Byla e2-5342-429/2016
Dėl skolos, delspinigių, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Vida Jegorovienė rašytinio proceso būdu, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „4finance” ieškinį atsakovui A. B. dėl skolos, delspinigių, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3Ieškovė pareiškė ieškinį, kuriuo prašo priteisti iš atsakovo 144,81 Eur skolos pagal paskolos sutartį, 14,48 Eur paskolos komisinio mokesčio, 286,20 Eur delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, 15,00 Eur žyminio mokesčio.

4Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti viešo paskelbimo būdu 2016 m. vasario 29 d. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 130 straipsnyje nustatyta tvarka specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt skiltyje „Teismo pranešimai“ išspausdinant teismo nustatytą tekstą (b. l. 32-33). Atsakovas teismo nustatytu terminu atsiliepimo nepateikė, todėl ieškovei prašant priimti sprendimą už akių, jis priimtinas (CPK 142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 285 str. ir 286 str.).

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Atlikus formalų ieškovo pateiktų įrodymų – informacijos apie asmenį paieškos (b. l. 5), sąskaitos išrašo dėl pinigų pervedimo atsakovui (b. l. 6), ieškovo paaiškinimą dėl delspinigių skaičiavimo (b. l. 12), Juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo su istorija (b. l. 7-11), 2009 m. lapkričio 12 d. Vartojimo kredito sutarties Nr. 8390401 bendrųjų ir specialiųjų sutarčių sąlygų (b. l. 13-22) - vertinimą bei atsakovui nepateikus įrodymų, patvirtinančių skolos sumokėjimą, darytina išvada, jog, pasitvirtinus minėtų ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti ieškovės prašomą sprendimą už akių.

7Išnagrinėjus bylą nustatyta, kad ieškovė su atsakovu 2009 m. lapkričio 12 d. nuotoliniu būdu per sistemą SMScredit.lt sudarė paskolos sutartį (toliau – Sutartis), kuria ieškovė suteikė 144,81 Eur paskolą atsakovui, paskolos terminas 30 d., atsakovas paskolą turėjo grąžinti iki 2009 m. gruodžio 12 d. palūkanos, numatytos už naudojimąsi paskola – paskolos suteikimo komisinis mokestis 14,48 Eur. Ieškovė savo įsipareigojimą įvykdė ir 2009 m. lapkričio 13 d. pervedė atsakovui 144,81 Eur (500 Lt). Atsakovas turėjo grąžinti paskolą ir paskolos komisinį mokestį, tačiau šios prievolės neįvykdė. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.256 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Pagal CK 6.38 straipsnio 1 dalį, prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Atsakovas sutarties nevykdė, įrodymų apie prievolių įvykdymą byloje nėra, todėl remiantis CK 6.873 str. 1 d. bei Sutarties Bendrųjų sąlygų 7.1. p. iš atsakovo priteistina 144,81 Eur negrąžintos paskolos ir 14,48 Eur paskolos suteikimo komisinio mokesčio.

8Nustačius, kad atsakovas sutartinių prievolių tinkamai nevykdė, jam, vadovaujantis CK 6.256 straipsnio 1 dalimi ir 2 dalimi bei sudarytos sutarties sąlygomis, kyla pareiga sumokėti ieškovei netesybas. Tarp šalių sudarytos sutarties 10.2 p. numato, kad kredito gavėjui pradelsus sumokėti bet kokį sutartimi nustatytą mokėjimą, kredito gavėjas įsipareigoja mokėti ieškovei 1 procento dydžio delspinigius nuo uždelstos mokėjimų sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Ieškovė byloje nepateikė išsamios delspinigių skaičiuotės, iš kurios būtų matyti, už kokį laikotarpį yra paskaičiuoti delspinigiai, tačiau ieškinyje nurodė, kad delspinigius pradėjo skaičiuoti nuo 2009 m. gruodžio 13 d., delspinigių suma sudaro 286,20 Eur. Paaiškinime dėl delspinigių skaičiavimo tvarkos nurodė, jog tiesioginius ieškovės nuostolius dėl pradelstų mokėjimų sudaro didelio kiekio išieškojimo procesams aptarnauti reikalingų darbo vietų išlaikymas, telefono skambučiai, raginimų siuntimai, skolininko paieškos, viešo procesinių dokumentų įteikimo kaštai, išlaidos žyminiam mokesčiui ir kitoms bylinėjimosi išlaidoms apmokėti, išlaidos duomenų tikrinimui mokamose duomenų bazėse ir taip toliau. Netiesioginius nuostolius - įmonė įšaldytų pinigų negali panaudoti verslui plėtoti - tai reiškia prarastas pajamas, poreikį skolintis papildomų apyvartinių lėšų, kurioms skiriamos išlaidos dėl nepalankios LR bankų finansavimo politikos yra labai didelės. Didžioji dauguma šių kaštų yra fiksuoti ir nepriklauso nuo išieškomos skolos dydžio, todėl išieškant smulkias skolas jie sudaro labai didelę pačios skolos dalį. Dažnu atveju šie kaštai viršija pačią skolos sumą. Teismo vertinimu, ieškovė, užsiimdama komercine veikla pagal veiklos pobūdį įvertina rizikos mastą, o ieškovės detaliai išvardintos išlaidas sudarančios sąnaudos priskirtinos prie įmonės veiklos sąnaudų. Kai kurios nurodytos ieškovės išlaidos (žyminiam mokesčiui, duomenų apie skolininką gavimo ir kt.) priskirtinos prie bylinėjimosi išlaidų, kurios yra atskirai tarp šalių paskirstomos išnagrinėjus ieškovo reikalavimų pagrįstumą. Ieškovė nedetalizavo, kokia apimti būtent šioje byloje patyrė jos paties išvardintų skolos išieškojimo sąnaudų.

9Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas vieningą teismų praktiką, yra pažymėjęs, kad šalims sutartyje susitarus dėl tam tikro dydžio netesybų, sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju skolininkas negali ginčyti sutartyje nustatyto netesybų dydžio, išskyrus atvejus, kai netesybos būtų neprotingos, akivaizdžiai per didelės, atsižvelgiant į konkrečios prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, skolininko elgesį, prievolės sumą ir panašias aplinkybes. Tokiems atvejams teismui suteikiama teisė mažinti netesybas CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d. pagrindu, taip kontroliuojant netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis Nr. 3K-7-409/2010 civilinėje byloje UAB „Miaras“ v. A.D.individuali įmonė „Aujama“).

10Sprendžiant ieškovės reikalavimą priteisti delspinigius, atsižvelgiama į tai, kad ieškovė prašomų priteisti delspinigių dydžio nepagrindė jokiomis aplinkybėmis ir įrodymais, kurie patvirtintų, kad dėl netinkamo sutarties vykdymo ji patyrė prašomų priteisti delspinigių dydžio sumos nuostolių, ieškovė savo reikalavimą grindžia tik sutartyje įtvirtinta sąlyga ir Civilinio kodekso 6.71 straipsnių 2 ir 3 dalimis. Konstatuotina, kad ieškovės prašomi priteisti delspinigiai sudaro 179,67 procentus prašomos priteisti negrąžintos sumos. Teismas atsižvelgia į sutarties sudarymo aplinkybes, į tai, kad atsakovas yra fizinis asmuo, o ne verslo subjektas bei sutartį sudarė nuotoliniu būdu prisijungdamas prie ieškovės paruoštų standartinių sutarties sąlygų ir turėjo ribotas galimybes dėl jų derėtis, taip pat į bendruosius teisingumo, protingumo, sąžiningumo principus. Įvertinus šias aplinkybes konstatuotina, kad ieškovės prašomi jos naudai priteisti delspinigiai yra aiškiai per didelės ir neprotingo dydžio netesybos, ženkliai didesnės, nei nurodyto įstatyminio dydžio minimalūs kreditoriaus patirti nuostoliai.

11Byloje nustatyta aplinkybė, kad atsakovas sutartinės prievolės tinkamai neįvykdė, nesuteikia pagrindo ieškovei nepagrįstai praturtėti dėl neprotingo dydžio delspinigių atsakovo sąskaita, todėl reikalavimas dėl delspinigių priteisimo tenkintinas iš dalies, netesybos mažintinos tris kartus iki 95,40 Eur ir šis dydis, įvertinus paminėtus motyvus, laikytinas pagrįstu ir pakankamu atlyginti ieškovės turėtus nuostolius, likusi dalis ieškinio atmestina kaip nepagrįsta (CPK 3 str. 7 d., 178 str., CK 1.5 str. 2 d., 6.71 str., 6.73 str. 2 d., 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.). (Kauno apygardos teismo 2011 m. birželio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1444-605/2011; Kauno apygardos teismo 2010 m. balandžio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-622-390/2010; Kauno apygardos teismo 2010 m. spalio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1878-230/2011; Konstitucinio teismo 2007 m. spalio 24 d. nutarimas bylos Nr. 26/07).

12Iš atsakovo ieškovei priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., CK 6.210 str. 1 d.).

13Patenkinus ieškovės reikalavimus iš dalies, iš atsakovo ieškovei priteistina ieškovės sumokėtas 15,00 Eur žyminis mokestis, kadangi nuo tenkintų reikalavimų dalies turi būti sumokėtas minimalus žyminis mokestis (CPK 79 str., 80 str. 1 d. 1 p., 93 str.1 d. ir 3 d.).

14Iš atsakovo valstybei nepriteistina 1,74 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kadangi ši suma yra mažesnė už nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą (CPK 92 str., 96 str., Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro ir Finansų ministro 2011-11-07 įsakymas Nr.1R-261/1K-355).

15Vadovaujantis išdėstytu bei Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 285 - 286 straipsniais, teismas

Nutarė

16Ieškinį tenkinti iš dalies.

17Priteisti iš atsakovo A. B., a. k. ( - ) ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „4finance“, juridinio asmens kodas 301881644, 144,81 Eur (vieną šimtą keturiasdešimt keturis eurus 81 ct) skolos, 14,48 Eur (keturiolika eurų 48 ct) palūkanų, 95,40 Eur (devyniasdešimt penkis eurus 40 ct) delspinigių, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (254,69 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016-01-28) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, 15,00 Eur (penkiolika eurų 00 ct) žyminio mokesčio.

18Atsakovas, dėl kurio priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine tvarka, nei kasacine tvarka, tačiau turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 d. nuo sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 str. 2 d. ir 3 d. reikalavimus dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

19Ieškovė turi teisę per 30 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai