Byla 2A-712-160/2011

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Zitos Smirnovienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Neringos Švedienės, Aldonos Tilindienės, sekretoriaujant Virginijai Kostenko, atsakovui K. Š. dalyvaujant atsakovų S. D., Z. M., K. Š., K. Š., J. G., L. S., N. S., F. K., I. B., L. B. atstovui adv. V. S., atsakovo UAB „PTP valda“ atstovui adv. R. S., kolegijos posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės G. J. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. liepos 7 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės G. J. ieškinį atsakovams L. M. (L. M.), UAB ,,PTA valda“, S. D. (S. D.), Z. M. (Z. M.), K. Š., K. Š., J. G., L. S., N. S., F. K., I. B. (I. B.), L. B. dėl daugiabučio namo savininkų bendrosios dalinės nuosavybės atliktų remonto darbų išlaidų priteisimo, tretysis asmuo – UAB ,,Šnipiškių ūkis“.

2Kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovė G. J. prašė priteisti iš atsakovų: L. M. - 131,04 Lt, UAB ,,PTP valda“ - 529,84 Lt, S. D. 269,36 Lt, Z. M. 592,81 Lt, K. Š. 258,87 Lt, K. Š. 258,87 Lt, J. G. 369,68 Lt, L. S. 322,87 Lt, N. S. 367,42 Lt, F. K. 313,62 Lt, I. B. 188,73 Lt, L. B. 188,73 Lt ir iš visų atsakovų 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistų sumų nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Prašė priteisti iš atsakovų bylinėjimosi išlaidas.

5Paaiškino, kad nuosavybės teise valdo butą ( - )daugiabučiame name ( - ). 2009-03-06 UAB „Šnipiškių ūkis“ ją perspėjo, kad ji turi suremontuoti avarinės būklės balkoną, kuriuo ji naudojasi. Suremontavus balkoną ji sumokėjo 4690 Lt. Kadangi balkono konstrukcijos yra bendroji butų ir patalpų savininkų nuosavybė, savininkai turi dengti remonto išlaidas proporcingai turimų patalpų plotui. Dalis savininkų padengė jiems priklausančią balkono remonto išlaidų dalį, atsakovai atsisakė padengti, todėl prašė priteisti.

6.

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2010 m. liepos 7 d. sprendimu ieškinį atmetė. Priteisė iš ieškovės G. J. atsakovo K. Š. naudai 1000 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti. Priteisė iš ieškovės G. J. 62,17 Lt pašto išlaidų valstybės naudai. Nustatė, kad butui, esančiam ( - ), priklauso ir balkonas. Įėjimas į balkoną yra numatytas vienas ir tik iš ieškovei priklausančio buto ir juo naudojasi ieškovė. Balkonas buto inventorinės apskaitos byloje yra numatytas kaip ieškovei priklausančio buto priklausinys (b.l. 142). Kiti namo bendraturčiai į balkoną patekti kitaip kaip per ieškovės butą neturi jokios galimybės. Balkonas negali būti laikomas bendros nuosavybės objektu, nes ieškovės kaip savininko teisės šiuo atveju nėra ribojamos kitų to paties namo savininkų naudai, kadangi ieškovė nevaržomai ir neribojamai naudojasi balkonu tik viena. Ieškovė įsigydama butą privatizavimo būdu, nuosavybės teise įgijo ir balkoną, kuris laikytinas buto priklausiniu (CK 4.19 str.) ir šiuo atveju balkono negalima laikyti namo bendros nuosavybės objektu. Atsakovai neprivalo atlyginti išlaidų, kurias ieškovė patyrė savo asmeniniams interesams ir poreikiams tenkinti.

9III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

10Ieškovė G. J. pateikė apeliacinį ir prašo panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškovės ieškinį tenkinti pilnai; priteisti ieškovės naudai iš atsakovų patirtas bylinėjimosi išlaidas pirmosios ir apeliacinės instancijos teisme. Paaiškino, kad 2009 03 06 UAB "Šnipiškių ūkis" name, kuriame gyvena ieškovė, atliko neeilinę apžiūrą, kurios metu nustatė, kad balkonas, esantis ( - ), kuriuo naudojasi ieškovė turi aiškių avaringumo požymių. 2010 03 10 Neeilinės apžiūros akte Nr. 09/089 buvo nurodyta, kad būtina pakeisti hidroizoliacinę balkono dangą, atidengti metalines laikančias sijas, jeigu jos pažeistos korozijos - sustiprinti, suremontuoti aptrupėjusį betoną ir atlikti stogelio apdailą. Balkono būklė kėlė rimtą pavojų žmonių sveikatai ir gyvybei, todėl buvo būtinas skubus remontas Pradėjus vykdyti remonto darbus buvo pastebėta daug įtrūkimų ir skilimų nešančiojoje gelžbetoninėje plokštėje, todėl buvo nuspręsta demontuoti plokštę ir ją pakeisti identiška sveika gelžbetonine plokšte. Vykdant balkono remonto darbus buvo pakeista laikančioji konstrukcija, o ji yra priskiriama prie bendrąja jungtine nuosavybe valdomų objektų, todėl visi butų ar kitų patalpų savininkai turi proporcingai savo valdomam turtui sumokėti už atliktus darbus. Aplinkybė, kad balkonu gali naudotis tik ieškovė yra teisiškai nereikšminga, nes vykdant darbus, buvo atnaujinama ir keičiama laikančioji sija, už kurios išlaikymą ir atnaujinimą yra atsakingi visi bendrosios jungtinės nuosavybės savininkai proporcingai.Teisės aktuose numatyta, kad balkonų konstrukcijos yra bendrosios nuosavybės objektas. Vadovaujantis LR CK 4.83 str. 2 d. 1 p. buto ir kitų patalpų savininkas turi teisę imtis būtinų priemonių be kitų savininkų (naudotojų) sutikimo, kad būtų išvengta žalos ar pašalinta grėsmė bendrojo naudojimo objektams, ir reikalauti iš kitų buto ir kitų patalpų savininkų atlyginti išlaidas, proporcingas šių savininkų bendrosios dalinės nuosavybės daliai. Balkono būklė kėlė realų pavojų žmonių sveikatai ir net gyvybei, nes balkonas yra virš šaligatvio, kuriuo vyksta intensyvus pėsčiųjų judėjimas, todėl reikėjo nedelsiant pradėti remonto darbus. Ieškovė, kaip atsakinga ir rūpestinga savininkė, savo lėšomis finansavo bendrosios nuosavybės objekto remontą. Vadovaujantis teisės aktų nuostatomis, ji įgijo teisę reikalauti iš bendraturčių atlyginti jos patirtas išlaidas, proporcingai jų bendrosios dalinės nuosavybės daliai.

11Atsakovai S. D., J. G., I. B., L. B., N. S., Z. M., K. Š., K. Š., L. S., F. K. atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo apeliacinį skundą atmesti, o Vilniaus m. 1 apylinkės teismo sprendimą palikti nepakeistą; priteisti bylinėjimosi išlaidas. Paaiškino, byloje, esančių UAB „Tamsen“ sąmatų, skaičiavimų ir sąskaitų matyti, kad pateiktos konkrečios medžiagos ir atlikti darbai, tačiau jokios gelžbetoninės plokštės keitimas ar įsigijimas nurodytas nebuvo. Todėl to, kas užfiksuota dokumentais, liudininkų parodymais įrodinėti negalima. Teismas teisingai nustatė, kad balkonas yra ieškovės buto priklausinys, todėl ir remonto išlaidas turi dengti ji pati.

12Atsakovas UAB „PTP valda“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo apeliacinį skundą atmesti, o pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą. Paaiškino, kad pagal Civilinio kodekso 4.82 straipsnio 1 dalį butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso namo bendro naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, sanitarinė ir kitokia įranga, t.y. pagal šią normą ne visos patalpos, namo konstrukcijos bei įranga laikytina bendrąja daline nuosavybe. Civilinio kodekso 4.19 str. 1 d. nustatyta, jog savarankiški pagrindiniam daiktui tarnauti skirti antraeiliai daiktai, kurie pagal savo savybes yra nuolat susiję su pagrindiniu daiktu, laikomi to daikto priklausiniais. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas civilinėje byloje Nr. 3K-3-506/1999 yra pažymėjęs, kad balkonas laikomas buto priklausiniu, jeigu konstrukciškai tik buto savininkas gali juo naudotis. Asmuo, įsigydamas butą, įgyja nuosavybės teisę ir į balkoną. Balkonas, kuris yra sujungtas su butu, esančiu adresu ( - ), yra šio buto priklausinys ir nuosavybės teise priklauso šio buto savininkei G. J., kadangi patekti į šį balkoną galima tik iš name adresu ( - ), esančio buto Nr. ( - ) ir tik buto savininkės G. J. sutikimu, jį valdo ir juo naudojasi tik apeliantė. Šias aplinkybes liudija byloje pateiktas rašytinis įrodymas - 1995-04-27 VĮ Registrų centras kadastrinių matavimų bylos planas (b.l. 142). Todėl Civilinio kodekso 4.82 straipsnio 1 dalies prasme minimas balkonas nelaikytinas bendro naudojimo patalpa. Jeigu balkonas būtų bendro naudojimo objektas, nekliudomai patekti į šį balkoną, jį prižiūrėti ir naudotis turėtų teisę visi namo gyventojai. Šis balkonas nėra name esančių butų ir kitų patalpų savininkų bendroji nuosavybė, už jo remontą bei remonto išlaidas yra atsakinga tik šio balkono savininkė apeliantė G. J. Balkonas nelaikytinas pagrindine pastato konstrukcija, kadangi balkonas nėra laikančioji pastato konstrukcija kaip ji yra apibrėžta Statybos įstatymo 2 str. 68 dalyje. Vertinant byloje pateiktų 2009-05-28 pažymos apie atliktų darbų ir išlaidų vertę (b.l. 15) bei 2009-05-28 PVM sąskaitos faktūros BUK Nr. 853 (b.l. 16) turinį matyti, kad atlikti remonto darbai nėra susiję su laikančiųjų pastato konstrukcijų, konkrečiu bylos atveju metalinių sijų remontu, pvz., keitimu, stiprinimu, o buvo atlikti kiti paprastojo remonto bei apdailos darbai už kuriuos atsakovai negali būti atsakingi, nes jie nėra balkono bendraturčiai. Butų ir kitų patalpų savininkas (naudotojas) neprivalo apmokėti išlaidų, dėl kurių jis nėra davęs sutikimo ir kurios nesusijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais arba dėl kurių nėra priimta administratoriaus ar butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo sprendimo. Dėl tokių išlaidų nėra priimtas ir gyvenamojo namo administratoriaus - UAB „Šnipiškių ūkis" sprendimo. Apeliacinis skundas neturėtų būti tenkinamas ir tuo pagrindu, jog neteisingai buvo apskaičiuotos proporcingai tenkančios išlaidos bendraturčiams. Apeliantė kartu su ieškiniu pateikė Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašus tik apie atsakovams priklausančias ir teisiškai įregistruotas patalpas, tačiau nepateikė savo reikalavimams pagrįsti Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo apie visą gyvenamąjį namą ir jo bendrą plotą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad priešingas aptariamosios teisės normos aiškinimas galėtų iškreipti proporcingumo principą ir nulemti neproporcingai dideles arba mažas konkretaus butų ar kitų patalpų savininko išlaidas, susijusias su nuosavybės teisės į bendrąją dalinę nuosavybę įgyvendinimu.

13IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Vilniaus miesto pirmas apylinkės teismas, išanalizavęs pateiktus į bylą įrodymus, priėjo teisingos išvados, kad balkono ( - ) remontas buvo būtinas. Tai tvirtina 2009-03-06 UAB „Šnipiškių ūkis“ raštas Nr.03-10-69 (b.l.7), UAB „Šnipiškių ūkis“ 2009-03-10 neeilinės apžiūros aktas Nr.09/089 (b.l.8-11), kuriame nurodoma, kad išvengti nelaimingo atsitikimo buvo būtina pakeisti hidroizoliacinę dangą, atidengti metalines laikančias sijas, jeigu jos pažeistos korozijos – sustiprinti, suremontuoti aptrupėjusį betoną, atlikti stogelio apdailą. Iš apžiūros fotonuotraukų aiškiai matyti betono iširimas, atidengiantis balkono laikančiąsias sijas, todėl pagrįstas ieškovės tvirtinimas, kad šių sijų sustiprinimui reikėjo keisti balkono plokštę. Matomas ir apsaugančio nuo lietaus dalies stogelio trūkumas, kurį taip pat buvo būtina pakeisti.

15Buto ( - ) inventorizacinės bylos kopija tvirtina, kad remontuotas balkonas priklauso šiam butui, taigi apylinkės teismas padarė teisingą išvadą, kad remontuoto balkono savininkė yra ieškovė G. J. Balkono defekto nustatymo ir jo remonto darbų atlikimo metu galiojo 2002-07-01 LR Aplinkos ministro įsakymu patvirtintas STR 1.12.05:2002 „Gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros privalomieji reikalavimai ir jų įgyvendinimo tvarka“, kuriame privalomuoju statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimu yra nurodoma išlaikyti gyvenamojo namo konstrukcijas bei estetišką namo ir jo aplinkos išvaizdą (11 punktas). Todėl įgyvendinant šį reikalavimą balkono remontas ir fasado estetinis sutvarkymas buvo būtinas.

16Pagal LR CK 4.83 str. , nustatančio butų ir kitų patalpų savininkų teises ir pareigas naudojantis bendrąja daline nuosavybe, 2 d. 1 p. buto ir kitų patalpų savininkas turi teisę imtis būtinų priemonių be kitų savininkų (naudotojų) sutikimo, kad būtų išvengta žalos ar pašalinta grėsmė bendrojo naudojimo objektams, ir reikalauti iš kitų buto ir kitų patalpų savininkų atlyginti išlaidas, proporcingas šių savininkų bendrosios dalinės nuosavybės daliai. Teisę reikalauti iš kitų butų ir patalpų savininkų atlyginti išlaidas dėl atlikto remonto, pašalinant balkono avaringumą ir balkono konstrukcijos defektus, ieškovė turi, jei balkonas ar balkono konstrukcija yra bendroji dalinė namo butų ir patalpų savininkų nuosavybė. Šiuo atveju netaikoma LR CK 4.83 str. 4 d. nustatyta išimtis, pagal kurią butų ir kitų patalpų savininkai neprivalo apmokėti išlaidų, dėl kurių jie nėra davę sutikimo, nes remontas būtų atliktas dėl įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytų privalomųjų statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimų (žr. Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2009-11-27 nutartį 3K-7-515/2009).

17Ieškovė įrodinėja, kad jai nuosavybės teise priklausančio balkono konstrukcijos yra bendroji jungtinė viso namo butų ir kitų patalpų savininkų nuosavybė, tai patvirtinti pateikė UAB „Šnipiškių ūkis“ 2009-06-15 raštą Nr.03-10-143 bei LR Aplinkos ministerijos 2006-11-10 išaiškinimą „Dėl gyvenamųjų namų balkonų“ Nr.(13-6)-D8-9144) (b.l.20, 21), kuriuose išdėstyta, kad balkono konstrukcija bei fasado apdailos elementai yra bendrosios jungtinės daugiabučio namo savininkų nuosavybės objektas. Ieškinį apylinkės teismas atmetė padaręs išvadą, kad balkonas yra buto priklausinys ir nėra bendrosios jungtinės nuosavybės, priklausančios namo butų ir patalpų savininkams, objektas.

18Pagal LR CK 4.82 str. pagrindinės namo konstrukcijos namo butų ir kitų patalpų savininkams priklauso bendrosios dalinės nuosavybės teise. Kas yra namo pagrindinė konstrukcija, apibrėžimą duoda specialusis įstatymas - LR Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymas. Šio įstatymo 2 str. 5 d. 1 p. apibrėžia, kad bendrosios konstrukcijos, kurios yra bendrojo naudojimo objektas, yra pagrindinės daugiabučio namo laikančiosios konstrukcijos (pamatai, sienos, perdenginiai, stogas) ir kitos konstrukcijos (balkonų ir laiptų konstrukcijos, fasadų apdailos elementai, įėjimo į namą laiptai ir durys). Balkonas turi ne tik laikančiąsias konstrukcijas, bet balkonas būdamas kartu vientisame namo fasado kontekste yra ir namo fasado sudedamoji dalis ne tik konstrukciniu, tačiau ir architektūriniu požiūriu, sukurdamas viso namo estetinį vaizdą. Taigi balkonų konstrukcijos ir pats balkonas, kaip namo fasado elementas, yra bendro naudojimo objektas. Todėl už balkono konstrukcijų remonto darbus, STR 1.12.05:2002 priskirtus prie privalomųjų statinių naudojimo ir priežiūros darbų, ieškovė turi teisę reikalauti atlyginimo iš kitų gyvenamojo namo butų ir patalpų savininkų ir šioje dalyje apylinkės teismas padarė neteisingą išvadą.

19LR Vyriausybė 2001-05-23 nutarimu Nr.603 patvirtino Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinius nuostatus, kurių 5.3 p. nustatyta, kad daugiabučio namo administratorius, vadovaudamasis teisės aktais, reglamentuojančiais pastatų ir jų inžinierinių sistemų naudojimą ir techninę priežiūrą, taip pat žemės naudojimą, su šia priežiūra susijusių paslaugų ir darbų kainos ir kokybės kriterijais, organizuoja namo bendrojo naudojimo objektų nuolatinę priežiūrą (eksploatavimą), atnaujinimą, avarijų lokalizavimą ir likvidavimą, namui ar keliems namams priskirto žemės sklypo priežiūrą. Taigi šiais nuostatais avarinės būklės likvidavimo darbai yra priskirti namo administratoriui. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005-12-19 įsakymu Nr.30-2050 patvirtintų Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatų 5.3. p. taip pat nustatyta, kad administratorius, vadovaudamasis gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų naudojimo ir priežiūros privalomaisiais reikalavimais, jų įgyvendinimo tvarka ir šios priežiūros paslaugų (darbų) kainos ir kokybės kriterijais, organizuoja namo bendrojo naudojimo objektų techninę priežiūrą, avarijų lokalizavimą ir likvidavimą, namui priskirto žemės sklypo priežiūrą. Pagal šių nuostatų 8.4. p. administratorius apskaičiuoja patalpų savininkų mėnesinį mokestį už namo bendrojo naudojimo objektų remonto ar kitokio tvarkymo darbus, nenumatytus Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintame Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros (eksploatavimo) darbų sąraše, tačiau būtinus gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų naudojimo ir priežiūros privalomiesiems reikalavimams įgyvendinti,– pagal šių darbų sąmatinę vertę arba pagal šių darbų vertę, nustatytą perkant juos konkurso ar kainų apklausos būdu, taip pat pagal 8.5. p. už namo bendrojo naudojimo objektų avarijų likvidavimo ir lokalizavimo darbus, jeigu jie neįtraukti į namo bendrojo naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros (eksploatavimo) darbų sąrašą,– pagal faktinę šių darbų kainą. Taigi pareiga atlikti ieškovės atliktus darbus ir apskaičiuoti gyvenamojo namo butų ir negyvenamųjų patalpų savininkams mokestį už atliktus darbus, priklauso namo administratoriui. Tuo tarpu namo administratorius 2009-03-06 raštu (b.l.7) šiuos darbus atlikti nurodė ieškovei. Todėl ieškovė atlyginimo už atliktus darbus turėjo kreiptis ne į namo butų ir kitų patalpų savininkus, o į namo administratorių – UAB „Šnipiškių ūkis“. Atliktų darbų ir išlaidų vertės paskaičiavimas (b.l.15) bei 2009-05-28 sąskaita faktūra Nr. BUK 0000853 (b.l.16) tvirtina, kad dalis darbų buvo atlikta balkono vidaus apdailinimui, t.y. darbams, kurie priskirti balkono savininkui. Be to atsakovai šioje byloje išreiškė abejonę ir dėl balkono konstrukcijoms sunaudotų medžiagų kiekio.

20UAB „Šnipiškių ūkis“ šiuo atveju turi pareigą nustatyti, kurie darbai, atlikti ieškovės pagal pateiktus dokumentus, yra balkono konstrukcijos ir fasado apdailos remonto darbai, o kurie darbai yra jos asmeninio turto – balkono, kaip nuosavybės objekto, remonto darbai ir paskaičiuoti namo butų savininkams tenkančias išlaidų dalis. Prie apeliacinio ieškovės pridėtas Statinio techninės ekspertizės aktas visiškai neatsako į šiuos klausimus, nes daugiau analizuoja teisnius dalykus, todėl namo administratoriui lieka pareiga nustatyti, kiek iš pateiktuose ieškovės dokumentuose nurodytų medžiagų reikėjo balkono konstrukcijos ir apdailos remontui ir kokia dalimi jai turi būti atlyginti balkono remonto darbai.

21Taigi atsakovu atžvilgiu šiuo atveju ieškinys atmestas pagrįstai, nes pareikštas ne tam atsakovui. Sprendimas paliekamas galioti apeliacinės instancijos teismo išvadomis ir motyvais.

22Pagal CPK 98 str. 1 d. šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš kitos šalies išlaidas už advokato, dalyvavusio nagrinėjant bylą, pagalbą. CPK 98 str. 2 d. nustatyta, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta Teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio, tačiau šios priteistinos išlaidos gali būti ir mažesnės, negu nurodytos Rekomendacijose.

23Atsakovas K. Š. pateikė advokato V. S. kontorai sumokėtą 1000 Lt atstovavimo išlaidų kvitą ir prašo atlyginti advokato išlaidas. Atsižvelgiant į tai, kad ieškinio suma nėra didelė bei apeliacines instancijos motyvais ieškovei pripažinta teisė į dalį remonto išlaidų atlyginimą, priteistinų išlaidų suma mažintina iki 500 Lt.

24Pagal Vilniaus apygardos teismo pažymą apie išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, šioje byloje apeliacinės instancijos teismas turėjo 27,15 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92 str.). Netenkinus apeliacinio skundo iš esmės, iš apeliantės G. J. priteistina 27,15 Lt pašto išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinėje instancijoje.

25Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 str 1 d. 1 p., kolegija

Nutarė

26Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. liepos 7 d. sprendimą palikti nepakeistą.

27Priteisti iš G. J. K. Š. naudai 500,00 Lt (penkis šimtus litų) išlaidų advokato pagalbai atlyginti.

28Priteisti iš G. J. 27,15 Lt pašto išlaidų valstybei, mokamų į surenkamąją sąskaitą (įmokos kodas 5660).

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovė G. J. prašė priteisti iš atsakovų: L. M. - 131,04 Lt, UAB ,,PTP... 5. Paaiškino, kad nuosavybės teise valdo butą ( - )daugiabučiame name ( - ).... 6. .... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2010 m. liepos 7 d. sprendimu ieškinį... 9. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 10. Ieškovė G. J. pateikė apeliacinį ir prašo panaikinti Vilniaus miesto 1... 11. Atsakovai S. D., J. G., I. B., L. B., N. S., Z. M., K. Š., K. Š., L. S., F.... 12. Atsakovas UAB „PTP valda“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo... 13. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 14. Vilniaus miesto pirmas apylinkės teismas, išanalizavęs pateiktus į bylą... 15. Buto ( - ) inventorizacinės bylos kopija tvirtina, kad remontuotas balkonas... 16. Pagal LR CK 4.83 str. , nustatančio butų ir kitų patalpų savininkų teises... 17. Ieškovė įrodinėja, kad jai nuosavybės teise priklausančio balkono... 18. Pagal LR CK 4.82 str. pagrindinės namo konstrukcijos namo butų ir kitų... 19. LR Vyriausybė 2001-05-23 nutarimu Nr.603 patvirtino Butų ir kitų patalpų... 20. UAB „Šnipiškių ūkis“ šiuo atveju turi pareigą nustatyti, kurie... 21. Taigi atsakovu atžvilgiu šiuo atveju ieškinys atmestas pagrįstai, nes... 22. Pagal CPK 98 str. 1 d. šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas... 23. Atsakovas K. Š. pateikė advokato V. S. kontorai sumokėtą 1000 Lt... 24. Pagal Vilniaus apygardos teismo pažymą apie išlaidas, susijusias su... 25. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 str 1 d. 1 p., kolegija... 26. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. liepos 7 d. sprendimą palikti... 27. Priteisti iš G. J. K. Š. naudai 500,00 Lt (penkis šimtus litų) išlaidų... 28. Priteisti iš G. J. 27,15 Lt pašto išlaidų valstybei, mokamų į...