Byla e2-8366-641/2015
Dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties nevykdymo, priėmė sprendimą už akių

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Rasa Milvydaitė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „4finance“ ieškinį atsakovei I. K. dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties nevykdymo, priėmė sprendimą už akių.

2Teismas, atlikęs formalų byloje surinktų įrodymų vertinimą,

Nustatė

3Ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 480,77 Eur įsiskolinimą, kurį sudaro 144,81 Eur negrąžinta paskolos suma, 28,96 Eur paskolos suteikimo komisinis mokestis, 307,00 Eur delspinigiai, 5 % dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas: 15,00 Eur žyminio mokesčio. Ieškovas prašo priimti sprendimą už akių, jeigu į ieškinį nebus pateiktas atsiliepimas.

4Atsakovė per nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė, ieškinys su priedais jai įteiktas tinkamai, apie atsiliepimo pateikimą ir jo nepateikimo pasekmes pranešta tinkamai įteikiant 2015-09-15 viešo paskelbimo būdu (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau tekste – CPK) 130 str. 1 d.). Ieškovas prašo priimti sprendimą už akių, todėl priimtinas sprendimas už akių.

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad atsakovė I. K. su ieškovu UAB „4finance“ nuotoliniu būdu per interneto tinklapį www.SMScredit.lt 2009-03-15 sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. 9353301 (toliau tekste – Sutartis) (5-6, 7-14b. l.), pagal kurią ieškovas suteikė atsakovei 144,81 Eur vartojimo kreditą (4 b. l.), o atsakovė įsipareigojo per 30 dienų iki 2009-04-14 grąžinti kreditą ir sumokėti 28,96 Eur palūkanas (komisinį mokestį). Prie ieškinio pridėtas sąskaitos išrašas patvirtina, kad atsakovei ieškovas pervedė visą sutartą paskolinti sumą, tačiau atsakovė savo sutartinius įsipareigojimus vykdė netinkamai, iki nurodyto termino viso kredito negrąžino, palūkanų nesumokėjo.

7Iš prie ieškinio pridėtos 2009-03-15 vartojimo kredito sutarties Nr. 9353301 matyti, kad tarp ieškovo ir atsakovės susiklostė vartojimo teisiniai santykiai.

8Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau tekste – CK) 6.881 straipsnį kreditavimo sutartimi bankas ar kita kredito įstaiga įsipareigoja suteikti kredito gavėjui sutartyje nustatyto dydžio ir nustatytomis sąlygomis pinigines lėšas, o kredito gavėjas įsipareigoja gautą sumą grąžinti kreditoriui ir mokėti palūkanas. Ieškovas vykdė sutartinius įsipareigojimus tinkamai – atsakovei suteikė paskolą, tačiau atsakovė savo sutartinių įsipareigojimų nevykdė – paskolos negrąžino, kitų mokėjimų neatliko. Atsakovė pažeidė prievolių bei sutarčių vykdymo principus, CK 6.200 straipsnio, 6.205 straipsnio, 6.873 straipsnio 1 dalies, 6.881 straipsnio 1 dalies nuostatas, pagal kurias sutartys turi būti vykdomos tinkamai ir sąžiningai, nustatytais terminais, paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą pinigų sumą sutartyje nustatyta tvarka ir mokėti palūkanas. Prievolė pasibaigia tinkamu jos įvykdymu (CK 6.123 str.). Sprendimo priėmimo dienai byloje nėra duomenų, jog atsakovė įsiskolinimą ieškovui būtų sumokėjusi, todėl ieškovui iš atsakovės priteistina 144,81 Eur negrąžinto kredito ir 28,96 Eur palūkanos.

9Pagal Sutarties 9.2. punktą jei paskolos gavėjas vėluoja atlikti bet kokį mokėjimą pagal paskolos sutartį, paskolos gavėjas už kiekvieną vėlavimo dieną moka paskolos davėjui 1 proc. dydžio įsipareigojimų nevykdymo baudą nuo visų uždelstų mokėjimų. Vadovaudamasis nurodyta sutarties nuostata bei atsižvelgdamas į CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punktą, ieškovas paskaičiavo atsakovei 307,00 Eur delspinigius, kuriuos prašo priteisti iš atsakovės.

10Netesybos (bauda, delspinigiai) – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (CK 6.71 str. 1 d.). Netesybos yra prievolių užtikrinimo būdas, skatinantis skolininką įvykdyti prievolę (CK 6.70, 6.71 str.), taip pat sutartinės civilinės atsakomybės forma (CK 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 1 d.). Jeigu šalys sutartyje susitarė dėl tam tikro dydžio netesybų, tai sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju atsakovė negali jų ginčyti, išskyrus atvejus, kai netesybos būtų neprotingos, akivaizdžiai per didelės, atsižvelgiant į konkrečios prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, skolininko elgesį, prievolės sumą ir pan. Tokiems atvejams įstatymų leidėjo įtvirtinta teismo teisė ex officio mažinti netesybas (CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.). Teismas neturi leisti vienai sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų. Tai ypač svarbu, kai ginčas, kaip ir nagrinėjamu atveju, yra kilęs iš vartojimo sutarties, todėl bylą nagrinėjantys teismai turi pareigą būti aktyvūs ir ex officio įvertinti pagal CK 6.188 straipsnyje įtvirtintus sąžiningumo kriterijus šalių sutarties, iš kurios kilęs ginčas, sąlygas, taip pat pagal CK 6.73 straipsnio 2 dalies ir 6.258 straipsnio 3 dalies nuostatas kontroliuoti delspinigių dydį, nepriteisdami aiškiai per didelių delspinigių. Įstatyme nėra nustatyti kriterijai, kokiais atvejais netesybos yra aiškiai per didelės, todėl kiekvienu atveju šiuos kriterijus nustato teismas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra suformavęs praktiką, kad teismas, nustatydamas, ar pagal CK 6.73 straipsnio ir 6.258 straipsnio nuostatas yra pagrindas netesybas pripažinti neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio netesybos mažintinos, turi vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, įvertinti visas reikšmingas šiam klausimui spręsti bylos aplinkybes ir stengtis nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą yra nurodęs, kad vartotojų teisių gynimo bylų specifika lemia teismo pareigą būti aktyviam procese (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002 m. spalio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1137/2002; 2008 m. spalio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2008). Nors šalys turi teisę laisvai sudaryti sutartis ir savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises ir pareigas (CK 6.156 straipsnio 1 dalis), sutartiniuose santykiuose su vartotojais negali būti remiamasi vien sutarčių laisvės principu – būtinos teisės normos, saugančios silpnesniąją šalį ir įpareigojančios pardavėją ar paslaugų teikėją atsižvelgti į vartotojo interesus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2001-04-18 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-475/2001; 2008-10-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2008; 2009-12-01 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-541/2009). Atsižvelgiant į tai, kad vartotojų teisių apsauga yra konstitucinis valstybės ūkio tvarkymo principas ir Lietuvos valstybės įsipareigojimas, kylantis iš Europos Sąjungos teisės, bei į tai, kad su vartotojų teisių apsauga susijusiuose ginčuose neretai peržengiamos privačių santykių ribos, vartotojo teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet kartu ir didelei visuomenės daliai ar net visai visuomenei. Dėl to teismas turi ne tik teisę, bet ir pareigą vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams vertinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. vasario 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-141/2006; 2008 m. vasario 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-211/2008).

11Vertinant, ar ieškovo prašomos priteisti iš atsakovės netesybos nėra pernelyg didelės, visų pirma atkreipiamas dėmesys į tai, kad ieškovas įgijo teisę reikalauti iš atsakovės priteisti skolą dar 2009-04-15, tačiau nepagrįstai delsė tai padaryti iki 2015-09-01, taip įgydamas teisę paskaičiuoti delspinigius už maksimalų įstatymų leidžiamą terminą. Antra, ieškovas pagrįsdamas reikalaujamų priteisti delspinigių dydį, nurodė, kad delspinigių dydis buvo pasirinktas atsižvelgiant į smulkių skolų išieškojimo kaštus, nuotolinio skolinimo riziką ir realius bendrovės patiriamus nuostolius (22 b. l.), tačiau prie ieškinio nepridėjo jokių įrodymų pagrindžiančių skolų išieškojimo kaštus (tuo labiau iš atsakovės išieškomos skolos kaštų, išskyrus bylinėjimosi išlaidas, kurios paprastai priteisiamos tuo pačiu teismo sprendimu), nei realius bendrovės nuostolius pagrindžiančių įrodymų. Paminėtina, kad ieškovo pagrindinė ūkinė veikla – smulkių greitųjų vartojimo kreditų suteikimas ir tokios veiklos riziką turi prisiimti pats ieškovas, o ne perkelti ją vartotojams, atsižvelgiant į tai, kad vartotojai yra silpnesnioji šalis. Trečia, atsakovė neturėjo galimybių, sudarydama paskolos sutartį su ieškovu nuotoliniu būdu, derėtis dėl sutarties sąlygų. Be to, ieškovo prašomas priteisti nuostolių dydis dvigubai viršija pačios skolos dydį. Taigi, atsižvelgiant bylų, nagrinėjant ginčus, kilusius iš vartojimo teisinių santykių, specifiką, teismų praktiką, nagrinėjant analogiškas bylas, vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, teismas konstatuoja, kad ieškovo prašoma priteisti iš atsakovės delspinigių suma (307,00 Eur), paskaičiuota taikant 1 proc., yra neprotingai didelė, todėl mažintina iki 156,93 Eur ((144,81 Eur +28,96 Eur)*180*0,5 %).

12Vadovaujantis CK 6.37 straipsniu ir 6.210 straipsnio 1 dalimi, ieškovui iš atsakovės priteistinos ir 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos 330,70 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. 2015-09-01 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

13Nors ieškinys tenkintinas iš dalies, tačiau iš atsakovės priteistinos visos bylinėjimosi išlaidos – 15,00 Eur žyminis mokestis, nes ieškovas mokėjo minimalaus dydžio žyminį mokestį (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 7 d., 88 str., 93 str. 1 d.).

140,74 Eur teismo patirtos procesinių dokumentų siuntimo išlaidos valstybei nepriteistinos, kadangi šių bylinėjimosi išlaidų į valstybės biudžetą išieškotina bendra suma yra mažesnė už teisingumo ministro kartu su finansų ministru nustatytą minimalią (3,00 Eur) valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą (CPK 96 str. 1 d., 6 d., LR Teisingumo ministro ir LR Finansų ministro 2011-11-07 įsakymas „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ Nr. 1R-261/1K-355 su vėlesniais pakeitimais).

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsnio 2 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285 – 287 straipsniai, teismas,

Nutarė

16Ieškinį tenkinti iš dalies.

17Priteisti iš atsakovės I. K., asmens kodas ( - ) paskutinė žinoma gyvenamoji vieta – ( - ), ieškovui UAB „4finance“, juridinio asmens kodas 301881644, buveinės adresas – Jonavos g. 254A, Kaunas, A/s Nr. ( - ), AB „Swedbank“, 144,81 Eur (vieno šimto keturiasdešimt keturių eurų, 81 cento) paskolos sumą, 28,96 Eur (dvidešimt aštuonių eurų, 96 centų) komisinį mokestį, 156,93 Eur (vieno šimto penkiasdešimt šešių eurų, 93 centų) delspinigius, 5 % dydžio metines palūkanas už priteistą sumą – 330,70 Eur – nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. 2015-09-01 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas: 15,00 Eur (penkiolika eurų) žyminio mokesčio.

18Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

19Nepriteisti teismo patirtų procesinių dokumentų siuntimo išlaidų valstybei.

20Sprendimo patvirtintą kopiją per 3 dienas nuo jo priėmimo dienos išsiųsti šalims.

21Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Šiaulių apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Šis terminas gali būti atnaujintas, jeigu teismas pripažįsta, kad jis praleistas dėl svarbių priežasčių. Prašymas atnaujinti praleistą pareiškimo padavimo terminą negali būti paduotas, jeigu praėjo daugiau kaip trys mėnesiai nuo sprendimo už akių priėmimo dienos.

22Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo teisėja Rasa Milvydaitė, rašytinio proceso... 2. Teismas, atlikęs formalų byloje surinktų įrodymų vertinimą,... 3. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 480,77 Eur įsiskolinimą, kurį... 4. Atsakovė per nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė,... 5. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 6. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad atsakovė I. K. su... 7. Iš prie ieškinio pridėtos 2009-03-15 vartojimo kredito sutarties Nr. 9353301... 8. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau tekste – 9. Pagal Sutarties 9.2. punktą jei paskolos gavėjas vėluoja atlikti bet kokį... 10. Netesybos (bauda, delspinigiai) – tai įstatymų, sutarties ar teismo... 11. Vertinant, ar ieškovo prašomos priteisti iš atsakovės netesybos nėra... 12. Vadovaujantis CK 6.37 straipsniu ir 6.210 straipsnio 1... 13. Nors ieškinys tenkintinas iš dalies, tačiau iš atsakovės priteistinos... 14. 0,74 Eur teismo patirtos procesinių dokumentų siuntimo išlaidos valstybei... 15. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4... 16. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 17. Priteisti iš atsakovės I. K., asmens kodas ( - ) paskutinė žinoma... 18. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 19. Nepriteisti teismo patirtų procesinių dokumentų siuntimo išlaidų... 20. Sprendimo patvirtintą kopiją per 3 dienas nuo jo priėmimo dienos išsiųsti... 21. Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 22. Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...