Byla e2-3863-595/2017
Dėl nuostolių atlyginimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Vita Valeckaitė, sekretoriaujant Linai Pečiūrienei, dalyvaujant ieškovui D. Š., jo atstovui advokato padėjėjui Š. V., atsakovės M. R. (buvusi pavardė B) atstovui advokato padėjėjui E. K., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo D. Š. ieškinį atsakovams M. R. (buvusi pavardė B) bei A. B. dėl nuostolių atlyginimo,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydamas priteisti solidariai iš atsakovų jo naudai 4176,46 EUR skolos, 5 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, priteisti bylinėjimosi išlaidas (1t., b.l. 97-98).

3Ieškinyje nurodoma, kad ieškovas 2013 m. liepos 30 d. įvykusiose varžytynėse įsigijo atsakovams bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklausantį butą, esantį ( - ). Tapęs buto savininku negalėjo juo naudotis iki 2015 m. rugsėjo 16 d., nes juo toliau naudojosi atsakovai. Ieškovas, kaip naujasis buto savininkas, laikotarpiu nuo 2013 m. liepos 31 d. iki 2015 m. rugpjūčio 31 d. yra apmokėjęs visas buto išlaikymo išlaidas. Nuodo, kad per įvardintą laikotarpį yra sumokėjęs 2202,28 Eur buto išlaikymo išlaidų, kurias prašo priteisti iš atsakovų. Be to, nurodoma, kad butas iki atsakovų iškeldinimo buvo pablogintas. 2012 m. rugsėjo 26 d. ekspertizės akte dėl buto rinkos vertės nustatymo matyti, kad jis buvo tvarkingas, tačiau, išsikėlus atsakovams, jis rado suskilusį lango stiklą, kurio keitimas kainuos 1612,29 Eur. Taip pat rado išmontuotas įleidžiamų grindinių konvektorinių (radiatorių) groteles, kurių vertė - 361,89 Eur. Nurodytas pinigų sumas prašo priteisti iš atsakovų.

4Atsakovė M. R. pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad su ieškiniu sutinka iš dalies (e.b. 1 t., b.l. 116-118). Atsiliepime nurodoma, kad ieškovas pagrįstai reikalauja priteisti jo patirtas buto išlaikymo išlaidas už laikotarpį nuo 2013 m. liepos 31 d. iki 2015 m. rugpjūčio 31 d, tačiau sutinka kompensuoti pusę ieškovo patirtų išlaidų dėl buto išlaikymo sumos - 1101,14 Eur. Nesutinku, kad buto išlaikymo prievolę teismas pripažintų solidaria, nes su atsakovu A. B. kartu negyvena ir neveda bendro ūkio nuo 2008 m. gegužės mėnesio. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. sausio 27 d. sprendimu jų santuoką nutraukė. Atsakovas A. B. laikotarpyje nuo 2013 m. liepos 31 d. iki 2015 m. rugpjūčio 31 d. netinkamai vykdė pareigą išlaikyti jų nepilnametį sūnų, kuris aptariamu laikotarpiu gyveno su ja ieškovo įsigytame bute. Su ieškinio reikalavimu dėl nuostolių atlyginimo už buto pabloginimą iš esmės nesutinka. Nurodo, kad lango skilimas įvyko iki varžytynių, netgi iki 2012 m. rugsėjo 26 d. ekspertizės akto dėl buto rinkos vertės nustatymo surašymo. Nurodo, kad langas skilo dėl žemos temperatūros poveikio žiemos metu, praėjus neilgam laikotarpiui nuo momento, kuomet jie apsigyveno ieškovo iš varžytynių įsigytame bute. Analogiški langai yra susikilę ir kituose tame name esančiuose butuose. Nesutinku, kad ji pablogino butą dėl įleidžiamų grindinių konvektorinių (radiatorių) grotelių, nes ieškovo įsigytame bute esantys (likę) radiatoriai yra geresnės kokybės, negu jie buvo jiems įsigijus butą. Jie buvo įmontavę geresnės kokybės radiatorius, kurie liko ieškovui, nors galėjo sumontuoti atgal buvusius radiatorius, kurių kokybinės techninės charakteristikos yra žymiai prastesnės už likusiųjų, kurie atlieka savo funkciją ir galimi naudoti.

5Teismo posėdžio metu ieškovas bei jo atstovas ieškinį palaikė jame išdėstytais motyvais. Ieškovas nurodė, kad iki varžytinių jis buto neapžiūrėjo, kadangi atsakovai neįsileisdavo į butą. Jis butą įvertino tik pagal ekspertizės akte pateiktas nuotraukas. Matėsi, kad butas yra geros kokybės. Atvykęs po buto perdavimo jį rado nuniokotą - išdraskytos elektros rozetės, nuimti kolektoriai, suskilęs lango stiklas. Patvirtino, kad varžytinėse dalyvavo ne pirmą kartą. Jis jau yra įgijęs butą iš varžytinių. Nurodė, kad grotelės atlieka ne tik apdailos, bet ir apsauginę funkciją.

6Atsakovės M. R. atsovas teismo posėdžio metu su ieškiniu sutiko iš dalies, atsiliepime į ieškinį nurodytais argumentais. Nesutiko su reikalavimu dėl nuostolių atlyginimo už buto pabloginimą. Grotelės yra apdailos dalis, kurios funkcinės paskirties neatlieka, visus daikus, kurie priklausė atsakovei ji pasiėmė.

7Vadovaujantis CPK 246 str. nuostatomis byla nagrinėjama

8nedalyvaujant atsakovuui A. B., kuriam apie bylos nagrinėjimą pranešta tinkamai.

9Ieškinys tenkintinas iš dalies.

10Byloje kilo ginčas dėl civilinės atsakomybės taikymo už trukdymą naudotis nuosavybės teise priklausančiu turtu bei žalos, pabloginus turto padėtį iki atsakovų iškeldinimo, atlyginimo.

11Iš pateiktų į bylą rašytinių įrodymų, šalių paaiškinimų teisme nustatyta, kad ieškovas D. Š. 2013 m. liepos 31 d. įsigijo parduodamą varžytinėse atsakovams A. B. ir M. B. bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe priklausiusį nekilnojamąjį turtą - butą, esantį ( - ), 69,15 kv. m. ploto, buto unikalus numeris ( - ) ir 1347/170000 dalį žemės sklypo, kurio unikalus numeris ( - ) už 311 759 Lt sumą (e.b. 1t., b.l.7, 10-11).

12Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. rugsėjo 15 d. sprendimu nusprendė iškeldinti atsakovus A. B. ir M. B. iš ieškovui D. Š. nuosavybės teise priklausančio 69,15 kv. metrų ploto buto, esančio ( - ), su visu atsakovams priklausančiu turtu. Įpareigoti atsakovus A. B. ir M. B. atstatyti (atkurti) sieną, skiriančią ieškovui D. Š. nuosavybės teise priklausantį butą, esantį ( - ) (buto unikalus numeris ( - )), nuo gretimo atsakovams nuosavybės teise priklausančio buto, esančio ( - ). Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimas įsiteisėjo 2015 m. balandžio 22 d. Vilniaus apygardos teismui išnagrinėjus bylą apeliacine tvarka.

132015-09-16 antstolio M. D. iškeldinimo protokolu Nr. 0028/15/01741 ginčo butas buvo perduotas ieškovui, priverstinai įvykdžius teismo sprendimą dėl atsakovų iškeldinimo (e.b. 1 t. b.l. 8-9).

14Iš atsakovės atstovo paaiškinimų teismo posėdžio metu ir Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų bazės nustatyta, kad atsakovų santuoka buvo nutraukta 2017 m. sausio 27 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimu sutuoktinių bendru sutikimu.

15Bylos medžiaga patvirtina, kad atsakovai laikotarpiu nuo 2013-07-31 iki 2015-09-16 neteisėtai naudojosi atsakovo butu bei nemokėjo mokesčių už butui teiktas šildymo bei komunalines paslaugas. Ginčo dėl šių aplinkybių byloje nėra. Atsakovė pripažįsta, kad, naudodamasi ieškovui priklausančiu butu, komunalinių mokesčių bei mokesčių už šildymą ir karštą vandenį nemokėjo.

16Iš rašytinės bylos medžiagos nustatyta, kad ieškovas per laikotarpį nuo 2013-07-31 iki 2015-08-31 sumokėjo 860,42 Eur mokesčių UAB „Vilniaus energijai“ bei laikotarpiu nuo 2013-07-31 iki 2015-08-31sumokėjo UAB „Corpus A“ 1341,86 Eur už namo bendrojo naudojimo objektų priežiūrą (e.b. 1 t. b.l. 12-84).

17Atsakovė pripažino ieškinį dalyje dėl buto išlaikymo išlaidų priteisimo. Tarp šalių iškilęs ginčas tik dėl atsakomybės formos. Ieškovas prašo solidariai priteisti iš atsakovų buto išlaikymo išlaidas. Atsakovė nesutikdama su pareikštu reikalavimu, kad prievolė yra solidari, prašo taikyti dalinę atsakomybę ir iš jos bei atsakovo A. B. lygiomis dalimis priteisti buto išlaikymo išlaidas. Šį reikalavimą argumentuoja aplinkybe, kad ji su atsakovu A. B. negyvena kartu ir bendro ūkio neveda nuo 2008 metų gegužės mėnesio, jų santuoka yra nutraukta, atsakovas A. B. laikotarpiu nuo 2013-07-31 iki 2015-08-31 netinkamai vykdė pareigą išlaikyti jų nepilnametį sūnų.

18CK 6.6 str. 1 d. nustato, kad solidarioji skolininkų prievolė nepreziumuojama, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis. Ji atsiranda tik įstatymų ar šalių susitarimu nustatytais atvejais, taip pat kai prievolės dalykas yra nedalus. Minėto straipsnio 3 dalis nustato, kad solidarioji skolininkų pareiga preziumuojama, jeigu prievolė susijusi su paslaugų teikimu, jungtine veikla arba kelių asmenų veiksmais padarytos žalos atlyginimu.

19CK 3.109 str. 1 d. pateiktas sąrašas prievolių, kurios laikomos bendromis sutuoktinių prievolėmis. Minėto staipsnio 3 punkte nustatyta, kad bendromis prievolėmis laikomos prievolės susijusios su šeimos namų ūkio išlaikymu.

20Nustatyta, kad atsakovų santuoka nutraukta 2017-01-27 Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimu. Sprendimas įsiteisėjo 2017-02-28.

21Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, kad atsakovai faktiškai neteisėtai naudojosi ieškovui nuosavbybės teise priklausančiu butu, nemokėdami jo išlaikymo išlaidų, ieškovui dėl atsakovų kaltės negalint naudotis jam priklausančiu butu, bet turint įstatyme nustatytą pareigą nuosavybės teise priklausantį daiktą išlaikyti ir ją vykdant, reikalavimas tenkintinas ir iš atsakovų solidariai priteistina 2203,58 Eur buto išlaikymo išlaidų. Atsakovės nurodytos aplinkybės nesudaro pagrindo jų prievolę ieškovo atžvilgiu pripažinti daline.

22Dėl žalos, patirtos pabloginus buto padėtį iki atsakovų iškeldinimo, atlyginimo.

23Ieškiniu reikalaujama priteisti iš atsakovų 1612,29 Eur už suskilusio stiklo keitimą bei 361,89 Eur už įleidžiamų grindinių konvektorių (radiatorių) groteles.

24Ieškovas nurodo, kad 2012-09-26 ekspertizės akte pateiktose nuotraukose ir išvadose nurodoma, jog butas įrengtas, tvarkingas, tačiau panaikinta siena, skirianti nuo gretimo buto, nėra sanitarinių mazgų, todėl negali funkcionuoti, kaip atskiras butas. Jokių kitų defektų užfiksuota nebuvo. Nurodo, kad iš ekspertizės akte pateiktų nuotraukų matyti, jog buto įrengimas yra kokybiškas ir be trūkumų, butas neturi kitų defektų. Nurodo, kad 2015-09-16 vykdant atsakovų iškeldinimą antstolio M. D. iškeldinimo protokole nurodyta, kad buto būklė užfiksuota nuotraukose, o iš nuotraukų, matyti, kad yra suskilęs lango stiklas, išmontuotos įleidžiamų grindinių konvektorių grtotelės (e.b. 1t, b.l. 8, 2t., b.l. 44-45). Ieškovas remiasi ir turto vertintojos J. Ž. paaiškinimu, kad įprastai, jei būna pastebėti tokie trūkumai kaip lango įdūžimas, tokia informacija pažymima ekspertizės akte (e.b. 2 t. b.l. 52). Padarytą žalą grindžia į bylą pateiktu UAB “Megrame” pasiūlymu dėl stiklo pakeitimo, pagal kurį stiklo pakeitimas kainuotų 1612,29 Eur (e.b. 1 t b.l. 86) bei UAB “Celsis” pardavimo pasiūlymu konvektoriaus grotelių už 361,89 Eur (e.b. 1 t. b.l. 87).

25Atsakovė nesutikdama su minėtu reikalavimu, nurodo, kad lango stiklas skilo iki 2013 metų liepos 30 d., netgi iki ekseprtizės, dėl turto vertės nustatymo, atlikimo. Remiasi aplinkybe, kad analogiški langai yra suskilę ir kituose tame name esančiuose butuose (e.b. 2t. b.l. 61, 65).

26CK 6.245 str. 1 d. civilinę atsakomybę apibrėžia kaip turtinę prievolę, kurios viena šalis turi teisę reikalauti atlyginti nuostolius (žalą) ar sumokėti netesybas (baudą, delspinigius), o kita šalis privalo atlyginti padarytus nuostolius (žalą) ar sumokėti netesybas. CK 6.263 str. 1 d. nustatyta, kad kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos. CK 6.246-6.249 str. yra numatytos sąlygos civilinei atsakomybei atsirasti. Būtinos civilinės atsakomybės sąlygos yra neteisėti veiksmai, žala, priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų bei atsiradusios žalos, taip pat kaltė. Žalą padariusio asmens kaltė civilinėje teisėje preziumuojama (CK 6.248 str.1 d.), tačiau kitas civilinės atsakomybės sąlygas privalo įrodyti žalos atlyginimo reikalaujantis asmuo, t.y. ieškovas.

27Pagal CK 6.249 str. 1 dalį, žala yra asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), o taip pat negautos pajamos (netiesioginiai nuostoliai), kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų neteisėtų veiksmų.

28Ginčo atveju aktualu yra tai, kad ieškovas butą įgijo varžytinių metu.

29CPK 700 str. nustato, kad turto pardavimas iš viešųjų varžytinių yra speciali procesinė turto realizavimo forma. Tai priverstinis turto perleidimas kito asmens nuosavybėn specialia teisės aktų nustatyta tvarka, siekiant gauti lėšas atsiskaityti su turto savininko kreditoriais.

30Ieškovas aplinkybę, kad įgyto iš varžytinių buto būklė iki perdavimo jam momento buvo be defektų grindžia 2012-09-26 ekspertizės aktu, kurį surašė UAB “OBER- HAUS” nekilnojamas turtas (e.b. 2 t. b.l. 3-43).

31CK 6.333 str. 8 d. nustatyta, jog parduodant daiktus teismo sprendimams vykdyti nustatyta tvarka, pardavėjas neprivalo garantuoti jų kokybės, o pirkėjas negali remtis tuo, kad pardavėjas pardavė netinkamos kokybės daiktą, tačiau yra išimtis - išskyrus atvejus, kai apie parduodamo daikto trūkumus pardavėjas žinojo.

32CK 6.419 str. 3 d. nustato, kad varžytinių, kaip priverstinio aukciono, ypatumus nustato Civilinio proceso kodeksas.

33CPK 708 str. nustato, kad iki varžytinių pabaigos antstolio nustatyta tvarka visi pageidaujantys asmenys gali apžiūrėti parduodamą iš varžytinių turtą. Iš ieškovo paaiškinimų teismo posėdžio metu nustatyta, kad jis šia įstatymo nustatyta teise iki varžytinių nepasinaudojo ir perkamo iš varžytinių buto neapžiūrėjo bei jo būklės neįvertino, nors kaip nurodė ieškovas jis turėjo turto įsigijimo iš varžytinių patirties. Vertinant į bylą pateiktą Ekspertizės aktą dėl parduodamo iš varžytinių turto vertės nustatymo, pažymėtina, kad turto vertė buvo nustatyta taikant lyginamąjį metodą. Kaip ekspertizės akto priedas yra pateikiamos objekto nuotraukos, iš kurių tik 7 su buto fragmentais. Teismo posėdžio metu ieškovas pripažino, kad ekspertizės akte iš viso nėra užfiksuotas langas, kuriame ieškovas po buto priėmimo nustatė defektą dėl jo įskilimo.

34Atsakovės į bylą pateiktos nuotraukos, patvirtina, kad ir kito tame pačiame name esančio buto lango stiklas yra suskilęs.

35Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 straipsnis) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 straipsnis). Tuo tarpu teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle. Išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (CPK 185 straipsnio 1 dalis; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gegužės 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-206/2010; 2010 m. balandžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2010; 2009 m. lapkričio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-526/2009; 2009 m. spalio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-381/2009; 2009 m. vasario2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-23/2009; kt.).

36Teismo vertinimu, byloje nėra neginčijamų įrodymų, kad ieškovo varžytinių metu įgyto buto stiklas buvo suskaldytas laikotarpiu, kai ieškovas jau buvo buto savininkas ir tai buvo padaryta atsakovų neteisėtais veiksmais. Atsakovės pateiktos nuotraukos, patvirtina, kad ir kito tame pačiame name esančio buto stiklas yra suskilęs. Atsižvelgiant į tai nėra jokio pagrindo patenkinti šio ieškinio reikalavimo.

37CK 4.97 str. 4 d. nustato, kad neteisėtas sąžiningas valdytojas turi teisę pasilikti savo padarytas dalis, kuriomis buvo pagerintas daiktas, jeigu jos gali būti atskirtos nesužalojant daikto. Teismo vertinimu atsakovai išsikeldami iš būsto galėjo pasiimti visus jiems priklausančius daiktus bei apdailos detales. Aplinkybė, kad atsakovai pasiėmė groteles konvektoriui nesudaro pagrindo daryti išvadą, kad jie sužalojo butą, kadangi šildymo sistema gali pilnai funkcionuoti ir nesant konvektorių grotelių, bei nėra jokio pagrindo teigti, kad dėl to sumažėjo iš varžytinių parduoto buto vertė, ar jo galėjimas funkcionuoti pagal paskirtį. CK 6.333 str. 6 d. nustato, kad daiktai neatitinka kokybės reikalavimų, jeigu jie neturi tų savybių, kurių pirkėjas galėjo protingai tikėtis, t.y. kurios yra būtinos daiktui, kad jį būtų galima naudoti pagal įprastinę ar specialią paskirtį.

38Atsižvelgiant įauksčiau nurodytas aplinkybes reikalavimai, dėl nuostolių, patirtų pabloginus buto padėtį iki atsakovų iškeldinimo, atmestini.

39Bylinėjimosi išlaidų paskirstymo tvarką reglamentuoja CPK 93, 94, 96, 961, 98 straipsnių nuostatos. Šaliai, kurios naudai priimtas procesinis sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies proporcingai patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovai proporcingai atmestų reikalavimų daliai (CPK 93, 98 straipsniai).

40Iš bylos medžiagos nustatyta, kad ieškovas yra sumokėjęs 127 Eur žyminio mokesčio, kai už ieškinį turėjo sumokėti 94 Eur žyminio mokesčio. Ieškovas prašo jo permokėtą žyminį mokestį grąžinti. Ieškovui grąžintina 33 Eur permokėto žyminio mokesčio.

41Iš bylos medžiagos nustatyta, kad ieškovas byloje patyrė 534 Eur bylinėjimosi išlaidų. Ieškinį patenkinus iš dalies (52 procentai) jam iš atsakovų lygiomis dalimis priteistina 277 Eur bylinėjimosi išlaidų.

42Atsakovė M. R. byloje patyrė 300 Eur bylinėjimosi išlaidų. Ieškinį patenkinus iš dalies jos naudai iš ieškovo priteistina 144 Eur bylinėjimosi išlaidų, proporcingai atmestų reikalavimų daliai.

43Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos byloje sudaro 19,27 Eur. Iš ieškovo proporcingai jo atmestų reikalavimų daliai, valstybės naudai priteistina 9,24 Eur procesinių dokumentų įteikimo išlaidų, tačiau atsižvelgiant į tai, kad jam turi būti grąžintina 33 Eur žyminio mokesčio permoka, ji mažintina priteistinų procesinių dokumentų įteikimo išlaidų suma ir ieškovui grąžintina 23,76 Eur permokėto žyminio mokesčio. Iš atsakovų lygiomis dalimis valstybės naudai priteistina 10,03 Eur procesinių dokumentų įteikimo išlaidų, kadangi atsakovams tenkanti šių bylinėjimosi išlaidų suma neviršija minimalaus 3 Eur dydžio.

44Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 265, 268-270 straipsniais,

Nutarė

45ieškinį tenkinti iš dalies.

46Priteisti iš atsakovų A. B., asmens kodas ( - ), ir M. R., asmens kodas ( - ) ieškovo D. Š., asmens kodas ( - ) naudai solidariai 2202,28 Eur skolos, 5 procentus metinių palūkanų už priteistą 2203, 58 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2016-12-01) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei lygiomis dalimis 277 Eur bylinėjimosi išlaidų, t.y. po 138,50 Eur iš kiekvieno atsakovo.

47Priteisti lygiomis dalimis iš atsakovų A. B., asmens kodas ( - ) ir M. R., asmens kodas ( - ) valstybei 10,03 Eur procesinių dokumentų įteikimo (pašto) išlaidas, t.y. po 5,015 Eur iš kiekvieno atsakovo.

48Priteisti iš ieškovo D. Š., asmens kodas ( - ) 144 Eur bylinėjimosi išlaidų atsakovės M. R., asmens kodas ( - ) naudai.

49Grąžinti ieškovui D. Š., asmens kodas ( - ) 23,76 Eur permokėto žyminio mokesčio, sumokėto valstybei 2016-11-29 Swedbank AB, išaiškinant, kad šį mokestį grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija, remdamasi šiuo sprendimu.

50Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Vita Valeckaitė, sekretoriaujant... 2. ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydamas priteisti solidariai... 3. Ieškinyje nurodoma, kad ieškovas 2013 m. liepos 30 d. įvykusiose... 4. Atsakovė M. R. pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad su... 5. Teismo posėdžio metu ieškovas bei jo atstovas ieškinį palaikė jame... 6. Atsakovės M. R. atsovas teismo posėdžio metu su ieškiniu sutiko iš dalies,... 7. Vadovaujantis CPK 246 str. nuostatomis byla nagrinėjama... 8. nedalyvaujant atsakovuui A. B., kuriam apie bylos nagrinėjimą pranešta... 9. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 10. Byloje kilo ginčas dėl civilinės atsakomybės taikymo už trukdymą naudotis... 11. Iš pateiktų į bylą rašytinių įrodymų, šalių paaiškinimų teisme... 12. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. rugsėjo 15 d. sprendimu nusprendė... 13. 2015-09-16 antstolio M. D. iškeldinimo protokolu Nr. 0028/15/01741 ginčo... 14. Iš atsakovės atstovo paaiškinimų teismo posėdžio metu ir Teismų... 15. Bylos medžiaga patvirtina, kad atsakovai laikotarpiu nuo 2013-07-31 iki... 16. Iš rašytinės bylos medžiagos nustatyta, kad ieškovas per laikotarpį nuo... 17. Atsakovė pripažino ieškinį dalyje dėl buto išlaikymo išlaidų... 18. CK 6.6 str. 1 d. nustato, kad solidarioji skolininkų prievolė... 19. CK 3.109 str. 1 d. pateiktas sąrašas prievolių, kurios laikomos bendromis... 20. Nustatyta, kad atsakovų santuoka nutraukta 2017-01-27 Vilniaus miesto... 21. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, kad atsakovai faktiškai neteisėtai... 22. Dėl žalos, patirtos pabloginus buto padėtį iki atsakovų iškeldinimo,... 23. Ieškiniu reikalaujama priteisti iš atsakovų 1612,29 Eur už suskilusio... 24. Ieškovas nurodo, kad 2012-09-26 ekspertizės akte pateiktose nuotraukose ir... 25. Atsakovė nesutikdama su minėtu reikalavimu, nurodo, kad lango stiklas skilo... 26. CK 6.245 str. 1 d. civilinę atsakomybę apibrėžia kaip turtinę prievolę,... 27. Pagal CK 6.249 str. 1 dalį, žala yra asmens turto netekimas arba... 28. Ginčo atveju aktualu yra tai, kad ieškovas butą įgijo varžytinių metu.... 29. CPK 700 str. nustato, kad turto pardavimas iš viešųjų varžytinių yra... 30. Ieškovas aplinkybę, kad įgyto iš varžytinių buto būklė iki perdavimo... 31. CK 6.333 str. 8 d. nustatyta, jog parduodant daiktus teismo sprendimams vykdyti... 32. CK 6.419 str. 3 d. nustato, kad varžytinių, kaip priverstinio aukciono,... 33. CPK 708 str. nustato, kad iki varžytinių pabaigos antstolio nustatyta tvarka... 34. Atsakovės į bylą pateiktos nuotraukos, patvirtina, kad ir kito tame pačiame... 35. Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 straipsnis) lemia... 36. Teismo vertinimu, byloje nėra neginčijamų įrodymų, kad ieškovo... 37. CK 4.97 str. 4 d. nustato, kad neteisėtas sąžiningas valdytojas turi teisę... 38. Atsižvelgiant įauksčiau nurodytas aplinkybes reikalavimai, dėl nuostolių,... 39. Bylinėjimosi išlaidų paskirstymo tvarką reglamentuoja CPK 93, 94, 96, 961,... 40. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad ieškovas yra sumokėjęs 127 Eur žyminio... 41. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad ieškovas byloje patyrė 534 Eur... 42. Atsakovė M. R. byloje patyrė 300 Eur bylinėjimosi išlaidų. Ieškinį... 43. Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos byloje sudaro 19,27 Eur. Iš... 44. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259,... 45. ieškinį tenkinti iš dalies.... 46. Priteisti iš atsakovų A. B., asmens kodas ( - ), ir M. R., asmens kodas ( - )... 47. Priteisti lygiomis dalimis iš atsakovų A. B., asmens kodas ( - ) ir M. R.,... 48. Priteisti iš ieškovo D. Š., asmens kodas ( - ) 144 Eur bylinėjimosi... 49. Grąžinti ieškovui D. Š., asmens kodas ( - ) 23,76 Eur permokėto žyminio... 50. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...