Byla 2-107-241/2015
Dėl skolos ir palūkanų priteisimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Gasiūnienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Šebsta“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. spalio 2 d. nutarties, kuria atsakovo turtui taikytos laikinosios apsaugos priemonės, civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Daistatus“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Šebsta“ dėl skolos ir palūkanų priteisimo ir

Nustatė

2I. G. esmė

3Ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas priteisti iš atsakovo 480 765,80 Lt skolą, 14 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, taip pat prašė atsakovo turtui taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Ieškovas nurodė, kad į raginimus atsiskaityti atsakovas nereaguoja, todėl nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Ieškovas skolos atsiradimą kildina iš šalių sudarytos subrangos sutarties, pagal kurią ieškovas atliko darbus, atsakovas juos priėmė, tačiau neatsiskaitė ir liko skolingas.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Vilniaus apygardos teismas 2014 m. spalio 2 d. nutartimi ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino – už 480 765, 80 Lt areštavo atsakovo kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, o jo nesant – pinigines lėšas. Teismas nurodė, kad ieškinio suma yra didelė, atsakovui yra iškelta kitų bylų, todėl laikinąsias apsaugos priemones taikė. Teismas pirmiausia areštavo atsakovo materialų turtą ir tik jo nesant – pinigines lėšas.

6III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

7Atsakovas prašo Vilniaus apygardos teismo 2014 m. spalio 2 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

81. Ieškovas neįrodė būtinos laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos – būsimo teismo sprendimo neįvykdymo grėsmės.

92. Ieškovas neįrodė sunkios atsakovo turtinės padėties ar netinkamo elgesio, kas sudarytų pagrindą abejoti jo galimybėmis ateityje įvykdyti galbūt ieškovui palankų teismo sprendimą.

103. Pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės pažeidžia interesų pusiausvyros, lygiateisiškumo ir ekonomiškumo principus, nes trukdo atsakovo komercinei-ūkinei veiklai.

114. Ieškinio reikalavimai nėra tikėtinai pagrįsti, kadangi ieškovas nepateikė įrodymų, pagrindžiančių atsakovo prievolės mokėti skolą vykdytinumą. Statybos subrangos sutarties 2.2 punktas nustato atsakovo atsiskaitymo su ieškovu tvarką, pagal kurią prievolė atsiskaityti tampa vykdytina praėjus dviems dienoms nuo generalinio rangovo UAB „Conmaster“ atsiskaitymo su atsakovu. Generalinis rangovas UAB „Conmaster“ nėra pervedęs atsakovui pinigų už atliktus darbus, todėl ieškovas neturi vykdytinos reikalavimo teisės.

125. Ieškovas nesąžiningai nutylėjo aplinkybes apie šalių sudarytus sandorius, kurie panaikino ieškovo reikalavimo teisę į atsakovą.

13Ieškovas prašo atsakovo atskirąjį skundą atmesti, o nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais.

141. Nors atsakovas ir teigia, kad ieškovas neįrodė sunkios atsakovo turtinės padėties, tačiau nepateikė teismui duomenų, kurie paneigtų ieškovui galbūt palankaus teismo sprendimo neįvykdymo riziką bei kurie patvirtintų, jog reikalavimo suma atsakovui nėra didelė.

152. Atsakovo 2013 metų pelno (nuostolių) ataskaita patvirtina, kad atsakovo grynasis pelnas beveik du kartus mažesnis už ieškinio sumą. Balanso duomenys parodo, kad atsakovas turi 952 509 Lt vertės materialaus turto, tačiau didelė šio turto dalis yra nebaigta statyba, todėl turtas gali būti nelikvidus. Atsakovo per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro net 4 849 921 Lt, t. y. penkis kartus viršija atsakovo turimą materialų ilgalaikį turtą, o per vienerius metus atsakovo gautinos sumos yra beveik pusę milijono litų mažesnės nei per metus mokėtinos sumos. Atsakovo skolos 2013 metais tiekėjams išaugo beveik tris kartus lyginant su praėjusiais finansiniais metais. Nuo 2012 m. sausio 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d. atsakovo grynasis pelnas sumažėjo, o nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai išaugo. Tokia atsakovo įmonės turtinė padėtis nepatvirtina, kad sprendimo priėmimo dieną jo turtinė padėtis išliks tokia pati ir kad esant priimtam ieškovui palankiam teismo sprendimui, jį bus galima realiai ir tinkamai įvykdyti.

163. Atsakovo teiginys, kad pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės pažeidžia interesų pusiausvyros, lygiateisiškumo ir ekonomiškumo principus, nes trukdo atsakovo ūkinei komercinei veiklai, kas pasireiškia nepasitikėjimo atsakovu, kaip statybine organizacija sukėlimu, yra tik deklaratyvaus pobūdžio ir nepagrįstas. Nutartimi pritaikytas arešto mastas neviršija ieškinio reikalavimo sumos. Teismas vadovavosi CPK 145 straipsnio 2 dalyje įtvirtintu ekonomiškumo principu ir pirmiausia areštavo atsakovui priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą ir tik nustačius, kad atsakovas šio turto neturi arba tokio turto turi nepakankamai pagal taikomą turto arešto mastą, areštavo atsakovui priklausančios piniginės lėšos.

174. Atsakovo argumentas, kad ieškinio reikalavimai nėra tikėtinai pagrįsti, kadangi ieškovas nepateikė įrodymų apie prievolės mokėti skolą vykdytinumą, nepagrįstas. Taikydamas laikinąsias apsaugos priemones teismas nevertina pareikšto materialinio teisinio reikalavimo pagrįstumo ir tik nustato, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas. Atsakovo keliami fakto klausimai dėl UAB „Conmaster“ neatsiskaitymo bei ieškovo reikalavimo teisės į atsakovą nebuvimo gali būti atsakyti tik išnagrinėjus bylą iš esmės ir įvertinus visus byloje pateiktus įrodymus, todėl šioje proceso stadijoje negali būti vertinami ir į šiuos klausimus negali būti atsakyta.

18IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados

19Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria atsakovo turtui taikytos laikinosios apsaugos priemonės, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Šį klausimą apeliacinės instancijos teismas sprendžia vadovaudamasis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 str.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nagrinėjamoje byloje nenustatyta.

20pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Taigi įstatymas laikinųjų apsaugos priemonių taikymui numato dvi privalomas sąlygas: pirma, ieškovo reikalavimas turi būti tikėtinai pagrįstas, antra, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Nagrinėjamu atveju atsakovas ginčija abiejų nurodytų sąlygų buvimą, teigdamas, kad ieškovo ieškinys nėra tikėtinai pagrįstas ir neįrodyta sprendimo neįvykdymo grėsmė. Apeliacinės instancijos teismas su šiais atsakovo argumentais nesutinka.

21Preliminarus ieškinio įvertinimo tikslas – teismo įsitikinimas, ar išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas. Ieškovas pareiškė atsakovui reikalavimą, kylantį iš tarp šalių susiklosčiusių statybos rangos teisinių santykių pagal 2013 m. lapkričio 8 d. šalių sudarytą statybos subrangos sutartį. Ieškovas teigia, kad sutartyje numatytus darbus atlikus juos perdavė atsakovui, atsakovas darbus priėmė, tačiau tinkamai neatsiskaitė ir liko skolingas 480 765,80 Lt. Pagal CK 6.681 straipsnio 1 dalį statybos rangos sutartimi rangovas įsipareigoja per sutartyje nustatytą terminą pastatyti pagal užsakovo užduotį statinį arba atlikti kitus statybos darbus, o užsakovas įsipareigoja sudaryti rangovui būtinas statybos darbams atlikti sąlygas, priimti darbų rezultatą ir sumokėti sutartyje nustatytą kainą. Ieškovas prašo priteisti skolą už atliktus statybos darbus. Materialiąja teisine prasme ieškovas tokį reikalavimą gali pareikšti, todėl ieškovo pareikštas reikalavimas yra prima facie pagrįstas. Atkreiptinas apelianto dėmesys, kad sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą tarp šalių kilęs ginčas nėra nagrinėjamas. Ieškinio pagrįstumas bus įvertintas bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme stadijos pabaigoje, priimant sprendimą dėl ginčo esmės. Preliminarus pareikšto reikalavimo vertinimas nereiškia bylos nagrinėjimo iš esmės, jis taip pat neturi prejudicinės galios bylą nagrinėjant iš esmės. Dėl šių priežasčių apeliacinės instancijos teismas nepasisako dėl atsakovo argumentų, susijusių su ieškinio nepagrįstumu, kadangi sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą reikalavimo pagrįstumas vertinamas preliminariai. Atsakovo argumentai dėl ieškovo reikalavimo teisės nebuvimo bus vertinami bylos nagrinėjimo iš esmės metu, o dėl jų pagrįstumo bus pasisakyta galutiniu teismo sprendimu, todėl argumentus dėl ieškinio nepagrįstumo atsakovas gali išdėstyti atsiliepime į ieškinį ir pateikti teismui juos patvirtinančius įrodymus.

22Atsakovo manymu, ieškovas neįrodė, kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių kyla sprendimo neįvykdymo arba įvykdymo pasunkėjimo rizika. Su šiais apelianto argumentais nėra pagrindo sutikti. Teismų praktikoje yra suformuluota taisyklė, pagal kurią aplinkybė, jog teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas, preziumuojama tuomet, kai turtinis ginčas tarp šalių atsirado dėl didelės pinigų sumos, kadangi didelė reikalavimo suma gali objektyviai padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugpjūčio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-783/2012). Ši prezumpcija nėra absoliuti. Ji remiasi prielaida, jog atsakovas gali vengti vykdyti teismo sprendimą. Kiekvienu individualiu atveju yra sprendžiama, ar pareikšto ieškinio suma yra didelė konkrečiam atsakovui, ar ne. Teismas konkrečiam asmeniui pareikštą turtinio reikalavimo sumą turi vertinti pagal jo turimo turto vertę, pajamas, įsipareigojimus. Pirmosios instancijos teismas teisingai konstatavo, jog pareikšto reikalavimo suma – 480 765,80 Lt – atsakovui yra didelė. Atkreiptinas dėmesys, kad tuomet, kai yra įrodymų, jog reikalavimo suma konkrečiam asmeniui pagal jo turimo turto vertę, gaunamas pajamas, turimo kapitalo dydį nėra didelė, t. y. kai paneigiama objektyvi grėsmė būsimo teismo sprendimo įvykdymui, teismas neturi pagrindo taikyti laikinųjų apsaugos priemonių (CPK 178 str.). Atsakovas, siekdamas išvengti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, turi pateikti savo mokumą patvirtinančius įrodymus (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. lapkričio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1349/2009). Taigi pareiga paneigti didelės reikalavimo sumos prezumpciją tenka šaliai, siekiančiai išvengti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Atsakovas prie atskirojo skundo nepridėjo įrodymų, jog ieškinio reikalavimo suma jam nėra didelė, kad tokią pinigų sumą jis galėtų sumokėti, todėl nėra pagrindo daryti kitokios išvados dėl sprendimo neįvykdymo grėsmės egzistavimo, nei padarė pirmosios instancijos teismas. Ieškovo pateiktas atsakovo 2013 metų balansas bei pelno (nuostolių) ataskaita nesudaro pagrindo konstatuoti ieškovui galbūt palankaus sprendimo neįvykdymo grėsmės nebuvimą.

23Atsakovo argumentai, kad pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės pažeidžia interesų pusiausvyros, lygiateisiškumo ir ekonomiškumo principus, nes trukdo atsakovo komercinei-ūkinei veiklai, yra nepagrįsti. Pažymėtina, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas visuomet yra susijęs su tam tikrais ribojimais ir nepatogumais šaliai, kurios turtui taikomos laikinosios apsaugos priemonės, tačiau ši aplinkybė nesudaro pagrindo naikinti atsakovo turtui pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių. Taikydamas laikinąsias apsaugos priemones teismas vadovavosi CPK 145 straipsnio 2 dalyje įtvirtintais principais, kad laikinosios apsaugos priemonės negali būti didesnės už ieškinio reikalavimus ir parenkamos vadovaujantis ekonomiškumo principu. Teismas areštavo atsakovo turtą, tačiau ne didesnės vertės nei pareikšta ieškovo reikalavimo suma, taip pat pirmiausia taikė kilnojamojo ir nekilnojamojo turto areštą, ir tik jo nesant ar esant nepakankamai areštavo atsakovo pinigines lėšas. Taigi teismas, skundžiama nutartimi taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, atsakovo nurodytų principų nepažeidė.

24Atkreiptinas dėmesys, kad pagal CPK 148 straipsnio 2 dalį atsakovas gali į teismo sąskaitą sumokėti ieškovo reikalaujamą sumą ir tokiu būdu išvengti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo arba pasinaudoti CPK 146 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta teise kreiptis į teismą su motyvuotu prašymu ir pareikalauti, kad ieškovas užtikrintų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovui galinčių atsirasti nuostolių atlyginimą.

25Atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad atsakovas nepaneigė sprendimo neįvykdymo grėsmės buvimo prezumpcijos, todėl nėra pagrindo naikinti pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria pagrįstai atsakovo turtui pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės (CPK 337 str. 1 d. 1 p).

26Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

27Vilniaus apygardos teismo 2014 m. spalio 2 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė... 2. I. G. esmė... 3. Ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas priteisti iš atsakovo 480 765,80 Lt... 4. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 5. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. spalio 2 d. nutartimi ieškovo prašymą... 6. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 7. Atsakovas prašo Vilniaus apygardos teismo 2014 m. spalio 2 d. nutartį... 8. 1. Ieškovas neįrodė būtinos laikinųjų apsaugos priemonių taikymo... 9. 2. Ieškovas neįrodė sunkios atsakovo turtinės padėties ar netinkamo... 10. 3. Pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės pažeidžia interesų... 11. 4. Ieškinio reikalavimai nėra tikėtinai pagrįsti, kadangi ieškovas... 12. 5. Ieškovas nesąžiningai nutylėjo aplinkybes apie šalių sudarytus... 13. Ieškovas prašo atsakovo atskirąjį skundą atmesti, o nutartį palikti... 14. 1. Nors atsakovas ir teigia, kad ieškovas neįrodė sunkios atsakovo turtinės... 15. 2. Atsakovo 2013 metų pelno (nuostolių) ataskaita patvirtina, kad atsakovo... 16. 3. Atsakovo teiginys, kad pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės... 17. 4. Atsakovo argumentas, kad ieškinio reikalavimai nėra tikėtinai pagrįsti,... 18. IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados... 19. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria atsakovo turtui taikytos... 20. pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų... 21. Preliminarus ieškinio įvertinimo tikslas – teismo įsitikinimas, ar... 22. Atsakovo manymu, ieškovas neįrodė, kad netaikius laikinųjų apsaugos... 23. Atsakovo argumentai, kad pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės... 24. Atkreiptinas dėmesys, kad pagal CPK 148 straipsnio 2 dalį atsakovas gali į... 25. Atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas... 26. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 27. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. spalio 2 d. nutartį palikti nepakeistą....