Byla e2-1720-324/2018
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apygardos teismo teisėja Virginija Gudynienė, sekretoriaujant Tomui Pavilioniui, dalyvaujant ieškovo atstovei advokato padėjėjai Evelinai Veličkienei, atsakovei S. U., jos atstovei advokatei Sigridai Eglei Šalūgaitei, teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo M. U. ieškinį atsakovei S. U. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas pateikė ieškinį, kuriuo prašo priteisti iš atsakovės 77 855,3 Eur skolą, 5 procentų metines palūkanas.

3Palaikydama ieškovo procesiniuose dokumentuose nurodytus argumentus jo atstovė paaiškino, kad šalys ir SEB bankas 2007 m. birželio 20 d. sudarė kredito sutartį Nr. 0350718072753-16 žemės sklypo pirkimui, būsto remontui ir asmeninių poreikių tenkinimui, pagal kurią bankas šalims išmokėjo 152 423,80 Eur paskolą. Laikotarpiu nuo 2007 m. birželio 20 d. iki 2008 m. sausio 22 d. ieškovas iš asmeninių lėšų pagal kredito sutartį bankui iš viso sumokėjo 155 710,61 Eur (3281,32 Eur palūkanų, 152 423,80 Eur kredito, 5,79 Eur delspinigių). Paskolą grąžino iš asmeninių ieškovo lėšų, gautų pagal 2008 m. sausio 22 d. pirkimo pardavimo sutartį, sudarytą su UAB „Baltisches Haus“, pardavus asmeninės nuosavybes teise valdomą turtą: 04141 ha žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), pastatą–gyvenamąjį namą, unikalus Nr. ( - ), su kiemo statiniais, esančiais ( - ). Ieškovas pirmąją paskolos dalį grąžino 2007 m. gruodžio 20 d. iš UAB „Baltishes Haus“ 2007 m. gruodžio 19 d. gauto avansinio mokėjimo ir iš ieškovo įneštų grynųjų pinigų. Antrąją paskolos dalį ir galutinį atsiskaitymą atliko 2008 m. sausio 22 d., UAB „Baltisches Haus“ tiesiogiai pervedant pinigines lėšas už perkamą turtą į SEB banko sąskaitą kaip atsiskaitymą pagal šalių sudarytą kredito sutartį. Ieškovas visus įsipareigojimus pagal kredito sutartį įvykdė vienas, atsakovė negrąžino nei vienos paskolos dalies, palūkanų nemokėjo, tinkamu kredito sutarties vykdymu nesirūpino. Kredito sutartyje nėra susitarimo, jog paskola bus dengiama skirtingomis dalimis. Ieškovas su atsakove kitokių susitarimų dėl paskolos grąžinimo nesudarė, todėl, vadovaujantis CK 6.5 str., ieškovas ir atsakovė solidarią prievolę bankui privalėjo įvykdyti lygiomis dalimis. Įstatymas numato teisę reikalauti atlyginti tai, ką solidarusis skolininkas įvykdė (CK 6.9 str. 1 dalis). Ieškovas, įvykdęs prievolę pagal kredito sutartį, kurios bendraskoliais buvo kartu su atsakove, įgijo teisę iš pastarosios regreso tvarka reikalauti priteisti pusę įvykdytos prievolės (77 855,3 Eur). 2014 m. pradžioje atsakovė inicijavo santuokos nutraukimo bylą, tačiau byloje nebuvo išspręstas reikalavimas dėl ieškovo įvykdytos kredito sutarties dalies priteisimo ar įskaitymo į dalintino turto balansą. Santuokos nutraukimo bylą nagrinėję teismai nevertino kredito sutarties ir jos grąžinimo aplinkybių. Ieškovas žodžiu kreipėsi į atsakovę su prašymu gražiuoju išspręsti klausimą dėl įsiskolinimo pagal kredito sutartį padengimo. Atsakovė pažadėjo apsvarstyti taikų ginčo sprendimo būdą, tačiau vėliau į kalbas nebesileido. Ieškovas 2018 m. kovo 6 d. pateikė atsakovei pretenziją dėl pusės sumokėtos paskolos grąžinimo, tačiau atsakovė į ją neatsakė. Šalių kaip bendraskolių atgręžtiniams reikalavimams taikytinos dalinės prievolės taisyklės (CK 6.9 str. 1 dalis). Įrodinėjimo našta dėl solidarios paskolos panaudojimo ne šeimos poreikiams tenka atsakovei. Santuokos nutraukimo byloje atsakovė teigė, jog visas turtas yra įgytas lygiomis dalimis ir reikalavo nepaisyti aplinkybių, jog didžioji dalis turto buvo įgyta iš sutuoktinio asmeninių lėšų, pastarajam pardavus asmeninės nuosavybės turtą. Gautus pagal paskolą pinigus šalys išleido bendriems poreikiams tenkinti bendru sutarimu. Atsakovė mėgo prabangiai gyventi, sutuoktiniai iš paskolos pinigų važiavo į prabangias keliones, atsakovei pirko prabangius kailinius, kitus pirkinius. Tai konstatuota Kauno apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 28 d. sprendimu santuokos nutraukimo byloje. Praėjus daug laiko sudėtinga tiksliai įvardinti konkrečius pinigų išleidimo faktus. Atsakovės pozicija dėl paskolos panaudojimo prieštaringa. Ji teigia, kad pasiskolintus pinigus išleido ieškovas, atsakovė jo sąskaita nedisponavo, tuo pačiu – kad 61 444,83 Eur paskolos dalis buvo grąžinta iš ieškovo sąskaitos, t. y. iš sutuoktiniams bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausančių lėšų. Byloje taikytinas bendrasis 10 metų senaties terminas, nes šalis sieja prievoliniai santykiai. Netaikytina CK 1.125 str. 9 dalis, nes straipsnis taikomas išmokoms, o ne įmokoms. Ieškovas paskolą grąžino dviem mokėjimo pavedimais. Netaikytinas CK 3.129 straipsnis, nes ieškovas nereiškia reikalavimo dėl turto dalinimo (šie reikalavimai išspręsti santuokos nutraukimo byloje), ieškinį grindžia CK 6.9 straipsniu. CK 1.129 straipsnyje numatytas ieškinio senaties termino sustabdymo institutas, pagal kurį ieškinio senaties terminas sustabdomas, jeigu prievolės šalys yra sutuoktiniai. Paskutinis skolos grąžinimas įvyko 2008 m. sausio 22 d., šalys santuokoje buvo iki 2017 m. spalio 23 d. teismo sprendimo priėmimo, todėl ieškovas nėra praleidęs nustatyto senaties termino. Jeigu teismas nuspręstų, jog praleistas ieškinio senaties terminas, jį prašo atnaujinti kaip praleistą dėl svarbių priežasčių – santuokos nutraukimo byla truko itin ilgai, viso proceso metu vyko derybos dėl taikaus santuokos nutraukimo, ieškovas nepasinaudojo teise pareikšti atskirą reikalavimą, siekiant visus klausimus, įskaitant ir šios paskolos grąžinimo sumą, išspręsti taikiai. Nesutinka su atsakove dėl bylos nutraukimo pagal CPK 293 straipsnio 3 punktą. Skolininkas, įvykdęs prievolę už kitą skolininką, turi ne prievolę, o teisę CK 6.9 str. pagrindu reikšti reikalavimą solidariam skolininkui. Nagrinėjant santuokos nutraukimo bylą M. U. tokio reikalavimo nereiškė, pirmosios instancijos teisme šalys neteikė kredito sutarties, rašytinių dokumentų apie paskolos egzistavimą, todėl teismas šių aplinkybių nenagrinėjo. Dokumentai apie kredito sutarties sudarymą bei prievolės įvykdymą pateikti tik apeliacijos metu. Santuokos nutraukimo bylose teismas turi teisę viršyti pareikštų reikalavimų ribas, tačiau apeliacinės instancijos teismas to nepadarė, paskola pagal 2007 m. birželio 20 d. kredito sutartį nebuvo įtraukta į dalinto turtą pasyvą ir aktyvą, klausimas dėl reikalavimo pagal CK 6.9 straipsnį nenagrinėtas.

4Atsakovė su ieškiniu nesutinka.

5Palaikydamos savo pateiktuose procesiniuose dokumentuose nurodytus argumentus atsakovė ir jos atstovė paaiškino, kad atsakovė ieškovui nėra skolinga. Dalis kredito lėšų (152 423,80 Eur) buvo pervesta į ieškovo sąskaitą, kuria atsakovė neturėjo galimybių disponuoti. Gautus pinigus ieškovas panaudojo savo asmeninėms reikmėms. Jokio bendro turto 2007 m. birželio 20 d. – 2008 m. sausio 22 d. laikotarpiu šeima neįgijo. Ieškovas nepateikė įrodymų, kad dalį paskolos pervedė atsakovei, įgijo iš tų lėšų turtą pagal kredito paskirtį arba panaudojo tas lėšas šeimos poreikių tenkinimui. Kadangi ieškovas dalį paskolos (152 423,80 Eur) panaudojo savo asmeniniams interesams, jis vienas privalo grąžinti bankui išduotą paskolą. Be to, iš AB SEB banko 2017 m. kovo 7 d. pažymos Nr. 07.04.08-1894 matyti, kad dengiant paskolą iš UAB „Baltishes Haus“ 2008 m. sausio 22 d. į banko sąskaitą gautų lėšų sumokėta 94 266,08 Eur. Todėl iš ieškovo asmeninių lėšų buvo grąžinta AB SEB bankui ne 155 710,61 Eur, o 94 266,08 Eur. Kita suma 61 444,83 Eur grąžinta iš ieškovo sąskaitos, t. y. iš sutuoktiniams bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausančių lėšų. Lėšos, buvusios M. U. sąskaitoje, priklausė ir atsakovei bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise, kurioje sutuoktinių dalys pagal įstatymą lygios. Ieškovas praleido ieškinio senaties terminą, kas sudaro pagrindą ieškinį atmesti. Daugiau kaip 10 metų jis atsakovei nereiškė pretenzijų dėl kredito grąžinimo. Ieškovas nurodo, kad paskola bankui grąžinta dviem pavedimais – 2007 m. gruodžio 20 d. ir 2008 m. sausio 22 d., į Kauno apygardos teismą su ieškiniu kreipėsi 2018 m. kovo 23 d., t. y. praleidęs 10 metų bendrąjį ieškinio senaties terminą. Ieškovas nenurodo svarbių priežasčių, kurios leistų atstatyti šį terminą. Ilgas šalių santuokos nutraukimo procesas nesudaro teisinio pagrindo jo atnaujinimui, priešingai, tai leido ieškovui reikšti ir tikslinti priešieškinio reikalavimus, jis buvo atstovaujamas advokato. Reikalavimams dėl palūkanų ir kitokių periodinių išmokų išieškojimo yra taikomas sutrumpintas 5 metų ieškinio senaties terminas (CK 1.125 str. 9 d.). Turi būti taikoma specialioji norma CK 3.129 straipsnis, pagal kurį taikomas 5 metų ieškinio senaties terminas (išskyrus reikalavimus dėl nekilnojamųjų daiktų), kuris skaičiuojamas nuo to momento, kai sutuoktiniai pradėjo gyventi skyrium. Sutuoktiniai pradėjo gyventi skyrium nuo 2012 m. rugpjūčio 28 d., todėl ieškinio senaties terminas suėjo 2017 m. rugpjūčio 28 d. Dėl specialiosios normos taikymo nepagrįstas ieškovo prašymas vadovautis CK 1.129 str. 1 d. 5 punkte numatytu ieškinio senaties termino sustabdymo institutu. Atsakovės teisių apgynimui taikytinas ir kitas procesinis būdas, bylą nutraukiant CPK 293 straipsnio 3 punkte numatytu pagrindu, nes yra įsiteisėjęs teismo sprendimas, priimtas dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu. Kauno apylinkės teismas 2015 m. gruodžio 28 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-48-918/2015 išnagrinėjo S. U. ieškinį atsakovui M. U. dėl santuokos nutraukimo dėl sutuoktinio kaltės, santuokoje įgyto turto padalijimo, nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo vaikui priteisimo, neturtinės žalos atlyginimo, M. U. priešieškinį S. U. dėl turto pripažinimo asmenine nuosavybe. Santuokos nutraukimo byloje ieškovas nereiškė priešpriešinių reikalavimų atsakovei dėl kredito grąžinimo. Kauno apylinkės teismas nenustatė, kad atsakovė turi turtinių įsipareigojimų ieškovui, kad ieškovas turėtų reikalavimo teisę į atsakovę. Teismas priteisė atsakovei iš ieškovo 77 409,08 Eur piniginę kompensaciją, lygią 1/3 daliai dalintino turto vertės, 8 688,60 Eur kompensaciją už bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės sumažinimą. Tokiu būdu teismas civilinėje byloje Nr. 2-48-918/2015 išsprendė visus šalių turtinius klausimus. Kauno apygardos teismas 2017 m. spalio 23 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-30-264/2017 šį sprendimą paliko nepakeistą. Kauno apygardos teisme ieškovas pateikė kredito sutartį, dokumentus, susijusius su dalies šio kredito grąžinimu, paaiškino, kad dalį kredito dengė iš asmeninių lėšų, tačiau teismas nematė teisinio pagrindo pakeisti santuokinio turto padalijimo proporcijas bei būdą. Mano, kad ieškovas pareikštuoju ieškiniu siekia išvengti turtinių prievolių įvykdymo pagal Kauno apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 28 d. sprendimą. Nesutinka su ieškovu, kad šis ieškinys nesusijęs su santuokinio turto padalijimu ir gali būti nagrinėjamas atskirai. Santuokinio turto padalijimo byloje yra nustatinėjamas ne tik turto aktyvas, bet ir pasyvas, ne tik prievolės sutuoktinių kreditoriams, bet ir sutuoktinių tarpusavio įsipareigojimai. Jei ieškovas būtų pateikęs šį reikalavimą santuokinio turto padalijimo byloje, neatmestina, kad turtas būtų padalintas natūra arba piniginė kompensacija atsakovei būtų priteista už ½ dalį turto, atsižvelgiant į nepilnamečio vaiko interesus.

6Ieškinys atmestinas.

7Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad, šalims gyvenant santuokoje, SEB bankas ir šalys kaip solidarieji skolininkai 2007 m. birželio 20 d. sudarė kredito sutartį Nr. 0350718072753-16 žemės sklypo pirkimui, būsto remontui ir asmeninių poreikių tenkinimui, pagal kurią bankas suteikė 152 423,80 Eur paskolą, pervesdamas pinigus į ieškovo sąskaitą. Iš SEB banko 2017 m. kovo 7 d. pažymos apie įsipareigojimus Nr. 07.04.08-1894, 2008 m. sausio 22 d. pirkimo pardavimo sutarties, sudarytos tarp ieškovo ir UAB „BALTISCHES HAUS“, kuria ieškovas pardavė asmeninės nuosavybės teise priklausantį turtą, 2.1.1. punkto, ieškovo banko sąskaitos Nr. ( - ) AB SEB banke išrašo ir jo sąskaitų šiame banke išrašų santuokos nutraukimo byloje (t. 6 b.l. 174-185) matyti, kad paskola, kurios kredito dalis yra 152 423,80 Eur, palūkanos 3 281,32 Eur, delspinigiai 5,79 Eur, buvo grąžinta dviem pagrindiniais mokėjimais laikotarpiu nuo 2007 m. birželio 20 d. iki 2008 m. sausio 22 d. Iš ieškovo banko sąskaitos Nr. ( - ) AB SEB banke 2007 m. gruodžio 20 d. sumokėta 176 883,98 LTL (51 229,14 Eur) (ieškovo atstovė paaiškino, kad šiai įmokai ieškovas įnešė 40 000 LTL pirkėjo UAB „BALTISCHES HAUS“ pagal pirkimo pardavimo sutarties 2.1 punktą sumokėtą avansą ir panaudojo kitas asmenines, tėvo dovanotas lėšas, tačiau pastarąją aplinkybę patvirtinančių duomenų neturi). Iš šios ir kitų ieškovo sąskaitų keliais mokėjimais pervesta 10 215,39 Eur, UAB „BALTISCHES HAUS“ 2008 m. sausio 22 d. paskolos grąžinimui tiesiogiai kreditoriui sumokėjo 94 266,08 Eur.

8Abi šalys pripažįsta, kad pasiskolinti pinigai nebuvo panaudoti nekilnojamojo turto įsigijimui. Ieškovo teigimu, jie buvo išleisti prabangiam šeimos pragyvenimui (kelionėms, atsakovės papuošalams, automobiliams ir pan.), atsakovė tai neigia. Nurodo, kad į kelionę (Turkiją) buvo išvykę po paskolos grąžinimo, pinigus atsakovas išleido ne šeimos, o jai nežinomoms asmeninėms reikmėms (buvo neištikimas), ji prieigos prie ieškovo banko sąskaitos neturėjo. Ieškovo atstovė negalėjo konkretizuoti per keturis mėnesius grynaisiais pinigais prabangiam šeimos pragyvenimui ieškovo paimtų 152 000 Eur paskolos panaudojimo būdų (paaiškino, jog tai yra „kūrybos klausimas“), nurodė, kad dėl praėjusio laiko tarpo ieškovas to neprisimena ir kad santuokos nutraukimo byloje S. U. įrodinėjo šeimos pragyvenimą iš bendrų lėšų.

9Iš šalių bei jų atstovų paaiškinimų ir Kauno apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-48-918/2015 pagal ieškovės S. U. ieškinį atsakovui M. U. dėl santuokos nutraukimo dėl sutuoktinio kaltės, santuokoje įgyto turto padalijimo, nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo vaikui priteisimo, neturtinės žalos atlyginimo ir atsakovo priešieškinį dėl turto pripažinimo asmenine nuosavybe priimtu 2015 m. gruodžio 28 d. sprendimu, įsiteisėjusiu 2017 m. spalio 23 d., nustatytų faktų bei kitų toje byloje esančių duomenų nustatyta, kad šalys susituokė 2003 m. sausio 23 d., santuoka minimu sprendimu nutraukta, padalintas turtas. Santuokos nutraukimo byloje S. U. nurodė, jog šalys kartu nebegyvena nuo 2012 m. spalio mėnesio, M. U. – kad sutuoktinė iš bendrų namų pas savo motiną išsikėlė 2012 m. rugpjūčio 28 d. (t. 5 b. l. 70, 72). Sudarant dalintino turto balansą santuokos nutraukimo byloje, M. U. nepareiškė priešieškinio reikalavimo dėl S. U. finansinių įsipareigojimų pagal šią sutartį kompensavimo kuriuo nors iš CK trečiosios knygos VIII skyriuje numatytų būdų.

10Atmestinas atsakovės prašymas nutraukti bylą CPK 293 straipsnio 3 punkte numatytu pagrindu dėl to, kad visi šalis sieję turtiniai klausimai yra išspręsti santuokos nutraukimo byloje. Remiantis šiame straipsnyje įtvirtinta procesinės teisės norma, teismas nutraukia bylą, jeigu yra įsiteisėjęs teismo sprendimas, priimtas dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu, arba teismo nutartis priimti ieškovo ieškinio atsisakymą ar patvirtinti šalių taikos sutartį. Minėta, kad nei viena šalis santuokos nutraukimo byloje nebuvo pareiškusi ieškinio/priešieškinio reikalavimų dėl S. U. finansinių įsipareigojimų pagal šią sutartį kompensavimo M. U. kuriuo nors iš CK trečiosios knygos VIII skyriuje numatytų būdų (santuokos nutraukimo metu paskola buvo grąžinta, atsakovas neįvardijo savęs ieškovės kreditoriumi, neprašė sumažinti jai skirtiną turto dalį jo sugrąžintos paskolos dalimi, kurią prašo priteisti šioje byloje, ar kt.), todėl pirmosios instancijos teismas nepriėmė jokio procesinio sprendimo dėl sutuoktinių tarpusavio įsipareigojimų vykdant 2007 m. birželio 20 d. kredito sutartį Nr. 0350718072753-16. Minimą sutartį, banko pažymą apie paskolos grąžinimą, pinigų paėmimą bei grąžinimą grindžiančius dokumentus ieškovas pateikė apeliacinės instancijos teismui santuokos nutraukimo byloje. Nurodė, jog tuos dokumentus papildomai teikia atsižvelgiant į tai, kad byloje kyla ginčas dėl santuokoje įgyto nekilnojamojo turto, jo vertės, piniginių lėšų į jį įdėjimo bei įvykdytų įsipareigojimų kreditoriams (t. 6 b. l. 162-185), tačiau apeliacinės instancijos teismas pirmosios instancijos teismo sprendimą paliko nepakeistą, dėl pateiktųjų dokumentų įrodomosios reikšmės pasisakydamas 2017 m. spalio 23 d. nutarties 107, 111-112 punktuose. M. U. įrodinėjo, kad santuokos metu įgytas nekilnojamasis turtas ( - ), yra jo asmeninė nuosavybė. Teisėjų kolegija paskolos sutartį įvertino kaip įrodymą, jog šalys neturėjo pakankamai lėšų pastarojo brangaus turto įsigijimui, tačiau santuokos nutraukimo byloje nebuvo tirtos ir nustatytos aplinkybės dėl konkrečios pagal kredito sutartį gautos sumos panaudojimo ginčo turto įsigijimui, o nagrinėjamoje byloje abi šalys pripažino, jog tam pasiskolintos lėšos nebuvo panaudotos. Be to, pažymėtina, kad nagrinėjamoje byloje ieškinys grindžiamas CK 6.9 straipsnyje reglamentuota bendraskolių tarpusavio atgręžtinio reikalavimo teise, t. y. kitu pagrindu, negu nustatyta įsiteisėjusiu teismo sprendimu santuokos nutraukimo byloje. Remiantis visomis šiomis aplinkybėmis darytina išvada, jog nėra procesinio pagrindo nutraukti bylą pagal CPK 296 straipsnio 3 punktą.

11Pagal CK 6.9 str. 1 dalį, solidariąją pareigą įvykdęs skolininkas turi teisę regreso tvarka reikalauti iš visų kitų bendraskolių lygiomis dalimis to, ką jis įvykdė atskaičius jam pačiam tenkančią dalį, jeigu ko kita nenumato įstatymai ar sutartis. Remiantis ieškinio pagrindu nurodomos paskolos sutarties specialiosios dalies 2.1 punktu, šalių prievolė sugrąžinti kreditoriui pasiskolintą sumą buvo solidari. Ieškovo reikalavimo teisės specifika yra ta, kad ši paskola gauta ir kreditoriui sugrąžinta šalims gyvenant santuokoje, nutrauktoje praėjus aštuoneriems metams po paskolos grąžinimo; atsakovės prievolę sumokėti ieškovui pusę sugrąžinto kredito jis grindžia tuo, kad pasiskolinti pinigai buvo panaudoti šeimos reikmėms, o sugrąžinti iš asmeninių ieškovo lėšų. Dėl to nesutiktina su ieškovu, kad, esant jo nurodomai situacijai, sutuoktinių kaip solidariųjų bendraskolių tarpusavio įsipareigojimų paskirstymo klausimas neturėjo būti išspręstas sudarant turto balansą pagal CK 3.118 straipsnį santuokos nutraukimo byloje.

12Bendro turto padalijimo tvarka nustatyta CK 3.118 straipsnyje. Padalijamas turi būti tiek turto aktyvas (kilnojamieji ir nekilnojamieji daiktai, vertybiniai popieriai, pinigai, reikalavimo teisės, kitas materialus ir nematerialus turtas), tiek pasyvas (skoliniai įsipareigojimai kreditoriams) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2010 m. gegužės 20 d. plenarinės sesijos nutarimas civilinėje byloje Nr. 3K-P-186/2010). Kasacinis teismas taip pat yra išaiškinęs, kad CK 3.118 straipsnyje nustatyti tam tikri sutuoktinių turto dalijimo tvarkos ypatumai, taikomi tais atvejais, kai sutuoktiniai turi vykdytinų prievolių. Tokiomis aplinkybėmis teismas, spręsdamas reikalavimą padalyti santuokinį turtą, turi laikytis įstatyme nustatytos veiksmų sekos: pirma, sudaryti turto balansą, kuriame turi būti nustatomas bendras sutuoktinių turtas ir kiekvieno iš jų asmeninis turtas; antra, iš bendro sutuoktinių turto pirmiausia turi būti sumokamos (priteisiamos) iš šio turto mokėtinos skolos, kurių mokėjimo terminas yra suėjęs; trečia, jeigu po balanso sudarymo paaiškėja, kad, priteisus kreditoriams mokėtinas sumas, bendro turto liko, šis padalijamas sutuoktiniams, priešingu atveju pripažįstama, kad sutuoktiniai santuokos nutraukimo byloje dalytino turto neturi; ketvirta, jeigu iš bendro sutuoktinių turto vykdytinų prievolių įvykdymo terminas dar nėra suėjęs ar šios prievolės yra ginčijamos, tai sutuoktinių bendro dalytino turto visuma yra mažinama šių prievolių (skolų) suma (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. birželio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje L. M. v. A. M., B. L., bylos Nr. 3K-3-705/2003; 2007 m. birželio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje S. K.-S. v. A. S., bylos Nr. 3K-3-275/2007; 2009 m. liepos 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje O. P. v. V. P., bylos Nr. 3K-3-325/2009; 2013 m. gruodžio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje V. B. v. S. B., bylos Nr. 3K-3-686/2013).

13Nurodytos materialinės nuostatos procedūriškai realizuojamos CPK 382 straipsnyje numatyta tvarka, reglamentuojančioje ieškinio/priešieškinio turinį bylose dėl santuokos nutraukimo. Be bendrųjų reikalavimų, keliamų procesinių dokumentų turiniui ir formai, ieškinyje turi būti nurodomi duomenys apie sutuoktinių ar vieno iš jų kreditorius ir nurodymas, kad ieškovas yra pranešęs jam žinomiems kreditoriams apie bylos iškėlimą (CK 3.126 straipsnis). M. U. priešieškinyje nepareiškė sutuoktinei kreditorinio reikalavimo, neprašė kompensuoti bankui sugrąžintą paskolos dalį kitais CK III knygos VIII skyriuje numatytais būdais. Kauno apylinkės teismas šalių santuokos nutraukimo byloje nenustatė, kad S. U. turi turtinių įsipareigojimų M. U. ar kad M. U. turi reikalavimo teisę į S. U., priešingai – toje byloje priimtu sprendimu priteisė iš M. U. S. U. 77 409,08 Eur dydžio piniginę kompensaciją, lygią 1/3 daliai dalintino turto vertės, bei 8 688,60 Eur kompensaciją už M. U. sumažintą bendrąją jungtinę sutuoktinių nuosavybę. Nenustatė, kad S. U. yra skolinga M. U. už jo padengtą kreditą.

14Ieškovas pagrįstai teigia, kad atgręžtinio reikalavimo pareiškimas yra ne jo pareiga, o teisė, tačiau, teismo vertinimu, nesinaudojimas šia teise taip, kaip numato įstatymai (nutraukiant santuoką), pašalina galimybę atskiroje byloje sprendžiant klausimą, susijusį su bendrosios jungtinės nuosavybės padalijimu, koreguoti santuokos nutraukimo byloje nustatytą kompensacijų balansą, o vertinant įrodymus įgalina daryti išvadą apie tai, kad ieškovas neįrodė nei pasiskolintų pinigų panaudojimo šeimos reikmėms, nei jų perdavimo atsakovei.

15Pasisakydamas dėl reikalavimo, susijusio su bendrosios jungtinės nuosavybės pabaiga, nagrinėjimo atskiroje ne santuokos nutraukimo byloje, kasacinis teismas yra išaiškinęs, jog santuokos nutraukimas yra vienas iš bendrosios jungtinės nuosavybės pasibaigimo pagrindų (CK 3.100 straipsnio 4 punktas), todėl, nutraukiant santuoką, be kitų privalomai spręstinų santuokos nutraukimo padarinių, turi būti išsprendžiamas ir bendro turto padalijimo klausimas (CK 3.59 straipsnis, CPK 385 straipsnio 1 dalis). Šios taisyklės išimtys galėtų būti taikomos tik išskirtiniais atvejais, siekiant apsaugoti proceso šalių ar kitų asmenų teises ar įstatymo saugomus interesus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2010 m. gegužės 20 d. plenarinės sesijos nutarimas civilinėje byloje Nr. 3K-P-186/2010; 2011 m. gruodžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-529/2011; 2017 m. kovo 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-141-378/2017, 15 punktas).

16Nagrinėjamoje byloje ieškinio pagrindu nurodomos aplinkybės nėra išimtinės. Procesinę pareigą pateikti informaciją apie šalių turimą ir dalijamą turtą, reikalavimą jį padalyti, nurodyti šalių kreditorius turi abu sutuoktiniai (CPK 178 straipsnis, 382 straipsnio 4 punktas). Abi šalys santuokos nutraukimo ir padarinių procese dalyvavo lygiomis teisėmis, vadovaujantis rungimosi ir dispozityvumo principais, apeliacijos metu M. U. pateikė paskolos sutartį, pinigų paėmimą ir sugrąžinimą patvirtinančius duomenis, byloje jis buvo atstovaujamas advokato, tačiau jokioje proceso stadijoje nepareiškė kreditorinio reikalavimo sutuoktinės atžvilgiu, neprašė kompensuoti bankui sugrąžintą paskolos dalį kitais CK III knygoje numatytais būdais. Santuokos nutraukimo byloje nebuvo nustatyta rungimosi ir dispozityvumo principų išimtis pateisinančių aplinkybių, kurios teismui būtų sudarę pagrindą veikti vieno iš sutuoktinių (M. U.) interesais, patenkinant daugiau jo reikalavimų, negu buvo pareikšta (CPK 376 str. 4 dalis). Taigi šiuo atveju nesusiklostė išskirtinė situacija, kuomet santuokos nutraukimo byloje būtų likęs neišspręstas M. U. keltas sutuoktinių tarpusavio įsipareigojimų kompensavimo klausimas, ir dėl to nagrinėjamoje byloje jį reikėtų spręsti preziumuojant pasiskolintų pinigų panaudojimą šeimos interesais, šios aplinkybės paneigimo naštą perkeliant atsakovei. Teismas sutinka su atsakove, kad ieškovo procesinis elgesys santuokos nutraukimo byloje įrodo priešingą faktą – pasiskolintų pinigų panaudojimą asmeninėms reikmėms, dėl šios priežasties didžiąją jų dalį sugrąžinant iš asmeninių lėšų (ieškovo asmeninio turto pirkėjo UAB „BALTISCHES HAUS“ sumokėto avanso ir tiesioginės įmokos) bei pasirenkant nereikalauti atsakovės kompensuoti sugrąžintą paskolos dalį nutraukiant santuoką (CK 6.9 str. 5 dalis). Šią išvadą papildomai pagrindžia tai, kad paskolos pinigai buvo pervesti į ieškovo sąskaitą, kad juos didelėmis sumomis ieškovas išgrynino per keturis mėnesius, kad nei nagrinėjamoje, nei santuokos nutraukimo byloje nėra duomenų apie tų pinigų perdavimą atsakovei. Teismo vertinimu, pinigų panaudojimą ieškovo neidentifikuojamoms asmeninėms reikmėms rodo ir jo negalėjimas konkretizuoti, kokiems šeimos poreikiams (įvardijant keliones, transporto priemones, prabangos daiktus, paslaugas, įsigijimo vietas ir kt.) didelę pinigų buvo įmanoma išleisti per tokį trumpą laiką. Nelogiška manyti, kad 40 metų amžiaus žmogus per dešimtmetį pamirštų, kam konkrečiai per keturis mėnesius išleido pasiskolintus 152 423,80 Eur (CPK 185 straipsnis). Įsiteisėjusiu teismo sprendimu nėra konstatuotas prejudicinis faktas, kad šalys prabangiam pragyvenimui panaudojo 2007 m. birželio 20 d. iš SEB banko pasiskolintus pinigus.

17Nurodyti faktai ir abiejų šalių pripažinimas, kad paskola nebuvo panaudota sutartyje įrašytam žemės sklypo pirkimui ir būsto remontui, leidžia daryti labiau tikėtiną išvadą apie pasiskolintų lėšų panaudojimą asmeniniams ieškovo, o ne atsakovės ar jų šeimos poreikiams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2001 m. kovo 26 d. nutartis G. Š. v. Knygų prekybos valstybinės firmos “Knyga” Raseinių filialas, bylos Nr. 3K-3-260/2001, 2002 m. balandžio 15 d. nutartis UAB “AAA” v. Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras, bylos Nr. 3K-3-569/2002, 2004 m. kovo 1 d. nutartis civilinėje byloje pagal Š. B. pareiškimą, bylos Nr. 3K-3-149/2004 ir kt.).

18Išdėstyti argumentai ir teisinis reglamentavimas paneigia ieškovo reikalavimo teisę buvusios sutuoktinės atžvilgiu, todėl ieškinys atmestinas kaip nepagrįstas (CPK 178 straipsnis).

19Ieškinys netenkintinas dar ir dėl to, kad, jį pareiškęs 2018 m. kovo 23 d., ieškovas praleido ieškinio senaties terminą, o atsakovė prašo taikyti ieškinio senaties termino pasibaigimo pasekmes. Ieškinio senaties termino pabaiga iki ieškinio pareiškimo yra pagrindas ieškinį atmesti (CK 1.131 straipsnis). Minėta, kad šioje byloje ieškovo siekiama apginti reikalavimo teisė pagal įstatymus turėjo būti realizuojama nutraukiant šalių santuoką. Specialioji norma, reglamentuojanti ieškinio senatį reikalavimams dėl turto, kuris yra bendroji jungtinė nuosavybė, įtvirtinta CK 3.129 straipsnyje, pagal kurią reikalavimams dėl turto, kuris yra bendroji jungtinė nuosavybė, išskyrus nekilnojamuosius daiktus, padalijimo, taikomas penkerių metų ieškinio senaties terminas, skaičiuojamas nuo to momento, kai sutuoktiniai pradėjo gyventi skyrium. Abiejų šalių teigimu, jos skyrium gyvena nuo 2012 m. rudens, todėl ieškinio senaties terminas pasibaigė 2017 m. rudenį. Teismas sprendžia, kad CK 1.129 straipsnio 5 punkte numatytas ieškinio senaties termino sustabdymo pagrindas (ieškinio senaties terminas sustabdomas, jeigu prievolės šalys yra sutuoktiniai) netaikytinas, nes specialioji norma ieškinio senaties termino pradžią sieja su momentu, kai sutuoktiniai pradėjo gyventi skyriumi. Atmestinas ieškovo prašymas dėl šio termino atnaujinimo. Ieškovo nurodomos priežastys – nepasinaudojimas teise pareikšti reikalavimą santuokos nutraukimo byloje, ilgas tos bylos procesas, taikos derybos – nepripažintinos svarbiomis. Ilgas santuokos nutraukimo bylos procesas ne kliudė, o priešingai – suteikė galimybę tokį reikalavimą pareikšti (M. U. priešieškinio reikalavimus tikslino), be to, minėta, kad jis buvo atstovaujamas advokato ir teikė į bylą duomenis, susijusius su paskolos gavimu (CK 1.131 str. 2 dalis).

20Atsakovei, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš ieškovo (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Atsakovė už atstovavimą byloje 2018 m. balandžio 10 d. sumokėjo 1000 Eur. Šios bylinėjimosi išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) (įsakymo 2015 m. kovo 20 d. redakcija) nustatyto maksimalaus dydžio, todėl priteistinos (CPK 98 straipsnis).

21Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263 straipsniais, 269 straipsnio 1 dalimi, 270 straipsniu,

Nutarė

22ieškinį atmesti.

23Priteisti iš ieškovo M. U., asmens kodas ( - ) 1000 (vieną tūkstantį) Eur bylinėjimosi išlaidų atsakovei S. U., asmens kodas ( - )

24Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Virginija Gudynienė, sekretoriaujant Tomui... 2. ieškovas pateikė ieškinį, kuriuo prašo priteisti iš atsakovės 77 855,3... 3. Palaikydama ieškovo procesiniuose dokumentuose nurodytus argumentus jo... 4. Atsakovė su ieškiniu nesutinka.... 5. Palaikydamos savo pateiktuose procesiniuose dokumentuose nurodytus argumentus... 6. Ieškinys atmestinas.... 7. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad, šalims gyvenant santuokoje, SEB bankas... 8. Abi šalys pripažįsta, kad pasiskolinti pinigai nebuvo panaudoti... 9. Iš šalių bei jų atstovų paaiškinimų ir Kauno apylinkės teismo... 10. Atmestinas atsakovės prašymas nutraukti bylą CPK 293 straipsnio 3 punkte... 11. Pagal CK 6.9 str. 1 dalį, solidariąją pareigą įvykdęs skolininkas turi... 12. Bendro turto padalijimo tvarka nustatyta CK 3.118 straipsnyje. Padalijamas turi... 13. Nurodytos materialinės nuostatos procedūriškai realizuojamos CPK 382... 14. Ieškovas pagrįstai teigia, kad atgręžtinio reikalavimo pareiškimas yra ne... 15. Pasisakydamas dėl reikalavimo, susijusio su bendrosios jungtinės nuosavybės... 16. Nagrinėjamoje byloje ieškinio pagrindu nurodomos aplinkybės nėra... 17. Nurodyti faktai ir abiejų šalių pripažinimas, kad paskola nebuvo panaudota... 18. Išdėstyti argumentai ir teisinis reglamentavimas paneigia ieškovo... 19. Ieškinys netenkintinas dar ir dėl to, kad, jį pareiškęs 2018 m. kovo 23... 20. Atsakovei, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi... 21. Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 22. ieškinį atmesti.... 23. Priteisti iš ieškovo M. U., asmens kodas ( - ) 1000 (vieną tūkstantį) Eur... 24. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas Lietuvos...