Byla e2A-899-464/2015
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Virginijos Čekanauskaitės, Artūro Driuko ir Dalios Kačinskienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Fima“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. gegužės 25 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-4444-653/2015 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Fima“ ieškinį atsakovui Valstybės sienos apsaugos tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Fima“ 2015-04-03 kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su ieškiniais, prašydamas panaikinti atsakovo sprendimus atmesti ieškovo pretenzijas; panaikinti atsakovo Valstybės sienos apsaugos tarnybos sprendimus atmesti ieškovo konkursams pateiktus pasiūlymus ir pripažinti ieškovo konkursams pateiktus pasiūlymus atitinkančiais konkursų sąlygose nustatytus reikalavimus. Nurodė, kad atsakovas nesivadovavo Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 1 dalyje numatytu prašymo paaiškinti pateiktą pasiūlymą institutu. Tik ieškovui nepaaiškinus pasiūlymų arba po pasiūlymų paaiškinimo įsitikinus jų neatitikimu nustatytiems reikalavimams, atsakovas būtų turėjęs teisę atmesti pasiūlymus. Atsakovas neįvertino ieškovo pasiūlymo techninių specifikacijų, kur nurodoma, kad Opgal Eye Sec termovizorių galima naudoti kaip fiksuotą kamerą, integruoti ant posūkio pavaros platformos ir konfigūruoti su TCP/IP vaizdo ir valdymo funkcijomis, kas leidžia užtikrinti pirkimo dokumentų 1 priedo 48 punkto 48.11 papunkčio reikalavimo įgyvendinimą. Priešingai nei teigia atsakovas, ieškovas pasiūlyme nurodė siūlomų termovizorių kiekį ir modelius. Ieškovo siūlomi seisminiai davikliai „SAND03“ taip pat visiškai tenkina abiejų konkursų sąlygų I priedų atitinkamai 60 ir 61 punktų reikalavimus veikti dažnių diapazone, skirtame sienos apsaugai. Pagal 2008-12-24 Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. IV-II60 „Dėl radijo dažnių naudojimo plano patvirtinimo“ bei Ryšių reguliavimo tarnybos 2015-03-13 raštą Nr. (11.13) 1B-733, žodžiai „valstybės reikmėms“ (įskaitant valstybės sienos apsaugą) gali būti naudojami tiek minėto įsakymo II skyriuje (radijo dažnių naudojimo planas) nurodyti dažniai, pažymėti lentelės ketvirtojoje skiltyje įrašu „valstybės reikmėms“, tiek dažniai, minėto įsakymo II skyriaus (radijo dažnių naudojimo planas) lentelės ketvirtojoje skiltyje nepažymėti įrašu „valstybės reikmėms“. Skirtumas tas, jog pirmuoju atveju taikomas geografinis-dažninis radijo stočių atskyrimo principas, o antruoju atveju - geografinis-dažninis radijo stočių atskyrimo principas netaikomas. Tačiau konkurso sąlygose nėra ir nebuvo nustatyta reikalavimų, kad radijo dažnių skyrimui ir naudojimui būtų taikomas koks nors radijo stočių atskyrimo principas. Ventiliavimo, oro kondicionavimo ir apšvietimo įrangos konkretūs modeliai galėjo būti atsakovui nurodyti tik po projekto parengimo, kuris priklausytų nuo kitų pasiūlymo rengimo metu nežinomų sąlygų, tokių kaip: patalpos, kurioje turi būti įrengiamos operatorių darbo vietos, tikslaus dydžio ir išplanavimo; esamo apšviestumo ir vėdinimo kokybės; atsakovo turimų elektros pajėgumų. Atvirame pirkime „Purvėnų užkardos sienos stebėjimo sistemos įrengimas“ ieškovas nurodė identišką techninį sprendimą dėl siūlomo termovizoriaus ir atsakovas tokį ieškovo pasiūlytą techninį sprendimą laikė tinkamu, o pirkime „Druskininkų užkardos sienos stebėjimo sistemos įrengimas“ traktavo kaip netinamą. Toks vertinimas yra nesąžiningas.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2015-05-25 sprendimu ieškinį atmetė. Teismo vertinimu, ir konkurso ginčo reikalavimo formuluotė, ir pirkimo objekto specifika (perkama sienos stebėjimo sistema, kuri turi padėti užkardyti valstybės sienos kirtimus nenustatytose vietose, pasienio teisinio rėžimo pažeidimus, nelegalią migraciją ir kontrabandą), patvirtina, kad perkančioji organizacija aiškiai ir pagrįstai reikalavo, jog davikliai turi veikti dažnių diapazone, prioritetiškai skirtame būtent sienos apsaugai. Kadangi 2,4-2,4835GHz dažnio juostoje geografinis dažninis atskyrimo principas nėra taikomas, tai įrenginiai, veikiantys šioje dažnių juostoje, neužtikrintų patikimo sistemos funkcionalumo dėl galimų dažnių trukdžių, o valstybės sienos apsaugos poreikiui tokiu atveju nebūtų suteikta pirmenybė. Todėl teismas padarė išvadą, kad ieškovo pasiūlymas negali būti laikomas atitinkančiu ar lygiaverčiu pirkimo sąlygų reikalavimams. Aplinkybė, kad konkurso sąlygose nebuvo pažodžiui nurodyta dėl taikytino geografinio - dažninio radijo stočių atskyrimo principo, nepaneigia atitinkamo reikalavimo esmės, t. y. kad dažnių diapazono naudojimo paskirtis turi būti išimtinai susijusi būtent su valstybės reikšmės poreikių tenkinimu.

7Teismas atmetė ieškovo argumentus, kad jo pasiūlyme nenurodžius duomenų (įrangos pavadinimų, modelių, kiekių), toks pasiūlymas galėtų būti laikomas neaiškiu ir tikslintinu. Pirkimo dokumentuose buvo aiškiai nurodyta, jog tiekėjas turi nurodyti šiuos duomenis, tiekėjas su šiomis sąlygomis sutiko, jų neginčijo, todėl šios informacijos nenurodymas pasiūlyme negali būti vertinamas kaip pasiūlymo neaiškumas, juo labiau kad dėl tokių duomenų vėlesnio nurodymo pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas galėtų tapti atitinkančiu pirkimo dokumentų reikalavimus (VPĮ 39 str. 1 d.), t. y. toks pasiūlymo pakeitimas būtų esminis. Dėl ieškovo nurodytų aplinkybių, kad jis negalėjimo savo pasiūlyme nurodyti konkrečių apšvietimo kondicionavimo ir ventiliavimo įrangos pavadinimų, modelių bei kiekių, teismas pažymėjo, jog šie argumentai yra susiję su ieškovo nesutikimu dėl atitinkamų konkurso sąlygų. Tačiau tokių sąlygų ieškovas nustatyta tvarka neginčijo, sutiko dalyvauti konkurse, bet jų neįvykdė. Tokioje faktinėje situacijoje teismas konstatavo, kad ir šie ieškovo argumentai nepaneigia atsakovo sprendimų atmesti pasiūlymus kaip neatitinkančius konkurso sąlygų reikalavimų pagrįstumo.

8III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

9Ieškovas UAB „Fima“ apeliaciniame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015-05-25 sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinį skundą grindžia tokiais esminiais argumentais:

  1. Teismas neatsižvelgė į Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2008-12-24 įsakymu Nr. IV-1160 „Dėl radijo dažnių naudojimo plano patvirtinimo“ patvirtinto Radijo dažnių naudojimo plano 11.2 punkte ir II skyriuje nustatytą reglamentavimą. Vienintelis suformuotas reikalavimas seisminiams davikliams, susijęs su šio įsakymo taikymu, buvo nustatytas Konkurso sąlygų 1 priedo Techninės specifikacijos 60 punkte, t. y. seisminiai davikliai turi veikti dažnių diapazone, skirtame sienos apsaugai, vadovaujantis 2008-12-24 Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. IV-1160 „Dėl radijo dažnių naudojimo plano patvirtinimo“. Teismas plečiamai interpretavo konkurso sąlygų Techninės specifikacijos 60 punkto reikalavimą, nors pati perkančioji organizacija tokių reikalavimų pirkimo dokumentuose nebuvo apibrėžusi. Apeliantas perkančiajai organizacijai pasiūlė tokią valstybės sienos apsaugos įrangą, kuri veikia dažnių diapazone, skirtame valstybės sienos apsaugai.
  2. Netinkamai taikytos Viešųjų pirkimų įstatymo 24 straipsnio 9 dalies normos, nustatančios pareigą, tenkančią perkančiajai organizacijai - aiškiai ir tiksliai suformuluoti pirkimo dokumentus. Tai, jog ieškovas pirkimo procedūrų metu neprašė paaiškinti nurodytų konkurso sąlygų 1 priedo techninės specifikacijos nuostatų, rodo, jog jam sąlygos buvo aiškios tokios, kokios yra suformuluotos pažodžiui. Neatsižvelgta į kasacinio teismo praktiką, jog viešųjų pirkimų teisinius santykius reguliuojant specialiuoju įstatymu, kitų teisės aktų nuostatos šiems santykiams turi būti taikomos subsidiariai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015-02-25 nutartis, priimta c. b. Nr. 3K-3-60-378/2015).
  3. Teismas neišsamiai ir nevisapusiškai įvertino šalių pateiktus įrodymus, savo išvadas grindė išimtinai remdamasis vien tik atsakovo nurodytomis faktinėmis aplinkybėms. Ieškovo pateikti argumentai ir įrodymai liko visiškai neįvertinti, todėl pažeistos CPK 185 straipsnyje įtvirtintas įrodymų vertinimo taisykles.
  4. Teismas nepagrįstai sprendė, jog pateikta Viešųjų pirkimų tarnybos suteikta konsultacija neįrodo bylai svarbių aplinkybių, nes šiai institucijai nebuvo žinomos visos su pirkimu ir jo objektu susijusios aplinkybės. Viešųjų pirkimų tarnybai buvo aprašytos visos su pirkimo objektu susijusios aplinkybės, kurios nurodytos ir procesiniuose dokumentuose. Taigi Viešųjų pirkimų tarnyba galėjo pagrįstai spręsti, jog perkančioji organizacija modifikavo pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus, taip pažeisdama Viešųjų pirkimų įstatymo 24 straipsnio 9 dalies reglamentavimą. Be to, teismas nevertino pateiktų Ryšių reguliavimo tarnybos išaiškinimų, kuriuose, ieškovui užklausus, ar radijo dažniai 2,4-2,4835MHz radijo dažnių juostose gali būti naudojami sienos apsaugai, Ryšių reguliavimo tarnyba to nepaneigė.
  5. Atsakovas, vertindamas tiekėjų konkursinius pasiūlymus dėl įrangos pavadinimų, modelių ir kiekių, kitiems tiekėjams taikė skirtingus vertinimo reikalavimus, t. y. tas pačias aplinkybes interpretavo skirtingai, pažeisdamas Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalies reglamentavimą.

10Atsakovas Valstybės sienos apsaugos tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos atsiliepime į apeliacinį skundą prašo Vilniaus apygardos teismo 2015-05-25 sprendimą palikti nepakeistą, apeliacinį skundą atmesti. Nurodo tokius atsikirtimus į apeliacinį skundą:

  1. Atsakovas, atsižvelgdamas į visumą aplinkybių, turinčių užtikrinti, kad perkančioji organizacija galėtų įsigyti jai reikalingų prekių tam racionaliai naudojant skirtas lėšas, nustatė konkurso sąlygas ir konkurso sąlygomis reikalingų įsigyti prekių (optoelektroninės ir detekcinės įrangos) technines specifikacijas. Atsakovas nepadarė jokių Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų pažeidimų, o ieškovo konkursui pateiktas pasiūlymas neatitinka konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų.
  2. Ryšių reguliavimo tarnyba 2015-03-13 rašte Nr. 11.130-1B-733 konkrečiai nenurodo, o tik daro prielaidą, kad atsakovas gali naudotis ir bendrais dažniais. Konkurso metu ieškovo pasiūlytas pirkimo objektas veikia 2,4 MHz ISM dažnių diapazone, šio diapazono dažnis (2,4 MHz) naudojamas pramonės, medicinos ir mokslo įrenginiams. Ryšių reguliavimo tarnybos įsakymo 1 punktu patvirtintame Radijo dažnių naudojimo plane numatyta, kad „Radijo dažnių juosta -2300-2450 MHz; Radijo dažnių paskirstymas Lietuvoje pagal NDPL (radijo ryšio ir radioastronomijos tarnybos, NDPL III skyriaus pastabų numeriai) fiksuotoji judrioji L384A Mėgėjų Radiolokacijos L150, L282; Radijo dažnių (kanalų) paskirtis, naudojimo būdai ir sąlygos pramonės, medicinos ir mokslo įrenginiams, kas neatitinka pirkimo sąlygų.
  3. Ieškovo teiginiai, kad atsakovas tiekėjams taikė skirtingus vertinimo kriterijus ,nepagrįsti. Taip pat neargumentuot ieškovo teiginiai, kad Viešųjų pirkimų įstatymo 24 straipsnio 9 dalyje nustatyta pareiga aiškiai ir tiksliai suformuluoti pirkimo dokumentus, tenka pačiai perkančiajai organizacijai. Pirkimo dokumentai buvo aiškūs ir šis reikalavimas tiekėjams nekėlė abejonių rengiant pasiūlymą. Ieškovas konkurso metu komisijai neuždavė klausimų bei neginčijo pirkimo dokumentų reikalavimo. Kiti konkurse dalyvavę tiekėjai šią pirkimo sąlygą suprato tinkamai.
  4. Teismas teisingai įvertino Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas bei Ryšių reguliavimo tarnybos įsakymo Nr. IV-1160 „Dėl radijo dažnių naudojimo plano patvirtinimo“ reikalavimus. 2,4-2,4835GHz dažnio juostoje geografinis dažninis atskyrimo principas nėra taikomas, todėl įrenginiai, veikiantys šioje dažnių juostoje, neužtikrintų patikimo sistemos funkcionalumo dėl galimų dažnių trukdžių. Siūlomi seisminiai davikliai turėjo veikti dažnių diapazone, skirtame sienos apsaugai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2008-12-24 įsakymu Nr. IV-1160 „Dėl radijo dažnių naudojimo plano patvirtinimo“. Ieškovas pasiūlė seiminius daviklius, kurie veikia 2,4 GHz dažnių juostoje, joje geografinis dažninis atskyrimo principas nėra taikomas, t. y. pasiūlyti sisteminiai davikliai veikia dažnių diapazone, skirtame poreikiams, tiek susijusiems, tiek nesusijusiems su sienos apsauga ir tokiu būdu nesuteikiant nė vienam iš poreikių pirmenybės.

11IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir motyvai

12Apeliacinis skundas atmestinas.

13Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl perkančiosios organizacijos (atsakovo Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos) sprendimų atmesti apelianto UAB „Fima“ pasiūlymus paskelbtiems „Purvėnų užkardos sienos stebėjimo sistemos įrengimas“ ir „Druskininkų užkardos sienos stebėjimo sistemos įrengimas“ atviriems konkursams. Vilniaus apygardos teismas 2015-05-12 nutartimi du apelianto skirtingose civilinėse bylose inicijuotus dėl to teisminius ginčus sujungė į vieną civilinę bylą.

14Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – ir VPĮ) 39 straipsnio 2 dalies 2 punkte numatyta, kad perkančioji organizacija pasiūlymą turi atmesti, jeigu pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. Analogiška nuostata yra įtvirtinta ir atsakovo paskelbtų supaprastintų atvirų konkursų „Purvėnų užkardos sienos stebėjimo sistemos įrengimas“ ir „Druskininkų užkardos sienos stebėjimo sistemos įrengimas“ sąlygų 9.8.4. punktuose, pagal kuriuos komisija atmeta pasiūlymą, jeigu šis neatitiko konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų (tiekėjo pateikta techninė specifikacija neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų ir pan.). Nustatyta, kad apelianto pasiūlymai konkursui buvo atmesti kaip neatitinkantys konkurso techninių specifikacijų sąlygų 60, 61 punktuose sisteminiams davikliams keliamų reikalavimų bei 144 punkto nustatytų reikalavimų tiekėjui savo pasiūlymuose nurodyti tikslius siūlomų prekių pavadinimus, kiekius, modelius ir specifikacijas bei pateikti detalius paaiškinimus kaip bus realizuojamas reikalaujamos sistemos funkcionalumas. Tokie apelianto pasiūlymų atmetimo pagrindai nurodyti atsakovo 2015-02-27 raštuose Nr. (21)-14-899, adresuotuose apeliantui dėl jo pasiūlymų atviriems konkursams įvertinimo.

15Pagal VPĮ 25 straipsnio 1 dalies nuostatą, perkamų prekių, paslaugų ar darbų savybės apibūdinamos pirkimo dokumentuose pateikiamoje techninėje specifikacijoje. Taigi, techninėje specifikacijoje apibūdinamas viešo pirkimo būdu ketinamas įsigyti objektas – perkamų prekių, paslaugų ar darbų savybės. Perkančiajai organizacijai yra suteikta teisė nustatyti ir apibrėžti pirkimo objektą apibūdinančius reikalavimus, kurie, jos nuomone, yra būtini, siekiant užtikrinti sėkmingą pirkimo sutarties įvykdymą. Jai paliekama teisė nuspręsti, kokius reikalavimus nustatyti pirkimo dokumentuose, tačiau tai ji turi daryti nepažeisdama VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje nustatytų lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų, šio įstatymo 25 straipsnyje nustatyto draudimo dirbtinai riboti konkurenciją ir laikydamasi šiame straipsnyje nustatytų pirkimo objekto apibūdinimo taisyklių.

16Iš byloje pateiktų atvirų konkursų „Purvėnų užkardos sienos stebėjimo sistemos įrengimas“ ir „Druskininkų užkardos sienos stebėjimo sistemos įrengimas“ pirkimo dokumentų matyti, kad šių Valstybės sienos apsaugos tarnybos organizuojamų pirkimų objektas buvo tapatus - tai sistemų, kurias tiekėjas privalo suprojektuoti ir įdiegti kaip nurodyta techninėje specifikacijoje, įrengimo atitinkamos užkardos veikimo teritorijose darbai (konkurso sąlygų 2.1. punktai). Sienos stebėjimo sistemos (toliau – ir sistema) sąvoka pateikiama pirkimų techninių specifikacijų sąlygose ir nurodoma kaip kompleksinė detekcinės ir optoelektroninės įrangos sistema, kuri, atsižvelgiant į vietovės ypatumus, bet kokiomis Lietuvos Respublikoje susidarančiomis oro sąlygomis, nuolatos aptinka ir fiksuoja valstybės sieną kertančius ar prie jos priartėjusius objektus, judančius žemės paviršiumi, leidžia vizualiai stebėti objektus ir visą informaciją perduoda į stacionarų valdymo centrą esantį užkardoje (techninių specifikacijų 1 punktai). Techninėse specifikacijose nustatyta, kad sistemą turi sudaryti ir turi būti įdiegti tokie sprendimai: optoelektroninė įranga (6.1. p.); detekcinė įranga (6.2. p.); stacionarus valdymo centras (6.3. p.); duomenų perdavimo elementai (6.4 p.); programinė ir aparatinė įranga (6.5 p.); elektros tiekimo ir užtikrinimo įranga (6.6. p.); inžinerinė infrastruktūra (6.7 p.); bokštai ir kt. inžineriniai įrenginiai (6.8 p.); specialieji reikalavimai (6.9. p.). Techninėse specifikacijose taip pat aptarti reikalavimai sistemos atskiroms dalims, tame tarpe ir detekcinei įrangai bei seisminiams davikliams, nustatant, kad jie turi veikti dažnių diapazone skirtame sienos apsaugai, vadovaujantis 2008-12-24 Lietuvos Respublikos Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. IV-1160 „Dėl radijo dažnių naudojimo plano patvirtinimo“. Projektavimo etapo metu tiekėjas privalo suderinti su Valstybės sienos apsaugos tarnyba tikslų projektuojamą naudoti dažnį (atitinkamų specifikacijų 60 ir 61 punktai). Teisėjų kolegija, analizuodama šį techninių specifikacijų sąlygose keliamą reikalavimą, pripažįsta, kad jis pakankamai aiškus ir tikslus, o sąlygos formuluočių neatitikimų VPĮ 24 straipsnio 9 dalies nuostatoms, priešingai nei teigiama apeliaciniame skunde, kolegija neįžvelgia.

17Kita vertus, pats apeliantas klausimų dėl tokių sąlygų neaiškumo prieš teikdamas pasiūlymą nekėlė ir / ar pretenzijų perkančiajai organizacijai dėl jų nereiškė. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nuosekliai formuojamą praktiką, tiekėjams taikomas ribojimas ginčyti pirkimo sąlygas, o teismui – jas vertinti (išskyrus atvejus, kai konstatuojamas viešojo intereso poreikis), jei pirkimo sąlygų teisėtumas kvestionuojamas bet kurioje vėlesnėje viešojo pirkimo stadijoje, kai perkančioji organizacija priima sprendimą (perkančioji organizacija įvertino tiekėjų kvalifikaciją, patikrino pasiūlymus, išrinko laimėtoją ir pan.), remdamasi šiomis sąlygomis, kurių tiekėjai neginčijo iš karto, kai apie jas jie sužinojo ar turėjo sužinoti, pavyzdžiui, po pirkimo sąlygų viešo paskelbimo. Tokiuose ginčuose teismai gali vertinti, ar perkančioji organizacija tinkamai dalyviams pritaikė pirkimo sąlygas, bet ne tai, ar jos (pirkimo sąlygos) yra teisėtos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-11-13 nutartis c. b. Nr. 3K-3-506/2009; 2011-11-24 nutartis c. b. Nr. 3K-3-436/2011). VPĮ nustatyta ir privaloma ikiteisminė ginčo nagrinėjimo stadija, pateikiant pretenziją perkančiajai organizacijai, o jos (pretenzijos) netenkinus, nustatyta teisė kreiptis į teismą su ieškiniu. Vadinasi, neginčijus konkurso sąlygų atitikimo VPĮ ikiteismine ginčų nagrinėjimo tvarka, šių sąlygų, pagal kurias perkančioji organizacija vertino visų dalyvių pasiūlymus, pagrįstumas nėra ir jau negali būti šios bylos nagrinėjimo dalykas. Kadangi ginčo objektu tapusios techninių specifikacijų sąlygos nenuginčytos, jų privalu laikytis visiems viešųjų pirkimų dalyviams, taip pat ir apeliantui.

18Teisėjų kolegija neturi prielaidų nesutikti su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, kad, atsižvelgiant į pirkimo objektų specifiką (perkama valstybės sienos stebėjimo sistema), perkančioji organizacija pagrįstai pripažino apelianto pasiūlymus neatitinkančiais konkurso sąlygų. Kaip pirmiau nurodyta, atsakovas pripažino, kad apelianto pasiūlyti seiminiai davikliai „SAND03“ neatitinka techninių specifikacijų sąlygų 60 ir 61 punktų reikalavimų, kadangi jie veikia 2,4 GHz dažnių juostoje, kurioje nėra taikomas geografinis-dažninis radijo stočių atskyrimo principas. Bylos šalys skirtingai aiškina, ar pagal techninių specifikacijų 60, 61 punktuose nustatytas sąlygas „veikti dažnių diapazone skirtame sienos apsaugai, vadovaujantis 2008-12-24 Lietuvos Respublikos Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. IV-l 160 „Dėl radijo dažnių naudojimo plano patvirtinimo“ (toliau - ir Planas) galima iš tiekėjo reikalauti, kad jo siūlomi seisminiai davikliai veiktų tokioje dažnių juostoje, kurioje būtų taikomas geografinis-dažninis radijo stočių atskyrimo principas. Pažymėtina, kad toks seisminiams davikliams keliamas reikalavimas buvo įrašytas ir į konkurso sąlygas, aiškiai nurodžius, kad šie turi veikti dažnių diapazone skirtame sienos apsaugai, taip pat nustačius, kad tokiam reikalavimui (veikti dažnių diapazone skirtame sienos apsaugai) keliami standartai yra reglamentuojami 2008-12-24 Lietuvos Respublikos Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakyme Nr. IV-1160 „Dėl radijo dažnių naudojimo plano patvirtinimo“. Šio Plano 11 punkte nustatyta, kad radijo dažniai (kanalai) radijo dažnių juostose, kurios plano II skyriaus lentelės ketvirtojoje skiltyje pažymėtos įrašu „valstybės reikmėms“, numatyti naudoti veiklai, susijusiai su valstybės gynyba, saugumu ir valstybės sienos apsauga, ir yra skiriami Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių (tokios taisyklės patvirtintos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005-10-06 įsakymu Nr. 1V-854) III skyriuje nustatyta tvarka, taikant geografinį-dažninį radijo stočių atskyrimo principą vienu iš šių režimų: pirmasis režimas – kai radijo dažniai (kanalai) skiriami poreikiams, susijusiems su valstybės gynyba, saugumu ir valstybės sienos apsauga, o taip pažymėti radijo dažniai (kanalai) gali būti skiriami poreikiams, nesusijusiems su valstybės gynyba, saugumu ir valstybės sienos apsauga, tik laikantis Plano II skyriaus lentelės ketvirtojoje skiltyje nurodytų sąlygų, jeigu toks radijo dažnių (kanalų) naudojimas nekels žalingųjų trikdžių sistemoms, susijusioms su valstybės gynyba, saugumu ir valstybės sienos apsauga, ir nereikalaus apsaugos nuo šių radijo ryšio sistemų sukeltų žalingųjų trikdžių (11.1. p.); antrasis režimas – radijo dažniai (kanalai) skiriami tiek poreikiams, susijusiems su valstybės gynyba, saugumu ir valstybės sienos apsauga, tiek ir poreikiams, nesusijusiems su valstybės gynyba, saugumu ir valstybės sienos apsauga, nesuteikiant nė vienam iš poreikių pirmenybės (11.2. p.). Toks teisinis reglamentavimas, lingvistinės šios normos formuluotės bei 11 punkto (su papunkčiais) konstrukcija leidžia padaryti išvadą, kad radijo dažniai (kanalai) radijo dažnių juostose numatyti naudoti veiklai, susijusiai su valstybės sienos apsauga, abiem – tiek ir pirmojo režimo, tiek antrojo režimo – atvejais yra atskiriami taikant ta patį geografinį-dažninį radijo stočių atskyrimo principą. Todėl apeliantui pasiūlius seisminius daviklius, veikiančius 2,4 GHz dažnių juostoje, kurioje geografinis-dažninis atskyrimo principas nėra taikomas, nebūtų užtikrintas reikalavimas įrangos, skirtos valstybės sienos apsaugai, įsigijimui. Tai akivaizdu ir iš perkančiosios organizacijos argumentų, teigiant, jog sienos apsaugos skirti seisminiai davikliai būtinai turi veikti dažnių diapozone, kuriam taikomas geografinis-dažninis radijo stočių atskyrimo principas, priešingu atveju (t. y. naudojant apelianto siūlomus seisminius daviklius, kuriems nėra taikomas geografinis-dažninis radijo stočių atskyrimo principas), perkančioji organizacija negalės reikalauti, kad radijo ryšio įrenginiai būtų apsaugoti nuo žalingų trikdžių, kuriuos gali kelti tais pačiais radijo dažniais (kanalais) veikiantys radijo ryšio įrenginiai. Todėl apeliacinio skundo argumentai, kad perkančioji organizacija savo pirkimo dokumentuose (techninėse specifikacijose) nebuvo apibrėžusi reikalavimo, susijusio su perkamos įrangos (sienos stebėjimo sistemos) veikimu dažnių diapazone, kuriam yra taikomas geografinis-dažninis radijo stočių atskyrimo principas, kartu teisiškai ydingai interpretuojant Plano 11 punkto 2 papunktį ir nepagrįstai tvirtinant, kad antrasis režimas šiuo atveju nereikalauja taikyti geografinio-dažninio radijo stočių atskyrimo principo, atmestini kaip nepagrįsti, juolab atsakovui tiesiogiai nurodžius tiekėjams pareigą atsižvelgti į Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymą Nr. IV-1160, kurio nuostatose ir sureguliuoti tokie reikalavimai. Tai konstatavus, atmestini kaip nepagrįsti apeliacinio skundo argumentai, kad atsakovas siekė modifikuoti konkurso sąlygas ir nustatyti naujus, anksčiau neskelbtus, reikalavimus.

19Analogiška situacija dėl techninių specifikacijų sąlygos neginčijimo bei jos privalomumo apeliantui susiklostė ir ginčo dalyje dėl reikalavimo savo pasiūlyme nurodyti tikslius siūlomų prekių pavadinimus, kiekius, modelius ir specifikacijas bei pateikti detalius paaiškinimus kaip bus realizuojamas reikalaujamas sistemos funkcionalumas (sąlygų 144, 145 punktai). Apeliaciniame skunde teigiama, kad atsakovas, vertindamas kitų tiekėjų (UAB „Telekonta“, UAB „Euroelektrinika“ ) konkursinius pasiūlymus dėl tų pačių techninių sąlygų, reikalaujančių nurodyti įrangos pavadinimus, modelius ir kiekius, tiekėjams taikė skirtingus vertinimo kriterijus ir pažeidė VPĮ 3 straipsnio 1 dalies nuostatas. Taigi apeliantas iš esmės neneigia aplinkybių, jog jis atsakovui pateiktuose pasiūlymuose nenurodė įrangos pavadinimų, modelių ir jos specifikacijų, kaip to reikalauja konkursų sąlygų 1 priedų (techninių specifikacijų) 144 ir 145 punktai, tačiau apeliaciniame skunde kvestionuoja kitų šiuose pirkimuose dalyvavusių tiekėjų pateiktų pasiūlymų vertinimą jų atitikimo šiems techninių specifikacijų sąlygose išdėstytiems reikalavimams aspektu. Atsižvelgdama į apeliacinio skundo argumentus, susijusius su šios sąlygos taikymu, teisėjų kolegija visų pirma pažymi, kad perkančioji organizacija, vertindama pasiūlymus, visiems tiekėjams turi sudaryti vienodas sąlygas konkuruoti dėl viešojo pirkimo sutarties sudarymo. Kita vertus, Lietuvos Aukščiausias Teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad tiekėjo nurodyti perkančiosios organizacijos galimi pažeidimai turėtų sutapti su nurodytaisiais pretenzijoje, t. y. tiekėjas savo reikalavimą teisme galėti grįsti tik tokiais pažeidimais, kurie buvo išdėstyti pretenzijoje ir perkančiosios organizacijos arba neišnagrinėti, arba išnagrinėti, tačiau pripažinti nepagrįstais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-09-27 nutartis c. b. Nr. 3K-3-408/2012). Iš byloje esančių duomenų matyti, kad ne tik ikiteisminėje ginčo sprendimo stadijoje (pretenzijoje) nebuvo keliamas klausimas dėl perkančiosios organizacijos sprendimų, vertinant kitų tiekėjų konkursinius pasiūlymus ir jų (ne)atitikimą reikalavimams dėl įrangos pavadinimų, modelių ir kiekių, tačiau savo reikalavimų tokiomis aplinkybėmis apeliantas nepagrindė ir pirmosios instancijos teismui pateiktuose procesiniuose dokumentuose. Įvertinusi tai bei atsižvelgusi į faktą, kad nepateikęs pretenzijų dėl perkančiosios organizacijos veiksmų, vertinat kitų tiekėjų pasiūlymus dėl analogiškų techninių specifikacijų reikalavimų, apeliantas nesilaikė privalomos ikiteisminės ginčo sprendimo tvarkos, teisėjų kolegija daro išvadą, jog jis neteko teisės šių aplinkybių ginčyti teisme, todėl šie apeliacinio skundo argumentai nesvarstyti. Kaip jau minėta, nauji reikalavimai, nepareikšti įstatymo nustatyta tvarka nei ikiteismine tvarka, nei pirmosios instancijos teismui, apeliacinės instancijos teisme negali būti keliami ir nagrinėjami (CPK 312 str., 4232 str., 4233 str.).

20Apeliaciniame skunde taip pat teigiama, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nesirėmė apelianto byloje pateikta Viešųjų pirkimų tarnybos suteikta konsultacija, be to, nevertino pateiktų Ryšių reguliavimo tarnybos išaiškinimų, kuriuose ieškovui užklausus, ar radijo dažniai 2,4-2,4835MHz radijo dažnių juostose gali būti naudojami sienos apsaugai, Ryšių reguliavimo tarnyba to nepaneigė. Vertindama tokių apeliacinio skundo argumentų pagrįstumą, teisėjų kolegija pažymi, kad Viešųjų pirkimų tarnyba išvadai, susijusiai su nagrinėjamo viešojo pirkimo teisėtumu, duoti, kaip tai numatyta CPK 49 straipsnio 3 dalyje, į bylą įtraukta nebuvo. Viešųjų pirkimų tarnybos įtraukimo į procesą išvadai gauti sprendimo teisė suteikta teismui, kuris sprendžia, ar konkrečioje byloje reikalinga tam tikru nagrinėjamu klausimu šios valstybės institucijos išvada. Tačiau nagrinėjant viešųjų pirkimų bylas dalyvaujantys joje asmenys savo procesiniuose dokumentuose turi pareikšti nuomonę dėl būtinumo gauti kompetentingų valstybės institucijų išvadas (CPK 4233 str. 1 d. 10 p., 4235 str. 2 d. 2 p.), nors tokia nuomonė teismo ir nesaistytų. Apeliantas nagrinėjamos bylos metu reikalingumo gauti kompetentingų valstybės institucijų išvadas klausimo pirmosios instancijos teisme, kaip jį įpareigoja CPK nuostatos, nekėlė (CPK 232 str. 7 p., 4236 str. 3 d.). Todėl pirmosios instancijos teismas, neįtraukęs į bylą Viešųjų pirkimų tarnybos išvadai duoti, turėjo pakankamą pagrindą apelianto teikiamą šios institucijos 2015-04-23 elektroninį laišką (konsultaciją) traktuoti kaip bendro pobūdžio išaiškinimus, pateiktus neįvertinus esminių nagrinėjamos bylos aplinkybių. Apie tai, kad Viešųjų pirkimų tarnybos specialistams nėra žinomos visos su šiuo pirkimu ir jo objektu susijusios aplinkybės, kartu pripažįstant, kad tarnyba negali konsultuoti dėl jokių kitų teisės aktų, išskyrus Viešųjų pirkimų įstatymo taikymą, nurodyta ir šiame 2015-04-23 elektroniniame laiške. Todėl bet kokie specialisto, atsakiusio į apelianto prašymą suteikti jam konsultaciją, asmeniniai pamąstymai apie 2008-12-24 Lietuvos Respublikos Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymo Nr. IV-1160 „Dėl radijo dažnių naudojimo plano patvirtinimo“ konkrečių nuostatų galimo taikymo, yra teisiškai nereikšmingi.

21Kitos institucijos - Ryšių reguliavimo tarnybos 2015-04-22 raštas taip pat nepatvirtina apelianto teiginių, susijusių su techninių specifikacijų sąlygų 60, 61 punktuose sisteminiams davikliams keliamų reikalavimų. Ši tarnyba taip pat neteikė išvados byloje, o jos rašte, adresuotame apeliantui, yra pateiktas pakankamai siauras ir fragmentinio pobūdžio išaiškinimas dėl perkančiosios organizacijos Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos galimybės naudotis bendraisiais dažniais (kanalais). Ryšių reguliavimo tarnyba nevertino aplinkybių, ar daviklių, veikiančių diapazone, kuriame geografinis-dažninis atskyrimo principas nėra taikomas, naudojimas atitiktų atsakovo organizuojamų pirkimų dokumentus, perkamų objektų specifiką ir tokiai įrangai keliamus tikslus - veikti dažnių diapazone skirtame valstybės sienos apsaugai. Aktuali ir tokia aplinkybė, kad ankstesniame, t. y. 2015-03-12 savo atsakyme Nr. (11.13)1B-733 į apelianto 2015-03-06 prašymą Nr. 1.2-0606 paaiškinti įsakymą Nr. IV-1160, ši tarnyba yra atkreipusi jo dėmesį, kad 2400-2483,5 MHz radijo dažnių juosta (apelianto 2,4 GHz pasiūlymas konkursui patenka į šią dažnių juostą) Plano II skyriaus lentelės ketvirtoje skiltyje apskritai nepažymėta įrašu „valstybės reikmėms“. Kaip nurodoma, šioje juostoje būtų galima naudoti nespecifinės paskirties mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginius, tokius kaip seisminiai davikliai, ir tokie įrenginiai gali būti naudojami neinterferencine teise, t. y. skiriant radijo dažnius (kanalus) šioje radijo dažnių juostoje geografinis-dažninis radijo stočių atskyrimo principas nėra taikomas, kas, kaip jau konstatavo teisėjų kolegija, neatitinka konkurso sąlygų bei tikslų. Tokio principo taikymas pagal konkurso sąlygas buvo privalomas tiek pirmojo režimo (Plano 11.1. p.), tiek ir antrojo režimo (Plano 11.2. p.) atvejais, atsižvelgiant į perkančiosios organizacijos specifinius poreikius bei siekį apsaugoti naudotojus (VSAT) nuo žalingų trukdžių, kuriuos galėtų sukelti kiti tais pačiais radijo dažniais (kanalais) veikiantys radijo ryšio įrenginiai, kuriems veikti šiame dažnių diapazone net nereikia atskiro leidimo. Pastarąją aplinkybę, kad norint šį 2,4 GHz dažnį naudoti nereikia atskiro Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos leidimo, savo 2015-03-13 pretenzijoje Nr. 1.2-0546 atsakovui yra pripažinęs ir pats apeliantas.

22Apeliantas savo skunde kelia ir tokį klausimą, kad pirmosios instancijos teismas neišsamiai ir nevisapusiškai įvertino šalių pateiktus įrodymus, savo išvadas pagrįsdamas tik atsakovo nurodytomis faktinėmis aplinkybėms, o į apelianto pateiktus argumentus ir įrodymus neatsižvelgė. Bylos medžiaga bei skundžiamo teismo sprendimo turinys neteikia pagrindo tokius skundo argumentus pripažinti teisingais. Vien aplinkybė, kad teismas detaliai neaptarė kiekvieno bylos įrodymo ar argumento ar kad priėmė nepalankų apeliantui sprendimą savaime nereiškia CPK 185 straipsnyje įtvirtintų įrodymų vertinimo taisyklių pažeidimo.

23Teisėjų kolegija, atsakiusi į esminius apeliacinio skundo argumentus, pritaria pirmosios instancijos teismo pozicijai, kad perkančioji organizacija VPĮ imperatyvių nuostatų ar apelianto teisių bei teisėtų interesų, vykdydama pirkimus dėl Purvėnų bei Druskininkų užkardų sienos stebėjimo sistemų įrengimo darbų, nepažeidė, o apeliacinio skundo argumentai bei motyvai kitokios teisėjų kolegijos išvados taip pat nesuponuoja.

24Atmetus apelianto UAB „Fima“ apeliacinį skundą, netenkintinas ir jo prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo (CPK 93 str. 1 d.).

25Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

26Vilniaus apygardos teismo 2015 m. gegužės 25 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „Fima“ 2015-04-03 kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su... 5. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2015-05-25 sprendimu ieškinį atmetė. Teismo... 7. Teismas atmetė ieškovo argumentus, kad jo pasiūlyme nenurodžius duomenų... 8. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 9. Ieškovas UAB „Fima“ apeliaciniame skunde prašo panaikinti Vilniaus... 10. Atsakovas Valstybės sienos apsaugos tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus... 11. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir... 12. Apeliacinis skundas atmestinas.... 13. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl perkančiosios organizacijos (atsakovo... 14. Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – ir VPĮ) 39 straipsnio 2 dalies 2... 15. Pagal VPĮ 25 straipsnio 1 dalies nuostatą, perkamų prekių, paslaugų ar... 16. Iš byloje pateiktų atvirų konkursų „Purvėnų užkardos sienos stebėjimo... 17. Kita vertus, pats apeliantas klausimų dėl tokių sąlygų neaiškumo prieš... 18. Teisėjų kolegija neturi prielaidų nesutikti su pirmosios instancijos teismo... 19. Analogiška situacija dėl techninių specifikacijų sąlygos neginčijimo bei... 20. Apeliaciniame skunde taip pat teigiama, kad pirmosios instancijos teismas... 21. Kitos institucijos - Ryšių reguliavimo tarnybos 2015-04-22 raštas taip pat... 22. Apeliantas savo skunde kelia ir tokį klausimą, kad pirmosios instancijos... 23. Teisėjų kolegija, atsakiusi į esminius apeliacinio skundo argumentus,... 24. Atmetus apelianto UAB „Fima“ apeliacinį skundą, netenkintinas ir jo... 25. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 26. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. gegužės 25 d. sprendimą palikti...