Byla e2A-428-613/2016
Dėl pirkimo – pardavimo sutarties nutraukimo, pinigų grąžinimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Giedrės Seselskytės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), teisėjų Erinijos Kazlauskienės ir Almanto Padvelskio, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi apeliantės (atsakovės) UAB „Vilpra“ apeliacinį skundą dėl Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2015 m. lapkričio 27 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo V. O. (V. O.) ieškinį atsakovei UAB „Vilpra“ dėl pirkimo – pardavimo sutarties nutraukimo, pinigų grąžinimo ir

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl 2012-07-20 tarp ieškovo (pirkėjo) ir atsakovės (pardavėjos) sudarytos šilumos siurblio oras/vanduo „Alfea Excellia 11 TR1“ pirkimo – pardavimo sutarties nutraukimo ir prašė grąžinti 4602,79 Eur, priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2012-07-20 ieškovas ir atsakovė sudarė šilumos siurblio oras/vanduo „Alfea Excellia 11 TR1“ pirkimo-pardavimo sutartį, ieškovas sumokėjo 4602,79 Eur įrenginio kainą, tą pačią dieną įrenginys buvo sumontuotas ir paleistas. Nurodė, kad atsakovė garantiniu pažymėjimu Nr. 001767 suteikė įrenginiui 24 mėn. garantiją, montavimo darbus atliko atsakovės parinkti partneriai – UAB „Šildymo sprendimai“, montavimo darbų kaina – 579,24 Eur (2000,00 Lt). Nurodė, kad atsakovė kartu su įrenginiu perdavė ieškovui įrenginio naudojimo instrukciją, kuri, kaip paaiškėjau vėliau, yra gan paini ir neišsami. Nurodė, kad įrenginio eksploatavimo metu paaiškėjo, kad įrenginys neatitinka nurodytų charakteristikų, t. y. įrenginio naudingumo koeficientas buvo mažesnis negu deklaruojamas, o eksploatavimo išlaidos – pakankamai didelės. Nurodė, kad telefonu kreipiantis į atsakovę ir į UAB „Šildymo sprendimai“ pasidarė aišku, kad jie nežino daugelių įrenginio galimybių arba žinios yra ribotos. Nurodė, kad 2014-03-04 ieškovas pateikė pretenziją atsakovei dėl visiškai nustojusio veikti įrenginio, atsakovė ėmėsi veiksmų trūkumams pašalinti, tačiau situacija negerėjo, 2015-03-17 pas ieškovą atvyko įrenginio gamintojo „Atlantic“ atstovai ir atsakovės atstovai, kurie atliko įrenginio apžiūrą vietoje ir pateikė 2015-03-24 ataskaitą. Nurodė, kad iš šios ataskaitos ieškovas suprato, kad atsakovė jo pretenzijos dėl įrenginio trūkumų šalinimo netenkins, taip pat suprato, kad viešai deklaruojamas naudingumo koeficientas „COP 4,3“ nėra pastovus, priklauso nuo įvairių aplinkybių. Nurodė, kad, jeigu atsakovė būtų suteikusi jam visą informaciją apie įrenginio veikimo savybes, ieškovas nebūtų sudaręs sutarties dėl įrenginio įsigijimo ir nebūtų investavęs tokios didelės pinigų sumos į nuostolingai veikiantį įrenginį. Mano, kad atsakovės suteikta klaidinanti informacija, kad COP yra 4,3 ir pateikta išlaidų prognozė turėjo įtakos ieškovo apsisprendimui įsigyti įrenginį. Nurodė, kad 2015 m. kovo mėn. ieškovas pakartotinai kreipėsi į atsakovę su prašymu suteikti jam pilną informaciją apie įrenginį, atsipirkimo terminą ir išlaidų prognozes ir iš gautų atsakymų suprato, kad atsakovė ir toliau skleidžia klaidinančią informaciją apie tai, kad įrenginio naudingumo koeficientas yra pastovus – 4,3. Nurodė, kad ieškovo atlikti matavimai parodė, kad kuo mažesnis COP koeficientas, tuo yra didesnės išlaidos elektros energijai, o, parduodant įrenginį ieškovui, atsakovė nuslėpė nuo pirkėjo COP lentelę, kuri galėjo turėti įtakos pirkėjo apsisprendimui, iš kurios matyti, kad COP priklauso nuo lauko temperatūros: kuo mažesnė lauko temperatūra, tuo mažesnis COP ir atitinkamai didesnės išlaidos už suvartotą elektros energiją. Nurodė, kad ginčą kildina iš teisinių vartojimo pirkimo-pardavimo sutartinių santykių ir jo kaip silpnesnės sutarties šalies (vartotojo) teisinės apsaugos. Mano, kad yra pagrindas nutraukti pirkimo - pradavimo sutartį ir reikalauti iš atsakovės grąžinti sumokėtus pinigus, kadangi atsakovė pažeidė pareigą suteikti visą informaciją apie parduodamą prekę? suteikta informacija buvo klaidinanti? daikto savybės neatitinka vartojimo pirkimo pradavimo sutarčiai? neatskleidė informacijos, kuri turėjo esminę reikšmę sutarties sudarymui ir pirkėjo apsisprendimui. Dėl ieškinio senaties termino nurodė, kad ieškovas per garantinį terminą pastebėjo, kad įrenginys netinkamos kokybės ir informavo atsakovę, kad įrenginys neatitinka pateikto aprašymo, pateikė pretenziją, tačiau atsakovė 2015-03-24 raštu informavo ieškovą, kad įrenginio kokybė atitinka sutarties sąlygas, tai yra atsisakė tenkinti ieškovo pretenziją, todėl nuo šio momento prasidėjo ieškinio senaties terminas.

3Atsakovė pateikė atsiliepimą į ieškinį, jame nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad atsakovės darbuotojas A. P. konsultacijos metu pateikė ieškovui įrenginio COP naudingumo lentelę, davė susipažinimui, o galimai ir atidavė šilumos siurblio lankstinuką, kuriame, nurodyta, kad „aukštas COP – net iki 4,3“ bei yra pateikta COP naudingumo lentelė. Nurodė, kad A. P. ieškovui paaiškino, kaip šilumos siurblio COP kinta priklausomai nuo lauko temperatūros. UAB „XXX“ direktorius L. V., kuris taip pat konsultavo ieškovą prieš jam įsigyjant įrenginį, konsultacijos metu kalbėjo su ieškovu apie įvairių gamintojų šilumos siurblių COP dydžius keičiantis oro temperatūrai, ieškovas jam pateikė iš atsakovės gautą COP lentelę. Nurodė, kad ieškovui buvo paaiškinta, kaip „Atlantic Excelia“ modelių šiluminė galia yra išlaikoma net ir esant šaltiems orams, tačiau mažėjant COP, ir ieškovas pasirinko atsakovės įrenginį. Nurodė, kad 2012 metais jokia informacija apie įrenginį atsakovės interneto svetainėje www.vilpra.lt nebuvo skelbiama. Nurodė, kad atsakovė ieškovui įsigyjant įrenginį neteikė ekonominio atsipirkimo studijos ir/ar kitų išlaidų prognozių/skaičiavimų, kuriais remiantis būtų galima paskaičiuoti investicijų į įrenginį atsipirkimo terminus. Nurodė, kad prie ieškinio pridėta ekonominio atsipirkimo studija ir išlaidų prognozė buvo pateikta ieškovui tik 2015 metais atsakovės darbuotojui susirašinėjant su ieškovu, prisistačiusiu Valentino vardu, ir ši ekonominio atsipirkimo studija ir išlaidų prognozė yra skirtos tik skirtingų šildymo tipų (šildymo elektra, suskystintomis dujomis, skystu kuru ir t.t.) palyginimui. Nurodė, kad A. P. konsultacijos metu ieškovui pasiūlė šilumos siurblį su rezervinio katilo prijungimo moduliu būtent todėl, kad pats ieškovas buvo suinteresuotas įsigyti tokį šilumos siurblį, kurį būtų galima sujungti su ieškovo jau turimu dyzeliniu katilu. Ieškovui buvo paaiškinta, kad esant šaltam orui šilumos siurblys veiks kartu su dyzeliniu katilu. Mano, kad ieškovas priėmė sprendimą įsigyti įrenginį turėdamas visą išsamią ir teisingą informaciją apie jo veikimo principus, įskaitant, tačiau neapsiribojant COP dydžio priklausomumu nuo lauko temperatūros. Nurodė, kad įrenginiui 2011-03-24 buvo išduotas CE sertifikatas, kuris liudija, kad įrenginys atitinka standartų EN 60335-1, EN 60335-2-40, EN 60335-2-40 A1, EN 60335-2-40 A11, EN 60335-2-40 A12, EN 60529, EN 61000-6-3, EN 61000-6-1 normas 2006-12-12 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2006/95/EB, 2006-05-17 direktyvoje 2006/42/EB ir 2004-12-15 direktyvoje nurodytus reikalavimus. Pažymėjo, kad prancūzų įmonės „Atlantic International“ specialistai, patikrinę ieškovo įsigyto įrenginio darbą, konstatavo, kad komforto temperatūra ieškovo pastate yra nustatyta ties +25°C, todėl toks nustatymas generuoja per aukštą srauto temperatūrą, dėl ko COP mažėja, o elektros energijos sąnaudos didėja, pasiūlė ieškovui nustatyti +23°C komforto temperatūrą dienai ir +21°C komforto temperatūrą nakčiai bei daliai dienos, tačiau ieškovas atsisakė sumažinti temperatūrą. Nurodė, kad gamintojo atstovas pateikė išvadą, kad įrenginys veikia tinkamai, o pretenzija dėl didelių elektros energijos sąnaudų yra įtakota tik aukštos (+25°C) ieškovo nustatytos komforto temperatūros. Nurodė, kad pagal higienos normas oro temperatūra gyvenamosiose patalpose šaltuoju metų laikotarpiu turi būti nuo +18°C iki +22°C. Nurodė, kad „Atlantic International“ specialistai lankėsi ne tik pas ieškovą, bet ir kituose objektuose Vilniuje, Klaipėdoje, Šiauliuose, ši praktika yra įprasta ir neįrodo išskirtinių ieškovo problemų. Nurodė, kad ieškovas nėra įrodęs netinkamos įrenginio kokybės. Per 2 metų garantinį terminą, kuris baigėsi 2014-07-21, ieškovas nepareiškė atsakovei jokio reikalavimo dėl įrenginio trūkumų pašalinimo ar kito su įrenginio kokybe susijusio reikalavimo, todėl įrenginio garantijai pasibaigus atsakovės atsakomybė už įrenginio trūkumus išnyko. Ieškovas nepateikė įrodymų, kad atsakovė gavo jo 2014-03-04 pretenziją. Ieškinys, pareikštas praėjus beveik pusantrų metų po to, kai buvo pateikta pretenzija (nors ir nesusijusi su ginčo objektu), laikytinas pareikštu pasibaigus ieškinio senaties terminui ir prašo jį taikyti.

4Ieškovas pateikė dubliką, kuriame nurodė, kad su atsakovės atsiliepime pateiktais argumentais nesutinka. Papildomai nurodė, kad COP naudingumo lentelė jam nebuvo duota ir informacija, kad COP naudingumas priklauso nuo nustatytos temperatūros, jam nebuvo suteikta. Nors atsipirkimo studija ir išlaidų prognozė parengta 2015 m., ji parodo, kad atsakovė ir dabar teikia klaidinančią informaciją, nors žino tam tikras įrenginių veikimo savybių problemas. Jo namui 2015-03-23 buvo suteiktas „B“ klasės pastato energinio naudingumo sertifikatas, taigi ieškovo namas yra energiją taupantis pastatas. Įrenginio savybės neatitinka vartojimo pirkimo – pardavimo sutarties būtent dėl atsakovės nesąžiningų veiksmų, informacijos nuslėpimo, be to, ieškovui teko pirkti papildomų prietaisų savo pretenzijos pagrįstumui įrodyti. Nuo 2014-07-21 atsakovės atstovai ir gamintojas kelis kartus apsilankė pas ieškovą, tikrino įrenginį, koregavo parametrus ir už tai neėmė jokio atlygio, tai jo nuomone rodo, kad jie suvokė problemų mastą ir savo atsakomybę. Mano, kad galimai šis įrenginys nėra skirtas eksploatacijai Lietuvoje ir galimai trūksta įrenginio galingumo ieškovo 170 kv. m. namo apšildymui, pats gamintojas „Atlantic“ deklaruoja, kad šio įrenginio COP priklausomai nuo lauko oro temperatūros (nuo – 7 iki + 7°C) svyruoja nuo 2,15 iki 3,31, tačiau ieškovui ši informacija prieš įsigyjant brangų įrenginį nebuvo suteikta, tuo jo kaip vartotojo teisės ir buvo pažeistos.

5Atsakovė pateikė tripliką, kuriame nurodė, kad su ieškovo ieškinyje ir dublike išdėstytais reikalavimais nesutinka. Nurodė, kad atsakovė savo interneto svetainėje aiškiai nurodo, kad įrenginio COP yra kintantis. Pažymėjo, kad įrenginio ir kitų analogiškų šilumos siurblių techninių parametrų (specifikacijų) (ne išsamių duomenų) žymėjimas būdu „COP – 4,3“ yra įprasta praktika, nesukelianti jokių nesklandumų ir/ar neaiškumų, formuluotė „COP – iki 4,3“ dažniausiai nurodoma prie išsamaus konkrečios prekės aprašymo. Nurodė, kad ir minėto susirašinėjimo su ieškovu metu 2015 m. buvo aiškiai nurodyta, kad COP kinta priklausomai nuo lauko temperatūros. 2014 m. atsakovė pardavė 72 „Atlantic“ gamintojo šilumos siurblius, o 2015 metais – 46, todėl nėra pagrindo daryti prielaidą, kad „Atlantic“ gamintojo šilumos siurbliai nėra skirti eksploatacijai Lietuvoje. Įrenginys yra tinkamos kokybės, o ieškovas priėmė sprendimą įsigyti įrenginį turėdamas visą išsamią ir teisingą informaciją apie jo veikimo principus.

6Klaipėdos rajono apylinkės teismas ieškinį patenkino visiškai. Teismas nustatė, kad atsakovė veikė ne tik kaip šildymo įrenginio pardavėja, bet ir kaip konsultantė, kadangi prieš ieškovui įsigyjant šį įrenginį, atsakovės darbuotojai buvo atvykę į jo namą įvertinti faktinės situacijos, jiems buvo pateikti pareikalautieji dokumentai, jie ieškovui pateikė ne tik savo turėtą informaciją apie konkretų šildymo įrenginį, bet ir šildymo kaštų prognozės grafiką. Tačiau informacijos apie šį įrenginį lietuvių kalba ieškovui buvo pateikta nedaug ir gana fragmentiškos, iš kurios jis negalėjo numatyti tų aplinkybių, kurios realiai susiklostė: mažo šildymo katilo efektyvumo ir didelių elektros energijos sąnaudų. Pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad ieškovas visomis jam prieinamomis ir pakankamai objektyviomis priemonėmis įrodė jo patirtus neigiamus padarinius ir nuostolių faktą; tai įrodo jo skrupulingai atlikti elektros sąnaudų ir temperatūros matavimai, pagal juos apskaičiuotas kintantis COP koeficientas, elektros sąnaudų neatitikimas prieš perkant įrenginį atsakovo pateiktai jos sąnaudų prognozei, galiausiai – jo išsamūs paaiškinimai apie tai, kiek nepatogumų jam sukėlė šis prietaisas, kokios buvo realios jo eksploatavimo išlaidos ir ekonominė bei šiluminė nauda.

7Pirmosios instancijos teismas laikė, kad atsakovė neįrodė, jog tinkamai įvykdė savo pareigą išsamiai paaiškinti vartotojui prieš įsigyjant didelės vertės šildymo įrenginį apie šio įrenginio COP kitimą, bei veiksnius, įtakojančius COP kitimą. Nurodymą lankstinuke, kad šildymo efektyvumas – iki 4,3 COP, nenurodant, kokiomis sąlygomis jis pasiekiamas ir kas turi jam įtakos, pirmosios instancijos teismas vertino kaip klaidinančią informaciją pirkėjui, taip pat kaip ir šildymo sąnaudų prognozės pateikimas, nenurodant, kokie parametrai gali ją ženkliai įtakoti.

8Gautas ieškovės apeliacinis skundas. Apeliantė mano, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai vertino įrodymus, netinkamai nustatė civilinei bylai reikšmingas faktines aplinkybes ir neatskleidė bylos esmės, tokiu būdu pažeidė procesinės teisės normas, reglamentuojančias įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą. Mano, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nevertino fakto, kad ieškovas viso proceso metu klaidino teismą, nurodydamas tikrovės neatitinkančias, klaidinančias aplinkybes, kad atsakovė parduodama įrenginį nurodė pastovų – 4,3 – COP rodiklį. Atsakovė niekada nežadėjo ieškovui pastovaus įrenginio COP 4,3. Teigė, kad jis yra kintantis ir priklauso nuo keleto veiksnių. Tai teisme paliudijo ir A. P. bei L. V.. Taip pat nurodo, kad ieškovas procesiniuose dokumentuose neigė konsultaciją su L. V., tačiau L. V. davus parodymus, šie ieškovo teiginiai buvo paneigti, vėliau ieškovas šios aplinkybės taip pat neginčijo. Taip pat nurodo, jog ieškovas pateikė neteisingą informaciją, jog pastovus šilumos siurblio naudingumo koeficientas (4,3) prieš įsigyjant šilumos siurblį buvo viešai deklaruojamas atsakovo internetiniame puslapyje, tačiau ši aplinkybė buvo paneigta į bylą pateiktais įrodymais – interneto svetainės 2012 metų archyvo duomenimis, patvirtinusiais, kad 2012 metais informacija apie šilumos siurblį atsakovo svetainėje nebuvo skelbiama. Taip pat teigia, jog ieškovo argumentas, kad prieš įsigyjant jam atsakovė pateikė išlaidų prognozes taip pat neatitinka tikrovės, nes išlaidų prognozes ieškovas gavo tik 2015 metais, be to, ši išlaidų prognozė apskritai iliustruoja tik skirtingų šildymo tipų (šildymo elektra, suskystintomis dujomis, skystu kuru ir t.t.) palyginimą ir nėra niekaip susijusi su konkrečiais įrenginiais, jų atsipirkimo terminais. Atsakovės nuomone, nepaisydamas to, kad ieškovas viso proceso metu klaidino teismą, nurodydamas tikrovės neatitinkančias aplinkybes, pirmosios instancijos teismas priėmė skundžiamą sprendimą iš esmės jį pagrįsdamas proceso metu ieškovo nurodytomis aplinkybėmis (net ir akivaizdžiai neatitinkančiomis tikrovės) bei duotais parodymais. Tačiau, vertinant įrodymų visetą, šie parodymai turėjo būti vertinti kritiškai ir atmesti kaip nepatikimi. Mano, kad tokiu būdu teismas ne tik pažeidė įrodymų vertinimą reglamentuojančias procesinės teisės normas, bet ir nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos. Apeliaciniame skunde atsakovė taip pat nurodo, jog pirmosios instancijos teismas nevertino ir netyrė esminę reikšmę teisingam bylos išnagrinėjimui turinčių liudytojų A. P. ir L. V. pateiktų parodymų. Tokiu būdu pažeidė CPK 270 str. 4 d. 3 p., kuriame įtvirtinta teismo pareiga, nustačius, kad byloje yra įrodymų, prieštaraujančių teismo išvadoms, sprendime nurodyti, kodėl juos atmetė (dėl to, kad jie neturi ryšio su įrodinėjimo dalyku, yra nepatikimi, paneigti kitų patikimų įrodymų ir t. t.). Apeliantės nuomone, pirmosios instancijos teismas neteisingai nustatė esminės reikšmės šios bylos teisingam išsprendimui turinčias faktines bylos aplinkybes (tame tarpe nustatė aplinkybes, kurios neegzistavo ir negalėjo egzistuoti). Dėl ko teismas padarė neteisingas išvadas, kuriomis iš esmės pagrindė visą skundžiamą sprendimą, bei neatskleidė bylos esmės. Nurodo, jog atsakovė ieškovui įsigyjant šilumos siurblį neteikė jokių išlaidų prognozių/ skaičiavimų, kuriais galima paskaičiuoti investicijų į šilumos siurblį atsipirkimo terminus. Taip pat pažymi, kad 2015 m. pateikta ekonominio atsipirkimo studija ir išlaidų prognozė buvo sudaryta ir pateikta siekiant iliustruoti, kurį šildymo tipą geriausia pasirinkti, o ne konkretaus įrenginio atsipirkimui įvertinti.. nepaisant to, pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime nepagrįstai konstatavo, kad atsakovas pateikė ieškovui išlaidų prognozę prieš įsigyjant šilumos siurblį, ir padarė su tuo susijusias neteisingas išvadas, kuriomis iš esmės grindžiamas visas skundžiamas sprendimas ir kurios turėjo esminės reikšmės neteisingam šios bylos išsprendimui. Taip pat atsakovė niekuomet (nei procesiniuose dokumentuose, nei teismo posėdžio metu) nenurodė sutinkanti su ieškovo atliktais naudingumo koeficiento skaičiavimais ir/ar elektros sąnaudų skaičiavimu. Nepaisant to pirmosios instancijos teismas nepagrįstai ir neteisingai nustatė, kad „atsakovas ir pats sutinka su dauguma ieškovo teiginių, t. y. jo atliktais COP skaičiavimais <...>, elektros sąnaudų skaičiavimu ir tuo, kad realiai jos neatitinka atsakovo pateiktos ieškovui prognozės bei įrenginio atsipirkimo galimybių“, juolab, kad pastaroji prognozė apskritai ieškovui nebuvo pateikta prieš įsigyjant šilumos siurblį ir joje apskritai nėra nurodyta jokių konkretaus įrenginio atsipirkimo galimybių. Taip pat nurodo, jog ieškovo dyzelinis katilas gali būti pajungtas nuo temperatūros, kurią individualiai pasirenka pats ieškovas, tačiau pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad šildymo įrenginio efektyvumo priklausomybė nuo ne tik nuo temperatūros kitimo, bet ir nuo vėjo stiprumo bei drėgmės <...> sąlygojo ir papildomas šildymo sąnaudas sukeliančio dyzelinio šildymo katilo pasijungimą ne nuo -15, o nuo -10 laipsnių temperatūros. Atsakovei taip pat neaišku kuo remiantis teismas padarė išvadą, kad tokio pobūdžio įrenginių efektyvumas Lietuvos sąlygomis priklauso nuo labai įvairių objektyvių veiksnių ir ne vienam ieškovui kilo tokio pobūdžio problemų. Atsakovė nurodo, kad pirmosios instancijos teismas, pasikliaudamas išimtinai ieškovo parodymais, neteisingai ir nepagrįstai nustatė, kad ieškovas įrodė nuostolių faktą, nepaisant to, kad teismo posėdžio metu ieškovas paliudijo, kad įrengus ginčo objektu tapusį šilumos siurblį per mėnesį sutaupo apie 50 Eur, t. y. nuostolių nepatiria. Pirmosios instancijos teismas, iš esmės pasikliaudamas ieškovo parodymais, nepagrįstai konstatavo, kad atsakovas kaip pardavėjas ieškovui kaip pirkėjui suteikė ne visą būtiną, teisingą ir visapusišką informaciją apie šilumos siurblį. Byloje esantys įrodymai patvirtina, kad ieškovas priėmė sprendimą įsigyti šilumos siurblį turėdamas visą išsamią ir teisingą informaciją apie jo veikimo principus ir atsakovo pateikta informacija neiškreipė ieškovo ekonominio elgesio. Teismas nepagrįstai apsunkino atsakovo padėtį ir iškreipė sutarties šalių teisių ir pareigų pusiausvyrą, reikalaudamas įrodyti atitinkamos informacijos pateikimą pateikiant rašytinius dokumentus (pirkimo pardavimo sutartį, kurioje būtų aptarta visa informacija) ir nepagrįstai nevertino žodžiu ieškovui pateiktos informacijos, nors akivaizdu, kad įprastoje praktikoje informacija pirkėjui yra dažniausiai suteikiama žodžiu. Mano, kad pirmosios instancijos teismas, nutraukdamas tarp ieškovo ir atsakovo sudarytą pirkimo pardavimo sutartį nesant tam pakankamo įstatyminio pagrindo ir faktinio pagrindo, ne tik pažeidė šalių interesų pusiausvyrą bei sudarė sąlygas ieškovui piktnaudžiauti teise, tačiau tokiu būdu ir nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos praktikos, nes remiantis kasacinio teismo praktika, parduotų daiktų trūkumų faktą, t. y. jog daiktai neatitinka sutartyje numatytų kokybės, kiekio ir kitų kriterijų, o jei sutartyje nurodymų nėra – įprastų reikalavimų, turi įrodyti pirkėjas. Mano, kad šiuo atveju šilumos siurblio pirkimo pardavimo sutarties nutraukimo pagrindas nėra realus, jo tikrumas neįrodytas, neįrodyta, kad sutarties tolesnis galiojimas sukeltų ieškovui sutarties sudarymo metu nenumatytus turtinio ar asmeninio pobūdžio didelius praradimus (juk ieškovas per mėnesį sutaupo mažiausiai 50 eurų). Atsižvelgiant į šioje byloje pateiktų įrodymų visetą, darytina išvada, kad šilumos siurblio pirkimo – pardavimo sutarties nutraukimas esamomis aplinkybėmis neatitinka proporcingumo, interesų derinimo principų, nes juo pirkėjo (ieškovo) ir pardavėjo (atsakovo) interesų pusiausvyra yra nepagrįstai iškreipiama pirkėjo (ieškovo), piktnaudžiaujančio savo teisėmis, naudai. Mano, kad Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2015-11-27 sprendimas yra nepagrįstas ir neteisėtas, prašo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti bei priteisti atsakovei UAB „Vilpra“ iš ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

9Ieškovas pateikė atsiliepimą į atsakovės apeliacinį skundą. Ieškovas su apeliacinio skundo argumentais nesutinka, mano, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, taip pat ieškovas mano, kad teismas tinkamai taikė procesinės teisės normas, reglamentuojančias įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą. Ieškovas atsiliepime į apeliacinį skundą nurodo, kad apeliantė pateikė ne „Alfea excellia 11 TR 1“ naudingumo koeficiento lentelę, o „Alfea excellia S 11“ lentelę, tai yra kito įrenginio COP lentelę. Teisme atsakovė parodė, kad „COP lentelės ieškovas negalėjo rasti internete gamintojo puslapyje, nes jų gamintojas neleidžia viešai platinti“. Taigi gamintojas ir pardavėjas slėpė nuo pirkėjų COP duomenis. Nurodo, kad pagal kasacinio teismo praktiką niekas neturi teisės nurodyti teisėjui, kaip įvertinti vieną ar kitą įrodymą ir jų visetą. Jokie įrodymai teisėjui neturi iš anksto nustatytos galios. Išimtis yra oficialūs rašytiniai įrodymai (prima facie), kuriais patvirtintos aplinkybės pripažįstamos visiškai įrodytomis, iki jos nebus paneigtos kitų įrodymų, išskyrus liudytojų parodymus. Mano, kad atsakovė bando manipuliuoti faktais, savaip juos interpretuoti. Nurodo, jog ieškovas nuosekliai teigia, kad apie tai, jog įrenginio naudingumo koeficientas yra kintantis, sužinojo įrenginio eksploatacijos metu. Taip pat nurodo, jog apeliantė teigia, kad ieškovas negalėjo turėti jokio lankstinuko su informacija apie įrenginio naudingumo koeficientą. Taigi tokiu būdu apeliantė de jure pripažįsta esminį faktą – ieškovui nebuvo suteikta visa būdinga informacija, o atsakovės patektas įrangos pasas ir instrukcija valstybine kalba buvo pateikta gerokai trumpesni už gamintojo originalą ir be jokios informacijos apie naudingumą, bei priklausomybę nuo išorinių veiksnių. Mano, kad atsakovės nesąžiningumą taip pat įrodo tokie faktai: ieškovas 2015-02-17, t. y. iki ieškinio padavimo teismui, kompiuterio laikmenoje išsaugojo oficialiai atsakovės interneto svetainėje paskelbta informacija, iš kurios matyti, kad iki ginčo teisme atsiradimo, atsakovė viešai deklaravo, kad šio produkto naudingumo koeficientas 4,3 ir nėra jokių duomenų apie tai, kad naudingumo koeficientas yra kintantis parametras. Taip pat ieškinio priedas Nr. 12 (2015-04-17 komercinis pasiūlymas), kuriame nurodyta, kad „S1ATL-522890 Alfea excellia 11 TR 1“ naudingumo koeficientas 4,3. Tačiau kai teisme buvo iškelta civilinė byla, atsakovė pakoregavo šią informaciją, ir 2015-10-28 teismui pateikė kartu su tripliku įrenginio „Alfea excellia 11 TR 1“ reklaminį bukletą, kuriame nurodyta, kad šio įrenginio naudingumo koeficientas „net iki 4,3“. Ši informacija paskelbta tame pačiame atsakovės interneto svetainės puslapyje. Ieškovas nesutinka su apeliantės pozicija, kad A. P. ir L. V. yra nepriklausomi ir sąžiningi liudytojai. Nurodo, kad A. P. susijęs darbo santykiais su atsakove ir yra suinteresuotas nuslėpti savo darbo (konsultacijos) trūkumus bei aplaidumą, o L. V. yra UAB „Šildymo sprendimai“ direktorius ir atsakovės verslo partneris; būtent UAB „Šildymo sprendimai“ darbuotojai sumontavo ieškovo pirktą šilumos siurblį. Taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad gamintojo atstovai ataskaitoje nurodė montavimo klaidų, dėl ko, ieškovo nuomone, liudytojų A. P. ir L. V. parodymus teismas turėjo vertinti kritiškai. Taip pat ieškovas nesutinka su atsakove, kad teismas visiškai nevertino šių liudytojų parodymų. Taip pat ieškovas nurodo, jog atsakovės teiginys, kad COP lentelės tik parodomos, tik patvirtina faktą, kad nuo pat pradžių nuo ieškovo buvo bandoma slėpti svarbią informaciją. Ieškovas kaip argumentą nurodo ir tai, kad 2015 m. atsakovės darbuotojas pateikė jam, kaip kitam pirkėjui, išlaidų prognozes bei atsipirkimo studijos lenteles, tai, ieškovo nuomone, įrodo, kad atsakovės darbuotojas jam įsigyjant šilumos siurblį teikė atsipirkimo studiją. Nurodo, kad ieškovas nuosekliai teigia, kad, jeigu atsakovė būtų suteikusi jam visą informaciją, susijusią su naudingumo koeficientu ir nebūtų suklaidinusi dėl išlaidų atsipirkimo, tai jis nebūtų nusprendęs pirkti naują labai brangų įrenginį papildomi prie jau turimo. Ieškovas prašo apeliantės (atsakovės) UAB „Vilpra“ apeliacinį skundą atmesti ir palikti galioti Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2015-11-27 sprendimą bei priteisti iš atsakovės UAB „Vilpra“ ieškovo naudai bylinėjimosi išlaidas.

10Apeliacinis skundas tenkintinas.

11Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktiniai ir teisiniai pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo tik paskųstos dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir tik analizuodamas apeliaciniuose skunduose nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str.).

12Apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, tačiau apeliacinės instancijos teismas skundą nagrinėti žodinio proceso tvarka turi teisę, jei, teismo nuomone, žodinis bylos nagrinėjimas, atsižvelgiant į bylos esmę, yra būtinas (CPK 321 straipsnis, 322 straipsnis). Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į apeliacinio skundo bei atsiliepimo į apeliacinį skundą motyvus, į tai, kad abi šalys dalyvavo pirmosios instancijos teismo posėdyje, nenustatė aplinkybių, dėl kurių bylos apeliacinės instancijos teisme nebūtų galima išnagrinėti rašytinio proceso tvarka.

13Klaipėdos miesto apylinkės teismas nustatė, kad tarp ieškovo ir atsakovės sudaryta šilumos siurblio pirkimo-pardavimo sutartis yra vartojimo sutartis. Ginčo dėl to nekyla.

14Byloje kilo ginčas dėl to, ar atsakovė (pardavėja) tinkamai informavo ieškovą (pirkėją) prieš jam įsigyjant šilumos siurblį apie šio įrenginio techninius parametrus, o būtent apie kintantį šilumos siurblio ekonominio naudingumo koeficientą (COP).

15Dėl CPK 270 straipsnio 4 dalies 3 punkto pažeidimo

16Apeliantė skunde nurodo, jog pirmosios instancijos teismas nevertino ir netyrė esminę reikšmę teisingam bylos išnagrinėjimui turinčių liudytojų A. P. ir L. V. pateiktų parodymų. Tokiu būdu teismas, atsakovės nuomone, pažeidė CPK 270 str. 4 d. 3 p., kuriame įtvirtinta teismo pareiga, nustačius, kad byloje yra įrodymų, prieštaraujančių teismo išvadoms, sprendime nurodyti, kodėl juos atmetė (dėl to, kad jie neturi ryšio su įrodinėjimo dalyku, yra nepatikimi, paneigti kitų patikimų įrodymų ir t.t.)

17Nesutiktina su atsakovės argumentu, kad teismas visiškai nevertino šių liudytojų parodymų. Iš teismo sprendimo aprašomosios dalies matyti, kad buvo apklausti ir šie liudytojai S. S., A. P., L. V.. Teismo sprendimo motyvuojamojoje dalyje, darant išvadas remiamasi šių liudytojų parodymais. Tai, kad pirmosios instancijos teismas nenurodo motyvuojamojoje sprendimo dalyje liudytojo, kurio parodymais remiasi, inicialų, dar nereiškia, kad teismas šių liudytojų parodymais nesirėmė ar juos atmetė. Teismas atsižvelgė į byloje esančių įrodymų visetą, liudytojų parodymus, tame tarpe ir S. S., A. P., L. V. parodymus, todėl apeliantės argumentas, kad teismas nevertino minėtų liudytojų parodymų atmestinas kaip nepagrįstas.

18Dėl įrodymų atmetimo

19Apeliantė skunde nurodo, jog nepaisydamas, kad ieškovas viso proceso metu klaidino teismą, nurodydamas tikrovės neatitinkančias aplinkybes, pirmosios instancijos teismas priėmė skundžiamą sprendimą iš esmės jį pagrįsdamas proceso metu ieškovo nurodytomis aplinkybėmis (net ir akivaizdžiai neatitinkančiomis tikrovės) bei duotais parodymais. Tačiau, vertinant įrodymų visetą, šie parodymai turėjo būti vertinti kritiškai ir atmesti kaip nepatikimi. Tokiu būdu, apeliantės manymu, pirmosios instancijos teismas ne tik pažeidė įrodymų vertinimą reglamentuojančias procesinės teisės normas, bet ir nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos.

20Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – LR CPK) 185 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas vertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Lietuvos Aukščiausias Teismas yra pažymėjęs, kad kalbant apie šalių paaiškinimo patikimumą reikia įvertinti, ar neobjektyvumas ir neišsamumas yra žymus, ar susijęs su nagrinėjamos bylos esminėmis aplinkybėmis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-628/2008). Atsižvelgiant į kasacinio teismo formuojamą praktiką, sutiktina su ieškovo argumentu, jog ieškovo paaiškinimų subjektyvus ir klaidinantis pobūdis nesudaro pagrindo vien dėl to juos vertinti kritiškai kaip nepatikimus ir juos atmesti, nes konkrečioje byloje reikia įvertinti ieškovo parodymų turinį, visų byloje esančių įrodymų visumą. Taip pat pažymėtina, kad ne tik ieškovas, bet ir atsakovė yra suinteresuota bylos baigtimi. Dėl šių priežasčių apeliantės argumentas, kad pirmosios instancijos teismas turėjo nevertinti ieškovo nurodytų aplinkybių bei parodymų, t. y. turėjo juos atmesti kaip nepatikimus, o to nepadaręs pirmosios instancijos teismas pažeidė Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje ir CPK 185 str. 1 d., 265 str. 1 d. suformuluotas įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą reglamentuojančias taisykles, atmestinas kaip nepagrįstas.

21Dėl įrodymų vertinimo, civilinei bylai reikšmingų aplinkybių nustatymo ir bylos esmės atskleidimo

22Apeliantė skunde nurodo, jog pirmosios instancijos teismas netinkamai vertino įrodymus, netinkamai nustatė civilinei bylai reikšmingas faktines aplinkybes ir neatskleidė bylos esmės, tokiu būdu pažeidė procesinės teisės normas, reglamentuojančias įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą. Mano, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nevertino fakto, kad ieškovas viso proceso metu klaidino teismą, nurodydamas tikrovės neatitinkančias, klaidinančias aplinkybes. Apeliantė skunde nurodo, kad procesiniuose dokumentuose ir duodamas parodymus ieškovas nurodė, kad atsakovė (atsakovės darbuotojas) konsultacijos metu jam žadėjo pastovų 4,3 dydžio naudingumo koeficientą, kuris visąlaik bus pastovus, o apie tai, kad naudingumo koeficientas yra kintantis, ieškovas sužinojo tik 2015 metais po šilumos siurblio gamintojų vizito. Ieškovas taip pat nurodė, kad atsakovė nuslėpė nuo jo naudingumo koeficiento lentelę, kurią jis, ruošdamasis kreiptis į teismą, atsitiktinai rado internete.

23Kasacinio teismo nuosekliai išplėtotoje jurisprudencijoje yra išaiškinta, kad įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 str. 1 d.). Faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Įrodymų vertinimas pagal CPK 185 str. reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Kasacinis teismas ne kartą savo nutartyse yra pabrėžęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 20111 m. spalio 18 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-396/2011; 2015 m. gegužės 15 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-290-706/2015 ir kt.).

24Iš byloje esančių duomenų, liudytojų parodymų nustatyta, kad atsakovė ieškovui šilumos siurblio pirkimo metu pateikė, o galimai ir atidavė, šilumos siurblio reklaminį lankstinuką (T. 1, b. l. 94), kuriame nurodyta, kad šilumos siurblio naudingumo koeficientas – iki 4,3. Teismo posėdžio metu liudytojai A. P. ir L. V. paliudijo, kad konsultacijų su ieškovu metu jie išsamiai aptarė šilumos siurblio veikimo principus, savybes, kartu nagrinėjo šilumos siurblio naudingumo koeficiento lentelę bei joje pateiktą naudingumo koeficiento kitimą priklausomai nuo išorinių veiksnių.

25Teisėjų kolegija, įvertinusi byloje esančius rašytinius įrodymus, ieškovo, liudytojų A. P. ir L. V. parodymus, sprendžia, kad labiau tikėtina, jog reklaminis bukletas, kuriame nurodytas šilumos siurblio naudingumo koeficientas – iki 4,3, bei šio siurblio naudingumo koeficientų lentelė ieškovui buvo pateikta prieš įsigyjant šilumos siurblį. Jei ieškovas būtų buvęs protingai atidus ir apdairus, tai iš turimos informacijos galėjo suprasti, kad šilumos siurblio naudingumo koeficientas nebus pastovus. Todėl atmestinas ieškovo argumentas dėl to, kad atsakovė nesuteikė visos informacijos ir ieškovui šilumos siurblio pirkimo metu nebuvo žinoma apie kintantį jo naudingumo koeficientą. Atsakovė negali prisiimti atsakomybės už ieškovo nepagrįstus lūkesčius vien dėl to, kad ieškovo lūkesčiai apie šilumos siurblio atsipirkimo terminą buvo per dideli.

26Ieškovas bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu teigė, kad atsakovė ieškovui prieš įsigyjant šilumos siurblį pateikė išlaidų prognozes, iš kurių matyti, kad investicijos į šilumos siurblį atsipirks per 5-6 metus. Tačiau iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad išlaidų prognozė pateikta tik 2015 m. Ieškovas nepateikė jokių įrodymų, kad atsakovė teikė jam išlaidų prognozes prieš įsigyjant šilumos siurblį. Todėl ieškovo argumentas, kad šilumos siurblio atsipirkimas neatitinka išlaidų prognozėje pateikto atsipirkimo laiko atmestinas kaip nepagrįstas ir neįrodytas.

27Apeliacinės instancijos teismas taip pat kritiškai vertina ieškovo pateiktus įrodymus dėl atsakovės svetainėje patalpintos informacijos. Pažymėtina, kad iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad informacija apie šilumos siurblį, kuri pasak ieškovo taip pat jį suklaidino prieš įsigyjant šilumos siurblį, atsakovės svetainėje 2012 m., kada ieškovas pirko šilumos siurblį, net nebuvo patalpinta, todėl ši informacija niekaip negalėjo įtakoti ieškovo apsisprendimo įsigyti minėtą įrenginį, dėl šių priežasčių ieškovo argumentas, kad atsakovė savo svetainėje nurodo klaidinančią informaciją taip pat atmestinas kaip nepagrįstas.

28Pardavėjas, nurodydamas parduodamo daikto etiketėse ar kitokiu būdu privalo suteikti pirkėjui būtiną, teisingą ir visapusišką informaciją apie parduodamus daiktus; jų kainą (įskaitant visus mokesčius), kokybę, vartojimo būdą ir saugumą, kokybės garantijos terminą , tinkamumo naudoti terminą bei kitas daiktų ir jų naudojimo savybes, atsižvelgiant į daiktų pobūdį, jų paskirtį, vartotojo asmenį bei mažmeninės prekybos reikalavimus. Pardavėjas, pažeidęs šią pareigą, turi atlyginti dėl to pirkėjo patirtus nuostolius (CK 6.353 str. 1 d.). CK 6.353 straipsnio 9, 10 dalyse ši pardavėjo pareiga detalizuojama. Pagal CK 6.353 straipsnio 9 dalį, jeigu pardavėjas nesudarė galimybės pirkėjui nedelsiant daiktų pardavimo vietoje gauti CK 6.353 straipsnio 1-7 dalyse nurodytą informaciją, pirkėjas turi teisę reikalauti iš pardavėjo atlyginti nuostolius, atsiradusius dėl vengimo sudaryti sutartį, o jeigu sutartis sudaryta, - per protingą terminą vienašališkai nutraukti sutartį ir pareikalauti grąžinti sumokėtą kainą bei atlyginti kitus nuostolius.

29Pirkėjo teisės nutraukti sutartį, reikalauti nuostolių, pareikšti reikalavimus dėl daikto trūkumų atsiranda tada, kai dėl nepakankamos informacijos apie prekę turėjimo jis patiria neigiamų padarinių: nusiperka neatitinkantį poreikių daiktą, negali nusipirkti reikalingo daikto, išaiškėja daikto trūkumai. Kilus ginčui dėl pardavėjo suteiktos informacijos nepakankamumo, pareiga įrodyti patirtus neigiamus padarinius, nuostolių faktą, priežastinį ryšį tarp informacijos nesuteikimo ir neigiamų padarinių tenka pirkėjui, o pareiga įrodyti, kad buvo pateikta būtina ir teisinga informacija – pardavėjai.

30Pažymėtina, kad įstatyme įtvirtintų vartotojo teisių garantijų taikymas neturi sudaryti galimybės vartotojui piktnaudžiauti savo teisėmis. Ar pirkėjo pateikta informacija atitiko įstatyme nustatytus reikalavimus, turi būti sprendžiama neapsiribojant subjektyviuoju kriterijumi, t. y. kaip konkretus vartotojas suvokė pateiktą informaciją, lemiama reikšmė tokiu atveju turi būti teikiama objektyviajam kriterijui – ar pardavėjo pateikta informacija buvo pakankama ir tinkama suvokti „vidutiniam vartotojui“, t. y. profesionalių žinių neturinčiam, bet vidutiniškai informuotam, protingai atidžiam ir apdairiam asmeniui. „Vidutinio vartotojo“ sąvoka suformuluota Teisingumo Teismo bylose dėl klaidinančios reklamos ir plėtojama nacionalinių teismų praktikoje (Teismų praktikos apžvalga 30). „Vidutinio vartotojo“ sąvoka įtvirtinta Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo 2 straipsnio 13 dalyje, nustatant, kad vidutinis vartotojas – tai vartotojas, kuris yra pakankamai informuotas, protingai atidus ir apdairus, atsižvelgiant į socialinius, kultūrinius ir kalbinius veiksnius.

31Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką dėl vartotojų informavimo, įvertinat byloje esančius rašytinius įrodymus (reklaminis lankstinukas, kuriame nurodytas šilumos siurblio ekonominio naudingumo koeficientas – net iki 4,3), liudytojų parodymus, į tai, kad ieškovas turi aukštąjį išsilavinimą, byloje nenustatyti ieškovo kalbinių barjerų, dėl ko ieškovas negalėtų suprasti jam pateikiamos informacijos, ar informacija būtų pateikta ieškovui nesuprantama kalba, į pirmosios instancijos teismo padarytą išvadą, kad ieškovas labai domėjosi perkamu įrenginiu, uždavinėjo daugiau klausimų ir savarankiškai rinko daugiau informacijos nei vidutinis vartotojas, teisėjų kolegija konstatuoja, kad atsakovė tinkamai informavo ieškovą dėl šilumos siurblio kintančio ekonominio naudingumo koeficiento. Vidutiniam vartotojui būtų suprantama informacija, kad šilumos siurblio naudingumo koeficientas yra kintantis rodiklis, priklausantis nuo tam tikrų išorinių veiksmų. Darytina išvada, kad ieškovas, kaip vartotojas, nebuvo protingai atidus ir apdairus.

32Dėl kitų apeliacinio skundo argumentų teisėjų kolegija nepasisako, nes jie neturi reikšmės tinkamam bylos išsprendimui.

33Vadovaujantis nurodytais motyvais, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė teisė normas, reglamentuojančias informacijos vartotojui suteikimą ir vartojimo pirkimo – pardavimo sutarčių nutraukimą, dėl to pirmosios instancijos teismo priimtas sprendimas naikintinas ir priimtinas naujas sprendimas – ieškovo ieškinį atmesti (LR CPK 326 str. 1 d. 2 p.).

34Ieškovo atstovas advokatas V.Žarkov pateikė teismui prašymą dėl įrodymų tyrimo atnaujinimo, kad prijungti prie bylos duomenis apie advokato paslaugų apmokėjimą. 2016 m. vasario 18 d. Klaipėdos apygardos teismo nutartimi procesinio sprendimo paskelbimas ir priėmimas buvo atidėtas 2016 m. kovo 14.00 val. Sutinkamai su LR CPK 98 str.1d. prašymas dėl advokatų išlaidų priteisimo ir išlaidų dydį patvirtinantys įrodymai pateikiami iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos. Šios išlaidos negali būti priteisiamos, jeigu prašymas dėl jų priteisimo ir išlaidų dydį patvirtinantys įrodymai nepateikti iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovo atstovas prašymą dėl advokatų išlaidų priteisimo ir išlaidų dydį patvirtinančius įrodymus pateikė po bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos, bylos iš esmės atnaujinimo instituto paskirtis nėra skirta spręsti klausimui dėl duomenų apie advokato išlaidas prijungimui, todėl ieškovo atstovo prašymas atnaujinti įrodymų tyrimą netenkintinas, pateiktą pavedimo kopiją atsisakytina prijungti prie bylos, grąžinant pavedimo kopiją apie advokato paslaugų apmokėjimą ieškovo atstovui (CPK 256 str.).

35Šaliai, kurios naudai priimtas teismo sprendimas, priteisiamos bylinėjimosi išlaidos iš kitos šalies (Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d.). Kadangi ieškovo ieškinys atmestinas, jis neturi teisės į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Atsakovė teismui pateikė duomenis, kad yra sumokėjusi 2181,85 Eur už advokato teisinę pagalbą pirmosios instancijos teisme, 104 Eur žyminį mokestį ir 736,04 Eur už advokato pagalbą apeliacinės instancijos teisme, iš viso 3021,89 Eur bylinėjimosi išlaidų, todėl ši suma priteisiama jai iš ieškovo (Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1d.).

36Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu, teismas

Nutarė

37Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2015m. lapkričio 27 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškovo ieškinį atmesti.

38Priteisti iš ieškovo V. O. 3021,89 Eur bylinėjimosi išlaidų atsakovės UAB „Vilpra“ naudai.

39Netenkinti ieškovo atstovo prašymą atnaujinti įrodymų tyrimą, pateiktą pavedimo kopiją atsisakyti prijungti prie bylos ir grąžinti pavedimo kopiją apie advokato paslaugų apmokėjimą ieškovo atstovui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl 2012-07-20 tarp ieškovo... 3. Atsakovė pateikė atsiliepimą į ieškinį, jame nurodė, kad su ieškiniu... 4. Ieškovas pateikė dubliką, kuriame nurodė, kad su atsakovės atsiliepime... 5. Atsakovė pateikė tripliką, kuriame nurodė, kad su ieškovo ieškinyje ir... 6. Klaipėdos rajono apylinkės teismas ieškinį patenkino visiškai. Teismas... 7. Pirmosios instancijos teismas laikė, kad atsakovė neįrodė, jog tinkamai... 8. Gautas ieškovės apeliacinis skundas. Apeliantė mano, kad pirmosios... 9. Ieškovas pateikė atsiliepimą į atsakovės apeliacinį skundą. Ieškovas su... 10. Apeliacinis skundas tenkintinas.... 11. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktiniai... 12. Apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, tačiau... 13. Klaipėdos miesto apylinkės teismas nustatė, kad tarp ieškovo ir atsakovės... 14. Byloje kilo ginčas dėl to, ar atsakovė (pardavėja) tinkamai informavo... 15. Dėl CPK 270 straipsnio 4 dalies 3 punkto pažeidimo... 16. Apeliantė skunde nurodo, jog pirmosios instancijos teismas nevertino ir... 17. Nesutiktina su atsakovės argumentu, kad teismas visiškai nevertino šių... 18. Dėl įrodymų atmetimo... 19. Apeliantė skunde nurodo, jog nepaisydamas, kad ieškovas viso proceso metu... 20. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – LR CPK) 185... 21. Dėl įrodymų vertinimo, civilinei bylai reikšmingų aplinkybių nustatymo ir... 22. Apeliantė skunde nurodo, jog pirmosios instancijos teismas netinkamai vertino... 23. Kasacinio teismo nuosekliai išplėtotoje jurisprudencijoje yra išaiškinta,... 24. Iš byloje esančių duomenų, liudytojų parodymų nustatyta, kad atsakovė... 25. Teisėjų kolegija, įvertinusi byloje esančius rašytinius įrodymus,... 26. Ieškovas bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu teigė, kad... 27. Apeliacinės instancijos teismas taip pat kritiškai vertina ieškovo pateiktus... 28. Pardavėjas, nurodydamas parduodamo daikto etiketėse ar kitokiu būdu privalo... 29. Pirkėjo teisės nutraukti sutartį, reikalauti nuostolių, pareikšti... 30. Pažymėtina, kad įstatyme įtvirtintų vartotojo teisių garantijų taikymas... 31. Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką dėl... 32. Dėl kitų apeliacinio skundo argumentų teisėjų kolegija nepasisako, nes jie... 33. Vadovaujantis nurodytais motyvais, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 34. Ieškovo atstovas advokatas V.Žarkov pateikė teismui prašymą dėl įrodymų... 35. Šaliai, kurios naudai priimtas teismo sprendimas, priteisiamos bylinėjimosi... 36. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu,... 37. Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2015m. lapkričio 27 d. sprendimą... 38. Priteisti iš ieškovo V. O. 3021,89 Eur bylinėjimosi išlaidų atsakovės UAB... 39. Netenkinti ieškovo atstovo prašymą atnaujinti įrodymų tyrimą, pateiktą...