Byla e2-6510-886/2016
Dėl žalos atlyginimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Laima Kriaučiūnaitė, sekretoriaujant Neringai Krasnickienei, dalyvaujant ieškovo BUAB „Navesta“, atstovaujamojo bankroto administratoriaus UAB „Opek“ atstovui advokatui Modestui Voguliui, ir atsakovo S. N. atstovei advokato padėjėjai Kristinai Varanavičienei,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo BUAB „Navesta“ ieškinį atsakovams M. J. ir S. N. dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

3Ieškovas BUAB „Navesta“ ieškiniu prašė priteisti iš atsakovų žalos atlyginimą: 1) iš atsakovo S. N. 1 374 Eur; 2) iš atsakovo M. J. 2 635,42 Eur; 3) iš atsakovų M. J. ir S. N. solidariai 378,35 Eur. Ieškovas taip pat prašė priteisti iš atsakovų 5 procentų metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškovas BUAB „Navesta“ ir atsakovas S. N. 2016-09-05 teismui pateikė prašymą teismui patvirtinti 2016-07-26 taikos sutartį, kuria S. N. įsipareigojo sumokėti ieškovui 1 280 Eur sumą. Šalių atstovai teismo posėdyje prašė taikos sutartį patvirtinti ir civilinės bylos dalį dėl atsakovui S. N. pareikštų reikalavimu nutraukti. Kauno apylinkės teismas 2016 m. rugsėjo 13 d. nutartimi taikos sutartį patvirtino ir civilinės bylos dalį dėl atsakovui S. N. nutraukė.

5Ieškovas 2016-09-06 prašymu sumažino atsakovui M. J. pareikštus reikalavimus iki bendros 2 635,42 Eur sumos ir prašė priteisti 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Ieškovo atstovas teismo posėdyje prašė priimti sprendimą už akių dėl M. J. pareikštų reikalavimų, nes jis nepateikė atsiliepimo, nedalyvavo teismo posėdyje.

6Atsakovui M. J. apie iškeltą civilinę bylą žinoma, procesiniai dokumentai su teismo pranešimu pateikti atsiliepimą įteikti. Atsakovas M. J. atsiliepimo į ieškinį nepateikė, teismo posėdyje dalyvauti nepageidavo. Apie teismo posėdžio vietą ir laiką jam pranešta tinkamai, t. y. teismo šaukimas ir teismo pranešimai įteikti Laisvės atėmimo vietų ligoninės adresu Pravieniškių g. 57, Pravieniškių II k., Kaišiadorių r. (CPK 122 str. 1 d.), tą patvirtina įteikimo pažyma ir pareiškimas apie įteikimą (87, 90 b.l.). Atsakovas 2016-06-13 pateikė prašymą, kuriuo prašė neetapuoti į 2016-07-21 teismo posėdį, nes nebūtų tikslinga jo pristatymui į bylos nagrinėjimą švaistyti valstybės lėšas. Nurodo, kad sutinka su priimtais teismo sprendimais (91 b.l.). Atsakovas iki teismo posėdžio pradžios nepateikė prašymo bylos nagrinėjimą atidėti ar nagrinėti jam nedalyvaujant ir negauta jokių dokumentų dėl jo neatvykimo, negauta prašymų etapuoti į teismo posėdį, todėl nėra pagrindo jo neatvykimo priežastis pripažinti svarbiomis (CPK 246 str. 2 d.). Atsakovui nepateikus atsiliepimo, nenurodžius savo atsikirtimų ir įrodymų dėl ieškinyje jam pareikštų reikalavimų ir neatvykus į teismo posėdį, ieškovo atstovas prašo atsakovo M. J. atžvilgiu priimti sprendimą už akių ir tenkinti ieškinį dėl šiam atsakovui pareikšto reikalavimo, priteisiant ieškovui 2 635,42 Eur žalos atlyginimo ir 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Teismas daro išvadą, kad esant nurodytoms aplinkybėms ir vadovaujantis proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principu (CPK 7 str.), yra visos CPK 246 straipsnio 2 dalyje numatytos sąlygos priimti sprendimą už akių. Rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu yra ne tik teismo, bet ir šalies pareiga (CPK 7 str. 2 d.). CPK 42 straipsnio 5 dalyje įtvirtina šalių pareiga sąžiningai naudotis procesinėmis teisėmis reiškia pareigą rūpintis proceso skatinimu, vykdyti teismo nurodymus, pateikti įstatymų reikalavimus atitinkančius procesinius dokumentus ir kt.

7Ieškinys dėl atsakovui M. J. pareikšto reikalavimo tenkintinas.

8Teismas, atlikę formalų ieškovo pateiktų rašytinių įrodymų vertinimą nustatė, kad Kauno apygardos teismas 2015 m. kovo 13 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-1554-480/2015 iškėlė UAB „Navesta“ bankroto bylą ir administratoriumi paskyrė UAB „Opek“ (B-JA186) bei nustatė, kad UAB „Navesta“ vadovas ne vėliau kaip per dešimt dienų nuo nutarties įsiteisėjimo dienos privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenis, ir visus dokumentus (15 b.l.). Kauno apygardos teismas 2015 m. birželio 5 d. nutartimi patvirtino kreditorių reikalavimus (16 b.l.). Atsakovas M. J. nuo 2014-12-10 iki bankroto bylos iškėlimo buvo įmonės UAB „Navesta“ vadovas (JAR duomenys, 18-19 b.l.). Šiuo laikotarpiu, t.y. nuo 2014-09-30, įmonė veiklos nevykdė, tačiau atsakovas M. J. sudarė įvairias sutartis su įmonės kreditoriais: UAB „Kalnapilio Tauro grupė“, Statoil Fuel Retail Lietuva, UAB , UAB Tele2“, UAB „Sanitex“. Šiomis sutartimis atsakovas M. J. įmonės vardu prisiėmė prievolinius įsipareigojimus, žinodamas, kad įmonė negalės prievolių įvykdyti. Minėtų kreditorių reikalavimai patvirtinti Kauno apygardos teismo 2015 m. birželio 5 d. nutartimi BUAB „Navesta“ bankroto byloje. Iš UAB Tele2 sąskaitų matyti, kad bendrovės įsipareigojimai už suteiktas paslaugas nuo 2015-02-01 iki 2015-02-28 sudarė 1436,83 Eur, tokio dydžio finansinis reikalavimas patvirtintas Kauno apygardos teismo nutartimi.

9Ieškovo teigimu atsakovas M. J. teismo įpareigojimų nevykdė, neperdavė bankroto administratoriui įmonės turto ir visų jos dokumentų. Ieškinio reikalavimą ir pagrindą įrodo: pranešimas dėl teismo įpareigojimų vykdymo (11 b.l.), reikalavimas dėl turto ir dokumentų perdavimo (12-14 b.l.), Kauno apygardos teismo 2015-07-09 vykdomasis raštas (17 b.l.), Juridinių asmenų registro balansas (20-23 b.l.), 2014-12-14 pirkimo – pardavimo sutartis (29-30 b.l.), PVM sąskaita faktūra (31, 32 bylos lapo antra pusė, 33, 36, 38 b.l.), kreditoriniai reikalavimai (32, 35, 38 b.l.), krovinio važtaraštis (33 bylos lapo antra pusė, 34 b.l.). Atsakovui nepateikus jokių įrodymų, patvirtinančių jo piniginės prievolės ieškovui įvykdymą ir pasitvirtinus ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas ieškinį patenkinti (CPK 285 str. 2 d.).

10Įstatyme ir teismų praktikoje pripažįstamos civilinės atsakomybės atsiradimui būtinos sąlygos yra neteisėti veiksmai, priežastinis ryšys, kaltė ir žala (CK 6.246-6.249 str.). Bendrovės vadovo civilinei atsakomybei taikyti taip pat būtina nustatyti visas jos taikymo sąlygas. Nustačius vadovo neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 str. 1 d.). Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turėtų bendrovės vadovas (CPK 178 str., 182 str. 4 p.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. liepos 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-335/2009; 2009 m. lapkričio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-444/2009; 2011 m. kovo 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-130/2011; 2012 m gruodžio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-553/2012). Bendrovės vadovas už įstatymuose įtvirtintų pareigų pažeidimus atsako tada, kai jo veiksmais padaroma žalos (nuostolių), kuri yra ne tik viena būtinųjų civilinės atsakomybės sąlygų, bet ir pagrindas byloje nagrinėjamus konkrečius bendrovės vadovo veiksmus (neveikimą) vertinti kaip neteisėtus ir lėmusius žalos atsiradimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. lapkričio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-493/2012).

11CK 6.263 straipsnyje nustatyta kiekvieno asmens pareiga elgtis taip, jog savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos. Civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyse nurodytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai (CK 6.246 str. 1 d.). Pagal Akcinių bendrovių įstatymo 19 straipsnio 8 dalį bendrovės valdymo organai privalo veikti bendrovės ir jos akcininkų naudai, laikytis įstatymų bei kitų teisės aktų ir vadovautis bendrovės įstatais. Bendrovės vadovo pareigos nustatytos CK 2.87 straipsnio 1-4 dalyse. Jose nustatyta, kad juridinio asmens valdymo organo narys juridinio asmens atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai, turi būti lojalus juridiniam asmeniui ir laikytis konfidencialumo, privalo vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti juridinio asmens interesams, negali painioti juridinio asmens turto su savo turtu arba jį naudoti asmeninei naudai be juridinio asmens dalyvių sutikimo. Atsakovas, būdamas įmonės vadovu ir aiškiai žinodamas įmonės finansinę padėtį, sudarė sutartis su kreditoriais UAB „Kalnapilio - Tauro grupė“, Statoil Fuel & Retail Lietuva, UAB, UAB „Tele2“ ir UAB „Sanitex“ dėl prekių įsigijimo ir paslaugų suteikimo, nors įmonė UAB Navesta“ nuo 2014-09-30 veiklos nevykdė. Atsakovas netinkamai atliko vadovo funkcijas ir tokiais savo veiksmais padarė žalą įmonei. Jo kaltė įrodyta byloje esančiais įrodymais (CPK 177 str.), todėl ieškovui iš atsakovo priteistina 2 653,42 Eur žalos atlyginimo (CK 6.249 str., 6.263 str. 2 d., 6.38 str. 1 d., 6.59 str.).

12Atsakovas praleido terminą įvykdyti piniginę prievolę, todėl iš jo ieškovui priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

13Remiantis išdėstytais motyvais, atsakovo atžvilgiu priimamas sprendimas už akių - ieškinį tenkinti ir iš atsakovo ieškovui priteisti – 2 653,42 Eur žalos atlyginimo (CK 1.137 str., 2.87 str. 7 d., 6.38 str., CK 6.249 str. 1 d., 6.263 str. 2 d.).

14Iš atsakovo valstybei priteistinas 59 Eur žyminio mokesčio, nuo kurio sumokėjimo ieškovas atleistas CPK 83 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

15Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovo valstybei nepriteistinos, nes jos neviršija minimalios 3 Eur dydžio valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos (CPK 96 str. 6 d., Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 įsakymas „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ pakeitimo ((TAR, 2014, Nr. 2014-12793)).

16Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 285-286 straipsniais

Nutarė

17Ieškinį tenkinti.

18Priteisti iš atsakovo M. J. (asmens kodas ( - ) ieškovui BUAB „Navesta“ (juridinio asmens kodas 302725281) 2 653,42 Eur (du tūkstančius šešis šimtus penkiasdešimt tris Eur 42 ct) žalos atlyginimo ir 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2016-02-17) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

19Priteisti valstybei iš atsakovo M. J. (asmens kodas ( - ) 59 Eur (penkiasdešimt devynis Eur) žyminio mokesčio. Ši suma turi būti sumokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (juridinio asmens kodas 188659752) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą atsakovo pasirinktame banke, įmokos kodas 5660.

20Atsakovas, dėl kurio buvo priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau jis turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 straipsnio 2 ir 3 dalių reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

21Ieškinį pateikusi šalis turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai