Byla e2-1021-180/2017

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė Piškinaitė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės viešosios įstaigos „Žaliasis taškas“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2017 m. kovo 27 d. nutarties taikyti laikinąsias apsaugos priemones civilinėje byloje Nr. e2-3828-450/2017 pagal ieškovės viešosios įstaigos „Gamtos ateitis“ ieškinį atsakovėms viešosioms įstaigoms „Pakuočių tvarkymo organizacija“ ir „Žaliasis taškas“, dalyvaujant tretiesiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“, Alytaus miesto savivaldybės administracijai, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai, dėl konkursų pripažinimo neteisėtais, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3

 1. Ieškovė VšĮ „Gamtos ateitis“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama pripažinti neteisėtais atsakovių vykdomus konkursus, kuriais siekiama įsigyti Alytaus regiono komunaliniame atliekų sraute susidarančių stiklo, kartono, plastikinių ir metalinių bei kombinuotų pakuočių, taip pat nurodytų medžiagų antrinių žaliavų paruošimo perdirbti ir naudoti bei perdirbimo ir naudojimo paslaugas (toliau – konkursai), priteisti bylinėjimosi išlaidas.
 2. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti konkursų procedūras. Prašymą motyvavo preliminariai pagrįstais ieškinio reikalavimais bei jai (ieškovei) palankaus teismo sprendimo neįvykdymo grėsme. Ieškovės teigimu, atsakovės paskelbė konkursus, kurių neturi teisės vykdyti, todėl, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, kyla neteisėtų sutarčių sudarymo grėsmė.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5

 1. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. kovo 27 d. nutartimi patenkino ieškovės prašymą.
 2. Teismas nustatė, kad ginčo konkursų teisėtumą ieškovė kvestionuota tuo pagrindu, kad atsakovės nėra valstybės valdymo subjektai ir nėra įgaliotos vykdyti komunaliniame sraute susidarančių atliekų paruošimo perdirbti ir naudoti bei perdirbimo ir naudojimo paslaugų įsigijimo konkurso.
 3. Teismas sprendė, kad nagrinėjamu atveju, ieškovei ginčijant paskelbtų konkursų teisėtumą, kol bus nustatyta, ar jie paskelbti ir vykdomi teisėtai, sustabdžius konkursų procedūras būtų užtikrintas ekonomiškumo ir proporcingumo principų įgyvendinimas, bei šalių ir trečiųjų asmenų interesų apsauga. Be to, nenustatyta akivaizdžių aplinkybių, kurios šioje bylos nagrinėjimo stadijoje leistų daryti išvadą, kad pagal ieškovės pareikštus reikalavimus negalėtų būti priimtas jai palankus teismo sprendimas.

6III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

7

 1. Atsakovė – VšĮ „Žaliasis taškas“, pateikė atskirąjį skundą, prašydama panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2017 m. kovo 27 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – atmesti ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
 1. Atsakovės ginčo konkursus paskelbė vadovaujantis su UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ sudarytų bendradarbiavimo sutarčių ir jų pakeitimo (toliau – bendradarbiavimo sutartys) nuostatomis, įpareigojančiomis atsakoves pakuočių atliekų paruošėjus ir (ar) naudojus parinkti bendru ar atskirai organizuojamais konkursais, organizuojamais, skelbiamais ir atliekamais pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. liepos 2 d. įsakymu patvirtintą Organizacijų, kurios pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą nėra perkančiosios organizacijos, pirkimų tvarkos aprašą (toliau – aprašas).
 2. Ieškovė savo teisinį suinteresuotumą iš esmės grindžia samprotavimais, kad atsakovėms suorganizavus ginčo konkursus, to negalės daryti ieškovė ir tokiu būdu ją yra siekiama išstumti iš rinkos. Tačiau ieškovė, nors ir gavusi pakuočių tvarkymo organizavimo licenciją, savo veiklą komunaliniame atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo srityje gali pradėti tik įvykdžiusi Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 1 ir 2 punktuose nustatytas sąlygas.
 3. Ieškovė klaidina teismą, teigdama, kad dėl konkursų organizavimo ir jų pagrindu pasirašytinų sutarčių bus eliminuota iš rinkos. Ieškovės negalėjimas dalyvauti konkursuose, kaip ir negalėjimas dalyvauti komunaliniame atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo veikloje Alytaus regione yra nulemtas ne atsakovių, o pačios ieškovės neveikimo, nesudarant įstatymo reikalaujamų bendradarbiavimo ir pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo sutarčių.
 4. Ieškovė neturi teisinio suinteresuotumo tariamais sąžiningos konkurencijos pažeidimais ginčyti konkursų teisėtumo, nes jos negalėjimas vykdyti veiklos komunaliniame atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo srityje nėra susijęs su konkursų paskelbimu ir/ar su konkursų pagrindu sudarytinomis sutartimis, prie kurių prisijungti ieškovė galės įvykdžiusi Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 1 ir 2 punktuose nustatytas sąlygas.
 5. Ieškovė nepagrįstai kvestionuoja atsakovių teisę organizuoti ginčo konkursus. Bendradarbiavimo sutartys nėra nuginčytos ir atsakovėms yra privalomos. Aplinkos apsaugos agentūra, kaip organizacijų veiklos kontrolę vykdanti atsakinga institucija, taip pat nėra inicijavusi nei bendradarbiavimo sutarčių, nei ginčo konkursų procedūrų nuginčijimo.
 6. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovė nėra konkursų tiekėja, ji neturi teisės reikšti ieškinį ginant viešąjį interesą CPK 49 straipsnio pagrindu bei neturi reikalavimo teisės ginčyti konkursų teisėtumo.
 7. Teismas nevertino proceso teisėtumo ir nepatikrino, ar ieškovė apskirtai turi reikalavimo teisę ir galėjo inicijuoti šį teisminį ginčą.
 1. Ieškovė – VšĮ „Gamtos ateitis“, atsiliepime į atskirąjį skundą, prašo skundą atmesti. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:
 1. Nustačius, kad ieškovė tikėtinai pagrindė ieškinio reikalavimus ir kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba tapti neįmanomas, teismas pagrįstai nusprendė taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdė ginčo konkursus.
 2. Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 31 punktas įtvirtinta, kad viena iš savarankiškų savivaldybių funkcijų yra komunalinių atliekų tvarkymo sistemų diegimas, antrinių žaliavų surinkimo ir perdirbimo organizavimas, sąvartynų įrengimas ir eksploatavimas. Tai reiškia, kad sutartimi valstybės valdymo funkcijos negali būti perduotos privačioms organizacijoms.
 3. Ieškovė ir atsakovės yra pakuočių gamintojų ir importuotojų įsteigtos organizacijos, turinčios teisę kolektyviai organizuoti pakuočių atliekų tvarkymą. Organizacijos veikia pakuočių gamintojų ir importuotojų pavedimu ir atstovauja gamintojų ir importuotojų interesus. Jokie teisės aktai nesuteikia organizacijoms teisės ir pareigos vykdyti savivaldybėms priskirtas funkcijas.
 4. Ieškovė ir UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ 2015 m. vasario 12 d. sudarė bendradarbiavimo sutartis, kurios yra neterminuotos ir galiojančios.
 5. Skundo argumentai, kad atsakovėms teisę vykdyti konkursus suteikia bendradarbiavimo sutartys, kad ieškovė neturi teisinio suinteresuotumo, nesudaro pagrindo panaikinti pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių, nes, spęsdamas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teismas nesprendžia ginčo iš esmės ir neatlieka įrodymų tyrimo.
 1. Atsakovė – VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“, atsiliepime į atskirąjį skundą prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2017 m. kovo 27 d. nutartį. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:
 1. Ieškovė neturi teisinio suinteresuotumo reikalauti pripažinti neteisėtais ir nutraukti ginčo konkursus.
 2. Ieškovė, nors ir yra licencijuota organizacija, neatitinka Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 10 straipsnio 2 dalies reikalavimų, leidžiančių vykdyti licencijuojamą veiklą Alytaus regiono teritorijoje. Ieškovė nėra sudariusi įstatyme nustatytų sutarčių ir nenurodo dėl kokių priežasčių to nepadarė. Tikėtina, kad ieškovė neatitinka licencijuotos veiklos sąlygų, todėl nesugebėjo sudaryti sutarčių su savivaldybėmis.
 3. Konkursai nepažeidžia ieškovės teisių, nes ji neturi pasirašytos bendradarbiavimo sutarties su UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“.
 4. Aprašo 41 punkte nustatyti subjektai, turintys teisę ginčyti organizacijų veiksmus ar neveikimą, organizuojant ar vykdant konkursus. Nurodyta teisė priskirta tiekėjams ar atsakingai institucijai (organizacijų veiklos kontrolę vykdanti institucija). Ieškovė nėra nei tiekėja, nei atsakinga institucija, todėl neturi reikalavimo teisės į atsakoves, o ieškinio pareiškimas vertintinas kaip piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis.
 5. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas grubiai pažeidžia viešąjį interesą. Konkursų stabdymas reiškia, kad Alytaus regiono savivaldybės negalės užtikrinti antrinių žaliavų surinkimo savo teritorijoje, kaip vienos iš savivaldybių funkcijos įgyvendinimo Vietos savivaldos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatyta tvarka. Konkursų sustabdymas reiškia, kad Alytaus regione esantys atliekų turėtojai neapibrėžtam terminui negalės naudotis žaliavų – pakuočių tvarkymo paslauga.

8IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

9Atskirasis skundas netenkintinas.

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą, analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

10Dėl rašytinių paaiškinimų priėmimo

 1. Atsakovė VšĮ „Žaliasis taškas“ 2017 m. gegužės 23 d. pateikė rašytinius paaiškinimus, kuriuose atsikerta į ieškovės atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentą dėl bendradarbiavimo sutarčių su UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ sudarymo ir pakartotinai akcentuoja kai kuriuos atskirojo skundo argumentus.
 2. Apeliacinės instancijos teismas priima apeliantės pateiktus rašytinius paaiškinimus, nes tokią teisę (teikti teismui paaiškinimus raštu ir žodžiu) bylos šalis (dalyvis) turi CPK 42 straipsnio, 47 straipsnio 2 dalies ir 302 straipsnio nustatytais pagrindais.

11Dėl skundžiamo procesinio sprendimo teisėtumo

 1. Nagrinėjamoje byloje apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, pagrįstumo ir teisėtumo patikrinimas.
 2. Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas, remdamasis byloje dalyvaujančių asmenų ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu, gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir, nesiėmus šių priemonių, būsimo galbūt ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.
 3. Taigi spręsdamas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo teismas pirmiausia atlieka pareikštų reikalavimų pagrįstumo prima facie vertinimą. Įsitikinęs, kad, išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus sprendimas, teismas turi nustatyti, ar nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.
 4. Lietuvos apeliacinio teismo formuojamoje laikinųjų apsaugos priemonių institutą reglamentuojančių teisės normų (CPK XI skyriaus penktasis skirsnis) taikymo bei aiškinimo praktikoje ne kartą pasakyta, kad, spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teismas nenagrinėja ieškinio pagrįstumo iš esmės, netiria ir nevertina ieškinio faktinių ir teisinių argumentų ir juos patvirtinančių įrodymų (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. balandžio 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-674/2014; 2014 m. liepos 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1194/2014 ir kt.). Pagal prima facie (ieškinio preliminaraus pagrįstumo) doktriną ieškinio pagrįstumo vertinimo tikslas yra teismo įsitikimas, ar išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. kovo 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1040/2013 ir kt.).
 5. Ieškovė VšĮ „Gamtos ateitis“ atsakovėms VšĮ „Žaliasis taškas“ ir VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ pareikštu ieškiniu siekia pastarųjų vykdomų konkursų, kuriais ketinama įsigyti Alytaus regiono komunaliniame atliekų sraute susidarančių stiklo, kartono, plastikinių ir metalinių bei kombinuotų pakuočių, taip pat nurodytų medžiagų antrinių žaliavų paruošimo perdirbti ir naudoti bei perdirbimo ir naudojimo paslaugas, pripažinimo neteisėtais. Vadovaudamasi Atliekų tvarkymo įstatymo bei Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo nuostatomis, VšĮ „Gamtos ateitis“ ieškinyje įrodinėja, kad ginčo konkursai gali būti vykdomi tik savivaldybės ar jos įgalioto juridinio asmens ir tik remiantis Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimais, o atsakovės nėra paminėti subjektai, be to, konkursai vykdomi vadovaujantis aprašu. Ieškovė įrodinėja ir tai, kad atsakovių organizuojami konkursai gali riboti konkurenciją. Ieškinio reikalavimams pagrįsti VšĮ „Gamtos ateitis“ pateikė jos (ieškovės) teisę kolektyviai organizuoti pakuočių atliekų tvarkymą patvirtinančią licenciją, ginčo konkursų sąlygas, nurodė atitinkamas teisės aktų nuostatas, pateikė Aplinkos ministerijos 2016 m. lapkričio 26 d. išaiškinimą dėl komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų tvarkymo konkursų vykdymo. Pažymėtina, kad ieškinio faktinio pagrindo nurodymas ir jį pagrindžiančių įrodymų pateikimas šioje proceso stadijoje yra pakankamas konstatuoti preliminarų ieškinio reikalavimų pagrįstumą. Atsižvelgiant į tai, sutiktina su pirmosios instancijos teismo pozicija dėl vienos iš būtinųjų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygų – preliminaraus ieškinio pagrįstumo, egzistavimo (CPK 144 str. 1 d.).
 6. Pagrindinis argumentas, kuriuo apeliantė grindžia savo nesutikimą su skundžiamu procesiniu sprendimu, yra ieškovės teisinio suinteresuotumo ginčyti konkursų teisėtumą stoka. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad CPK 5 straipsnyje įtvirtinta kiekvieno suinteresuoto asmens teisė kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas, universalia forma garantuojanti konstitucinės teisės į teisminę gynybą įgyvendinimą bylose, kurių nagrinėjimo tvarką nustato Civilinio proceso kodeksas, yra subjektinių teisių gynybos garantija, reiškianti, jog suinteresuotu asmeniu teisės į teisminę gynybą įgyvendinimo aspektu yra kiekvienas asmuo, kuris CPK nustatyta tvarka kreipiasi į teismą deklaruodamas turįs materialinį teisinį interesą, tačiau tik teisminio nagrinėjimo metu ištyrus ir įvertinus įrodymus, remiantis įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo taisyklėmis, suformuluotomis CPK 176–185 straipsniuose, galima prieiti prie išvados, ar tokio suinteresuoto asmens kreipimasis į teismą teisminės gynybos yra pagrįstas. Taigi pasisakyti dėl ieškovės teisinio suinteresuotumo ir kitų skundo argumentų (kad ieškovė neatitinka Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 10 str. 4 d. 1 ir 2 p. reikalavimų, kad ginčo konkursų sutarties sąlygos paneigia ieškovės argumentus dėl konkurencijos ribojimo etc.), kurie yra ginčo nagrinėjimo iš esmės dalykas, spręsdamas procesinio sprendimo taikyti ieškinio užtikrinimo priemones teisėtumo ir pagrįstumo klausimą, apeliacinės instancijos teismas neturi teisinio pagrindo.
 7. Apeliantė skunde nekvestionuoja teismo išvados dėl nagrinėjamu atveju egzistuojančios ir antrosios būtinos laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos – ieškovei palankaus teismo sprendimo neįvykdymo grėsmės (CPK 144 str. 1 d.). Atsižvelgiant į tai, bei sutikdamas su tokia pirmosios instancijos teismo pozicija, apeliacinės instancijos teismas plačiau dėl nurodyto nepasisako.
 8. Atmestini skundo ir atsakovės VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ atsiliepimo argumentai, kad ieškinio užtikrinimo priemonių taikymas pažeidžia viešąjį interesą. Byloje nėra duomenų, kad sustabdžius konkursų procedūras naudojimasis žaliavų – pakuočių tvarkymo paslauga Alytaus regione bus sutrikdytas (CPK 178 str.). Be to, įvertinus tai, kad šiuo metu vyksta pasirengimas bylos nagrinėjimui paruošiamųjų dokumentų būdu (teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys), kad byla turi viešojo intereso pobūdį, tikėtina, kad ginčo konkursų procedūrų sustabdymas neturėtų žymiai užsitęsti. Pažymėtina, kad pasikeitus faktinėms atitinkamoms aplinkybėms, atsakovės gali prašyti teismo panaikinti byloje pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones ar jas pakeisti (CPK 150 str. 1 d.).
 9. Į esminius skundo ir atsiliepimų į jį argumentus atsakyta. Kiti nėra reikšmingi.
 10. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad atsakovės VšĮ „Žaliasis taškas“ atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti ar keisti teisėtą ir pagrįstą pirmosios instancijos teismo nutartį.

12Lietuvos apeliacinis teismas, remdamasis Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

13Vilniaus apygardos teismo 2017 m. kovo 27 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai