Byla e2-3183-904/2018
Dėl nepagrįsto praturtėjimo, trečiasis asmuo M. J

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmų teisėjas Mantas Ūsas,

2sekretoriaujant Neringai Dužinienei,

3dalyvaujant ieškovui R. J., jo atstovei advokatei Saulenai Gasiūnienei, atsakovei N. J., jos atstovei advokatei K. Ž., trečiajam asmeniui M. J.,

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo R. J., atstovaujamo advokatės Saulenos Gasiūnienės, ieškinį atsakovei N. J. dėl nepagrįsto praturtėjimo, trečiasis asmuo M. J..

5Teismas

Nustatė

6pagal ieškovo patikslintą ieškinį teisme iškelta civilinė byla. Ieškovas patikslintu ieškiniu pareiškė reikalavimus: 1) priteisti iš atsakovės ieškovo naudai 3650 Eur nepagrįstai sutaupytų lėšų; 2) priteisti iš atsakovės ieškovo naudai 5 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo 2016 m. gruodžio 1 d. iki kreipimosi į teismą dienos – 212,92 Eur; 3) priteisti iš atsakovės ieškovo naudai 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo kreipimosi į teismą dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; 4) priteisti iš atsakovės ieškovo naudai visas jo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Reikalavimo pagrindu nurodė aplinkybes, kad ieškovas ir atsakovė yra buvę sutuoktiniai. Teismo sprendimu (apygardos teismui šio sprendimo dalies nepakeitus) iš atsakovės buvo priteistas išlaikymas nepilnamečiam sūnui M. J., mokamas periodinėmis išmokomis po 150 Eur kas mėnesį nuo 2014 m. lapkričio 20 d. iki sūnaus pilnametystės, šių lėšų tvarkytoju buvo paskirtas ieškovas. Atsakovė išlaikymo teikimo pareigos nevykdė, todėl ieškovas už atsakovę dengė išlaikymo sumą vaikui, todėl ieškovas įvykdęs už atsakovę pareigą teikti išlaikymą vaikui, turi teisę šią pinigų sumą atgauti, t. y. atsakovė savo veiksmais, tyčia neteikdama išlaikymo sūnui, praturtėjo ieškovo sąskaita, kadangi jis už ją įvykdė prievolę sūnui. Išlaikymas buvo priteistas nuo 2014 m. lapkričio 20 d. iki 2016 m. gruodžio 1 d. (sūnaus pilnametystės), atsakovė per nurodytą laikotarpį sutaupė 3650 Eur.

72018 m. vasario 13 d. nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės – areštuotas atsakovės turtas.

82018 m. vasario 27 d. teisme priimtas trečiojo asmens M. J. atsiliepimas į patikslintą ieškinį, kuriame nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, kadangi mama (atsakovė) jo išlaikymui skirtus pinigus pervesdavo tiesiogiai į jo banko sąskaitą, arba seseriai, kuri pinigus atiduodavo jam. Nurodė, kad nei vienas iš tėvų nėra jam skolingi išlaikymui skirtų lėšų. Teismas nustatė jo gyvenamąją vietą su tėvu, tačiau realiai gyveno vienas, kadangi tėvas dažnai išvykdavo į komandiruotes, jam tuo metu padėdavo sesuo. Tėvas žinojo, jog mama jam skirtus pinigus perveda į jo sąskaitą, tėvas pretenzijų dėl to nereiškė. Tėvas jam taip pat teikė išlaikymą, palikdavo savaitei 20-30 Eur.

9Atsakovė N. J., atstovaujama advokatės K. Ž., atsiliepimu į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, prašė ieškinį atmesti ir priteisti iš ieškovo visas jos patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad išlaikymo pareigą sūnui iki jo pilnametystės vykdė tinkamai, todėl ieškovo nurodyti argumentai apie nepagrįstą atsakovės praturtėjimą yra nepagrįsti. Atsakovė dar iki nutraukiant santuoką su ieškovu, pervesdavo išlaikymą sūnui į jo sąskaitą, arba į dukros sąskaitą, taip buvo daroma dėl to, kad ieškovas dirbo tolimųjų reisų vairuotoju, dažnai nebūdavo namuose. Ieškovas žinojo apie atsakovės teikiamą išlaikymą sūnui, pervedant pinigus į sūnaus sąskaitą, pretenzijų dėl to nereiškė. Ieškovas ieškinį pateikė teismui tik todėl, kad ieškovui laiku nesumokėjus priteistos kompensacijos, atsakovė kreipėsi dėl priverstinio kompensacijos išieškojimo. Nepagrįsto praturtėjimo institutas šiuo atveju negali būti taikomas, nes atsakovė nėra gavusi jokio turto iš ieškovo, ar sutaupiusi lėšų. Pateikti bankiniai išrašai patvirtina, kad atsakovė sūnaus išlaikymui skyrė 6050,50 Eur, nors pagal teismo sprendimą turėjo skirti tik 3650 Eur. Kadangi išlaikymo gavėjas yra vaikas, todėl nėra pagrindo pripažinti, kad teikdama išlaikymą tiesiogiai sūnui, atsakovė nevykdė pareigos išlaikyti vaiką ir šią pareigą vykdė tik ieškovas. Be to, pažymėjo, jog ieškiniui pareikšti turėtų būti taikomas 3 metų senaties terminas, t. .y ieškovas galėtų reikšti reikalavimą tik už laikotarpį nuo 2015 m. sausio 29 d, kadangi pirminis ieškinys pareikštas 2018 m. sausio 29 d., tačiau ir tokiu atveju reikalavimas atmestinas, nes kaip nurodyta atsakovė priteistą išlaikymą sumokėjo.

10Teismo posėdyje ieškovas R. J. prašė ieškinį tenkinti. Paaiškino, kad sūnaus gyvenamoji vieta, teismo sprendimu, buvo nustatyta su juo, atsakovė įpareigota mokėti išlaikymą sūnui. Atsakovė pinigų sūnaus išlaikymui nemokėjo, žinojo, kad kartais atsakovė sūnui pervesdavo pinigų į jo sąskaitą, sąskaitą atidarė pats, kadangi kai išvykdavo į komandiruotes nenorėjo palikti vaikų be pinigų, jei kelionėje užtrukdavo. Prie sūnaus sąskaitos priėjimo neturėjo, santykiai su abiem vaikais geri, gautais pinigais sūnus disponuodavo pats. Dėl sūnaus gautų pinigų iš motinos nesidomėjo, vaikui pakakdavo tiek kiek jis duodavo. Dėl dukrai pervedamų piniginių sumų sūnaus išlaikymui nežinojo, dukra jam to nesakė. Ieškovas sūnui teikė apie 300 Eur išlaikymą per mėnesį, per banką, grynais pinigais, įskaitant mokėjimus už butą. Papildomai nurodė, kad atsakovei pasikreipus į antstolį dėl priverstinio kompensacijos išieškojimo, jis kreipėsi į antstolius dėl išlaikymo įsiskolinimo išieškojimo, tačiau byla buvo užbaigta sūnui parašius pareiškimą, jog atsakovė nėra skolinga. Sūnus gyveno bute Judrėnuose, o pats gyveno Rietave, sūnų lankydavo grįžęs iš reiso, reise būdavo apie pusę savaitės. Vaikas pats priimdavo sprendimus dėl rūbų ar daiktų įsigijimo, vaikui užteko visko, per mėnesį jis savo poreikiams išleisdavo apie 400-500 Eur per mėnesį, vaikas pats dirbo, gaudavo per mėnesį apie 400-500 Eur darbo užmokesčio, kad mama skirdavo pinigų vaikui žinojo, tačiau kokios sumos buvo nežino.

11Teismo posėdžio metu ieškovo R. J. atstovė advokatė Saulena Gasiūnienė prašė ieškinį tenkinti. Papildomai paaiškino, kad atsakovė savavališkai nusprendė išlaikymui skirtas lėšas pervesti į sūnaus ar į dukros sąskaitą, išlaikymo dydį nustatė pati, todėl atsakovės pervedami pinigai sūnui laikytini smulkioms reikmės skirti pinigai, kuriuos pats sūnus sprendė kur išleisti. Pažymėjo, kad ieškovas sūnų išlaikė vienas, tokiu būdu atsakovė nesąžiningai praturtėjo ieškovo sąskaita.

12Teismo posėdžio metu atsakovė N. J. prašė ieškinį atmesti. Paaiškino, kad su vaikais visada bendravo, buvo savaičių kai ieškovas neduodavo pinigų vaikams, tai vaikams duodavo ji, kartais savaitei ieškovas vaikui palikdavo 20-30 Eur, pervesdavo dukrai į sąskaitą, kad sūnus gavęs pinigus jų nederamai neišleistų. Sūnus dirbo ir mokėsi, dirbdavo naktimis. Ieškovas reisuose būdavo apie savaitę laiko. Ieškovas visada galėjo pažiūrėti vaiko sąskaitą, stebėti kur vaikas išleidžia pinigus. Pretenzijas dėl sūnaus išlaikymo ieškovas pradėjo reikšti jai pasikreipus į antstolius dėl kompensacijų išieškojimo. Paaiškino, kad jei ji būtų atsisakiusi kompensacijos, pagal ieškovo pasiūlymą, jis nebūtų reiškęs pretenzijų dėl vaiko išlaikymo. Į užsienį darbo reikalais vyko ir šiuo metu vyksta periodiškai. Kartais pinigus pervesdavo dukrai, jog ši kontroliuotų brolį, jei ji būdavo išvykusi į užsienį, žino, kad dukra perduodavo pinigus broliui.

13Teismo posėdžio metu atsakovės N. J. atstovė advokatė K. Ž. prašė ieškinį atmesti. Paaiškino, kad tarp šalių buvo susitarimas dėl išlaikymo mokėjimo sūnui į sąskaitą; sūnus patvirtino, kad toks susitarimas buvo. Ieškovo pareikštas ieškinys yra susijęs su teismų priteistos kompensacijos už ieškovui tekusios didesnės turto dalies priteisimo atsakovei sumokėjimo. Atsakovei pasikreipus dėl priverstinio kompensacijos išieškojimo, ieškovas kreipėsi dėl išlaikymo įsiskolinimo priteisimo. Ieškovas siūlė atsakovei spręsti ginčus taikiai, t. y. jai atsisakant priteistos kompensacijos, jam atsisakant reikalavimo dėl išlaikymo įsiskolinimo sūnui priteisimo, tačiau atsakovė negali atsisakyti tokio reikalavimo, kadangi išlaikymui skirti pinigai yra vaiko pinigai. Nurodė, kad atsakovė nėra gavusi iki šiol visos jai priteistos kompensacijos dydžio. Sūnaus M. J. poreikiai buvo patenkinti.

14Trečiasis asmuo M. J. posėdžio metu nurodė, jog prašo ieškinį atmesti. Paaiškino, kad po teismo sprendimo, jis mokėsi Klaipėdoje ir gyveno ten, savaitgaliais grįždavo į Judrėnus, tėtis po darbų irgi grįždavo. Po skyrybų mama nenorėjo bendrauti su tėčiu, todėl prašė paklausti tėčio ar ji gali išlaikymą mokėti jam (vaikui), tėtis sutiko. Pinigus vesdavo ir seseriai, nes ji buvo vyresnė, mama būdavo užsienyje, ne visada galėjo pervesti pinigus, sesuo bankomate nuimdavo pinigus, duodavo jam. Dirbti pradėjo 17 metų, pinigų užtekdavo. Banko sąskaitą atidarė tėtis, jis tik klausdavo ar mama duodavo pinigų, tačiau nesidomėjo, kiek ir kur pinigus išleidžia. Sesuo pinigus perduodavo grynais pinigais arba pavedimu. Į savaitę tėtis duodavo 20-30 Eur, per mėnesį susidarydavo apie 150 Eur, komunalinius patarnavimas tėtis apmokėdavo, niekada jo pinigų šioms paslaugoms apmokėti neprašydavo, buvo atvejų kai paslaugas (interneto) apmokėjo sesuo. Baigusi mokyklą sesuo lankė stiuardesės kursus Vilniuje, grįžusi gyveno Judrėnuose, kai sesuo gyvendavo Vilniuje ji pinigus pervesdavo bankiniu pavedimu.

15Patikslintas ieškinys atmestinas.

16Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų nustatytos faktinės bylos aplinkybės. Klaipėdos rajono apylinkės teismo (dabar Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmų) 2016 m. balandžio 5 d. sprendimu buvo nutraukta santuoka tarp ieškovo ir atsakovės, padalintas turtas, priteista kompensacija, sūnaus gyvenamoji vieta nustatyta su ieškovu, iš atsakovės priteistas išlaikymas sūnui, mokamas po 150 Eur kas mėnesį nuo 2014 m. lapkričio 20 d. iki sūnaus pilnametystės, vaikui skirtų lėšų tvarkytoju paskirtas ieškovas, priteistos bylinėjimosi išlaidos, padalintos prievolės kreditoriams.

17Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. spalio 20 d. sprendimu Klaipėdos rajono apylinkės teismo (dabar Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmų) 2016 m. balandžio 5 d. sprendimas pakeistas (pakeista dalis dėl santuokos nutraukimo, padidinta kompensacija ieškovei už atsakovui tenkančią didesnę turto dalį, klausimas dėl dukros išlaikymo priteisimo grąžintas pirmos instancijos teismui nagrinėti iš naujo).

18Iš Gyventojų registro išrašo nustatyta, kad atsakovė nuo 1998 m. gruodžio 7 d. deklaruoja gyvenamąją vietą Mokyklos g. 6-3, Judrėnų mstl., Judrėnų mstl., Klaipėdos r.

19Iš Gyventojų registro išrašo nustatyta, kad M. J. nuo 1998 m. gruodžio 7 d. deklaruoja gyvenamąją vietą Mokyklos g. 6-3, Judrėnų mstl., Judrėnų mstl., Klaipėdos r.

202016 m. balandžio 6 d. Klaipėdos rajono apylinkės teismas išdavė vykdomąjį raštą dėl teismo sprendimo, kuriuo nepilnamečio M. J. gyvenamoji vieta nustatyta su ieškovu, iš atsakovės priteistas išlaikymas sūnui M. J. mokamas periodinėmis išmokomis po 150 Eur kas mėnesį nuo 2014 m. lapkričio 20 d. iki sūnaus pilnametystės, nepilnamečio išlaikymui skirtų lėšų tvarkytoju paskirtas ieškovas, sprendimas vykdytinas skubiai.

212017 m. rugpjūčio 29 d. prašymų dėl vykdomo dokumento pateikimo ieškovas kreipėsi į antstolį Aleksandrą Selezniovą, jog būtų priimtas vykdymui vykdomasis raštas išduotas 2016 m. balandžio 6 d. Klaipėdos rajono apylinkės teismo dėl išlaikymo išieškojimo iš skolininkės (atsakovės).

22Iš antstolių Aleksandro Selezniovo ir Santos Selezniovienės kontorai 2017 m. rugsėjo 7 d. pateikto M. J. prašymo nustatyta, kad M. J. pretenzijų dėl išlaikymo įsiskolinimo N. J. neturi, prašo vykdomąją bylą užbaigti.

232017 m. rugsėjo 27 d. antstolio Aleksandro Selezniovo patvarkymu dėl vykdomosios bylos nutraukimo, vykdomoji byla nutraukta išieškotojui atsisakius išieškojimo. Išieškotojas – ieškovas, skolininkė – atsakovė.

24Pateikti ieškovo banko sąskaitos išrašai patvirtinta, kad laikotarpiu nuo 2014 m. lapkričio 20 d. iki 2016 m. lapkričio 20 d. ieškovas sūnui M. J. pervedė viso 840 Eur, pavedimo paskirtyje nurodyta „pavedimas vaikų išlaikymui“.

25Pateikti atsakovės banko sąskaitos išrašai patvirtinta, kad laikotarpiu nuo 2014 m. lapkričio 1 d. iki 2017 m. sausio1 d. atsakovė sūnui M. J. pervedė viso 2167,50 Eur, pavedimo paskirtyje nurodyta „sąskaitos papildymas; vaiko išlaikymui“. Laikotarpiu nuo 2014 m. lapkričio 1 d. iki 2016 m. gruodžio 31 d. atsakovė į dukros V. J. sąskaitą pervedė 3883 Eur, pavedimo paskirtyje nurodyta „išlaikymui M. J.“.

26Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2006 m. sausio 16 d. nutarime nurodė, jog teismo priedermė teisingai išspręsti bylą ir nustatyti objektyvią tiesą kyla iš Konstitucijos. Taigi teismas, nagrinėdamas konkrečią bylą, turi siekti nustatyti tikrąją tiesą, išsamiai, visapusiškai ir objektyviai ištirdamas ir įvertindamas tos konkrečios bylos faktus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. birželio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr.3K-295-2006). Teismo funkcija – tirti ir vertinti šalių pateiktus įrodymus ir padaryti išvadą apie įrodinėjimo dalyką sudarančių faktinių aplinkybių buvimą ar nebuvimą. Tam tikrų faktinių aplinkybių buvimą civilinio proceso tvarka teismas konstatuoja tais atvejais, kai jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. sausio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-18/2008). Pažymėtina, kad pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 176 straipsnio 1 dalį įrodinėjimo tikslas – tai teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja, t. y. faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų, kuriuos visapusiškai, laikydamasis įrodymų vertinimo taisyklių, įvertino teismas, pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas, kad faktas buvo. Pagal bendrąją įrodinėjimo taisyklę kiekviena šalis turi įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi savo reikalavimams bei atsikirtimams pagrįsti, išskyrus aplinkybes, kurių nereikia įrodinėti (CPK 12, 178 straipsniai). Šaliai neįvykdžius įrodinėjimo pareigos, teismas gali pripažinti neįrodytomis aplinkybes, kuriomis ji remiasi. CPK 185 straipsnyje nustatyta, kad teismas įvertina įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais; jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios, išskyrus CPK nustatytas išimtis. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad teismas, įvertindamas įrodymus, turi įvertinti kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę ir iš įrodymų viseto duomenų padaryti išvadas. Labai svarbu, kad faktiniai duomenys (informacija) būtų patikimi. Įrodymų patikimumą patvirtina faktinių duomenų (informacijos), gautų iš keleto įrodinėjimo priemonių, tapatumas. Sprendžiant vieno ar kito įrodymo patikimumo klausimą, labai svarbu išsiaiškinti, ar nėra prieštaravimų tarp faktinių duomenų, gautų iš tos pačios rūšies ar skirtingų įrodinėjimo priemonių. Vertindamas įrodymų visetą, teismas turi įsitikinti, kad pakanka duomenų išvadai, jog tam tikri faktai egzistavo arba neegzistavo, kad nėra esminių prieštaravimų, paneigiančių tokias išvadas. Teismas, vertindamas įrodymus, turi vadovautis ne tik įrodinėjimo taisyklėmis, bet ir logikos dėsniais, pagal vidinį įsitikinimą padaryti nešališkas išvadas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. vasario 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-98/2008; 2008 m. rugsėjo 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-409/2008; 2010 m. liepos 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2010; kt.).

27Dėl nepagrįsto praturtėjimo.

28Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.237 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad asmuo, kuris be teisinio pagrindo savo veiksmais ar kitokiu būdu tyčia ar dėl neatsargumo įgijo tai, ko jis negalėjo ir neturėjo gauti, privalo visa tai grąžinti asmeniui, kurio sąskaita tai buvo įgyta, išskyrus šio kodekso nustatytas išimtis. Nepagrįstas praturtėjimas reglamentuojamas CK 6.242 straipsnyje, kurio normų paskirtis – įgyvendinti bendrąją taisyklę, kad niekas negali nepagrįstai praturtėti kito asmens sąskaita. Nurodytame straipsnyje nustatytos sąlygos, kurios būtino konstatuoti, kad asmuo nepagrįstai praturtėjo ir turi prievolę už praturtėjimą atlyginti kitam asmeniui, kurio sąskaita tai įvyko. Nepagrįsto praturtėjimo institutas taikomas ne tik tais atvejais, kai asmuo nepagrįstai gauna turtą, bet ir tais, kai praturtėjama nepagrįstai sutaupius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002 m. lapkričio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1318/2002; 2003 m. birželio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-693/2003; 2006 m. kovo 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-192/2006).

29Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad, tenkinant ieškinį dėl nepagrįsto praturtėjimo turi būti nustatytos nepagrįsto praturtėjimo prielaidos. Pirma, turi būti nustatyta, ar atsakovas yra praturtėjęs dėl ieškovo veiksmų. Antra, turi būti nustatytas atsakovo praturtėjimą atitinkantis ieškovo turto sumažėjimas (atsakovas turi būti praturtėjęs ieškovo sąskaita). Nepagrįsto praturtėjimo priteisimas negalimas, kai dėl vieno asmens praturtėjimo niekas nepatiria nuostolių. Trečia, turi būti priežastinis ryšys tarp ieškovo turto sumažėjimo ir atsakovo praturtėjimo. Ketvirta, atsakovo praturtėjimui neturi būti teisinio pagrindo (įstatymo, sutarties ir kt.). Penkta, nepagrįstas praturtėjimas turi egzistuoti pareiškiant ieškinį. Šešta, šalis, kurios turtas sumažėjo, neturi būti prisiėmusi nuostolių atsiradimo rizikos. Septinta, ieškovas turi negalėti apginti savo pažeistos teisės kitais gynybos būdais, t. y. nepagrįsto praturtėjimo instituto negalima taikyti kaip priemonės, kuria būtų siekiama išvengti kitų CK normų taikymo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. balandžio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-196/2011). Taigi, remiantis aptartu teisniu reglamentavimu bei Kasacinio teismo praktika, nepagrįsto praturtėjimo institutas savo prigimtimi yra subsidiarus kitų civilinės teisės gynimo būdų atžvilgiu, t. y. jis gali būti taikomas tik tada, kai civilinių teisių negalima apginti kitais teisių gynimo būdais – taikant restituciją, vindikaciją, priteisiant nuostolius, įpareigojant prievolę įvykdyti natūra, taikant sutarčių, deliktų ar daiktinės teisės gynimo būdus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. gruodžio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-569/2009; 2010 m. balandžio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-90/2010; kt.). Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad konstatuoti, jog asmuo nepagrįstai praturtėjo, galima tik nustačius šias sąlygas: 1) nėra įstatymo arba sandorio, iš kurių atsiranda prievolė; 2) kreditoriaus veiksmai, kuriais skolininkas gavo turtą, yra teisėti; 3) turto negalima išreikalauti kitais civilinių teisių gynybos būdais (taikant restituciją, vindikaciją); 4) kreditorius atliko veiksmus išimtinai savo interesais ir savo rizika. Jeigu asmuo gauna turtą pagal įstatymą ar sutartį, tokiems teisiniams santykiams nepagrįsto praturtėjimo ar turto gavimo teisės normos netaikomos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-02-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-140/2006; 2008-03-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-166/2008; 2011-10-10 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-372/2011).

30Nagrinėjamu atveju ginčas tarp šalių kilo dėl to ar atsakovė tiesiogiai pervesdama išlaikymui skirtas lėšas į sūnaus sąskaitą, pervesdama jam skirtas lėšas jo seseriai – įvykdė teismo sprendimu priskirtą pareigą išlaikyti sūnų, ar atsakovė tokiu būdu nepagrįstai praturtėjo ieškovo sąskaita, ieškovui vienam vykdžius prievolę išlaikyti sūnų už abu tėvus.

31Teismo vertinimu šioje byloje yra svarbus trečiojo asmens – ginčo šalių sūnaus parodymai. Posėdžio metu ir atsiliepime trečiasis asmuo nurodė, kad jokių pretenzijų mamai – atsakovei neturi, jam buvo skiriamas išlaikymas iš abiejų tėvų, jo visi poreikiai buvo patenkinti, išlaikymo stygiumi sūnus nesuskundė. Išklausęs ginčo šalis, įvertinęs byloje surinktą medžiagą bei įvertinęs aukščiau išdėstytą teisinį reguliavimą bei teismų praktiką, daro išvadą, kad šiuo atveju labiau tikėtina tai, kad mama – atsakovė teikdama išlaikymą tiesiogiai sūnui, ar per dukrą vykdė tarp buvusių sutuoktinių sudarytą susitarimą. Kartu teismas pažymi, nors susitarimas nebuvo įformintas, o buvo sudarytas žodžiu, tačiau posėdžio metu tiek trečiasis asmuo – šalių sūnus, tiek ieškovas patvirtino, kad žinojo, jog atsakovė perveda lėšas sūnui, jo išlaikymui, tačiau šių lėšų panaudojimu, jų dydžiu ieškovas nesidomėjo. Byloje surinkti įrodymai leidžia padaryti išvadą, kad atsakovė teikė išlaikymą sūnui, net didesnį nei jai buvo numatyta, t. y. atsakovė sūnui (ir per dukrą) pervedė 6050,50 Eur, tuo tarpu ieškovas reikalauja priteisti iš atsakovės 3650 Eur. Teismas atkreipia dėmesį ir tai, kad ieškovas būdamas rūpestingas tėvas nedėjo pastangų išsiaiškinti sūnaus gaunamų lėšų iš mamos dydžio, kaip šias lėšas sūnus naudoja. Pažymėtina ir tai, kad byloje pateiktas ieškovo banko sąskaitos išrašas patvirtina, kad sūnui per laikotarpį nuo 2014 m. lapkričio 20 d. iki 2016 m. lapkričio 20 d. pervedė 840 Eur, kitokių įrodymų, pagrindžiančių sūnui teiktą išlaikymą ieškovas neteikė.

32Atskiro vertinimo reikalauja ir tos aplinkybės, kurias išdėstė atsakovės atstovė, jog bylos atsiradimą, reikalavimų pareiškimą, lėmė tai, jog tarp šalių, buvusių sutuoktinių, buvo ir yra likusios nuoskaudos, likę neišspręsti priteistų kompensacijų išmokėjimo klausimai. Ieškovas nepaneigė aplinkybės, jog siūlė atsakovei susitarti, jog ji nereikalautų teismo sprendimu priteistos kompensacijos atlyginimo, o jis nereikalautų iš atsakovės nesumokėto sūnaus išlaikymo įsiskolinimo. Teismo vertinimu, tokių aplinkybių nenuginčijimas, leidžia padaryti išvadą, kad ieškovas reikšdamas ieškinį dėl nepagrįsto atsakovės praturtėjimo iš esmės galimai siekė sudaryti sau palankias derybines sąlygas, siekiant nemokėti atsakovei priteistos kompensacijos. Teismas pažymi, kad posėdžio metu atsakovė patvirtino, kad dalį kompensacijos iš ieškovo yra gavusi, tačiau tai nepaneigia aukščiau nustatytų aplinkybių.

33Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, ieškovui nepagrindus ieškinio reikalavimų dėl atsakovės nepagrįsto praturtėjimo, esant nenuginčytiems įrodymams, jog atsakovė teikė išlaikymą sūnui bei vadovaujantis protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principais, konstatuotina, kad ieškovo ieškinys atmestinas kaip nepagrįstas ir neįrodytas (CPK 178, 270 straipsniai).

34Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

35Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (Lietuvos Respublikos CPK 93 straipsnio 1 dalis). Ieškinį atmetus yra pagrindas iš ieškovo priteisti atsakovės turėtas bylinėjimosi išlaidas. Iš byloje pateikto 2018 m. birželio 1 d. pažymos dėl bylinėjimosi išlaidų pagrindimo nustatyta, kad atsakovė faktiškai patyrė 1200 Eur bylinėjimosi išlaidų ir pateikė patirtas išlaidas patvirtinančius įrodymus. Atsižvelgiant į išdėstytą, iš ieškovo atsakovės naudai priteistina 1200 Eur bylinėjimosi išlaidų už atsakovei suteiktą teisinę pagalbą (CPK 93, 98 straipsniai).

36Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, sudaro 7,22 Eur. Atsižvelgiant į tai, kad ieškinys atmestas, šios išlaidos valstybei priteistinos iš ieškovo.

37Vadovaudamasis išdėstytu ir CPK 259–260 268–270 straipsniais, teismas,

Nutarė

38ieškovo R. J. patikslintą ieškinį atmesti.

39Priteisti atsakovei N. J., asmens kodas ( - ) gyvenančiai ( - ), iš ieškovo R. J., asmens kodas ( - ) gyvenančio ( - ) 1200 Eur bylinėjimosi išlaidų.

40Priteisti iš ieškovo R. J., asmens kodas ( - ) 7,22 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu valstybei (įmokos kodas 5660). Įmokos mokėjimo kvitą apie sumokėtas pašto išlaidas valstybei yra būtina pateikti teismui.

41Sprendimui įsiteisėjus panaikinti 2018 m. vasario 13 d. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmų nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones.

42Sprendimas per 30 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmus.

Ryšiai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmų teisėjas Mantas Ūsas,... 2. sekretoriaujant Neringai Dužinienei,... 3. dalyvaujant ieškovui R. J., jo atstovei advokatei Saulenai Gasiūnienei,... 4. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 5. Teismas... 6. pagal ieškovo patikslintą ieškinį teisme iškelta civilinė byla. Ieškovas... 7. 2018 m. vasario 13 d. nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės –... 8. 2018 m. vasario 27 d. teisme priimtas trečiojo asmens M. J. atsiliepimas į... 9. Atsakovė N. J., atstovaujama advokatės K. Ž., atsiliepimu į ieškinį... 10. Teismo posėdyje ieškovas R. J. prašė ieškinį tenkinti. Paaiškino, kad... 11. Teismo posėdžio metu ieškovo R. J. atstovė advokatė Saulena Gasiūnienė... 12. Teismo posėdžio metu atsakovė N. J. prašė ieškinį atmesti. Paaiškino,... 13. Teismo posėdžio metu atsakovės N. J. atstovė advokatė K. Ž. prašė... 14. Trečiasis asmuo M. J. posėdžio metu nurodė, jog prašo ieškinį atmesti.... 15. Patikslintas ieškinys atmestinas.... 16. Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų nustatytos faktinės bylos... 17. Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. spalio 20 d. sprendimu Klaipėdos rajono... 18. Iš Gyventojų registro išrašo nustatyta, kad atsakovė nuo 1998 m. gruodžio... 19. Iš Gyventojų registro išrašo nustatyta, kad M. J. nuo 1998 m. gruodžio 7... 20. 2016 m. balandžio 6 d. Klaipėdos rajono apylinkės teismas išdavė... 21. 2017 m. rugpjūčio 29 d. prašymų dėl vykdomo dokumento pateikimo ieškovas... 22. Iš antstolių Aleksandro Selezniovo ir Santos Selezniovienės kontorai 2017 m.... 23. 2017 m. rugsėjo 27 d. antstolio Aleksandro Selezniovo patvarkymu dėl... 24. Pateikti ieškovo banko sąskaitos išrašai patvirtinta, kad laikotarpiu nuo... 25. Pateikti atsakovės banko sąskaitos išrašai patvirtinta, kad laikotarpiu nuo... 26. Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2006 m. sausio 16... 27. Dėl nepagrįsto praturtėjimo.... 28. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.237 straipsnio 1... 29. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad, tenkinant ieškinį dėl... 30. Nagrinėjamu atveju ginčas tarp šalių kilo dėl to ar atsakovė tiesiogiai... 31. Teismo vertinimu šioje byloje yra svarbus trečiojo asmens – ginčo šalių... 32. Atskiro vertinimo reikalauja ir tos aplinkybės, kurias išdėstė atsakovės... 33. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, ieškovui nepagrindus ieškinio... 34. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.... 35. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 36. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, sudaro 7,22 Eur.... 37. Vadovaudamasis išdėstytu ir CPK 259–260 268–270 straipsniais, teismas,... 38. ieškovo R. J. patikslintą ieškinį atmesti.... 39. Priteisti atsakovei N. J., asmens kodas ( - ) gyvenančiai ( - ), iš ieškovo... 40. Priteisti iš ieškovo R. J., asmens kodas ( - ) 7,22 Eur išlaidų, susijusių... 41. Sprendimui įsiteisėjus panaikinti 2018 m. vasario 13 d. Klaipėdos apylinkės... 42. Sprendimas per 30 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos...