Byla 2-88-797/2016
Dėl skolos, palūkanų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo ir atsakovo M. Š. priešieškinį ieškovui UAB „Eko2Šiluma“ dėl įrangos išmontavimo, nuostolių atlyginimo, bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Edita Kavaliauskienė, sekretoriaujant L. Š., dalyvaujant ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Eko2šiluma“ atstovams darbų vadovui R. M., advokatei M. L., atsakovui M. Š., jo atstovei advokatei A. M.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Eko2šiluma“ ieškinį atsakovui M. Š., trečiajam asmeniui L. N. dėl skolos, palūkanų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo ir atsakovo M. Š. priešieškinį ieškovui UAB „Eko2Šiluma“ dėl įrangos išmontavimo, nuostolių atlyginimo, bylinėjimosi išlaidų priteisimo ir

Nustatė

3ieškovas ieškinį palaiko ir prašo priteisti iš atsakovo M. Š. 7682,86 Eur skolą, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, jog ieškovas su atsakovu sudarė sutartį, pagal kurią 2014 m. kovo mėnesį atsakovo gyvenamajame name, esančiame ( - ), atliko „Mitsubishi Electric“ šilumos siurblių montavimo darbus, pateikiant minėtą įrangą už 7682,86 Eur. Kadangi sutarties šalys tarpusavyje geranoriškai bendradarbiavo ir derybas vedė žodžiu bei elektroninio ryšio priemonėmis, pasitikint, kad atsakovas pateiks pasirašytą sutarties egzempliorių, buvo atliekami darbai, suderinus esmines sutarties sąlygas t. y. teikiamą įrangą, kainą, montavimo sąlygas. Atlikus darbus, atsakovas nepagrįstai pradėjo vengti ne tik pasirašyti jam pateiktą sutartį Nr. 140306-01, bet ir pradėjo vengti pasirašyti įrangos priėmimo-perdavimo aktą. Nurodo, jog sutarties nepasirašymas nepaneigia tarp šalių susiklosčiusių prievolinių santykių, laikytina, kad šalys sudarė žodinę sutartį, kurios egzistavimą patvirtina šalių faktiniai veiksmai ir iki kilusio ginčo buvusi komunikavimo praktika. Ieškovas nurodo, jog įkainių realumą pagrindžia faktas, kad panašiomis ar net didesnėmis kainomis ieškovas panašią įrangą ir darbus teikia kitiems klientams, todėl atliktų darbų ir įrangos kaina atitinka rinkos kainas, nėra neprotinga, todėl turi būti atlyginama. Ieškovas įrangą pas atsakovą pradėjo montuoti 2014 m. kovo mėnesį, atsakovas konsultavosi su kitais asmenimis, pats asmeniškai dalyvavo prižiūrint kaip vyksta montavimo darbai. Per visą darbų atlikimo laikotarpį, atlikus įrangos montavimo darbus, jokių pretenzijų iš atsakovo nei žodžiu, nei raštu teikiama nebuvo. Atsakovas matė atliekamus darbus, žinojo, kada jie baigti atlikti, todėl savo faktiniais veiksmais priėmė prievolę, sutiko su jos įvykdymu. Atsakovui buvo žinomos visos sutartinės nuostatos, nes jos buvo jam atskleistos derybų metu bei aktyviai buvo derinamos su juo, kas liudija, kad derybų rezultatas atsakovą tenkino ir jis sutiko su sutartomis sąlygomis, ieškovo atliktais darbais.

4Ieškovo atstovai prašo priešieškinį atmesti, atsiliepime į priešieškinį nurodo, jog tiek faktiniais veiksmais, tiek ir tolesniu savo elgesiu atsakovas darbo rezultatą priėmė. Atsakovo teisė atsisakyti sutarties bei reikalauti ieškovą atsiimti daiktą nėra besąlyginė ir turi tenkinti esminius kriterijus, lemiančius ieškovo atsakomybę už netinkamą sutarties vykdymą, ko atsakovas nei atsiliepimu, nei priešieškiniu neįrodo. Atsakovo reikalavimas priteisti nuostolius iš ieškovo yra nepagrįstas, kadangi jis nukreiptas hipotetiškai į ateitį ir tai nėra realiai patirti atsakovo nuostoliai. Be to, jei teismas įpareigotų ieškovą pašalinti įrangą, nėra nustatyta, kad kiltų padariniai, kuriuos nurodo atsakovas. Atsakovas prašo išmontuoti įrangą praėjus 2 metams po jos sumontavimo. Priešieškinyje pateiktas pasiūlymas ir lokalinė sąmata laikytina niekine, sudaryta nesilaikant sąmatos žiniaraščių nustatytų ir reglamentuojančių normatyvų ir juos reguliuojančių teisės aktų.

5Ieškovo atstovai paaiškino, jog tarp šalių buvo sudaryta žodinė įrangos pirkimo – pardavimo ir jos montavimo (paslaugų) sutartis, todėl ginčo santykiams reguliuoti taikytinos vartojimo rangą reglamentuojančios teisės normos bei vartojimo pirkimo – pardavimo taisyklės. Ieškovo ir atsakovo žodinį susitarimą patvirtina tiek ieškovo, tiek atsakovo konkliudentiniai veiksmai, atsakovas vengia prievolių vykdymo, formalizuodamas rašytinės sutarties nebuvimą, atsakovas nepripažįsta fakto, kad jis turi atlikti mokėjimus ieškovui nuo faktinio darbų atlikimo momento, kuomet jo naudai buvo atlikti įrangos montavimo darbai, kartu su įrangos pardavimu ir pristatymu. Pareiga mokėti už atiliktus darbus atsiranda pradėjus faktiškai naudotis darbais ir nėra siejama tik su abiejų šalių atliktų darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymu, šiuo atveju ta aplinkybė, kad atsakovas nepasirašė įrangos montavimo priėmimo – perdavimo akto, negali būti pagrindas spręsti, kad ieškovas neįvykdė savo sutartinių įsipareigojimų, t. y. neatliko sutartų numatytų įrangos montavimo darbų.

6Atsakovas prašo ieškinį atmesti, priešieškinį tenkinti. Priešieškiniu atsakovas prašo įpareigoti ieškovą išmontuoti 2014-04-24 PVM sąskaitoje faktūroje išvardintus įrenginius ir išgabenti iš atsakovo sodybos, esančios ( - ), priteisti atsakovui M. Š. 3663,57 Eur nuostolių atlyginimą ir bylinėjimosi išlaidas.

7Procesiniuose dokumentuose atsakovas nurodo, jog ieškovas siekia vienašališkai parduoti įrangą atsakovui, neturėdamas jokių objektyvių įrodymų, kokią įrangą ir už kokią kainą buvo sutarta sumontuoti atsakovui priklausančioje sodyboje. Žodinis susitarimas šiuo atveju negalioja, vien dėl to, kad ieškovas sumontavo įrangą faktiškai savo nuožiūra, kitaip tariant - siekiant sukurti prievolę kitai šaliai - ieškovui nepakanka surašyti ir vienašališkai pasirašyti sutartį, kad įrodytų susitarimą su kita šalimi, analogiškai - ieškovui nepakanka išrašyti tokios sutarties pagrindu PVM sąskaitą faktūrą, kad atsakovui atsirastų prievolė tokią sąskaitą apmokėti, ieškovui nepakanka įrodyti faktą, jog nepriimtų darbų rezultatas (įranga) yra sumontuota ant namo sienos, kad įrodytų, jog atsakovas darbų rezultatą priėmė. Tuo labiau, kad ieškovui iš priešieškinio, pareikšto civilinėje byloje Nr. 2-1412-901/2015 yra žinoma, jog atsakovas minėtos įrangos nepriims, kol šildymo/vėdinimo sistema neatitiks atsakovo lūkesčių ir galutinai nebus suderinta įrangos kaina. Atsakovas nurodo, jog ieškovas nesukūrė su atsakovu jokio teisinio santykio, iš kurio dabar galėtų kildinti ieškinio reikalavimus, vertinant šalių ketinimus sudaryti specializuotos įrangos pirkimo ir montavimo darbų sutartį, skirtus tenkinti buitinius atsakovo poreikius, laiko, kad šalys siekė sukurti vartojimo rangos teisinį santykį. Šalims nepavyko susitarti dėl užsakymo apimties, kainos ir siekiamo rezultato, atsakovas turėjo atitinkamų lūkesčių ir diskutavo dėl galimybės pasiekti norimo rezultato, tačiau, rezultatas nebuvo pasiektas. Nurodo, jog atsakovas turi visus teisinius pagrindus atsisakyti sutarties ir nepriimti darbų, jeigu jie neatitinka atsakovo lūkesčių, kas šiuo atveju ir atsitiko, užsakovas dar turi teisę reikalauti nuostolių atlyginimo, todėl jis prašo įpareigoti ieškovą išmontuoti nurodytą įrangą ir išgabenti iš atsakovo valdos bei priteisti atsakovui nuostolių atlyginimą. Nuostolių dydžiui pagrįsti pateiki atestuotos įmonės paskaičiavimai, kokie kaštai sudarys atsakovo sodybos atstatymo (remonto) darbus, po to kai įranga bus išmontuota, kad galima būtų atkurti pradinę situaciją, buvusią iki įrangos sumontavimo darbų. Pagal pridėtą sąmatą nuostolių suma be PVM sudaro 3663,57 eurų.

8Atsakovas ir atsakovo atstovė teismo posėdžio metu paaiškino, jog tarp šalių susiklostė vartojimo rangos teisiniai santykiai. Nurodo, jog ieškinio dalykas yra neįrodytas, ieškovas neįrodė, kad tarp šalių buvo susitarimas, jog atsakovas įsipareigojo sumokėti ieškovo nurodomą kainą, neįrodė, kad pas atsakovą buvo sumontuota įranga pagal byloje pateiktą rašytinę pirkimo – pardavimo sutartį, sutarties objektas neatitinka priėmimo perdavimo aktų, antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo. Atsakovas teigia, jog sutartis nesudaryta, nes šalys nesusitarė dėl esminių sutarties sąlygų, t. y. kainos ir Europos Sąjungos paramos, kurios gavimą turėjo organizuoti ieškovas. Nurodo, jog atsakovas tarėsi dėl 20 000 Lt kainos, kurios 30 procentų dalį turėjo sudaryti gaunama Europos Sąjungos parama, todėl ieškovas būtų prisiėmęs 14000,00 Lt prievolę. Atsakovas paaiškino, jog priešieškinis yra grindžiamas ne įrangos nekokybiškumu, o tuo, kad sutartis nesudaryta, kadangi nesusitarta dėl kainos. Nurodo, jog įrangos trūkumai atsirado vėliau, įranga galėtų likti pas atsakovą, jei šalys susitartų dėl kainos.

9Trečiasis asmuo L. N. atsiliepimo nepateikė, teismo posėdžio metu paaiškino, jog iki sutarties sudarymo su atsakovu pas ieškovą dirbo 8 mėnesius, tokią įrangą buvo pardavęs ne vieną, pradėjus dirbti, keletą savaičių jam buvo vykdomi apmokymai, su nurodyta įranga dalyvavo parodose, iš kitų klientų nusiskundimų dėl byloje nurodytos įrangos jo darbo laikotarpiu nebuvo gauta. Trečiasis asmuo nurodo, jog derybos prasidėjo atsakovui kreipusis į ieškovo atstovybę Kaune. Pirmiausia atsakovas norėjo pasiklabėti, susitikti, derybos su atsakovu dėl įrangos buvo intensyvios, ne kartą važiuota į atsakovo gyvenamąjį namą, kartu važiavo ir montuotojas. Atsakovas prašė, kad įranga būtų patogu naudotis, kad ji būtų kokybiška, eksploatavimo kaštai būtų pigūs, įranga turėjo ir šildyti ir kondicionuoti, susitarta dėl įrangos oras-oras. Kaina buvo derinama, kol galiausiai sutarta apie dvidešimt penkių tūkstančių litų kaina, kurią sudarė įrangos, vamzdžių, trasų bei montavimo darbų kaina. Įrangos montavimo vietą nurodė atsakovas, jis pageidavo, jog įranga būtų montuojama prie sienos, kadangi kitu atveju įrangos koeficientai būtų mažesni, šalys taip pat buvo susitarę dėl papildomų trasų ir kondensato rinktuvų. Šalys suderino, kokia įranga, kiek jos vienetų bus montuojama atsakovui, buvo suderinta sutartis ir išsiųsta atsakovui, pretenzijų tuo metu iš atsakovo nebuvo gauta. Atsakovas, gavęs dokumentus elektroniniu paštu, paskambino, pasakė, kad sutartį pasilieka ir leido suprasti, jog sutartį pasirašys. Trečiasis asmuo nurodo, jog atliekant montavimo darbus, juos prižiūrėdavo pats atsakovas ar sodyboje dirbę jo darbininkai, dažniausiai į atsakovo sodybą įleisdavo atsakovas. Komerciniai pasiūlymai atsakovui buvo teikiami keletą kartų, nes jam vis netikdavo kaina, šilumos siurblių koeficientai, į galutinę kainą WI-FI siurbliavimo įrenginiai nebuvo įskaičiuoti. Vykstant deryboms, pasirašyti sutarties nebuvo įmanoma, kadangi vis keitėsi aplinkybės, galutinai suderinus, kokia įranga stovės pas atsakovą, visi dokumentai buvo paruošti, išsiųsti elektroniniu paštu. Gauti ES paramą nebūtų kilę problemų, tačiau buvo reikalinga pasirašyta sutartis, PVM sąskaita – faktūra ir už įrangą turėjo būti sumokėta. Su atsakovu taip pat buvo vedamos derybos dėl išorinių modulių uždengimo, tačiau galutinai sutarta nebuvo, atsakovas nutarė pats daryti uždengimą, kadangi kaina jam pasirodė per didelė. Trečiasis asmuo nurodo, jog visa įmanoma informacija atsakovui buvo atskleista, jis pageidavo „Mitsubishi electric“ įrangos, pagrindinė priežastis, kodėl buvo sumontuoti 4 įrenginiai, buvo naudingumo koeficientas, kad įranga efektyviai šildytų ir šaldytų, atsakovui šias aplinkybes sužinojus, atsakovas darbų nenutraukė, leido įrangą montuoti toliau. Dėl įrangos galios trečiasis asmuo šiuo metu tiksliai nepamena, tačiau apie galią su atsakovu buvo kalbėta, kartu su atsakovu ieškovas vaikščiojo po namą, žiūrėjo vizualiai, sprendė kartu. Montavimo darbai buvo atliekami keliais etapais, pirmiausia buvo vedžiojamos trasos, po to pastatytas vienas įrenginys pirmame aukšte, galiausiai pastatyti kompresoriai antrame aukšte, savavališkai ieškovas jokių darbų nevykdė.

10Ieškinys tenkintinas iš dalies, priešieškinis atmestinas.

11Byloje kilo ginčas dėl sutarties sudarymo, kainos, šalių sutartinių santykių pobūdžio, aplinkybių, esminių sąlygų, sutartinių santykių vykdymo. Ieškovas nurodo, jog šalys vykdė derybas ir sudarė žodinę vartojimo pirkimo – pardavimo ir vartojimo rangos sutartį, kadangi ieškovas pardavė „Mitsubishi electric“ įrangą ir sumontavo ją atsakovui priklausančiose patalpose už sutartą 7676,62 Eur (26505,85 Lt) kainą, tačiau atsakovas vengė pasirašyti sutartį, kitų rašytinių dokumentų taip pat nepasirašė ir už parduotą bei sumontuotą įrangą su ieškovu neatsiskaitė. Atsakovas sutinka, jog tarp šalių susiklostė vartojimo rangos teisiniai santykiai, tačiau teigia, kad sutartis nesudaryta, kadangi šalys nesusitarė dėl esminių sutarties sąlygų. Atsakovas nurodo, jog sutarties kaina turėjo būti 20000,00 Lt kartu su 30 procentų Europos Sąjungos parama, ieškovas turėjo sutvarkyti dokumentus Europos Sąjungos paramos gavimui. Teigia, jog už įrangą nesumokėjo, kadangi ieškovas darbų neužbaigė, vėliau išryškėjo ir įrangos trūkumai, tačiau paaiškino, jog net tuo atveju, jei įranga būtų be trūkumų, jos už 7676,62 Eur (26505,85 Lt) kainą nepriimtų.

12Sutartinių santykių teisinio kvalifikavimo ir sutarčių aiškinimo taisyklės reglamentuotos Civilinio kodekso (toliau tekste – CK) 6.193 – 6.195 straipsniuose. Esant ginčui dėl sutarties galiojimo, rūšies, vienos ar kitos sąlygos tikrosios prasmės, sutartis turi būti aiškinama, nustatant tikruosius sutarties šalių ketinimus, atsižvelgiant į sutarties sąlygų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes, į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo ir kitas reikšmingas aplinkybes. Tokiam ginčui išspręsti reikšmingas tikrųjų sutarties šalių ketinimų ir sutartimi siekiamo tikslo nustatymas. Sutarties sudarymo priežastis paprastai yra ją sudarančių asmenų poreikiai ir interesai, kurie formuoja vidinę sutarties dalyvių valią (ketinimus) ir nulemia jos teisinį tikslą bei pobūdį. CK 6.193 straipsnio 5 dalyje nustatyta bendroji taisyklė, kad sutarties aiškinimui svarbu ir faktinės aplinkybės, susijusios su sutarties sudarymu, vykdymu, kitokiais šalių veiksmais, nes faktiniai šalių veiksmai reikšmingi siekiant nustatyti tikruosius šalių ketinimus (LAT 2010-06-22 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-288/2010; 2010-07-10 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-323/2010). Taigi, sprendžiant šalių ginčą, svarbu tinkamai kvalifikuoti šalių sutartinius santykius, įvertinti šalių veiksmus sutarties sudarymo ir jos vykdymo metu.

13Iš byloje esančių įrodymų, prijungtos civilinės bylos Nr. 2-1412-901/2015 matyti, jog gyvenamajame name, esančiame ( - ), yra sumontuoti keturi „Mitsubishi electric“ oras – oras šilumos siurbliai (civilinės bylos Nr. 2-1412-901/2015 38-43 b. l.). „Mitsubishi Electric“ oras – oras šilumos siurbliai nurodyti ir atsakovo nepasirašytoje 2014-03-06 prekių pirkimo – pardavimo sutartyje Nr. 140306-01 (civilinės bylos Nr. 2-1412-901/2015 9-10 b. l.). 2014-04-24 išrašyta PVM sąskaita – faktūra Nr. EKO00001537, kurioje nurodyta, jog montavimo darbai sudaro 1340,36 Eur (4627,96 Lt) sumą, įrangos kaina – 6336,26 Eur (21877,89 Lt), suma iš viso 7676,62 Eur (26505,85 Lt), 2014-04-24 PVM sąskaita – faktūra Nr. EKO00001537 įtraukta į ieškovo išrašomų pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų-faktūrų registro duomenis 2014-05-22 (civilinės bylos Nr. 2-1412-901/2015 3, 5-6 b. l.). Iš įrangos/atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktų matyti, jog ieškovas pardavė atsakovui „Mitsubishi electric“ įrangą ir vykdė nurodytos įrangos montavimo darbus (civilinės bylos Nr. 2-1412-901/2015 7, 8 b. l.). 2014-03-14 surašytas pirmasis priėmimo – perdavimo aktas, pasirašytas ieškovo atstovo R. D., 2014-07-08 surašytas dar vienas priėmimo – perdavimo aktas, pasirašytas taip pat R. D.. Nurodytuose priėmimo perdavimo aktų įrangos/darbų aprašymuose įrangos kodai skiriasi, tačiau atkreiptinas dėmesys, jog skirtinguose rašytiniuose dokumentuose, t. y. atsakovo nepasirašytose pirkimo – pardavimo sutartyse, PVM sąskaitose faktūrose sutarties kaina nesikeičia, lieka 7676,62 Eur (26500,00 Lt), be to 2014-02-25 atsakovui siųstame elektroniniame laiške trečiasis asmuo L. N. atsakovui nurodo, jog, peržiūrėjus PVM sąskaitą faktūrą, matyti, jog kainos nėra kur nuleisti, įrenginiai tikrai už mažą kainą (civilinės bylos Nr. 2-1412-901/2015 77 b. l.).

14Ieškovas ieškinį grindžia rašytiniais įrodymais – pateikė elektroninius laiškus, siųstus elektroniniu adresu ( - )@gmail.com, kurie įrodo, jog trečiasis asmuo L. N. laikotarpiu nuo 2014-02-25 iki 2014-05-14 bendravo su atsakovu, siuntė jam keletą komercinių pasiūlymų, PVM sąskaitas – faktūras, prekių pirkimo – pardavimo sutartį (civilinės bylos Nr. 2-1412-901/2015 71-79 b. l.). Atkreiptinas dėmesys, jog 2014-02-27 elektroniniu laišku siųstame komerciniame pasiūlyme kaina nurodyta 29500 Lt (II t. 14-16 b. l.), 2014-02-25 elektroniniu laišku siųstame komerciniame pasiūlyme kaina nurodyta 30 700 Lt (II t. 17-19 b. l.), šiuose pasiūlymuose įtrauktas WI FI adapteris. 2014-03-31 elektroniniame laiške įrangos kaina nurodyta iš viso 29350 Lt, 2014-04-01 09:20 val. kaina sumažinta iki 26473 Lt, 2014-04-01 17:12 val. ieškovo elektroniniame laiške nurodoma, jog PVM sąskaita – faktūra pakeista, paaiškinta, kokia informacija patikslinta, aprašyta įranga su detaliu kainų paaiškinimu (civilinės bylos Nr. 2-1412-901/2015 71-79 b. l.). 2014-09-01 atsakovo M. Š. siųstas atsakymas iš elektroninio pašto adreso ( - )@gmail.com ieškovui įrodo, jog atsakovas nurodytu elektroniniu paštu naudojasi (civilinės bylos Nr. 2-1412-901/2015 84 b. l.). Iš aptartų elektroninių laiškų turinio matyti, jog informacija atsakovui vis buvo tikslinama, laiškų turinys tęstinis, laiškuose derinama įrangos kaina, pateikti komerciniai pasiūlymai, 2014-02-25 komerciniame pasiūlyme, kuris išsiųstas atsakovui elektroniniu paštu įtrauktas ir WI-FI adapteris, tačiau pasiūlymo kaina didesnė nei sutartyje nurodyta kaina, matyti, jog kaina buvo mažinama (II t. 15-16, 17 b. l.) Atkreiptinas dėmesys, jog atsakovas teismo posėdžio metu pats pateikė 2014-04-15 17:02 val. jam siųstą elektroninį laišką bei 2014-03-06 prekių pirkimo – pardavimo sutartį, tačiau iš 2014-09-22 elektroninio laiško matyti, jog sutartis buvo atsakovui patikslinta, sutarties 1.1. punktas papildytas įrenginių šildymo galiomis, nurodant, jog to reikalauja LAAIF norint gauti kompensaciją ( II t. 29, 32-33 b. l.; civilinės bylos Nr. 2-1412-901/2015 88-89 b. l.)

152014-08-20, 2014-08-27, 2014-09-12 atsakovui elektroniniu paštu siųsti priminimai apie pradelstas skolas, kuriuo prašoma atsakovo sumokėti 26505,85 Lt skolą, o atsakovas 2014-09-01 atsakyme nurodo, jog nesupranta, su kuo bendrauja ir nurodo, jog liko daug neišspręstų klausimų (civilinės bylos Nr. 2-1412-901/2015 80-83, 84 b. l.). 2014-09-16 atsakovo atsakyme ieškovui, nurodoma, jog projektas negali būti laikytinas užbaigtu, kadangi yra nepateiktas techninis projektas, nepateikta galutinė sutartis, nes nesusitarta dėl sutarties sąlygų ir kainos, neįdiegta sistema oras – vanduo (grindiniam šildymui), net nepateiktas pasiūlymas, nesuderinta galutinė viso projekto kaina, nesutvarkyti visi reikiami dokumentai dėl paramos gavimo ir paskaičiuota nuolaida, atskaičius gautus ES paramos pinigus, neuždengti medienos konstrukcijos išoriniai moduliai, nepateikti priėmimo - perdavimo aktai, sertifikatai, garantijos bei gamintoją patvirtinantys dokumentai, taip pat atsakovas nurodo, jog siurbliai nebuvo tinkamai išbandyti prie rekomenduojamos gamintojo temperatūros, naudojimo momentu įranga yra triukšminga ir kelia diskomfortą, pastatyta įranga pagaminta ne Japonijoje, o Tailande (civilinės bylos Nr. 2-1412-901/2015 87 b. l.). 2014-09-22 atsakyme (civilinės bylos Nr. 2-1412-901/2015 88-89 b. l.) ieškovas nurodo, jog dėl techninio projekto, išorinių modulių uždengimo medienos konstrukcija šalys nesitarė, medinės apsauginės grotelės yra papildomas, bet nebūtinas priedas, montuojamas estetiniais ar apsauginiais tikslais, jos nebuvo įtrauktos nei į užsakymą, nei į sąskaitą, „Mitsubishi electric“ yra japonų gamintojas, nesvarbu, kurioje šalyje stovi gamykla, sutarties sąlygos bei įrangos kaina su atsakovu buvo derinta, sutartis jam pateikta, tačiau atsakovas sutarties nepasirašė, dėl sutarties sąlygų pretenzijų nereiškė, neapmokėjus už sistemos oras – oras įrengimą, sistema oras – vanduo negalėjo būti įdiegta, tai visiškai skirtingos sistemos ir reikalavimai yra nesusiję. Be to, ieškovas elektroniniame laiške nurodo, jog reikalavimo dėl ES paramos įgyvendinti nebuvo įmanoma, kadangi paramai gauti būtina sąskaitą apmokėti bei pateikti pasirašytą PVM sąskaitą – faktūrą, sutartį, pateikti mokėjimo kvito ar pavedimo kopijas, nurodo, jog MSZ-FH-VEHZ serijos šilumos siurbliams ir atliktiems darbams taikoma 5 metų garantija, tačiau kol nėra apmokėjimo, garantiniai raštai negali būti pateikti, garantijos netaikomos (civilinės bylos Nr. 2-1412-901/2015 88-89 b. l.).

162014-10-01 antstolio S. U. faktinių aplinkybių konstatavimo protokole Nr. 118 nurodyta, jog 2014 m. spalio 1 d. 14:40 susisiekus telefonu su atsakovu, jis pranešė, jog susitikti negali, todėl dokumentus priims jo žmona notarė G. Š., dokumentai (2014-03-06 prekių pirkimo – pardavimo sutartis Nr. 140306-01, 2014-03-24 įrangos/atliktų darbų priėmimo perdavimo aktas, 2014-07-08 įrangos/atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktas, 2014-04-24 PVM sąskaita-faktūra Nr. EKO00001537) įteikti atsakovo žmonai notarei G. Š., tačiau grąžinti ieškovui su prierašu, jog dokumentų turinys neskaitytas ir su juo nesusipažinta (civilinės bylos Nr. 2-1412-901/2015 38 -39, 91-96 b. l.).

17Teismo posėdyje liudytoja apklausta atsakovo sutuoktinė G. Š. paaiškino, jog kartu su vyru rinkosi įrangą, sprendė, ką pasirinkti ir iš kelių variantų buvo pasirinktas ieškovas, kadangi jų siūlomas variantas buvo pigesnis, ieškovas žadėjo kompensaciją iš ES fondų. Jiems buvo reikalinga šildymo sistema, dėl sąlygų su ieškovu tarėsi vyras, liudytoja, derinant sąlygas ir montuojant įrangą, nedalyvavo, vyrui perdavė namo techninį projektą, diskutuodavo tik su vyru, girdėdavo jo pokalbius, žinojo, suprato, jog sutarties nėra, nors sistemos įrengimo darbai name jau vyko. Kadangi abu su atsakovu yra teisininkai, kalbėjo tarpusavyje apie sutartį, jog ji yra netinkama, atsakovas prašė atsiųsti sutvarkytą sutartį. Girdėjo, jog vyras bendravo su ieškovu elektroniniais laiškais, telefonu, bendravimas vyko su asmeniu vardu Linas. Įrangos kaina turėjo būti apie dvidešimt tūkstančių litų, kuri yra mokama, o 30 % kainos dalis turėjo būti gauta ES parama. Liudytoja patvirtino, jog įranga nebuvo sumontuota be atsakovo sutikimo, tačiau darbai turėjo būti užbaigti, įranga naudotis negalima, nes, ją įjungus, išmuša saugiklius visame name. Be to, nurodo, jog pastačius įrangą, pabandė įjungti vakare, bet miegoti jiems buvo sudėtinga, kadangi girdėjosi tarškesiai, barškesiai, pašaliniai garsai, nesusiję su oro pūtimu. Liudytoja nurodė nežinanti, ar atsakovas kreipėsi į ieškovą su pretenzijomis. Paaiškino, jog įrangos beveik neeksploatavo, tačiau matė, jog yra išsilydę plastikiniai vamzdžiai, kurie glaudžiasi prie medinės konstrukcijos (2016-05-09 garso įrašas).

18Teismo posėdyje liudytoju apklaustas A. K., patvirtino, jog atvykus trečiajam asmeniui L. N., atsakovas dalyvavo, turėjo kažkokį aplanką su dokumentais, trečiajam asmeniui liudytojas aprodė vizualiai visą gyvenamąjį namą. Liudytojas nurodė, jog pirmas susitikimas buvo vasario pabaigoje, darbai pradėti buvo dviejų savaičių laikotarpiu, antrą kartą trečiasis asmuo atsivežė meistrą, kuris vykdė tolimesnius darbus, tampė vidaus tinklus, liudytojas su meistru derino vidaus tinklų įrengimo darbus, kad būtų užtikrintas įrenginių veikimas, įrengimo metu klausimų dėl elektros galios niekam nekilo. Paaiškino, jog ieškovas darbus pradėjo vasarį, sienose buvo ištempti vamzdeliai, po to vykdomi apdailos darbai ir kai buvo išdažytos sienos, buvo montuojami vidiniai ir išoriniai blokai, darbai buvo baigti per 3 – 4 mėnesius nuo vasario mėnesio, įrenginiai buvo pakabinti maždaug liepos mėnesį. Liudytojas patvirtino, jog, kai įranga buvo įrenginėjama, elektra buvo, vieta buvo suderinta, vadybininkas atsakė į visus klausimus, kurie jam buvo užduoti, atsakovas atvažiuodavo, apžiūrėdavo. Pakeitimai nuo pradinio varianto buvo atlikti pagal meistro rekomendacijas, atsakovui dalyvaujant, dėl jų geresnio veikimo. Pirminio pokalbio metu buvo kalbama, jog vidiniai turėtų būti lubose, o išoriniai ant sienos, lauke, tačiau montuotojas rekomendavo kabinti viduje ant sienos (2016-05-09 garso įrašas).

19Teismo vertinimu, byloje esantys rašytiniai įrodymai, liudytojos G. Š. parodymai patvirtina, jog nuo 2014-02-25 tarp ieškovo ir atsakovo vyko derybos, atsakovui elektroniniu paštu buvo atskleista informacija apie prekę ir jos kainą, atsakovas elektroniniu paštu siųstą informaciją gaudavo (CPK 178, 185 str.). Tai, kad susitarta buvo matyti, iš trečiojo asmens L. N. apklausos teisme, atsakovas užduodamas klausimus trečiajam asmeniui apie įrangos pastatymą, klausia, ar keitėsi įrangos pastatymo vieta nuo pradinio aptarimo su juo ir po to, kai atvyko montuotojas (2016-05-09 garso įrašas). Be to, teismo posėdyje liudytoju apklaustas A. K., kuris dalyvavo pas atsakovą įrenginėjant šildymo sistemą tuo metu 2014 metais vykdė darbus atsakovo sodyboje, turėjo užtikrinti įrenginiams nuotekas, bendravo su montuotoju, įrenginėjusiu sistemą, trečiuoju asmeniu L. N. taip pat patvirtino, jog atsakovas dalyvavo tariantis dėl įrangos jo name pastatymo, atvykdavo apžiūrėti, kaip vyksta darbai (2016-05-09 garso įrašas). Trečiasis asmuo L. N. teismo posėdžio metu paaiškino, jog visa įmanoma informacija atsakovui buvo atskleista, jis pageidavo „Mitsubishi Electric“ įrangos, pagrindinė priežastis, kodėl buvo sumontuoti 4 įrenginiai, buvo naudingumo koeficientas, kad įranga efektyviai šildytų ir šaldytų, atsakovui šios aplinkybės buvo atskleistos, įspėjus atsakovą, jog reikia atlikti pakeitimus iš vieno įrenginio į keturis, atsakovas darbų nenutraukė, leido įrangą montuoti toliau (2016-05-09 garso įrašas).

20Įstatyme nustatyta, kad sandoriai sudaromi žodžiu, raštu (paprasta ar notarine forma) arba konkliudentiniais veiksmais (CK 1.71 str. 1 d.). Sandoris, kuriam įstatymai nenustato konkrečios formos, laikomas sudarytu, jeigu iš asmens elgesio matyti jo valia sudaryti sandorį (konkliudentiniai veiksmai) (CK 1.71 str. 2 d.). Privaloma rašytinė sandorio forma (paprasta ar notarinė) irgi nustatyta įstatyme (CK 1.73, 1.74 str.), o sandoriai, kuriems įstatymai ar šalių susitarimas nenustato rašytinės formos, gali būti sudaromi žodžiu (CK 1.72 str. 1 d.). Pagal CK 1.93 straipsnio 1 dalį įstatymų reikalaujamos formos nesilaikymas sandorį daro negaliojantį tik tuo atveju, kada toks negaliojimas įsakmiai nurodytas įstatymuose. Atkreiptinas dėmesys, jog įstatymų leidėjas pirkimo – pardavimo sandoriui privalomos rašytinės formos nenustato (CK 1.71 str., 1.72 str. 1 d., 1.73 str., 6.311 str., 6.351 str.).

21Sutartis sudaroma pateikiant pasiūlymą (oferta) ir priimant pasiūlymą (akceptas) arba kitais šalių susitarimą pakankamai įrodančiais veiksmais (CK 6.162 str. 1 d.). Kai šalys susitaria dėl visų esminių sutarties sąlygų, sutartis galioja, nors susitarimas dėl antraeilių sąlygų ir atidėtas. Kai šalys dėl antraeilių sutarties sąlygų nesusitaria, ginčas gali būti sprendžiamas teisme, atsižvelgiant į sutarties pobūdį, dispozityviąsias teisės normas, papročius, teisingumo, protingumo bei sąžiningumo kriterijus (CK 6.162 str. 2 d.). CK 6. 162 straipsnio 1 dalis pakartoja UNIDROIT principų 2.1 straipsnį. Nusistovėjusi sutarčių sudarymo praktika patvirtina, kad sutartis sudaroma šalims apsikeičiant oferta (CK 6.167 str.) ir akceptu (CK 6.173 str.). Šią nusistovėjusią bendrąją taisyklę nurodyta norma ir įtvirtina. Tačiau kartu ši norma numato, kad sutartis nebūtinai turi būti sudaroma šalims aiškiai apsikeičiant oferta ir akceptu - sutarties sudarymą gali patvirtinti ir kitokie sutarties šalių veiksmai, pakankamai įrodantys jų ketinimus. Pavyzdžiui, kai šalys ilgai derasi dėl sutarties sudarymo, gali būti sunku nustatyti, kada sutartis buvo sudaryta, nes ofertos ir akcepto stadija gali ir nebūti aiškiai išreikšta. Šalys gali pradėti vykdyti sutartį dar derėdamosi, net ir nesusitarusios dėl visų jos sąlygų. Todėl sutarties sudarymo faktą galima pripažinti ir nesant aiškiai išreikštos ofertos ar akcepto, bet konkliudentiniams šalių veiksmams pakankamai patvirtinant, kad jos turėjo rimtų ketinimų sukurti tarpusavio teises ir pareigas. Kurios sąlygos yra esminės, o kurios - ne, priklauso nuo sutarties rūšies, jos pobūdžio, šalių valios ir įstatymo. Pirkimo-pardavimo sutarčiai sudaryti pakanka, kad šalys būtų susitarusios dėl sutarties dalyko. Net jeigu jos nesusitarė dėl sutarties kainos, sutartis gali būti pripažinta sudaryta, jeigu jos kainą galima nustatyti pagal CK 6.313 straipsnį (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. kovo 10 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. 2A-197/2011). Kokios sąlygos yra esminės, gali lemti ne tik sutarties rūšis ir pobūdis, bet ir įstatymas arba pačių šalių susitarimas.

22Įvertinus byloje esančius rašytinius įrodymus, šalių paaiškinimus, liudytojų parodymus, teismas sprendžia, jog šalių konkliudentiniai veiksmai patvirtina, kad šalys siekė sukurti tarpusavio teises ir pareigas. Į bylą nėra pateikta šalių pasirašyta rašytinė sutartis, tačiau, atsižvelgiant į šalių elgesį, t. y. į tai, kad ieškovas įrangą sumontavo atsakovo name, o atsakovas sudarė tam sąlygas, atvežtą įrangą priėmė, leido ją montuoti, su atsakovu buvo derinamos visos įrangos montavimo sąlygos, jam sutinkant keista įrangos vieta, įrenginių skaičius su atsakovo žinia ir pritarimu, konstatuotina, jog sutartis tarp ieškovo ir atsakovo buvo sudaryta žodžiu (CK 1.72 str. 1 d.).

23Vertinant tarp ieškovo ir atsakovo susiklosčiusius teisinius santykius, atkreiptinas dėmesys, jog atsakovas M. Š. nuo 2011 metų vykdo advokato profesinę veiklą (http://www.advokatura.lt/lt/advokatai/advokatu-darbo-vietu-sarasas/one/5290), todėl teismas sprendžia, jog priėmęs ieškovo įrangą ir leidęs ją montuoti be rašytinės sutarties, atsakovas, kaip turintis teisinių žinių profesionalas, būdamas protingas ir apdairus, turėjo ir galėjo numatyti, kokias teisines pasekmes tai sukelia. Atkreiptinas dėmesys, jog ir teismo posėdyje liudytoja apklausta jo sutuoktinė G. Š., būdama profesionali teisininkė, nurodė, jog sutartį su vyru aptarinėdavo, tačiau priežasčių, kodėl atsakovas rašytinės sutarties nepasirašęs priėmė įrangą ir leido vykdyti darbus, neatskleidė (2016-05-09 garso įrašas). Kaip jau minėta, iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, jog antstolio įteikti dokumentai buvo grąžinti su prierašu, jog dokumentų turinys neskaitytas ir su juo nesusipažinta, nors 2014-10-01 antstolio S. U. faktinių aplinkybių konstatavimo protokole Nr. 118 nurodyta, jog 2014 m. spalio 1 d. 14:40 susisiekus telefonu su atsakovu, jis pranešė, jog susitikti negali, todėl dokumentus priims jo žmona notarė G. Š. (civilinės bylos Nr. 2-1412-901/2015 38 -39, 91-96 b. l.). Be to, iš elektroninių laiškų matyti, jog trečiasis asmuo L. N. rašytinę pirkimo-pardavimo sutartį siuntė atsakovui 2014-04-15 (civilinės bylos Nr. 2-1412-901/2015 78 b. l.), t. y. dar iki įrangos montavimo liepos mėnesį, tačiau atsakovas rašytinės sutarties nepasirašė, nors montuoti įrangą liepos mėnesį savo patalpose leido (civilinės bylos Nr. 2-1412-901/2015 8 b. l.). Atkreiptinas dėmesys, jog trečiasis asmuo L. N. teismo posėdžio metu paaiškino, jog išsiuntus atsakovui sutartį elektroniniu paštu, atsakovas jam paskambino ir pasakė, jog sutartį pasilieka, leido suprasti, jog sutartį jis pasirašys (2016-05-09 garso įrašas). Įvertinęs šiuos įrodymus, atsakovo elgesį priėmus įrangą ir leidus ją montuoti savo patalpose be rašytinės sutarties, liudytojų parodymus, teismas sprendžia, jog atsakovas, kuris yra teisininkas profesionalas, turėjo žinoti, jog nepasirašius sutarties, įstatymas numato ir žodinių sutarčių sudarymą, kuri ir buvo šiuo atveju sudaryta, kas sukūrė šalims prievoles (CPK 178, 185 str.).

24Ieškovas nurodo, jog tarp šalių buvo sudaryta žodinė įrangos pirkimo – pardavimo ir jos montavimo (paslaugų) sutartis, vadinasi ginčo santykiams reguliuoti taikytinos vartojimo rangą reglamentuojančio teisės normos bei vartojimo pirkimo – pardavimo taisyklės, atsakovas teigia, jog šalių santykiai kvalifikuotini kaip vartojimo ranga.

25CK 6.645 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad jeigu atliekamų darbų pobūdis ir vertė palyginti su pagaminto, perkamo ar perdirbto daikto verte yra nedideli, tai sutartis pripažįstama ne rangos, o pirkimo–pardavimo sutartimi (LAT 2011 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-206/2011). Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, jog 7676,62 Eur (26505,85 Lt) kainą sudaro: montavimo darbai - 1340,36 Eur (4627,96 Lt) ir įrangos kaina – 6336,26 Eur (21877,89 Lt; civilinės bylos Nr. 2-1412-901/2015 3, 5-6 b. l.), t. y. montavimo darbų vertė yra keletą kartų mažesnė už įrangos kainą. Be to, atkreiptinas dėmesys, jog įstatymas numato, kad tuo atveju, kuomet asmuo neparduoda užsakovui kitų gamintojų gaminio, o pats imasi jį pagaminti ir perduoti užsakovui jos individualius poreikius atitinkantį savo darbo rezultatą, šalių susiklostę santykiai pagal savo esmę ir prigimtį atitinka vartojimo rangą, apibrėžtą CK 6.644 straipsnyje ir 6.672 straipsnyje, kuomet rangovas įsipareigoja užsakovui sutartyje nustatytomis sąlygomis, terminais bei kaina pagaminti daiktą, o užsakovas įsipareigoja darbų rezultatą priimti ir už gaminį atsiskaityti su rangovu (CK 6.676 str.).

26Šiuo atveju byloje rašytiniais įrodymais pagrįsta, jog ieškovas pats daikto, t. y. „Mitsubishi electric“ oras – oras šilumos siurblių negamina, ieškovas yra šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo produktų atstovas Lietuvoje, kuris rūpinasi „Mitsubishi electric“ produkcijos pardavimu, rinkodara, aptarnavimu po pardavimo ir servisu Lietuvoje (209, 210 b. l.), todėl tarp šalių sudaryta žodinė sutartis vertintina kaip vartojimo pirkimo – pardavimo (CPK 178, 185 str.). Sutartis, atitinka bendruosius vartojimo sutarties požymius: prekes ar paslaugas perka fizinis asmuo; fizinis asmuo prekes ir paslaugas perka savo asmeniniams (ne verslo ar profesiniams poreikiams); prekes ar paslaugas parduoda verslininkas (asmuo, veikiantis verslo ar profesiniais tikslais) (žr. Teismų praktika Nr. 30); antra, sutarties dalykas yra kilnojamasis daiktas (CK 6.350 – 6.370 str.) . Taigi, sprendžiant ginčą šioje byloje turi būti taikomos CK šeštosios knygos IV dalies „Atskiros sutarčių rūšys“ XXIII skyriaus „Pirkimas-pardavimas“ ketvirtojo skirsnio „Vartojimo pirkimo-pardavimo sutarčių ypatumai“ teisės normos.

27Tačiau įvertinus byloje esančius rašytinius įrodymus, liudytojų parodymus, šalių paaiškinimus matyti, jog „Mitsubishi electric“ oras – oras šilumos siurblius pas atsakovą montavo ieškovas, todėl ginčo santykiams reguliuoti būtina taikyti ir vartojimo rangą reglamentuojančias teisės normas. Atkreiptinas dėmesys, jog tiek atsakovas, tiek ieškovas sutinka, jog vartojimo rangos nuostatos turėtų būti taikomos. Pagal vartojimo rangos sutartį rangovas, kuris verčiasi tam tikru verslu, įsipareigoja pagal fizinio asmens (vartotojo) užsakymą atlikti tam tikrą darbą, skirtą tenkinti buitinius ar asmeninius užsakovo ar jo šeimos poreikius, o užsakovas įsipareigoja priimti darbo rezultatą ir už jį sumokėti (CK 6.672 str. 1 d.).

28Sprendžiant dėl šalių teisinių santykių kvalifikavimo, pažymėtina, jog įstatymas nedraudžia šalims sudaryti sutartį, turinčią kelių rūšių sutarčių elementų (CK 6.156 str. 3 d.). Šalys gali sudaryti sutartį, nustatydamos joje sąlygas, būdingas skirtingų rūšių sutartims, t. y. sudaryti mišriąją sutartį. Atsižvelgiant į tai, teismas sprendžia, kad šalis siejo vartojimo pirkimo – pardavimo ir vartojimo rangos teisiniai santykiai, kadangi ieškovas pristatė ir sumontavo „Mitsubishi electric“ oras – oras šilumos siurblius atsakovo patalpose, o atsakovas įrangą leido montuoti, ji nėra ieškovo sukurta ar pagaminta, juo naudojosi, bet atliktų darbų akto nepasirašė, nesumokėjo (b. l. 5-7).

29Atsakovas priešieškiniu prašo įpareigoti ieškovą UAB „Eko2Šiluma“ išmontuoti 2014-04-24 PVM sąskaitoje faktūroje išvardintus įrenginius ir išgabenti iš jo sodybos, esančios ( - ) priteisti atsakovui 3663,57 Eur nuostolių atlyginimą ir bylinėjimosi išlaidas. Kaip jau minėta, teismo posėdžio metu atsakovas nurodė, jog priešieškinį atsakovas grindžia tuo, jog sutartis sudaryta nebuvo, kadangi šalys nesusitarė dėl sutarties kainos, atsakovui sutarties kaina turėjo būti 20 000,00 Lt kartu su 30 procentų ES paramos, ieškovas turėjo sutvarkyti dokumentus Europos Sąjungos paramai gauti.

30Išvados apie faktines aplinkybes gali būti grindžiamos tik Civilinio proceso kodekso (toliau tekste CPK) 177 straipsnio 2 ir 3 dalyse išvardintomis įrodinėjimo priemonėmis, o įrodymai turi būti gauti ir ištirti CPK nustatyta tvarka. Pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Kasacinis teismas ne kartą yra konstatavęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (CPK 185 str. 1 d.) (LAT 2009 m. lapkričio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-526/2009; 2010 m. balandžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2010; 2010 m. gegužės 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-206/2010 ir kt.).

31Kadangi tarp šalių yra ginčas dėl prekės ir atliktų prekės montavimo darbų kainos, t. y. byloje kilo ginčas dėl sutarties sąlygos aiškinimo, teismas pažymi, kad tokiu atveju turi būti vadovaujamasi sutarčių aiškinimo taisyklėmis, kadangi byloje nustatyta, jog žodinė sutartis tarp šalių buvo sudaryta. Sutarčių aiškinimo taisyklės įtvirtintos CK 6.193 straipsnyje. Esant ginčui dėl sutarties turinio bei jos sąlygų, sutartis turi būti aiškinama nustatant tikruosius sutarties dalyvių ketinimus, atsižvelgiant į sutarties sąlygų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes, į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo ir kitas reikšmingas aplinkybes. Šie esminiai sutarčių aiškinimo principai bei aplinkybė, jog tarp šalių buvo sudaryta žodinė sutartis lemia būtinybę įvertinti sutarties šalių elgesį, jų subjektyvią nuomonę dėl sutarties sąlygų turinio ir sutarties sudarymo metu buvusį sąlygų suvokimą. Dėl to reikšminga CK 6.193 straipsnio 5 dalyje nustatyta bendroji taisyklė, kad sutarties aiškinimui svarbu ir faktinės aplinkybės, susijusios su sutarties sudarymu, vykdymu, kitokiais šalių veiksmais, nes faktiniai šalių veiksmai aiškintini, siekiant nustatyti tikruosius šalių ketinimus.

32Nagrinėjamoje byloje atsakovas teigia, jog šalys susitarė dėl 20 000 Lt kainos, o atsakovas, priimdamas įrangą ir leisdamas ją montuoti tikėjosi, jog tokia kaina ir bus, tačiau įrodymų, jog atsakovas galėjo pagrįstai tikėtis 20 000 Lt kainos, nepateikia (CPK 178, 185 str.). Teismo posėdyje liudytoja apklausta G. Š. parodė, jog ji buvo aptarusi su atsakovu, kad įrangai šeima skirs apie 20000,00 Lt, kalba visą laiką buvo, jog kaina bus 20000,00 Lt. Teismui liudytojos paklausus, ar jai žinomos aplinkybės, kokią dalį ir nuo kokios sumos atsakovas ketino susigrąžinti Europos Sąjungos paramą, liudytoja patvirtino, jog girdėjo kalbą telefonu, kad apie 30 procentų kainos atsakovas turėjo susigrąžinti, tačiau negalėjo tiksliai įvardinti, ar įrangos kaina turėjo būti apie 20 000 litų, kuri yra mokama, o 30 % kainos dalis turėjo būti gauta ES parama ar 20 000,00 Lt kaina turėjo būti sumažinta 30 % (2016-05-09 garso įrašas).

33Nors atsakovas ir teismo posėdyje liudytoja apklausta liudytoja G. Š. nurodė, kad sutartis buvo nepasirašyta dėl to, jog rašytinė sutartis buvo netinkama, neatitiko atsakovo lūkesčių, tačiau aplinkybė, jog sutartį šalys pradėjo vykdyti (ir įvykdė), leidžia spręsti, jog sutarties kainos atsakovas nelaikė esmine sutarties sąlyga. Kaip jau minėta, iš byloje esančių rašytinių įrodymų visumos matyti, jog atsakovui ieškovo nurodyta kaina buvo žinoma, ji nurodyta atsakovui elektroniniu paštu siųstuose komerciniuose pasiūlymuose, pirkimo – pardavimo sutartyje, PVM sąskaitose – faktūrose, o ta aplinkybė, jog atsakovas, žinodamas, kad prekės kaina su montavimu yra 7676,62 Eur (26505,85 Lt), leido ir toliau vykdyti darbus, įrangą montuoti, rodo, jog prekės kaina atsakovui buvo tinkama (CPK 178, 185 str.).

34CK 6.198 straipsnyje, reglamentuojančiame sutarčių turinį, nustatyta, kad, kai kaina ar jos nustatymo tvarka sutartyje neaptarta ir šalys nėra susitarusios kitaip, laikoma, jog šalys turėjo omenyje kainą, kurią sutarties sudarymo metu toje verslo srityje buvo įprasta imti už tokį pat įvykdymą atitinkamomis aplinkybėmis, o jeigu ši kaina neegzistuoja, - atitinkančią protingumo kriterijus kainą (1 d.). To paties straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad, jeigu sutarties kainą turi nustatyti viena šalis ir tokiu būdu nustatyta kaina aiškiai neatitinka protingumo kriterijų, tai nepaisant šalių susitarimų sutarties kaina turi būti pakeista protingumo kriterijus atitinkančia kaina. Analogiškai kaina apibrėžta specialiojoje pirkimo – pardavimo teisinius santykius reglamentuojančioje teisės normoje – CK 6.313 straipsnio 2, 4 dalyse.

35Kaip jau buvo konstatuota, įrodymų visuma leidžia teismui spręsti, jog atsakovui 7676,62 Eur (26505,85 Lt) kaina buvo atskleista, tačiau atsakovas įrangą priėmė, leido atlikti įrangos montavimo darbus, todėl, atsižvelgiant į tai, šioje byloje nėra pagrindo konstatuoti, jog sutarties kainą vienašališkai nustatė ieškovas (CK 6.198, 6.313 str.). Atkreiptinas dėmesys, jog atsakovas neginčija, kad 7676,62 Eur (26505,85 Lt) kaina būtų neatitinkanti protingumo kriterijų, byloje pateiktas nuo 2014 metų galiojantis „Mitsubishi electric“ produkcijos kainynas (I t., 166-184 b. l.) įrodo, jog įrangos kaina yra reali, naudojama rinkoje, montavimo darbų kaina detalizuota PVM sąskaitoje – faktūroje nekelia abejonių, todėl teismas vertina, jog 7676,62 Eur (26505,85 Lt) yra atitinkanti protingumo kriterijus (CK 6.313 str. ).

36Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 str.) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 str.). Kasacinio teismo yra išaiškinta, kad ieškovas privalo įrodyti jo teisę sukuriančius faktus, tačiau neturi įrodinėti tą teisę paneigiančių faktų, nes tokius faktus, atsikirsdamas į ieškovo reikalavimą, turi įrodyti atsakovas (LAT 2011 m. birželio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-269/2011). Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (LAT 2011 m. rugpjūčio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-340/2011; kt.). Aplinkybės, jog ieškovui atskleidus atsakovui įrangos ir jos montavimo kainą, žodinę sutartį šalys pradėjo vykdyti (ir įvykdė), atsakovas leido įrangą montuoti, darbų nestabdė, todėl spręstina, jog ieškovo nurodomą prekės ir montavimo darbų kainą atsakovas priėmė, kas laikytina, jog šalys susitarė dėl 7676,62 Eur (26505,85 Lt) prekės kainos (CK 6.313 str., 6.676 str. 1 d.).

37Atsakovas, nesutikdamas su ieškiniu, taip pat teigia, jog už įrangą neatsiskaitė, kadangi ieškovas neužbaigė darbų, t. y. nesutvarkė dokumentų dėl Europos Sąjungos paramos gavimo. Nurodo, jog Europos Sąjungos paramos gavimas atsakovui buvo esminė sutarties sąlyga.

38Iš 2014-03-31 elektroninio laiško matyti, jog trečiasis asmuo L. N. atsakovui nurodo, jog susimokėjus atsakovas turėtų kvitą, kadangi jo prireiks pinigų susigrąžinimui, 2014-05-14 elektroniniu laišku informuoja, jog jau startavo LAAIF susigrąžinimo programa, nurodo, jog reikia kuo greičiau viską susitvarkyti, kol neišdalinti jų milijonai (civilinės bylos Nr. 2-1412-901/2015 74, 79 b. l.). Trečiasis asmuo L. N. teismo posėdžio metu paaiškino, jog su Europos Sąjungos parama nebūtų buvę jokių problemų, tačiau paramai gauti buvo reikalinga pasirašyta prikimo – pardavimo sutartis, PVM sąskaita – faktūra bei atsakovas turėjo už įrangą sumokėti (2016-05-09 garso įrašas).

39Pagal įtvirtintą teisinį reguliavimą, įrodymų pakankamumo taisyklė civiliniame procese grindžiama tikimybių pusiausvyros principu, pagal kurį išvadą apie faktų buvimą teismas civiliniame procese gali daryti ir tada, kai lieka tam tikrų abejonių dėl fakto buvimo, tačiau byloje esančių įrodymų visuma sudaro pagrindo teigti esant labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus; taigi įrodinėjimas civiliniame procese turi savo specifiką, o įstatyme nenustatyta, kad teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tik tada, kai dėl jų nėra absoliučiai jokių abejonių (LAT 2012 m. gruodžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-538/2012, 2010 m. spalio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-423/2010). Iš įrodymų visumos teismas sprendžia, jog šalys kalbėjo apie Europos Sąjungos paramos gavimą, tačiau elektroninių laiškų turinys įrodo, kad atsakovui buvo atskleistos tos aplinkybės, jog jis privalo pasirašyti minėtus dokumentus, taip pat susimokėjęs, saugotų mokėjimo kvitą, todėl atsakovo argumentai, jog jis nesusimokėjo už įrangą ir atliktus darbus dėl to, jog nebuvo sutvarkyta ES parama ar kad tai buvo viena iš esminių sutarties sąlygų, dėl kurių šalys nesusitarė, atmestini, kaip abejotini ir neįrodyti. Teismo vertinimu, labiau tikėtina, jog Europos Sąjungos paramos gavimas turėjo būti organizuojamas po to, kai šalys būtų sudariusios rašytinę sutartį bei atsakovas būtų už įrangą apmokėjęs (CPK 178, 185 str.).

40Atsakovas teismo posėdžio metu taip pat teigia, jog ieškovo ieškinys negali būti tenkinamas, kadangi ieškovas neįrodė ieškinio dalyko, rašytinėje sutartyje, priėmimo-perdavimo aktuose skiriasi įrangos kodai, t. y. objektas, ieškovas neįrodė, kokia įranga pas atsakovą sumontuota (2016-05-31 garso įrašas).

41Ieškovo atstovė teismo posėdžio metu paaiškino, jog įrangos kodai skiriasi dėl to, jog vykdant darbus pas atsakovą buvo atliekami įrangos pakeitimai pagal jo pageidavimus (2016-05-31 garso įrašas). Nurodo, jog 2014-03-24 d. įrangos/atliktų darbų priėmimo – perdavimo akte įrengimo su kodu MXZ – 2D53VAH sutartyje nėra, kadangi ieškovas jį išmontavo ir išsivežė, o iš 2014-07-08 įrangos/ atliktų darbų priėmimo – perdavimo akto atsakovui papildomai sumontuoti įrenginiai MUZ-FH25VEHZ (2016-05-31 garso įrašas, civilinės bylos Nr. 2-1412-901/2015 7, 8 b. l.). Teismo posėdyje liudytoju apklaustas montuotojas R. D. patvirtino, jog išorėje buvo keisti lauko blokai, iš vieno įrenginio į keletą, kadangi atsakovas norėjo, jog vienas įrenginys įjungtų šaldymą, kitas - šildymą, todėl, suderinus su atsakovu, jam paaiškinus, buvo atlikti pakeitimai (2016-05-31 garso įrašas), kas rodo, jog atsakovas sudarė naują susitarimą dėl įrangos (CPK 178, 185 str.).

42Teismas sutinka, jog byloje pateiktuose rašytiniuose įrodymuose kodai nesutampa, tačiau, atkreiptinas atsakovo dėmesys, jog byloje konstatuota, kad ieškovą ir atsakovą siejo žodiniai vartojimo pirkimo – pardavimo ir vartojimo rangos teisiniai santykiai, byloje pateikta rašytinė pirkimo – pardavimo sutartis nėra pasirašyta, ji pateikta atsakovui dar 2014 m. kovo mėnesį, o įranga sumontuota po kelių mėnesių. Be to, iš ieškovo atstovės paaiškinimų, montuotojo parodymų, priėmimo – perdavimo aktų matyti, jog įranga atsakovui buvo keičiama su jo sutikimu, iš antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo matyti, jog antstolis S. U. įrangą aprašė pagal ieškovo UAB „Eko2šiluma“ techninio vadovo K. J. paaiškinimus (civilinės bylos Nr. 2-1412-901/2015 38-43 b. l.).

43CK 6.306 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad pirkimo–pardavimo sutarties dalykas gali būti apibūdintas tiek pagal individualius požymius, tiek pagal rūšį. Teismas sprendžia, jog tuo atveju, kai šalys nesusitaria dėl konkrečiu identifikaciniu numeriu pažymėtos prekės, laikytina, kad žodžiu buvo susitarta dėl rūšiniais požymiais apibūdintos įrangos pirkimo. Atsakovas neginčija, jog jo patalpose yra sumontuota „Mitsubishi electric“ įranga, tik nurodo, jog jam buvo svarbu, kad įranga būtų japoniška.

44Byloje pateiktas „Mitsubishi electric“ produkcijos kainynas, atitikties deklaracija, platinimo sutartis įrodo, jog ieškovas yra oficialus „Mitsubishi eletric group“, kurios buveinė yra Tokijuje, Japonijoje, atstovas Lietuvoje, turi teisę pardavinėti šio gamintojo produkciją, prieš pateikiant į rinką naujus gaminius ir naujus modelius, ieškovas turi galimybę gauti visą reikalingą techninę dokumentaciją, mokymus apie gaminius, ieškovas perka ir parduoda gaminius kaip nepriklausomas tiekėjas (sutarties 3 p., 166-184, 186, 187-200, 202, 204, 206 b. l.). Iš 2016-01-14 pranešimo matyti, jog ieškovas yra šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo produktų atstovas Lietuvoje, kuris rūpinasi „Mitsubishi electric“ produkcijos pardavimu, rinkodara, aptarnavimu po pardavimo ir servisu Lietuvoje (209, 210 b. l.). Sąskaitos faktūros įrodo, jog visą įrangą ieškovas perka būtent iš „Mitsubishi electric“ (212-229 b. l.).

45Atsakovui elektroniniu paštu siųsti komerciniai pasiūlymai, pirkimo – pardavimo sutartis įrodo, jog šalys vykdė derybas dėl „Mitsubishi Electric“ įrangos oras – oras (civilinės bylos Nr. 2-1412-901/2015 9-10, 71-79 b. l.; II t. 14-19 b. l.). Atkreiptinas dėmesys, jog teismui paklausus, kas atsakovui netiko jam pateiktoje rašytinėje pirkimo-pardavimo sutartyje, kodėl atsakovas jos nepasirašė, atsakovas teismo posėdžio metu nurodė, jog rašytinėje pirkimo pardavimo sutartyje jam netiko kaina ir sutarties pavadinimas (2016-05-31 garso įrašas). Be to, byloje nėra ginčo, jog pas atsakovą yra sumontuoti keturi „Mitsubishi electric“ sistemos oras – oras įrengimai (CPK 178, 185 str.).

46Pirkimo-pardavimo sutarties sąlyga dėl sutarties dalyko laikoma suderinta, jeigu sutarties turinys leidžia nustatyti daikto (prekės) pavadinimą ir kiekį (CK 6.306 str. 4 d.). Teismas sprendžia, jog vien ta aplinkybė, jog rašytiniuose įrodymuose skiriasi įrangos kodai, savaime nereiškia, jog žodinės sutarties objekto nėra ar ieškinio dalykas yra neįrodytas, sutarties dalykas gali būti nustatytas sutartį aiškinant (LAT 2009 m. kovo 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2009).

47Iš byloje esančių įrodymų visumos galima spręsti, jog ieškovui nebuvo svarbu įrangos identifikaciniai kodai, atsakovas priėmė keturis „Mitsubishi Electric“ sistemos oras – oras įrengimus, jie sumontuoti pas atsakovą su jo žinia, todėl akivaizdu, kad šalys žodžiu susitarė dėl rūšinius požymius atitinkančios įrangos pirkimo, todėl tarp šalių sudarytos žodinės sutarties sąlyga dėl sutarties dalyko laikoma suderinta, atsakovo argumentai dėl sutarties objekto atmestini, kaip nepagrįsti (CK 6.306 str. 4 d., CPK 178, 185 str.).

48Atsakovas byloje taip pat teigia, jog už įrangą nesumokėjo, kadangi ieškovas darbų neužbaigė, įranga neatitiko jo lūkesčių, pirmuosiuose teismo posėdžiuose atsakovas teigė, jog įranga yra nekokybiška, girdisi triukšmas, taip pat įjungus įrangą, išmuša elektros saugikliai, neužtenka name esančio elektros įvado, t. y. elektros galios, tačiau paskutinio teismo posėdžio metu atsakovas ir jo atstovė nurodė, jog priešieškinis yra grindžiamas ne įrangos nekokybiškumu, kadangi įrangos trūkumai išryškėjo vėliau, paaiškino, jog įrangą sutiktų pasilikti, jeigu būtų nustatyta atsakovo nurodyta kaina (2016-05-31 garso įrašas).

49Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad teisėtų lūkesčių principas įtvirtina idėją, jog būtina pripažinti, gerbti ir ginti teisėtai įgytas civilines teises, t. y. asmuo, teisėtai įgijęs civilines teises, turi pagrįstą tikėjimą, kad savo teises galės įgyvendinti tiek veikdamas šiandien, tiek ateityje. Teisėtų lūkesčių apsaugos principas siejasi su pareiga laikytis prisiimtų įsipareigojimų bei teise pagrįstai tikėtis, kad asmens pagal galiojančius teisės aktus įgytos teisės bus išlaikytos tam tikrą laiką ir galės būti realiai įgyvendinamos (LAT 2009 m. vasario 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-48/2009; 2011 m. balandžio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-148/2011). Taigi, viena iš teisėtų lūkesčių apsaugos principo taikymo sąlygų – kad asmuo būtų teisėtai pagal galiojančius teisės aktus įgijęs civilines teises. Byloje nėra duomenų, jog ieškovas būtų siūlęs atsakovui, jog įrangos kaina būtų 20 000,00 Lt, tokios kainos nėra rašytiniuose įrodymuose, esančiuose nagrinėjamoje byloje. Byloje taip pat nėra duomenų, patvirtinančių, jog ieškovas savo veiksmais būtų sudaręs pagrįstą prielaidą atsakovui manyti, kad įrangos kaina galėtų būti 20000,00 Lt, ar būtų sudaręs pagrįstą galimybę atsakovui tikėtis kitokių lūkesčių, nei tie, kurie atsakovui, kaip matyti iš byloje esančių rašytinių įrodymų, liudytojų parodymų, atsakovui buvo atskleisti dar iki galutinio įrangos sumontavimo 2014 metų liepos mėnesį (CPK 178, 185 str.).

50Pateikti vadybininko pareiginiai nuostatai, 2013-05-28 darbo sutartis tarp trečiojo asmens L. N. ir ieškovo, 2013-06-05 įsakymas Nr. V/130605-01, trečiojo asmens L. N. diplomas įrodo, jog trečiasis asmuo, kuris ieškovo vardu vedė derybas su atsakovu dėl įrangos pardavimo ir jos sumontavimo pas atsakovą, derino susitarimo detales, buvo supažindintas su visu „Mitsubishi electric“ gamintojo produkcijos asortimentu, sistemų parinkimo ir komplektavimo galimybėmis bei niuansais, atsižvelgiant į įvairius pastatų ypatumus, apmokytas kaip tinkamai apskaičiuoti parenkamos įrangos galingumus, gavęs bazines žinias apie įrangos montavimą, priežiūrą, galimus gedimus, mokymų metu lankė klientų objektus įrangos parinkimui ir montavimo sąlygų įvertinimui (II t. 6-9, 10-11, 12, 13 b. l.)

51Pirkėjo teisės nutraukti sutartį, reikalauti nuostolių, pareikšti reikalavimus dėl daikto trūkumų atsiranda tada, kai dėl nepakankamos informacijos apie prekę turėjimo jis patiria neigiamų padarinių: nusiperka neatitinkantį poreikių daiktą, negali nusipirkti reikalingo daikto, išaiškėja daikto trūkumai. Kilus ginčui dėl pardavėjo suteiktos informacijos nepakankamumo, pareiga įrodyti patirtus neigiamus padarinius, nuostolių faktą, priežastinį ryšį tarp informacijos nesuteikimo ir neigiamų padarinių tenka pirkėjui, o pareiga įrodyti, kad buvo pateikta būtina ir teisinga informacija – pardavėjui (Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. kovo 9 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. e2A-428-613/2016). Be to, vartojimo rangos sutartyje numatytus darbus rangovas privalo atlikti tinkamai ir laiku. Rangovas atsako už netinkamos kokybės darbą, pavėluotai atliktus arba neatliktus darbus, blogą medžiagų kokybę (kai darbai atliekami iš rangovo medžiagos) ir kt.

52Byloje nėra ginčo dėl to, kad tarp sudaryta žodinė sutartis yra vartojimo sutartis, taigi atsakovas yra vartotojas. CK 1.39 straipsnio 1 dalyje vartotojas apibrėžiamas kaip fizinis asmuo, kuris sudaro sutartį su vartotojo verslu ar profesija nesusijusiu tikslu, t. y. vartotojo asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams tenkinti. Tačiau vartotojo, kaip ir bet kurio sutartį sudarančio asmens, veiksmai konkrečioje situacijoje vertinami pagal apdairaus, rūpestingo, atidaus asmens elgesio adekvačioje situacijoje etaloną. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad vartojimo sutarčių ypatumas yra tas, kad jas sudariusios šalys yra vertinamos ne kaip lygiavertės, vartotojas laikomas silpnesniąja šalimi ir jo teisių apsaugai taikomas specialus vartotojo teisių gynimo mechanizmas. Vienas jo aspektų yra tas, kad draudžiama sutartyje įtvirtinti nesąžiningas sąlygas, o jei tokios yra įtvirtintos, vartotojui neprivaloma jų laikytis; teismas turi pareigą vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams vertinti savo iniciatyva. Be to, kasacinis teismas suformavo nuostatas, kad sutarties sąlygų aiškumas ir suprantamumas turi būti vertinamas pagal konkrečias bylos aplinkybes, apibūdinančias vartotojo sugebėjimus suprasti tikrąjį sutarties sąlygų turinį bei atsižvelgiant į vidutiniškai gerai informuoto, protingai atidaus ir apdairaus vartotojo suvokimo standartą ir įstatyme įtvirtintų vartotojo teisių garantijų taikymas neturėtų sudaryti galimybės vartotojui piktnaudžiauti savo teisėmis.

53Taigi, kad įstatyme įtvirtintų vartotojo teisių garantijų taikymas neturi sudaryti galimybės vartotojui piktnaudžiauti savo teisėmis. Ar pirkėjo pateikta informacija atitiko įstatyme nustatytus reikalavimus, turi būti sprendžiama neapsiribojant subjektyviuoju kriterijumi, t. y. kaip konkretus vartotojas suvokė pateiktą informaciją, lemiama reikšmė tokiu atveju turi būti teikiama objektyviajam kriterijui – ar pardavėjo pateikta informacija buvo pakankama ir tinkama suvokti „vidutiniam vartotojui“, t. y. profesionalių žinių neturinčiam, bet vidutiniškai informuotam, protingai atidžiam ir apdairiam asmeniui. „Vidutinio vartotojo“ sąvoka suformuluota Teisingumo Teismo bylose dėl klaidinančios reklamos ir plėtojama nacionalinių teismų praktikoje (Teismų praktikos apžvalga 30). „Vidutinio vartotojo“ sąvoka įtvirtinta Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo 2 straipsnio 13 dalyje, nustatant, kad vidutinis vartotojas – tai vartotojas, kuris yra pakankamai informuotas, protingai atidus ir apdairus, atsižvelgiant į socialinius, kultūrinius ir kalbinius veiksnius.

54Šioje byloje jau paminėta, jog atsakovas yra profesionalus teisininkas, verčiasi advokato profesine praktika. Be to, iš liudytojų parodymų, taip pat paties atsakovo pasisakymų teismo posėdyje matyti, jog atsakovas derybų metu bei montuojant įrangą jo patalpose buvo pasitelkęs profesionalą. Liudytojas A. K. teismo posėdyje patvirtino, jog tuo metu, 2014 metais vykdė darbus atsakovo sodyboje, turėjo užtikrinti įrenginiams nuotekas, bendravo su montuotoju įrenginėjusiu ieškovo sistemą, trečiuoju asmeniu L. N., kuriam liudytojas aprodė vizualiai visą gyvenamąjį namą. Liudytojas nurodė, jog svarbu yra ne tik projektas, o viską įvertinant apžiūrint vietoje, tai buvo padaryta, pirmas susitikimas buvo vasario pabaigoje, darbai pradėti buvo dviejų savaičių laikotarpiu, antrą kartą trečiasis asmuo atsivežė montuotoją, kuris vykdė tolimesnius darbus, liudytojas su montuotoju derino vidaus tinklų įrengimo darbus, kad būtų užtikrintas įrenginių veikimas, įrengimo metu klausimų dėl elektros galios niekam nekilo. Liudytojas teismui paaiškino, jog vykdo santechninius darbus pagal verslo liudijimą, turi aukštąjį elektros inžinieriaus išsilavinimą (2016-05-09 garso įrašas).

55Įvertinus liudytojo A. K. parodymus, tai, kad ieškovas turi aukštąjį išsilavinimą, byloje nenustatyta ieškovo kalbinių barjerų, dėl ko ieškovas negalėtų suprasti jam pateikiamos informacijos, ar informacija būtų pateikta ieškovui nesuprantama kalba, trečiasis asmuo L. N. patvirtino, jog ieškovas domėjosi perkama įrengta, uždavinėjo daug klausimų, su juo buvo derinamos visos įrangos montavimo sąlygos, atsakovas savarankiškai rinko daugiau informacijos nei vidutinis vartotojas, kadangi buvo pasitelkęs profesionalaus elektros inžinieriaus, santechninius darbus vykdančio asmens pagalbą, teismas konstatuoja, kad ieškovas tinkamai informavo atsakovą dėl įrangos, jos veikimo principo, montavimo sąlygų, o atsakovas turėjo visas galimybes gautą informaciją suvokti, būti protingai atidus ir apdairus (CPK 178, 185 str.). Be to, vartotojui, pasitelkusiam elektros inžinierių profesionalą būtų suprantama, jog ieškovo įrangai reikės tam tikros elektros galios, ši galia nurodyta komerciniuose pasiūlymuose, be to, aplinkybė, jog gyvenamame name nėra reikiamos galios elektros įvado, nerodo, jog ieškovo įranga yra nekokybiška (CPK 185 str.).

56CK 6.353 straipsnio 1 dalyje numatyta pardavėjo pareiga suteikti pirkėjui būtiną, teisingą ir visapusišką informaciją apie parduodamą daiktą. Prekės pardavėjas įrodė, kad prekės pardavimo metu pirkėjui (atsakovui) suteikė visą informaciją apie parduodamą prekę. Nėra pagrindo teigti, jog įranga neveikia ar jos negalima naudoti pagal paskirtį dėl ieškovo kaltės.

57L. R. D. teismo posėdžio metu patvirtino, jog atsakovo įsigyta įranga gali dvi minutes traškėti kas valandą, kai vyksta atitirpinimas, taip pat nurodė, jog aplinkybės, kurias nurodo atsakovas (kurių liudytojas nematė ir negirdėjo), t. y., jog trūko vamzdžiai dėl šildymo kabelio, kuris galėjo išsilydyti, patvirtino, jog taip būti neturėtų ir vamzdynas, turbūt yra nekokybiškas (2016-05-31 garso įrašas). Liudytojas A. K. patvirtino, jog buvo įvykis, jog per vamzdžius bėgo vanduo, jog vamzdis, kuris nurodytas nuotraukose, išsilydė, neeksploatuojant įrangos to nebūtų buvę, vėliau patikslino, jog gal buvo įjungta bandymui (2016-05-09 garso įrašas).

58Civilinio kodekso 6.363 straipsnio 8 dalyje nustatyta, jog pirkėjas neturi teisės nutraukti sutarties, jeigu daikto trūkumas yra mažareikšmis. Toks sutarties nutraukimo ribojimas anksčiau nebuvo nustatytas. Daikto trūkumo (ne)mažareikšmiškumo klausimas yra fakto klausimas. Sprendžiant, daikto trūkumas yra mažareikšmis ar ne, turi būti vertinama, gali būti trūkumas apskritai pašalintas ar ne, jeigu taip – kokiomis darbo ir laiko sąnaudomis, kokią įtaką tai turi būsimai daikto būklei ir kokią įtaką šalinimas daro vartotojo teisei toliau naudotis tinkamos kokybės daiktu. Daikto trūkumas galėtų būti laikomas esminiu, jeigu apskritai nebūtų įmanomas tokio trūkumo pašalinimas arba, jeigu ir įmanomas, trūkumo pašalinimas reikalautų didelių darbo ir laiko sąnaudų, kas ilgam laiko tarpui atimtų iš pirkėjo galimybę naudoti daiktą pagal jo paskirtį, arba jeigu trūkumo šalinimas iš esmės pakeistų daiktą ar būtų nustatytos kitos aplinkybės, dėl kurių neproporcingai būtų ribojamos pirkėjo (vartotojo) teisės, įgytos pagal sutartį ir saugomos įstatymų.

59Atkreiptinas dėmesys, jog, kaip jau buvo minėta, atsakovas paskutinio teismo posėdžio metu nurodė, jog atsakovo atsikirtimai ir reikalavimai yra grindžiami ne tuo faktu, jog įranga nekokybiška, o tuo, jog sutartis yra nesudaryta, o ieškinio dalykas neįrodytas, dėl šios priežasties sutarties nutraukti jis neprašo. Be to, atsakovas nurodė, jog jis sutiktų įrangą pasilikti už jam priimtiną kainą (2016-05-31 garso įrašas). Iš liudytojo A. K. parodymų byloje nustatyta, jog vamzdžių įtrūkimas įvyko 2015 metais, tuo tarpu kai įranga buvo sumontuota 2014 metų liepos mėnesį, o liudytojas R. D., kuris įrangą montavo, patvirtino, jog tiek įrangos triukšmas, tiek vamzdžių išsilydymas gali būti pašalintas (2016-05-09, 2016-05-31 garso įrašas). Įvertinus atsakovo paaiškinimus, pastebėtina, jog net konstatavus faktą, jog žodinė sutartis tarp šalių buvo sudaryta, atsakovas įrangos triukšmo bei vamzdžių išsilydymo nelaiko esminiu trūkumu (nors triukšmas nėra fiksuotas įrodymais), jis būtų linkęs ir toliau įranga naudotis, tik už jam priimtiną kainą, todėl teismas sprendžia, jog byloje nėra pagrindo ieškovo ieškinį atmesti, o priešieškinį patenkinti (CPK 178, 185 str.).

60Byloje nustatyta, jog šalis siejo pirkimo-pardavimo ir vartojimo rangos prievoliniai teisiniai santykiai. CK 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles (CK 6.256 straipsnio 1 dalis). Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai. Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.200 str. 1 d., 6.205 str.). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas (CK 6.59 straipsnis).

61Atsakovas neįrodė jo atsikirtimų į ieškinį, priešieškinio reikalavimų, nes byloje esantys kiti teismo ankščiau nurodyti įrodymai patvirtina susiklosčiusius vartojimo pirkimo-pardavimo ir vartojimo rangos teisinius santykius tarp šalių, jų sutartomis sąlygomis, ieškovas įrodė, kad prekės buvo parduotos ir sumontuotos atsakovui, atsakovui buvo atskleista pakankamai informacijos apie prekę, su atsakovu vykdo derybos dėl prekės pardavimo ir montavimo sąlygų, derybose ir montuojant įrangą atsakovo patalpose dalyvavo profesionalus elektros inžinierius, vykdantis santechnikos darbus, buvo derinama prekės pastatymo vieta atsakovo patalpose, siekiama maksimalaus įrangos naudingumo, atsakovas prekes priėmė, leido jas montuoti, prekės ir montavimo darbų kaina jam buvo atskleista, todėl atsakovo priešieškinis atmestinas ir atsakovui kyla pareiga sumokėti ieškovui už įrangą (CPK 178, 185 str., CK 6.200, 6.205, 6.256 str.).

62Atkreiptinas dėmesys, jog ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 7682,86 Eur skolą, tačiau byloje nėra duomenų, jog įrangos ir montavimo darbų kaina būtų 7682,86 Eur (CPK 178, 185 str.). Iš byloje esančios 2014-04-24 PVM sąskaitos – faktūros Nr. EKO00001537, 2014-03-06 prekių pirkimo – pardavimo sutarties Nr. 140306-01, atsakovui siųstų priminimų apie pradelstas skolas matyti, jog kaina litais nurodyta 26505,85 Lt, minėtoje sąskaitoje – faktūroje kaina nurodyta ir eurais – 7676,62 Eur (civilinės bylos Nr. 2-1412-901/2015 3, 9-10, 81, 83 b. l.). Konvertavus 26505,85 Lt sumą taip pat matyti, jog kaina eurais turėtų būti – 7676,62 Eur. Atsižvelgiant į tai, jog sutarties kaina yra 7676,62 Eur, ieškovo ieškinys tenkintinas iš dalies ir ieškovui priteistina 7676,62 Eur skola iš atsakovo (CPK 178, 185 str.).

63Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d. atsakovas privalo mokėti ieškovui 5 (penkių) procentų dydžio palūkanas už priteistą 7676,62 Eur sumą, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. nuo 2015-06-19, iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, kurios priteistinos.

64Kadangi ieškinys iš esmės tenkintinas, iš atsakovo ieškovei priteistinos 2030,00 Eur bylinėjimosi išlaidos: 230,00 Eur žyminis mokestis, 1800,00 Eur išlaidos advokato pagalbai, kurios pagrįstos rašytiniais įrodymais bei įvertintos pagal bylos sudėtingumą, laiko sąnaudas, atstovės išvykimą į kitą vietovę, posėdžių skaičių (civilinės bylos Nr. 2-1412-901/2015 33, 13, II t. 34, 35, 40-41, 42 b. l., CPK 88 str. 1 d. 8 p., 93, 98 str.). Iš atsakovo valstybei priteistinos 5,78 Eur bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88, 96 str.).

65Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 259-260, 263-267, 269-270, 307 straipsniais, teismas

Nutarė

66ieškinį tenkinti iš dalies.

67Priteisti iš atsakovo M. Š. ieškovui uždarajai akcinei bendrovei ,,Eko2šiluma“ 7676,62 Eur (septynių tūkstančių šešių šimtų septyniasdešimt šešių eurų, 62 euro centų) skolą, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 7676,62 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2015-06-19) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 2030 Eur (dviejų tūkstančių trisdešimties eurų) bylinėjimosi išlaidas.

68Priteisti iš atsakovo M. Š. valstybei 5,78 Eur (penkis eurus, 78 euro centus) bylinėjimosi išlaidų.

69Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

70Priešieškinį atmesti.

71Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo teisėja Edita Kavaliauskienė, sekretoriaujant L.... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo... 3. ieškovas ieškinį palaiko ir prašo priteisti iš atsakovo M. Š. 7682,86 Eur... 4. Ieškovo atstovai prašo priešieškinį atmesti, atsiliepime į... 5. Ieškovo atstovai paaiškino, jog tarp šalių buvo sudaryta žodinė įrangos... 6. Atsakovas prašo ieškinį atmesti, priešieškinį tenkinti. Priešieškiniu... 7. Procesiniuose dokumentuose atsakovas nurodo, jog ieškovas siekia... 8. Atsakovas ir atsakovo atstovė teismo posėdžio metu paaiškino, jog tarp... 9. Trečiasis asmuo L. N. atsiliepimo nepateikė, teismo posėdžio metu... 10. Ieškinys tenkintinas iš dalies, priešieškinis atmestinas.... 11. Byloje kilo ginčas dėl sutarties sudarymo, kainos, šalių sutartinių... 12. Sutartinių santykių teisinio kvalifikavimo ir sutarčių aiškinimo... 13. Iš byloje esančių įrodymų, prijungtos civilinės bylos Nr. 2-1412-901/2015... 14. Ieškovas ieškinį grindžia rašytiniais įrodymais – pateikė... 15. 2014-08-20, 2014-08-27, 2014-09-12 atsakovui elektroniniu paštu siųsti... 16. 2014-10-01 antstolio S. U. faktinių aplinkybių konstatavimo protokole Nr. 118... 17. Teismo posėdyje liudytoja apklausta atsakovo sutuoktinė G. Š. paaiškino,... 18. Teismo posėdyje liudytoju apklaustas A. K., patvirtino, jog atvykus trečiajam... 19. Teismo vertinimu, byloje esantys rašytiniai įrodymai, liudytojos G. Š.... 20. Įstatyme nustatyta, kad sandoriai sudaromi žodžiu, raštu (paprasta ar... 21. Sutartis sudaroma pateikiant pasiūlymą (oferta) ir priimant pasiūlymą... 22. Įvertinus byloje esančius rašytinius įrodymus, šalių paaiškinimus,... 23. Vertinant tarp ieškovo ir atsakovo susiklosčiusius teisinius santykius,... 24. Ieškovas nurodo, jog tarp šalių buvo sudaryta žodinė įrangos pirkimo –... 25. CK 6.645 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad jeigu atliekamų darbų pobūdis ir... 26. Šiuo atveju byloje rašytiniais įrodymais pagrįsta, jog ieškovas pats... 27. Tačiau įvertinus byloje esančius rašytinius įrodymus, liudytojų... 28. Sprendžiant dėl šalių teisinių santykių kvalifikavimo, pažymėtina, jog... 29. Atsakovas priešieškiniu prašo įpareigoti ieškovą UAB „Eko2Šiluma“... 30. Išvados apie faktines aplinkybes gali būti grindžiamos tik Civilinio proceso... 31. Kadangi tarp šalių yra ginčas dėl prekės ir atliktų prekės montavimo... 32. Nagrinėjamoje byloje atsakovas teigia, jog šalys susitarė dėl 20 000 Lt... 33. Nors atsakovas ir teismo posėdyje liudytoja apklausta liudytoja G. Š.... 34. CK 6.198 straipsnyje, reglamentuojančiame sutarčių turinį, nustatyta, kad,... 35. Kaip jau buvo konstatuota, įrodymų visuma leidžia teismui spręsti, jog... 36. Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 str.) lemia tai,... 37. Atsakovas, nesutikdamas su ieškiniu, taip pat teigia, jog už įrangą... 38. Iš 2014-03-31 elektroninio laiško matyti, jog trečiasis asmuo L. N.... 39. Pagal įtvirtintą teisinį reguliavimą, įrodymų pakankamumo taisyklė... 40. Atsakovas teismo posėdžio metu taip pat teigia, jog ieškovo ieškinys negali... 41. Ieškovo atstovė teismo posėdžio metu paaiškino, jog įrangos kodai... 42. Teismas sutinka, jog byloje pateiktuose rašytiniuose įrodymuose kodai... 43. CK 6.306 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad pirkimo–pardavimo sutarties... 44. Byloje pateiktas „Mitsubishi electric“ produkcijos kainynas, atitikties... 45. Atsakovui elektroniniu paštu siųsti komerciniai pasiūlymai, pirkimo –... 46. Pirkimo-pardavimo sutarties sąlyga dėl sutarties dalyko laikoma suderinta,... 47. Iš byloje esančių įrodymų visumos galima spręsti, jog ieškovui nebuvo... 48. Atsakovas byloje taip pat teigia, jog už įrangą nesumokėjo, kadangi... 49. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad teisėtų lūkesčių principas... 50. Pateikti vadybininko pareiginiai nuostatai, 2013-05-28 darbo sutartis tarp... 51. Pirkėjo teisės nutraukti sutartį, reikalauti nuostolių, pareikšti... 52. Byloje nėra ginčo dėl to, kad tarp sudaryta žodinė sutartis yra vartojimo... 53. Taigi, kad įstatyme įtvirtintų vartotojo teisių garantijų taikymas neturi... 54. Šioje byloje jau paminėta, jog atsakovas yra profesionalus teisininkas,... 55. Įvertinus liudytojo A. K. parodymus, tai, kad ieškovas turi aukštąjį... 56. CK 6.353 straipsnio 1 dalyje numatyta pardavėjo pareiga suteikti pirkėjui... 57. L. R. D. teismo posėdžio metu patvirtino, jog atsakovo įsigyta įranga gali... 58. Civilinio kodekso 6.363 straipsnio 8 dalyje nustatyta, jog pirkėjas neturi... 59. Atkreiptinas dėmesys, jog, kaip jau buvo minėta, atsakovas paskutinio teismo... 60. Byloje nustatyta, jog šalis siejo pirkimo-pardavimo ir vartojimo rangos... 61. Atsakovas neįrodė jo atsikirtimų į ieškinį, priešieškinio reikalavimų,... 62. Atkreiptinas dėmesys, jog ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 7682,86 Eur... 63. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.... 64. Kadangi ieškinys iš esmės tenkintinas, iš atsakovo ieškovei priteistinos... 65. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 259-260, 263-267,... 66. ieškinį tenkinti iš dalies.... 67. Priteisti iš atsakovo M. Š. ieškovui uždarajai akcinei bendrovei... 68. Priteisti iš atsakovo M. Š. valstybei 5,78 Eur (penkis eurus, 78 euro centus)... 69. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 70. Priešieškinį atmesti.... 71. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...