Byla A2-1654-527/2010

2Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Jolitos Cirulienės, kolegijos teisėjų Algirdo Remeikos ir Egidijaus Tamašausko, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos G. P. C. atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. gegužės 3 d. nutarties civilinėje byloje Nr. A2-3093-429/2010 pagal pareiškėjos G. P. C. prašymą atnaujinti terminą paduoti pareiškimą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-419/90 pagal ieškovės G. P. C. ieškinį atsakovui P. V. M. dėl santuokos nutraukimo (suinteresuoti asmenys O. V. M. ir O. V. P.).

3Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija

Nustatė

5pareiškėja 2009-02-23 prašymu (t. 1, b. l. 2-4) prašė:

61)

7atnaujinti terminą paduoti pareiškimą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-419/90 pagal ieškovės G. P. C. ieškinį atsakovui P. V. M. dėl santuokos nutraukimo;

82)

9atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-419/90 pagal ieškovės G. P. C ieškinį atsakovui P. V. M. dėl santuokos nutraukimo;

103)

11panaikinti Kauno miesto Požėlos rajono 1990-03-02 sprendimą Nr. 2-419/90 ir bylą nutraukti;

124)

13panaikinti Kauno miesto savivaldybės CMB 1990-05-02 ištuokos akto įrašą Nr. 735.

14Pareiškėja nurodė, kad su P. V. M., mirusiu 2007-11-21, susituokė 1983-10-05. Apie kitą jo sudarytą mirusiojo santuoką ji sužinojo, kai kreipėsi dėl palikimo priėmimo po sutuoktinio mirties. Apie savo ir sutuoktinio santuokos nutraukimą ji sužinojo tik 2009-02-17, iš Kauno apskrities archyvo gavusi 1990-03-02 teismo sprendimo, kuriuo buvo nutraukta jos ir P. V. M. santuoka, kopiją. Ji pati 1990 m. dėl santuokos nutraukimo į teismą nesikreipė, tuo metu su vyru gyveno Vokietijoje, 1990-03-02 teismo posėdyje ištuokos byloje nedalyvavo, kas dalyvavo posėdyje - jai nežinoma. Dėl ištuokos liudijimo išdavimo niekada nesikreipė, kas pasirašė ištuokos akto įraše jos vardu - jai nežinoma. Velionį palaidojo suinteresuotas asmuo O. V. M., anksčiau apie jos ir velionio santuoką ji nežinojusi. Sužinojo apie jo mirtį iš sūnaus. Po vyro mirties ją ištiko insultas, todėl į vyro laidojimo vietą nuvyko tik 2007 m. gruodžio mėn. Po velionio mirties liko palikimas – gyvenamas namas Pamaskvėje, kurio statyba buvo pradėta santuokos pradžioje ir kurio teisinė registracija nėra atlikta iki šiol, bei žemės sklypas. Iki velionio mirties pareiškėja gyveno su juo, kaip su sutuoktiniu, Maskvos srityje nuomojamuose butuose. Byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, kad iki sutuoktinio žūties pareiškėjos ir velionio santuoka nebuvo nutraukta. Byloje yra pateikta pareiškėjos piliečio paso ekspertizė, kur nurodyta, kad pareiškėja ištuokos bylos nagrinėjimo metu buvo VDR, todėl negalima teigti, kad apie priimtą sprendimą nutraukti santuoką pareiškėja sužinojo 1990 metais.

15Kauno miesto apylinkės teismas 2010 m. gegužės 3 d. nutartimi (t. 2, b. l. 118-122) pareiškėjos G. P. C. prašymą atnaujinti terminą paduoti pareiškimą dėl proceso atnaujinimo 1990-03-02 civilinėje byloje Nr. 2-419/90 pagal ieškovės G. P. C. ieškinį atsakovui P. V. M. dėl santuokos nutraukimo atmetė bei atsisakė atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-419/90, konstatavęs, jog toks pareiškėjos prašymas negali būti paduodamas CPK 366 str. 3 d. pagrindu, taip pat jis paduotas praleidus CPK 368 str. 1 d. nurodytą 3 mėnesių terminą, egzistuojant naikinamajam terminui, numatytam CPK 368 str. 2 d.

16Atskiruoju skundu (t. 3, b. l. 13-15) pareiškėja prašo panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo nutartį, atnaujinti terminą paduoti pareiškimą dėl proceso atnaujinimo ir atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-419/90. Pareiškėja atskirąjį skundą grindžia šiais motyvais:

171. Teismas padarė klaidingą išvadą, kad pareiškėjai apie santuokos nutraukimą buvo žinoma nuo 1990 metų. Teismas remiasi pareiškėjos rašysenos ekspertizės išvada, kurioje tik daroma tikėtina prielaida, kad 1990-05-02 ištuokos akto įraše pasirašė ji, bet nekreipė dėmesio į paaiškinimus, kad tokio dokumento ji niekada nematė, savo parašo jame neatpažįsta. Teismas tikėtiną prielaidą įvertino kaip neginčijamą įrodymą, tuo labiau, kad pakartotinės ekspertizės išvada visiškai paneigia pirmosios išvadą. Joje teigiama, kad nustatyti, ar pasirašė pareiškėja ar kitas asmuo, nėra galimybės.

182. Pareiškėja pateikė teismui dokumentus, kurie neginčijamai rodo, kad po 1990-03-02 teismo sprendimo pareiškėja su sutuoktiniu gyveno kartu, vedė bendra ūkį, statė namą. 1993-05-13 jos sutuoktiniui Minsko mieste Baltarusijoje buvo išduotas orderis gyvenamajam plotui, kur yra išvardinti visi šeimos nariai. Pareiškėjos statusas čia įvardijamas „žmona“. Gaunant šį dokumentą, be jokios abejonės, buvo pateiktas santuokos liudijimas. Visa tai vyksta po trejų metų po ginčijamo santuokos nutraukimo. Teismui pareiškėja pateikė visą eilę kitų dokumentų, kurie įrodo, kad iki pat sutuoktinio mirties jie gyveno kartu ir vedė bendrą ūkį, tačiau visi šie įrodymai, teismo nuomone, neturi reikšmės sprendžiant klausimą dėl termino atnaujinimo prašymui dėl proceso atnaujinimo paduoti. Byloje yra visa eilė įrodymų, kurie patvirtina santuokos nutraukimo Kauno m. Požėlos rajono teisme 1990-03-02 fiktyvumą. Tai gali patvirtinti visa eilė liudytojų, tačiau teismas nekreipė dėmesio į visas šias aplinkybes, neapklausė jokių liudytojų, padarė išvadą, kad pareiškėja apie santuokos nutraukimą žinojo, o tai yra pagrindas atmesti prašymą atnaujinti terminą byloje ir atsisakyti atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr.2-419/90. Iš šio „žinojimo“ fakto išplaukia ir visi kiti proceso atnaujinimo pagrindai.

193. Teismas, atsisakydamas atnaujinti terminą pareiškimui paduoti, vertino ne visus įrodymus. Rėmėsi tik tais įrodymais, kuriuos pareiškėja ginčija, kaip ir patį santuokos nutraukimo faktą. Rėmėsi teismo protokolu ir lydraščiu, kuriuose objektyvių įrodymų nėra, kad pareiškėja apie tokį teismo procesą ir apie tokį lydraštį žinojo. Pareiškėjos santuokos nutraukimo civilinės bylos dokumentų išlikusių nėra. Apie tai, kad pareiškėja dalyvavo teismo posėdyje, teismas sprendžia iš teismo sprendimo. Atkreiptinas dėmesys, kad procesas vyko 1990-03-02. Tuo Lietuvos Respublikos istorijos laikotarpiu labai tikėtina, kad vietoje pareiškėjos teismo posėdyje galėjo dalyvauti kitas asmuo. Teismas taip pat konstatavo, kad pareiškėja ištuoką neva pati įregistravo 1990-05-02, kai tuo tarpu asmens piliečio paso kopija rodo, kad pareiškėja tuo metu nebuvo Lietuvoje, o kaip kariškio šeimos narys buvo Vokietijoje.

204. Teismas nutartyje taip pat nurodė, kad pareiškėja, ginčydama iš pažiūros akivaizdžius faktus, nesikreipė į ikiteisminio tyrimo institucijas dėl paaiškėjusio fakto, kas pasinaudojo jos asmens dokumentais ir asmenų nubaudimo, nustatymo. Pareiškėja konsultavosi tiek su ikiteisminio tyrimo institucijomis Kaune, tiek su advokatais ir, įvertinusi faktą, kad nuo galimų neteisėtų veikų padarymo praėjo daugiau nei 20 metų, tokio veiksmo atsisakė. Teismas atmetė arba nevertino visų pareiškėjos pateiktų įrodymus, kurie netiesiogiai įrodo, kad jos santuoka nebuvo nutraukta. Tas faktas, kad pareiškėja pirmiausia kreipėsi į Rusijos teismą, prašydama pripažinti negaliojančia savo mirusio sutuoktinio santuoką su suinteresuotu asmeniu O. V. M., kaip tik įrodo, kad pareiškėja buvo įsitikinusi, kad jos santuoka yra galiojanti ir kad apie jos nutraukimą ji nieko nežinojo. Rusijoje nagrinėjamose bylose pareiškėja pirmą kartą išgirdo, kad jos santuoka Kaune yra nutraukta, tačiau, kaip ji teigia, tuo nepatikėjo, nes nei vienoje teismo instancijoje nebuvo pateikta jokių dokumentų originalų, buvo pateikti tik nuorašai ir kopijos. Pareiškėja manė, kad tai yra klastotės siekiant užvaldyti jai priklausantį paveldėti turtą. Byloje pateikti objektyvūs įrodymai, kad pareiškėja apie savo santuokos nutraukimą sužinojo tik 2009-02-1, todėl Lietuvos Respublikos CPK 368 str. 1 d. nustatyto termino nepraleido.

215. Visi CPK 366 str. ir 368 str. nustatyti terminai pareiškėjai galėtų būti taikomi, jei būtų nustatyta, kad ji žinojo apie savo santuokos nutraukimą. Tokia aplinkybė byloje neįrodyta. Teismas padarė klaidingas išvadas, vertindamas faktą, kad pareiškėja kreipėsi į teismą Rusijoje dėl savo sutuoktinio antros santuokos pripažinimo negaliojančia. Pareiškėja kaip tik įrodinėjo, kad ji yra teisėtoje santuokoje su žuvusiu vyru, tačiau Rusijos teismams pakako netiesioginių įrodymų apie santuokos nutraukimą, kuriais pareiškėja netikėjo iki momento, kai Kaune 2009-02-17 savo akimis pamatė ištuokos akto išrašo kopiją, kuriais Civilinės metrikacijos organų išreikalavo jos advokatė. Tik su tuo momentu ji sieja savo įsitikinimą, kad santuoka, nors ir fiktyviai, buvo nutraukta. Tai sužinojusi, ji ir kreipėsi į teismą.

226. Konstitucijos 30 str. numato, kad „asmuo, kurio konstitucinės teisės ar laisvės pažeidžiamos, turi teisę kreiptis į teismą“. Tuo tarpu CPK 366 str. 3 d. skelbia: „Prašymas procesą atnaujinti yra negalimas dėl įsiteisėjusių teismo sprendimų santuokos pripažinimo negaliojančia ar santuokos nutraukimo klausimais, jeigu bent viena iš šalių po sprendimo įsiteisėjimo sudarė naują santuoką arba įregistravo partnerystę“. Manytina, kad tokia CPK norma pažeidžia pareiškėjos teisę kreiptis į teismą gynybos ir pažeistos teisės atkūrimo. Lietuvos Respublikos Konstitucinis teismas 2006-09-21 nutarimu byloje Nr. 35/03-11/06 yra pasisakęs, jog pagal Konstituciją civilinio proceso santykius įstatymu būtina reguliuoti taip, kad būtų sudarytos teisinės prielaidos teismui ištirti visas bylai reikšmingas aplinkybes ir priimti teisingą sprendimą byloje. Ir priešingai - negalima nustatyti tokio teisinio reguliavimo, kuris neleistų teismui, atsižvelgus į visas turinčias reikšmės bylos aplinkybes ir vadovaujantis teise, nenusižengiant iš Konstitucijos kylantiems teisingumo, protingumo imperatyvams, priimti teisingą sprendimą byloje ir šitaip įvykdyti teisingumą. Antraip būtų apriboti ar net paneigti iš Konstitucijos, inter alia jos 109 str., kylantys teismo įgaliojimai vykdyti teisingumą. Tuo tarpu CPK 366 str. 3 d. redakcija, numato, kad prašymas procesą atnaujinti yra negalimas. Manau, kad tokia besąlygiška nuostata prieštarauja Konstitucijos 30 str. ir 109 str., Įstatymai pareiškėjai nenumato alternatyvos, kas šiuo atveju galėtų apginti jos pažeistą teisę.

23Atsiliepimu į atskirąjį skundą (t., b. l. 28-32) suinteresuotas asmuo O. V. M. prašo pareiškėjos atskirąjį skundą atmesti ir Kauno m. apylinkės teismo 2010-05-03 nutartį palikti nepakeistą bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimas grindžiamas šiais motyvais:

241. Pareiškėja pakankamai plačiai pasisako apie faktines aplinkybes, teigdama, jog: „pareiškėjos santuokos nutraukimo civilinės bylos dokumentų išlikusių nėra. Apie tai, kad pareiškėja dalyvavo teismo posėdyje, teismas sprendžia iš teismo sprendimo. Čia reikia atkreipti dėmesį, kad procesas vyko 1990-03-02. Tuo Lietuvos Respublikos istorijos laikotarpiu labai tikėtina, kad vietoje pareiškėjos teismo posėdyje galėjo dalyvauti kitas asmuo“. Tokie pasisakymai vertintini kaip deklaratyvūs ir neatitinkantys faktinių aplinkybių, tačiau itin svarbu yra tai, kad teismo sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-419/90 buvo priimtas dar iki Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės atkūrimo, t. y. iki 1990-03-11, remiantis Lietuvos TSR teise, kas šiuo atveju taip pat yra reikšminga - nuo Kauno m. apylinkės teismo sprendimo priėmimo c. b. Nr. 2-419/90 iki skundžiamos Kauno m. apylinkės teismo 2010-05-03 3 nutarties priėmimo praėjo 20 metų, kas sudaro absoliutų pagrindą atmesti bet kokį prašymą dėl proceso atnaujinimo, kadangi CPK 368 str. 2 dalyje numatytas 5 metų terminas yra naikinamasis. Pažymėtina, kad pagal 1964 m. redakcijos CK 37 skirsnį „Įsiteisėjusių sprendimų, nutarčių ar nutarimų priėmimas dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių“ (365-367 str.), taip pat buvo numatyta proceso atnaujinimo galimybė, taip pat minėto 1964 m. redakcijos CPK 366 str. numatė analogišką 3 (trijų) mėnesių pareiškimo padavimo terminą kurį pareiškėja praleido.

252. Galiojantis CPK numato: „prašymas atnaujinti procesą negali būti pateikiamas“ (CPK 368 str. 2 d.) bei „prašymas atnaujinti procesą yra negalimas“ (LR CPK 366 str. 3 d.). Esant tokioms aplinkybėms, manytina, kad pagal dabartinės redakcijos CPK 368 str. 2 dalį toks pareiškėjos prašymas atnaujinti procesą iš viso negali būti pateikiamas, todėl teismas turėjo atsisakyti tokį prašymą priimti ir grąžinti padavusiam asmeniui. Nepaisant to, kad buvo padaryta procesinės teisės normų taikymo klaida pareiškimo priėmimo stadijoje (CPK 370 str. 1 d., CPK 137 str. 2 d. 1 p.), šį atsiliepimą teikiantis atstovas mano, jog tai nesudaro pagrindo naikinti teisėtą ir pagrįstą teismo nutartį.

263. Neabejotinai teismas teisingai sprendė ir sužinojimo apie fakto aplinkybes termino klausimą. Atsiliepime bei proceso metu suinteresuotas asmuo O. V. M. parodė ir rašytiniais dokumentais įrodė, jog pareiškėja apie naujai sudarytą atsakovu nurodyto jos buvusio sutuoktinio V. M. P. santuoką su suinteresuoti asmeniu neabejotinai žinojo, nes Rusijos Federacijoje vedė civilinę bylą dėl minėtos naujos santuokos pripažinimo negaliojančia. Pirmosios instancijos teismas (Samaros m. Sovetsko (Tarybų) rajono teismo skyriaus Nr. 50 taikos teisėja) 2008-11-19 sprendimu ieškovės ieškinį dėl suinteresuoto asmens O. V. M. ir V. M. P. santuokos pripažinimo negaliojančia atmetė. Aukštesniųjų instancijų teismai (Samaros m. Sovetsko (Tarybų) rajono apylinkės teismas, Samaros srities teismas) pirmosios instancijos teismo sprendimą paliko nepakeistą (l t, b. l. 131-133, vertimai iš rusų k. į valstybinę kalbą). Faktas, jog pareiškėja žinojo apie jos buvusio sutuoktinio sudarytą santuoką su suinteresuotu asmeniu, taip pat užkerta kelią reikšti tokio pobūdžio prašymą (CPK 366 str. 3 d.). Iš pateiktų Rusijos Federacijos teismų sprendimų akivaizdu, kad šis faktas pareiškėjai buvo žinomas, be to, toks pareiškėjos nutylėjimas reiškia ne ką kita, kaip sąmoningą teismo klaidinimą, nes pareiškime nurodyta, jog pareiškėja sužinojo apie santuokos nutraukimą tik 2009-02-17, o pateikti Rusijos Federacijos teismų sprendimai įrodo, jog pareiškėjai šie faktai buvo žinomi dar iki 2008-11-19, t. y. iki sprendimo pirmosios instancijos teisme priėmimo. Neabejotinai su ieškiniu į Rusijos Federacijos pirmosios instancijos teismą buvo kreiptasi anksčiau, tačiau net ir sprendimo priėmimo Rusijos Federacijos pirmosios instancijos teisme data (2008-11-19) įrodo, jog pareiškėja praleido 3 mėn. terminą kreiptis su prašymu dėl proceso atnaujinimo (CPK 368 str. 1 d.). Atskirajame skunde nurodomas toks motyvas: „Rusijoje nagrinėjamose bylose pareiškėja pirmą kartą išgirdo, kad jos santuoka Kaune yra nutraukta, tačiau, kaip ji teigia, tuo nepatikėjo, nes nei vienoje teismo instancijoje nebuvo pateikta jokių dokumentų originalų, buvo pateikti tik nuorašai ir kopijos“. Toks motyvas kaip tik ir patvirtina pareiškėjos žinojimą apie jos buvusio sutuoktinio sudarytą naują santuoką su suinteresuotu asmeniu, juolab, kad pats pareiškėjos kreipimasis į Rusijos Federacijos teismus dėl naujai sudarytos santuokos pripažinimo negaliojančia reiškia žinojimą apie tokios santuokos buvimą.

274. Mirusysis buvęs pareiškėjos sutuoktinis Vladimiras M. P. 2003-07-25 sudarė santuoką su suinteresuotu asmeniu ir jo mirties dieną buvo galiojančioje santuokoje (santuoka sudaryta 2003-07-25 Samaros m. Oktiabrsko (Spalio) rajono CMS, santuokos akto įrašo Nr. 642), atitinkami įrašai pasuose (t. 2, b. l. 5-6). Pareiškėja ginčijo santuokos teisėtumą Rusijos Federacijos teismuose, tačiau įsiteisėjusiais Rusijos Federacijos teismų sprendimais nustatyta, jog O. V. M. ir V. M. P. santuoka yra teisėta, o bet kokie pareiškėjos nurodyti motyvai yra nereikšmingi ir nepakankami. CPK 366 str. 3 d. įsakmiai reglamentuoja, jog prašymas atnaujinti procesą yra negalimas dėl įsiteisėjusių teismų sprendimų santuokos pripažinimo negaliojančia ar santuokos nutraukimo klausimais, jeigu bent viena iš šalių po sprendimo įsiteisėjimo sudarė naują santuoką. Būtent tokia situacija yra ir nagrinėjamoje byloje, kas sudaro visus įstatyminius pagrindus taikyti minėtą normą, ką ir darė teismas. Pažymėtina, kad net pats prašymo atnaujinti procesą padavimas pagal šią normą yra negalimas, todėl ir šiuo aspektu pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta ir nekeistina.

285. LAT, nuosekliai vienodindamas teismų praktiką šios kategorijos bylose, reikšmingiausius išaiškinimus yra pateikęs 2009-03-16 nutartyje c. b. Nr. 3K-3-108/2009. Šioje nutartyje yra išaiškinta: „teismų praktika suformuota aiškinant proceso atnaujinimo institutą taip, kad jis neturi būti priemonė dar kartą pasibylinėti ar vilkinti priimtų teismų sprendimų vykdymą (LAT 2006-05-29 nutartis priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-356/2006; 2008-08-25 nutartis priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-403/2008; 2008-10-29 nutartis priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-499/2008; ir kt.)“. 2010-03-15 nutartyje c. b. Nr. 3K-3-108/2010 LAT dar kartą pacitavo teisiškai reikšmingą Europos Žmogaus Teisių Teismo praktiką, analogiškai išaiškinta ir LAT 2010-02-15 nutartyje c. b. Nr. 3K-3-20/2010. Teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, minėtos teismų praktikos nepažeidė, laikėsi LAT pateiktų teisės išaiškinimų.

296. Atskirajame skunde manoma, kad CPK 366 str. 3 dalis užkerta kelią kreiptis į teismą. Tačiau, kaip matyti, net ir nesant procesinių pagrindų, pirmosios instancijos teismas pareiškėjos prašymą atnaujinti terminą pareiškimui dėl proceso atnaujinimo priėmė ir išnagrinėjo, taigi jokios konstitucinės teisės bylinėtis teismuose nepažeidė. Svarbu šiuo aspektu taip pat ir tai, kad sprendimas civilinėje byloje, kurioje pareiškėja prašo atnaujinti procesą, yra priimtas dar iki Nepriklausomybės atkūrimo bei iki Lietuvos Respublikos Konstitucijos priėmimo piliečių referendume 1992-10-25.

30Atskirasis skundas atmestinas.

31Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Ši taisyklė taikoma ir atskirųjų skundų dėl teismo priimtų nutarčių nagrinėjimo tvarkai (CPK 338 str.). Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pagrindų, nurodytų CPK 329, 330 straipsniuose, dėl kurių pirmosios instancijos teismo nutartis turėtų būti panaikinta atskirajame skunde išdėstytais motyvais, o taip pat absoliučių šios nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.

32CPK 366 str. 3 d. numatyta, jog prašymas procesą atnaujinti yra negalimas dėl įsiteisėjusių teismo sprendimų santuokos pripažinimo negaliojančia ar santuokos nutraukimo klausimais, jeigu bent viena iš šalių po sprendimo įsiteisėjimo sudarė naują santuoką arba įregistravo partnerystę. Ši imperatyvi norma įstatyme įtvirtinta, siekiant užtikrinti CK 3.3 str. 1 d. nustatytą monogamijos šeimos teisiniuose santykiuose principą ir išvengti poligamijos.

33Bylos duomenimis nustatyta, jog Vladimiras M. P. iki savo mirties (2007-11-21) (t. 1, b. l. 19-20), po ištuokos su pareiškėja 1990-03-02 teismo sprendimo pagrindu (t. 1, b. l. 9, 41), 2003-07-25 sudarė naują santuoką su suinteresuotu asmeniu O. V. Mo. (t. 2, b. l. 55-56). Surinkti duomenys patvirtina, jog pareiškėja Rusijos Federacijoje vedė civilinę bylą dėl minėtos santuokos pripažinimo negaliojančia; pirmosios instancijos teismas (Samaros m. Sovetsko (Tarybų) rajono teismo skyriaus Nr. 50 taikos teisėja) 2008-11-19 sprendimu ieškovės C. G. P. ieškinį dėl pripažinimo negaliojančia santuokos, įregistruotos 2003-07-25 tarp P. V. M. ir M. O. V., atmetė (t. 1, b. l. 131-133; t. 2, 19-24); aukštesnės instancijos teismas (Samaros m. Sovetsko (Tarybų) rajono teismas) pirmosios instancijos teismo sprendimą paliko nepakeistą (t. 2, b. l. 23-24), nutartis įsiteisėjo nuo priėmimo dienos ir kasacine tvarka neskundžiama. Kolegijos nuomone, vien tik ši aplinkybė, jog mirusysis Vladimiras M. P. po 1990-03-02 teismo sprendimo įsiteisėjimo, dėl kurio prašoma atnaujinti procesą šioje byloje, buvo sudaręs su O. M. naują santuoką, kuri nėra nuginčyta ir yra galiojanti, kolegijos nuomone, apylinkės teismui buvo pagrindas atsisakyti tokį prašymą, kuris pagal CPK 366 str. 3 d. yra negalimas, priimti ir grąžinti padavusiam asmeniui (CPK 137 str. 2 d. 1 p.).

34Be to, vadovaujantis CPK 368 str. 2 dalimi, prašymas atnaujinti procesą negali būti pateikiamas, jeigu nuo sprendimo ar nutarties įsiteisėjimo praėjo daugiau kaip penkeri metai, išskyrus CPK 366 str. 1 d. 1 p. nurodytą atvejį. Kadangi nuo 1990-03-02 Kauno m. apylinkės teismo sprendimo priėmimo c. b. Nr. 2-419/90 iki pareiškėjos prašymo dėl proceso atnaujinimo šioje byloje pateikimo 2009-02-23 praėjo 19 metų, o CPK 368 str. 2 dalyje numatytas 5 metų terminas yra naikinamasis, akivaizdu, jog tai sudarė teismui absoliutų pagrindą atsisakyti atnaujinti procesą (CPK 370 str. 3 d.).

35Nepaisant to, kad buvo padaryta procesinės teisės normų taikymo klaida pareiškimo priėmimo stadijoje (CPK 370 str. 1 d., CPK 137 str. 2 d. 1 p.), kolegijos nuomone, tai nesudaro pagrindo naikinti pirmosios instancijos teismo nutartį, kuria pagrįstai atsisakyta atnaujinti procesą CPK 366 str. 3 d. ir 368 str. 2 d. pagrindais.

36Pripažinus, kad apylinkės teismas visiškai pagrįstai atsisakė atnaujinti procesą, kolegijos nuomone, nebetenka prasmės ir atskirojo skundo argumentų, susijusių su praleistu 3 mėn. terminu, numatytu CPK 368 str. 1 d., atnaujinimu nagrinėjimas bei nustatinėjimas aplinkybės, kada pareiškėja sužinojo arba turėjo sužinoti aplinkybes, sudarančias proceso atnaujinimo pagrindą.

37LAT, nuosekliai vienodindamas teismų praktiką šios kategorijos bylose, 2009-03-16 nutartyje c. b. Nr. 3K-3-108/2009 išaiškino, jog „teismų praktika suformuota aiškinant proceso atnaujinimo institutą taip, kad jis neturi būti priemonė dar kartą pasibylinėti ar vilkinti priimtų teismų sprendimų vykdymą (LAT 2006-05-29 nutartis priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-356/2006; 2008-08-25 nutartis priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-403/2008; 2008-10-29 nutartis priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-499/2008; ir kt.)“. 2010-03-15 nutartyje c. b. Nr. 3K-3-108/2010 LAT dar kartą pacitavo teisiškai reikšmingą Europos Žmogaus Teisių Teismo praktiką, analogiškai išaiškinta ir LAT 2010-02-15 nutartyje c. b. Nr. 3K-3-20/2010. Kolegijos nuomone, apylinkės teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, minėtos teismų praktikos nepažeidė, laikėsi LAT pateiktų teisės išaiškinimų.

38Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, atskirasis skundas atmestinas, 2010-05-03 nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 p.).

39Kolegija, vadovaudamasi CPK 335-339 str.,

Nutarė

41pareiškėjos atskirąjį skundą atmesti.

42Kauno miesto apylinkės 2010 m. gegužės 3 d. teismo nutartį palikti nepakeistą.

Ryšiai
2. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija... 5. pareiškėja 2009-02-23 prašymu (t. 1, b. l. 2-4) prašė:... 6. 1)... 7. atnaujinti terminą paduoti pareiškimą dėl proceso atnaujinimo civilinėje... 8. 2)... 9. atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-419/90 pagal ieškovės G. P. C... 10. 3)... 11. panaikinti Kauno miesto Požėlos rajono 1990-03-02 sprendimą Nr. 2-419/90 ir... 12. 4)... 13. panaikinti Kauno miesto savivaldybės CMB 1990-05-02 ištuokos akto įrašą... 14. Pareiškėja nurodė, kad su P. V. M., mirusiu 2007-11-21, susituokė... 15. Kauno miesto apylinkės teismas 2010 m. gegužės 3 d. nutartimi (t. 2, b.... 16. Atskiruoju skundu (t. 3, b. l. 13-15) pareiškėja prašo panaikinti... 17. 1. Teismas padarė klaidingą išvadą, kad pareiškėjai apie santuokos... 18. 2. Pareiškėja pateikė teismui dokumentus, kurie neginčijamai rodo, kad po... 19. 3. Teismas, atsisakydamas atnaujinti terminą pareiškimui paduoti, vertino ne... 20. 4. Teismas nutartyje taip pat nurodė, kad pareiškėja, ginčydama iš... 21. 5. Visi CPK 366 str. ir 368 str. nustatyti terminai pareiškėjai galėtų... 22. 6. Konstitucijos 30 str. numato, kad „asmuo, kurio konstitucinės teisės ar... 23. Atsiliepimu į atskirąjį skundą (t., b. l. 28-32) suinteresuotas asmuo O.... 24. 1. Pareiškėja pakankamai plačiai pasisako apie faktines aplinkybes,... 25. 2. Galiojantis CPK numato: „prašymas atnaujinti procesą negali būti... 26. 3. Neabejotinai teismas teisingai sprendė ir sužinojimo apie fakto aplinkybes... 27. 4. Mirusysis buvęs pareiškėjos sutuoktinis Vladimiras M. P. 2003-07-25... 28. 5. LAT, nuosekliai vienodindamas teismų praktiką šios kategorijos bylose,... 29. 6. Atskirajame skunde manoma, kad CPK 366 str. 3 dalis užkerta kelią kreiptis... 30. Atskirasis skundas atmestinas.... 31. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 32. CPK 366 str. 3 d. numatyta, jog prašymas procesą atnaujinti yra negalimas... 33. Bylos duomenimis nustatyta, jog Vladimiras M. P. iki savo mirties (2007-11-21)... 34. Be to, vadovaujantis CPK 368 str. 2 dalimi, prašymas atnaujinti procesą... 35. Nepaisant to, kad buvo padaryta procesinės teisės normų taikymo klaida... 36. Pripažinus, kad apylinkės teismas visiškai pagrįstai atsisakė atnaujinti... 37. LAT, nuosekliai vienodindamas teismų praktiką šios kategorijos bylose,... 38. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, atskirasis skundas atmestinas,... 39. Kolegija, vadovaudamasi CPK 335-339 str.,... 41. pareiškėjos atskirąjį skundą atmesti.... 42. Kauno miesto apylinkės 2010 m. gegužės 3 d. teismo nutartį palikti...