Byla e2-1914-155/2017
Dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo, tretieji asmens byloje Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, R. S., V. A

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rima Krušnienė, sekretoriaujant Olgai Fadejevai, dalyvaujant ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos atstovei J. D., atsakovei G. B., tretiesiems asmenims R. S. ir V. A., nedalyvaujant trečiojo asmens Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos atstovui,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ieškinį atsakovei G. B. dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo, tretieji asmens byloje Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, R. S., V. A..

3Teismas

Nustatė

4ieškovas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcija pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašo: 1) įpareigoti atsakovę savo lėšomis per 3 mėnesius po sprendimo įsiteisėjimo dienos pašalinti savavališkos statybos padarinius – atstatyti statinio ( - ) savavališkai pakeistą tūrinio stoglangio langą į pirmykštę padėtį ir, jeigu būtina, sutvarkyti statybvietę 2) jeigu atsakovė per prašomą terminą neįvykdys nustatyto reikalavimo, įpareigoti atsakovę mokėti 30 EUR baudą į ieškovo sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB Swedbank, banko kodas 73000, už kiekvieną uždelstą reikalavimo neįvykdymo dieną, skaičiuojant nuo termino, per kurį turės būti pašalinti savavališkos statybos padariniai, pasibaigimo.

5Ieškinyje nurodė, kad atsakovė G. B. neturėdama statybą leidžiančio dokumento atliko statinio, esančio adresu ( - ), fasado elementų keitimo darbus – padidino tūrinio stoglangio langą, pakeisdama jį durimis į balkoną. Konkrečiai atsakovė neturėjo rašytinio pritarimo paprastojo remonto aprašui, tačiau savavališkai vykdė šiame statinyje paprastojo remonto darbus. Dėl atliktų darbų Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus specialistas 2016-01-14 surašė atsakovei Savavališkos statybos aktą Nr. SSA-00-160114-00014 ir 2016-01-18 surašė Privalomąjį nurodymą, kuriuo buvo pareikalauta atsakovės, kad ji pašalintų šios savavališkos statybos padarinius. Atsakovė minėto įpareigojimo neįvykdė, todėl ieškovas kreipėsi į teismą. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, ieškovas prašo ieškinį tenkinti.

6A. G. B. pateikė teismui atsiliepimą į ieškinį, kuriuo nesutiko su ieškiniu ir prašo jį atmesti. Nurodė, kad butas, esantis adresu ( - ), nuosavybės teise priklauso atsakovei G. B. ir trečiajam asmeniui R. S. po ½ dalį nuo 2003-10-17. Atsakovė nurodė, kad darbų neatliko, nebuvo statytoja, remonto darbus bute atliko tretysis asmuo R. S.. Ji tuo metu augino mažametę dukrą, lėšų statybos darbams neturėjo, jokio leidimo atlikti bute remonto darbus R. S. nedavė. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, atsakovė prašo pakeisti ją šioje byloje tinkamu atsakovu R. S. ir jos atžvilgiu bylą prašo nutraukti

7Tretysis asmuo V. A. pateikė teismui atsiliepimą į ieškinį, kuriuo prašo tenkinti ieškovo ieškinį ir priteisti iš atsakovės jo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime nurodė, kad jis yra suinteresuotas bylos baigtimi, nes jam priklauso butas, esantis adresu ( - ), esantis po atsakovės butu. Dėl atliktų savavališkos statybos darbų, kurie buvo atlikti ne tik kad neteisėtai, bet ir neprofesionaliai, nekokybiškai, nuo 2007 metų beveik kiekvienais metais jis patiria nuostolius, nes nuolat užliejamos jo buto lubos ir sienos, lietaus vanduo prateka į elektros paskirstymo dėžutes, užliejimai nuolat kartojosi. Kadangi atsakovė savavališkos statybos darbų atlikimo metu pakeitė pastato šlaitinio stogo dalies formą ir įsirengė balkoną, todėl viršutinėje pastato dalyje palei stogą einantys atsakovės buto autonominio apšildymo vamzdžiai atsidūrė arčiau pastato išorinės sienos, labiau tapo veikiami aplinkos temperatūrų, žiema nuolat užšąla todėl, kad vanduo teka žemyn per pastato sienas ir patenka į elektros paskirstymo dėžutę, dėl to ir vyksta nuolatiniai užpylimai. Taip atlikti atsakovės savavališkos statybos darbai žaloja pastatą, kelia grėsmę kilti gaisrui, kilti, avarijoms dėl šildymo vamzdžių ir šildymo prietaisų užšalimo. Savavališkai įrengtas balkonas sukelia ir kitus nepatogumus, jame įrengtas skardinis dangtis nuo vėjo kilnojasi, braška, kelia triukšmą. Dėl to jis ir kiti namo gyventojai siekdami sumažinti gergždančius garsus, negali atsidaryti langų. Jis kreipėsi į ieškovą, norėjo išspręsti susidariusią problemą, todėl palaiko ieškovo reikalavimus. Su atsakovės atsiliepimu nesutinka, mano, kad ji yra tinkama bylos atsakovė. Surašant savavališkos statybos aktą ir privalomąjį nurodymą, faktiškai bute gyveno ir tebegyvena tik atsakovė G. B.. Nurodo, kad neįtikinama, kad atsakovė, gyvendama bute, kuriame atliekami statybos darbai, gali apie atliekamus darbus nieko nežinoti, į juos nereaguoti, kad nėra duomenų, jog būdama buto bendrasavininke, ji nepritarė ar prieštaravo darbų atlikimui, kad vien sutarties, sudarytos tarp R. S. ir UAB ( - ) faktas nėra įrodymas, patvirtinantis, kad atsakovė atsiribojo nuo savavališkos statybos darbų. Atsakovė yra vienintelė buto naudotoja ir ji gali pašalinti Savavališkos statybos darbų padarinius.

8Tretysis asmuo Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos pateikė teismui atsiliepimą į ieškinį, kuriuo prašo ieškinį tenkinti ir bylą nagrinėti departamento atstovui nedalyvaujant.

9Tretysis asmuo R. S. atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

10Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė palaikė ieškinyje nurodytas aplinkybes ir prašė ieškinį tenkinti. Mano, kad savavališkos statybos faktas yra įrodytas, kad statybą leidžiantis dokumentas iki šiol inspekcijai nepateiktas. Nurodė, kad Inspekcijos administraciniai aktai nebuvo skųsti, atitinkamai laikytina, jog šiuo atveju už atliktą savavališkai statinio remontą yra atsakinga atsakovė, kuri turi pašalinti savavališkos statybos padarinius.

11Teismo posėdžio metu atsakovė G. B. teismui nurodė, kad su ieškiniu nesutinka dėl vienintelės priežasties – ji nebuvo statytoja, visus darbus be jos leidimo atliko R. S., kuris turėtų byloje būti atsakovu. Mano, kad būtų sąžininga, kad atsakomybė už atliktą remontą kiltų ir trečiąjam asmeniui R. S.. Pripažįsta faktą, kad ji gyvena ir gyveno bute, kuriame maždaug prieš 10 metų buvo atliktas remontas, bet prie darbų neprisidėjo, nes tuo metu nuo ryto iki vakaro dirbo, be to prižiūrėjo mažametį vaiką. Visus darbus bute atliko R. S., jos leidimo neklausė, ji darbų neužsakinėjo ir už juos nemokėjo. Inspekcijos surašytų aktų neskundė, kadangi nežinojo, jog tokia galimybė buvo. Pripažįsta, kad buvo užpiltas kaimynų butas, priežasčių detaliau paaiškinti negali, ji pati nesiėmė jokių papildomų veiksmų atsiradusiems padariniams pašalinti. Atsakovė mano, kad atliktą statybą galima įteisinti, kad atstatymo į buvusią padėtį darbai tik pablogins situaciją.

12Teismo posėdžio metu tretysis asmuo R. S. teismui paaiškino, kad nesutinka su atsakovės aiškinimu, kad tik jo iniciatyva buvo atlikti statybos, remonto darbai, nes darbai buvo atliekami bendrai nusprendus su atsakove, kadangi tuo metu jie gyveno kartu. Pažymėjo, jog buvo atliktas paprastas remontas, nebuvo paliesta stogo konstrukcij. Apie padarytus statybos pažeidimus jis nežinojo, prieš pradedant remonto darbus buvo seniūnijoje, ten buvo pasakyta, kad remontą atlieka teisėtai, apie padarytus pažeidimus sužinojo tik iš teismo. Jis girdėjo apie kaimyno užpylimą, tačiau detalių nežino, nes 7 metus bute negyvena, žada protingai, atsižvelgus į situaciją atlyginti kaimynui nuostolius. Jis būdamas buto bendraturčiu sieks įteisinti atliktus statybos darbus, tam ėmėsi priemonių, surinko didesnės dalies gyventojų sutikimus.

13Teismo posėdyje tretysis asmuo V. A. palaikė jo atsiliepime nurodytas aplinkybes, prašė ieškinį tenkinti. Papildomai pažymėjo, jog nelegalių statybų darbai buvo atliekami 2007 metais, juos atliko kaimynų samdytas darbininkas. Dėl nelegalių ir nekokybiškai atliktų statybos darbų nuolat yra užliejamas jo butas, padaroma jo turtui žala, patiriami kiti nepatogumai. Jis kreipėsi į inspekciją, kuri atliktus darbus įvardijio paprastu remontu, nors realiai buvo atlikti statybos leidimo reikalaujantys kapitalinio remonto darbai. Statybos darbams atlikti nebuvo gautas nei Kultūros departamento leidimas, nei notarinis gyventojų sutikimas. Į jo pretenzijas atsakovė nereagavo, sakė, kad nieko negali padaryti, nes yra vyro palikta, su juo skiriasi. Jis kategoriškai prieštarauja, kad būtų įteisintos statybos, nurodo, kad turi būti tinkamai sutvarkytas stogas, pastatas turi būti atstatytas taip kaip buvo iki nelegalių statybų atlikimo.

14Ieškinys patenkintas iš dalies.

15Iš bylos medžiagos nustatyta, kad ieškovė Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, 2016-01-14 patikrinusi gyvenamąjį namą ( - ), kuriame atsakovei G. B. priklauso ½ dalis buto ( - ), ir kuris yra kultūros paveldo teritorijoje, surašė atsakovei savavališkos statybos aktą Nr. SSA-00-160114-00014. Jame ieškovas konstatavo, kad atsakovė atliko savavališką paprastąjį remontą bute ( - ), t.y. atliko namo fasado elementų keitimo darbus, padidinant tūrinio stoglangio langą, pakeičiant jį durimis į balkoną. Surašytame akte nurodyta, jog aktas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas teismui teisės aktų nustatyta tvarka. Taip pat atsakovei 2016-01-18 buvo surašytas privalomasis nurodymas ne vėliau kaip iki 2016-07-14 savo lėšomis pašalinti savavališkos statybos dėl kurios surašytas savavališkos statybos aktas Nr. SSA-00-160114-00014 padarinius. Iš šalių paaiškinimų, privalomojo nurodymo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo patikrinimo akto nustatyta, kad atsakovė neįvykdė reikalavimo nustatytu terminu, iki šiol reikalavimas irgi neįvykdytas. Iš NTR išrašo matyti, kad butas, esantis adresu ( - ), kuriame nustatyti savavališkos statybos darbai nuosavybės teise ½ priklauso atsakovei ir ½ dalis trečiajam asmeniui R. S.. Iš šalių paaiškinimų nustatyta, kad G. B. su R. S. savavališkos statybos vykdymo metu ne tik, kad turėjo po ½ dalį nuosavybės bute, bet ir realiai kartu gyveno šiame bute, kad paskutinius 7 metus bylos tretysis asmuo R. S. minėtame bute negyvena, jame faktiškai gyvena tik atsakovė G. B..

16Savavališka statyba – statinio ar jo dalies statyba be galiojančio statybą leidžiančio dokumento arba turint galiojantį statybą leidžiantį dokumentą, tačiau pažeidžiant esminius statinio projekto sprendinius (LR statybos įstatymo 2 str. 71 d.). LR statybos įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 2 punkte nustatyta, kad statytojo teisė yra įgyvendinama tik tada, kai statytojas turi statybą leidžiantį dokumentą. Statybos įstatymo 2 str. 21 d. nustato, kad statinio paprastasis remontas – statybos rūšis, kurios tikslas – atnaujinti statinį, jo nerekonstruojant ar kapitališkai neremontuojant. Pagal LR aplinkos ministro 2002-12-05 įsakymą Nr. D1-622, patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 “Statinio statybos rūšys” 12 punktą statinio paprastojo remonto tikslas – atnaujinti esamą statinį, jo nerekonstruojant ir kapitališkai neremontuojant, o 12.9. papunktis nurodo, kad balkonų, lodžijų įstiklinimas, fasado elementų pakeitimas, nesilpninant laikančiųjų konstrukcijų priskirtinas paprastojo remonto darbams. Nagrinėjamu atveju, pagal savavališkos statybos akto duomenis ir šalių paaiškinimus nustatyta, kad buvo atlikti statinio ( - ), fasado elementų keitimo darbai, buvo padidintas tūrinio stoglangio langas, pakeičiant jį durimis į balkoną, kuris priskiriamas paprastojo remonto darbams. Pagal Statybos įstatymo 20 str. 1 d. Statybos įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 9 punktą – statinio paprastajam remontui rengiamas paprastojo remonto aprašas tik Aplinkos ministerijos ar Kultūros ministerijos nustatytais atvejais, bei Statybos įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 4 punkte išdėstyta, jog statybą leidžiantis dokumentas kitais, negu šios dalies 1, 2 ir 3 punktuose nurodytais, atvejais – rašytinis įgalioto valstybės tarnautojo pritarimas Statybos įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 4–13 punktuose nurodytam statinio projektui (kai jis yra privalomas). Kad būtinas rašytinis pritarimas projektui, nurodyta ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010-09-27 įsakymu Nr. D1-812 (Žin.2010, Nr.115-5903) patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 ,,Statybą leidžiantys dokumentai“ (Žin., 2010, Nr.116-5944) 6 priedo 5.2 punkte, kuriame nurodyta, kad rašytinis pritarimas paprastojo remonto aprašui privalomas atliekant daugiabučio namo (pagal Valstybės įmonės Registrų centro duomenų banko išrašo 2.1 punktą – statinys ( - ) – trijų ir daugiau butų – daugiabutis pastatas) mieste (Vilniaus) paprastojo remonto darbus, kai keičiama pastato išvaizda. Stoglangio lango padidinimo, pakeičiant jį durimis į balkoną, kaip statybos darbai pagal minėto reglamento nuostatas yra laikomi pastato išvaizdos keitimu. Todėl atliekant minėtą paprastąjį remontą reikia turėti reikiamus statybą leidžiančius dokumentus.

17A. G. B. ir tretysis asmuo R. S. (buto bendraturčiai) šioje byloje neginčija fakto, kad bute, esančiame ( - ), yra atliktas remontas, nurodytas ieškinyje, pripažįsta Savavališkame statybos akte nurodytas aplinkybes, šio akto neskundė. A. G. B. byloje ginčija tai, kad ji yra netinkama bylos atsakovė, nes realiai statybą, kurią sudaro paprasto remonto darbai atliko tretysis asmuo R. S., jis buvo realus statytojas, todėl šiuo atveju jis arba jie abu turėtų turėti vienodą atsakomybę. Atsakovė pateikė teismui 2007 m. trečiojo asmens R. S. ir UAB ( - ) sudarytą sutartį kurios pagrindu buvo atlikti darbai ir kartu nurodė, jog ji tuo metu dirbo, leidimo atlikti šiuos statybos remonto darbus nedavė. Tretysis asmuo R. S. teismui nurodė, kad remonto darbai buvo atlikti bendrai nusprendus nes tuo metu kartu su atsakove gyveno bute ( - ) T. asmuo V. A., yra atsakovės kaimynas, jam priklausantis butas ( - ), yra po atsakovės butu, jis palaikė ieškovo reikalavimus, nurodydamas, jog atliktos savavališkos statybos pažeidžia jo teises ir interesus, daro jo butui žalą, sukelia kitus nepatogumus.

18Byloje nėra įrodymų, liudijančių, kad atsakovė ar tretysis asmuo R. S. savavališkos statybos akto, surašyto 2016-01-14 metu turėjo reikiamą statybos leidimą ar rašytinį pritarimą pagal aprašą ginčo paprastajam remontui atlikti. Savavališkos statybos aktas neginčytas. Šalių paaiškinimai bei kiti bylos įrodymai, patvirtina šiame akte išdėstytas aplinkybes. Pagrindo atmesti savavališkos statybos aktu nustatytas aplinkybes nėra. Todėl konstatuotina, kad bute ( - ), savavališkai buvo atliktas paprastasis remontas, t.y. atlikti fasado elementų keitimo darbai, padidinant tūrinio stoglangio langą, pakeičiant jį durimis į balkoną.

19Sprendžiant atsakomybės už savavališkos statybos atlikimą subjekto klausimą atsižvelgiama į tai, kad ieškovas VTPSI 2016-01-14 surašė Savavališkos statybos aktą ir 2016-01-18 Privalomąjį nurodymą pašalinti savavališkos statybos padarinius bylos atsakovei G. B., vienai iš buto ( - ) bandraturtei. Inspekcijos dokumentai atsakovei buvo asmeniškai įteikti. Atsakovė nustatytu terminu šių administracinių aktų neskundė. Bylos nagrinėjimo metu taip pat nekėlė ginčo nei dėl savavališkos statybos akto, nei dėl jai duoto privalomojo nurodymo teisėtumo. Nustatytu terminu atsakovė nepašalino savavališkos statybos padarinių. Antrojo bendraturčio R. S. atžvilgiu nesurašytas nei Savavališkos statybos aktas, nei Privalomasis nurodymas pašalinti savavališkos statybos padarinius. Šių dokumentų surašymo metu bendraturtis R. S., priešingai negu byloje patraukta atsakove G. B. ginčo bute negyveno, šiuo metu jis taip pat negyvena ir nesinaudoja butu, esančiu ( - ). Šias aplinkybes teismui vienareikšmiai patvirtino visos ginčo šalys. Taigi ieškovas pagal patikrinimo metu nustatytus faktinius duomenis, atsižvelgęs į aplinkybes, susijusias su faktine situacija pagrįstai ir teisėtai savavališkos statybos padarinių šalinimo reikalavimą nukreipė į atsakovę, o byloje patrauktas trečiuoju asmeniu nesinaudojantis, negyvenantis ginčo patalpa R. S. šiuo atveju nepraranda atsakomybės, nes jis, būdamas byloje procesine šalimi atsakovės pusėje, įgyja regresines pareigas.

20Pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Kasacinis teismas ne kartą yra konstatavęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (CPK 185 straipsnio 1 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Panevėžio miesto savivaldybė v. UAB „Panevėžio miestprojektas“, bylos Nr. 3K-3-526/2009). Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyko konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą.

21A. G. B. paaiškinimai, kad ji nebuvo statytoja, neprisidėjo prie neteisėto remonto atlikimo, nedavė leidimo remontui atlikti yra atmetami, kaip prieštaraujantys kitiems įrodymams ir neatitinkantys logiškumo kriterijaus. Jos paaiškinimai prieštarauja trečiojo asmens R. S. teisme duotiems paaiškinimams, kuris nurodė, jog sprendimas atlikti ginčo remontą buvo priimtas bendrai su atsakove, nes jie ne tik kad turėjo bendrąją nuosavybę, bet ir realiai kartu gyveno, kartu augino mažametę dukrą. Iš trečiojo asmens V. A. paaiškinimų ir kitos bylos medžiagos matyti, kad atsakovė iki šiol yra faktinė buto, esančio ( - ) naudotoja ir valdytoja. Atsižvelgiant į tai labiau tikėtina, kad sprendimas atlikti savavališkos statybos paprastąjį remontą buvo priimtas ir atsakovei G. B. nusprendus. Mažai tikėtinos atsakovės teismui nurodytos aplinkybės jog ji remonto darbų atlikimo nematė nes dirbo nuo ryto iki vakaro ir kad ji neleido atlikti bute jokio remonto. Atsakovė nuolatos gyvendama bute ir faktiškai juo iki šiol naudodamasi negalėjo nematyti, nepastebėti ir nesuprasti akivaizdžių pokyčių, kad buvęs stoglangis padidintas, kad vietoj buvusio stoglangio bute atsirado ir tebėra durys į balkoną. A. G. B. ir bylos tretysis asmuo R. S. turėdami po ½ dalį buto, esančio ( - ), šio buto nebuvo atsidalinę, bute faktiškai jie gyveno kartu kaip šeima turinti bendrą vaiką ir nors atsakovė teismui nurodė, kad faktiškai buvo atsidalinę patalpomis, ir buto dalimi, kurioje atlikti remonto darbai naudojosi tretysis asmuo R. S., tačiau aukščiau nurodytais motyvais ir ši aplinkybė laikoma nepatikima, nes R. S. ir G. B. ginčo bute gyveno kaip faktinė šeima, kartu su bendrai sugyventu vaiku ir tik tuomet, kai jie ėmė gyventi ne kartu, tai yra prieš 7 metus tretysis asmuo iš bendro buto išsikraustė. Byloje esantys įrodymai patvirtina faktą, kad atsakovė G. B. yra tinkama bylos atsakovė, kadangi labiau tikėtinai, jog ji kartu su R. S. prisidėjo priimant sprendimą atlikti ginčo remonto darbus, kurie yra pripažintini kaip atlikti savavališkai, ji yra šio buto bendraturtė (jai priklauso ½ dalis), faktiškai viena su vaiku gyvena bute, o bylos duomenimis tretysis asmuo R. S. bute senai, apie 7 metus nebegyvena. Inspekcijos administraciniai aktai surašyti būtent atsakovei, jai, o ne trečiąjam asmeniui yra duoti konkretūs nurodymai. Atsakovė šių aktų neginčijo ir neskundė, byloje neteikė priešieškinio, todėl jie sukuria atsakovei atitinkamas pareigas. Teismas sutinka su atsakove ir tai patvirtina bylos duomenyus, kad tretysis asmuo R. S. irgi buvo bendras darbų vykdytojas (statytojas), bendro su atsakove rezultato siekėjas, jis sudarė rašytinę sutartį dėl darbų atlikimo su UAB ( - ). Tačiau jis faktiškai bute negyvena, butu nesinaudoja ilgą laiką, pasikeitusi faktinė buto naudojimosi tvarka, iki tol bendras gyvenimas bute, o per pastaruosius 7 metus butas naudojamas vienasmeniškai atsakovės G. B., apsunkina jo galimybes tiek patekti į butą, tiek ir atlikti bute pertvarkymus, remonto darbus reikalingus savavališkos statybos padariniams šalinti. Be to, trečiojo asmens R. S. atžvilgiu nebuvo pasinaudota ikiteismine tvarka, inspekcija R. S. atžvilgiu nesurašė administracinių aktų, jam nėra davusi jokių įpareigojimų. Todėl pripažįstama, kad ieškovas pagrįstai byloje atsakove patraukė G. B.. Antrojo bendraturčio R. S. patraukimas byloje trečiuoju asmeniu atsakovo pusėje užtikrina atsakovės teisę į regresą. Tai yra, R. S. patraukimas byloje trečiuoju asmeniu užtikrina tai, kad jis yra informuotas ir dalyvavo teisminiame procese, susijusiame su jo teisėmis ir pareigomis, ir atitinkamai atsakovė ateityje patyrusi išlaidas dėl savavališkos padarinių pašalinimo, įgyja teisę reikalauti iš trečiojo asmens R. S. patirtų išlaidų dalies atlyginimo ir tai atitiktų teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus, nes byloje konstatuotina, kad šiuo atveju už savavališkai atliktą remontą yra atsakinga ne tik atsakovė, tačiau ir tretysis asmuo R. S..

22Iš byloje esančių įrodymų matyti, kad bute, esančiame ( - ), atlikti savavališkos statybos darbai ne tik, kad neatitinka statybą reglamentuojančių nuostatų, ne tik yra formalaus pobūdžio, bet ir tiesiogiai pažeidžia trečiojo asmens V. A. teises ir jo teisėtus interesus, nes atliktos savavališkos statybos rezultato išdavoje yra užliejamas kaimyno butas, atsakovės savavališkai įrengtą vietoj stoglangio durų į balkoną dengianti skarda kelia vibracijas , sukelia triukšmą, sudaro sąlygas triukšmingai kaiminystei.

23Atsižvelgus į aukščiau išdėstytas aplinkybes, daroma išvada, jog atsakovės nurodytais argumentais pagrindo ieškiniui, pareikštam jos atžvilgiu atmesti.

24Šiuo metu galiojantis LR teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymas numato galimybę atlikti neteisėtos statybos įteisinimą, numatytos tokio įteisinimo sąlygos, be to, netgi po to, kai savavališkos statybos padariniai nebuvo pašalinti ir yra pareikštas ieškinys dėl tokio statinio nugriovimo (atstatymo į pradinę padėtį), įstatymas numato galimybę teismui priimti alternatyvius sprendimus, būtent, remiantis LR teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 14 str. 7 d., teismas savo sprendimu gali įpareigoti statytoją ar kitą šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytą asmenį savo lėšomis per nustatytą terminą: 1) leisti teisės aktų nustatyta tvarka per nustatytą terminą parengti projektinę dokumentaciją ir, sumokėjus LR statybos įstatymo 1 priede nustatytą įmoką už savavališkos statybos įteisinimą, gauti statybą leidžiantį dokumentą, 2) nugriauti statinį ir sutvarkyti statybvietę; 3) išardyti savavališkai perstatytas ar pertvarkytas statinio dalis ir, jeigu būtina, sutvarkyti statybvietę; 4) atstatyti (atkurti) nugriautą kultūros paveldo statinį (jo dalį) arba statinį (jo dalį), dėl kurio nugriovimo buvo pažeistas viešasis interesas, ir, jeigu būtina, sutvarkyti statybvietę. Tai reiškia, jog šiuo metu įtvirtintas teisinis reglamentavimas suteikia teismui galimybę nuspręsti, ar konkrečioje situacijoje savavališkas statinys turi būti griaunamas, ar yra galimas jo įteisinimas, atlikus tam tikrus veiksmus. Teismas, spręsdamas klausimą, ar įpareigoti statytoją nugriauti statinį ar jo nenugriauti, atsižvelgia į tai, kokį savavališka statyba sukeltų padarinių aplinkai ir visuomenės interesams mastą, savavališkos statybos padarinių šalinimo pasekmes ir galimybes atkurti iki savavališkos statybos buvusią padėtį, taip pat įvertina administracinių aktų pagrindu turtines teises įgijusių asmenų sąžiningumą (LR teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 14 str. 8 d.)

25Nagrinėjamu atveju, kai buvo atlikti fasado elementų keitimo darbai, kurių atlikimui nebuvo gauti reikalingi statybą leidžiantys dokumentai, būtina svarstyti klausimą, ar tokia statyba iš esmės galima, o nustačius, kad atlikti darbai iš esmės yra galimi – svarstyti dėl galimybės atsakovei sutvarkyti dokumentaciją ir pašalinti esamus trūkus, t.y. įteisinti atliktus savavališkos statybos darbus, suteikimo, nes atsakovės G. B. atliktų remonto darbų išardymas, praėjus pakankamai ženkliam po statybų laikui, nesuteikus atsakovei galimybės sutvarkyti dokumentaciją, šiuo konkrečiu atveju vertintinas kaip neproporcingas ir prieštaraujantis teisingumo ir sąžiningumo principams.

26Byloje nėra nustatyta aplinkybių, liudijančių, kad tokio pobūdžio statyba bute ( - ), yra negalima (LR teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 14 str.). Vertindamas atsakovės ir trečiojo asmens R. S. elgesį ir poziciją nagrinėjant šią bylą pirmosios instancijos teisme, teismas mato pagrindą naudotis teise priimti vieną iš LR teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatyme įtvirtintų alternatyvių sprendimų, kadangi atsakovė ir tretysis asmuo R. S. teismo posėdžio metu teismui nurodė, jog dės visas pastangas šias statybas įteisinti, samdys papildomus specialistus ir pabandys pašalinti esamus trūkumus, atsižvelgiant į kaimynų teises ir interesus. Iš esmės atsakovė ir tretysis asmuo R. S. neginčija šio savo padaryto pažeidimo, R. S. teismui nurodė, jog tuo metų klausė seniūnijos patarimo (jam buvo atsakyta, jog leidimo nereikia) ir tiesiog nežinojo, jog šiuo atveju atliko remontą savavališkai. Nors byloje tretysis asmuo V. A. kategoriškai nurodo, kad neduos tokio sutikimo, nes atlikti remonto darbai daro jo butui žalą tačiau tai nėra pakankama aplinkybė, draudžianti suteikti atsakovei galimybę alternatyviai pašalinti savavališkos statybos padarinius. Be to, byloje nėra tiesioginių įrodymų, patvirtinančių kad nuolatinius vandens užpylimus sąlygoja savavališkos statybos faktas, teismui nepateikta specialistų ar ekspertų išvadų ar kitų akivaizdžių įrodymų, tretysis asmuo V. A. iki šiol nesikreipė į teismus dėl jam padarytos savavališka statyba žalos atlyginimo. Atsižvelgiant į visas byloje nustatytas aplinkybes, daroma išvada, kad atsakovės atliktos savavališkos statybos padariniai gali būti pašalinti ne tik duodant įpareigojimą iš karto pašalinti savavališkos statybos padarinius, tačiau vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais ginčo atveju galima taikyti alternatyvų pažeistos teisės gynybos būdą – leisti atsakovei teisės aktų nustatyta tvarka per 6 mėnesius parengti projektinę dokumentaciją ir gauti tinkamą statybą leidžiantį dokumentą. Parinkdamas terminą, teismas atsižvelgė į protingumo kriterijų, į tai, kad reikalingi savavališkai statybai įteisinti veiksmai yra susiję ne vien tik su atsakovės ir trečiojo asmens R. S. norais, bet ir nuo jų valios nepriklausančių kitų asmenų veiksmų. Teismo vertinimu 6 mėnesių terminas šiuo atveju yra protingas ir nepažeistų kitų asmenų teisių ir interesų, leidžiant atsakovei ir trečiajam asmeniui įteisinti šį remontą.

27Dėl išdėstyto pareikštas ieškinys tenkinamas iš dalies ir atsakovei leistina teisės aktų nustatyta tvarka per 6 mėnesių terminą parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiantį dokumentą šiam savavališkam paprastam remontui įteisinti. Per nustatytą terminą atsakovei neįteisinus savavališkos statybos, atsakovė įpareigotina savo lėšomis per tris mėnesius pašalinti savavališkos statybos padarinius – atstatyti statinio ( - ) savavališkai pakeistą tūrinio stoglangio langą į pirmykštę padėtį ir, jeigu būtina, sutvarkyti statybvietę. Jei atsakovė G. B., a.k. ( - ) per minėtą terminą neįvykdys nustatyto reikalavimo, įpareigoti atsakovę G. B., a.k. ( - ) mokėti 30 EUR baudą į ieškovo sąskaitą ( - ), esančią AB „Swedbank“, banko kodas 73000, už kiekvieną uždelstą reikalavimo neįvykdymo dieną, skaičiuojant nuo termino, per kurį turės būti pašalinti savavališkos statybos padariniai, pasibaigimo.

28Dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo. CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Tretysis asmuo V. A., dalyvavęs byloje ieškovo pusėje, pateikė teismui duomenų ir įrodymų, jog patyrė iš viso 544,50 EUR bylinėjimosi išlaidų už advokato pagalbą parengiant ir surašant byloje atsiliepimą. Daugiau įrodymų apie kitas galimas bylinėjimosi išlaidas kiti proceso dalyviai nepateikė.

29CPK 93 str. 4 d. numatyta, kad teismas gali nukrypti nuo šio straipsnio 1 dalyje nustatytų bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisyklių, atsižvelgdamas į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas ir įvertindamas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos.

30Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad dėl susidariusio tarp šalių ginčo iš esmės yra kalta ne tik atsakovė G. B., tačiau ir tretysis asmuo R. S., dalyvavęs byloje trečiuoju asmeniu atsakovės pusėje. Atliktas minėtas savavališkas paprastasis remontas buvo priimtas abiem bendraturčiams bendrai nusprendus, tretysis asmuo R. S. taip pat nagrinėjamu atveju buvo bendras šių darbų vykdytojas (statytojas) bei bendras rezultato siekėjas, todėl teismas vadovaudamasis CPK 93 str. 4 d. nuostatomis, vadovadaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais nukrypsta nuo šio straipsnio 1 dalyje nustatytų bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisyklių, bei trečiojo asmens patirtas pagrįstas bylinėjimosi išlaidas, valstybės turėtas išlaidas, priteisia lygiomis dalimis tiek iš atsakovės G. B., tiek iš trečiojo asmens R. S..

31Dėl bylinėjimosi išlaidų pagrįstumo. Už šioje byloje pareikštą neturtinio pobūdžio ieškinio reikalavimą mokėtinas 41 EUR žyminis mokestis (CPK 80 straipsnio 1 dalies 5 punktas). Ieškovas nuo žyminio mokesčio atleistas (CPK 83 straipsnio 1 dalies 5 punktas). Iš esmės patenkinus ieškinį, nurodytas žyminis mokestis priteistinas iš atsakovės ir trečiojo asmens R. S. lygiomis dalimis. Valstybė taip pat patyrė 4,18 EUR išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, todėl ši suma taip pat priteistina iš atsakovės ir trečiojo asmens R. S. valstybės naudai (CPK 88 str. 1 d. 3 p.), iš viso valstybės naudai priteistina iš atsakovės G. B. ir R. S. 45,18 EUR bylinėjimosi išlaidų, t.y. po 22,59 EUR iš kiekvieno.

32Dėl trečiojo asmens V. A., dalyvavusio byloje ieškovo pusėje, nurodytų patirtų bylinėjimosi išlaidų (544,50 EUR) už advokato J. P. suteiktą teisinę pagalbą surašant byloje atsiliepimą į ieškinį. CPK 98 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip Rekomendacijoje dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę paslaugą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo. Jeigu realiai išmokėtos sumos neatitinka pagrįstumo kriterijaus, tai teismas nustato jų pagrįstą dydį, o dėl kitos dalies išlaidų nepriteisia. Tai reiškia, jog teismui yra suteikta teisė, vadovaujantis sąžiningumo, teisingumo principais bei realumo, būtinumo ir pagrįstumo kriterijais, įvertinti šalių patirtas išlaidas advokato pagalbai apmokėti bei nustatyti jų dydį, kad nebūtų pažeistas šalių lygiateisiškumo principas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-11 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-212/2009, publikuota „Teismų praktika“ Nr. 32, 2010; 2008-10-28 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-533/2008; 2011-12-07 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-31/2011). Sprendžiant dėl šių bylinėjimosi išlaidų atsižvelgiama į rekomendacijoje numatytus kriterijus (į bylos sudėtingumą, į teisinių paslaugų kompleksiškumą, į sprendžiamų teisinių klausimų naujumą ir t.t., Rekomendacijų 2.1-2.10 punktai). Teismo vertinimu ši civilinė byla nėra sudėtinga (atsakovė iš esmės neginčijo savavališkos statybos fakto), nereikalaujanti trečiojo asmens atstovui - advokatui daug laiko ir papildomų žinių. Atsiliepimo surašymas ir parengimas advokatui tokio pobūdžio byloje nereikalavo ypatingų žinių, trečiojo asmens atstovui nereikėjo byloje remtis užsienio teise ar užsienio praktika, ieškinys nebuvo didelės apimties. Pažymėtina, kad ir į šį procesą, trečiasis asmuo V. A. buvo įtrauktas jam pačiam pateikus tokį prašymą teismui, ieškovas ieškinyje jį trečiuoju asmeniu nebuvo įtraukęs, todėl atsižvelgiant į visas šias aplinkybes, bylinėjimosi išlaidos už advokato pagalbą mažinamos iki bendros 300 EUR sumos ir atitinkamai iš atsakovės G. B. bei trečiojo asmens R. S. trečiojo asmens V. A. naudai iš viso priteisiama 300 EUR bylinėjimosi išlaidų, t.y. po 150 EUR iš kiekvieno.

33Kiti šalių išdėstyti argumentai bei byloje pateikti įrodymai neturi reikšmės teisingam bylos išsprendimui.

34Vadovaudamasis CPK 259 straipsniu, 270 straipsniu, 279 straipsniu, teismas

Nutarė

35ieškinį patenkinti iš dalies.

36Nustatyti atsakovei G. B., a.k. ( - ) 6 (šešių) mėnesių terminą, skaičiuojamą nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos gauti statybą (remontą) leidžiančius dokumentus teisės aktų nustatyta tvarka.

37A. G. B., a.k. ( - ) per 6 (šešių) mėnesių terminą nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos, negavus statybą (remontą) leidžiančių dokumentų, ji įpareigojama savo lėšomis pašalinti savavališkos statybos padarinius – atstatyti statinio ( - ) savavališkai pakeistą tūrinio stoglangio langą į pirmykštę padėtį ir, jeigu būtina, sutvarkyti statybvietę.

38Jei atsakovė G. B., a.k. ( - ) per minėtą terminą neįvykdys nustatyto reikalavimo, įpareigoti atsakovę G. B., a.k. ( - ) mokėti 30 EUR baudą į ieškovo sąskaitą ( - ), esančią AB „Swedbank“, banko kodas 73000, už kiekvieną uždelstą reikalavimo neįvykdymo dieną, skaičiuojant nuo termino, per kurį turės būti pašalinti savavališkos statybos padariniai, pasibaigimo.

39Priteisti lygiomis dalimis iš atsakovės G. B., a.k. ( - ) ir trečiojo asmens R. S., a.k. ( - ) valstybės naudai 45,18 EUR bylinėjimosi išlaidų, t.y. po 22,59 EUR iš kiekvieno. Šios sumos turi būti įmokėtos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sąskaitą Nr. ( - ), AB bankas „Swedbank“ arba sąskaitą Nr. ( - ) banko N. B. AB, įmokos kodas 5660.

40Priteisti lygiomis dalimis iš atsakovės G. B., a.k. ( - ) ir trečiojo asmens R. S., a.k. ( - ) trečiojo asmens V. A., a.k. ( - ) naudai 300 EUR bylinėjimosi išlaidų, t.y. po 150 EUR iš kiekvieno. Trečiojo asmens nurodyta atsiliepime a.s. Nr. ( - ).

41Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rima Krušnienė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo... 3. Teismas... 4. ieškovas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcija pateikė... 5. Ieškinyje nurodė, kad atsakovė G. B. neturėdama statybą leidžiančio... 6. A. G. B. pateikė teismui atsiliepimą į ieškinį, kuriuo nesutiko su... 7. Tretysis asmuo V. A. pateikė teismui atsiliepimą į ieškinį, kuriuo prašo... 8. Tretysis asmuo Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos... 9. Tretysis asmuo R. S. atsiliepimo į ieškinį nepateikė.... 10. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė palaikė ieškinyje nurodytas... 11. Teismo posėdžio metu atsakovė G. B. teismui nurodė, kad su ieškiniu... 12. Teismo posėdžio metu tretysis asmuo R. S. teismui paaiškino, kad nesutinka... 13. Teismo posėdyje tretysis asmuo V. A. palaikė jo atsiliepime nurodytas... 14. Ieškinys patenkintas iš dalies.... 15. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad ieškovė Valstybinė teritorijų planavimo... 16. Savavališka statyba – statinio ar jo dalies statyba be galiojančio statybą... 17. A. G. B. ir tretysis asmuo R. S. (buto bendraturčiai) šioje byloje neginčija... 18. Byloje nėra įrodymų, liudijančių, kad atsakovė ar tretysis asmuo R. S.... 19. Sprendžiant atsakomybės už savavališkos statybos atlikimą subjekto... 20. Pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu... 21. A. G. B. paaiškinimai, kad ji nebuvo statytoja, neprisidėjo prie neteisėto... 22. Iš byloje esančių įrodymų matyti, kad bute, esančiame ( - ), atlikti... 23. Atsižvelgus į aukščiau išdėstytas aplinkybes, daroma išvada, jog... 24. Šiuo metu galiojantis LR teritorijų planavimo ir statybos valstybinės... 25. Nagrinėjamu atveju, kai buvo atlikti fasado elementų keitimo darbai, kurių... 26. Byloje nėra nustatyta aplinkybių, liudijančių, kad tokio pobūdžio statyba... 27. Dėl išdėstyto pareikštas ieškinys tenkinamas iš dalies ir atsakovei... 28. Dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo. CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta,... 29. CPK 93 str. 4 d. numatyta, kad teismas gali nukrypti nuo šio straipsnio 1... 30. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad dėl susidariusio tarp šalių ginčo iš... 31. Dėl bylinėjimosi išlaidų pagrįstumo. Už šioje byloje pareikštą... 32. Dėl trečiojo asmens V. A., dalyvavusio byloje ieškovo pusėje, nurodytų... 33. Kiti šalių išdėstyti argumentai bei byloje pateikti įrodymai neturi... 34. Vadovaudamasis CPK 259 straipsniu, 270 straipsniu, 279 straipsniu, teismas... 35. ieškinį patenkinti iš dalies.... 36. Nustatyti atsakovei G. B., a.k. ( - ) 6 (šešių) mėnesių terminą,... 37. A. G. B., a.k. ( - ) per 6 (šešių) mėnesių terminą nuo sprendimo... 38. Jei atsakovė G. B., a.k. ( - ) per minėtą terminą neįvykdys nustatyto... 39. Priteisti lygiomis dalimis iš atsakovės G. B., a.k. ( - ) ir trečiojo asmens... 40. Priteisti lygiomis dalimis iš atsakovės G. B., a.k. ( - ) ir trečiojo asmens... 41. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus...