Byla 2A-499-798/2015
Dėl skolos priteisimo iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „MV Logistics“

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjas Antanas Rudzinskas, vienasmeniškai, rašytinio apeliacinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto (ieškovo) uždarosios akcinės bendrovės „MV Logistics“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. gegužės 12 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Transporto Lyga“ ieškinį dėl skolos priteisimo iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „MV Logistics“.

Nustatė

2

  1. Ginčo esmė

3ieškovas pateikė ieškinį, prašydamas priteisti iš atsakovo 345,28 Lt skolos, 6 proc. metinių procesinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškovas su atsakovu sudarė 2013-12-04 Pervežimo sutartį Nr. MV-2013-1202 (toliau – Pervežimo sutartis), kuria ieškovas, pagal sutartį būdamas vežėju, įsipareigojo pervežti jam perduotą krovinį (įranga granulator 2000 mit schaltchrank) į pristatymo vietą – Baltarusija, Minsk, muitinė Koliadiciavto, o atsakovas – pagal sutartį būdamas užsakovu – įsipareigojo vežėjui už suteiktas paslaugas sumokėti užmokestį – 3400 eurų bei konvojaus per Baltarusijos teritoriją paslaugų išlaidas. Ieškovas paaiškino, kad krovinį pasikrovė 2013-12-11 iš atsakovo nurodytos krovinio pakrovimo vietos Vokietijoje ir jį 2013-12-17 pristatė į užsakovo nurodytą krovinio pristatymo vietą Baltarusijoje. Įvykdęs savo sutartinius įsipareigojimus, ieškovas 2013-12-23 pateikė atsakovui sąskaitą-faktūrą Nr. 0557 3534 eurų sumai, tačiau atsakovas 2013-12-30 pateikė ieškovui pretenziją, kurioje nurodė, kad krovinys buvo pristatytas pavėluotai nei buvo numatyta sutartyje, todėl dėl krovinio vėlavimo atsakovas patyrė 100 eurų nuostolių. Ieškovas pažymėjo, jog atsakovas savo pretenzijoje neteisingai nurodė krovinio pristatymo datą – 2013-12-18, kadangi krovinys faktiškai buvo pristatytas 2013-12-17, tai grindė rašytiniais įrodymais. Nurodė, jog 2014-01-02 ir 2014-01-06 raštais informavo atsakovą apie savo nesutikimą su pretenzijoje nurodytu reikalavimu, o 2014-01-21 raštu – apie atsakovo įsiskolinimą, kadangi atsakovas ne pilnai apmokėjo už suteiktas pervežimo paslaugas. Paaiškino, kad atsakovas pretenzijoje savo patirtus nuostolius grindžia Pervežimo sutarties 3.5 punktu ir CMR konvencijos nuostatomis, todėl apmokėjo ieškovui už suteiktas paslaugas sumažindamas sutartyje nustatytą atlygį patirtų 100 eurų dydžio nuostolių suma. Nurodė, jog vežėjo atsakomybę už pavėluotą krovinio pristatymą reguliuoja CMR konvencijos 23 str. 5 d., todėl, remiantis CMR konvencijos nuostatomis bei Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika, Pervežimo sutarties 3.5 punktas, kuriame buvo susitarta dėl netesybų, yra neteisėtas ir negaliojantis, todėl negali būti taikomas. Pažymėjo, jog pagal CMR konvencijos nuostatas vien tik fakto, jog krovinys pristatytas pavėluotai, neužtenka tam, jog vežėjui būtų taikoma atsakomybė, kadangi patirti nuostoliai turi būti įrodyti, t.y. įrodytas jų dydis bei priežastinis ryšis tarp pavėluoto krovinio pristatymo ir patirtos žalos (b.l. 2-5),

4Atsakovas pateikė teismui atsiliepimą į ieškinį, kuriuo su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti bei priteisti iš ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Paaiškino, jog Pervežimo sutartimi ieškovas įsipareigojo krovinį pristatyti iki 2013-12-16, tačiau krovinys buvo atvežtas tik 2013-12-17 vakare, likus mažiau nei valandai iki muitinės darbo laiko pabaigos, kai jau objektyviai nebuvo galima priimti ir išmuitinti krovinio dėl tuo pat metu muitinėje jau anksčiau laukiančių automobilių, todėl, atsakovo nuomone, krovinys faktiškai buvo gautas tik 2013-12-18, o ne 2013-12-17 kaip nurodė ieškovas. Nurodė, jog krovinio pervežimo procese dalyvavo kaip ekspeditorius, todėl pervežimui buvo užsakytos dvi transporto priemonės – viena Baltarusijos įmonės „VVS-Trans“ ir antroji UAB „Transporto lyga“. Pažymėjo, kad „VVS-Trans“ automobilis atvyko laiku ir turėjo laukti ieškovo automobilio dvi paras, todėl „VVS-Trans“ pareiškė atsakovui pretenziją dėl 100 eurų nuostolių atlyginimo. Tuo pagrindu atsakovas „VVS-Trans“ sumokėjo ne sutartą 2200 eurų, o 2300 eurų sumą, todėl, atsakovo teigimu, jis dėl ieškovo veiksmų patyrė 100 eurų nuostolį. Atsakovas paaiškino, jog ieškovas pavėluotai pristatė krovinį dėl nesuplanuoto ieškovo vairuotojų darbo ir poilsio režimo, apie tai atsakovo neinformavo, todėl tokie ieškovo veiksmai, atsakovo nuomone, vertintini kaip tyčiniai. Teigė, kad ieškovas, remiantis CMR konvencijos 29 str. 1 d., negali remtis CMR konvencijos nuostatomis (b.l. 40-42).

5Ieškovo atstovė teismo posėdžio metu ieškinį palaikė, prašė jį tenkinti, iš esmės pakartojo ieškinyje išdėstytą poziciją. Nesutiko, kad krovinys buvo pristatytas pavėluotai, kadangi šalys Pervežimo sutarties 3.5 p. numatė, jog krovinys laikomas pristatytu pavėluotai jei pavėluota jį pristatyti daugiau kaip 24 valandas, todėl nagrinėjamu atveju ieškovas krovinį pristatė laiku. Papildomai pažymėjo, jog atsakovas neįrodė priežastinio ryšio tarp ieškovo veiksmų ir jo patirtų nuostolių. Atstovė nesutiko dėl CMR konvencijos 29 str. 1 d. taikymo, kadangi ieškovo veiksmuose nebuvo jokios tyčios.

6Atsakovas apie paskirtą parengiamąjį posėdį buvo informuotas tinkamai, tačiau į nurodytą posėdį neatvyko, neatvyko priežasčių nenurodė.

  1. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. gegužės 12 d. sprendimu ieškinį tenkino; priteisė iš atsakovo 345,28 Lt skolos, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (345,28 Lt) nuo 2014-03-03 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 126,44 Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovo naudai. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų bei šalių paaiškinimų nustatė, kad ieškovas su atsakovu sudarė 2013-12-04 Pervežimo sutartį Nr. MV-2013-1202 kuria ieškovas, pagal sutartį būdamas vežėju, įsipareigojo pervežti jam perduotą krovinį (įranga granulator 2000 mit schaltchrank) į pristatymo vietą – Baltarusija, Minsk, muitinė Koliadiciavto, o atsakovas – pagal sutartį būdamas užsakovu – įsipareigojo vežėjui už suteiktas paslaugas sumokėti užmokestį – 3400 eurų bei konvojaus per Baltarusijos teritoriją paslaugų išlaidas. Iš pateikto CMR važtaraščio matyti, kad ieškovas krovinį pasikrovė 2013-12-11 iš atsakovo nurodytos krovinio pakrovimo vietos Vokietijoje ir jį 2013-12-17 d. 16.03 val. pristatė į užsakovo nurodytą krovinio pristatymo vietą Baltarusijoje. Ieškovas pateikė apmokėjimui atsakovui 2013-12-23 sąskaitą-faktūrą Nr. 0557 3534 eurų sumai, tačiau atsakovas pateikė ieškovui 2013-12-30 pretenziją, kurioje nurodė, kad krovinys buvo pristatytas pavėluotai nei buvo numatyta sutartyje, todėl dėl krovinio vėlavimo jis patyrė 100 eurų nuostolių bei išrašė ieškovui 2014-01-06 Kreditinę-sąskaitą Nr. 1401 minėtai sumai (100 eurų arba 345,28 Lt). Atsakovas apmokėjo ieškovo pateiktą sąskaitą-faktūrą sumažindamas ją 100 eurų suma. Ieškovas 2014-01-02 bei 2014-01-06 raštais nesutiko su atsakovo 2013-12-30 pretenzija ir 2014-01-22 raštu informavo atsakovą dėl nepilno apmokėjimo už suteiktas paslaugas. Atsakovas savo patirtų nuostolių dydį grindė Transporto užsakymu Nr. MV-2013-1203, sudarytu tarp UAB „MV Logistics“ ir OOO „VVS Trans“, OOO „VVS Trans“ pateikta pretenzija bei 2013-12-18 sąskaita.

8Teismas nustatė, kad byloje kilo ginčas dėl atsiskaitymo pagal pervežimo sutartį bei dėl tinkamo krovinio pristatymo pagal minėtą sutartį. Pervežimo sutarties 3.5 p., kuriuo šalys susitarė, kad nurodytu laiku nepristačius krovinio, vežėjas (ieškovas) privalo mokėti sutartyje nustatyto dydžio netesybas, prieštarauja CMR konvencijos nuostatoms, todėl toks šalių susitarimas yra negaliojantis. Konstatavo, kad pervežimo sutarties 3.5 p. negaliojimas nesukelia kitų sutarties nuostatų negaliojimo (CMR konvencijos 41 str. 1 d.). Teismas nustatęs, kad Pervežimo sutarties 3.5 p. laikytinas negaliojančiu, sprendė klausimą dėl atsakovo patirtų nuostolių pagrįstumo pagal CMR 23 str. 5 d. Šio ginčo atveju įrodinėtina ne žala, padaryta kroviniui (jo sugadinimas), o nuostoliai, užsakovo patirti dėl pavėlavimo. Krovinys turėjo būti pristatytas į sutartyje nurodytą vietą 2013-12-16, tačiau buvo pristatytas 2013-12-17, t.y. praleidus sutartyje nustatytą terminą, tačiau, sprendė, kad, vien tik fakto, jog krovinys buvo pristatytas pavėluotai, neužtenka tam, kad vežėjui būtų taikoma atsakomybė, kadangi atsakovas turi įrodyti patirtų nuostolių dėl pavėluoto krovinio pristatymo pagrįstumą, jų dydį, priežastinį ryšį. Teismas padarė išvadą, jog atsakovas nagrinėjamu atveju neįrodė priežastinio ryšio tarp jo galimai patirtų 100 eurų nuostolių ir ieškovo veiksmų, t.y. pavėluoto krovinio pristatymo, kadangi atsakovas neįrodė, jog 2013-12-04 Pervežimo sutartis, sudaryta tarp ieškovo ir atsakovo, būtų kaip nors susijusi su 2013-12-05 Transporto užsakymu Nr. MV-2013-1203, sudarytu tarp atsakovo ir OOO „VVS Trans“. Atsižvelgiant į tai, atsakovo argumentą, kad jis buvo priverstas sumokėti 100 eurų dydžio nuostolius OOO „VVS Trans“ įvertintino kritiškai, kaip tiesiogiai nesusijusį su ieškovo pavėluotu krovinio pristatymu. Teismas taip pat atmetė atsakovo argumentus dėl galimai ieškovo atliktų tyčinių veiksmų pavėluotai pristatant krovinį remiantis CMR konvencijos 29 str. straipsniu. Teismas sprendė, jog atsakovas nepagrįstai sumažino Pervežimo sutartyje nustatytą atlygį už suteiktas paslaugas ieškovui, todėl ieškinys tenkintinas ir iš atsakovo ieškovo naudai priteistina 345,28 Lt (100 eurų) skolos suma.

9Dėl palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų teismas konstatavo, kad ieškinio reikalavimams dėl procesinių palūkanų priteisimo taikytinos nacionalinės teisės normos. Sprendė iš atsakovo priteisti 6 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą – 345,28 Lt, nuo bylos iškėlimo teisme (2014-03-03) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Nustatė, jog ieškovas iš viso patyrė 126,44 Lt bylinėjimosi išlaidų – 54 Lt žyminio mokesčio, 65,34 Lt vertimo išlaidų ir 7,10 Lt pašto išlaidų, todėl jas priteisė iš atsakovo ieškovo naudai (b.l. 59-62).

10III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

11Apeliantas (atsakovas) UAB „MV Logistics“ pateikė apeliacinį skundą, prašydamos pirmosios instancijos priimtą sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas.

12Nurodė, kad pirmosios instancijos teismas pažeidė procesinės teisės normas, kadangi teismas paskyrė parengiamąjį teismo posėdį, kuriame atsakovas nedalyvavo, tačiau perėjo į teismo posėdį neišklausęs atsakovo nuomonės, dėl ko byla buvo išnagrinėta neteisingai. Taip pat pirmosios instancijos teismas pažeidė materialinės teisės normas. Paaiškino, jog pervežimo sutartimi įsipareigojo krovinį pervežti iš Vokietijos į Baltarusiją iki 2013-12-16. Krovinį atvežė 2013-12-17 vakare, kai jau nebuvo galima jo priimti dėl darbo laiko pabaigos. Pervežimui buvo užsakytos dvi transporto priemonės: Baltarusijos įmonės „VV-Trans“ ir ieškovo UAB „Transporto lyga“. Pirmasis automobilis atvyko laiku, o ieškovo – vėlavo dėl nesuplanuoto vairuotojų darbo ir poilsio režimo, dėl ko Baltarusijos įmonė „VV-Trans“ pareiškė pretenziją dėl 100 € nuostolių atlyginimo. Atsakovas sumokėjo ne sutartą 2 200 € sumą, o 2 300 €. Teigia, kad 100 € nuostoliai susidarė dėl ieškovo kaltės, todėl reikalavimas nepagrįstas. Atkreipė dėmesį į ieškovo darbuotojos K. M. paaiškinimus dėl mašinos savaitinio privalomo atstovėjimo, kad Lenkijoje praleido pusę dienos. Ieškovas žinojo, kad krovinys nebus laiku pristatytas, tačiau atsakovo apie tai neinformavo (b.l.63-67).

13Ieškovas pateikė atsileipimą į apeliacinį skundą, prašydamas skundą atmesti ir paklikti galioti skundžiamą pirmosios instancijos teismo sprendimą nepakeistą. Nesutinka su apelianto argumentais, kad ieškovas kaltas dėl pavėluoto krovinio pristatymo. Pažymėjo, kas sutartys sudarytos tarp apelianto ir ieškovo bei apelianto ir Baltarusijos įmonės nėra tarpusavyje susijusios. Baltarusijos įmonė pretenzijoje prašo iš apelianto sumokėti sutartines netesybas už muitinės procedūras, užtrukusias ilgiau, nei 48 h, o ne todėl, kad dvi paras laukė antrosios mašinos. Be to, iš pateiktos pretenzijos negalima nustatyti kada ji pateikta, nes nėra datos. Pažymėjo, kad vežimo atlygis buvo 3 534 €, o ginčas kilęs dėl 100 € sumos. Pažymėjo, kad apeliantui apie teismo posėdžio vietą, datą ir laiką buvo žinoma, jis buvo informuotas, todėl ji nedalyvavimas teismo posėdyje negali būti pateisintas (b.l. 70-75). IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, taip pat visais atvejais ex officio patikrina, ar nėra Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 329 straipsnyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Šiuo atveju sprendimo negaliojimo absoliučių pagrindų nenustatyta (CPK 329 straipsnis).

15Iš bylos medžiagos nustatyta, kad ieškovas (vežėjas) ir atsakovas (užsakovas) sudarė 2013-12-04 Pervežimo sutartį Nr. MV-2013-1202 (b.l. 7-8). Šia sutartimi ieškovas įsipareigojo pervežti jam perduotą krovinį - įrangą granulator 2000 mit schaltchrank - į pristatymo vietą: Baltarusija, Minsk, muitinė Koliadiciavto, o atsakovas įsipareigojo vežėjui už suteiktas paslaugas sumokėti užmokestį – 3 400 € bei konvojaus per Baltarusijos teritoriją paslaugų išlaidas (b.l. 6). Iš CMR važtaraščio nustatyta, kad ieškovas krovinį pasikrovė 2013-12-11 iš atsakovo nurodytos krovinio pakrovimo vietos Vokietijoje (b.l.7-8), kurį pristatė į užsakovo nurodytą krovinio pristatymo vietą Baltarusijoje 2013-12-17 16:03 val. (b.l.15-26). Ieškovas pateikė atsakovui apmokėjimui 2013-12-23 sąskaitą-faktūrą Nr. 0557, 3 534 € sumai (b.l.10). Atsakovas pateikė ieškovui 2013-12-30 pretenziją, nurodęs, kad krovinys buvo pristatytas pavėluotai, nei numatyta sutartyje, dėl krovinio vėlavimo atsakovas patyrė 100 € nuostolių (b.l.11); šių nuostolių dydį grindė Transporto užsakymu Nr. MV-2013-1203, sudarytu tarp UAB „MV Logistics“ ir OOO „VVS Trans“ (b.l.48-49), OOO „VVS Trans“ pateikta pretenzija (b.l.52-53) bei 2013-12-18 sąskaita (b.l.50-51;43). Ieškovas 2014-01-02 bei 2014-01-06 raštais nesutiko su atsakovo 2013-12-30 pretenzija (b.l.13-14). Atsakovas išrašė ieškovui 2014-01-06 kreditinę-sąskaitą Nr. 1401, 100 € (345,28 Lt) sumai (b.l.12). Atsakovas sumokėjo ieškovui pagal pateiktą sąskaitą-faktūrą sumą mažesnę 100 € suma ir 2014-01-22 raštu informavo atsakovą dėl nepilno apmokėjimo už suteiktas paslaugas (b.l. 27). Ieškovas kreipėsi į teismą dėl 100 € skolos pagal pervežimo sutartį priteisimo.

16Dėl bylos išnagrinėjimo atsakovui nedalyvaujant

17Ieškinys teismui pareikštas teismų sistemos elektronine sistema (b.l. 1). Apeliantui (atsakovui) buvo išsiųstas pranešimas dėl atsiliepimo į ieškinį bei pranešimas dėl prisijungimo prie VEP teismo posistemės (b.l.32;33). Teismo pranešimai įteikti apelianto vadovui M. K. (b.l.39). Atsakovas atsiliepimą į ieškinį pateikė paštu (b.l. 40-54).

18Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2012 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. 1R-332 patvirtinto Procesinių dokumentų pateikimo teismui ir jų įteikimo asmenims elektroninių ryšių priemonėmis tvarkos aprašo (toliau – ir Aprašas) 15 punktu, jei teisme gauti procesiniai dokumentai turi būti pateikti kitiems proceso dalyviams, atsakingas teismo darbuotojas patikrina, ar, vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 1751 straipsnio 9 dalimi arba Administracinių bylų teisenos įstatymo 75 straipsnio 7 dalimi, adresatas privalo gauti procesinius dokumentus elektroninių ryšių priemonėmis ir yra aktyvi jo LITEKO VEP paskyra, taip pat patikrina, ar adresatas yra pateikęs sutikimą (prašymą) gauti procesinius dokumentus savo LITEKO VEP posistemio paskyroje. Aprašo 16 punktas nustato, kad, jei adresatas privalo gauti procesinius dokumentus elektroninių ryšių priemonėmis arba yra pateikęs sutikimą gauti procesinius dokumentus savo LITEKO VEP posistemio paskyroje ir jo LITEKO VEP posistemio paskyra yra aktyvi, atsakingas teismo darbuotojas išsiunčia procesinius dokumentus į adresato LITEKO VEP posistemio paskyrą. Apie tai proceso dalyvis informuojamas elektroniniu pranešimu jo LITEKO VEP posistemio paskyroje bei nurodytu elektroniniu paštu. Patvirtinus dokumentų siuntimą LITEKO VEP posistemyje automatiškai fiksuojamas jų išsiuntimo momentas.

19Nagrinėjamu atveju LITEKO duomenys patvirtina, kad apeliantas yra susikūręs LITEKO VEP posistemio paskyrą, tačiau teismas neturi galimybės patikrinti kada ši sistema buvo sukurta bei aktyvuota. Lietuvos Respublikos teismų viešųjų elektroninių paslaugų teikimo taisyklių, patvirtintų Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus 2013 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. 6P-95-(1.1) (toliau – ir Taisyklės), 8 punktas numato, kad paslaugų gavėjas, juridinio asmens vadovas, kitas teisėtas atstovas, nurodyti Juridinių asmenų registre (kai paslaugų gavėjas yra juridinis asmuo) ar paslaugų gavėjo administratorius, kuriam yra suteikti prisijungimo duomenys, aktyvuoja paskyrą, kai pirmą kartą prisijungę prie LITEKO VEP posistemio ir autentifikavęsi šių taisyklių nustatyta tvarka, atlieka visus šiuos veiksmus: 8.1 įveda privalomus pateikti registracijos duomenis arba patvirtina LITEKO VEP posistemyje nurodytų duomenų tinkamumą; 8.2 patvirtina, kad susipažino su šiomis taisyklėmis ir sutinka laikytis jų sąlygų (šis sutikimas kartu laikomas paslaugų gavėjo sutikimu gauti procesinius dokumentus jo paskyroje); 8.3 patvirtina, jog sutinka, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi paslaugų teikimo tikslais. Taisyklių 31 punkte nurodyta, jog jei adresatas privalo gauti procesinius dokumentus elektroninių ryšių priemonėmis arba yra pateikęs sutikimą gauti procesinius dokumentus savo paskyroje ir jo paskyra yra aktyvi, jis procesinius dokumentus gauna į savo paskyrą. Apie tai paslaugų gavėjas informuojamas elektroniniu pranešimu jo paskyroje bei nurodytu elektroniniu paštu. Patvirtinus dokumentų siuntimą, LITEKO VEP posistemyje automatiškai fiksuojamas jų išsiuntimo momentas. Taisyklių 33 punktas taip pat numato, kad, jei adresatas neprivalo procesinių dokumentų gauti elektroninių ryšių priemonėmis, tačiau yra pateikęs sutikimą gauti procesinius dokumentus savo paskyroje, jis privalo naudotis savo paskyra procesiniams dokumentams gauti viso bylų, kuriose jis dalyvauja, nagrinėjimo teismuose proceso metu.

20Šiuo atveju apeliantas nurodė, kad prisijungė prie LITEKO VEP posistemio per vėlai, todėl apie parengiamąjį teismo posėdį nežinojo (b.l. 64). Iš teismų sistemos LITEKO duomenų bazės nustatyta, kad apelianto (atsakovo) duomenis paskyroje užklausė UAB „MV Logistics“ (Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Savanorių pr. 56-34) vardu P. L.. Duomenys redaguoti 2014.03.17 16:30 (P. L.). Iš teismų informacinės sistemos LITEKO nustatyta, kad teismo šaukimas, pasirašytas elektroniniu parašu į sistemą įkeltas 2014-04-16.

21Apibendrinus išdėstytą, spręstina, kad šiuo atveju apeliantas (atsakovas), prisijungdamas prie LITEKO VEP posistemio, išreiškė sutikimą gauti procesinius dokumentus savo LITEKO VEP posistemio paskyroje. Atitinkamai jam visi teismo procesiniai dokumentai pagrįstai buvo siunčiami elektroninio ryšio priemonėmis, todėl apelianto argumentas, kad prie LITEKO VEP posistemio per vėlai negali būti pagrindas skundžiamą sprendimą naikinti.

22Taip pat apeliantas teigia, jog pirmosios instancijos teismas negalėjo pereiti į teismo posėdį ir privalėjo bylos nagrinėjimą iš esmės atidėti.

23Nustatyta, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-04-15 nutartimi buvo paskirtas parengiamasis teismo posėdis; nutarta išsiųsti šaukimus ir atsakovo gautą atsiliepimą į ieškinį (b.l.55). Parengiamojo teismo posėdžio metu teismas imasi priemonių šalims sutaikyti (CPK 230 straipsnio 1 dalis). Dėl neatvykusios į parengiamąjį posėdį šalies, kuriai yra tinkamai pranešta, ir atvykusios šalies prašymu bylą nagrinėjantis teismas šio Kodekso nustatyta tvarka priima sprendimą už akių (CPK 230 straipsnio 2 dalis). Jeigu į parengiamąjį teismo posėdį be svarbių priežasčių neatvyksta abi šalys, kurioms yra tinkamai pranešta, teismas gali palikti ieškinį nenagrinėtą (CPK 230 straipsnio 3 dalis). Parengiamasis teismo posėdis vyksta pagal bendrąsias proceso pirmojoje instancijoje taisykles. Parengiamojo teismo posėdžio eiga yra fiksuojama (CPK 230 straipsnio 4 dalis). Pažymėtina, kad tais atvejais, kai parengiamojo teismo posėdžio metu paaiškėja, kad papildomi pasirengimo bylą nagrinėti teisme veiksmai nereikalingi, teismas turi teisę pradėti žodinį bylos nagrinėjimą ir išspręsti bylą iš esmės iš karto po parengiamojo teismo posėdžio, nepriimdamas šio Kodekso 232 straipsnyje nurodytos nutarties; šiuo atveju bylos nagrinėjimas tęsiamas nuo nagrinėjimo teisme stadijos (CPK 231 straipsnio 3 dalis).

24Atsižvelgiant į tai, kad nagrinėjamu atveju ieškovas neprašė priimti sprendimo už akių, o teismas, nustatęs, kad papildomi pasirengimo bylą nagrinėti teisme veiksmai nereikalingi, turėjo teisę pradėti į žodinį bylos nagrinėjimą ir išspręsti bylą iš esmės iš karto po parengiamojo teismo posėdžio.

25Dėl skolos priteisimo

262013-12-04 pervežimo sutarties 3.5 punktas nustato: „Laiku nepateikus transporto priemonės į pakrovimus (virš 8 valandų) bei nurodytais laikais nepristačius kiekvieno iš krovinių (virš 24 valandų), vežėjas (ieškovas) moka 50 eurų dydžio baudą už kiekvieną dieną (nedarbo ir švenčių) dienos neskaičiuojamos). Nepateikus transporto priemonės, vežėjas sumoka 20 % nuo atlygio už vežimą dydžio baudą“ (b.l. 6).

27Tam, kad būtų konstatuota, jog pervežime dalyvaujantys asmenys yra vienos sutarties šalys, turi būti nustatyta, kad jie yra įsipareigoję vienas kito atžvilgiu ir tarpusavyje suderinę valią, t.y. susitarę dėl esminių tarptautinio krovinių vežimo sutarties sąlygų (CK 6.162 straipsnio 1, 2 dalys, 6.808 straipsnis). Pažymėtina, kad nei CMR konvencija, nei nacionalinė teisė nenustato krovinio vežimo sutarčiai privalomos rašytinės formos, o tik nurodo važtaražtį kaip vežimo sutartį ir jos sąlygas patvirtinantį dokumentą (CMR konvencijos 4, 9 straipsniai, CK 6.808 straipsnio 2 dalis).

28Iš CMR važtaraščio nustatyta, kad ieškovas krovinį pasikrovė 2013-12-11 iš atsakovo nurodytos krovinio pakrovimo vietos Vokietijoje (b.l. 7-8). Pagal 2013-12-04 pervežimo sutartį pakrovimo pradžios data 2013-12-10-11, o pristatymo data – 2013-12-16 (b.l.6). Pastebėtina, kad į bylą yra pateikti važtaraščiai, kurie nėra išversti į lietuvių kalbą (b.l. 7;8), taip pat į bylą pateiktas dokumentas (b.l.9). Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad buvo pažeistos procesinės teisės normos (CPK 198 straipsnio 2 dalis), tačiau šio dokumento išvertimas neturi esminės įtakos bylos išsprendimui.

29Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad CMR konvencija turi būti taikoma visais atvejais, kai vežimo sutartis atitinka jos 1 straipsnyje įtvirtintus požymius: vežama kelių transporto priemone, vežama sausumos keliais, vežama už užmokestį, krovinio išsiuntimo ir gavimo vietos yra skirtingose valstybėse, krovinio išsiuntimo ir (ar) gavimo valstybės yra CMR konvencijos narės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. vasario 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-104/2006; 2006 m. rugsėjo 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-457/2006). Taikant CMR konvenciją turi būti įvertinta tai, kad ši tarptautinė sutartis turi griežto (specialaus) reguliavimo efektą, t.y. klausimai, kurie patenka į jos reglamentavimo sritį, laikomi sureguliuotais išsamiai ir jokie nukrypimai nuo šio reglamentavimo negalimi – pagal CMR konvencijos 41 straipsnio 1 dalį visi susitarimai (išskyrus 40 straipsnyje leistus vežėjų susitarimus), kuriais tiesiogiai ar netiesiogiai nukrypstama nuo šios Konvencijos normų, laikomi negaliojančiais. Nacionalinė teisė tarptautinio pervežimo santykiuose taikoma subsidiariai – tik tiems su tarptautiniu krovinių pervežimu susijusiems santykiams, kurių CMR konvencija tiesiogiai nereglamentuoja (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. gegužės 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-177/2009).

30Atsižvelgiant į tai, kad šalys sudarė krovinio pervežimo sutartį, kurios pagrindu buvo vykdomas krovinio vežimas tarptautiniu maršrutu kelių transportu, todėl tarp šalių atsiradusiems santykiams taikytinos Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencijos (toliau – CMR konvencija) nuostatos. Apeliacinės instancijos teismas, remdamasis minėtos Konvencijos 41 str. ir 12 str. 7 d. sistemine analize bei atsižvelgdamas į egzistuojančią Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. gegužės 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-213/2009; 2009 m. gegužės 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-177/2009), konstatuoja, jog Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendime buvo teisingai nustatyta, kad Krovinio pervežimo užsakymo sąlyga dėl baudų taikymo yra negaliojanti.

31Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 6.808 straipsnio 1 dalyje, apibrėžiant krovinio vežimo sutartį, nustatyta, kad pagal krovinio vežimo sutartį vežėjas įsipareigoja siuntėjo jam perduotą krovinį nugabenti į paskirties punktą ir išduoti turinčiam teisę gauti krovinį asmeniui (gavėjui), o siuntėjas (gavėjas) įsipareigoja už krovinio vežimą sumokėti nustatytą užmokestį. Pagal CMR konvencijos nuostatas vežimo sutartis taip pat suprantama kaip susitarimas, kuriuo vežėjas įsipareigoja pristatyti krovinį į paskirties vietą siuntėjo nurodytam gavėjui, o siuntėjas – sumokėti vežimo mokestį. Tokia vežimo sutarties apibrėžtis leidžia daryti išvadą, kad vežėjas, priėmęs pervežti siuntėjo krovinį, įsipareigoja ne tik pristatyti jį į paskirties vietą, bet ir perduoti krovinio valdymą siuntėjo nurodytam gavėjui. Tuo atveju, kai krovinio pristatymo terminas viršijamas ir pagal sutartį įgaliojimus turintis asmuo įrodo, kad dėl to padaryta žala, vežėjas privalo kompensuoti nuostolius, kurie neturi būti didesni kaip užmokestis už vežimą (CMR konvencijos 23 straipsnio 5 dalis).

32Ieškovas neįvykdė prievolės tinkamai, kadangi pristatė krovinį į Minsko Koliadiciavto muitinę ne 2013-12-16, o 2013-12-17, 16:25 val. (b.l.16). Iš kelionės lapo matyti, kad krovinys į Baltarusijos teritoriją įvažiavo 2013-12-16, 21:36:39 (b.l.23). Minske muitinės teritorijoje krovinys buvo 2013-12-17, 16:03:30 val. (b.l.23).

33Apeliantas įrodinėja, kad dėl ieškovo kaltės krovinys laiku nebuvo pristatytas ir šią aplinkybę jis grindžia prie atsiliepimo į ieškinį pridėta 2012-12-05 transporto užsakymo sutartimi Nr. MV-2013-1203, sudaryta tarp apelianto (užsakovo) ir Baltarusijos įmonės „VVS-Trans“ (vežėjo), kuria įrodinėja patirtus nuostolius (b.l.48;49). Pažymėtina, kad pagal šią sutartį kitas vežėjas, kuris vežė įrangą, kuri turėjo būti pristatyta Minske 2013-12-16. Konstatuotina, kad 2012-12-05 transporto užsakymo sutartis Nr. MV-2013-1203, sudaryta tarp apelianto (užsakovo) ir Baltarusijos įmonės „VVS-Trans“ nėra susijusi su ieškovu UAB „Transporto lyga“, atsakovas byloje priešieškinio dėl nuostolių atlyginimo nepareiškė, todėl apeliantas, manantis, kad patyrė nuostolis pagal kitą sutartį, gali kreiptis į teismą dėl pažeistų teisių pagal 2012-12-05 transporto užsakymo sutartį gynybos.

34Apeliantas įrodinėja, kad teismas nenustatinėjo krovinio pavėlavimo pristatyti priežasties.

35Iš šalių elektroninio susirašinėjimo nustatyta, kad 2013-12-16, 10:51 val. ieškovas paaiškino atsakovui krovinio vėlavimo aplinkybes: „mašina atsiliko nuo baltarusių, kurie krovėsi kartu, kadangi jam reikėjo daryti atstojų išvažiavus iš Vokietijos ir jis turėjo elektros gedimą, todėl buvo servise Lenkijoje, kur praleido daugiau, nei pusę dienos; jei reikės čekių kopijas galėsime pridėti“ (b.l. 45). Iš leidimo įvažiuoti į muitinės kontrolės zoną registruotas 2013-12-17, 16:25 val. (b.l. 16). Ieškovas pripažįsta aplinkybę, kad krovinį 2013-12-17 pristatė į Baltarusiją, Minską, muitinę Koliadiciato (b.l.2). Krovinio pristatymo data – 2013-12-16 (b.l.6), t.y. iki 2013-12-16, 24:00 val., leidimas įvažiuoti į muitinės kontrolės zoną registruotas 2013-12-17, 16:25 val. (CMR konvencijos 19 straipsnis). Užsakovas turi įrodyti pavėlavimą, žalą ir priežastinį ryšį tarp pavėluoto krovinio pristatymo ir žalos. Atsakovas įrodinėjo 100 € patirtus nuostolius dėl krovinio pavėlavimo. Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK12 straipsnis) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog CMR konvencijos 12 str. 7 d. yra įtvirtinta vežėjo, tinkamai neįvykdžiusio prievolės, atsakomybė už padarytus nuostolius. Taigi, atsakovas, reikalaudamas nuostolių atlyginimo, turi įrodyti CK 6.245-6.249 str. nustatytas civilinės atsakomybės sąlygas, tai yra ieškovo neteisėtus veiksmus, padarytos žalos dydį ir priežastinį ryšį tarp jų.

36Nustatyta, kad 2013-12-30 pretenzijoje apeliantas nurodė, kad patyrė 100 € nuostolių dėl pavėluoto krovinio pristatymo, kadangi krovinio pervežimą vykdė du vežėjai, todėl vienas iš jų turėjo laukti vėluojančiojo dvi paras, dėl ko vežėjas Baltarusijos įmonė „VVS-Trans“ pateikė pretenziją dėl 100 € nuostolio bei apeliantas šią sumą sumokėjo. Apeliantas sudarė dvi savarankiškas sutartis dėl krovinių (įrangos) pervežimo ir byloje nėra jokių objektyvių duomenų apie trečiojo asmens teises ir pareigas, susijusias su tarp ieškovo ir atsakovo susiklosčiusiais krovinio vežimo santykiais, todėl nėra pagrindo manyti, kad atsakovo tariamai patirtus nuostolius ir galimą ieškovo vėlavimo pristatyti krovinį faktą sieją priežastinis ryšys. Atsakovui neįrodžius patirtos žalos ir jos dydžio bei priežastinio ryšio tarp pavėlavimo ir patirtų nuostolių, nėra svarbios aplinkybės, dėl kurių krovinys buvo pristatytas vėliau nei numatyta sutartyje. Dėl to apeliacinės instancijos teismas šių apeliacinio skundo argumentų neanalizuoja ir dėl jų nepasisako.

37Dėl palūkanų priteisimo

38Nagrinėjamoje byloje ieškovo prašymu teismas, vadovaudamasis CK 6.210 straipsnio 2 dalimi, priteisė iš atsakovo 6 procentų procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, su kuo nesutinka apeliantas, nurodydamas, jog turi būti taikoma CMR konvencijos nuostatos.

39CMR konvencijos 27 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad pagal sutartį įgaliojimus turintis asmuo gali pareikalauti sumokėti palūkanas nuo sumos, skirtos kompensacijai; palūkanos – 5 procentai metams – pradedamos skaičiuoti nuo tos dienos, kai vežėjui raštu pateikiamas reikalavimas, o jeigu tokio nebuvo, – nuo ieškinio pateikimo dienos. Atkreiptinas dėmesys, jog atvejais, kai vežimo sutarčiai yra taikytina CMR konvencija, ji turi būti taikoma ne tik ieškiniams, kurie yra reiškiami vežėjams, bet ir vežėjo ieškiniams, tarp jų ir jo reikalavimams dėl atlyginimo už pervežimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. lapkričio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje 3K-3-536/2007; 2011 m. liepos 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-334/2011; 2012 m. sausio 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-9/2012; 2013 m. gegužės 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-265/2013; kt.). Taigi, remiantis CMR konvencijos 27 straipsnio 1 dalimi, reglamentuojančia mokėtinas palūkanas tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties atveju, yra pagrindas konstatuoti ieškovo teisę gauti iš atsakovo 5 procentų procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Atsižvelgiant į tai, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė palūkanas reglamentuojančias materialiosios teisės normas, apeliacinės instancijos teismas sprendžia patikslinti pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį dėl palūkanų priteisimo, sumažinant ieškovui iš atsakovo priteistas 6 procentų metines procesines palūkanas iki 5 procentų metinių procesinių palūkanų nuo priteistos 345,28 Lt (100€) sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2013 m. kovo 3 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CMR konvencijos 27 straipsnio 1 punktas).

40Apibendrinus išdėstytą, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad apeliaciniuose skunduose nurodytais argumentais nėra pagrindo naikinti pirmosios instancijos teismo sprendimo bei priimti naują sprendimą, todėl sprendimas iš esmės paliktinas nepakeistas (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 328 straipsnis), patikslinant priteistų palūkanų dydį procentine išraiška.

41Dėl kitų apeliacinio skundo argumentų apeliacinės instancijos teismas nepasisako, nes jie neįtakoja skundžiamo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo. Pažymėtina, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą, juolab, kad apeliacinės instancijos teismas iš esmės pritaria žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010).

42Vilniaus apygardos teismas, vadovaujantis CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, CPK 328 straipsniu,

Nutarė

43palikti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. gegužės 12 d. sprendimą nepakeistą, patikslinant sprendimo dalį dėl metinių palūkanų priteisimo – iš atsakovo UAB „MV Logistics“ priteistas ieškovui UAB „Transporto lyga“ 6 procentų metines procesines palūkanas nuo priteistos 345,28 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2013 m. kovo 3 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo sumažinti iki 5 procentų metinių procesinių palūkanų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjas Antanas... 2.
  1. Ginčo esmė
...
3. ieškovas pateikė ieškinį, prašydamas priteisti iš atsakovo 345,28 Lt... 4. Atsakovas pateikė teismui atsiliepimą į ieškinį, kuriuo su ieškiniu... 5. Ieškovo atstovė teismo posėdžio metu ieškinį palaikė, prašė jį... 6. Atsakovas apie paskirtą parengiamąjį posėdį buvo informuotas tinkamai,... 7. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. gegužės 12 d. sprendimu ieškinį... 8. Teismas nustatė, kad byloje kilo ginčas dėl atsiskaitymo pagal pervežimo... 9. Dėl palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų teismas konstatavo, kad ieškinio... 10. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 11. Apeliantas (atsakovas) UAB „MV Logistics“ pateikė apeliacinį skundą,... 12. Nurodė, kad pirmosios instancijos teismas pažeidė procesinės teisės... 13. Ieškovas pateikė atsileipimą į apeliacinį skundą, prašydamas skundą... 14. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame... 15. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad ieškovas (vežėjas) ir atsakovas... 16. Dėl bylos išnagrinėjimo atsakovui nedalyvaujant... 17. Ieškinys teismui pareikštas teismų sistemos elektronine sistema (b.l. 1).... 18. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2012 m. gruodžio 13 d.... 19. Nagrinėjamu atveju LITEKO duomenys patvirtina, kad apeliantas yra susikūręs... 20. Šiuo atveju apeliantas nurodė, kad prisijungė prie LITEKO VEP posistemio per... 21. Apibendrinus išdėstytą, spręstina, kad šiuo atveju apeliantas (atsakovas),... 22. Taip pat apeliantas teigia, jog pirmosios instancijos teismas negalėjo pereiti... 23. Nustatyta, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-04-15 nutartimi buvo... 24. Atsižvelgiant į tai, kad nagrinėjamu atveju ieškovas neprašė priimti... 25. Dėl skolos priteisimo... 26. 2013-12-04 pervežimo sutarties 3.5 punktas nustato: „Laiku nepateikus... 27. Tam, kad būtų konstatuota, jog pervežime dalyvaujantys asmenys yra vienos... 28. Iš CMR važtaraščio nustatyta, kad ieškovas krovinį pasikrovė 2013-12-11... 29. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad CMR konvencija turi būti taikoma... 30. Atsižvelgiant į tai, kad šalys sudarė krovinio pervežimo sutartį, kurios... 31. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 6.808 straipsnio 1 dalyje,... 32. Ieškovas neįvykdė prievolės tinkamai, kadangi pristatė krovinį į Minsko... 33. Apeliantas įrodinėja, kad dėl ieškovo kaltės krovinys laiku nebuvo... 34. Apeliantas įrodinėja, kad teismas nenustatinėjo krovinio pavėlavimo... 35. Iš šalių elektroninio susirašinėjimo nustatyta, kad 2013-12-16, 10:51 val.... 36. Nustatyta, kad 2013-12-30 pretenzijoje apeliantas nurodė, kad patyrė 100 €... 37. Dėl palūkanų priteisimo... 38. Nagrinėjamoje byloje ieškovo prašymu teismas, vadovaudamasis CK 6.210... 39. CMR konvencijos 27 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad pagal sutartį... 40. Apibendrinus išdėstytą, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad... 41. Dėl kitų apeliacinio skundo argumentų apeliacinės instancijos teismas... 42. Vilniaus apygardos teismas, vadovaujantis CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,... 43. palikti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. gegužės 12 d. sprendimą...