Byla e2A-459-236/2017
Dėl konkurso sąlygos pakeitimo, institucija teikianti išvadą byloje Viešųjų pirkimų tarnyba

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Danutės Gasiūnienės, Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Egidijaus Žirono,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės akcinės bendrovės ,,PANEVĖŽIO STATYBOS TRESTAS“ apeliacinį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2016 m. gruodžio 5 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-655-755/2016 pagal ieškovės akcinės bendrovės „PANEVĖŽIO STATYBOS TRESTAS“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Utenos vandenys“ dėl konkurso sąlygos pakeitimo, institucija teikianti išvadą byloje Viešųjų pirkimų tarnyba.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4

 1. Ginčo esmė
 1. Ieškovė AB „PANEVĖŽIO STATYBOS TRESTAS“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei UAB „Utenos vandenys“, prašydama įpareigoti atsakovę pakeisti atviro konkurso sąlygų I skyriaus 5.1.3 punkto (a) papunkčiuose bei 5.1.16 punkto (2) ir (4) papunkčių ( c) dalyse nustatytą reikalavimą pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros tipinių pirkimų dokumentų „Privalomi reikalavimai darbų (pagal FIDIC „geltoną“ knygą) pirkimų dokumentams, pirkimas projektavimo ir statybos darbams atlikti (pagal ekonominį naudingumą)“ (aktuali redakcija nuo 2016-08-24)“ nuostatas, t. y. nustatant reikalavimą 2160 tSM/metus x 0,5.
 2. Ieškovė procesiniuose dokumentuose nurodė, jog ketina dalyvauti UAB „Utenos vandenys“ paskelbtame atvirame konkurse „Utenos dumblo apdorojimo įrenginių statyba darbų pirkimas“ (toliau - konkursas). Ieškovė, nesutikdama su konkurso sąlygų 1 skyriaus 5.1.3 punktu, 2016-09-22 pateikė atsakovei pretenziją Nr. 15-1722 dėl konkurso sąlygų pakeitimo, kuri 2016-09-23 raštu Nr. SD-778 buvo atmesta.
 3. Ieškovės teigimu, atsakovės argumentai, išdėstyti atsakyme į pretenziją, kad projektinis dumblo apdorojimo įrenginių našumas yra 3084,25 tSM/metus, o ne kaip nurodyta konkurso sąlygose 2160 tSM/metus bei atsakovės taikomas 0,7 koeficientas, kuris nėra nurodytas konkurso sąlygose bei dauginamas iš 3084,25 tSM/metus, o ne iš 2160 tSM/metus, neteisingi, nes tokie argumentai reiškia, kad pirkimo sąlygų reikalavimas yra diskriminuojantis, neproporcingas perkamų darbų apimčiai ir dirbtinai ribojantis konkurenciją. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros pirkimų dokumentuose „Privalomi reikalavimai darbų (pagal FIDIC „geltoną“ knygą) pirkimų dokumentams, pirkimas projektavimo ir statybos darbams atlikti (pagal ekonominį naudingumą)“ (aktuali redakcija nuo 2016-08-24)“, I skyriaus 2.1.3 punkte yra nustatyti reikalavimai konkurso dalyvių patirčiai ir jų apskaičiavimo tvarka, kuriuose teigiama: „Naudojama NVJ projektams. Kitų darbų pirkimams formuluoti reikalavimą pagal perkamą objektą. Reikalavimo apskaičiavimas: a) 0,5 x objekto fizinis parametras (pvz. našumas, plotas ir pan.) ir b) 0,5-0,7 x objekto vertė be PVM“. Atsakovė konkursinėje dokumentacijoje nustatė, kad dumblo apdorojimo įrenginių maksimalus našumas pagal apdorojamo dumblo kiekį yra 2160 tSM/metus. Dėl to atsakovė privalėjo nustatyti reikalavimą patirčiai 2160 tSM/metus x 0,5, t. y. 1080 tSM/metus.
 1. Ieškovė laikė nepagrįstus atsakovės atsakyme į pretenziją nurodytus argumentus, kad Utenos dumblo apdorojimo įrenginių projektinis našumas <....> yra 3084,25 tSM/metus, kad bus naudojamas atvežtinis dumblas iš Molėtų bei Anykščių, o 0,7 koeficientas taikomas remiantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2011-12-30 įsakymu patvirtintų „Tiekėjų vertinimo metodinių rekomendacijų“

  5( toliau tekste – Rekomendacijos) punkto 20.1 nuostata bei minėtas koeficientas yra suderintas su Aplinkos projektų valdymo agentūra.

 1. Ieškovė pažymėjo, kad konkurso sąlygų III skyriaus 2 skirsnio 2.2 punkto 1-oje lentelėje atsakovė nurodė ne įrenginių našumą, o projektinius dumblo parametrus, nes projektinis dumblo galutinių sutvarkymo įrenginių ( toliau tekste – GSĮ) našumas yra nurodytas III skyriaus 2 skirsnio 2.2 punkto 2-oje lentelėje 6-8 punktuose. Dėl to ieškovė darė išvadą, kad atsakovė, taikydama parametrą 3084,25 tSM/metus, jį padaugindama iš 0,7 koeficiento nustato 2160 tSM/metus reikalavimą, prieštarauja pačios sudarytoms pirkimų sąlygoms, nes nurodžiusi pirkimų dokumentuose, jog maksimalus našumas yra 2160 tSM/metus, turėjo būtent šį parametrą dauginti iš koeficiento. Be to, konkurso sąlygų III skyriaus 2 skirsnio 2.2 punkto trečioje pastraipoje perkančioji organizacija nurodė, jog pūdys tik Utenos nuotekų valykloje susidarantį dumblą, o rašte nurodo, kad bus naudojamas dumblas ir iš Molėtų bei Anykščių valyklų, todėl nėra aišku, kokios konkurso sąlygos taikomos minėtam pirkimui.
 1. Ieškovė laikė nepagrįstais atsakovės teiginius, kad 0,7 koeficientas nustatytas remiantis Rekomendacijų 20.1 punkto nuostata bei minėtas koeficientas yra suderintas su Aplinkos projektų valdymo agentūra. Ieškovės teigimu, Rekomendacijų 20.1 punkto nuostata numato 0,7 koeficientą, taikomą sutarties vertei, o ne perkamų įrenginių našumui, kas analogiškai yra numatyta ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros tipinių pirkimų dokumentų „Privalomi reikalavimai darbų (pagal FIDIC „geltoną“ knygą) pirkimų dokumentams, pirkimas projektavimo ir statybos darbams atlikti (pagal ekonominį naudingumą)“ (aktuali redakcija nuo 2016-08-24)“ I skyriaus 2.1.3 punkte. Jame yra nustatyti reikalavimai konkurso dalyvių patirčiai ir jų apskaičiavimo tvarka, kurioje teigiama: „Naudojama NVĮ projektams. Kitų darbų pirkimams formuluoti reikalavimą pagal perkamą objektą. Reikalavimo apskaičiavimas: a) 0,5 x objekto fizinis parametras (pvz. našumas, plotas ir pan.) ir b) 0,5-0,7 x objekto vertė be PVM“. 0,5 koeficientas yra vienintelis parametras, dauginamas iš fizinio parametro, t. y. našumo, o intervalas nuo 0,5 iki 0,7 koeficientas taikomas objekto vertei nustatyti.
 1. Ieškovė atsakovės 2016-09-28 rašte Nr. SD-801 išdėstytus argumentus, kad 0,7 koeficientas yra suderintas su Aplinkos projektų valdymo agentūra, laikė nepagrįstais, nes pridėti raštai neįrodo, jog 0,7 koeficientas buvo suderintas su minėta organizacija. 2016-07-11 raštas Nr. (29-2-3)-APVA-546 patvirtina, kad nėra derinamas nurodytas koeficientas, o yra reikalaujama pataisyti pirkimo dokumentų trūkumus, o pateikta ištrauka iš pirkimo sąlygų neįrodo, jog buvo suderintas 0,7 koeficientas, todėl atsakovė privalėjo taikyti Aplinkos projektų valdymo agentūros nustatytą 0,5 koeficientą.
 1. Ieškovės teigimu, atsakovės konkurso sąlygos yra neaiškios ir diskriminuojančios tiekėjus, nes sąlygų I skyriaus 1 skirsnio 5.1.3 punkte bei I skyriaus 1 skirsnio 5.1.16 punkte atsakovė nenurodė, koks bus taikomas koeficientas. Nenurodžius koeficiento, turėjo būti taikomas Aplinkos projektų valdymo agentūros nurodytas 0,5 koeficientas. Tuo tarpu, konkurso sąlygose nenurodžius taikomo koeficiento, nėra aišku, kodėl yra taikomas 0,7 dydžio koeficientas.
 1. Atsakovė UAB „Utenos vandenys“ atsiliepime į ieškinį prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą.
 1. Atsakovė nurodė, kad ieškovei pirkimo sąlygos tapo žinomos nuo 2016-09-08, pretenziją dėl ginčijamų kvalifikacinių reikalavimų pateikė 2016-09-22, dėl to darė išvadą, kad ieškovė praleido 10 dienų terminą pretenzijai pateikti (VPĮ 94 str. 1 d. 2 p.) ir civilinė byla turėtų būti nutraukta dėl ikiteisminės ginčo stadijos tinkamo nesilaikymo (CPK 293 str. 2 p.).
 1. Atsakovė pažymėjo, kad konkurso sąlygų III skyriaus 2 skirsnio 2.2 punkto 1 lentelėje nurodytas planuojamas bendras apdorojimo dumblo kiekis – 8450 kgSM/d (arba 3084,25 tSM/metus). 2 lentelėje nurodyti dumblo GSĮ parametrai. Dėl to įsigyjamais dumblo apdorojimo įrenginiais numatoma apdoroti 8450 kgSM/d (arba 3084,25 tSM/metus). 2 lentelėje nurodytas maksimalus apdorojamo dumblo kiekis - 2160 tSM/metus, yra skirtas tik dumblo galutiniams sutvarkymo įrenginiams (GSĮ), tai yra, tik vienam iš viso dumblo apdorojimo proceso etapui. Perkančioji organizacija siekia įsigyti pirkimo objektą, t. y. pilną kompleksą dumblo apdorojimo įrenginių, kurie skirti apdoroti 1 lentelėje nurodytą dumblo kiekį 8450 kgSM/d (arba 3084,25 tSM/metus), jį pūdant, džiovinant, deginant. Toks metinis apdorojamo dumblo kiekis (3084 tSM/metus) nurodomas ir pirkimo objekto sąnaudoms ir eksploataciniams kaštams nustatyti pirkimo dokumentuose 1 skyriuje „Konkurso sąlygos“ 2 skirsnio „Pasiūlymų forma ir priedai“ 3.7 punkto 1 lentelėje.
 1. Atsakovė nurodė, kad ieškovė pripažino, kad konkurso GSĮ parametrai yra tik viena iš grandžių bendrame dumblo apdorojimo procese. Ji netiksliai kelia prielaidas dėl dumblo deginimo įrenginių našumo - 3084 tSM/metus. Pabrėžė, kad šio pirkimo atveju perkančioji organizacija siekia įsigyti ne vien tik dumblo deginimo įrenginius, bet dumblo pūdymo, džiovinimo, deginimo įrenginius visam dumblo apdorojimo procesui, kurio metu reikės apdoroti 8450 kgSM/d (arba 3084,25 tSM/metus) dumblo kiekį.
 1. Atsakovės teigimu, ji nustatė pagrįstus kvalifikacinius reikalavimus, atsižvelgdama į pirkimo objektą, jo ypatingą reikšmę Utenos regiono gyventojams ir siekius, kad darbus įvykdytų kompetentingas rangovas ir specialistai, turintys analogiškų objektų statybos patirties, bei kad būtų išvengta nekokybiškų darbų įsigijimo rizikos. Atsakovės vykdomo pirkimo tikslas – Utenos nuotekų valyklos teritorijoje pastatyti regioninius dumblo apdorojimo įrenginius, kuriose bus apdorojamas ne tik šioje valykloje susidaręs, bet ir nuotekų dumblas iš Molėtų bei Anykščių nuotekų valyklų. Šio tikslo tinkamas pasiekimas leis išspręsti naujai susidarančio dumblo apdorojimo ir saugojimo problemą Utenos regione, užtikrins gyventojų teisę į saugią ir sveiką aplinką.
 1. Atsakovė pažymėjo, kad kvalifikacinį reikalavimą nustatė, atsižvelgdama į pirkimo apimtį, kad reikės apdoroti 3084,25 tSM/metus dumblo kiekį. Atsakovė teisėtai ir pagrįstai atsižvelgdama į įprastinę viešųjų pirkimų vykdymo praktiką ir Viešųjų pirkimų tarnybos metodines rekomendacijas, apskaičiavo kvalifikacinių reikalavimų reikšmes, taikydama 0,7 koeficientą nuo Pirkimo apimties. Kvalifikacinių reikalavimų reikšmės jau yra sumažintos 30 proc. lygiu nuo pirkimo apimties. Atsakovė nereikalauja, kad potencialūs pirkimo dalyviai turėtų patirties statant tokio pat pajėgumo įrenginius, o 30 proc. mažesnio pajėgumo. Nėra objektyvaus pagrindo dar labiau mažinti kvalifikacinių reikalavimų reikšmes, nes padidėja rizika dėl nekokybiškų darbų įsigijimo.
 1. Atsakovė nurodė, kad Aplinkos projektų valdymo agentūra, kaip projektą įgyvendinančioji institucija, pagal VPĮ 211 straipsnio 1 dalį yra Europos Sąjungos finansinę paramą administruojantis viešasis juridinis asmuo, kuriam pagal įstatymą yra pavesta speciali kompetencija vykdyti viešųjų pirkimų kontrolės funkcijas. Dėl to civilinėje byloje pateikta Aplinkos projektų valdymo agentūros rašytinė išvada pagrindžia ieškinio nepagrįstumą. Aplinkos projektų valdymo agentūros specialistai konstatavo, kad atsakovės taikytas 0,7 koeficientas kvalifikacinių reikalavimų reikšmių apskaičiavimui yra teisėtas ir pagrįstas, atitinka įprastą viešųjų pirkimų vykdymo praktiką. Aplinkos projektų valdymo agentūra patvirtino, kad nekelia privalomų reikalavimų aptariamiems kvalifikaciniams reikalavimams. Aplinkos projektų valdymo agentūros pavyzdiniuose konkursų dokumentuose, kuriais ieškovė motyvuoja savo ieškinį, nurodytos kvalifikacinių reikalavimų formuluotės yra tik rekomendacinio pobūdžio.
 1. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė
 1. Panevėžio apygardos teismas 2016-12-05 sprendimu nusprendė ieškinį atmesti.
 2. Teismas atmetė atsakovės argumentus, kad ieškovė pažeidė VPĮ 94 straipsnio 1 dalyje 2 punkte nustatytą 10 dienų terminą pretenzijai pateikti.
 1. Teismas pagal bylos duomenis nustatė, kad konkurso sąlygų III skyriaus 2 skirsnio 2.2 p. 3 pastr. 1 lentelėje nurodytas planuojamas bendras apdorojimo dumblo kiekis (projektiniai dumblo parametrai) yra 8450 kgSM/d (pirminio, perteklinio, atvežtinio ir atvežtinių riebalų suma) ir šis kiekis atitinka 3084,25 tSM/ metus.
 1. Teismas nurodė, kad ginčo esmę pagal ieškinio reikalavimus sudaro skirtingas pirkėjo ir tiekėjo vertinimas, kaip turėtų būti taikomos konkrečiame pirkime Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros tipinių pirkimų dokumentų „Privalomi reikalavimai darbų (pagal FIDIC „geltoną“ knygą) pirkimų dokumentams, pirkimas projektavimo ir statybos darbams atlikti (pagal ekonominį naudingumą)“ (aktuali redakcija nuo 2016-08-24)“ ir Rekomendacijų minimalius tiekėjų kvalifikacijai reikalavimus apibrėžiančios nuostatos.
 1. Teismas, įvertinęs FIDIC geltonosios knygos I skyriaus 2 punktą, apibrėžiantį minimalius kvalifikacijos reikalavimus dalyviams, sprendė, kad nepagrįsti ieškovės teiginiai, kad 0,5 dydžio koeficiento taikymas yra privalomas ir jis privalomai taikytinas su 2160 tSM/metus dydžiu.
 1. Teismas pagal FIDIC geltonojoje knygos preambulę darė išvadą, kad FIDIC nustatomi privalomieji ir rekomenduojami nurodymai, tarp jų ir dėl koeficientų dydžių. Teismas pažymėjo, kad pagal šias nuostatas nėra nustatyta, jog 0,7-0,5 koeficientai būtų laikomi privalomaisiais dydžiais. Dėl to teismas sprendė, kad jie gali būti pasirinkti nuo 0,5 iki 0,7 - priklausomai nuo konkretaus pirkimo specifikos, t. y. jį galėjo nustatyti pirkėjas savo nuožiūra.
 1. Teismas pažymėjo, kad remiantis preambule, į pirkimo dokumentus turi būti įtraukti kaip privalomi agentūros reikalavimai. Agentūros teigimu, su ja šiame pirkime buvo suderintas koeficiento 0,7 dydžio taikymas. Dėl to teismas sprendė, kad toks suderinimas gali būti vertinamas kaip privalomo 0,7 dydžio koeficiento nustatymas perkančiajai organizacijai.
 1. Teismas nurodė, kad nebuvo teisinio pagrindo taikyti Rekomendacijų 20, 21 punktų, nes jie kaip rekomendaciniai taikytini kitais atvejais, o galėjo būti taikomas Rekomendacijų 25 punktas. Tačiau teismas pažymėjo, kad ši aplinkybė nereiškė, jog kvalifikacinis reikalavimas tiekėjams aktualiu klausimu nustatytas nepagrįstai, kadangi FIDIC nuostata dėl 0,5 koeficiento laikytina rekomendacine. Koeficiento dydis suderintas su Aplinkos projektų valdymo agentūra, kuri atsakinga už šiam objektui skirtų ES lėšų tinkamą naudojimą, todėl šį pritarimą teismą vertino kaip konkretaus reikalavimo pagrįstumo patvirtinimą.
 1. Teismas kitus ieškinio argumentus, kad pirkimo dokumentuose klaidingai nurodomas

  6(apskaičiuojamas) perdirbtino dumblo kiekis, neaišku iš kur bus vežamas perdirbimui dumblas, kaip apskaičiuotas įrenginių našumo reikalingumas ir kt., laikė teisiškai nereikšmingais dėl reikalavimų tiekėjui nustatymo.

 1. Teismas pažymėjo, kad atsakovė, tikrindama tiekėjų kvalifikaciją, privalėjo atsižvelgti į VPĮ 33 straipsnio 1 dalyje nustatytas aplinkybes. Kitus kvalifikacijos reikalavimus perkančioji organizacija pasirenka savo nuožiūra. Perkančioji organizacija, nustatydama Rekomendacijose pateiktus kriterijus, kiekvieno pirkimo atveju turėtų atsižvelgti į pirkimo objekto specifiką, apimtį, įvertinti kiekvieno nustatomo kriterijaus tikslingumą bei nenustatyti visų Rekomendacijose pateiktų kriterijų kiekvieno pirkimo atveju.
 1. Teismas sprendė, kad nėra pagrindo išvadai, kad atsakovė, nustatydama pirkimo sąlygose 2160 tSM/metus dydį, pažeidė VPĮ nuostatas. Reikalavimas tarp kvalifikacinių reikalavimų nurodyti konkretų koeficiento dydį teisės aktų nenustatytas, 0,7 dydžio taikymo pagrįstumas atskleistas kitose pirkimo sąlygose ir bylos įrodymuose.
 1. Teismas, ieškovės teiginius dėl dumblo, kurį bus siekiama įrenginiais perdirbti, kiekio, jo tiekimo regionų, kaip turi būti paskaičiuotas įrenginių našumas, laikė teisiškai nereikšmingais. Teismas nurodė, kad ketinamo perdirbti dumblo kiekis tarp reikalavimų tiekėjams tiesiogiai nenurodytas, bet jis gali būti apskaičiuotas pagal kitas konkurso sąlygas, kurios neginčijamos (konkurso sąlygų III skyriaus 2 skirsnio 2.2 (3 pastr.) 1 ir 2 lentelės), jis nurodomas atsakovės susirašinėjime su APVA, kuri atsakinga už Europos Sąjungos lėšomis finansuojamų aplinkos srities projektų (kokį įgyvendinant organizuotas šis pirkimas) įgyvendinimą Lietuvoje. Sutinkama su atsakovės motyvacija, jog dumblo perdirbimo procesas tai keletos funkcijų – pūdymo, džiovinimo, deginimo visuma. Atsakovė nustatė šiai visumai reikšmingą dumblo apdorojimo įrenginio našumą. Teismo vertinimu, šis kiekis niekaip nediskriminuoja tiekėjų, nevaržo jų konkurencijos, nes jis būtų taikomas visiems potencialiems dalyviams.
 1. Teismas, ieškovės nurodomus duomenis apie panašiuose objektuose Lietuvoje galimai taikytus kitokius koeficientus, laikė teisiškai nereikšmingais, kadangi ieškovė nepateikė savo teiginius patvirtinančių įrodymų, atsakovė pagrindė taikyto dydžio koeficiento reikalingumą objekto specifika, patirties (analogų) nebuvimu.
 1. Teismas sprendė, kad iš ieškovės atsakovei priteistinos 1306,80 Eur bylinėjimosi išlaidos.
 1. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai
 1. Apeliaciniame skunde ieškovė AB „PANEVĖŽIO STATYBOS TRESTAS“ prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2016-12-05 sprendimą ir priimti naują sprendimą - ieškinį tenkinti, priteisti bylinėjimosi išlaidas.
 1. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:
  1. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nurodė, kad konkurso sąlygų III skyriaus 2 skirsnio 2.2 punkto 1 lentelėje nurodytas planuojamas bendras apdorojimo dumblo kiekis (projektiniai dumblo parametrai) yra 8450 kgSM/d (pirminio, perteklinio, atvežtinio ir atvežtinių riebalų suma) ir šis kiekis atitinka 3084,25 tSM/ metus, todėl nepagrįstai minėtą skaičių traktavo kaip įrenginių našumą ir pasisakė, jog atsakovė pagrįstai šį skaičių daugino iš 0.7 koeficiento, taip gaudama 2160 tSM/metus reikalavimą rangovams (tiekėjams). Konkurso sąlygų III skyriaus 2 skirsnio 2.2 punkto 1 lentelėje atsakovė nurodė ne įrenginių našumą, o projektinius dumblo parametrus, nes projektinis dumblo GSĮ našumas yra nurodytas III skyriaus 2 skirsnio 2.2 punkto 2 lentelėje 6-8 punktuose, kur atsakovė nurodė, jog maksimalus apdorojamo dumblo kiekis yra 2160 tSM/metus, kad projektinis ir minimalus apdorojamo dumblo kiekis atitinkamai sudaro 2000 tSM/metus bei 1400 tSM/metus.
  2. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad Rekomendacijose nurodytas 0,7-0,5 koeficientas gali būti pasirinktas nuo 0,5 iki 0,7 - priklausomai nuo konkretaus pirkimo specifikos. 0,5 koeficientas yra numatytas vienintelis parametras, dauginamas iš fizinio parametro, t. y. našumo, o intervalo nuo 0,5 iki 0,7 koeficientas taikomas tik objekto vertei nustatyti ir tik jis gali būti taikomas intervale.
  3. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nurodė, kad 0,7 koeficientas buvo suderintas su Aplinkos projektų valdymo agentūra, todėl atsakovė jį pasirinko teisėtai, kadangi pirmosios instancijos teismas nepasisakė ir nevertino ištraukos iš pirkimo sąlygų, kurią ieškovei pateikė atsakovė, argumentuodama minėto koeficiento derinimą ir kurioje numatyta, jog derintas našumas yra 1850 tSM/metus, o ne 2160 tSM/metus. Aplinkos projektų valdymo agentūra suderinusi 0,7 koeficientą su atsakove, jį taikė visiškai nuo kitų parametrų, kadangi našumas buvo gautas ir suderintas 1850 tSM/metus.
  4. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai ieškovės argumentus, kad pirkimo dokumentuose klaidingai nurodomas (apskaičiuojamas) perdirbtino dumblo kiekis, neaišku iš kur bus vežamas perdirbimui dumblas, kaip apskaičiuotas įrenginių našumo reikalingumas ir kt., laikė teisiškai nereikšmingais. Ginčas yra kilęs, koks dumblo kiekis bus perdirbamas įrenginiais, koks yra įrenginių našumas, taip apskaičiuojant bei nustatant kvalifikacinius reikalavimus konkurso dalyviams.
  5. Pirmosios instancijos teismas turėjo vertinti ir analizuoti ieškovės argumentus, koks yra numatytas perdirbti įrenginiais dumblo kiekis, nuo kokio perdirbamo įrenginių dumblo kiekio turi būti taikomas koeficientas ir tokiu būdu nustatyti tiekėjų kvalifikacinius reikalavimus.
 2. Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovė UAB „Utenos vandenys“ prašo apeliacinį skundą atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime nurodomi šie atsikirtimai:
  1. Teisminio nagrinėjimo metu ieškovė, susipažinusi su Aplinkos projektų valdymo agentūros atsakymu, pakeitė ieškinio pagrindą, jį nepagrįstai išplėsdama kitais papildomais motyvais, nesusijusiais su Aplinkos projektų valdymo agentūros tipinių dokumentų tariamu nesilaikymu, ir kuriuos atsakovei ikiteisminėje stadijoje neteikė, todėl šie nauji (ikiteisminėje ginčo stadijoje nenagrinėti) argumentai neturi būti nagrinėjami ir apeliacinės instancijos teisme vadovaujantis CPK 4233 straipsnio 3 dalies pagrindu.
  2. Atsakovė visiškai teisingai ir pagrįstai ieškovės ginčijamų kvalifikacinių reikalavimų reikšmes nustatė, atsižvelgdama į metinį dumblo kiekį, kurį turi būti pajėgūs tinkamai apdoroti tiekėjo pastatyti įrenginiai.
  3. Nepagrįsti apeliacinio skundo argumentai, kad atsakovė neteisingai apskaičiavo kvalifikacinių reikalavimų reikšmes, imdama ne tą parametrą. Atsakovė, nustatydama kvalifikacinius reikalavimus, atsižvelgė į visą dumblo kiekį, kuris turės būti apdorotas bendrai visame komplekse dumblo apdorojimo įrenginių, t. y. susidarantį Utenos nuotekų valykloje pirminį nuotekų dumblą - 4370 kgSM/d, perteklinį nuotekų dumblą - 2330 kgSM/d, atvežtinius riebalus - 450 kgSM/d bei atvežtinį nuotekų dumblą iš Molėtų bei Anykščių valyklų - 1300 kgSM/m, viso - 8450 kgSM/d arba 3084,25 tSM/metus kaip yra nurodyta pirkimo dokumentų III skyriaus 2 skirsnio 2.2 punkto 1-oje lentelėje.
  4. Apeliantė nepagrindė, kokiu pagrindu atsakovė turėjo kvalifikacinio reikalavimo reikšmę skaičiuoti nuo ieškovės nurodytos sumažintos 2160 tSM/metus reikšmės.
  5. Apeliantė nepagrįstai teigia, kad suderinta kvalifikacinė reikšmė su Aplinkos projektų valdymo agentūra buvo nustatyta 1850 tSM/metus, o ne 2160 tSM/metus.
  6. Viešųjų pirkimų tarnyba savo pateiktoje išvadoje ir Aplinkos projektų valdymo agentūra 2016-10-12 rašte Nr. (29-2-3)-APVA-1131 patvirtino, kad Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2003-10-20 įsakymu Nr. 1S-100 patvirtintos „Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinės rekomendacijos“ nenustato konkretaus reikalavimo dėl įvykdytos sutarties apimties darbų viešuosiuose pirkimuose.
 3. Lietuvos apeliaciniame teisme 2017-02-02 gautas atsakovės UAB „Utenos vandenys“ prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

7Teisėjų kolegija

konstatuoja:

 1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados
 1. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Šioje byloje Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija nei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, nei pagrindo peržengti apeliacinio skundo ribas nenustatė, todėl byla nagrinėjama neperžengiant apeliacinio skundo ribų.

8Dėl faktinių bylos aplinkybių

 1. Bylos duomenys patvirtina, kad UAB „Utenos vandenys“ paskelbė atvirą konkursą „Utenos dumblo apdorojimo įrenginių statyba darbų pirkimas“, jo dokumentus. Konkurso sąlygų I skyriaus 1 skirsnio 5.1.3 punkte nustatyti reikalavimai tiekėjui (dalyviui): „Pavienis dalyvis/jungtinės veiklos dalyvio bent vienas partneris per 5 metus (jei įmonė veikia trumpiau nei 5 metai, tai nuo jos registravimo pradžios) iki pasiūlymų pateikimo dienos savo jėgomis privalo būti atlikęs bent vieną buitinių nuotekų dumblo pilno komplekso (pūdymo, džiovinimo, deginimo) įrenginių projektavimo ir statybos ar rekonstrukcijos darbų sutartį, kuri atitinka nurodytas sąlygas: a) sėkmingai suprojektuoti ir pastatyti / rekonstruoti / sumontuoti buitinių nuotekų dumblo pūdymo, džiovinimo, deginimo įrenginiai, kurių našumas pagal apdorojamo dumblo kiekį ne mažesnis kaip 2160 tSM/metus; b) sėkmingai suprojektuoti ir pastatyti/rekonstruoti/sumontuoti buitinių nuotekų dumblo pūdymo, džiovinimo, deginimo įrenginiai, kurių darbų vertė privalo būti ne mažesnė kaip 8,7 mln. Eur be PVM arba Pavienis dalyvis/ jungtinės veiklos dalyvis (visi jungtinės veiklos partneriai bendrai) per 5 metus (jei įmonė veikia trumpiau nei 5 metai, tai nuo jos registravimo pradžios) iki pasiūlymų pateikimo dienos privalo būti atlikęs bent dvi atskiras buitinių nuotekų dumblo pūdymo su džiovinimu ir džiovinimo su deginimu įrenginių projektavimo ir statybos ar rekonstrukcijos darbų sutartis, arba bent tris atskiras buitinių nuotekų dumblo pūdymo, džiovinimo, džiovinto dumblo deginimo įrenginių projektavimo ir statybos ar rekonstrukcijos darbų sutartis, kurios atitinka nurodytas sąlygas: a) sėkmingai suprojektuoti ir pastatyti / rekonstruoti / sumontuoti buitinių nuotekų dumblo pūdymo, džiovinimo, džiovinto dumblo deginimo įrenginiai, kuriu našumas pagal apdorojamo dumblo kiekį ne mažesnis kaip 2160 tSM/metus; b) sėkmingai suprojektuoti ir pastatyti/rekonstruoti/sumontuoti buitinių nuotekų dumblo pūdymo, džiovinimo, džiovinto dumblo deginimo įrenginiai, kurių bendra darbų vertė privalo būti ne mažesnė kaip 8,7 mln. Eur be PVM“. Konkurso sąlygų I skyriaus 1 skirsnio 5.1.16 punkto 2) ir 4) papunkčių c) dalyse nustatyti analogiški tiekėjų vadovaujančių darbuotojų patirčiai reikalavimai, nustatytiems Konkurso sąlygų I skyriaus 1 skirsnio 5.1.3 punkto a) papunkčiuose.
 1. Ieškovė su 2016-09-22 pretenzija Nr. 15-1722 kreipėsi į perkančiąją organizaciją dėl konkurso sąlygų pakeitimo, kuri 2016-09-23 raštu Nr. SD-778 minėtą pretenziją atmetė. Atsakovė nurodė, kad 0,7 koeficientą taikė pagal Rekomendacijų 20.1 punkto nuostatas, ketinamo perdirbti dumblo kiekis yra 8450 kgSM/d arba 3084,25 tSM/metus.

9Dėl konkurso sąlygų ieškovės atitikimo minimaliems kvalifikacijos reikalavimams

 1. Pirkimo dokumentų sąvoką apibrėžia Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 21 dalis, kurioje nurodyta, kad pirkimo dokumentai – perkančiosios organizacijos raštu pateikiami tiekėjams dokumentai ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys, apibūdinantys perkamą objektą ir pirkimo sąlygas: skelbimas, kvietimas, techninė specifikacija, aprašomieji dokumentai, pirkimo sutarties projektas, kiti dokumentai ir dokumentų paaiškinimai (patikslinimai). VPĮ 24 straipsnyje yra išvardinti pirkimo dokumentai ir jų formai bei turiniui keliami reikalavimai. VPĮ 24 straipsnio 2 dalies 6, 7 punktuose nustatyta, kad privalomoji viešojo pirkimo dokumentų informacija turi apimti bendruosius (prekių, paslaugų ar darbų pavadinimas, kiekis, terminai) ir specialiuosius reikalavimus viešojo pirkimo objektui (techninė specifikacija). VPĮ 24 straipsnio 9 dalyje nustatyta, kad perkančioji organizacija pirkimo dokumentus rengia vadovaudamasi VPĮ nuostatomis, ir kad pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o perkančioji organizacija nupirkti tai, ko reikia. VPĮ 25 straipsnyje yra išvardinti reikalavimai, taikomi techninės specifikacijos turiniui ir formai. Vienas iš pagrindinių reikalavimų, nurodytų VPĮ 25 straipsnio 2 dalyje, kad techninė specifikacija turi užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų.
 1. VPĮ 32 straipsnio 1 dalis nustato, kad perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, todėl ji turi teisę skelbime apie pirkimą ar kituose pirkimo dokumentuose nustatyti minimalius kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos (teisės verstis atitinkama veikla, finansinio, ekonominio ir techninio pajėgumo) reikalavimus ir pareikalauti, kad kandidatai ar dalyviai pateiktų pirkimo dokumentuose nurodytą informaciją ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus. Šio straipsnio 2 dalis nustato draudimą minimaliais kvalifikaciniais reikalavimais dirbtinai riboti konkurenciją. Perkančiajai organizacijai suteikta teisė nustatyti ir apibrėžti pirkimo objektą apibūdinančius reikalavimus, kurie perkančiosios organizacijos nuomone yra būtini siekiant užtikrinti sėkmingą pirkimo sutarties įvykdymą. Tuo pačiu jai paliekama teisė nuspręsti, kokius reikalavimus nustatyti pirkimo dokumentuose (VPĮ 24 straipsnis), tačiau tai ji turi daryti nepažeisdama VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje nustatytų lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų (Lietuvos apeliacinio teismo 2017-01-16 nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-394-241/2017).
 1. Kasacinio teismo ne kartą buvo konstatuota, kad paskelbto viešojo pirkimo dokumentai negali būti aiškinami ar tikslinami taip, jog keistųsi pagrindinių pirkimo sąlygų esmė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-07-31 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-323/2009). Kai perkančioji organizacija apibrėžia pirkimo sąlygų turinį (jam suteikia tikslią reikšmę), ji negali vėliau keisti pirkimo dokumentų turinio ar jų aiškinti taip, kad būtų iš esmės pakeistos pirkimo sąlygos, nes tokiu atveju būtų pažeisti skaidrumo ir tiekėjų teisėtų lūkesčių principai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-11-24 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-436/2011).
 1. Apeliantė, nesutikdama su skundžiamu sprendimu, apeliaciniame skunde teigia, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nurodė, kad konkurso sąlygų III skyriaus 2 skirsnio 2.2 punkto 1 lentelėje nurodytas planuojamas bendras apdorojimo dumblo kiekis (projektiniai dumblo parametrai) yra 8450 kgSM/d (pirminio, perteklinio, atvežtinio ir atvežtinių riebalų suma) ir šis kiekis atitinka 3084,25 tSM/metus, todėl nepagrįstai minėtą skaičių traktavo kaip įrenginių našumą ir pasisakė, jog atsakovė pagrįstai šį skaičių daugino iš 0,7 koeficiento, taip gaudama 2160 tSM/metus reikalavimą rangovams (tiekėjams). Apeliantės teigimu, konkurso sąlygų III skyriaus 2 skirsnio 2.2 punkto 1 lentelėje atsakovė nurodė ne įrenginių našumą, o projektinius dumblo parametrus, nes projektinis dumblo GSĮ našumas yra nurodytas III skyriaus 2 skirsnio 2.2 punkto 2 lentelėje 6-8 punktuose, kur atsakovė nurodė, jog maksimalus apdorojamo dumblo kiekis yra 2160 tSM/metus, kad projektinis ir minimalus apdorojamo dumblo kiekis atitinkamai sudaro 2000 tSM/metus bei 1400 tSM/metus. Teisėjų kolegija laiko šiuos apeliantės argumentus nepagrįstais.
 1. Bylos duomenys patvirtina, kad perkančioji organizacija (atsakovė) konkurso sąlygų III skyriaus 2 skirsnio 2.2 punkte (3 pastraipa) nurodė, kad tiekėjas, rengdamas savo pasiūlymą nuotekų dumblo apdorojimo įrenginiams, kurie turi būti eksploatuojami 8760 valandas per metus, turi naudoti minėto punkto 1 lentelėje pateikiamus projektinius parametrus, pagal kuriuos planuojamas bendras apdorojamo dumblo kiekis – 8450kgSM/d (arba 3084,25 tSM/metus), t.y. kartu sudėjus pirminį nuotekų dumblą (4370 kgSM/d), perteklinį nuotekų dumblą (2330 kgSM/d), atvežtinį nuotekų dumblą (1300 kgSM/d) ir atvežtinius riebalus (450 kgSM/d).
 1. Byloje nustatyta, kad atsakovė siekė įsigyti visą kompleksą dumblo apdorojimo įrenginių, kurie skirti apdoroti konkurso sąlygų III skyriaus 2 skirsnio 2.2 punkte 1 lentelėje nurodytą dumblo kiekį 8450 kgSM/d (arba 3084,25 tSM/metus), jį pūdant, džiovinant, deginant. Tokį metinį apdorojamo dumblo kiekį (3084 tSM/metus) atsakovė taip pat nurodė pirkimo objekto sąnaudoms ir eksploataciniams kaštams nustatyti pirkimo dokumentuose - konkurso sąlygų I skyriaus 2 skirsnio 3.7 punkto 1 lentelėje. Dėl to teisėjų kolegija sprendžia, kad atsakovė pagrįstai apeliantės ginčijamų kvalifikacinių reikalavimų reikšmes nustatė, atsižvelgdama į metinį dumblo kiekį, kurį turi būti pajėgūs tinkamai apdoroti tiekėjo pastatyti įrenginiai.
 1. Bylos duomenys patvirtina, kad apdorotino dumblo kiekis yra tiesiogiai susijęs su įrenginių našumo sąvoka, kadangi konkurso III skyriaus 2 skirsnio 2.1 punkte nurodyta, kad Utenos nuotekų dumblo apdorojimo įrenginiai turi būti tokio našumo, kad galėtų apdoroti per metus susidarantį dumblo kiekį, dėl to pagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada, kad įrenginių našumą apibūdina 3084,25 tSM/metus apdorotinas dumblo kiekis. Teisėjų kolegijos vertinimu, konkurso sąlygų III skyriaus 2 skirsnio 2.2 punkte atsakovė nustatė, kad parametro skaitinė reikšmė yra 3084,25 tSM/metus.
 1. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad apeliantė neįrodė, kokiu pagrindu perkančioji organizacija turėjo kvalifikacinio reikalavimo reikšmę skaičiuoti nuo apeliantės pateiktos 2160 tSM/metus reikšmės. Konkurso sąlygų III skyriaus 2 skirsnio 2.2 punkto lentelės patvirtina, kad 1 lentelėje nurodytas planuojamas bendras apdorojimo dumblo kiekis – 8450 kgSM/d (arba 3084,25 tSM/metus), 2 lentelėje nurodyti dumblo GSĮ (galutiniai sutvarkymo įrenginiai) parametrai. Bylos duomenys patvirtina, kad 2 lentelėje pateiktas maksimalus apdorojamo dumblo kiekis - 2160 tSM/metus yra skirtas tik dumblo galutiniams sutvarkymo įrenginiams (GSĮ), tai yra tik vienam iš viso dumblo apdorojimo proceso etapų. Tuo tarpu, byloje nustatyta, kad atsakovė siekia įsigyti visą pirkimo objektą, o ne tik GSĮ, t. y. pilną kompleksą dumblo apdorojimo įrenginių, kurie skirti apdoroti 1 lentelėje nurodytą dumblo kiekį 8450 kgSM/d (arba 3084,25 tSM/metus), jį pūdant, džiovinant, deginant.
 1. Nutarties 41 - 44 punktuose nurodytos aplinkybės paneigia apeliacinio skundo argumentus, kad byloje neteisingai nustatytas ginčo pirkimu siekiamų įsigyti įrenginių apdorojamo dumblo kiekis, įrenginių našumas.
 1. Teisėjų kolegija laiko nepagrįstais apeliantės argumentus, kad Aplinkos projektų valdymo agentūra suderinusi 0,7 koeficientą su atsakove, jį taikė visiškai nuo kitų parametrų, kadangi našumas buvo gautas ir suderintas 1850 tSM/metus. Priešingai nei teigia apeliantė, bylos duomenys patvirtina, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, kad su Aplinkos projektų valdymo agentūra 0,7 koeficientas buvo suderintas tinkamai. Aplinkos projektų valdymo agentūra 2016-10-12 rašte Nr. (29-2-3)-APVA-1131 konstatavo, kad konkurso sąlygose nustatyti kvalifikaciniai reikalavimai yra pagrįsti ir nėra per aukšti, rekomenduoja ginčijamame pirkime taikyti 0,7 koeficientą kvalifikaciniams reikalavimams, atsižvelgdama į planuojamo statyti objekto dydį ir sudėtingumą.
 1. Bylos duomenys patvirtina, kad tiek Viešųjų pirkimų tarnyba savo pateiktoje išvadoje, tiek Aplinkos projektų valdymo agentūra 2016-10-12 rašte Nr. (29-2-3)-APVA-1131 patvirtino, kad Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2003-10-20 įsakymu Nr. 1S-100 patvirtintos „Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinės rekomendacijos“ nenustato konkretaus reikalavimo dėl įvykdytos sutarties apimties darbų viešuosiuose pirkimuose. Toks rekomenduojamas reikalavimas nustatytas prekių ir paslaugų pirkimams Rekomendacijų 20.1 punkte ir Rekomendacijų nuostatos nėra imperatyvios, todėl jose nurodyti kriterijai, jų reikšmės perkančiosioms organizacijoms nėra privalomos, ir atsižvelgiant į pirkimo objektą galėtų būti koreguojamos, o pirkimo dokumentuose galėtų būti nustatomas 0,7 koeficientas darbų pirkimuose.
 1. Kaip minėta, Aplinkos projektų valdymo agentūra 2016-10-12 rašte Nr. (29-2-3)-APVA-1131 konstatavo, kad konkurso sąlygose nustatyti kvalifikaciniai reikalavimai yra pagrįsti ir nėra per aukšti, rekomenduoja ginčijamame pirkime taikyti 0,7 koeficientą kvalifikaciniams reikalavimams, atsižvelgdama į planuojamo statyti objekto dydį ir sudėtingumą. Pažymėtina, kad Aplinkos projektų valdymo agentūra pagal VPĮ 211 straipsnio 1 dalį turi tokią pat kompetenciją kontroliuoti viešųjų pirkimų vykdymą, kaip Viešųjų pirkimų tarnyba ir šios institucijos išvada yra reikšminga civilinėje byloje, atitinka patikimo ir įtikinimo įrodymo kriterijus.
 1. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į aukščiau išdėstytą konstatuoja, kad pagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada, jog atsakovė, nustatydama pirkimo sąlygose 2160 tSM/metus dydį (kvalifikacinį reikalavimą tiekėjams), VPĮ nuostatų nepažeidė, reikalavimas tarp kvalifikacinių reikalavimų nurodyti konkretų koeficiento dydį teisės aktų nenustatytas, 0,7 dydžio taikymo pagrįstumas atskleistas kitose pirkimo sąlygose ir bylos įrodymuose.

10Dėl kitų apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentų

 1. Teisėjų kolegija pažymi, kad kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010; 2011 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-52/2011). Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad kiti apeliacinio skundo bei atsiliepimo į jį argumentai teisiškai nėra reikšmingi teisingam bylos išnagrinėjimui, pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui.

11Dėl apeliacinio skundo ir pirmosios instancijos teismo sprendimo

 1. Vadovaudamasi prieš tai nurodytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija pagal bylos duomenis konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas nagrinėjamoje byloje pagal ieškovės AB „PANEVĖŽIO STATYBOS TRESTAS“ ieškinį atsakovei UAB „Utenos vandenys“ dėl konkurso sąlygos pakeitimo, priešingai nei teigia apeliantė, tinkamai ir teisingai įvertino byloje pateiktus įrodymus, nepažeidė įrodymų vertinimą reglamentuojančių proceso taisyklių ir tinkamai jas taikė, išaiškino ir teisingai nustatė bylos aplinkybes, atskleidė bylos esmę, teisingai aiškino ir taikė teisės normas ir priėmė teisėtą, pagrįstą sprendimą dėl ginčo esmės (CPK 263 straipsnio 1 dalis, 329 straipsnio 1 dalis, 330 straipsnis).
 2. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliacinis skundas atmestinas kaip nepagrįstas, Panevėžio apygardos teismo 2016-12-05 sprendimas paliktinas nepakeistu.

12Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo apeliacinės instancijos teisme

 1. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93, 302 str.).
 2. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į priimamą procesinį sprendimą, sprendžia, kad bylinėjimosi išlaidų atlyginimas apeliacinės instancijos teisme apeliantei AB „PANEVĖŽIO STATYBOS TRESTAS“ nepriteistinas (CPK 93, 98 str.).
 3. Bylos duomenys patvirtina, kad atsakovė UAB „Utenos vandenys“ pateikė prašymą dėl 508,20 Eur bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme priteisimo. Kartu su prašymu pateikti įrodymai patvirtina patirtų bylinėjimosi išlaidų dydį, todėl atsakovės UAB „Utenos vandenys“ prašymas tenkintinas, iš ieškovės AB „PANEVĖŽIO STATYBOS TRESTAS“ priteistina atsakovei UAB „Utenos vandenys“ 508,20 Eur bylinėjimosi išlaidų (CPK 93 str., 98 str.).
Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

13Panevėžio apygardos teismo 2016-12-05 sprendimą palikti nepakeistą.

14Priteisti iš ieškovės AB „PANEVĖŽIO STATYBOS TRESTAS“, j. a. k. 147732969, atsakovei UAB „Utenos vandenys“, j. a. k. 183633981, penkis šimtus aštuonis eurus ir dvidešimt euro centų (508,20 Eur) bylinėjimosi išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai