Byla e2S-126-866/2020
Dėl servituto turėtojo pareigų nevykdymo ir išlaidų atlyginimo. Teismas

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Asta Pikelienė, rašytiniame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo apeliantės (ieškovės) uždarosios akcinės bendrovės (toliau UAB) „SKR Baltic“ atskiruosius skundus dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. lapkričio 7 d. nutarties ir 2019 m. lapkričio 20 d. papildomos nutarties, civilinėje byloje pagal ieškovės UAB „SKR Baltic“ ieškinį atsakovei akcinei bendrovei (toliau AB) „Energijos skirstymo operatorius“, dėl servituto turėtojo pareigų nevykdymo ir išlaidų atlyginimo. Teismas

Nustatė

2I.

3Ginčo esmė

41.

5Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. rugsėjo 1 d. nutartimi, nutarta patvirtinti ieškovės UAB „SKR Baltic“ ir atsakovės AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau ir ESO) sudarytą taikos sutartį šalių sulygtomis sąlygomis, civilinėje byloje pagal ieškovės UAB „SKR Baltic“ ieškinį atsakovei AB „Energijos skirstymo operatorius“, dėl servituto turėtojo pareigų nevykdymo ir išlaidų atlyginimo. 2017 m. rugsėjo 7 d. nutartimi, ištaisyti rašymo apsirikimai.

62.

7Ieškovė pateikė prašymą išduoti vykdomąjį raštą pagal teismo patvirtintą taikos sutartį dėl netesybų išieškojimo iš atsakovės. Nurodė, jog atsakovė praleido taikos sutartyje nustatytą prievolės įvykdymo terminą.

83.

9Atsakovė prašė prašymą atmesti. Nurodė, kad atsakovė yra įvykdžiusi taikos sutarties sąlygas, kurios buvo pakeistos šalių susitarimu, todėl taikos sutartis yra pasibaigusi, o prašymas priteisti netesybas turėtų būti reiškiamas bendra ginčo teisenos tvarka pareiškiant ieškinį teisme, nes turi būti nustatytos civilinės atsakomybės sąlygos, netesybų dydis.

10II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

114.

12Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. lapkričio 7 d. nutartimi ieškovo pareiškimą dėl vykdomojo rašto išdavimo paliko nenagrinėtą. 2019 m. lapkričio 20 d. nutartimi, teismas netenkino ieškovės prašymo dėl patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo.

135.

14Priimdamas 2019 m. lapkričio 7 d. nutartį, teismas nustatė, kad šalys taikos sutarties 1.14 punktu susitarė: ESO įsipareigoja sumokėti 100 Eur baudą SKR Baltic už kiekvieną pradelstą dieną iki ESO atliks visus darbus numatytus Taikos sutarties 1.3 punkte, ir tuo atveju, jei visi Taikos sutarties 1.3 punkte numatyti darbai nėra atlikti, per 1 (vienerius) metus nuo teismo nutarties dėl Taikos sutarties patvirtinimo.

156.

16Teismas nurodė, kad kadangi kilo ginčas dėl taikos sutarties sąlygų pakeitimo, jų aiškinimo, tikrosios sutarties šalių valios nustatymo, sutarties vykdymo tvarkos ir terminų, civilinės atsakomybės sąlygų egzistavimo, netesybų dydžio, yra būtinas ginčo nagrinėjimas bendra ginčo teisenos tvarka, todėl pareiškimas paliktinas nenagrinėtas.

177.

18Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. lapkričio 20 d. nutartimi, netenkindamas ieškovės UAB „SKR Baltic“ prašymo atlyginti jo patirtas bylinėjimosi išlaidas, patirtas pateikiant prašymą dėl vykdomojo rašto išdavimo, teismas nurodė, kad prašymo išduoti vykdomąjį raštą nagrinėjimo metu ieškovas prašė atlyginti jo patirtas 1609,3 Eur bylinėjimosi išlaidas, susijusias su prašymo išduoti vykdomąjį raštą pareiškimu ir nagrinėjimu. Teismas sprendė, kad nutartis dėl vykdomojo rašto išdavimo nebuvo priimta ieškovės naudai, dėl to ieškovės naudai bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos.

19III.

20Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai

218.

22Atskiraisiais skundais UAB ,,SKR Baltic“ prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. lapkričio 7 d. nutartį ir 2019 m. lapkričio 20 d. nutartį, ir perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, prašymą dėl vykdomojo rašto išdavimo bei bylinėjimosi išlaidų atlyginimo.

239.

24Nurodo, kad šalys 2017 m. rugsėjo 1 d. sudarė taikos sutartį, kurią Vilniaus miesto apylinkės teismas patvirtino 2017 m. rugsėjo 1 d. nutartimi. Taikos sutartimi, atsakovė AB ,,Elektros skirstymo operatorius“ įsipareigojo: 1) per 6 mėnesius nuo taikos sutarties įsigaliojimo savo lėšomis išmontuoti iš UAB ,,SKR Baltic“ nuosavybės teise priklausančių elektros transformatorinių pastatų (unikalūs Nr. 1095-8029-7152 ir 1095-8029-7163), esančių Oslo g. 1, Vilniuje (toliau – Pastatai), atsakovei priklausančius elektros skirstomuosius įrenginius; 2) per 6 mėnesius nuo taikos sutarties įsigaliojimo savo lėšomis įrengti naujus elektros įrenginius pagal taikos sutarties priede (projektavimo užduotyje) nurodytas sąlygas. Teismo nutartis dėl taikos sutarties patvirtinimo įsigaliojo 2017 m. rugsėjo 11 d., t. y. atsakovė abu įpareigojimus turėjo įvykdyti iki 2018 m. kovo 11 d., tačiau: 1) atsakovė darbus pabaigė tik 2019 m. balandžio 25 d. (atsakovas atliktų darbų aktą pasirašė 2019 m. gegužės 2 d.), 2) atsakovės naujai įrengti elektros tinklai neatitinka taikos sutartyje nustatytų sąlygų.

2510.

26Taikos sutarties 1.13. punkte nustatyta, kad AB ,,Elektros skirstymo operatoriui“ neatlikus visų Taikos sutarties 1.3 punkte numatytų darbų per Taikos sutarties 1.3 papunktyje nustatytą terminą bei nesant Taikos sutarties 1.7 punkte nurodytų aplinkybių, kurios pratęsia 6 mėnesių terminą, AB ,,Elektros skirstymo operatorius“ įsipareigoja sumokėti UAB ,,SKR Baltic“ 100 EUR baudą už kiekvieną pradelstą dieną. Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes ieškovė 2019 m. balandžio 26 d. kreipėsi į teismą dėl vykdomojo rašto šioje byloje išdavimo. Atsakovė pateikė atsiliepimą dėl minėto prašymo, kuriame su pateiktu prašymu nesutiko, tačiau neneigė fakto, kad darbai yra atlikti pavėluotai, bet nesutiko su tuo, kad nauji elektros tinklai įrengti ne pagal taikos sutarties sąlygas, motyvuodama tai teiginiu, kad taikos sutarties sąlygos neva buvo pakeistos šalių susitarimu.

2711.

28Teismas gavęs šalių pozicijas paskyrė žodinį teismo posėdį 2019 m. liepos 11 d., jame šalių atstovai išdėstė faktines aplinkybes ir pateikė juos patvirtinančius įrodymus, o atsakovė netgi pateikė teismui prašymą apklausti šioje byloje liudytojais jos pasirinkto rangovo darbuotojus, kurių parodymais ji ketino įrodinėti tariamą taikos sutarties pakeitimą. Teismas šį atsakovės prašymą tenkino ir paskyrė byloje naują teismo posėdį 2019 m. rugsėjo 20 d., kuriame liudytojais buvo apklausti projektavimo ir rangos darbus atlikusios UAB ,,Neiluva“ darbuotojai. Atsikirsdama į su atsakove susijusio juridinio asmens darbuotojų parodymus, ieškovė teismui pateikė jų parodymus paneigiančius rašytinius įrodymus, todėl šioje byloje buvo paskirtas dar vienas teismo posėdis 2019 m. lapkričio 7 d., kurio metu teismas priėmė skundžiamą nutartį dėl ieškovės prašymo palikimo nenagrinėtu.

2912.

30Apeliantas teigia, kad teismo nutartyje nėra atskleista ir net nėra paminėta dėl ko, teismo vertinimu, vykdymo proceso metu tarp šalių kyla ginčas dėl pagrindinių sutarties sąlygų pažeidimo ir kokie jo nustatyti faktai patvirtina tokį ginčą. Ieškovas nesutinka su teismo argumentu, kad šioje byloje kyla ginčas dėl taikos sutarties sąlygų, kadangi jokio reikalavimo dėl taikos sutarties sąlygų pakeitimo, modifikavimo ar panaikinimo nėra ir nebuvo. Teigia, kad atsakovės nesutikimas su ieškovės prašymu dėl vykdomojo rašto išdavimo yra suprantamas, nes jis jai nenaudingas, tačiau tai nereiškia, kad byloje kilo ginčas dėl taikos sutarties sąlygų. Tokio ginčo byloje nėra, nes byloje nėra pateikta nei atitinkamų reikalavimų (dėl taikos sutarties pakeitimo), nei pačių šalių (be teismo) sudarytų taikos sutarties pakeitimų.

3113.

32Nurodo, kad atsakovė, kaip ir dauguma skolininkų, byloje gali teikti kokius tik nori paaiškinimus ir atitinkamai subjektyviai interpretuoti faktines aplinkybes, t. y. jos teisė – gintis nuo pareikšto prašymo. Tačiau atsakovės teiginiai, kad šalys neva buvo susitarusios dėl taikos sutarties sąlygų pakeitimo, ką atsakovė teismui bandė įrodyti ne sutartimis, bet savo pasamdyto rangovo darbuotojų parodymais, yra ne tik nepagrįsti, bet ir nėra suderinami su taikos sutarties instituto esme.

3314.

34Apelianto manymu, teismas skundžiama nutartimi nusprendė eliminuoti šį esminį taikos sutarties instituto aspektą, remdamasis visiškai nepagrįstais atsakovės aiškinimais dėl tariamo taikos sutarties sąlygų pakeitimo. Tų aiškinimų nepagrįstumas taip pat yra susijęs su taikos sutarties instituto tikslu ir forma, t. y. taikos sutartis yra sudaryta raštu ir patvirtinta teismo nutartimi, todėl ir visi jos pakeitimai daromi atitinkamai. Būtent dėl to, nei šioje byloje, nei kitoje byloje, negali būti jokio realaus ginčo dėl taikos sutarties sąlygų turinio ar pakeitimo, nes jos yra patvirtintos įsiteisėjusia teismo nutartimi.

3515.

36Teigia, kad teismas šioje byloje, spręsdamas dėl vykdomojo rašto išdavimo, tik turėjo patvirtinti, ar abi taikos sutartyje nustatytos prievolės yra įvykdytos ir ar įvykdytos laiku. Nurodo, kad dėl prievolės išsikelti savo įrangą iš ieškovės pastatų įvykdymo fakto ginčo nėra, kaip ir dėl fakto, kad tai padaryta pažeidžiant taikos sutartyje nustatytą to įsipareigojimo įvykdymo terminą. Atsakovės aiškinimai, kad dėl to neva yra ir pačios ieškovės kaltė yra ne tik nepagrįsti (kas buvo įrodyta prašymo nagrinėjimo metu), bet ir apskritai turėjo būti neįrodinėtini dalykai šioje byloje. Pavyzdžiui, teismui nėra svarbu dėl kokių priežasčių skolininkas nevykdo teismo sprendimo sumokėti skolą kreditoriui, ar dėl pinigų stokos, ar dėl kokių kitų priežasčių.

3716.

38Nurodo, kad jeigu tokios aplinkybės, kaip deklaratyviai teigia atsakovas, būtų tikrai egzistavusios, jis galėjo ir turėjo tuo metu kreiptis į teismą su atitinkamu prašymu dėl teismo nutartyje nustatytos įvykdymo tvarkos pakeitimo ar atidėjimo. Atkreipia dėmesį, kad pagal bylos duomenis nustatyta, kad atsakovas 10 mėn. po taikos sutarties patvirtinimo nedarė absoliučiai nieko, tuomet 2018 m. liepos mėn. pasisamdė UAB ,,Neiluva“, kuri projektą rengia iki 2018 m. pabaigos, o darbus pradeda tik 2019 m. sausio mėnesį. Teismas šioje byloje netgi specialiai vengė aiškintis ką atsakovė darė po teismo sutarties patvirtinimo iki 2018 m. liepos mėn. (atmetė dėl to pateiktą ieškovės atstovo prašymą), bet kažkodėl nusprendė aiškintis 2018 m. liepos – 2019 m. balandžio mėn. laikotarpio aplinkybes, netgi apklausdamas su atsakovu susijusius, suinteresuotus liudytojus.

3917.

40Pažymi, kad atsakovė bandė vykdomojo rašto išdavimo procese sukurti ginčą dėl taikos sutarties sąlygų, susijusių su atsakovės įsipareigotų įrengti naujų elektros tinklų techniniais parametrais. Tuo tikslu atsakovė prašė teismo apklausti liudytojais savo pasirinkto rangovo UAB ,,Neiluva“, su kuriuo atsakovė (be ieškovės žinios ir prieš jos valią) ir susitarė dėl elektros linijos įrengimo techninių parametrų pakeitimo, darbuotojus.

4118.

42Mano, kad atsakovė siekė įrodyti tariamą taikos sutarties sąlygų pakeitimą. Teigia, kad tokio ginčo šioje byloje apskritai negali būti, nes taikos sutartis yra keičiama sudarant sutartį ir teismui ją patvirtinant. Pažymi, kad kadangi teisminis procesas dėl vykdomojo rašto išdavimo tęsėsi nuo 2019 m. balandžio iki lapkričio mėn., buvo trys teismo posėdžiai, šalys dėl jau minėtų teismo sprendimų teikė į bylą papildomus įrodymus ir procesinius dokumentus, patyrė atitinkamas išlaidas, jos šioje byloje turėjo ir teisėtus lūkesčius, kad teismas klausimą išspręs iš esmės.

4319.

44Nurodo, kad skundžiamoje nutartyje nėra įvertintas nei šalių procesinis elgesys, nei priežastys dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos. Nutartis yra nepagrįsta.

4520.

46Atsiliepimu į atskiruosius skundus atsakovas AB „Energijos skirstymo operatorius“ prašo ieškovės UAB ,,SKR Baltic“ atskiruosius skundus atmesti ir palikti skundžiamas nutartis nepakeistas.

4721.

48Nurodo, kad teismas skundžiamoje 2019 m. lapkričio 7 d. nutartyje pagrįstai konstatavo, kad teismo patvirtintos taikos sutarties vykdymo proceso metu tarp šalių kilus ginčui dėl pagrindinių sutarties sąlygų pažeidimo ir netesybų už tai mokėjimo suinteresuotai šaliai atsiranda materialinis teisinis pagrindas ir procesinės prielaidos kreiptis į teismą su ieškiniu dėl netesybų priteisimo ir vykdomasis raštas dėl netesybų gali būti išduotas tik vykdant šiuo klausimu priimtą teismo sprendimą.

4922.

50Teigia, kad bylos nagrinėjimo metu buvo nagrinėjami tiek ieškovės argumentai dėl vykdomojo rašto išdavimo, tiek atsakovės atsikirtimai į pateiktą ieškovės prašymą, iš kurių akivaizdu, kad tarp šalių kilo esminis ginčas dėl taikos sutarties įvykdymo ir tikrosios šalių valios dėl taikos sutarties priedo Nr. 1 - Projektavimo užduoties (toliau – projektavimo užduotis) koregavimo pagal ieškovo išreikštą pageidavimą pakeisti – nagrinėjamu atveju sumažinti transformatorinių (toliau – TR) galingumą.

5123.

52Atsakovės nuomone, priešingai, nei teigia ieškovė, akivaizdu, kad taikos sutarties priedo Nr. 1 – Projektavimo užduoties sąlygos buvo pakeistos šalių susitarimu, atsižvelgiant į ieškovės pageidavimus dėl jam tiekimos elektros energijos sąlygų, parametrų, apimčių ir kt. Svarbu pažymėti, kad pačioje taikos sutartyje nebuvo nustatyti jokie naujai įrengiamos TR parametrai ar šalių sutarti galingumai, o tik buvo nurodytos sąlygos apie tuos pačius parametrus taikos sutarties 1.3.1 punkte. Patys techniniai reikalavimai naujai projektuojamoms ir sumontuojamoms TR buvo nurodyti priede – Projektavimo užduotyje, kuri, kaip nustatyta taikos sutarties 1.4 punkte, buvo preliminari. Taikos sutarties 1.4 punktu šalys aiškiai susitarė ir patvirtino, kad joms yra žinoma, kad Projektavimo užduotis yra preliminari, todėl gali pasikeisti nuo atsakovo nepriklausančių aplinkybių. Nagrinėjamu atveju Projektavimo užduotis ir buvo koreguojama nuo atsakovės nepriklausančių aplinkybių, ieškovei išreiškus savo pageidavimą dėl tiekiamos elektros energijos poreikio koregavimo.

5324.

54Pažymi, kad ieškovė atskirąjame skunde nurodo, jog atsakovė darbus, numatytus Taikos sutarties1.3 punkte, pabaigė tik 2019 m. balandžio 25 d. (atsakovė atliktų darbų aktą pasirašė 2019 m. gegužės 2 d.), kai tuo tarpu byloje yra pateikti rašytiniai įrodymai, kad įranga iš TR buvo išmontuota 2019 m. kovo 29 d. (rangovo dokumentai atsakovui buvo perduoti 2019 m. balandžio 15 d.). Bet kuriuo atveju tai reiškia, ką pripažįsta ir pati ieškovė, kad atsakovės įsipareigojimai pagal Taikos sutarties 1.3 punktą buvo įvykdyti, o atsakovo įsipareigojimai pagal Taikos sutarties 1.3.1 punktą buvo įvykdyti 2019 m. kovo 21 d., kai buvo atliktas esamų vartotojų įrenginių perjungimas nuo naujai suprojektuotų ir sumontuotų TR ir jose esančių įrenginių. Taigi atakovė galutinius įsipareigojimus pagal Taikos sutartį įvykdė 2019 m. kovo 29 d. (o ne 2019 m. balandžio 25 d., kaip teigia ieškovė). Atitinkamai Taikos sutarties 1.3.1 punkto sąlygos buvo įvykdytos tinkamai, ieškovės pageidavimu pakeitus tiekiamos elektros energijos sąlygas, parametrus ir pan.

5525.

56Nepaisant to, ieškovė 2019 m. balandžio 26 d., t. y. jau po taikos sutarties įvykdymo, pateikė teismui prašymą dėl vykdomojo rašto išdavimo. Įvykdžius taikos sutartį, ji laikoma pasibaigusia, todėl nebeliko jokio teisinio pagrindo atsakovui teikti prašymą dėl taikos sutarties sąlygų pakeitimo, modifikavimo ar panaikinimo. Pažymi, kad nors ieškovė teigia, jog atsakovė abu įpareigojimus pagal Taikos sutarties 1.3 punktą turėjo įvykdyti iki 2018 m. kovo 11 d., pats nei 2018 m. kovo 11 d., nei vėliau iki pat 2019 m. kovo 4 d., nereiškė atsakovei jokių pretenzijų dėl praleistų terminų ar netinkamai vykdomų kitų taikos sutarties sąlygų, ir neteikė jokių įspėjimų, kad reikalaus sumokėti baudą pagal taikos sutarties 1.13 punktą, jei atsakovė neįvykdys savo įsipareigojimų. Šie ieškovės veiksmai po taikos sutarties sudarymo, atsakovės nuomone, taip pat patvirtina, jog ieškovės valia dėl taikos sutarties pakeitimo buvo aiškiai išreikšta.

5726.

58Teigia, kad teismas, nagrinėdamas abiejų šalių argumentus, teisingai nustatė, kad tarp šalių kilo ginčas dėl taikos sutarties sąlygų pakeitimo, jų aiškinimo, tikrosios sutarties šalių valios nustatymo. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovė prašė išduoti vykdomąjį raštą tik dėl taikos sutartyje nustatytos baudos išieškojimo iš atsakovo, teismas pagrįstai išaiškino, kad vykdant sutartį ir kilus šalių ginčui dėl netesybų tik teismas, nagrinėdamas suinteresuotos šalies reikalavimą, gali nustatyti, ar buvo sutarties pažeidimas, ar yra pagrindas taikyti už padarytą pažeidimą civilinę atsakomybę ir kokio dydžio netesybos priteistinos. Tokio teismo aiškinimo, pagrįsto CPK 646 straipsnio 3 dalies reglamentavimu, negalima traktuoti, kad teismas išplėtė vykdomojo rašto išdavimo ribas. Mano, kad papildoma nutartimi tinkamai įvertintas šalių procesinis elgesys, bylinėjimosi išlaidų susidarymo priežastys bei nutartis priimta pagrįstai.

59IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

6027.

61Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 ir 338 straipsnių nuostatas, apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas bylą apeliacine tvarka, patikrina pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą, neperžengdamas atskirajame skunde numatytų ribų pagal atskirojo skundo teisinį ir faktinį pagrindą, taip pat patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų. Absoliučių ginčijamos nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.

6228.

63Byloje nustatyta, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. rugsėjo 1 d. nutartimi patvirtinta taikos sutartis tarp ieškovės UAB „SKR Baltic“ ir atsakovės AB „Energijos skirstymo operatorius“. 2019 m. balandžio 20 d. ieškovė pateikė prašymą UAB „SKR Baltic“ išduoti vykdomąjį raštą dėl 41 000 eurų sumos pagal taikos sutarties 1.13. punktą išieškojimo iš atsakovės AB ,,Elektros skirstymo operatorius“, už laikotarpį nuo 2018 m. kovo 12 d. iki 2019 m. balandžio 25 d., UAB „SKR Baltic“ išduoti vykdomąjį raštą dėl 100 eurų sumos už kiekvieną dieną išieškojimo iš AB ,,Elektros skirstymo operatorius“, nuo 2019 m. balandžio 25 d. iki Taikos sutarties 1.3. punkte darbų atlikimo dienos, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

6429.

65Nagrinėjamu atveju prašymas išduoti vykdomąjį raštą pareikštas dalyje dėl netesybų, pagal teismo patvirtintą taikos sutartį.

6630.

67Civilinio proceso kodekso 646 straipsnio, reglamentuojančio vykdomojo rašto išdavimo tvarką, 3 dalyje nustatyta, kad jeigu nevykdoma teismo patvirtinta taikos sutartis, suinteresuota šalis gali kreiptis į bylą išnagrinėjusį teismą su prašymu išduoti vykdomąjį raštą; teismas, ištyręs šalių nurodytas aplinkybes ir pateiktus įrodymus apie taikos sutarties sąlygų vykdymą, dėl neįvykdytos taikos sutarties dalies išduoda vykdomąjį raštą arba atsisako jį išduoti; spręsdamas vykdomojo rašto išdavimo klausimą, teismas gali pakeisti šalių taikos sutartyje numatytų sąlygų vykdymo tvarką nekeisdamas šalių susitarimo esmės; teismas, atsisakęs išduoti vykdomąjį raštą dėl taikos sutarties sąlygų vykdymo, išaiškina šalims teisę kreiptis dėl teismo nutarties, kuria patvirtinta taikos sutartis, peržiūrėjimo proceso atnaujinimo tvarka.

6831.

69Kasacinio teismo praktikoje yra pasisakyta, kad sudaromai taikos sutarčiai taikomi visi bendrieji sutarčių teisės institutai. Taikos sutarties ypatumas yra tas, kad teismo patvirtinta sutartis įgyja res judicata galią (CK 6.985 straipsnis), tampa priverstinai vykdytinu dokumentu ir vykdoma CPK nustatyta tvarka (CPK 584 straipsnio 1 dalies 4 punktas). Taigi, taikos sutarties, kurios sudarymas, patvirtinimas ir vykdymas nustatytas materialiosios ir proceso teisės normų, ypatumas yra tas, kad taikos sutarties šaliai nevykdant sutartimi nustatytos prievolės, suinteresuotos šalies (kreditoriaus) prašymu pagal teismo nutarties, kuria patvirtinta taikos sutartis, rezoliucinę dalį išduodamas vykdomasis raštas ir jis vykdomas CPK nustatyta tvarka (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. spalio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-372/2010).

7032.

71Kai šalys ginčą išsprendžia taikiai, tarpusavio nuolaidų būdu sudaro taikos sutartį ir teismas šią patvirtina, sutartis įgyja res judicata galią (CK 6.985 straipsnis), tampa priverstinai vykdytinu dokumentu ir vykdoma pagal tokias formuluotes ir tik tokia apimtimi, kuri yra nurodyta teismo procesiniame sprendime dėl jos patvirtinimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. rugsėjo 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-437/2013). Šioje nutartyje kasacinis teismas, spręsdamas baudos skolininkui skyrimo už teismo patvirtinta taikos sutartimi nustatytos prievolės nevykdymą, taip pat pažymėjo, jog tam, kad būtų galima svarstyti klausimą dėl baudos skolininkui skyrimo, būtina išsiaiškinti, ar teismo sprendimas ir jo pagrindu išduotas vykdomasis dokumentas yra galimas vykdyti apskritai.

7233.

73Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. spalio 4 d. nutartyje, civilinėje byloje Nr. 3K-3-372/2010, kasacinis teismas taip pat yra pasisakęs, kad aplinkybė, jog pagal teismo nutarties, kuria patvirtinta taikos sutartis, rezoliucinę dalį išduodamas vykdomasis raštas ir jis vykdomas CPK nustatyta tvarka, nereiškia, kad, vykdant teismo patvirtintą taikos sutartį, negali atsirasti materialieji teisiniai pagrindai ir procesinės prielaidos naujam ginčui, kuris spręstinas teismo tvarka; teismo patvirtintos taikos sutarties vykdymo proceso metu tarp šalių kilus ginčui dėl pagrindinių sutarties sąlygų pažeidimo ir netesybų už tai mokėjimo, suinteresuotai šaliai atsiranda materialinis teisinis pagrindas ir procesinės prielaidos kreiptis į teismą su ieškiniu dėl netesybų priteisimo ir vykdomasis raštas gali būti išduodamas tik vykdant šiuo klausimu priimtą teismo sprendimą. Analogiškos nuostatos buvo laikomasi ir kitoje kasacinio teismo nutartyje – Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 30 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-481/2010, kurioje taip pat nurodyta, kad reikalavimai dėl taikos sutarties pažeidimo ir kylančių teisinių padarinių, jų faktinis ir teisinis pagrindas negali būti išnagrinėti vykdymo proceso tvarka vykdomojoje byloje dalyvaujant antstoliui, o turi būti sprendžiami atskiroje civilinėje byloje ieškinio teisenos tvarka.

7434.

75Naujesnėje kasacinės instancijos teismo praktikoje pažymėta, kad nurodytos kasacinio teismo nutartys buvo priimtos iki išdėstytos CPK 646 straipsnio redakcijos, nustačiusios vykdomojo rašto pagal teismo patvirtintą taikos sutartį, kai ši nevykdoma, išdavimo tvarką ir galiojusios skundžiamų šioje byloje priimtų procesinių sprendimų (nutarčių) priėmimo metu. Todėl jose suformuota praktika taikytina tiek, kiek ji neprieštarauja po jų paskelbimo priimtoms ir šiuo metu galiojančioms CPK 646 straipsnio 3 dalies nuostatoms (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. liepos 1 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. Nr. e3K-3-351-421/2016, 22 p.).

7635.

77Kasacinio teismo teisėjų kolegija taip pat pažymėjo, kad pagal CPK 646 straipsnio 3 dalies nuostatą vykdomasis raštas pagal teismo nutartimi patvirtintą taikos sutartį yra išduodamas tik tuo atveju, kai teismas nustato, kad taikos sutartis yra nevykdoma. Sprendžiant vykdomojo rašto išdavimo pagal teismo patvirtintą taikos sutartį klausimą, taip pat svarbu yra nustatyti, ar taikos sutarties sąlygos, dėl kurių vykdymo prašoma išduoti vykdomąjį raštą, yra aiškios, nedviprasmiškos ir gali būti priverstinai vykdomos. Nustačius, kad tokios teismo patvirtintos taikos sutarties sąlygos nėra aiškios, šalys jas supranta skirtingai ir (ar) jų priverstinai vykdyti neįmanoma apskritai, vykdomasis raštas pagal tokias sąlygas negali būti išduodamas. Tokiam atvejui įstatyme nurodyta galimybė šalies prašymu peržiūrėti teismo nutartį, kuria patvirtinta taikos sutartis, proceso atnaujinimo tvarka (CPK 646 straipsnio 3 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. liepos 1 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. Nr. e3K-3-351-421/2016, 26 p.).

7836.

79Atsižvelgiant į nurodytą aktualų teisinį reglamentavimą, kasacinės instancijos teismo išaiškinimus darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nenagrinėjo iš esmės taikos sutarties sąlygų vykdytinumo, netinkamai aiškino ir taikė procesinės teisės normas, dėl vykdomojo rašto išdavimo ir be pagrindo paliko prašymą nenagrinėtu. Todėl, skundžiama 2019 m. 7 d. nutartis naikintina, grąžinant klausimą dėl vykdomojo rašto išdavimo nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui.

8037.

81Kadangi, skundžiama 2019 m. lapkričio 20 d. nutartimi pasisakyta, dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo, o tai yra išvestinis klausimas spręstinas išnagrinėjus vykdomojo rašto (ne)išdavimo ši skundžiama nutartis taip pat naikintina.

82Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

83atskiruosius skundus atmesti.

84Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. lapkričio 7 d. nutartį ir Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. lapkričio 20 d. nutartis panaikinti ir perduoti klausimą dėl vykdomojo rašto išdavimo ir bylinėjimosi išlaidų atlyginimo, pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Asta Pikelienė,... 2. I.... 3. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. rugsėjo 1 d. nutartimi, nutarta... 6. 2.... 7. Ieškovė pateikė prašymą išduoti vykdomąjį raštą pagal teismo... 8. 3.... 9. Atsakovė prašė prašymą atmesti. Nurodė, kad atsakovė yra įvykdžiusi... 10. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 11. 4.... 12. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. lapkričio 7 d. nutartimi ieškovo... 13. 5.... 14. Priimdamas 2019 m. lapkričio 7 d. nutartį, teismas nustatė, kad šalys... 15. 6.... 16. Teismas nurodė, kad kadangi kilo ginčas dėl taikos sutarties sąlygų... 17. 7.... 18. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. lapkričio 20 d. nutartimi,... 19. III.... 20. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai... 21. 8.... 22. Atskiraisiais skundais UAB ,,SKR Baltic“ prašo panaikinti Vilniaus miesto... 23. 9.... 24. Nurodo, kad šalys 2017 m. rugsėjo 1 d. sudarė taikos sutartį, kurią... 25. 10.... 26. Taikos sutarties 1.13. punkte nustatyta, kad AB ,,Elektros skirstymo... 27. 11.... 28. Teismas gavęs šalių pozicijas paskyrė žodinį teismo posėdį 2019 m.... 29. 12.... 30. Apeliantas teigia, kad teismo nutartyje nėra atskleista ir net nėra paminėta... 31. 13.... 32. Nurodo, kad atsakovė, kaip ir dauguma skolininkų, byloje gali teikti kokius... 33. 14.... 34. Apelianto manymu, teismas skundžiama nutartimi nusprendė eliminuoti šį... 35. 15.... 36. Teigia, kad teismas šioje byloje, spręsdamas dėl vykdomojo rašto išdavimo,... 37. 16.... 38. Nurodo, kad jeigu tokios aplinkybės, kaip deklaratyviai teigia atsakovas,... 39. 17.... 40. Pažymi, kad atsakovė bandė vykdomojo rašto išdavimo procese sukurti... 41. 18.... 42. Mano, kad atsakovė siekė įrodyti tariamą taikos sutarties sąlygų... 43. 19.... 44. Nurodo, kad skundžiamoje nutartyje nėra įvertintas nei šalių procesinis... 45. 20.... 46. Atsiliepimu į atskiruosius skundus atsakovas AB „Energijos skirstymo... 47. 21.... 48. Nurodo, kad teismas skundžiamoje 2019 m. lapkričio 7 d. nutartyje pagrįstai... 49. 22.... 50. Teigia, kad bylos nagrinėjimo metu buvo nagrinėjami tiek ieškovės... 51. 23.... 52. Atsakovės nuomone, priešingai, nei teigia ieškovė, akivaizdu, kad taikos... 53. 24.... 54. Pažymi, kad ieškovė atskirąjame skunde nurodo, jog atsakovė darbus,... 55. 25.... 56. Nepaisant to, ieškovė 2019 m. balandžio 26 d., t. y. jau po taikos sutarties... 57. 26.... 58. Teigia, kad teismas, nagrinėdamas abiejų šalių argumentus, teisingai... 59. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 60. 27.... 61. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 ir... 62. 28.... 63. Byloje nustatyta, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. rugsėjo 1 d.... 64. 29.... 65. Nagrinėjamu atveju prašymas išduoti vykdomąjį raštą pareikštas dalyje... 66. 30.... 67. Civilinio proceso kodekso 646 straipsnio, reglamentuojančio vykdomojo rašto... 68. 31.... 69. Kasacinio teismo praktikoje yra pasisakyta, kad sudaromai taikos sutarčiai... 70. 32.... 71. Kai šalys ginčą išsprendžia taikiai, tarpusavio nuolaidų būdu sudaro... 72. 33.... 73. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. spalio 4 d. nutartyje, civilinėje... 74. 34.... 75. Naujesnėje kasacinės instancijos teismo praktikoje pažymėta, kad nurodytos... 76. 35.... 77. Kasacinio teismo teisėjų kolegija taip pat pažymėjo, kad pagal CPK 646... 78. 36.... 79. Atsižvelgiant į nurodytą aktualų teisinį reglamentavimą, kasacinės... 80. 37.... 81. Kadangi, skundžiama 2019 m. lapkričio 20 d. nutartimi pasisakyta, dėl... 82. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 83. atskiruosius skundus atmesti.... 84. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. lapkričio 7 d. nutartį ir Vilniaus...