Byla e2-443-773/2018
Dėl žalos atlyginimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Mindaugas Šimonis,

2sekretoriaujant Antaninai Antonenko,

3dalyvaujant ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Elektrostatika“ atstovui advokatui E. Z.,

4atsakovo J. L. atstovui advokato padėjėjui A. K.,

5trečiajam asmeniui V. M., jo atstovui advokatui S. B.,

6trečiajam asmeniui V. M., jo atstovui advokato padėjėjui H. R.,

7trečiajam asmeniui L. Ž., jo atstovui advokato padėjėjui A. K.,

8trečiajam asmeniui A. K.,

9nedalyvaujant bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „R. Z. Staklės“ atstovui,

10viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Elektrostatika“ ieškinį atsakovui J. L., tretiesiems asmenims L. Ž., A. K., bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „R. Z. Staklės“, V. M., V. M. dėl žalos atlyginimo.

11Teismas

Nustatė

12Ieškovė BUAB „Elektrostatika“, atstovaujamas bankroto administratoriaus R. G., pateikė teismui ieškinį, kuriame prašo priteisti iš atsakovo J. L. 56 865,54 Eur žalos, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškinyje nurodoma, kad Kauno apygardos teismas 2014 m. lapkričio 20 d. iškėlė UAB ,,Elektrostatika“ bankroto bylą ir įpareigojo bendrovės valdymo organus per 15 dienų nuo nutarties įsiteisėjimo dienos perduoti bankroto administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenis bei perduoti visus įmonės dokumentus. Ieškovės teigimu, bendrovės valdymo organai perdavė tik dalį bendrovei nuosavybės teise priklausančio turto. Pažymi, kad bankroto administratorius nustatė, jog ieškovei nuosavybės teise priklauso granuliavimo presas (55 kw variklis su maišytuvu, matrica, presavimo rolikais, gamintojas „Muyang“), kurio likutinė vertė, remiantis 2013 m. spalio 8 d. įkeičiamo kilnojamojo turto pažyma, yra 56 865,54 Eur, tačiau bendrovės valdymo organai šio turto neperdavė. Ieškinyje nurodė, kad bankroto administratorius neturi duomenų, jog minėtas turtas buvo perleistas, todėl akivaizdu, kad jis yra atsakovo dispozicijoje. Nurodo, kad UAB „Elektrostatika“ vadovas iki bankroto bylos iškėlimo buvo atsakovas J. L., todėl jis turi atlyginti žalą, kurią sudaro neperduoto granuliavimo preso likutinė vertė (CK 6.246 – 6.249 straipsniai). Pasak ieškovės, atsakovas J. L., nevykdydamas Kauno apygardos teismo 2014 m. lapkričio 20 d. nutarties ir neperduodamas bankroto administratoriui minėto granuliavimo preso, pažeidė Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 10 straipsnio 7 dalies 1 punktą bei CK 2.87 straipsnio nuostatas ir tai yra atsakovo neteisėti veiksmai. Pažymi, kad nuo 2013 m. spalio 1 d. keičiantis įmonės vadovams trečiasis asmuo L. Ž. galimai nevykdė savo kaip vadovo pareigų – neorganizavo bendrovės veiklos, nes nėra galimybes nustatyti, koks bendrovės turtas buvos perduotas naujai paskirtam vadovui A. K.. Nurodo, kad trečiasis asmuo A. K. būdamas ieškovės vadovu taip pat galimai nevykdė savo kaip vadovo pareigų – neorganizavo bendrovės veiklos, t. y. netvarkė ir nepildė dokumentų, neorganizavo ir neužtikrino bendrovės apskaitos tvarkymo, nesiėmė jokių veiksmų bendrovės turtui surasti. Ieškinyje nurodoma, kad tarp atsakovo J. L. neteisėtų veiksmų ir ieškovei padarytos žalos, neperduodant ginčo granuliavimo preso, egzistuoja tiek faktinis, tiek teisinis tiesioginis priežastinis ryšys. Pažymi, kad iškėlus įmonei bankroto bylą, jos turtas naudojamas išimtinai įmonės kreditorių finansinių reikalavimų tenkinimui, todėl perdavus granuliavimo presą ieškovė būtų galėjusi patenkinti savo kreditorių reikalavimus (elektroninės b. 1 t., b. l. 1–8).

13Atsakovas J. L. atsiliepimu į ieškinį prašo ieškovės BUAB „Elektrostatika“ ieškinį atmesti. Atsakovo teigimu, iškėlus ieškovei BUAB „Elektrostatika“ bankroto bylą, bankroto administratoriui buvo perduoti visi įmonės dokumentai, šią aplinkybę patvirtina perdavimo aktas, kurį bankroto administratorius pasirašė. Pažymi, kad pas ieškovę buvo įdarbintas 2014 m. gegužės 20 d., tačiau faktiškai direktoriaus pareigas pradėjo tik 2014 m. liepos 4 d., nes iki šio laiko bandė perimti iš buvusio įmonės vadovo A. K. įmonės turtą. Pasak atsakovo J. L., jis įmonėje buvusį turtą perėmė pagal faktą, t. y. perėmė tai, ką tuo metu rado, ginčo granuliavimo preso neperėmė. Nurodo, kad minėto turto įsigijimo metu 2013 m. birželio 2 d. ieškovės vadovas buvo trečiasis asmuo A. K., kuris savavališkai nusišalino nuo įmonės pareigų ir ginčo preso atsakovui neperdavė. Pažymi, kad minėtą granuliavimo presą trečiasis asmuo A. K. buvo perdavęs saugoti UAB „R. Z. Staklės“. Pažymi, kad atsakovas neatliko neteisėtų veiksmų (turto neperdavimo), nes ginčo turto jis neturėjo, todėl negalėjo jo perduoti bankroto administratoriui. Atsakovo teigimu, ieškovė žalos nepatyrė, nes ginčo granuliavimo presą gali susigrąžinti iš trečiojo asmens UAB „R. Z. Staklės“ (e. b. 2 t., b. l. 79–82).

14Trečiasis asmuo UAB „R. Z. Staklės“, atstovaujamas bankroto administratoriaus M. T., prašė bylą nagrinėti jam nedalyvaujant. Nurodo, kad į bylą pateiktas grąžinimo raštas patvirtina, jog ginčo granuliavimo presas, jeigu ir buvo perduotas, tai buvo grąžintas ieškovei (e. b., 4 t., b. l. 130).

15Trečiasis asmuo V. M. atsiliepimu į ieškinį prašė jį tenkinti. Trečiojo asmens teigimu, jis nebuvo ieškovės BUAB „Elektrostatika“ valdymo organo nariu ar akcininku, tačiau domėjosi įmonės veikla, nes nedidelė dalis įmonės akcijų priklausė jo dukrai. Pasak trečiojo asmens V. M., jam buvo žinoma, kad ieškovė 2013 m. birželio mėnesį įsigijo ginčo granuliavimo presą, tuo metu įmonės vadovas buvo trečiasis asmuo L. Ž.. Pažymi, kad atsakovas žinojo, jog ginčo turtas buvo perduotas saugoti trečiajam asmeniui UAB „R. Z. Staklės“, taip pat jam buvo žinoma aplinkybė, jog šis turtas yra įkeistas bankui. Trečiojo asmens V. M. įsitikinimu, atsakovas J. L. neradęs turto įmonėje, kaip atidus ir rūpestingas įmonės vadovas turėjo imtis priemonių šiam turtui surasti. Pažymi, kad atsakovas J. L. ir kiti tretieji asmenys buvo ieškovės vadovais, todėl perduodami įmonės valdymą turėjo užtikrinti turto ir dokumentų perdavimą kitam vadovui. Nurodo, kad atsakovas ir kiti tretieji asmenys turi paneigti kaltės prezumpciją, įrodant, kad turtas faktiškai jiems buvo perduotas. Pasak trečiojo asmens V. M., visiems buvusiems ieškovės BUAB „Elektrostatika“ vadovams turi būti taikoma solidari atsakomybė (e. b. 5 t., b. l. 103–107).

16Trečiasis asmuo V. M. 2017 m. lapkričio 13 d. rašytiniuose paaiškinimuose nurodė, kad trečiasis asmuo V. M., būdamas ieškovės akcininku, pritarė ginčo granuliavimo preso įkeitimui. Pažymi, kad granuliavimo presas buvo sudėtinė ieškovės BUAB „Elektrostatika“ gaminamos produkcijos dalis, todėl apie jį neabejotinai trečiasis asmuo V. M. žinojo. Nurodo, kad jis nebuvo ieškovės faktiniu vadovu. Pažymi, kad atsakovas J. L. nepareikalavęs įmonės turto ir dokumentų iš buvusių ieškovės vadovų, neinformavęs apie tai akcininkų, turėjo numatyti galimą žalą (e. b., 5 t., b. l. 124–127).

17Trečiasis asmuo V. M., atstovaujamas advokato padėjėjo H. R., atsiliepimu į ieškinį prašė: 1) pašalinti trečiąjį asmenį V. M. iš bylos; 2) ieškovės BUAB „Elektrostatika“ ieškinį tenkinti iš dalies: pakeisti trečiojo asmens V. M. procesinį statusą iš trečiojo asmens į atsakovo ir priteisti iš V. M. ieškovės naudai 56 865,54 Eur žalos atlyginimo, atsakovo J. L. atžvilgiu ieškinį atmesti; 3) priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime nurodo, kad trečiasis asmuo V. M. buvo didžiausias ieškovės BUAB „Elektrostatika“ akcininkas, kuriam priklausė 40 paprastųjų vardinių įmonės akcijų. Pažymi, kad aplinkybę, jog ieškovei priklausė ginčo granuliavimo presas sužinojo tik tuomet, kai buvo apklaustas liudytoju šioje byloje. Nurodo, kad ginčo turtas galėjo būti pamestas anksčiau nei atsakovas J. L. tapo įmonės vadovu. Trečiojo asmens V. M. teigimu, trečiasis asmuo V. M. veikė kaip faktinis ieškovės BUAB „Elektrostatika“ vadovas, jam buvo sudarytos sąlygos naudoti ieškovės turtą savo reikmėms. Pažymi, kad dėl neišlikusių ieškovės buhalterinių dokumentų taip pat yra atsakingas trečiasis asmuo V. M.. Nurodo, kad visi buvę ieškovės vadovai nevykdė savo kaip vadovo pareigų (buvo formalūs įmonės vadovai), t. y. neorganizavo bendrovės veiklos, netvarkė ir nepildė dokumentų, neorganizavo ir neužtikrino bendrovės apskaitos tvarkymo, nesiėmė jokių veiksmų bendrovės turtui surasti, nes visa bendrovės veiklą organizavo būtent faktinis įmonės direktorius V. M.. Pažymi, kad trečiasis asmuo V. M. būdamas ieškovės faktinis vadovas, įmonei reikalingą įrangą pirkdavo per jo valdomas įmones: UAB „Medienos statybai“ ir UAB „Libecom“. Trečiojo asmens V. M. teigimu, būsimas teismo sprendimas šioje byloje neturės įtakos jo teisėms ir pareigoms, todėl jis nepagrįstai įtraukta į bylą trečiuoju asmeniu (e. b. 5 t., b. l. 108–112).

18Trečiasis asmuo V. M., atstovaujamas advokato padėjėjo H. R., 2017 m. gruodžio 12 d. rašytiniuose paaiškinimuose nurodė, kad teismo posėdžio metu jis paaiškino, jog apie ginčo granuliavimo presą nieko negali pasakyti. Pažymi, kad iš 2013 m. rugsėjo 24 d. įrengimų priėmimo–perdavimo akto matyti, kad granuliavimo presą ir visus kitus įrengimus perdavė UAB „Mediena statybai“ V. M. sutuoktinė direktorė D. M., o įrengimus priėmė trečiasis asmuo L. Ž.. Nurodo, kad trečiojo asmens V. M. valdoma įmonė UAB „Libecom“ laidavo už ieškovę, kad būtų greičiau sudaryta kredito sutartis ir ieškovė galėtų pradėti vystyti granulių gamybą, t. y. trečiasis asmuo V. M. veikė kaip faktinis ieškovės vadovas.

19Trečiasis asmuo A. K. atsiliepimo į ieškinį nepateikė, teismo posėdžio metu paaiškino, kad pradėjęs dirbti ieškovės direktoriumi pastebėjo įmonės turto trūkumą, parašė raštą akcininkams, todėl buvo atleistas. Nurodė, kad faktiniu įmonės vadovu buvo V. M., kuris inicijavo jo atleidimą. Trečiojo asmens A. K. teigimu, jam būnant ieškovės vadovu presas nebuvo nupirktas, preso įmonėje nematė. Trečiasis asmuo pripažino, kad pasirašė 2013 m. birželio 2 d. pirkimo–pardavimo sutartį kaip UAB „Mediena statybai“ komercijos direktorius. Nurodė, kad nepasirašė apsaugos rašto, kuriuo ginčo granulių presas buvo perduotos saugoti UAB „R. Z. Staklės“, taip pat nepasirašė preso grąžinimo rašto. Pažymėjo, kad atleidus jį iš įmonės vadovo pareigų, jis daugiau nebuvo įleistas į įmonės patalpas. Nurodė, kad pradėjęs eiti ieškovės vadovo pareigas kartu su buhaltere apžiūrėjo, koks įmonėje yra turtas, tuo metu viso ginčo preso nebuvo, bet buvo atvežtos atskiros jo dalys. Pasak trečiojo asmens, visi trečiojo asmens akcininkai žinojo apie ginčo preso įsigijimą, faktiškai viskuo rūpinosi V. M..

20Trečiasis asmuo L. Ž. atsiliepimo į ieškinį nepateikė, teismo posėdžio metu paaiškino, kad jam būnant ieškovės direktoriumi buvo planuojama paleisti granulių gamybos liniją, viską inicijavo V. M.. Pažymėjo, kad pasirašė 2013 m. birželio 2 d. ginčo granulių pirkimo–pardavimo sutartį, taip pat dalyvavo įkeičiant ginčo presą bankui, tačiau jam būnant įmonės vadovu presas nebuvo atvežtas į įmonę. Paaiškino, kad faktiškai ieškovei vadovavo V. M., jo iniciatyva jis buvo paskirtas įmonės direktoriumi. Paaiškino ir tai, kad jis negalėjo perduoti ginčo preso kitam vadovui, nes jam baigiant eiti vadovo pareigas, preso įmonėje dar nebuvo. Nurodė, kad atsakovas J. L. neperdavė ginčo preso bankroto administratoriui. Patvirtino, kad jis buvo tik formalus ieškovės vadovas, o faktinis vadovas buvo V. M.. Ieškinys atmestinas

21Ieškovė BUAB „Elektrostatika“, atstovaujama bankroto administratoriaus R. G., pareiškė teisme ieškinį atsakovui J. L. pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 10 straipsnio 7 dalies 1 punkto bei CK 2.87 straipsnio nuostatas dėl to, kad būdamas įmonės vadovu atliko neteisėtus veiksmus – po įmonės bankroto bylos iškėlimo neperdavė bankroto administratoriui įmonės turto – gamintojo „Muyang“ granuliavimo preso (55 kw variklio su maišytuvu, matrica, presavimo rolikais), kurio likutinė vertė 56 865,54 Eur. Ieškovė nurodė, kad duomenų, jog šis turtas būtų perleistas nėra, todėl jis yra atsakovo dispozicijoje, o jo neperduodant daroma įmonei žala, nes turtą pardavus būtų galima atsiskaityti su kreditoriais.

22ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 1 punkte numatyta, kad įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą įmonės valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus per teismo nustatytus terminus. CK 2.87 straipsnio 7 dalyje numatyta, kad juridinio asmens valdymo organo narys, nevykdantis arba netinkamai vykdantis pareigas, nurodytas šiame straipsnyje ar steigimo dokumentuose, privalo padarytą žalą atlyginti juridiniam asmeniui visiškai, jei įstatymai, steigimo dokumentai ar sutartis nenumato kitaip. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad pareigą perduoti bankroto administratoriui įmonės dokumentus ir turtą turi ne visi bet kuriuo laikotarpiu įmonei vadovavę ar jos akcininkais buvę asmenys, o tik paskutiniai bendrovės valdymo organai (ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 6 punktas, 7 dalies 2 punktas) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2016 m. sausio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-60-701/2016).

23Kasacinio teismo suformuotoje praktikoje nustatyta, kad tuo atveju, kai įmonės administracijos vadovas nevykdo arba netinkamai vykdo CK 2.87 straipsnyje ar steigimo dokumentuose, ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 6 punkte nurodytas pareigas, jis privalo atlyginti padarytą žalą (CK 2.87 straipsnio 7 dalis). Tam, kad būtų galima taikyti įmonės vadovo civilinę atsakomybę, būtina nustatyti šio asmens civilinės atsakomybės sąlygas, t. y. neteisėtus veiksmus, atsiradusią žalą, priežastinį neteisėtų veiksmų ir žalos ryšį. Nustačius, kad įmonės vadovas atliko neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis), todėl ieškovas neturi įrodinėti, kad bendrovės vadovas kaltas. Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti civilinės atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turi bendrovės vadovas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2016 m. sausio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-60-701/2016).

24Nustatytos faktinės aplinkybės

25Ieškovei BUAB ,,Elektrostatika“ bankroto byla iškelta Kauno apygardos teismo 2014 m. lapkričio 20 d. nutartimi, bankroto administratoriumi paskirtas R. G. ir bendrovės valdymo organai įpareigoti per 15 dienų nuo nutarties įsiteisėjimo dienos perduoti bankroto administratoriui įmonės turtą pagal balansą (e. b. 1 t., b. l. 9–11). Nutartis įsiteisėjo 2014 m. gruodžio 1 d.

26Teismas nustatė, kad 2013 m. birželio 2 d. Pirkimo-pardavimo sutartimi UAB „Medienos statyba“, atstovaujama direktoriaus A. K., pardavė, o ieškovė UAB „Elektrostatika“, atstovaujama direktoriaus L. Ž., nupirko prekes, tarp kurių buvo granuliavimo įranga: granuliavimo presas, 55 kw variklis su maišytuvu, matrica, presavimo rolikais (e. b. 1 t., b. l. 19–23), kurie buvo perimti UAB „Elektrostatika“ direktoriaus L. Ž. 2013 m. rugsėjo 24 d. Įrenginių priėmimo-perdavimo aktu (e. b. 1 t., b. l. 24). Ši granuliavimo įranga 2013 m. spalio 8 d. buvo įkeista AB „Citadele“ bankas, nurodant jos likutinę ir balansinę vertę 196 345,34 Lt arba 56 864,54 Eur, ir apdrausta UAB DK „PZU Lietuva“ (e. b. 1 t., b. l. 25–33).

27Antstolės G. A. 2015 m. gruodžio 15 d. faktinių aplinkybių konstatavimo protokole Nr. 0088/14/121 nurodyta, kad jai nuvykus į įmonės patalpas adresu ( - ) dalyvaujant UAB „Elektrostatika“ direktoriui J. L. ir bankroto administratoriui R. G., apžiūrėjo UAB „Elektrostatika“ turtą, rado medžio granulių ir durpių briketų gamybos liniją, įranga nepilnai sumontuota, nepilnai sukomplektuota pagal pateiktą įrenginių sąrašą, neveikianti (e. b. 1 t., b. l. 14). Byloje nekilo ginčo, kad UAB „Elektrostatika“ direktorius J. L. bankroto administratoriui neperdavė granuliavimo preso 55 kw variklio su maišytuvu, matricos, presavimo roliko, gamintojas „Muyang“.

28Atsakovas J. L. pareiškime ir atsiliepime į ieškinį nurodė, kad jo kaltės dėl šio turto neperdavimo bankroto administratoriui nėra, nes pas ieškovą UAB „Elektrostatika“ buvo įdarbintas nuo 2014 m. gegužės 20 d., realiai pareigas pradėjo eiti tik 2014 m. liepos 4 d., nes iki to momento jis ir akcininkai mėgino pakviesti buvusį ieškovo vadovą A. K. ir organizuoti materialinių vertybių perdavimą, pradėjus eiti ieškovo vadovo pareigas buvusias bendrovėje materialines vertybes perėmė pagal faktą, kas rado, kad granuliavimo preso nepriėmė, todėl negalėjo jo ir perduoti bankroto administratoriui. Atsakovas pažymėjo, kad buvęs vadovas A. K. savavališkai nusišalino nuo vadovo pareigų ir realiai ieškovui priklausiusio turto neperdavė, o granulių gamybos presą buvo pridavęs apsaugai UAB „R.Z. Staklės“ (e. b. 1 t., b. l. 98–99; e. b. 2 t., b. l. 79–82).

29Byloje yra pateiktas UAB „Elektrostatika“ direktoriaus A. K. ir UAB „R.Z. Staklės“ direktoriaus R. Z. pasirašytas apsaugos raštas, kuriame nurodyta, kad UAB „Elektrostatika“ priduoda apsaugai granulių gamybos presą 55 kw su priedais, o UAB „R.Z. Staklės“ priima (e. b. 1 t., b. l. 100), o taip pat grąžinimo raštas, kuriuo šis presas grąžinamas atgal (p. b. 1 t., b. l. 100).

30Iš VSDFV Kauno skyriaus 2016 m. balandžio 12 pažymos ir Juridinių asmenų registro išrašo matyti, kad BUAB ,,Elektrostatika“ vadovais buvo L. Ž. nuo 2012 m. rugpjūčio 17 d. iki 2013 m. spalio 1 d., A. K. nuo 2013 m. spalio 1 d. iki 2014 m. gegužės 19 d. ir atsakovas J. L. nuo 2014 m. gegužės 20 d. iki 2014 m. gruodžio 2 d. (e. b. 1 t., b. l. 34).

31UAB „Elektrostatika“ akcininkų susirinkimo pirmininko V. M. 2014 m. gegužės 16 d. akcininkų sąrašo matyti, kad įmonės akcininkai buvo V. M. 225 000 akcijų, I. M. 125 000 akcijų, E. Ž. 100 000 akcijų ir L. Ž. 50 000 akcijų (p. b. 2 t., b. l. 112, 120).

32Teismas, aiškindamasis, ar atsakovas J. L. paneigė savo kaltę, kaip civilinės atsakomybės sąlygą, dėl granuliavimo preso kaip turto neperdavimo bankroto administratoriui, ištyrė atsakovo J. L. paaiškinimus, taip pat trečiaisiais asmenimis įtrauktų buvusių vadovų L. Ž., A. K., V. M., V. M. paaiškinimus, liudytojo R. Z. parodymus ir įvertina juos pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu (CPK 185 straipsnio 1 dalis, 186 straipsnio 1, 4 dalys, 189 straipsnio 1 dalis).

33Atsakovas J. L. teismo posėdžio metu paaiškino, kad į įmonę buvo priimtas kaip žmogus, kuris turi techninį įsilavinimą su tikslu paleisti gamybą, kad daryti granules, buvo pasakyta, kad yra finansinės galimybės; atėjęs rado daiktus, bet preso nebuvo, viskas tęsėsi ir baigėsi bankroto byla, preso nematė ir nežinojo, kad jis yra, jo nėra matęs, žinojo, kad jį reikia pirkti, pinigų nebuvo, savininkai nedavė ar neturėjo pinigų, bendravo su dviem žmonėmis ( - ) ir ( - ), kurie skyrė į vadovo pareigas, į balansus nesigilino, buvo tikslas paleisti gamybą, bet nebuvo perkamas reikalingas turtas, jam žadėjo finansavimą, bet tai jau savininkų tikslas, jis tebuvo samdomas žmogus, buvo priimtas direktoriaus pareigoms, nes nebuvo kam direktoriauti, bet susitarimas buvo, kad paleisti į gamybą; apie direktoriaus pareigas ir atsakomybę negalvojo, nes yra techninis žmogus; preso nėra akyse matęs ir nežinojo kur yra išvežtas, jo nebuvo; kada direktoriumi pradėjo dirbti neprisimena; nežino, kur presas yra, turto nesutikrino, buvo sandėlyje, kiek sumontuota, kiek ne, žiūrėjo brėžinius; presas nebuvo grąžintas įmonei, turto jokio neperėmė, matė kokie agregatai yra sandėlyje, jis stengėsi kad viskas pradėtų veikti, anksčiau dirbo derinime; įmonės vadovų ir akcininkų nepažinojo, draugas pasiūlė, nes žmonės ieškojo techniškai nusimanančio žmogaus, bet preso nebuvo, buvo oro džiovintuvas, smulkintuvai, bet trūko nemažai; sandėlis buvo ( - ) gatvėje, angare; direktoriaus pareigas perėmė iš A. K., nes su juo nebendravo, gatvėje nepažintų, iš jo perėmė visą aparatūrą angare: smulkintuvas, variklių krūvos, trūko pagal brėžinius nemažai (preso, džiovintuvo); apie įsidarbinimą kalbėjo su V. M. ir V. M., kurie sakė, kad reikia paleisti medžio granulių įrengimą ir buvo kalba, kad reikia preso, sakė bus pinigų nupirksime presą; atrodo, kad balanso nepasirašė; balanso nevartė, nežinojo, kad yra, žinojo, kad jį reikia pirkti ir paleisti; žino V. M. kaip savininką, ar V. M. buvo savininkas nežino, su kuo pasirašinėjo darbo sutartį nepamena; dėl draudimo jis nesirūpino, turbūt tai tvarkyta anksčiau, kas direktoriavo, kad pasirašė draudimo dokumentus nepamena. Atsakant į savo atstovo advokato padėjėjo klausimą pripažįsta, kad ant draudimo poliso parašas yra jo. Atsakant į ieškovo atstovo advokato klausimą atsakė, kad į dokumentus, kuriuos pasirašinėjo nesigilino, duodavo buhalterė ir pasitikėdavo jais, ofise laiko mažai būdavo, būdavo prie agregatų, kokius duodavo popierius, tokius pasirašydavo, buvo žinoma, kad kažkoks turtas įkeistas bankui, savininkai sakė, kad turi pinigų ir viskas eis į priekį, turtas įkeistas žymiai anksčiau, todėl apie turtą nesiaiškino, buvo akcininkai, savininkai, buhalterė, jis darė techninius dalykus. Atsakovas pažymėjo, kad kaltės nebuvimą įrodinės tuo, kad preso nei perėmė, nei priėmė, nei perdavė, viskas kas buvo sandėlyje tai ir perėmė; įmonei realiai vadovavo 1 – 1,5 metų, kaip vadovas pasirašydavo popieriukus, kuriuos buhalterė duodavo, pagrinde dirbo su techniniais dalykais, preso nematė, juridiškai, gal ir yra, bet praktiškai nematė ir nežino; dėl turto preso atsakingi akcininkai, savininkai, jis dirbo prie techninio darbo, jam sakė vieną, pasirodė kita, jis turi aukštąjį techninį išsilavinimą, darbo patirtis techninio pobūdžio, dirbo komercinėse privačiose struktūrose, pora metų dirbo elektros įmonės vadovu, tačiau apie įmonės turto valdymą daug nenusimanė, preso neperėmė, o jei pasirašė, vadinasi nebuvo skaitęs (2017 m. balandžio 11 d. teismo posėdžio garso įrašas nuo 19 min. 50 sek. iki 49 min. 20 sek.).

34Atsakovo atstovas advokato padėjėjas A. K. teismo posėdžio metu nurodė, kad atsakovo kaltės nebuvimą įrodinės aiškinantis aplinkybes apklausiant trečiuosius asmenis, L. Ž. ir A. K., liudytojais buhalterę ir akcininkus, nes atsakovas J. L. buvo tik nominalus vadovas, galimai akcininkas tiesiogiai vadovavo įmonei, kadangi buvo riboti finansiniai ištekliai žmogus buvo pasamdytas vadovo pareigoms, bet atliko technologo pareigas, turto neperėmė, todėl negali perduoti, ko pats neperėmė, įrodinės apklausiant kitus bylos dalyvius, nes J. L. neturi kitų įrodymų; V. M. nors nebuvo akcininkas, bet buvo kitaip suinteresuotas (2017 m. balandžio 11 d. teismo posėdžio garso įrašas nuo 49 min. 25 sek.).

35Trečiojo asmens L. Ž. atstovas advokato padėjėjas A. K. nurodė, kad ieškinį palaiko, nes vadovas turtą turėjo perduoti, jei toks turtas buvo, nes jei paaiškės, kad turto nebuvo, tada yra galimas ikiteisminis tyrimas; jei turto nebuvo, reikia aiškintis su A. K., kur turtas buvo; reikia kviesti akcininkus, kurie tiesiogiai vadovavo įmonei; L. Ž. paaiškino, kad bendrai visą turtą perdavė kitam vadovui, kokį turtą neprisimena, L. Ž. sakė, kad vadovavo V. M. įmonei ir jis vykdė ( - ) nurodymus; vadovavo UAB „Elektrostatika“, o po to įdarbintas į UAB „Medienos statyba“, to paties V. M. įmonei, formaliai vykdė direktoriaus pareigas, ar presas buvo neprisimena, viskam vadovavo V. M. ir rengė visus dokumentus, jis tik pasirašinėjo; UAB „Medienos statyba“ direktorė D. M., kuri pardavė stakles, tame tarpe ir presą (2017 m. balandžio 11 d. teismo posėdžio garso įrašas nuo 53 min. 50 sek.).

36Liudytojas R. Z., buvęs UAB „R.Z. Staklės“ direktorius, parodė, kad užsiimdavo granulių linijos statyba, UAB „Medienos statyba“ statė granulių gamybos liniją, apie granulių presą buvo skambutis iš buvusių užsakovų, paklausė, ar gali pasaugoti, bet po to paskambino, kad negali greitai atvežti, paklausė, ar negali pasirašyti akto, kad prisiima saugoti, bet ar gali pasirašyti, nes kažkam reikia, kad negaišti laiko, sakė, kad ( - ) rašyk aktą, kad pasirašyti, po to paskambino, pasakė, kad preso iš vis nebeveš, nes rado presui kitas patalpas šalia Kauno; skambino arba ( - ) arba ( - ), pavardės neprisimena, buvo vieno savininko įmonės UAB „Elektrostatika“ ir UAB „Medienos statyba“; presas natūroje nebuvo perduotas, tai buvo popierinis variantas su parašais, natūroje neperduota, kartais reikia, kad popieriai suvaikščiotų greičiau nei darbai; grąžinimo aktas taip pat buvo tik popierinis, nes realiai nebuvo preso nei perduota, nei priimta; kai statė granulių liniją ( - ) ir ( - ) buvo vadai, statė liniją, tačiau trūko granuliatoriaus; sutartį dėl granulių linijų statybos buvo sudariusi UAB „Medienos statyba“; į liniją įėjo presas, važiavo į Lenkiją preso, jo trūko prie linijos, vienas iš pagrindinių įrengimų; pabaigė dalį darbų, su UAB „Elektrostatika“ jokių darbų sutarčių nebuvo sudarę; ginčo preso nematė niekada, linija nebuvo paleista; ( - ) paskambinęs sakė, kad norime atvežti presą, po to paskambino, kad reikia iš pradžių akto, po to pasakė, kad gali aktą pasirašyti, jei pasirašys, kad pasiima; akto pasirašiusio A. K. nepažįsta, susidarė įspūdis, kad valdo kiti asmens, nes direktoriai keitėsi; į Lenkiją vyko su ( - ) aukštu žilu žmogumi, solidžiai atrodančiu, važiavo kaip techninis žmogus (2017 m. balandžio 11 d. teismo posėdžio garso įrašas nuo 1 val. 10 min. 50 sek.).

37Trečiasis asmuo L. Ž. teismo posėdžio metu paaiškino, kad ieškinį prašo tenkinti iš dalies, nes po jo buvo dar vienas direktorius A. K., gal ir jo dalies kaltės buvo, J. L. nepažįsta, nematęs, vadovaujant V. M. nebuvo pavykęs reikalas, nedrįsta sakyti, kad būtent atsakovas kaltas, nežino, kaip įvyko visas procesas; buvo nuvykęs ( - ), kur galvojo, kad bus linija ir presas, kai iškilo preso nebuvimas, dingimas, nieko negali paaiškinti, kodėl taip viskas įvyko, paties preso nematė, matė, kad kažkokie įrengimai buvo užpirkti, vadovo pareigas ėjo nuo 2012 m. rugpjūčio 17 d. iki 2013 m. spalio 1 d., nustojus eiti pareigas kažkokie dokumentai buvo ruošiami, nustojus eiti vadovo pareigas staklių ir preso nebuvo, akcininkai sakė, kad kažkas yra įsigyta, ar presas ar konvejeris. Atsakant į ieškovo atstovo klausimus nurodė, kad buvo UAB „Elektrostatika“ akcininkas, dalyvavo banke derybose dėl paskolos, įkeitimo sutartį pasirašė, buvo paskambinta ir pasakyta, kad nėra direktoriaus šiuo metu, todėl atvažiavo ir pasirašė parengtus dokumentus; įmonėje buvo, matė, kad kažkokie įrenginiai buvo, banko paskolą gavo prieš nusiperkant įrengimus, tiksliai negali pasakyti, ant ko pasirašė, jis buvo formaliai, nes buvo skiriamas kitas asmuo, jis pasitikėjo akcininkais, ypač V. M., įrangos įsigijimui vadovavo pagrindinis akcininkas V. M., kitam direktoriui perdavė neįsigilinęs, kas yra, už įrengimus apmokėjimą vykdė V. M., suprato, kad įsigyjama V. M. lėšomis, V. M. buvo pagrindinis akcininkas, pas jį daugiausia buvo akcijų, kaip mokėdavo negali paaiškinti; granulių gamybos linijos nematė, buvo paprašyta pasirašyti įkeitimo dokumentus pas notarą, turtą matė iš dalies, kažkas buvo, konkrečios detalės nematė, nors buvo 24 vnt įrengimų, viskam vadovavo V. M. ir valdė visiems veiksmams; kur įrengimai buvo nežino, kitam vadovui perdavė tik formaliai, tačiau nepamena kaip viskas buvo, kažkoks aktas turėjo būti; iš kur buvo nupirkta įkeičiama liniją negali pasakyti; vadovu paskyrė V. M., akcininkų susitarimas, tuo momentu neturėjo darbo, reikėjo paleisti liniją, faktiškai buvo statytinis, realaus vadovavimo nevykdė; V. M. porą kartų bandė surasti, bet nepasisekė, dabar nėra jokių santykių, V. M. buvo atvažiavęs, pakvietęs, siūlė sudėti parašus ant aktų, jis atsisakė juos pasirašyti; UAB „Elektrostatika“ vadovai ir akcininkai pretenzijų nereiškė, viską vykdė pagal V. M. valią, V. M. visur dalyvavo ir derybose su agregatų pardavėjais, viskas vyko V. M. nurodymu, bankinių pavedimų neatlikinėjo, prie elektroninės bankininkystės turėjo priėjimą buhalterė; išėjus iš UAB „Elektrostatika“ nuėjo dirbti į UAB „Medienos statyba“ vadovu, nes vykdė statybas, kur akcininkai buvo tie patys žmonės, iš UAB „Elektrostatika“ norėjo išeiti ir atsisakyti akcijų; viskam vadovavo V. M., po to, kai jis prašė parašų daugiau nekalbėjo (2017 m. rugsėjo 14 d. teismo posėdžio garso įrašas nuo 11 min. 20 sek. iki 55 min. 40 sek.). Dirbant direktoriumi planuose buvo paleisti granulių gamybos liniją, važiavo preso įsigyti su V. M. ir V. M. į Lenkiją, baigiant direktoriauti V. M. iniciatyva buvo pakviestas į Kauną sudaryti įkeitimą, buvo pasirašyta 2013 m. birželio 2 d. pirkimo-pardavimo sutartis, tačiau realiai ką įsigijo negali pasakyti, sutartyje parašas jo, perdavimo-priėmimo akte parašo nėra, sutarčių pasirašymą inicijavo V. M., kuris faktiškai vadovavo įmonės veiklai ir darė realų poveikį, viskas buvo jo iniciatyva, ir jis buvo paskirtas direktoriumi, didžiausią įtaką turėjo V. M., jis dalyvavo visose susitikimuose su tiekėjais (2017 m. gruodžio 18 d. teismo posėdžio garso įrašas nuo 1 val. 14 min. 50 sek.).

38Liudytojas M. S. dirbo kitoje įmonėje, bet UAB „Elektrostatika“ direktorius A. K. paprašė pabūti buhalteriu, 2013 m. lapkričio mėnesį – 2014 m. gruodžio mėnesio, direktoriumi buvo ( - ), prieš tai ( - ), po to ( - ), bet jie buvo formalūs direktoriai, visas valdymas buvo V. M., kuris valdė turtą, turėjo autoritetą, kaip buhalteris buvo daugiau kaip statistas, teko girdėti, kad norėjo pirkti granulių gamybos liniją, kai išėjo granulių įranga buvo buhalteriu, nors žinių neturėjo, V. M. pažįsta, balanso nesudarinėdavo, pasirašinėdavo, sudarinėdavo kitas žmogus, 2014 m. pasirašytame balanse turto nepasirašė, sandėlyje pagrindinių staklių nebuvo, staklių nebuvo, nematė spaudimo staklių (2017 m. rugsėjo 14 d. teismo posėdžio garso įrašas nuo 55 min. 40 sek. iki 1 val. 11 min. 00 sek.).

39Tretysis asmuo V. M. teismo posėdžio metu parodė, kad yra UAB „Elektrostatika“ akcininkas, preso nėra matęs ir girdėjęs, buvo montuota linija, tačiau kiek žino presas buvo ne granulių, bet briketų gamybai, J. L. buvo direktorius, bet viskam vadovavo V. M., kurio dukra buvo akcininkė, su vyrais kalbėjo, kad buvo presas, bet buvo išvežtas remontuoti ir dingo, abejoja, kad J. L. galėjo išvežti presą, visko iniciatorius buvo V. M., jeigu buvo toks daiktas, tai gal ir išvežė; žino, kad įrengimai buvo pirkti iš Trakų; įrengimus pirko pagrinde V. M., tikras buhalteris buvo V. M. žmogus, vyras, direktorių parinkdavo V. M., akcininku pasiūlė tapti V. M., visko iniciatorius buvo V. M., J. L. nebūtų galėjęs išvežti preso, didžiausią įtaką preso valdymui ir kitam turtui turėjo V. M., su J. L. jau seniai kalbėjo, ir jis sakė, kad nieko nežino apie presą, buvo įnešęs apie 200 000 Lt įnašą, įmonės turtą valdė pagrinde V. M., už pinigus buvo pirkta įranga, visi apie tai žinojo, tačiau apie presą nebuvo kalbos, pretenzijų kreditorinių nereiškia, nors turto jokio neatgavo, V. M. buvo faktinis vadovas, galėjo suvadovauti staklių valdymui (2017 m. rugsėjo 14 d. teismo posėdžio garso įrašas nuo 1 val. 12 min. 48 sek. iki 1 val. 38 min. 40 sek.). Granulių gamybos preso nematęs, buvo presai briketų gamybai, galingam presui liejo pamatą, bet jo nėra matęs, presas turėjo būti galingesnis (2017 m. gruodžio 18 d. teismo posėdžio garso įrašas nuo 52 min. 30 sek.).

40Tretysis asmuo V. M. teismo posėdžio metu parodė, kad žino, jog ieškovas yra UAB „Elektrostatika“ administratorius, o atsakovas J. L., kuriuos pažįsta, yra buvęs UAB „Elektrostatika“ akcininkas, bet ne tiesiogiai, akcininkė yra dukra, su A. K. piktuoju, su L. Ž. nepiktuoju, dėl ieškinio nuomonės neturi, presų buvo daug, kuris čia buvo presas nežino, seniai viskas buvo; presas buvo pirktas iš įmonės ir parduotas UAB „Elektrostatika“, kur yra nežino, turėtų būti pas administratorių, jis matė daug presų, vieni veikė kiti neveikė; astma trukdo viską prisiminti; neprisimena, ar dalyvavo įkeitime, jei dokumentai rodo, kad dalyvavo, vadinasi dalyvavo; juridinės teisės UAB „Elektrostatika“ vadovavime neturėjo; kvietė dalyvauti UAB „Elektrostatika“ veikloje įsigyjant akcijas V. M., nes jis turėjo problemų su savo firma, reikėjo išgelbėti jo turtą, UAB „Elektrostatika“ gavo paskolą, linija nepaleista, nes neužteko elektros energijos, linijos įsigijimu rūpinosi dalinai, taip pat dalyvavo V. M., A. K., įsigijo iš UAB „Staklės“, staklės nugabentos į ( - ), vadovas buvo A. K., buvo sumontuota, buvo paleista, bet trūko galingumo, ieškojo kaip didinti galingumą, akcininkai priėmė sprendimą nutraukti veiklą, tai yra pats V. M. priėmė sprendimą su V. M., buvo priimtas sprendimas kelti bankrotą, presas 55 kw turėtų būti pas administratorių; granuliavimo presas turėtų būti pas administratorių, nežino kur yra; atsakovą J. L. pasiūlė direktoriumi, negalėjo elgtis kaip vadovas, nes juo nebuvo, akcininkai turėjo priimti galutinį sprendimą dėl direktorių, akcininkai buvo jis pats V. M., V. M. ir broliai ( - ), formali akcininkė buvo dukra, bet faktiškai jis valdė akcijas; staklės buvo perduotos remontuoti UAB „R. Z. Staklės“, tačiau neprisimena, kad jis tarėsi dėl remonto; su direktoriumi R. Z. yra kalbėjęs apie presus, apie kokius šešis presus; paskolą pasirašinėjo V. M., įkeitimus pasirašinėjo taip pat, V. M. buvo pagrindinis akcininkas, sprendimus pirkti turtą priiminėjo akcininkai, jis V. M. dalyvavo priimant sprendimus dėl turto, kur presas nežino, nes akcininkai po bankroto negali domėtis; visas turtas buvo vietoje, J. L. turėjo perduoti turtą A. K., J. L. gal ir sakė, kad turtas neperduotas, bet neprisimena, reikėtų pažiūrėti popierius; liniją pirko iš UAB „R. Z. Staklės“, pakomplektavo ir iš UAB „Medienos statyba“ pardavė UAB „Elektrostatika“, UAB „Medienos statyba“ gautus pinigus iš banko sumokėjo UAB „R. Z. Staklės“; presas buvo UAB „R. Z. Staklės“ po to grįžo, po to vėl važiavo atgal, buvo direktorius, kuris vadovavo šitam reikalui; jis pats nurodė grąžinti presą UAB „R. Z. Staklės“, sprendė akcininkai, nurodė remontuoti, bet perduoti nenurodė, nurodė remontuoti direktoriui, remontas vyko UAB „R. Z. Staklės“, ar presas grąžintas nežino, greičiausiai nebuvo, neprisimena kur presas, bet presų matė ne vieną, buvo keli 55 kw, negali atsakyti į klausimą apie presą, kurį UAB „Medienos statyba“ pardavė UAB „Elektrostatika“ (2017 m. rugsėjo 14 d. teismo posėdžio garso įrašas nuo 1 val. 39 min. 35 sek. iki 2 val. 20 min. 20 sek.). Teismo posėdyje 2017 m. gruodžio 18 d. V. M. taip pat paaiškino, kad su ieškiniu sutinka, reikia žiūrėti, kas iš tikrųjų kaltas, nei vienas direktorius neatliko savo pareigų, neaišku, ar presas nebuvo perduotas, UAB „Medienos statyba“ perdavė turtą UAB „Elektrostatika“, presas buvo ( - )., apie presą žinojo ( - ); įmonei negalėjo vadovauti, nes neturėjo juridinio statuso, turėjo I. M. įgaliojimus valdyti akcijas, apie preso perdavimą priėmimą negali pasakyti (2017 m. gruodžio 18 d. teismo posėdžio garso įrašas nuo 1 val. 14 min. 50 sek.).

41Trečiasis asmuo A. K. teismo posėdžio metu paaiškino, kad UAB „Elektrostatika“ direktoriumi dirbo neilgą laiką, pradėjęs dirbti susipažino su turto trūkumais, akcininkų paprašė, kad jie padengtų nuostolius, dėl to buvo nuimtas nuo pareigų ir atleistas, pakeitė direktorių, pakeitimas vyko V. M. iniciatyva, nors jo dukra buvo akcininkė, jis susirinko akcininkų parašus ir Registrų centre J. L. buvo pakeistas direktoriumi, V. M. organizavo reikalą dėl linijos ir preso pirkimo, lėšas persivedė į sau tinkamą įmonę ir viskas pranyko, yra kita įmonė UAB „Libecom“, dėl kurios veiklos vyksta ikiteisminis tyrimas, iššvaistymas lėšų pasisavinimas, V. M. buvo vadovas, žmona akcininkė; A. K. pažymėjo, kad prie jo preso niekas nenupirko, su V. M. važiavo ir žiūrėjo presą, bet nepirko, iš UAB „R. Z. Staklės“ pirko liniją be preso; komercijos direktoriumi paskyrė V. M., preso tikrai nebuvo, tik vieta buvo paruošta; viskam vadovavo V. M., UAB „Medienos statyba“ buvo komercijos direktoriumi, visas sutartis rengė V. M. (2017 m. gruodžio 18 d. teismo posėdžio garso įrašas nuo 16 min. 30 sek. iki 52 min. 20 sek.).

42Dėl atsakovo J. L. neteisėtų veiksmų ir kaltės

43Teismas, įvertindamas aukščiau ištirtus įrodymus, sprendžia, kad atsakovas J. L. nėra atlikęs neteisėtų veiksmų ir nėra kaltas dėl ieškinyje reiškiamo turto – gamintojo „Muyang“ granuliavimo preso (55 kw variklio su maišytuvu, matrica, presavimo rolikais), kurio likutinė vertė 56 865,54 Eur – neperdavimo UAB „Elektrostatika“ bankroto administratoriui, nes yra pakankamai įrodymų spręsti, kad atsakovo J. L. vadovavimo metu nuo 2014 m. gegužės 20 d. iki 2014 m. gruodžio 2 d. šio granuliavimo preso realiai įmonėje nebuvo, jis iš buvusio įmonės direktoriaus A. K. nebuvo perimtas ir todėl negalėjo būti perduotas bankroto administratoriui, atsakovas J. L. paneigė savo kaltės prezumpciją (CK 6.248 straipsnio 1 dalis).

44Vien tai, kad J. L., būdamas UAB „Elektrostatika“ formalus direktorius, turėjo būti rūpestingesnis ir atidesnis vykdydamas įmonės vadovo pareigas, kurias ėjo vos 6 mėnesius, sužiūrėti, koks yra balansinis ir realus įmonės turtas, kokius dokumentus jis pasirašo įkeičiant turtą, teismo įsitikinimu, šios bylos individualiomis aplinkybėmis negali būti pripažintas kaltu dėl didelės vertės turto neperdavimo bankroto administratoriui ir galimo jo praradimo, nes šio turto jau nebuvo, kai atsakovas pradėjo eiti direktoriaus pareigas. Teismo įsitikinimu, atsakovas J. L. nedarė jokio realaus poveikio nei teisiniam, nei faktiniam ginčo granuliavimo preso likimui. Iš nuoseklių atsakovo J. L. paaiškinimų matyti, kad realiai jis nebuvo įmonės vadovu, būdamas technikos žmogumi buvo priimtas gamybos paleidimui, formaliai pavedant eiti direktoriaus pareigas, tuo tarpu faktinis UAB „Elektrostatika“ vadovas buvo V. M., kuris realiai priiminėjo visus sprendimus, valdė įmonės finansus ir turtą, atliko tiek administracinius, tiek organizacinius, tiek ir finansinius veiksmus.

45Tokį trečiojo asmens V. M. vaidmenį UAB „Elektrostatika“ patvirtino ir kiti tretieji asmenys L. Ž., A. K., V. M., liudytojai R. Z. ir M. S., kurie parodė, kad viskam vadovavo V. M., kuris parinko direktorius, rengė visus dokumentus, o jo paskirti direktoriai tik pasirašinėjo, tuo tarpu V. M. turėjo kitas įmones (UAB „Medienos statyba“, direktorė D. M., UAB „Elektrostatika“ akcininkė I. M. ), V. M. skambino į UAB „R.Z. Staklės“ dėl preso perdavimo-priėmimo aktų surašymų, nors realiai jų neperdavė, rūpinosi preso įsigijimu, dalyvavo įkeičiant bankui, rengė visus susijusius dokumentus, vykdė realų turto valdymą, parinko direktorius ir kt. Teismas atsižvelgia, kad tokį V. M. faktinį UAB „Elektrostatika“ valdymą patvirtino ir kiti buvę vadovai L. Ž. ir A. K. (CPK 185 straipsnis).

46Teismui nustačius, kad atsakovas J. L., būdamas įmonės formaliu vadovu, negalėjo perduoti turto, kurio neturėjo, todėl jo veiksmuose nėra neteisėtų veiksmų ir kaltės, kaip civilinės atsakomybės sąlygų. Įvertinus šias teisines išvadas ieškinys dėl žalos atlyginimo šio atsakovo atžvilgiu atmestinas kaip nepagrįstas (CK 6.246 straipsnio 1 dalis, 6.248 straipsnio 1 dalis). Dėl bylinėjimosi išlaidų

47CPK 93 straipsnio 1, 2 dalyse numatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovės BUAB „Elektrostatika“ ieškinys atmestinas visiškai, atsakovui J. L. iš ieškovės priteistinos jo patirtos bylinėjimosi išlaidos. Atsakovas J. L. patyrė šias bylinėjimosi išlaidas: 57,15 Eur žyminio mokesčio už teismo sprendimo už akių peržiūrėjimą (p. b. 1 t., b. l. 95, 99), 28 Eur žyminis mokestis už atskirąjį skundą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymą (p. b. 1 t., b. l. 170), viso 85,15 Eur išlaidų, kurių atlyginimas priteistinas iš ieškovės.

48Tretysis asmuo V. M. prašo priteisti jo patirtų 600 Eur išlaidų už advokato padėjėjo H. R. atsiliepimo į ieškinį parengimą (p. b. 3 t., b. l. 17, 18). Atsižvelgiant į tai, kad tretysis asmuo prašė atsakovo J. L. atžvilgiu ieškinį atmesti, tinkamai vykdė savo procesines pareigas, todėl šio trečiojo asmens bylinėjimosi išlaidų atlyginimas taip pat priteistinas iš ieškovės (CPK 93 straipsnio 1 ir 4 dalis).

49Valstybė šioje byloje patyrė 52,16 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, todėl ieškinį atmetus jų atlyginimas valstybei priteistinas iš ieškovės (CPK 96 straipsnis).

50Ieškovės BUAB „Elektrostatika“ ieškinys atsakovui yra tiesiogiai susijęs su įmonės bankroto proceso administravimu, o iš šios veiklos atsiradusios išlaidos priskirtinos prie įmonės bankroto administravimo išlaidų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. birželio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-381/2013, 2015 m. lapkričio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-618-686/2015), todėl atsakovui, trečiajam asmeniui ir valstybei priteisiamos bylinėjimosi išlaidos iš ieškovės bankroto administravimui skirtų lėšų (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. lapkričio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1438-943/2016, 2017 m. spalio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-515-241/2017).

51Kauno apygardos teismas 2016 m. balandžio 20 d. nutartimi ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino ir ieškovės BUAB „Elektrostatika“ reikalavimų užtikrinimui areštavo 56 865,54 Eur sumai atsakovui J. L. priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, uždraudžiant jį perleisti, įkeisti ar kitaip suvaržyti bei mažinti turto vertę. Turto nesant ar esant nepakankamai, trūkstamai sumai areštavo atsakovo pinigines lėšas ar turtines teises, esančias pas atsakovą arba trečiuosius asmenis, leidžiant atsiskaityti su ieškove ir leidžiant atsakovui J. L. disponuoti gaunamo darbo užmokesčio dalimi, neviršijančia minimalios mėnesinės algos dydžio – 350 Eur per mėnesį. Ieškinį atmetus šios laikinosios apsaugos priemonės panaikinamos (CPK 150 straipsnio 2 dalis).

52Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsniu, 150 straipsnio 2 dalimi, 259, 263 straipsniais, 269 straipsnio 1 dalimi, 270 straipsniu,

Nutarė

53Ieškinį atmesti.

54Priteisti iš ieškovės BUAB „Elektrostatika“, j. a. k. ( - ), bankroto administravimui skirtų lėšų atsakovo J. L., a. k. ( - ) naudai 85,15 Eur (aštuoniasdešimt penkis eurus 15 ct) bylinėjimosi išlaidų atlyginimo.

55Priteisti iš ieškovės BUAB „Elektrostatika“, j. a. k. ( - ), bankroto administravimui skirtų lėšų trečiojo asmens V. M., a. k. ( - ) naudai 600 Eur (šešis šimtus eurų) bylinėjimosi išlaidų atlyginimo.

56Priteisti iš ieškovės BUAB „Elektrostatika“, j. a. k. ( - ), bankroto administravimui skirtų lėšų valstybės naudai 52,16 Eur (penkiasdešimt du eurus 16 ct) bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, atlyginimo.

57Panaikinti Kauno apygardos teismo 2016 m. balandžio 20 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti 56 865,54 Eur sumai atsakovui J. L. priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, uždraudžiant jį perleisti, įkeisti ar kitaip suvaržyti bei mažinti turto vertę. Turto nesant ar esant nepakankamai, trūkstamai sumai areštavo atsakovo pinigines lėšas ar turtines teises, esančias pas atsakovą arba trečiuosius asmenis, leidžiant atsiskaityti su ieškove ir leidžiant atsakovui J. L. disponuoti gaunamo darbo užmokesčio dalimi, neviršijančia minimalios mėnesinės algos dydžio – 350 Eur per mėnesį.

58Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Mindaugas Šimonis,... 2. sekretoriaujant Antaninai Antonenko,... 3. dalyvaujant ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės... 4. atsakovo J. L. atstovui advokato padėjėjui A. K.,... 5. trečiajam asmeniui V. M., jo atstovui advokatui S. B.,... 6. trečiajam asmeniui V. M., jo atstovui advokato padėjėjui H. R.,... 7. trečiajam asmeniui L. Ž., jo atstovui advokato padėjėjui A. K.,... 8. trečiajam asmeniui A. K.,... 9. nedalyvaujant bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „R. Z.... 10. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 11. Teismas... 12. Ieškovė BUAB „Elektrostatika“, atstovaujamas bankroto administratoriaus... 13. Atsakovas J. L. atsiliepimu į ieškinį prašo ieškovės BUAB... 14. Trečiasis asmuo UAB „R. Z. Staklės“, atstovaujamas bankroto... 15. Trečiasis asmuo V. M. atsiliepimu į ieškinį prašė jį tenkinti. Trečiojo... 16. Trečiasis asmuo V. M. 2017 m. lapkričio 13 d. rašytiniuose paaiškinimuose... 17. Trečiasis asmuo V. M., atstovaujamas advokato padėjėjo H. R., atsiliepimu į... 18. Trečiasis asmuo V. M., atstovaujamas advokato padėjėjo H. R., 2017 m.... 19. Trečiasis asmuo A. K. atsiliepimo į ieškinį nepateikė, teismo posėdžio... 20. Trečiasis asmuo L. Ž. atsiliepimo į ieškinį nepateikė, teismo posėdžio... 21. Ieškovė BUAB „Elektrostatika“, atstovaujama bankroto administratoriaus R.... 22. ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 1 punkte numatyta, kad įsiteisėjus teismo... 23. Kasacinio teismo suformuotoje praktikoje nustatyta, kad tuo atveju, kai... 24. Nustatytos faktinės aplinkybės... 25. Ieškovei BUAB ,,Elektrostatika“ bankroto byla iškelta Kauno apygardos... 26. Teismas nustatė, kad 2013 m. birželio 2 d. Pirkimo-pardavimo sutartimi UAB... 27. Antstolės G. A. 2015 m. gruodžio 15 d. faktinių aplinkybių konstatavimo... 28. Atsakovas J. L. pareiškime ir atsiliepime į ieškinį nurodė, kad jo kaltės... 29. Byloje yra pateiktas UAB „Elektrostatika“ direktoriaus A. K. ir UAB „R.Z.... 30. Iš VSDFV Kauno skyriaus 2016 m. balandžio 12 pažymos ir Juridinių asmenų... 31. UAB „Elektrostatika“ akcininkų susirinkimo pirmininko V. M. 2014 m.... 32. Teismas, aiškindamasis, ar atsakovas J. L. paneigė savo kaltę, kaip... 33. Atsakovas J. L. teismo posėdžio metu paaiškino, kad į įmonę buvo priimtas... 34. Atsakovo atstovas advokato padėjėjas A. K. teismo posėdžio metu nurodė,... 35. Trečiojo asmens L. Ž. atstovas advokato padėjėjas A. K. nurodė, kad... 36. Liudytojas R. Z., buvęs UAB „R.Z. Staklės“ direktorius, parodė, kad... 37. Trečiasis asmuo L. Ž. teismo posėdžio metu paaiškino, kad ieškinį prašo... 38. Liudytojas M. S. dirbo kitoje įmonėje, bet UAB „Elektrostatika“... 39. Tretysis asmuo V. M. teismo posėdžio metu parodė, kad yra UAB... 40. Tretysis asmuo V. M. teismo posėdžio metu parodė, kad žino, jog ieškovas... 41. Trečiasis asmuo A. K. teismo posėdžio metu paaiškino, kad UAB... 42. Dėl atsakovo J. L. neteisėtų veiksmų ir kaltės... 43. Teismas, įvertindamas aukščiau ištirtus įrodymus, sprendžia, kad... 44. Vien tai, kad J. L., būdamas UAB „Elektrostatika“ formalus direktorius,... 45. Tokį trečiojo asmens V. M. vaidmenį UAB „Elektrostatika“ patvirtino ir... 46. Teismui nustačius, kad atsakovas J. L., būdamas įmonės formaliu vadovu,... 47. CPK 93 straipsnio 1, 2 dalyse numatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 48. Tretysis asmuo V. M. prašo priteisti jo patirtų 600 Eur išlaidų už... 49. Valstybė šioje byloje patyrė 52,16 Eur išlaidų, susijusių su procesinių... 50. Ieškovės BUAB „Elektrostatika“ ieškinys atsakovui yra tiesiogiai... 51. Kauno apygardos teismas 2016 m. balandžio 20 d. nutartimi ieškovės prašymą... 52. Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 53. Ieškinį atmesti.... 54. Priteisti iš ieškovės BUAB „Elektrostatika“, j. a. k. ( - ), bankroto... 55. Priteisti iš ieškovės BUAB „Elektrostatika“, j. a. k. ( - ), bankroto... 56. Priteisti iš ieškovės BUAB „Elektrostatika“, j. a. k. ( - ), bankroto... 57. Panaikinti Kauno apygardos teismo 2016 m. balandžio 20 d. nutartimi taikytas... 58. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas Lietuvos...