Byla eB2-747-658/2018
Dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Soneda“ veiklos pripažinimo pasibaigusia dėl bankroto

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Nerijus Meilutis, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs klausimą dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Soneda“ veiklos pripažinimo pasibaigusia dėl bankroto,

Nustatė

2Kauno apygardos teismo 2017 m. kovo 22 d. nutartimi UAB „Soneda“ iškelta bankroto byla, bankroto administratore paskirta UAB „BANKROTO DEPARTAMENTAS LT“. 2017 m. birželio 2 d. nutartimi patvirtintas įmonės kreditorių ir jų reikalavimų sąrašas, kuris 2017 m. lapkričio 10 d. nutartimi buvo patikslintas. 2017 m. rugpjūčio 16 d. nutartimi teismas atstatydino iš pareigų bankroto administratorę UAB „BANKROTO DEPARTAMENTAS LT“ ir bankroto administratoriumi paskyrė V. G.. 2017 m. rugpjūčio 31 d. nutartimi įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

3BUAB „Soneda“ bankroto administratorius pateikė teismui prašymą priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos nurodydamas, kad bankroto procedūra yra iš esmės baigta, o kreditorių susirinkimas priėmė sprendimą įpareigoti administratorių kreiptis į teismą dėl įmonės pabaigos.

4Kreditoriams apie teismo posėdį pranešta paskelbiant apie teismo posėdžio datą, laiką, vietą ir teismo sudėtį specialiame interneto tinklalapyje (CPK 133 straipsnio 3 dalis, 235 straipsnio 6 dalis). Taip pat kreditoriams apie teismo posėdžio laiką ir vietą pranešė bankroto administratorius ir pateikė teismui tai patvirtinančius įrodymus (2018 m. rugsėjo 14 d. el. laiškas; el. b. 1 T., b. l. 196).

5Kreditoriai iki posėdžio dienos jokių prašymų teismui nėra pareiškę.

6Prašymas tenkintinas.

7Įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 4 dalis numato, kad po to, kai bankroto administratorius pateikia šio įstatymo 31 straipsnio 8 punkte nustatytus dokumentus (likusio turto grąžinimo, nurašymo arba perdavimo aktus) ir Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento pažymą, teismas, nagrinėjantis įmonės bankroto bylą, priima sprendimą dėl įmonės pabaigos.

8Iš bylos duomenų, bankroto administratoriaus prašymo ir ataskaitos nustatyta, kad buvęs atsakovės vadovas S. K. perdavė administratoriui dalį įmonės dokumentų ir neperdavė jokio bendrovės turto. Buvęs vadovas nurodė, kad jam likusių dokumentų ir turto neperdavė prieš tai buvęs vadovas E. A.. Bendrovės veikla buvo susijusi su elektrinių buitinių aparatų arba prietaisų didmenine prekyba. Administratorius nustatė, kad BUAB „Soneda“ bankrotą nulėmė sukaupti per dideli įsipareigojimai.

9Administratorius patikrinęs perduotus įmonės dokumentus nenustatė ginčytinų sandorių ir tyčinio bankroto požymių, todėl nebuvo kreiptasi į teismą dėl tyčinio bankroto. Bankroto administratorius kreipėsi į Kauno apygardos teismą dėl 2015 m. vasario 27 d. UAB „Soneda“ akcijų pirkimo-pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia ir žalos atlyginimo iš buvusių akcininkų ir vadovo E. A.. Kauno apygardos teismas 2018 m. birželio 21 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-1165-254/2018 patvirtino tarp šalių sudarytą taikos sutartį, pagal kurią atsakovai BUAB „Soneda“ sumokėjo 10 000 Eur (el. b. 1 T., b. l. 173, 177).

10Bankroto bylos iškėlimo dieną įmonėje darbuotojų nebuvo, įmonė veiklos nevykdė. Registrų duomenimis įmonė nekilnojamųjų daiktų ir transporto priemonių neturėjo. Bankroto procedūros metu įmonė gavo 10 000 Eur, iš kurių buvo padengtos administravimo sąnaudos ir iš dalies administratoriaus atlyginimas, turto nurašymo ar perdavimo aktai nebuvo sudaryti, nes nebuvo realizuotas joks turtas. Byloje liko nepatenkinti 460 794,04 Eur dydžio finansiniai kreditorių reikalavimai.

11Bankroto administratoriaus pateikta Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento 2018 m. rugsėjo 19 d. pažyma Nr. (K.4)-AD5-4671 patvirtina, kad BUAB „Soneda“ su aplinkos apsaugos departamentu yra atsiskaičiusi.

12Kreditoriai iki šios dienos nėra pateikę teismui jokių argumentų ar įrodymų, jog bankroto procedūra negali būti baigiama ir yra aplinkybių, dėl kurių ji turėtų būti tęsiama.

13Teismui patikrinus Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų bazę nustatyta, jog bylų, kuriose BUAB „Soneda“ dalyvautų proceso šalimi, nėra.

14Sprendžiant dėl įmonės pabaigos teismas privalo patikrinti ar yra tiek formalusis, tiek materialusis pagrindas tokiam sprendimui priimti. Šiuo atveju matyti, jog formalusis pagrindas yra. Sprendžiant dėl materialiojo pagrindo buvimo spręstina, jog teismas gali priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos tik tuo atveju, kai nelieka abejonių, jog atlikti visi įstatyme numatyti būtinieji bankroto proceso darbai, tinkamai pabaigtos bankroto procedūros ir išnaudotos visos galimybės kuo daugiau patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių finansinius reikalavimus (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. sausio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-213/2007; 2013 m. balandžio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1428/2013; 2013 m. spalio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-2224/2013, ir kt.). Konkrečiai tai reiškia, jog teismas turi įsitikinti, ar iš tiesų egzistuoja objektyvios faktinės prielaidos, suponuojančios, kad kreditorių reikalavimai galėtų būti patenkinti didesne apimtimi, jeigu administratorius atliktų papildomus veiksmus, susijusius su bankrutavusios įmonės bankroto procedūrų vykdymu. Šiuo atveju, teismo vertinimu, byloje nėra įrodymų, jog įmonė turėtų daugiau turto ar kad būtų sandorių, kuriuos nuginčijus to turto daugiau atsirastų. Todėl atsižvelgiant į aukščiau paminėtas aplinkybes spręstina, jog yra ir materialusis pagrindas pripažinti įmonę pasibaigusia.

15Be to pažymėtina, jog vien tik formalus bankroto procedūrų tęsimas (nesant prima facie įrodymų dėl egzistavimo realios galimybės tokiu būdu patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių reikalavimus didesne apimtimi) neužtikrintų nei kreditorių, nei skolininko interesų apsaugos, o atskirais atvejais pažeistų ir bankroto proceso tikslus (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. kovo 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-979/2014; 2007 m. sausio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-213/2007).

16Taigi esant tokioms aplinkybėms yra pagrindas konstatuoti, jog administratorius atliko visus procedūrinius veiksmus, būtinus užbaigti bankroto procedūrą ĮBĮ 32 straipsnyje nustatytu pagrindu ir pripažinti įmonės veiklą pasibaigusia, o byloje esantys ir ištirti įrodymai nesudaro pagrindo konstatuoti, jog bankroto procedūrą būtų tikslinga tęsti. Todėl priimtinas sprendimas dėl įmonės pabaigos (ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalis).

17Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 268, 270 straipsniais,

Nutarė

18pripažinti bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Soneda“ (juridinio asmens kodas ( - )) veiklą pasibaigusia likvidavus dėl bankroto.

19Įpareigoti bankroto administratorių atlikti veiksmus, numatytus ĮBĮ 32 straipsnio 5 dalyje.

20Įpareigoti bankroto administratorių sprendimo kopiją įteikti kreditoriams.

21Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Nerijus Meilutis,... 2. Kauno apygardos teismo 2017 m. kovo 22 d. nutartimi UAB „Soneda“ iškelta... 3. BUAB „Soneda“ bankroto administratorius pateikė teismui prašymą priimti... 4. Kreditoriams apie teismo posėdį pranešta paskelbiant apie teismo posėdžio... 5. Kreditoriai iki posėdžio dienos jokių prašymų teismui nėra pareiškę.... 6. Prašymas tenkintinas.... 7. Įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 4 dalis numato, kad po to, kai... 8. Iš bylos duomenų, bankroto administratoriaus prašymo ir ataskaitos... 9. Administratorius patikrinęs perduotus įmonės dokumentus nenustatė... 10. Bankroto bylos iškėlimo dieną įmonėje darbuotojų nebuvo, įmonė veiklos... 11. Bankroto administratoriaus pateikta Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos... 12. Kreditoriai iki šios dienos nėra pateikę teismui jokių argumentų ar... 13. Teismui patikrinus Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų... 14. Sprendžiant dėl įmonės pabaigos teismas privalo patikrinti ar yra tiek... 15. Be to pažymėtina, jog vien tik formalus bankroto procedūrų tęsimas (nesant... 16. Taigi esant tokioms aplinkybėms yra pagrindas konstatuoti, jog... 17. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32... 18. pripažinti bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Soneda“... 19. Įpareigoti bankroto administratorių atlikti veiksmus, numatytus ĮBĮ 32... 20. Įpareigoti bankroto administratorių sprendimo kopiją įteikti kreditoriams.... 21. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...