Byla e2S-338-524/2017
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, suinteresuoti asmenys UAB „4finance“, UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras, A. Š., J. Š., antstolė S. S

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Erika Misiūnienė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi suinteresuoto asmens antstolės S. S. atstovo advokato D. K. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016 m. lapkričio 17 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjos „Swedbank“, AB, prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, suinteresuoti asmenys UAB „4finance“, UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras, A. Š., J. Š., antstolė S. S.,

Nustatė

2

 1. Ginčo esmė
 1. Pareiškėjas kreipėsi į teismą su prašymu taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti antstolės S. S. padėjėjos 2016-11-03 nurodymą Nr. S1a-32295 priverstinai nurašyti ½ dalį piniginių lėšų vykdymą, iki bus išnagrinėtas pareiškėjo skundas dėl antstolio veiksmų. Pareiškėjas skundžia antstolės veiksmus, susijusius su nurodymu išieškoti pinigines lėšas, esančias asmens banko sąskaitoje teikiant nurodymus ne per Piniginių lėšų apribojimų sistemą (toliau – PLAIS), o tiesiogiai kredito įstaigai. Teigia, kad neprivalo vykdyti minėto antstolės nurodymo, nes jis pateiktas netinkama tvarka. Mano, kad nagrinėjamu atveju nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, t. y. nesustabdžius skundžiamo antstolės patvarkymo vykdymo, pareiškėjas būtų įpareigotas jį vykdyti, o nurodymo nevykdant galėtų būti sprendžiamas klausimas dėl baudos už antstolio reikalavimo nevykdymą skyrimas.

3II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

 1. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2016-11-17 nutartimi pareiškėjo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino. Sustabdė antstolės S. S. padėjėjos 2016-11-03 nurodymo priverstinai nurašyti pinigines lėšas Nr. S1a-32295 vykdymą, iki bus išnagrinėtas pareiškėjo skundas dėl antstolio veiksmų. Teismas konstatavo, kad pareiškėjo prašymas yra pagrįstas.

4III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

 1. Suinteresuoto asmens atstovas pateikė teismui atskirąjį skundą, juo prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016-11-17 nutartį, išspręsti klausimą iš esmės – pareiškėjos „Swedbank“, AB, prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti. Mano, kad pirmosios instancijos teismo nutartis nėra teisėta ir pagrįsta. Teigia, kad antstolė stengiasi realiai įvykdyti procesinį teismo sprendimą, bet pagal šią dieną funkcionuojančią PLAIS to padaryti yra neįmanoma. Dėl to nagrinėjamu atveju J. Š., bankui nevykdant antstolės teisėto nurodymo, galės laisvai disponuoti jo sąskaitoje esančiomis piniginėmis lėšomis, tai neužtikrins procesinio sprendimo vykdymo principų.
Teismas

konstatuoja:

5IV.

6Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir motyvai Atskirasis skundas tenkintinas.

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties apskųstos dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nagrinėjamoje byloje apeliacinės instancijos teismas nenustatė (LR CPK 329 straipsnis).
 2. CPK 144 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms apsunkinti ar padaryti nebeįmanomą būsimo teismo sprendimo įvykdymą ateityje.
 3. Pagal CPK 510 straipsnio 8 dalį skundo (dėl antstolio veiksmų) padavimas teismui vykdymo veiksmų nesustabdo, tačiau teismas, jeigu pripažįsta tai esant reikalinga, vykdymo veiksmus turi teisę sustabdyti rašytinio proceso tvarka. Vykdymo veiksmų sustabdymas yra išimtinio pobūdžio laikinoji apsaugos priemonė, kadangi procesinė galimybė teismui sustabdyti išieškojimą vykdymo procese yra tiesiogiai susijusi su įstatyme įtvirtintu teismo procesinio sprendimo vykdymo privalomumo principu (CPK 18 straipsnis). Vykdymo veiksmų sustabdymo pagrindas gali būti konkretaus skundžiamo antstolio veiksmo pobūdis, žalos, galinčios atsirasti vykdymo veiksmų nesustabdžius, dydis, ir kitos aplinkybės, kurias teismas pripažįsta reikšmingomis. Įstatymas numato, jog prašydamas taikyti laikinąsias apsaugos priemones pareiškėjas turi pagrįsti jų taikymo būtinumą (CPK 144 straipsnis).
 4. Teismų praktikoje yra formuojama nuostata, jog pagrįstos abejonės dėl ieškovui palankaus sprendimo priėmimo yra ir tada, kai dėl ginčo esmės yra priimtas ieškovui nepalankus teismo sprendimas, nepriklausomai nuo to, kad jis yra priimtas po teismo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir (ar) yra neįsiteisėjęs (Lietuvos apeliacinio teismo 2014-01-23 nutartis c. b. Nr. 2-222/2014, 2013-09-19 nutartis c. b Nr. 2-2232/2013).
 5. Nustatyta, kad Klaipėdos miesto apylinkės teismas civilinėje byloje Nr. 2YT-977-769/2017 priėmė 2017-01-23 nutartį, kuria pareiškėjos „Swedbank“, AB, skundą dėl antstolės S. S. veiksmų, suinteresuoti asmenys UAB „4finance“, UAB „Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras“, A. Š., J. Š., VĮ Registrų centras, antstolė S. S., atmetė. Minėtas procesinis sprendimas nėra įsiteisėjęs, dėl jo yra paduotas atskirasis skundas.
 6. Šioje byloje vykdymo veiksmai kaip laikinoji apsaugos priemonė buvo sustabdyti „Swedbank“, AB skundžiant antstolės veiksmus, susijusius su nurodymu išieškoti pinigines lėšas, esančias asmens banko sąskaitoje teikiant nurodymus ne per Piniginių lėšų apribojimų sistemą (PLAIS), o tiesiogiai kredito įstaigai. Skundo esmė leidžia padaryti išvadą, jog skundžiamas vykdymo veiksmo atlikimo būdas, o ne vykdymo proceso veiksmas, susijęs su skolininko ar išieškotojo teisėmis ar pareigomis, pvz., priverstinai realizuojamo turto įvertinimu, ekspertizės vykdymo procese skyrimu ir kt. Todėl banko įstaigos iškeltas ginčas tik dėl vykdymo veiksmų būdo negali būti pagrindas sustabdyti vykdymo veiksmus šios nutarties 6 p. nurodytais motyvais.
 7. Pažymėtina, kad laikinosios apsaugos priemonės buvo taikytos, remiantis CPK 510 str. 2 d., skundžiant antstolės veiksmus civilinėje byloje Nr. 2YT-977-769/2017. Nustatyta faktinė aplinkybė pagal anksčiau nurodytą teismų praktiką sudaro prielaidas konstatuoti, jog egzistuoja pagrįstos abejonės dėl galbūt pareiškėjui palankaus teismo procesinio sprendimo priėmimo minėtoje (antstolės veiksmų apskundimo) byloje. Taigi, nesant aktualios pirminės laikinųjų apsaugos priemonių taikymui būtinos sąlygos, įtvirtintos CPK 144 str. 1 d., t. y. teismui sprendimu nustačius, kad pareiškėjo prašymas yra nepagrįstas, nėra pagrindo taikyti pareiškėjo prašomą laikinąją apsaugos priemonę. Lietuvos apeliacinis teismas yra ne kartą konstatavęs, kad neįsiteisėjęs pirmosios instancijos teismo sprendimas, kuriuo ieškinys atmetamas, yra ieškinio tikėtiną nepagrįstumą patvirtinanti procesinė aplinkybė, o jos atsiradimas iki klausimo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo išsprendimo apeliacine tvarka sudaro savarankišką procesinį teisinį pagrindą netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių arba jas panaikinti, jeigu tokias priemones taikė pirmosios instancijos teismas (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. vasario 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-312-407/2016 ir kt.). Taigi išdėstyti argumentai nepatvirtina vykdymo veiksmų sustabdymo būtinybės.
 8. Dėl minėtų priežasčių, skundžiamos nutarties negalima laikyti teisėta ir pagrįsta – ji naikintina, klausimas išspręstinas iš esmės – pareiškėjo prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmestinas (337 str. 1 d. 2 p.).

7Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336–339 straipsniais, apeliacinės instancijos teismas

Nutarė

8Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016 m. lapkričio 17 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės.

9Atmesti pareiškėjos „Swedbank“, AB, prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo- sustabdyti antstolės S. S. padėjėjos 2016-11-03 nurodymą Nr. S1a-32295 priverstinai nurašyti ½ dalį piniginių lėšų vykdymą, iki bus išnagrinėtas pareiškėjo skundas dėl antstolio veiksmų.

Proceso dalyviai
Ryšiai