Byla e2-157-407/2015
Dėl garantijos grąžinimo ir nuostolių priteisimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vigintas Višinskis teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal apelianto valstybės įmonės Turto bankas atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. spalio 16 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Mitnija“ ieškinį atsakovui valstybės įmonei Turto bankas dėl garantijos grąžinimo ir nuostolių priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas kreipėsi su ieškiniu į teismą, prašydamas įpareigoti atsakovą VĮ Turto bankas grąžinti ieškovui UAB „Mitnija“ AB DNB banko Sutarties įvykdymo banko garantiją Nr. GP25-1668251 ir priteisti ieškovui iš atsakovo 2 245 686,05 Lt nuostolių atlyginimo.

5Ieškinio reikalavimams užtikrinti ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovo VĮ Turto bankas turimą AB DNB banko Sutarties įvykdymo banko garantiją Nr. GP25-1668251 bei turtines atsakovo VĮ Turto bankas teises, kurias suteikia ši garantija, t. y. teisę kreiptis į AB DNB banką dėl garantijos sumos pagal Sutarties įvykdymo banko garantiją Nr. GP25-1668251 išmokėjimo ir teisę gauti šias pinigines sumas. Nurodė, kad šiuo atveju laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra būtinas ir tiesiogiai susijęs su ieškinio reikalavimu įpareigoti atsakovą grąžinti Sutarties įvykdymo banko garantiją. Pagal išduotą garantiją AB DNB bankas privalo pagal pirmą atsakovo pareikalavimą išmokėti garantijoje numatytą sumą, kuri gali siekti 808 966,94 Lt. Neareštavus šios banko garantijos ir pagal ją turimų teisių, ir atsakovui šiomis teisėmis nekliudomai pasinaudojus, ieškovo reikalavimas grąžinti pateiktą banko garantiją, kuriuo siekiama, kad šia garantija nebūtų pasinaudota, taptų faktiškai neįvykdomas, kadangi pinigai atsakovui jau būtų išmokėti.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2014 m. spalio 16 d. nutartimi pritaikė laikinąsias apsaugos priemones – areštavo atsakovo VĮ Turto bankas turimą AB DNB banko Sutarties įvykdymo banko garantiją bei turtines atsakovo VĮ Turto bankas teises, kurias suteikia ši garantija, t. y. teisę kreiptis į AB DNB banką dėl garantijos sumos pagal Sutarties įvykdymo banko garantiją išmokėjimo ir teisę gauti šias pinigines sumas.

8Teismas, įvertinęs ieškovo išdėstytus argumentus, bei atsižvelgdamas į prašomų taikyti laikinųjų apsaugos priemonių pobūdį ir paskirtį, sprendė, jog yra tikslinga taikyti ieškovo prašomas laikinąsias apsaugos priemones, nes tokios rūšies laikinosios apsaugos priemonės atitinka pareikštų reikalavimų pobūdį bei turi užtikrinti teismo sprendimo, jeigu jis bus palankus ieškovui, įvykdymą. Teismas sutiko su ieškovo argumentais, jog neareštavus banko garantijos ir pagal ją turimų teisių, o atsakovui šiomis teisėmis pasinaudojus, ieškovo reikalavimas grąžinti pateiktą banko garantiją, kuriuo siekiama, kad šia garantija nebūtų pasinaudota, taptų faktiškai neįvykdomas, kadangi pinigai atsakovui jau būtų išmokėti. Atsižvelgęs į tai, teismas sprendė, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, priimto ieškovui palankaus teismo sprendimo atveju, jo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

10Atskiruoju skundu atsakovas VĮ Turto bankas prašo panaikinti skundžiamą nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių atmesti. Skundą grindžia šiais argumentais:

111. Teismas nesiaiškino ieškovo reikalavimo preliminaraus pagrįstumo, nurodydamas, kad taikant laikinąsias apsaugos priemones vertinamas ne ieškinio pagrįstumas, o grėsmė, kad galimas palankus ieškovui teismo sprendimas bus neįvykdytas. Net ir nustačius, kad egzistuoja grėsmė būsimo galbūt ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymui, būtina nustatyti, ar ieškovo reikalavimas yra preliminariai pagrįstas, nes tai yra būtina laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlyga.

122. Teismas neįvertino, kad pritaikius laikinąsias apsaugos priemones būtų išspręstas vienas iš ieškinio reikalavimų – grąžinti ieškovui Sutarties įvykdymo garantiją. Pagal teismų praktiką, laikinosios apsaugos priemonės turi užtikrinti teismo sprendimo įvykdymą, bet ne sutapti su pareikštais reikalavimais. Pritaikius ieškovo prašomas pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones, iš esmės būtų išspręstas ieškinio reikalavimas dėl Sutarties įvykdymo banko garantijos grąžinimo. Garantija galioja iki 2014 m. lapkričio 2 d., todėl pritaikytomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis teismas atimtų galimybę atsakovui pasinaudoti sutarties įvykdymo užtikrinimu.

13Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovas UAB ,,Mitnija“ prašo jį atmesti, o skundžiamą teismo nutartį palikti nepakeistą.

14IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria areštuota atsakovui išduota Sutarties vykdymo banko garantija ir areštuotos atsakovo teisės, kurias suteikia ši garantija, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

16Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 144 straipsnis nustato, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

17Apeliantas atskirajame skunde teigia, kad pirmosios instancijos teismas laikinąsias apsaugos priemones taikė preliminariai neįvertinęs ieškinio pagrįstumo. Apeliacinės instancijos teismas su tokiu argumentu neturi pagrindo sutikti. Pažymėtina, kad ieškinio pagrįstumo preliminarus įvertinimas reiškia, kad teismas iš paties ieškinio reikalavimo bei ieškinio faktinių ir teisinių argumentų pobūdžio sprendžia, ar ieškinys nėra akivaizdžiai netenkintinas, tačiau pats ieškinys (ginčas) nėra nagrinėjamas iš esmės bei atitinkamai teismas netiria ir nevertina ieškinio bei atsiliepimo faktinių ir teisinių argumentų ir juos patvirtinančių įrodymų pagrįstumo bei teisėtumo (pvz. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. rugsėjo mėn. 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2383/2011, 2011 m. rugsėjo mėn. 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2010/2011). Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, susipažinus su ieškinyje pateikiamais argumentais negalima teigti, kad ieškinys yra akivaizdžiai nepagrįstas, o ieškovo pateikto ieškinio argumentai sudaro preliminarų pagrindą manyti, jog yra tikimybė, kad ieškinio reikalavimai galėtų būti tenkinami. Skundžiamos teismo nutarties motyvuojamoje dalyje nurodyta aplinkybė, kad vertinamas ne ieškinio pagrįstumas, o grėsmė būsimo teismo sprendimo įvykdymui, nesudaro pagrindo teigti, kad teismas apskritai netikrino, ar ieškovas nepareiškė akivaizdžiai nepagrįsto materialinio teisinio reikalavimo (CPK 185 str.).

18Aplinkybės, kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių galėtų kilti grėsmė būsimo galbūt ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymui, apeliantas atskiruoju skundu neneigia.

19Atskiruoju skundu prašydamas panaikinti laikinąsias apsaugos priemones apeliantas siekia, kad jam nebūtų negrįžtamai panaikinta galimybė pasinaudoti sutarties įvykdymo užtikrinimu, kurį suteikia minėta garantija.

20Iš byloje esančių duomenų matyti, kad banko garantija galioja iki 2014 m. lapkričio 2 d. imtinai. Pagal minėtą banko garantiją, jei iki paskutinės garantijos galiojimo dienos garantas (AB DNB bankas) negauna atsakovo raštiško reikalavimo sumokėti garantijoje nurodytą sumą, visi garanto įsipareigojimai laikomi baigti; garantijoje taip pat nurodoma, kad bet kokie garantijos gavėjo reikalavimai nebus vykdomi, jei jie bus gauti pasibaigus garantijos galiojimo terminui. Atskirojo skundo nagrinėjimo metu garantijos, kuri skundžiama nutartimi buvo areštuota, galiojimo terminas yra pasibaigęs. Pasibaigus garantijos galiojimo terminui, atsakovas prarado teisę kreiptis į garantą dėl garantijos sumos išmokėjimo, todėl klausimo dėl arešto garantijai panaikinimo išsprendimas nesukels byloje dalyvaujantiems asmenims jokių teisinių pasekmių. Dėl šios priežasties apeliacinės instancijos teismas nevertina atskirojo skundo argumentų, susijusių su neproporcingu atsakovo teisių pažeidimu areštavus ginčo garantiją.

21Remiantis tuo, kas išdėstyta, dėl pasikeitusių faktinių aplinkybių atskirojo skundo argumentais naikinti skundžiamą teismo nutartį netikslinga, todėl ji paliekama nepakeista.

22Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

23Vilniaus apygardos teismo 2014 m. spalio 16 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vigintas... 2. Teismas... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas kreipėsi su ieškiniu į teismą, prašydamas įpareigoti atsakovą... 5. Ieškinio reikalavimams užtikrinti ieškovas prašė taikyti laikinąsias... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. spalio 16 d. nutartimi pritaikė... 8. Teismas, įvertinęs ieškovo išdėstytus argumentus, bei atsižvelgdamas į... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 10. Atskiruoju skundu atsakovas VĮ Turto bankas prašo panaikinti skundžiamą... 11. 1. Teismas nesiaiškino ieškovo reikalavimo preliminaraus pagrįstumo,... 12. 2. Teismas neįvertino, kad pritaikius laikinąsias apsaugos priemones būtų... 13. Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovas UAB ,,Mitnija“ prašo jį... 14. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 15. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria areštuota atsakovui... 16. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 144 straipsnis... 17. Apeliantas atskirajame skunde teigia, kad pirmosios instancijos teismas... 18. Aplinkybės, kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių galėtų kilti... 19. Atskiruoju skundu prašydamas panaikinti laikinąsias apsaugos priemones... 20. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad banko garantija galioja iki 2014 m.... 21. Remiantis tuo, kas išdėstyta, dėl pasikeitusių faktinių aplinkybių... 22. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 1... 23. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. spalio 16 d. nutartį palikti nepakeistą....