Byla 2-866-877/2014
Dėl sutarčių pripažinimo niekinėmis ir negaliojančiomis, restitucijos taikymo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Rita Liukaitytė, sekretoriaujant Ramunei Beržinskienei, dalyvaujant ieškovo Golden Trade Ihn. D. J. e. K. atstovams D. J. ir advokatei G. G., atsakovams S. L., K. A., atsakovų atstovei advokatei A. J., nedalyvaujant atsakovui R. B., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Golden Trade Ihn. D. J. e. K. patikslintą ieškinį atsakovams S. L., K. A., R. B. dėl sutarčių pripažinimo niekinėmis ir negaliojančiomis, restitucijos taikymo,

Nustatė

2Ieškovas Golden Trade Inh. D. J. e. K. 2013 m. gegužės 10 d. patikslintu ieškiniu prašo pripažinti 2013-02-11 pirkimo sutartį Nr. 05/13, sudarytą tarp atsakovų R. B. ir S. L., niekine ir negaliojančia; pripažinti 2013-03-21 transporto priemonės pirkimo – pardavimo sutartį, sudarytą tarp atsakovų S. L. ir K. A., niekine ir negaliojančia; taikyti restituciją natūra ir priteisti ieškovui transporto priemonę „Porsche Cayenne S“, valstybinis Nr. ( - ) identifikacinis Nr. ( - ), o jei tai padaryti būtų neįmanoma – restituciją pinigais 10000 eurų (34528 litų) sumoje; priteisti iš atsakovų bylinėjimosi išlaidas.

3Patikslintame ieškinyje nurodė, kad ieškovas 2013-02-13 įsigijo automobilį „Porsche Cayenne S“, valstybinis Nr. ( - ) identifikacinis Nr. ( - ) ir jį užregistravo Vokietijos Federacinėje Respublikoje, sumokėjo privalomus mokesčius, automobilis lig šiol registruotas Vokietijoje. Šios aplinkybės patvirtina, kad ieškovas automobilį valdo nuosavybės teise. 2013-04-09 ieškovės atstovas savininkas D. J. pasigedo transporto priemonės ir dokumentų. Paaiškėjo, kad atsakovas R. B., kurio verslo patalpų adresas yra tas pats, kaip ir ieškovo, ieškovo automobilį 2013-02-11 pirkimo-pardavimo sutartimi Nr. 05/13 perleido S. L.. S. L. 2013-03-21 sutartimi šį automobilį už 15000 Lt perleido atsakovei K. A.. Šias sutartis ieškovas prašo pripažinti negaliojančiomis, nurodydamas, kad jis buvo tikrasis transporto priemonės savininkas, todėl R. B. jos kitam asmeniui perleisti negalėjo.

4Ieškovo atstovė advokatė G. G. teismo posėdžio metu palaikė ieškinio reikalavimus bei nurodė, kad pripažinus sutartimis niekinėmis, turėtų būti taikoma vindikacija.

5Atsakovai S. L. ir K. A. su ieškovo ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti.

6Atsakovas S. L. 2013-06-17 atsiliepime į ieškinį nurodė, kad jis įsigydamas automobilį iš R. B. 2013-02-11 ir jį parduodamas K. A. laikėsi įstatyme nustatytų reikalavimų, todėl ieškovo reikalavimai visiškai nepagrįsti (I t. 75-76 b.l.).

7Atsakovė K. A. 2013-05-29 atsiliepime (I t. 69 b.l.) nurodė, kad automobilį įsigijo iš atsakovo S. L..

8Atsakovas R. B. atsiliepimo į ieškinį nepateikė, įgalioto asmens nepasirinko, atstovo byloje nepaskyrė. Atsakovas teisinės pagalbos prašymo pagrindu buvo apklaustas Vokietijos Federacinės Respublikos Neuso apylinkės teisme. Atsakovas nurodė, kad ginčo automobilį jis dalinių mainų pagrindu įsigijo iš D., tai atsispindi 2013-02-08 jo pasirašytoje sutartyje. Automobilio norėjo S. L. sau, tačiau pageidavo, kad ji būtų įregistruota Vokietijoje. Automobilis su Golden Trade ir jos savininko D. J. sutikimu buvo užregistruota įmonės vardu, kad būtų gauti vokiški dokumentai. Atsakovas teigė, kad automobilį jis pardavė S. L., jam perdavė techninį pasą, automobilio registracijos pažymėjimą, sutarties dublikatą ir raktelius. Mano, kad firma Golden Trade formaliai tapo Porsche Cayenne savininku, nes automobilį įregistravo sumokėjo su tuo susijusius mokesčius. Atsakovo teigimu, S. L. šias jo patirtas išlaidas atlygino firmai Golden Trade. Teigia, jog transporto priemonė niekada nepriklausė Golden Trade.

9Ieškinys atmestinas

10Nustatyta, kad 2013 m. vasario 8 d. atsakovas R. B. D., VFR, su F. D. sudarė naudotos transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartį tarp privačių asmenų Nr. 04/13 23400 EUR sumai (I t. 129-130 b.l.). Šia sutartimi atsakovas R. B. pardavė F. D. automobilį BMW 335iCabrio, kaip apmokėjimą už jį priėmė ginčo automobilį PORCHE DN-D 6888 ir 10700 EUR grynais (I t. 129-130 b.l.). 2013 m. vasario 11 d. Pirkimo sutartimi Nr. 05/13 atsakovas R. B. ginčo automobilį už 7000 EUR pardavė atsakovui S. L. (I t. 35-36 b.l.). 2013 m. vasario 13 d. Neuse, Reino apskritis, VFR, ši transporto priemonė buvo įregistruota, išduotas Transporto priemonės registracijos liudijimas (pažymėjimo Nr. ( - )) (I t. 18-33 b.l.). Ieškovas sudarė transporto priemonės draudimo sutartį, mokėjo Vokietijos mokesčių inspekcijai 310 EUR mokestį už automobilį (I t. 28-33 b.l., 99-119 b.l.). 2013 m. kovo 21 d. Transporto priemonės pirkimo- pardavimo sutartimi S. L. ginčo automobilį pardavė atsakovei K. A. už 15000 Lt (I t. 39 b.l.). Transporto priemonė Lietuvos Respublikoje įregistruota K. A. vardu 2013-03-21, po to, kai S. L. kreipėsi į policiją dėl transporto priemonės numerių vagystės (I t. 78 b.l.).

11Ieškovo teigimu, 2013-02-11 pirkimo sutartis Nr. 05/13 ir 2013-03-21 Transporto priemonės pirkimo- pardavimo sutartis yra niekinės ir negalioja, kadangi transporto priemonė PORSCHE CAYENNE S transporto priemonės identifikacinis numeris ( - ), nuosavybės teise priklauso ieškovui Golden Trade Inh. D. J. e.K. Ieškovo nuosavybės teisę patvirtinantys rašytiniai įrodymai- 2013 m. vasario 13 d. Transporto priemonės registracijos liudijimas (pažymėjimo Nr. ( - )) (I t. 18-33 b.l.) bei Provincial Taupomųjų kasų draudimo įmonės pranešimas dėl 403,20 EUR draudimo sutarties įmokos (I t. 102-103 b.l.).

12Pagal VFR civilinio kodekso (Bürgerliches Gesetzbuch BGB http://www.gesetze-im-internet.de/bgb/ ) § 929, nekilnojamojo daikto perleidimui yra būtina sąlyga, kad savininkas daiktą perleidžia ir abi šalys dėl to sutinka, nuosavybės teisės perėjimui pakanka šalių sutarties. § 985 nustatyta, kad savininkas gali išreikalauti daiktą iš valdytojo. § 433 numatytos pirkimo pardavimo sutarties šalių pareigos: pardavėjo - perduoti daiktą, o pirkėjo - sumokėti kainą.

13Pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą pirkimo-pardavimo sutartimi viena šalis (pardavėjas) įsipareigoja perduoti daiktą kitai šaliai (pirkėjui) nuosavybės (patikėjimo) teise, o šis - priimti daiktą ir sumokėti už jį nustatytą kainą (CK 6.305 str. 1 d.). Taigi, Vokietijos teisė pirkimo –pardavimo sutartį ir savininko teisę išreikalauti daiktą iš neteisėto svetimo valdymo reglamentuoja identiškai Lietuvos Civiliniam kodeksui.

14Automobilio pirkimo–pardavimo sutartis yra nuosavybės teisės įgijimo pagrindas (CK 4.47 straipsnio 1 punktas, 6.305 straipsnio 1 dalis). Tuo tarpu automobilio įregistravimas nėra nuosavybės teisės atsiradimo pagrindas. Tai, kad atitinkamo daikto registravimas yra ne nuosavybės teisės atsiradimo ar pasibaigimo pagrindas, o daikto registravimu siekiama kitų tikslų, ne kartą yra konstatavęs ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2001 m. rugsėjo 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-804/2001; 2003 m. gruodžio 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-1158/2003; 2010 m. balandžio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-192/2010; 2010 m. lapkričio 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-448/2010, 2010 m. lapkričio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-309/2010).

15Tarybos direktyva 1999/37/EB (iš dalies pakeista Komisijos direktyva 2003/127/EB) yra taikoma dokumentams, kuriuos valstybė narė išduoda registruojant transporto priemones. Minėta direktyva skirta suvienodinti reikalavimus registravimo dokumentų turiniui ir formai. Direktyvos 2003/127/EB II.5 ir II.6 punkte yra išvardinti registracijos liudijime pateikiami duomenys, prieš kuriuos nurodomi atitinkami suderinti Bendrijos kodai. Kodu (C.2) yra nurodomas transporto priemonės savininkas. Kodu (C.1) yra nurodomi registracijos liudijimo savininko duomenys. Tuo atveju, kai registracijos liudijime nepateikiama II.6 punkto C.2 kode nustatyta informacija, kodu (C.4) yra daroma nuoroda į tai, kad registracijos liudijimo savininkas a) yra transporto priemonės savininkas, b) nėra transporto priemonės savininkas, c) registracijos liudijime nenurodoma, kad jis būtų transporto priemonės savininkas. Kodu (C.3) yra nurodomas juridinis arba fizinis asmuo, kuris transporto priemonę gali naudoti ne nuosavybės, o kita teisiškai pagrįsta teise.

16Aukščiau minėtų Direktyvų įgyvendinimui VFR yra priimtas teisės aktas- Nutarimas dėl kelių transporto priemonių registracijos (Verordnung über die Zulassung von Fahrzeugen zum Straßenverkehr (Fahrzeug-Zulassungsverordnung – FZV), kuriame yra nustatyta, kokia konkreti informacija turi būti nurodoma Vokietijoje išduodame transporto priemonės registracijos liudijime. VFR nėra numačiusi, kad šiame liudijime turi būti nurodomas transporto priemonės savininkas.

17Iš ieškovo pateiktų Transporto priemonės registracijos liudijimo I ir II dalyse pateiktų duomenų nustatyta, kad Transporto priemonės registracijos liudijimo savininkas (C.1.1) yra Golden Trade Inh. D. J. e.k., jis pagal nurodyta kodą (C.3.1) transporto priemonę gali naudoti ne nuosavybės, o kita teisiškai pagrįsta teise (I t. 91-95 b.l.). Taigi, aukščiau aptartas teisinis reglamentavimas ir šiame oficialiame rašytiniame įrodyme esanti informacija paneigia ieškovo teiginius apie tai, kad transporto priemonės registracijos liudijimo II dalį turintis asmuo būtinai yra jame nurodytos transporto priemonės savininkas. Ieškovo pateiktas transporto priemonės registracijos liudijimas tik patvirtina, kad ieškovas yra transporto priemonės registracijos liudijimo, o ne pačios transporto priemonės savininkas. Jokie kiti esantys byloje įrodymai nepatvirtina ieškovo nurodomos aplinkybės, kad jis yra ginčo transporto priemonės savininkas ar kada nors juo buvo. Nors Transporto priemonių registracijos Neuse atstovas paaiškinimuose teismui ir nurodė, kad pateikus Transporto priemonės registracijos liudijimo II dalį yra patvirtinama nuosavybės teisė į automobilį, tačiau jo nurodomame Nutarimo dėl kelių transporto priemonių registracijos (Verordnung über die Zulassung von Fahrzeugen zum Straßenverkehr (Fahrzeug-Zulassungsverordnung – FZV) 6 paragrafo 2 dalyje tokios nuostatos dėl nuosavybės teisės identifikavimo nėra- šiame straipsnyje tik nurodyta, kad registruojant transporto priemonę privaloma pateikti Transporto priemonės registracijos liudijimo II dalį, o jei tokio liudijimo nėra, jį reikia pagaminti. Ieškovas teigia, kad automobilį PORSCHE CAYENNE S jis įsigijo mainų pagrindu, tačiau jokių šią aplinkybę patvirtinančių įrodymų nepateikė, nors būdamas juridiniu asmeniu visus įmonės sudarytus sandorius, o taip pat ir jo nurodomą mainų sandorį, privalėjo atvaizduoti įmonės buhalterinėje apskaitoje ir turėjo galimybę tokius duomenis teismui pateikti. Teisinės pagalbos prašymo pagrindu gauti duomenys taip pat nepatvirtina, kad ieškovas transporto priemonės registracijos 2013-02-13 metu laikė save transporto priemonės savininku. Ieškovo prašymas registracijos įstaigai įvardijamas kaip „perrašymas su valdytojo pakeitimu“ (II t. 121, 132 b.l.). Transporto priemonės draudimo patvirtinime (II t. 122, 133 b.l.) ieškovas taip pat nurodomas kaip transporto priemonės valdytojas. Transporto priemones registruojančiai institucijai nebuvo pateikta jokia rašytinė pirkimo-pardavimo (ar mainų) sutartis. Ieškovas teigia, kad transporto priemonė ir jos dokumentai iš jo buvo pavogti, tačiau nepateikė jokių įrodymų, kad dėl vagystės fakto kreipėsi į teisėsaugos institucijas, nors į bylą pateikė įrodymus, jog Vokietijoje kreipėsi į policiją dėl kitos transporto priemonės vagystės (III t. 10-17 b.l.). Registruojant ginčo automobilį Lietuvos Respublikoje, EUCARIS-2 sistemoje duomenų apie šios transporto priemonės paiešką nebuvo (III t. 45 b.l.). Įvertinus aukščiau išdėstytas aplinkybes, teismas laiko labiau tikėtinais atsakovo S. L. paaiškinimus, kad ieškovas suteikė atsakovui S. L. transporto priemonės įregistravimo Vokietijoje paslaugą, todėl buvo nurodomas transporto priemonės valdytoju registracijos liudijime. Pačiu registracijos liudijimo originalu (I ir II jo dalimis) iš karto po transporto priemonės įregistravimo disponavo S. L., ieškinys teisme pareikštas tik 2013-04-26. Atsakovai pateikė į bylą įrodymus, kad 2013 m. vasario 8 d. atsakovas R. B. D., VFR, su F. D. sudarė naudotos transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartį tarp privačių asmenų Nr. 04/13 23400 EUR sumai, kuria dalinių mainų pagrindu įsigijo ginčo automobilį (I t. 129-130 b.l.). Jokių įrodymų, paneigiančių aplinkybes, kad automobilis PORSCHE CAYENNE S, transporto priemonės identifikacinis numeris ( - ), atsakovui R. B. buvo perduotas, o už jį su pirkėju F. D. atsiskaityta dalinių mainų pagrindu, todėl ieškovo argumentai, kuriais jis grindžia sandorio negaliojimą CK 1.80 str. pagrindu - kad atsakovui R. B. 2013-02-11 ginčo automobilis nuosavybės teise nepriklausė, todėl atsakovui S. L. jo parduoti negalėjo, atmestini, kaip nepagrįsti (CPK 178, 185 str.).

18VĮ “Regitra” duomenimis, nebuvo teisinių kliūčių registruoti transporto priemonę atsakovės K. A. vardu, nes registruojančiai įstaigai buvo pateikti automobilio ir įvykusių sandorių dokumentai, buvo patikrinti transporto priemonės registrai (III t. 39-45 b.l.) Taigi, byloje surinkti įrodymai neleidžia padaryti išvados, kad ieškovas yra ar buvo ginčo transporto priemonės savininku. Sąžiningas ginčo automobilio įgijėjas 2013-02-11 pirkimo sutarties Nr. 05/13 pagrindu yra atsakovas S. L., kuris, būdamas ginčo automobilio savininku, turėjo teisę jį perleisti atsakovei K. A. sutartyje nustatytomis sąlygomis už šalių sutartą kainą. Apklaustas Vokietijos teisme atsakovas R. B. patvirtino, kad būtent S. L. jis perdavė automobilį, o pastarasis sumokėjo sutartyje numatytą kainą. Duomenų, patvirtinančių, kad ieškovas įsigijo automobilį iš atsakovų ar kito asmens, nėra.

19CK 4.95 straipsnyje yra numatyta savininko teisė išreikalauti savo daiktą iš svetimo neteisėto valdymo. Asmuo, sąžiningai įsigijęs daiktą, turi būti tikras, kad tas daiktas nebus iš jo išreikalautas. Teisę pareikšti vindikacinį ieškinį turi faktiškai nevaldantis daikto savininkas, t. y. kai šis nebevaldo daikto ir jis yra pas kitą asmenį. Taigi viena iš sąlygų vindikacijai taikyti – nustatymas fakto, kad asmuo, pareiškęs vindikacinį ieškinį, yra ginčo daikto savininkas, kuris prarado daikto valdymo teisę. Nustačius, kad asmuo nėra daikto savininkas, nebūtų teisinio pagrindo vindikacijai taikyti (2010 m. lapkričio 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-446/2010). Ieškovui neįrodžius, kad jis yra ginčo automobilio savininkas, jo ieškinys atmestinas visa apimtimi (CPK 178, 185 str.). Kitos aplinkybės, kaip neturinčios reikšmės ginčo išsprendimui, nenagrinėtinos.

20Pastebėtina, kad įrodymų ir procesinių dokumentų vertimuose yra kai kurių netikslumų, kurie yra reikšmingi nustatant teisių apimtį. Teismas vadovaujasi tuo, kad vokiečių kalbos žodžiai „Eigentümer“, „Besitzer“ lietuvių kalboje atitinka savininką, nuosavybės teisės turėtoją, o žodis „Halter“- valdytoją.

21Dėl bylinėjimosi išlaidų

22CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies.

23Byloje nustatyta, kad atsakovas S. L. civilinėje byloje turėjo 1900 Lt išlaidų, sumokant už advokato pagalbą- procesinių dokumentų parengimą, atstovavimą teisme. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. IR-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio 7 punkte nurodyti rekomenduojami priteisti užmokesčio už advokato civilinėse bylose teikiamas teisines paslaugas maksimalūs dydžiai, kurie apskaičiuojami taikant nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imama Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimali mėnesinė alga. CPK 98 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo i laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra Rekomendacijose. Atsižvelgiant į byloje nagrinėjamo klausimo sudėtingumo lygį, pateiktų procesinių dokumentų teisinio argumentavimo pobūdį, darbo laiko sąnaudas, ginčo sumą, vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, sprendžia, kad nagrinėjamoje byloje atsakovui priteistina visa jos prašoma 1900 Lt suma, neviršijanti Rekomendacijose nustatyto maksimalaus dydžio. Pagrįstomis šioje byloje laikytinos ir atsakovo bylinėjimosi išlaidos 403 Lt už vertimo paslaugas, todėl jos priteistinos iš ieškovo (I t. 139-141 b.l., II t. 40 b.l.; III t. 64-65 b.l.) (CPK 88 str. 1 d. 6 p., 9 p., 93 str. 1 d.).

24Iš ieškovo valstybei priteistinos procesinių dokumentų įteikimo išlaidos- 131 Lt (CPK 88 str. 1 d. 3 p.; 92 str.; 96 str.).

25Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259, 270, 279 straipsniais, teismas

Nutarė

26Ieškinį atmesti.

27Priteisti iš „Golden Trade Ihn. D. J. e. K.“, tarptautinis įmonės kodas DE283069236, įmonės kodas 122/5283/5206, adresas Ziegeleistrasse 11, Neuss, Deutschland, atsakovui S. L., a.k( - ) 667 EUR/2303 Lt (šešis šimtus šešiasdešimt septynis eurus/du tūkstančius tris šimtus tris litus) bylinėjimosi išlaidų.

28Priteisti iš „Golden Trade Ihn. D. J. e. K.“, tarptautinis įmonės kodas DE283069236, įmonės kodas 122/5283/5206, adresas Ziegeleistrasse 11, Neuss, Deutschland, valstybei 37 EUR/131 Lt (trisdešimt septynis eurus / vieną šimtą trisdešimt vieną litą) procesinių dokumentų siuntimo išlaidas. Išieškotojas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąskaita Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, AB Swedbank, kodas 73000, įmokos kodas 5660.

29Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Rita Liukaitytė, sekretoriaujant Ramunei... 2. Ieškovas Golden Trade Inh. D. J. e. K. 2013 m. gegužės 10 d. patikslintu... 3. Patikslintame ieškinyje nurodė, kad ieškovas 2013-02-13 įsigijo automobilį... 4. Ieškovo atstovė advokatė G. G. teismo posėdžio metu palaikė ieškinio... 5. Atsakovai S. L. ir K. A. su ieškovo ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti.... 6. Atsakovas S. L. 2013-06-17 atsiliepime į ieškinį nurodė, kad jis... 7. Atsakovė K. A. 2013-05-29 atsiliepime (I t. 69 b.l.) nurodė, kad automobilį... 8. Atsakovas R. B. atsiliepimo į ieškinį nepateikė, įgalioto asmens... 9. Ieškinys atmestinas... 10. Nustatyta, kad 2013 m. vasario 8 d. atsakovas R. B. D., VFR, su F. D. sudarė... 11. Ieškovo teigimu, 2013-02-11 pirkimo sutartis Nr. 05/13 ir 2013-03-21... 12. Pagal VFR civilinio kodekso (Bürgerliches Gesetzbuch BGB... 13. Pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą pirkimo-pardavimo sutartimi viena... 14. Automobilio pirkimo–pardavimo sutartis yra nuosavybės teisės įgijimo... 15. Tarybos direktyva 1999/37/EB (iš dalies pakeista Komisijos direktyva... 16. Aukščiau minėtų Direktyvų įgyvendinimui VFR yra priimtas teisės aktas-... 17. Iš ieškovo pateiktų Transporto priemonės registracijos liudijimo I ir II... 18. VĮ “Regitra” duomenimis, nebuvo teisinių kliūčių registruoti... 19. CK 4.95 straipsnyje yra numatyta savininko teisė išreikalauti savo daiktą... 20. Pastebėtina, kad įrodymų ir procesinių dokumentų vertimuose yra kai kurių... 21. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 22. CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 23. Byloje nustatyta, kad atsakovas S. L. civilinėje byloje turėjo 1900 Lt... 24. Iš ieškovo valstybei priteistinos procesinių dokumentų įteikimo išlaidos-... 25. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259, 270, 279... 26. Ieškinį atmesti.... 27. Priteisti iš „Golden Trade Ihn. D. J. e. K.“, tarptautinis įmonės kodas... 28. Priteisti iš „Golden Trade Ihn. D. J. e. K.“, tarptautinis įmonės kodas... 29. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno...