirkimo-pardavimo sutartis įsigijo ir jos valdymą perėmė nuo 2005 m. kovo 31 d., t. y. jau po nusikalstamų veikų padarymo; 2) pranešimas apie įtarimą padarius atitinkamas nusikalstamas veikas AB „V.“ buvo įteiktas 2008 m. kovo 16 dieną; 3) nors ankstesniam AB „V.“ generaliniam direktoriui P. G. įtarimas dėl nusikalstamų veikų padarymo buvo pareikštas 2004 m. birželio 11 d., tačiau byloje nenustatyta buvus kokių nors aplinkybių (pvz., asmeninių ar verslo ryšių tarp naujų bendrovės savininkų ir ankstesnių jos savininkų, vadovybės), kurios patvirtintų, kad nauji savininkai žinojo ar galėjo numanyti apie P. G. bendrovės naudai daromas nusikalstamas veikas; 4) byloje taip pat nėra jokių duomenų, kad nauji AB „V.“ savininkai būtų žinoję ar bent numanę apie bendrovei gresiančią baudžiamąją atsakomybę; 5) nauji AB „V.“ savininkai įsigiję bendrovę 2005 m. P. G. atleido iš bendrovės generalinio direktoriaus pareigų ir suformavo naują bendrovės valdybą; 6) po bendrovės įsigijimo ir jos valdymo perėmimo 2005 m. nebuvo nustatyta, kad pasinaudojant šia bendrove minėtu laikotarpiu būtų daromos nusikalstamos veikos ar kiti teisės pažeidimai; 7) įsigyjant AB „V.“ buvo atliktas bendrovės veiklos auditas, kurio metu pažeidimų nenustatyta. Minėtos bylos aplinkybės nesudaro pakankamo pagrindo teigti, kad nauji AB „V.“ savininkai įsigydami bendrovę žinojo ar bent numanė apie fizinio asmens padarytas įmonės naudai (interesams) nusikalstamas veikas, pripažino šių veikų nusikalstamus rezultatus ar buvo jais suinteresuoti. Jos nepaneigia ir to, kad nauji savininkai, įsigiję juridinį asmenį ir perėmę jo valdymą, šio asmens veiklos politiką, organizacinę struktūrą pakeitė taip, kad nebūtų sudarytos prielaidos bendrovei veikti nusikalstamai. Tiek pirmosios, tiek apeliacinės instancijos teismai, nematydami pagrindo pagal BK 36 straipsnį AB „V.“ atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės už nusikalstamų veikų, numatytų BK 20 straipsnio 2 dalyje, 182 straipsnio 2 dalyje, 222 straipsnyje, 300 straipsnio 2 dalyje padarymą, į minėtas aplinkybes neatsižvelgė, savo sprendimus iš esmės grindė tuo, kad bendrovė, ją įgijus naujiems savininkams, nebuvo likviduota, o ją pertvarkius toliau tęsė savo veiklą.

98Taigi nagrinėjamoje byloje nurodytų aplinkybių visuma leidžia konstatuoti tai, kad AB „V.“ ją įgijus naujiems savininkams ir pertvarkius (pakeitus bendrovės vadovybę, jos veiklos pobūdį ir pan.), prarado pavojingumą, todėl pagal BK 36 straipsnį turi būti atleista nuo baudžiamosios atsakomybės už nusikalstamų veikų, numatytų BK 20 straipsnio 2 dalyje ir 182 straipsnio 2 dalyje (dėl turtinės teisės į valstybės biudžetui priklausančias lėšas įgijimo ir turtinės prievolės šiuos pinigus (PVM) sumokėti į valstybės biudžetą panaikinimo), BK 20 straipsnio 2 dalyje ir 300 straipsnio 2 dalyje (2000 m. rugsėjo 26 d. redakcija, galiojusi nuo 2003 m. gegužės 1 d. iki 2006 m. vasario 10 d.; dėl PVM deklaracijų suklastojimo ir panaudojimo, Lietuvos Respublikos biudžetui padarant didelės materialinės žalos), BK 20 straipsnio 2 dalyje ir 182 straipsnio 2 dalyje (dėl turtinės teisės į valstybės biudžetui priklausančias lėšas įgijimo ir turtinės prievolės šiuos pinigus (pelno mokestį) sumokėti į valstybės biudžetą panaikinimo), BK 20 straipsnio 2 dalyje ir 300 straipsnio 2 dalyje (2000 m. rugsėjo 26 d. redakcija, galiojusi nuo 2003 m. gegužės 1 d. iki 2006 m. vasario 10 d.; dėl pelno mokesčių deklaracijų suklastojimo ir panaudojimo, Lietuvos Respublikos biudžetui padarant didelės materialinės žalos), BK 20 straipsnio 2 dalyje ir 222 straipsnio 1 dalyje, padarymą. Ši baudžiamosios bylos dalis nutrauktina.

99Dėl BK 72 straipsnio taikymo

100Kasaciniame skunde juridinio asmens AB „B. G. I.“ atstovas teigia, kad nuteistajam P. G. nepagrįstai buvo pritaikytas BK 72 straipsnis dėl jo pasisavintų bendrovei priklausiusių lėšų – 1 721 373,42 Lt – konfiskavimo.

101BK 72 straipsnio 1 dalyje (2000 m. rugsėjo 26 d. redakcija, galiojusi nusikalstamų veikų padarymo metu) buvo nustatyta, kad turto konfiskavimas yra priverstinis neatlygintinas bet kokio pavidalo turto, esančio pas kaltininką, jo bendrininkus ar kitus asmenis, paėmimas valstybės nuosavybėn. Pagal šio straipsnio 2 dalį konfiskuotinas tik tas turtas, kuris buvo nusikaltimo įrankis, priemonė ar nusikalstamos veikos rezultatas. Taigi, remiantis šiomis BK 72 straipsnio nuostatomis, turi būti konfiskuojami ir kaltininko iš nusikalstamos veikos gauti pinigai ir (ar) kiti materialą vertę turintys daiktai. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama, kad tokiu būdu gauti pinigai ir (ar) kitą materialą vertę turintys daiktai konfiskuojami, jeigu kaltininkas iš nusikalstamos veikos neteisėtai praturtėjo, o byloje nereiškiamas civilinis ieškinys ar nėra duomenų, jog neteisėtai užvaldytas turtas buvo grąžintas nukentėjusiajam (kasacinės nutartys Nr. 2K-511/2010, 2K-329/2011 ir kt.). Tais atvejais, kai nusikalstamu būdu užvaldytas turtas grąžinamas nukentėjusiajam asmeniui arba pareiškiami civiliniai ieškiniai, arba kitokiu būdu susitariama dėl padarytos žalos atlyginimo, turto konfiskavimas gali būti taikomas tik tada, kai asmuo neteisėtai įgytą turtą ar jo dalį yra pardavęs ar kitokiu būdu gavęs iš jo turtinės naudos (kasacinė nutartis Nr. 2K-368/2011).

102Vilniaus apygardos teismo nuosprendžiu P. G. buvo pripažintas kaltu ir pagal BK 183 straipsnio 2 dalį dėl svetimų AB „V.“ priklausančių lėšų – 1 721 373,42 Lt – pasisavinimo. Taigi nusikalstamu būdu užvaldytos AB „V.“ priklausančios lėšos buvo kaltininko padaryto nusikaltimo rezultatas ir atitiko BK 72 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą vieną konfiskuotino turto rūšių. Byloje nėra duomenų, kad pasisavintas turtas būtų grąžintas nukentėjusiajam ar būtų pareikštas civilinis ieškinys civilinio proceso tvarka, ar būtų kitokiu būdu susitarta dėl padarytos žalos nukentėjusiajam atlyginimo. Taigi nėra jokio pagrindo teigti, kad teismai, P. G. taikydami BK 72 straipsnį, nukrypo nuo teismų praktikos ir padarė baudžiamojo įstatymo taikymo klaidą.

103Kasaciniame skunde nuteistasis P. G. teigia, kad apeliacinės instancijos teismas, nesant prokuroro skundo, pakeisdamas pirmosios instancijos teismo nuosprendį, t. y. nustatydamas, kad P. G. turi būti papildomai taikoma BK 72 straipsnio 5 dalis, pablogino jo padėtį ir taip pažeidė BPK 320 straipsnio 4 dalies nuostatas. BK 72 straipsnio 5 dalyje (2000 m. rugsėjo 26 d. redakcija) buvo nustatyta, kad, kai konfiskuotinas turtas yra paslėptas, suvartotas, parduotas ar dėl kitų priežasčių dingęs ir dėl to jo negalima paimti natūra, teismas iš kaltininko, jo bendrininkų ar kitų asmenų išieško konfiskuotino turto vertę atitinkančią pinigų sumą. Apeliacinės instancijos teismas konstatavo, kad pasisavinti pinigai pas P. G. nerasti ir todėl papildomai taikė BK 72 straipsnio 5 dalį. Šioje byloje tai savaime nelaikytina nuteistojo padėties pabloginimu, o vertintina tik kaip BK 72 straipsnio nuostatų taikymo patikslinimas, siekiant užtikrinti aiškesnį turto konfiskavimo vykdymą. Iš tiesų apeliacinės instancijos teismas nuosprendyje nurodęs, kad apeliaciniai skundai tenkintini iš dalies, šių skundų jokiais aspektais netenkino. Tačiau vien tik šios formuluotės netikslumas nesuteikia pagrindo teigti esą apeliacinės instancijos teismui priimant nuosprendį buvo padaryti esminiai procesiniai pažeidimai.

104Dėl nenagrinėtinų kasacinio skundo argumentų

105P. G. kasaciniame skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismas galutinę subendrintą bausmę turėjo paskirti ne 270 MGL (35 100 Lt) dydžio baudą, o tik 200 MGL (26 000 Lt) dydžio baudą, nes už atskirus nusikaltimus griežčiausia bausmė paskirta 200 MGL dydžio bauda. Šiuo atveju iš esmės yra keliamas klausimas, susijęs su nuosprendžio vykdymo metu kylančių abejonių ir neaiškumų pašalinimu. Tokio pobūdžio klausimai sprendžiami BPK 361 ir 362 straipsnių nustatyta tvarka. Antai pagal BPK 362 straipsnio 3 dalį klausimus dėl nuosprendžio vykdymo metu kylančių abejonių ir neaiškumų nagrinėja ir nutartimi išsprendžia nuosprendį priėmęs teismas. Taigi tai nėra kasacinės instancijos teismo nagrinėjimo dalykas.

106Taip pat kasatorius ginčija tai, kad jo veiksmai kvalifikuoti kaip apgaulingo apskaitos tvarkymo (BK 222 straipsnis) ir dokumento suklastojimo (BK 300 straipsnio 2 dalis (2000 m. rugsėjo 26 d. redakcija) sutaptis. Šie klausimai apeliacinės instancijos teisme nebuvo nagrinėti. Pagal BPK 367 straipsnio 3 dalį kasacine tvarka apskųsti įsiteisėjusį nuosprendį ar nutartį galima tik dėl tų klausimų, kurie buvo nagrinėti apeliacinės instancijos teisme. Taip pat atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad P. G. galutinė subendrinta bausmė buvo paskirta taikant bausmių apėmimo būdą, griežtesne bausme apimant švelnesnes bausmes. Vadinasi, net ir pripažinus, kad apgaulingas apskaitos tvarkymas apima dokumentų suklastojimą, tai neturėtų reikšmės galutinės subendrintos bausmės dydžiui. Taigi kasatoriaus argumentai dėl BK 222 straipsnyje ir 300 straipsnio 2 dalyje numatytų nusikaltimų sutapties paliktini nenagrinėtais.

107Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 382 straipsnio 1 ir 2 punktais,

Nutarė

108Nuteistojo P. G. kasacinį skundą atmesti.

109Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. lapkričio 10 d. ir Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. birželio 3 d. nuosprendžių dalis, kuriomis AB „V.“ (šiuo metu AB „B. G. I.“) nuteista pagal BK 20 straipsnio 2 dalį ir 182 straipsnio 2 dalį (dėl turtinės teisės į valstybės biudžetui priklausančias lėšas įgijimo ir turtinės prievolės šiuos pinigus (PVM) sumokėti į valstybės biudžetą panaikinimo), BK 20 straipsnio 2 dalį ir 300 straipsnio 2 dalį (dėl PVM deklaracijų suklastojimo ir panaudojimo, Lietuvos Respublikos biudžetui padarant didelės materialinės žalos), BK 20 straipsnio 2 dalį ir 182 straipsnio 2 dalį (dėl turtinės teisės į valstybės biudžetui priklausančias lėšas įgijimo ir turtinės prievolės šiuos pinigus (pelno mokestį) sumokėti į valstybės biudžetą panaikinimo), BK 20 straipsnio 2 dalį ir 300 straipsnio 2 dalį (dėl pelno mokesčių deklaracijų suklastojimo ir panaudojimo, Lietuvos Respublikos biudžetui padarant didelės materialinės žalos), BK 20 straipsnio 2 dalį ir 222 straipsnio 1 dalį. Vadovaujantis BK 36 straipsniu, AB „V.“ (šiuo metu AB „B. G. I.“) atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės ir šią bylos dalį nutraukti.

110Kitas Vilniaus apygardos teismo 2010 m. lapkričio 10 d. ir Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. birželio 3 d. nuosprendžių dalis palikti nepakeistas.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus išplėstinė... 2. sekretoriaujant Daivai Kučinskienei,... 3. dalyvaujant prokurorui Regimantui Žukauskui,... 4. nuteistajam P. G.,... 5. nuteistojo gynėjui advokatui Alvidui Tamulioniui,... 6. nuteistojo juridinio asmens gynėjui advokatui Jonui Masiokui,... 7. teismo posėdyje kasacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal... 8. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. lapkričio 10 d. nuosprendžiu P. G.... 9. Juridinis asmuo akcinė bendrovė „V.“ (dabar AB „B. G. I.“) nuteistas... 10. Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos... 11. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų... 12. Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo A. Abramavičiaus pranešimą,... 13. P. G. pagal BK 183 straipsnio 2 dalį nuteistas už tai, kad, būdamas AB... 14. P. G. iš S. K. suburto ir vadovaujamo nusikalstamo susivienijimo nario V. R.... 15. UAB „V.“ finansininkai, nežinodami, kad jiems pateikti dokumentai yra... 16. Nenustatytam nusikalstamo susivienijimo nariui minėtas sumas iš UAB „S.“... 17. Taip pat P. G. pagal BK 300 straipsnio 2 dalį (2000 m. rugsėjo 26 d.... 18. Ikiteisminio tyrimo metu nustatytam asmeniui kompiuterine technika atspausdinus... 19. B. J., nežinančiai, kad į UAB „S.“, UAB „E.“, UAB „J.“, UAB... 20. Taip pat P. G. pagal BK 182 straipsnio 2 dalį nuteistas už tai, kad,... 21. P. G., S. K. suburto nusikalstamo susivienijimo nariui V. R. pasiūlius už... 22. Taip pat P. G. pagal BK 300 straipsnio 2 dalį (2000 m. rugsėjo 26 d.... 23. Žinodamas, kad pagal UAB „S.“ PVM sąskaitą-faktūrą LEA 3475681 ir prie... 24. Taip pat P. G. pagal BK 182 straipsnio 2 dalį nuteistas už tai, kad,... 25. 2002 m. gruodžio mėn., tiksliau nenustatytu laiku, S. K. suburto nusikalstamo... 26. Taip pat P. G. pagal BK 300 straipsnio 2 dalį (2000 m. rugsėjo 26 d.... 27. Žinodamas, kad pagal UAB „S.“, UAB „E.“, UAB „J.“, UAB „B.“,... 28. Taip pat P. G. pagal BK 222 straipsnio 1 dalį nuteistas už tai, kad nuo 2002... 29. Veikdamas bendrininkų grupe su S. K. suburto ir vadovaujamo nusikalstamo... 30. Juridinis asmuo AB „V.“ (dabar AB „B. G. I.“, įmonės kodas ( - ), ( -... 31. P. G., S. K. suburto nusikalstamo susivienijimo nariui V. R. pasiūlius už... 32. Taip pat juridinis asmuo AB „V.“ (dabar AB „B. G. I.“, įmonės kodas (... 33. P. G., žinodamas, kad pagal UAB „S.“ PVM sąskaitą-faktūrą LEA 3475681... 34. Taip pat, juridinis asmuo AB „V.“ (dabar AB „B. G. I.“, įmonės kodas... 35. P. G., 2002 m. gruodžio mėn., tiksliau nenustatytu laiku, S. K. suburto... 36. Taip pat juridinis asmuo AB „V.“ (dabar AB „B. G. I.“, įmonės kodas (... 37. P. G., žinodamas, kad pagal UAB „S.“, UAB „E.“, UAB „J.“, UAB... 38. Taip pat juridinis asmuo AB „V.“ (dabar AB „B. G. I.“, įmonės kodas (... 39. P. G., Vilniuje, veikdamas bendrininkų grupe su S. K. suburto ir vadovaujamo... 40. Kasaciniu skundu nuteistasis P. G. prašo panaikinti Lietuvos apeliacinio... 41. Kasatorius skundžia teismų sprendimus dėl esminių BPK pažeidimų padarymo... 42. P. G. teigia, kad, vertindamas įrodymus, pirmosios instancijos teismas padarė... 43. Kasatorius nurodo, kad ginčijo pirmosios instancijos teismo nuosprendį dėl... 44. Kasatorius atkreipia dėmesį į tai, kad nuo pat ikiteisminio tyrimo pradžios... 45. Padaręs tokias išvadas, kuriomis iš esmės aiškiai pripažino, kad... 46. Apeliacinės instancijos teismas taip pat padarė išvadą, kad nekyla... 47. Kasatorius taip pat nesutinka su apeliacinės instancijos teismo išvadomis,... 48. Toliau kasatorius tvirtina, kad apeliacinės instancijos teismas padarė... 49. Taip pat kasatorius teigia, kad buvo netinkamai pritaikytas baudžiamasis... 50. Skunde nurodoma ir apie netinkamą BK 222 straipsnio ir 300 straipsnio 2 dalies... 51. Dėl netinkamo BK 63 straipsnio 2 ir 5 dalių taikymo kasatorius nurodo, kad... 52. Kasaciniu skundu nuteistasis juridinis asmuo AB „B. G. I.“ (ankstesnis... 53. Kasatoriai nurodo, kad teismai netinkamai taikė BK bendrosios dalies normas,... 54. Pripažindami AB „V.“ kalta dėl nusikaltimų, kuriuos padarė jos naudai... 55. Kasatoriai teigia, kad nagrinėjamoje byloje negalima vadovautis kasacinėje... 56. Nusikalstamos veikos, už kurių padarymą nuteistas P. G. ir AB „V.“,... 57. 2006 m. liepos 31 d. buvo gautas Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių... 58. Apie buvusio juridinio asmens vadovo nusikalstamą veiką, vykdytą 2002–2004... 59. Teismai, vertindami juridinio asmens savininko ir valdymo organų pasikeitimą... 60. Toliau skunde nurodoma, kad skirdamas bausmę teismas ignoravo byloje... 61. Bausdamas juridinį asmenį už jo ankstesnio vadovo padarytas veikas, teismas... 62. Taip pat skunde nurodoma, kad juridinio asmens nubaudimas, po to kai jis dėl... 63. Pasak kasatoriaus, nepagrįstas juridinio asmens, praradusio savo pavojingumą... 64. Atsižvelgdami į pirmiau išdėstytas aplinkybes, susijusias su juridinio... 65. Toliau kasaciniame skunde pasisakoma dėl neteisingo BK 72 straipsnio 2 dalies... 66. Kasatoriai tvirtina, kad teismas padarė nepagrįstas išvadas dėl žalos... 67. Be to, pagal kasacinėje byloje Nr. 2K-489/2010 pateiktus išaiškinimus toje... 68. Kasatoriai atkreipia dėmesį į tai, kad dėl nusikalstamos veikos žalos... 69. Taip pat kasatoriai remiasi Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13 d.... 70. Apibendrindami kasatoriai nurodo, kad iš nusikalstamos veikos gauto turto... 71. Atsiliepimu į kasacinį skundą Lietuvos Respublikos generalinės... 72. Prokuroras nesutinka su P. G. kasacinio skundo argumentais ir teigia, kad... 73. Taip pat prokuroras nesutinka su juridinio asmens AB ,,B. G. I.“ ir jo... 74. Taip pat, prokuroro nuomone, nepagrįsti kasacinio skundo teiginiai, kad,... 75. Prokuroras tvirtina, kad, skirtingai nei nurodoma skunduose, byloje BK 72... 76. Prokuroro nuomone, negalima sutikti ir su nuteistojo P. G. skundo teiginiais,... 77. P. G. skundo argumentai dėl apeliacinės instancijos teismo padaryto BPK 326... 78. Dėl BK 300 straipsnio 2 dalies taikymo prokuroras nurodo, kad P. G. neteisėti... 79. Atsakydamas į nuteistojo P. G. kasacinio skundo argumentus dėl BK 63... 80. Nuteistojo P. G. kasacinis skundas atmestinas, o nuteistojo juridinio asmens AB... 81. Dėl BK 183 straipsnio 2 dalies taikymo ir įrodymų vertinimo... 82. Kasaciniame skunde nuteistasis P. G. nurodo, kad teismai neištyrė visų... 83. Tiek kasatorius, teigdamas, kad netinkamai buvo pritaikytas baudžiamasis... 84. Pagal BK 183 straipsnį atsako tas, kas pasisavino jam patikėtą ar jo... 85. Kvalifikuojant kaltininko veiką pagal BK 183 straipsnį, turi būti nustatyti... 86. Nagrinėjamos bylos kontekste pažymėtina, kad turto pasisavinimu gali būti... 87. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad P. G. 2002 m. gruodžio–2004 m.... 88. Iš bylos medžiagos matyti, kad toks kasatoriaus teiginys nėra patvirtintas... 89. Taigi teismai, nagrinėjamoje byloje ištyrę ir įvertinę įrodymus, padarė... 90. Apeliacinės instancijos teismas nuosprendyje motyvuotai atsakė į visus... 91. Kasacinio teismo teisėjų kolegija konstatuoja, kad teismai, darydami išvadą... 92. Dėl BK 36 straipsnio taikymo juridiniam asmeniui... 93. Kasaciniame skunde juridinis asmuo – AB „B. G. I.“ (buvusi AB „V.“)... 94. BK 36 straipsnyje nustatyti du savarankiški atleidimo nuo baudžiamosios... 95. Pagal BK 36 straipsnį nuo baudžiamosios atsakomybės gali būti atleidžiamas... 96. Nagrinėjamos bylos kontekste pažymėtina, kad į minėtas aplinkybes tam... 97. Iš bylos medžiagos matyti, kad: 1) nusikalstamos veikos, už kurių padarymą... 98. Taigi nagrinėjamoje byloje nurodytų aplinkybių visuma leidžia konstatuoti... 99. Dėl BK 72 straipsnio taikymo... 100. Kasaciniame skunde juridinio asmens AB „B. G. I.“ atstovas teigia, kad... 101. BK 72 straipsnio 1 dalyje (2000 m. rugsėjo 26 d. redakcija, galiojusi... 102. Vilniaus apygardos teismo nuosprendžiu P. G. buvo pripažintas kaltu ir pagal... 103. Kasaciniame skunde nuteistasis P. G. teigia, kad apeliacinės instancijos... 104. Dėl nenagrinėtinų kasacinio skundo argumentų... 105. P. G. kasaciniame skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismas galutinę... 106. Taip pat kasatorius ginčija tai, kad jo veiksmai kvalifikuoti kaip apgaulingo... 107. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso... 108. Nuteistojo P. G. kasacinį skundą atmesti.... 109. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. lapkričio 10 d. ir Lietuvos... 110. Kitas Vilniaus apygardos teismo 2010 m. lapkričio 10 d. ir Lietuvos...