Byla e2-46488-129/2015
Dėl įsiskolinimo priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Bronislava Todesienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Sostinės kreditai“ ieškinį atsakovui D. S. dėl įsiskolinimo priteisimo,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo 370,27 Eur kreditą, 99,98 Eur nesumokėtą dalį paskolos kainos (palūkanas), 17,64 Eur kompensacines palūkanas, 6,53 Eur delspinigius, 450 Eur žalą, 2,10 Eur apmokestinimą, 87,45 procentų sutartines palūkanas nuo 370,27 Eur kredito sumą nuo 2015 m. lapkričio 5 d. iki visiško prievolės įvykdymo, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškinys buvo priimtas 2015 m. lapkričio 6 d. teisėjos rezoliucija, ši diena laikoma bylos iškėlimo teisme diena (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 137 straipsnio 1 dalis).

3Atsakovui ieškinio su priedais kopijos bei teismo pranešimas įteikti CPK 130 straipsnyje nustatyta tvarka – viešo paskelbimo būdu 2015 m. lapkričio 20 d. (el. b. l. 31). Kadangi atsakovas nepateikė tinkamai įforminto atsiliepimo į pareikštą ieškinį per teismo nustatytą 14 dienų terminą, o ieškovas pareiškė prašymą priimti sprendimą už akių, yra visi CPK 142 straipsnio 4 dalyje, 285 straipsnyje numatyti pagrindai priimti sprendimą už akių.

4Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas UAB „Sostinės kreditai“ su atsakovu D. S. 2015 m. kovo 25 d. sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. 24328, pagal kurią atsakovui buvo suteiktas 450 Eur kreditas su 690,36 Eur bendra vartojimo kredito kaina, kurį jis turėjo grąžinti dalimis pagal grafiką iki 2016 m. kovo 25 d. (el. b. l. 11-14, 16-20). Kaip nurodo ieškovas, atsakovas laiku įmokų nemokėjo, todėl ieškovas kreipėsi į atsakovą su pretenzija, tačiau atsakovas į ieškovo pretenziją nereagavo. Pažymi, kad ieškovas liko skolingas 946,52 Eur sumą, kurią sudaro 370,27 Eur kreditas, 99,98 Eur nesumokėta dalis paskolos kainos (palūkanos), 17,64 Eur kompensacinės palūkanos, 6,53 Eur delspinigiai, 450 Eur žala, 2,10 Eur apmokestinimas (el. b. l. 14).

7Vartojimo kredito sutartimi kredito davėjas suteikia arba įsipareigoja suteikti kredito gavėjui vartojimo kreditą atidėto mokėjimo, paskolos forma arba kitokiu panašiu finansiniu būdu, išskyrus sutartis dėl nuolatinio tos pačios rūšies paslaugų teikimo ar tos pačios rūšies prekių tiekimo, kai kredito gavėjas už teikiamas paslaugas ar tiekiamas prekes moka dalimis jų teikimo ar tiekimo metu (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.886 straipsnio1 dalis). CK 6.870 straipsnio 1 dalis numato, kad paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus arba rūšies požymiais apibūdintus suvartojamuosius daiktus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą (paskolos sumą) arba tokį pat kiekį tokios pat rūšies ir kokybės kitų daiktų bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenumato ko kita. CK 6.38 straipsnis numato, jog prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis). Byloje nėra įrodymų, kad atsakovas būtų atsiskaitęs su ieškovu (CPK 178 straipsnis), todėl ieškovui iš atsakovo priteistinas 370,27 Eur negrąžintas kreditas ir 99,98 Eur nesumokėta dalis bendros vartojimo kredito kainos (CK 6.38 straipsnis, 6.59 straipsnis, 6.205 straipsnis, 6.256 straipsnio 1 dalis, 6.886 straipsnio 1 dalis, sutarties bendrųjų sąlygų 3.1.1, 7.5 punktai).

8Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 17,64 Eur kompensacines palūkanas ir 6,53 Eur delspinigius. Kaip matyti iš ieškovo pateiktos skolos detalizacijos, palūkanos ir delspinigiai paskaičiuoti už nuo 2015 m. liepos 25 d. iki 2015 m. spalio 25 d. nesumokėtas sumas. Tarp šalių sudarytos sutarties specialiosios sąlygose numatyta, kad pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais mokamos netesybos ir palūkanos – 87,45 procentų metinės palūkanos nuo sutartimi nustatytos kredito grąžinimo dienos iki realaus kredito gavėjo įsipareigojimo grąžinti kreditą įvykdymo, o kredito gavėjui laiku nesumokėjus palūkanų ar kitų mokėjimų pagal sutartį, kredito davėjo pareikalavus, jis privalo mokėti 0,05 procento dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą mokėti dieną nuo laiku nesumokėtų sumų (el. b. l. 11). Palūkanų bei delspinigių mokėjimas, praleistus terminus sumokėti įmokas, numatytas ir sutarties bendrųjų sąlygų 7.4, 7.7 punktuose (el. b. l. 19).

9Pažymėtina, kad tiek kompensuojamųjų palūkanų, tiek netesybų (delspinigių) tikslas yra kompensuoti dėl prievolės neįvykdymo patirtus nuostolius, tai abu kartu šie institutai negali būti taikomi, nes tai reikštų dvigubą skolininko nubaudimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. gruodžio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-560/2014). Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad sprendžiant palūkanų ir netesybų santykį jų išieškojimo atveju, vadovaujamasi bendrąja nuostata, jog neteisinga reikalauti priteisti ir palūkanas, ir netesybas, nes tai reikštų dvigubos atsakomybės taikymą skolininkui, o kreditorius nepagrįstai praturtėtų. Kasacinio teismo praktikoje suformuota taisyklė, kad kai palūkanos atlieka ne atlyginimo (mokėjimo, pelno) funkciją, o nuostolių kompensavimo, ir tampa skolininko atsakomybės forma, iš skolininko negalima papildomai priteisti netesybų. Nuostoliai, kuriuos jau kompensuoja palūkanos, apima netesybas, t. y. netesybos įskaitomos į nuostolius, šiuo atveju – į kompensuojamųjų palūkanų dydį (CK 6.73 straipsnio 1 dalis, 6.258 straipsnio 2 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. rugsėjo 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-830/2003). Taigi, jeigu prievolės įvykdymo termino praleidimo atveju šalys susitaria ir dėl netesybų, ir dėl kompensuojamųjų palūkanų, priteisiant pagal tokius reikalavimus, mažesnioji suma įskaitoma į didesniąją. Kai kreditorius iš skolininko reikalauja ir kompensuojamųjų palūkanų, ir netesybų, ir kitų nuostolių, palūkanos ir netesybos, priklausomai nuo to, kuri suma didesnė, įskaitomos viena į kitą, o likusių nuostolių dydį turi įrodyti kreditorius. Nagrinėjamu atveju ieškovo prašomos priteisti kompensuojamosios palūkanos yra didesnės, todėl ieškovo apskaičiuoti delspinigiai įskaitytini į kompensuojamų palūkanų dydį, kuris atitinka protingumo, sąžiningumo principus bei prievolės šalių interesų pusiausvyrą. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ieškovui iš atsakovo priteistinos 17,64 Eur kompensacinės palūkanos, o ieškovo reikalavimas dėl 6,53 Eur delspinigių priteisimo atmestinas.

10CK 6.872 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad palūkanų už naudojimąsi paskolos suma dydį ir mokėjimo tvarką nustato šalys susitarimu. Kasacinio teismo yra išaiškinta, kad paskolos gavėjas negali būti atleistas nuo palūkanų kaip atlyginimo už naudojimąsi paskolos suma mokėjimo tuo atveju, jei paskolos davėjas nutraukia paskolos sutartį paskolos gavėjui pažeidus įsipareigojimus grąžinti suteiktą paskolą ir mokėti sutartas palūkanas nustatytu terminu, išskyrus atvejus, jei tai nustatyta paskolos sutartyje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gruodžio 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-509/2010). Pagal šalių sudarytos sutarties bendrųjų sąlygų 7.7 punktą sutartinės palūkanos, aptartos sutarties specialiosiose sąlygose, skaičiuojamos iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo (el. b. l. 19). Iš sutarties specialiųjų sąlygų matyti, kad metinė palūkanų norma sudaro 87,45 procento (el. b. l. 11). Minėtos palūkanos atlieka mokėjimo (atlyginimo už naudojimąsi suteiktu kreditu) funkciją (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. rugsėjo 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-751/2003). Nagrinėjamu atveju tarp ginčo šalių buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis. Teismas, spręsdamas klausimą dėl prašomų priteisti palūkanų, atsižvelgia į sutartinių teisinių santykių pobūdį, į tai, kad atsakovas yra vartotojas, sudarydamas sutartį buvo silpnesnioji sutarties šalis, turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų. Teismas turi pareigą kontroliuoti, ar prašomos priteisti palūkanos nėra nepagrįstai didelės. Teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju palūkanų dydis, kuriuo remiasi ieškovas yra nepagrįstai didelis, vertinant tai, kad buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis, todėl jos sąlygos turi būti aiškinamos vartotojo naudai (CK 6.193 straipsnio 4 dalis, Vilniaus apygardos teismo 2010 m. lapkričio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-954-492/2010, Panevėžio apygardos teismo 2012 m. vasario 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-85-280/2012). Pažymėtina, kad Vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalyje nustatytas 0,05 procento pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną dydis taikytinas visų formų netesyboms – ir delspinigiams, ir baudoms. Pagal teismų praktiką palūkanos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovo) sąskaita. Esant nurodytoms aplinkybėms darytina išvada, kad prašomos priteisti 87,45 procento dydžio sutartinės palūkanos yra nepagrįstai didelės, pažeidžia nurodytoje teisės normoje nustatytą minimalų vartotojų teisių apsaugos standartą, todėl mažintinos iki 0,05 procento per dieną dydžio, kuris sudaro 18,25 procento dydį per metus (0,05 procento x 365 dienos) (CK 6.37 straipsnio 3 dalis). Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovo prašymas priteisti iš atsakovo 87,45 procento sutartines palūkanas nuo kredito sumos iki visiško prievolės įvykdymo tenkintinas iš dalies ir ieškovui iš atsakovo priteistinos 18,25 procento dydžio sutartinės palūkanos už negrąžintą 370,27 Eur kredito sumą, skaičiuojant nuo 2015 m. lapkričio 5 d. iki visiško kredito grąžinimo (sutarties bendrųjų sąlygų 7.7 punktas), o likusi ieškovo reikalavimo dalis dėl sutartinių palūkanų priteisimo atmestina.

11Kreditorius taip pat prašo priteisti iš atsakovo 2,10 Eur apmokestinimo išlaidas, kurias, kaip matyti, iš skolos detalizacijos (el. b. l. 14) sudaro apmokestintas el. pašas (0,6 Eur) ir apmokestinti SMS (1,5 Eur). Pažymėtina, kad 2010 m. gruodžio 23 d. Vartojimo kredito įstatymo (nauja 2011 m. lapkričio 17 d. įstatymo redakcija, įsigaliojusi nuo 2012 m. sausio 1 d.) 11 straipsnio 8 dalis įtvirtina nuostatą, pagal kurią pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais vartojimo kredito gavėjui taikomos netesybos negali būti didesnės kaip 0,05 procento pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną ir jokios kitos netesybos ir mokesčiai už vartojimo kredito sutartyje numatytų finansinių įsipareigojimų nevykdymą vartojimo kredito gavėjui negali būti taikomi. Taigi vartojimo kredito gavėjo atsakomybė ribojama Vartojimo kredito įstatymo nustatytu dydžiu (0,05 procento) ir į šią atskirai neįrodinėtiną sumą turi būti įskaičiuojami visi vartojimo kredito davėjo patiriami nuostoliai. Vartojimo kredito davėjai neturi teisės taikyti jokių papildomų skolos išieškojimo, nepriklausomai nuo to, ar išieškojimą vykdo pats vartojimo kredito davėjas, ar yra pasitelkiami tretieji asmenys, pranešimo apie įsiskolinimą ir kitų mokesčių. Šie mokesčiai yra tiesiogiai susiję su vartojimo kredito gavėjo finansinių įsipareigojimų nevykdymu laiku, todėl papildomas jų nustatymas laikytinas prieštaraujančiu Vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalies nuostatai (Vilniaus apygardos teismo 2014 m. birželio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2S-1482-577/2014).

12CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Šios palūkanos vadinamos procesinėmis. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad procesinių palūkanų paskirtis – skatinti skolininką kuo greičiau įvykdyti prievolę, be to, jos atlieka kompensacinę funkciją – procesinės palūkanos yra skolininko kreditoriui mokamas atlyginimas už naudojimąsi kreditoriaus lėšomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gegužės 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-223/2011; 2012 m. birželio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-283/2012; kt.). Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (487,89 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2015 m. lapkričio 6 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo yra pagrįstas ir tenkintinas (CK 6.37 straipsnio 2 dalis).

13Bylinėjimosi išlaidų mokėjimo, paskirstymo, grąžinimo ir priteisimo klausimus teismas turi išspręsti ex officio. Bylinėjimosi išlaidas sudaro žyminis mokestis ir išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu (CPK 79 straipsnis). Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Jei ieškinys patenkinamas iš dalies, šios išlaidos ieškovui priteisiamos proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo patenkintų ieškinio reikalavimų daliai (CPK 93 straipsnio 2 dalis).

14Ieškovas pareiškė ieškinį 496,52 Eur sumai, už kurią mokėtinas 15 Eur žyminis mokestis. Teismas ieškinį tenkino iš dalies, priteisdamas 487,89 Eur, t. y. 98,26 procento. Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 2 dalies nuostatomis, proporcingai patenkintų reikalavimų daliai, ieškovui iš atsakovo priteistinas bylinėjimosi išlaidos – 14,74 Eur žyminio mokesčio (el. b. l. 21) (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis).

15Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 450 Eur patirtą žalą, už šią sumą sumokėjo žyminį mokestį (el. b. l. 21). Pažymėtina, kad ieškovas ieškinyje nedetalizuoja, kas sudaro jo patirtą žalą, tačiau iš teismui pateiktų įrodymų matyti, kad ją sudaro paslaugos pagal sutartį (darytina išvada kad teisinės paslaugos). Patirtas išlaidas ieškovas grindžia 2015 m. rugsėjo 28 d. UAB „Krajonas“ išrašyta PVM sąskaita faktūra Nr. KRATP 2452, suma – 200 Eur, ir 2015 m. rugsėjo 28 d. mokėjimo nurodymu Nr. 1275445 (el. b. l. 6, 15) bei 2015 m. lapkričio 4 d. UAB „SE7“ išrašyta PVM sąskaita faktūra Nr. SE7 0785, suma – 250 Eur, ir 2015 m. lapkričio 5 d. mokėjimo nurodymu Nr. 1275655 (el. b. l. 7-8).

16Teismas, spręsdamas dėl minėtų išlaidų pobūdžio, sprendžia, kad šios išlaidos yra patirtos kreipiantis į teismą dėl atsakovo skolos su pareiškimu dėl teismo įsakymo išdavimo bei teikiant ieškinį, todėl teismo vertinimu, šios išlaidos priskirtinos išlaidoms, susijusioms su bylos nagrinėjimu (CPK 88 straipsnis), todėl šių išlaidų pagrįstumo klausimas spręstinas pagal bylinėjimosi išlaidas reglamentuojančias proceso teisės normas.

17Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad sąrašas asmenų, galinčių būti atstovais pagal pavedimą, įtvirtintas CPK 56 straipsnyje ir jis yra baigtinis. Tai reiškia, kad joks kitas asmuo, jei jis nepatenka į CPK 56 straipsnyje nustatytą sąrašą, negali atstovauti civiliniame procese pagal pavedimą. Atstovavimui nustatyti apribojimai ir reikalavimai lemia ir atstovavimo išlaidų paskirstymo, priteisimo reglamentavimą. CPK 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas išlaidas advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti priskiria prie išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, o CPK 98 straipsnio 1 dalis nustato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. Tai reiškia, kad įstatymas nustato civilinio proceso dalyviui, kurio naudai priimtas sprendimas, teisę reikalauti iš kitos (pralaimėjusios) šalies savo patirtų atstovavimo civiliniame procese pagal pavedimą išlaidų atlyginimo tik tuo atveju, kai jam atstovavo advokatas arba advokato padėjėjas. Kitokios atstovavimo išlaidos civilinio proceso dalyviui negali būti priteistos. CPK 88 straipsnio 1 dalies 9 punkte nurodytos kitos būtinos ir pagrįstos su bylos nagrinėjimu susijusios išlaidos yra tokios išlaidos, kurios tiesiogiai nenurodytos CPK 88 straipsnio 1 dalies 1–8 punktuose, tačiau yra protingos, neperteklinės, būtinos, pagrįstos ir įrodytos. Tokiomis išlaidomis, priklausomai nuo konkrečių byloje įrodytų aplinkybių, galėtų būti pripažintos bylai būtinų dokumentų gavimo, kelionės ir panašios išlaidos, tačiau ne atstovavimo išlaidos, kurios yra tiesiogiai aptartos CPK 88 straipsnio 1 dalies 6 punkte (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. balandžio 15 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-212-219/2015). Atlyginimas, sumokėtas už teisines paslaugas neturinčiam teisės atstovauti pagal pavedimą asmeniui, negali būti vertinamas ir kaip kitos būtinos ir pagrįstos bylinėjimosi išlaidos, nurodytos CPK 88 straipsnio 1 dalies 9 punkte. Atstovavimo išlaidos yra tiesiogiai aptartos CPK 88 straipsnio 1 dalies 6 punkte (išlaidos advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti), todėl tokio pobūdžio išlaidų atlyginimui priteisti CPK 88 straipsnio 1 dalies 9 punktas netaikytinas (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. gegužės 29 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-7-334-687/2015). Teismas pažymi, kad išlaidos, šalies patirtos rengiant procesinius dokumentus teismui, laikytinos atstovavimo išlaidomis. Kadangi nagrinėjamu atveju su pareiškimu ir ieškiniu į teismą kreipėsi ieškovo vadovas (el. b. l. 9-10), duomenų apie tai, kad ieškovas byloje pasitelkė advokato ar advokato padėjėjo pagalbą, nėra, teismas nepriteisia ieškovui 450 Eur išlaidų, sumokėtų UAB „Krajonas“ ir UAB „SE7“ už teisinę pagalbą teikiant pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo civilinėje byloje Nr. eL2-41085-294/2015 ir ieškinį šioje byloje. Be to, nors šalių sudarytos sutarties specialiosiose sąlygose numatyta kredito gavėjo pareiga kompensuoti kredito davėjo išlaidas, kurias jis patirs teisių pagal šią sutartį gynimui (išlaidų teisininkų konsultacijoms, bylinėjimosi, įsiskolinimo išieškojimo ir kt.), šiuo atveju teismas pažymi, kad Vartojimo 11 straipsnio 8 dalis numato, kad jokios kitos netesybos ir mokesčiai už vartojimo kredito sutartyje numatytų finansinių įsipareigojimų nevykdymą vartojimo kredito gavėjui negali būti taikomi. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, nurodytos teisinės pagalbos išlaidos, dėl kurių priteisimo ieškovo reikalavimas šiuo atveju atmestas aukščiau išdėstytų argumentų pagrindu, taip pat negalėtų būti priteisiamos ir pagal materialinės teisės normas, reglamentuojančias nuostolių atlyginimą.

18Atsižvelgiant į tai, kad ieškovas už atsakovui pareikštą ieškinį sumokėjo 21 Eur žyminį mokestį (el. b. l. 21), o už ieškinio reikalavimus šiuo atveju mokėtinas 15 Eur dydžio žyminis mokestis, likusi 6 Eur žyminio mokesčio dalis, ieškovo sumokėta už reikalavimą priteisti 450 Eur žalos priteisimo, kurį teismas laikė procesiniu prašymu dėl teisinės pagalbos išlaidų priteisimo, grąžintina ieškovui (CPK 87 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 3, 5 dalys).

19Kadangi šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 1R-298/1K-290 nustatytos minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos (3 Eur) – procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovo valstybei nepriteistinos (CPK 92 straipsnis).

20Vadovaudamasis CPK 285-287 straipsniais, teismas

Nutarė

21ieškinį patenkinti iš dalies.

22Priteisti iš atsakovo D. S., asmens kodas ( - ) ieškovo UAB „Sostinės kreditai“, juridinio asmens kodas 302513887, naudai 370,27 Eur (trijų šimtų septyniasdešimties eurų ir 27 euro centų) kreditą, 99,98 Eur (devyniasdešimt devynių eurų ir 98 euro centų) nesumokėtą kredito kainą, 17,64 Eur (septyniolikos eurų ir 64 euro centų) palūkanas, 18,25 procento dydžio sutartines palūkanas už negrąžintą kreditą (370,27 Eur), skaičiuojant nuo 2015 m. lapkričio 5 d. iki visiško kredito grąžinimo, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (487,89 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2015 m. lapkričio 6 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 14,74 Eur (keturiolikos eurų ir 74 euro centų) bylinėjimosi išlaidas.

23Likusią ieškinio dalį atmesti.

24Grąžinti ieškovui UAB „Sostinės kreditai“, juridinio asmens kodas 302513887, 6 Eur (šešių eurų) žyminį mokestį, sumokėtą 2015 m. lapkričio 5 d. mokėjimo nurodymu Nr. 1275656, „Swedbank“, AB, išaiškinant, kad žyminį mokestį grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija.

25Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą sprendimą už akių priėmusiam teismui dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

26Pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo turi atitikti CPK 287 straipsnio reikalavimus.

27Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apskųsti sprendimą apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Bronislava Todesienė, rašytinio... 2. ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo 370,27 Eur... 3. Atsakovui ieškinio su priedais kopijos bei teismo pranešimas įteikti CPK 130... 4. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų... 5. Ieškinys tenkintinas iš dalies. ... 6. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas UAB... 7. Vartojimo kredito sutartimi kredito davėjas suteikia arba įsipareigoja... 8. Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 17,64 Eur kompensacines... 9. Pažymėtina, kad tiek kompensuojamųjų palūkanų, tiek netesybų... 10. CK 6.872 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad palūkanų už naudojimąsi... 11. Kreditorius taip pat prašo priteisti iš atsakovo 2,10 Eur apmokestinimo... 12. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti... 13. Bylinėjimosi išlaidų mokėjimo, paskirstymo, grąžinimo ir priteisimo... 14. Ieškovas pareiškė ieškinį 496,52 Eur sumai, už kurią mokėtinas 15 Eur... 15. Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 450 Eur patirtą žalą, už... 16. Teismas, spręsdamas dėl minėtų išlaidų pobūdžio, sprendžia, kad šios... 17. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad sąrašas asmenų, galinčių būti... 18. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovas už atsakovui pareikštą ieškinį... 19. Kadangi šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo išlaidos neviršija... 20. Vadovaudamasis CPK 285-287 straipsniais, teismas... 21. ieškinį patenkinti iš dalies.... 22. Priteisti iš atsakovo D. S., asmens kodas ( - ) ieškovo UAB „Sostinės... 23. Likusią ieškinio dalį atmesti.... 24. Grąžinti ieškovui UAB „Sostinės kreditai“, juridinio asmens kodas... 25. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 26. Pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo turi atitikti CPK 287... 27. Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apskųsti...