Byla e2-7108-429/2016
Dėl skolos, delspinigių, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Vida Jegorovienė rašytinio proceso būdu, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Nordecum“ ieškinį atsakovui A. T. dėl skolos, delspinigių, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3Ieškovė pareiškė ieškinį, kuriuo prašo priteisti iš atsakovo 43,44 Eur negrąžintos kredito dalies, 4,05 Eur palūkanų, 33,65 Eur delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, 15,00 Eur žyminio mokesčio.

4Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti asmeniškai 2016 m. kovo 2 d. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 123 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka (b. l. 17). Atsakovas per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį (CPK 142 str.).

5Ieškovė ieškinyje yra nurodžiusi, kad prašo priimti sprendimą už akių, jeigu byloje nebus pateiktas atsiliepimas į pareikštą ieškinį arba parengiamieji procesiniai dokumentai. Esant šioms aplinkybėms, priimtinas sprendimas už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą (CPK 142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 285 str., 286 str.).

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Išnagrinėjus bylą nustatyta, kad ieškovė ir atsakovas 2012 m. vasario 5 d. nuotoliniu būdu sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. SP 48921 (toliau – Sutartis), kurios pagrindu ieškovė atsakovui suteikė 43,44 Eur (150,00 Lt) kreditą 30 d. laikotarpiui. Atsakovas sutartimi įsipareigojo grąžinti suteiktą kreditą ir sumokėti palūkanas. Ieškovė savo įsipareigojimus įvykdė. Tačiau atsakovas nevykdė savo prievolės grąžinti kreditą ir mokėti palūkanas. Ieškovė atsakovui paskaičiavo 4,05 Eur palūkanų už laikotarpį nuo 2012 m. vasario 5 d. iki 2012 m. kovo 6 d. Ieškovė iš atsakovo taip pat prašo priteisti 0,05 procento dydžio delspinigius, paskaičiuotus laikotarpiu nuo 2012 m. kovo 7 d. iki 2016 m. vasario 1 d. (viso 1417 d.), kurie sudaro 33,65 Eur.

8Atlikus formalų ieškovės pateiktų įrodymų – Kliento/kredito duomenų (b. l. 5), Vartojimo kredito sutarties bendrųjų ir specialiųjų sąlygų (b. l. 8-11), Standartinės informacijos apie vartojimo kreditą (b. l. 11-12), mokėjimo nurodymo apie žyminio mokesčio sumokėjimą (b. l. 13-14), - vertinimą bei atsakovui nepateikus įrodymų, patvirtinančių skolos sumokėjimą, darytina išvada, jog, pasitvirtinus paminėtų ieškovės pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti ieškovės prašomą sprendimą, ieškovė turi teisę reikalauti iš atsakovo grąžinti kreditą, o taip pat sumokėti sutartimi ir įstatymu numatytas palūkanas. Ieškinys pagrįstas byloje esančiais įrodymais, todėl dalyje dėl negrąžinto kredito ir palūkanų tenkintinas visiškai – ieškovei iš atsakovo priteistina 43,44 Eur negrąžinto kredito, 4,05 Eur palūkanų už laikotarpį nuo 2012 m. vasario 5 d. iki 2012 m. kovo 6 d., 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (CK 6.2 str., 6.37 str. 2 d., 6.38 str., 6.200 str., 6.205 str., 6.210 str. 1 d., 6.872 str. 1 d., 6.873 str. 1 d., 6.874 str., 6.881 str. 1 d., 6.886 str.).

9Nustačius, kad atsakovas sutartinių prievolių tinkamai nevykdė, jam, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.256 straipsnio 1 dalimi ir 2 dalimi bei sudarytos sutarties sąlygomis, kyla pareiga sumokėti ieškovei netesybas. Tarp šalių sudarytos sutarties 8.3 p. numato, kad kredito gavėjui pradelsus sumokėti bet kokį sutartimi nustatytą mokėjimą, kredito gavėjas įsipareigoja mokėti ieškovei 0,05 procento dydžio delspinigius nuo uždelstos mokėjimų sumos už kiekvieną kalendorinę dieną. Ieškovė byloje nepateikė išsamios delspinigių skaičiuotės, tačiau ieškinyje nurodė, kad delspinigius paskaičiavo iš viso už 1417 dienų laikotarpį nuo 2012 m. kovo 7 d. iki 2016 m. vasario 1 d., delspinigių suma sudaro 33,65 Eur.

10Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas vieningą teismų praktiką, yra pažymėjęs, kad šalims sutartyje susitarus dėl tam tikro dydžio netesybų, sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju skolininkas negali ginčyti sutartyje nustatyto netesybų dydžio, išskyrus atvejus, kai netesybos būtų neprotingos, akivaizdžiai per didelės, atsižvelgiant į konkrečios prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, skolininko elgesį, prievolės sumą ir panašias aplinkybes. Tokiems atvejams teismui suteikiama teisė mažinti netesybas CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d. pagrindu, taip kontroliuojant netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis Nr. 3K-7-409/2010 civilinėje byloje UAB „Miaras“ v. A.D.individuali įmonė „Aujama“).

11Sprendžiant ieškovės reikalavimą priteisti delspinigius, atsižvelgiama į tai, kad ieškovė prašomų priteisti delspinigių dydžio nepagrindė jokiomis aplinkybėmis ir įrodymais, kurie patvirtintų, kad dėl netinkamo sutarties vykdymo ji patyrė prašomų priteisti delspinigių dydžio sumos nuostolių, ieškovė savo reikalavimą grindžia tik sutartyje įtvirtinta sąlyga ir Vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalyje nuostata. Konstatuotina, kad ieškovės prašomi priteisti delspinigiai sudaro 77,46 procentus prašomos priteisti negrąžintos paskolos sumos. Sprendžiant delspinigių priteisimo klausimą teismas atsižvelgia į ieškovės elgesį. Sutarties, kartu ir paskolos grąžinimo terminas, baigėsi 2012 m. vasario 4 d. (paskola buvo suteikta 30 dienų), tačiau ieškovė į teismą su ieškiniu kreipėsi tik 2016 m. vasario 22 d. Iš ieškinyje nurodytų aplinkybių matyti, kad ieškovė delspinigius paskaičiavo nuo prievolės pažeidimo momento iki ieškinio surašymo dienos. Teismo vertinimu, šioje situacijoje sprendimas dėl kreipimosi į teismą momento išskirtinai priklauso nuo ieškovės valios, todėl jai tenka pareiga savo teises realizuoti kuo ekonomiškiau (CK 6.38 str.). Aplinkybė, kad atsakovas nevykdo savo prievolės grąžinti pasiskolintas lėšas, negali būti įvertinta kaip aplinkybė, atleidžianti ieškovę – finansines paslaugas teikiančią įmonę – nuo pareigos savo teises ginti ekonomiškesniu būdu, nesukuriant situacijos, leidžiančios piktnaudžiauti sutartimi nustatytomis sąlygomis, nepagrįstai delsiant kreiptis į teismą ginti pažeistą teisę. Taip pat atsižvelgiama į sutarties sudarymo aplinkybes, į tai, kad atsakovas yra fizinis asmuo, o ne verslo subjektas bei sutartį sudarė nuotoliniu būdu prisijungdamas prie ieškovės paruoštų standartinių sutarties sąlygų ir turėjo ribotas galimybes dėl jų derėtis, taip pat į bendruosius teisingumo, protingumo, sąžiningumo principus. Įvertinus šias aplinkybes konstatuotina, kad ieškovės prašomi jos naudai priteisti delspinigiai yra aiškiai per didelės ir neprotingo dydžio netesybos, ženkliai didesnės, nei nurodyto įstatyminio dydžio minimalūs kreditoriaus patirti nuostoliai.

12Byloje nustatyta aplinkybė, kad atsakovas sutartinės prievolės tinkamai neįvykdė, nesuteikia pagrindo ieškovei nepagrįstai praturtėti dėl neprotingo dydžio delspinigių atsakovo sąskaita, todėl reikalavimas dėl delspinigių priteisimo tenkintinas iš dalies, netesybos mažintinos tris kartus iki

1311,22 Eur ir šis dydis, įvertinus paminėtus motyvus, laikytinas pagrįstu ir pakankamu atlyginti ieškovės turėtus nuostolius. Ieškovės delsimas kreiptis į teismą dėl pažeistos teisės gynybos po sutarties termino pabaigos sudaro prielaidas ieškovei nepagrįstai praturtėti atsakovo sąskaita, todėl likusi dalis ieškinio atmestina kaip nepagrįsta (CPK 3 str. 7 d., 178 str., CK 1.5 str. 2 d., 6.71 str., 6.73 str. 2 d., 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.). (Kauno apygardos teismo 2011 m. birželio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1444-605/2011; Kauno apygardos teismo 2010 m. balandžio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-622-390/2010; Kauno apygardos teismo 2010 m. spalio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1878-230/2011; Konstitucinio teismo 2007 m. spalio 24 d. nutarimas bylos Nr. 26/07).

14Patenkinus ieškovės reikalavimus iš dalies, iš atsakovo ieškovei priteistina ieškovės sumokėtas 15,00 Eur žyminis mokestis, kadangi nuo tenkintų reikalavimų dalies turi būti sumokėtas minimalus žyminis mokestis (CPK 79 str., 80 str. 1d. 1p., 93 str.).

15Iš atsakovo valstybei nepriteistina 1,16 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kadangi ši suma yra mažesnė nei 3,00 Eur (CPK 92 str., 96 str. 6 d., 2011-11-07 Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“).

16Vadovaujantis išdėstytu bei Lietuvos Respublikos CPK 142 str., 4d., 285, 286 str., teismas

Nutarė

17Ieškinį tenkinti iš dalies.

18Priteisti iš atsakovo A. T., a. k. ( - ) ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Nordecum“, įmonės kodas 302535232, 43,44 Eur (keturiasdešimt tris eurus 44 ct) negrąžinto kredito, 4,05 Eur (keturis eurus 5 ct) palūkanų, 11,22 Eur (vienuolika eurų 22 ct) delspinigių, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (58,71 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016-02-22) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, 15,00 Eur (penkiolika eurų 00 ct) žyminio mokesčio.

19Atsakovas, dėl kurio priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine tvarka, nei kasacine tvarka, tačiau turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 str. 2 d. ir 3 d. reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

20Ieškovė turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Vida Jegorovienė rašytinio proceso būdu,... 2. Teismas... 3. Ieškovė pareiškė ieškinį, kuriuo prašo priteisti iš atsakovo 43,44 Eur... 4. Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti asmeniškai 2016 m. kovo 2 d.... 5. Ieškovė ieškinyje yra nurodžiusi, kad prašo priimti sprendimą už akių,... 6. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 7. Išnagrinėjus bylą nustatyta, kad ieškovė ir atsakovas 2012 m. vasario 5 d.... 8. Atlikus formalų ieškovės pateiktų įrodymų – Kliento/kredito duomenų... 9. Nustačius, kad atsakovas sutartinių prievolių tinkamai nevykdė, jam,... 10. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas vieningą teismų praktiką, yra... 11. Sprendžiant ieškovės reikalavimą priteisti delspinigius, atsižvelgiama į... 12. Byloje nustatyta aplinkybė, kad atsakovas sutartinės prievolės tinkamai... 13. 11,22 Eur ir šis dydis, įvertinus paminėtus motyvus, laikytinas pagrįstu ir... 14. Patenkinus ieškovės reikalavimus iš dalies, iš atsakovo ieškovei... 15. Iš atsakovo valstybei nepriteistina 1,16 Eur išlaidų, susijusių su... 16. Vadovaujantis išdėstytu bei Lietuvos Respublikos CPK 142 str., 4d., 285, 286... 17. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 18. Priteisti iš atsakovo A. T., a. k. ( - ) ieškovei uždarajai akcinei... 19. Atsakovas, dėl kurio priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo... 20. Ieškovė turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti...