Byla 2S-1344-254/2017
Dėl be pagrindo įgyto turto grąžinimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalė Burdulienė

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovių A. K. ir U. K. atskirąjį skundą dėl Prienų rajono apylinkės teismo 2017 m. kovo 27 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovių U. K. ir A. K. ieškinį atsakovui R. V. K., trečiajam asmeniui V. K., dėl be pagrindo įgyto turto grąžinimo.

3Teismas

Nustatė

4Ginčo esmė

5

  1. Ieškovės kreipėsi į teismą, prašydamos priteisti iš atsakovo R. V. K. 10 898,34 Eur (37 628,69 Lt) be pagrindo įgyto turto (9 870,15 Eur be pagrindo įgytų piniginių lėšų + 1 028,18 Eur už be pagrindo įgytus asmeninius daiktus) ir 5 procentų dydžio metines palūkanas už teismo priteistą sumą, skaičiuojant nuo 2010-07-28 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškinį grindė tuo, kad 2014-09-11 ieškovės priėmė močiutės E. K. palikimą pagal asmeninį testamentą, patvirtintą 2014-01-16 Marijampolės r. apylinkės teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-4-570/2014, kuriuo palikėja įpėdinėms paliko visą turtą. Testamentinės palikėjos valia įvykdyta nebuvo, nors palikėja testamentu iš savo sūnaus atsakovo R. V. K. (ieškovių dėdės) ir jo šeimos narių atėmė teisę į paliekamą turtą, tačiau atsakovas ir toliau naudojasi palikėjos turtu. Atsakovas iš E. K. banko sąskaitose buvusių piniginių lėšų dalį jų persivedė į savo banko sąskaitą, negrąžino ir pasiliko sau, t. y. įgijo turto, kuris teisėtai priklauso testamentinėms įpėdinėms – ieškovėms. Atsakovas iš palikėjos turto be pagrindo įgijo 22 050,00 Lt, buvusių banko sąskaitose, 6 000,00 Lt sumą, kuri pas palikėją buvo grynais, 6028,69 Lt pensijos išmokų ir išmokų spec. poreikiams tenkinti, iš viso 34 078,69 Lt piniginių lėšų ir jos asmeninių daiktų, kuriuos pati palikėja įvertino 3 550,00 Lt, iš viso turto už 37 628,69 Lt (10 898,34 Eur) sumą, kurią turėtų grąžinti teisėtoms turto paveldėtojoms, šiuo atveju ieškovėms A. K. ir U. K.
 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė
  1. Prienų rajono apylinkės teismas 2017 m. kovo 27 d. nutartimi atsisakė priimti ieškovių U. K. ir A. K. ieškinį atsakovui R. V. K., trečiajam asmeniui V. K. dėl be pagrindo įgyto turto grąžinimo.
  2. Teismas, susipažinęs su bylos medžiaga, remdamasis Liteko duomenimis, nustatė, kad Prienų rajono apylinkės teismas 2014 m. lapkričio 4 d. išnagrinėjo civilinę bylą Nr. 2-853-805/2014 pagal ieškovės E. K. teisių perėmėjų – ieškovių A. K. ir U. K. patikslintą ieškinį atsakovui R. V. K., trečiajam asmeniui V. K. dėl nuostolių atlyginimo ir ieškinį atmetė. Kauno apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio 26 d. nutartimi sprendimas paliktas nepakeistas nurodant, kad įsiteisėjusiu Marijampolės rajono apylinkės teismo 2012 m. gegužės 11 d. sprendimu konstatuota, kad ieškovė iš pirkėjų neginčijamai gavo 46 000 Lt, kad išrašas iš E. K. sąskaitos nepatvirtina, jog piniginės operacijos buvo atliktos be jos žinios ir prieš jos valią; kad ieškovės pasitikėjimą atsakovu patvirtina ir 2011 m. birželio 30 d. išduotas įgaliojimas dėl piniginių lėšų, esančių banko sąskaitose, valdymo, naudojimo ir disponavimo; kad ieškinyje nurodytus teiginius apie neteisėtą lėšų, gautų už parduodamą turtą pagal preliminariąją sutartį, pasisavinimą paneigia pačios ieškovės veiksmai, iš kurių matyti, kad ieškovė 2010 m. birželio 23 d. pati perdavė trečiajam asmeniui V. K. 20 000 Lt; kad nė vienu iš paminėtų atvejų dėl nuostolių atlyginimo ir nepagrįsto turto gavimo atsakovo neteisėti veiksmai ir kaltė nebuvo nustatyti. Prienų rajono apylinkės teisme 2017 m. kovo 23 d. gautame ieškinyje atsakovu nurodytas R. V. K., trečiuoju asmeniu – V. K., todėl ieškovės nurodo analogiškas proceso šalis, kaip ir išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-853-805/2014, todėl ginčo šalys tapačios. Pasisakydamas dėl pareikšto ieškinio faktinio pagrindo, teismas pažymėjo, kad vadovaujantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika, naujas ieškinys yra tik tada, kai nurodomos tokios aplinkybės, kurios nebuvo teisminio nagrinėjimo dalykas išnagrinėtoje byloje. Ieškinio pagrindas laikytinas tapačiu, kai jis grindžiamas tais pačiais juridiniais faktais. Šioje situacijoje teismas nustatė, kad ieškovės savo ieškinį grindžia analogiškomis aplinkybėmis, kuriomis ieškinį grindė išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-853-805/2014, t. y., kad atsakovas iš ieškovių močiutės E. K. banko sąskaitose buvusių piniginių lėšų dalį persivedė į savo banko sąskaitą, negrąžino, pasiliko sau jos grynuosius pinigus, dalį pensijos ir išmokų specialiesiems poreikiams, taip pat negrąžino kai kurių ieškovių močiutės asmeninių daiktų. Dėl pateikto ieškinio dalyko, pirmosios instancijos teismas nurodė, kad išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-853-805/2014 buvo prašoma priteisti iš atsakovo 19 746,51 Eur (68 180,75 Lt) nuostolių atlyginimo ir bylinėjimosi išlaidas. Naujai pateiktu ieškiniu ieškovės prašo priteisti 10 898,34 Eur be pagrindo įgyto turto ir bylinėjimosi išlaidas. Teismas nustatė, kad tiek išnagrinėtoje byloje, tiek ir naujai gautame ieškinyje prašoma priteisti konkrečią pinigų sumą, teisminio nagrinėjimo objektas – turto priteisimas esant tapačioms faktinėms aplinkybėms, abejose bylose yra vienodas. Abejose bylose siekta to paties materialinio teisinio rezultato, suformuoti reikalavimai tapatūs.
 1. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai
  1. Atskiruoju skundu ieškovės prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – 2017-02-10 ieškinį dėl be pagrindo įgyto turto grąžinimo priimti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
   1. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, kad ginčo šalys yra tapačios. Kasacinio teismo praktikoje suformuota taisyklė, kad sprendžiant dėl šalių tapatumo yra svarbu nustatyti, ar ieškovas ir atsakovas yra tie patys asmenys, kurie buvo šalys tą patį ieškinio faktinį pagrindą ir dalyką turinčioje byloje. Ginčo šalys yra ne to paties materialiojo teisinio santykio, dėl kurio ginčą sprendė teismas. Civilinėje byloje Nr. 2-853-805/2014 ieškovas fizinis asmuo E. K. (vėliau jos teisių perėmėjos A. K. ir U. K.) reikalavimą atsakovui R. V. K. reiškė dėl nuostolių atlyginimo, o nagrinėjamoje byloje ieškovės reiškia reikalavimą dėl joms teisėtai priklausančios palikėjo turto dalies grąžinimo iš ją be pagrindo įgijusio atsakovo.
   2. Pirmosios instancijos teismo išvada, kad ieškovės ieškinį grindžia analogiškomis aplinkybės, nepagrįsta ir nemotyvuota. Pagal teismui pateiktą ieškinį jo faktinį pagrindą sudaro aplinkybės, kad ieškovės 2014-09-11 priėmė palikimą pagal asmeninį E. K. testamentą, kuriuo ji įpėdinėms paliko visą savo turtą ir kuris palikėjos valia nebuvo įvykdytas, o atsakovas naudojasi jo žinioje esančiu palikėjos turtu.
   3. Teismas be pagrindo padarė išvadą, kad ieškinio ir išnagrinėtos civilinės bylos Nr. 2-853-805/2014 dalykai yra tapatūs. Išnagrinėtoje byloje iš atsakovo buvo prašoma priteisti 19 746,51 Eur E. K. padarytų nuostolių ir bylinėjimosi išlaidas CK šeštosios knygos III dalies XXII skyriaus 3 skirsnio pagrindais (deliktinė atsakomybė), o nauju ieškiniu ieškovės reiškia kitą reikalavimą – prašo grąžinti iš atsakovo ieškovėms teisėtai priklausančių 9 870,15 Eur be pagrindo įgytų piniginių lėšų 1 028,18 Eur už be pagrindo įgytus asmeninius daiktus ir bylinėjimosi išlaidas CK šeštosios knygos III dalies XX skyriaus pagrindais (nepagrįstas praturtėjimas ar turto gavimas). Teismas neįvertino, kad reikalavimai kildinami iš skirtingų teisės normų aiškinimo, kai ieškovo pažeistų ar ginčijamų teisių gynimo būdai yra skirtingi. Teismas nesivadovavo teismų praktika, kad svarbu ne tiek reikalavimų lingvistinės formuluotės, kiek ginčo materialinis santykis, t. y. teisinio nagrinėjimo objektas ir gynybos būdas.
   4. 2014 m. lapkričio 4 d. sprendimu Prienų rajono apylinkės teismas ieškinį atmetė, kadangi nebuvo įrodytos sąlygos civilinei atsakomybei kilti (CK 6.251 straipsnis). 2015-08-26 nutartimi Kauno apygardos teismas pirmosios instancijos teismo sprendimą paliko nepakeistą, nes atsakovo neteisėti veiksmai ir kaltė nebuvo nustatyti (įrodyti). Teismai savo išvadas grindė privalomųjų civilinės atsakomybės sąlygų (neteisėti veiksmai, žala, priežastinis ryšys, kaltė) nebuvimu, kas naujai teikiamam ieškinio reikalavimui yra nesvarbu. Įstatymu nustatyta, kad turto išreikalavimui iš nepagrįsto praturtėjimo ar be pagrindo įgyto turto reikalinga nustatyti kitas sąlygas (turtas įgytas be teisinio pagrindo, turtas yra atsakovo realiai gautas, jo negalima išreikalauti kitais civilinių teisių gynybos būdais). Teismui nepakako pateiktų įrodymų apie piniginių lėšų iš E. K. sąskaitos pervedimus į atsakovo sąskaitą, todėl teismas laikė, kad argumentai, dėl ko turėtų būti priteisti nuostoliai, neįrodyti. Iš to matyti, kad ieškovės negali apginti savo pažeistos teisės kitais gynybos būdais, jų teisės gali būti ginamos tik nepagrįsto praturtėjimo ar turto gavimo normomis.

6Teismas

konstatuoja:

 1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

7Dėl atsisakymo priimti ieškinį esant įsiteisėjusiam teismo sprendimui, priimtam dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu, teisėtumo ir pagrįstumo

  1. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl pasisako dėl atskirojo skundo faktinių bei teisinių pagrindų (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis).
  2. Nagrinėjamoje byloje keliamas teisėtumo ir pagrįstumo klausimas dėl atsisakymo priimti ieškinį esant įsiteisėjusiam teismo sprendimui, priimtam dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu.
  3. Apeliacinės instancijos teismas įvertinęs atskirojo skundo argumentus bei pirmosios instancijos teismo laikomas nustatytomis faktines aplinkybes, įpareigojančias teismą atsisakyti priimti ieškinį, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai pritaikė procesinės teisės normas, reglamentuojančias ieškinio atsisakymą (CPK 137 straipsnis), dėl ko panaikinti pirmosios instancijos teismo nutarties atskirojo skundo motyvais nėra pagrindo.
  4. Pirminė sąlyga asmeniui kreiptis į teismą yra teisinio suinteresuotumo turėjimas. Teismas, priimdamas ieškinį, privalo ex officio išsiaiškinti teisės kreiptis į teismą prielaidas ir įstatyme nustatytas jos tinkamo įgyvendinimo sąlygas. Ieškinio priėmimą teisme reglamentuoja CPK 137 straipsnis. Teismas atsisako priimti ieškinį, jeigu yra įsiteisėjęs teismo arba arbitražo sprendimas, priimtas dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu, arba teismo nutartis priimti ieškovo atsisakymą ieškinio ar patvirtinti šalių taikos sutartį (CPK 137 straipsnio 2 dalies 4 punktas).
  5. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas praktiką CPK 137 straipsnio 2 dalies 4 punkto taikymo klausimu, yra išaiškinęs, kad šia norma įstatymų leidėjas apsaugo, kad dėl vieno ir to paties ginčo nebūtų priimta kelių teismo sprendimų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-05-05 nutartis c. b. Nr. 3K-3-123/2011). Draudimo kelti tapatų teismo išspręstam civilinį ginčą turinys detaliau atskleistas CPK 279 straipsnio 4 dalyje: sprendimui, nutarčiai ar įsakymui įsiteisėjus, šalys ir kiti dalyvavę byloje asmenys, taip pat jų teisių perėmėjai, nebegali iš naujo pareikšti teisme tų pačių ieškinio reikalavimų tuo pačiu pagrindu, taip pat kitoje byloje ginčyti teismo nustatytus faktus ir teisinius santykius, tačiau tai netrukdo suinteresuotiems asmenims kreiptis į teismą dėl pažeistos ar ginčijamos teisės arba įstatymų saugomo intereso gynimo, jeigu toks ginčas įsiteisėjusiu teismo procesiniu sprendimu nėra išnagrinėtas ir išspręstas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-11-22 nutartis c. b. Nr. 3K-3-602/2013). Iškėlus bylą teisme pripažįstama, kad teise pareikšti ieškinį jau pasinaudota, todėl vėliau reikšti dar vieną tapatų ieškinį neleidžiama.
  6. Kasacinis teismas nuosekliai formuoja praktiką, kad ieškiniai pripažįstami tapačiais, kai sutampa šie jų elementai: šalys, ieškinio dalykas, ieškinio faktinis pagrindas. Šalių tapatumo klausimu kasacinio teismo praktikoje suformuluota taisyklė, kad, sprendžiant dėl šalių tapatumo, svarbu nustatyti, ar ieškovas ir atsakovas yra tie patys asmenys, kurie buvo šalys tą patį ieškinio faktinį pagrindą ir dalyką turinčioje byloje; vertinant, ar dviejų ieškinių dalykai sutampa, svarbu ne tiek reikalavimų lingvistinės formuluotės, kiek ginčo materialusis santykis, t. y. teisminio nagrinėjimo objektas ir gynybos būdas. Trečiasis tapataus ieškinio požymis siejamas su ieškinio pagrindu. Kadangi ieškinio pagrindą sudaro faktinės aplinkybės, kuriomis ieškovas grindžia savo reikalavimą, tai naujas ieškinys galimas tik kai nurodomos tokios aplinkybės, kurios nėra / nebuvo teisminio nagrinėjimo dalykas jau nagrinėjamoje / išnagrinėtoje byloje. Ieškinio pagrindas pripažįstamas tapačiu, kai ieškinys grindžiamas tais pačiais juridiniais faktais. Reikalavimo grindimas iš esmės tais pačiais, nors ir papildytais arba (ir) patikslintais faktais, taip pat teisinio reikalavimo pagrindo modifikavimas (t. y. tų pačių / patikslintų / papildytų faktinių aplinkybių kvalifikavimo pagal kitas teisines normas) taip pat reiškia tapataus ieškinio pareiškimo situaciją (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-10-31nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-475/2007; 2007-11-13 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2007; 2011-05-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-123/2011; 2011-05-10 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-240/2011; 2013-01-18 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-137/2013).

8Dėl dalyvaujančių procese šalių

  1. Civilinės bylos Nr. 2-853-805/2014 ir teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis nustatyta, kad Prienų rajono apylinkės teismas 2014 m. lapkričio 4 d. išnagrinėjo civilinę bylą Nr. 2-853-805/2014 pagal ieškovės E. K. teisių perėmėjų ieškovių A. K. ir U. K. patikslintą ieškinį atsakovui R. V. K., trečiajam asmeniui V. K. dėl nuostolių atlyginimo. Teismo sprendimu ieškinys atmestas, Kauno apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio 26 d. nutartimi sprendimas paliktas nepakeistas. Civilinėje byloje Nr. 2-853-805/2014 patikslintame ieškinyje ieškove nurodyta E. K., kuri mirė ( - ). 2014 m. rugsėjo 17 d. Prienų rajono apylinkės teismo nutartimi ieškovės E. K. procesinių teisių perėmėjomis pripažintos U. K. ir A. K., civilinės bylos nagrinėjimas atnaujintas ir 2014 m. lapkričio 4 d. sprendimas byloje priimtas išnagrinėjus ieškovių, kaip E. K. teisių perėmėjų, reikalavimus. Patikslintame ieškinyje civilinėje byloje Nr. 2-853-805/2014 atsakovu nurodytas R. V. K., trečiuoju asmeniu – V. K. Taigi civilinėje byloje Nr. 2-558-1023/2017 nurodytos analogiškos proceso šalys. Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismo išvada dėl šalių tapatumo yra pagrįsta.

9Dėl ieškinio faktinio pagrindo ir dalyko

  1. Ieškinio faktinis pagrindas – tai aplinkybės, kuriomis grindžiamas ieškovo reikalavimas. CPK 111 straipsnio 2 dalies 5 punkte ir 135 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatyta ieškovo pareiga ieškinyje nurodyti faktines aplinkybes, kurių pagrindu yra reiškiamas reikalavimas ir šias aplinkybes pagrindžiančius įrodymus. Kadangi ieškinio pagrindą sudaro faktinės aplinkybės, kuriomis ieškovas grindžia savo reikalavimą, tai naujas ieškinys galimas tik kai nurodomos tokios aplinkybės, kurios nėra teisminio nagrinėjimo dalykas jau nagrinėjamoje byloje. Ieškinio pagrindas pripažįstamas tapačiu, kai ieškinys grindžiamas tais pačiais juridiniais faktais. Reikalavimo grindimas iš esmės tais pačiais, tačiau papildytais ar (ir) patikslintais faktais, taip pat reiškia tapataus ieškinio pareiškimo situaciją.
  2. Ieškinio dalykas - tai materialusis teisinis reikalavimas, ieškovo pasirinktas pažeistų ar ginčijamų teisių gynimo būdas. Ieškovas turi teisę ir pareigą pasirinkti bei tiksliai suformuluoti ieškinio dalyką, t. y. suformuluoti jį taip, kad būtų aišku, kokio materialiojo teisinio rezultato siekiama iškeliant bylą, nes būtent tinkamas ieškinio dalyko (ir pagrindo) suformulavimas užtikrina tinkamą teisės kreiptis į teismą įgyvendinimą, leidžia apibrėžti bylos teisminio nagrinėjimo ribas ir sudaro pagrindą įstatymo nustatytu ir ieškovo pasirinktu būdu apginti pažeistas teises (žr. pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. spalio 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-485/2008; 2014 m. vasario 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-37/2014; ir kt.).
  3. Civilinėje byloje Nr. 2-853-805/2014 patikslintame ieškinyje buvo nurodytos tokios faktinės aplinkybės: per laikotarpį nuo 2010-03-01 iki 2010-07-27 be ieškovės ir sąskaitos savininkės E. K. žinios iš jos banko sąskaitos Nr. ( - ) atsakovas, pasinaudojęs ieškovės internetinės bankininkystės duomenimis, per vienuolika kartų į kitas sąskaitas pervedė 41 608,86 Lt, iš kurių 17 050,00 Lt pervedė į savo sąskaitą ir 24 558,86 Lt pervedė į kitas sąskaitas; 2010-11-26 atsakovas iš A. P. ir R. B. gavo 6000 Lt grynais pirkimo – pardavimo sutarties tarp minėtų asmenų ir ieškovės užtikrinimui, minėta suma ieškovei neperduota; 380,00 Lt perduota V. K. iš ieškovės sąskaitos Nr. ( - ); susidarė 13,20 Lt banko mokesčių suma už sąskaitoje vykdytas bankines operacijas; 2010-06-23 po preliminarios pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo ieškovė pavedė atsakovui užbaigti jos sodybos pardavimo ir pagrindinės sutarties sudarymo procedūrą, tačiau atsakovui to neįvykdžius, ieškovei padaryta 10 000 Lt žala, lygi baudai už preliminariosios sutarties nevykdymą; 2010 m. spalio mėn. – 2011 m. rugpjūčio mėn. ieškovė buvo pas atsakovo šeimą ir grįžusi namo nerado daiktų už bendrą 4150,00 Lt sumą; dėl judėjimo problemų ieškovė negalėjo nuvykti į banką pasiimti jai pervedamos pensijos, susimokėti mokesčių, nusipirkti produktų ir t.t., todėl savo banko sąskaitos Nr. ( - ) kortelę buvo perdavusi atsakovui, kad jis paimtų jos pinigus, sumokėtų mokesčius ir pan., tačiau jis nė karto likusių pinigų jai negrąžino, todėl ieškovei negrąžinta 6028,69 Lt. Paminėtomis faktinėmis aplinkybėmis (ieškinio faktinis pagrindas) ieškovė šioje byloje grindė savo 68180,75 Lt. Reikalavimą (ieškinio dalykas) atsakovui.
  4. Civilinėje byloje Nr. 2-558-1023/2017 pateiktame ieškinyje ieškovės nurodė tokias faktines aplinkybes: per 2010-03-17 – 2010-07-27 atsakovas iš E. K. banko sąskaitos Nr. ( - ) į savo banko sąskaitą Nr. ( - ) persivedė 17 050,00 Lt sumą; atsakovas iš palikėjos banko sąskaitoje Nr. ( - ) buvusių piniginių lėšų paėmė 5000,00 Lt; A. P. perdavus E. K. 6000 Lt sumą pirkimo-pardavimo sutarties pratęsimui, minėti pinigai turėjo būti neliečiami iki visiško sutarties įvykdymo, minėta suma liko pas atsakovą; atsakovas iš į E. K. sąskaitą Nr. ( - ) pervestų išmokų jai negrąžino 6028,69 Lt; ieškovei laikinai gyvenant pas atsakovą iš jos namų buvo išvežti daiktai bendrai 3550 Lt sumai. Paminėtomis faktinėmis aplinkybėmis (ieškinio faktinis pagrindas) ieškovė šioje byloje grindė savo 10 898,34 Eur (37 628,69 Lt.) reikalavimą (ieškinio dalykas) atsakovui.
  5. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo padarytomis išvadomis dėl nagrinėjamoje byloje nurodyto ieškinio faktinio pagrindo ir dalyko tapatumo su išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-853-805/2014 pateiktame patikslintame ieškinyje nurodytu ieškinio pagrindu ir dalyku. Akivaizdu, kad ieškovė abiem atvejais savo reikalavimą grindė atsakovo veiksmais, pasireiškusiais piniginių lėšų pasisavinimu iš atsakovės bei jų negrąžinimu. Iš 14 ir 15 punkte nurodytų reikalavimų kilmės matyti, kad jie, nors sumos kai kuriose dalyse ir skiriasi, sutampa – t. y., reikalaujamų priteisti lėšų kilmė – ieškovės pensijos, socialinės išmokos, lėšos, gautos sandorio sudarymui, prarasti daiktai. Kaip jau buvo pažymėta, reikalavimo grindimas iš esmės tais pačiais, tačiau papildytais ar (ir) patikslintais faktais, reiškia tapataus ieškinio pareiškimo situaciją. Abiem atvejais iš atsakovo buvo prašoma priteisti konkrečias pinigų sumas ir teisminio nagrinėjimo objektas abiem atvejais – tai nuostolių priteisimo klausimas, esant tapačioms faktinėms aplinkybėms.
  6. Ieškinyje ieškovas gali nurodyti materialiosios teisės normas, kurias, jo nuomone, reikia taikyti ginčo santykiui, kvalifikuoti faktines aplinkybes pagal tas teisės normas, išdėstyti teisinius argumentus, kurie tai pagrindžia, ir pan. Tačiau pagal nuosekliai formuojamą kasacinio teismo praktiką teisinė kvalifikacija, teisės normų aiškinimas ir taikymas ginčo santykiui yra bylą nagrinėjančio teismo prerogatyva, todėl ieškinyje ieškovo nurodytas teisinis ieškinio pagrindas ir faktinių aplinkybių teisinis vertinimas teismui nėra privalomas ir šio nesaisto (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. kovo 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-166/2008; 2008 m. birželio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-338/2008; kt.). Aplinkybė, kad pareikšdamos ieškinį civilinėje byloje Nr. 2-558-1023/2017 ieškovės vadovavosi turto išreikalavimo iš nepagrįsto praturtėjimo ar be pagrindo įgyto turto sąlygų normomis, reikšmės ieškinio reikalavimų tapatumo su išnagrinėto ankstesnio ieškinio reikalavimais analizei neturi ir teismo nesaisto, kadangi tarp šalių susiklosčiusio teisinio santykio, t. y. teisinio pagrindo, kuriuo remdamasis teismas (ne)galėtų šią sumą priteisti, nustatymas, yra teismo prerogatyva. Tokia išvada daroma remiantis šios nutarties 10 punkte nurodyta kasacinio teismo praktika dėl tų pačių / patikslintų / papildytų faktinių aplinkybių kvalifikavimo pagal kitas teisines normas įtakos nustatant ieškinių tapatumą.
  7. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai teisiškai kvalifikavo ginčo klausimui išspręsti reikšmingas faktines aplinkybes, tinkamai taikė ieškinio priėmimą reglamentuojančias civilinio proceso teisės normas ir pagrįstai nutarė ieškinį atsisakyti priimti nustačius, kad yra įsiteisėjęs teismo sprendimas, priimtas dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu. Atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti teisėtą ir pagrįstą skundžiamą nutartį, todėl atskirasis skundas atmetamas, o Prienų rajono apylinkės teismo 2017 m. kovo 27 d. nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

10Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

11atskirąjį skundą atmesti.

12Prienų rajono apylinkės teismo 2017 m. kovo 27 d. nutartį palikti nepakeistą.

13Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Ryšiai