Byla 2-7367-429/2013
Dėl skolos, delspinigių, įstatyminių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Vida Jegorovienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Snoro lizingas“ ieškinį atsakovui B. V. dėl skolos, delspinigių, įstatyminių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo, ir

Nustatė

2Ieškovas ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo 858,90 Lt pagal sutartis likusių mokėjimų, 400,00 Lt delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 71,00 Lt žyminio mokesčio ir kitas išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu (b. l. 3-4).

3Atsakovui įstatymo nustatyta tvarka ieškinio, jo priedų nuorašai ir teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, įteikti 2013 04 08 CPK 130 str. nustatyta tvarka specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt skiltyje „Teismo pranešimai“ išspausdinant teismo nustatytą tekstą (b. l. 23, 24), atsakovas per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį (CPK 142 str.). Ieškovas ieškinyje yra nurodęs, kad prašo priimti sprendimą už akių, jeigu byloje nebus pateiktas atsiliepimas į pareikštą ieškinį arba parengiamieji procesiniai dokumentai. Esant šioms aplinkybėms, priimtinas sprendimas už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą (CPK 142 str. 4 d.,153 str. 2d., 285 str., 286 str.).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Išnagrinėjus bylą nustatyta, kad ieškovas ir atsakovas ( - ) sudarė tikslinės paskolos sutartį Nr. ( - ) kompiuteriui ACER 5728ZG įsigyti, suteikta 1 574,10 Lt sumos paskola. Sutartimi atsakovas įsipareigojo mokėti sutarties mokėjimų grafike nurodytas eilines įmokas ir kitus mokėjimus. Sutartyje numatyta, kad atsakovas laiku nesumokėjęs eilinės įmokos, įsipareigoja mokėti 0,5 procento dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną. Atsakovo įsiskolinimas ieškovui sudaro 858,90 Lt pagal sutartį likusių mokėjimų ir 400,00 Lt delspinigių.

6Atlikus formalų ieškovo pateiktų įrodymų – ( - ) tikslinės paskolos sutarties Nr. ( - ) (b. l. 5-6), PVM sąskaitos – faktūros (b. l. 7), pranešimo ieškovui (b. l. 8, 9), ieškovo pretenzijų atsakovui (b. l. 10-12), informacijos apie asmenį (b. l. 13), delspinigių skaičiavimo (b. l. 14), mokėjimo nurodymo apie žyminio mokesčio sumokėjimą (b. l. 15) - vertinimą bei atsakovui nepateikus įrodymų, patvirtinančių skolos sumokėjimą, darytina išvada, jog, pasitvirtinus paminėtų ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti ieškovo prašomą sprendimą už akių. Ieškovas turi teisę reikalauti iš atsakovo sumokėti įsiskolinimą. Ieškinys dalyje dėl skolos ir procesinių palūkanų priteisimo pagrįstas byloje esančiais įrodymais, todėl tenkintinas visiškai – ieškovui iš atsakovo priteistina 858,90 Lt pagal sutartį likusių mokėjimų, 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.2 str., 6.37 str., 6.38 str., 6.210 str., 6.567 str.).

7Nustačius, kad atsakovas sutartinių prievolių tinkamai nevykdė, jam, vadovaujantis CK 6.256 str. 1 d. ir 2 d. bei sudarytų sutarčių sąlygomis, kyla pareiga sumokėti ieškovui netesybas. Tarp šalių sudarytos sutarties finansinėse sąlygose numatyta, kad laiku nesumokėjęs eilinės įmokos ar kito mokėjimo, atsakovas įsipareigojo mokėti ieškovui 0,5 procento dydžio delspinigius nuo visos laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną. Ieškovas iš atsakovo prašo priteisti 400,00 Lt delspinigių. Ieškovas nurodo, kad sutarčių pagrindu paskaičiuotus delspinigius savo iniciatyva sumažino, t.y. nors pagal delspinigių skaičiuotės lenteles bendra delspinigių suma sudaro 781,60 Lt, jis prašo priteisti tik 400,00 Lt.

8Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas vieningą teismų praktiką, yra pažymėjęs, kad šalims sutartyje susitarus dėl tam tikro dydžio netesybų, sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju skolininkas negali ginčyti sutartyje nustatyto netesybų dydžio, išskyrus atvejus, kai netesybos būtų neprotingos, akivaizdžiai per didelės, atsižvelgiant į konkrečios prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, skolininko elgesį, prievolės sumą ir panašias aplinkybes. Tokiems atvejams teismui suteikiama teisė mažinti netesybas CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d. pagrindu, taip kontroliuojant netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis Nr. 3K-7-409/2010 civilinėje byloje UAB „Miaras“ v. A.D.individuali įmonė „Aujama“).

9Sprendžiant ieškovo reikalavimą priteisti delspinigius, atsižvelgiama į tai, kad ieškovas prašomų priteisti delspinigių dydžio nepagrindė jokiomis aplinkybėmis ir įrodymais, kurie patvirtintų, kad dėl netinkamo sutarties vykdymo jis patyrė prašomų priteisti delspinigių sumos dydžio nuostolių, ieškovas savo reikalavimą grindžia tik sutartyje įtvirtinta sąlyga. Taip pat atsižvelgiama į tai, kad ieškovo prašomi priteisti delspinigiai sudaro 46,62 procentus prašomos priteisti susidariusios skolos sumos, į tai, kad atsakovas vykdydamas sutartį ieškovui įmokėjo 1121,30 Lt įmokų pagal sutartį, dalį atsakovo įmokėtų lėšų ieškovas paskirstė delspinigiams padengti. Be to, atsižvelgiama į sutarties sudarymo aplinkybes, į tai, kad atsakovas yra fizinis asmuo, o ne verslo subjektas bei sudarydamas sutartį buvo silpnesnioji sutarties pusė, sutartį sudarė prisijungdamas prie ieškovo paruoštų standartinių sutarties sąlygų ir turėjo ribotas galimybes dėl jų derėtis, taip pat į bendruosius teisingumo, protingumo, sąžiningumo principus. Įvertinus šias aplinkybes konstatuotina, kad ieškovo prašomi jo naudai priteisti delspinigiai yra aiškiai per didelės ir neprotingo dydžio netesybos, ženkliai didesnės, nei nurodyto įstatyminio dydžio minimalūs kreditoriaus patirti nuostoliai.

10Byloje nustatyta aplinkybė, kad atsakovas sutartinės prievolės tinkamai neįvykdė, nesuteikia pagrindo ieškovui nepagrįstai praturtėti dėl neprotingo dydžio delspinigių atsakovo sąskaita, todėl reikalavimas dėl delspinigių priteisimo tenkintinas iš dalies, netesybos mažintinos du kartus iki 200,00 Lt ir šis dydis, įvertinus paminėtus motyvus, laikytinas pagrįstu ir pakankamu atlyginti ieškovo turėtus nuostolius, likusi dalis ieškinio atmestina kaip nepagrįsta (CPK 3 str. 7 d., 178 str., CK 1.5 str. 2 d., 6.71 str., 6.73 str. 2 d., 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.). (Kauno apygardos teismo 2011 m. birželio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1444-605/2011; Kauno apygardos teismo 2010 m. balandžio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-622-390/2010; Kauno apygardos teismo 2010 m. spalio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1878-230/2011; Konstitucinio teismo 2007 m. spalio 24 d. nutarimas bylos Nr. 26/07).

11Patenkinus ieškovo reikalavimus iš dalies, iš atsakovo ieškovui priteistinas visas ieškovo sumokėtas žyminis mokestis, t.y. 71,00 Lt (b. l. 15), nes nuo tenkintų reikalavimų dalies turi būti sumokėtas minimalus įstatymo nustatytas žyminis mokestis (CPK 79 str., 80 str. 1d. 1p., 88 str. 1 d. 3 p., 93 str.). Iš atsakovo valstybei nepriteistina 7,45 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kadangi jų suma nėra didesnė nei 10,00 Lt (CPK 92 str., 96 str. 6 d., Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“).

12Vadovaujantis išdėstytu bei Lietuvos Respublikos CPK 142 str., 4d., 285, 286 str., teismas

13teismas

Nutarė

14Ieškinį patenkinti iš dalies.

15Priteisti iš atsakovo B. V., a. k. ( - ) paskutinė žinoma gyvenamoji vieta ( - ), ieškovui UAB „Snoro lizingas“, įmonės kodas 124926897, buveinės adresas Lvovo g. 25, Vilnius, a. s. Nr. ( - ) AB SEB banke, 858,90 Lt (aštuonis šimtus penkiasdešimt aštuonis Lt 00 ct) pagal sutartis likusių mokėjimų, 200,00 Lt (du šimtus Lt 00 ct) delspinigių, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (1 058,90 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme (2013 03 15) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 71,00 Lt (septyniasdešimt vieną Lt 00 ct) žyminio mokesčio.

16Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

17Atsakovas, dėl kurio priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 str. 2, 3 d. reikalavimus dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

18Ieškovas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos, gali skųsti sprendimą apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai