Byla 2YT-9667-924/2016
Dėl antstolio veiksmų vykdomojoje byloje Nr. (duomenys neskelbtini)

1Kauno apylinkės teismo teisėjas Edvardas Paliokas, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal pareiškėjo S. S. patikslintą skundą, suinteresuoti asmenys antstolis R. S., „Swedbank“, AB, dėl antstolio veiksmų vykdomojoje byloje Nr. ( - ),

Nustatė

2pareiškėjas skundžia antstolio R. S. veiksmus vykdomojoje byloje Nr. ( - ) ir 2016-03-22 skundu bei jo 2016-04-20 patikslinimu prašo: antstolio 2016-02-08 patvarkymą pripažinti neteisėtu ir įpareigoti antstolį paskirti skolininkui priklausančio nekilnojamojo turto pakartotinę ekspertizę turto rinkos vertei nustatyti, t.y. pareiškėjas iš esmės prašo panaikinti antstolio 2016-02-08 patvarkymą, kuriuo antstolis atsisakė skirti pakartotinę ekspertizę skolininkui priklausančio turto rinkos vertei nustatyti (b.l. 6-10, 40-45).

3Pareiškėjas nurodo, kad jis nesutinka su atliktu jam priklausančio areštuoto turto įkainojimu, kurio metu turtas buvo įkainotas 120 000 Eur suma. 2016-01-28 antstoliui dėl turto įkainojimo pateikė prieštaravimus ir prašė skirti pakartotinę ekspertizę turto rinkos vertei nustatyti, tačiau 2016-02-08 patvarkymu atsisakė jo prašymą tenkinti. Antstolis nepagrįstai atsisakė skirti pakartotinę ekspertizę. Antstoliui pateiktas to paties turto vertintojo UAB „Ober-Haus“ viešai skelbiami duomenys apie šiuo metu galiojančias nekilnojamojo turto rinkos kainas. Interneto svetainėje skelbiamais duomenis, analogiško skolininkui turto kaina 2015 metų gruodį siekė 600-900 Eur kv. m., t.y. vidutiniškai 750 Eur. Atitinkamai reali vien tik skolininkui priklausančio namo dalies, kurio plotas 235,63 kv. m., rinkos vertės turėtų sudaryti ne mažiau kaip 176 722,50 Eur. Įvertinus visą skolininko turimo turto kompleksą: gyvenamojo namo ir jo priklausinių bei žemės sklypo dalį, reali turto rinkos vertė itin ženkliai (daugiau nei 50 proc.) skirtųsi nuo antstolio patvarkyme nurodyto turto įkainojimo. Be to, ekspertizės akto trūkumai nulėmė netinkamą skolininkui priklausančio turto rinkos vertės nustatymą. Skolininkui priklausantį turtą lyginti su vertintojo parinktais lyginamaisiais objektais yra iš esmės nepagrįsta ir neteisinga, nes juos skiria daug reikšmingų skirtumų. Ekspertizės aktas paremtas prielaidomis, o ne objektyviais duomenimis. Be to, kreditorę ir turto vertintoją sieja glaudūs verslo ryšiai, nes kreditorės sudarytame turto vertintojų sąraše yra įrašytas ir ekspertizę atlikęs turto vertintojas. Taip pat antstolis nesuteikė galimybės skolininkui susipažinti su vykdomosios bylos medžiaga.

4Suinteresuoto asmens Swedbank“, AB atstovas pateikė atsiliepimą, kuriuo prašė pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą, o už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis pareiškėjui skirti 600 Eur baudą. Atsiliepimu suinteresuotas asmuo iš esmės sutiko su antstolio patvarkyme išdėstytais motyvais. Nurodė, kad nors 2015-10-12 patvarkymas dėl ekspertizės skyrimo įteiktas skolininkui, tačiau nušalinimas ekspertui nebuvo pareikštas. Pareiškėjo skunde nurodytuose motyvuose nėra nei vieno pagrindo skirti papildomą ekspertizę. VĮ Registrų centro nustatyta areštuoto turto vidutinė rinkos vertė, galiojanti nuo 2016-01-01, 86 965 Eur, todėl vertintojo UAB „Ober-Haus“ atliktas įvertinimas 120 000 Eur nekelia jokių abejonių dėl tinkamo turto įkainavimo. Suinteresuoto asmens vertinimu, pareiškėjas skundu tik vilkina išieškojimo procesą bei akivaizdžiai piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis, ko pasekoje pažeidžiamos išieškotojo teisės ir interesai.

5Pareiškėjo skundas atmestinas.

6Vykdymo procesas yra imperatyviai reglamentuojamas teisės normų, todėl visi šio proceso dalyviai, taigi ne tik antstolis, bet ir skolininkas, išieškotojas, privalo griežtai laikytis nustatytos teismo sprendimų vykdymo tvarkos. Be to, visi vykdymo proceso dalyviai turi bendradarbiauti ir siekti greitesnio, ekonomiškesnio teismo sprendimo įvykdymo, gerbti vieni kitų teises ir teisėtus interesus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-02-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-1/2007). Teismas, nagrinėdamas skundus dėl antstolio veiksmų, turi patikrinti antstolio veiksmų teisėtumą ir įvertinti kiekvieno iš jo padarytų vykdymo proceso normų pažeidimų įtaką vykdymo proceso dalyvių teisėms ir teisėtiems interesams. Antstolio procesinę veiklą pagal Civilinio proceso kodekso 594 straipsnį kontroliuoja teismas. Teismas, nagrinėdamas skundus dėl antstolio veiksmų, vertina, ar konkrečioje vykdymo proceso stadijoje, esant konkrečioms aplinkybėms antstolis nepažeidė jo veiklos principus bei vykdymo veiksmų atlikimo tvarką reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2008 m. birželio 11 d. nutartis, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-7-277/2008; 2012 m. gegužės 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-157/2012; 2013 m. spalio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-492/2013).

7Pareiškėjas skundžia R. S. veiksmus vykdomojoje byloje Nr. ( - ), o būtent 2016-02-08 antstolio patvarkymą, kuriuo antstolis atsisakė skirti pakartotinę ekspertizę skolininkui priklausančio turto rinkos vertei nustatyti.

8Civilinės bylos ir vykdomosios bylos Nr. ( - ) kopijos duomenimis nustatyta, kad antstolis R. S. vykdo Kauno apygardos teismo 2014-01-24 išduotą vykdomąjį raštą Nr. ( - ) dėl 293 674,70 Eur skolos, 5 proc. dydžio metinių palūkanų išieškojimo iš skolininko S. S. išieškotojo „Swedbank“, AB naudai. 2015-05-11 antstolis areštavo ¼ 0,0577 žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ); 33/100 gyvenamojo namo, bendras plotas 714,03 kv. m., unikalus Nr. ( - ), ir 33/100 kiemo statinių (tvora), unikalus Nr. ( - ), esančių ( - ). 2015-10-07 patvarkymu antstolis pavedė UAB „Ober-Haus“ atlikti areštuoto turto vertės nustatymo ekspertizę. 2015-10-07 patvarkymas skolininkui S. S. įteiktas 2015-10-19 (v.b.l. priedai Nr. 2,3,4,5), skolininkas nušalinimo ekspertui įstatymo nustatyta tvarka nepareiškė. Antstolis, vadovaudamasis atliktos ekspertizės aktu, 2016-02-01 patvarkymu priklausantį turtą įkainavo 120 000 Eur. 2016-02-01 skolininkas antstoliui pateikė prieštaravimus dėl turto įkainojimo, prašant skirti pakartotinę ekspertizę turto rinkos verteis nustatyti. Pareiškėjo skundžiamu 2016-02-08 patvarkymu antstolis atsisakė skirti papildomą ekspertizę skolininkui S. S. priklausančio turto rinkos vertei nustatyti. Skolininkas 2016-03-10 pateikė skundą dėl antstolio veiksmų, kurį antstolis 2016-03-16 patvarkymu „Dėl skolininko S. S. prieštaravimo dėl turto įkainojimo“ atsisakė tenkinti ir jį kartu su vykdomosios bylos kopija perdavė Kauno apylinkės teismui.

9Pareiškėjas skunde nurodo, kad jam nebuvo suteikta galimybė susipažinti su vykdomosios bylos medžiaga, o būtent nepateikta ekspertizės akto kopija. Tačiau iš pareiškėjo pateikto skundo turinio, kuriame jis nurodo ekspertizės akto trūkumus, akivaizdu, kad jis 2016-04-20 teismui pateikdamas patikslintą skundą yra susipažinęs su atliktos ekspertizės aktu. Be to, iš 2016-01-21 antstolio patvarkymo Dėl areštuoto turto įkainojimo matyti, kad kartu su šiuo patvarkymu skolininkui buvo išsiųsta ir ekspertizės išvada (v.b.l. Nr. 84), be to skolininkas 2016-01-21 telefonu informuotas apie turto įkainojimą. Vien tai, kad pareiškėjo atstovui nedelsiant nebuvo parengta ekspertizės akto kopija, nėra pagrindas teigti, kad buvo atimta galimybė skolininkui susipažinti su vykdomąją byla. Pažymėtina ir tai, kad vykdymo procese numatyta skolininko pareiga taip pat aktyviai domėtis vykdymo eiga, naudotis kitomis Civilinio proceso kodekso jam suteiktomis teisėmis, įskaitant ir susipažinti su vykdomosios bylos medžiaga (CPK 643 str. 2 p.).

10Aiškinant Civilinio proceso kodekso 681 straipsnio 1 dalies normą, kasacinio teismo praktikoje akcentuojama antstolio ir šalių bendradarbiavimo pareiga siekiant teisingai įkainoti skolininko turtą. Tuo atveju, kai turimi skolininko turto vertės įrodymai kelia abejonių, antstolis privalo imtis papildomų priemonių dėl tinkamo skolininko turto įkainojimo, nepriklausomai nuo to, ar skolininkas ir išieškotojas reiškia prieštaravimus dėl nustatytos turto kainos. Tiek pirminė, tiek papildoma ar pakartotinė turto vertės nustatymo ekspertizė pagal įstatymą gali būti paskirta antstolio arba vykdymo proceso šalių iniciatyva. Civilinio proceso kodekso 682 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad išieškotojui ar skolininkui pareiškus motyvuotus prieštaravimus dėl ekspertizės išvados, jų prašymu antstolis patvarkymu gali skirti papildomą ar pakartotinę ekspertizę. Civilinio proceso kodekso 682 straipsnio 2 ir 3 dalys numato, kad antstolio patvarkymas atsisakyti skirti ekspertizę (taip pat ir papildomą ar pakartotinę) gali būti skundžiamas teismui. Civilinio proceso kodekso 681 straipsnio 4 dalis numato, jog, jeigu turto vertę nustatė ekspertas, tai areštuoto turto verte laikoma eksperto nustatyta turto vertė. Antstolis eksperto nustatyta turto verte privalo vadovautis, kadangi turto vertinimo ekspertizes atlieka turto vertinimo kvalifikaciją turintys turto vertintojai, tačiau vienas iš papildomos ar pakartotinės ekspertizės skyrimo pagrindų – vykdymo proceso šalių motyvuoti prieštaravimai dėl ekspertizės (CPK 682 str. 2 d.), kitas pagrindas – paties antstolio abejonės dėl turto vertės (CPK 681 str. 1 d., 682 str. 3 d.). Tokių abejonių galėtų kelti kitokią turto vertę pagrindžiantys argumentai, juos patvirtinantys įrodymai.

11Iš byloje pateiktos vykdomosios medžiagos nustatyta, kad nagrinėju atveju antstolis R. S. turto vertę nustatė pagal UAB „Ober-Haus“ atliktos ekspertizės metu nustatytą turto rinkos vertę (120 000 Eur). Nors pareiškėjas ir buvo informuotas apie pasirinktą turto vertintoją (v.b.l. priedai 2,3,4), prieštaravimų jo kandidatūrai nustatytais terminais nepateikė. Vykdymo veiksmai atliekami laikantis nuoseklios jų atlikimo tvarkos ir užbaigiami visiškai įvykdžius vykdomąjį dokumentą arba kitais Civilinio proceso kodekso 632 straipsnyje nurodytais pagrindais. Dėl to skolininkas turi naudotis jam įstatymo suteikiamomis teisėmis laiku, vykdymo veiksmų atlikimo metu, priešingu atveju, jis netektų galimybės ginti savo interesus dėl tų vykdymo veiksmų, kurie jau yra atlikti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-12-01 nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-564/2008).

12Nagrinėjamu atveju, pareiškėjas nesutinka su ekspertizės akte nustatyta ginčo nekilnojamo turto rinkos vertės kaina, teigdamas, kad ši nustatyta nepagrįstai per maža ir neatitinka realios rinkos kainos. Savo argumentus pareiškėjas iš esmės grindžia tik deklaratyviais teiginiais, kad atlikos ekspertizės metu palyginimui atrinkti objektai nėra iš tos pačios verčių zonos kaip ir įvertintas ginčo turtas, be to, atrinkti objektai yra neadekvatūs ginčo turtui, kadangi jų savybės skiriasi nuo lyginamo ginčo turto, dėl to, pareiškėjo nuomone, atlikta ekspertizė yra neteisinga, o ekspertizės akte nustatyta ginčo turto rinkos vertė nepagrįstai per maža. Tačiau ginčydamas ekspertizės akte nustatytą ginčo turto rinkos vertę, pareiškėjas nagrinėjamojoje byloje nepateikė jokių įrodymų, kurie patvirtintų ekspertizės akto neteisėtumą ir jame nustatytos ginčo turto rinkos vertės nepagrįstumą. Ekspertas atsižvelgė į vertinamo turto buvimo vietą, būklę, infrastruktūrą ir kt., vertindamas naudojo lyginamąjį metodą. Ekspertizės aktas patvirtina, kad parduodamas turtas buvo vertinamas tokios būklės, kokios jis buvo vertinimo metu, atsižvelgiant į egzistuojančią tuo metu panašaus turto pasiūlą ir paklausą. Tuo tarpu pareiškėjas objektyvių įrodymų paneigiančių ar keliančių pagrįstą abejonę turto vertinimo eksperto išvadoje nustatyta skolininkui priklausančio turto verte nepateikė. Pareiškėjas savo nesutikimą dėl parduodamo turto vertės grindžia iš esmės remdamasis tik deklaratyviais teiginiais, kad to paties turto vertintojo internetinėje svetainėje skelbiami duomenys, kad analogiško skolininko turto (dalies namo) kaina 2015 m. gruodį siekė 600-900 Eur kv.m., dėl ko skolininkui priklausančio turto rinkos vertė turėtų būti apie 50 proc. didesnė nuo nustatytos vykdymo proceso metu, t.y. kitų namų (butų) kainomis iš internetinio puslapio, bet ne konkrečiais rinkos tyrimais ar analogiško pobūdžio ekspertiniu aktu nustatyta turto verte. Pareiškėjo pateikti statistiniai duomenys iš UAB „Ober-Haus“ internetinio puslapio apie nekilnojamojo turto (butų) kainas (v.b.l. 87-88) negali būti įrodymu ginčo turto vertei nustatyti, nes iš šiame internetiniame puslapyje pateiktų kainų neįmanoma nustatyti individualius požymius turinčio nekilnojamojo turto rinkos vertės kainos.

13Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, jog Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme nustatyta, kad turto įvertinimas pateikiamas turto vertinimo ataskaitoje, kuri turi juridinę galią, jeigu atitinka šio įstatymo jai keliamus reikalavimus, ši ataskaita laikoma teisinga, kol ji nenuginčyta įstatymų nustatyta tvarka (Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 23, 24 str.). Taigi turto vertinimo ataskaitai, jeigu ji atitinka įstatymo nustatytus reikalavimus, įstatymas suteikia oficialiojo rašytinio įrodymo galią (CPK 197 str. 2 d.) (pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2010 m. vasario 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-82/2010). Nagrinėjamu atveju, teismas, atsižvelgęs į nurodytas aplinkybes, neturi pagrindo spręsti, kad UAB „Ober-Haus“ ekspertizės aktas yra neteisingas. Akcentuotina ir tai, jog objektyvi turto rinkos vertė paprastai nustatoma varžytynių metu, kadangi nepriklausomai nuo turto įvertinimo, potencialūs turto pirkėjai papildomai savaip vertins parduodamą objektą, ir pirkėjų konkurencija nustatys varžytynėse parduodamo turto realią kainą. Kita vertus, jei pareiškėjas yra įsitikinęs kitokia turto rinkos verte, jis gali įstatymo nustatyta tvarka pats pasiūlyti iš varžytynių parduodamo turto pirkėją. Pažymėtina ir tai, kad net ir esant pastoviems UAB “Ober-Haus” paslaugų teikimo, vertinant nekilnojamąjį turtą, santykiams su išieškotoju ar antstoliu, nėra pagrindo spręsti, kad vertintojas buvo šališkas atlikdamas skolininkui priklausančio turto vertinimą. Nagrinėjamu atveju šalis sieja lygiaverčiai civiliniai sutartiniai santykiai (pvz., CPK 67 str. 2 d. 1 p. nustatyta, kad, ekspertas turėtų būti dėl tarnybos ar kitaip priklausomas nuo išieškotojo ar antstolio).

14Esant nurodytoms aplinkybėms bei įvertinus tai, kad skolininkas nepateikė jokių įrodymų, kurie patvirtintų ekspertizės akto neteisėtumą ir jame nustatytos ginčo turto rinkos vertės nepagrįstumą, rėmėsi tik deklaratyviais paaiškinimais dėl realios turto rinkos vertės, sprendžia, kad antstoliui nebuvo jokio pagrindo, nesant motyvuotų skolininko prieštaravimų, abejoti atliktos ekspertizės rezultatais dėl turto vertės ir skirti pakartotinę ekspertizę. Atitinkamai nėra teisinio pagrindo panaikinti 2016-02-08 skundžiamą antstolio patvarkymą, kuriuo buvo atsisakyta skirti pakartotinę turto vertinimo ekspertizę (CPK 178 str., 185 str.). Esant nurodytam, pareiškėjo skundas dėl antstolio veiksmų atmestinas kaip nepagrįstas (CPK 513 str.).

15Suinteresuotas asmuo Swedbank“, AB prašė taikyti pareiškėjui baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. Tačiau vien tai, kad buvo pareikštas skundas dėl antstolio veiksmų, o skundo reikalavimai atmesti, nesudaro pagrindo konstatuoti, kad pareiškėjas reikšdamas reikalavimus, piktnaudžiavo, todėl yra būtinybė taikyti CK 95 straipsnyje numatytas sankcijas. Teisės į teisminę gynybą principas užtikrina galimybę ginti ir tariamas teises, t.y. jei asmuo sąžiningai tiki, kad jo teisės yra pažeistos. Suinteresuotas asmuo nepateikė į bylą jokių įrodymų, kad skundas pateiktas siekiant ne apginti galimai pažeistas savo teises, o vien tik siekiant užvilkinti skolos išieškojimo (vykdymo) procesą. Dėl nurodytų motyvų suinteresuoto asmens prašymas dėl baudos skyrimo atmestinas.

16Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, yra mažesnės už nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, todėl jos iš pareiškėjo nepriteistinos ir neišieškotinos (Civilinio proceso kodekso 79 straipsnis, 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas 6 punktas, 92 straipsnis, 93 straipsnis, 96 straipsnis, 96 straipsnis, 98 straipsnis, 443 straipsnio 6 dalis, Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro ir Finansų ministro 2011-11-07 įsakymas Nr.1R-261/1K-355).

17Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 290 straipsniu, 291 straipsniu, 513 straipsniu, teismas

Nutarė

18atmesti pareiškėjo S. S. skundą dėl antstolio R. S. veiksmų vykdomojoje byloje Nr. ( - ).

19Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėjas Edvardas Paliokas, teismo posėdyje... 2. pareiškėjas skundžia antstolio R. S. veiksmus vykdomojoje byloje Nr. ( - )... 3. Pareiškėjas nurodo, kad jis nesutinka su atliktu jam priklausančio... 4. Suinteresuoto asmens Swedbank“, AB atstovas pateikė atsiliepimą, kuriuo... 5. Pareiškėjo skundas atmestinas. ... 6. Vykdymo procesas yra imperatyviai reglamentuojamas teisės normų, todėl visi... 7. Pareiškėjas skundžia R. S. veiksmus vykdomojoje byloje Nr. ( - ), o būtent... 8. Civilinės bylos ir vykdomosios bylos Nr. ( - ) kopijos duomenimis nustatyta,... 9. Pareiškėjas skunde nurodo, kad jam nebuvo suteikta galimybė susipažinti su... 10. Aiškinant Civilinio proceso kodekso 681 straipsnio 1 dalies normą, kasacinio... 11. Iš byloje pateiktos vykdomosios medžiagos nustatyta, kad nagrinėju atveju... 12. Nagrinėjamu atveju, pareiškėjas nesutinka su ekspertizės akte nustatyta... 13. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, jog Turto ir verslo... 14. Esant nurodytoms aplinkybėms bei įvertinus tai, kad skolininkas nepateikė... 15. Suinteresuotas asmuo Swedbank“, AB prašė taikyti pareiškėjui baudą už... 16. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, yra mažesnės už... 17. Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 290 straipsniu, 291 straipsniu, 513... 18. atmesti pareiškėjo S. S. skundą dėl antstolio R. S. veiksmų vykdomojoje... 19. Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama...