Byla 2-1760-805/2010
Dėl vykdymo išlaidu priteisimo iš skolininko E. D

1

2Prienu rajono apylinkes teismo teiseja L. R. rašytinio proceso tvarka išnagrinejo antstolio S. V. pareiškima del vykdymo išlaidu priteisimo iš skolininko E. D. ir

3n u s t a t e:

4A. S. Virbickas prašo priteisti iš skolininko E. D. 417,80 Lt vykdymo išlaidu antstoliui: 67,80 Lt bendruju vykdymo išlaidu, 47,16 Lt pašto išlaidu, 37,29 Lt už užklausas nustatant skolininko turtine padeti, 39,55 Lt už aktus ir patvarkymus bei 226,00 Lt atlyginimo antstoliui.

5Teise kreiptis i teisma realizuojama istatymo nustatyta tvarka, todel pareiškejas privalo ivykdyti visas teises kreiptis i teisma tinkamo realizavimo salygas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 5 straipsnis). Prašymas neatitinka dalyvaujanciu byloje asmenu procesiniu dokumentu formai ir turiniui keliamu reikalavimu (( - )114 straipsniai).

6Kasacinio teismo praktikoje del ( - ) straipsnio taikymo išaiškinta, kad išieškodamas vykdymo išlaidas antstolis privalo visu pirma informuoti skolininka apie vykdymo išlaidu dydi ir suteikti jam termina šioms išlaidoms apmoketi arba ju dydžiui gincyti; teise kreiptis del vykdymo išlaidu priteisimo antstolis igyja tuo atveju, kai gaves raštiška siulyma sumoketi vykdymo išlaidas skolininkas pinigu nesumoka (Lietuvos A. T. Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegijos 2007 m. birželio 22 d. nutartis D. K. v. antstolis A. C., bylos Nr. 3K-3-285/2007; 2008 m. sausio 25 d. nutartis civilineje byloje J. T. v. antstolis R. V., bylos Nr. 3K-3-36/2008). Lietuvos A. T. yra išreiškes nuomone, kad sprendžiant del antstolio prašymo priteisti vykdymo išlaidas esmine aplinkybe yra ta, ar skolininkas gavo raštiška siulyma del vykdymo išlaidu sumokejimo. Jeigu ši salyga ivykdyta, teismas turi nagrineti pareikšto prašymo pagristuma (Lietuvos A. T. Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegijos 2009 m. spalio 12 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-403/2009).

7Iš teismui pateiktos vykdomosios bylos Nr. 0127/08/00992 medžiagos, matyti, kad 2010-10-04 yra surašytas siulymas E. D. sumoketi 417,80 Lt vykdymo išlaidu, taciau nepateikti irodymai, kad siulymas išsiustas skolininkui ir, kad skolininkas ji gavo.

8Be to, antstolis surašytame siulyme sumoketi vykdymo išlaidas, papildomas vykdymo išlaidas nurode bendromis sumomis už tam tikru veiksmu visuma, nors pagal Sprendimu vykdymo instrukcijos 20 prieda - siulymo sumoketi vykdymo išlaidas forma, papildomos vykdymo išlaidos, kurios patiriamos atliekant atskirus veiksmus vykdomojoje byloje, irašomos atskirai nurodant kiekviena veiksma ir išlaidas už ji. Priešingu atveju, apsunkinamas vykdymo išlaidu dydžio pagristumo patikrinimas, juolab, kad pagal Lietuvos A. T. formuojama praktika, sprendžiant del vykdymo išlaidu indeksavimui taikytino indekso, turi buti atsižvelgiama i tai, kada šios išlaidos atsirado ir turejo buti apskaiciuotos.

9Atkreiptinas demesys, jog, atsižvelgiant i Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005-10-27 isakymu Nr. 1R-352 patvirtintos Sprendimu vykdymo instrukcijos 47 punkto nuostatas, apskaiciuota vykdymo išlaidu suma apvalinama.

10A. S. Virbickas nepateike irodymu, patvirtinanciu prašomu priteisti pašto išlaidu dydi (Sprendimu vykdymo instrukcijos 48 p.).

11Atsižvelgiant i išdestytas aplinkybes, pareiškejui nustatytinas terminas šioje nutartyje nurodytiems procesinio dokumento trukumams pašalinti.

12Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 115, 290, 291 straipsniais, teiseja

Nutarė

13nustatyti pareiškejui antstoliui S. V. septyniu dienu termina nuo nutarties nuorašo iteikimo dienos šioje nutartyje nurodytiems procesinio dokumento trukumams pašalinti.

14Nepašalinus nurodytu trukumu, procesini dokumenta laikyti nepaduotu ir kartu su priedais gražinti ji pareiškejui.

15Nutartis neskundžiama.

Ryšiai