Byla e2-56-772/2015
Dėl Šiaulių m. apylinkės teismo 2008-10-23 sprendimo vykdymo tvarkos pakeitimo, atsakovai: G. P. ir A. E. D., trečiasis asmuo R. P

1Šiaulių apylinkės teismo teisėjas Jonas Stubrys,

2posėdžių sekretorė Erika Andrulienė,

3dalyvaujant ieškovo atstovei R. M., atsakovės A. E. D. atstovui adv. A. Koskui, nedalyvaujant atsakovei G. P. ir trečiajam asmeniui R. P., apie teismo posėdį pranešta tinkamai,

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB ,,Medicinos bankas“ prašymą dėl Šiaulių m. apylinkės teismo 2008-10-23 sprendimo vykdymo tvarkos pakeitimo, atsakovai: G. P. ir A. E. D., trečiasis asmuo R. P..

5Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

6Ieškovas nurodė, kad Šiaulių apygardos teismas 2009-03-03 nutartimi c.b. Nr. 2A-73-368/2009 paliko nepakeistą Šiaulių miesto apylinkės teismo 2008-10-23 sprendimą c.b. Nr. 2-153-772/2008, kuriuo buvo nuspręsta taikyti vienašalę restituciją, grąžinti atsakovės G. P. nuosavybėn visą 2006-11-24 dovanojimo sutartimi perleistą turtą: butą, plane pažymėtą 48, kurio paskirtis gyvenamoji, unikalus Nr. ( - ); pastatas, kuriame yra butas, unikalus Nr. ( - ), lA9b, kurio bendras plotas 64,50 kv. m., su rūsiu, pažymėtu R-49, 3,51 kv. m. ploto. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas: registro įrašo Nr. 40/63605, esantis ( - ).

7Išnagrinėjus civilinę bylą ir teismo sprendimu ginčo butą grąžinus atsakovei G. P. UAB ,,Medicinos bankas“ iš įrašo Nekilnojamo turto registre sužinojo, kad šis butas Turto perdavimo išieškotojui aktu perduotas išieškotojai N. T. vykdymo proceso iš A. E. D. metu, ir šiuo metu, pagal nekilnojamo turto registro duomenis priklauso N. T. nuosavybės teisė. Nekilnojamas turtas išieškotojai buvo perleistas už 200 000 Lt.

8Tokiu būdu, UAB ,,Medicinos bankas“ neteko galimybės nukreipti išieškojimą į ginčo objektu esantį butą, kadangi butas perėjo trečiajam asmeniui.

9Ieškovas remiasi CK 6.222 str. 1 d., kur įtvirtinta, kad tais atvejais, kai grąžinimas natūra neįmanomas ar šalims nepriimtinas dėl sutarties dalyko pasikeitimo, atlyginama pagal to, kas buvo gauta, vertę pinigais. Nagrinėjamu atveju antstolio Turto perdavimo išieškotojui aktu turtas buvo perduotas nuosavybėn už 200.000 Lt.

10Ieškovas teigė, kad, teismų praktikoje konstatuota, kad tais atvejais, kai nesąžiningas trečiasis asmuo iš skolininko įgytą turtą yra perleidęs sąžiningam kitam trečiajam asmeniui, tai kreditorius turi teisę reikalauti iš skolininko ir kitos nesąžiningos sandorio šalies solidariai atlyginti turto vertę pinigais (2002-06-03 LAT nutartis c.b. 3K-3-710/2002; LAT 2008-09-21 praktikos dėl Actio Pauliana, netiesioginio ieškinio, sulaikymo teisės ir prevencinio ieškinio institutų taikymo apžvalga Nr. 29)

11Taip pat pažymėjo, kad ieškovo teisių apsaugą numato ir LR CPK 272 str., nustatantis, jog priteisdamas turtą natūra, teismas sprendime nurodo turto vertę, kuri turi būti išieškoma iš atsakovo, jeigu sprendimą vykdant paaiškėtų, kad priteisto turto nėra. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 284 str. numato galimybę teismui pakeisti sprendimo įvykdymo tvarką. Galimybė pakeisti sprendimo įvykdymo tvarką užtikrina įsiteisėjusio teismo sprendimo privalomumą bei vykdytinumą, taip pat teisėtų išieškotojo interesų apsaugą.

12Atsižvelgiant į tai, kad Šiaulių miesto apylinkės teismo 2008-10-23 sprendimo įvykdymas tapo neįmanomas bei remiantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 284 str., ieškovas teismo prašė:

13- pakeisti 2008-10-23 Šiaulių miesto apylinkės teismo sprendimo vykdymo tvarką: vienašalę restituciją natūra pakeisti atsakovės A. E. D. įpareigojimu atlyginti turto vertę pinigais - sumokėti UAB ,,Medicinos bankui“ 200 000 Lt kompensaciją.

14Ieškovas savo poziciją dėl atsakovės atstovo adv. A. Koskaus teismo posėdžio metu išsakytų argumentų papildomai išdėstė ir rašytiniuose paaiškinimuose.

15Ieškovo atstovė teismo posėdžio metu pakartojo pareiškimo motyvus ir prašė teismo pareiškimą tenkinti visiškai.

16Atsakovė G. P. pateikė atsiliepimą nurodydama šiuos atsikirtimus.

17Teikdama atsiliepimą į prašymą, atsakovė nurodė, kad su ieškovo pareikštu prašymu dėl sprendimo vykdymo tvarkos pakeitimo nesutinka dėl šių motyvų.

18Taikant CPK nuostatas, reglamentuojančias teismo sprendimo vykdymo tvarkos pakeitimą, vykdymo tvarka gali būti keičiama tik nekeičiant sprendimo esmės. Pažymėtina, kad iš UAB ,,Medicinos banko“ prašymo turinio ir jame nurodyto reikalavimo matyti, kad šiuo atveju ieškovo prašymo tenkinimo atveju būtų pakeista sprendimo esmė, o ne sprendimo vykdymo tvarka.

19Atsakovė nurodė, kad teismas turi diskrecijos teisę spręsti dėl sprendimo vykdymo tvarkos pakeitimo skirtingų faktinių aplinkybių pagrindu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. kovo mėn. 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-128/2011). Aiškindamas ir taikydamas šią proceso teisės normą, kasacinis teismas yra nurodęs, kad sprendimo įvykdymas gali būti atidedamas, išdėstomas arba pakeičiama jo vykdymo tvarka išimtiniais atvejais, atsižvelgiant į šalių turtinę padėtį arba kai susidaro labai nepalankios aplinkybės jį įvykdyti (pavyzdžiui, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. spalio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-495/2004). Sprendžiant klausimą dėl teismo sprendimo įvykdymo atidėjimo ar vykdymo tvarkos pakeitimo aktualūs yra CK 1.2 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti civilinių santykių subjektų lygiateisiškumo, taip pat teisinio apibrėžtumo, proporcingumo ir teisėtų lūkesčių principai. Šių civilinių teisinių santykių teisinio reglamentavimo principų taikymas reikalauja, kad, nagrinėjant šiuos klausimus, būtų atsižvelgta į abiejų bylos šalių interesus, į tai, ar pakeitus sprendimo vykdymo tvarką ar atidėjus jo įvykdymą, bus užtikrintas tinkamas jo įvykdymas, ar nebus iš esmės paneigtas teismo sprendimas ir pažeisti šalies, kurios naudai jis priimtas, lūkesčiai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-594/2006). Teismo sprendimo vykdymo tvarka gali būti keičiama tik laikantis CPK nustatytų procesinių reikalavimų. Keičiant sprendimo vykdymo tvarką teismas negali jo vykdymo pakeisti taip, kad būtų pakeista sprendimo prasmė, inter alia prasminė elementų, sudarančių sprendimo turinį, visuma, argumentai, motyvai, kuriais priimtas sprendimas, taip pat kad jį priėmęs teismas negali pakeisti to, ko jis toje civilinėje byloje netyrė ir nekonstatavo (Lietuvos Apeliacinio Teismo 2011-12-08 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2517/2011).

20Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta bei CK 1.2, CPK 284 str., atsakovė G. P. teismo prašė:

211) UAB Medicinos banko prašymą atmesti.

22Teismo posėdžio metu atsakovė prašė teismo remtis tais motyvais kurie pateikti jos atsiliepime į ieškovo prašymą.

23Atsakovė A. E. D. irgi pateikė teismui savo atsiliepimą nurodydama, šiuos motyvus.

24Taikant CPK nuostatas, reglamentuojančias teismo sprendimo vykdymo tvarkos pakeitimą, vykdymo tvarka gali būti keičiama tik nekeičiant sprendimo esmės. Iš UAB ,,Medicinos banko“ prašymo turinio ir jame nurodyto reikalavimo matyti, kad šiuo atveju ieškovo prašymo tenkinimo atveju butų pakeista sprendimo esmė, o ne sprendimo vykdymo tvarka.

25Atsakovė pripažino, kad CPK 284 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką. Konkretūs teismo sprendimo įvykdymo tvarka ir terminai gali būti nustatomi, jeigu teismo sprendimas turi būti įvykdytas kitokia tvarka negu paprastai, pavyzdžiui, kai atsakovas, įpareigojamas atlikti ar nutraukti tam tikrus veiksmus. Galimybė pakeisti teismo sprendimo įvykdymo tvarką užtikrina įsiteisėjusio teismo sprendimo privalomumą ir vykdytinumą bei išieškotojo interesų apsaugą, jeigu skolininkas elgiasi nesąžiningai, tai yra vengia įvykdyti teismo sprendimą - neatlieka veiksmų, kuriuos jis buvo įpareigotas atlikti teismo sprendimu. Taip pat galimybė pakeisti teismo sprendimo vykdymo tvarką sietina su situacija, kai atsakovas sprendimu įpareigojamas atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, o teismo sprendime nėra nurodyti jo neįvykdymo padariniai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. vasario mėn. 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-29). Kaip ir atsakovė G. P. ji atsiliepime rėmėsi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. kovo mėn. 28 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-128/2011. Taip pat atsiliepime rėmėsi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. spalio 4 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-495/2004, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 17 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-594/2006 ir Lietuvos Apeliacinio Teismo 2011-12-08 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-2517/2011.

26Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta bei CK 1.2 str., CPK 284 str. atsakovė A. E. D. teismo prašė:

271. UAB ,,Medicinos bankas“ prašymą atmesti.

28Atsakovės A. E. D. atstovas teismo posėdžio metu pakartojo atsiliepimo motyvus ir prašė teismo ieškovo prašymo netenkinti.

29Trečiasis asmuo R. P. į teismo posėdį neatvyko, tačiau apie posėdžio vietą, datą ir laiką jam pranešta tinkamai. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, ieškovo prašymas nagrinėtinas trečiajam asmeniui nedalyvaujant (CPK 284 str. 2 d.).

30Ieškovo prašymas tenkintinas iš dalies.

31Dėl teisinių faktų įvertinimo po Šiaulių m. apylinkės teismo 2008-10-23 sprendimo priėmimo.

32Byloje esančiais duomenimis nustatyta, kad Šiaulių m. apylinkės teismas 2008-10-23 sprendimu ieškovo ieškinį tenkino visiškai ir taikė vienašalę restituciją, bei įpareigojo atsakovę A. E. D. grąžinti atsakovei G. P. butą ( - ). Šiaulių apygardos teismas 2009-03-03 nutartimi Šiaulių m. apylinkės teismo 2008-10-23 sprendimą paliko nepakeistą.

33Ieškovas teismo procesiniam sprendimui įsiteisėjus sužinojo, kad ginčo objektas minėtas butas pagal Turto perdavimo išieškotojui aktą yra perduotas materialine prasme trečiajam asmeniui N. T.. Teismams išnagrinėjus ieškovo ieškinį atsakovams, įskaitant ir N. T., buvo konstatuota, kad pastaroji yra sąžiningas ginčo daikto įgijėjas (Panevėžio apygardos teismo 2011-07-19 sprendimas civ. byloje Nr. 2-91-425/2011).

34Iš aukščiau paminėto seka, kad atsakovei G. P. anksčiau priklausiusį butą, kurį atsakovė A. E. D. turėjo grąžinti ankstesnei jo savininkei nėra teisinės galimybės įvykdyti (CK 6. 145 str.). Tokiu būdu darytina išvada, kad ieškovas negali pasinaudoti teisę į restituciją, kadangi neliko paties daikto. Tokiu atveju spręstinas klausimas dėl restitucijos būdo pakeitimo pagal CK 6. 146 – 6. 147 str. nuostatas. Tuo pačiu atmestini atsakovės A. E. D. atstovo argumentai, kad ginčo atveju taikytinos civilinės atsakomybės, o ne restitucijos nuostatos. Pirmiausia, tokia išvada seka atsižvelgiant į tai, kad pagal pradinį ieškovo ieškinį atsakovėms turėjo būti grąžintas neteisėtai perduotas daiktas, kuris dar 2008-07-09 buvo perduotas kitai išieškotojai N. T. (76 b.l.). Antra, ieškovas atsakovėms buvo pareiškęs ieškinį Actio Pauliana, o ne kitu teisiniu pagrindu. Tik tuomet kai šalių ginčas būtų susijęs su prievolėmis pagal sandorį (sutartį), kurio įvykdyti jau nėra įmanoma, tik tada gali būti keliamas reikalavimas dėl kitos šalies civilinės atsakomybės siekiant nuostolių atlyginimo restitucijos pagrindu.

35LR CPK 18 straipsnyje įtvirtintas teismo sprendimo privalomumo principas reiškia, kad įsiteisėjęs teismo sprendimas ar kitas procesinis teismo dokumentas yra privalomas visiems asmenims ir turi būti vykdomas. Teismo sprendimo vykdymas yra baigiamoji civilinio proceso stadija, kurios metu realizuojamas teismo sprendimas, o išieškotojas ir skolininkas realiai patiria teisinius sprendimo padarinius. Vykdomieji raštai pagal teismo sprendimus gali būti pateikti vykdyti per dešimt metų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo (CPK 606 str. 1d., redakcija galiojusi iki 2011-10-01).

36Be to pažymėtina, jog ir pagal CPK 765 straipsnio 2 dalį nustatyta, kad jeigu sprendime nurodytų daiktų nėra, antstolis surašo, tai patvirtinantį aktą ir vykdomąjį dokumentą grąžina išieškotojui. Minėto straipsnio 4 dalyje nurodyta, kad išieškotojas turi teisę kreiptis į teismą, kad pakeistų sprendimo vykdymo tvarką, o šis išsprendžia sprendimo vykdymo tvarkos pakeitimo klausimą pagal CPK 284 straipsnyje numatytas taisykles.

37CPK 284 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką. Konkretūs teismo sprendimo įvykdymo tvarka ir terminai gali būti nustatomi, jeigu teismo sprendimas turi būti įvykdytas kitokia tvarka negu paprastai, pavyzdžiui, kai atsakovas, įpareigojamas atlikti ar nutraukti tam tikrus veiksmus. Kadangi teismui 2008-10-23 priimant sprendimą tokių aplinkybių šalys nenurodė todėl teismui nekilo poreikis procesiniame dokumente nustatyti jo įvykdymo tvarką.

38Galimybė pakeisti teismo sprendimo įvykdymo tvarką užtikrina įsiteisėjusio teismo sprendimo privalomumą ir vykdytinumą bei išieškotojo interesų apsaugą, jeigu skolininkas elgiasi nesąžiningai, t.y. vengia įvykdyti teismo sprendimą – neatlieka veiksmų, kuriuos jis buvo įpareigotas atlikti teismo sprendimu. Taip pat galimybė pakeisti teismo sprendimo vykdymo tvarką sietina su situacija, kai atsakovas sprendimu įpareigojamas atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, o teismo sprendime nėra nurodyti jo neįvykdymo padariniai.

39Įvertinus byloje nustatytas aplinkybes nustatyta, kad Šiaulių m. apylinkės teismo 2008-10-23 sprendimas, kuriuo buvo nustatytas atsakovei A. E. D. įpareigojimas perduoti butą ankstesnės savininkės G. P. nuosavybėn, buvo apskustas Šiaulių apygardos teismui. Šiaulių apygardos teismas 2009-03-03 nutartimi Šiaulių m. apylinkės teismo 2008-10-23 sprendimą paliko nepakeistą, taigi Šiaulių m. apylinkės teismo 2008-10-23 sprendimas įsiteisėjo 2009-03-03 (CPK 331 str. 6d.). 2008-10-23 sprendime kalbama apie daiktą, o ne apie jo vertę, kuri jame ir nebuvo nurodyta, nes kaip jau minėta tarp šalių kilo ginčas Actio Pauliana pagrindu.

40Lietuvos Aukščiausiajam Teismui 2013-12-18 priėmus nutartį civ. byloje Nr. 3K-3-678/2013, ieškovas neteko teisinio pagrindo, kad bus įvykdytas Šiaulių m. apylinkės 2008-10-23 teismo sprendimas. Ieškovas negavo piniginės kompensacijos už skolininkei negrąžintą daiktą ir iš antstolės E. R.. Todėl skolininkei A. E. D. neperdavus atsakovei G. P. 2008-10-23 sprendime nurodyto daikto, šis klausimas procesine prasme toliau turi būti išsprendžiamas pagal materialinės ir procesinės teisės nuostatas, pakeičiant jo įvykdymo tvarką.

41Dėl restitucijos piniginiu ekvivalentu, kai grąžintinas daiktas yra perduotas sąžiningam įgijėjui.

42Sandorius pripažinus negaliojančiais, restitucija natūra gali būti visiškai arba iš dalies neįmanoma. CK 1.80 straipsnio 2 dalyje numatomą, kad tais atvejais, kai negalima grąžinti natūra to, ką šalis gavo pagal negaliojantį sandorį, turi būti atlyginama to daikto vertė pinigais. Europos sutarčių teisės principų (PECL) 4:115 straipsnyje taip pat įtvirtinta nuostata, kad restitucijai natūra esant negalimai, ji vykdoma sumokant protingą sumą (angl. a reasonable sum). UNIDROIT principų 3.17 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad tais atvejais, kai restitucija natūra yra negalima, šalis sumoka kompensaciją už tai, ką buvo gavusi (angl. allowance for what it has received), o šio straipsnio redakcijoje prancūzų kalba aiškiai nurodyta, kad turimas omenyje gauto įvykdymo vertės atlyginimas (restitue en valeur). Iš CK 1.80 straipsnio 2 dalies formuluotės darytina išvada, kad Lietuvos teisėje restitucija natūra laikoma pagrindiniu restitucijos būdu, o restitucija sumokant ekvivalentą pinigais yra bendros taisyklės išimtis. Restitucijos natūra pakeitimas pinigine kompensacija galimas tiek šalių prašymu, tiek teismo iniciatyva (LR Civilinio kodekso komentaras. Šeštoji knyga. Prievolių teisė / V. M.. Vilnius: Justitia, 2003. T. 1. P.186). Tačiau reikia atkreipti dėmesį į tai, kad toks šalių prašymas turi būti „pamatuotas“. Iš paminėto seka, kad tol kol restitucija natūra yra įmanoma, kreditorius turi teisę jos reikalauti ir atsisakyti pakeitimo piniginiu ekvivalentu ir, atvirkščiai, kol skolininkas gali įvykdyti prievolę natūra, kreditorius privalo priimti iš skolininko daiktą natūra (skolininkas negali būti įpareigotas vykdyti nepagrįsto kreditoriaus reikalavimo ar vien subjektyvaus jo noro). Restitucija piniginiu ekvivalentu neretai yra vertinama kaip kompensacija, galinti tik apytiksliai atlyginti žalą, atsiradusią, kai negalima vykdyti restitucijos natūra. Be to, skirtingai nuo restitucijos natūra, restitucijos piniginiu ekvivalentu sumai, remiantis pinigų nominalumo principu, turi įtakos ir pinigų vertės pokyčiai.

43Civilinės teisės srityje matoma nauja tendencija, atliekant restituciją piniginiu ekvivalentu: šiuolaikiniai įstatymai ir teismai daug lengviau pripažįsta tokios restitucijos galimybę. Palankumas restitucijai piniginiu ekvivalentu atskleidžia tam tikrus žmonių mąstysenos ir nuosavybės pokyčius. Toks palankumas aiškinamas ir visuomenės virtimu vartotojų visuomene. Kadangi vartoti skirti daiktai greitai praranda savo vertę ir kyla būtinybė juos pakeisti. Vis dėlto pažymėtina, kad, pavyzdžiui, vindikacijos ar sandorių pripažinimo negaliojančiais srityje restitucijos teisė priešinasi šiai tendencijai ir restitucija natūra išlieka pagrindiniu principu. Iš paminėto seka, kad egzistuoja restitucijos natūra ir restitucijos piniginiu ekvivalentu lygiavertiškumas.

44Piniginio ekvivalento apskaičiavimas analizuotinas pirmiausia, išskiriant atvejus, kai restitucija natūra yra negalima, vėliau aptariant, kaip apskaičiuojamas ekvivalento dydis.

45Daiktinės teisės perleidimo sutarties pripažinimo negaliojančia atveju, restitucija natūra gali būti neįmanoma dėl to, kad grąžintinas daiktas jau yra tapęs trečiojo asmens nuosavybe. Tokia situacija būtent susiklostė nagrinėjamoje byloje. Todėl viena šalis pagal pirmąją sutartį (kuri pripažinta negaliojančia) privalo grąžinti kitai šaliai daikto vertę, kuomet nėra galimybės grąžinti patį daiktą. Pripažįstant, kad po sutarties pripažinimo negaliojančia negali būti grąžintas daiktas, konstatuotina, kad tokiu atveju restitucija yra galima sumokant ekvivalentą pinigais. Teismas, atsižvelgdamas į konkrečią situaciją ir remdamasis ekvivalenčio teisingumo (justice commutative) principu, turi teisę nuspręsti, koks restitucijos būdas taikytinas. Gražinimui natūra esant neįmanomam, restitucija taikoma, sumokant ekvivalentą pinigais (CK 6.145 str. 1 d., 6.146 str., 6.222 str. 1 d.).

46Apibendrinant darytina išvada, kad kai daiktas yra perparduotas (ir tapęs trečiojo asmens, iš kurio negali būti išreikalautas, nuosavybe), restitucija natūra užleidžia vietą restitucijai piniginiu ekvivalentu.

47Nagrinėjant individualiais požymiais apibūdinto daikto restituciją, taip pat būtina išanalizuoti tokio daikto praradimo atvejį, dėl kurio restitucija natūra tampa neįmanoma. Dėl to reikia nustatyti, kuriai iš restitucinės prievolės šalių tenka daikto praradimo ar sugadinimo rizika. Iš bylos duomenų seka, kad ieškovas atsakovams ieškinį pareiškė dar 2007-09-04, o butas materialine prasme trečiajam asmeniui N. T. buvo perduotas tik 2008-05-30, tai yra jau vykstant bylos nagrinėjimui.

48Kiekvienu atveju reikia skirti grąžintino daikto praradimą dėl vienos iš šalių kaltės ir dėl nenugalimos jėgos. Kai daiktas prarandamas dėl vienos iš sutarties šalių kaltės, už pasekmes atsako kaltoji šalis. Pripažįstama, kad, restitucijos kreditoriui negrąžinant daikto kuris yra prarastas dėl skolininko kaltės, pastarasis privalo grąžinti turto vertę (CK 6.148 str. 2d.).

49Kiekvienas daikto valdytojas privalo elgtis kaip bonus pater familias ir rūpintis valdomu daiktu, be to, daiktą valdantis asmuo visada gali jį apdrausti. Atsakovei A. E. D. perduotas atsakovės G. P. butas pagal kreditorės N. T. reikalavimą areštuotas buvo dar 2008-03-12, tai yra jau po to, kai tarp ieškovo ir atsakovių buvo nagrinėjamas ginčas teisme Actio Pauliana pagrindu (80-81 b.l.). Iš paminėto seka, kad skolininkė atsakovė A. E. D. tik iš dalies laikytina sąžininga, kadangi nei bylos nagrinėjimo metu nepateikė teismui duomenų apie kito kreditoriaus pretenzijas jai dėl skolos grąžinimo, nei kuomet ginčo objektas buvo areštuotas ir perduotas trečiajam asmeniui.

50Apibendrinant aukščiau paminėtas nuostatas, pagal kurias restitucija natūra yra negalima, skolininkas, ginčo atveju atsakovė A. E. D. turi sumokėti ieškovui daikto ekvivalentą pinigais.

51Restitucijos piniginiu ekvivalentu apskaičiavimas.

52Kai restitucijos objektu esančio daikto negalima grąžinti natūra arba kai jis negali būti grąžintas tokios būklės, kokios buvo sutarties sudarymo (įvykdymo) metu, restitucija turi būti atliekama, visiškai arba iš dalies sumokant piniginį ekvivalentą. Pastebėta, kad situacija, sandorį pripažinus negaliojančiu, negali visada būti identiška tai, kuri buvo iki sutarties sudarymo, todėl reikia pripažinti, kad sandorio negaliojimo pasekmių likvidavimas gali būti naudingesnis vienai kuriai nors sutarties šaliai, tačiau tai yra neišvengiama.

53Taigi verte pagrįstos prievolės atveju skolininkas privalo sumokėti pinigų sumą, kurios dydis netapatus iš pradžių nustatytai fiksuotai pinigų sumai. Mokėtina sumą nustatoma, t. y. įvertinama, tik mokėjimo momentu. Verte pagrįsta prievolė leidžia kreditoriui atgauti to, kas jam priklausė gauti, tikrąją vertę.

54Apibendrinant būtų galima teigti, kad verte pagrįsta prievolė pagal savo teisinę prigimtį ir įvykdymo būdą panaši į piniginę prievolę, tačiau ekonominiu požiūriu, t. y. kreditoriui suteikiamų garantijų (saugumo) požiūriu, ji yra daug artimesnė prievolei natūra. Esant galimybei nustatyti mokėtiną sumą prievolės įvykdymo metu, pasiekiamas tikrosios vertės, kurią išreiškia ši suma, stabilumas. Tokiu būdu teismui yra teisinis pagrindas remtis ieškovo pateiktu ir jam skolininko negrąžinto daikto vertės nustatymu 2008-10-23 dienai vertinimu (116-123 b.l.).

55Lietuvoje ekvivalento skaičiavimo principus taikant restituciją nustato CK 6.147 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta bendra taisyklė, pagal kurią piniginis ekvivalentas skaičiuojamas remiantis tomis kainomis, kurios galiojo, kai skolininkas gavo tai, ką privalo grąžinti. Šios taisyklės išimtis numatyta specialiojoje normoje - CK 6.147 straipsnio 2 dalyje, pagal kurią grąžintiną turtą sunaikinus ar perleidus piniginis ekvivalentas skaičiuojamas atsižvelgiant į kainas pagal tris galimus laiko kriterijus, t. y. kainas: a) galiojusias gaunant turtą; b) galiojusias sunaikinant ar perleidžiant turtą arba c) galiojančias taikant restituciją. Kuris iš šių variantų bus pasirinktas, priklauso nuo skolininko sąžiningumo. Jeigu skolininkas yra sąžiningas pasirenkamas piniginis ekvivalentas, kuriuo vadovaujantis piniginė kompensacija bus mažiausia. Tokia taisyklė, CK komentaro autorių nuomone, nustatyta atsižvelgiant į tai, kad skolininkas yra sąžiningas ir restitucija taikoma ne dėl jo kaltės, todėl kreditorius neturėtų nepagrįstai praturtėti. Ir atvirkščiai, jeigu skolininkas yra nesąžiningas, pasirenkamos kainos, kad kompensacija būtų didžiausia - šiuo atveju skolininkas yra kaltas dėl restitucijos ir jos taikymas skolininkui yra tam tikra sankcija, o kreditoriui - satisfakcija. Kaip jau minėta atsakovė A. E. D. tik iš dalies laikytina sąžininga dėl ieškovui negrąžinto daikto natūra, todėl remiantis ieškovo pateiktu retroaktyviu turto vertės nustatymu, keičiant restitucijos būdą ji įpareigotina grąžinti ieškovui 175 000 Lt arba 50 683,50 Eur (CK 6. 147 str. 2d.).

56Papildomai pastebėtina, kad CK 6.147 straipsnio formuluotėje vartojamas žodžių junginys kaip „kainos, kurios galiojo“, nėra visiškai tikslus, nes normaliomis rinkos sąlygomis kaina nėra tas rodiklis, kuris nustatomas ir galioja tam tikrą laiką. Antra, termino „kaina“ vartojimas restitucijos taikymo srityje yra netinkamas, nes, teismo nuomone, įstatymų leidėjas turi omenyje tikrai ne daikto kainą, kuri buvo nurodyta sutartyje (ginčo atveju Turto perdavimo akte) ir sumokėta sutarties sudarymo metu, o daikto vertę, kurią tas daiktas turi kiekvienu iš įstatyme nurodytų momentų. Taigi grąžintino daikto piniginis ekvivalentas turi būti skaičiuojamas pagal vertę (nors vertės termino ir vengiama CK sandorių negaliojimo ir restitucijos srityje).

57Todėl atsižvelgus į ieškovo UAB „Medicinos bankas“ prašymą ir skolininkės A. E. D. turtinę padėtį bei siekiant besąlygiškai įgyvendinti Šiaulių m. apylinkės teismo 2008-10-23 sprendimą, sprendimo įvykdymo tvarka pakeistina, priteisiant ieškovui iš atsakovės A. E. D. 175 000 Lt arba 50 683,50 Eur piniginę kompensaciją už atsakovei G. P. negrąžintą butą plane žymėtą 48, paskirtis: gyvenamoji, unikalus Nr. ( - ), pastatas kuriame yra butas: ( - ), kurio bendras plotas 64,50 (šešiasdešimt keturi ir penkiasdešimt šimtųjų) kv. m. ploto, su rūsiu, pažymėtu R-49, 3,51 (trys ir penkiasdešimt viena šimtoji) kv. m. ploto, Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas: registro įrašo Nr. 40/63605, esantį ( - ), kuris buvo perduotas kreditorei N. T..

58Likusioje dalyje ieškovo prašymas atmestinas.

59Teismas, vadovaudamasis LR CPK 290, 291, 284 str.,

Nutarė

60ieškovo UAB ,,Medicinos bankas“ prašymą tenkinti iš dalies.

61Pakeisti Šiaulių m. apylinkės teismo 2008-10-23 sprendimo įvykdymo tvarką ir priteisti ieškovui UAB ,,Medicinos bankas“ (į.k. 11202077) iš atsakovės A. E. D. (a.k. ( - ) 50 683,50 Eur (arba 175 000 Lt) piniginę kompensaciją už atsakovei G. P. (a.k. ( - ) negrąžintą butą, plane pažymėtą 48, paskirtis: gyvenamoji, unikalus ( - ), pastatas kuriame yra butas: ( - ), kurio bendras plotas 64,50 (šešiasdešimt keturi ir penkiasdešimt šimtųjų) kv. m. ploto, su rūsiu, pažymėtu R-49, 3,51 (trys ir penkiasdešimt viena šimtoji) kv. m. ploto, Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas: registro įrašo Nr. 40/63605, esantį ( - ), kuris buvo perduotas atsakovės A. E. D. kreditorei N. T. (a.k. ( - ) nuosavybei.

62Likusioje dalyje ieškovo prašymą atmesti.

63Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo teisėjas Jonas Stubrys,... 2. posėdžių sekretorė Erika Andrulienė,... 3. dalyvaujant ieškovo atstovei R. M., atsakovės A. E. D. atstovui adv. A.... 4. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę... 5. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 6. Ieškovas nurodė, kad Šiaulių apygardos teismas 2009-03-03 nutartimi c.b.... 7. Išnagrinėjus civilinę bylą ir teismo sprendimu ginčo butą grąžinus... 8. Tokiu būdu, UAB ,,Medicinos bankas“ neteko galimybės nukreipti... 9. Ieškovas remiasi CK 6.222 str. 1 d., kur įtvirtinta, kad tais atvejais, kai... 10. Ieškovas teigė, kad, teismų praktikoje konstatuota, kad tais atvejais, kai... 11. Taip pat pažymėjo, kad ieškovo teisių apsaugą numato ir LR CPK 272 str.,... 12. Atsižvelgiant į tai, kad Šiaulių miesto apylinkės teismo 2008-10-23... 13. - pakeisti 2008-10-23 Šiaulių miesto apylinkės teismo sprendimo vykdymo... 14. Ieškovas savo poziciją dėl atsakovės atstovo adv. A. Koskaus teismo... 15. Ieškovo atstovė teismo posėdžio metu pakartojo pareiškimo motyvus ir... 16. Atsakovė G. P. pateikė atsiliepimą nurodydama šiuos atsikirtimus.... 17. Teikdama atsiliepimą į prašymą, atsakovė nurodė, kad su ieškovo... 18. Taikant CPK nuostatas, reglamentuojančias teismo sprendimo vykdymo tvarkos... 19. Atsakovė nurodė, kad teismas turi diskrecijos teisę spręsti dėl sprendimo... 20. Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta bei CK 1.2, CPK 284 str., atsakovė G. P.... 21. 1) UAB Medicinos banko prašymą atmesti.... 22. Teismo posėdžio metu atsakovė prašė teismo remtis tais motyvais kurie... 23. Atsakovė A. E. D. irgi pateikė teismui savo atsiliepimą nurodydama, šiuos... 24. Taikant CPK nuostatas, reglamentuojančias teismo sprendimo vykdymo tvarkos... 25. Atsakovė pripažino, kad CPK 284 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog teismas... 26. Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta bei CK 1.2 str., CPK 284 str. atsakovė A.... 27. 1. UAB ,,Medicinos bankas“ prašymą atmesti.... 28. Atsakovės A. E. D. atstovas teismo posėdžio metu pakartojo atsiliepimo... 29. Trečiasis asmuo R. P. į teismo posėdį neatvyko, tačiau apie posėdžio... 30. Ieškovo prašymas tenkintinas iš dalies.... 31. Dėl teisinių faktų įvertinimo po Šiaulių m. apylinkės teismo 2008-10-23... 32. Byloje esančiais duomenimis nustatyta, kad Šiaulių m. apylinkės teismas... 33. Ieškovas teismo procesiniam sprendimui įsiteisėjus sužinojo, kad ginčo... 34. Iš aukščiau paminėto seka, kad atsakovei G. P. anksčiau priklausiusį... 35. LR CPK 18 straipsnyje įtvirtintas teismo sprendimo privalomumo principas... 36. Be to pažymėtina, jog ir pagal CPK 765 straipsnio 2 dalį nustatyta, kad... 37. CPK 284 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas turi teisę dalyvaujančių... 38. Galimybė pakeisti teismo sprendimo įvykdymo tvarką užtikrina... 39. Įvertinus byloje nustatytas aplinkybes nustatyta, kad Šiaulių m. apylinkės... 40. Lietuvos Aukščiausiajam Teismui 2013-12-18 priėmus nutartį civ. byloje Nr.... 41. Dėl restitucijos piniginiu ekvivalentu, kai grąžintinas daiktas yra... 42. Sandorius pripažinus negaliojančiais, restitucija natūra gali būti... 43. Civilinės teisės srityje matoma nauja tendencija, atliekant restituciją... 44. Piniginio ekvivalento apskaičiavimas analizuotinas pirmiausia, išskiriant... 45. Daiktinės teisės perleidimo sutarties pripažinimo negaliojančia atveju,... 46. Apibendrinant darytina išvada, kad kai daiktas yra perparduotas (ir tapęs... 47. Nagrinėjant individualiais požymiais apibūdinto daikto restituciją, taip... 48. Kiekvienu atveju reikia skirti grąžintino daikto praradimą dėl vienos iš... 49. Kiekvienas daikto valdytojas privalo elgtis kaip bonus pater familias ir... 50. Apibendrinant aukščiau paminėtas nuostatas, pagal kurias restitucija natūra... 51. Restitucijos piniginiu ekvivalentu apskaičiavimas.... 52. Kai restitucijos objektu esančio daikto negalima grąžinti natūra arba kai... 53. Taigi verte pagrįstos prievolės atveju skolininkas privalo sumokėti pinigų... 54. Apibendrinant būtų galima teigti, kad verte pagrįsta prievolė pagal savo... 55. Lietuvoje ekvivalento skaičiavimo principus taikant restituciją nustato CK... 56. Papildomai pastebėtina, kad CK 6.147 straipsnio formuluotėje vartojamas... 57. Todėl atsižvelgus į ieškovo UAB „Medicinos bankas“ prašymą ir... 58. Likusioje dalyje ieškovo prašymas atmestinas.... 59. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 290, 291, 284 str.,... 60. ieškovo UAB ,,Medicinos bankas“ prašymą tenkinti iš dalies.... 61. Pakeisti Šiaulių m. apylinkės teismo 2008-10-23 sprendimo įvykdymo tvarką... 62. Likusioje dalyje ieškovo prašymą atmesti.... 63. Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Šiaulių...