Byla 2S-1451-560/2012
Dėl priverstinio skolos išieškojimo, suinteresuoti asmenys Z. R. ir T. R

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Dainius Rinkevičius, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal skolininko (įkeisto turto savininko) UAB „Baldų galerija“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos skyriaus 2012 m. balandžio 13 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje pagal pareiškėjo (kreditoriaus) AB SEB banko pareiškimą dėl priverstinio skolos išieškojimo, suinteresuoti asmenys Z. R. ir T. R., ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3UAB „Baldų galerija“, užtikrindama iki 2010-04-15 suteikto kredito grąžinimą, hipotekos lakštu Nr. 01120070031169, 2007-11-05 įregistruotu Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos skyriuje su vėlesniais pakeitimais, įkeitė AB SEB Vilniaus bankui (pavadinimas pakeistas į AB SEB bankas) skolininkei nuosavybės teise priklausančius nekilnojamuosius daiktus: 369,00 kv. m. ploto ūkio pastatą, unikalus Nr. 1096-7009-1022, kiemo aikštelę, unikalus Nr. 4400-0840-3094, esančius Panerių g. 57 / Gerosios Vilties g. 33, Vilnius.

4Pareiškėjas (kreditorius) AB SEB bankas pateikė teismui pareiškimą, kuriuo prašė pradėti priverstinį skolos išieškojimą. Nurodė, jog hipoteka užtikrinta prievolė – 2007-10-17 kreditavimo sutartis Nr. 1560707040239-16, suėjus skolos grąžinimo terminui, nėra vykdoma.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos skyrius 2012-04-13 nutartimi Nr. 2413, 2411, 2412/2012 areštavo įkeistą nekilnojamąjį daiktą – 369,00 kv. m. ploto ūkio pastatą, unikalus Nr. 1096-7009-1022, kiemo aikštelę, unikalus Nr. 4400-0840-3094, esančius Panerių g. 57 / Gerosios Vilties g. 33, Vilniuje, nuosavybės teise priklausantį UAB „Baldų galerija" (į/k 300133701), uždraudžiant įkeisto daikto savininkei juo disponuoti. Teismas išaiškino daikto savininkui, kad areštavus įkeistą daiktą, jis netenka teisės perleisti daikto kitiems asmenims, taip pat įkeisti, išnuomoti, kitaip suvaržyti teises į daiktą arba mažinti jo vertę, bei įspėjo skolininką, kad negrąžinus skolos, t. y. 2 107 133,27 EUR kredito, 200 156,27 EUR palūkanų, 36 696,41 EUR delspinigių, 42 617,18 baudos, iš viso – 2 386 603,13 EUR (8 260 988,00 Lt) bei 100 Lt žyminio mokesčio išlaidų ir 40 Lt įspėjimo įteikimo išlaidų per vieną mėnesį nuo nutarties įteikimo dienos, įkeistas daiktas bus parduotas iš varžytynių arba perduotas kreditoriui administruoti. Taip pat teismas išaiškino kreditoriui, jeigu skola per vieną mėnesį nuo įkeistų daiktų arešto nutarties nuorašo įteikimo skolininkams (įkeistų daiktų savininkams) dienos negrąžinta, kreditorius ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo šios nutarties įteikimo skolininkui (įkeisto daikto savininkui) dienos turi pakartotinai kreiptis su pareiškimu į Hipotekos skyrių dėl skolos išieškojimo, kartu pateikdamas hipotekos lakšto originalą.

7Teismas nurodė, kad skolininkas tinkamai nevykdo savo įsipareigojimų pagal kredito sutartį, suėjus terminui kredito negrąžino. Esant tokioms aplinkybėms, teismas areštavo įkeistą turtą ir įspėjo turto savininką, kad jam nesumokėjus skolos per vieną mėnesį nuo nutarties įteikimo dienos, įkeistas daiktas bus parduotas iš varžytynių arba perduotas administruoti kreditoriui.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai

9Įkeisto turto savininkas (skolininkas) UAB „Baldų galerija“ pateikė atskirąjį skundą, prašydami panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos skyriaus 2012-04-13 nutartį. Nurodo, kad pareiškėjas ir skolininkas 201104-06 sudarė ir pasirašė Susitarimą dėl skolos grąžinimo, kuriuo pareiškėjas įsipareigojo nepradėti priverstinio skolos išieškojimo, jei skolininkas atliks sutartus mokėjimus (Susitarimo 2.1 p.). Skolininkas savo įsipareigojimus įvykdė, todėl mano, kad pareiškėjas neturi teisės kreiptis į teismą dėl priverstinio skolos išieškojimo.

10Suinteresuoti asmenys Z. R. ir T. R. pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, kurį prašė patenkinti. Suinteresuoti asmenys palaiko atskirajame skunde išdėstytus argumentus.

11Pareiškėjas (kreditorius) AB SEB bankas pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, kurį prašė atmesti. Nurodė, kad pagal kredito sutartį kredito grąžinimo terminas baigėsi 2010-04-15. Kadangi naujas susitarimas dėl tolimesnio prievolės įvykdymo atidėjimo ar jos vykdymo išdėstymo nebuvo priimtas, bankas įgijo teisę inicijuoti negrąžinto skolos priverstinį išieškojimą. Nuo 2011-10-13 skolininkas jokių mokėjimų, skirtų skolos padengimui neatlieka. Apeliantas neturi pagrindo remtis 2011-04-06 susitarimu, nes nuo likusios prievolės dalies įvykdymo reikalavimo bankas nebuvo ir nėra atsisakęs, o skolininkas turi vykdyti savo įsipareigojimus.

12IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Atskirasis skundas atmestinas.

14Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

15Teismas, išnagrinėjęs pateiktą civilinės bylos medžiagą, įvertinęs atskirojo skundo bei atsiliepimų į jį argumentus, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas nepažeidė proceso teisės normų, padarė teisingas išvadas, todėl priėmė visapusiškai teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurią panaikinti ar pakeisti, remiantis atskirojo skundo motyvais, nėra įstatyme numatytų pagrindų.

16Išnagrinėjus atskirąjį skundą ir bylos medžiagą nustatyta, kad skolininkas UAB „Baldų galerija“, užtikrindamas iki 2010-04-15 suteikto kredito grąžinimą, hipotekos lakštu Nr. 01120070031169, 2007-11-05 įregistruotu Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos skyriuje su vėlesniais pakeitimais, įkeitė AB SEB Vilniaus bankui (pavadinimas pakeistas į AB SEB bankas) skolininkei nuosavybės teise priklausančius nekilnojamuosius daiktus: 369,00 kv. m. ploto ūkio pastatą, unikalus Nr. 1096-7009-1022, kiemo aikštelę, unikalus Nr. 4400-0840-3094, esančius Panerių g. 57 / Gerosios Vilties g. 33, Vilnius. Pagal paskolos sutartį kredito grąžinimo terminas baigėsi 2010-04-15. Skolininkas kreipėsi į banką, prašydamas atidėti kredito dalies grąžinimą. 2011-04-06 šalys sudarė susitarimą, kuriuo skolininkas pripažino įsiskolinimą bankui, pripažino, kad, suėjus Kreditavimo sutartyje numatytam galutiniam kredito grąžinimo terminui, negrąžino paimto kredito bei kitų mokėtinų sumų. Taip minėtu susitarimu bankas įsipareigojo 6 mėn. laikotarpiui sustabdyti priverstinį skolos išieškojimą, o skolininkas įsipareigojo nustatyta tvarka padengti dalį įsiskolinimo. Susitarimo 12 p. numatyta, kad Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo momento ir galioja šešis mėnesius. Be to, pagal Susitarimo 7 p., skolininkui tinkamai vykdant Susitarime numatytus įsipareigojimus, praėjus 6 mėnesių laikotarpiui nuo Susitarimo pasirašymo dienos, šalys susitarė spręs klausimą dėl tolimesnio likusios skolos dalies su priskaičiuotomis palūkanomis ir delspinigiais grąžinimo. Suėjus terminui skolininkas kredito bei kitų mokėtinų sumų negrąžino. Skolą AB SEB bankui sudaro - 2 107 133,27 EUR kreditas, 200 156,27 EUR palūkanos, 36 696,41 EUR delspinigiai, 42 617,18 Lt bauda, iš viso – 2 386 603,13 EUR (8 260 988,00 Lt) skolos bei 100 Lt žyminio mokesčio išlaidų ir 40 Lt įspėjimo įteikimo išlaidų.

17Hipotekos institutą sudarančios materialinės teisės normos suteikia hipotekos kreditoriui privilegijuotą padėtį kitų kreditorių atžvilgiu siekiant priverstinio skolos išieškojimo iš įkeisto turto. Tokiai specifinei hipotekos kreditoriaus padėčiai užtikrinti, hipotekos instituto esmei išlaikyti būtent ir tarnauja specialiosios proceso teisės normos, skundžiamos nutarties priėmimo metu įtvirtintos CPK XXXVI skyriuje ir taikomos sprendžiant klausimus, kylančius iš hipotekos teisinių santykių. Kreditoriaus reikalavimų patenkinimas ne ginčo tvarka turi būti vykdomas griežtai ir tiksliai laikantis įstatyme nustatytų vykdymo procedūrų, todėl teismo pareiga yra patikrinti procedūrų vykdymo teisėtumą, kad kreditorius savo privilegijuota padėtimi naudotųsi tinkamai, nepiktnaudžiaudamas savo teisėmis, nesudarydamas papildomų sunkumų skolininkui ar turtą įkeitusiems asmenims.

18Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad atlikdamas procesinius veiksmus, susijusius su hipotekos procedūra, hipotekos teisėjas turi atlikti teisinį tyrimą, siekdamas išsiaiškinti, ar atitinkamą procedūrą jam priklauso atlikti, taip pat ar pateikti jai vykdyti būtini dokumentai. Teigiamu atveju atliekamas prašomas veiksmas, o priešingu atveju, jei pateikti dokumentai neatitinka įstatymo reikalavimų, nutartimi atsisakoma atlikti prašomą procedūrą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009-11-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2009, 2010-01-11 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-50/2010; 2010-04-13 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-171/2010).

19CK 4.192 str. 1 d. įtvirtinta hipotekos kreditoriaus teisė kreiptis dėl skolos išieškojimo, jei skolininkas neįvykdo įsipareigojimų hipotekos kreditoriui, ir patenkinti savo reikalavimą iš įkeisto daikto. Skundžiamos nutarties priėmimo metu galiojęs CPK 558 str. numatė hipotekos kreditoriaus pareiškimo dėl priverstinio skolos išieškojimo pateikimo ir tenkinimo tvarką bei sąlygas. Priverstinis skolos išieškojimas pradedamas vykdyti hipotekos kreditoriaus prašymu, pateikiant CPK 558 str. 1 d. numatytą pareiškimą dėl skolos išieškojimo arba teisės administruoti įkeistą daiktą suteikimo, kuris sudaro prielaidas įkeistą turtą areštuoti. Pareiškimas, pateikiamas pagal CPK 558 str. 1 d. nuostatas, iš esmės gali būti vertinamas kaip prašymas areštuoti įkeistą turtą. Minėtoje teisės normoje nustatyta procedūros paskirtis – įspėti skolininką ir/ar įkaito davėją apie numatomą priverstinį skolos išieškojimą, uždraudžiant disponuoti įkeistu turtu, t.y. suvaržant įkaito davėjo nuosavybės teises, jeigu per vieną mėnesį nuo įspėjimo skolininkas negrąžina skolos.

20Atskirąjį skundą nagrinėjantis teismas, įvertinęs bylos medžiagą, šalių pateiktus argumentus, neturi pagrindo konstatuoti, jog skundžiama nutartis buvo priimta pažeidžiant įstatymo nustatytą tvarką. Kaip minėta, skundžiamos nutarties priėmimo metu bylos dėl hipotekos teisinių santykių buvo nagrinėjamos specialia, CPK XXXVI skyriuje nustatyta tvarka, kuri suponuoja, kad hipotekos teisėjas tik patikrina, ar egzistuoja visos CK, CPK ir (ar) kituose teisės aktuose nustatytos sąlygos hipotekos procedūrų taikymui, priverstiniam išieškojimui iš įkeisto turto ir kt., bet nesprendžia ginčų dėl teisės, nagrinėtinų ginčo teisenos tvarka. Tai ne kartą yra pabrėžęs kasacinis teismas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-05-28 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-260/2010; 2010-03-02 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-74/2010, 2010-01-11 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-50/2010 ir kt.). Todėl teismas pasisako tik dėl hipotekos kreditoriaus reikalavimų patenkinimo ne ginčo tvarka procedūrų vykdymo teisėtumo. Apeliantas atskirajame skunde teigia, kad šalys 2011-04-06 sudarė susitarimą dėl skolos grąžinimo, skolininkas savo įsipareigojimus pagal šį susitarimą įvykdė, todėl kreditorius neturi teisės kreiptis į teismą dėl skolos priverstinio išieškojimo. Kaip minėta, pagal šalių sudarytą kredito sutartį terminas paimtam kreditui ir kitoms sumoms grąžinti suėjo 2010-04-15, o šalys 2011-04-06 sudarė apelianto minimą Susitarimą dėl skolos grąžinimo, kuriuo kreditorius 6 mėn. laikotarpiui sustabdė priverstinį skolos išieškojimą, o skolininkas įsipareigojo nustatyta tvarka grąžinti dalį skolos. Susitarimas nuo jo pasirašymo galiojo 6 mėnesius (Susitarimo 12 p.), t.y. jo galiojimas pasibaigė 2011-10-06. Kitų susitarimų dėl įsiskolinimo šalys nesudarė. Kaip seka iš kreditoriaus paaiškinimų, nuo 2011-10-13 skolininkas jokių mokėjimų, skirtų skolos dengimui, neatlieka, paimto kredito nėra grąžinęs, todėl, priešingai nei teigia apeliantas, 2012-04-06 kreditorius turėjo teisinį pagrindą kreiptis į hipotekos skyrių dėl priverstinio skolos išieškojimo iš įkeisto turto.

21Įvertinus aukščiau nurodytas aplinkybes nėra pagrindo pripažinti pirmosios instancijos teismo nutartį nepagrįsta ir neteisėta, todėl atskirasis skundas netenkintinas.

22Vilniaus apygardos teismas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 str. 1 p., 338 str.,

Nutarė

23Skolininko (įkeisto turto savininko) UAB „Baldų galerija“ atskirąjį skundą atmesti.

24Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos skyriaus 2012 m. balandžio 13 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėjas Dainius Rinkevičius, teismo posėdyje... 2. I. Ginčo esmė... 3. UAB „Baldų galerija“, užtikrindama iki 2010-04-15 suteikto kredito... 4. Pareiškėjas (kreditorius) AB SEB bankas pateikė teismui pareiškimą, kuriuo... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos skyrius 2012-04-13 nutartimi Nr.... 7. Teismas nurodė, kad skolininkas tinkamai nevykdo savo įsipareigojimų pagal... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai... 9. Įkeisto turto savininkas (skolininkas) UAB „Baldų galerija“ pateikė... 10. Suinteresuoti asmenys Z. R. ir T. R. pateikė atsiliepimą į atskirąjį... 11. Pareiškėjas (kreditorius) AB SEB bankas pateikė atsiliepimą į atskirąjį... 12. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 13. Atskirasis skundas atmestinas.... 14. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo... 15. Teismas, išnagrinėjęs pateiktą civilinės bylos medžiagą, įvertinęs... 16. Išnagrinėjus atskirąjį skundą ir bylos medžiagą nustatyta, kad... 17. Hipotekos institutą sudarančios materialinės teisės normos suteikia... 18. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad atlikdamas procesinius... 19. CK 4.192 str. 1 d. įtvirtinta hipotekos kreditoriaus teisė kreiptis dėl... 20. Atskirąjį skundą nagrinėjantis teismas, įvertinęs bylos medžiagą,... 21. Įvertinus aukščiau nurodytas aplinkybes nėra pagrindo pripažinti pirmosios... 22. Vilniaus apygardos teismas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 str. 1... 23. Skolininko (įkeisto turto savininko) UAB „Baldų galerija“ atskirąjį... 24. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos skyriaus 2012 m. balandžio 13 d....