Byla 2-687/2014
Dėl pirkimo-pardavimo sutarties nutraukimo, restitucijos taikymo ir nuostolių priteisimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Gasiūnienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo Vilniaus miesto savivaldybės atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 11 d. nutarties, kuria sustabdytas civilinės bylos nagrinėjimas, priimtos civilinėje byloje pagal ieškovo Vilniaus miesto savivaldybės ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Ranga IV investicijos plius“ dėl pirkimo-pardavimo sutarties nutraukimo, restitucijos taikymo ir nuostolių priteisimo, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Apeliacine tvarka sprendžiamas civilinės bylos sustabdymo CPK 163 straipsnio 3 punkte numatytu pagrindu klausimas.

4Ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas nutraukti su atsakovu 2008 m. lapkričio 7 d. sudarytą pirkimo-pardavimo sutartį, priteisti iš atsakovo 3 300 000 Lt avansą, 621 848,70 Lt nuostolių ir 7,38 proc. dydžio metines palūkanas. Nurodė, kad pagal sutartį jos įvykdymui užtikrinti ieškovas sumokėjo atsakovui 3 300 000 Lt avansą, tačiau atsakovas iš esmės pažeidė sutartį, nes neįvykdė sutartyje numatyto įsipareigojimo per nustatytą terminą pastatyti žemės sklype pastatą, todėl sutartis nutrauktina teismo tvarka dėl atsakovo kaltės.

5Atsakovas su ieškiniu nesutiko, nurodė, kad sutartis neįvykdyta dėl ieškovo kaltės, nes projektui vykdyti nebuvo užtikrintas reikiamas finansavimas. Atsiliepime atsakovas suformulavo prašymą šią civilinę bylą sustabdyti iki Vilniaus miesto apylinkės teisme bus išnagrinėta civilinė byla pagal atsakovo ieškinį ieškovui dėl teisės į ginčo sutarties pratęsimą pripažinimo ir sutarties pakeitimo.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2014 m. vasario 11 d. nutartimi bylą sustabdė iki bus išnagrinėta civilinė byla pagal UAB „Ranga IV investicijos plius“ ieškinį Vilniaus miesto savivaldybei dėl teisės į 2008 m. lapkričio 7 d. pirkimo-pardavimo sutarties pratęsimą pripažinimo ir sutarties pakeitimo.

8Teismas nustatė, kad Vilniaus miesto apylinkės teisme yra nagrinėjama civilinė byla pagal UAB „Ranga IV investicijos plius“ ieškinį Vilniaus miesto savivaldybei dėl teisės į tos pačios ginčo sutarties pratęsimą pripažinimo ir sutarties pakeitimo (bylos Nr. 2-4981-912/2014). Nagrinėjamoje byloje savo ieškinį savivaldybė grindžia tuo, jog per nustatytą terminą atsakovas sutarties neįvykdė ir pastato sklype nepastatė. Tuo tarpu atsakovas Vilniaus miesto apylinkės teismui paduotu ieškiniu prašo pripažinti, kad jis įgijo sutarties 3.4 punkte numatytą teisę vienašališkai pratęsti sandorio užbaigimo terminą, taip pat prašo pakeisti sutarties 4.1 punktą, numatant, jog sandorio užbaigimo diena yra po 12 mėnesių nuo teismo sprendimo minėtoje byloje įsiteisėjimo. Teismas konstatavo, jog abi bylos yra pradėtos tarp tų pačių šalių, tos pačios sutarties pagrindu, tik vienoje byloje prašoma sutartį nutraukti, o kitoje byloje – ją pratęsti. Jeigu Vilniaus miesto apylinkės teismas atsakovo ieškinį patenkintų, sandorio užbaigimo terminas būtų pratęstas dvylikai mėnesių nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo, todėl išnyktų savivaldybės ieškinio pagrindas nagrinėjamoje byloje, kadangi savivaldybės ieškinys grindžiamas būtent termino pažeidimu, t. y. tuo, jog per nustatytą terminą sutartis nebuvo įvykdyta. Teismas padarė išvadą, kad teismo sprendimas Vilniaus miesto apylinkės teismo nagrinėjamoje civilinėje byloje pagal atsakovo ieškinį savivaldybei dėl sutarties pratęsimo, turės prejudicinę reikšmę nagrinėjamai bylai. Taip pat teismas atkreipė dėmesį ir į tai, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. gruodžio 6 d. nutartimi, patenkinęs prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, uždraudė savivaldybei nutraukti ginčo sutartį, kol bus priimtas ir įsiteisės sprendimas apylinkės teisme nagrinėjamoje byloje.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

10Ieškovas Vilniaus miesto savivaldybė atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 11 d. nutartį ir bylos sustabdymo klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Atskirasis skundas grindžiamas šiais esminiais argumentais:

  1. Nutartis priimta tinkamai nenustačius faktinių aplinkybių, neišklausius abiejų šalių nuomonės ir paaiškinimų, todėl priimta neteisėtai, taip pat pažeidžiant CPK 12 ir 17 straipsnių nuostatas.
  2. Sutinka su teismo išvada, kad tarp sustabdytosios ir Vilniaus miesto apylinkės teisme nagrinėjamos bylos egzistuoja prejudicinis ryšys, tačiau pagrindo stabdyti nagrinėjamą bylą nebuvo. Teismo pareiga rūpintis kuo greitesniu teisinės taikos tarp ginčo šalių atkūrimu įpareigojo teismą būti aktyviam ir spręsti, ar susiklosčiusioje situacijoje nurodytos grėsmės, kylančios atskirai nagrinėjant aptariamas bylas, negali būti pašalintos taikant kitus, priimtinesnius nei bylos sustabdymas, civilinio proceso teisės institutus. Išdėsto Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje pateiktus civilinės bylos sustabdymo CPK 163 straipsnio 3 punkto pagrindu ir bylų sujungimo, numatyto CPK 136 straipsnio 4 dalyje, taikymo išaiškinimus. Teigia, jog būtent bylų sujungimas leistų greičiau išnagrinėti šalių ginčą, nes skirtingai nei bylos sustabdymo atveju, nereikėtų laukti vieno proceso pabaigos, kad galėtų būti tęsiamas kitas procesas. Sujungus bylas būtų pasiekti tie patys tikslai kaip ir vieną bylų sustabdžius: išvengta prieštaringų sprendimų, nereikėtų tų pačių faktų nustatinėti kelis kartus, būtų taupomos tiek šalių, tiek teismo lėšos ir laikas. Konstatavus, kad civilinės bylos sustabdymo galima išvengti sujungus bylas, negalima pripažinti, kad egzistuoja objektyvios kliūtys bylos išnagrinėjimui, ką nepagrįstai nurodė Vilniaus apygardos teismas. Pabrėžia, kad civilinėse bylose dalyvauja tos pačios šalys, turinčios akivaizdžiai priešpriešinių reikalavimų; pareikštų reikalavimų pobūdis glaudžiai susijęs, nustatinėtinos aplinkybės teisiškai reikšmingos abejose bylose. Skundo padavimo metu nei viena iš bylų nepradėta nagrinėti iš esmės.
  3. Aplinkybė, kad 2013 m. gruodžio 6 d. nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės ir Vilniaus miesto savivaldybei uždrausta nutraukti ginčo sutartį iki civilinės bylos išnagrinėjimo ir sprendimo įsiteisėjimo, nesudaro pagrindo bylos sustabdymui, kadangi Vilniaus miesto savivaldybės ieškinys pateiktas ir jo priėmimo klausimas išspręstas anksčiau nei taikyta minėta laikinoji apsaugos priemonė, be to, 2013 m. gruodžio 6 d. nutartis apskųsta ir nėra įsiteisėjusi.
  4. Pažymi, kad apeliantas nebuvo informuotas apie prašymą sustabdyti bylos nagrinėjimą, tokiu būdu nebuvo užtikrinti šalių lygiateisiškumo ir rungimosi principai, pažeistos apelianto procesinės teisės.

11Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas prašo skundą atmesti ir pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais esminiais argumentais:

  1. Nepagrįstai teigiama, kad apeliantui nebuvo žinoma apie prašymą sustabdyti bylos nagrinėjimą, kadangi 2014 m. vasario 6 d. vykusio teismo posėdžio metu apeliantas buvo informuotas, jog apygardos teisme nagrinėjamoje byloje atsakovas pateikė atsiliepimą, kuriuo prašo bylą stabdyti, todėl apeliantas galėjo savo poziciją ir argumentus pateikti teismui.
  2. Iš bylose pareikštų reikalavimų akivaizdžiai matyti, jog tarp jų egzistuoja prejudicinis ryšys. Teismas pagrįstai konstatavo, jog ieškinio apylinkės teisme patenkinimo atveju išnyktų savivaldybės ieškinio pagrindas, taigi visų pirma turi būti išnagrinėta apylinkės teisme nagrinėjama byla dėl sutarties pratęsimo, nes joje nustatytos aplinkybės ir priimtas sprendimas turės res judicata galią nagrinėjamoje byloje.
  3. Nesutinka su apelianto pozicija dėl bylų sujungimo, kadangi sujungus bylas susiklostytų tokia situacija, kuri apribotų galimybę atsakovui teikti priešieškinį dėl sutarties nutraukimo dėl savivaldybės kaltės bei to teisinių padarinių. Apylinkės teisme netenkinus bendrovės ieškinio, ir nepavykus išsaugoti sutarties, tektų spręsti klausimą dėl sutarties pasibaigimo teisinių padarinių, tokiu atveju nagrinėjamoje byloje atsakovas teiktų priešieškinį dėl sutarties nutraukimo dėl savivaldybės kaltės ir netesybų priteisimo. Tuo tarpu sujungus bylas, teismas toje pačioje byloje turėtų nagrinėti tiek bendrovės reikalavimus dėl sutarties pratęsimo, tiek savivaldybės reikalavimus dėl sutarties nutraukimo, restitucijos ir nuostolių atlyginimo. Tokiu atveju būtų suvaržyta bendrovės teisė reikšti priešieškinį; o pareiškus priešieškinį teismas turėtų spręsti bylų išskyrimo klausimą. Nurodo, jog tik bylas nagrinėjant skyrium, šalių ginčai galės būti išnagrinėti visapusiškai, išsamiai, teisingai ir greičiau nei jas sujungus, o po to vėl išskyrus.
  4. Pažymi, kad iki skundo nagrinėjimo apeliacine tvarka apylinkės teismo byla gali būti išnagrinėta iš esmės, tokiu atveju motyvai dėl bylų sujungimo nebetektų prasmės.
  5. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. gruodžio 6 d. nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės ir savivaldybei uždrausta nutraukti ginčo sutartį iki įsiteisės teismo sprendimas; toks draudimas apima ir sutarties nutraukimą teismo tvarka. Sustabdydamas bylos nagrinėjimą teismas de facto įgyvendino nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, ši aplinkybė sudaro pagrindą teigti, kad skundžiama nutartis negali būti panaikinta.
  6. Savivaldybė apskritai neįgijo teisės reikšti ieškinį teisme, todėl jis turėjo būti paliktas nenagrinėtas.

12IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados

13Atskirasis skundas tenkinamas.

14Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria sustabdytas civilinės bylos nagrinėjimas CPK 163 straipsnio 3 punkto pagrindu, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Šį klausimą apeliacinės instancijos teismas sprendžia vadovaudamasis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 str.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nagrinėjamoje byloje nenustatyta.

15Apeliantas teisus, kad nebuvo informuotas apie prašymo sustabdyti civilinę bylą nagrinėjimą ir neturėjo galimybės pateikti savo argumentų dėl nagrinėjamos bylos stabdymo ir bylų sujungimo. Bylos duomenys liudija, kad 2014 m. sausio 14 d. teisėjo rezoliucija priimtas atsakovo atsiliepimas į ieškinį (t. 2, 1 b. l.), tačiau byloje nėra duomenų apie atsiliepimo išsiuntimą ieškovui iki skundžiamos nutarties priėmimo (po atsiliepimo ir jo priedų, byloje yra įsiūta skundžiama 2014 m. vasario 11 d. nutartis). Tačiau CPK normose, reglamentuojančiose bylos sustabdymą, nėra numatyta imperatyvaus įpareigojimo bylos sustabdymo klausimą spręsti iš anksto paskyrus šio klausimo nagrinėjimo laiką. Be to, apeliantas savo procesines teises realizavo pateikdamas atskirąjį skundą. Todėl nėra pagrindo konstatuoti apelianto nurodomų procesinių pažeidimų buvimą.

16Teismo nustatyta ir šalys to neginčija, kad teismo sprendimas Vilniaus miesto apylinkės teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje pagal atsakovo ieškinį ieškovui dėl sutarties pratęsimo turės prejudicinę reikšmę Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamai civilinei bylai, iškeltai tarp tų pačių šalių ir dėl tos pačios sutarties nutraukimo. Civilinių bylų prejudicinis ryšys ir apylinkės teisme nagrinėjamos bylos sprendimo res judicata galia atskiruoju skundu nėra ginčijami, todėl apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas (CPK 320, 338 str.), dėl ryšio tarp nagrinėjamų bylų buvimo plačiau nepasisako.

17Atskirojo skundo argumentai iš esmės yra susiję su Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamos bylos sustabdymo netikslingumu, motyvuojant bylos sustabdymo tikslo ekonomiškesnį ir operatyvesnį pasiekimą bylų sujungimu. Civilinės bylos sustabdymo CPK 163 straipsnio 3 punkto pagrindu ir bylų sujungimo, numatyto CPK 136 straipsnio 4 dalyje, santykis teismų praktikoje aiškinamas civilinio proceso tikslo - kuo greičiau atkurti teisinę taiką tarp ginčo šalių, įgyvendinimo ir ilgesnės teismo proceso trukmės sustabdžius bylą aspektais. Bylos sustabdymo paskirtis – pašalinti tam tikras objektyviai esančias įstatyme nurodytas kliūtis, nepriklausančias nei nuo dalyvaujančių byloje asmenų, nei nuo teismo valios, dėl kurių teismas negali išnagrinėti civilinės bylos. Teismo pareiga stabdyti bylą CPK 163 straipsnio 3 punkto pagrindu paaiškinama siekiu išvengti prieštaringų sprendimų tarpusavyje susijusiose bylose, taip pat tuo, kad nereikėtų tų pačių faktų nustatinėti kelis kartus, būtų taupoma tiek byloje dalyvaujančių asmenų, tiek teismo lėšos ir laikas. Teismo pareiga rūpintis kuo greitesniu teisinės taikos tarp ginčo šalių atkūrimu įpareigoja teismą būti aktyviam ir spręsti, ar grėsmės, kylančios atskirai nagrinėjant aptariamas bylas, negali būti pašalintos taikant kitus, priimtinesnius nei bylos sustabdymas, civilinio proceso teisės institutus. Teismų praktikoje išaiškinta, kad teismas neturi taikyti bylos sustabdymo pagrindų formaliai. Jei panašaus pobūdžio priešiniai reikalavimai nagrinėjami atskirose bylose, teismas, atsižvelgdamas į bylų (bylos) aplinkybes (kilusio ginčo pobūdį, įrodinėjimo dalyką, byloje dalyvaujančius asmenis), siekdamas greičiau ir operatyviau išnagrinėti abi bylas, gali vienos iš jų nestabdyti, bet jas sujungti ir taip realiai įgyvendinti proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principus (CPK 7 str.) bei užtikrinti vieno iš civilinio proceso tikslų – kuo greičiau atkurti tarp šalių teisinę taiką (CPK 2 str.), įgyvendinimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gegužės 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-269/2008; Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. vasario 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-767/2013; 2012 m. balandžio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-342/2012; 2011 m. birželio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1448/2011; 2011 m. balandžio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-884/2011; 2010 m. rugpjūčio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-974/2010). Konstatavus, kad civilinės bylos sustabdymo galima išvengti sujungus susijusias bylas, negalima pripažinti, kad bylos išnagrinėjimui egzistuoja objektyvios kliūtys, nepriklausančios nuo teismo valios.

18Nurodyti išaiškinimai leidžia daryti išvadą, kad pirmosios instancijos teismas visų pirma turėjo išnagrinėti susijusių bylų sujungimo klausimą ir tik nustatęs faktinius bei teisinius pagrindus, dėl ko jos negalėtų būti sujungtos, spręsti dėl civilinės bylos sustabdymo. Tokie argumentai lemia skundžiamos nutarties panaikinimą ir bylos sustabdymo klausimo perdavimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 337 str. 1 d. 3 p.).

19Minėta, kad teismui sprendžiant, kuriuo institutu (bylos sustabdymo ar bylų sujungimo) naudotis, svarbios visos susijusių bylų aplinkybės: bylose keliamų klausimų pobūdis, bylose dalyvaujančių asmenų skaičius, proceso stadija, kurioje yra susijusios bylos, šalių procesinis elgesys (proceso vilkinimo tikimybė) ir kt. Esant galimybei taikyti tiek bylos sustabdymo, tiek bylų sujungimo institutus, svarbu nustatyti, kurio iš jų taikymas leis greičiausiai, mažiausių teismo ir byloje dalyvaujančių asmenų pastangų dėka pasiekti civilinio proceso tikslus. Atsakovo argumentai, kuriais prieštaraujama civilinių bylų sujungimui, teigiant, jog tokiu būdu būtų suvaržyta jo teisė teikti priešieškinį nagrinėjamoje byloje, turės būti nagrinėjami pirmosios instancijos teismo, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl jų nepasisako.

20Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

21Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 11 d. nutartį panaikinti ir bylos sustabdymo klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė... 2. I. Ginčo esmė... 3. Apeliacine tvarka sprendžiamas civilinės bylos sustabdymo CPK 163 straipsnio... 4. Ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas nutraukti su atsakovu 2008 m.... 5. Atsakovas su ieškiniu nesutiko, nurodė, kad sutartis neįvykdyta dėl... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. vasario 11 d. nutartimi bylą sustabdė iki... 8. Teismas nustatė, kad Vilniaus miesto apylinkės teisme yra nagrinėjama... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 10. Ieškovas Vilniaus miesto savivaldybė atskiruoju skundu prašo panaikinti... 11. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas prašo skundą atmesti ir... 12. IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados... 13. Atskirasis skundas tenkinamas.... 14. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria sustabdytas civilinės... 15. Apeliantas teisus, kad nebuvo informuotas apie prašymo sustabdyti civilinę... 16. Teismo nustatyta ir šalys to neginčija, kad teismo sprendimas Vilniaus miesto... 17. Atskirojo skundo argumentai iš esmės yra susiję su Vilniaus apygardos teisme... 18. Nurodyti išaiškinimai leidžia daryti išvadą, kad pirmosios instancijos... 19. Minėta, kad teismui sprendžiant, kuriuo institutu (bylos sustabdymo ar bylų... 20. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 21. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. vasario 11 d. nutartį panaikinti ir bylos...