Byla 2-1374-981/2015
Dėl skolos priteisimo

1Ukmergės rajono apylinkės teismo teisėja Dalia Trumpulienė, sekretoriaujant Gerdai Svetlikauskaitei,

2dalyvaujant atsakovo UAB „A.J.A. Baristera“ atstovei D. G.,

3viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi ieškovo UAB „Infomedia“ ieškinį atsakovui UAB „A.J.A. Baristera“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

4Ieškovas UAB „Infomedia“ su ieškiniu kreipėsi į teismą, prašydamas iš atsakovo UAB „A.J.A. Baristera“ priteisti 552,59 EUR (1908,00 Lt) skolos, 6 procentų dydžio palūkanas skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad 2009-11-11 šalys pasirašė Užsakymą – sutartį, pagal kurią ieškovas įsipareigojo atsakovui suteikti paslaugų už 3267,00 Lt. Apmokėjimui už užsakytas paslaugas ieškovas kartu su Užsakymu - sutartimi pateikė atsakovui avansinio mokėjimo sąskaitą, kurioje visa mokėtina suma išdėstyta per 12 mėnesių, mėnesio įmoka 225,00 Lt pridedant PVM, mėnesio įmoka su PVM yra 272,25 Lt. 2009-12-04 atsakovas sumokėjo 270,00 Lt pagal PVM sąskaitą faktūrą, Serija INFO Nr. 0033762, ir 2010-03-03 atsakovas sumokėjo 1089,00 Lt pagal PVM sąskaitą faktūrą, Serija INFO Nr. 0034749, iš viso atsakovas yra sumokėjęs 1359,00 Lt. Ieškovas nurodo, kad 2010-11-29 pateikė atsakovui PVM sąskaitą faktūrą, Serija INFO Nr. 0039308, pagal kurią atsakovas turėjo sumokėti likusią 1908,00 Lt sumą, tačiau atsakovas sąskaitos neapmokėjo, nors reklamavimo ir informavimo paslaugas pagal Užsakymą – sutartį yra gavęs ir jomis naudojosi.

5Ieškovo atstovas į bylos nagrinėjimą neatvyko, apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką jam pranešta tinkamai, yra gautas ieškovo prašymas bylą nagrinėti jam nedalyvaujant (113 b.l.), todėl byla nagrinėjama ieškovo atstovui nedalyvaujant (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 246 straipsnio 1 dalis).

6Atsakovas UAB „A.J.A. Baristera“ teismui pateikė atsiliepimą (48, 49 b.l.), kuriame nurodo, kad su ieškiniu nesutinka, prašo ieškinį atmesti. Paaiškina, kad tariama skola susidarė dėl ieškovo netinkamo sutarties vykdymo, dalinis paslaugų apmokėjimas, suteikiant dalines paslaugas, įvykdytas. Nurodo, jog 2009-11-11 pasirašytu Užsakymu – sutartimi ieškovas įsipareigojo teikti reklamines paslaugas ne tik Lietuvos Respublikos teritorijoje, bet ir Latvijos bei Baltarusijos Respublikų teritorijose. Atsakovas nurodė, kad sąžiningai ir laiku vykdė mokėjimus, kol nepaaiškėjo, kad svarbiausia reklamavimo dalis – reklamavimas užsienyje nėra vykdomas. Pasiaiškinus su ieškovu nutarė, kad ieškovo paslaugomis daugiau nesinaudos, tuo pačiu ieškovas padarė nuolaidą, nereikalaudamas pinigų dalies už netinkamai suteiktas paslaugas. Ieškovas pats netinkamai vykdė sutartį ir nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių, kad jis sutartį įvykdė ir įvykdė ją tinkamai.

7Atsakovo UAB „A.J.A. Baristera“ atstovė teisme su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti. Papildomai paaiškino, kad pasirašė su ieškovu susitarimą, ieškovui buvo aiškiai nurodyta, kad reikalinga reklama ne Lietuvoje, o užsienyje. Ieškovas šio susitarimo neneigė jam dar 2011 m. balandžio 26 d. išsiuntus pretenziją. Paslaugos buvo teikiamos penkis mėnesius. Sužinojusi, kad nėra reklamuojama užsienyje, nutraukė mokėjimus, po to buvo nutrauktas ir paslaugų teikimas. Informacija apie įmonę nebuvo patalpinta UAB „Infomedia“ interneto puslapyje. Tai ji pajuto sumažėjus klientų skaičių, todėl patikrino. Ieškovas nepateikė įrodymų, kurie paneigtų jos nurodytas aplinkybes. Nurodė siūliusi ieškovui, kad penkis mėnesius už jau atliktus mokėjimus būtų reklamuojama tik užsienyje, o vėliau septynis mėnesius ir Lietuvoje, ir užsienyje, tačiau ieškovas nesutiko. Neprivalo mokėti už tai, ko negavo. Įrodymų pateikti neturi, tačiau bendraujant su ieškovu internetu bei telefonu, jai buvo paaiškinta, kad ieškovas naudojasi sutarties 3 punktu, pagal kurį klientui neapmokėjus laiku, UAB „Infomedia“ vienašališkai nutraukia sutartį prieš terminą.

8Ieškinys tenkintinas visiškai.

9Byloje nustatyta, kad šalys 2009 m. lapkričio 11 d. dvylikos mėnesių terminui pasirašė Užsakymą – sutartį (33-25 b.l.), pagal kurios 2 punktą ieškovas UAB „Infomedia“ įsipareigojo atsakovo užsakymą – informaciją patalpinti į savo duomenų bazę ir ją platinti informaciniu telefonu visą parą visoje Lietuvoje, taip pat papildomai informaciją apie atsakovą patalpinti UAB „Infomedia“ interneto puslapyje. Kaip matyti iš šalių susitarimo, atsakovui 3267,00 Lt dydžio sumos mokėjimas už paslaugas pagal avansinio mokėjimo sąskaitą buvo išdėstytas dalimis dvylikos mėnesių laikotarpiui po 225 Lt plius PVM. Pagal Užsakymo – sutarties 3 punktą šalys susitarė, kad po apmokėjimo arba paslaugos atlikimo bus išrašoma PVM sąskaita – faktūra.

10Iš ieškinio turinio matyti, kad atsakovas 2009-12-04 ieškovui sumokėjo 270 Lt pagal PVM sąskaitą faktūrą, Serija INFO Nr. 0033762, 2010-03-03 sumokėjo 1089 Lt pagal PVM sąskaitą faktūrą, Serija INFO Nr. 0034749 (36, 37 b.l.). Iš viso atsakovas ieškovui pagal 2009 m. lapkričio 11 d. Užsakymą – sutartį yra sumokėjęs 1359 Lt. Šią aplinkybę teismo posėdyje patvirtino ir atsakovo atstovė.

11Byloje tarp šalių kilo ginčas dėl likusios sumos pagal sudarytą Užsakymą – sutartį mokėjimo. Kaip matyti iš byloje esančių įrodymų, 2010-11-29 ieškovas pateikė atsakovui PVM sąskaitą faktūrą, Serija INFO Nr. 0039308, pagal kurią atsakovas turėjo sumokėti ieškovui 1908 Lt (38 b.l.). Ieškovas byloje yra nurodęs, kad skolos atitikmuo eurais yra – 552,59 EUR (102 b.l.). Atsakovo atstovė teisme patvirtino, kad šios sumos atsakovas nėra sumokėjęs, kadangi ieškovas netinkamai vykdė sutartį.

12Bylos duomenys patvirtina, kad šalys tarpusavio susitarimą įformino raštu, patvirtino parašais bei antspaudais, todėl teismas pripažįsta, kad paslaugų sutartį jos sudarė laisva valia ir sutiko su aptartomis sutarties sąlygomis (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau ir CK) 6.716 straipsnis). Pažymėtina, kad CK 6.156 straipsnyje įtvirtintas sutarties laisvės principas suteikia asmenims galimybę laisvai sudaryti sutartis ir nustatyti tarpusavio teises ir pareigas, susitarti dėl sutarties sąlygų, išskyrus atvejus, kai tam tikras sutarties sąlygas nustato imperatyviosios teisės normos. Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis turi šalims įstatymo galią ir turi būti sąžiningai bei tinkamai vykdoma, laikantis įstatyme nustatytos pareigos bendradarbiauti ir kooperuotis (CK 6.189 straipsnio 1 dalis, 6.200 straipsnio 1, 2 dalys). Vienos sutarties šalies pareigą vykdyti sutartinę prievolę atitinka kitos sutarties šalies reikalavimo teisė, kuri yra ginama įstatymu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2011 m. sausio 31 d. nutartis, priima civilinėje byloje Nr. 3K-3-18/2011).

13Civilinėje teisėje galiojantis dispozityvumo principas suponuoja tai, kad šalys turi teisę laisvai sudaryti sutartis ir savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises ir pareigas. Kaip matyti iš byloje esančio šalių susitarimo, ieškovas UAB „Infomedia“ įsipareigojo atsakovo užsakymą – informaciją patalpinti į savo duomenų bazę ir ją platinti informaciniu telefonu visą parą visoje Lietuvoje, taip pat papildomai informaciją apie atsakovą patalpinti UAB „Infomedia“ interneto puslapyje. Tiek ieškovui 2011 m. balandžio 11 d. adresuotame rašte (116, 117 b.l.), tiek atsiliepime (48, 49 b.l.) atsakovas kaip pagrindinę ir vienintelę neatsiskaitymo su ieškovu priežastį nurodo netinkamą sutarties vykdymą, kuris pasireiškė tuo, kad ieškovas nesuteikė reklamos paslaugų užsienio valstybėse – Latvijoje, Baltarusijoje, Estijoje. Teismas pažymi, kad šalių pasirašytame Užsakyme – sutartyje sąlyga dėl atsakovo reklamavimo užsienyje apskritai nenumatyta, todėl atsakovo argumentas, kad mokėjimus pagal minėtą Užsakymą – sutartį nutraukė dėl netinkamo sutarties vykdymo iš ieškovo pusės, yra visiškai nepagrįstas.

14Taip pat teismas kaip nepagrįstą atmeta atsakovo atstovės teisme išsakytą argumentą, kad atsakovas internete iš viso nebuvo reklamuojamas. Byloje duomenų, kad atsakovas būtų ieškovui teikęs pretenzijas dėl paslaugų kokybės paslaugų teikimo laikotarpiu, nėra. Tuo tarpu atsakovo atstovė teisme patvirtino, kad tik 2011 m. balandžio 26 d., t.y. jau pasibaigus Užsakymo – sutarties vykdymo laikotarpiui, ieškovui elektroniniu paštu išsiuntė raštą (39, 116, 117 b.l.), kuriame nurodė, jog mokėjimus pagal Užsakymą – sutartį nutraukė po to, kai sužinojo, jog atsakovas nebuvo reklamuotas užsienio šalyse. Byloje duomenų, kad sutarties vykdymo laikotarpiu atsakovas būtų prašęs ieškovo suteikti jam informaciją apie paslaugų suteikimą, pateikti ataskaitą, ar būtų pasinaudojęs kitomis CK 6.722 straipsnyje numatytomis kliento teisėmis, nėra. Be to, negalima reikalauti, kad asmuo savo nurodytoms aplinkybėms pagrįsti pateiktų tokius įrodymus, kurie objektyviai yra negalimi. Pagal šalių sudarytą sutartį ieškovas neįsipareigojo rinkti ir teikti duomenų apie konkrečiai suteiktas informacijos paslaugas, todėl negalima reikalauti, kad ieškovas pateiktų konkrečius duomenis apie suteiktas informacines paslaugas.

15Pažymėtina ir tai, kad Civiliniame kodekse yra įtvirtinta kaip viena iš paslaugos gavėjo interesų apsaugos garantijų jo teisė vienašališkai nutraukti paslaugų teikimo sutartį, nepaisant to, kad paslaugų teikėjas jau pradėjo ją vykdyti (CK 6.721 straipsnio 1 dalis). Byloje nėra jokių duomenų, kad atsakovas būtų siekęs pasinaudoti ar pasinaudojęs šia savo teise. Atsakovo atstovė teisme nurodė, kad atsakovui nevykdant mokėjimų pagal sutartį, ieškovas, pasinaudojęs Užsakymo – sutarties 3 punktu pats vienašališkai nutraukė sutartį. Iš Užsakymo – sutarties 3 punkto nuostatų matyti, kad klientui neapmokėjus laiku, UAB „Infomedia“ pasilieka teisę vienašališkai nutraukti sutartį prieš terminą. Tai, kad ieškovas tokią teisę turėjo, nesudaro pagrindo teigti, kad jis šia savo teise pasinaudojo. Byloje nėra duomenų, kad ieškovas būtų vienašališkai nutraukęs sutartį prieš terminą.

16Teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais (CPK 185 straipsnio 1 dalis). Įrodymų vertinimas grindžiamas įrodymų lygybės principu, laikantis nuostatos, kad visi įrodymai turi vienokią ar kitokią įrodomąją vertę ir kad nė vieno negalima nemotyvuotai atmesti ar laikyti svaresniu, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Teismas įvertina ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daro išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-12-20 nutartis civilinėje byloje Nr. Nr. 3K-3-701/2013, 2014-03-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-67/2014).

17Byloje esančių įrodymų visuma leidžia daryti labiau tikėtiną išvadą apie tai, kad ieškovas suteikė paslaugas pagal Užsakymą – sutartį, t.y. tinkamai įvykdė savo sutartinius įsipareigojimus ir turi teisę reikalauti mokesčio iš atsakovo pagal sutartį už suteiktas paslaugas. Tuo tarpu atsakovas Užsakymo – sutarties tinkamai neįvykdė, todėl ieškinys tenkintinas, priteisiant iš atsakovo ieškovo naudai 552,59 EUR skolos (CK 6.38 straipsnis, 6.200 straipsnis, 6.256 straipsnio 1, dalis, 4 dalis, 6.720 straipsnis).

18CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio ar šalių susitartas palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Iš atsakovo priteistinos 6 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (552,59 EUR) nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. 2014-03-27, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 2 dalis).

19Byloje esantys mokėjimo dokumentai patvirtina, kad ieškovas, pateikdamas ieškinį, sumokėjo 72 Lt, t.y. 20,85 EUR, žyminį mokestį, o atsakovas sumokėjo 72 Lt, t.y. 20,85 EUR, žyminio mokesčio už apeliacinį skundą. Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą, o pagal to paties straipsnio 5 dalį, jeigu apeliacinės instancijos teismas bylinėjimosi išlaidų nepaskirsto, šį klausimą išsprendžia pirmosios instancijos teismas.

20Vilniaus apygardos teismo 2015 m. gegužės 14 d. nutartimi patenkinus atsakovo apeliacinį skundą, atsakovui iš ieškovo priteistinas 20,85 EUR dydžio žyminis mokestis, o patenkinus ieškovo ieškinį, ieškovui iš atsakovo priteistinas 20,85 EUR dydžio žyminis mokestis. Bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro ieškovo ir atsakovo byloje sumokėtas žyminis mokestis, tarp ieškovo ir atsakovo įskaitomos (vienarūšiai priešpriešiniai reikalavimai) ir po įskaitymo iš šalių viena kitai šios išlaidos nepriteistinos.

21Teismas patyrė 4,64 EUR išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (Ukmergės rajono apylinkės teismo pažyma apie išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu). Vadovaujantis CPK 96 straipsnio 1 dalimi, 4,64 EUR dydžio pašto išlaidos priteisiamos iš atsakovo valstybei.

22Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 straipsniu, 260 straipsniu, 268 straipsniu, 270 straipsniu, teismas

Nutarė

23Ieškovo UAB“Infomedia“ ieškinį tenkinti visiškai.

24Priteisti ieškovui UAB „Infomedia“, j.a.k. 122020088, iš atsakovo UAB „A.J.A. Baristera“, j.a.k. 302291618, 552,59 EUR (penkių šimtų penkiasdešimt dviejų eurų 59 ct) skolą ir 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (552,59 EUR) nuo bylos iškėlimo teisme (2014-03-27) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

25Priteisti iš atsakovo UAB „A.J.A. Baristera“, j.a.k. 302291618, 4,64 EUR (keturių eurų 64 ct) išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, valstybės naudai.

26Informuoti atsakovą, kad bylinėjimosi išlaidos valstybei mokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią AB banke Swedbank, banko kodas 73000, nurodant įmokos kodą 5660.

27Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Ukmergės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Ukmergės rajono apylinkės teismo teisėja Dalia Trumpulienė, sekretoriaujant... 2. dalyvaujant atsakovo UAB „A.J.A. Baristera“ atstovei D. G.,... 3. viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi ieškovo UAB „Infomedia“... 4. Ieškovas UAB „Infomedia“ su ieškiniu kreipėsi į teismą, prašydamas... 5. Ieškovo atstovas į bylos nagrinėjimą neatvyko, apie bylos nagrinėjimo... 6. Atsakovas UAB „A.J.A. Baristera“ teismui pateikė atsiliepimą (48, 49... 7. Atsakovo UAB „A.J.A. Baristera“ atstovė teisme su ieškiniu nesutiko ir... 8. Ieškinys tenkintinas visiškai. ... 9. Byloje nustatyta, kad šalys 2009 m. lapkričio 11 d. dvylikos mėnesių... 10. Iš ieškinio turinio matyti, kad atsakovas 2009-12-04 ieškovui sumokėjo 270... 11. Byloje tarp šalių kilo ginčas dėl likusios sumos pagal sudarytą Užsakymą... 12. Bylos duomenys patvirtina, kad šalys tarpusavio susitarimą įformino raštu,... 13. Civilinėje teisėje galiojantis dispozityvumo principas suponuoja tai, kad... 14. Taip pat teismas kaip nepagrįstą atmeta atsakovo atstovės teisme išsakytą... 15. Pažymėtina ir tai, kad Civiliniame kodekse yra įtvirtinta kaip viena iš... 16. Teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą,... 17. Byloje esančių įrodymų visuma leidžia daryti labiau tikėtiną išvadą... 18. CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, kad skolininkas,... 19. Byloje esantys mokėjimo dokumentai patvirtina, kad ieškovas, pateikdamas... 20. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. gegužės 14 d. nutartimi patenkinus atsakovo... 21. Teismas patyrė 4,64 EUR išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų... 22. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 straipsniu, 260... 23. Ieškovo UAB“Infomedia“ ieškinį tenkinti visiškai.... 24. Priteisti ieškovui UAB „Infomedia“, j.a.k. 122020088, iš atsakovo UAB... 25. Priteisti iš atsakovo UAB „A.J.A. Baristera“, j.a.k. 302291618, 4,64 EUR... 26. Informuoti atsakovą, kad bylinėjimosi išlaidos valstybei mokamos į... 27. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per...