Byla 2-342/2012

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Driuko (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Vyto Miliaus ir Egidijaus Žirono teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo Z. V. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gruodžio 2 d. nutarties dalių, kuriomis teismas atmetė prašymą atlikti akcijų įvertinimą bei sustabdė bylos nagrinėjimą, civilinėje byloje Nr. 2-219-258/2012 pagal ieškovų Ellora Ltd., uždarosios akcinės bendrovės „Infoverslas“, R. V. ir Z. V. ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „Skomė“, uždarajai akcinei bendrovei „Baltic arms“ dėl akcijų pasirašymo sutarties pripažinimo negaliojančia.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Byloje sprendžiamas ginčas, kilęs dėl akcijų pasirašymo sutarties teisėtumo.

5Pagal atskirąjį skundą nagrinėjamas nutarties, kuria teismas atmetė prašymą atlikti akcijų įvertinimą bei sustabdė bylos nagrinėjimą, pagrįstumas.

6Ieškovai Ellora Ltd., UAB „Infoverslas“, R. V. ir Z. V. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams UAB „Skomė“ ir UAB „Baltic Arms“ bei prašė pripažinti UAB „Skomė“ ir UAB „Baltic arms“ sudarytą 2009 m. gegužės 20 d. UAB „Skomė“ akcijų pasirašymo sutartį negaliojančia nuo jos pasirašymo momento, taikyti restituciją ir grąžinti atsakovui UAB „Skomė“ 2009 m. gegužės 20 d. UAB „Skomė“ akcijų pasirašymo sutartimi atsakovo UAB „Baltic arms“ įsigytas 650 000 vieno lito nominalo UAB „Skomė“ paprastųjų vardinių akcijų, o atsakovą UAB „Skomė“ įpareigoti grąžinti atsakovui UAB „Baltic arms“ 650 000 Lt įnašą, gautą už šias UAB „Skomė“ paprastąsias vardines akcijas.

7Ieškinyje nurodė, kad 2009 m. gegužės 20 d. atsakovai sudarė ir įvykdė UAB „Skomė“ akcijų pasirašymo sutartį, kuria UAB „Skomė“, atstovaujama direktoriaus J. M., pardavė UAB „Baltic arms“ 650 000 paprastųjų vardinių akcijų 1 Lt nominalo naujos emisijos UAB „Skomė“ akcijų už 650 000 Lt. Šios akcijos sudaro 65 proc. visų UAB „Skomė“ balso teisę turinčių akcijų. UAB „Skomė“ direktorius ir valdybos narys – sekretorius, veikdamas ne UAB „Skomė“ ir ne akcininkų naudai, bet savo asmeninei ir jo atstovaujamos UAB „Baltics Arms“ naudai, paslapčia nuo ieškovų UAB „Skomė“ valdymą neteisėtai ir už sutarties kainą, ženkliai neatitinkančią rinkos kainos, perleido UAB „Baltic Arms“. Pažymėjo, kad J. M. yra ir UAB „Baltic Arms“ akcininkas. Pabrėžė, kad po sutarties įvykdymo beveik tris kartus sumažėjo ieškovų, kaip UAB „Skomė“ akcininkų, turtinės ir neturtinės teisės. Taip pat ieškinyje nurodė, kad J. M. nesąžiningai veikė savo ir trečiojo asmens UAB „Baltic Arms“, kurio direktoriumi yra, naudai, siekdamas drauge su UAB „Baltic Arms“ už ne rinkos kainą perimti UAB „Skomė“ valdymą, o su drauge veikusiais asmenimis – ir kvalifikuotą akcininkų daugumą (3/4 visų balsų). Atkreipė dėmesį, kad valdyba buvo įpareigojusi direktorių J. M. apie nekilnojamojo turto vystymo perspektyvas ir galimybes pranešti valdybai, t.y. ir valdybos pirmininkui Z. V.. Nei iki sutarties paruošimo ir jos pasirašymo, nei iki šiol J. M. ir kiti valdybos nariai valdybos pirmininkui Z. V. apie tai nepranešė, projektų ir dokumentų nepateikė. Dėl nurodytų aplinkybių ieškovai prašė pripažinti J. M. dalyvavimą byloje būtinu.

8Ieškovai Ellora Ltd., UAB „Infoverslas“, R. V. ir Z. V. pateikė teismui prašymą pavesti ieškovų pasirinktam verslo vertintojui ieškovo lėšomis atlikti UAB „Skomė“ akcijų vertinimą, vertintojui užduodant šiuos klausimus: kokia buvo UAB „Skomė“ 1 paprastosios vardinės akcijos vertė iki 2009 m. gegužės 13 d. priimto sprendimo padidinti įstatinį kapitalą ir išleisti naują akcijų emisiją; kokia UAB „Skomė“ 1 paprastosios vardinės akcijos vertė tapo įregistravus naują akcijų emisiją 2009 m. birželio 8 d. Juridinių asmenų registre; kokią įtaką akcininkų, kuriems pirmumo teisė įsigyti akcijų buvusi atšaukta, akcijų paketui turėjo jų balsų skaičiaus sumažėjimas. Nurodė, kad akcijų vertinimą reika atlikti, nes byloje nėra duomenų, kodėl nustatyta naujai išleidžiamoms akcijoms kaina lygi nominaliai jų vertei. Pažymėjo, kad patys ieškovai negali tokio vertinimo atlikti, nes akcijų vertės nustatymui būtina UAB „Skomė“ turima medžiaga.

9Atsakovas UAB „Baltic Arms“ pateikė teismui prašymą sustabdyti bylos nagrinėjimą, kol įsiteisės teismų sprendimai: Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo civilinėje byloje Z. V. ir kt. v. UAB „Skomė“ ir kt., bylos Nr. 2-276-430/2010, dėl atsakovo UAB „Skomė“ 2009 m. kovo 24 d. ir 2009 m. balandžio 30 d. valdybos nutarimų pripažinimo negaliojančiais ir Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo civilinėje byloje Z. V. ir kt. v. UAB „Skomė“ ir kt., bylos Nr. 2-240-600/2011, dėl atsakovo UAB „Skomė“ 2009 m. gegužės 13 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų pripažinimo negaliojančiais. Nurodė, kad Vilniaus mieto 1 apylinkės teisme buvo iškelta civ. byla Nr. 2-240-600/2011 (buvęs Nr. 2-840-600/2010) pagal ieškovo Z. V. ieškinį atsakovams UAB „Skomė“ ir UAB „Baltic Arms“ dėl visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų pripažinimo negaliojančiais. Ieškinio pagrindu Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo civ. byloje Nr. 2-240-600/2011 ieškovas Z. V. inter alia nurodė, esą susirinkimas priėmė sprendimą naują akcijų emisiją parduoti už kainą, mažiausiai 35 kartus mažesnę nei rinkos kaina, taip pat nurodė, kad buvo pažeista valdybos nutarimų priėmimo procedūra, kadangi ginčijami sprendimai buvo priimti nedalyvaujant tuometiniam atsakovo UAB „Skomė“ valdybos pirmininkui ieškovui Z. V., todėl ir šių valdybos nutarimų pagrindu sušaukto susirinkimo sprendimai pripažintini negaliojančiais ir kt. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2011 m. vasario 18 d. sprendimu ieškovo Z. V. ieškinį atmetė, tačiau šis sprendimas neįsiteisėjo, nes kiekvienas ieškovas dėl šio sprendimo padavė po apeliacinį skundą, ieškovai Ellora Ltd., UAB „Infoverslas“ ir R. V. nurodytoje byloje dalyvauja trečiaisiais asmenimis, nepareiškiančiais savarankiškų reikalavimų ieškovo pusėje. Tiek Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas savo 2011 m. vasario 18 d. sprendime, tiek apeliantai savo apeliaciniuose skunduose, tiek atsakovai ir kiti dalyvaujantys byloje asmenys savo atsiliepimuose į apeliacinius skundus pasisako ir dėl atsakovo UAB „Skomė“ 2009 m. gegužės 13 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų teisėtumo. Šios bylos ieškinyje ieškovai nurodo, esą atsakovas UAB „Skomė“ sutartimi naują akcijų emisiją pardavė už kainą, mažiausiai 35 kartus mažesnę, nei rinkos kaina ir kt., o Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas savo 2011 m. vasario 18 d. sprendime konstatavo, kad: „Esminių pažeidimų, jog priimant skundžiamus 2009 m. gegužės 13 d. pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimtus sprendimus buvo pažeisti konkretūs imperatyvūs įstatymo reikalavimai, nenustatyta“. Tai reiškia, kad klausimas dėl atsakovo UAB „Skomė“ 2009 m. gegužės 13 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu nustatytos naujai išleidžiamų akcijų emisijos kainos (650 000 Lt) teisėtumo yra sprendžiamas Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo civ. byloje Nr. 2-240-600/2011, o teismo sprendimas nurodytoje byloje turės šiai bylai tiek prejudicinę, tiek res judicata galią.

10Taip pat prašyme nurodė, kad Vilniaus miesto 1 apylinkės teisme buvo iškelta civilinė byla Nr. 2-276-430/2010 pagal ieškovų Z. V. ir UAB „Infoverslas“ ieškinį atsakovui UAB „Skomė“ dėl atsakovo UAB „Skomė“ 2009 m. kovo 24 d. ir 2009 m. balandžio 30 d. valdybos nutarimų pripažinimo negaliojančiais. Ieškinio pagrindu Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo civ. byloje Nr. 2-276-430/2010 ieškovai Z. V. ir UAB „Infoverslas“ inter alia nurodė, esą atsakovo UAB „Skomė“ valdyba nusprendė siūlyti susirinkimui naują akcijų emisiją parduoti už kainą, mažiausiai 35 kartus mažesnę, nei rinkos kaina, taip pat nurodė, kad buvo pažeista valdybos nutarimų priėmimo procedūra, kadangi ginčijami sprendimai buvo priimti nedalyvaujant tuometiniam atsakovo UAB „Skomė“ valdybos pirmininkui ieškovui Z. V., taip pat nurodė, esą atsakovo Skomė“ direktorius J. M. buvo nesąžiningas, veikė priešingais bendrovei interesais, kadangi buvo abiejų atsakovų UAB „Baltic Arms“ ir UAB „Skomė“ vadovas ir bendrovių atstovas ir kt.

11Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2010 m. liepos 23 d. sprendimu ieškovo Z. V. ir UAB „Infoverslas“ ieškinį atmetė, tačiau šis sprendimas neįsiteisėjo, nes ieškovai Z. V. ir UAB „Infoverslas“ dėl šio sprendimo padavė apeliacinį skundą. Apeliacinės bylos nagrinėjimas paskirtas 2011 m. gruodžio 9 d. Tiek Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas savo 2010 m. liepos 23 d. sprendime, tiek ieškovai Z. V. ir UAB „Infoverslas“ savo apeliaciniame skunde pasisako ir dėl atsakovo UAB „Skomė“ 2009 m. kovo 24 d. ir 2009 m. balandžio 30 d. valdybos nutarimų teisėtumo ir dėl atsakovo UAB „Skomė“ vadovo ir valdybos nario J. M. veiksmų teisėtumo. Šios bylos ieškinyje ieškovai nurodo, esą atsakovo UAB „Skomė“ valdybos posėdžiai buvo sušaukti be tuometinio atsakovo UAB „Skomė“ valdybos pirmininko ieškovo Z. V. žinios ir dalyvavimo, o Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas savo 2010 m. liepos 23 d. sprendime konstatavo, kad: „...teismas atmeta kaip neįrodytus ieškovo Z. V. argumentus, kad jis nebuvo informuotas apie valdybos posėdžius (CPK 178 str.)“. Šios bylos ieškinyje ieškovai nurodo, esą atsakovo UAB „Skomė“ direktorius J. M. buvo nesąžiningas, veikė priešingais bendrovei interesais, kadangi buvo abiejų atsakovų UAB „Baltic Arms“ ir UAB „Skomė“ vadovas ir bendrovių atstovas ir kt., o Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas savo 2010 m. liepos 23 d. sprendime konstatavo, kad: „Teismas atmeta kaip nepagrįstus ir ieškinio argumentus, kad vienas iš bendrovės valdybos narių – J. M. (kuris yra UAB „Baltic Arms“ akcininkas) veikė priešingai bendrovės interesams, balsuodamas valdybos posėdžiuose. <...> Šioje byloje nėra pateikta įrodymų, patvirtinančių valdybos nario J. M. veikimą priešingai bendrovės interesams...“.

12Atsižvelgiant į visas nurodytas aplinkybes atsakovas UAB „Baltic Arms“ nurodė, kad klausimai dėl atsakovo UAB „Skomė“ 2009 m. kovo 24 d. ir 2009 m. balandžio 30 d. valdybos nutarimų teisėtumo, taip pat dėl atsakovo UAB „Skomė“ direktoriaus ir valdybos nario J. M. veiksmų teisėtumo yra sprendžiami Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo civ. byloje Nr. 2-276-430/2010, o teismo sprendimas nurodytoje byloje turės šiai bylai tiek prejudicinę, tiek res judicata galią.

13Ieškovai R. V., Z. V. ir UAB „Infoverslas“ atsiliepimu į atsakovo prašymą dėl bylos nagrinėjimo sustabdymo prašė minėtą prašymą atmesti. Nurodė, kad ieškovai šios bylos ieškinio negrindžia susirinkimo ar UAB „Skomė“ valdybos nutarimų dėl jo sušaukimo sprendimų teisėtumu, o reiškia ieškinį kitais, savarankiškais pagrindais, kurie nėra susiję su atsakovo nurodytų civilinių bylų nagrinėjimo rezultatais.

14II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

15Vilniaus apygardos teismas 2011 m. gruodžio 2 d. nutartimi atstovo J. M. dalyvavimą teismo posėdyje pripažino būtinu, prašymą ieškovo lėšomis leisti atlikti UAB „Skomė“ akcijų įvertinimą ieškovo pasirinktam vertintojui atmetė bei sustabdė bylos nagrinėjimą, kol įsiteisės teismų sprendimai Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-276-430/2010 bei civilinėje byloje Nr. 2-240-600/2011.

16Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad J. M. dalyvavo ginčijamo sandorio sudaryme, prašymą dėl atstovo dalyvavimo būtinu pripažino pagrįstu.

17Pasisakydamas dėl prašymo leisti atlikti UAB „Skomė“ akcijų įvertinimą ieškovo pasirinktam vertintojui, teismas nurodė, kad tokio prašymo tenkinimas prieštarautų teisingumo principui, nes patenkinus tokį prašymą iš atsakovų būtų atimta teisė išsakyti savo nuomonę dėl galimos vertintojo kandidatūros. Todėl teismas ieškovų prašymo netenkino.

18Atsižvelgęs į visas prašyme dėl bylos sustabdymo nurodytas aplinkybes, teismas sutiko su atsakovo nurodytomis aplinkybėmis, kad atsakovų nurodytose pirmosios instancijos teisme išnagrinėtose, bet neįsiteisėjusiose bylose nurodyti faktai yra susiję su šia nagrinėjama byla, todėl sustabdė civilinės bylos nagrinėjimą.

19III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

20Atskiruoju skundu ieškovas Z. V. prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gruodžio 2 d. nutarties dalis dėl bylos sustabdymo ir dėl prašymo atlikti akcijų vertinimą netenkinimo bei prašo perduoti klausimą dėl prašymo atlikti akcijų vertinimą pirmosios instancijos teismui spręsti iš naujo. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

211) Pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina esant absoliučiam negaliojimo pagrindui, nes ji yra priimta be motyvų. Teismas be jokių motyvų nurodė, kad sutinka su atsakovo argumentais dėl bylos sustabdymo, tačiau neištyrė byloje esančių įrodymų, šalių paaiškinimų ir dėl jų nepasisakė. Teismas nevertino nė vieno atsakovo argumento (tik paminėjo, kad su jais visais sutinka), nepasisakė dėl ieškovų argumentų, pateiktų atsiliepime dėl bylos sustabdymo ir ieškovo paaiškinimų, šį klausimą nagrinėjant teismo posėdyje.

222) Atsakovo pateikti argumentai apie civilines bylas, dėl kurių stabdoma ši byla, neatitinka tikrovės. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-240-600/2011 nėra sprendžiamas klausimas dėl UAB „Skomė“ 2009 m. gegužės 13 d. pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo tariamai nustatytos akcijų kainos teisėtumo, nes šis akcininkų susirinkimas nenustatė akcijų pardavimo kainos. Be to, Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-276-430/2010 UAB „Skomė“ valdyba savo 2009 m. kovo 24 d. ir 2009 m. balandžio 30 d. pranešimuose akcininkams išvis nepagrindė naujos emisijos akcijų pardavimo kainos. Todėl prašomi pripažinti negaliojančiais UAB „Skomė“ valdybos nutarimai, nepriklausomai nuo to, ar jie liks galioti ar ne, niekaip neįtakos akcijų kainos klausimo.

233) UAB „Skomė“ tikros naujos akcijų emisijos kainos nustatymas įtakos teismo sprendimus visose trijose civilinėse bylose. Tačiau net jei teismo sprendimais civilinėse bylose Nr. 2-240-600/2011 ir Nr. 2-276-430/2010 bus nustatyta, kad formaliai UAB „Skomė“ akcininkų susirinkimo ir valdybos nutarimai yra teisėti, tai nieko nekeistų dėl šios civilinės bylos reikalavimo pripažinti negaliojančia 2009 m. gegužės 20 d. UAB „Skomė“ akcijų pasirašymo sutartį, nes šios bylos ieškinys nėra grindžiamas UAB „Skomė“ 2009 m. gegužės 13 d. pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo bei 2009 m. kovo 24 d. ir 2009 m. balandžio 30 d. valdybos nutarimais, jų teisėtumu ar neteisėtumu, o yra grindžiamas kitais, savarankiškais, ieškinyje nurodytais pagrindais. Net ir likus galioti sprendimams minėtose civilinėse bylose, juose neatsiras nei akcijų kainos pagrindimas nei šios kainos nustatymas.

244) Teismas nepagrįstai sustabdė civilinės bylos nagrinėjimą, nes Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo civilinėse bylose Nr. 2-240-600/2011 ir Nr. 2-276-430/2011 nėra kol kas nustatinėjama akcijų emisijos kaina. Teismas, nustatęs, kad akcijų kainų nustatymas yra būtinas, privalėjo ne stabdyti bylą dėl kitų bylų, kuriose ši kaina nėra nustatinėjama, o priimti vienokį ar kitokį procesinį sprendimą, kurio pagrindu teismas nustatytų pagrįstą akcijų emisijos kainą. Jeigu teismas manė, kad ieškovų prašymas dėl leidimo nustatyti šią kainą ieškovų pasirinktam antstoliui yra vienašališkas, tai galėjo suteikti galimybę siūlyti vertintoją ir atsakovams, tuo labiau, kad ieškovas teismo posėdyje tai ir siūlė padaryti.

25Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas UAB „Baltic Arms“ prašo apeliacinį procesą toje dalyje, kurioje apeliantas prašo panaikinti nutarties dalį, kuria buvo atmestas prašymas atlikti akcijų įvertinimą, nutraukti. Kitoje dalyje apelianto atskirąjį skundą prašo atmesti. Be to, prašo priteisti išlaidas advokato pagalbai apmokėti. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

261) Procesinis veiksmas – pavedimas ieškovo pasirinktam verslo vertintojui atlikti akcijų įvertinimą – nėra reglamentuojamas CPK, taigi nenumatyta galimybė tokią nutartį skųsti atskiruoju skundu. Be to, skundžiama nutarties dalis dėl akcijų įvertinimo atlikimo neužkerta kelio tolimesnei bylos eigai, todėl apeliacinis procesas dėl nutarties dalies, kuria atmestas prašymas atlikti akcijų įvertinimą, turi būti nutrauktas, nes minėta nutarties dalis negali būti apeliacinio apskundimo objektas.

272) Nepagrįstas atskirojo skundo argumentas, kad skundžiama nutartis yra be motyvų. Teismas nutartyje aptarė ir įvertino tiek atsakovų prašymą dėl bylos sustabdymo, tiek ir ieškovų atsiliepimą į jį. Be to, teismas ne tik nurodė, kad sutinka su atsakovo argumentais, bet ir pakankamai išsamiai nurodė bylos sustabdymo motyvus, kurie buvo paremti tiek bylos medžiaga, tiek kasacinio teismo praktika.

283) Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-240-600/2011 ieškinio argumentai yra susiję su visuotinio akcininkų susirinkimo, kurio metu buvo nuspręsta: padidinti bendrovės įstatinį kapitalą, išleidžiant 650 000 vienetus paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra lygi 1 Lt; atšaukti visiems UAB „Skomė“ akcininkams pirmumo teisę įsigyti naujai išleidžiamų akcijų ir suteikti teisę visas naujai išleidžiamas akcijas įsigyti UAB „Baltic Arms“, nutarimų teisėtumo įvertinimu. Akcijų pasirašymo sutartis buvo sudaryta minėto susirinkimo nutarimų pagrindu. Atsakovai savo atsiliepimus į ieškinį grindžia tuo, kad susirinkimo sprendimai sutarties sudarymo dieną ir šiuo metu yra galiojantys, todėl ir šių sprendimų pagrindu sudaryta sutartis yra teisėta ir galiojanti. Todėl teismo procesinio sprendimo priėmimas yra susijęs su susirinkimo sprendimų teisėtumo įvertinimu. Pažymėtina, kad klausimas dėl atsakovo UAB „Skomė“ 2009 m. gegužės 13 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu nustatytos naujai išleidžiamų akcijų emisijos kainos (650 000 Lt) teisėtumo yra sprendžiamas Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo civ. byloje Nr. 2-240-600/2011, o teismo sprendimas nurodytoje byloje turės šiai bylai tiek prejudicinę, tiek res judicata galią. Taigi tarp šios civilinės bylos ir minėtos civilinės bylos yra prejudicinis ryšys. Atkreiptinas dėmesys, kad nors atskirajame skunde ieškovas teigia, kad teismas pats galėjo nustatyti aplinkybes, susijusias su akcijų kainos nustatymu, tačiau byla buvo sustabdyta ir todėl, kad ieškovas ieškinyje nurodo, jog buvo pažeista UAB „Skomė“ valdybos nutarimų priėmimo procedūra, nes sprendimai buvo priimti nedalyvaujant apeliantui Z. V.. Šios aplinkybės nustatinėjamos minėtoje Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo civilinėje byloje.

294) Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-276-430/2010 ieškinio argumentai susiję su UAB „Skomė“ 2009 m. kovo 24 d. ir 2009 m. balandžio 30 d. valdybos nutarimų teisėtumo bei atsakovo UAB „Skomė“ vadovo ir valdybos nario J. M. veiksmų įvertinimu. Minėtos bylos teismo sprendimas turės šiai bylai tiek prejudicinę, tiek res judicata galią, ką patvirtina prašyme sustabdyti bylos nagrinėjimą nurodyti argumentai. Atkreiptinas dėmesys, kad nors atskirajame skunde ieškovas teigia, kad teismas pats galėjo nustatyti aplinkybes, susijusias su akcijų kainos nustatymu, tačiau byla buvo sustabdyta ir todėl, kad apeliantas ieškinyje nurodo, jog buvo pažeista UAB „Skomė“ valdybos nutarimų priėmimo procedūra, nes sprendimai buvo priimti nedalyvaujant ieškovui Z. V., nes UAB „Skomė“ direktorius J. M. buvo nesąžiningas, veikė priešingais bendrovės interesais ir kt. Šios aplinkybės nustatinėjamos minėtoje Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo civilinėje byloje. Pažymėtina, kad Vilniaus apygardos teismui, nagrinėjančiam apelianto skundą dėl Vilniaus miesto. 1 apylinkės teismo 2010 m. liepos 23 d. sprendimo (civilinė byla Nr. 2A-785-160/2011), ieškovas 2011 m. gruodžio 9 d. pateikė analogišką prašymą atlikti akcijų įvertinimą. Toks prašymas patvirtina, kad šiai bylai reikšmingos aplinkybės bus sprendžiamos minėtoje byloje.

305) Nors atskirajame skunde ieškovas nurodo, kad šios civilinės bylos ieškinys nėra grindžiamas UAB „Skomė“ 2009 m. gegužės 13 d. pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo bei 2009 m. kovo 24 d. ir 2009 m. balandžio 30 d. valdybos nutarimais, jų teisėtumu ar neteisėtumu, o yra grindžiamas kitais, savarankiškais, ieškinyje nurodytais pagrindais, toks teiginys nėra pagrįstas, nes šios bylos faktiniais ieškinio pagrindais nurodomi minėtų sprendimų tariami neteisėtumai.

31IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai

32Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje sprendžiama, ar pagrįstas ieškovo atskirasis skundas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atmestas ieškovo prašymas atlikti akcijų įvertinimą ir sustabdyta civilinė byla pagal ieškinį dėl akcijų pasirašymo sutarties pripažinimo negaliojančia.

33Teisė į apeliaciją civilinėse bylose nėra absoliuti. Įstatymų leidėjas nustato, kad pirmosios instancijos teismo nutartis galima apskųsti atskiruoju skundu apeliacinės instancijos teismui atskirai nuo teismo sprendimo tuomet, kai tai numato konkreti CPK norma arba tuomet, jei teismo nutartis užkerta galimybę tolesnei bylos eigai (CPK 334 str. 1 d.). Civilinio proceso įstatymo normos nenumato, kad pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria netenkintas ieškovo prašymas dėl įrodymų išreikalavimo ir rinkimo, taigi, ir konkrečiu atveju - dėl akcijų įvertinimo atlikimo byloje pagal ieškinį dėl akcijų pasirašymo sutarties pripažinimo negaliojančia, gali būti apeliacijos objektu. Tokia nutartis neužkerta galimybės ir bylos tolesnei eigai. Atvirkščiai, teismui nutarus, kad akcijų įvertinimas nebūtinas, procesas yra paspartinamas. Todėl pirmosios instancijos teismas, nutartimi netenkinęs ieškovo prašymo atlikti akcijų įvertinimą ir gavęs šio ieškovo atskirąjį skundą dėl tokios nutarties, turi atsisakyti priimti paduotą atskirąjį skundą CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punkto pagrindu (skundžiama nutartis pagal įstatymus negali būti apeliacijos objektas). Paaiškėjus šiam trūkumui bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka metu, apeliacinis procesas turi būti nutrauktas (CPK 315 str. 5 d.). Argumentai dėl apeliacine tvarka neskundžiamos nutarties teisėtumo ir pagrįstumo gali būti įtraukti į apeliacinį skundą (CPK 334 str. 3 d.).

34Kartu atkreiptinas dėmesys, jog tai neužkerta galimybės pačiam dalyvaujančiam byloje asmeniui teikti byloje įrodymus, susijusius su įrodinėjimo dalyku, taip pat ir akcijų vertę patvirtinančius įrodymus, prašyti teismo įstatymo nustatyta tvarka skirti ekspertizę akcijų vertei nustatyti, jei tai susiję su įrodinėtinomis byloje aplinkybėmis, t. y. faktiniu ieškinio pagrindu ir pan.

35Svarstant, ar teismas pagrįstai sustabdė civilinę bylą iki kitų civilinių bylų išnagrinėjimo, reikia nustatyti ne tik tai, ar tarp civilinių bylų egzistuoja prejudicinis ryšys, bet ir tai, ar dėl bylos sustabdymo nepagrįstai neužtruks jos išnagrinėjimas, ar nėra pagrindo sujungti kelių susijusių bylų, kad jos būtų išnagrinėtos greičiau ir operatyviau.

36Civilinės bylos sustabdymas – tai laikinas procesinių veiksmų, kuriais siekiama bylą išspręsti iš esmės, atlikimo sustabdymas. Pagal bylos sustabdymo pagrindus skiriamos dvi civilinės bylos sustabdymo rūšys: privalomasis (CPK 163 straipsnis) ir fakultatyvusis (CPK 164 straipsnis). Esant bent vienam iš CPK ar kituose įstatymuose numatytų privalomojo bylos sustabdymo pagrindų, teismas bylą sustabdyti privalo ex officio (iš lot. k. „pagal pareigas“), nepriklausomai nuo to, ar dalyvaujantys byloje asmenys išsakė nuomonę šiuo klausimu ir nepriklausomai nuo pareikštos nuomonės turinio, nes teismą tai padaryti įpareigoja įstatymas. Tačiau privalomojo bylos sustabdymo pagrindai ne visada yra akivaizdūs. Be to, teismas neturi bylos sustabdymo pagrindus taikyti formaliai. Civilinio proceso tikslai reikalauja, kad teismas rūpintųsi greitu bylos išnagrinėjimu, nesudarytų sąlygų bylą vilkinti. Ilgi bylos sustabdymo terminai sunkina ir tiesos nustatymą byloje. Spręsdamas dėl būtinumo sustabdyti bylą, teismas visų pirma privalo įsitikinti, ar sudaranti pagrindą privalomam bylos sustabdymui aplinkybė tikrai egzistuoja, ar nėra duomenų apie tai, kad artimiausiu metu pagrindas bylą sustabdyti išnyks, nes bus pašalintos jį sudariusios aplinkybės. Pažymėtina, kad net formaliai esant įstatyme nustatytam bylos sustabdymo pagrindui, teismas privalo bylos sustabdymo klausimą spręsti atsižvelgdamas į konkrečias kiekvienos bylos aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. gegužės 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-268/2005).

37Teismų praktikoje pripažįstama, kad civilinės bylos sustabdymo paskirtis – pašalinti tam tikras objektyviai esančias įstatyme nurodytas kliūtis, nepriklausančias nei nuo dalyvaujančių byloje asmenų, nei nuo teismo valios, dėl kurių teismas negali išnagrinėti civilinės bylos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje A. P. v. D. P., bylos Nr. 3K-3-404/2009; 2009 m. rugsėjo 9 d. nutartis civilinėje byloje Vilniaus apygardos vyriausiasis prokuroras v. Teisingumo ministerija ir kt., bylos Nr. 3K-3-309/2009; 2008 m. balandžio 8 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Universaliosios valdymo sistemos“ v. UAB „Penki kontinentai“, bylos Nr. 3K-3-221/2008 ir kt.). Visuotinai pripažįstama, kad pagrįstas ir teisėtas bylos sustabdymas yra vienas iš procesinių teisinių garantų, užtikrinančių tinkamą asmenų teisių bei teisėtų interesų gynybą, kuo greitesnį teisinės taikos tarp ginčo šalių atkūrimą bei proceso koncentruotumo ir ekonomiškumo principų įgyvendinimą.

38Nagrinėjama byla buvo sustabdyta CPK 163 straipsnio 3 punkto pagrindu. Jame įtvirtinta norma nustato privalomąjį bylos sustabdymo atvejį, kai negalima nagrinėti bylos tol, kol nebus išspręsta kita byla, nagrinėjama civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka. Pagrindiniu kriterijumi, kuriuo remiantis byla turi būti sustabdoma aptariamu pagrindu, yra fakto, kad tarp nagrinėjamos civilinės bylos ir teisinio rezultato kitoje neišnagrinėtoje byloje yra prejudicinis ar kitas tiesioginis teisinis ryšys, konstatavimas, t. y. kai kitoje byloje nustatyti faktai turės teisinę reikšmę priimant teismo sprendimą nagrinėjamoje byloje teismui, siekiančiam išspręsti byloje pareikštą reikalavimą, arba kad reikalingi tam tikri faktai, kuriuos būtina nustatyti kitoje byloje, ir bylą nagrinėjantis teismas pats negali jų nustatyti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. spalio 23 d. nutartis civilinėje byloje Vilniaus miesto savivaldybė v. UAB „Saunų rojus“, bylos Nr. 3K-3-437/2009; 2008 m. rugsėjo 5 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Longlita“ v. UAB „Ekorida“, bylos Nr. 3K-3-413/2008; 2007 m. birželio 22 d. nutartis civilinėje byloje K. D. v. AB „Ukmergės gelžbetonis“, bylos Nr. 3K-3-261/2007 ir kt.). Įstatymų leidėjo įtvirtinta teismo pareiga aptariamu pagrindu sustabdyti bylą paaiškinama siekiu išvengti prieštaringų sprendimų tarpusavyje susijusiose bylose, taip pat tuo, kad nereikėtų tų pačių faktų nustatinėti kelis kartus, būtų taupoma tiek byloje dalyvaujančių asmenų, tiek teismo lėšos ir laikas.

39Nagrinėjamoje byloje ieškovai Ellora Ltd., UAB „Infoverslas“, R. V. ir Z. V., atsakovo UAB „Skomė“ akcininkai, prašo pripažinti atsakovų UAB „Skomė“ ir UAB „Baltic arms“ sudarytą 2009 m. gegužės 20 d. UAB „Skomė“ akcijų pasirašymo sutartį negaliojančia nuo jos pasirašymo momento, taikyti restituciją ir grąžinti atsakovui UAB „Skomė“ akcijų pasirašymo sutartimi atsakovo UAB „Baltic arms“ įsigytas 650 000 vieno lito nominalo UAB „Skomė“ paprastųjų vardinių akcijų, o atsakovą UAB „Skomė“ įpareigoti grąžinti atsakovui UAB „Baltic arms“ 650 000 Lt įnašą, gautą už šias UAB „Skomė“ paprastąsias vardines akcijas. Taigi ieškinio dalykas – reikalavimas dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo. Ieškovai įrodinėja, kad J. M., būdamas ne tik UAB „Skomė“ vadovu ir valdybos nariu, bet ir UAB „Baltic Arms“ akcininku, neteisėtai ir už itin mažą kainą perleido naujos emisijos UAB „Skomė“ akcijas UAB „Baltic arms“, kuri įgijo 65 proc. visų UAB „Skomė“ balso teisę turinčių akcijų (ieškinio faktinis pagrindas). Ginčo sandorio sudarymui buvo priimti atsakovo UAB „Skomė“ valdybos nutarimai bei įmonės akcininkų nutarimai padidinti įstatinį kapitalą išleidžiant naują akcijų emisiją, atšaukti esamiems akcininkams pirmenybės teisę įsigyti naujai išleidžiamas akcijas ir suteikti teisę šias akcijas įsigyti UAB „Baltic arms“. Ieškovai Vilniaus miesto 1 apylinkės teisme inicijavo du procesus. Viename jie pareiškė reikalavimus dėl 2009 m. kovo 24 d. ir 2009 m. balandžio 30 d. UAB „Skomė“ valdybos nutarimų, kuriais nuspręsta visuotiniam akcininkų susirinkimui rekomenduoti didinti įstatinį kapitalą 650 000 nauja akcijų emisija, akcijų įsigijimo teisę suteikiant UAB „Baltic arms“ (civilinės bylos Nr. 2-276-430/2010). Kitame procese ieškovai prašė pripažinti negaliojančiais UAB „Skomė“ akcininkų susirinkimo 2009 m. gegužės 13 d. nutarimus dėl įstatinio kapitalo padidinimo, išleidžiant naują 650 000 vieno lito nominalo UAB „Skomė“ paprastųjų vardinių akcijų emisiją, atšaukiant esamiems akcininkams pirmenybės teisę įsigyti naujai išleidžiamas akcijas ir suteikiant teisę šias akcijas įsigyti UAB „Baltic arms“ už jų nominalią vertę (civilinės bylos Nr. 2-240-600/2011). Taigi akcijų pasirašymo sutarties, kurios teisėtumas ginčijamas nagrinėjamoje byloje, sudarymo pagrindas buvo tiek atsakovo UAB „Skomė“ kolegialaus valdymo organo 2009 m. kovo 24 d. ir 2009 m. balandžio 30 d. sprendimai, tiek ir įmonės dalyvių susirinkimo 2009 m. gegužės 13 d. nutarimas dėl įstatinio kapitalo didinimo nutarime nurodytomis sąlygomis. Patenkinus ieškovų reikalavimus kituose dviejuose procesuose ir pripažinus, jog atsakovo UAB „Skomė“ valdybos ir akcininkų sprendimai negalioja, atsirastų pagrindas tenkinti ieškinį ir nagrinėjamoje byloje. Todėl darytina išvada, kad tarp nagrinėjamos bylos bei ieškovų inicijuotų aukščiau nurodytų bylų Vilniaus miesto 1 apylinkės teisme egzistuoja prejudicinis ryšys, nes šių bylų rezultatai gali lemti ir nagrinėjamos bylos baigtį. Esant tokioms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismas pagrįstai sustabdė nagrinėjamą bylą iki teismo sprendimų nurodytose bylose įsiteisėjimo.

40Teismų informacinėje sistemoje Liteko esantys duomenys patvirtina, kad Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas ieškinį dėl 2009 m. kovo 24 d. ir 2009 m. balandžio 30 d. UAB „Skomė“ valdybos nutarimų pripažinimo negaliojančiais priėmė, bylą išnagrinėjo ir 2010 m. liepos 23 d. sprendimu ieškinį atmetė. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. vasario 23 d. nutartimi paliko nepakeistą pirmosios instancijos teismo sprendimą. Tai reiškia, kad po civilinės bylos Nr. 2-276-430/2010 išnagrinėjimo iš esmės Vilniaus miesto 1 apylinkės teisme atsirado naujas teisinis faktas (priimta apeliacinės instancijos teismo nutartis, kurios pagrindu įsiteisėjo pirmosios instancijos teismo sprendimas), kuris lemia, jog vieną bylos sustabdymo pagrindą sudariusi aplinkybė išnyko. Tačiau tai nedaro teismo priimtos nutarties neteisėta ir naikintina. Kita civilinė byla Nr. 2-240-600/2011 dėl akcininkų susirinkimo 2009 m. gegužės 13 d. nutarimų pripažinimo negaliojančiais taip pat yra išnagrinėta Vilniaus miesto 1 apylinkės teisme, joje 2011 m. vasario 18 d. sprendimu ieškinys atmestas. Šis pirmosios instancijos teismo sprendimas yra apskųstas apeliacine tvarka ir apeliacinis skundas kol kas nėra išnagrinėtas, sprendimas neįsiteisėjo. Todėl ši bylos sustabdymo pagrindą sudariusi aplinkybė nėra išnykusi. Be to, nuo pirmosios instancijos teismo sprendimo priėmimo jau praėjo daugiau kaip vieneri metai, apeliacinėje byloje jau yra paskirtas pranešėjas. Manytina, jog artimiausiu metu bus paskirtas posėdis apeliacinės instancijos teisme. Tai reiškia, kad proceso koncentruotumo ir ekonomiškumo principai dėl bylos sustabdymo nebus pažeisti. Atvirkščiai, nagrinėjamos bylos sustabdymas padės išvengti prieštaringų sprendimų tarpusavyje susijusiose bylose, nagrinėjamoje byloje nereikės nustatinėti faktų, susijusių su UAB „Skomė“ organų sprendimų, kurių pagrindu buvo sudarytas ginčo sandoris, teisėtumu, t. y. bus sutaupyti dalyvaujančių byloje asmenų bei teismo kaštai.

41Kaip nepagrįstas atmestinas apelianto argumentas, kad šis ieškinys, lyginant su kitais ieškovų paduotais ieškiniais Vilniaus miesto 1 apylinkės teisme, grindžiamas visai kitomis faktinėmis aplinkybėmis. Nagrinėjamoje byloje ieškovai ieškinyje dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo nurodė ne tik aplinkybes, susijusias su per maža sandorio kaina, bet ir tai, jog atsakovo UAB „Skomė“ 2009 m. balandžio 30 d. valdybos nutarime pateikta informacija aiškiai neatitiko tikrovės, o šiuo nutarimu buvo pažeisti Akcinių bendrovių įstatymo 57 straipsnio 6 dalies reikalavimai (t. 1, b. l. 3, 8). Vilniaus miesto 1 apylinkės teisme ieškovų Z. V. bei UAB „Infoverslas“ paduotame patikslintame ieškinyje dėl UAB „Skomė“ 2009 m. kovo 24 d. ir 2009 m. balandžio 30 d. valdybos nutarimų pripažinimo negaliojančiais be kita ko yra nurodoma ir tai, jog šiais nutarimais yra pažeidžiami imperatyvūs Akcinių bendrovių įstatymo reikalavimai (t. 2, b. l. 2-21). Vilniaus miesto 1 apylinkės teisme ieškovo Z. V. paduotame ieškinyje dėl UAB „Skomė“ 2009 m. gegužės 13 d. akcininkų susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais taip pat nurodoma, kad buvo pažeisti atsakovo valdybos sušaukimo tvarką reglamentuojantys teisės norminiai aktai, Akcinių bendrovių įstatymo 57 straipsnio 6 dalies reikalavimai, kas lėmė neteisėtą dalyvių susirinkimo nutarimų priėmimą (t. 2, b. l. 25, 27). Taigi, skirtingai, nei teigia apeliantas, ieškinys yra grindžiamas kitose bylose ginčijamų UAB „Skomė“ 2009 m. kovo 24 d., 2009 m. balandžio 30 d. valdybos nutarimų bei UAB „Skomė“ 2009 m. gegužės 13 d. akcininkų susirinkimo nutarimų neteisėtumu. Be to, kaip ir nagrinėjamoje byloje, civilinėje byloje dėl UAB „Skomė“ 2009 m. gegužės 13 d. akcininkų susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais taip pat keliamas klausimas dėl UAB „Skomė“ akcijų vertės, taip pat jų kainos akcijų pasirašymo sutartyje pagrįstumo. Esant tokiai situacijai, kai UAB „Skomė“ akcijų pasirašymo sutarties pagrindą sudarantys valdymo organo bei dalyvių susirinkimo priimti nutarimai yra ginčijami kitose civilinėse bylose, kurių vienoje teismo sprendimas jau yra įsiteisėjęs, o kitoje byla nagrinėjama apeliacine tvarka, tolesnis šios bylos nagrinėjimas neatitiktų proceso operatyvumo, ekonomiškumo, teisingumo principų reikalavimų (CPK 3 str. 1 d., 7 str.). Įmonės organų nutarimų, kurių pagrindu sudaryta akcijų pasirašymo sutartis, teisėtumas nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas, todėl išspręsti šių klausimų nagrinėjamoje byloje, kuri, beje, yra išvestinė, nėra galimybės. Tai, kad UAB „Skomė“ akcijų vertę galima nustatyti šioje byloje, nesudaro pagrindą daryti kitokią išvadą, nes akcijų vertės klausimas nėra vienintelė nagrinėjamos bylos rezultatui teisiškai reikšminga aplinkybė. Juo labiau, kad apeliantas akcijų vertės nustatymo klausimą kelia ir kitoje apeliacine tvarka nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2-240-600/2011, kurią galima laikyti pagrindine byla.

42Kiti atskirojo skundo bei atsiliepimo į skundą argumentai neturi teisinės reikšmės nagrinėjamos bylos teisingam išsprendimui, todėl kolegija dėl jų nepasisako.

43Pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė privalomąjį bylos sustabdymą reglamentuojančias proceso teisės normas ir pagrįstai sustabdė nagrinėjamą bylą iki įsiteisės teismų procesiniai sprendimai kitose dviejose tarpusavyje susijusiose pirmąja instancija išnagrinėtose civilinėse bylose. Keisti ar naikinti teisėtą ir pagrįstą nutartį dėl bylos sustabdymo atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo (CPK 337 str. 1 d. 1 p.). Tuo tarpu apeliacinis procesas pagal ieškovo Z. V. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gruodžio 2 d. nutarties dalies, kuria teismas atmetė ieškovo Z. V. prašymą atlikti atsakovo UAB „Skomė“ akcijų įvertinimą nutrauktinas (CPK 315 str. 5 d.).

44Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 315 straipsnio 5 dalimi, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

45Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gruodžio 2 d. nutarties dalį dėl bylos sustabdymo palikti nepakeistą.

46Apeliacinį procesą, pradėtą pagal ieškovo Z. V. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gruodžio 2 d. nutarties dalies, kuria teismas atmetė ieškovo Z. V. prašymą atlikti atsakovo UAB „Skomė“ akcijų įvertinimą, nutraukti.

1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Byloje sprendžiamas ginčas, kilęs dėl akcijų pasirašymo sutarties... 5. Pagal atskirąjį skundą nagrinėjamas nutarties, kuria teismas atmetė... 6. Ieškovai Ellora Ltd., UAB „Infoverslas“, R. V. ir Z. V. kreipėsi į... 7. Ieškinyje nurodė, kad 2009 m. gegužės 20 d. atsakovai sudarė ir įvykdė... 8. Ieškovai Ellora Ltd., UAB „Infoverslas“, R. V. ir Z. V. pateikė teismui... 9. Atsakovas UAB „Baltic Arms“ pateikė teismui prašymą sustabdyti bylos... 10. Taip pat prašyme nurodė, kad Vilniaus miesto 1 apylinkės teisme buvo... 11. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2010 m. liepos 23 d. sprendimu ieškovo Z.... 12. Atsižvelgiant į visas nurodytas aplinkybes atsakovas UAB „Baltic Arms“... 13. Ieškovai R. V., Z. V. ir UAB „Infoverslas“ atsiliepimu į atsakovo... 14. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 15. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. gruodžio 2 d. nutartimi atstovo J. M.... 16. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad J. M. dalyvavo ginčijamo sandorio... 17. Pasisakydamas dėl prašymo leisti atlikti UAB „Skomė“ akcijų... 18. Atsižvelgęs į visas prašyme dėl bylos sustabdymo nurodytas aplinkybes,... 19. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 20. Atskiruoju skundu ieškovas Z. V. prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo... 21. 1) Pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina esant absoliučiam... 22. 2) Atsakovo pateikti argumentai apie civilines bylas, dėl kurių stabdoma ši... 23. 3) UAB „Skomė“ tikros naujos akcijų emisijos kainos nustatymas įtakos... 24. 4) Teismas nepagrįstai sustabdė civilinės bylos nagrinėjimą, nes Vilniaus... 25. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas UAB „Baltic Arms“ prašo... 26. 1) Procesinis veiksmas – pavedimas ieškovo pasirinktam verslo vertintojui... 27. 2) Nepagrįstas atskirojo skundo argumentas, kad skundžiama nutartis yra be... 28. 3) Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-240-600/2011... 29. 4) Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-276-430/2010... 30. 5) Nors atskirajame skunde ieškovas nurodo, kad šios civilinės bylos... 31. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai... 32. Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje sprendžiama, ar pagrįstas ieškovo... 33. Teisė į apeliaciją civilinėse bylose nėra absoliuti. Įstatymų leidėjas... 34. Kartu atkreiptinas dėmesys, jog tai neužkerta galimybės pačiam... 35. Svarstant, ar teismas pagrįstai sustabdė civilinę bylą iki kitų civilinių... 36. Civilinės bylos sustabdymas – tai laikinas procesinių veiksmų, kuriais... 37. Teismų praktikoje pripažįstama, kad civilinės bylos sustabdymo paskirtis... 38. Nagrinėjama byla buvo sustabdyta CPK 163 straipsnio 3 punkto pagrindu. Jame... 39. Nagrinėjamoje byloje ieškovai Ellora Ltd., UAB „Infoverslas“, R. V. ir Z.... 40. Teismų informacinėje sistemoje Liteko esantys duomenys patvirtina, kad... 41. Kaip nepagrįstas atmestinas apelianto argumentas, kad šis ieškinys, lyginant... 42. Kiti atskirojo skundo bei atsiliepimo į skundą argumentai neturi teisinės... 43. Pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė privalomąjį bylos sustabdymą... 44. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 45. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gruodžio 2 d. nutarties dalį dėl bylos... 46. Apeliacinį procesą, pradėtą pagal ieškovo Z. V. atskirąjį skundą dėl...