Byla e2-13683-996/2019
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Ieva Stanislovaitienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „NRG transport“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „DIESSMAN FREIGHT“ dėl skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3uždaroji akcinė bendrovė „NRG transport“ (toliau – ieškovė) elektroninių ryšių priemonėmis kreipėsi į teismą su ieškiniu (el. b. l. 19–22) uždarajai akcinei bendrovei „DIESSMAN FREIGHT“ (toliau – atsakovė), prašydama priteisti jai iš atsakovės 1 080 Eur skolą, 24,38 Eur kompensacines palūkanas, 8 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškovė paaiškino, kad 2018 m. rugsėjo 24 d. su atsakove sudarė vienkartinę krovinio pervežimo sutartį Nr. DY1077 (toliau – Sutartis), kuria ji įsipareigojo pervežti 20,5 tonų krovinį, o atsakovė įsipareigojo už tai atsiskaityti – sumokėti 1 080 Eur per 45 dienas nuo PVM sąskaitos–faktūros ir važtaraščio gavimo dienos. Teigė, kad ji tinkamai įvykdė visus Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus ir 2018 m. spalio 1 d. atsakovei pateikė PVM sąskaitą–faktūrą Nr. NRG18/130 bei CMR, atsiskaitymo terminas atsakovei suėjo 2018 m. lapkričio 30 d., tačiau atsakovei neatsiskaitant 2018 m. gruodžio 17 d. pateikė jai pretenziją, bet iš atsakovės jokio atsakymo nesulaukė, atsakovė nėra pareiškusi pretenzijų dėl netinkamos paslaugos suteikimo, to nėra nurodyta ir CMR, todėl mano, kad jai iš atsakovės turėtų būti priteista 1 080 Eur skola. Pažymėjo, kad pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnio nuostatas, prievolė turi būti vykdoma sąžiningai, tinkamai ir laiku, atsakovė šios prievolės nevykdė ir ją pažeidė, nes nesumokėjo jai Sutartimi sulygto atlygio Sutartyje numatytu bei PVM sąskaitoje–faktūroje nurodytu terminu (iki 2018 m. lapkričio 30 d.) ir taip neįvykdė Sutartyje numatytų sąlygų. Nurodė, kad vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo nuostatomis, įvertinusi, jog skaičiuojant nuo 2018 m. gruodžio 1 d. iki 2019 m. kovo 14 d., atsakovė vėluoja vykdyti savo įsipareigojimus 103 dienas, siekia, kad jai iš atsakovės būtų priteistos 24,38 Eur kompensacinės palūkanos, taip pat, pagal CK 6.37 straipsnio nuostatas, 8 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

5Atsakovė pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame su ieškiniu sutiko iš dalies – sutiko, kad ieškovei iš jos būtų priteista 1 080 Eur skola, kartu prašė priteistos sumos mokėjimą išdėstyti lygiomis dalimis 3 mėnesių laikotarpiui (el. b. l. 35–36).

6Atsakovė paaiškino, kad 1 080 Eur įsiskolinimą ieškovei pripažįsta. Nurodė, kad įsiskolinimas atsirado dėl to, kad su ja vėluoja atsiskaityti užsakovai, kas lemia laikiną piniginių srautų sutrikimą, todėl dėl laikinų finansinių sunkumų, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 284 straipsnio 1 dalimi, prašė priteistos sumos mokėjimą išdėstyti. Teigė, kad ieškovė nesiekė su ja rasti konsensuso, iš karto kreipėsi į teismą nebandydama ginčo spręsti derybų būdu, todėl mano, kad kitos ieškovės prašomos priteisti sumos neturėtų būti priteistos, nes, atsakovės manymu, jos yra patirtos dėl pačios ieškovės veiksmų.

7Ieškovė ir atsakovė pateikė prašymus bylą nagrinėti joms nedalyvaujant, todėl teismas, tenkinęs šalių prašymus, bylą nagrinėja šalims nedalyvaujant rašytinio proceso tvarka.

8Ieškinys tenkinamas visiškai.

9Byloje ginčas kilo dėl atsiskaitymo pagal PVM sąskaitą–faktūrą.

10Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2018 m. rugsėjo 24 d. ieškovė su atsakove sudarė Sutartį, pagal kurią ieškovė įsipareigojo pervežti 20,5 tonų krovinį, o atsakovė įsipareigojo už tai atsiskaityti (el. b. l. 24), už Sutarties pagrindu atliktas krovinio transportavimo paslaugas (el. b. l. 26) ieškovė atsakovei išrašė 2018 m. spalio 1 d. PVM sąskaitą–faktūrą Nr. NRG18/130 1 080 Eur sumai, apmokėjimo terminas – iki 2018 m. lapkričio 30 d. (el. b. l. 25), atsakovė įsiskolinimo ieškovei pagal šią PVM sąskaitą–faktūrą neginčijo, šią skolą pripažino.

11Pagal CK 6.38 straipsnio 1 dalį, prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. Remiantis CK 6.63 straipsnio 1 dalies 2 punktu, skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai skolininkas praleidžia prievolės įvykdymo terminą. Pagal CK 6.256 straipsnio 1 dalį, kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Pagal CK 6.205 straipsnį, sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą. Taigi, pagal bylos medžiagą ir nesant tarp šalių ginčo dėl susidariusios skolos ieškovės reikalavimas priteisti jai iš atsakovės 1 080 Eur skolą tenkinamas.

12Taip pat ieškovė prašo priteisti jai iš atsakovės 24,38 Eur palūkanas (taikant 8 procentų metinių palūkanų normą už 103 dienas (nuo 2018 m. gruodžio 1 d. iki 2019 m. kovo 14 d.) (1 080 Eur × 8 % × 103 d./365 d.) bei 8 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos. Teismas, vadovaudamasis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi ir Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 2 straipsnio 5 dalimi, priteisia ieškovei iš atsakovės 24,38 Eur palūkanas bei 8 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 1 104,38 Eur (1 080 Eur + 24,38 Eur) sumą nuo 2019 m. kovo 15 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos – nagrinėjamu atveju tai, kad ieškovė nesiekė su atsakove rasti konsensuso dėl skolos sumokėjimo ir/ar jos išdėstymo šiai vėluojant atsiskaityti laiku nesudaro pagrindo pripažinti, jog atsakovė neturi pareigos mokėti ieškovei kompensacines palūkanas už piniginės prievolės netinkamą įvykdymą ar kad šios išlaidos iš dalies patirtos dėl pačios ieškovės veiksmų, nes geranoriškai spręsti tarpusavio ginčą yra šalių teisė, bet ne pareiga, tuo labiau, kad ieškovė buvo reiškusi atsakovei pretenziją ir reikalavusi sumokėti skolą iki 2018 m. gruodžio 21 d. (el. b. l. 27).

13Teismas, vadovaudamasis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, priteisia ieškovei iš atsakovės ieškovės sumokėtą 25 Eur žyminį mokestį (el. b. l. 6, 23) (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 8 punktas, 7 dalis) bei 665,50 Eur ieškovės patirtas išlaidas už advokato suteiktas teisines paslaugas (el. b. l. 3, 7–8, 62–69) (CPK 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas, 98 straipsnis), iš viso 690,50 Eur (25 Eur + 665,50 Eur) bylinėjimosi išlaidas.

14Atsakovė prašė teismo išdėstyti priteistos sumos mokėjimą trijų mėnesių laikotarpiui dėl turimų laikinų finansinių sunkumų, tačiau šiems savo teiginiams pagrįsti jokių įrodymų nepateikė. Iš juridinių asmenų registre pateiktų 2017 m. atsakovės balanso, pelno (nuostolio) ataskaitos teismas nustatė, kad atsakovė turi turto 1 331 335 Eur sumai, per metus mokėtinos sumos – 1 249 248 Eur, įmonės pelnas – 12 859 Eur, tuo tarpu duomenų apie atsakovės dabartinę finansinę padėtį viešuose registruose nėra, iš viešai prieinamų duomenų matyti, kad Sodrai skolų atsakovė sprendimo priėmimo dieną neturi. Teismas, įvertinęs turimus atsakovės finansinius duomenis, bei tai, kad skolos suma atsakovei, kaip juridiniam asmeniui, nėra didelė, sprendžia, kad pagrindo tenkinti atsakovės prašymo dėl skolos išdėstymo nėra (CPK 284 straipsnis).

15Kartu pažymėtina tai, kad pagal teismų praktiką, bloga atsakovės turtinė padėtis savaime nelemia sprendimo vykdymo išdėstymo būtinybės (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. kovo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-507-823/2017, Kauno apygardos teismo 2017 m. sausio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-513-390/2017). Kartu akcentuojama dar ir tai, kad atsakovė, teigdama apie savo blogą finansinę padėtį, nepateikė įrodymų, kad greitoje ateityje jos finansinė padėtis pagerės, kas, vėlgi, nesant šių duomenų, pagal teismų praktiką nesudaro pagrindo teismo sprendimo įvykdymą išdėstyti (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. liepos 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-978-407/2015).

16Teismas šioje byloje patyrė 7,05 Eur pašto išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, kurios, pagal Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 66 straipsnio 4 dalį, suapvalintos iki artimiausio sveiko skaičiaus – 7 Eur, priteisiamos į valstybės biudžetą iš atsakovės (CPK 96 straipsnio 2 dalis).

17Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 270 straipsniu

Nutarė

18Ieškinį tenkinti visiškai.

19Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „NRG transport“ (į. k. 302587841) iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „DIESSMAN FREIGHT“ (į. k. 302920064) 1 080 Eur (vieno tūkstančio aštuoniasdešimties eurų) skolą, 24,38 Eur (dvidešimt keturių eurų ir trisdešimt aštuonių euro centų) palūkanas, 8 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos (1 104,38 Eur) nuo 2019 m. kovo 15 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos bei 690,50 Eur (šešių šimtų devyniasdešimties eurų ir penkiasdešimties euro centų) bylinėjimosi išlaidas.

20Priteisti valstybės naudai iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „DIESSMAN FREIGHT“ (į. k. 302920064) 7 Eur (septynių eurų) teismo patirtas išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu. Valstybei priteista suma turi būti sumokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (j. a. k. 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas – 5660. Sumokėjimą patvirtinantį dokumentą būtina skubiai pateikti teismui.

21Atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „DIESSMAN FREIGHT“ prašymo dėl sprendimo įvykdymo išdėstymo netenkinti.

22Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Ieva Stanislovaitienė rašytinio... 2. Teismas... 3. uždaroji akcinė bendrovė „NRG transport“ (toliau – ieškovė)... 4. Ieškovė paaiškino, kad 2018 m. rugsėjo 24 d. su atsakove sudarė... 5. Atsakovė pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame su ieškiniu sutiko iš... 6. Atsakovė paaiškino, kad 1 080 Eur įsiskolinimą ieškovei pripažįsta.... 7. Ieškovė ir atsakovė pateikė prašymus bylą nagrinėti joms nedalyvaujant,... 8. Ieškinys tenkinamas visiškai.... 9. Byloje ginčas kilo dėl atsiskaitymo pagal PVM sąskaitą–faktūrą.... 10. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2018 m. rugsėjo 24... 11. Pagal CK 6.38 straipsnio 1 dalį, prievolės turi būti vykdomos sąžiningai,... 12. Taip pat ieškovė prašo priteisti jai iš atsakovės 24,38 Eur palūkanas... 13. Teismas, vadovaudamasis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, priteisia ieškovei iš... 14. Atsakovė prašė teismo išdėstyti priteistos sumos mokėjimą trijų... 15. Kartu pažymėtina tai, kad pagal teismų praktiką, bloga atsakovės turtinė... 16. Teismas šioje byloje patyrė 7,05 Eur pašto išlaidas, susijusias su... 17. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259... 18. Ieškinį tenkinti visiškai.... 19. Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „NRG transport“ (į. k.... 20. Priteisti valstybės naudai iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės... 21. Atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „DIESSMAN FREIGHT“ prašymo dėl... 22. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...