Byla e2S-510-910/2019

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Laima Ribokaitė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovų uždarosios akcinės bendrovės „Tyrana“, uždarosios akcinės bendrovės „Solotransa“, uždarosios akcinės bendrovės „Miklux“, uždarosios akcinės bendrovės „Rasmada“ ir M. R. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. sausio 23 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Tyrana“ ieškinį atsakovei Lietuvos nacionalinei vežėjų automobiliais asociacijai „Linava“ dėl 2018 m. gegužės 30 d. asociacijos „Linava“ prezidiumo nutarimo Nr. 6.2 panaikinimo, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų byloje, M. R., bei ieškovų uždarosios akcinės bendrovės „Solotransa“, uždarosios akcinės bendrovės „Miklux“, uždarosios akcinės bendrovės „Rasmada“ ir M. R. ieškinį atsakovei Lietuvos nacionalinei vežėjų automobiliais asociacijai „Linava“ dėl juridinio asmens vienasmenio valdymo organo sprendimų panaikinimo, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų byloje, R. V.,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

31.

4Vilniaus miesto apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla pagal ieškovės UAB „Tyrana“ ieškinį atsakovei Lietuvos nacionalinei vežėjų automobiliais asociacijai „Linava“ (toliau – ir asociacijai „Linava“) dėl 2018 m. gegužės 30 d. asociacijos „Linava“ prezidiumo nutarimo Nr. 6.2 panaikinimo, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų byloje, M. R., bei ieškovų UAB „Solotransa“, UAB „Rasmada“, UAB „Miklux“ ir M. R. ieškinį atsakovei asociacijai „Linava“ dėl juridinio asmens vienasmenio valdymo organo sprendimų panaikinimo, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų byloje, R. V..

52.

6Atsakovė pateikė teismui prašymą sustabdyti civilinę bylą Nr. e2-1068-933/2019 iki bus priimtas ir įsiteisės galutinis procesinis teismo sprendimas civilinėje byloje Nr. e2-765-779/2019 pagal UAB „Mečys“ ir UAB „Jotvainis“ 2018 m. birželio 4 d. ieškinį. Atsakovės manymu, tarp bylos dėl M. R. įgaliojimų sustabdymo ir pašalinimo iš prezidiumo (Nr. e2-1068-933/2019) ir bylos dėl M. R. išrinkimo į prezidiumą egzistuoja (Nr. e2-765-779/2019) tiesioginis teisinis ryšys, todėl teisingam nagrinėjamos bylos išsprendimui bei tinkamam civilinio proceso koncentracijos bei ekonomiškumo principų įgyvendinimui būtinas nagrinėjamos bylos sustabdymas iki bus išnagrinėta byla dėl M. R. išrinkimo į prezidiumą.

73.

8Ieškovai atsiliepime į atsakovės prašymą sustabdyti bylą su šiuo prašymu nesutiko, prašė jį atmesti.

9II. Pirmosios instancijos teismo priimto procesinio sprendimo esmė

104.

11Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. sausio 23 d. nutartimi sustabdė civilinę bylą Nr. e2-1068-933/2019 iki tol, kol bus priimtas ir įsiteisės galutinis procesinis teismo sprendimas Vilniaus miesto apylinkės teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. e2-765-779/2019.

125.

13Teismas nurodė, kad Vilniaus miesto apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. e2-1068-933/2019 pagal ieškovo UAB „Tyrana“ ieškinį atsakovei asociacijai „Linava“ dėl 2018 m. gegužės 30 d. asociacijos „Linava“ prezidiumo nutarimo Nr. 6.2 panaikinimo, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų byloje, M. R., bei ieškovų UAB „Solotransa“, UAB „Rasmada“, UAB „Miklux“ ir M. R. ieškinį atsakovei asociacijai „Linava“ dėl juridinio asmens vienasmenio valdymo organo sprendimų panaikinimo, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų byloje, R. V..

146.

15Vilniaus miesto apylinkės teisme taip pat nagrinėjama civilinė byla Nr. e2-765-779/2019 pagal ieškovų UAB „Jotvainis“ ir UAB „Mečys“ ieškinius atsakovei asociacijai „Linava“, kuriais, be kita ko, prašoma panaikinti asociacijos „Linava“ Kauno regiono vežėjų 2018 m. vasario 8 d. susirinkimo, svarstant 5 darbotvarkės klausimą, priimtą sprendimą, kuriuo M. R. (UAB „Biominvija“ vadovas) išrinktas asociacijos „Linava“ prezidiumo nariu.

167.

17Teismas nurodė, kad nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. e2-1068-933/2019 vienas ieškiniu atsakovei keliamų reikalavimų yra panaikinti asociacijos „Linava“ prezidiumo 2018 m. gegužės 30 d. nutarimą Nr. 6.2. dėl prezidiumo nario M. R. įgaliojimų sustabdymo. Tuo tarpu civilinėje byloje Nr. e2-765-779/2019 UAB „Jotvainis“ ir UAB „Mečys“ ieškiniais prašoma panaikinti asociacijos „Linava“ Kauno regiono vežėjų 2018 m. vasario 8 d. susirinkimo sprendimą 5 darbotvarkės klausimu, kuriuo M. R. (UAB „Biominvija“ vadovas) išrinktas asociacijos „Linava“ prezidiumo nariu.

188.

19Vadovaudamasis nurodytomis aplinkybėmis, teismas sutiko su atsakovės argumentais, kad nesustabdžius nagrinėjamos bylos, kol bus išnagrinėta byla dėl M. R. išrinkimo į prezidiumą, gali susiklostyti situacija, kai byloje dėl M. R. išrinkimo į prezidiumą bus konstatuota, kad M. R. į asociacijos „Linava“ prezidiumą išrinktas neteisėtai, t. y. apskritai negalėjo tapti prezidiumo nariu, o byloje dėl M. R. įgaliojimų sustabdymo ir pašalinimo iš prezidiumo (nagrinėjamoje byloje) būtų konstatuota, kad M. R., kaip prezidiumo nario, įgaliojimai negalėjo būti sustabdyti ir (ar) jis negalėjo būti pašalintas iš prezidiumo. Tokie teismo procesiniai sprendimai prieštarautų vienas kitam.

209.

21Atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes, ir įvertinęs tai, kad šioje byloje nagrinėjamas ginčas yra susijęs su ieškovų UAB „Jotvainis“ ir UAB „Mečys“ reikalavimais, pareikštais civilinėje byloje Nr. e2-765-779/2019, teismas vertino, kad egzistuoja fakultatyvus teisinis pagrindas sustabdyti civilinę bylą. Remdamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 164 straipsnio 4 punktu, teismas bylą stabdė iki tol, kol bus priimtas ir įsiteisės galutinis procesinis teismo sprendimas civilinėje byloje Nr. e2-765-779/2019.

22III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

2310.

24Ieškovai atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. sausio 23 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – atsakovės prašymą dėl civilinės bylos sustabdymo atmesti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

2510.1.

26Vilniaus apygardos teismas 2018 m. lapkričio 20 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2S-2943-430/2018, apeliacinio proceso tvarka išsprendęs Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. spalio 5 d. nutarties teisėtumo ir pagrįstumo klausimą, nutarties motyvuojamojoje dalyse konstatavo, kad Kauno regiono vežėjų 2018 m. vasario 8 d. susirinkimo sprendimas 5 darbotvarkės klausimu, kuriuo M. R. (UAB „Biominvija“ vadovas) išrinktas asociacijos „Linava“ Prezidiumo nariu, iki šiol yra galiojantis.

2710.2.

28Aplinkybė, kad Kauno regiono vežėjų 2018 m. vasario 8 d. susirinkimo sprendimas 5 darbotvarkės klausimu šioje byloje ginčijamų 2018 m. gegužės 30 d. ir 2018 m. rugpjūčio 20 d. sprendimų priėmimo momentu buvo galiojantis laikytina prejudiciniu faktu, dėl to net ir įsiteisėjęs galutinis procesinis teismo sprendimas civilinėje byloje Nr. e2-765-779/2019 nelems jokių teisinių pasekmių nagrinėjamos bylos reikalavimų ir įrodinėjimo dalykams.

2910.3.

30Vilniaus apygardos teismui 2019 m. sausio 24 d. priėmus nutartį civilinėje byloje Nr. e2S-134-603/2019, civilinės bylos Nr. e2-1068-933/2019 ir Nr. e2-765-779/2019 jau gali būti sujungtos, kad teismas realizuotų civilinio proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principus bei užtikrintų civilinio proceso tikslo kuo greičiau atkurti ginčo šalių teisinę taiką vykdymą, todėl bylos stabdymo forma neturėtų būti ribojamas bylų sujungimo klausimas.

3111.

32Atsakovė atsiliepime į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti ir pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

3311.1.

34Teismui civilinėje byloje Nr. e2-765-779/2019 panaikinus 2018 m. vasario 8 d. sprendimą, kuriuo M. R. buvo išrinktas į prezidiumą, o nagrinėjamoje byloje teismui konstatavus, kad M. R. įgaliojimai negalėjo būti suspenduoti ir jis negalėjo būti pašalintas iš prezidiumo, būtų akivaizdus prieštaravimas tarp dviejų teismo sprendimų – vienoje byloje būtų konstatuota, kad M. R. teisiniu požiūriu prezidiumo nariu niekada netapo, o kitoje byloje būtų nurodyta, kad jo prezidiumo nario įgaliojimai (kurie neegzistuoja pagal pirmojoje byloje nustatytą prejudicinį faktą) negalėjo būti suspenduoti. Tokiu būdu nagrinėjamoje byloje būtų de facto pripažįstami M. R. prezidiumo nario įgaliojimai, nors kitoje byloje de jure būtų nustatyta, kad šie įgaliojimai apskritai buvo įgyti neteisėtai.

3511.2.

36Teismui byloje dėl M. R. išrinkimo į prezidiumą konstatavus, kad jis į asociacijos „Linavos“ prezidiumą buvo išrinktas neteisėtai, apskritai neliktų nagrinėjamos bylos ginčo dalyko, nes nagrinėjamoje byloje sprendžiami būtent su M. R. prezidiumo nario įgaliojimais susiję klausimai. Tik įsiteisėjus teismo procesiniam sprendimui byloje dėl M. R. išrinkimo į prezidiumą, paaiškėtų, ar bylos dėl M. R. įgaliojimų sustabdymo ir atšaukimo iš prezidiumo nagrinėjimas apskritai yra tikslingas.

3711.3.

38Bylų sujungimas prieštarautų ekonomiškumo ir proceso koncentracijos principams.

3912.

40Trečiasis asmuo R. V. atsiliepime į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti ir pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą.

41Atskirasis skundas atmestinas

4213.

43Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas nustato atskirojo skundo (ir atsiliepimo į jį) faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų CPK 329 straipsnis) patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas atskirajame skunde (atsiliepime į jį) nurodytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeisti asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 1-2 dalys, 338 straipsnis).

4414.

45Nagrinėjamu atveju absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 329 straipsnis 2 ir 3 dalys, 338 straipsnis) nenustatyta.

4615.

47Atskirasis skundas paduotas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria civilinė byla buvo sustabdyta. Taigi apeliacinio nagrinėjimo dalykas – patikrinimas, ar pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė proceso teisės normas, reglamentuojančias civilinės bylos sustabdymo pagrindus, šioje byloje susiklosčiusios faktinės ir teisinės situacijos aplinkybėms.

4816.

49Iš bylos medžiagos nustatyta, kad Vilniaus miesto apylinkės teisme yra nagrinėjamos dvi civilinės bylos (Nr. e2-1068-933/2019 ir Nr. e2-765-868/2019), kurių teisminio nagrinėjimo dalykai yra susiję.

5017.

51Civilinė byla Nr. e2-765-868/2019 (ankstesnis Nr. e2-765-779/2019) nagrinėjama pagal ieškovų UAB „Jotvainis“ ir UAB „Mečys“ ieškinius atsakovei asociacijai „Linava“, kuriais, be kita ko, prašoma panaikinti asociacijos „Linava“ Kauno regiono vežėjų 2018 m. vasario 8 d. susirinkimo sprendimą 5 darbotvarkės klausimu, kuriuo M. R. (UAB „Biominvija“ vadovas) išrinktas asociacijos „Linava“ prezidiumo nariu.

5218.

53Civilinė byla Nr. e2-1068-933/2019 nagrinėjama pagal ieškovės UAB „Tyrana“ ieškinį atsakovei asociacijai „Linava“ dėl 2018 m. gegužės 30 d. asociacijos „Linava“ prezidiumo nutarimo Nr. 6.2 panaikinimo, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų byloje, M. R., bei ieškovų UAB „Solotransa“, UAB „Rasmada“, UAB „Miklux“ ir M. R. ieškinį atsakovei asociacijai „Linava“ dėl juridinio asmens vienasmenio valdymo organo sprendimų panaikinimo, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų byloje, R. V.. Šioje byloje, be kita ko, reiškiami šie reikalavimai: 1) panaikinti asociacijos „Linava“ prezidiumo 2018 m. gegužės 30 d. nutarimą Nr. 6.2., kuriuo nutarta laikinai sustabdyti (suspenduoti) asociacijos „Linava“ prezidiumo nario M. R. įgaliojimus; 2) panaikinti asociacijos „Linava“ generalinio sekretoriaus sprendimą dėl asociacijos „Linava“ prezidiumo nario M. R. įgaliojimų netekimo; 3) panaikinti asociacijos „Linava“ generalinio sekretoriaus sprendimą dėl R. V. kvietimo tapti asociacijos „Linava“ prezidiumo nariu.

5419.

55Atsižvelgiant į bylos sustabdymo pagrindus, įstatyme išskiriamos dvi bylos sustabdymo rūšys: privalomasis bylos sustabdymas (CPK 163 straipsnis) ir fakultatyvusis bylos sustabdymas (CPK 164 straipsnis). Esminis skirtumas tarp privalomojo ir fakultatyviojo bylos sustabdymo yra tas, kad, esant bent vienam privalomojo sustabdymo pagrindui, teismas privalo sustabdyti bylos nagrinėjimą, o fakultatyvus bylos sustabdymas priklauso teismo diskrecijai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. gruodžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-573/2009).

5620.

57CPK 163 straipsnio 3 punkte nustatyta, kad teismas privalo sustabdyti bylą, kai negalima nagrinėti tos bylos tol, kol bus išspręsta kita byla, nagrinėjama civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka.

5821.

59CPK 164 straipsnyje įtvirtinti fakultatyvieji bylos sustabdymo pagrindai, kuriuos nustačius klausimas dėl bylos sustabdymo tikslingumo paliktas spręsti teismui, t. y. teismas turi teisę (bet ne pareigą) sustabdyti bylos nagrinėjimą ir konkrečiu atveju sprendžia, ar bylą reikia stabdyti. Fakultatyviųjų bylos sustabdymo pagrindų sąrašas nėra baigtinis ir bylą teismas turi teisę sustabdyti, jei pripažįsta, kad tai būtina (CPK 164 straipsnio 4 punktas).

6022.

61Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad net ir nenustačius CPK 163 straipsnio 3 punkte įtvirtinto privalomojo bylos sustabdymo pagrindo, byla gali būti stabdoma teismo nuožiūra, remiantis CPK 164 straipsnio 4 punktu. Kadangi bylos stabdymo šiuo teisiniu pagrindu klausimas įstatymo leidėjo paliktas išimtinai teismo diskrecijai, tai teismas savo nuožiūra vertina susidariusią situaciją ir, remdamasis proceso operatyvumo, ekonomiškumo principais, kiekvienu konkrečiu atveju sprendžia dėl būtinybės stabdyti bylos nagrinėjimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. birželio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-246/2014; 2015 m. lapkričio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-611-687/2015; kt.).

6223.

63Pirmosios instancijos teismas, priėmęs skundžiamą nutartį civilinėje byloje Nr. e2-1068-933/2019, sprendė, kad pirmiau nurodytose bylose nagrinėjami ginčai yra susiję, todėl egzistuoja fakultatyvus teisinis pagrindas sustabdyti civilinę bylą Nr. e2-1068-933/2019 iki bus priimtas ir įsiteisės galutinis procesinis teismo civilinėje byloje Nr. e2-765-868/2019 (CPK 164 straipsnio 4 punktas).

6424.

65Atsakovė (apeliantė), nesutikdama su skundžiama nutartimi, atskirajame skunde teigia, kad civilinėje byloje Nr. e2-765-868/2019 priimtas teismo procesinis sprendimas neturės jokios teisinės įtakos civilinės bylos Nr. e2-1068-933/2019 nagrinėjimo dalykui. Šį teiginį apeliantė grindžia tuo, kad Vilniaus apygardos teismas 2018 m. lapkričio 20 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2S-2943-430/2018 konstatavo, jog asociacijos „Linava“ Kauno regiono vežėjų 2018 m. vasario 8 d. susirinkimo sprendimas 5 darbotvarkės klausimu, kuriuo M. R. išrinktas asociacijos „Linava“ prezidiumo nariu, iki šiol yra galiojantis. Apeliantė manymu, nurodyta nutartis yra įsiteisėjusi ir turi prejudicinę galią šioje byloje nagrinėjamam ginčui. Sutikti nurodytais apeliacinio skundo argumentais nėra jokio teisinio pagrindo.

6625.

67Pažymėtina, kad prejudicinę galią turi tik tos kitoje byloje įsiteisėjusiu teismo sprendimu nustatytos aplinkybės (faktai), kurias teismas pripažino įrodytomis; ir priešingai – neturi prejudicinės galios faktai, kurie kitu teismo sprendimu pripažinti nenustatytais.

6826.

69Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismas civilinėje byloje Nr. e2S-2943-430/2018, kuria atskirajame skunde remiasi apeliantai, apeliacine tvarka nagrinėjo ieškovų UAB „Mečys“, UAB „Jotvainis“ ir atsakovės asociacijos „Linava“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. spalio 5 d. nutarties, kuria pirmosios instancijos teismas civilinėje byloje Nr. e2-765-868/2019 (ankstesnis Nr.e2-23107-779/2018) atsisakė patvirtinti šalių sudarytą taikos sutartį.

7027.

71Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad nei Vilniaus miesto apylinkės teismui priimant 2018 m. spalio 5 d. nutartį, nei Vilniaus apygardos teismui priimant 2018 m. lapkričio 20 d. nutartį, nebuvo vertinamas asociacijos „Linava“ Kauno regiono vežėjų 2018 m. vasario 8 d. susirinkimo sprendimo teisėtumas, o buvo sprendžiama tik dėl šalių pateiktos taikos sutarties atitikties įstatymo reikalavimams. Iš Vilniaus apygardos teismo nutarties civilinėje byloje Nr. e2S-2943-430/2018 turinio yra akivaizdu, kad šios nutarties motyvuojamojoje dalyje nurodytas teiginys, kad Kauno regiono vežėjų susirinkimo sprendimas iki šiol yra galiojantis, reiškia tik tai, kad šis vežėjų susirinkimo sprendimas teismo tvarka iki šiol nėra panaikintas ar pripažintas negaliojančiu. Nurodytas asociacijos „Linava“ Kauno regiono vežėjų 2018 m. vasario 8 d. susirinkimo sprendimas bus vertinamas ir išvada dėl jo (ne)teisėtumo bus padaryta tik iš esmės išnagrinėjus civilinę bylą Nr. e2-765-868/2019, kurioje ir yra pareikštas toks reikalavimas. Dėl to atsakovės (apeliantės) teiginys, kad šio vežėjų susirinkimo sprendimo teisėtumas jau yra konstatuotas Vilniaus apygardos teismo 2018 m. lapkričio 20 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2S-2943-430/2018, atmestinas kaip nepagrįstas.

7228.

73Įvertinus šios ir kitos Vilniaus miesto apylinkės teisme nagrinėjamos civilinės bylos Nr. e2-765-868/2019 nagrinėjimo dalyką, pripažintina, kad bylos yra glaudžiai susijusios. Sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, kad nagrinėjant abi civilines bylas, t. y. civilinės bylos Nr. e2-765-868/2019 nesustabdžius arba bylų nesujungus, gali susiklostyti tokia teisinė situacija, kai civilinėje byloje Nr. e2-765-868/2019 būtų konstatuota, kad M. R. asociacijos „Linava“ prezidiumo nariu išrinktas neteisėtai, t. y. apskritai negalėjo tapti prezidiumo nariu, o šioje civilinėje byloje dėl M. R. įgaliojimų sustabdymo ir pašalinimo iš prezidiumo būtų konstatuota, kad M. R., kaip prezidiumo nario, įgaliojimai negalėjo būti sustabdyti ir (ar) jis negalėjo būti pašalintas iš prezidiumo. Taigi aptariamu atveju egzistuoja galimybė priimti prieštaringus sprendimus tarpusavyje susijusiose bylose.

7429.

75Siekiant išvengti situacijos, kai teisme gali būti priimti du vienas kitam prieštaraujantys sprendimai, apeliacinės instancijos teismas vertina, jog nagrinėjamu atveju, pirmosios instancijos teismo sprendimas sustabdyti nagrinėjamą civilinę bylą iki bus priimtas ir įsiteisės galutinis procesinis teismo sprendimas Vilniaus miesto apylinkės teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. e2-765-779/2019 yra tikslingas.

7630.

77Apeliantė, nesutikdama su bylos sustabdymu, be kita ko, teigia, kad abi civilinės bylos gali būti sujungtos, tokiu būdu realizuojant civilinio proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principus bei užtikrinant civilinio proceso tikslo kuo greičiau atkurti ginčo šalių teisinę taiką vykdymą.

7831.

79Pagal nuosekliai formuojamą Lietuvos apeliacinio teismo praktiką, svarstant, ar teismas pagrįstai sustabdė civilinę bylą iki kitų civilinių bylų išnagrinėjimo, reikia nustatyti ne tik tai, ar tarp civilinių bylų egzistuoja prejudicinis ryšys, bet ir tai, ar dėl bylos sustabdymo nepagrįstai neužtruks jos išnagrinėjimas, ar nėra pagrindo sujungti kelių susijusių bylų, kad jos būtų išnagrinėtos greičiau ir operatyviau (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. balandžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr.2-687/2014; 2013 m. balandžio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1220/2013; 2012 m. balandžio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-342/2012). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad jei panašaus pobūdžio priešiniai reikalavimai nagrinėjami atskirose bylose, teismas, atsižvelgdamas į bylos aplinkybes, siekdamas greičiau išnagrinėti abi bylas, gali vienos iš jų nestabdyti, bet jas sujungti, taip realiai įgyvendinti proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principus (CPK 7 straipsnis), nes atskiras bylų nagrinėjimas gali užvilkinti ginčo išsprendimą ir taip būtų neužtikrintas vieno iš civilinio proceso tikslų – kuo greičiau atkurti tarp šalių teisinę taiką – įgyvendinimas (CPK 2 straipsnis). Bylų sujungimas ir išskyrimas – tai civilinę bylą nagrinėjančio teismo teisė. Dėl to teismas, atsižvelgdamas į egzistuojančias bylų (bylos) aplinkybes, gali pasirinkti, jo nuomone, racionaliausią ir tikslingiausią variantą, t. y. atsižvelgia į kilusio ginčo pobūdį, įrodinėjimo dalyką, byloje dalyvaujančius asmenis, galimybę greičiau ir operatyviau išnagrinėti civilinę bylą (bylas), nes ne visada bylų sujungimas padeda pasiekti nurodytus tikslus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. gegužės 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-269/2008). Sprendžiant, kuriuo institutu (bylos sustabdymo ar bylų sujungimo) naudotis, svarbios visos susijusių bylų aplinkybės: bylose keliamų klausimų pobūdis, bylose dalyvaujančių asmenų skaičius, proceso stadija, kurioje yra susijusios bylos, šalių procesinis elgesys (proceso vilkinimo tikimybė) ir kt. Esant galimybei taikyti tiek bylos sustabdymo, tiek bylų sujungimo institutus, svarbu nustatyti, kurio iš jų taikymas leis greičiausiai, mažiausių teismo ir byloje dalyvaujančių pastangų dėka pasiekti civilinio proceso tikslus (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. balandžio 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1220/2013).

8032.

81Įvertinęs civilinėse byloje kilusių ginčų pobūdį, atsižvelgdamas į bylose dalyvaujančių asmenų skaičių bei tai, kad bylose sutampa tik atsakovė, o ieškovai yra skirtingi (civilinė byla Nr. e2-765-868/2019 nagrinėjama pagal ieškovų UAB „Jotvainis“ ir UAB „Mečys“ ieškinius, o civilinė byla Nr. e2-1068-933/2019 nagrinėjama pagal UAB „Tyrana“, UAB „Solotransa“, UAB „Rasmada“, UAB „Miklux“ ir M. R. ieškinius), apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad bylų sujungimas nepagrįstai apsunkintų procesą, neatitiktų proceso ekonomiškumo principo ir būtų neracionalus. Sutiktina su atsakove, kad išnagrinėjus civilinę byla Nr. e2-765-868/2019, kurioje sprendžiamas klausimas dėl M. R. išrinkimo asociacijos prezidiumo nariu teisėtumo, paaiškėtų, ar apskritai tikslingas civilinės bylos Nr. e2-1068-933/2019 nagrinėjimas, nes galimai neliktų paties ginčo dalyko. Dėl nurodytų motyvų spręstina, kad aptariamu atveju racionaliausia ir tikslingiausia būtų sustabdyti civilinę bylą Nr. e2-1068-933/2019 iki bus priimtas ir įsiteisės galutinis procesinis teismo sprendimas civilinėje byloje Nr. e2-765-779/2019.

82Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

83atmesti atskirąjį skundą.

84Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. sausio 23 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Laima Ribokaitė,... 2. I. Ginčo esmė... 3. 1.... 4. Vilniaus miesto apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla pagal ieškovės... 5. 2.... 6. Atsakovė pateikė teismui prašymą sustabdyti civilinę bylą Nr.... 7. 3.... 8. Ieškovai atsiliepime į atsakovės prašymą sustabdyti bylą su šiuo... 9. II. Pirmosios instancijos teismo priimto procesinio sprendimo esmė... 10. 4.... 11. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. sausio 23 d. nutartimi sustabdė... 12. 5.... 13. Teismas nurodė, kad Vilniaus miesto apylinkės teisme nagrinėjama civilinė... 14. 6.... 15. Vilniaus miesto apylinkės teisme taip pat nagrinėjama civilinė byla Nr.... 16. 7.... 17. Teismas nurodė, kad nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. e2-1068-933/2019... 18. 8.... 19. Vadovaudamasis nurodytomis aplinkybėmis, teismas sutiko su atsakovės... 20. 9.... 21. Atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes, ir įvertinęs tai, kad šioje... 22. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai... 23. 10.... 24. Ieškovai atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo... 25. 10.1.... 26. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. lapkričio 20 d. nutartimi civilinėje... 27. 10.2.... 28. Aplinkybė, kad Kauno regiono vežėjų 2018 m. vasario 8 d. susirinkimo... 29. 10.3.... 30. Vilniaus apygardos teismui 2019 m. sausio 24 d. priėmus nutartį civilinėje... 31. 11.... 32. Atsakovė atsiliepime į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti... 33. 11.1.... 34. Teismui civilinėje byloje Nr. e2-765-779/2019 panaikinus 2018 m. vasario 8 d.... 35. 11.2.... 36. Teismui byloje dėl M. R. išrinkimo į prezidiumą konstatavus, kad jis į... 37. 11.3.... 38. Bylų sujungimas prieštarautų ekonomiškumo ir proceso koncentracijos... 39. 12.... 40. Trečiasis asmuo R. V. atsiliepime į atskirąjį skundą prašo atskirąjį... 41. Atskirasis skundas atmestinas... 42. 13.... 43. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas nustato atskirojo skundo (ir... 44. 14.... 45. Nagrinėjamu atveju absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK... 46. 15.... 47. Atskirasis skundas paduotas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 48. 16.... 49. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad Vilniaus miesto apylinkės teisme yra... 50. 17.... 51. Civilinė byla Nr. e2-765-868/2019 (ankstesnis Nr. e2-765-779/2019)... 52. 18.... 53. Civilinė byla Nr. e2-1068-933/2019 nagrinėjama pagal ieškovės UAB... 54. 19.... 55. Atsižvelgiant į bylos sustabdymo pagrindus, įstatyme išskiriamos dvi bylos... 56. 20.... 57. CPK 163 straipsnio 3 punkte nustatyta, kad teismas privalo sustabdyti bylą,... 58. 21.... 59. CPK 164 straipsnyje įtvirtinti fakultatyvieji bylos sustabdymo pagrindai,... 60. 22.... 61. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad net ir nenustačius CPK 163 straipsnio... 62. 23.... 63. Pirmosios instancijos teismas, priėmęs skundžiamą nutartį civilinėje... 64. 24.... 65. Atsakovė (apeliantė), nesutikdama su skundžiama nutartimi, atskirajame... 66. 25.... 67. Pažymėtina, kad prejudicinę galią turi tik tos kitoje byloje... 68. 26.... 69. Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, kad... 70. 27.... 71. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad nei Vilniaus miesto apylinkės... 72. 28.... 73. Įvertinus šios ir kitos Vilniaus miesto apylinkės teisme nagrinėjamos... 74. 29.... 75. Siekiant išvengti situacijos, kai teisme gali būti priimti du vienas kitam... 76. 30.... 77. Apeliantė, nesutikdama su bylos sustabdymu, be kita ko, teigia, kad abi... 78. 31.... 79. Pagal nuosekliai formuojamą Lietuvos apeliacinio teismo praktiką, svarstant,... 80. 32.... 81. Įvertinęs civilinėse byloje kilusių ginčų pobūdį, atsižvelgdamas į... 82. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336... 83. atmesti atskirąjį skundą.... 84. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. sausio 23 d. nutartį palikti...