Byla e2-2922-979/2015
Dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties nevykdymo

1Alytaus rajono apylinkės teismo teisėja Jūratė Bliznikaitė-Povilanskienė, sekretoriaujant R. Š., Dalyvaujant atsakovei J. K.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „4finance“ ieškinį atsakovei J. K. dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties nevykdymo,

Nustatė

3Ieškovas UAB „4finance“ kreipėsi į teismą prašydamas priteisti iš atsakovės J. K. 434,43 Eur skolą, 536,87 Eur delspinigių, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2012 m. kovo 29 d. su atsakove sudarė paskolos sutartį dėl 289,62 Eur, grąžinimo terminas 24 mėnesiai, t. y. paskola turėjo būti grąžinta iki 2014 m. kovo 29 d. Atsakovei 2012 m. kovo 29 d. papildomai paskolino 86,89 Eur, vėliau 2012 m. balandžio 1 d. – 57,92 Eur, bendra paskolinta suma 434,43 Eur. Atsakovė sutartinių įsipareigojimų nevykdė, nustatyto įmokų mokėjimo grafiko nesilaikė, todėl ieškovas 2012 m. rugsėjo 24 d. vienašališkai nutraukė sutartį. Ieškovo paskaičiavimu ieškovės įsiskolinimas yra 971,30 Eur, t. y. 434,43 Eur negrąžinta paskolos suma, 536,87 Eur palūkanos.

4Atsakovė teismo nustatytu terminu pateikė atsiliepimą. Nurodė, kad su pareikštu ieškiniu iš dalies sutinka. Pažymėjo, kad dalį skolos grąžino, pateikė patvirtinančius įrodymus apie 40 Eur sumos sumokėjimą, likusią sumą įsipareigojo sumokėti artimiausiu metu. Nesutiko su ieškinio reikalavimais dėl palūkanų priteisimo.

5Ieškovo atstovas į teismo posėdį neatvyko, patiekė prašymą bylą nagrinėti jų atstovui nedalyvaujant.

6Atsakove teismo posėdžio metu nurodė, kad prašė skolos mokėjimą išdėstyti dalimis po 30 Eur per mėnesį. Paaiškino, kad yra sunki finansinė padėtis, todėl neturi galimybių iš karto sumokėti visą skolą. Augina tris nepilnametes dukras, iš darbo užmokesčio šiuo metu vykdomi išieškojimai per antstolių kontorą kitiems kreditoriams. Nėra išsituokusi, išlaikymas nepilnamečiams vaikams nėra priteistas. Neganau socialinių pašalpų.

7Ieškinys tenkintinas iš dalies.

8Byloje esančiai duomenis nustatyta, kad ieškovas ir atsakovė 2012 m. kovo 29 d. sudarė paskolos sutartį Nr.9959365001, pagal kurią ieškovas suteikė atsakovei 434,43 Eur paskolą (2012 m. kovo 29 d. paskolino 289,62 Eur ir 86,83 Eur,2012 m. balandžio 1 d. – 57,92 Eur), atsakovė paskolą įsipareigojo mokėti įmokas pagal nustatytą grafiką, už laiku negrąžintą paskolos sumą, mokėti palūkanas, tačiau įmokų nustatytu laiku nemokėjo, todėl 2012 m. rugsėjo 24 d. ieškovas vienašališkai nutraukė paskolos sutartį. Ieškovo paskaičiavimu atsakovės įsiskolinimas ieškovui – 971,30 Eur, t. y. 434,43 Eur negrąžinta paskolos suma, 536,87 Eur palūkanos (83,14 Eur palūkanos už laikotarpį nuo 2012 m. kovo 29 d. iki 2012 m. rugsėjo 24 d. ir 453,73 Eur palūkanos už laikotarpį nuo 2012 m. rugsėjo 25 d. iki 2013 m. birželio 20 d.).

9Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 str.1 d.). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 6.59 straipsnis). Atsakovė savo prievolės grąžinti gautą paskolą sutartyje nustatyta tvarka ir terminais neįvykdė. Duomenų apie tai, kad atsakovė gera valia atsiskaitė su ieškovu, nėra (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 176 str. – 179 str.). Atsakovė teismo posėdžio metu pripažino skolą. Atsižvelgiant į nurodytą, ieškovo reikalavimas priteisti 434,43 Eur skolą yra pagrįstas.

10Ieškovas ieškiniu prašė priteisti iš atsakovės 83,14 Eur palūkanos už laikotarpį nuo 2012 m. kovo 29 d. iki 2012 m. rugsėjo 24 d. ir 453,73 Eur palūkanos už laikotarpį nuo 2012 m. rugsėjo 25 d. iki 2013 m. birželio 20 d., t. y. atitinkamai 99,05 proc. sutartyje nustatyta metinė palūkanų norma ir 159 proc. vartojimo kredito kainos metinė norma, kaip ieškovo nuotolius (negautas pajamas) atsakovei naudojantis pinigai suėjus jų grąžinimo terminui.

11Byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, kad ieškovą ir atsakovę sieja teisiniai santykiai, atsiradę iš jų sudarytos Vartojimo kredito sutarties. Kaip žinia, teismo pareiga ex officio yra įvertinti vartojimo sutarties sąlygas sąžiningumo aspektu turi būti vykdoma visuotinai, nepriklausomai nuo to, kokią teisminę procedūrą taikant priimamas su tokių sąlygų vertinimu susijęs procesinis sprendimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-272/2011). CK 6.874 straipsnio1 dalyje nustatyta, kad tais atvejais, kai paskolos gavėjas pažeidžia prievolę laiku grąžinti paskolą, jis privalo mokėti paskolos davėjui CK 6.210 straipsnyje nustatytas palūkanas arba sutartines palūkanas nuo tos dienos, kurią paskolos suma turėjo būti grąžinta iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų CK 6.37 straipsnyje, mokėjimą, jeigu paskolos sutartyje nenustatyta ko kita. Šios palūkanos kompensuoja minimalius kreditoriaus nuostolius dėl tolesnio naudojimosi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys, priimtos civilinėse bylose Nr. 3K-7-751/2003, Nr. 3K-3-161/2004, Nr. 3K-3-434/2005, Nr. 3K-3-298/2007). Tačiau kreditorius gali nesąžiningai nustatyti neprotingai dideles palūkanas, ir iš to pasipelnyti, todėl teismas turi vertinti, ar susitarimas dėl palūkanų dydžio nepažeidžia iš esmės šalių interesų pusiausvyros, ar jis neprieštarauja sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-908/2001). Kaip nutartyse ne kartą yra konstatavęs Lietuvos apeliacinis teismas, palūkanoms mutatis mutandis taikomos CK 6.73 straipsnio 2 dalies ir 6.258 straipsnio 3 dalies normos, leidžiančios teismui mažinti akivaizdžiai per dideles netesybas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-908/2001; Lietuvos apeliacinio teismo nutartys, priimtos civilinėse bylose Nr. 2A-174/2005, Nr. 2A-325/2007), todėl teismas turi teisę sumažinti ir šalių susitarimu nustatytas palūkanas, kurios yra neprotingai didelės ir pažeidžia sąžiningumo ir teisingumo principus.

12Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 21 straipsnyje numatyta, kad bendra vartojimo kredito kaina turi būti protinga, pagrįsta, atitikti sąžiningos verslo praktikos reikalavimus ir nepažeisti vartojimo kredito gavėjo ir vartojimo kredito davėjo interesų pusiausvyros. Ieškovas prašo priteisti sutartyje nustatytą metinę palūkanų normą – 99,05 proc (bendra vartojimo kredito kainos metinė norma – 159 proc.) skaičiuotiną ne tik nuo negrąžintos paskolos sumos, bet ir nuo priskaičiuotų palūkanų, t. y. 83,14 Eur palūkanos skaičiuotos už laikotarpį nuo 2012 m. kovo 29 d. iki 2012 m. rugsėjo 24 d. ir 453,73 Eur palūkanos už laikotarpį nuo 2012 m. rugsėjo 25 d. iki 2013 m. birželio 20 d., viso 536,87 Eur. Įvertinus ieškovo paskaičiavimus, laikytina, paskaičiuota 536,87 Eur palūkanų suma, lyginant su negražintos paskolos suma – 434,43 Eur, yra neprotingai didelė, laikotarpį, už kurį paskaičiuotos palūkanos (už 15 mėnesių), vadovaujantis teisingumo ir protingumo principais bei atsižvelgiant į ieškovo veiklos specifiką, teismo iniciatyva prašomų priteisti palūkanų dydis mažintinas iki 268,43 Eur, laikant, kad toks dydis atitinka abiejų šalių teises bei teisėtus interesus (CK 6.73 str., 6.258 str. 3 d., 6.71 str.). Atsakovė su atsiliepimo į pareikštą ieškinį pateikė dokumentus patvirtinančius, kad 40 Eur sumokėjimą pagal Paskolos sutartį Nr. 9959365001. Tokiu būdu, bendras atsakovės įsiskolinimas ieškovui yra 662,86 Eur (434,43 Eur +268,43 Eur – 40 Eur).

13Įvertinus nurodytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad yra pagrindas tenkinti ieškinį iš dalies ir ieškovui iš atsakovės priteisti 662,86 Eur skolą (CK 6.37 str., 6.38 str., 6.59 str., 6.189 str. 1 d., 6.249 str. 4 d. 3 p., 6.256 str. 1-2 d., 6.873 str. 1 d., 6.874 str. 2 d., 6.886 str. 1 d., CPK 12 str., 178 str.) bei 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą – 662,86 Eur, sumą nuo bylos iškėlimo teisme – 2015 m. birželio 2 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos (CK 6.37 str., 6.38 str., 6.123 str., 6.200 str., 6.205 str.).

14Ieškinį patenkinus iš dalies, ieškovui iš atsakovės priteistina proporcingai ieškovo patenkintų reikalavimų daliai – minimalus įstatymo nustatytas 15,00 Eur žyminis mokestis, mokėtinas ieškinį teikiant elektroninėmis ryšio priemonėmis (CPK 79 str., 80 str. 1 d. 1 p., 7 p., 93 str.).

15Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, neviršija 3,00 Eur, todėl nepriteistinos (CPK 79 str., 88 str. 1 d. 3 p., 96 str. 6 d., Teisingumo ministro ir Finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. 1R-261/1K-355).

16Sprendžiant klausimą dėl atsakovės prašymo išdėstyti teismo sprendimo vykdymą dalimis atsižvelgiant į finansinę padėtį pagal CPK 284 straipsnio 1 dalyje svarbu nustatyti ar nebus pažeistas abiejų šalių lygiateisiškumo principo įgyvendinimas. Sprendimo vykdymo išdėstymas visada turi būti siejamas tiek su skolininko, tiek su kreditoriaus interesais ir išdėstant sprendimo vykdymą turi būti siekiama šių dviejų šalių interesų pusiausvyros, neturi būti pažeistas šalių lygiateisiškumo principas. Teismo sprendimo įvykdymo atidėjimas ar išdėstymas galimas tais atvejais, kai yra sunki skolininko turtinė padėtis arba susidaro nepalankios aplinkybės, dėl kurių labai sunku įvykdyti sprendimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys, priimtos civilinėse bylose Nr. 3K-3-764/2002, Nr. 3K-3-301/2006).

17Teismui pateikti dokumentai patvirtina, kad atsakovės per mėnesį gaunamos pajamos yra apie 400 Eur (neatskaičius mokesčių ir kitų įmokų), augina tris nepilnamečius vaikus, turi kitų finansinių įsipareigojimų (vykdomi priverstine tvarka per antstolį, per mėnesį atskaičiuojama apie 80 Eur), atsakovo I. L. per mėnesį gaunamos pajamos apie 586 Eur, nėra išsiskyrusi, išlaikymas nepilnamečiams vaikams nėra priteistas. Teismo nuomone, atsakovų pateikti dokumentai apie finansinė padėtį (gaunamas pajamas ir patiriamas išlaidas) nėra pakankami pagrįsti sunkią materialinę padėtį, todėl negalima daryti pagrįstos išvados, kad atsakovės padėtis yra ypač bloga ir laikino pobūdžio, o ateityje pagerės. Patenkinus išreikštą prašymą dėl skolos mokėjimo išdėstymą po 30 Eur per mėnesį, būtų pažeisti kreditoriaus interesai ir tuo pačiu lygiateisiškumo principas bei sumenkintas pats teismo sprendimas. Atsižvelgiant į tai bei įvertinus skolos dydį, atsakovės nurodytas aplinkybes dėl finansinės padėties nustatytinas dvylikos mėnesių laikotarpiui teismo sprendimo įvykdymui. Teismo vertinimu, toks sprendimo įvykdymo išdėstymas nepažeis bylos šalių interesų pusiausvyros, teisėtų lūkesčių ir lygiateisiškumo principo (CPK 17 str.) bei nesukels ieškovui didelių neigiamų turtinių pasekmių, todėl prašymas dėl teismo sprendimo įvykdymo išdėstymo pagrįstas iš dalies.

18Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 263-265 straipsniais, 268 straipsniu, 270 straipsniu, 284 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

19Ieškinį tenkinti iš dalies.

20Priteisti iš atsakovės J. K., a. k. ( - ) 662,86 Eur (šešių šimtų šešiasdešimt dviejų eurų 86 centų) , 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą – 662,86 Eur (šešių šimtų šešiasdešimt dviejų eurų 86 centų) sumą nuo bylos iškėlimo teisme – 2015 m. birželio 2 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 15,00 Eur (penkiolikos eurų) žyminį mokestį ieškovui UAB „4finance“, j. a. k. 301881644.

21Atsakovės J. K. prašymą dėl sprendimo įvykdymo išdėstymo tenkinti iš dalies.

22Išdėstyti teismo sprendimo dalyje dėl 662,86 Eur skolos priteisimo įvykdymą dvylikai mėnesių, įpareigojant atsakovę J. K., a. k. ( - ) ieškovui UAB „4finance“, j. a. k. 301881644, kas mėnesį mokėti po 55,24 (penkiasdešimt penkis eurus 24 centus).

23Įpareigoti atsakovę ieškovui mėnesines įmokas sumokėti iki kiekvieno mėnesio paskutinės kalendorinės dienos.

24Išaiškinti atsakovei, kad išdėsčius teismo sprendimo įvykdymą dalyje dėl skolos priteisimo, nėra atleidžiama nuo pareigos ieškovui mokėti priteistas 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 662,86 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme – 2015 m. birželio 2 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

25Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui, paduodant apeliacinį skundą per Alytaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Alytaus rajono apylinkės teismo teisėja Jūratė Bliznikaitė-Povilanskienė,... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę... 3. Ieškovas UAB „4finance“ kreipėsi į teismą prašydamas priteisti iš... 4. Atsakovė teismo nustatytu terminu pateikė atsiliepimą. Nurodė, kad su... 5. Ieškovo atstovas į teismo posėdį neatvyko, patiekė prašymą bylą... 6. Atsakove teismo posėdžio metu nurodė, kad prašė skolos mokėjimą... 7. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 8. Byloje esančiai duomenis nustatyta, kad ieškovas ir atsakovė 2012 m. kovo 29... 9. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais... 10. Ieškovas ieškiniu prašė priteisti iš atsakovės 83,14 Eur palūkanos už... 11. Byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, kad ieškovą ir atsakovę... 12. Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 21... 13. Įvertinus nurodytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad yra pagrindas tenkinti... 14. Ieškinį patenkinus iš dalies, ieškovui iš atsakovės priteistina... 15. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, neviršija 3,00 Eur,... 16. Sprendžiant klausimą dėl atsakovės prašymo išdėstyti teismo sprendimo... 17. Teismui pateikti dokumentai patvirtina, kad atsakovės per mėnesį gaunamos... 18. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259... 19. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 20. Priteisti iš atsakovės J. K., a. k. ( - ) 662,86 Eur (šešių šimtų... 21. Atsakovės J. K. prašymą dėl sprendimo įvykdymo išdėstymo tenkinti iš... 22. Išdėstyti teismo sprendimo dalyje dėl 662,86 Eur skolos priteisimo... 23. Įpareigoti atsakovę ieškovui mėnesines įmokas sumokėti iki kiekvieno... 24. Išaiškinti atsakovei, kad išdėsčius teismo sprendimo įvykdymą dalyje... 25. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti...